Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem"

Transkript

1 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version juni oktober 2014 Nordisk Miljömärkning

2 Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bli Svanenmärkt? 5 1 Generell beskrivning 6 2 Gränsvärden Indelning i olika klasser Energiförbrukning Vattenförbrukning Kemiska rodukter Avfallshantering 11 3 Miljökrav Drift och underhåll Hotellets lokaler och inköta rodukter Gästrum Kök och matsal Extra krav för hotell med restaurang Städning och tvätt Avfall Transorter Extra oäng från gränsvärden Extra krav för hotell med konferensavdelning Extra krav för hotell med ool/varma källor Extra krav för hotell med trädgård Miljöledning Sammanställning av oäng 38 Marknadsföring 39 Svanenmärkets utformning 39 Hur länge gäller licensen? 40 Kommande kriterier 40 Förklaringar 41 Bilaga 1 Bilaga 2 Marknadsföring av Svanenmärkta hotell och vandrarhem Intyg för leverantör av kem-tekniska rodukter 072 Hotell och vandrarhem, version 3.4, 10 maj 2012 Adresser Nordiska Ministerrådet beslutade 1989 att införa en frivillig officiell miljömärkning, Svanen. Dessa organisationer/företag driver Svanenmärkningen å udrag av resektive lands regering. För mer information se webblatserna. Danmark Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon Fax E-ost: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Telefon Fax E-ost: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Telefon Fax E-ost: Norge Miljømerking Tordenskiolds gate 6 B NO-0160 Oslo Telefon Fax E-ost: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Telefon Fax Detta dokument får koieras endast i sin helhet och utan någon form av ändring. Citat får göras om uhovsmannen Nordisk Miljömärkning omnämns.

3 Vad är ett Svanenmärkt hotell? Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgre om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Hotellet arbetar, med hjäl av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen å hotellet arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste hotellet t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger uhov till störst miljöåverkan från ett hotell. Förutom att få hotellet att minska sin energiförbrukning ställer Svanen krav å anassning mot förnybara energikällor. Ett Svanenmärkt hotell arbetar också med att minska användningen av kemiska rodukter. De rodukter som ändå används är i hög grad miljömärkta. Hotellet arbetar även med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. Ett hotells restaurang står för en stor del av miljöåverkan. Därför ställs hårda krav å driften av restaurangen. Svanen ställer även miljökrav då hotellet bygger om eller bygger nytt. Dessa miljömärkningskriterier gäller för både hotell och vandrarhem. För att göra det enkelt i kriterierna skriver vi bara ordet hotell. Hotell innefattar då även vandrarhem, kurs- och konferensgårdar etc. På vissa områden finns det seciella krav för vandrarhem. I dessa krav skriver vi ordet vandrarhem. Varför välja Svanen? l Hotellet får använda varumärket Svanen i sin marknadsföring. Svanen har mycket hög kännedom och trovärdighet inom Norden. l Svanen är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till kunder och leverantörer. l Arbetet med Svanen engagerar hotellets ersonal. l Genom att arbeta konsekvent med att minska energianvändningen, mängden kemiska rodukter och osorterat avfall kan hotellet ofta sänka sina kostnader. l Svanens krav är tuffa och när hotellet Svanenmärkts är hotellets miljöarbete av hög klass. l Miljöfrågor är komlexa och det kan ta lång tid att sätta sig in i secifika frågeställningar. Svanen kan ses som en guide till detta arbete. l Svanen ställer krav å hotellets, ur miljösynunkt, viktigaste områden och ger dessutom förslag till förbättringsåtgärder. Det gör att det är enkelt att arbeta med Svanen. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

4 Vad kan Svanenmärkas? Anläggningar som erbjuder logi kan Svanenmärkas. Det betyder i huvudsak hotell och vandrarhem. Det krävs också att eventuellt tillhörande restaurang, konferens och ool måste klara secifika miljökrav. Följande definitioner finns: Hotell Ett hotell erbjuder gästerna rum med bäddar inklusive sänglinne, handdukar, tillgång till dusch/bad, städning av rummen samt frukostservering. Vandrarhem Ett vandrarhem erbjuder gästerna bäddar samt tillgång till toalett och dusch/ bad i grundriset. En del krav är seciellt anassade för vandrarhem, till exemel krävs även att tillhörande kök och gemensamhetsutrymmen klarar seciella miljökrav, se kaitel Hur söker man? Kriterierna för hotell består av en kombination av obligatoriska krav och oängkrav. De obligatoriska kraven markeras O + nummer och ska alltid ufyllas. Poängkraven markeras P + nummer och för varje oängkrav som ufylls ges en viss oäng. Poängen räknas samman och för att licens ska erhållas måste en viss oängsumma ufyllas. Kravdelen kan även användas som en checklista då varje krav följs av kryssrutor, och, för om kraven ufylls. Till vissa krav finns färdiga bilagor att fylla i som hjäl till ansökan, se En del ord finns förklarade i kaitlet Förklaringar som börjar å sidan 40. Symboler i texten För varje krav är det beskrivet hur det ska styrkas att kravet ufylls. Det finns också olika symboler som används för att underlätta arbetet. Symbolerna är: ( Skicka med Kravet kontrolleras å lats Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

5 Ansökan Ansökan skickas till Nordisk Miljömärkning i det land verksamheten bedrivs, se adresser å sidan två. Ansökan består av en ansökningsblankett och dokumentation som visar att kraven ufylls (finns secificerat i kraven). Mer information och hjäl vid ansökan kan finnas. Gå in å resektive lands hemsida för att få information. Kontroll å lats I samband med ansökan kontrollerar Nordisk Miljömärkning å lats att kraven ufylls. Vid kontrollen ska underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätrotokoll, inkösstatistik och liknande som styrker att kraven ufylls kunna uvisas. Kostnader En ansökningsavgift tas ut i samband med att företaget söker licens. Utöver det tillkommer en årsavgift baserad å det Svanenmärkta hotellets omsättning. Frågor Vid frågor, kontakta gärna Nordisk Miljömärkning, se adresser å sidan 2. Vad krävs för att bli Svanenmärkt? För att bli Svanenmärkt krävs att: l generell beskrivning av hotellet ska skickas in, se kaitel 1 l gränsvärdet för energi ska ufyllas, se kaitel 2.2 l ytterligare 1 av 3 övriga gränsvärden ska ufyllas, se kaitel 2 l samtliga obligatoriska krav ska ufyllas, se kaitel 3 l minst 60 % av oängkraven inom området Drift och underhåll ska ufyllas, se kaitel 3.1 l minst 65 % av samtliga oängkrav ska ufyllas, se kaitel 3. För isländska hotell måste minst 50 % av samtliga oängkrav ufyllas. l Nordisk Miljömärkning har kontrollerat å lats att kraven ufylls. Kraven gäller oavsett om anläggningen utför ugifterna i egen regi eller anlitar underleverantörer. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

6 1 Generell beskrivning Obligatoriska krav O1 Beskrivning av hotellet En generell beskrivning av hotellet ska skickas in. Där bör framgå: l Ty av anläggning/generell beskrivning l Finns konferens, restaurang, ool och/eller trädgård, samt beskrivning av dessa l Logiomsättning er år l Antal gästrum l Beläggning l Hotellets totala yta (uvärmd yta inomhus) och eventuell trädgårdsyta l Om restaurang finns: restaurangomsättning er år samt om möjligt, antal restauranggäster er år l Om anläggningen är ansluten till kommunalt vatten och avlo ( Beskrivning av ovanstående. Ufylls kraven? Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

7 2 Gränsvärden Det finns fyra gränsvärden: l Energiförbrukning (obligatoriskt) l Vattenförbrukning l Kemiska rodukter l Avfallshantering. Gränsvärdet för energiförbrukning är obligatoriskt och måste alltid ufyllas. Gränsvärdet relateras antingen till anläggningens totalyta eller till antal gästnätter er år. För att bli Svanenmärkt måste minst ett gränsvärde, utöver energiförbrukningen, ufyllas. Om anläggningen klarar fler gränsvärden eller är bättre än gränsvärdet för energiförbrukning ges extra oäng, se kaitel 3.9. Gränsvärdena för vattenförbrukning, kemiska rodukter samt avfallshantering relateras till antal gästnätter er år. Verksamheter med mer än 35 % daggäster (av totala antalet gäster) tillåts räkna 1 daggäst som 0,5 gästnatt efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Detta kan även utnyttjas av konferensanläggningar som har gäster som stannar ett helt dygn lus del av dygn där del av dygn kan tolkas som daggäst. Verksamheter som har en restaurangomsättning exklusive frukost å över 45 % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi och som dessutom har en logibeläggning som överstiger 60 %, tillåts räkna varje restauranggäst som 0,25 gästnatt efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Verksamhet inom hotellets lokaler som inte tillhör logiverksamheten kan efter godkännande från Nordisk Miljömärkning avräknas från beräkning av gränsvärdena. Exemel å sådan verksamhet är festvåning, catering och SPAanläggning. Daggäst: Gäst som stannar minst 4 timmar å anläggningen. Gästnatt: En uthyrd säng er dygn. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

8 2.1 Indelning i olika klasser Beroende å vilken ty av verksamhet som bedrivs varierar gränsvärdena. Anläggningarna delas därför in i tre olika klasser. Indelningen gäller för beräkning av gränsvärdena i kaitel Klass A Om minst en av följande arametrar ufylls: l Verksamheten har en restaurangomsättning å över 45 % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi. l Logibeläggningen är över 60 %. Klass B Om inte A ufylls men minst en av följande arametrar ufylls: l Verksamheten har en restaurang med en omsättning mellan % av den sammanlagda omsättningen för restaurang och logi. l Logibeläggningen är mellan %. l Det finns en oolanläggning. Klass C Övriga anläggningar ( Bifoga information om vilken klass anläggningen tillhör. Ugifter som stödjer indelningen kan läsas ur O1. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

9 2.2 Energiförbrukning Gränsvärdet för energi är obligatoriskt. Gränsvärdet relaterar till anläggningens totalyta. Men för att gränsvärdet ska kunna fungera för anläggningar med hög beläggning finns även möjligheten att relatera till antal gäster. Hotellet kan välja mellan: Alternativ 1: El- och värmeförbrukning er år och kvadratmeter Alternativ 2: El- och värmeförbrukning er år och gästnatt Gränsvärdet för energi tar även hänsyn till hotellets geografiska lacering. Hotellets secifika gränsvärde fås genom att: 1. läsa av vilken klimatzon hotellet ligger i å kartan som följer å nästa sida. 2. läsa av vilket gränsvärde som gäller för hotellets klass från kaitel 2.1, i en av de två tabellerna å kartan. För hotell å Island gäller att energimängden i geotermiskt varmvatten inte behöver inkluderas i använd energi. ( Bifoga sammanställning av anläggningens totala årliga förbrukning av el och bränslen samt fakturakoior, alternativt intyg från leverantör som bekräftar ugifterna. För Island gäller i tillägg: Intyg å vattenförbrukning samt redovisning av taningsställen å hotellets varmvatten från geotermiska källor. Energiförbrukningen avser hotellets inköta el, värme och bränsle (och inkluderar även varmvatten). Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets energiförbrukning dras ifrån den totala energiförbrukningen. Värmeumar: För gränsvärdesberäkningen räknas endast tillförd elenergi som energi samt eventuell annan setsvärme. Yta: Anläggningens totala uvärmda inomhusyta. Ufylls kraven? Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

10 Källa: NORDKLIM 2001, Nordic climate mas, DNMI reort 06/01 Hänsyn kan tas vid stora klimatavvikelser från normalår efter godkännande av Nordisk Miljömärkning. Om anläggningen har tillgång till noggrannare klimat data kan Nordisk Miljömärkning godkänna att gränsvärdet modifieras. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

11 2.3 Vattenförbrukning Vattenförbrukningen gäller all användning av färskvatten inom verksamheten. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (liter/gästnatt) Klass A Klass B Klass C För hotell å Island gäller att vatten från geotermiska källor som används för ooler och konstgjorda heta källor inte behöver inkluderas i använd vattenmängd. ( Ugift om årlig vattenförbrukning, t.ex. från vattenräkningen. För Island gäller i tillägg: Intyg å vattenförbrukning som går åt för hotellets bad (ool och heta källor) och uvärmning där vatten från geotermiska källor används. Vattenförbrukning: anläggningens totala vattenförbrukning. Har anläggningen eget tvätteri får tvätteriets vattenförbrukning dras ifrån den totala vattenförbrukningen. 2.4 Kemiska rodukter Gränsvärdet gäller all användning av kemiska rodukter för städning och diskning (ej tvättmedel, secialrengöring samt kemikalier för oolen). Gränsvärdet mäts i aktiv substans. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (gram/gästnatt) Klass A Klass B Klass C ( Sammanställning från alla leverantörer, använd gärna bilaga 2. Aktiv substans: Kemiska ämnen (stoffer) exklusive vatten. 2.5 Avfallshantering Gränsvärdet gäller allt osorterat avfall som ustår från den dagliga driften. Använd hotellets klassindelning från kaitel 2.1. Gränsvärde (kg/gästnatt) Klass A Klass B Klass C 1,35 0,9 0,45 ( Faktura från avfallsentrerenör, alternativt mätning. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

12 3 Miljökrav Samtliga krav gäller för hela hotellet om inte annat anges. 3.1 Drift och underhåll Obligatoriska krav O2 Köldmedium Köldmediet CFC får inte fyllas å i kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar. Andra lagkrav avseende köldmedier måste också ufyllas ( Förteckning över alla kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar samt vilka köldmedier som används, alternativt köldmedieraort Anläggningar/aarater tillverkade senare än år 2000 ufyller kravet. Kravet omfattar kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar som är latsbyggda, eller enhetsaggregat över tre kg fyllnadsmängd. Ufylls kraven? O3 Utomhusbelysning All utomhusbelysning som hotellet/vandrarhemmet styr över ska vara tidseller behovsstyrd. Om belysningen är tänd å natten ska lågenergilamor användas. Kravet gäller inte nödbelysning eller hotellets entré- eller ljusskyltar. ( Sammanställning av hur den utvändiga belysningen styrs. O4 Bastu Samtliga bastuaggregat ska vara tids- eller behovsstyrda. ( Sammanställning av hur bastuaggregaten styrs. Vedeldad bastu räknas som behovsstyrd. Poängkrav P1 Energianalys Har energianalys, av en för anläggningen oberoende energiexert, genomförts under de senaste 5 åren med målet att reducera energianvändningen och/eller göra anläggningen koldioxidneutral: 3 En analys är beställd att genomföras inom ett halvår: 2 Hotellbyggnaden är maximalt tre år gammalt: 3 ( Beskrivning av analysen eller koia å raorten. Energianalysen ska innehålla inventering av anläggningen samt förslag till åtgärder som inkluderar besaringsotential och kostnader. Bilaga som ger vägledning till energianalysen finns att tillgå. Hotellet ska kunna visa att relevanta åtgärder är genomförda eller inlanerade i handlingslanen i O28. Koldioxidneutral: Summan av hotellet utslä av CO 2 och hotellets CO 2 reducerande åtgärder ska vara noll för att hotellet ska anses som CO 2 -neutralt. Unådd oäng: Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

13 P2 Värmeförbrukning Andel värme som kommer från förnybara energikällor eller sillvärme/värmeumar > 90 % 3 > % % 1 Värme från direktverkande el godkänns inte i P2. Värme: Den energi som går till uvärmning av hotellets utrymmen. Poäng Värmeumars andel räknas som levererad effekt i förhållande till den totala värmeförbrukningen. Förnybar energikälla: Se kaitel Förklaringar. Sillvärme: Se kaitel Förklaringar. Exemel å hur man ska räkna olika fall finns under Värme- och elförbrukning i Förklaringar. ( Beräkning som visar andelen värme från förnybara energikällor å årsbasis. Använd t.ex. secificerad faktura eller annan dokumentation från leverantören. P3 Elförbrukning Andel el från förnybara energikällor > 90 % 3 > % 2,5 > % 2 > % 1,5 > % % 0,5 Poäng Miljömärkt el räknas som 100 % förnybar energikälla. Elleverantörens secifikation i den allmänna mixen minus försäljning av förnybar energi kan godtas. Att enbart hänvisa till landets energimix acceteras inte. Exemel å hur man ska räkna i olika fall finns under Värme- och elförbrukning i kaitlet Förklaringar. ( Beräkning som visar andelen el från förnybara energikällor å årsbasis. Använd t.ex. secificerad faktura eller annan dokumentation från elleverantören. P4 Köldmedium Är samtliga värmeumar, kylmaskiner och luftkonditioneringsanläggningar utan köldmedierna HCFC och CFC: 2 Finns inte värmeumar, kylmaskiner och/eller luftkonditioneringsanläggning: 2 Kravet omfattar kylmaskiner, värmeumar och luftkonditioneringsanläggningar som är latsbyggda, eller enhetsaggregat över tre kg fyllnadsmängd. T ex omfattas oftast inte kylskå av hushållsty. ( Dokumentationen är redan inskickad för O2. P5 Värmeåtervinning (max 3) Är 90 % av ventilationen kolad till värmeåtervinning: 3 Är 50 % av ventilationen kolad till värmeåtervinning: 2 Utnyttjas värme från avlosvatten och/eller kylmaskiner: 1 ( Beskrivning av ventilationen avseende systemet för värmeåtervinning. Ventilationen beräknas utifrån luftflödet Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

14 P6 Styrning av ventilation och innebelysning (max 3) Ventilation och innebelysning Är ventilationen behovsanassad i 90 % av de lokaler som ventileras 3 Är ventilationen tidsstyrd i 90 % av de lokaler som ventileras 2 Är innebelysningen närvarostyrd i 90 % av lokalerna som inte är till för gäster Är innebelysningen närvarostyrd i 50 % av lokalerna som inte är till för gäster Finns endast självdrag 3 Poäng Undantag: Innebelysning som krävs ur säkerhetssynunkt, till exemel nödbelysning. Sisfläktar ingår inte heller. Med behovsanassning menas att ventilationen/belysningen anassas efter antalet ersoner i lokalerna. ( Sammanställning av hur ventilationsfläktar, aggregat och belysning regleras. 1 0,5 P7 Lågenergilamor Är 80 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 3 Är 60 < 80 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 2 Är 40 < 60 % av antalet ljuskällor i anläggningen lågenergilamor: 1 ( Sammanställning av användningen av lågenergilamor. Se kaitel Förklaringar för definition av lågenergilama. LED kan ge oäng här även om det ger oäng i P8. P8 LED Är 20 % av antalet sot lights (unktbelysning) i anläggningen LED eller motsvarande: 1 Är 10 < 20 % av antalet sot lights (unktbelysning) i anläggningen LED eller motsvarande: 0,5. ( Sammanställning av användningen av LED. Med LED menas Light Emitting Diod. Nordisk Miljömärkning kan godkänna andra ljuskällor som inte innehåller kvicksilver och samtidigt har låg energiförbrukning och lång livslängd. P9 Toaletter Förbrukar > 90 % av antalet toalettstolar maximalt 6 liter vatten/solning: 1 Förbrukar % av antalet toalettstolar maximalt 6 liter vatten/solning: 0,5 ( Ugifter om toalettstolarna vattenförbrukning (t ex roduktblad) samt sammanställning av andelen toalettstolar som maximalt kräver 6 liter vatten/solning. P10 Toaletter Finns 2 sollägen å 50 % av antalet toalettstolar: 1 Finns två sollägen å 20 < 50 % av antalet toaletter: 0,5 Om det finns tekniska hinder som omöjliggör små vattenflöden i avlossystemet (bifoga i sådana fall dokumentation från oberoende art som stödjer detta) kan Nordisk Miljömärkning bevilja hotellet 1. ( Sammanställning av andelen toalettstolar med 2 sollägen. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

15 P11 Snålsolande kranar (danska: vandbesarende vandhaner) Är 90 % av antalet vattenblandare för tvättställ (dansk håndvask) snålsolande med ett flöde å maximalt 8 liter/minut: 2 Förbrukar 90 % av antalet vattenblandare för tvättställ 8-10 liter/ minut: 1 Kravet omfattar inte kök i lägenheter eller blandare till badkar. ( Sammanställning av andelen vattenblandare med maximalt flöde å 8 eller 10 liter/minut. Summa oäng Drift och underhåll: Maximal oängsumma för Drift och underhåll: 25 Minst 60 % av oängkraven ufylls Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

16 3.2 Hotellets lokaler och inköta rodukter Obligatoriska krav O5 Inredning Vid ombyggnation/nybyggnation får inte golv, taeter och lister innehålla halogenerade laster (t.ex. PVC). Kök och våtrum undantas från kravet. ( Beskrivning av hur kravet följs u, alternativt rutin i miljöledningen. Ufylls kraven? O6 Nyinkö av textilier Vid nyinkö av textilier får dessa inte vara behandlade med halogenerade flamskyddsmedel. ( Beskrivning av hur kravet följs u, alternativt rutin i miljöledningen. O7 Nyinkö av lågenergilamor och lysrör Nyinköta lågenergilamor ska ha en livslängd å minst h. Nyinköta lysrör (dubbelfattning) ska en livslängd å minst h. Alternativt ska ljuskällorna vara miljömärkta. ( Beskrivning av hur kravet ufylls (de flesta förackningar är märkta med livslängden). O8 Köksrullar, aershanddukar och toalettaer 90 % av volymen inköt mjukaer, d v s köksrullar (hushållsaer), aershanddukar och toalettaer ska vara miljömärkt. Nordisk Miljömärkning kan bevilja undantag från kravet under förutsättning att det inte finns miljömärkta rodukter att tillgå å marknaden. ( Förteckning över hotellets miljömärkta mjukaer (leverantör och miljömärke). Poängkrav P12 Tonerkassetter Samlas tomma kassetter in för återanvändning eller återvinning av leverantören: 0,5 Lämnas tomma kassetter in för återanvändning eller återvinning å sostation: 0,5 ( Koia av retursedel, avtal eller rutin. Unådd oäng: P13 Kontorsmaskiner Är 90 % av kontorsmaskinerna (datorer, faxar, koiatorer etc.) inställda å standby-funktion: 1 Är 50 - < 90 % av kontorsmaskinerna (datorer, faxar, koiatorer etc) inställda å standby-funktion: 0,5 Är 50 % av kontorsutrustningen utrustad med elsarskena: 0,5 ( Sammanställning av andelen kontorsmaskiner som har standby-funktion. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

17 P14 Trycksaker Är 90 % (mätt i roduktionskostnader) av trycksakerna som hotellet beställer miljömärkta: 2 Är 50 < 90 % av trycksakerna som hotellet beställer miljömärkta: 1 Är 90 % av trycksakerna som hotellet beställer från ett miljömärkt tryckeri men utan att de bär Svanenmärket: 1 ( Sammanställning av andelen miljömärkta trycksaker samt vilka tryckerier som anlitas. Med trycksaker menas till exemel reklam, broschyrer, block och brevaer med logo. Kravet omfattar också de trycksaker som hotellkedjan beställer centralt. Observera att miljömärkta trycksaker ofta aktivt måste begäras även om tryckeriet har Svanenlicens. P15 Miljömärkt tvål (dansk sæbe) och schamo Finns miljömärkt tvål och schamo i 90 % av antalet badrum/toaletter: 2 Finns miljömärkt tvål och schamo i 50 - < 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 Finns miljömärkt tvål eller schamo i 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 För vandrarhem räknas kravet å den andel av badrum/toaletter där vandrarhemmet tillhandahåller tvål och schamo. Kravet gäller badrum/toaletter för gäster. ( Sammanställning av andelen rum där miljömärkt tvål och schamo används samt använda rodukter (leverantör och miljömärke). Miljömärkt: Med miljömärkt menas rodukt märkt med Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval. P16 Disensers för tvål och schamo Finns disensers för tvål och schamo installerat i 90 % av antalet badrum/toaletter: 1 Finns disensers för tvål och schamo installerat i 50 - < 90 % av antalet badrum/toaletter: 0,5 Finns disensers för tvål eller schamo installerat i 90 % av antalet badrum/toaletter: 0,5 För vandrarhem räknas kravet å den andel av badrum/toaletter där vandrarhemmet tillhandahåller tvål och schamo. ( Sammanställning av andelen badrum/toaletter med disensers för tvål och schamo. P17 Dricksglas och muggar Finns endast flergångsglas/flergångsmuggar där hotellet serverar drycker: 1 Kravet gäller inte konferensavdelning eller restaurang, där seciella krav avseende engångsartiklar finns Kontrolleras å lats. P18 Returflaskor eller fat/tank Är 90 % av hotellets totala förbrukning av öl, läsk och mineralvatten del av något retursystem, t.ex. flaskor, fat eller tank: 2 ( Beskrivning av retursystem samt inkösvolymen. Poäng ges för återanvändning, men inte för återvinning. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

18 P19 Arbetskläder Inga arbetskläder kemtvättas å traditionellt sätt: 0,5 ( Sammanställning av vilka kläder som kemtvättas. Kravet gäller inte kavajer. Traditionell kemtvätt, se Förklaringar. P20 Arbetsmiljö Har anläggningens arbetsmiljö analyserats av en, för anläggningen oberoende, exert, seciellt med fokus å ergonomi. 1 ( Beskrivning av genomgången och/eller koia av raorten. Raorten ska innehålla en åtgärdslista. P21 Inkö av miljömärkta förbrukningsartiklar (max 4) I tabellen nedan anges vilken andel som krävs samt vilken oäng som fås för resektive miljömärkt förbrukningsartikel. Med miljömärkt menas, om inte annat secificerats, rodukt märkt med Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval. Produkter som remieras i andra krav i kriterierna kan inte få oäng i detta krav. Följande miljömärkta rodukter har köts in: Produkt/tjänst (% av inkösvolym) Varumärke Används i Poäng Koieringsaer till 90 % 2 Paersservetter till 50 % 1 Tyghandduksrullar till 50 % 1 Mikrofiberdukar till 50 % 0,5 Batterier till 90 % 0,5 Tonerkassetter till 90 % 0,5 Stearinljus till 50 % 0,5 Golvvårdsmedel till 50 % 1 Sköljmedel till 50 % 0,5 Blötläggningsmedel till 50 % 0,5 Annat - till 50 %: ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta rodukterna täcker. 0,5 er rodukt max 1,5 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

19 P22 Miljömärkta kaitalvaror/sällankösvaror (max 3) Finns följande miljömärkta kaitalvaror i hotellet: Produkt Varumärke Används i Poäng Kontorsaarater (PC, dator, koieringsmaskin etc.) till 50 % av behovet TV i gästrummen till 10 % av behovet 1 TV i gemensamhetsutrymmen till 50 % av behovet Möbler er kategori, säng, bord etc. till 10 % av behovet Textilier (inklusive dukar och servetter) till 10 % av behovet Golv till 10 % av ytan 1 Arbetskläder, minst en ersonalkategori, minst ett lagg Annat: ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta rodukterna täcker. 1 0, ,5 1 er rodukt max 2 P23 Miljömärkta tjänster (max 2) Används följande miljömärkta tjänster till minst hälften av behovet: Tjänster Företag Poäng Alternativ kemtvätt (dansk kemisk rens) Städning (dansk rengøring) 1 Biltvätt (dansk bilvask) 1 Annat: 1 1 er tjänst max 2 Kravet ger inte oäng för miljömärkt tvätteri eller tryckeri, eftersom det remieras i P49 och P14 ( Faktura eller beskrivning som visar hur stor del av behovet de miljömärkta tjänsterna täcker. Extra oängkrav för vandrarhem P24 Försäljning av tvål/schamo/tvättmedel (max 1) Finns endast miljömärkt schamo, tvål eller tvättmedel till försäljning: 1 Finns inte dessa artiklar till försäljning: 1 ( Sammanställning av inköt schamo, tvål och tvättmedel till försäljning. Summa oäng Hotellets lokaler och inköta rodukter: Maximal oängsumma för Hotellets lokaler och inköta rodukter: 20 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

20 3.3 Gästrum För vandrarhem gäller samtliga krav i detta kaitel även vandrarhemmets gemensamma lokaler som t.ex. toaletter, duschar och gästkök. Obligatoriska krav Ufylls kraven? O9 Rökfria rum 60 % av rummen ska vara rökfria. ( Intyg som visar antalet rökfria resektive icke-rökfria rum. Poängkrav P25 Sänglinne och frotté (max 2) Är 40 vikt-% av sänglinne och frotté miljömärkt med Svanen eller EU-Blomman: 2 Unådd oäng: Är 20 - < 40 vikt-% miljömärkt med Svanen eller EU-Blomman: 1 Är 40 vikt-% tillverkad av ekologisk fiber: 1 Är 20 - < 40 vikt-% tillverkad av ekologisk fiber: 0,5 För vandrarhem gäller kravet endast om vandrarhemmet hyr ut lakan och frotté. Övriga vandrarhem: 2 ( Sammanställning av andelen sänglinne/frotté som är miljömärkt/ekologisk samt leverantör och miljömärke/ekologiskt märke. Miljömärkt: se kaitel Förklaringar. P26 Belysning Är 90 % av belysningen å gästrummen närvarostyrd: 1 Är 50 - < 90 % av belysningen närvarostyrd: 0,5 ( Beskrivning av den närvarostyrda belysningen. Exemel å närvarostyrning är korthållare för nyckelkort. P27 TV-aarater Har 90 % av aaraterna en inställning å assiv standby å max 1 W och, om det är relevant, en aktiv standby å max 9 W: 1 Ingår det i ersonalens rutiner att stänga av TV-aaraten vid städning: 0,5 Saknas TV-aarater å gästrummen: 1 ( Intyg från leverantör eller teknisk beskrivning, alternativt rutin i miljöledningssystemet, samt beskrivning av andelen TV-aarater som ufyller kraven. Vad som menas med assiv och aktiv standby, se kaitlet Förklaringar. Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

21 P28 Minibarer Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 0,8 kwh/dygn: 1,5 Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 1,0 kwh/dygn: 1 Förbrukar 90 % av minibarerna maximalt 1,3 kwh/dygn: 0,5 Saknar hotellet minibarer å gästrummen: 1,5 Saknar minst hälften av gästrummen minibarer: 1 ( Intyg från leverantör eller teknisk beskrivning, samt förteckning över antal minibarer. P29 Snålsolande (dansk: vandsarende) duschar Är 90 % av antalet duschar snålsolande med ett flöde å maximalt 10 liter/minut: 2 Har 90 % av antalet duschar ett flöde å liter/minut: 1 ( Sammanställning av andelen duschmunstycken med maximalt flöde å 10 resektive 12 liter/minut. P30 Vattenblandare av engresmodell Är 90 % av antalet vattenblandare av engresmodell alternativt sensorstyrda: 1 ( Sammanställning av andelen vattenblandare av engresmodell/sensorstyrda. P31 Engångsartiklar Förekommer inga engångsartiklar i badrummen/gästrummen: 1 ( Intyg å att engångsartiklar inte förekommer i badrummen/gästrummen. Kravet gäller inte engångsartiklar gästen kan begära i recetionen, t.ex. engångstandborstar och duschmössor (dansk: badehætte). Kravet gäller inte heller ortionsförackning av te kaffe, socker eller mjölkersättning. P32 Avfallssortering Har gästerna möjlighet att sortera sitt avfall i minst 3 fraktioner: 1,5 Källsorteras avfallet av ersonalen: 1 ( Sammanställning av vilka fraktioner gästerna kan sortera avfall i, alternativt kontroll å lats. P33 Paerskorg Är alla badrum utrustade med aerskorg: 1 ( Sammanställning av vilka gästrum som har aerskorg i badrummen. P34 Handika- eller allergianassat rum Finns minst ett handikaanassat eller allergianassat gästrum: 1 ( Beskrivning över antal rum som är anassade, alternativt kontroll å lats. Observera att även möjligheten att nå rummet måste vara anassad. Summa oäng Gästrum: Maximal oängsumma för Gästrum: 13 Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem (42)

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 2.3 14 mars 2007 31 mars 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är Svanenmärkta värmepumpar? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man?

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer