Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem"

Transkript

1 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version juni oktober 2014 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bli Svanenmärkt? 5 1 Generell beskrivning 6 2 Gränsvärden Indelning i olika klasser Energiförbrukning Vattenförbrukning Kemiska rodukter Avfallshantering 11 3 Miljökrav Drift och underhåll Hotellets lokaler och inköta rodukter Gästrum Kök och matsal Extra krav för hotell med restaurang Städning och tvätt Avfall Transorter Extra oäng från gränsvärden Extra krav för hotell med konferensavdelning Extra krav för hotell med ool/varma källor Extra krav för hotell med trädgård Miljöledning Sammanställning av oäng 38 Marknadsföring 39 Svanenmärkets utformning 39 Hur länge gäller licensen? 40 Kommande kriterier 40 Förklaringar 41 Bilaga 1 Bilaga 2 Marknadsföring av Svanenmärkta hotell och vandrarhem Intyg för leverantör av kem-tekniska rodukter 072 Hotell och vandrarhem, version 3.4, 10 maj 2012 Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Dessa organisationer/företag driver Svanenmärkningen å udrag av resektive lands regering. För mer information se webblatserna. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-ost: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-ost: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-ost: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-ost: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Detta dokument får koieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om uhovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är ett Svanenmärkt hotell? Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgre om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Hotellet arbetar, med hjäl av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen å hotellet arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste hotellet t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger uhov till störst miljöåverkan från ett hotell. Förutom att få hotellet att minska sin energiförbrukning ställer Svanen krav å anassning mot förnybara energikällor. Ett Svanenmärkt hotell arbetar också med att minska användningen av kemiska rodukter. De rodukter som ändå används är i hög grad miljömärkta. Hotellet arbetar även med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. Ett hotells restaurang står för en stor del av miljöåverkan. Därför ställs hårda krav å driften av restaurangen. Svanen ställer även miljökrav då hotellet bygger om eller bygger nytt. Dessa miljömärkningskriterier gäller för både hotell och vandrarhem. För att göra det enkelt i kriterierna skriver vi bara ordet hotell. Hotell innefattar då även vandrarhem, kurs- och konferensgårdar etc. På vissa områden finns det seciella krav för vandrarhem. I dessa krav skriver vi ordet vandrarhem. Varför välja Svanen? l Hotellet får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanen har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. l Svanen är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till kunder och leverantörer. l Arbetet med Svanen engagerar hotellets ersonal. l Genom att arbeta konsekvent med att minska energianvändningen, mängden kemiska rodukter och osorterat avfall kan hotellet ofta sänka sina kostnader. l Svanens krav är tuffa och när hotellet Svanenmärkts är hotellets miljöarbete av hög klass. l Miljöfrågor är komlexa och det kan ta lång tid att sätta sig in i secifika frågeställningar. Svanen kan ses som en guide till detta arbete. l Svanen ställer krav å hotellets, ur miljösynunkt, viktigaste områden och ger dessutom förslag till förbättringsåtgärder. Det gör att det är enkelt att arbeta med Svanen. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

4 Vad kan Svanenmärkas? Anläggningar som erbjuder logi kan Svanenmärkas. Det betyder i huvudsak hotell och vandrarhem. Det krävs också att eventuellt tillhörande restaurang, konferens och ool måste klara secifika miljökrav. Följande definitioner finns: Hotell Ett hotell erbjuder gästerna rum med bäddar inklusive sänglinne, handdukar, tillgång till dusch/bad, städning av rummen samt frukostservering. Vandrarhem Ett vandrarhem erbjuder gästerna bäddar samt tillgång till toalett och dusch/ bad i grundriset. En del krav är seciellt anassade för vandrarhem, till exemel krävs även att tillhörande kök och gemensamhetsutrymmen klarar seciella miljökrav, se kaitel Hur söker man? Kriterierna för hotell består av en kombination av obligatoriska krav och oängkrav. De obligatoriska kraven markeras O + nummer och ska alltid ufyllas. Poängkraven markeras P + nummer och för varje oängkrav som ufylls ges en viss oäng. Poängen räknas samman och för att licens ska erhållas måste en viss oängsumma ufyllas. Kravdelen kan även användas som en checklista då varje krav följs av kryssrutor, och, för om kraven ufylls. Till vissa krav finns färdiga bilagor att fylla i som hjäl till ansökan, se En del ord finns förklarade i kaitlet Förklaringar som börjar å sidan 40. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet ufylls. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: ( Skicka med Kravet kontrolleras å lats Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

5 Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land verksamheten bedrivs, se adresser å sidan två. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven ufylls (finns secificerat i kraven). Mer information och hjäl vid ansökan kan finnas. Gå in å resektive lands hemsida för att få information. Kontroll å lats I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning å lats att kraven ufylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätrotokoll, inkösstatistik och liknande som styrker att kraven ufylls kunna uvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad å det Svanenmärkta hotellets omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser å sidan 2. Vad krävs för att bli Svanenmärkt? För att bli Svanenmärkt krävs att: l generell beskrivning av hotellet ska skickas in, se kaitel 1 l gränsvärdet för energi ska ufyllas, se kaitel 2.2 l ytterligare 1 av 3 övriga gränsvärden ska ufyllas, se kaitel 2 l samtliga obligatoriska krav ska ufyllas, se kaitel 3 l minst 60 % av oängkraven inom området Drift och underhåll ska ufyllas, se kaitel 3.1 l minst 65 % av samtliga oängkrav ska ufyllas, se kaitel 3. För isländska hotell måste minst 50 % av samtliga oängkrav ufyllas. l Nordisk Miljömärkning har kontrollerat å lats att kraven ufylls. Kraven gäller oavsett om anläggningen utför ugifterna i egen regi eller anlitar underleverantörer. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

6 1 Generell beskrivning Obligatoriska krav O1 Beskrivning av hotellet En generell beskrivning av hotellet ska skickas in. Där bör framgå: l Ty av anläggning/generell beskrivning l Finns konferens, restaurang, ool och/eller trädgård, samt beskrivning av dessa l Logiomsättning er år l Antal gästrum l Beläggning l Hotellets totala yta (uvärmd yta inomhus) och eventuell trädgårdsyta l Om restaurang finns: restaurangomsättning er år samt om möjligt, antal restauranggäster er år l Om anläggningen är ansluten till kommunalt vatten och avlo ( Beskrivning av ovanstående. Ufylls kraven? Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

7 2 Gränsvärden Det finns fyra gränsvärden: l Energiförbrukning (obligatoriskt) l Vattenförbrukning l Kemiska rodukter l Avfallshantering. Gränsvärdet för energiförbrukning är obligatoriskt och måste alltid ufyllas. Gränsvärdet relateras antingen till anläggningens totalyta eller till antal gästnätter er år. För att bli Svanenmärkt måste minst ett gränsvärde, utöver energiförbrukningen, ufyllas. Om anläggningen klarar fler gränsvärden eller är bättre än gränsvärdet för energiförbrukning ges extra oäng, se kaitel 3.9. Gränsvärdena för vattenförbrukning, kemiska rodukter samt avfallshantering relateras till antal gästnätter er år. Verksamheter med mer än 35 % daggäster (av totala antalet gäster) tillåts räkna 1 daggäst som 0,5 gästnatt efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Detta kan även utnyttjas av konferensanläggningar som har gäster som stannar ett helt dygn lus del av dygn där del av dygn kan tolkas som daggäst. Verksamheter som har en restaurangomsättning exklusive frukost å över 45 % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi och som dessutom har en logibeläggning som överstiger 60 %, tillåts räkna varje restauranggäst som 0,25 gästnatt efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Verksamhet inom hotellets lokaler som inte tillhör logiverksamheten kan efter godkännande från Nordisk Miljömärkning avräknas från beräkning av gränsvärdena. Exemel å sådan verksamhet är festvåning, catering och SPAanläggning. Daggäst: Gäst som stannar minst 4 timmar å anläggningen. Gästnatt: En uthyrd säng er dygn. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

8 2.1 Indelning i olika klasser Beroende å vilken ty av verksamhet som bedrivs varierar gränsvärdena. Anläggningarna delas därför in i tre olika klasser. Indelningen gäller för beräkning av gränsvärdena i kaitel Klass A Om minst en av följande arametrar ufylls: l Verksamheten har en restaurangomsättning å över 45 % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi. l Logibeläggningen är över 60 %. Klass B Om inte A ufylls men minst en av följande arametrar ufylls: l Verksamheten har en restaurang med en omsättning mellan % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi. l Logibeläggningen är mellan %. l Det finns en oolanläggning. Klass C Övriga anläggningar ( Bifoga information om vilken klass anläggningen tillhör. Ugifter som stödjer indelningen kan läsas ur O1. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

9 2.2 Energiförbrukning Gränsvärdet för energi är obligatoriskt. Gränsvärdet relaterar till anläggningens totalyta. Men för att gränsvärdet ska kunna fungera för anläggningar med hög beläggning finns även möjligheten att relatera till antal gäster. Hotellet kan välja mellan: Alternativ 1: El- och värmeförbrukning er år och kvadratmeter Alternativ 2: El- och värmeförbrukning er år och gästnatt Gränsvärdet för energi tar även hänsyn till hotellets geografiska lacering. Hotellets secifika gränsvärde fås genom att: 1. läsa av vilken klimatzon hotellet ligger i å kartan som följer å nästa sida. 2. läsa av vilket gränsvärde som gäller för hotellets klass från kaitel 2.1, i en av de två tabellerna å kartan. För hotell å Island gäller att energimängden i geotermiskt varmvatten inte behöver inkluderas i använd energi. ( Bifoga sammanställning av anläggningens totala årliga förbrukning av el och bränslen samt fakturakoior, alternativt intyg från leverantör som bekräftar ugifterna. För Island gäller i tillägg: Intyg å vattenförbrukning samt redovisning av taningsställen å hotellets varmvatten från geotermiska källor. Energiförbrukningen avser hotellets inköta el, värme och bränsle (och inkluderar även varmvatten). Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets energiförbrukning dras ifrån den totala energiförbrukningen. Värmeumar: För gränsvärdesberäkningen räknas endast tillförd elenergi som energi samt eventuell annan setsvärme. Yta: Anläggningens totala uvärmda inomhusyta. Ufylls kraven? Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

10 Källa: NORDKLIM 2001, Nordic climate mas, DNMI reort 06/01 Hänsyn kan tas vid stora klimatavvikelser från normalår efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Om anläggningen har tillgång till noggrannare klimat data kan Nordisk Miljömärkning godkänna att gränsvärdet modifieras. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

11 2.3 Vattenförbrukning Vattenförbrukningen gäller all användning av färskvatten inom verksamheten. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (liter/gästnatt) Klass A Klass B Klass C För hotell å Island gäller att vatten från geotermiska källor som används för ooler och konstgjorda heta källor inte behöver inkluderas i använd vattenmängd. ( Ugift om årlig vattenförbrukning, t.ex. från vattenräkningen. För Island gäller i tillägg: Intyg å vattenförbrukning som går åt för hotellets bad (ool och heta källor) och uvärmning där vatten från geotermiska källor används. Vattenförbrukning: anläggningens totala vattenförbrukning. Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets vattenförbrukning dras ifrån den totala vattenförbrukningen. 2.4 Kemiska rodukter Gränsvärdet gäller all användning av kemiska rodukter för städning och diskning (ej tvättmedel, secialrengöring samt kemikalier för oolen). Gränsvärdet mäts i aktiv substans. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (gram/gästnatt) Klass A Klass B Klass C ( Sammanställning från alla leverantörer, använd gärna bilaga 2. Aktiv substans: Kemiska ämnen (stoffer) exklusive vatten. 2.5 Avfallshantering Gränsvärdet gäller allt osorterat avfall som ustår från den dagliga driften. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (kg/gästnatt) Klass A Klass B Klass C 1,35 0,9 0,45 ( Faktura från avfallsentrerenör, alternativt mätning. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

12 3 Miljökrav Samtliga krav gäller för hela hotellet om inte annat anges. 3.1 Drift och underhåll Obligatoriska krav O2 Köldmedium Köldmediet CFC får inte fyllas å i kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar. Andra lagkrav avseende köldmedier måste också ufyllas ( Förteckning över alla kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar samt vilka köldmedier som används, alternativt köldmedieraort Anläggningar/aarater tillverkade senare än år 2000 ufyller kravet. Kravet omfattar kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar som är latsbyggda, eller enhetsaggregat över tre kg fyllnadsmängd. Ufylls kraven? O3 Utomhusbelysning All utomhusbelysning som hotellet/vandrarhemmet styr över ska vara tidseller behovsstyrd. Om belysningen är tänd å natten ska lågenergilamor användas. Kravet gäller inte nödbelysning eller hotellets entré- eller ljusskyltar. ( Sammanställning av hur den utvändiga belysningen styrs. O4 Bastu Samtliga bastuaggregat ska vara tids- eller behovsstyrda. ( Sammanställning av hur bastuaggregaten styrs. Vedeldad bastu räknas som behovsstyrd. Poängkrav P1 Energianalys Har energianalys, av en för anläggningen oberoende energiexert, genomförts under de senaste 5 åren med målet att reducera energianvändningen och/eller göra anläggningen koldioxidneutral: 3 En analys är beställd att genomföras inom ett halvår: 2 Hotellbyggnaden är maximalt tre år gammalt: 3 ( Beskrivning av analysen eller koia å raorten. Energianalysen ska innehålla inventering av anläggningen samt förslag till åtgärder som inkluderar besaringsotential och kostnader. Bilaga som ger vägledning till energianalysen finns att tillgå. Hotellet ska kunna visa att relevanta åtgärder är genomförda eller inlanerade i handlingslanen i O28. Koldioxidneutral: Summan av hotellet utslä av CO 2 och hotellets CO 2 reducerande åtgärder ska vara noll för att hotellet ska anses som CO 2 -neutralt. Unådd oäng: Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

13 P2 Värmeförbrukning Andel värme som kommer från förnybara energikällor eller sillvärme/värmeumar > 90 % 3 > % % 1 Värme från direktverkande el godkänns inte i P2. Värme: Den energi som går till uvärmning av hotellets utrymmen. Poäng Värmeumars andel räknas som levererad effekt i förhållande till den totala värmeförbrukningen. Förnybar energikälla: Se kaitel Förklaringar. Sillvärme: Se kaitel Förklaringar. Exemel å hur man ska räkna olika fall finns under Värme- och elförbrukning i Förklaringar. ( Beräkning som visar andelen värme från förnybara energikällor å årsbasis. Använd t.ex. secificerad faktura eller annan dokumentation från leverantören. P3 Elförbrukning Andel el från förnybara energikällor > 90 % 3 > % 2,5 > % 2 > % 1,5 > % % 0,5 Poäng Miljömärkt el räknas som 100 % förnybar energikälla. Elleverantörens secifikation i den allmänna mixen minus försäljning av förnybar energi kan godtas. Att enbart hänvisa till landets energimix acceteras inte. Exemel å hur man ska räkna i olika fall finns under Värme- och elförbrukning i kaitlet Förklaringar. ( Beräkning som visar andelen el från förnybara energikällor å årsbasis. Använd t.ex. secificerad faktura eller annan dokumentation från elleverantören. P4 Köldmedium Är samtliga värmeumar, kylmaskiner och luftkonditioneringsanläggningar utan köldmedierna HCFC och CFC: 2 Finns inte värmeumar, kylmaskiner och/eller luftkonditioneringsanläggning: 2 Kravet omfattar kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar som är latsbyggda, eller enhetsaggregat över tre kg fyllnadsmängd. T ex omfattas oftast inte kylskå av hushållsty. ( Dokumentationen är redan inskickad för O2. P5 Värmeåtervinning (max 3) Är 90 % av ventilationen kolad till värmeåtervinning: 3 Är 50 % av ventilationen kolad till värmeåtervinning: 2 Utnyttjas värme från avlosvatten och/eller kylmaskiner: 1 ( Beskrivning av ventilationen avseende systemet för värmeåtervinning. Ventilationen beräknas utifrån luftflödet Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

14 P6 Styrning av ventilation och innebelysning (max 3) Ventilation och innebelysning Är ventilationen behovsanassad i 90 % av de lokaler som ventileras 3 Är ventilationen tidsstyrd i 90 % av de lokaler som ventileras 2 Är innebelysningen närvarostyrd i 90 % av lokalerna som inte är till för gäster Är innebelysningen närvarostyrd i 50 % av lokalerna som inte är till för gäster Finns endast självdrag 3 Poäng Undantag: Innebelysning som krävs ur säkerhetssynunkt, till exemel nödbelysning. Sisfläktar ingår inte heller. Med behovsanassning menas att ventilationen/belysningen anassas efter antalet ersoner i lokalerna. ( Sammanställning av hur ventilationsfläktar, aggregat och belysning regleras. 1 0,5 P7 Lågenergilamor Är 80 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 3 Är 60 < 80 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 2 Är 40 < 60 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 1 ( Sammanställning av användningen av lågenergilamor. Se kaitel Förklaringar för definition av lågenergilama. LED kan ge oäng här även om det ger oäng i P8. P8 LED Är 20 % av antalet sot lights (unktbelysning) i anläggningen LED eller motsvarande: 1 Är 10 < 20 % av antalet sot lights (unktbelysning) i anläggningen LED eller motsvarande: 0,5. ( Sammanställning av användningen av LED. Med LED menas Light Emitting Diod. Nordisk Miljömärkning kan godkänna andra ljuskällor som inte innehåller kvicksilver och samtidigt har låg energiförbrukning och lång livslängd. P9 Toaletter Förbrukar > 90 % av antalet toalettstolar maximalt 6 liter vatten/solning: 1 Förbrukar % av antalet toalettstolar maximalt 6 liter vatten/solning: 0,5 ( Ugifter om toalettstolarna vattenförbrukning (t ex roduktblad) samt sammanställning av andelen toalettstolar som maximalt kräver 6 liter vatten/solning. P10 Toaletter Finns 2 sollägen å 50 % av antalet toalettstolar: 1 Finns två sollägen å 20 < 50 % av antalet toaletter: 0,5 Om det finns tekniska hinder som omöjliggör små vattenflöden i avlossystemet (bifoga i sådana fall dokumentation från oberoende art som stödjer detta) kan Nordisk Miljömärkning bevilja hotellet 1. ( Sammanställning av andelen toalettstolar med 2 sollägen. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

15 P11 Snålsolande kranar (danska: vandbesarende vandhaner) Är 90 % av antalet vattenblandare för tvättställ (dansk håndvask) snålsolande med ett flöde å maximalt 8 liter/minut: 2 Förbrukar 90 % av antalet vattenblandare för tvättställ 8-10 liter/ minut: 1 Kravet omfattar inte kök i lägenheter eller blandare till badkar. ( Sammanställning av andelen vattenblandare med maximalt flöde å 8 eller 10 liter/minut. Summa oäng Drift och underhåll: Maximal oängsumma för Drift och underhåll: 25 Minst 60 % av oängkraven ufylls Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

16 3.2 Hotellets lokaler och inköta rodukter Obligatoriska krav O5 Inredning Vid ombyggnation/nybyggnation får inte golv, taeter och lister innehålla halogenerade laster (t.ex. PVC). Kök och våtrum undantas från kravet. ( Beskrivning av hur kravet följs u, alternativt rutin i miljöledningen. Ufylls kraven? O6 Nyinkö av textilier Vid nyinkö av textilier får dessa inte vara behandlade med halogenerade flamskyddsmedel. ( Beskrivning av hur kravet följs u, alternativt rutin i miljöledningen. O7 Nyinkö av lågenergilamor och lysrör Nyinköta lågenergilamor ska ha en livslängd å minst h. Nyinköta lysrör (dubbelfattning) ska en livslängd å minst h. Alternativt ska ljuskällorna vara miljömärkta. ( Beskrivning av hur kravet ufylls (de flesta förackningar är märkta med livslängden). O8 Köksrullar, aershanddukar och toalettaer 90 % av volymen inköt mjukaer, d v s köksrullar (hushållsaer), aershanddukar och toalettaer ska vara miljömärkt. Nordisk Miljömärkning kan bevilja undantag från kravet under förutsättning att det inte finns miljömärkta rodukter att tillgå å marknaden. ( Förteckning över hotellets miljömärkta mjukaer (leverantör och miljömärke). Poängkrav P12 Tonerkassetter Samlas tomma kassetter in för återanvändning eller återvinning av leverantören: 0,5 Lämnas tomma kassetter in för återanvändning eller återvinning å sostation: 0,5 ( Koia av retursedel, avtal eller rutin. Unådd oäng: P13 Kontorsmaskiner Är 90 % av kontorsmaskinerna (datorer, faxar, koiatorer etc.) inställda å standby-funktion: 1 Är 50 - < 90 % av kontorsmaskinerna (datorer, faxar, koiatorer etc) inställda å standby-funktion: 0,5 Är 50 % av kontorsutrustningen utrustad med elsarskena: 0,5 ( Sammanställning av andelen kontorsmaskiner som har standby-funktion. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

17 P14 Trycksaker Är 90 % (mätt i roduktionskostnader) av trycksakerna som hotellet beställer miljömärkta: 2 Är 50 < 90 % av trycksakerna som hotellet beställer miljömärkta: 1 Är 90 % av trycksakerna som hotellet beställer från ett miljömärkt tryckeri men utan att de bär Svanenmärket: 1 ( Sammanställning av andelen miljömärkta trycksaker samt vilka tryckerier som anlitas. Med trycksaker menas till exemel reklam, broschyrer, block och brevaer med logo. Kravet omfattar också de trycksaker som hotellkedjan beställer centralt. Observera att miljömärkta trycksaker ofta aktivt måste begäras även om tryckeriet har Svanenlicens. P15 Miljömärkt tvål (dansk sæbe) och schamo Finns miljömärkt tvål och schamo i 90 % av antalet badrum/toaletter: 2 Finns miljömärkt tvål och schamo i 50 - < 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 Finns miljömärkt tvål eller schamo i 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 För vandrarhem räknas kravet å den andel av badrum/toaletter där vandrarhemmet tillhandahåller tvål och schamo. Kravet gäller badrum/toaletter för gäster. ( Sammanställning av andelen rum där miljömärkt tvål och schamo används samt använda rodukter (leverantör och miljömärke). Miljömärkt: Med miljömärkt menas rodukt märkt med Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval. P16 Disensers för tvål och schamo Finns disensers för tvål och schamo installerat i 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 Finns disensers för tvål och schamo installerat i 50 - < 90 % av antalet badrum/toaletter: 0,5 Finns disensers för tvål eller schamo installerat i 90 % av antalet badrum/toaletter: 0,5 För vandrarhem räknas kravet å den andel av badrum/toaletter där vandrarhemmet tillhandahåller tvål och schamo. ( Sammanställning av andelen badrum/toaletter med disensers för tvål och schamo. P17 Dricksglas och muggar Finns endast flergångsglas/flergångsmuggar där hotellet serverar drycker: 1 Kravet gäller inte konferensavdelning eller restaurang, där seciella krav avseende engångsartiklar finns Kontrolleras å lats. P18 Returflaskor eller fat/tank Är 90 % av hotellets totala förbrukning av öl, läsk och mineralvatten del av något retursystem, t.ex. flaskor, fat eller tank: 2 ( Beskrivning av retursystem samt inkösvolymen. Poäng ges för återanvändning, men inte för återvinning. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

18 P19 Arbetskläder Inga arbetskläder kemtvättas å traditionellt sätt: 0,5 ( Sammanställning av vilka kläder som kemtvättas. Kravet gäller inte kavajer. Traditionell kemtvätt, se Förklaringar. P20 Arbetsmiljö Har anläggningens arbetsmiljö analyserats av en, för anläggningen oberoende, exert, seciellt med fokus å ergonomi. 1 ( Beskrivning av genomgången och/eller koia av raorten. Raorten ska innehålla en åtgärdslista. P21 Inkö av miljömärkta förbrukningsartiklar (max 4) I tabellen nedan anges vilken andel som krävs samt vilken oäng som fås för resektive miljömärkt förbrukningsartikel. Med miljömärkt menas, om inte annat secificerats, rodukt märkt med Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval. Produkter som remieras i andra krav i kriterierna kan inte få oäng i detta krav. Följande miljömärkta rodukter har köts in: Produkt/tjänst (% av inkösvolym) Varumärke Används i Poäng Koieringsaer till 90 % 2 Paersservetter till 50 % 1 Tyghandduksrullar till 50 % 1 Mikrofiberdukar till 50 % 0,5 Batterier till 90 % 0,5 Tonerkassetter till 90 % 0,5 Stearinljus till 50 % 0,5 Golvvårdsmedel till 50 % 1 Sköljmedel till 50 % 0,5 Blötläggningsmedel till 50 % 0,5 Annat - till 50 %: ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta rodukterna täcker. 0,5 er rodukt max 1,5 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

19 P22 Miljömärkta kaitalvaror/sällankösvaror (max 3) Finns följande miljömärkta kaitalvaror i hotellet: Produkt Varumärke Används i Poäng Kontorsaarater (PC, dator, koieringsmaskin etc.) till 50 % av behovet TV i gästrummen till 10 % av behovet 1 TV i gemensamhetsutrymmen till 50 % av behovet Möbler er kategori, säng, bord etc. till 10 % av behovet Textilier (inklusive dukar och servetter) till 10 % av behovet Golv till 10 % av ytan 1 Arbetskläder, minst en ersonalkategori, minst ett lagg Annat: ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta rodukterna täcker. 1 0, ,5 1 er rodukt max 2 P23 Miljömärkta tjänster (max 2) Används följande miljömärkta tjänster till minst hälften av behovet: Tjänster Företag Poäng Alternativ kemtvätt (dansk kemisk rens) Städning (dansk rengøring) 1 Biltvätt (dansk bilvask) 1 Annat: 1 1 er tjänst max 2 Kravet ger inte oäng för miljömärkt tvätteri eller tryckeri, eftersom det remieras i P49 och P14 ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta tjänsterna täcker. Extra oängkrav för vandrarhem P24 Försäljning av tvål/schamo/tvättmedel (max 1) Finns endast miljömärkt schamo, tvål eller tvättmedel till försäljning: 1 Finns inte dessa artiklar till försäljning: 1 ( Sammanställning av inköt schamo, tvål och tvättmedel till försäljning. Summa oäng Hotellets lokaler och inköta rodukter: Maximal oängsumma för Hotellets lokaler och inköta rodukter: 20 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

20 3.3 Gästrum För vandrarhem gäller samtliga krav i detta kaitel även vandrarhemmets gemensamma lokaler som t.ex. toaletter, duschar och gästkök. Obligatoriska krav Ufylls kraven? O9 Rökfria rum 60 % av rummen ska vara rökfria. ( Intyg som visar antalet rökfria resektive icke-rökfria rum. Poängkrav P25 Sänglinne och frotté (max 2) Är 40 vikt-% av sänglinne och frotté miljömärkt med Svanen eller EU-Blomman: 2 Unådd oäng: Är 20 - < 40 vikt-% miljömärkt med Svanen eller EU-Blomman: 1 Är 40 vikt-% tillverkad av ekologisk fiber: 1 Är 20 - < 40 vikt-% tillverkad av ekologisk fiber: 0,5 För vandrarhem gäller kravet endast om vandrarhemmet hyr ut lakan och frotté. Övriga vandrarhem: 2 ( Sammanställning av andelen sänglinne/frotté som är miljömärkt/ekologisk samt leverantör och miljömärke/ekologiskt märke. Miljömärkt: se kaitel Förklaringar. P26 Belysning Är 90 % av belysningen å gästrummen närvarostyrd: 1 Är 50 - < 90 % av belysningen närvarostyrd: 0,5 ( Beskrivning av den närvarostyrda belysningen. Exemel å närvarostyrning är korthållare för nyckelkort. P27 TV-aarater Har 90 % av aaraterna en inställning å assiv standby å max 1 W och, om det är relevant, en aktiv standby å max 9 W: 1 Ingår det i ersonalens rutiner att stänga av TV-aaraten vid städning: 0,5 Saknas TV-aarater å gästrummen: 1 ( Intyg från leverantör eller teknisk beskrivning, alternativt rutin i miljöledningssystemet, samt beskrivning av andelen TV-aarater som ufyller kraven. Vad som menas med assiv och aktiv standby, se kaitlet Förklaringar. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

21 P28 Minibarer Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 0,8 kwh/dygn: 1,5 Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 1,0 kwh/dygn: 1 Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 1,3 kwh/dygn: 0,5 Saknar hotellet minibarer å gästrummen: 1,5 Saknar minst hälften av gästrummen minibarer: 1 ( Intyg från leverantör eller teknisk beskrivning, samt förteckning över antal minibarer. P29 Snålsolande (dansk: vandsarende) duschar Är 90 % av antalet duschar snålsolande med ett flöde å maximalt 10 liter/minut: 2 Har 90 % av antalet duschar ett flöde å liter/minut: 1 ( Sammanställning av andelen duschmunstycken med maximalt flöde å 10 resektive 12 liter/minut. P30 Vattenblandare av engresmodell Är 90 % av antalet vattenblandare av engresmodell alternativt sensorstyrda: 1 ( Sammanställning av andelen vattenblandare av engresmodell/sensorstyrda. P31 Engångsartiklar Förekommer inga engångsartiklar i badrummen/gästrummen: 1 ( Intyg å att engångsartiklar inte förekommer i badrummen/gästrummen. Kravet gäller inte engångsartiklar gästen kan begära i recetionen, t.ex. engångstandborstar och duschmössor (dansk: badehætte). Kravet gäller inte heller ortionsförackning av te kaffe, socker eller mjölkersättning. P32 Avfallssortering Har gästerna möjlighet att sortera sitt avfall i minst 3 fraktioner: 1,5 Källsorteras avfallet av ersonalen: 1 ( Sammanställning av vilka fraktioner gästerna kan sortera avfall i, alternativt kontroll å lats. P33 Paerskorg Är alla badrum utrustade med aerskorg: 1 ( Sammanställning av vilka gästrum som har aerskorg i badrummen. P34 Handika- eller allergianassat rum Finns minst ett handikaanassat eller allergianassat gästrum: 1 ( Beskrivning över antal rum som är anassade, alternativt kontroll å lats. Observera att även möjligheten att nå rummet måste vara anassad. Summa oäng Gästrum: Maximal oängsumma för Gästrum: 13 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

Svanenmärkning av. Restauranger. Version 1.4 13 december 2006 31 oktober 2014. Nordisk Miljömärkning

Svanenmärkning av. Restauranger. Version 1.4 13 december 2006 31 oktober 2014. Nordisk Miljömärkning Svanenmärkning av Restauranger Version 1.4 13 december 2006 31 oktober 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt restaurang? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens Remissförslag till version 4.0 Version uppdaterad den med små justeringar i P4 och P31 Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvarubutiker

Svanenmärkning av Dagligvarubutiker Svanenmärkning av Dagligvarubutiker Version 2.2 21 juni 2010 31 mars 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dagligvarubutik? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vilka kan bli Svanenmärkta?

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Pannor för fasta biobränslen

Pannor för fasta biobränslen Svanenmärkning av Pannor för fasta biobränslen Version 2.2 14 mars 2007 31 december 2015 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta pannor för fasta biobränslen? 3 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years

NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010. years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2010 20 years NORDISKA MILJÖMÄRKNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Denna rapport om nordisk miljömärkning beskriver den del av verksamheten som styrs

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum.

Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum. Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR 2015 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

PRODUKT KATALOG 2015

PRODUKT KATALOG 2015 PRODUKTKATALOG 2015 FLAGGA Flagga -Utomhus stor. Svanen Neutral. Flagga i stickad polyester. Dubbelsöm med låsta hörn samt kantband med plastkrokar. Storlek: 240x150cm. Pris: 270,00/st Artnr 923336 Generell

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18

Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING. inom Västra Götalandsregionens primärvård. Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Kriteriedokument för MILJÖDIPLOMERING inom Västra Götalandsregionens primärvård Kriterierna fastställda av miljönämnden 2007-12-18 Inledning Enligt Västra Götalandsregionens interna miljöpolicy ska samtliga

Läs mer

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Fjärrkyla. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Fjärrkyla Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven produkt. Skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Alla våra kunder är lika viktiga, stora som små.

Alla våra kunder är lika viktiga, stora som små. Alla våra kunder är lika viktiga, stora som små. Möbler och inredning för slott, herrgård, hotell, rederi, konferensanläggning, restaurang, spa, eller vandrarhem Innehåll: Receptionen sid 4 Hotellrummet

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Konsumentguide Använd kläderna Använd huvudet Skona miljön! Rostra Kommunikation v/ David

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013

CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2013 Baserad på Svensk Miljöbas Kravstandard för verksamheter Fastställd 15 januari 2013 Verksamhetsnamn: Besöksadress: Miljösamordnare/miljöombud: Postadress: Tel: E-postadress:

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Svanenmärkning av Bagerier och matbröd

Svanenmärkning av Bagerier och matbröd Svanenmärkning av Bagerier och matbröd Version 1 Remissversion XX månad 201X XX månad 201X Nordisk Miljömärkning Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen.

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET SYFTE Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer