Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid."

Transkript

1 Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda och att de får höra om Jesus. De insamlade medlen fördelas bland annat till utbildning av ungdomsledare i Etiopien, arbete med barns rättigheter i Tanzania, barnhem i Indien och dövskolor i Eritrea. Viktoria Nordén är BIALs missionär i Etiopien. Hon arbetar med att utbilda ungdomsledare inom den växande Mekane Yesuskyrkan. BIALs missionär Ulf Ekängen är lärare som arbetar i Dodoma, Tanzania. Han har under många år undervisat om barn rättigheter och om hur man på bästa sätt tar hand om barn i hem och skola. BIALs missionär Maria Polback bor i Mwanza, Tanzania. Maria är diakon och hjälper kyrkan att utveckla ett diakonalt arbete för utsatta barn i Mwanza. Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till BIAL.

2 Hiv-/aidssjuka, Tanzania Vård av hiv-/aidssjuka och med palliativ vård, de som kommit till livets slutskede. Vi åkte på hembesök till tvillingar, 16 månader gamla och som vägde runt 5 6 kg. En ung massajkvinna blev ensam när mannen dog och födde sedan tvillingarna. När vi kom var den unga mamman ute men sprang hem för att fixa till barnen som hon hade lämnat inne i den mörka hyddan. De får inte tillräcklig stimulans, de sitter inte själva, de kryper inte och försöker inte heller ställa sig upp. Att förlora ett barn, att förlora en mamma, att förlora en pappa alla förluster är oerhört stora men livet går vidare och en stor uppgift är att ge hopp. Pävi som nyligen börjat sin tjänst, har redan kommit i kontakt med många barn och vuxna som du kan läsa om på deras blogg: blog.amani.nu Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till Päivi Karlsson arbete.

3 Utsatta förföljda Stöd för förföljda i Mellanöstern och andra delar av världen. Under 2014 har många flytt undan IS som utmanat de som inte har den rätta läran. Flyktinglägren i Syrien och norra Irak är fyllda av människor. Många kristna har flytt till olika församlingar som öppnat sina kyrkor. EFS har upplevt kallelsen att stödja dem som flytt och insatser görs nu bland annat i flyktingläger i norra Irak. Ett sjukhus i Khanke har fått ett första stöd. Cirka patienter kan tas emot varje dag. De flesta har flytt utan att kunna få med sig vinterkläder, skor eller allt annat som behövs när vintern närmar sig. Behoven av varma tält, kläder och mat är stora i de flyktinglägren. Besöks görs för att se vad EFS skulle kunna bidra med. En del av anslag kommer även att ges till andra organisationer och det finns även behov hos de som förföljts i de länder EFS arbetat i. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för förföljda.

4 Barns rättigheter, Tanzania Missionär Ulf Ekängen har under många år arbetat bland barn och med massajer i Tanzania. Ulf, som är lärare, har på olika sätt fört ut innehållet i barnkonventionen, om barns rätt till ett hem, mat, utbildning, trygghet och att få vara barn och budskapet om kristen tro. Utbildningarna av lärare och församlingsmedarbetare har till och med uppmärksammats positivt på regeringsnivå. Att förändra traditioner som aga i skolan tar dock tid. Ulf har även lärt känna många massajer och sett hur deras förhållanden och möjligheter förändras. Många ser ner på massajerna och deras sätt att leva. Ulf har fått hjälpa många handikappade barn, och nu finns det skolor i flera massajbyar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Ulfs fortsätta arbete bland barn och massajer runt Dodoma i norra Tanzania.

5 Ledarutbildning, Etiopien Viktoria och Jonas Nordéns arbete med att utbilda ungdomsledare i Etiopien. Inom Mekane Yesus-kyrkan är behovet av utbildade ungdomsledare skriande stort. Etiopien är ett land med en växande befolkning varav cirka 70 procent är barn och ungdomar som på olika sätt möter en västerländsk kultur som skiljer sig från den traditionella i Etiopien. Viktoria och Jonas Nordén arbetar på Mekane Yesus- kyrkans ungdomsavdelning. Viktoria med administration och planläggning och Jonas med ledarutbildningen. Ambitionen är att utbilda ledare i alla församlingar det finns nu församlingar men det bildas nya hela tiden. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Mekane Yesus-kyrkans ledarutbildning.

6 Radio, Eritrea/Etiopien Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Radioarbetet är ett uttryck för kyrkans holistiska arbete. Människan behöver stöd i det vardagliga livet och i sociala frågor likaväl som i de andliga frågorna. Det är många som under åren har mött kristen tro genom radion. Breven till radiokontoret är många. De skickar ut evangelisationsmaterial och Biblar till lyssnare, mestadels till landsbygden. Radion känner inga nationsgränser och har lyssnare i flera länder. Programmen sänds på olika språk. Grundprincipen är att radion går före och sår evangelium och skapar ett behov av kristen gemenskap. När sedan en församling bildas och en kyrka byggs är människorna förberedda. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för radioarbetet i Eritrea och Etiopien.

7 Präst, Etiopien Prästutbildning i Nakamte för den växande Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. EFS stöd går till elva teologie studenterande varav tre är kvinnor. Genom EFS hjälp kommer åtminstone 44 församlingar att kunna dra nytta av utbildade präster eller evangelister, berättar den tidigare rektorn Dawit Olika Terfassa. Men behovet av fler präster är mycket större. I dag går det cirka församlingsmedlemmar och fyra församlingar på varje utbildad präst i kyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för prästutbildningen i Nakamte.

8 Ett hem, Indien Barnhemmen i Junnardeo och Shahpur ger trygghet och en bra start i livet. De minsta barnen kommer till spädbarnshemmet i Junnardeo. En del barn kommer sedan modern avlidit i samband med förlossningen. Andra barn är handikappade eller födda utom äktenskapet av unga flickor som inte har möjlighet att ta hand om sitt barn. Båda barnhemmen drivs sedan 2012 av kyrkans sjukhus i Padhar och Junnardeo och barnen får därmed god omvårdnad. När barnen är 5 6 år flyttas de till barnhemmet i Shahpur där de får möjlighet att gå i skola. Barnen lever som en storfamilj och tar tillsammans hand om de dagliga sysslorna. Ofta ses de större barnen hjälpa de mindre. De får därmed kunskap i det som de förväntas kunna när det är dags att lämna hemmet. Genom köpet av denna present har en gåva getts till barnhemmen i Junnardeo och Shahpur, Indien.

9 Vävstol, Eritrea Utbildningsprogram för kvinnor med syfte att öka deras kunskaper och möjlighet till självförsörjning. Kyrkan i Eritrea har ett uppskattat utbildningsprogram för kvinnor i femton församlingar med syfte att öka kvinnornas kunskaper och möjlighet till självförsörjning. I detta ingår utbildning i hantverk, vävning och sömnad och även tros- och livsfrågor. Inom projektet finns även ett ekonomiskt stöd till 20 unga kvinnor på kyrkans internat i Mendeferra. Tack vare detta kan de fullfölja sin skolgång på high school-nivå (motsvarande gymnasium), och flera av dem siktar på vidare studier. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd till den Evangelisk-lutherska kyrkans utbildningsprogram för kvinnor.

10 TEE-lektion, Tanzania/Etiopien 200 kronor är kostnaden för ett års utbildning för en student inom TEE-programmen. TEE är en decentraliserad teologisk utbildning för lokala ledare. EFS stödjer TEE-programmet i både Tanzania och Etiopien. Varje studiegrupp har högst 15 deltagare. De flesta i en grupp har ledaruppgifter i den lokala församlingen som lekmannapredikant, evangelist, kyrkäldste, ungdomsledare eller ledare för kvinnogrupper. Självstudier utgör merparten av studietiden och sedan träffas deltagarna ett par timmar varje vecka. Studieformen gör att det även är enkelt för kvinnor med ansvar för familj och barn att delta. Genom köpet av denna present har en gåva getts till det stöd som EFS ger till TEE-programmen i Tanzania och Etiopien. EFS missionär Rune Persson är utsänd för att bistå i programmet i Tanzania.

11 TV-program, Mellanöstern Sat-7 når Mellanösterns hem med kristna TV-program för hela familjen. Sat-7 är en kristen TV-kanal som sänder på arabiska, persiska och turkiska. 200 miljoner människor i Mellanöstern har parabolantenn. I Irak har 97 procent av befolkningen tillgång till en antenn. Sat-7 tar hänsyn till de kulturella, politiska och religiösa förhållandena samtidigt som programmen förmedlar kristna värderingar och seder. Den arabiska kulturen är ingen läsande kultur, bland an- nat på grund av att analfabetismen fortfarande är utbredd. Endast 68 procent av befolkningen kan läsa, 58 procent av kvinnorna, vilket gör TV till ett ypperligt medium. Barnkanalen Sat-7 Kids är den första och enda kristna arabiska kanalen som helt riktar sig till barn. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Sat-7. Läs mer på på och även

12 EFS mission där det bäst behövs Ge EFS resurser att driva verksamheten. Vi vill dela det levande vattnet med fler. Genom presenten har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs. Den behövs för att rörelsen ska ha en djup brunn med resurser att ösa ur för att kunna genomföra visioner och dela det levande vattnet vidare för Guds rike. Många vill stödja särskilda projekt här i Sverige och i andra länder. För att det ska vara möjligt behövs det allmänna resurser för idéarbete, planering, information, redovisning, uppföljning och arkivering. En stor del av arbetet består av administration av alla gåvor och att hålla register över föreningar och förtroendevalda aktuellt. Arbetet leds av EFS styrelse och utförs av EFS kansli och dess tjänstemän. Till de centralt anställda räknas även distriktsföreståndarna som tillsammans med EFS avdelningschefer utgör EFS ledningsgrupp. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs.

13 Johannelundspräst Vid Johannelunds teologiska högskola utbildas präster för EFS och Svenska kyrkan. Det är viktigt för både föreningar inom EFS och församlingar i Svenska kyrkan hur man kommunicerar evangeliet i vår tid. Cirka 130 studenter går på någon av de olika utbildningsprogrammen. Man kan läsa för att bli präst inom EFS och eller för att söka tjänst som präst inom Svenska kyrkan. Det unika med Johannelund är kombinationen av teoretiska studier, praktiska övningar och andaktsliv. Vid skolan finns även en bibelskola samt Centrum för utveckling som är en möjlighet för vem som helst att gå en teologisk kurs och då även ta akademiska poäng om man önskar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till utbildningen vid Johannelund.

14 skatten på äventyr med Gud Salt satsar stort på söndagsskolan i Sverige genom materialet skatten på äventyr med Gud. Söndagsskolan har haft stor betydelse genom åren och EFS har tidigare varit en stor utgivare av material. I dag har man på många platser lagt ner söndagsskolan på grund av bristen på ledare, bra material och för att alltför få barn vill delta. Detta vill Salt råda bot på! Sedan hösten 2012 översätter Salt och ger ut ett kreativt, pedagogiskt och bibelcentrerat söndagsskolmaterial från Norge, som på svenska kallas för skatten på äventyr med Gud. Materialet används redan på nästan 300 platser i EFS/ Salt, Svenska kyrkan och den traditionella frikyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till produktionen av skatten på äventyr med Gud.

15 Växthus, Sverige EFS är en missionsrörelse inom svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vi vill genom vårt arbete stötta och skapa förutsättningar för de lokala sammanhangen att fungera, så att nya människor kan komma till tro på Jesus Kristus. Detta gör vi bland annat genom Växtkraft som är lokala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning. Vi anordnar även Mission i Sverige-konferenser. I dag sveper en våg av andligt sökande över vårt land. Hur möter vi denna utmaning? Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS utvecklingsarbete för EFS missionsföreningar.

16 Musik i Sverige Sången och musiken har unika möjligheter att bära ett budskap och EFS stöder musiker att nå vidare med evangeliet genom musiken. Det finns efterfrågan på sånger och musikresurser inom EFS. Sångtexter stannar kvar och påverkar. Därför är det viktigt att alla åldrar får sjunga sånger som har betydelse, för livet och evigheten i ett tonspråk och stil som ligger nära deras värld. Musikutskottet för EFS och Salt (CMU) vill uppmuntra och stödja musikerna som andliga ledare. CMU erbjuder också resurser i form av utbildningar och kurser, inspiratörer och notmaterial kring sången och musiken inom EFS genom en resursbank på hemsidan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för musiken som ett viktigt redskap för mission i Sverige.

17 Nyplantering, Sverige EFS nyplanteringsarbete handlar om att genom bön, inspiration, böcker och kurser inspirera och utrusta för att Guds rike skall kunna utbredas i Sverige. Varje år tränas 12 ledare med ett hjärta för nyplantering i Mentorsprogrammet. Programmet omfattar fyra träffar i Sverige och en studieresa till England. Genom åren har 60 personer tränats i detta program. M4 är ett tvåårigt program som vi tillsammans med fyra andra samfund erbjuder för nyplanteringar som precis skall starta. Genom M4 hjälper vi dem genom de första faserna och att få formulera vision, värderingar, arbetssätt och grundläggande strategier. I Tillväxt- och nyplanteringsakademin får ledargrupper från nystarter hjälp att mer målinriktat arbeta utifrån deras vision och målsättningar. Här hjälper vi och handleder dem under 2,5 år. Sedan 2007 har vi tillsammans med Johannelunds teologiska högskola erbjudit en kurs i nyplantering som ett 50-tal personer har gått. Via Pionjärfonden har vi möjlighet att stötta nyplanteringar med bland annat hyres- eller lönekostnader. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS nyplanteringsarbete.

18 Tältmakarmisson Seniormissionärer finns tidigare, nu öppnas även för andra som i en paus i arbetslivet vill göra en insats. Detta är ett helt nytt projekt för Sedan några år sänds seniorvolontärer ut på specifika, tidsbegränsade uppdrag. Men sin erfarenhet, flexibilitet och självständighet bidrar de på ett fantastiskt sätt i missionens tjänst. Genom korta, skräddarsydda missionsinitiativ finansierade i första hand av personerna själva breddas missionsarbetet. Vi når längre med evangeliet och fler människor engageras konkret i mission både den/de som sänds och den/de som utgör stöd hemma. Alla EFS:are är missionärer var än de befinner sig i världen, men för att räknas som tältmakarmissionär behöver ansökan och antagning för detta ske. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS tältmakarprojekt.

19 Diakoni, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. Fler och fler missionsföreningar har startat diakonala projekt. Man har öppnat kyrkoportarna och möter många människor som behöver stöd för det dagliga livet. Genom samarbete med lokala handlare kan mat serveras och kläder ges till dem som behövs. Viktigast är dock samtalen och kontakterna som det här arbetet ger. På någon plats har en Alphakurs för dem som levt på samhällets skuggsida blivit vägen till kristen tro. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS diakoniprojekt.

20 Alpha, Sverige Genom olika alphagrupper finner många en väg till kristen tro. Cirka svenskar har gått en Alphakurs som arrangeras av olika samfund. Kännetecknande för kurserna är måltiden, föredraget och samtalet. EFS insats är kurs- och inspirationsdagar för starten av nya alphagrupper och stöd till grupper som funnits tidigare. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS Alphaprojekt.

21 Integration, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. I fler och fler missionsföreningar har man börjat få kontakt med nysvenskar. Mötet med människor från andra länder och kulturer har alltid funnits inom EFS och när nu flera av dem kommer till vårt land vill vi ta emot dem på ett bra sätt. EFS har därför beslutat att stödja detta arbete och till det behövs ekonomiska resurser. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS integrationsarbete.

22 Soul Children, Sverige Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik. Soul Children är en barnkörrörelse med rötter i Norge för barn i åldrarna år. Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik de känner igen sig i. Soul Children-konceptet betonar förutom sångglädjen också vikten av att vara en trygg och positiv gemenskap som vill stärka ungas självkänsla i en viktig tid i livet. Därför har kören utöver den musikaliska ledaren även ledare med ansvar för den andliga omsorgen om kören och en social ledare (jmf. diakon). Genom köpet av denna present har en gåva getts till Salts projekt Soul Children.

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

fylldes de av stor glädje.

fylldes de av stor glädje. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Styrelsekandidater en presentation LITE BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2012-2013 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Samuel Hellgren (vice ordf), Evelina

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld

TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld TIO KOLLEKTTAL - Tips till föreningarna från projektet Vår omvärld Vår omvärld är ett projekt i EFS Västerbotten där bland annat två grupper besökt Tanzania respektive Etiopien. Några av deltagarna vill

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Motioner till EFS årsmöte 2015-05-16

Motioner till EFS årsmöte 2015-05-16 Motioner till EFS årsmöte 2015-05-16 a) Titeländring för missionsföreståndaren Missionsföreståndaren är EFS:s högste tjänsteman och tillsätts av EFS styrelse med ansvar för att leda verksamheten och verkställa

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation n Till 10 på dagordninge Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Nils

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Ge din gåva på pg 90 08 24-4. Tack för att du hjälper till!

Ge din gåva på pg 90 08 24-4. Tack för att du hjälper till! Ge din gåva på pg 90 08 24-4. Tack för att du hjälper till! Camilla om Nina: Jag har inte mött någon med större hjärta. Min mamma dog i somras. Hon var svårt sjuk i cancer i fem år och bodde på hospice.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen

Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen vid EFS i Västerbottens konferens i Tegs kyrka 2 september 2012 Eftersom jag har varit i Iringa i Tanzania tre gånger på tre år och blivit väldigt

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

Vill Du bli en arbetare i Guds rike?

Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Team- & Lärjungaskola Shalom Utbildning/Blå Kust 2012-2013 Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får du som elev möjlighet att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

1 lör 15.30 Nåden som livsnyckel - Bibelhelg med Klas Lindberg. 1 ons 16.00 Ekumenisk gudstjänst i Ängelholms kyrka - Fredrik Höggren.

1 lör 15.30 Nåden som livsnyckel - Bibelhelg med Klas Lindberg. 1 ons 16.00 Ekumenisk gudstjänst i Ängelholms kyrka - Fredrik Höggren. JAN- FEB Nr 1 2014 VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN almanacka ANSTÄLLDA Magnus Lennartsson, präst 073 379 61 24, 0431-125 80 magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info januari februari Marie-Louise Nilsson, präst Föräldraledig

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Valplattform för Frimodig kyrka 2013 Våga vara kyrka Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen (1 kap. 1 ) i kyrkoordningen,

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer