Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid."

Transkript

1 Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda och att de får höra om Jesus. De insamlade medlen fördelas bland annat till utbildning av ungdomsledare i Etiopien, arbete med barns rättigheter i Tanzania, barnhem i Indien och dövskolor i Eritrea. Viktoria Nordén är BIALs missionär i Etiopien. Hon arbetar med att utbilda ungdomsledare inom den växande Mekane Yesuskyrkan. BIALs missionär Ulf Ekängen är lärare som arbetar i Dodoma, Tanzania. Han har under många år undervisat om barn rättigheter och om hur man på bästa sätt tar hand om barn i hem och skola. BIALs missionär Maria Polback bor i Mwanza, Tanzania. Maria är diakon och hjälper kyrkan att utveckla ett diakonalt arbete för utsatta barn i Mwanza. Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till BIAL.

2 Hiv-/aidssjuka, Tanzania Vård av hiv-/aidssjuka och med palliativ vård, de som kommit till livets slutskede. Vi åkte på hembesök till tvillingar, 16 månader gamla och som vägde runt 5 6 kg. En ung massajkvinna blev ensam när mannen dog och födde sedan tvillingarna. När vi kom var den unga mamman ute men sprang hem för att fixa till barnen som hon hade lämnat inne i den mörka hyddan. De får inte tillräcklig stimulans, de sitter inte själva, de kryper inte och försöker inte heller ställa sig upp. Att förlora ett barn, att förlora en mamma, att förlora en pappa alla förluster är oerhört stora men livet går vidare och en stor uppgift är att ge hopp. Pävi som nyligen börjat sin tjänst, har redan kommit i kontakt med många barn och vuxna som du kan läsa om på deras blogg: blog.amani.nu Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till Päivi Karlsson arbete.

3 Utsatta förföljda Stöd för förföljda i Mellanöstern och andra delar av världen. Under 2014 har många flytt undan IS som utmanat de som inte har den rätta läran. Flyktinglägren i Syrien och norra Irak är fyllda av människor. Många kristna har flytt till olika församlingar som öppnat sina kyrkor. EFS har upplevt kallelsen att stödja dem som flytt och insatser görs nu bland annat i flyktingläger i norra Irak. Ett sjukhus i Khanke har fått ett första stöd. Cirka patienter kan tas emot varje dag. De flesta har flytt utan att kunna få med sig vinterkläder, skor eller allt annat som behövs när vintern närmar sig. Behoven av varma tält, kläder och mat är stora i de flyktinglägren. Besöks görs för att se vad EFS skulle kunna bidra med. En del av anslag kommer även att ges till andra organisationer och det finns även behov hos de som förföljts i de länder EFS arbetat i. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för förföljda.

4 Barns rättigheter, Tanzania Missionär Ulf Ekängen har under många år arbetat bland barn och med massajer i Tanzania. Ulf, som är lärare, har på olika sätt fört ut innehållet i barnkonventionen, om barns rätt till ett hem, mat, utbildning, trygghet och att få vara barn och budskapet om kristen tro. Utbildningarna av lärare och församlingsmedarbetare har till och med uppmärksammats positivt på regeringsnivå. Att förändra traditioner som aga i skolan tar dock tid. Ulf har även lärt känna många massajer och sett hur deras förhållanden och möjligheter förändras. Många ser ner på massajerna och deras sätt att leva. Ulf har fått hjälpa många handikappade barn, och nu finns det skolor i flera massajbyar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Ulfs fortsätta arbete bland barn och massajer runt Dodoma i norra Tanzania.

5 Ledarutbildning, Etiopien Viktoria och Jonas Nordéns arbete med att utbilda ungdomsledare i Etiopien. Inom Mekane Yesus-kyrkan är behovet av utbildade ungdomsledare skriande stort. Etiopien är ett land med en växande befolkning varav cirka 70 procent är barn och ungdomar som på olika sätt möter en västerländsk kultur som skiljer sig från den traditionella i Etiopien. Viktoria och Jonas Nordén arbetar på Mekane Yesus- kyrkans ungdomsavdelning. Viktoria med administration och planläggning och Jonas med ledarutbildningen. Ambitionen är att utbilda ledare i alla församlingar det finns nu församlingar men det bildas nya hela tiden. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Mekane Yesus-kyrkans ledarutbildning.

6 Radio, Eritrea/Etiopien Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Radioarbetet är ett uttryck för kyrkans holistiska arbete. Människan behöver stöd i det vardagliga livet och i sociala frågor likaväl som i de andliga frågorna. Det är många som under åren har mött kristen tro genom radion. Breven till radiokontoret är många. De skickar ut evangelisationsmaterial och Biblar till lyssnare, mestadels till landsbygden. Radion känner inga nationsgränser och har lyssnare i flera länder. Programmen sänds på olika språk. Grundprincipen är att radion går före och sår evangelium och skapar ett behov av kristen gemenskap. När sedan en församling bildas och en kyrka byggs är människorna förberedda. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för radioarbetet i Eritrea och Etiopien.

7 Präst, Etiopien Prästutbildning i Nakamte för den växande Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. EFS stöd går till elva teologie studenterande varav tre är kvinnor. Genom EFS hjälp kommer åtminstone 44 församlingar att kunna dra nytta av utbildade präster eller evangelister, berättar den tidigare rektorn Dawit Olika Terfassa. Men behovet av fler präster är mycket större. I dag går det cirka församlingsmedlemmar och fyra församlingar på varje utbildad präst i kyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för prästutbildningen i Nakamte.

8 Ett hem, Indien Barnhemmen i Junnardeo och Shahpur ger trygghet och en bra start i livet. De minsta barnen kommer till spädbarnshemmet i Junnardeo. En del barn kommer sedan modern avlidit i samband med förlossningen. Andra barn är handikappade eller födda utom äktenskapet av unga flickor som inte har möjlighet att ta hand om sitt barn. Båda barnhemmen drivs sedan 2012 av kyrkans sjukhus i Padhar och Junnardeo och barnen får därmed god omvårdnad. När barnen är 5 6 år flyttas de till barnhemmet i Shahpur där de får möjlighet att gå i skola. Barnen lever som en storfamilj och tar tillsammans hand om de dagliga sysslorna. Ofta ses de större barnen hjälpa de mindre. De får därmed kunskap i det som de förväntas kunna när det är dags att lämna hemmet. Genom köpet av denna present har en gåva getts till barnhemmen i Junnardeo och Shahpur, Indien.

9 Vävstol, Eritrea Utbildningsprogram för kvinnor med syfte att öka deras kunskaper och möjlighet till självförsörjning. Kyrkan i Eritrea har ett uppskattat utbildningsprogram för kvinnor i femton församlingar med syfte att öka kvinnornas kunskaper och möjlighet till självförsörjning. I detta ingår utbildning i hantverk, vävning och sömnad och även tros- och livsfrågor. Inom projektet finns även ett ekonomiskt stöd till 20 unga kvinnor på kyrkans internat i Mendeferra. Tack vare detta kan de fullfölja sin skolgång på high school-nivå (motsvarande gymnasium), och flera av dem siktar på vidare studier. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd till den Evangelisk-lutherska kyrkans utbildningsprogram för kvinnor.

10 TEE-lektion, Tanzania/Etiopien 200 kronor är kostnaden för ett års utbildning för en student inom TEE-programmen. TEE är en decentraliserad teologisk utbildning för lokala ledare. EFS stödjer TEE-programmet i både Tanzania och Etiopien. Varje studiegrupp har högst 15 deltagare. De flesta i en grupp har ledaruppgifter i den lokala församlingen som lekmannapredikant, evangelist, kyrkäldste, ungdomsledare eller ledare för kvinnogrupper. Självstudier utgör merparten av studietiden och sedan träffas deltagarna ett par timmar varje vecka. Studieformen gör att det även är enkelt för kvinnor med ansvar för familj och barn att delta. Genom köpet av denna present har en gåva getts till det stöd som EFS ger till TEE-programmen i Tanzania och Etiopien. EFS missionär Rune Persson är utsänd för att bistå i programmet i Tanzania.

11 TV-program, Mellanöstern Sat-7 når Mellanösterns hem med kristna TV-program för hela familjen. Sat-7 är en kristen TV-kanal som sänder på arabiska, persiska och turkiska. 200 miljoner människor i Mellanöstern har parabolantenn. I Irak har 97 procent av befolkningen tillgång till en antenn. Sat-7 tar hänsyn till de kulturella, politiska och religiösa förhållandena samtidigt som programmen förmedlar kristna värderingar och seder. Den arabiska kulturen är ingen läsande kultur, bland an- nat på grund av att analfabetismen fortfarande är utbredd. Endast 68 procent av befolkningen kan läsa, 58 procent av kvinnorna, vilket gör TV till ett ypperligt medium. Barnkanalen Sat-7 Kids är den första och enda kristna arabiska kanalen som helt riktar sig till barn. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Sat-7. Läs mer på på och även

12 EFS mission där det bäst behövs Ge EFS resurser att driva verksamheten. Vi vill dela det levande vattnet med fler. Genom presenten har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs. Den behövs för att rörelsen ska ha en djup brunn med resurser att ösa ur för att kunna genomföra visioner och dela det levande vattnet vidare för Guds rike. Många vill stödja särskilda projekt här i Sverige och i andra länder. För att det ska vara möjligt behövs det allmänna resurser för idéarbete, planering, information, redovisning, uppföljning och arkivering. En stor del av arbetet består av administration av alla gåvor och att hålla register över föreningar och förtroendevalda aktuellt. Arbetet leds av EFS styrelse och utförs av EFS kansli och dess tjänstemän. Till de centralt anställda räknas även distriktsföreståndarna som tillsammans med EFS avdelningschefer utgör EFS ledningsgrupp. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs.

13 Johannelundspräst Vid Johannelunds teologiska högskola utbildas präster för EFS och Svenska kyrkan. Det är viktigt för både föreningar inom EFS och församlingar i Svenska kyrkan hur man kommunicerar evangeliet i vår tid. Cirka 130 studenter går på någon av de olika utbildningsprogrammen. Man kan läsa för att bli präst inom EFS och eller för att söka tjänst som präst inom Svenska kyrkan. Det unika med Johannelund är kombinationen av teoretiska studier, praktiska övningar och andaktsliv. Vid skolan finns även en bibelskola samt Centrum för utveckling som är en möjlighet för vem som helst att gå en teologisk kurs och då även ta akademiska poäng om man önskar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till utbildningen vid Johannelund.

14 skatten på äventyr med Gud Salt satsar stort på söndagsskolan i Sverige genom materialet skatten på äventyr med Gud. Söndagsskolan har haft stor betydelse genom åren och EFS har tidigare varit en stor utgivare av material. I dag har man på många platser lagt ner söndagsskolan på grund av bristen på ledare, bra material och för att alltför få barn vill delta. Detta vill Salt råda bot på! Sedan hösten 2012 översätter Salt och ger ut ett kreativt, pedagogiskt och bibelcentrerat söndagsskolmaterial från Norge, som på svenska kallas för skatten på äventyr med Gud. Materialet används redan på nästan 300 platser i EFS/ Salt, Svenska kyrkan och den traditionella frikyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till produktionen av skatten på äventyr med Gud.

15 Växthus, Sverige EFS är en missionsrörelse inom svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vi vill genom vårt arbete stötta och skapa förutsättningar för de lokala sammanhangen att fungera, så att nya människor kan komma till tro på Jesus Kristus. Detta gör vi bland annat genom Växtkraft som är lokala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning. Vi anordnar även Mission i Sverige-konferenser. I dag sveper en våg av andligt sökande över vårt land. Hur möter vi denna utmaning? Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS utvecklingsarbete för EFS missionsföreningar.

16 Musik i Sverige Sången och musiken har unika möjligheter att bära ett budskap och EFS stöder musiker att nå vidare med evangeliet genom musiken. Det finns efterfrågan på sånger och musikresurser inom EFS. Sångtexter stannar kvar och påverkar. Därför är det viktigt att alla åldrar får sjunga sånger som har betydelse, för livet och evigheten i ett tonspråk och stil som ligger nära deras värld. Musikutskottet för EFS och Salt (CMU) vill uppmuntra och stödja musikerna som andliga ledare. CMU erbjuder också resurser i form av utbildningar och kurser, inspiratörer och notmaterial kring sången och musiken inom EFS genom en resursbank på hemsidan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för musiken som ett viktigt redskap för mission i Sverige.

17 Nyplantering, Sverige EFS nyplanteringsarbete handlar om att genom bön, inspiration, böcker och kurser inspirera och utrusta för att Guds rike skall kunna utbredas i Sverige. Varje år tränas 12 ledare med ett hjärta för nyplantering i Mentorsprogrammet. Programmet omfattar fyra träffar i Sverige och en studieresa till England. Genom åren har 60 personer tränats i detta program. M4 är ett tvåårigt program som vi tillsammans med fyra andra samfund erbjuder för nyplanteringar som precis skall starta. Genom M4 hjälper vi dem genom de första faserna och att få formulera vision, värderingar, arbetssätt och grundläggande strategier. I Tillväxt- och nyplanteringsakademin får ledargrupper från nystarter hjälp att mer målinriktat arbeta utifrån deras vision och målsättningar. Här hjälper vi och handleder dem under 2,5 år. Sedan 2007 har vi tillsammans med Johannelunds teologiska högskola erbjudit en kurs i nyplantering som ett 50-tal personer har gått. Via Pionjärfonden har vi möjlighet att stötta nyplanteringar med bland annat hyres- eller lönekostnader. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS nyplanteringsarbete.

18 Tältmakarmisson Seniormissionärer finns tidigare, nu öppnas även för andra som i en paus i arbetslivet vill göra en insats. Detta är ett helt nytt projekt för Sedan några år sänds seniorvolontärer ut på specifika, tidsbegränsade uppdrag. Men sin erfarenhet, flexibilitet och självständighet bidrar de på ett fantastiskt sätt i missionens tjänst. Genom korta, skräddarsydda missionsinitiativ finansierade i första hand av personerna själva breddas missionsarbetet. Vi når längre med evangeliet och fler människor engageras konkret i mission både den/de som sänds och den/de som utgör stöd hemma. Alla EFS:are är missionärer var än de befinner sig i världen, men för att räknas som tältmakarmissionär behöver ansökan och antagning för detta ske. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS tältmakarprojekt.

19 Diakoni, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. Fler och fler missionsföreningar har startat diakonala projekt. Man har öppnat kyrkoportarna och möter många människor som behöver stöd för det dagliga livet. Genom samarbete med lokala handlare kan mat serveras och kläder ges till dem som behövs. Viktigast är dock samtalen och kontakterna som det här arbetet ger. På någon plats har en Alphakurs för dem som levt på samhällets skuggsida blivit vägen till kristen tro. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS diakoniprojekt.

20 Alpha, Sverige Genom olika alphagrupper finner många en väg till kristen tro. Cirka svenskar har gått en Alphakurs som arrangeras av olika samfund. Kännetecknande för kurserna är måltiden, föredraget och samtalet. EFS insats är kurs- och inspirationsdagar för starten av nya alphagrupper och stöd till grupper som funnits tidigare. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS Alphaprojekt.

21 Integration, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. I fler och fler missionsföreningar har man börjat få kontakt med nysvenskar. Mötet med människor från andra länder och kulturer har alltid funnits inom EFS och när nu flera av dem kommer till vårt land vill vi ta emot dem på ett bra sätt. EFS har därför beslutat att stödja detta arbete och till det behövs ekonomiska resurser. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS integrationsarbete.

22 Soul Children, Sverige Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik. Soul Children är en barnkörrörelse med rötter i Norge för barn i åldrarna år. Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik de känner igen sig i. Soul Children-konceptet betonar förutom sångglädjen också vikten av att vara en trygg och positiv gemenskap som vill stärka ungas självkänsla i en viktig tid i livet. Därför har kören utöver den musikaliska ledaren även ledare med ansvar för den andliga omsorgen om kören och en social ledare (jmf. diakon). Genom köpet av denna present har en gåva getts till Salts projekt Soul Children.

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

fylldes de av stor glädje.

fylldes de av stor glädje. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse

Läs mer

TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld

TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld Vår omvärld är ett projekt i EFS Västerbotten där bland annat två grupper besökt Tanzania respektive Etiopien. Några av deltagarna vill

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1 ÅRSBOK 2014 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2014 i korthet 2 Daniel Norburg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 ÅRSBOK 2012 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2012 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 DET EKUMENISKA KVINNOÅRTIONDET "KYRKOR I SOLIDARITET MED KVINNOR" (1988-1998) Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 Rapporten föreligger här i förkortat skick. Den fullständiga texten på engelska

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. livets ord

Årsredovisning 2011/2012. livets ord Årsredovisning 2011/2012 livets ord Innehåll pastorn har ordet 4 styrelsepresentation 5 lokala arbetet 6 utbildning: 10 livets ords kristna skola 11 livets ords kristna gymnasium 13 livets ord bibelcenter

Läs mer