Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)"

Transkript

1 Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

2 Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ske på ett entusiasmerande sätt samt ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom ska studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen ska också ge träning i muntlig och skriftlig redovisning. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: utföra ett projektarbete enligt en projektmodell. planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner. söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper aktivt medverka i en fungerande projektgrupp. administrera och dokumentera projektarbetet. Presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftlig rapport. Kursinnehåll: Föreläsningar relaterade till projektarbetet innehåller information om CDIO, kursens idé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Föreläsningar med föreläsare från industrin ger insikt i ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. [ ]

3 Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ske på ett entusiasmerande sätt samt ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom ska studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen ska också ge träning i muntlig och skriftlig redovisning. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: utföra ett projektarbete enligt en projektmodell. planera ett projektarbete utifrån en given kravspecifikation och dokumentera detta i projekt- och tidplaner. söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper aktivt medverka i en fungerande projektgrupp. administrera och dokumentera projektarbetet. Presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftlig rapport. Kursinnehåll: Föreläsningar relaterade till projektarbetet innehåller information om CDIO, kursens idé, projektmodellen LIPS, informationssökning, arbete i grupp och gruppdynamik. Föreläsningar med föreläsare från industrin ger insikt i ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. [ ]

4 Vem? Miljövetenskap LU ht 1999 Engelska LiU vt 2000 Teknisk Biologi LiTH ht 2000 Miljöprofilen (R.I.P.) Examensarbete på Sydkraft Vatten AB

5 Miljöprofilen

6 Miljöprofilen Sista året 2004/2005. Miljölagstiftning, transport- och energisystem, biogeokemi, våtmarker för vattenrening, biogasprocessen Men biotech då?

7 Högbytorp

8 Högbytorp

9 Klimatrum, Tema Vatten

10 Klimatrum, Tema Vatten

11 Varamon, Motala

12 Varamon, Motala

13 Examensarbete

14 Examensarbete Ultrasonic treatment of sewage sludge in order to increase biogas yields. Sydkraft Vatten AB

15 Söka jobb Skill Studentkompetens, undervisare Sommarjobb Tekniska Verken, laboratorietekniker Manpower, kundtjänst

16 Tekniska Verken-koncernen

17 Tekniska Verken-koncernen El och fjärrvärme i Kraftvärmeverket samt Gärstadverket i Linköping. Fjärrvärme i Borensberg, Skärblacka och Kisa. El i 38 vattenkraftstationer i Östergötland, Södermanland och norra Småland. Fjärrkyla i Linköping. Vattenproduktion i Linköping.

18 Organisation, Teknik & Process Tekniska Verken Internt Affärsområde Vatten Teknik & Process Svensk Biogas Swedish Biogas International

19 Arbetsuppgifter, processingenjör Design, utförande och utvärdering av rötförsök Processansvar, produktionsanläggningar Processfrågor, produktionsanläggningar nya typer av material förändringar i process/recept processstörningar Utveckling, optimering

20 Biogas? Metan? Biogas Gröngas Naturgas. Fordonsgas (Eller tex el/värme)

21 Fordonsgas i Sverige 2002 Uppsala Stockholm (4) Trollhättan Linköping Göteborg (4) Falkenberg Kalmar Helsingborg Lund Malmö Eslöv

22 Fordonsgas i Sverige Uppsala Stockholm (4) Trollhättan Linköping Göteborg (4) Falkenberg Kalmar Helsingborg Lund Malmö Eslöv

23 Svensk Biogas 10 års storskalig erfarenhet. 6 procent av allt fordonsbränsle i Linköping. Produktionskostnad motsvarar kostnad för naturgas. Stort internationellt intresse och exportmöjlighet I dag tre st produktionsanläggningar.

24 Produktionsanläggningar i dag Reningsverket Nykvarn 6000 m3 rötningsvolym m3 primärslam 2,35 M m3 rågas Linköping Biogas 2 * 3700 m3 rötningsvolym ton klass 3 avfall 6,5 M m3 rågas Norrköping Biogas 2000 m3 rötningsvolym m3 drank samt spannmål 2,6 M m3 rågas

25

26

27

28 Linköping Biogas process

29 Norrköping Biogas process

30 Biogasprocessen

31 Försöksrötning

32 Försöksrötning

33 Analys av processparametrar

34 Tack!

35 Tack! Anders Ek