Svanenmärkning av. Restauranger. Version december oktober Nordisk Miljömärkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av. Restauranger. Version 1.4 13 december 2006 31 oktober 2014. Nordisk Miljömärkning"

Transkript

1 Svanenmärkning av Restauranger Version december oktober 2014 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är en Svanenmärkt restaurang? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bli Svanenmärkt? 5 1 Generella krav 6 2 Mat och dryck 7 3 Kemiska rodukter och förbrukningsartiklar 10 4 Energi och vatten 13 5 Avfall och transorter 16 6 Miljöledning 18 7 Sammanställning av oäng 21 Marknadsföring 22 Svanenmärkets utformning 22 Efterkontroll 22 Hur länge gäller licensen? 23 Kommande kriterier 23 Ordförklaringar och definitioner 24 Bilaga 1 Marknadsföring av Svanenmärkta restauranger Bilaga 2 Blankett för kemleverantör Bilaga 3 Sammanställning av restaurangens ekologiska livsmedel och drycker Bilaga 4 Sammanställning av restaurangens regionala livsmedel och drycker Bilaga 5 Kemiska rodukter för städning och disk, restaurangens intyg Bilaga 6 Kemiska rodukter för städning och disk, intyg för städföretag Bilaga 7 Översyn av energiförbrukning Bilaga 8 Transorter Bilaga 9 Handlingslan för ständiga miljöförbättringar Bilaga 10 Exemel å mål och åtgärder för miljöförbättringar Bilaga 11 Förteckning över restaurangens energikrävande utrustning Bilaga 12 Journal över utförd service/rearation av energikrävande utrustning Bilaga 13 Restaurangens intyg Restauranger 091, version 1.4, 10 maj 2012 Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Dessa organisationer/företag driver Svanmärkningen å udrag av resektive lands regering. För mer information se webblatserna. Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-ost: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-ost: Finland Miljömärkning Sverige Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-ost: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-ost: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax E-ost: Detta dokument får koieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om uhovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är en Svanenmärkt restaurang? En restaurang som blivit Svanenmärkt har miljöanassat hela sin verksamhet. Den ufyller stränga krav å vilka råvaror som kös in och används. Svanenmärkta restauranger ufyller krav å energiförbrukning och avfallshantering samt vilka kemiska rodukter som används. Svanenmärkta restauranger använder också en viss andel ekologiska livsmedel och har dessutom alltid ett tydligt miljöledningssystem. Med det menas att restaurangen t ex har rutiner och regler för vilka rodukter som ska och inte ska köas, att det ska finnas mål usatta för hur man ska bli ännu bättre i sitt miljöarbete och att ersonalen är engagerad i miljöarbetet. Genom Svanens kriterier får restaurangen en vägledning till hur den kan bidra till en hållbar utveckling. Varför välja Svanenmärkning? l Restaurangen får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanenmärket har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. l Svanenmärket är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till kunder och leverantörer. l En mer miljöanassad verksamhet ger ofta möjligheter till minskade kostnader genom att till exemel sänka förbrukningen av energi samt minska mängden emballage och avfall. l En mer miljöanassad drift förbereder restaurangen å framtida miljökrav. l Miljöfrågor är komlexa och det kan ta lång tid att sätta sig in i secifika frågeställningar. Svanenmärkningen kan ses som en guide till detta arbete. l Svanenmärkningen innehåller inte bara miljökrav utan också kvalitetskrav eftersom miljö och kvalitet oftast går hand i hand. Det betyder att en Svanlicens också kan ses som en kvalitetsstämel. Vad kan Svanenmärkas? Alla tyer av restauranger kan Svanenmärkas. Till restauranger räknas alla verksamheter som serverar lagade rätter för att ätas i restaurangen. Hit hör restauranger, storhushåll, lunchmatsalar, gatukök, kaféer samt storkök i skolor å sjukhus och liknande. Catering och take away-restauranger kan också Svanenmärkas. Verksamhetens huvudfunktion ska vara att laga och servera mat. En restaurangkedja kan kalla sig Svanenmärkt om alla restaurangenheter var för sig ufyller Svanens krav. Svanenmärkning av Restauranger (25)

4 Hur söker man? Kriterierna för restauranger består av en kombination av obligatoriska krav och oängkrav. De obligatoriska kraven markeras O + nummer och ska alltid ufyllas. Poängkraven markeras P + nummer och för varje oängkrav som ufylls ges en viss oäng. Poängen räknas samman och för att restaurangen ska bli Svanenmärkt måste en viss oängsumma ufyllas. Poängkraven gör det möjligt att välja vilka åtgärder som är mest relevanta för restaurangen. Ju fler oäng som unås, desto bättre för miljön. Ord och termer som kan vara svåra att förstå eller där det råder tveksamheter om vad som innefattas finns förklarade i den löande texten första gången de nämns. De finns också definierade i kriteriernas sista kaitel Ordförklaringar och definitioner. Bilagor I några krav hänvisas det till bilagor som kan användas som dokumentation för att visa att kraven ufylls. Bilagorna finns sist i detta dokument. Bilagorna finns även som en searat wordfil som kan laddas ned från resektive lands hemsida. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet ufylls. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: ( Skicka med Kravet kontrolleras å lats ; Skicka med rutin i miljöledningssystemet Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land verksamheten bedrivs, se adresser å sidan två. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven ufylls (finns secificerat efter varje krav). Mer information och hjäl vid ansökan kan finnas. Gå in å resektive lands hemsida för att få information (se adresser å sidan två). Kontroll å lats I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning å lats att kraven ufylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätrotokoll, inkösstatistik och liknande som styrker att kraven ufylls kunna uvisas. Svanenmärkning av Restauranger (25)

5 Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad å den Svanenmärkta restaurangens omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser å sidan två. Vad krävs för att bli Svanenmärkt? Alla krav som refererar till restauranger gäller också alla tyer av storhushåll, storkök och catering. För att få Svanlicens krävs att: l Samtliga obligatoriska krav ska ufyllas, se O1 O25 l Restaurangen ska unå minimioäng inom områdena Mat samt Drift (i driften ingår kaitlen om Kemiska rodukter och förbrukningsartiklar, Energi och vatten, Avfall och transorter samt Miljöledningssystem). l Följande miniminivåer ska ufyllas: l minst 5 oäng inom området Mat, se kaitel 2 l minst 24 oäng inom området Drift, se kaitel 3 6 l minst 31 oäng av möjliga totaloäng (drygt 50 % av totaloängen) tabell 1 kan användas för att sammanställa oängen, se kaitel 7 l Nordisk Miljömärkning har kontrollerat restaurangen å lats Svanenmärkning av Restauranger (25)

6 1 Generella krav Obligatoriska krav O1 Beskrivning av restaurangen Uge följande: l restaurangens namn och adress l restaurangens omsättning samt hur många % av omsättningen som består av matservering, t ex om företaget är ett hotell, skola, konferensanläggning etc) l ange om ansökan gäller en kedja eller en enskild restaurang (varje enhet ska dokumenteras var för sig) l antal anställda (heltid och deltid), antalet gäster och ortioner som serveras er dag eller månad l antalet stolar samt restaurangens storlek (yta m 2 ), köket och matsalen anges searat l beskriv verksamheten: ange vilken ty av restaurang det är (t ex hotellrestaurang, snabbmatsrestaurang, ersonalrestaurang etc). Har restaurangen snabbmatsservering, catering eller take away? Hur många % av omsättningen utgör denna verksamhet? Är verksamheten säsongsberoende, t ex endast öen å sommaren? ( Beskrivning enligt ovan. Ufylls kraven? Svanenmärkning av Restauranger (25)

7 2 Mat och dryck Obligatoriska krav för mat och dryck O2 Huvudingrediensernas ursrung Restaurangen ska veta huvudingrediensernas ursrungsland så att kunderna, om de så önskar, kan få information om ursrungsland. Med huvudingredienser menas här t.ex. otatis, asta, kött, fisk, bönor mm. Tillbehör och ingredienser som ingår i rätterna i mindre mängder, till exemel kryddor, salt, örter, sena, ketchu, dressing och matolja är inte huvudingredienser. ( Beskrivning av hur kunderna kan få information om matens ursrung. Ufylls kraven? O3 Mat med dokumenterat hållbart ursrung För matvaror där roduktionen kan ha en stor negativ miljöåverkan krävs att roduktionen har skett enligt dokumenterat hållbara rincier. Kravet omfattar idag följande matråvaror: l Jätteräkor. Jätteräkor ska vara odlade enligt FAO:s hållbara rincier. Jätteräkor: odlade troiska räkor som ofta kallas jätteräkor, tigerräkor, kungsräkor eller scami ute i handeln och å restaurangernas menyer. Dessa räkor är betydligt större än ishavsräkor och kan bli över 30 cm långa. ( Intyg eller ifylld bilaga 13. O4 Mat med GMO Restaurangen måste tydligt deklarera å menyn om någon rätt innehåller någon råvara/ingrediens som är genmodifierad (GMO). Kravet gäller för alla ingredienser som enligt nationell lagstiftning ska märkas om de innehåller GMO. GMO: Genetiskt Modifierad Organism. ( Beskriv vilka rutiner restaurangen har för att kontrollera om någon råvara eller ingrediens innehåller GMO. Använd gärna bilaga 13. O5 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker Restauranger i Danmark ska ha minst 10 % ekologiska livsmedel/drycker av den årliga inkösvolymen. Restauranger i Sverige ska ha minst 3 % ekologiska livsmedel/drycker av den årliga inkösvolymen. Restauranger i Finland, Norge och Island ska minst ha 1 stycken ekologiskt livsmedel/dryck som huvudingrediens (se O2) som regelbundet serveras. Med ekologiskt menas mat/dryck märkt enligt EU:s förordning EEG 2092/91, om inte annat secificerats; t.ex. KRAV, finska Solmärket (Luomu) - kontrollerad ekoroduktion, Debio, Statskontrollerat ekologiskt (Ø-märket), Tún-lífrænt. På grund av olika tillgång å ekologiska varor i de nordiska länderna ställs differentierade krav å denna unkt. För ytterligare ulysningar om orsaken till att ställa differentierade krav hänvisas till bakgrundsdokumentet. Med inkösvolym menas antingen totalt årligt inkösbelo (i Kr/ ) eller total årlig mängd av alla inköta livsmedel/drycker (i kg eller liter). ( Intyg att kravet ufylls samt förteckning över ekologiska livsmedel och drycker. Bilaga 3 kan användas för sammanställning. I Finland kan restauranger som hör till Portaat Luomuun systemet dokumentera att kravet ufylls med Portaat luomuun dilomet. Svanenmärkning av Restauranger (25)

8 Poängkrav för mat och dryck Unådd oäng: En rodukt som är både ekologisk och regionalt roducerad kan få oäng i både P1 och P2. P1 Poäng för ekologiska livsmedel och drycker Andel ekologiska livsmedel/drycker av den totala årliga inkösvolymen Antal ekologiskt (antal olika rodukter) Poäng Danmark Sverige Finland, Norge, Island mer än 50 % mer än 25 % mer än 30 st % % st ,9 % 8-14,9 % st ,9 % 6-7,9 % st ,9 % 5-5,9 % 6-10 st ,9 % 4-4,9 % 4-5 st ,9 % 3-3,9 % 2-3 st 1 På grund av olika tillgång å ekologiska varor i de nordiska länderna ställs differentierade krav å denna unkt: ( Förteckning över ekologiska livsmedel och drycker. Bilaga 3 kan användas för sammanställning. Restauranger i Norge, Finland och å Island kan dokumentera kravet i antalet livsmedel/drycker som serveras. De kan också välja att dokumentera kravet i andel av årlig inkösvolym och får då oäng enligt samma skala som Sverige. I Finland får restaurang som hör till Portaat Luomuun systemet oäng enligt följande: Trasteg 1 får 1 oäng och Trasteg 2 3 oäng. Portaat luomuun dilomet ska då användas för dokumentation. P2 Regionala livsmedel och drycker Andel regionala livsmedel/ drycker av inkösvolymen 20 % eller mer 3 mellan 10 och 19,9 % 2 mellan 1 och 9,9 % 1 Poäng Regionala livsmedel: Såväl roduktion som konsumtion sker inom ett begränsat område och roducenten är känd. Regionala livsmedel kan också vara vilt samt odlad eller viltfiskad fisk. Svanen godkänner livsmedel som regionala om roduktens ursrung (gård) är känd och om all odling, bearbetning och lagring har skett innanför en radie å 500 km från restaurangen. För fisk gäller avståndet till fiskehamnen. Om rodukten förädlas å en anläggning (hel/halvfabrikat) är det tillräckligt att huvudingredienserna dokumenteras. ( Förteckning över inköta regionala rodukter och deras roducenter. Bilaga 4 kan användas för sammanställning. Certifikat för ekologiskt livsmedel kan användas till att dokumentera att livsmedlets ursrung. Svanenmärkning av Restauranger (25)

9 P3 Vegetarisk rätt Erbjuder restaurangen alltid minst en vegetarisk rätt: 1 Rätten ska ingå i menyn varje dag. För restauranger med buffé, ska rätten ingå i lunch- och middagsbuffén. Med vegetarisk rätt menas varma eller kalla rätter, dock inte enklare sallader eller förrätter/side orders. ( Intyg eller ifylld bilaga 13. P4 Rättvisemärkta rodukter (Fairtrade/Max Havelaar) Restaurangen serverar alltid minst en Rättvisemärkt rodukt: 1 Fairtrade, dvs. Rättvisemärkt i Sverige, Rejäl handel i Finland och Max Havelaar i Danmark. Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus å mänskliga rättigheter. Se htt://www.rattvisemarkt.se/ ( Förteckning över restaurangens Rättvisemärkta rodukter. Summa oäng mat och dryck Maximal oängsumma för Mat och dryck är 12. Alla restauranger ska unå minst 5 oäng för Mat och dryck Restaurangens oäng: Svanenmärkning av Restauranger (25)

10 3 Kemiska rodukter och förbrukningsartiklar Obligatoriska krav för kemiska rodukter och förbrukningsartiklar O6 Kemiska rodukter för disk och städning (dansk: ovask og rengøring) 70 % av inkösvolymen av kemiska rodukter för disk och städning (beräknad aktiv substans i diskmedel, torkmedel, allrent och sanitetsrent) ska vara miljömärkta. För rodukter som inte är miljömärkta ska leverantören intyga att kravet i bilaga 2 ufylls. Undantag kan ges om myndigheterna har särskilda krav å rengöring. Nordisk Miljömärkning kan även bevilja undantag från kravet under förutsättning att det inte finns miljömärkta rodukter att tillgå å marknaden. Kravet gäller inte för ugnsrengöring (dansk: rengøring af ovn) och annan secialrengöring. ( Förteckning över kemiska rodukter som används för städning och disk och vilka som är miljömärkta. Använd gärna bilaga 2 samt bilaga 5 eller 6 om utomstående företag anlitas för städning. Ufylls kraven? O7 Reaktiva klorföreningar Reaktiva klorföreningar (som Klorin) får inte användas för rengöring, med undantag för rengöring där myndigheterna rekommenderar att desinfektionsmedel ska användas. ( Intyg eller ifylld bilaga 13. O8 Köksrullar, tork- och toalettaer 90 % av inkösvolymen av köksrullar, tork- och toalettaer ska vara miljömärkta. Nordisk Miljömärkning kan bevilja undantag från kravet om det inte finns miljömärkta rodukter att tillgå å marknaden. ( Förteckning över restaurangens mjukaer och vilka som är miljömärkta. O9 Engångsartiklar Engångsartiklar (som tallrikar, muggar och bestick), ortions- eller småförackningar får inte användas i matsalen eller andra serveringsutrymmen såsom terrasser. Undantag: l take away, catering och snabbmatsservering, se krav O10 l servetter, tandetare, sötningsmedel (ej socker) och teåsar l bordsdukar av t ex aer som går att torka av och som används under en längre tid (engångsbordsdukar som används under endast en servering är inte tillåtna) l varor som säljs i engångsförackningar (t ex läsk, glass och choklad) Nordisk Miljömärkning kan bevilja undantag från kravet vid seciella omständigheter. T ex om diskmaskinen tillfälligt är ur bruk, av hygieniska skäl eller vid tillfällig servering till ett excetionellt stort antal gäster. Användning av engångsartiklar ska då motiveras. ( Intyg eller ifylld bilaga 13. Svanenmärkning av Restauranger (25)

11 O10 Engångsartiklar i take away, catering och snabbmatsservering Take away, catering och snabbmatsserveringar får använda engångsartiklar om minst 2/3 av den totala mängden engångsmaterial är förnybart och komosterbart, t ex av aer, kartong eller trä. PVC får inte ingå i materialet. Engångsartiklarna ska, om det finns att tillgå, vara miljömärkta. Restaurangen ska ha en lan för att minska användningen av engångsmaterial. Planen ska udateras årligen. ( Beskrivning av hur kravet ufylls. Plan för att minska användningen av engångsmaterial kan dokumenteras med hjäl av bilaga 9. Poängkrav för kemiska rodukter och förbrukningsartiklar Unådd oäng: P5 Åtgärder för minskad åtgång av kemiska rodukter Åtgärder för minskad åtgång av kemiska rodukter (dansk: foranstaltninger) Doseras alla större diskmaskiner med automatisk dosering av diskmedel och utförs en översyn av den automatiska doseringen minst fyra gånger er år? Används koncentrerade rodukter vid städning (som sedan säds) till minst hälften av behovet? Doseras rengöringsmedlen exakt genom automatiska doseringssystem eller doseringsumar? Utförs andra åtgärder som väsentligt minskar åtgången av kemiska rodukter, t.ex. ångrengöring? Poäng ges efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. ( l Sammanställning av de besarande åtgärderna. l Beskrivning av hur diskkemikalierna doseras till diskmaskinerna och beskrivning å översynen av den automatiska doseringen. Poäng För dokumentation av vattenhalt i koncentrerade rodukter kan bilaga 2 användas P6 Retursystem för dryck Är minst 90 % av inkösvolymen av restaurangens öl, läsk och mineralvatten i retursystem, t.ex. flaskor, fat eller tank: 1 ( Beskrivning av retursystem samt inkösvolymen. P7 Torkaer och tyghandduksrullar Finns det automater i köket som doserar torkaer, alternativt finns tyghandduksrullar: 1 ( Beskrivning av torkaer eller tyghandduksrullar. Svanenmärkning av Restauranger (25)

12 P8 Inkö av miljömärkta förbrukningsartiklar och tjänster Miljömärkta förbrukningsartiklar (bruksinventarier) eller tjänster som kös in till minst hälften av behovet ger 1 er rodukt/tjänst. Restaurangen kan maximalt få 5 oäng. Med miljömärkt menas, om inte annat secificerats, rodukt märkt med Svanen, EUblomman eller Bra Miljöval. Produkter som beskrivs i O6 och O8 ger inte oäng här. Sällankösvaror (kaitalvaror) ger inte oäng under detta krav utan under P10. Följande miljömärkta rodukter och tjänster har köts in: Produkt/tjänst Varumärke Används i Poäng Tvål 1 Golvvårdsmedel (ej rengöringsmedel) Servetter 1 Kaffefilter och baklåtsaer Trycksaker 1 Städtjänster 1 Tvätteritjänster 1 Tyghandduksrullar 1 Textilier 1 Annat, 1 er rodukt/tjänst, max 3 : ( Faktura eller roduktbeskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta rodukterna täcker P9 Miljömärkta kaitalvaror (sällankösvaror) Restaurangen kan maximalt få 2 oäng i detta krav. Finns följande miljömärkta kaitalvaror i restaurangen till minst hälften av behovet: Produkt Varumärke Används i Poäng Kontorsaarater 1 (dator, koieringsmaskin etc) TV 1 Möbler 1 Annat, 1 er rodukt, 1-2 max 2 : Kontrolleras å lats. Summa oäng kemikalier och förbrukningsartiklar Maximal oängsumma för kemikalier och förbrukningsartiklar är 13. Restaurangens oäng: Svanenmärkning av Restauranger (25)

13 4 Energi och vatten Obligatoriska krav för energi och vatten O11 El- och gasmätning Restaurangen ska ha en el- och en gasmätare för uföljning av energiförbrukningen. Restaurangen ska regelbundet, minst 4 gånger er år, bokföra sin energiförbrukning och utreda orsaker till eventuellt avvikande hög förbrukning. Nordisk Miljömärkning kan i undantagsfall, om det inte är ekonomiskt försvarbart att installera mätare, godkänna att restaurangen istället gör en intern energiöversyn som gäller alla större maskiner, aarater och värme/ ventilation i restaurangen. Med utgångsunkt i energiöversynen ska möjligheterna att minska energiförbrukningen utredas. Restaurangen ska ha en lan med tydliga mål och åtgärder för att minska kökets energiförbrukning och lanen ska följas u årligen. ( Förteckning över gas- och elmätare, vad som omfattas av mätningen samt mätresultat. För dokumentation av mätresultat kan bilaga 7 användas. Alternativt ska energiöversyn och lan för att minska energiförbrukningen bifogas. Ufylls kraven? O12 Köldmedium Köldmediet CFC får inte användas. Övriga lagkrav avseende köldmedier måste också ufyllas. ( Förteckning över alla kylmaskiner samt vilka köldmedier som används. Alternativt kan en köldmedieraort bifogas. Om det finns dokumentation å att kylen/frysen är tillverkad senare än år 2000 behövs inte någon övrig dokumentation å CFC-förbudet. O13 Diskmaskiner Vid nyanskaffning ska information om diskmaskinens energi- och vattenförbrukning efterfrågas. ( Raorteras med årlig uföljning, se O25. Svanenmärkning av Restauranger (25)

14 Poängkrav för energi och vatten P10 Vattenmätning Restaurangen har en searat mätare för vattenförbrukning: 1 För att få oäng måste mätresultat bokföras minst 4 gånger er år och orsaker till eventuellt avvikande hög vattenförbrukning utredas. ( Sammanställning av mätresultat. Bilaga 7 kan användas för dokumentation. Unådd oäng: P11 Energi- och vattenbesarande åtgärder Energi- och vattenbesarande åtgärder Har kometent, extern energiöversyn genomförts under de senaste 5 åren? 2 Utnyttjas värme från restaurangens ventilation, kylmaskiner eller avlosvatten för uvärmning? Ventilationen/uvärmningen är tidsstyrd eller sker annan behovsstyrning (inklusive styrning av varvtal (dansk: omdrejninger))? Service och översyn av diskmaskin utförs av servicetekniker minst 1 gång er år (gäller ej maskiner av hushållsty)? Finns sis med induktionslattor eller lågstrålande hällar? 1 Finns lågenergilamor/lysrör (antal lamor/ljuskällor) till 90 % av behovet? 1 Är alla solkranar för diskning utrustade med död mans gre (d.v.s stängs av när handtaget släs) eller är de sensorstyrda? Huvuddiskmaskinen förbrukar inte mer slutsköljvatten än: a: huvmaskin 4,5 liter/back b: tunnelmaskin 2,5 liter/back Toaletterna förbrukar inte mer än 6 l/solning och kranar inte mer än 10 l/min, Kravet ska ufyllas till 2/3 av behovet Har andra energi- eller vattensarande åtgärder införts som väsentligt har minskat kökets energi- eller vattenförbruk? Poäng ges efter godkännande av Nordisk Miljömärkning, max 2 oäng. ( l Sammanställning med beskrivning av åtgärderna. Poäng l Bifoga eventuell koia å raort för energiöversyn. Utförd service och översyn ska föras in i servicejournalen (bilaga 12). l Tekniska data över diskmaskinernas vattenförbrukning P12 Förnybar energi Restaurangen kan få oäng för val av förnybar energi till el och uvärmning. Är minst 50 % av den totala energiförbrukningen (el och värme) från förnybara energikällor: 2 Är % av den totala energiförbrukningen från förnybara energikällor: 1 Med värmeförbrukning menas värme till uvärmning av restaurangen. Miljömärkt el räknas som 100 % förnybar energikälla. Andelen förnybar el i leverantörens allmänna mix kan godtas som dokumentation, under förutsättning att eventuell förnybar el som leverantören har sålt searat räknas bort. ( Beräkning som visar andelen el och inköt värme från förnybara energikällor å årsbasis. Använd t ex secificerad faktura eller annan dokumentation från leverantören. Svanenmärkning av Restauranger (25)

15 P13 Köldmedium Är mer än 50 % av köldmedierna i kyl- och frysanläggningar kolväten (metan, roan, butan etc), ammoniak (NH3) eller koldioxid (CO2): 2 Är mer än 90 % av köldmedierna HFC eller HFC i kombination med något av köldmedierna ovan: 1 ( Se O12. HCFC ger 0. CFC får inte användas (se O12). Summa oäng energi och vatten Maximal oängsumma för energi och vatten är 18. Restaurangens oäng: Svanenmärkning av Restauranger (25)

16 5 Avfall och transorter Obligatoriska krav för avfall och transorter Ufylls kraven? O14 Miljöfarligt avfall Allt miljöfarligt avfall som ukommer i restaurangen ska källsorteras och omhändertas å ett miljöriktigt sätt enligt myndigheternas anvisningar. Lokala myndigheter ger besked om sorteringen av miljöfarligt avfall. Kontrolleras å lats. O15 Källsortering Källsortering ska ske i de fraktioner som kommunen anvisar. Sorteringen ska ske i minst 4 av följande fraktioner (i tillägg till sortering av miljöfarligt avfall enligt O14): glas, orslin, aer, well, vätskekartong, last, metall, textilier, organiskt avfall, fett/matolja, brännbart avfall. Restaurangen ska ha tydlig instruktion om sortering vid sokärlen. Snabbmatsrestauranger ska ha sosortering för kunderna så att återvinning av engångsartiklar säkras. Om kunderna sorterar sin disk själva ska det finnas tydliga sorteringsanvisningar för avfallet. ( Förteckning över avfallsfraktionerna. Poängkrav för avfall och transorter P14 Ytterligare källsortering Restaurangen kan få oäng för källsortering om avfallet sorteras i fler än 4 fraktioner Se O15 för exemel å fraktioner. Sortering av miljöfarligt avfall är ett obligatoriskt krav (se O14) och ger inte oäng här. Sorterar restaurangen i totalt 6 fraktioner eller fler: 2 Sorterar restaurangen i totalt fem fraktioner: 1 ( Förteckning över avfallsfraktionerna. Unådd oäng: P15 Åtgärder för att minska avfallet Restaurangens åtgärder för att minska sitt avfall ger oäng. Åtgärder för att minska avfallet Restaurangen har årlig uföljning av totala mängden avfall som går till deoni/förbränning samt en lan för att minska avfallet? Komosteras organiskt avfall eller röts organiskt avfall till biogasroduktion? Komostering eller rötning kan ske också i kommunal regi Minst tre leverantörer levererar i returemballage minst 2 gånger i månaden? 1 Finns det andra åtgärder som väsentligt minskar avfallet? Poäng ges efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Poäng ( Dokumentation som beskriver åtgärderna. Årlig uföljning av avfall ska dokumenteras med mätresultat eller raorter från avfallstransortören/- mottagaren. Behandling av organiskt avfall ska beskrivas Svanenmärkning av Restauranger (25)

17 P16 Miljöanassade transorter Finns transortöversyn med lan för att minska transorter: 1 Finns det andra åtgärder för att väsentligt minska miljöbelastningen från restaurangens in- resektive utleveranser (t ex kurs i Ecodriving eller fordon med förnybart bränsle) oäng ges efter godkännande av Nordisk Miljömärkning: 1 Transortöversyn: Restaurangen bokför sina transorter (antal km samt bränsleförbrukning). Orsaker till eventuell avvikande hög bränsleförbrukning i förhållande till tidigare uföljningserioder utreds. Bokföringen sker minst 4 gånger er år. Med väsentligt minskad miljöbelastning menas att tex hälften av en leverantörs chaufförer har gått kurs i Ecodirving eller att hälften av en leverantörs fordonsflotta kör å förnybart bränsle. ( För transortöversyn, bifoga raort (bilaga 8 kan användas). För andra åtgärder än de som nämnts ovan ska restaurangen bifoga beskrivning samt dokumentation för att miljöbelastningen väsentligt har minskat. Summa oäng avfall och transorter Maximal oängsumma för avfall och transorter är 9. Restaurangens oäng: Svanenmärkning av Restauranger (25)

18 6 Miljöledning För att säkerställa att Svanens krav ufylls ska det finnas ett skriftligt miljöledningssystem med följande rutiner imlementerade. Om restaurangen har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO eller EMAS, där följande rutiner är imlementerade, räcker det att revisorn intygar att kraven O15 till O25 samt P17 till P18 imlementerats. Obligatoriska krav å miljöledning Ufylls kraven? O16 Organisation och ansvar Restaurangens organisation ska beskrivas. Följande ansvarsersoner för miljöarbetet ska utses: Ansvar Person Befattning för Svanlicens för marknadsföring av Svanlicensen för att lagstiftning efterlevs för utbildning för inkö för drift och underhåll (dansk: vedligehold) - service av diskmaskiner - service av kylaggregat - service av ventilation och uvärmning - städning - secialrengöring ( Namnge ansvarsersoner i tabellen ovan. Ansvarsersonen för marknadsföring av Svanlicensen ska även underteckna bilaga 1. O17 Lagar och myndighetskrav Restaurangen ska säkerställa att gällande lagstiftning följs, däribland arbetsmiljö, yttre miljö, ekonomi, hygien och hälsa. Restaurangen får inte ha någon form av negativ myndighetsanmärkning som inte har korrigerats inom den frist övervakande myndighet har givit. Restaurangen ska ha ett fungerande egenkontrollrogram enligt myndighetsregler. Om kravet inte ufylls kan Nordisk Miljömärkning säga u licensen. ( Underskriven ansökningsblankett. O18 Dokumentation av Svanens krav Samtliga dokument som gäller Svanlicensen ska finnas samlade å ett ställe. Mätraorter, utbildningsregister, serviceavtal och liknande ska vara lätt tillgängliga. Kontrolleras å lats. Svanenmärkning av Restauranger (25)

19 O19 Hantering av kemiska rodukter Det ska finnas tydliga och lättfattliga instruktioner till ersonalen för dosering och hantering av kemiska rodukter. Det ska finnas en skriftlig förteckning över rodukterna. Förteckningen ska udateras minst en gång er år. Säkerhetsblad ska finnas tillgängliga å restaurangen för alla kemiska rodukter som används. Säkerhetsbladen ska vara å ett sråk som de anställda förstår. ( Aktuell lista å alla kemiska rodukter som används i restaurangen samt instruktioner för deras hantering. Vid behov ska även en koia av egenkontrollrogrammet bifogas som visar hur hanteringen sker. Bilaga 5 och 6 kan användas för dokumentation. O20 Energikrävande utrustning och servicejournal Restaurangen ska ha en förteckning över energikrävande teknisk utrustning och deras serviceintervall (se bilaga 11). Resturangens ansvariga för skötsel och service av teknisk utrustning svarar för att lanerad service genomförs minst en gång er år (se även O16). Restaurangen ska ha en servicejournal med datum, signatur och åtgärd som visar att den tekniska servicen har utförts (se bilaga 12). Servicejournalen ska saras i minst två år. ( Förteckning över energikrävande utrustning (bilaga 11 kan användas). O21 Drift och underhåll av diskmaskin Tydliga och lättfattliga skötselinstruktioner ska finnas usatta vid diskmaskinen. Kontroll och service av doseringssystemet för diskkemikalier ska ske enligt kemikalieleverantörens rutiner, dock minst en gång er år. Utförd kontroll och service förs in i servicejournal (se bilaga 12). Kravet kontrolleras å lats. O22 Information om Svanen till ersonalen Alla anställda ska årligen informeras om Svanens krav och vilka miljöförbättringar som restaurangen gör. De ska även informeras om resultatet av mätningar och uföljningar för Svanlicensen. Nyanställda ska få introduktion inom 14 dagar. ( Lista å vem som deltagit i utbildning, när den har hållits och information om innehållet i utbildningen. O23 Gästinformation Det ska finnas tydlig information till gästerna att restaurangen är Svanenmärkt och vilken betydelse det har för restaurangens miljöarbete. Vid snabbmat och take away ska synlig information om restaurangens miljöarbete, seciellt angående åtgärder som syftar å att minska bruket av engångsartiklar, finnas vid beställningsdisken. En cateringrestaurang som använder engångsartiklar ska ha motsvarande information tillgänglig, t.ex. i menyn/broschyrer eller å hemsidor. ( Beskrivning av information om Svanenmärkningen och restaurangens miljöarbete. Svanenmärkning av Restauranger (25)

20 O24 Rökfri matsal Restaurangens matsal ska vara rökfri. Kravet kontrolleras å lats. O25 Årlig uföljning Varje år ska en uföljning göras. Nordisk Miljömärkning skickar årligen ut ett frågeformulär. Formuläret ska besvaras och undertecknas av den som är ansvarig för Svanlicensen. Poängkrav för miljöledning Unådd oäng: P17 Åtgärder för minskad miljöåverkan Restaurangen ges en oäng för varje område där den har en handlingslan med relevanta åtgärder för att minska sin miljöåverkan. För att få en oäng ska målen ufyllas inom angiven tidseriod. Detta kontrolleras i efterhand. Områdena är följande: l matservering: 1 oäng l energi- och vattenbesaring: 1 oäng l kemiska rodukter: 1 oäng l material och förbrukningsartiklar: 1 oäng l avfallshantering: 1 oäng l transorter: 1 oäng Handlingslanen ska innehålla följande: l mätbara och tidsbestämda mål med åtgärder som ger konkreta miljöförbättringar l ansvarig erson utsedd l tilldelad resurs för aktiviteten Handlingslanen ska följas u och udateras årligen för att säkra att oängen fortsättningsvis unås. Ett exemel å hur handlingslanen kan se ut finns i bilaga 10. ( Sammanställning eller bilaga 9. P18 Utbildning Restaurangen ger utbildning i miljöfrågor till anställda minst 1 gång er år: 1 Restaurangen ger utbildning i miljöfrågor till sina entrerenörer/leverantörer: 1 Utbildningen kan inkludera följande: t ex utbildning i generella miljöfrågor och ekologisk matlagning samt i hälso- och miljöfrågor med seciell anknytning till restauranger. Utbildningen ska vara betydligt mer omfattande än den information som ges enligt O22. ( Lista å vem som deltagit i utbildningen och när den har hållits samt information om innehållet i utbildningen. Summa oäng miljöledning Maximal oängsumma för miljöledning är 8. Restaurangens oäng: Svanenmärkning av Restauranger (25)

21 7 Sammanställning av oäng Restaurangen ska unå ett bestämt antal oäng för att bli Svanenmärkt. Förutom detta ska alla obligatoriska krav vara ufyllda. Fyll i tabellerna nedan de oäng restaurangen får under resektive område (unkterna nedan hänvisar till motsvarande oängkrav). Tabell 1 Sammanställning av oäng (restauranger i Danmark, Finland, Norge, Sverige) Mat och dryck, överför oäng från sidan 9 Restaurangens oäng: Maximal oäng: 12 Kemiska rodukter och förbrukningsartiklar, överför oäng från sidan Energi och vatten, överför oäng från sidan Avfall och transorter, överför oäng från sidan 17 9 Miljöledning, överför oäng från sidan 20 8 Total oängsumma: 60 Minimioäng för mat är 5 oäng. Ufylls kravet? Minimioäng för Drift är 24 oäng. Ufylls kravet? Minmioäng totalt är 31 oäng. Ufylls kravet? Restauranger å Island har inte så stora möjligheter att samla oäng för driften som restauranger i övriga Norden (t ex är tillgången å miljömärkta rodukter inte så stor). Därför gäller följande oänggränser för Island: Ufylls kraven? Minimioäng för Mat: 5 Minimoäng för Drift: 15 Minimi totaloäng: 25 Svanenmärkning av Restauranger (25)

22 Marknadsföring Miljömärket Svanen är ett varumärke med mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. Den Svanenmärkta restaurangen får marknadsföras med Svanenmärket så länge licensen är giltig. Märket ska laceras så att det inte ustår tvivel om vad märkningen avser och så att det framgår att restaurangen är miljömärkt. Mer om marknadsföring finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning av rodukter 22 juni 2011 eller senare versioner. Svanenmärkets utformning Svanenmärket har följande utformning: X Om anläggningen licensierats som restaurang ska X ersättas med Restaurang eller om den licensierats som storkök ersätts X med Storkök. Efter godkännande från Nordisk Miljömärkning kan även ännu mer secifika benämningar användas istället för X. Varje restaurang får ett unikt sexsiffrigt licensnummer som ska användas tillsammans med märket. Mer om märkets utformning finns att läsa i Regler för nordisk miljömärkning av rodukter 22 juni 2011 eller senare versioner. Efterkontroll Nordisk Miljömärkning kan kontrollera att restaurangen ufyller Svanens krav även efter att licens har beviljats. Det kan t.ex. ske genom besök å lats eller stickrovskontroll. Visar det sig att restaurangen inte ufyller kraven kan licensen sägas u. Svanenmärkning av Restauranger (25)

23 Hur länge gäller licensen? Nordisk Miljömärkning fastställde kriterierna för restauranger den 13 december 2006 och de gäller till och med 31 december På sekretariatsledarmötet den 3 december 2008 beslöts att förlänga kriteriernas giltighetstid med två år. Den nya versionen heter 1.1 och är giltig till och med den 31 december På sekretariatsledarmötet den 11 november 2009 beslöts att förlänga kriteriernas giltighetstid med ett år. Den nya versionen heter 1.2 och är giltig till och med den 31 december På sekretariatsledarmötet den 11 maj 2011 beslöts att förlänga kriteriernas giltighetstid med sex månader. Den nya versionen heter 1.3 och är giltig till och med den 30 juni På sekretariatsledarmötet den 10 maj 2012 beslöts att förlänga kriteriernas giltighetstid med sexton månader. Den nya versionen heter 1.4 och är giltig till och med den 31 oktober Miljömärkningslicensen gäller så länge kriterierna ufylls och tills dess kriterierna slutar gälla. Kriterierna kan förlängas eller justeras, i sådana fall förlängs licensen automatiskt och licensinnehavaren meddelas. Senast 1 år innan kriterierna slutar gälla meddelas vilka kriterier som ska gälla efter kriteriernas sista giltighetsdatum. Licensinnehavaren erbjuds då möjlighet att förnya licensen. Kommande kriterier I kommande kriterier kommer Nordisk Miljömärkning att utvärdera följande: l skärning av kravnivå för ekologiska livsmedel i takt med utvecklingen av den ekologiska marknaden i Norden. När den ekologiska marknaden i Norden är lika i alla länder ska också kraven vara lika. l udatera listan med mat med dokumenterat hållbart ursrung l justering av krav till GMO, så vi följer ny kunska och teknisk utveckling inom detta område l skärning av krav till energiförbrukning, t.ex. krav till energiförbrukning i diskmaskiner och krav å användning av förnybar energi l skärning av krav till engångsmaterial med det rimära målet att reducera mängden av emballage i seciellt snabbmat-, take away- och cateringrestauranger l koling av krav till regionala livsmedel med ett eventuellt krav å säsongsanassade livsmedel Svanenmärkning av Restauranger (25)

24 Ordförklaringar och definitioner Ecodriving Ekologiskt livsmedel Fairtrade Förnybar energi GMO Huvuddiskmaskin Huvudingrediens Inkösvolym Jätteräkor Koncentrerad rodukt Köldmedium Kurs i bränslesnålt körsätt, se htt://www.ecodriving.se Med ekologiskt menas mat och/eller dryck märkt enligt EU:s förordning EEG 2092/91, om inte annat secificerats; t.ex. KRAV, finska Solmärket (Luomu) - kontrollerad ekoroduktion,, Debio, Statskontrollerat ekologiskt (Ø-märket), Tún-lífrænt. Fairtrade, dvs. Rättvisemärkt i Sverige Rejäl Handel i Finland och Max Havelaar i Danmark. Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus å mänskliga rättigheter. Se htt://www.rattvisemarkt.se/ Förnybar energi är el och värme som kommer från hållbara energikällor: vindkraft, solenergi, jordvärme, våg och tidvattensenergi, vattenkraft, biobränsle, deonigas, gas från reningsanläggningar och biogas. Biobränslen är den biologiskt nedbrytbara fraktionen av rodukter, avfall och rester från jordbruk (både vegetabiliska och animaliska), skogsbruk och liknande industrier och den biologiskt nedbrytbara fraktionen av industriavfall och kommunalt avfall. Torv räknas inte som biobränsle. Kärnkraft räknas inte som en förnybar energikälla. Förkortning för Genetiskt Modifierad Organism. Växter, djur och bakterier som genmodifierats kallas GMO. Med huvudiskmaskin avses den diskmaskin som diskar minst 70% av disken. Diskmaskiner av hushållsty räknas inte som huvuddiskmaskin även om större diskmaskin saknas. Huvudingredienser är t.ex. otatis, asta, kött, fisk, bönor mm. Kryddor, salt och örter är inte huvudingredienser. Med restaurangens inkösvolym menas antingen årligt inkösbelo (i Kr/ ) eller årlig mängd inköta varor (i kg eller liter). Odlade troiska räkor som ofta kallas jätteräkor, tigerräkor, kungsräkor eller scami ute i handeln och å restaurangernas menyer. Alla dessa räkor räknas in under begreet jätteräkor. Dessa räkor är betydligt större än ishavsräkor och kan bli över 30 cm långa. Innehåller max 40 % vatten, gäller för kemiska rodukter. Köldmedium används i kylanläggningar. De farligaste köldmedierna som CFC (freoner) bryter ned ozonskiktet som ligger runt jorden och skyddar mot solens skadliga ultravioletta strålar. De farligaste freonerna har ersatts av mindre farliga HCFC, som inte bryter ned ozonskiktet i samma omfattning som de äldre freonerna, eller HFC som inte åverkar ozonskiktet men ger växthuseffekt. Naturliga köldmediuml som bl.a. metan, roan, koldioxid (CO 2 ) och ammoniak (NH 3 ) är miljömässigt att föredra. Kylmedel Exemel: CFC HCFC HFC CO 2 R12, R500, R502 R22, R401, R402 R134, R404, R407 koldioxid R744 Svanenmärkning av Restauranger (25)

25 Lagad rätt Max Havelaar Miljömärkt el Miljömärkt rodukt Portaat luomuun Regionala livsmedel Rejäl handel Råvara Rättvisemärkt Städning (danska: rengøring) Med lagad rätt avses en beredd och tillredd varm eller kall maträtt. Se Fair Trade El som är miljömärkt enligt ett oberoende och livscykelbaserat miljömärkningssystem (t.ex. Bra Miljöval, Nora) Med miljömärkt menas, om inte annat secificerats, rodukt märkt med Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval. Steg för steg mot eko är ett finskt rogram där yrkeskök i enlighet med ekoråvarornas tillgänglighet kan öka ekoutbudet. Programmet vägleder köket stegvis från användningen av ett fåtal ekologiska råvaror mot ekorätter och full ekokontroll. Kök som deltar i rogrammet kan informera sina kunder om att köket använder ekoråvaror och de får ett dilom där det framgår till vilket steg köket har nått. Ansvariga för rogrammet är Finfood Luomu och Ekokeittiökeskus. Såväl roduktion som konsumtion sker inom ett begränsat område och roducenten är känd. Regionala livsmedel kan också vara vilt och viltfångad eller odlad fisk. Svanen godkänner livsmedel som regionala om roduktens ursrung (gård) är känd och om all odling, bearbetning och lagring har skett innanför en radie å 500 km. För fisk gäller avståndet till fiskhamnen. Om rodukten förädlas å en anläggning (hel/halvfabrikat) är det tillräckligt att huvudingredienserna dokumenteras. Se Fair Trade Med råvara menas matvara som, då den levereras till restaurangen, inte är beredd genom kokning, stekning eller tillagad å annat sätt. Se Fair Trade Städning omfattar regelbunden rengöring av ytor å inventarier, golv och väggar. Secialrengöring (t.ex. av ugnar (dansk: ovne)) och fönstertvätt (dansk: vinduesvask) omfattas inte. Take away Kunderna har möljlighet att köa med sig mat och dryck. Många ordinarie restauranger har en take away funktion i tillägg till den ordinarie verksamheten. Svanenmärkning av Restauranger (25)

26 Bilaga 1 Marknadsföring av Svanenmärkta restauranger Vi bekräftar härmed att vi känner till reglerna för användning av det nordiska miljömärket Svanen enligt Regler för nordisk miljömärkning av rodukter 22 juni 2011 eller senare versioner och vi försäkrar att marknadsföringen av den Svanenmärkta restaurangen ska genomföras enligt dessa regler. Vi bekräftar också att vi har kunska om innehållet i kriterierna för Svanenmärkning av restauranger. Vi försäkrar att de inom vårt företag som marknadsför den Svanenmärkta restaurangen ska informeras om kriterierna för Svanenmärkning av Restauranger samt Regler för nordisk miljömärkning av rodukter 22 juni 2011 eller senare versioner. Ort och datum Företag Underskrift, kontakterson Namnförtydligande Telefon Underskrift, marknadsföringsansvarig Namnförtydligande Telefon Vid ersonalbyte ska ett nytt intyg skickas in till Nordisk Miljömärkning. Svanenmärkning av Restauranger 1.4

27 Bilaga 2 Blankett för kemleverantör Vi levererar följande rodukter till restaurang: Intyget avser år: Fyll i de kemiska rodukter som levererats: Produktnamn Användningsområde Levererad mängd (aktiv substans) (kg) Miljömärkt med Svanen/EU/Bra Miljöval För icke-miljömärkta rodukter ska nedanstående krav ufyllas: l att rodukten inte är klassificerad som miljöfarlig (enligt EUs direktiv 99/45/EG) intygas (se nedan). l att följande ämnen inte ingår i rodukten intygas (se nedan): l Alkylfenoletoxylater (APEO) och alkylfenolderivat (APD) l Dialkyldimetylammoniumklorid (DADMAC) l Linjära alkylbensensulfonater (LAS) l Reaktiva klorföreningar (undantag där myndigheterna av hygienskäl föreskriver användning ) l att alla tvättaktiva tensider är aerobt lätt nedbrytbara. Bifoga en lista å ingående tensider och hänvisa om möjligt till DID-listan1, Version 30 June 2004 eller senare versioner. Om tensiden inte finns å DID-listan ska resultat från nedbrytbarhetstester enligt OECD guidelines 301 A-F för aerob lätt nedbrytbarhet eller motsvarande vedertagna tester redovisas. DID- listan: se Detergents Ingredients Database, version 30 June Part A och Part B. Datum Firmanamn: Ansvarig erson (namnförtydligande): Telefon: Ansvarig ersons underskrift: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

28 Bilaga 3 Sammanställning av restaurangens ekologiska livsmedel och drycker Ekologiska livsmedel (dokumentation för P1) Ekologiska livsmedel/drycker Märkning och kodnummer Inkösvolym er år Restaurangens totala inkösvolym livsmedel/dryck er år: Andel ekologiskt av total inkösvolym livsmedel/dryck i % % Med ekologiskt menas mat och/eller dryck märkt enligt EU:s förordning EEG 2092/91, om inte annat secificerats; t.ex. KRAV, finska Solmärket (Luomu) - kontrollerad ekoroduktion, Debio, Statskontrollerat ekologiskt (Ø-märket), Tún-lífrænt. Med restaurangens inkösvolym menas antingen årligt inkösbelo (i Kr/ ) eller årlig mängd inköta varor (i kg eller liter). Ange vilken enhet som har använts (Kr/ eller kg/liter): Restaurangens namn: Datum Ansvarig erson: Underskrift: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

29 Bilaga 4 Sammanställning av restaurangens regionala livsmedel och drycker Regionala livsmedel (dokumentation för P2) Regional livsmedel/ drycker Producent och ort (ange också var eventuell bearbetning utförs) Antal km från gård till restaurang Inkösvolym er år Restaurangens totala inkösvolym livsmedel/drycker er år: Andel regionala livsmedel av total inkösvolym livsmedel/drycker: % % Regionala livsmedel får roduceras högst 500 km från gård till restaurang. För hel/halvfabrikat behöver endast huvudingredienserna dokumenteras. Med restaurangens inkösvolym menas antingen årligt inkösbelo (i Kr/ ) eller årlig mängd inköta varor (i kg eller liter). Ange vilken enhet som har använts (Kr/ eller kg/liter): Restaurangens namn: Datum Ansvarig erson: Underskrift: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

30 Bilaga 5 Kemiska rodukter för städning och disk, restaurangens intyg Använd Bilaga 6 om restaurangen städas av utomstående städföretag. Följande kemikalier används för regelbunden städning av ytor i restaurangen: Namn å rodukt Leverantör Miljömärkning/ datablad/intyg Bruksställe Följande kemikalier används för disk i restaurangen: Namn å rodukt Leverantör Miljömärkning/ datablad/intyg Bruksställe Följande secialrengöringsmedel används: Namn å rodukt Leverantör Miljömärkning/ datablad/intyg Inkösvolym Inkösvolym Inkösvolym Bruksställe Total volym kemikalier: Restaurangens namn: Telefon Datum: Ort: Ansvarig erson: Underskrift: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

31 Bilaga 6 Kemiska rodukter för städning och disk, intyg för städföretag Använd Bilaga 5 om restaurangen inte anlitar utomstående städföretag. Information om städföretaget: Namn: Adress Postnummer och ort: Telefon: Kontakterson: E-ost: Intyget gäller för följande städobjekt: Restaurangens namn: Adress Postnummer och ort: Datum: Städningen utförs i restaurangens alla utrymmen, inklusive köket? Även diskning utförs? Följande utrymmen ingår inte i udraget: Alla städkemikalier och/eller diskkemikalier är miljömärkta? Undantag: rengöringsmedel för ställen, där myndigheterna föreskriver särskilda kemikalier. Om miljömärkta rodukter inte finns tillgängliga ska de rodukter som används ufylla kraven i bilaga 2 i Svanens krav för Restauranger. Räkna u vilka rodukter som används: Namn å rodukt Leverantör Miljömärkning/ datablad/intyg Inkösvolym Bruksställe Svanenmärkning av Restauranger 1.4

32 Reaktiva klorföreningar (som Klorin) används ej? Undantagna är rengöringsmedel för ställen där myndigheterna föreskriver att desinfektionsmedel ska användas. Vi bekräftar, att ovanstående ugifter stämmer med verkligheten och att vi meddelar Nordisk Miljömärkning om eventuella förändringar gällande ovan nämnda restaurang. Plats och datum: E-ost: Underskrift: Namnförtydligande: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

33 Bilaga 7 Översyn av energiförbrukning År: Dokumentation för krav O11. Bokföring ska ske minst 4 gånger er år. Månad Datum Elektricitet KWh Gas m 3 Vatten m 3 Mätarställning Skillnad Mätarställning Skillnad Mätarställning Skillnad n Feb Mars Aril Maj Juni Juli Aug Se Okt Nov Dec Totalt för året Utredning om excetionellt stor förbrukning El Hög elförbrukning under följande månader: Trolig orsak till hög förbrukning: Korrigerande åtgärd: Gas Hög gasförbrukning under följande månader: Trolig orsak till hög förbrukning: Korrigerande åtgärd: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

34 Vatten Hög vattenförbrukning under följande månader: Trolig orsak till hög förbrukning: Korrigerande åtgärd: Plats och datum: Restaurnagens namn: Underskrift: Namnförtydligande: Svanenmärkning av Restauranger 1.4

35 Bilaga 8 Transorter År: Dokumentation för P16. Bokföring ska ske minst 4 gånger er år. Månad Datum Bil 1: Bränsle: Bil 2: Bränsle: Total transort (km): Nominell bränsleförbrukning (liter/100km): Nominell bränsleförbrukning (liter/100km): Mätarställning Skillnad Mätarställning Skillnad n 0 0 Feb Mars Aril Maj Juni Juli Aug Se Okt Nov Dec Summa km Summa bränsleförbrukning under året: Bil 1: Nominell bränsleförbrukning x summa km: Bil 2: Nominell bränsleförbrukning x summa km: Inköt bränsle: Inköt bränsle: Inköt bränsle x summa km: Inköt bränsle x summa km: Nominell förbrukning enligt biltillverkarens secifikation OBS! Sara kvitton för allt inköt bränsle Svanenmärkning av Restauranger 1.4

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version 3.5 14 juni 2007 30 juni 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version 3.4 14 juni 2007 31 oktober 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017

Avgiftsregler för Svanenmärkning. Nordisk Miljömärkning 17 oktober 2017 Avgiftsregler för Svanenmärkning Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel:

Norge Miljømerking Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Nedanstående organisationer/företag driver Svanenmärkningen på uppdrag av respektive lands regering. För mer

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Persontransporter. Ansökan 2011. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Persontransporter. Ansökan 2011. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Ansökan 2011 Denna handling tillsammans med Bilaga A är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.0 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvarubutiker

Svanenmärkning av Dagligvarubutiker Svanenmärkning av Dagligvarubutiker Version 2.2 21 juni 2010 31 mars 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dagligvarubutik? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vilka kan bli Svanenmärkta?

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.1 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.1 14 mars 2007 31 mars 2012 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Fjärrkyla Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

Livsmedelsbutik. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Licenstagaren)

Livsmedelsbutik. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Licenstagaren) Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 15 juli 2013 - datum Remissförslag Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Remissförslag till version 4.0 Version uppdaterad den med små justeringar i P4 och P31 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän.

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän. Aktiviteter & Information 1 Miljöaktiviteter för nationens medlemmar arrangeras minst två gånger per termin. 2 gånger per termin Miljöutskottet planerar och samordnar. 2 En gång per termin, lämpligen i

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Svanenmärkning av Kylar och frysar

Svanenmärkning av Kylar och frysar Svanenmärkning av Kylar och frysar Version 5.5 29 maj 2008 31 juli 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt kyl eller frys? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Godstransporter 2005 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Skickas

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen

Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Nordisk Ministerråd Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen Mål och principer för det nordiska miljömärket Svanen är fastställd av Nordiska ministerrådet för miljö den 22/10/2014. Ved Stranden

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Svanenmärkning av Mjukpapper

Svanenmärkning av Mjukpapper Svanenmärkning av Mjukpapper Version 5.3 11 oktober 2011 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkt Mjukpapper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

Svanens kriterier för bröd och bagerier

Svanens kriterier för bröd och bagerier Svanens kriterier för bröd och bagerier Infomøde: Bagerier og madbrød 6.2.2013 Karin Bergbom Miljömärkning Finland Svanenmärket och livscykeln Livscykeln i kontroll Svanenmärket ställer krav på produkternas

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING Vi på Vedum Kök & Bad har bestämt oss för att medverka till att skapa ett hållbart samhälle. Som ett led i vårt långsiktiga miljö- och kvalitetsarbete har vi därför

Läs mer

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero

Småbarnsföräldrarna och klimatet. En jämförande undersökning från Libero Småbarnsföräldrarna och klimatet En jämförande undersökning från Libero Om undersökningen Undersökningen har genomförts med undersökningsföretaget Imperas verktyg Experia via en pop-up på Liberos nordiska

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Värmeenergi. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Värmeenergi. Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Värmeenergi Ansökan 2013 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan 3. Handlingsplan giftfri förskola 1. 2. Vägledning Goda råd giftfri förskola till en giftfri förskola GIFTTFRI FÖRSKOLA VÄGLEDNING 1 GIFTTFRI FÖRSKOLA GODA RÅD 1 1 Handlingsplan Vår vision i Pysslingen

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB. Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2013. Best Western Arlanda Hotellby. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2013 Best Western Arlanda Hotellby Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Ansökan 2011 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt.

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Solkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Solkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer