Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid."

Transkript

1 Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda och att de får höra om Jesus. De insamlade medlen fördelas bland annat till utbildning av ungdomsledare i Etiopien, arbete med barns rättigheter i Tanzania, barnhem i Indien och dövskolor i Eritrea. Viktoria Nordén är BIALs missionär i Etiopien. Hon arbetar med att utbilda ungdomsledare inom den växande Mekane Yesuskyrkan. BIALs missionär Ulf Ekängen är lärare som arbetar i Dodoma, Tanzania. Han har under många år undervisat om barn rättigheter och om hur man på bästa sätt tar hand om barn i hem och skola. BIALs missionär Maria Polback bor i Mwanza, Tanzania. Maria är diakon och hjälper kyrkan att utveckla ett diakonalt arbete för utsatta barn i Mwanza. Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till BIAL.

2 Hiv-/aidssjuka, Tanzania Vård av hiv-/aidssjuka och med palliativ vård, de som kommit till livets slutskede. Vi åkte på hembesök till tvillingar, 16 månader gamla och som vägde runt 5 6 kg. En ung massajkvinna blev ensam när mannen dog och födde sedan tvillingarna. När vi kom var den unga mamman ute men sprang hem för att fixa till barnen som hon hade lämnat inne i den mörka hyddan. De får inte tillräcklig stimulans, de sitter inte själva, de kryper inte och försöker inte heller ställa sig upp. Att förlora ett barn, att förlora en mamma, att förlora en pappa alla förluster är oerhört stora men livet går vidare och en stor uppgift är att ge hopp. Pävi som nyligen börjat sin tjänst, har redan kommit i kontakt med många barn och vuxna som du kan läsa om på deras blogg: blog.amani.nu Genom köpet av denna julklapp har en gåva getts till Päivi Karlsson arbete.

3 Utsatta förföljda Stöd för förföljda i Mellanöstern och andra delar av världen. Under 2014 har många flytt undan IS som utmanat de som inte har den rätta läran. Flyktinglägren i Syrien och norra Irak är fyllda av människor. Många kristna har flytt till olika församlingar som öppnat sina kyrkor. EFS har upplevt kallelsen att stödja dem som flytt och insatser görs nu bland annat i flyktingläger i norra Irak. Ett sjukhus i Khanke har fått ett första stöd. Cirka patienter kan tas emot varje dag. De flesta har flytt utan att kunna få med sig vinterkläder, skor eller allt annat som behövs när vintern närmar sig. Behoven av varma tält, kläder och mat är stora i de flyktinglägren. Besöks görs för att se vad EFS skulle kunna bidra med. En del av anslag kommer även att ges till andra organisationer och det finns även behov hos de som förföljts i de länder EFS arbetat i. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för förföljda.

4 Barns rättigheter, Tanzania Missionär Ulf Ekängen har under många år arbetat bland barn och med massajer i Tanzania. Ulf, som är lärare, har på olika sätt fört ut innehållet i barnkonventionen, om barns rätt till ett hem, mat, utbildning, trygghet och att få vara barn och budskapet om kristen tro. Utbildningarna av lärare och församlingsmedarbetare har till och med uppmärksammats positivt på regeringsnivå. Att förändra traditioner som aga i skolan tar dock tid. Ulf har även lärt känna många massajer och sett hur deras förhållanden och möjligheter förändras. Många ser ner på massajerna och deras sätt att leva. Ulf har fått hjälpa många handikappade barn, och nu finns det skolor i flera massajbyar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Ulfs fortsätta arbete bland barn och massajer runt Dodoma i norra Tanzania.

5 Ledarutbildning, Etiopien Viktoria och Jonas Nordéns arbete med att utbilda ungdomsledare i Etiopien. Inom Mekane Yesus-kyrkan är behovet av utbildade ungdomsledare skriande stort. Etiopien är ett land med en växande befolkning varav cirka 70 procent är barn och ungdomar som på olika sätt möter en västerländsk kultur som skiljer sig från den traditionella i Etiopien. Viktoria och Jonas Nordén arbetar på Mekane Yesus- kyrkans ungdomsavdelning. Viktoria med administration och planläggning och Jonas med ledarutbildningen. Ambitionen är att utbilda ledare i alla församlingar det finns nu församlingar men det bildas nya hela tiden. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Mekane Yesus-kyrkans ledarutbildning.

6 Radio, Eritrea/Etiopien Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare. Radioarbetet är ett uttryck för kyrkans holistiska arbete. Människan behöver stöd i det vardagliga livet och i sociala frågor likaväl som i de andliga frågorna. Det är många som under åren har mött kristen tro genom radion. Breven till radiokontoret är många. De skickar ut evangelisationsmaterial och Biblar till lyssnare, mestadels till landsbygden. Radion känner inga nationsgränser och har lyssnare i flera länder. Programmen sänds på olika språk. Grundprincipen är att radion går före och sår evangelium och skapar ett behov av kristen gemenskap. När sedan en församling bildas och en kyrka byggs är människorna förberedda. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för radioarbetet i Eritrea och Etiopien.

7 Präst, Etiopien Prästutbildning i Nakamte för den växande Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. EFS stöd går till elva teologie studenterande varav tre är kvinnor. Genom EFS hjälp kommer åtminstone 44 församlingar att kunna dra nytta av utbildade präster eller evangelister, berättar den tidigare rektorn Dawit Olika Terfassa. Men behovet av fler präster är mycket större. I dag går det cirka församlingsmedlemmar och fyra församlingar på varje utbildad präst i kyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd för prästutbildningen i Nakamte.

8 Ett hem, Indien Barnhemmen i Junnardeo och Shahpur ger trygghet och en bra start i livet. De minsta barnen kommer till spädbarnshemmet i Junnardeo. En del barn kommer sedan modern avlidit i samband med förlossningen. Andra barn är handikappade eller födda utom äktenskapet av unga flickor som inte har möjlighet att ta hand om sitt barn. Båda barnhemmen drivs sedan 2012 av kyrkans sjukhus i Padhar och Junnardeo och barnen får därmed god omvårdnad. När barnen är 5 6 år flyttas de till barnhemmet i Shahpur där de får möjlighet att gå i skola. Barnen lever som en storfamilj och tar tillsammans hand om de dagliga sysslorna. Ofta ses de större barnen hjälpa de mindre. De får därmed kunskap i det som de förväntas kunna när det är dags att lämna hemmet. Genom köpet av denna present har en gåva getts till barnhemmen i Junnardeo och Shahpur, Indien.

9 Vävstol, Eritrea Utbildningsprogram för kvinnor med syfte att öka deras kunskaper och möjlighet till självförsörjning. Kyrkan i Eritrea har ett uppskattat utbildningsprogram för kvinnor i femton församlingar med syfte att öka kvinnornas kunskaper och möjlighet till självförsörjning. I detta ingår utbildning i hantverk, vävning och sömnad och även tros- och livsfrågor. Inom projektet finns även ett ekonomiskt stöd till 20 unga kvinnor på kyrkans internat i Mendeferra. Tack vare detta kan de fullfölja sin skolgång på high school-nivå (motsvarande gymnasium), och flera av dem siktar på vidare studier. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS stöd till den Evangelisk-lutherska kyrkans utbildningsprogram för kvinnor.

10 TEE-lektion, Tanzania/Etiopien 200 kronor är kostnaden för ett års utbildning för en student inom TEE-programmen. TEE är en decentraliserad teologisk utbildning för lokala ledare. EFS stödjer TEE-programmet i både Tanzania och Etiopien. Varje studiegrupp har högst 15 deltagare. De flesta i en grupp har ledaruppgifter i den lokala församlingen som lekmannapredikant, evangelist, kyrkäldste, ungdomsledare eller ledare för kvinnogrupper. Självstudier utgör merparten av studietiden och sedan träffas deltagarna ett par timmar varje vecka. Studieformen gör att det även är enkelt för kvinnor med ansvar för familj och barn att delta. Genom köpet av denna present har en gåva getts till det stöd som EFS ger till TEE-programmen i Tanzania och Etiopien. EFS missionär Rune Persson är utsänd för att bistå i programmet i Tanzania.

11 TV-program, Mellanöstern Sat-7 når Mellanösterns hem med kristna TV-program för hela familjen. Sat-7 är en kristen TV-kanal som sänder på arabiska, persiska och turkiska. 200 miljoner människor i Mellanöstern har parabolantenn. I Irak har 97 procent av befolkningen tillgång till en antenn. Sat-7 tar hänsyn till de kulturella, politiska och religiösa förhållandena samtidigt som programmen förmedlar kristna värderingar och seder. Den arabiska kulturen är ingen läsande kultur, bland an- nat på grund av att analfabetismen fortfarande är utbredd. Endast 68 procent av befolkningen kan läsa, 58 procent av kvinnorna, vilket gör TV till ett ypperligt medium. Barnkanalen Sat-7 Kids är den första och enda kristna arabiska kanalen som helt riktar sig till barn. Genom köpet av denna present har en gåva getts till Sat-7. Läs mer på på och även

12 EFS mission där det bäst behövs Ge EFS resurser att driva verksamheten. Vi vill dela det levande vattnet med fler. Genom presenten har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs. Den behövs för att rörelsen ska ha en djup brunn med resurser att ösa ur för att kunna genomföra visioner och dela det levande vattnet vidare för Guds rike. Många vill stödja särskilda projekt här i Sverige och i andra länder. För att det ska vara möjligt behövs det allmänna resurser för idéarbete, planering, information, redovisning, uppföljning och arkivering. En stor del av arbetet består av administration av alla gåvor och att hålla register över föreningar och förtroendevalda aktuellt. Arbetet leds av EFS styrelse och utförs av EFS kansli och dess tjänstemän. Till de centralt anställda räknas även distriktsföreståndarna som tillsammans med EFS avdelningschefer utgör EFS ledningsgrupp. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS mission där det bäst behövs.

13 Johannelundspräst Vid Johannelunds teologiska högskola utbildas präster för EFS och Svenska kyrkan. Det är viktigt för både föreningar inom EFS och församlingar i Svenska kyrkan hur man kommunicerar evangeliet i vår tid. Cirka 130 studenter går på någon av de olika utbildningsprogrammen. Man kan läsa för att bli präst inom EFS och eller för att söka tjänst som präst inom Svenska kyrkan. Det unika med Johannelund är kombinationen av teoretiska studier, praktiska övningar och andaktsliv. Vid skolan finns även en bibelskola samt Centrum för utveckling som är en möjlighet för vem som helst att gå en teologisk kurs och då även ta akademiska poäng om man önskar. Genom köpet av denna present har en gåva getts till utbildningen vid Johannelund.

14 skatten på äventyr med Gud Salt satsar stort på söndagsskolan i Sverige genom materialet skatten på äventyr med Gud. Söndagsskolan har haft stor betydelse genom åren och EFS har tidigare varit en stor utgivare av material. I dag har man på många platser lagt ner söndagsskolan på grund av bristen på ledare, bra material och för att alltför få barn vill delta. Detta vill Salt råda bot på! Sedan hösten 2012 översätter Salt och ger ut ett kreativt, pedagogiskt och bibelcentrerat söndagsskolmaterial från Norge, som på svenska kallas för skatten på äventyr med Gud. Materialet används redan på nästan 300 platser i EFS/ Salt, Svenska kyrkan och den traditionella frikyrkan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till produktionen av skatten på äventyr med Gud.

15 Växthus, Sverige EFS är en missionsrörelse inom svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vi vill genom vårt arbete stötta och skapa förutsättningar för de lokala sammanhangen att fungera, så att nya människor kan komma till tro på Jesus Kristus. Detta gör vi bland annat genom Växtkraft som är lokala inspirationsdagar med fokus på växande och fördjupning. Vi anordnar även Mission i Sverige-konferenser. I dag sveper en våg av andligt sökande över vårt land. Hur möter vi denna utmaning? Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS utvecklingsarbete för EFS missionsföreningar.

16 Musik i Sverige Sången och musiken har unika möjligheter att bära ett budskap och EFS stöder musiker att nå vidare med evangeliet genom musiken. Det finns efterfrågan på sånger och musikresurser inom EFS. Sångtexter stannar kvar och påverkar. Därför är det viktigt att alla åldrar får sjunga sånger som har betydelse, för livet och evigheten i ett tonspråk och stil som ligger nära deras värld. Musikutskottet för EFS och Salt (CMU) vill uppmuntra och stödja musikerna som andliga ledare. CMU erbjuder också resurser i form av utbildningar och kurser, inspiratörer och notmaterial kring sången och musiken inom EFS genom en resursbank på hemsidan. Genom köpet av denna present har en gåva getts till stöd för musiken som ett viktigt redskap för mission i Sverige.

17 Nyplantering, Sverige EFS nyplanteringsarbete handlar om att genom bön, inspiration, böcker och kurser inspirera och utrusta för att Guds rike skall kunna utbredas i Sverige. Varje år tränas 12 ledare med ett hjärta för nyplantering i Mentorsprogrammet. Programmet omfattar fyra träffar i Sverige och en studieresa till England. Genom åren har 60 personer tränats i detta program. M4 är ett tvåårigt program som vi tillsammans med fyra andra samfund erbjuder för nyplanteringar som precis skall starta. Genom M4 hjälper vi dem genom de första faserna och att få formulera vision, värderingar, arbetssätt och grundläggande strategier. I Tillväxt- och nyplanteringsakademin får ledargrupper från nystarter hjälp att mer målinriktat arbeta utifrån deras vision och målsättningar. Här hjälper vi och handleder dem under 2,5 år. Sedan 2007 har vi tillsammans med Johannelunds teologiska högskola erbjudit en kurs i nyplantering som ett 50-tal personer har gått. Via Pionjärfonden har vi möjlighet att stötta nyplanteringar med bland annat hyres- eller lönekostnader. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS nyplanteringsarbete.

18 Tältmakarmisson Seniormissionärer finns tidigare, nu öppnas även för andra som i en paus i arbetslivet vill göra en insats. Detta är ett helt nytt projekt för Sedan några år sänds seniorvolontärer ut på specifika, tidsbegränsade uppdrag. Men sin erfarenhet, flexibilitet och självständighet bidrar de på ett fantastiskt sätt i missionens tjänst. Genom korta, skräddarsydda missionsinitiativ finansierade i första hand av personerna själva breddas missionsarbetet. Vi når längre med evangeliet och fler människor engageras konkret i mission både den/de som sänds och den/de som utgör stöd hemma. Alla EFS:are är missionärer var än de befinner sig i världen, men för att räknas som tältmakarmissionär behöver ansökan och antagning för detta ske. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS tältmakarprojekt.

19 Diakoni, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. Fler och fler missionsföreningar har startat diakonala projekt. Man har öppnat kyrkoportarna och möter många människor som behöver stöd för det dagliga livet. Genom samarbete med lokala handlare kan mat serveras och kläder ges till dem som behövs. Viktigast är dock samtalen och kontakterna som det här arbetet ger. På någon plats har en Alphakurs för dem som levt på samhällets skuggsida blivit vägen till kristen tro. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS diakoniprojekt.

20 Alpha, Sverige Genom olika alphagrupper finner många en väg till kristen tro. Cirka svenskar har gått en Alphakurs som arrangeras av olika samfund. Kännetecknande för kurserna är måltiden, föredraget och samtalet. EFS insats är kurs- och inspirationsdagar för starten av nya alphagrupper och stöd till grupper som funnits tidigare. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS Alphaprojekt.

21 Integration, Sverige Till stöd för diakonala projekt genom lokala föreningar eller centrala utvecklingsinsatser. I fler och fler missionsföreningar har man börjat få kontakt med nysvenskar. Mötet med människor från andra länder och kulturer har alltid funnits inom EFS och när nu flera av dem kommer till vårt land vill vi ta emot dem på ett bra sätt. EFS har därför beslutat att stödja detta arbete och till det behövs ekonomiska resurser. Genom köpet av denna present har en gåva getts till EFS integrationsarbete.

22 Soul Children, Sverige Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik. Soul Children är en barnkörrörelse med rötter i Norge för barn i åldrarna år. Soul Children vill vinna och bevara unga för Jesus Kristus genom sång och musik de känner igen sig i. Soul Children-konceptet betonar förutom sångglädjen också vikten av att vara en trygg och positiv gemenskap som vill stärka ungas självkänsla i en viktig tid i livet. Därför har kören utöver den musikaliska ledaren även ledare med ansvar för den andliga omsorgen om kören och en social ledare (jmf. diakon). Genom köpet av denna present har en gåva getts till Salts projekt Soul Children.

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder BIAL får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda och

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

fylldes de av stor glädje.

fylldes de av stor glädje. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Haki hos söndagsskolekompisar i Tanzania

Haki hos söndagsskolekompisar i Tanzania Missionssamling 1 Haki hos söndagsskolekompisar i Tanzania Mål: I den här samlingen ska barnen få börja lära känna BIALs resedocka Haki och se hur det kan vara i en söndagsskola i Tanzania. Du behöver:

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Allt gör vi för evangeliet skull. Vi alla. Aktiva i EFS på alla nivåer. Allt gör vi för evangeliets skull! Varför är vi här?

Allt gör vi för evangeliet skull. Vi alla. Aktiva i EFS på alla nivåer. Allt gör vi för evangeliets skull! Varför är vi här? EFS- för evangeliets skull Stefan Holmströms visionstal på fredag morgon under årskonferensen 2014. Bilderna som det hänvisas till i dokumentet finns i ett separat bildspel med samma namn. Allt gör jag

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Mot nya mål! Trettondedagsbrevet 2013

Mot nya mål! Trettondedagsbrevet 2013 Trettondedagsbrevet 2013 Från Till EFS EFS missionombud Box 23001 Insamlingsmottagare i MF 750 23 Uppsala Nätverket för EFS utland 018-430 2500 Pensionerade missionärer www.efs.nu Präster, distriktsföreståndare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Jesus sa:»gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar«matt 28:19

Jesus sa:»gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar«matt 28:19 Jesus sa:»gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar«matt 28:19 Gud har använt EFS, en liten rörelse som under 150 år har fått bära rik frukt. De första stapplande stegen togs 1866 i Massaua,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Styrelsekandidater en presentation LITE BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2012-2013 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Samuel Hellgren (vice ordf), Evelina

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Trettondedagsbrevet 2014

Trettondedagsbrevet 2014 Trettondedagsbrevet 2014 Från Till EFS EFS missionombud Box 23001 Insamlingsmottagare i MF 750 23 Uppsala Nätverket för EFS utland 018 430 25 00 Pensionerade missionärer www.efs.nu Präster, distriktsföreståndare

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Tanzania / Det kristna budskapet förändrar liv

Tanzania / Det kristna budskapet förändrar liv Tanzania / Det kristna budskapet förändrar liv Ta med: de urklippta lapparna med påståendena (3 personer, 3 påståenden om var och en) och pappret med facit +bakgrundsfakta. Gruppen ska dela in påståendena

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Pastoralteologisk dag

Pastoralteologisk dag Pastoralteologisk dag ERSTA 2 OKTOBER 2013 MALMÖ MYCKET ÖVERBYGGNAD LITE FÖRANKRING FRÅGOR Vilken betydelse kan sammanslagningen få ur ett diakonalt perspektiv? Finns det nya möjligheter för de samlade

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelsen avger följande årsredovisning. Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Mål och handlingsplaner för 2011-2014

Mål och handlingsplaner för 2011-2014 Mål och handlingsplaner för 2011-2014 1 Distriktsmissionen Distriktsorganisation med styrelse och anställda. Mål Handlingsplan Målen nås genom att 1. Att skapa förutsättningar för tillväxt genom - Information/nya

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Särskilda utskottet, SMK/SMU 2004 PM 2004-05-22 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I mötet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

En utbildning i samspel mellan akademi och församling

En utbildning i samspel mellan akademi och församling Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer