Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4"

Transkript

1 Diana bjuder på klimatsmart picknick s 10 Helle ger kvinnors handarbete nytt liv s 13 nummer i detta nummer: Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7 Grönt bröllopmitten Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4 Cellulosa ett alternativ till bomull sidan 12 Laga hojen själv i Cykelköket sidan 5 Badvattnet i Malmö har en god kvalitet sidan 3

2 2 Grön Stad nummer Foto: Ewa Levau Grön Stad nummer Världens städer är vägvisare 4 Partiklar i luft går att påverka Resterna kommer till användning 5 Ett kök att cykla i Gratis p-hus för cyklar i Hyllie 6-7 Sköna gröna stråk i Malmö 8-9 De vill ha ett grönt bröllop 10 Fixa grön picknick 11 Konsumentguide Projekt banar väg för elbilar Nya vindkraftsplaner på gång 12 Panta dina jeans Bot mot bomullsberoende Ett jobbigt företag med många frågor 13 Helle klipper till Odling med språk och terapi 14 Ute och inne i Malmö Kartan berättar om Malmös träd Mattelek på kartan 15 Naturguiden Malmö deltar i globalt program 16 Bi i cirkel i Rosengård städer som har en bra miljö är också städer som är attraktiva att bo i och driva företag i. Detta är numera välkänt och fungerar som drivkraft för ett offensivt miljö- och klimatarbete i allt fler städer runt om i hela världen. resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn för ett par år sedan var ju magert på så vis att man inte lyckades åstadkomma något internationellt klimatavtal. Däremot surnade ledarna för 40 av världens största städer till och beslöt sig för att gå före i klimatarbetet genom att bilda C40 (C som i Climate). Varje år träffas nu de politiska ledarna för dessa mångmiljonstäder och berättar vad de gör och hur de driver på miljö- och klimatarbetet. iår träffades C40-nätverket i slutet av maj i Sao Paolo i Brasilien. Stolta borgmästare berättade hur de arbetar för att minska föroreningar och utveckla sina städer till goda livsmiljöer för invånarna. Det nya är att de menar vad de säger. Och de agerar. Och bland de stora drakarna är i sammanhanget lilla Malmö inbjuden och representerad. För trots att vi är så små är det vi gör intressant för andra: att arbeta med miljö som en utvecklingsfråga för städer. Vårt arbete med förnybar energi, energieffektivisering, utbyggnad och förbättring av kollektivtrafik och cykelvägar, fysisk planering för en tät och effektiv stad, byggande av lågenergi-, passiv- och plusenergihus, tillgång till miljöbra producerad mat, kläder och andra konsumtionsvaror... Listan kan göras ännu längre. det tuffa arbetet med att utveckla Malmö till en människovänlig, smart och resurseffektiv stad fortsätter oförtrutet. Och resultatet och erfarenheterna av detta arbete sprids och anammas i hela världen. Kan man tänka sig något mer meningsfullt! sidan 4 sidan 5 sidan 6-7 sidan 15 Katarina Pelin Miljödirektör sidan 12 sidan 13 Vi som gör tidningen Ansvarig utgivare Katarina Pelin, miljödirektör. Adress Grön Stad, Miljöförvaltningen, Malmö. Telefon Fax E-post Redaktionen Birgitta Gisby, Malin Sandström, Anders Ekström, Mikael Ringman, Daniel Skog, Susanna Johnmark, Trevor Graham. Grafisk form Anna Helal, oddoneout.se Debattinlägg boktips, reportageuppslag med mera honoreras efter överenskommelse. Tryck exemplar hos JMS Mediasystem som är ett Svanenmärkt tryckeri. Insändare och uppgifter om kommande evenemang, aktioner eller möten emottages tacksamt.

3 nummer Grön Stad 3 Ta bussen till naturen Projekte Natur- och kulturbussen rullar för fullt. En nyhet i sommar är fler turer med Skånetrafiken till Ales Stenar och Glimmingehus. Nu blir det enklare att resa med buss till dessa populära resmål. Vi börjar också med helgtrafik till Stensoffa vid Revingehed, ett naturområde som vi hoppas att många ska hitta till, berättar Sofie Norrby, projektledare på Natur- och kulturbussen. Natur- och kulturbussen är ett projekt som drivs av Region Skåne tillsammans med ett antal skånska kommuner, däribland Malmö stad och Lund. Målet är att öka möjligheterna att ta sig med buss och tåg till natur- och kulturupplevelser. Det är exempelvis tack vare Natur- och kulturbussen som det under sommarhalvåret går bussar till Torup två gånger varje dag. På hemsidan finns närmare 70 besöksmål listade, som alla är möjliga att nå via tåg och buss. Flera av dem finns med i det sommarprogram med aktiviteter som går att nå via hemsidan. Arriesjön - ett bra utflyktsmål. Foto: Avenatur Sofie Norrbys tre tips till Malmöbor: Arriesjön ett härligt naturområde utanför Oxie där man kan promenera, grilla eller bada. Möjlighet att hyra kajak och bastubåt. Med linje 144 tar de 17 minuter från Södervärn. Käglinge. Barn- och lekvänligt område strövområde med intressant flora och fauna. Lätt att nå med stadsbuss 32. Wanås. Skulpturparken som i år visar konst av bland andra Yoko Ono nås på 1 timme och 19 minuter via tåg till Hässleholm och buss 542. Fler tips på Scaniabadet är strömt och djupt, positiv för badkvaliteten. Foto: Oskar Falck God kvalitet på badvattnet ingela gammelby berättar att vattenanalyser görs två gånger i må- gröna och blå miljöer naden. Om något provresultat är otjänligt tas nya prover tills resultatet Mätningarna av kvaliteten på är tjänligt. Om det skulle finnas anmärkningar på badkvaliteten, sätts Malmös badvatten är i full gång. skyltar upp som avråder från bad. Mätningar görs tre gånger i månaden i de tre klorerade plaskdammarna i Rörsjöparken, Rosengårds vattenlekpark och Folkets park. Här har vattenkvaliteten blivit klart bättre på senare år. Det var trefyra år sedan vi hade några större anmärkningar. Provtagningarna omfattar även utomhusbaden i Segevång, Rosengård och Lindängen. malmös badvatten håller hög klass. Det är sällan några anmärkningar, säger Ingela Gammelby, miljöinspektör på miljöförvaltningen som ansvarar för tillsynen av vattenkvaliteten. Då räknar hon inte in den grunda Barnviken i Sibbarp, där tillflödet av nytt vatten är litet. Det är den enda av mätplatserna där provsvaren brukar visa tjänligt med anmärkning eller till och med otjänligt. Öviga mätplatser är Sibbarps kallbadhus, Klagshamn, Ribersborg samt Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra Hamnen. Kolla kvaliteten här: Källa: Bra miljökoll på skor, men sämre på möbler miljötillsyn Varje butik som säljer kläder, apparater eller andra prylar ska kunna berätta om varorna innehåller särskilt farliga ämnen. skobranschen i malmö har goda kunskaper om detta, men möbelaffärerna klarade sig sämre i en undersökning som gjordes gemensamt av de tre storstäderna. Sedan 2007 finns en gemensam kemikalielagstiftning inom EU som förkortas Reach. En del i Reach är att ämnen som bedöms som särskilt farliga förs in i en så kallad kandidatförteckning. Importörer och grossister måste informera andra företag ifall de säljer varor med mer än 0,1 procent av ett ämne på kandidatlistan. När det gäller konsumenter är kravet inte lika starkt: Möt vår nya ekokock När konsumenten frågar ska man i butiken kunna berätta om varan innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken har 45 dagar på sig att ta reda på detta, berättar Andreas Askman, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Malmö stad. under hösten och vintern genomförde miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm en gemensam tillsyn av kunskaperna i sko- och möbelbutikerna. Resultatet visade en hög medvetenhet inom skobranschen. Skobutikerna har ställt krav på sina leverantörer och tagit fram listor över ämnen som inte får förekomma i skorna. De har också utökat listorna till att omfatta fler farliga ämnen. De har gjort stickprovsanalyser utifrån listan och vet alltså att listorna följs, berättar Andreas Askman. Däremot var kunskaperna inom möbelbranschen inte lika goda. Få Diana Dosen Grunning är kock och gastronomiutbildad matinspiratör på miljöförvaltningen. från och med detta nummer kommer hon att skriva matrecept i Grön Stad. Vi kan utlova recept på goda rättter som är både ekologiska och klimatsmarta. Vi börjar med recept på picknickmat. Du hittar dem på sidan kände till kravet eller hade kunskaper om vilka ämnen som fanns i möblerna. Undersökningen kommer att följas upp med en ny tillsyn i möbelbutikerna. Vi tror och hoppas att resultatet kommer att bli bättre nästa gång och att tillsynen vi har gjort ska fungera som en väckarklocka. Vill du veta vad dina varor innehåller? Fråga. Du har rätt att få veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Varor i det här fallen innefattar prylar, inte kemiska produkter (färg, vätskor och liknande). Kandidatförteckningen På den europeiska kemikaliemyndigheten Echas lista finns just nu 46 ämnen. Ämnena ska prövas för att eventuellt bli tillståndspliktiga. Christin Zackrisson ansvarig för Malmö stads nya bullerkartläggning. Hur kommer detta sig? Vi gjorde en kartläggning av trafikbullret 2007 och enligt EU ska mätningarna uppdateras vart femte år. Hur går det till? Vi har upphandlat en konsult som kommer att göra en beräkning av trafikbuller i hela Malmö stad. Till grund för beräkningen finns gatukontorets mätninga av trafikmängderna på Malmös gator. Man väger också in andra faktorer som gatubeläggning, hur mycket grönska som finns, hur husen skärmar av buller. Till slut ska vi få en god bild av hur många bostäder som utsätts för buller som ligger över de riktvärden som finns. Vilka nivåer handlar det om? För att det ska räknas som en god inomhusmiljö brukar man utgå från Naturvårdsverkets riktvärde som är 30 dba inomhus. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller är ljud som uppfattas som störande. Vilket var resultatet förra gången? Omkring boende beräknades ha över 30 dba inomhus. Men det kan ha varit en för hög siffra. Malmö hade ett av de allra högsta resultaten i Europa. Vi använde en lite för grovkorning beräkningsmetod. Om några bostäder utmed en husgavel stördes av buller, räknades alla i hela huset som bullerstörda. Så blir det inte den här gången. Vad ska ni använda beräkningarna till? Många bostäder i Malmö är i behov av åtgärder som minskar bull- ret. I första hand rör det sig om fönsterbyten eller andra fönsteråtgärder som faller under fastighetsägarens ansvar. Gatukontoret har fönsterbidrag som fastighetsägarna kan söka, men hittills har det inte varit någon strykande åtgång byttes fönster hos 67 boende, 2010 var det 102 boende. Vilket råd ger du till den som är störd av buller? I första hand ska du vända dig till din fastighetsägare och berätta om störningen.

4 4 Grön Stad nummer hållbart klimat Hälften av antalet partiklar i Malmös luft blåser in utifrån. Den andra hälften kommer däremot från lokala källor. Det visar en ny rapport över lufttillståndet i Malmö. Forskare vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet har haft i uppdrag att utreda vad Malmös luftburna partiklar innehåller, hur de ser ut, deras ursprung och vilka hälsoeffekter de medför. Partiklarna i Malmös luft kommer dels från vår egen trafik, dels förs de Partiklar i luft går att påverka in med luft från övriga Europa. Halterna ligger under de nivåer som har fastställts av Naturvårdsverket. De lokala partikelkällorna, alltså dem vi orsakar själva, är något större än man tidigare trott, påpekar Mårten Spanne, miljöingenjör på miljöförvaltningen: Det positiva är att vi också kan påverka dessa genom lokala åtgärder. De lokala partikelhalterna är fortfarande lägre än i Göteborg och Stockholm. Det beror bland annat på att Malmöborna använder dubbdäck under kortare tid, enligt rapporten. samtidigt utsätts vi för större partikelpåverkan utifrån, något som innebär att vi totalt sett har mindre marginaler upp till gränsvärdena, berättar Mårten Spanne. Han säger att rapporten har gett upphov till en del nya funderingar. Traditionellt mäter vi hur stor massa av partiklar som finns i luften. I rapporten pekar man på att det ur hälsosynpunkt även är viktigt att studera antalet partiklar förutom massan av dem, berättar Mårten Spanne. Under tre månader i år ska miljöförvaltningen hyra utrustning som mäter just antalet partiklar vid de två mätstationerna vid Rådhuset och Dalaplan. Därefter tas beslut om vi ska köpa in utrustningen permanent. Något sämre luft under 2010 Trots färre bilar och åtgärder för att öka cykling och kollektivtrafik ökade lufthalterna av kvävedioxid i Malmö under En möjlig förklaring är fler dieselbilar. Andelen dieselfordon har ökat i Malmö. Eftersom dieselmotorerna har en högre förbränningstemperatur har de generellt högre utsläpp av kvävedioxid, berättar Mårten Spanne, miljöingenjör på miljöförvaltningen. Även det kalla vintervädret under 2010 kan ha spelat in, enligt Mårten Spanne. Med kallare väder blir det fler dagar med inversion, då luften i princip står stilla över en stad. Blandas inte luften om, blir koncentrationen av föroreningar högre. Länsstyrelsen har tagit fram ett reviderat åtgärdsprogram för att minska halterna av kvävedioxid som sätts i verket inom kort. Läs mer på malmo.se/luft Resterna kommer till användning Baristas vd Björn Almér. Lidia Santa bär gästernas matrester till disken där de hälls i ett kärl för matavfall. Kaffesump läggs i påsar som kunderna får ta hem gratis om de önskar. avfall och klimat Text: Jenny Cleveson Barista Fair Trade Coffee på Södra Förstadsgatan är ett av de miljöprofilerade caféer och restauranger som sorterar sitt matavfall. i mitten av maj kom sorteringskärlen på plats intill de vanliga sopsäckarna i diskutrymmet och beredningsrummet där mat och Sortera matavfall kan bli obligatoriskt smörgåsar tillreds. Det är inte så komplicerat. Det är bara att skrapa matresterna från gästernas tallrikar i sorteringskärlet istället för i soporna, berättar Baristas vd som haft tankar på att sortera matavfallet sedan caféet öppnade i mars Men andra projekt har hamnat före i prioriteringen. I början av året började Barista undersöka möjligheterna på nytt och vände sig till VA Syd där de fick hjälp med information och utrustning. Av hushåll i Malmö är det bara 1700 villahushåll och hushåll i flerfamiljshus som sorterar sitt matavfall. Nu diskuteras obligatorisk avfallssortering för att nå miljömålet skulle 35 procent av matavfallen sorteras, enligt de nationella miljömålen. Då Malmö stad inte nådde målet diskuteras nu möjligheterna att göra sorteringen obligatorisk. Då kan målet nås Något måste göras då vi ligger så långt från målet. Frågan har inte haft prioritet hos politiker och tjänstemän tidigare, det är först det senaste året som man börjat lyfta miljövinsten i att sortera ut matavfallet, säger Mimmi Bissmont som arbetar med matavfallsfrågor vid VA Syd. Fattas ett beslut om obligatorium kan arbetet med att utforma sorteringen inledas i början av Hur den ska se ut finns det inga beslut på, men vi måste ta fram information till hushållen och hitta morötter för att uppmuntra dem att sortera. Det känns bra att vi kommit igång nu. Sorteringen är ytterligare en pusselbit i miljöarbetet som faller på plats, säger Björn Almér. barista har sju caféer i Malmö, men det på Södra Förstadsgatan är det enda som i nuläget sorterar sitt matavfall. På Södergatan beräknar man komma igång i början av sommaren och förhoppningen är att även de andra caféerna ska kunna sortera så småningom. Men i köpcentrumen har Barista sällan själva Ekorestauranger bra på sortering avfall och klimat Text: Jenny Cleveson Matavfall som förbränns istället för att sorteras och tas tillvara är en miljövinst som bokstavligt talat går upp i rök. Det menar Jonatan Malmberg som arbetar med matavfallsfrågor vid VA Syd. han har under våren kartlagt hur Malmös miljöprofilerade restauranger hanterar sitt matavfall. Jonatan Malmberg konstaterar att nästan alla ekorestauranger sorterar sitt avfall. Han hoppas att fler restauranger rådighet över avfallshanteringen. Då kan det vara lite besvärligare att få till det. Man måste övertyga fastighetsägaren eller mala genom byråkratin i ett köpcentrum. Det tar lite tid, men man får stå på sig och vara tydlig med att det faktiskt inte blir dyrare. björn almér menar att Barista rent kommersiellt inte har någon nytta av sorteringen då kunderna inte märker av den. Men vår affärsidé är att arbeta ska följa deras exempel. Ser man till Malmös alla restauranger så är andelen som sorterar betydligt mindre, uppskattningsvis en av fem, men intresset växer. Många vill profilera sig som miljömedvetna. Restauranger som inte redan börjat vill gärna göra det. Matavfall kan genom en rötningsprocess omvandlas till biogasbränsle. Av tio kilo matavfall kan man få bränsle för att köra en biogasbil en mil. De restprodukter som uppstår i rötningsprocessen har ett högt näringsinnehåll och kan användas som biogödsel. ekologiskt och med rättvis handel så jag tror att de förväntar sig att vi även hanterar vårt avfall på ett bra sätt. Lite längre fram är förhoppningen att dessutom själva kunna ta tillvara på den biogas som avfallet genererar. Vi vill kunna använda matresterna till att värma upp caféet så att vi blir helt klimatneutrala. Det vore ju fantastiskt. Att istället förbränna matavfallet har dessutom rent negativa effekter. I förbränningen bildas lustgas som är en stark växthusgas, värre än koldioxid. Att börja sortera sitt matavfall är då en bra början. Det är dessutom väldigt enkelt att komma igång och det fungerar mycket bra. Det finns också ekonomiska fördelar med att sortera. Alla restauranger betalar en avgift för att få sitt avfall upphämtat och kostnaden för matavfallet är en tredjedel av kostnaden för annat avfall. Ju mer man sorterar, desto billigare blir hämtningen.

5 nummer Grön Stad 5 cykling i korthet Malmö årets cykelstad Malmö blev årets cykelstad Det är Cykelfrämjandet som utser årets cykelstad och inför året hade 17 kommuner anmält sig. Därefter bedömdes kommunernas arbete av Cykelfrämjandet. Malmö fick högst poäng av alla och vann knappt före Lunds kommun. Motiveringen till utnämningen lyder genom att under flera år arbeta målmedvetet med cykelplanering har Malmö lyckats integrera cyklingen i stads- och trafikplaneringen. På Bike and Ride finns plats för 1100 cyklar. Gratis p-hus för cyklar i Hyllie cykling Text: Paula Rooth Bike and Ride vid Hyllie station är som ett hotell för din cykel, fast gratis. här kan du parkera under tak, fixa punkteringen och pumpa däcken. Parkeringshuset är det första av flera som kommer att öppna i Malmö. I det stora parkeringshuset vid Hyllie station finns plats för 1100 cyklar i två plan. Än så länge är det mest det första planet som används, det har varit så gott som fullt nästan varje dag sedan starten i december. Även när det snöade som värst i Köket där du lagar själv cykling Text och foto: Mikael Ringman Cykelköket i Stapelbäddsparken är något helt nytt. En gör-det-själv-verkstad där man får låna verktyg och kan få tips och råd om hur man går till väga för att laga sin punka eller rikta sitt bakhjul. hit kan man till och med komma med två tomma händer och skruva ihop en egen cykel av de kasserade ramar, hjul, styren och pakethållare som Cykelköket har. När Grön Stad är på besök träffar vi Ali Abbas Omara och hans pappa Abbas som står och mekar med var sin cykel. Ali har ett coolt hemmabygge med breda däck och högt styre, men bakhjulet är lite skevt. Abbas har en tioväxlad där växelnavet har sett sina bästa dagar. Hjulet är avskruvat och får en översyn. Jättebra att här finns verktyg. Det är andra gången vi är här, berättar Abbas. En bit därifrån startar Anders Alm vintras så var det fullt av cyklar här hela tiden, säger Gunnel Nilsson, avdelningschef på Parkering Malmö, som ansvarar för driften av parkeringshuset. det är gratis att parkera sin cykel under tak i parkeringshuset, och att använda pumparna eller skåpen där du till exempel kan låsa in din cykelhjälm. I den lilla verkstaden kan du själv laga en punktering eller avhoppad kedja. I ett nyöppnat rum kan du ta det lugnt i någon av sofforna i väntan på tåget, använda toaletten eller ta en kopp kaffe. Det finns också möjlighet att ta en dusch för att fräscha upp dig inför jobbet. Inom kort kommer ett inhägnat Ali Abbas Omara fixar sitt bakhjul med hjälp av sin pappa Abbas. en workshop för ett dussin intresserade killar och tjejer som vill lära sig mer om att laga ekrar och rikta hjul. cykelköket drog igång i april i en av byggnaderna bakom Stapelbäddsparken, men i början av juni flyttade de ut till en av containrarna vid skejtparken. område, där du kan parkera din cykel mot en avgift på ca 100 kronor i månaden. Abonnemanget kommer att kopplas till Jojokortet, och det används även för att komma in på området. Under dagtid finns det personal i garaget som kan svara på frågor och hela parkeringen är kameraövervakad. liknande cykelparkeringar planeras på Citytunnelstationerna Triangeln och Centralen. Gunnel Nilsson tror att bra cykelparkeringar är viktigt för att göra det möjligt att enkelt växla mellan olika trafikslag Om vi gör det enkelt att ställa För att komma närmare kidsen, som Ola Sturesson, en av cykelkockarna, uttrycker det. Som barn hade han tillgång till ett uthus där han kunde meka hur mycket han önskade med sin cykel. Där grundades en stark känsla för cykling som låg slumrande i många år innan den väcktes till liv av en Veronica Olsson parkerar tryggt. bilen och ta ett annat färdmedel så kommer fler att välja det alternativet. Då kan vi hålla borta en del av biltrafiken från innerstaden där det är sämst luft. Veronica Olsson från Bellevue som pendlar till Köpenhamn tycker att det känns skönt och tryggt att ställa sin cykel i parkeringshuset. Det är bra att det är lite bevakat, och att det finns tillgång till pump. Vid en annan cykel står Göran Olofsson i färd med att cykla för att hämta på dagis. Jag parkerar här i stort sett varje dag. Det är skönt att det finns tak, så att sadeln alltid är torr när jag kommer hit. Tour de France-sändning för sju-åtta år sedan. Han skaffade en hoj, snart hade hans kompisar gjort detsamma. CKRM, Cykelklubben Röda Möllan, bildades. Cyklar uppgraderades och kompletterades med fixies (racercyklar som strippats på såväl växlar som bromsar). Idén till cykelköket hittades i San Fransisco, en öppen verksamhet som finansieras genom frivilliga donationer på minst en femtiolapp. ola sturesson och Bertil Björk ville att Cykelköket skulle vara helt gratis. Pengar söktes för Malmö stads miljöanslag och från Allmänna arvsfonden. De fick stöd från bägge. Nu rullar Cykelköket som ett projekt i tre år där Ola Sturesson och Julia Fält jobbar på halvtid. Läs mer på: cykelkoket.blogspot.com Öppettider: Tisdag och torsdag 16 20, söndagar Cykeldiskussion på Gröna hjulet Miljönätverket Gröna hjulet tog upp cykling som diskussionsämne på sitt öppna möte i maj. Flera talare var på plats, bland annat Olle Evenäs från gatukontoret. Han berättade om planer som är på gång, som bland annat innebär att den nya cykelvägen på Nobelvägen förlängs ända ned till Värnhem. Ett mål är att bygga fler cykelvägar utmed de stora stråken, så att man kan ta sig fram den rakaste vägen, berättade Olle Everlöv. Fler raka cykelbanor inne i centrum var också något som flera talare efterlyste. Att Malmö har lika många kilometer cykelväg som Köpenhamn gör ingen större nytta om de flesta cykelbanorna ligger ute i förorterna. Cykelbanorna behövs inne i stan, det är där cyklisterna finns, sade bloggaren Christian Fasth. Supercykelväg mellan Malmö och Lund Miljöpartiet vill bygga en supercykelväg en cykelväg som löper i en helt egen bana mellan Malmö och Lund. Redan idag är det ganska många som regelbundet cyklar mellan Lund och Malmö. De skulle kunna bli många flera om förutsättningarna blir bättre. Vinden, som många tycker är jobbig, kan man dämpa genom att till exempel anlägga träd och buskar från det håll det blåser oftast, säger kommunalrådet Karolina Skog (MP). I Lunds kommun har samtliga partier i tekniska nämnden ställt sig bakom förslaget. En föregångare finns i London som 2009 byggde två Cycle superhighways till förorterna Merton och Barking. På ett år ökade cyklandet på sträckan med 70 procent. Bloggare på två hjul Det finns flera cykelbloggare i Malmö. Här kan du följa dem: malmolundpacykel.blogspot.se Skrivs av Marcus Lundqvist. malmolundcyclechic.blogspot.se Främst en fotoblogg. cyklaimalmo.blogspot.se Forum som startats av Christian Fasth.

6 6 Grön Stad nummer Sköna gröna stråk i st Västra Hamnen och Pildamsparken är två miljöer där Viktor Drakfelt gärna rör sig. I parkour rör man sig i miljön gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Viktor Drakfelt Titel: Håller på med parkour Stråk: Pildammsparken, området intill Tallriken Oftast håller man på med parkour i stadsmiljö, på murar och räcken, så det är lite speciellt att vara ute i naturen och hoppa. vi övar ibland på ett fint stråk som ligger nära Tallriken i Pildammsparken, ungefär där ur och skur-dagiset håller till. Det är en raksträcka med träd som inte är så lång, bara några tiotal meter, men här finns grenar i olika höjd som vi hoppar mellan eller över. Den högsta sitter nog två meter upp på trädstammen. Dit tar vi oss via någon annan gren, men på andra ställen får man småjogga mellan grenarna. Det är ett riktigt bra ställe för det blir som en bana som vi kör igenom och vi är hela tiden i rörelse. I stan får vi ofta gå mellan de olika platserna, men det behöver vi inte här. Det tar bara några minuter att ta sig igenom sträckan så vi brukar göra det några gånger för att testa nya saker. Stråket passar både för nybörjare och för de som hållit på ett tag, det finns alltid något nytt att prova och lära sig. Just att det inte finns något stadsbyggt här gör att det känns som en unik plats att öva på. Det är också lugnt och skönt att vara ute i naturen, omgivna av träd och fåglar. Vi är som i ett rum i skogen. Trädkronorna blir ett tak så vi kan vara här även om det regnar, men på vintern funkar det nog inte så bra. Nu under sommaren är vi här ungefär varannan vecka och tränar. Fotnot: Parkour handlar om att ta sig genom alla olika sorters miljöer med endast kroppen som hjälpmedel. Wikipedia Viktor Drakfelt vill hela tiden vara i rörelse. Vandra med konst i lurarna gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Ett annat sätt att uppleva Malmö till fots är genom någon av de ljudvandringar som skapats av sex Malmökonstnärer. De gör offentliga platser som S:t Pauli kyrkogård och Pildammsparken till rum för ljudkonst. ljudvandringarna kan laddas ned och föras över till mp3-spelare så att man kan lyssna på dem på plats. Med början på Ola Hanssonsgatan leder ljudkonstnären och poeten Pär Thörn lyssnaren runt de kvarter vid Ribersborg där gatorna uppkallats efter författare. Skådespelaren Elin Lundgren tar med sig Elvisdockan på en vandring på S:t Pauli mellersta kyrkogård, från kapellet till minneslunden. Nobelvägen skildras av författaren Andrzej Tichy under en resa med busslinje 3 från Värnhemstorget till Södervärn. Musikern Hans Appelqvists ljudvandring leder till fyra olika platser i Rosengård, vilka avslutningsvis vävs in i en musikalisk berättelse. Gågatan mellan Triangeln och Stortorget kan upplevas i konstnären Mathias Kristerssons text/ljud- komposition. Under sin ljudvandring runt Pildammsparken undersöker poeten Ida Börjel varför vi går i cirkel när vi är vilse. Ljudvandringarna och kartor finns på index3.html

7 nummer Grön Stad 7 aden Flanera. Strosa. Ta en skön promenad. Det är sådant man gärna gör på sommaren när det finns gott om tid. Här får du lite tips på härliga stråk i olika hörnor av vår stad. Ut och gå! i korthet Allt som är fint med Malmö gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Azadeh Lithammer, engagerad i Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Stråk: Från Triangeln till Ribersborg Jag bor inne i stan och brukar gå till vattnet, helst förbi Davidshallstorg och stadsbiblioteket, genom Kungsparken och bort mot Ribban. det här stråket innehåller allt som är fint med Malmö: park, hav, fin arkitektur och kultur. Det bästa är att man får lite av varje, både stadsmiljö och natur. Davidshallstorg är jättemysigt med alla caféer och buti- ker. I parken, inte så långt därifrån, kan man lyssna på fågelsången och gå bland alla fina träd som också ger skugga under soliga dagar. det är underbart att havet är så nära stan. Det är något helt annat sol, vind och vågor. Om det är fint väder brukar jag gå längs Ribban en stund. Man kan också åka skateboard eller inlines eller vad man nu vill och på gräsmattan brukar man se folk som provar alla möjliga sporter. Nu när jag är föräldraledig med min lille kille går jag ofta den här sträckan med barnvagnen. Nu när det är fint väder blir det väldigt ofta. Jag tycker att den passar bäst på våren och sommaren. På hösten blåser det lite för mycket vid havet så då får man hålla sig i parken, men det är inte heller fel. Azadeh Lithammers favoritstråk går genom Kungsparken. Magnus Lund mäter regelbundet den radioaktiva bakgrundstrålningen med en intensimeter. Ingen höjd strålning i Malmö Reaktorhaveriet i Fukushima i Japan har inte ökat strålningen i Malmö. I slutet av april gjorde miljöinspektör Magnus Lund en kontroll av bakgrundsstrålningen i Malmö. Resultaten pendlade mellan 0,07 och 0,10 mikrosievert. Det är helt normala värden, säger han. Mätningarna görs på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten två gånger om året. Mätpunkterna i Malmö är Rörsjöparken, Kölnans fritidsby, Tuvängen i Oxie, Tygelsjö kyrka och Hammars park. Ett färgkalas av grönska Bildtext Sadiye Altundal går genom grönskan i Lindängen varje dag. gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Sadiye Altundal Titel: Områdesutvecklare i Södra Fosie Stråk: Från Lindängsplan mot Serenadgatan Den här sträckan är bara ett par hundra meter, men den är en oas. Man har skapat en naturmiljö med små kullar och det är träd på båda sidor av gången. Här finns också varierad vegetation och det blir som ett färgkalas av grönska. jag promenerar här varje dag på väg till och från jobbet. Det är som en fortsättning på Lindängsstråket när man går västerut från Lindängens centrum. När våren kom och alla löv sprack ut var det så fint, det var liv. På vintern ser man också att det är tjusigt här, men inte på samma sätt. Nu på våren är det som finast om morgnarna. Då ser jag kaniner och kråkor som letar efter föda. Jag blir påmind om att vi människor bara är en del av det hela, att vi inte är ensamma. Jag kanske möter någon som är ute med sin hund eller barnvagn och då hälsar vi. Jag promenerar till jobbet med ett leende när jag känner vinden i håret och ser kvällens regn som ligger kvar i gräset. Träden är inte så stora än och jag gillar att jag kan sträcka upp handen och känna på löven. Det är viktigt att vi tar tillvara på sådana här små områden när vi förtätar staden, att vi höjer kvaliteten på dem och skapar små rum. Det här hade lika gärna kunnat vara bara en gräsplätt men nu är det en oas. Kryddor från Rosengård ger mersmak Nu ska kryddorna från Rosengård ut på smakresa. Under 2010 har flera Rosengårdsbor medverkat i TV4 under vinjetten Kryddor från Rosengård. De har lagat mat i sina hem och bjudit på recept. Nu ska de fortsätta att sprida matinspiration. Flera av deltagarna kommer under året att vara engagerade i flera utåtriktade aktiviteter: Kryddor från Rosengård finns med under Malmöfestivalen och på en stor matmässa i Malmö, man startar en studiecirkel i Medborgarskolans regi och det blir en stor utställning som börjar på Malmö museer i december och sedan vandrar vidare ut i landet. Det blir också flera kryddvandringar i Rosengård under sommaren. Vandringarna genomförs under onsdagar och söndagar. Halvvägs mellan hav och bokskog gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Moa Björnson Titel: Processledare för Hållbara Rosengård Stråk: Triangeln till Rosengård Det här är ett favoritstråk som ligger mig varmt om hjärtat. Jag jobbar i Rosengård, så jag rör mig här nästan varje dag. Man kan fortsätta ända ut mot bokskogen åt ena hållet och ner mot havet åt andra hållet. Moa Björnsson gillar Rosengård. när man går längs stråket tar man sig från de mest centrala och hektiska delarna av staden utåt, genom Enskifteshagen som är en oas med plats för lek och utveckling, mot Rosengård som har en massa fina platser med spännande karaktär. En pärla är Yalla Trappan som har café och lunchrestaurang. Det drivs av kvinnor i området och de serverar jättefin mat från många håll i världen. Längs stråket finns också de nya bokalerna som är kombinerade bostäder och lokaler. De skapar en härlig atmosfär och ett levande affärsliv. Här finns bland annat ett baklavacafé, en grönsakshandel och stans bästa smoothies. Området är också rent arkitektoniskt spännande och visar att det går att göra något av befintlig miljonprogramsarkitektur. I området pågår också olika odlingsinitiativ, det dyker upp pallkragar lite här och där. Det händer mycket längs stråket och det kommer att hända ännu mer. Eftersom det är ett stråk jag arbetar med vet jag vilken utvecklingspotential det har! I våras när det började slå ut märkte jag att det faktiskt är ett väldigt grönt stråk, så nu är en fin tid att gå eller cykla här. Men på hösten finns här trevliga ljusinstallationer som lyser upp. Läs mer på: Mindre mängder kemikalier i produkter I början av 1990-talet var drygt hälften av alla kemiska konsumentprodukter som såldes i Sverige farliga för hälsan. Det gäller produkter som färg, rengöringsmedel, bensin och lim. Idag är de nere på 39 procent. Men trots miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har dock inte användningen av varor som innehåller bly eller kadmium visat någon tydlig nedgång. Källa: Miljöledaren

8 8 Grön Stad nummer Något gammalt, något nytt, något lånat... och något grönt! Bröllopstider står för dörren och ekologiskt blir allt mer trendigt. Klänning, mat, champagne, ja till och med ringar går att få miljövänliga. Grön Stad guidar dig till ditt ekobröllop! De vill ha ett grönt bröllop Anna, Ivan och treåriga sonen Dan. hållbar konsumtion Text: Madelene Holm Foto: Sofia Qvarnström anna Lundquist, 40, och Ivan Jovanovic, 47, har just börjat planera sitt stundande bröllop, men en sak visste de redan från början att det skulle vara så ekologiskt som möjligt. Jag vill inte sitta och vara lycklig på min bröllopsdag och veta att det är på någon annans bekostnad, säger Anna och menar att ingen ska ha lidit under framställningen av de saker som behövs till ett bröllop. De träffades 2005 i Malmö och det har blivit En långvarig förlovning, skojar Ivan då det var den första filmen de såg tillsammans. Giftermålet planerar de att ha i Malmö eftersom de bor här och till skillnad från vad man kan tro om ekologiska bröllop är Anna och Ivan inte intresserade av att gifta sig lantligt. Klimatsmart i sig, eftersom många av gästerna antagligen slipper ta bilen. När det kommer till bröllopskläderna är Anna inte ute efter en gräddbakelse utan något som passar hennes stil bättre. Favoriterna är Gudrun Sjödén och det skånska företaget Fiberfin. Till Ivan är de osäkra. Det skulle vara trevligt att ha en ekologisk kavaj, säger han, men går det inte att hitta så går det inte. ekologiska finkläder till herrar är knepigt att hitta, men till damerna finns det desto större utbud. I Lomma finns Ekobrud som drivs av Malin Sparrman. Hon syr och säljer bröllops- och festklänningar av ekologisk bomull, lin, sammet och siden. Den intresserade får själv vara med och bestämma modell och material och att sy till brudtärnorna går också. Det ska kännas rätt för bruden, säger Malin. Hennes ekoförslag är att man inte bara använder sin klänning på den stora dagen, utan färgar eller syr om den för att kunna återanvända den vid andra tillfällen. För den som tycker att det är svårt att hitta rätt i ekobröllopsdjungeln finns hjälp att finna. Ecobride är en konsultationstjänst som Anna och Ivan har inte bestämt datum för vigsel än men vet att de vill ha ett miljövänligt bröllop. startade förra året av Katharina Brunat, som också skrivit boken Ja! Er guide till ett etiskt och ekologiskt bröllop. Hon tror att efterfrågan på ekologiska bröllop blir allt större men att många väljer att ha någon del grön. Jag tycker varje brudpar ska utgå från sina värderingar och göra medvetna val utifrån det, säger Katharina. Varje del man väljer med omtanke om miljö och etik är ett steg i rätt riktning. Och det håller Anna och Ivan med om. För dem är festen, och att kunna bjuda alla vänner och familj, det viktigaste. Om de caterar maten och hyr en lokal eller hyr en restaurang spelar mindre roll, bara de kan servera god, ekologisk mat. Och så ska det helst vara en lokal vi slipper städa dagen efter, skrattar Anna. Hon och hennes blivande man har än så länge ingen klar bild av hur bröllopet kommer att bli eller hur mycket det kommer att kosta, men det vill dra sitt strå till stacken. Om det blir heleko eller inte får de se. Vi är medvetna och vi bidrar med det vi kan, säger Ivan och får medhåll. Det är vår dag, som vi ska trivas med, och kunna möta världen utan att skämmas dagen efter. Fler tips! Skippa riset! Fåglarna äter upp de okokta riskornen som sedan sväller i deras magar. Leta i stället efter nedbrytbart ecofetti. Skicka fina inbjudningar på oblekt papper, lämna över dem personligen eller mejla! Det finns flera olika sätt att göra inbjudningskorten gröna. Samtransportera dina nära och kära om det går, eller be dem att tänka på att åka så många som möjligt i samma bil. Sätt temat ekologiskt på bröllopet för att även gästerna förstår att här är det grönt som gäller! Allt behöver inte vara grönt så haka inte upp dig! Går det inte att hitta en viss sak ekologisk och ni ändå vill ha den, släpp det. Ibland är man tvungen att välja mellan två mindre bra alternativ, men det viktiga är att ni är nöjda för det är er dag!

9 nummer Grön Stad 9 Ekobrud syr upp klänningar efter brudens tyckte och smak. Malin Sparrman driver Ekobrud i Lomma och vill med sina klänningar bidra till så lite miljöpåverkan som möjligt. Flytande rosknoppar i ett fat är en perfekt, enkel dekoration som du kan göra själv med miljömärkta blommor såklart. Det finns organiska hårprodukter som är bättre för både håret och miljön. Lyx Fixa ditt eget ekobröllop! Budget Ringar Det finns faktiskt ekologiskt guld. Bland annat är framställningen miljövänlig eftersom man använder sig av handvaskning. Märket Noën är ledande på marknaden och finns i Malmö på MK Juvel. Tänk på att ekoguld är dyrare än vanligt guld. Att dekorera eller slipa om en gammal ring är ett miljövänligt budgetalternativ. Farmors gamla ring, eller ringar som du hittar på pantbanken, kan göras om efter ditt tycke, smak och fingerstorlek. Fråga din guldsmed! Frisyr Smink Gröna frisörer har blivit allt trendigare och i centrala Malmö ligger Big Hair Mama och i Höllviken finns Utsidan. Båda är helekologiska salonger, använder sig av miljövänliga hårvårds- och stylingprodukter och erbjuder bruduppsättningar. Den som vill lyxa till ansiktet innan det är dags att säga ja kan gå till en make-upartist. I centrala Malmö finns The Organic Shop som säljer ekologiska produkter och erbjuder brudsminkning. Vill du fixa håret själv eller med hjälp av en kompis? Det finns många ekologiska stylingprodukter på marknaden Eco Cosmetics, Sante, Lavera, John Masters, Zenz Therapy. Miljömärkta blommor i håret kan passa en kort frisyr! Miljö- och hudvänligt smink har blivit stort de senaste åren och är inte svårt att hitta. Dr. Hauschka, Nvey Eco, Mádara och Hurraw är några kända märken och fler finns på marknaden för den som helst fixar sin egen make-up. Blommor Brudklänning Brudgummens kläder Alkohol Brudbukett, stora och små dekorationer blommor är centralt i ett bröllop. För den som vill ha proffshjälp finns bland annat Florera och Bara Blommor i Malmö. Att hitta ekologiska brudklänningar är inte särskilt svårt, även om utbudet självklart inte är lika brett som bland vanliga brudblåsor. För dig med specifika önskemål om en riktig klassisk gräddbakelse går det att köpa ekologiskt siden och låta en sömmerska sy upp efter ditt eget tycke och smak. Att hitta ekologiska kostymer är knepigt, men för den som vill ha en mindre strikt stil finns det kavajer i ekologisk bomull, lin och hampa. Ibland har de stora kedjorna som H&M, Kappahl och Lindex ekologiska kollektioner så håll utkik. Miljövänliga skjortor och slipsar är lättare att hitta. Ett tips är att hyra en kostym återanvändning är alltid bättre än att köpa nytt! Den som vill ha något extra bör strunta i de vanliga hyllorna på Systembolaget och istället vända sig till Systembolaget på Hansacompagniet och deras vinkällare. Här är flera viner biodynamiskt odlade och personalen har stor kunskap om utbudet. Köp miljömärkta blommor och sätt ihop egna dekorationer. Blommor i vaser på borden, eller flytande roshuvuden i skålar blir perfekta, enkla utsmyckningar. Bara fantasin sätter stopp! En brudklänning behöver inte vara splitterny. Ett billigare men ändå miljövänligt alternativ är att leta efter begagnade dressar i second hand-affärer, på nätet eller i en butik specialiserad på att sälja vidare bröllopskläder. Med hjälp av en duktig skräddare kan du sy om eller rätta till detaljer så att festblåsan blir precis din stil! Och när det hela är över kan du i din tur lämna klänningen vidare... Vad gifte sig pappa, morfar eller farfar i och finns den kostymen kvar? Kanske var han större än du, men att sy in en kostym är oftast inte särskilt dyrt. Ett annat alternativ är att leta i second hand-butiker. Retro är chic! Det finns en mängd ekologiska vin-, öl- och spritsorter i Systembolagets katalog för den som planerar att göra alkoholinköpen själv och att skåla i ekochampagne är inga problem. Kolla efter de gröna skyltarna Ekologiskt eller ta hjälp av personalen. Mat Catering eller hyra restaurang? Oavsett finns det gott om ekologiska val i eller i direkt anslutning till Malmö. Salt & Brygga i Västra Hamnen erbjuder både catering och hyr ut hela eller delar av lokalen. Ängavallen i Vellinge är en ekologisk gård där gästerna kan sova över. Slottsträdgårdens café har en lokal att hyra ut för mindre sällskap. Flickorna Fläderblom kända för sin catering och ekocaféet Chez Madame gör också viss catering. Ett sätt att göra bröllopet lite mindre dyrt är att fixa maten själv. Detta passar såklart bäst om ni tänker ha en lite mindre tillställning. Ekologiska råvaror finns det gott om i de vanliga butikerna, och för dig som söker det lilla extra finns Ronnebygatans ekologiska livs, Morot och annat och helvegetariska Astrid & aporna.

10 10 Grön Stad nummer Varje sommardag är en bra dag för en picknick. Här får du smaskiga och klimatsmarta tips på plockmat. Ät dem som de är, men ännu hellre som tillbehör till något grillat. Fixa en skön grön picknick mat och klimat den som fixar picknickmaten är Diana Dosen Grunning, kock och gastronomiutbildad matinspiratör på miljöförvaltningen. Hon har bland annat utbildat Malmö stadanställda i klimatsmart matlagning. Hon går efter två principer: råvarorna ska helst vara närodlade och ekologiska. Om sommaren är det inte så svårt. Då är det säsong för våra skånska grönsaker. Det är lätt att hitta svenska ekologiska grönsaker till ett överkomligt pris, säger Diana och börjar duka upp. En burk med crudité (snabbinlagda råa grönsaker), hemlagad hummus, bröd (jag hade inte tid att baka, så jag köpte ekologiskt surdegsbröd, säger Diana), en morotsinläggning och en potatissallad. På en picknick är det roligt att ha många olika rätter att välja bland. Jag brukar ta med mig en massa olika smårätter. Det behövs inte så mycket av varje och det går snabbt att fixa till en röra, säger Diana. diana dosen grunning säger att det finns dubbla anledningar till att utgå ifrån vad som finns i kylskåpet istället för att hasta iväg till affären, köpa ingredienser och följa hennes recept till punkt och pricka. En viktig del i hållbarhetstänkandet är att ta till vara på det man har. I en crudité kan man riva ned de rotsaker man har hemma. Och en grönsakssallad kan kombineras på hur många sätt som helst. Dessutom, påpekar hon, ska picknickmat fungera att umgås till. Maten får gärna vara opretentiös men god. Smaklig måltid! Diana Dosen Grunning vill gärna ha många smårätter att välja bland på en picknick. Sommarsallad 4 pers Blomkål 1 litet huvud Färskpotatis 400 g Sockerärtor 100 g Grön sparris 250 g (=1 pkt) Rödlök 1 st Vitlök 1 3 st Olivolja 0,5 dl Balsamvinäger 1-2 msk Salt och pappar Färsk basilika Skölj och ansa blomkålen och sockerärtorna. Koka potatisen och låt svalna. Skiva rödlöken. Dela sparrisen i två eller tre delar, Förväll sparrisen ca 4 5 min. Gör under tiden vinägretten med olivolja, balsamvinäger salt, peppar och vitlök. Halvera potatisen om de är stora och lägg dem tillsammans med blomkålsbuketterna, sparrisen, rödlöken och ärtorna i en skål. Häll över vinägretten. Smaka av med basilika och mer kryddor. Ringla över mer olivolja om så behövs. Denna rätt kan med fördel förberedas dagen innan den ska ätas. Syltade morötter Morot 4 st medelstora Apelsinskal 2-3 bitar (skala med potatisskalare) 3 st kanelstång 10 st svartpepparkorn En bit chili Salt 1,5 dl vinäger 1,5 dl vatten 3/4 dl socker Saft från en halv citron Skala och skär morötterna på snedden ca 1 cm tjocka. Förväll dem ca 5-10 min till de känns al dente. Blanda lagen. Lägg i peppar, chili, kanel, apelsinskal och salt i en burk. Häll av vattnet från morötterna och lägg dem i burken. Häll lagen över de varma morötterna. Låt stå minst ett dygn innan den avnjutes. Yoghurtsås med lime och koriander 0,5 l tjock yoghurt Riven limezest från 1 st lime Lime saft från 1 st lime Honung 1 msk Salt och peppar Färsk koriander Färsk chili Smaka av och tillsätt mer efter smak. Hummus Ca 4-6 port 1 burk kikärtor (kan bytas ut mot vita bönor) 1-2 msk citronsaft 0,5 2 tsk sambal oelek 1-2 klyftor vitlök 1 msk olivolja 1 3 tsk spiskummin (efter smak) 0,5 tsk mortlad kummin (kan uteslutas) Flingsalt Lägg kikärter avsköljda, sambal, spiskummin, kummin, pressad citronjuice och olivolja i en matberedare. Mixa till en jämn smet. Smaka av med salt och peppar (och tillsätt ev mer citron, sambal och spiskummin). Syrad crudité En liten bit vitkål En liten bit rödkål 0,5 rödlök 0,5 fänkål 1 morot (Rotselleri, kan uteslutas) Kummin Ättika, 12 % Socker Vatten Riv rotfrukterna, strimla vitkålen och rödlöken. Gör en 1,2,3 lag (1 del ättika, 2 delar socker och 3 delar vatten). Häll över vätskan, smaka av med kummin. Låt stå minst en dag innan den äts. Håller sig en vecka i kylskåp.

11 nummer Grön Stad Konsumentguiden Under sommarmånaderna är vi många som ger oss ut och ser oss om i världen. En del tar sig äntligen tid att utforska och uppleva sitt närområde till fots eller med cykel andra beger sig till sydligare breddgrader för att njuta av sol och bad. Oftast sker dessa resor med flyg även om det idag kan vara värt att fundera över alternativa sätt att resa på. Väljer man ändå flyget finns det hos de flesta charterbolag idag möjligheten att klimatkompensera sin resa genom några kronors tillägg på biljettpriset. Det kan också vara bra att känna till att den som köper just en charterresa eller en resa som förutom själva transporten innehåller boende eller aktiviteter, är skyddad av Paketreselagen. Lagen är tvingande och ger dig som konsument ett extra skydd. Skulle du exempelvis vara missnöjd med din resa för att information du fått innan avresa varit missvisande ska du reklamera detta till arrangören så snart som möjligt, så att de får möjlighet att rätta till det du är missnöjd med. Har du köpt en paketresa av en svensk arrangör och inte lyckas lösa ärendet med företaget kan du vända dig till konsumentrådgivaren i din kommun. Är du missnöjd med en paketresa du köpt av en utländsk arrangör kan du få hjälp av Konsument Europa. Vi får då och då frågan hur man kan veta att en researrangör är seriös. Ett sätt att ta reda på det är att kolla med Resegarantinämnden på Kammarkollegiets webbsida och kontrollera om företaget i fråga har erlagt den så kallade resegarantin som alla researrangörer i Sverige måste lämna. Resegarantin är en summa pengar som företaget sätter in och som kan användas om företaget går i konkurs eller något annat oförutsett händer så att du som resenär kan få igen dina pengar. Ett annat bra sätt är att fråga runt om andra har någon erfarenhet av arrangören, t.ex. på reseforum på nätet eller bland vänner och bekanta. Projekt banar väg för elbilar klimat Text & foto: Mikael Ringman Snart kommer laddstolparna till Malmö. Green emotion är ett jättelikt EU-projekt för att bereda vägen för fler elbilar. Malmö är den enda svenska stad som deltar. barcelona, berlin, bornholm, Köpenhamn, fem irländska städer, ännu flera i Italien, Madrid, Malaga, Murcia, Strasbourg, Stuttgart och Karlsruhe. Och så Malmö. Samtliga städer arbetar i Green emotion för att utveckla och demonstrera användarvänliga lösningar som förbereder EU-marknaden för en massintroduktion av elfordon. Vägen är lång. I Malmö finns idag högst 20 elfordon, de flesta ägs av kommunen eller Eon, berättar projektledaren Jitka Andersson på miljöförvaltningen. Projektet ger oss en möjlighet att testa lösningar och se vad som fungerar för att så småningom bygga upp en infrastruktur som fungerar för elbilar. laddstolpar för elbilar tillhör nödvändigheterna. En variant som diskuteras är att elen ska kunna gå i båda riktningar. Under toppbelastning på elnätet kan bilbatteriet stå Den är väldigt tyst och behaglig att köra, säger Jitka Anderson om en av Malmö stads elbilar. för en del av elförsörjningen av bostaden. Det handlar om att utveckla säkra laddningssystem som också kan kommunicera med bilen. något som är prioriterat är att standardisera laddningslösningar så att man i framtiden kan använda Tips i korthet inför sommarens semester Betala eventuella räkningar innan du åker iväg. Betala resan med kort och inte med kontanter. Oftast finns försäkringar på kortet och om något går fel har man möjlighet att få tillbaka en kortbetalning. Kolla att bokningsbekräftelsen stämmer med det du beställt. Kolla att du har giltigt pass. Se till att du har en försäkring som täcker resan. Ofta har hemförsäkringen reseskydd. Kolla villkoren och jämför med en reseförsäkring. Kolla om du behöver vaccinera dig. Beställ ett Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan om du ska resa inom EU. Kolla vad som gäller för att ringa utomlands med din mobiloperatör, många gånger är detta dyrt och du betalar både för samtal du ringer och tar emot. För den som vill veta mer finns utförlig information om paketresor och flygresor på Maria Nikanorsson, för Konsument Malmö Konsument Malmö: Tel Öppen mottagning och telefontid: mån-ons 9-12 o Nya vindkraftsplaner på gång I början av hösten presenteras ett planeringsunderlag för vindkraft i Malmö stad. underlaget ska användas i arbetet med Malmös nya översiktsplan, stadens långsiktiga planering. Fram till 16 juni har en utställning visats på stadsbiblioteket om vindkraftens betydelse för olika landskapstyper i komunen. Allmänheten har haft möjlighet att tycka till om exemplen, som har utformats av studenter vid Sverige lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Synpunkterna som lämnats in kommer att tas med när planeringsunderlaget färdigställs under sommaren. samma system i hela Europa. Nu finns en uppsjö av olika system. Det rimliga är förstås att man ska kunna ladda sin elbil även på andra sidan Öresundsbron, eller i Tyskland, om man vill åka dit. Projektet pågår till 2015 och innehåller tio miljoner kronor, vara hälften finansieras av EU. Utställningen lyfter fram frågan om hur vi kan betrakta vindkraften som en fuktionell del av landskapet. Det är viktigt att kommuninvånarna får möjlighet att delta i den diskussionen, säger Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningens avdelning för stadsutveckling och klimat. familjer Testar elbilar I sommar drar Eon och Malmö stad med stöd av Energimyndigheten igång ett elbilsprojekt med 20 testfamljer. Fyra familjer åt gången får möjlighet att testa elbilar under tre månader. Läs mer på i korthet Projekt går till botten med fosfor 11 Bottensedimenten har stor betydelse för fosforomsättningen i Östersjön och i Öresund och andra sjöar och hav. Detta är välkänt. Trots detta är kunskapen om hur mycket fosfor som egentligen finns lagrad i bottnarna och hur mycket som kan läcka ut tämligen begränsad. På IVL Svenska miljöinstitutet pågår nu flera projekt som syftar till att inventera havsbottnarna och undersöka olika åtgärder för att binda fosforn i sedimenten. Läs mer på IVL.se Kampanj för att rädda mannens fortplantning I början av sommaren presenterade Naturskyddsföreningen en ny rapport som visar hur hormonstörande kemikalier förstör mannens spermier. Lanseringen av kampanjen Rädda mannen! var strategiskt vald. Dagen efter startade den parlamentariska Miljömålsberedningen sitt strategiarbete för en giftfri miljö. Föreningen menar att dagens kemikalielagstiftning inte i tillräcklig omfattning riktar sig mot hormonstörande kemikalier. Hormoner störs allt oftare av miljögifter i vardagsprodukter. Vi har kartlagt problemen och ser att mannens reproduktion är hotad. Flera produkter behöver städas bort från marknaden och en ny kemikaliepolitik utvecklas, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Källa: naturskyddsforeningen.se Ny avfallsplan tar sikte mot ett renare 2015 I början av juni började en ny gemensam avfallsplan att gälla för både Malmö stad och Burlövs kommun. Avfallsplanen är inspirerad av Malmös miljöprogram och visionen att staden fram till år 2020 ska ha utvecklats till att vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. En del av målen för 2015 är att 35 procent av matavfallet i staden ska samlas in och bli biogas, som i sin tur kan användas som drivmedel för fordon. Papperskorgar på offentliga platser ska ha sorteringsmöjligheter för förpackningar, tidningar och matavfall. Fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att sortera sitt avfall såväl i bostaden som i fastighetens insamlingssystem. Läs mer på:

12 12 Grön Stad nummer i korthet Tyck till om översiktsplanen Nästa år ska Malmös nya översiktsplan, ÖP2012, vara klar. Du som kommuninvånare har större möjligheter än någonsin att komma med synpunkter på planen. Översiktsplanen blickar två decennier framåt i tiden och styr stadens långsiktiga planering. Ett förslag, som utgör underlag för ett samråd kring planen, har nu tagits fram. Under sommaren kommer representanter för kommunen att ge sig ut på välbesökta mötesplatser i staden. Syftet är att informera om och diskutera kring stadens utmaningar. Det finns också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på översiktsplanens webbportal. Synpunkterna registreras och diarieförs som ett remissyttrande. Läs mer på: Där kan du också lämna synpunkter på översiktsplanen. Bot mot bomullsberoende hållbar konsumtion Härlig, ärmlös klänning till sommaren i skön bomull det är så vi är vana att höra bomull beskrivas. inte att det är en av de mest miljö-ovänliga grödorna du kan tänka dig. Ett grundläggande problem med bomull är att den är extremt vattenkrävande. För att odla ett kg bomull går det åt mellan liter vatten, något som är svårt att motivera när en tredjedel av jordens befolkning lider av vattenbrist. Dessutom är produktionen av bomull proppfull av kemikalier. Inte bara besprutas den på åkrarna, det går också åt mängder med kemikalier i samband med färgning och tygframställning. Tillverkningen av ett par jeans kräver exempelvis 0,6 kg kemikalier. Ekologisk bomull är eftertraktad men svarar bara för en bråkdel av produktionen och den löser inte vattenproblematiken. Men det finns andra material som inte belastar miljön lika mycket: hampa, bambu, olika textilier som tillverkas av cellulosa. Dessutom blir återvunna textilier vanligare. Vi har talat med ett par butiker i Malmö som jobbar aktivt med alternativ till bomull. Malmöfestivalen blir ännu grönare Det blir fler möjligheter till källsortering, fler stånd med vegetarisk mat och fler vattenstationer. Det är några inslag som ska göra Malmöfestivalen ännu miljövänligare. Under 2010 blev festivalen för första gången miljöcertifierad och fick som enda svenska festiva utmärklesen A greener award. I år sätts målsättningen ännu högre. Läs mer på: Ingen skit när designer ställer ut På Malmö Museer visas i sommar utställningen No shit! Eco Design med designföremål av unga formgivare från Sydafrika och Sverige. Utställningen visar deras idéer och tankar om en hållbar framtid. Utställningen pågår till slutet av oktober. Omfattande marksanering inför bostadsbyggande Tiotusentals ton förorenad jord har schaktats bort i saneringen inför byggandet av bostadsområdet Glasbruket mellan Ribersborg och Limhamn. Glasbruk, gjuteri, skeppsbyggeri, konstgödselfabrik listan på verksamheter som har funnits i området är lång. Området har i mer än 100 år varit ett industriområde i Malmö och har under en tid även tjänat som soptipp. Marksaneringen är den mest omfattande i Malmö stad sedan Bo 01. I en del av området har det funnits väldigt höga halter av kisaska som bland annat innehåller giftiga ämnen som arsenik och bly. Den typen av ämnen måste schaktas bort, säger Torbjörn Håkansson, miljöinspektör på miljöförvaltningen. Elisabeth Gudmundsson på Uma Bazaar vill återanvända jeans. Panta dina jeans hållbar konsumtion Uma Bazaars sortiment med alternativa ekologiska material växer ständigt. Butiken har bland annat en serie basplagg i mikromodal, ett tyg som görs av cellulosa från bokträd. Ett jobbigt företag med många frågor hållbar konsumtion Malin Busck har arbetat med hållbart mode i flera år. I alla plagg i butiken finns lappar med rutor som kan kryssas i om de är ekologiska, rättvist producerade eller gjorda av återvunnet material. Det finns minst ett kryss i varje plagg. vi är den jobbiga typen av företag som ställer en massa frågor till leverantören. Håller de inte de krav vi ställer så jobbar vi inte med dem. Hi on life jobbar med ett antal vi säljer fortfarande mer av den ekologiska bomullen, men räknat i antal plagg har vi mer av andra material. Det är de andra materialen som tar upp alla våra galgar, berättar Elisabeth Gudmundsson på Uma Bazaar som saluför märken som Kyuchi, Righetous Fashion och Camilla Norrback. den främsta anledningen till att bomullen fortfarande säljer bättre är att jeans står för en stor del av försäljningen. Bland jeansen finns få alternativa material, där är det ekologisk bomull som gäller. När det gäller jeans handlar det inte bara om själva materialet. Vi har vant oss vid att jeans ska ha speciella slitningar och tvättningar, metoder som förbrukar onödiga resurser. Vi har börjat sälja helt obehandlade jeans, jag har själv ett par som jag håller på att slita in, berättar Elisabeth Gudmundsson och berättar om en säljare som hade de utvalda märken, som har ett hållbarhetstänk i hela eller i delar av sin kollektion. Den ekologiska bomullen dominerar. Malin Busck uppskattar att den står för 70 procent av sortimentet. hon beskriver att det kom en boom med andra material för ett par år sedan kom nya märken överallt. Det kändes som om alla ville satsa på hållbart mode. Men så kom finanskrisen och många började se över sina kostnader och renodla sina sortiment. Då lades många ekologiska kollektioner ned igen. Hampa, sojafiber och återvunnen På Hi on Life hänger hållbart mode i olika material bomull är exempel på material som finns bland plaggen i Hi on life. Malin Busck upplever inte att kunderna är särskilt konservativa när det gäller materialval. Få uttrycker någon oro för att köpa exempelvis sojafiber i stället för bomull. Vi har kunder som kunder inte läs mer: Boken Bomull en solkig historia av journalisten Gunilla Ander berättar att det sällan går att ta reda på hur eller var bomullen i din t-shirt har framställts. Största producenten är USA, där 2/3 av bomullen är genmodifierad. Trea ligger Uzbekistan som regelmässigt har använt skolbarn i produktionen. Källor: Naturskyddsföreningen, Nordiska museet, Boken Bomull. snyggast slitna jeans hon någonsin sett. Det var ett par obehandlade jeans han gått med i 1,5 år, utan att tvätta dem. de allra dyraste jeansen i butiken är återvunna av nedmalda gamla jeans. Uma Bazaar har precis dragit igång ett pantsystem för att återanvända gamla jeans. Jag tror att många har några jeans i garderoben för att de har fel skärning eller ett hål på knät. Vi vill att de ska komma till användning igen. Kunder som pantar sina gamla jeans får tio procents rabatt på ett par nya jeans. Tanken är att högen med jeans ska sys om till annat, av några lokala formgivare. bara för att de gillar kläderna, för dem är det bara en bonus om de dessutom råkar vara i ett intressant material. Andra kunder är väldigt medvetna men de vill i första hand ha ett snyggt plagg som är schyst producerat.

13 nummer Grön Stad 13 Helle klipper till - Allt detta undervärderade kvinnoarbete Många är vi som har högvis av fådda och ärvda, virkade och broderade alster i våra skåp och lådor. För att inte tala om drivorna på loppisar, hos dödsbohandlare och i välgörenhetsaffärerna. Timme efter timme av nedlagt arbete som värderas väldigt lågt, trots att det faktiskt oftast både är närproducerat och av vuxna människor. Med tanke på att min förra re-designkrönika var väldigt präktig i sitt återanvändande så tänkte jag att lite oförblommerat pyntande helt utan praktiska ambitioner kunde vara på sin plats denna gången. Och då kommer allt det där undervärderade kvinnoarbetet äntligen till heders. Någon gång i mitten av 90-talet fick jag en inramad, korsstygnsbroderad fiskargubbe i present av min dåvarande kompanjon, som ville retas med mig. Den hängde länge inne på toaletten, där jag satt mången gång och kontemplerade den Och så plötsligt en dag visste jag vad jag skulle göra med honom. Ryggstycke på en jacka! Extra kul blev det att använda broderiet på en jeansjacksmodell, på det vis som man oftast ser olika hårdrocksbands loggor. Jackan han sitter på är ju lite 90-talsaktigt over size och därför har han legat i arkivet ganska länge men nu känns den silhuetten modemässigt intressant igen och fiskargubben får åter komma ut och vädra sig. Mängder av komplimanger och roliga kommentarer har den orsakat. Allra bäst var nog en gång när jackan var ganska ny och jag i raskt tempo marscherar om ett par äldre damer. När jag passerat och de ser min ryggtavla utbrister den ena Ja, den du! Den har man broderat många gånger. Hoppas att de inte uppfattade mitt tilltag som en förolämpning, även om vår syn på bilden nog var grundläggande olika. En annan ryggdekoration blev det av schäferhunden på en gammal second hand kavaj. Där tyckte jag det blev lite extra roligt att ge tavlan en guldram. En sak att tänka på innan man använder just broderier på olika plagg är att de ofta inte tål vattentvätt och alltså inte lämpar sig att sätta på vilken typ av plagg som helst. Grytlappar däremot är ju (oftast) gjorda för att tåla tuff tvätt. De är dessutom ofta underbart färgglada och dekorativa. Lycka är när man hittar de där med tredimensionella effekter, ljuva rosor eller småläskiga dockansikten. Här har jag använt dem att sätta på kjolar och väskor och då inte enbart som pynt utan de funkar även som fickor. Väldigt fint blir det att plocka snygga, udda knappar ur udda knappar-burken och använda grytlappens upphängningshank som knäppögla. Det funkar givetvis utmärkt att sätta grytlappar på alla möjliga typer av plagg. Varför inte som ett humoristiskt alternativ till armbågslappar i skinn på den slitna ylletröjan? Själv har jag sedan länge ett halvfärdigt experiment liggande på grund av tidsbrist. Idén är att sy ihop riktigt många grytlappar till en filt eller sängöverkast. Det kräver massor av grytlappar samt en hel del noggrannhet, pysslande och planerande för att kombinera dem på ett bra sätt, vad gäller storlek, mönster och färg. Däremot krävs inga avancerade sömnadskunskaper och jag tror att resultatet skulle kunna bli helt magnifikt. Hoppas att någon av läsarna blir inspirerad och lyckas slutföra ett överkast... Gott klipp, Helle Robertson Forslund modedesigner och Grön Stads återanvändningskrönikör Grytlappar hopsydda till ett större sammanhängande stycke. Kjol med grytlappar. Jacka med fiskargubbe. Väskor med grytlappar. Kavaj med schäferhund. Odling med språk och terapi mat och hälsa Text: Paula Rooth Sallad, morot, broccoli, tomat Luay Shiltagh går runt i Intro Rehabs odlingsruta i Slottsträdgården och säger namnen på allt som växer där på svenska. Han är en av de invandrare i programmet Intro Rehab som har odling som terapi. intro rehab är ett rehabiliteringsprogram för nyanlända invandrare som lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. När man är ute i naturen så sjunker stresshormonet i kroppen. Många med PTSD har dessutom svåra mardrömmar och då kan det vara skönt att arbeta med kroppen, det gör att man blir trött och får lättare att sova, säger Malin Karlsson som är kurator på Intro Rehab. En dag i veckan har deltagarna möjlighet att vara ute i Slottsträdgården och arbeta i ett odlingsfält som Slottsträdgårdens trädgårdsmästare John Taylor har upplåtit. Grävandet och planterandet blir även en chans att träna svenska. En av effekterna av PTSD är att korttidsminnet blir dåligt och det är svårt att lära sig saker. Vi använder en pedagogik där man får lära sig genom flera sinnen, som att känna och lukta, säger Malin Karlsson. Linnea Wettermark och Göran Larsson Linnea Wettermark, Malin Karlsson, Luay Shiltagh och Göran Larsson. från Odla i stan har startat samarbetet med Slottsträdgården och fungerar som trädgårdsmästare och inspiratörer. IntroRehab delar ett stort odlingsfält med Odlingsnätverket Seved. Linnea Wettermark tycker att det är spännande att arbeta med deltagarna i Intro Rehab, och menar att hon också lär sig en massa nytt. Några har odlat tidigare och berättat om hur de brukar göra i sina hemländer. Jag lär mig vad de olika grönsakerna heter på arabiska och de på svenska. en av deltagarna har fått praktikplats i Slottsträdgården i sommar, något som kanske kan leda till anställning inom trädgårdsarbete senare. En kvinna har genom projektet kommit över sin fobi att åka buss på egen hand. Det är inte lätt att komma till ett nytt land och hitta sin plats när man inte ens kan språket. Här kan de ta plats, visa initiativkraft och säga nu ska vi vattna, eller vi brukar så på det här sättet. Det ger en stolthet, säger Malin Karlsson. Luay Shiltagh berättar att han hade en stor trädgård när han bodde i Bagdad, med bland annat dadelträd och flera sorters djur. Men där var det trädgårdsmästare som arbetade. Han verkar trivas med att odla själv, och visar hur stor tomatplantan som har drivit upp i växthuset har blivit. Men vi får lite hjälp av Linnea och Göran, eller nej mycket hjälp. Fakta Info Rehab är en verksamhet inom Arbetscentrum. De tar emot 80 nyanlända invandrare som lider av migrationsrelaterad stress och posttraumatiskt stressyndrom. Under ett två år långt program kombineras rehabilitering och introduktion, så som svenskundervisning. Posttraumatiskt stressyndrom uppstår ofta hos dem som har varit med om krig, tortyr och förföljelse. Några av symptomen är sömnsvårigheter, social fobi, nedstämdhet och huvudvärk. Odla i stan är en avknoppning av det tidigare projektet Barn i Stan på Seved. Linnea Wettermark och Göran Larsson fortsätter starta upp nya odlingar och sprida stadsodlingsinspiration, bland annat med Intro Rehab, Odlingsnätverket Seved, Yallatrappan och Hyresgästföreningen på Rosengård och odling på Nydalaskolan.

14 14 Grön Stad nummer i korthet Grönare Malmö bra för klimatet Mer grönska i Malmö det är en av de främsta åtgärderna för att möta klimatförändringarna. Det framgår av Malmö stads klimatanpassningsstrategi. Klimatanpassning handlar om att ta fram åtgärder som mildrar effekterna av klimatförändringen. En väldigt viktig åtgärd är att öka den urbana grönskan. En lummigare stad ger mer skugga och svalka och kan dessutom ta emot en del av den ökade nederbörden. Dessutom är det bra för folkhälsan, luften blir friskare och vi klarar värmen bättre, berättar klimatstrateg Matilda Edlund på miljöförvaltningen, projektledare för klimatanpassningsstrategin. I strategin påpekar man att det är särskilt viktigt för Malmö stad att arbeta med grönytorna, eftersom kommunens uttalade mål är att förtäta staden, något som vanligen leder till mindre och inte mer grönska. Strategin pekar även ut de blå miljöerna som viktiga. Vattendrag, öppna dagvattenledningar och skålade gräsmattor är åtgärder som gör Malmö bättre rustad för att klara en ökad nederbörd och häftigare skyfall. En höjning av havsnivån är en annan risk för Malmö. Här är förslaget att höja lägstagränsen för att få bygga havsnära från 2,5 meter till 3 meter över havsytan. Klimatstrategin ska tas upp i kommunfullmäktige. Ute är inne i Malmö utomhuspedagogik Omkring 900 pedagoger kommer till Malmö september för att delta i den nordiska konferensen Ute är inne. anledningen till att Malmö stad blev tillfrågad om att vara värd för konferensen är att vi har kommit långt när det gäller arbetet med lärande för hållbar utveckling, berättar Åsa Hellström på miljöförvaltningen, projektledare för arbetet med konferensen. Ute är inne är en konferens där utepedagogiken står i centrum. Åsa Hellström berättar att det är naturligt att konferensen till stora dela förläggs utomhus. De två dagarna består av föreläsningar på förmiddagarna och workshopar på eftermiddagarna. Workshoparna är utomhus på olika platser i Malmö. Vi kommer att vara i Slottsparken, vid SEA-U på Ribersborg, i Västra Hamnen, på Malmö museer, i Pildammsparken, vid Drömmarnas hus i Rosengård och i Torup, berättar Åsa Hellström. under konferensen kommer man att använda sig av Naturskolans pedagogiska kartor, ett verktyg som berättar om hur man kan använda platser i och kring Malmö för utepedagogisk verksamhet. Åsa Hellström tror på pedagogik utomhus. Workshoparna är upplagda så att de kan resultera i handfasta tips som sedan kan ligga kvar på de pedagogiska kartorna. På så sätt kan konferensen leva vidare även efteråt, säger Åsa Hellström, som är förväntansfull inför Ute är inne-konferensen. Det ska bli jätteroligt att få hit så många som brinner för de här frågorna. Under ett par dagar kommer vi i Malmö att ha en stor del av den samlade kompetensen kring utepedagogiken på plats. Jag tror att vi i Malmö stad kan hämta mycket inspiration till vårt fortsatta arbete kring lärande för hållbar utveckling, men också att vi kan inspirera andra. I workshoparna kommer vi att visa den mångfald som Malmö har. Dels när det gäller vår befolkning, men också när det gäller vår natur. Här finns vatten, här finns det urbana, här finns grönskan i parkerna men också i skogen, berättar Åsa Hellström. Ute är inne arrangeras av Utenavet och värd för konferensen är Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Fakta Några av programpunkterna under Ute är inne: Upplev ätliga vilda växter med mer än bara smaken Fysik på lekplatsen Torstens mattelabb (matteverkstad med plankor, västar, glädje och lust) I klimatanpassningsstrategin listas vad som sannolikt väntar i slutet av seklet: Ett varmare klimat, upp till 5,2 grader högre årsmedeltemperatur, mer nederbörd, fler dagar med extrem väderlek, två månader längre växtsäsong, mindre snö och is, ett nästan halverat uppvärmningsbehov av fastigheter men samtidigt ett ökat kylningsbehov. Malmö trea på grön Europalista Malmö är Europas tredje mest miljövänliga storstad efter Köpenhamn och Stockholm, enligt en internationell miljöstudie. European Green City Index är en oberoende miljöstudie genomförd aveconomist Intelligence Unit på uppdrag av Siemens. Studien kartlägger miljön i 31 europeiska storstäder och presenteras i form av ett miljöindex. Städerna har utvärderats utifrån åtta kategorier: koldioxidutsläpp, energi, byggnader, transporter, luftkvalitet, miljöstyrning, vatten samt avfall och användning av mark. Malmö ligger i topp i kategorin Byggnader, före Stockholm och Berlin på andraplatse Även i kategorin Avfall och användning av mark hamnar Malmö på första plats i indexet. Källa: ww.malmo.se Kartan berättar om Malmös träd utomhuspedagogik Vid ena hörnet av Moriska paviljongen står ett gudaträd och en hästkastanj. På Triangeln står två pagodträd, en bit neråt Södra Förstadsgatan radar fyra plataner upp sig. Det och mycket annat kan du få veta om du klickar dig runt på Pedagogiska kartor. i stort sett alla Malmö stads träd i gatu- och parkmiljö är klickbara på de pedagogiska kartorna. Syftet med kartorna är att de ska vara ett verktyg för utomhuspedagogik. Här ska pedagoger i förskola och skola kunna söka och dela med sig av information och inspiration om var och hur man kan arbeta pedagogiskt i Malmös utemiljöer. Men de är också tillgängliga för allmänheten, där framför allt informationskartan kan vara av intresse. Webbplatsen består av två delar: informationskartan och pedagogiska tips. De senare är tips som läggs in av pedagoger för olika platser i Malmö. Att rulla bollar uppför en backe, och sedan låta dem rulla ned igen, det är ett exempel på en lek som rymmer matematik. Vilken boll rullar snabbas ned, en liten boll eller en stor? I stort sett alla Malmö stads träd i gatu- och parkmiljö är klickbara på de pedagogiska kartorna. på informationskartan kan man få fram uppgifter om grillplatser, träd, offentliga toaletter, livräddningsredskap, busshållplatser, lekplatser, skulpturer och intressant arkitektur. Så kan man få veta att Sillagumman på Fiskartorget på Möllevången är gjord av Gunnel Frieberg. Eller att Mellanheden på Köpenhamnsvägen och Erikslustvägen byggdes mellan 1950 och 1955 och ett helt informationsblad om tillblivelsen. Mattelek på kartan stadsodling Tre förskolor i Husie börjar nu arbeta med pedagogiska kartor med fokus på matematik. fokus kommer att ligga på matematiken i leken utomhus, berättar Christina Svensson, matematikutvecklare på FoU Malmö/utbildning i Malmö stad. Hon berättar att projektet handlar om förskolorna inom Videdal/Riseberga rektorsområde - Tussilagon, Och så uppgifterna om alla träden. Det går alltså att välja ut ett enda träd i Pildammsparken och ta reda på vilken sort det är. Det är gatukontorets trädregister vi har fått möjlighet att lägga in i de pedagogiska kartorna. Ännu känner inte så många Malmöbor till möjligheten, men vi hoppas att de ska komma till användning och bli uppskattade, berättar Bo Lindvall, samordnare på Malmö Naturskola. Det finns en liten sak man ska tänka på när man går in på Pedagogiska kartor och det är att trädkartorna inte uppdateras så ofta. Det kan till exempel finnas träd med på kartan som av någon anledning avverkats. Klicka runt på: Slånbäret och Riseberga. Förskolorna har Grön flagg och har arbetat med både hållbarhetsfrågor och matematik sedan tidigare. Nu ska man försöka kombinera dem genom att ge sig ut i naturen och leka matematiskt. Det handlar inte om att pedagogerna ska lära barnen räkna, utan om att de ska fånga matematiken i leken, berättar Christina Svensson. Lekarna och platserna kommer sedan att läggas upp som pedagogiska tips på de pedagogiska kartorna. Det här blir en stafettpinne som andra förskolor får ta över.

15 nummer Grön Stad 15 Naturguiden Grodyngel och skräddare tillhör fynden i vattnet. Mot dammen! Barnen på Svågertorps förskola tillhör dem som använder naturen i Stolpalösa mest. Gummistövlar är bästa fotbeklädnaden om man vill håva. Stolpalösa en dold oas i Malmö Utflyktstips från Naturskolan Text och foto: Kajsa Öberg Stolpalösa är ett av Malmös hemligaste naturområden. Det ligger nära Svågertorp i södra Malmö. Det första som faller i blickfånget när man går genom träddungen är den stora Ikea-kolossen som sticker upp bakom buskarna och vittnar om att vi inte riktigt är på landet, men så fort man går ner till den lilla dammen, försvinner både Ikea och det mesta av vägbruset. stolpalösa är ett lummigt område med kolonistugor och uppvuxna skogsdungar runtomkring. Det som många inte känner till är att bakom stugområdet, förbi ett smalt skogsparti, breder sig ett kulligt grönområde ut, med en slingrande bäck och två små dammar. Svågertorps förskola går till dammen flera gånger i veckan. Det här är ett perfekt ställe att ta sig till med barn, berättar Jon Rosenlöf på förskolan, som vill uppmuntra familjer i närområdet till att komma hit. Barnen kan bygga kojor i buskarna, springa av sig över kullarna och det bästa är förstås dammen som är så grund att det aldrig är någon fara att låta dem upptäcka på egen hand. Gummistövlar, några håvar, en liten spann och några luppar räcker gott för att underhålla en hel förmiddag. Det är spännande att se vad som hamnar i håven, både lite läskigt och roligt. fynden kan man hälla upp i en liten burk med vatten och kika på med lupp. Grodyngel, skräddare, buksimmare och vattengråsuggor kan man lätt få tag på och undersöka. På förskolan har man också gjort ett litet akvarium där de följer grodynglets utveckling, men ska man ut och håva på egen hand, är det bäst att stoppa tillbaka djuren där de hör hemma så att de inte tar skada. Efter en stunds håvning i Stolpalösa, försöker pedagogerna bjuda på frukt i gröngräset, men barnen vill knappt slita sig. Gummistövlarna fylls med vatten och någon sätter sig på ändan, ingen verkar dock tycka att det är det minsta obehagligt, utan skrattar istället. Barnen är så vana nu, berättar pedagogerna. Från början har det varit läskigt och ovant, men nu springer alla ner till vattnet så fort vi kommer hit. Innan gruppen går tillbak, samlas alla på bron över vattnet och försöker vara tysta en liten stund. Hör du? viskar en tjej, nu utan stövlar. Det är grodorna som sjunger! Tips på bra saker att ha med sig när man ska håva: Gummistövlar Torra strumpor Håv Går att köpa billigt i vanliga djuraffärer. Lupp eller förstoringsglas Går att köpa lite varsomhelst. Googla på lupp och Malmö är nästan bästa tipset... Hink eller plastburkar Fyllda med vatten för att samla djuren i. Glass- och godisburkar fungerar utmärkt. Böcker om vatteninsekter För den som är särskilt intresserad kan det vara roligt att ha med sig en bok om vatteninsekter och klura ut vilka krabater man fått i håven. Då jämför man med bilderna i boken och kan dessutom läsa om vattendjurens häftiga livscykler. Finns att låna på biblioteket eller köpa i bokhandel. Fika Där det finns en damm finns det också fikaplats. Ha picknick i det gröna och lyssna på grodorna som sjunger! Malmö deltar i globalt program Malmö i världen Text: Helena Persson I en sal på Tekniska museet jobbas det för fullt. 30 personer från Indien, Bangladesh, Tanzania, Sydafrika och Sverige deltar i en två veckors workshop om fattigdom och hållbar stadsutveckling. de utgör en del av programmet SUS - Supporting Urban Sustainability. Deltagarna i SUS kommer ifrån sex olika städer och tanken med programmet är att just dessa städer ska bli föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling. Martin Westin som En workshop om globlad stadsutveckling. är programkoordinator för SUS säger: Vi bryter ny mark genom att koppla ihop ekosystemtjänster med fattigdomsbekämpning i städer. Ekosystemtjänster är ett centralt begrepp under workshopen och det används för att beskriva alla de funktioner hos ekosystem som gynnar oss människor och som vi normalt sett inte betalar för. Det kan handla om träds luftrenande egenskaper, pollinerande insekter eller grönytors förmåga att rena dagvatten. En huvudfråga för deltagarna i programmet är: Hur ska vi kunna bevara de ekosystem som vi är beroende av och samtidigt säkra en rättvis tillgång till dem? Världens städer fortsätter att växa och samtidigt börjar vi närma oss gränserna för vad våra ekosystem klarar av att producera. varje stad representeras av en grupp på fem personer och från Malmö deltar LRF, Naturskyddsföreningen, Odla i Stan, miljöförvaltningen och folkvalda politiker. Malmögruppens fokus ligger på att minska stadens ekologiska fotavtryck och att värdera och utveckla de ekosystemtjänster som finns. För att lyckas med detta krävs en fördjupad medborgardialog, menar Peter Langerbeck, ordförande i LRFs kommungrupp i Malmö och en av deltagarna SUS-programmet. sus-programmet arrangeras av ett partnerskap lett av Svenskt internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling (SWEDESD), en avdelning inom Högskolan på Gotland, finansierad av Sida. Projektet pågår under april december 2011.

16 16 Grön Stad nummer Bi i cirkel i Rosengård gröna miljöer i Malmö Text: Paula Rooth Hur ser livet i en bikupa ut? Var hämtar bina nektar, och hur smakar en sked alldeles egenslungad honung? Sådant kan man få lära sig om man går en kurs i biodling på Drömmarnas Hus i sommar. under ett träd i trädgården på Drömmarnas Hus i Rosengård samlas ett tiotal barn och några vuxna vid bikupan för den första träffen i biodlarstudiecirkeln. Bina flyger in och ut genom öppningen, men barnen är inte rädda. Om vi står på sidan och håller oss lugna så är de också lugna. Om de börjar flyga runt huvudet på oss så är det för att varna och säga att det här är deras hem. Men de vill helst inte sticka oss, för då dör de. Det säger Dino Jasarevic som håller i biodlingskursen. Under sex träffar i sommar kommer han och kursdeltagarna att sköta om bikupan, för att sedan slunga den egna Rosengårdshonungen. Dino Jasarevic hoppas att kursen ska få fler personer att börja syssla med biodling. Det är inte svårt och kräver inte så mycket arbete. Sverige har ett perfekt klimat för biodling, och jag är förvånad att det inte är fler som försörjer sig på det, säger han. Med fjorton kupor i Alnarpsparken klassas han som hobbybiodlare, fler än fjorton kupor kräver ett biodlarcertifikat. Sedan några år sköter han även om bikupan på Drömmarnas Hus. Förra året slungades ungefär 50 kilo honung från kupan. Även förra året var barnen med och slungade och sålde honung, men i år är första gången som det ordnas en studiecirkel. Egenslungat smakar bäst. Dino Jasarevic står lutad mot kupan. Bredvid honom står Åsa Johansson, projektkoordinator på Drömmarnas Hus, kursdeltagaren Ibrahim Ali och utepedagogen Pontus Dowchan. I den främre raden från vänster står kursdeltagarna Hanin Zaaroura, Ayah Fares, Samira Atta, Yakob Irshaidad, Dia Atta och Erik Westman. människor har mycket att lära sig av hur ett bisamhälle fungerar, menar Dino Jasarevic. Det är fantastiskt hur bin samarbetar. Alla vet vad de ska göra och alla deltar i arbetet. Det är ingen som är latmask där. Under den första träffen får deltagarna smaka på förra årets honung, titta på vaxkakorna som bina har byggt och se en film om livet i en bikupa. Det ska bli kul att få göra egen honung. Och så hoppas jag att jag ska få prova att hålla i ett bi. Jag tror inte att jag kommer vara rädd, säger Samira Atta, 11 år. En annan av kursdeltagarna är Erik Westman. Han har varit intresserad av biodling länge, och hakade snabbt på när han hörde talas om kursen på Drömmarnas Hus. Det skulle vara kul att få igång någon kupa i sommar. Jag skulle vilja lära mig vad det går att göra när man bor i stan, om det går att ha en kupa på taket till exempel. Fakta Studiecirkeln i biodling är gratis, och ordnas i samarbete med ABF. Boende i Rosengård har förtur till kursen. De kommande kurstillfällena är onsdagarna 22 juni, 10 augusti, 24 augusti och 7 september. Inga förkunskaper behövs. Bisiffror I en bikupa bor det ca bin. De har alla samma lukt, så bin som inte hör hemma i kupan kan jagas bort. Varje bi samlar nektar motsvarande ungefär en matsked honung under sin livstid. Det föds ständigt nya bin i kupan. Ett bi som föds på våren och samlar nektar hela sommaren lever i två månader. Ett bi som föds på hösten och vilar under vintern lever i fem månader. Skogens Dag Den gränslösa skogen Torups rekreationsområde Söndag 4/9 Kl Fri entré En dag full av naturupplevelser för hela familjen. Kom och lär dig mer om skogens alla träd, viltvård, små kryp, fåglar o holkar, friluftsliv, scouting mm. Lilla Vilda Teatern showar loss med små och stora i skogen. Öppet hus på Statarmuseet. Var klimatsmart åk med Skånetrafikens buss 142 Natur och Kulturbussen. Från Södervärn kl och Info och program Miljöförvaltningen informerar: Dags att söka miljöpengar Har du ett bra miljöprojekt på gång? Goda idéer som leder till en bättre miljö i Malmö? Då kan du söka pengar från Malmö stads miljöanslag. Syftet är att ge stöd åt åtgärder och insatser som bidrar till en hållbar utveckling och leder till en bättre miljö i Malmö. Ideella föreningar, ideella organisationer och skolor kan söka anslag. Miljönämnden beslutar om olika tema för varje år och projekt prioriteras inom temaramen. Alla projektförslag är dock välkomna då endast en del av anslagets budget prioriteras till temat. Tema för 2012 är Buller. Sista datum för ansökan om bidrag är den 1 oktober Ansökningsblankett och regler för miljöanslaget finns på malmo.se/miljoanslaget. Bild från Föreningen Mykorrhizas projekt Odling på stadsmark när problem vänds till möjligheter som fått miljöanslag för Foto: Karin Hård

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag!

Nygrillat från butiken. Recept för en skönare vardag! Nygrillat från butiken Recept för en skönare vardag! Jag står för middagen med nygrillad kyckling. Middag på en kvart! Skönare vardag godare vardag! Ditt kök är en källa för att skapa vardagsmagi varje

Läs mer

Inspirationshäfte för mat, klimat & en hållbar livsstil

Inspirationshäfte för mat, klimat & en hållbar livsstil Inspirationshäfte för mat, klimat & en hållbar livsstil Foto: Johann Selles Vikten av bra matvanor för hälsan och miljön Maten har stor betydelse för vårt klimat. Såväl produktion, hantering och transport

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Bi Bim Bap. med räkor. Vecka 16

Bi Bim Bap. med räkor. Vecka 16 Bi Bim Bap med räkor A Bi Bim Bap med räkor Bi Bim Bap är en koreansk specialitet där flera olika sorters grönsaker läggs ovanpå nykokt ris i en djup skål. Den här gången har vi valt att toppa rätten med

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

Pappardelle med rostbiff och basilika. vecka 51

Pappardelle med rostbiff och basilika. vecka 51 Pappardelle med rostbiff och basilika vecka 51 inspiration Pappardelle med rostbiff och basilika För att få den något höstiga känslan och smaken i denna rätt steks köttet tillsammans med svamp och purjolök.

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering.

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering. 1 Vardagslyxa med lax Lax är lättlagat och ändå lite festligt. Prova våra enkla recept! 5 Recept Farfalle med lax och rosésallad Ingredienser 4 portioner 400 g pastafjärilar 400 g kallrökt lax, i bit 1

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta förp pasta Grönsaker vitlök gul lök citroner aubergine gurka salladshuvud kruka basilika kruka persilja påse bladspenat tomat,,,,, Hej! En krämig och snabblagad

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT

TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT Tema: Vegetariskt TOMS FRITERADE POTATISSKAL MED TACOKRYDDA OCH AVOCADOYOGHURT POTATISSKAL 200-300 g potatisskal Olja till fritering Salt Skiva potatisen tunt och lägg i ljummet vatten och salt ca 5 minuter.

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

FINDUS WEBB-TV - GRÖN DELI OAS PRODUCTION. Copyright Oas Production

FINDUS WEBB-TV - GRÖN DELI OAS PRODUCTION. Copyright Oas Production FINDUS WEBB-TV - GRÖN DELI By OAS PRODUCTION Copyright Oas Production RECEPT 1: PASTA MED LAXSPETT () Produkt: Bladspenat, paprika & sockerärter FADE IN: INT. FINDUS/BJUV - CHEF S CORNER - DAG SUPER: FINDUS

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 14. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 14. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 14. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 14. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram hönsbröstfilé sous vide kg kycklingklubbor Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Välkomna till sista veckan med vår gästkock Ulrika Brydling. Jag hoppas

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

Honungstekt kyckling. med salsa verde. Vecka 23

Honungstekt kyckling. med salsa verde. Vecka 23 Honungstekt kyckling med salsa verde A Honungstekt kyckling med salsa verde Bjud dina middagsgäster på läcker honungstekt kyckling med smakrik salsa verde-sås! Den fantastiska salsa verde gör du av huvudsallad,

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Kalkonpytt med citron och oregano. Vecka 43

Kalkonpytt med citron och oregano. Vecka 43 Kalkonpytt med citron och oregano A Vecka 43 Kalkonpytt med citron och oregano Snabblagad variant av pytt i panna med kalkon och fräsch smak av citron och oregano. Till detta en sval tzatziki och riven

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa Laxburgare med Rhode Islanddressing

familj Gräddig köttfärssås med tagliatelle Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa Laxburgare med Rhode Islanddressing adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 7 a Gräddig köttfärssås med tagliatelle b Fläskkotlett med tomatoch paprikasalsa

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 6 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 400 gram frysta räkor kg kycklingklubbor Potatis/ris/pasta 900-000 gram potatis Hej! Orientalisk lax i kokosmjölk får inleda denna aprilvecka.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 13. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 13. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 13. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 13. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Kött/fisk Ca 600 gram koljafilé Ca 600 gram kassler Ca 500 gram hönsfärs Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Vår gästkock Ulrika Brydling bjuder på härlig tacomiddag i veckans

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 4 Recept Potatis/ris/pasta paket risnudlar Hej! Välkomna till en vecka fylld av nya goda rätter på menyn. Vi inleder med en asiatisk wok med nudlar, grönsaker och omelett topping.

Läs mer

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken!

Gott och grillat till lata dagar. Nygrillat i butiken! Gott och grillat till lata dagar Nygrillat i butiken! Välj en mysig plats och njut av maten. öna tillsammans Duka upp i det gr nner. med familj och vä Nygrillat i butiken! Då kycklingen är färdig kan du

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Pigg utan kaffe? Grönsaker till maten

Pigg utan kaffe? Grönsaker till maten Pigg utan kaffe? Jag är inte förvånad att träning hamnar i toppen på tipsen som gör dig pigg utan kaffe. Det finns inget bättre sätt att låta huvudet koppla av för en studn coh istället trötta ut kroppen.

Läs mer

Ingredienser v 4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 4. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk

Ingredienser v 4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 4. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Vegetarisk Ingredienser v 4 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smakkombinationer. Inledningsvis

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

familj Köttfärsgulasch Stekt lax med pressad potatis och pepparrotsfi l Makaronipudding med skinka och tomat

familj Köttfärsgulasch Stekt lax med pressad potatis och pepparrotsfi l Makaronipudding med skinka och tomat a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 8 a Köttfärsgulasch b Stekt lax med pressad potatis och pepparrotsfi

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 12. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 12. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 12. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 12. Köp gärna med fler matvaror! dagar v Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 500 gram hönsfärs 00 gram kallrökt lax Potatis/ris/pasta 900 gram potatis förp couscous förp pasta Hej! Vår gästkock Ulrika Brydling är nu inne på sin tredje vecka.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Snabblagat med kycklinggryta

Snabblagat med kycklinggryta 1 Snabblagat med kycklinggryta Fem goda vardagsgrytor som går snabbt att laga till. 5 Recept Foto: Joel Wåreus Kyckling- och gnocchigryta 2 st lökar, gula 300 g champinjoner 600 g kycklinglår, skinn- och

Läs mer

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Kassler med mos och ärtor b Fisk- och räkgryta med saffran c Fläskfärs

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner Aioli på palsternacka 700 g palsternacka 250 g potatis 1 st röd chili 2 st vitlöksklyftor 1 st citron(saften) 1 dl matolja 1 l grönsaksbuljong örtsalt,vitpeppar socker 1. Skala och skär palsternackan och

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Ingredienser v 24. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 24. Köp gärna med fler matvaror! Originalkasse 3-dagar

Ingredienser v 24. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 24. Köp gärna med fler matvaror! Originalkasse 3-dagar Originalkasse -dagar Ingredienser v 4 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 600 gram kycklingfilé 500 gram fryst laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis förp couscous, Hej! Välkomna till en vecka där härliga

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Biffcurry med lime och cashewnötter. vecka 15

Biffcurry med lime och cashewnötter. vecka 15 Biffcurry med lime och cashewnötter vecka 15 inspiration Biffcurry med lime och cashewnötter En lätt måltid att tillaga, som för smaklökarna till Asien, där ingefära, currypasta och kokosmjölk bidrar till

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Välkommen på DRF Stockholms vinprovning!

Välkommen på DRF Stockholms vinprovning! Arkiverat Tidigare medlemsblad finns att läsa på www.drf.nu Nyhetsblad DRF Stockholm Maj, 2014MEDLEMSBLADET Innehåll VÄLKOMMEN PÅ DRF STOCKHOLMS VINPROVNING! VI SÖKER GÄST- KRÖNIKÖRER PRESENTATION ANNA

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

MIDSOMMAR. med matjes. Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Receptutvecklare Benny Cederberg

MIDSOMMAR. med matjes. Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Receptutvecklare Benny Cederberg Tina NORDSTRÖM: MIDSOMMAR med matjes Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Receptutvecklare Benny Cederberg Min slarvigt hackade lök Har inte ro att finhacka den. Ett personlighetsdrag helt enkelt!

Läs mer

Ingredienser v 22. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 22. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Matkasse

Ingredienser v 22. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 22. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Matkasse Vegetarisk Matkasse Ingredienser v Recept Potatis/pasta/ris förp quinoa förp pizzabottnar Hej! En sallad fullspäckad av nyttigheter som quinoa, sojabönor och granatäpple får inleda den här veckan. Visste

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Paprikapasta med korv. vecka 39

Paprikapasta med korv. vecka 39 Paprikapasta med korv vecka 39 familj Paprikapasta med korv cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3044 kj/ 728 kcal. Protein 22,1 g. Fett 43,4 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

Recept. Ingredienser v 7. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk

Recept. Ingredienser v 7. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Vegetarisk Ingredienser v 7 Recept Potatis/pasta/ris 4 sötpotatisar Hej! Välkomna till en färgsprakande vecka med tre härliga vegorätter på menyn. Först ut så hittar du en lyxig sallad med spenat, krämig

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 5 Recept Kött/fisk Ca 800 gram koljafilé 500 gram nötfärs 600 gram kycklingfilé Potatis/ris/pasta 900 gram potatis Hej! Vi inleder denna vecka med smaker av ljuvlig saffran i form

Läs mer

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade

3 DAGAR VECKA 27 VECKANS MENY. Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade DAGAR VECKA 7 INGREDIENSER RECEPT Hej och välkomna till en ny härlig matvecka tillsammans med oss. Vi startar med rosmarinkryddade färsbiffar med rostade rödbetor och getostkräm. Klassiska och goda smaker

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Härligt goda kycklingspett! Gjorda på svensk bröstfilé

Härligt goda kycklingspett! Gjorda på svensk bröstfilé Härligt goda kycklingspett! Gjorda på svensk bröstfilé TIPS! Använd gärna riset från igår Kycklingspett Sweet Chili med härligt asiatiskt grönsaksris 4 personer ca 10-15 minuter Kycklingspett Sweet Chili

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk

Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! Vegetarisk Vegetarisk Ingredienser v 5 Recept Potatis/ris/pasta förp spaghetti Hej! Välkomna till en ny vecka med flera inspirerande rätter på menyn. Först ut hittar du en snabblagad bolognese på korv tillsammans

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

familj Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv Falafel med vitlökssås och rostad potatis Kryddstekt minutbiff med grönärtguacamole

familj Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv Falafel med vitlökssås och rostad potatis Kryddstekt minutbiff med grönärtguacamole a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 47 a Majsstuvade makaroner med stekt ostkorv b Falafel med vitlökssås

Läs mer

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER

VÅRA GRÖNA HÄLSOBOMBER IDÉN Vi kallar dem Naughty forties, Fab fifties. De galna, roliga och spännande åren mellan fyrtio och femtio. Den tid då våra kroppar förändras och behöver bättre och nyttigare mat för att fortfarande

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 13. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 13. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 13. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 13. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 3 Recept Kött/fisk Ca 600 gram koljafilé Ca 600 gram kassler Ca 500 gram hönsfärs kg kycklingben 2 3 5 Potatis/ris/pasta 2 kg potatis 2,5 Hej! Vår gästkock Ulrika Brydling bjuder på härlig tacomiddag

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer