Om göteborgsregionens näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om göteborgsregionens näringsliv"

Transkript

1 Om göteborgsregionens näringsliv

2 INNEHÅLL Göteborgsregionen i världen Hur ser logistikläget ut? Vilka framtidsutsikter har regionen? Och vilka är de största handelspartnerna? Regional tillväxt & arbetsmarknad Vilka branscher är mest framträdande? Hur har arbetsmarknaden och den regionala tillväxten utvecklats de senaste åren? Och hur många lediga jobb finns det? FöretagANDE Vilka är de största arbetsgivarna? Hur många företag startas i regionen? Och vilka är de framstående klustren? Befolkning & utbildning Hur ser Göteborgregionens befolkningssammansättning ut? Vilken utbildningsnivå har arbetskraften? Och var studerar man i regionen? Tillåt oss presentera Göteborgregionen eller dess konturer i alla fall Vi har fyllt denna broschyr med tabeller och diagram. Allt för att du ska få en bild av vår region. Dess styrkor, strukturer och framtidsutsikter. Givetvis vet vi att en plats inte går att lära känna helt och fullt genom att studera statistik. Alla som någon gång har rest kan vittna om att en stads atmosfär måste upplevas personligen. Den är oerhört svår att förmedla på annat sätt. Men dessa sidor kan ge dig en god förförståelse av Göteborgsregionen. De kan ge dig dess konturer. Sedan hoppas vi förstås att du personligen kommer hit och fyller i resten. Trevlig läsning och tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över KOSTNADER & SKATTER Hur ser löne- och hyresnivåerna ut? Vilka skatteregler gäller? Och hur hög är momsen? 3

3 Stenungsund Lilla Edet Alingsås DÄRFÖR ÄR SVERIGE ETT AV VÄRLDENS MEST KONKURENSKRAFTIGA LÄNDER Öckerö Tjörn Kungälv Göteborg Ale Lerum Partille Mölndal Kungsbacka Härryda Är världens främsta kunskapsekonomi, enligt Världsbanken. Totalt ingick 140 länder i undersökningen, som bland annat mäter befolkningens utbildningsnivå samt hur väl innovationssystemet fungerar. Rankas på tredje plats i Världsbankens undersökning över världens bästa logistikländer. Det kan förklaras av att Sverige är en stor exportnation, med en mycket väl utbyggd infrastruktur. Hamnar på fjärde plats i World Economic Forums årliga rankning över 144 olika länders konkurrenskraft. I bedömningen ingår en mängd olika kriterier som hur samhällets institutioner fungerar, men också hur väl utbyggt dess utbildningssystem är. Är ett av de länder som satsar högst andel av sin BNP på forskning och utveckling, enligt OECD (3,5 procent). Landets årliga BNP-tillväxt de senaste fjorton åren har enligt Eurostat varit 2,8 procent, vilket är högre än för USA samt jämförbara länder i Europa. Sverige är också Nordens största ekonomi. Den årliga inflationstakten (1,3 procent) under de senaste fjorton åren har varit lägre än i USA och jämförbara länder i Europa, enligt OECD. Är ett av världens minst skuldtyngda länder enligt Internationella valutafonden (IMF). Statsskuldens andel av BNP är så låg som 37 procent. När vi skriver Göteborgsregionen menar vi den region där följande kommuner ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 4 5

4 Göteborgsregionen i världen Göteborgsregionen har alltid varit en plats där många nationaliteter möts och gör affärer. Staden Göteborg byggdes faktiskt av gästarbetande holländare under 1600-talets första hälft. Och regionens långa tradition av inter nationell handel är fortfarande stark, inte minst tack vare dess strategiska geografiska läge. Med Skandinaviens största hamn och två internationella flygplatser fortsätter utlandshandeln att öka och omvärlden fortsätter att komma hit. Den internationella atmosfären gör det gynnsamt för utländska aktörer att investera och starta företag här något som understryks av det faktum att en fjärdedel av regionens anställda i den privata sektorn jobbar på ett utlandsägt företag. 6

5 Göteborgsregionen i världen Göteborgsregionen i världen Göteborgsregionen i världen Framtida tillväxtpotential Göteborgsregionen är en av Europas starkaste tillväxtregioner och studier En benchmark som BAK Basel nyligen gjort av 119 europeiska regioners framtidsutsikter för tillväxt fick bland annat följande resultat: Göteborgsregionen kom på femte plats för bästa framtida tillväxtpotential Göteborgsregionen var bland de 20 snabbast växande regionerna under 00-talet ( ) Göteborgsregionen tillhör 30 av de bästa regionerna sett till produktivitet (BNP/capita) Det oberoende schweiziska undersökningsföretaget BAK Basel har tagit fram ett index som avser att visa vilken framtida tillväxtpotential Europas olika regioner har. Potentialen beräknas med hjälp av bland annat styrkan i regionens näringslivsstruktur, exportinriktning samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar. visar att f ramtiden ser fortsatt mycket ljus ut, inte minst tack vare att Göteborgsregionen satsar stort på forskning och utveckling. Regionen har också Sveriges bästa logistiska läge, något som ytterligare stärker dess framskjutna position. Källa: Västra Götalandsregionen, BAK Basel Kanarieöarna Franska Guyana Guadeloupe Martinique Réunion Azorerna Madeira TILLVÄXTPOTENTIAL <= 96 <= 99 <= 102 <= 106 <= 115 <= 129 % av BNP < 0.5 0, REGIOgis >=3 uppgift saknas Forsknings- och utvecklingsutgifter, 2009 Total expenditure on R&D, 2009 Göteborgsregionen är en av de regioner i EU som satsar mest på forskning och utveckling. % of GDP Källa: Eurostat. < * Statistiken avser Västsverige, dvs Halland och Västra Götaland EU-27 = 2.01 GR: 2005 The Europe 2020 R&D target is 3%. Source: Eurostat 9

6 Göteborgsregionen i världen Göteborgsregionen i världen Världen fortsätter komma till regionen , Antalet flygpassagerare som landar på Göteborgsregionens två internationella flygplatser fortsätter att öka och slog 2011 ett nytt rekord. 5,67 miljoner passagerare tog sig då till och från Göteborg 5, ,40625 Landvetter Airport och Göteborg City Airport. Detta är en ökning på över 20 procent sedan Källa: Transportstyrelsen , , , , , ,5 Antal flygpassagerare på Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport Miljoner passagerare , och stannar över natten Antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen Det var inte bara antalet flygpassagerare som slog rekord under 2011, även antalet gästnätter på Göteborgsregionens hotell, ,6 Miljoner stugbyar och vandrarhem nådde nya höjder var de gästnätter stycken. Den största gruppen utländska besökare ,5 kom från Norge med sammanlagt övernattningar ,4 Därefter följde Tyskland, Storbritannien, Danmark och USA. 3,3 Källa: Göteborg & Co and Statistics Sweden , , , , , , Toppar listan över LANDETS Bästa logistiklägen Sverige rankas av Världsbanken som tredje bäst i världen på logistik. Göteborgsregionen i sin tur rankas, för nionde året i rad, som bästa logistikläge i Sverige. Den stora hamnen är den största enskilda anledningen till resultatet. Källa: Intelligent Logistik Sveriges bästa logistikregioner PLACERING REGION 1 Göteborg 2 Östergötland 3 Jönköping 3 Örebro Internationell befolkning 17 procent av Göteborgsregionens invånare är födda utomlands, vilket motsvarar omkring människor. Irak, Iran och Finland toppar listan över ursprungsländer. Utrikesfödda invånare 2011 LAND ANTAL Irak Iran Arlanda Finland Eskilstuna/Strängnäs Serbien Helsingborg Bosnien och Hercegovina Västerås/Köping Polen Malmö Norge Halmstad Somalia Turkiet Tyskland

7 Göteborgsregionen i världen Göteborgsregionen i världen Export till regionens största handelspartners Göteborgsregionens viktigaste handelspartners finns i norra Västeuropa och USA. Handeln med de krisdrabbade ekonomierna i södra Europa är sparsam. Det kan nämnas att Göteborgsregionens export ökade med 19 procent från 2010 till För hela riket var motsvarande ökning 7 procent. Ny på 2011 års lista var Ryssland som tidigare inte varit med på topp tio. Även Kina är en handelspartner på stark uppgång de senaste åren. TOpp 10 EXPORTländer 2011 PLACERING LAND 1 Belgien 2 Tyskland 3 Norge 4 USA 5 Storbritannien 6 Ryssland Utlandsägda företag fortsätter öka Sedan 1990 har antalet utlandsägda företag ökat stadigt i Göteborgsregionen. Faktum är att de nästan fyrdubblats. Samtidigt har antalet fysiska arbetsställen ökat i förhållande till antalet företag. Detta innebär att en större del av företagen etablerat sig på flera platser i regionen. UTLANDSÄGDA FÖRETAG och arbetsställen, Arbetsställen Företag 7 Frankrike 8 Kina 9 Finland 10 Danmark Så många utlandsägda arbetsställen finns det i Göteborgsregionen Import från regionens största handelspartners Listan över Göteborgsregionens importländer överensstämmer i stort med listan över exportländer. USA, Ryssland och Finland har dock bytts mot Polen, Italien och Nederländerna. TOpP 10 IMPORTLÄNDER 2011 PLACERING LAND 1 Tyskland 2 Belgien 3 Storbritannien 4 Danmark 5 Nederländerna En fyrdubbling av anställda i utlandsägda företag Även antalet anställda i utlandsägda företag har fyrdubblats sedan De senaste åren har siffran stabiliserats på runt vilket innebär att ungefär en fjärdedel av alla anställda inom den privata sektorn i regionen arbetar på utlandsägda företag. ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDSÄGDA FÖRETAG Norge 7 Frankrike 8 Kina Italien 10 Polen Detta importerar och Exporterar regionen Av regionens totala exportvärde stod fordonsbranschen för 53 procent. Hela 95 procent av den totala exportökningen mellan 2010 och 2011 utgjordes av samma bransch. Sedan fordons krisen 2009 har näringen återhämtat sig. Det totala export värdet för 2011 var miljoner kronor, import värdet var miljoner kronor. Varuexport och -import, fördelat på produktgrupp Fordon och andra transportmedel och Övriga maskiner och tillverkade varor Kemi, läkemedel, gummi och plast och Datorer, el och optik el Trä, papper och grafiska tjänster Trä, och Metaller och metallvaror och Varor kopplade till tjänster till Stenkol och petroleum Livsmedel, dryck och tobak och Textilvaror och och kläder Jordbruk, skogsbruk och och fiske fiske Utvinning av av mineral Övriga maskiner och tillverkade varor Importvärde 2011, mkr Exportvärde 2011, mkr Dessa länder investerar i Göteborgsregionen Listan över länder som äger företag i Göteborgsregionens känns igen från regionens största export- och importländer. Återigen är det norra Västeuropa som dominerar. Topplistan har inte förändrats särskilt mycket sedan Norge toppar nu som då. De 10 vanligaste länderna bland utlandsägda företag PLACERING LAND ANTAL FÖRETAG 2011 ANTAL FÖRETAG 2009 FÖRÄNDRING Norge Tyskland Danmark USA Storbritannien Nederländerna Luxemburg Finland Frankrike Schweiz

8 Regional tillväxt & arbetsmarknad Göteborgsregionen har länge dominerats av tillverkningsindustrin, inte minst tack vare framgångsrika storföretag som Volvo och SKF. Men tittar man på lönesummans tillväxt under 2000-talet är det dock tjänste- och byggföretagen som vuxit mest. Detta stämmer väl med riket i stort där exporten av tjänster nu är ungefär 30 procent av totalen jämfört med 20 för några år sedan. Det är även de mindre företagen med en till fyra anställda som procentuellt sett vuxit mest de senaste åren i Göteborgsregionen. Det sjuder alltså av framtidstro bland små och medelstora företag i regionen. 14

9 2008 Regional tillväxt & arbetsmarknad Regional tillväxt & arbetsmarknad Regional tillväxt & arbetsmarknad Sedan millennieskiftet har den totala lönesumman ökat mer i Göteborgs- regionen än i Sveriges övriga storstadsregioner. Och det är tjänste- och bygg- sektorn som leder utvecklingen. Antalet sysselsatta i regionen ökar även det stadigt och ökningstakten är starkare än riksgenomsnittet. Historiskt bättre tillväxt i lönesumman än Sverige i stort Den totala lönesumman alltså alla utbetalda löner i regionen har vuxit under hela 2000-talet. Under alla år har tillväxten i regionen varit större än Sverige i stort. Enda året då situationen varit den omvända var Då drog krisen i fordonsbranschen ner tillväxten. Källa: Evidens Tillväxt i total lönesumma Göteborgsregionen % 0 Sverige GöteborGsregionen Sveriges starkaste tillväxtregion Vill man visa regional tillväxt i siffror är den totala lönesumman ett utmärkt verktyg. Den fångar upp två viktiga parametrar; sysselsättningsgrad och löneökning. Jämför man tillväxtgenomsnittet för den totala lönesumman mellan Sveriges storstadsregioner toppar Göteborg listan. Jämför man dessutom med Sverige som helhet så är skillnaden ännu större till Göteborgsregionens fördel. Källa: Evidens Årlig real tillväxt i total lönesumma tjänste- och byggföretagen har vuxit mest Den genomsnittliga tillväxten för lönesumman i Göteborgsregionen har under perioden varit tre procent. Tittar man på vilka enskilda branscher som haft den största tillväxten hamnar tjänstesektorn och byggsektorn i topp. Detta bekräftar en allmän utveckling i ekonomin mot större tjänstesektor. Årlig real tillväxt i total lönesumma per sektor i Göteborgsregionen ,7% Tjänsteföretag Källa: Evidens 1,2% Industriföretag 3,0% 2,9% Malmöregionen 2,6% GÖTEBORGsregionen Stockholmregionen 2,4% SVERIGE 5,0% BYGG 2,8% Offentlig sektor 16 17

10 2008 Regional tillväxt & arbetsmarknad Regional tillväxt & arbetsmarknad Vård och omsorg har flest sysselsatta Vård och omsorg är den bransch med flest sysselsatta i Göteborgsregionen. Dock är andelen något lägre än riket i stort. En annan bransch med lägre andel sysselsatta än Sverige i övrigt är jordbruk, skogsbruk och fiske. Handel och företagstjänster har dock en större andel Så många förvärvsarbetade i Göteborgsregionen Antal sysselsatta per bransch 2011 BRANSCH Göteborgsregionen TOTALT ANDEL SVERIGE TOTALT ANDEL Vård och omsorg ,8% ,0% Handel ,7% ,3% Tillverknings- och utvinningsindustri ,6% ,4% Företagstjänster ,0% ,2% Utbildning ,1% ,4% Byggverksamhet ,4% ,0% Transport ,1% ,0% Offentlig förvaltning och försvar ,9% ,6% Personliga och kulturella tjänster ,3% ,3% Information och kommunikation ,3% ,8% Hotell och restauranger ,4% ,1% fler sysselsatta SEDAN år 2000 Totalt finns nästan sysselsatta i Göteborgsregionen. Sysselsättningstillväxten har under hela 2000-talet varit högre här än i Sverige i stort med undantag för år 2009 då krisen i fordonsbranschen drabbade Göteborgsregionen hårt. Sysselsättningstillväxten har dessutom varit positiv alla år undantaget just 2009 och Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 2011 fanns fler sysselsatta i regionen än % -4 Tillväxt i antal sysselsatta i Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen Sverige Fastigheter ,7% ,5% Finans och försäkring ,5% ,0% Energi och miljö ,9% ,0% Okänt ,8% ,2% Jordbruk, skogsbruk och fiske ,6% ,2% Summa Gott om lediga jobb 2011 registrerades det högsta antalet lediga tillsvidareanställningar under hela 2000-talet hos Arbetsförmedlingen i Göteborgsregionen. Jämför man 2000 med 2011 så har de lediga platserna fördubblats. Källa: Arbetsförmedlingen Nyanmälda platser med tillsvidareanställning i Göteborgsregionen Antal lediga jobb, tusental Störst jobbtillväxt inom företagstjänster Samtliga branscher i Göteborgsregionen visar en ökning av antalet sysselsatta under 2000-talet förutom tillverknings- och utvinningsindustrin. Den positiva tillväxten i övriga räcker dock mer än väl till för att fånga upp denna grupp. Företagstjänster växer mest, tätt följd av hotell- och restaurangbranschen. Förändring i antal sysselsatta per bransch Tillverknings- och utvinningsindustri Tillverknings- och utvinningsindustri Finans och och försäkring Transport Transport Information och kommunikation Handel Handel Utbildning Utbildning Energi och Energi miljö och miljö Fastigheter Fastigheter Vård och Vård omsorg och omsorg Offentlig förvaltning och försvar Personliga och kulturella tjänster Byggindustri Byggindustri Hotell och restauranger Företagstjänster Information och kommunikation Civila myndigheter och försvaret Personliga och kulturella tjänster Hotell och restauranger Företagstjänster %

11 Regional tillväxt & arbetsmarknad Lägre arbetslöshet än Sverige som helhet 2007 låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivåer som Sverige i stort. Nu har dock regionens siffror sjunkit till att ligga en procentenhet under övriga Sverige. I diagrammet kan man tydligt se hur snabbt regionen återhämtat sig efter den finansiella krisen år Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshet Göteborgsregionen Sverige 6 % Små företag växer mest Sedan 2004 har företag med en till fyra anställda varit de som anställt mest i Göteborgsregionen. I dag arbetar nästan 25 procent fler i dessa företag. Minst har sysselsättningen på de största företagen vuxit. Förändring i antal anställda per storleksklass % 18.2% % % anställda 5 19 anställda anställda 4.8% 200 anställda 20 Många små arbetsställen Om man ordnar Göteborgsregionens arbetsställen i storleksordning efter antalet anställda ser man att den övervägande delen utgörs av små företag. Den överlägset största andelen arbetsställen hamnar i storleksklassen noll anställda, vilket är detsamma som egenföretagare utan anställda. Arbetsställen i Göteborgsregionen 2011 utifrån storleksklass

12 FöretagANDE I november 2011, under World Entrepreneurship Forum i Singapore, mottog Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, ett pris för stadens insatser att stödja och utveckla entreprenörskap i regionen. Och att priset var välförtjänt visar sig också i stati s tiken. Sedan 2001 har antalet nystartade företag per år dubblerats i Göteborgsregionen. Det är till och med så att nyföre tagandet, i förhållande till antalet invånare, under hela 2000-talet varit högre i Göteborgsregionen än riks genomsnittet. Satsningar på kreativa innovations miljöer som science parks och inkubatorer för företag tyder dessutom på att utvecklingen kommer att fortsätta. 22

13 2007 FöretagANde FöretagANde Företagande I den privata sektorn dominerar Göteborgsregionens framgångsrika hög- teknologiska industrier som arbetsgivare. Men det sjuder av nyföretagande och 2011 slogs rekord i antalet nystartade företag. Nyföretagandet fortsätter att öka Göteborgsregionen satsar mycket på att underlätta för människor att komma igång med egen verksamhet. Och det verkar ha gett resultat. Under 2011 startades fler än nya företag i regionen. Det är en fördubbling på tio år. Källa: Tillväxtanalys Nyföretagandet Den högteknologiska INDustrin dominerar De största företagen i Göteborgsregionen PLACERING FÖRETAG ANTAL ANSTÄLLDA Volvo Personvagnar, som sedan 2010 ägs av kinesiska Geely, är den överlägset största arbetsgivaren i Göteborgsregionen. Större delen av utvecklingsavdelningen och flera andra viktiga enheter ligger i fabriken i Torslanda. På andra plats hittar vi en annan fordonstillverkare Volvo Lastvagnar. Företaget ingår i Volvokoncernen och har sitt huvudkontor i Göteborg. Där äger också stora delar av utvecklingen rum. På tredje plats ligger Chalmers Tekniska Högskola och på fjärde plats återfinns det svenska industriföretaget SKF. Det internationella läkemedelsföretaget AstraZeneca, på sjunde plats, har en av sina största forskningsanläggningar i Göteborgsregionen. 1 Volvo Personvagnar AB Volvo Lastvagnar AB Chalmers Tekniska Högskola AB SKF Sverige AB Volvo Information Technology AB Ericsson AB AstraZeneca AB Posten Meddelande AB Samhall AB Bättre än Sverige i stort på nyföretagande Under hela 2000-talet har andelen nystartade företag per tusen invånare i åldrarna varit högre i Göteborgsregionen än i övriga Sverige. År 2011 var siffran 13,1 i regionen medan motsvarande siffra för Sverige var 12,3. Källa: Tillväxtanalys Nystartade företag per invånare i åldrarna Göteborgsregionen Sverige 10 SCA Hygiene Products AB Framstående kluster Regionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det har skapat förutsättningar för flera starka kluster, med tyngdpunkt på FoU-verksamheter, avancerad tillverkning och logistik. Exempel på framstående kluster kluster Antal anställda 2012 Exempel på ledande företag Infrastruktur och logistik Göteborgs Hamn* Informations- och kommunikationsteknologi Automotive Volvo Information Technology* och Ericsson Volvo Personvagnar* och Volvo Lastvagnar* Life Science AstraZeneca Mode, design och marknadskommunikation KappAhl*, Wingårdhs* och Forsman & Bodenfors* Kemiindustri Borealis * Globalt huvudkontor i Göteborgsregionen 24 25

14 Befolkning & utbildning Göteborgsregionen växer enligt prognoserna spränger befolkningen miljongränsen omkring Statistiken visar att det är en ung och välutbildad befolkning som bor i regionen. De två stora lärosätena i staden Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet har sammanlagt omkring studenter och andelen människor med eftergymnasial utbildning är större här än Sverige i stort. För att möta befolkningsökningen samt för att skapa en utökad arbetsmarknadsregion byggs det intensivt. Flera stora infrastrukturprojekt har redan dragits igång och en förtätning av stadskärnan, genom byggnation på bland annat gamla varvsområden, ligger på planeringsstadiet. Det rör sig om minst tre miljoner kvadratmeter mitt i centrala staden invid älven, en smått unik möjlighet som lockat många internationella arkitekter till planeringsarbetet. När staden firar 400 år 2021 kommer den vara betydligt större än idag. 26

15 2008 Befolkning & utbildning Befolkning & utbildning Befolkning & utbildning Göteborgsregionen har en ung befolkning som ökar med omkring invånare per år, och prognoser som sträcker sig fram till 2020 spår en fortsatt tillväxt. Dessutom är utbildningsgraden högre här än i Sverige som helhet. Därför växer befolkningen Göteborgsregionen har sedan många år både ett positivt födelseoch flyttningsöverskott. Kort sagt innebär detta att det flyttar in fler människor än som flyttar ut och fler föds än avlider. Det skapar en förhållandevis ung befolkning. Folkmängd och folkökning uppdelat på faktor ÅR FOLKMÄNGD FÖDELSE- ÖVERSKOTT Flyttningsöverskott FOLKÖKNING Expansiv och attraktiv REGION Varje år sedan 2001 har Göteborgsregionens invånarantal ökat med omkring en procent. Detta är en högre tillväxt än Sverige i stort. Årlig folkökning ,4 Göteborgsregionen Sverige 1,2 1, Så många invånare hade Göteborgsregionen under ,8 0,6 0,4 0,2 % 0,0 0 En ung befolkning Den största befolkningsgruppen i Göteborgsregionen är de som är mellan år. Strax därefter kommer gruppen år. Den låga snittåldern bidrar positivt till regionens framtida tillväxt bland annat genom god tillgång på högutbildad arbetskraft och högre andel förvärvsarbetande än i Sverige som helhet. Befolkningen 2011 fördelat på åldersgrupp Ålder BEFOLKNING Regionen kommer fortsätta växa Enligt prognoser kommer Göteborgsregionens befolkning fortsätta växa ungefär som den gjort de senaste åren. Med en fortsatt årlig tillväxt på omkring bor det dryga miljonen människor i regionen Källa: Västra Götalandsregionen Befolkningsprognos för åren ÅR BEFOLKNING Summa

16 Befolkning & utbildning Befolkning & utbildning Yngre än riksgenomsnittet Gör man en jämförelse med Sveriges genomsnittliga åldersfördelning ser man tydligt att Göteborgsregionen har en förhållandevis ung befolkning. Åldersgrupperna 0 44 är större än rikssnittet medan är mindre. Befolkning 2011 fördelat på åldersgrupp 35 Göteborgsregionen Sverige Här studerar man i Göteborgsregionen Regionens två stora lärosäten är Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Bägge är världsledande på flera forskningsområden och utbildning bedrivs vid ett femtiotal institutioner. Källa: Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola Antal studenter Göteborgs universitet Chalmers Tekniska Högskola 15 % år år år 65+ år Eftergymnasial utbildning vanligast I regionen finns omkring en halv miljon åringar. Bland dessa är gruppen med eftergymnasial utbildning på tre år eller mer den största. Det visar på en högutbildad arbetskraft. Utbildningsnivå bland åringar i Göteborgsregionen 2011 Högsta avslutade utbildningsnivå Antal personer Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning, 9 (10) år Gymnasial utbildning, högst 2 år Gymnasial utbildning, 3 år Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer Forskarutbildning Uppgift om utbildningsnivå saknas Summa Högre utbildningsnivå än rikssnittet En jämförelse med hela Sverige visar att Göteborgsregionens har en större andel i den grupp med högst utbildning. förgymnasial utbildning Högsta avslutade utbildningsnivå bland åringar 2011 Förgymnasial utbildning Göteborgsregionen Sverige gymnasial utbildning Gymnasial utbildning eftergymnasial utbildning och forskarutbildning Eftergymnasial utbildning och forskarutbildning %

17 KOSTNADER & SKATTER Vid en internationell jämförelse är bolagsskatten i Sverige relativt låg. Göteborgsregionens låga vakansgrad på hyresmarknaden visar att det är en attraktiv plats för företag att etablera sin verksamhet på. Apropå det, visste du att utländska nyckelpersoner som arbetar i Sverige kan ha rätt till skattelättnad? 32

18 kostnader & skatter kostnader & skatter 2500 Mölndal Western Gothenburg Norra Älvstranden Other Inner City CBD Kostnader & skatter STABIL HYRESSITUATION På grund av den stora efterfrågan och den begränsade tillgången på kontorsytor kommer hyrorna i flera områden ligga på en stabil nivå. Faktum är att de på sikt spås stiga trots en generellt försiktig marknadssituation. Källa: Jones Lang LaSalle HYROR I GÖTEBORG (PRIME RENT*) Mölndal Norra Älvstranden CBD Västra Övriga centrum Göteborg Relativt låg bolagsskatt och en hyresmarknad som är bland de hetaste i Europa. Här får du en översikt över Göteborgsregionens hyresmarknad och ett axplock ur svenskt regelverk gällande skatter och företagande. ATTRAKTIV REGION FÖR FÖRETAGSETABLERING Vakansgraden på lediga lokaler fortsatte att sjunka under första kvartalet 2012 och är nu nere i 7,0 procent. Som en jämförelse var vakansgraden för Göteborgsregionen 8,7 procent under första kvartalet 2011, vilket innebär en nedgång med 1,7 procent på årsbasis. Jämfört med andra storstäder i Europa är detta en låg vakansgrad. Källa: Jones Lang LaSalle VAKANSGRADER I EUROPA 25 Q Q % 0 Budapest Dublin Aten Moskva Amsterdam Frankfurt Bryssel Düsseldorf Stockholm Milano Köpenhamn Helsingfors Berlin Hamburg Warszawa Göteborg Oslo Malmö London AVGIFTER FÖR ARBETSGIVARE Alla arbetsgivare i Sverige betalar sociala avgifter för sina anställda. Dessa består av avgifter för pensioner, sjukvård och andra sociala förmåner. Avgiften uppgår totalt till 31,42 procent av bruttolönen. För anställda under 26 år betalar arbetsgivaren en reducerad avgift på 15,49 procent. Källa: Invest Sverige 2012 Kr/m 2 och år K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K * Definition av prime rent: Marknadshyran för en lokal på mellanplan i en byggnad av högsta kvalitet med bästa läge. Normalt ska ytan vara över 500 kvadratmeter. ARBETSGIVARAVGIFTER % AV LÖN 2012 Ålderspensionsavgift 10,21 Efterlevandepensionsavgift 1,17 Sjukförsäkringsavgift 5,02 Arbetsskadeförsäkring 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,91 Allmän löneavgift 9,21 Summa lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42 HYREsnivåerna I GÖTEBORGsregionen Hyresnivån varierar avsevärt mellan olika områden i Göteborg. På kartan nedan kan du se hur områdena ligger i förhållande till varandra och till höger finns en översikt av hyresnivåerna. Källa: Jones Lang LaSalle 2012 HYRESNIVÅ PER OMRÅDE Hisingen E norra älvstranden CBD CentralA Göteborg ÖSTRA Göteborg Kronor/m 2 och år VÄSTRA Göteborg MÖLNDAL E6 CBD* Övriga centrum Norra Älvstranden Västra Göteborg Östra Göteborg Mölndal * Central business district 34 35

19 kostnader & skatter kostnader & skatter LÖNENIVÅER I GÖTEBORGs kommun Att redovisa lönespridning med hjälp av percentiler ger en bra bild av vilka löner som är de vanligast förekommande. I tabellen här intill motsvarar värdet i kolumnen för, till exempel, den 10:e percentilen den lönesumma som 10 procent av respektive kategori tjänar som mest. Ett exempel: 10 procent av regionens personalchefer tjänar kronor eller mindre, 60 procent av samma grupp tjänar kronor eller mindre. Mellan den 10:e percentillönen och den 90:e percentillönen återfinns 80 procent av individerna för respektive redovisningsgrupp. Källa: Almega, 2011 MARKNADSLÖNESTATISTIK yrke Verksamhetschefer inom handel, hotell, restaurang, transport och kommunikation 10e perc 40e perc 60e perc 90e perc Chefer inom finans och administration Personalchefer Chefer inom försäljning och marknadsföring IT-chefer Systemanalytiker och mjukvaruutvecklare STARTA FÖRETAG JURIDISKT RAMVERK Att starta ett företag i Sverige är en okomplicerad process. Det öppna systemet underlättar etablering av ny verksamhet. Både samhälle och industri är i hög grad internationaliserade och det finns gott om välutbildad arbetskraft vilket gör Sverige till en stark plattform för framgångsrika affärer. De flesta utländska investerare som startar verksamhet i Sverige väljer aktiebolag som bolagsform. Den näst vanligaste bolagsformen är filial för utlandsbaserat bolag. Båda formerna måste registreras hos Bolagsverket: och hos Skatteverket: Nedan en kort sammanfattning av skillnaderna mellan de två formerna: Anläggningsingenjörer, elektronik och telekommunikation Revisorer Specialister på marknadsanalys och marknadsföring Experter på organisationsutveckling Ingenjörer och tekniker inom elektronik och telekommunikation Datatekniker Företagssäljare Inköpare Administrativ assistent Revisor/ekonom ÖVERSIKT AV JURIDISKA SKILLNADER MELLAN AKTIEBOLAG OCH FILIAL AKTIEBOLAG FILIAL TILL UTLÄNDSKT BOLAG Juridisk person Ja Nej är en del av det utländska bolaget Ansvar för rörelsens skulder Inget personligt ansvar Bara investerat kapital riskeras Filialen är en del av det utländska bolaget Ägaransvaret beror på den juridiska strukturen hos det utländska bolaget Registrering Hos Bolagsverket och Skatteverket Hos Bolagsverket och Skatteverket Betalar bolagsskatt Ja Ja Namnskydd I hela Sverige I hela Sverige Krav på revisor Ja, minst en auktoriserad revisor Små företag kan välja att inte ha någon Ja, minst en auktoriserad revisor Små filialer kan välja att inte ha någon Fördelning av vinst och förlust Vinsten kan fördelas till ägarna i form av andelar Filialen är en del av det utländska bolaget Vem representerar rörelsen? Styrelsen, verkställande direktören Verkställande direktören representerar filialen genom en fullmakt från det utländska bolaget Kan rörelsen anställa personal? Ja Ja Antal rörelseenheter Ett utländskt företag kan starta ett obegränsat antal bolag i Sverige Ett utländskt företag kan bara ha en filial i Sverige Källa: Invest Sverige,

20 kostnader & skatter kostnader & skatter KONKURRENSKRAFTIG BOLAGSSKATT Bolagsskatten i Sverige ligger på 22 procent, en konkurrenskraftig siffra i en internationell jämförelse. * Tysklands bolagsskatt varierar lokalt mellan 30 och 33 procent. Källa: Deloitte 2012 BOLAGSSKATTER EN EUROPEISK JÄMFÖRELSE 35 33, , , ,5 % 10 Irland Sverige UK Finland Danmark Nederländerna Italien Spanien Tyskland* Frankrike SKATTEREDUKTION FÖR UTLÄNDSKA NYCKELPERSONER Utländska nyckelpersoner kan vara kvalificerade för 25 procents reduktion av den beskattningsbara inkomsten när de arbetar i Sverige. Dessa nyckelpersoner beskattas alltså endast för 75 procent av inkomsten. Skattereduktionen gäller alla ersättningar och förmåner, såsom boende och traktamente. För att vara kvalificerad ska man vara anställd på en avgörande position i företaget, exempelvis som VD eller forskare. Forskarskattenämnden granskar individuella ansökningar om skattereduktion för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Läs mer på Källa: Invest Sverige 2012 MERVÄRDESSKATT (MOMS) 25 % Gäller Normalnivån av svensk moms. Källa: Invest Sverige % Gäller främst mat, hotellboende, camping, kulturoch sportevenemang. Den gäller också restauranger och cateringservice (utom för öl, vin och sprit). 25% 6 % huvudsakligen dagstidningar, veckotidningar, böcker och allmänna transporter. Vissa tjänster är undantagna från moms, exempelvis sjuk- och tandvård, samhällstjänster, bank- och finanstjänster. Lite av det BUSINESS REGION GÖTEBORG kan HJÄLPA TILL MED Mark och lokaler Vi har en väl etablerad relation med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborg. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa dig som vill hitta ett kontor eller lämplig mark. Dessutom kan du själv, på vår webbplats, söka i våra mark- och lokaldatabaser efter tillgängliga alternativ. Rekrytering Vi har upparbetade kontakter med Arbetsförmedlingen i Göteborg samt privata rekryteringsföretag. Med hjälp av deras nätverk förser vi er med rätt kompetens för er verksamhet. kvalificerade rådgivare Vi har ett omfattande nätverk av rådgivare. Här hittar du regionens bästa revisorer, skatterevisorer, jurister och affärsutvecklare. Internationella skolor Vi vet att barnens skolgång är viktig för de som flyttar hit med sina familjer. Göteborg har flera internationella förskolor, grundskolor och gymnasier som vi har täta kontakter med. Relocation Vi har sedan många år tillbaka väletablerade kontakter med regionens relocationföretag som erbjuder diverse tjänster åt företag vid flytt av anställda från utlandet till Göteborg. Branschkontakter Vi är behjälpliga när du vill komma i kontakt med regionala aktörer, företag, branschorganisationer, inkubatorer, science parks och universitet. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss E-post: Telefon: För mer information: Informations- och analysmaterial Vi kan allt som är värt att veta om Göteborgs näringsliv och erbjuder ett grundligt informations- och analysmaterial som kan vara till stor nytta inför en etablering. En hel del av detta finns direkt tillgängligt via vår webbplats. Vi kan också skräddarsy ett analysmaterial efter din unika verksamhet och situation. Och sist men inte minst, allt sker med högsta diskretion och sekretess

21 Business Region Göteborg AB. Box , Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg. Telefon , fax

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige

LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige Finlands ambassad 14 april 2010 Invest in Sweden Agency Carl Morath, Life Sciences Klas Ericson,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Bolagsstruktur Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Lokaler HIGAB Kollektivtrafik

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Hösten 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Våren 2011 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Våren 211 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer