Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4"

Transkript

1 Diana bjuder på klimatsmart picknick s 10 Helle ger kvinnors handarbete nytt liv s 13 nummer i detta nummer: Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7 Grönt bröllopmitten Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4 Cellulosa ett alternativ till bomull sidan 12 Laga hojen själv i Cykelköket sidan 5 Badvattnet i Malmö har en god kvalitet sidan 3

2 2 Grön Stad nummer Foto: Ewa Levau Grön Stad nummer Världens städer är vägvisare 4 Partiklar i luft går att påverka Resterna kommer till användning 5 Ett kök att cykla i Gratis p-hus för cyklar i Hyllie 6-7 Sköna gröna stråk i Malmö 8-9 De vill ha ett grönt bröllop 10 Fixa grön picknick 11 Konsumentguide Projekt banar väg för elbilar Nya vindkraftsplaner på gång 12 Panta dina jeans Bot mot bomullsberoende Ett jobbigt företag med många frågor 13 Helle klipper till Odling med språk och terapi 14 Ute och inne i Malmö Kartan berättar om Malmös träd Mattelek på kartan 15 Naturguiden Malmö deltar i globalt program 16 Bi i cirkel i Rosengård städer som har en bra miljö är också städer som är attraktiva att bo i och driva företag i. Detta är numera välkänt och fungerar som drivkraft för ett offensivt miljö- och klimatarbete i allt fler städer runt om i hela världen. resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn för ett par år sedan var ju magert på så vis att man inte lyckades åstadkomma något internationellt klimatavtal. Däremot surnade ledarna för 40 av världens största städer till och beslöt sig för att gå före i klimatarbetet genom att bilda C40 (C som i Climate). Varje år träffas nu de politiska ledarna för dessa mångmiljonstäder och berättar vad de gör och hur de driver på miljö- och klimatarbetet. iår träffades C40-nätverket i slutet av maj i Sao Paolo i Brasilien. Stolta borgmästare berättade hur de arbetar för att minska föroreningar och utveckla sina städer till goda livsmiljöer för invånarna. Det nya är att de menar vad de säger. Och de agerar. Och bland de stora drakarna är i sammanhanget lilla Malmö inbjuden och representerad. För trots att vi är så små är det vi gör intressant för andra: att arbeta med miljö som en utvecklingsfråga för städer. Vårt arbete med förnybar energi, energieffektivisering, utbyggnad och förbättring av kollektivtrafik och cykelvägar, fysisk planering för en tät och effektiv stad, byggande av lågenergi-, passiv- och plusenergihus, tillgång till miljöbra producerad mat, kläder och andra konsumtionsvaror... Listan kan göras ännu längre. det tuffa arbetet med att utveckla Malmö till en människovänlig, smart och resurseffektiv stad fortsätter oförtrutet. Och resultatet och erfarenheterna av detta arbete sprids och anammas i hela världen. Kan man tänka sig något mer meningsfullt! sidan 4 sidan 5 sidan 6-7 sidan 15 Katarina Pelin Miljödirektör sidan 12 sidan 13 Vi som gör tidningen Ansvarig utgivare Katarina Pelin, miljödirektör. Adress Grön Stad, Miljöförvaltningen, Malmö. Telefon Fax E-post Redaktionen Birgitta Gisby, Malin Sandström, Anders Ekström, Mikael Ringman, Daniel Skog, Susanna Johnmark, Trevor Graham. Grafisk form Anna Helal, oddoneout.se Debattinlägg boktips, reportageuppslag med mera honoreras efter överenskommelse. Tryck exemplar hos JMS Mediasystem som är ett Svanenmärkt tryckeri. Insändare och uppgifter om kommande evenemang, aktioner eller möten emottages tacksamt.

3 nummer Grön Stad 3 Ta bussen till naturen Projekte Natur- och kulturbussen rullar för fullt. En nyhet i sommar är fler turer med Skånetrafiken till Ales Stenar och Glimmingehus. Nu blir det enklare att resa med buss till dessa populära resmål. Vi börjar också med helgtrafik till Stensoffa vid Revingehed, ett naturområde som vi hoppas att många ska hitta till, berättar Sofie Norrby, projektledare på Natur- och kulturbussen. Natur- och kulturbussen är ett projekt som drivs av Region Skåne tillsammans med ett antal skånska kommuner, däribland Malmö stad och Lund. Målet är att öka möjligheterna att ta sig med buss och tåg till natur- och kulturupplevelser. Det är exempelvis tack vare Natur- och kulturbussen som det under sommarhalvåret går bussar till Torup två gånger varje dag. På hemsidan finns närmare 70 besöksmål listade, som alla är möjliga att nå via tåg och buss. Flera av dem finns med i det sommarprogram med aktiviteter som går att nå via hemsidan. Arriesjön - ett bra utflyktsmål. Foto: Avenatur Sofie Norrbys tre tips till Malmöbor: Arriesjön ett härligt naturområde utanför Oxie där man kan promenera, grilla eller bada. Möjlighet att hyra kajak och bastubåt. Med linje 144 tar de 17 minuter från Södervärn. Käglinge. Barn- och lekvänligt område strövområde med intressant flora och fauna. Lätt att nå med stadsbuss 32. Wanås. Skulpturparken som i år visar konst av bland andra Yoko Ono nås på 1 timme och 19 minuter via tåg till Hässleholm och buss 542. Fler tips på Scaniabadet är strömt och djupt, positiv för badkvaliteten. Foto: Oskar Falck God kvalitet på badvattnet ingela gammelby berättar att vattenanalyser görs två gånger i må- gröna och blå miljöer naden. Om något provresultat är otjänligt tas nya prover tills resultatet Mätningarna av kvaliteten på är tjänligt. Om det skulle finnas anmärkningar på badkvaliteten, sätts Malmös badvatten är i full gång. skyltar upp som avråder från bad. Mätningar görs tre gånger i månaden i de tre klorerade plaskdammarna i Rörsjöparken, Rosengårds vattenlekpark och Folkets park. Här har vattenkvaliteten blivit klart bättre på senare år. Det var trefyra år sedan vi hade några större anmärkningar. Provtagningarna omfattar även utomhusbaden i Segevång, Rosengård och Lindängen. malmös badvatten håller hög klass. Det är sällan några anmärkningar, säger Ingela Gammelby, miljöinspektör på miljöförvaltningen som ansvarar för tillsynen av vattenkvaliteten. Då räknar hon inte in den grunda Barnviken i Sibbarp, där tillflödet av nytt vatten är litet. Det är den enda av mätplatserna där provsvaren brukar visa tjänligt med anmärkning eller till och med otjänligt. Öviga mätplatser är Sibbarps kallbadhus, Klagshamn, Ribersborg samt Sundspromenaden och Scaniabadet i Västra Hamnen. Kolla kvaliteten här: Källa: Bra miljökoll på skor, men sämre på möbler miljötillsyn Varje butik som säljer kläder, apparater eller andra prylar ska kunna berätta om varorna innehåller särskilt farliga ämnen. skobranschen i malmö har goda kunskaper om detta, men möbelaffärerna klarade sig sämre i en undersökning som gjordes gemensamt av de tre storstäderna. Sedan 2007 finns en gemensam kemikalielagstiftning inom EU som förkortas Reach. En del i Reach är att ämnen som bedöms som särskilt farliga förs in i en så kallad kandidatförteckning. Importörer och grossister måste informera andra företag ifall de säljer varor med mer än 0,1 procent av ett ämne på kandidatlistan. När det gäller konsumenter är kravet inte lika starkt: Möt vår nya ekokock När konsumenten frågar ska man i butiken kunna berätta om varan innehåller särskilt farliga ämnen. Butiken har 45 dagar på sig att ta reda på detta, berättar Andreas Askman, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Malmö stad. under hösten och vintern genomförde miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm en gemensam tillsyn av kunskaperna i sko- och möbelbutikerna. Resultatet visade en hög medvetenhet inom skobranschen. Skobutikerna har ställt krav på sina leverantörer och tagit fram listor över ämnen som inte får förekomma i skorna. De har också utökat listorna till att omfatta fler farliga ämnen. De har gjort stickprovsanalyser utifrån listan och vet alltså att listorna följs, berättar Andreas Askman. Däremot var kunskaperna inom möbelbranschen inte lika goda. Få Diana Dosen Grunning är kock och gastronomiutbildad matinspiratör på miljöförvaltningen. från och med detta nummer kommer hon att skriva matrecept i Grön Stad. Vi kan utlova recept på goda rättter som är både ekologiska och klimatsmarta. Vi börjar med recept på picknickmat. Du hittar dem på sidan kände till kravet eller hade kunskaper om vilka ämnen som fanns i möblerna. Undersökningen kommer att följas upp med en ny tillsyn i möbelbutikerna. Vi tror och hoppas att resultatet kommer att bli bättre nästa gång och att tillsynen vi har gjort ska fungera som en väckarklocka. Vill du veta vad dina varor innehåller? Fråga. Du har rätt att få veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Varor i det här fallen innefattar prylar, inte kemiska produkter (färg, vätskor och liknande). Kandidatförteckningen På den europeiska kemikaliemyndigheten Echas lista finns just nu 46 ämnen. Ämnena ska prövas för att eventuellt bli tillståndspliktiga. Christin Zackrisson ansvarig för Malmö stads nya bullerkartläggning. Hur kommer detta sig? Vi gjorde en kartläggning av trafikbullret 2007 och enligt EU ska mätningarna uppdateras vart femte år. Hur går det till? Vi har upphandlat en konsult som kommer att göra en beräkning av trafikbuller i hela Malmö stad. Till grund för beräkningen finns gatukontorets mätninga av trafikmängderna på Malmös gator. Man väger också in andra faktorer som gatubeläggning, hur mycket grönska som finns, hur husen skärmar av buller. Till slut ska vi få en god bild av hur många bostäder som utsätts för buller som ligger över de riktvärden som finns. Vilka nivåer handlar det om? För att det ska räknas som en god inomhusmiljö brukar man utgå från Naturvårdsverkets riktvärde som är 30 dba inomhus. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller är ljud som uppfattas som störande. Vilket var resultatet förra gången? Omkring boende beräknades ha över 30 dba inomhus. Men det kan ha varit en för hög siffra. Malmö hade ett av de allra högsta resultaten i Europa. Vi använde en lite för grovkorning beräkningsmetod. Om några bostäder utmed en husgavel stördes av buller, räknades alla i hela huset som bullerstörda. Så blir det inte den här gången. Vad ska ni använda beräkningarna till? Många bostäder i Malmö är i behov av åtgärder som minskar bull- ret. I första hand rör det sig om fönsterbyten eller andra fönsteråtgärder som faller under fastighetsägarens ansvar. Gatukontoret har fönsterbidrag som fastighetsägarna kan söka, men hittills har det inte varit någon strykande åtgång byttes fönster hos 67 boende, 2010 var det 102 boende. Vilket råd ger du till den som är störd av buller? I första hand ska du vända dig till din fastighetsägare och berätta om störningen.

4 4 Grön Stad nummer hållbart klimat Hälften av antalet partiklar i Malmös luft blåser in utifrån. Den andra hälften kommer däremot från lokala källor. Det visar en ny rapport över lufttillståndet i Malmö. Forskare vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet har haft i uppdrag att utreda vad Malmös luftburna partiklar innehåller, hur de ser ut, deras ursprung och vilka hälsoeffekter de medför. Partiklarna i Malmös luft kommer dels från vår egen trafik, dels förs de Partiklar i luft går att påverka in med luft från övriga Europa. Halterna ligger under de nivåer som har fastställts av Naturvårdsverket. De lokala partikelkällorna, alltså dem vi orsakar själva, är något större än man tidigare trott, påpekar Mårten Spanne, miljöingenjör på miljöförvaltningen: Det positiva är att vi också kan påverka dessa genom lokala åtgärder. De lokala partikelhalterna är fortfarande lägre än i Göteborg och Stockholm. Det beror bland annat på att Malmöborna använder dubbdäck under kortare tid, enligt rapporten. samtidigt utsätts vi för större partikelpåverkan utifrån, något som innebär att vi totalt sett har mindre marginaler upp till gränsvärdena, berättar Mårten Spanne. Han säger att rapporten har gett upphov till en del nya funderingar. Traditionellt mäter vi hur stor massa av partiklar som finns i luften. I rapporten pekar man på att det ur hälsosynpunkt även är viktigt att studera antalet partiklar förutom massan av dem, berättar Mårten Spanne. Under tre månader i år ska miljöförvaltningen hyra utrustning som mäter just antalet partiklar vid de två mätstationerna vid Rådhuset och Dalaplan. Därefter tas beslut om vi ska köpa in utrustningen permanent. Något sämre luft under 2010 Trots färre bilar och åtgärder för att öka cykling och kollektivtrafik ökade lufthalterna av kvävedioxid i Malmö under En möjlig förklaring är fler dieselbilar. Andelen dieselfordon har ökat i Malmö. Eftersom dieselmotorerna har en högre förbränningstemperatur har de generellt högre utsläpp av kvävedioxid, berättar Mårten Spanne, miljöingenjör på miljöförvaltningen. Även det kalla vintervädret under 2010 kan ha spelat in, enligt Mårten Spanne. Med kallare väder blir det fler dagar med inversion, då luften i princip står stilla över en stad. Blandas inte luften om, blir koncentrationen av föroreningar högre. Länsstyrelsen har tagit fram ett reviderat åtgärdsprogram för att minska halterna av kvävedioxid som sätts i verket inom kort. Läs mer på malmo.se/luft Resterna kommer till användning Baristas vd Björn Almér. Lidia Santa bär gästernas matrester till disken där de hälls i ett kärl för matavfall. Kaffesump läggs i påsar som kunderna får ta hem gratis om de önskar. avfall och klimat Text: Jenny Cleveson Barista Fair Trade Coffee på Södra Förstadsgatan är ett av de miljöprofilerade caféer och restauranger som sorterar sitt matavfall. i mitten av maj kom sorteringskärlen på plats intill de vanliga sopsäckarna i diskutrymmet och beredningsrummet där mat och Sortera matavfall kan bli obligatoriskt smörgåsar tillreds. Det är inte så komplicerat. Det är bara att skrapa matresterna från gästernas tallrikar i sorteringskärlet istället för i soporna, berättar Baristas vd som haft tankar på att sortera matavfallet sedan caféet öppnade i mars Men andra projekt har hamnat före i prioriteringen. I början av året började Barista undersöka möjligheterna på nytt och vände sig till VA Syd där de fick hjälp med information och utrustning. Av hushåll i Malmö är det bara 1700 villahushåll och hushåll i flerfamiljshus som sorterar sitt matavfall. Nu diskuteras obligatorisk avfallssortering för att nå miljömålet skulle 35 procent av matavfallen sorteras, enligt de nationella miljömålen. Då Malmö stad inte nådde målet diskuteras nu möjligheterna att göra sorteringen obligatorisk. Då kan målet nås Något måste göras då vi ligger så långt från målet. Frågan har inte haft prioritet hos politiker och tjänstemän tidigare, det är först det senaste året som man börjat lyfta miljövinsten i att sortera ut matavfallet, säger Mimmi Bissmont som arbetar med matavfallsfrågor vid VA Syd. Fattas ett beslut om obligatorium kan arbetet med att utforma sorteringen inledas i början av Hur den ska se ut finns det inga beslut på, men vi måste ta fram information till hushållen och hitta morötter för att uppmuntra dem att sortera. Det känns bra att vi kommit igång nu. Sorteringen är ytterligare en pusselbit i miljöarbetet som faller på plats, säger Björn Almér. barista har sju caféer i Malmö, men det på Södra Förstadsgatan är det enda som i nuläget sorterar sitt matavfall. På Södergatan beräknar man komma igång i början av sommaren och förhoppningen är att även de andra caféerna ska kunna sortera så småningom. Men i köpcentrumen har Barista sällan själva Ekorestauranger bra på sortering avfall och klimat Text: Jenny Cleveson Matavfall som förbränns istället för att sorteras och tas tillvara är en miljövinst som bokstavligt talat går upp i rök. Det menar Jonatan Malmberg som arbetar med matavfallsfrågor vid VA Syd. han har under våren kartlagt hur Malmös miljöprofilerade restauranger hanterar sitt matavfall. Jonatan Malmberg konstaterar att nästan alla ekorestauranger sorterar sitt avfall. Han hoppas att fler restauranger rådighet över avfallshanteringen. Då kan det vara lite besvärligare att få till det. Man måste övertyga fastighetsägaren eller mala genom byråkratin i ett köpcentrum. Det tar lite tid, men man får stå på sig och vara tydlig med att det faktiskt inte blir dyrare. björn almér menar att Barista rent kommersiellt inte har någon nytta av sorteringen då kunderna inte märker av den. Men vår affärsidé är att arbeta ska följa deras exempel. Ser man till Malmös alla restauranger så är andelen som sorterar betydligt mindre, uppskattningsvis en av fem, men intresset växer. Många vill profilera sig som miljömedvetna. Restauranger som inte redan börjat vill gärna göra det. Matavfall kan genom en rötningsprocess omvandlas till biogasbränsle. Av tio kilo matavfall kan man få bränsle för att köra en biogasbil en mil. De restprodukter som uppstår i rötningsprocessen har ett högt näringsinnehåll och kan användas som biogödsel. ekologiskt och med rättvis handel så jag tror att de förväntar sig att vi även hanterar vårt avfall på ett bra sätt. Lite längre fram är förhoppningen att dessutom själva kunna ta tillvara på den biogas som avfallet genererar. Vi vill kunna använda matresterna till att värma upp caféet så att vi blir helt klimatneutrala. Det vore ju fantastiskt. Att istället förbränna matavfallet har dessutom rent negativa effekter. I förbränningen bildas lustgas som är en stark växthusgas, värre än koldioxid. Att börja sortera sitt matavfall är då en bra början. Det är dessutom väldigt enkelt att komma igång och det fungerar mycket bra. Det finns också ekonomiska fördelar med att sortera. Alla restauranger betalar en avgift för att få sitt avfall upphämtat och kostnaden för matavfallet är en tredjedel av kostnaden för annat avfall. Ju mer man sorterar, desto billigare blir hämtningen.

5 nummer Grön Stad 5 cykling i korthet Malmö årets cykelstad Malmö blev årets cykelstad Det är Cykelfrämjandet som utser årets cykelstad och inför året hade 17 kommuner anmält sig. Därefter bedömdes kommunernas arbete av Cykelfrämjandet. Malmö fick högst poäng av alla och vann knappt före Lunds kommun. Motiveringen till utnämningen lyder genom att under flera år arbeta målmedvetet med cykelplanering har Malmö lyckats integrera cyklingen i stads- och trafikplaneringen. På Bike and Ride finns plats för 1100 cyklar. Gratis p-hus för cyklar i Hyllie cykling Text: Paula Rooth Bike and Ride vid Hyllie station är som ett hotell för din cykel, fast gratis. här kan du parkera under tak, fixa punkteringen och pumpa däcken. Parkeringshuset är det första av flera som kommer att öppna i Malmö. I det stora parkeringshuset vid Hyllie station finns plats för 1100 cyklar i två plan. Än så länge är det mest det första planet som används, det har varit så gott som fullt nästan varje dag sedan starten i december. Även när det snöade som värst i Köket där du lagar själv cykling Text och foto: Mikael Ringman Cykelköket i Stapelbäddsparken är något helt nytt. En gör-det-själv-verkstad där man får låna verktyg och kan få tips och råd om hur man går till väga för att laga sin punka eller rikta sitt bakhjul. hit kan man till och med komma med två tomma händer och skruva ihop en egen cykel av de kasserade ramar, hjul, styren och pakethållare som Cykelköket har. När Grön Stad är på besök träffar vi Ali Abbas Omara och hans pappa Abbas som står och mekar med var sin cykel. Ali har ett coolt hemmabygge med breda däck och högt styre, men bakhjulet är lite skevt. Abbas har en tioväxlad där växelnavet har sett sina bästa dagar. Hjulet är avskruvat och får en översyn. Jättebra att här finns verktyg. Det är andra gången vi är här, berättar Abbas. En bit därifrån startar Anders Alm vintras så var det fullt av cyklar här hela tiden, säger Gunnel Nilsson, avdelningschef på Parkering Malmö, som ansvarar för driften av parkeringshuset. det är gratis att parkera sin cykel under tak i parkeringshuset, och att använda pumparna eller skåpen där du till exempel kan låsa in din cykelhjälm. I den lilla verkstaden kan du själv laga en punktering eller avhoppad kedja. I ett nyöppnat rum kan du ta det lugnt i någon av sofforna i väntan på tåget, använda toaletten eller ta en kopp kaffe. Det finns också möjlighet att ta en dusch för att fräscha upp dig inför jobbet. Inom kort kommer ett inhägnat Ali Abbas Omara fixar sitt bakhjul med hjälp av sin pappa Abbas. en workshop för ett dussin intresserade killar och tjejer som vill lära sig mer om att laga ekrar och rikta hjul. cykelköket drog igång i april i en av byggnaderna bakom Stapelbäddsparken, men i början av juni flyttade de ut till en av containrarna vid skejtparken. område, där du kan parkera din cykel mot en avgift på ca 100 kronor i månaden. Abonnemanget kommer att kopplas till Jojokortet, och det används även för att komma in på området. Under dagtid finns det personal i garaget som kan svara på frågor och hela parkeringen är kameraövervakad. liknande cykelparkeringar planeras på Citytunnelstationerna Triangeln och Centralen. Gunnel Nilsson tror att bra cykelparkeringar är viktigt för att göra det möjligt att enkelt växla mellan olika trafikslag Om vi gör det enkelt att ställa För att komma närmare kidsen, som Ola Sturesson, en av cykelkockarna, uttrycker det. Som barn hade han tillgång till ett uthus där han kunde meka hur mycket han önskade med sin cykel. Där grundades en stark känsla för cykling som låg slumrande i många år innan den väcktes till liv av en Veronica Olsson parkerar tryggt. bilen och ta ett annat färdmedel så kommer fler att välja det alternativet. Då kan vi hålla borta en del av biltrafiken från innerstaden där det är sämst luft. Veronica Olsson från Bellevue som pendlar till Köpenhamn tycker att det känns skönt och tryggt att ställa sin cykel i parkeringshuset. Det är bra att det är lite bevakat, och att det finns tillgång till pump. Vid en annan cykel står Göran Olofsson i färd med att cykla för att hämta på dagis. Jag parkerar här i stort sett varje dag. Det är skönt att det finns tak, så att sadeln alltid är torr när jag kommer hit. Tour de France-sändning för sju-åtta år sedan. Han skaffade en hoj, snart hade hans kompisar gjort detsamma. CKRM, Cykelklubben Röda Möllan, bildades. Cyklar uppgraderades och kompletterades med fixies (racercyklar som strippats på såväl växlar som bromsar). Idén till cykelköket hittades i San Fransisco, en öppen verksamhet som finansieras genom frivilliga donationer på minst en femtiolapp. ola sturesson och Bertil Björk ville att Cykelköket skulle vara helt gratis. Pengar söktes för Malmö stads miljöanslag och från Allmänna arvsfonden. De fick stöd från bägge. Nu rullar Cykelköket som ett projekt i tre år där Ola Sturesson och Julia Fält jobbar på halvtid. Läs mer på: cykelkoket.blogspot.com Öppettider: Tisdag och torsdag 16 20, söndagar Cykeldiskussion på Gröna hjulet Miljönätverket Gröna hjulet tog upp cykling som diskussionsämne på sitt öppna möte i maj. Flera talare var på plats, bland annat Olle Evenäs från gatukontoret. Han berättade om planer som är på gång, som bland annat innebär att den nya cykelvägen på Nobelvägen förlängs ända ned till Värnhem. Ett mål är att bygga fler cykelvägar utmed de stora stråken, så att man kan ta sig fram den rakaste vägen, berättade Olle Everlöv. Fler raka cykelbanor inne i centrum var också något som flera talare efterlyste. Att Malmö har lika många kilometer cykelväg som Köpenhamn gör ingen större nytta om de flesta cykelbanorna ligger ute i förorterna. Cykelbanorna behövs inne i stan, det är där cyklisterna finns, sade bloggaren Christian Fasth. Supercykelväg mellan Malmö och Lund Miljöpartiet vill bygga en supercykelväg en cykelväg som löper i en helt egen bana mellan Malmö och Lund. Redan idag är det ganska många som regelbundet cyklar mellan Lund och Malmö. De skulle kunna bli många flera om förutsättningarna blir bättre. Vinden, som många tycker är jobbig, kan man dämpa genom att till exempel anlägga träd och buskar från det håll det blåser oftast, säger kommunalrådet Karolina Skog (MP). I Lunds kommun har samtliga partier i tekniska nämnden ställt sig bakom förslaget. En föregångare finns i London som 2009 byggde två Cycle superhighways till förorterna Merton och Barking. På ett år ökade cyklandet på sträckan med 70 procent. Bloggare på två hjul Det finns flera cykelbloggare i Malmö. Här kan du följa dem: malmolundpacykel.blogspot.se Skrivs av Marcus Lundqvist. malmolundcyclechic.blogspot.se Främst en fotoblogg. cyklaimalmo.blogspot.se Forum som startats av Christian Fasth.

6 6 Grön Stad nummer Sköna gröna stråk i st Västra Hamnen och Pildamsparken är två miljöer där Viktor Drakfelt gärna rör sig. I parkour rör man sig i miljön gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Viktor Drakfelt Titel: Håller på med parkour Stråk: Pildammsparken, området intill Tallriken Oftast håller man på med parkour i stadsmiljö, på murar och räcken, så det är lite speciellt att vara ute i naturen och hoppa. vi övar ibland på ett fint stråk som ligger nära Tallriken i Pildammsparken, ungefär där ur och skur-dagiset håller till. Det är en raksträcka med träd som inte är så lång, bara några tiotal meter, men här finns grenar i olika höjd som vi hoppar mellan eller över. Den högsta sitter nog två meter upp på trädstammen. Dit tar vi oss via någon annan gren, men på andra ställen får man småjogga mellan grenarna. Det är ett riktigt bra ställe för det blir som en bana som vi kör igenom och vi är hela tiden i rörelse. I stan får vi ofta gå mellan de olika platserna, men det behöver vi inte här. Det tar bara några minuter att ta sig igenom sträckan så vi brukar göra det några gånger för att testa nya saker. Stråket passar både för nybörjare och för de som hållit på ett tag, det finns alltid något nytt att prova och lära sig. Just att det inte finns något stadsbyggt här gör att det känns som en unik plats att öva på. Det är också lugnt och skönt att vara ute i naturen, omgivna av träd och fåglar. Vi är som i ett rum i skogen. Trädkronorna blir ett tak så vi kan vara här även om det regnar, men på vintern funkar det nog inte så bra. Nu under sommaren är vi här ungefär varannan vecka och tränar. Fotnot: Parkour handlar om att ta sig genom alla olika sorters miljöer med endast kroppen som hjälpmedel. Wikipedia Viktor Drakfelt vill hela tiden vara i rörelse. Vandra med konst i lurarna gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Ett annat sätt att uppleva Malmö till fots är genom någon av de ljudvandringar som skapats av sex Malmökonstnärer. De gör offentliga platser som S:t Pauli kyrkogård och Pildammsparken till rum för ljudkonst. ljudvandringarna kan laddas ned och föras över till mp3-spelare så att man kan lyssna på dem på plats. Med början på Ola Hanssonsgatan leder ljudkonstnären och poeten Pär Thörn lyssnaren runt de kvarter vid Ribersborg där gatorna uppkallats efter författare. Skådespelaren Elin Lundgren tar med sig Elvisdockan på en vandring på S:t Pauli mellersta kyrkogård, från kapellet till minneslunden. Nobelvägen skildras av författaren Andrzej Tichy under en resa med busslinje 3 från Värnhemstorget till Södervärn. Musikern Hans Appelqvists ljudvandring leder till fyra olika platser i Rosengård, vilka avslutningsvis vävs in i en musikalisk berättelse. Gågatan mellan Triangeln och Stortorget kan upplevas i konstnären Mathias Kristerssons text/ljud- komposition. Under sin ljudvandring runt Pildammsparken undersöker poeten Ida Börjel varför vi går i cirkel när vi är vilse. Ljudvandringarna och kartor finns på index3.html

7 nummer Grön Stad 7 aden Flanera. Strosa. Ta en skön promenad. Det är sådant man gärna gör på sommaren när det finns gott om tid. Här får du lite tips på härliga stråk i olika hörnor av vår stad. Ut och gå! i korthet Allt som är fint med Malmö gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Azadeh Lithammer, engagerad i Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Stråk: Från Triangeln till Ribersborg Jag bor inne i stan och brukar gå till vattnet, helst förbi Davidshallstorg och stadsbiblioteket, genom Kungsparken och bort mot Ribban. det här stråket innehåller allt som är fint med Malmö: park, hav, fin arkitektur och kultur. Det bästa är att man får lite av varje, både stadsmiljö och natur. Davidshallstorg är jättemysigt med alla caféer och buti- ker. I parken, inte så långt därifrån, kan man lyssna på fågelsången och gå bland alla fina träd som också ger skugga under soliga dagar. det är underbart att havet är så nära stan. Det är något helt annat sol, vind och vågor. Om det är fint väder brukar jag gå längs Ribban en stund. Man kan också åka skateboard eller inlines eller vad man nu vill och på gräsmattan brukar man se folk som provar alla möjliga sporter. Nu när jag är föräldraledig med min lille kille går jag ofta den här sträckan med barnvagnen. Nu när det är fint väder blir det väldigt ofta. Jag tycker att den passar bäst på våren och sommaren. På hösten blåser det lite för mycket vid havet så då får man hålla sig i parken, men det är inte heller fel. Azadeh Lithammers favoritstråk går genom Kungsparken. Magnus Lund mäter regelbundet den radioaktiva bakgrundstrålningen med en intensimeter. Ingen höjd strålning i Malmö Reaktorhaveriet i Fukushima i Japan har inte ökat strålningen i Malmö. I slutet av april gjorde miljöinspektör Magnus Lund en kontroll av bakgrundsstrålningen i Malmö. Resultaten pendlade mellan 0,07 och 0,10 mikrosievert. Det är helt normala värden, säger han. Mätningarna görs på uppdrag av Strålskyddsmyndigheten två gånger om året. Mätpunkterna i Malmö är Rörsjöparken, Kölnans fritidsby, Tuvängen i Oxie, Tygelsjö kyrka och Hammars park. Ett färgkalas av grönska Bildtext Sadiye Altundal går genom grönskan i Lindängen varje dag. gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Sadiye Altundal Titel: Områdesutvecklare i Södra Fosie Stråk: Från Lindängsplan mot Serenadgatan Den här sträckan är bara ett par hundra meter, men den är en oas. Man har skapat en naturmiljö med små kullar och det är träd på båda sidor av gången. Här finns också varierad vegetation och det blir som ett färgkalas av grönska. jag promenerar här varje dag på väg till och från jobbet. Det är som en fortsättning på Lindängsstråket när man går västerut från Lindängens centrum. När våren kom och alla löv sprack ut var det så fint, det var liv. På vintern ser man också att det är tjusigt här, men inte på samma sätt. Nu på våren är det som finast om morgnarna. Då ser jag kaniner och kråkor som letar efter föda. Jag blir påmind om att vi människor bara är en del av det hela, att vi inte är ensamma. Jag kanske möter någon som är ute med sin hund eller barnvagn och då hälsar vi. Jag promenerar till jobbet med ett leende när jag känner vinden i håret och ser kvällens regn som ligger kvar i gräset. Träden är inte så stora än och jag gillar att jag kan sträcka upp handen och känna på löven. Det är viktigt att vi tar tillvara på sådana här små områden när vi förtätar staden, att vi höjer kvaliteten på dem och skapar små rum. Det här hade lika gärna kunnat vara bara en gräsplätt men nu är det en oas. Kryddor från Rosengård ger mersmak Nu ska kryddorna från Rosengård ut på smakresa. Under 2010 har flera Rosengårdsbor medverkat i TV4 under vinjetten Kryddor från Rosengård. De har lagat mat i sina hem och bjudit på recept. Nu ska de fortsätta att sprida matinspiration. Flera av deltagarna kommer under året att vara engagerade i flera utåtriktade aktiviteter: Kryddor från Rosengård finns med under Malmöfestivalen och på en stor matmässa i Malmö, man startar en studiecirkel i Medborgarskolans regi och det blir en stor utställning som börjar på Malmö museer i december och sedan vandrar vidare ut i landet. Det blir också flera kryddvandringar i Rosengård under sommaren. Vandringarna genomförs under onsdagar och söndagar. Halvvägs mellan hav och bokskog gröna miljöer i Malmö Text: Jenny Cleveson Namn: Moa Björnson Titel: Processledare för Hållbara Rosengård Stråk: Triangeln till Rosengård Det här är ett favoritstråk som ligger mig varmt om hjärtat. Jag jobbar i Rosengård, så jag rör mig här nästan varje dag. Man kan fortsätta ända ut mot bokskogen åt ena hållet och ner mot havet åt andra hållet. Moa Björnsson gillar Rosengård. när man går längs stråket tar man sig från de mest centrala och hektiska delarna av staden utåt, genom Enskifteshagen som är en oas med plats för lek och utveckling, mot Rosengård som har en massa fina platser med spännande karaktär. En pärla är Yalla Trappan som har café och lunchrestaurang. Det drivs av kvinnor i området och de serverar jättefin mat från många håll i världen. Längs stråket finns också de nya bokalerna som är kombinerade bostäder och lokaler. De skapar en härlig atmosfär och ett levande affärsliv. Här finns bland annat ett baklavacafé, en grönsakshandel och stans bästa smoothies. Området är också rent arkitektoniskt spännande och visar att det går att göra något av befintlig miljonprogramsarkitektur. I området pågår också olika odlingsinitiativ, det dyker upp pallkragar lite här och där. Det händer mycket längs stråket och det kommer att hända ännu mer. Eftersom det är ett stråk jag arbetar med vet jag vilken utvecklingspotential det har! I våras när det började slå ut märkte jag att det faktiskt är ett väldigt grönt stråk, så nu är en fin tid att gå eller cykla här. Men på hösten finns här trevliga ljusinstallationer som lyser upp. Läs mer på: Mindre mängder kemikalier i produkter I början av 1990-talet var drygt hälften av alla kemiska konsumentprodukter som såldes i Sverige farliga för hälsan. Det gäller produkter som färg, rengöringsmedel, bensin och lim. Idag är de nere på 39 procent. Men trots miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har dock inte användningen av varor som innehåller bly eller kadmium visat någon tydlig nedgång. Källa: Miljöledaren

8 8 Grön Stad nummer Något gammalt, något nytt, något lånat... och något grönt! Bröllopstider står för dörren och ekologiskt blir allt mer trendigt. Klänning, mat, champagne, ja till och med ringar går att få miljövänliga. Grön Stad guidar dig till ditt ekobröllop! De vill ha ett grönt bröllop Anna, Ivan och treåriga sonen Dan. hållbar konsumtion Text: Madelene Holm Foto: Sofia Qvarnström anna Lundquist, 40, och Ivan Jovanovic, 47, har just börjat planera sitt stundande bröllop, men en sak visste de redan från början att det skulle vara så ekologiskt som möjligt. Jag vill inte sitta och vara lycklig på min bröllopsdag och veta att det är på någon annans bekostnad, säger Anna och menar att ingen ska ha lidit under framställningen av de saker som behövs till ett bröllop. De träffades 2005 i Malmö och det har blivit En långvarig förlovning, skojar Ivan då det var den första filmen de såg tillsammans. Giftermålet planerar de att ha i Malmö eftersom de bor här och till skillnad från vad man kan tro om ekologiska bröllop är Anna och Ivan inte intresserade av att gifta sig lantligt. Klimatsmart i sig, eftersom många av gästerna antagligen slipper ta bilen. När det kommer till bröllopskläderna är Anna inte ute efter en gräddbakelse utan något som passar hennes stil bättre. Favoriterna är Gudrun Sjödén och det skånska företaget Fiberfin. Till Ivan är de osäkra. Det skulle vara trevligt att ha en ekologisk kavaj, säger han, men går det inte att hitta så går det inte. ekologiska finkläder till herrar är knepigt att hitta, men till damerna finns det desto större utbud. I Lomma finns Ekobrud som drivs av Malin Sparrman. Hon syr och säljer bröllops- och festklänningar av ekologisk bomull, lin, sammet och siden. Den intresserade får själv vara med och bestämma modell och material och att sy till brudtärnorna går också. Det ska kännas rätt för bruden, säger Malin. Hennes ekoförslag är att man inte bara använder sin klänning på den stora dagen, utan färgar eller syr om den för att kunna återanvända den vid andra tillfällen. För den som tycker att det är svårt att hitta rätt i ekobröllopsdjungeln finns hjälp att finna. Ecobride är en konsultationstjänst som Anna och Ivan har inte bestämt datum för vigsel än men vet att de vill ha ett miljövänligt bröllop. startade förra året av Katharina Brunat, som också skrivit boken Ja! Er guide till ett etiskt och ekologiskt bröllop. Hon tror att efterfrågan på ekologiska bröllop blir allt större men att många väljer att ha någon del grön. Jag tycker varje brudpar ska utgå från sina värderingar och göra medvetna val utifrån det, säger Katharina. Varje del man väljer med omtanke om miljö och etik är ett steg i rätt riktning. Och det håller Anna och Ivan med om. För dem är festen, och att kunna bjuda alla vänner och familj, det viktigaste. Om de caterar maten och hyr en lokal eller hyr en restaurang spelar mindre roll, bara de kan servera god, ekologisk mat. Och så ska det helst vara en lokal vi slipper städa dagen efter, skrattar Anna. Hon och hennes blivande man har än så länge ingen klar bild av hur bröllopet kommer att bli eller hur mycket det kommer att kosta, men det vill dra sitt strå till stacken. Om det blir heleko eller inte får de se. Vi är medvetna och vi bidrar med det vi kan, säger Ivan och får medhåll. Det är vår dag, som vi ska trivas med, och kunna möta världen utan att skämmas dagen efter. Fler tips! Skippa riset! Fåglarna äter upp de okokta riskornen som sedan sväller i deras magar. Leta i stället efter nedbrytbart ecofetti. Skicka fina inbjudningar på oblekt papper, lämna över dem personligen eller mejla! Det finns flera olika sätt att göra inbjudningskorten gröna. Samtransportera dina nära och kära om det går, eller be dem att tänka på att åka så många som möjligt i samma bil. Sätt temat ekologiskt på bröllopet för att även gästerna förstår att här är det grönt som gäller! Allt behöver inte vara grönt så haka inte upp dig! Går det inte att hitta en viss sak ekologisk och ni ändå vill ha den, släpp det. Ibland är man tvungen att välja mellan två mindre bra alternativ, men det viktiga är att ni är nöjda för det är er dag!

9 nummer Grön Stad 9 Ekobrud syr upp klänningar efter brudens tyckte och smak. Malin Sparrman driver Ekobrud i Lomma och vill med sina klänningar bidra till så lite miljöpåverkan som möjligt. Flytande rosknoppar i ett fat är en perfekt, enkel dekoration som du kan göra själv med miljömärkta blommor såklart. Det finns organiska hårprodukter som är bättre för både håret och miljön. Lyx Fixa ditt eget ekobröllop! Budget Ringar Det finns faktiskt ekologiskt guld. Bland annat är framställningen miljövänlig eftersom man använder sig av handvaskning. Märket Noën är ledande på marknaden och finns i Malmö på MK Juvel. Tänk på att ekoguld är dyrare än vanligt guld. Att dekorera eller slipa om en gammal ring är ett miljövänligt budgetalternativ. Farmors gamla ring, eller ringar som du hittar på pantbanken, kan göras om efter ditt tycke, smak och fingerstorlek. Fråga din guldsmed! Frisyr Smink Gröna frisörer har blivit allt trendigare och i centrala Malmö ligger Big Hair Mama och i Höllviken finns Utsidan. Båda är helekologiska salonger, använder sig av miljövänliga hårvårds- och stylingprodukter och erbjuder bruduppsättningar. Den som vill lyxa till ansiktet innan det är dags att säga ja kan gå till en make-upartist. I centrala Malmö finns The Organic Shop som säljer ekologiska produkter och erbjuder brudsminkning. Vill du fixa håret själv eller med hjälp av en kompis? Det finns många ekologiska stylingprodukter på marknaden Eco Cosmetics, Sante, Lavera, John Masters, Zenz Therapy. Miljömärkta blommor i håret kan passa en kort frisyr! Miljö- och hudvänligt smink har blivit stort de senaste åren och är inte svårt att hitta. Dr. Hauschka, Nvey Eco, Mádara och Hurraw är några kända märken och fler finns på marknaden för den som helst fixar sin egen make-up. Blommor Brudklänning Brudgummens kläder Alkohol Brudbukett, stora och små dekorationer blommor är centralt i ett bröllop. För den som vill ha proffshjälp finns bland annat Florera och Bara Blommor i Malmö. Att hitta ekologiska brudklänningar är inte särskilt svårt, även om utbudet självklart inte är lika brett som bland vanliga brudblåsor. För dig med specifika önskemål om en riktig klassisk gräddbakelse går det att köpa ekologiskt siden och låta en sömmerska sy upp efter ditt eget tycke och smak. Att hitta ekologiska kostymer är knepigt, men för den som vill ha en mindre strikt stil finns det kavajer i ekologisk bomull, lin och hampa. Ibland har de stora kedjorna som H&M, Kappahl och Lindex ekologiska kollektioner så håll utkik. Miljövänliga skjortor och slipsar är lättare att hitta. Ett tips är att hyra en kostym återanvändning är alltid bättre än att köpa nytt! Den som vill ha något extra bör strunta i de vanliga hyllorna på Systembolaget och istället vända sig till Systembolaget på Hansacompagniet och deras vinkällare. Här är flera viner biodynamiskt odlade och personalen har stor kunskap om utbudet. Köp miljömärkta blommor och sätt ihop egna dekorationer. Blommor i vaser på borden, eller flytande roshuvuden i skålar blir perfekta, enkla utsmyckningar. Bara fantasin sätter stopp! En brudklänning behöver inte vara splitterny. Ett billigare men ändå miljövänligt alternativ är att leta efter begagnade dressar i second hand-affärer, på nätet eller i en butik specialiserad på att sälja vidare bröllopskläder. Med hjälp av en duktig skräddare kan du sy om eller rätta till detaljer så att festblåsan blir precis din stil! Och när det hela är över kan du i din tur lämna klänningen vidare... Vad gifte sig pappa, morfar eller farfar i och finns den kostymen kvar? Kanske var han större än du, men att sy in en kostym är oftast inte särskilt dyrt. Ett annat alternativ är att leta i second hand-butiker. Retro är chic! Det finns en mängd ekologiska vin-, öl- och spritsorter i Systembolagets katalog för den som planerar att göra alkoholinköpen själv och att skåla i ekochampagne är inga problem. Kolla efter de gröna skyltarna Ekologiskt eller ta hjälp av personalen. Mat Catering eller hyra restaurang? Oavsett finns det gott om ekologiska val i eller i direkt anslutning till Malmö. Salt & Brygga i Västra Hamnen erbjuder både catering och hyr ut hela eller delar av lokalen. Ängavallen i Vellinge är en ekologisk gård där gästerna kan sova över. Slottsträdgårdens café har en lokal att hyra ut för mindre sällskap. Flickorna Fläderblom kända för sin catering och ekocaféet Chez Madame gör också viss catering. Ett sätt att göra bröllopet lite mindre dyrt är att fixa maten själv. Detta passar såklart bäst om ni tänker ha en lite mindre tillställning. Ekologiska råvaror finns det gott om i de vanliga butikerna, och för dig som söker det lilla extra finns Ronnebygatans ekologiska livs, Morot och annat och helvegetariska Astrid & aporna.

10 10 Grön Stad nummer Varje sommardag är en bra dag för en picknick. Här får du smaskiga och klimatsmarta tips på plockmat. Ät dem som de är, men ännu hellre som tillbehör till något grillat. Fixa en skön grön picknick mat och klimat den som fixar picknickmaten är Diana Dosen Grunning, kock och gastronomiutbildad matinspiratör på miljöförvaltningen. Hon har bland annat utbildat Malmö stadanställda i klimatsmart matlagning. Hon går efter två principer: råvarorna ska helst vara närodlade och ekologiska. Om sommaren är det inte så svårt. Då är det säsong för våra skånska grönsaker. Det är lätt att hitta svenska ekologiska grönsaker till ett överkomligt pris, säger Diana och börjar duka upp. En burk med crudité (snabbinlagda råa grönsaker), hemlagad hummus, bröd (jag hade inte tid att baka, så jag köpte ekologiskt surdegsbröd, säger Diana), en morotsinläggning och en potatissallad. På en picknick är det roligt att ha många olika rätter att välja bland. Jag brukar ta med mig en massa olika smårätter. Det behövs inte så mycket av varje och det går snabbt att fixa till en röra, säger Diana. diana dosen grunning säger att det finns dubbla anledningar till att utgå ifrån vad som finns i kylskåpet istället för att hasta iväg till affären, köpa ingredienser och följa hennes recept till punkt och pricka. En viktig del i hållbarhetstänkandet är att ta till vara på det man har. I en crudité kan man riva ned de rotsaker man har hemma. Och en grönsakssallad kan kombineras på hur många sätt som helst. Dessutom, påpekar hon, ska picknickmat fungera att umgås till. Maten får gärna vara opretentiös men god. Smaklig måltid! Diana Dosen Grunning vill gärna ha många smårätter att välja bland på en picknick. Sommarsallad 4 pers Blomkål 1 litet huvud Färskpotatis 400 g Sockerärtor 100 g Grön sparris 250 g (=1 pkt) Rödlök 1 st Vitlök 1 3 st Olivolja 0,5 dl Balsamvinäger 1-2 msk Salt och pappar Färsk basilika Skölj och ansa blomkålen och sockerärtorna. Koka potatisen och låt svalna. Skiva rödlöken. Dela sparrisen i två eller tre delar, Förväll sparrisen ca 4 5 min. Gör under tiden vinägretten med olivolja, balsamvinäger salt, peppar och vitlök. Halvera potatisen om de är stora och lägg dem tillsammans med blomkålsbuketterna, sparrisen, rödlöken och ärtorna i en skål. Häll över vinägretten. Smaka av med basilika och mer kryddor. Ringla över mer olivolja om så behövs. Denna rätt kan med fördel förberedas dagen innan den ska ätas. Syltade morötter Morot 4 st medelstora Apelsinskal 2-3 bitar (skala med potatisskalare) 3 st kanelstång 10 st svartpepparkorn En bit chili Salt 1,5 dl vinäger 1,5 dl vatten 3/4 dl socker Saft från en halv citron Skala och skär morötterna på snedden ca 1 cm tjocka. Förväll dem ca 5-10 min till de känns al dente. Blanda lagen. Lägg i peppar, chili, kanel, apelsinskal och salt i en burk. Häll av vattnet från morötterna och lägg dem i burken. Häll lagen över de varma morötterna. Låt stå minst ett dygn innan den avnjutes. Yoghurtsås med lime och koriander 0,5 l tjock yoghurt Riven limezest från 1 st lime Lime saft från 1 st lime Honung 1 msk Salt och peppar Färsk koriander Färsk chili Smaka av och tillsätt mer efter smak. Hummus Ca 4-6 port 1 burk kikärtor (kan bytas ut mot vita bönor) 1-2 msk citronsaft 0,5 2 tsk sambal oelek 1-2 klyftor vitlök 1 msk olivolja 1 3 tsk spiskummin (efter smak) 0,5 tsk mortlad kummin (kan uteslutas) Flingsalt Lägg kikärter avsköljda, sambal, spiskummin, kummin, pressad citronjuice och olivolja i en matberedare. Mixa till en jämn smet. Smaka av med salt och peppar (och tillsätt ev mer citron, sambal och spiskummin). Syrad crudité En liten bit vitkål En liten bit rödkål 0,5 rödlök 0,5 fänkål 1 morot (Rotselleri, kan uteslutas) Kummin Ättika, 12 % Socker Vatten Riv rotfrukterna, strimla vitkålen och rödlöken. Gör en 1,2,3 lag (1 del ättika, 2 delar socker och 3 delar vatten). Häll över vätskan, smaka av med kummin. Låt stå minst en dag innan den äts. Håller sig en vecka i kylskåp.

11 nummer Grön Stad Konsumentguiden Under sommarmånaderna är vi många som ger oss ut och ser oss om i världen. En del tar sig äntligen tid att utforska och uppleva sitt närområde till fots eller med cykel andra beger sig till sydligare breddgrader för att njuta av sol och bad. Oftast sker dessa resor med flyg även om det idag kan vara värt att fundera över alternativa sätt att resa på. Väljer man ändå flyget finns det hos de flesta charterbolag idag möjligheten att klimatkompensera sin resa genom några kronors tillägg på biljettpriset. Det kan också vara bra att känna till att den som köper just en charterresa eller en resa som förutom själva transporten innehåller boende eller aktiviteter, är skyddad av Paketreselagen. Lagen är tvingande och ger dig som konsument ett extra skydd. Skulle du exempelvis vara missnöjd med din resa för att information du fått innan avresa varit missvisande ska du reklamera detta till arrangören så snart som möjligt, så att de får möjlighet att rätta till det du är missnöjd med. Har du köpt en paketresa av en svensk arrangör och inte lyckas lösa ärendet med företaget kan du vända dig till konsumentrådgivaren i din kommun. Är du missnöjd med en paketresa du köpt av en utländsk arrangör kan du få hjälp av Konsument Europa. Vi får då och då frågan hur man kan veta att en researrangör är seriös. Ett sätt att ta reda på det är att kolla med Resegarantinämnden på Kammarkollegiets webbsida och kontrollera om företaget i fråga har erlagt den så kallade resegarantin som alla researrangörer i Sverige måste lämna. Resegarantin är en summa pengar som företaget sätter in och som kan användas om företaget går i konkurs eller något annat oförutsett händer så att du som resenär kan få igen dina pengar. Ett annat bra sätt är att fråga runt om andra har någon erfarenhet av arrangören, t.ex. på reseforum på nätet eller bland vänner och bekanta. Projekt banar väg för elbilar klimat Text & foto: Mikael Ringman Snart kommer laddstolparna till Malmö. Green emotion är ett jättelikt EU-projekt för att bereda vägen för fler elbilar. Malmö är den enda svenska stad som deltar. barcelona, berlin, bornholm, Köpenhamn, fem irländska städer, ännu flera i Italien, Madrid, Malaga, Murcia, Strasbourg, Stuttgart och Karlsruhe. Och så Malmö. Samtliga städer arbetar i Green emotion för att utveckla och demonstrera användarvänliga lösningar som förbereder EU-marknaden för en massintroduktion av elfordon. Vägen är lång. I Malmö finns idag högst 20 elfordon, de flesta ägs av kommunen eller Eon, berättar projektledaren Jitka Andersson på miljöförvaltningen. Projektet ger oss en möjlighet att testa lösningar och se vad som fungerar för att så småningom bygga upp en infrastruktur som fungerar för elbilar. laddstolpar för elbilar tillhör nödvändigheterna. En variant som diskuteras är att elen ska kunna gå i båda riktningar. Under toppbelastning på elnätet kan bilbatteriet stå Den är väldigt tyst och behaglig att köra, säger Jitka Anderson om en av Malmö stads elbilar. för en del av elförsörjningen av bostaden. Det handlar om att utveckla säkra laddningssystem som också kan kommunicera med bilen. något som är prioriterat är att standardisera laddningslösningar så att man i framtiden kan använda Tips i korthet inför sommarens semester Betala eventuella räkningar innan du åker iväg. Betala resan med kort och inte med kontanter. Oftast finns försäkringar på kortet och om något går fel har man möjlighet att få tillbaka en kortbetalning. Kolla att bokningsbekräftelsen stämmer med det du beställt. Kolla att du har giltigt pass. Se till att du har en försäkring som täcker resan. Ofta har hemförsäkringen reseskydd. Kolla villkoren och jämför med en reseförsäkring. Kolla om du behöver vaccinera dig. Beställ ett Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan om du ska resa inom EU. Kolla vad som gäller för att ringa utomlands med din mobiloperatör, många gånger är detta dyrt och du betalar både för samtal du ringer och tar emot. För den som vill veta mer finns utförlig information om paketresor och flygresor på Maria Nikanorsson, för Konsument Malmö Konsument Malmö: Tel Öppen mottagning och telefontid: mån-ons 9-12 o Nya vindkraftsplaner på gång I början av hösten presenteras ett planeringsunderlag för vindkraft i Malmö stad. underlaget ska användas i arbetet med Malmös nya översiktsplan, stadens långsiktiga planering. Fram till 16 juni har en utställning visats på stadsbiblioteket om vindkraftens betydelse för olika landskapstyper i komunen. Allmänheten har haft möjlighet att tycka till om exemplen, som har utformats av studenter vid Sverige lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Synpunkterna som lämnats in kommer att tas med när planeringsunderlaget färdigställs under sommaren. samma system i hela Europa. Nu finns en uppsjö av olika system. Det rimliga är förstås att man ska kunna ladda sin elbil även på andra sidan Öresundsbron, eller i Tyskland, om man vill åka dit. Projektet pågår till 2015 och innehåller tio miljoner kronor, vara hälften finansieras av EU. Utställningen lyfter fram frågan om hur vi kan betrakta vindkraften som en fuktionell del av landskapet. Det är viktigt att kommuninvånarna får möjlighet att delta i den diskussionen, säger Joakim Nordqvist, klimatstrateg på miljöförvaltningens avdelning för stadsutveckling och klimat. familjer Testar elbilar I sommar drar Eon och Malmö stad med stöd av Energimyndigheten igång ett elbilsprojekt med 20 testfamljer. Fyra familjer åt gången får möjlighet att testa elbilar under tre månader. Läs mer på i korthet Projekt går till botten med fosfor 11 Bottensedimenten har stor betydelse för fosforomsättningen i Östersjön och i Öresund och andra sjöar och hav. Detta är välkänt. Trots detta är kunskapen om hur mycket fosfor som egentligen finns lagrad i bottnarna och hur mycket som kan läcka ut tämligen begränsad. På IVL Svenska miljöinstitutet pågår nu flera projekt som syftar till att inventera havsbottnarna och undersöka olika åtgärder för att binda fosforn i sedimenten. Läs mer på IVL.se Kampanj för att rädda mannens fortplantning I början av sommaren presenterade Naturskyddsföreningen en ny rapport som visar hur hormonstörande kemikalier förstör mannens spermier. Lanseringen av kampanjen Rädda mannen! var strategiskt vald. Dagen efter startade den parlamentariska Miljömålsberedningen sitt strategiarbete för en giftfri miljö. Föreningen menar att dagens kemikalielagstiftning inte i tillräcklig omfattning riktar sig mot hormonstörande kemikalier. Hormoner störs allt oftare av miljögifter i vardagsprodukter. Vi har kartlagt problemen och ser att mannens reproduktion är hotad. Flera produkter behöver städas bort från marknaden och en ny kemikaliepolitik utvecklas, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Källa: naturskyddsforeningen.se Ny avfallsplan tar sikte mot ett renare 2015 I början av juni började en ny gemensam avfallsplan att gälla för både Malmö stad och Burlövs kommun. Avfallsplanen är inspirerad av Malmös miljöprogram och visionen att staden fram till år 2020 ska ha utvecklats till att vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. En del av målen för 2015 är att 35 procent av matavfallet i staden ska samlas in och bli biogas, som i sin tur kan användas som drivmedel för fordon. Papperskorgar på offentliga platser ska ha sorteringsmöjligheter för förpackningar, tidningar och matavfall. Fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att sortera sitt avfall såväl i bostaden som i fastighetens insamlingssystem. Läs mer på:

Vårtrendigt med ekokläder!

Vårtrendigt med ekokläder! Ekokocken Ali rekommenderar Ekologiska recept s2 Om att vara klimatsmart s2 nr 1/2006 mat & miljö PRO kollar märkningen s5 pensionärerna i pro gör i samarbete med Konsument Malmö en granskning av hur stadens

Läs mer

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar THE RECYCLIST: Jag bestämde mig för att tura på blöjorna s17 Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2 nummer 1.2007 i detta nummer: Unik marknad till Möllevången Claesgatan blir marknadsgata när Street

Läs mer

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12 Carl Flint Ny tecknare i Grön Stad s18 Vardagens val är viktiga s2 nr 3/2005 bygga & bo Malmö först med svanmärkt hus s5 mat & miljö Skolmat blir till biogas s4 demokrati Seved lyfter i ny satsning s12

Läs mer

Goda grannar. Tungt lass utan motor 4. Rum för Malmös tweens 6 7 Stella testar stans lekparker 18. Ska du ut? Läs först

Goda grannar. Tungt lass utan motor 4. Rum för Malmös tweens 6 7 Stella testar stans lekparker 18. Ska du ut? Läs först 7augusti 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Goda grannar Ett hej betyder mycket i grannsammanhang. Hälsar du på grannen blir du både tryggare och har någon som kan vattna dina blommor. Grannarna

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 6juni 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Grönare skola Egenodlad potatis, miljöengagemang och en get i Afrika. Det är några av de hållbara inslag som gror hos fjärdeklassarna i Kryddgårdsskolan

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Företagen vinner på förkortad livslängd

Företagen vinner på förkortad livslängd Vi kallar det för Boomerangeffekten Boomerang satsar på återvinning av sina plagg och vill gärna att deras kunder ska bli lika engagerade. På Boomerang erbjuds kunderna rabatt på nya kollektioner då de

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi

Tävling. T ä v l i n g. Frågor & svar. Bo i Borlänge och läs Bo i Borlänge! Nästa nummer: Borlänge Energi Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Hälsodagen i Kupolen Sidan 14 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 2 juni 2006 Tunabyggen digitaliserar Sidan

Läs mer

Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle

Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN NR 2 2013 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle Jönköpingsprofilen Renata Chlumska

Läs mer

HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2014

HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2014 Ett levande Uppsala Det gröna bostadsbolaget Vi bygger staden HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2014 ELSA BILLGREN - med passion för det gamla! Styling By Bobutiken Spara sommarens

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö S bron 4 Saxgatan Östra Varvs Grimsbygatan Krang Frihamnsallén Isbergs gata Västra Varvsg gatan Sundspro me na 16 den Stora Varvsgatan Skepps Utställningsg Jörgen Kocksgatan Carlsgatan

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Makten att välja! I dag lever vi inte i ett lokalt samhälle. De dagliga beslut vi tar har en påverkan på en global nivå. Maten du handlar, kaffet du dricker och kläderna du bär

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Valet är ditt! Det har kallats världens minsta miljörörelse, att flytta handen i butikshyllan och välja det miljömärkta eller det rättvisemärkta alternativet. Det alternativ

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska Hälsningar från Malmö Tillväxt ett måste för välfärd SOPOR från påse till aska Clowner spelar kärlek och sex i Malmös skolor SIDORNA 12 13 SIDORNA 5 9 SIDORNA 14 15 SIDAN 19 En tidning för dig som bor

Läs mer

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa Klättrare från hela Europa BILD: Ewa levau Största kullen tar studenten BILD: Ewa levau Hemlösas bilder på Konsthallen Många goda idéer för Rosengård SIDAN 15 SIDAN 4 Mitten SIDAN 5 En tidning för dig

Läs mer

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen.

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen. östers nd Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2008 Skidskytte-VM en succe för kommunen! Nya pengar till äldrevården 8 sidor special Robert Wells jubilerar i östersund Stor- sjöbadet ett äventyr för

Läs mer

NICKE BORG. musik som bränsle. Resor Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #2 / 2014

NICKE BORG. musik som bränsle. Resor Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval TEMA #2 / 2014 EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN #2 / 2014 TEMA Resor Klimatsmarta och ekologiskt hållbara vardagsval NICKE BORG musik som bränsle INTRYCK: Marcus Carlholt cykelfantasten

Läs mer

HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2015

HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2015 Ett levande Uppsala Det gröna bostadsbolaget Vi bygger staden HeMlän t Tidningen för dig som är kund hos Uppsalahem nr 2 2015 Trädgårdsmästaren Victoria skoglund Tvätt & etikett bli tvättstugans hjälte

Läs mer

Shoppingracet En liten bok om ditt och mitt handlande

Shoppingracet En liten bok om ditt och mitt handlande Shoppingracet En liten bok om ditt och mitt handlande INNEHÅLL 3 Want to get happier? 4 Smygavundsjuk på samlarnördarna 5 En fråga om attityder 10 Kan man köpa sig lycklig? 12 Trendig i andra hand 14 Ekojeansen

Läs mer

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb BILD: Ewa Levau Servicepatrull en väg till ett fast jobb SIDAN 5 Ishallen värmer badvattnet SIDAN 9 BILD: Nille Leander Vi djupdyker i Malmös brödutbud MITTEN Dataspel att låna på biblioteket SIDORNA 6

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer