Kom med du också! sid 16-17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom med du också! sid 16-17"

Transkript

1 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 4, Årgång 29 Spexjubileum! sid 23 Saabs bilkompetens lever sid 5 Chalmers får toppbetyg sid 6-7 Förstärk ditt globala nätverk! För 88öre om dagen får du ta del av alla våra aktiviteter. Betalningsinformation är bifogad tidningen. GoBiGas1 klart för start sid 9 Nytt från Höstmötet sid Var skall studenterna bo? sid 12 Chalmers största event sid 18 Kom med du också! sid 16-17

2

3 Grattis Chalmers! DET FINA VÄDRET HÖLL I SIG LÄNGE, länge, även om en och annan höststorm påminde om kallare tider. Och nu står plötsligt julen framför dörren! Har man roligt så rusar tiden snabbt, och roligt har man ofta i sällskap med Chalmersska Ingenjörsföreningen! Senaste numret av Avançons som du nu håller i handen, ger en inblick i vad som händer omkring Chalmers, Chalmersska Ingenjörsföreningen och i dess lokalavdelningar, och jag hoppas du ska finna läsningen chalmeristiskt givande, roande och berikande! Först vill jag nämna den fina placeringen högskolan nådde vid utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna i Sverige, där Chalmers placerade sig högst i topp av de tekniska högskolorna. Så glädjande för oss chalmerister att Chalmers utvecklas över tiden på ett så positivt sätt. Stort grattis till alla involverade på högskolan! Nu några ord om Höstmötet i slutet av november, som lockade ett 50-tal medlemmar till Palmstedtsalen. En presentation av Chalmersska Ingenjörsföreningens och styrelsens strategiska inriktning startade en givande diskussion där bl a medlemsrekrytering, mentorskap och profilering togs upp. Därefter summerades årets verksamhet i korthet och en handlingsplan för 2014 fastslogs. Föreningens räkenskaper är nu i god balans, och kassör Roger Nordman förmedlade en positiv prognos för Styrelsens föreslagna höjning av medlemsavgiften, till 320 kr/år, klubbades enhälligt igenom, vilket ger utrymme för de satsningar som ska förstärka rekryteringsarbetet och profileringen av föreningen, och förbättra kontaktytorna till medlemmarna. Valberedningens föreslagna nya styrelseledamöter, Bengt Haner, K73, Jennie Larsson, M07, och Jan-Olof Ohlsson, E80, valdes in för perioden , och Claes Niklasson, F81, för en andra 2-års period. Undertecknad sitter kvar som ordförande fram till Vårmötet 2014, då en ny ordförande kommer att väljas in. Stipendier från Jubileumsfonden delades också ut i samband med Höstmötet, och de välmeriterade mottagarna var Folke Hjalmers, F64 och teknologerna Johan Svensson och Jonas Otterheim, för deras insatser att utveckla kamratskapet vid Chalmers. Så var det dags att avnjuta det välregisserade och underfundiga Veraspexet Zheng, till brädden fyllt med chalmeristiska ordlekar, sånger och danspiruetter. Skratten och applåderna blev många och långa! Kalaset i Kalle Glader satte pricken över i:et och ett sjuttiotal chalmerister vandrade så småningom hemåt i sena natten, lyckliga och glada i sinnet. Så några ord om Chalmers campusområde södra Johanneberg som utvecklas för fullt, och en första etapp av byggnation har påbörjats. Det är Chalmersfastigheter som skapar en ny mötesplats för innovativa miljöer där Chalmers, näringsliv och samhälle kan mötas inom ramen för Johanneberg Science Park. Du kan följa byggnationen via uppmonterad webkamera! Slutligen vill jag tillönska alla en härlig och rofylld jul och nyår, och på återseende 2014! Iréne Svensson, K74, ordförande Chalmersska Ingenjörsföreningen Chalmersplatsen 4, Göteborg Kansli bankgiro Utlandsbetalning: IBAN: SE BIC: ESSESESS För kortbetalning se hemsidan.... Club Avancez Gibraltargatan 1A, Göteborg Tel Club-frukost Öppet från kl Frukost går att förbeställa. Det serveras kaffe, fikabröd med mera Öppettider måndag - fredag frukost och café lunchservering (minst) lördagar vid bokning Uthyrning och bokning Robert Dan PS. Notera gärna redan nu i almanackan för 2014, Charmalumn 3/2, Gustaf Dalénföreläsning 29/2 och Vårmöte 3/5. NÄSTA NUMMER (NR 1-14) UTKOMMER VECKA 13. MANUSSTOPP 3/3. Avançons organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 290 kronor per år. (Gratis till föreningens medlemmar). Ansvarig utgivare Iréne Svensson. Redaktör Lars Ragnar Nerelius. Redaktion Inger Berntsson, Lena Olofsson, Lars Ragnar Nerelius och Iréne Svensson. Grafisk Form Tommy Berglund. Produktion Knalten Marknadskommunikation. Tryck Reklamservice AB. Skribenter Jesper Hultén (JH), Bengt Lannö (BL) och Lars Ragnar Nerelius (LRN).

4 AVANÇONS nr Vid årsskiftet blir Metsos Pulp, Paper och Power-verksamheter ett självständigt, börsnoterat företag Valmet Corporation. Det nya Valmet kommer att fokusera på ledande teknik och tjänster framför allt till industrier som använder biobaserade råmaterial. Företagets uttalade ambition är att hjälpa kunderna öka sin konkurrenskraft. Ett nytt företag blir till Metso kommer att fortsätta leverera lösningar och tjänster för processautomation och flödesreglering inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tack vare ett nära samarbete kan Metso och Valmet erbjuda bästa tillgängliga automationslösningar och tjänster som effektiviserar kundernas produktion. Upptäck mera på och 4

5 nr AVANÇONS Vad hände med den tekniska kunskapen när Saab Automobile gick i konkurs? På den tekniska utvecklingsavdelningen hos Saab, uppdelad i två delar, Saab Automobile AB och Saab Powertrain AB, var antalet anställda vid konkurstillfället 2011 över personer. Saab i sin helhet var den största privata arbetsgivaren i Trollhättan. Vad har hänt med bl.a våra chalmeristvänner som jobbade på Saab och bodde i Trollhättan? VI HAR BESÖKT företaget LeanNova Engineering, vars korta historia ger oss ett annorlunda svar på dessa frågor. Företaget bildades februari Verksamhetsidén var att ta tillvara på den stora kunskapsresurs som fanns bland ingenjörerna hos Saab inom Automotive Engineering och erbjuda omvärlden denna. Vi får inte glömma att ägaren GM, med sin annorlunda globala organisation och sitt tänkande, gav ingenjörerna från Saab en mycket bred och kunskapsmässigt tung bakgrund. Viket gör att man kan erbjuda kunskap i allt från framtagning av komplett fordon till enskild systemutveckling. Vid en tidigare kris inom svensk fordonsindustri skapade regeringen bolaget Fouriertransform AB vars verksamhetsmål var att ta tillvara kunskap från bilsektorn genom att erbjuda kapital vid företagsetableringar. Detta var just vad som hände när Lean- Nova bildades av bl.a. de två chalmeristerna Tomas Camén E89 och Martin Öman M96. LeanNova Engineering AB är nog en av de mest lyckosamma inkubatorföretagen som startats på åratal. VD Tomas Camén, E89, sammanfattar det hela väl. Med våra idag drygt 180 anställda har vi ett bolag som går med vinst och som inte har några skulder. Och det redan 20 månader efter uppstart! Vad är hemligheten bakom framgången? Att man tydligt specialiserat sig på helhetsåtaganden inom Automotive Engineering och har en komplett bred kunskapstäckning för att klara komplexa uppdrag. (Se företagets övergripande affärsmodell.) Initialt var målet att medarbetare i snitt skulle ha en kunskapserfarenhet på minst 15 år från ämnesområdet. Den sammanlagda erfarenheten och kompetensen från fordonsutveckling på LeanNova gör företaget internationellt konkurrenskraftigt. En av uppdragsgivarna är idag National Electric Vehicle Sweden AB, NEVS, det kinaägda bolaget, som i slutet av november släppte sin första bil, en modifierad Saab 9-3. (Ännu så länge inte eldriven.) Men hela världen är idag uppdragsgivare åt Lean- Nova, bl.a Jaguar och Land Rover i England, olika företag i Tyskland och i Kina växer antalet uppdrag vilket har gjort det nödvändigt att öppna ett kontor i Shanghai Annika Aleryd, V97, Pernilla Nordberg, E11, Tomas Camén, E89, Henrik Bjerkelund, M88, Gunnar Olsson, Adjungerad Professor, Marie Doverbo, F12, och Martin Billengren, E05, i en livlig diskussion framför världskartan i LeanNovas kontor. med plats för 20 egna konsulter där de kan arbeta om de inte sitter hos uppdragsgivaren som många av LeanNovas konsulter gör. Även Göteborg står i tur att få ett kontor där man kan jobba på samma sätt. Huvudkontoret i Trollhättan ligger i Saabs gamla lokaler endast ett par 100 meter från de stora labbresurser som fortsatt finns hos nuvarande ägaren NEVS. Denna verksamhetsdel prioriterades under GM:s ägarskap och håller i dag ypperlig internationell klass och där LeanNova under 2013 frekvent utnyttjat några av laboratorierna. Bolaget har även insett vikten av ny kunskap utifrån och då specifikt från Chalmers. Redan första året genomfördes tre exjobb och nu har nya exjobbsideer presenterats varav flertalet är initierade av Gunnar Olsson som jobbar i företaget och samtidigt är adjungerad professor på Chal- det viktiga samspelet mellan Affärsmodellen visar på mers inom Tillämpad Meka- system och egenskaper. nik, Fordonsteknik och Autonoma system. Vad hände mer generellt med jobben i stort och vad hände med Trollhättan som bostadsort, med ett par års tidsperspektiv efter Saabs konkurs? Att välutbildade chalmerister/ingenjörer med erfarenhet är attraktiva på arbetsmarknaden är klart. I stort sett alla har jobb i dag. Den kategori som drabbats är de som tillhörde fackförbundet Metall och återfanns i produktionsleden. För Trollhättan som ort? En god indikator på dagsläget och framtidstron är lägenhetsoch villapriser. Efter ett skakigt och avvaktande första år efter Saab-konkursen stiger priserna klart igen. Framtidstron har återvänt. De av Saabs gamla lokaler, som inte används av ägaren NEVS, fylls med nya verksamheter. Som exempelvis LeanNova Engineering AB och dess anställda som befinner sig mitt i en nära nog osannolik verklighet baserad på det chalmerister kan leverera, tekniskt kunnande för en världsmarknad och som i detta fall förädlats via en mångårig utvecklingsprocess hos Saab. Läs gärna mer på LRN 5

6 AVANÇONS nr Chalmers utbildningar får mycket högt betyg i ny nationell utvärdering I DEN NYLIGEN publicerade utvärderingen, utförd av Högskoleverket/Universitetskanslerämbetet, av landets alla ingenjörsutbildningar kommer Chalmers betydligt bättre ut än andra universitet och högskolor i landet. Sammanställningen av resultaten vad gäller antalet utbildningar med mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet kan ses i den övre tabellen (jämförelse mellan några utvalda universitet och högskolor). Man kan notera när man tittar på utvärderingen mer i detalj för de enskilda examensmålen att Chalmers kommer särskilt väl ut i bedömningen av de mer ingenjörsmässiga kompetenserna och detta är naturligt en av Chalmers styrkor. ansvariga. Chalmers har tidigt utformat sina program i en s.k. Bologna-modell där man infört kandidatexamina och kandidatarbeten med en väl utvecklat målstyrning och kvalitetsgranskningsprocess. Genom att studenterna tidigt i sin utbildning (3e året) får skriva omfattande rapporter och blir bedömda med extern granskning tränas man tidigt i att formulera tekniska rapporter (inklusive muntlig framställning och opponering), vilket säkert påverkat resultatet positivt. Vid införandet av internationella masterprogram 2007 satsade Chalmers med starkt stöd av Chalmers Stiftelse (trettio miljoner kronor under en Treårsperiod - IMPACT) - på en strategisk och tydligt målinriktad utveckling av de nya masterprogrammen. Denna strategiska satsning har säkert haft positiv effekt. Dessa mastersprogram är numera en naturlig avslutning för alla våra civilingenjörsprogram vid Chalmers men är även en naturlig rekryteringsbas för duktiga internationella studenter. Dessutom skall man inte glömma Chalmers alla kompetenta och engagerade lärare och examinatorer som kontinuerligt handleder och kvalitetsgranskar de självständiga arbeten som Varför får Chalmers så bra betyg? Den mer djuplodade analysen får Chalmers säkert jobba med ett tag men det finns några faktorer som kan ha varit positiva för Chalmers. Högskolan har under ett antal år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete (med starkt stöd av Chalmers kårledning) med tydliga målformuleringar och ett aktivt stöd till lärare och programgenomförs vid Chalmers. Eftersom just examensarbeten har fått stor tyngd i den slutliga bedömningen av programmens kvalitét bör lärarnas insats absolut inte undervärderas. Dessutom har ju programansvariga och studieadministrativt stöd gjort en bra insats under flera år. Chalmers rekryterar mycket duktiga studenter högt söktryck Man har under flera år konstaterat att Chalmers har mycket höga söksiffror vad gäller studentantagning i en nationell jämförelse med konkurrerande utbildningar. Duktiga studenter är med stor sannolikhet en av de viktigare faktorerna för den mycket positiva bedömningen i utvärderingen som högskolan fått. Chalmers kan vara mycket stolta över sina studenter och deras prestationer Kritik mot utvärderingen Naturligtvis har utvärderingen fått en del kritik som alla kvalitetsutvärderingar får men man bör se detta som en utvärdering som främst bedömer kvalitén på de själv- 6 Matematisk musik Årets William Chalmers-föreläsning framfördes av universitetslektor Samuel Bengmark: En icke-orienterad matematikers funderingar om matematik, lärarutbildning och konsten att göra en låt. VISSA AV OSS minns kanske kurserna i Matematisk Fysik inte den enklaste delen av Chalmersutbildningen, tycker åtminstone Avançons utsände. Desto lättare att ta till sig Samuel Bengmarks matematiska musik. Den fick vi ett smakprov på under hans William Chalmers-föreläsning i RunAn den 5 november. Efter att ha presenterat ett geometriskt problem som kallas Kissing Circles (googla på det), kryddad med Soddys sats och lite Fibonacci-tal, så berättade Samuel om hur man kan göra musik av det hela. Han utgick textmässigt från dikten The Kiss Precise av Fredric Soddy, nobelpristagare i kemi Förmodligen den enda dikt som publicerats i tidskriften Nature (1936). I poetisk form beskriver dikten lösningen av Kissing Circles-problemet.

7 Lärosäte Chalmers Göteborgs universitet Karlstads universitet Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet Övriga universitet och högskolor Totalt Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Totalt antal utbildningar Jämförelse av några svenska universitet och högskolors resultat för Ingenjörsoch Teknikvetenskapliga utbildningar Matematikutbildningar (Kandidat och Master) ingår inte i denna utvärderingsomgång men fick också betyget mycket hög kvalitet. Ytterligare 232 utbildningar inom området utvärderades inte pga. att de var för nya eller hade för få självständiga arbeten. Chalmers har 35% av sina utbildningar med mycket hög kvalitet vilket är klart bäst i landet. Bioteknik Elektroteknik Informationsteknik Kemiteknik Maskinteknik Teknisk design Ekonomi och produktionsteknik Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Högskoleingenjör Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Civilingenjörs- och högskoleutbildningar vid Chalmers vilka får betyget mycket hög kvalitet. Resterande Civilingenjörs- och Högskoleingenjörsutbildningar vid Chalmers får betyget hög kvalitet. Utvärderingens resultat bygger till stor del på oberoende sakkunnigas kvalitetsbedömningar (utifrån examensmål för respektive utbildning) av ett slumpmässigt urval av de självständiga arbeten (examensarbeten), som genomförts inom respektive program. Dessa bedömningar kompletteras med en självvärdering skriven av programansvariga och intervjuer med studenter och lärosätesansvariga. Inte bara civilingenjörs och högskoleprogram har varit med i utvärderingen utan även de vid Chalmers förhållandevis nya kandidat- och masterprogrammen. Även här har Chalmers kommit mycket väl ut. nr AVANÇONS ständiga arbetena (jämfört med uppställda examensmål) med komplettering av självvärdering och intervjuer och därmed våra program. Eftersom dessa självständiga arbeten kan ses som ett slutligt mått på utbildningarnas- och de examinerade studenternas kvalitet kommer Chalmers mycket väl ut. Denna utvärdering borgar även gott för anställbarheten för våra studenter i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed för Sveriges möjligheter att konkurrera internationellt. Nöjda Chalmers kan vara mycket nöjd med resultatet av denna utvärdering men det innebär bara att arbetet oförtrutet skall fortsätta mot den tydliga målbild som Chalmers ledning har stakat ut. Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning., rektor Karin Markides. För närmare detaljer om utvärderingsmetoden och utfall för olika program: Slutsatsen är att Chalmers utbildningar håller mycket hög kvalitet. Claes Niklasson, F81, professor, Kemisk Reaktionsteknik vid Chalmers. Medlem i bedömargruppen för HSVs (UKÄ) utvärderingskluster Bio/Kemi/Miljö/Energiteknik. Vice ordf. i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Musikaliskt använde Samuel något som han kallade kvint-cirklar, som hjälpte honom att ta ut ackorden till låten Kiss Precise 2.0, vilken han sedan förtjänstfullt framförde tillsammans med kollegan Torbjörn Lundh från jazzkvartetten da Möbius Band. Samuel Bengmark (t.v) musicerade matematiskt tillsammans med kollegan Torbjörn Lundh från jazzkvartetten da Möbius Band. Samuel Bengmark presenterade även Chalmers efterlängtade masterutbildning Lärande och Ledarskap, som gör dig till både civilingenjör och gymnasielärare inom valfritt ämnesområde. BL 7

8 AVANÇONS nr Apply now! IF YOU DON T BUILD YOUR DREAM SOMEONE ELSE WILL HIRE YOU TO BUILD THEIRS - Tony Gaskins - CI Startup Camp is a 10 week program for driven entrepreneurs with focus on validating their business idea and build stuff. The best performing teams have the chance to be funded by Chalmers Innovation. The camp starts in February! For more information visit: 8

9 nr AVANÇONS Jag gillar att jobba med stora och viktiga frågor! Som projektledare och vd för GoBiGas har Åsa Burman, K88, en viktig position när det gäller att göra Sveriges energisystem mer hållbart. GoBiGas är Göteborg Energis miljardprojekt för att framställa biogas från skogsråvara. När demonstrationsanläggningen på Hisingen är i full drift, kommer den att öka den svenska produktionen med 10 %, om allt fungerar som det är tänkt. Det är tillräckligt för att förse bilar med bränsle. JAG ÄR VÄLDIGT STOLT över att ett kommunalt bolag som Göteborg Energi genomför en så här stor satsning, eftersom det handlar om både stora pengar och risker, berättar Åsa och fortsätter: Det är kommunala energibolag och förvaltningar som har ställt om det svenska energisystemet. Omställningen föranleddes av oljekrisen 1973 och tog fart under 1990-talet. Men det har krävts både klimatinvesteringsprogram som Klimp och rejält höjd koldioxidskatt, för att minska oljeberoendet och stimulera utbyggnaden av fjärrvärme. Ett projekt i två etapper GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project är tänkt att genomföras i två etapper. Etapp 1 utgörs av en demonstrationsanläggning där montaget nu är klart och driftsättning pågår. Den första gasleveransen ut på nätet är planerad till årsskiftet 2013/-14. Anläggningen är byggd för att producera 20 MW biogas under timmar per år, vilket ger 160 GWh. Om etapp 1 fungerar som det är tänkt, planeras en kommersiell anläggning på 100 MW. Det skulle ge ca 1 TWh metangas per år, vilket motsvarar behovet för bilar. Ingen i världen har förut byggt och kört in en anläggning av den här typen med både kontinuerlig förgasning och metanisering. Förgasningsdelen är dubbelt så stor som den hittills största anläggningen, som ligger i Tyskland. Indirekt förgasning Göteborg Energi har länge samarbetat med Chalmers i frågor som rör energiteknik. Den fluidiserade bäddpanna på 12,5 MW som står vid skeppsrännan är ett exempel. En fluidiserad bäddpanna innehåller het sand som fås att bubbla eller cirkulera genom att gas, exempelvis luft eller vattenånga, blåses genom den. Det skapar en lättkontrollerad och effektiv förbränningsmiljö. För några år sedan kopplade man på en liten förgasare, vilket är samma indirekta förgasningsteknik med två reaktorer som nu används i GoBiGas-projektet. Den kolvätegas som bildas i förgasaren innehåller kolmonoxid, vätgas, metan med mera och måste kylas, renas, trycksättas samt passera ett antal reaktorer för att få upp metanmängden från tio till 95 %. Metan som drivmedel Fördelen med att placera en anläggning som denna på Västkusten är att det redan finns ett stort regionalt gasnät på plats. Här finns också Volvo Lastvagnar, som i somras beslutade sig för att arbeta med två huvudbränslen: diesel och metan. Det måste finnas både produktion, distribution och tillgång på fordon för att detta ska lyckas. Samtidigt måste kostnaden för fordonsgas vara lite lägre än för bensin och diesel, för att metan ska bli ett attraktivt bränslealternativ. För att biodrivmedel ska kunna konkurrera med fossila bränslen krävs någon form av stöd eller skattelättnad. Framtidens energisystem Fördelen med metan som bränsle är att det är det kolväte som innehåller den minsta mängden kol i förhållande till den energi man får ut. Nackdelen är att det är en potent växthusgas. Det gäller att helt enkelt se till att man inte släpper ut metan. Vi har en anläggning som uppgraderar biogas från Ryaverket och den har ett utsläpp på 0,1 %. Jag tror inte att det är gigantiska tekniksprång som gör så att vi får ordning på klimatfrågan. Vi måste börja använda all den teknik vi har och arbeta med flera olika energislag och lösningar. Förnybar biogas framställd av skogsavfall är ett viktigt bidrag i det arbetet, avslutar Åsa Burman. JH Grundplattan började gjutas i februari 2012 och stålmonteringen påbörjades under våren. Som mest har 400 personer arbetat med anläggningen.

10 AVANÇONS nr Höstmöten, Spex och Kalas Fredagen den 22 november var det dags för Chalmersska Ingenjörsföreningens andra årliga fixpunkt: Lokalavdelning Västs årsmöte, Moderföreningens höstmöte, Vera-spex och Kalle Glader-kalas. ALLTIHOP BÖRJADE (som vanligt) med ett dubbelmöte i Palmstedtsalen. Lokalavdelning Väst var först på plan med sitt årsmöte. Efter verksamhetsberättelsen i kondenserad fotoform med bilder från årets aktiviteter så nyvaldes, omvaldes och avtackades ett antal styrelseledamöter. Se separat faktaruta. Sedan var det dags för moderföreningens höstmöte, där verksamheten, ekonomin, årsavgiften, styrelsen mm. behandlades. Vi vill växa Totala antalet medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen är nu drygt st (varav 7047 betalar hel avgift, 2656 halv avgift, 673 är ständiga medlemmar och är gratismedlemmar). Styrelsen arbetar kontinuerligt för att vi skall bli fler. Bland annat genom bättre marknadskommunikation, utveckling av medlemsnyttan i form av nya och förbättrade aktiviteter samt genom ökad samverkan med Chalmers Stiftelse, Högskolan och Studentkåren. Årsavgiften blir 320 kr Höstmötet beslutade att ordinarie årsavgift 2014 blir 320 kr, en höjning med ca 10% (den första på ca tio år). Pensionärer som har fyllt 65 år före 2013 får betala halv avgift; 160 kr. Övriga betalar hel avgift. Nyexaminerade får gratis medlemsskap under examensåret samt året därefter. Styrelsens sekreterare Leif Danielsson, M79, redogjorde för hur medlemmarna fördelar sig åldersmässigt och geografiskt. Ålderskurvan växer snabbt efter examen, för att sedan dippa under småbarnsåren och därefter stiger den igen. I Sverige är mellan 21 och 38 procent av alla chalmerister medlemmar i föreningen, beroende på var man bor (vi ligger i topp bland svenska universitet och högskolor). Ute i världen är siffrorna lägre; 5 25%. F.n god ekonomi Kassören Roger Nordman, K98, presenterade en till synes god ekonomi. Årets resultat blir t.o.m ett plus på drygt en halv miljon kr främst beroende på att vår katalog inte tryckts och distribuerats i år, utan kommer först nästa år. Katalogens utgivningsfrekvens och distributionsform är under löpande diskussion. Avançons finns numera tillgänglig som PDF. Katalogen som PDF har också diskuterats, men det kan bli problem med datasekretessen. Nyheter om årsavgiften och styrelsen finner du i separata faktarutor. Kejserligt Veraspex och Gladerfest Efter dubbelmötet var det spexdax i form av årets Vera-produktion Zheng den förste kejsaren i RunAn. Vera-ensemblen var som vanligt i högform, och det bjöds generöst på vitsar, sång och dans till publikens hörbara förtjusning. Efter spexet vankades ett trerätters kalas med dryckel och gyckel i festlokalen Kalle Glader. Under ledning av toastmastern spexdirecteur Kajsa Markstedt skålades och sjöngs det friskt, och sedan gycklade de duktiga tjejerna i Vera-ensemblen till kaffet. Andra glada chalmerister lät också sina mer eller mindre ljuva stämmor ljuda i sånger och anekdoter. En särskild eloge går till SGG (Scrubben- Gubbarnas Gotteri) som stod för den goda maten. För mer referat, protokoll och bilder, se BL 10

11 Nytt i styrelserna Lokalavdelning Väst fick en ny ledamot; Max Petersson, Z01. Maud Ahlberger Comi, TD06, och Håkan Envall, K87, avtackades för ett gott arbete. VÄSTSTYRELSEN 2014: John Petersson, Z02 (ordf), Åke Karlsson, M87, Bengt Perbo, E64, Max Petersson, Z01, och Johan Tärbo, E87. Att två avtackades och en nyvaldes innebär en vakans hör av dig till om du är intresserad eller har ett bra tips. I Moderföreningen kvarstår Irene Svensson, K74, som ordförande fram till Vårmötet (3/5), medan valberedningen jobbar vidare på att finna en lämplig efterträdare. Claes Niklasson, F81, valdes om på två år, Bengt Haner, K73, Jennie Larsson, M07, och Jan-Olof Ohlsson, E80, valdes in som nya ledamöter. Följande ledamöter är valda till 2014: Per Bjerndell, K90, Leif Danielsson, M79, Roger Nordman, K98 samt Lena Olofsson, K75. Staffan Mossberg, E98, och Lobo Olsson, DE10, avtackades för ett gott arbete. Se hemsidan för övriga föreningsfunktionärer. Jubileumsfondens stipendiater Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond delar varje år ut ett eller flera stipendier till chalmerister som gjort speciella instaser för att främja Chalmersandan, och särskilt bidragit till att stimulera kontakten mellan studenter och alumner på Chalmers. I år belönades tre personer: FOLKE HJALMERS, F64, som under många år med stor energi byggt broar mellan olika Chalmersintressenter och dessutom bland mycket annat har varit delaktig i ett flertal insamlingar, t.ex nya Kårhuset under talet. JONAS OTTERHEIM och JOHAN SVENS- SON, som grundat organisationen Global Internships, vars syfte är att skapa praktikoch arbetsplatser i Kina. nr AVANÇONS Välkommen till årets Gustaf Dalénföreläsning Fredagen den 28 februari 2014 boka in den dagen redan nu. Då kommer nämligen årets Gustaf Dalén-medaljör Anna Nilsson-Ehle, F76, att bjuda på lite fredagsmys ; preliminärt i Gustaf Dalén-salen (mer info om tid och plats kommer senare). Allt hänger ihop, och alla spelar roll Så lyder arbetsnamnet på Annas föreläsning, och vi får väl anta att hon kommer att fördjupa sig i detta tema med viss hjälp av sin digra yrkeserfarenhet. Anna har ju bl.a hunnit med att jobba med så vitt skilda saker som biltillverkning, logistik (förarlösa truckar), Lean Production-consulting, naturvetenskapliga upplevelser (Universeum) och trafiksäkerhetsforskning (SAFER). BL 50-årsjubileum för USA-kommittén LÖRDAGEN 16 november hade över 200 gamla USA-Canada-praktikanter hörsammat inbjudan till en jubileumsträff på Valand i Göteborg för att fira USA-kommittén som bildades Kommittén heter idag USA Summer Internship Program och vänder sig till studenter från åtta olika sektioner som studerat minst tre år. Tanken är att praktiken ska utgöra ett komplement till utbildningen på Chalmers och ge värdefulla erfarenheter från arbete i ett annat land. Föreningen drivs av teknologer som läser tredje eller fjärde året vid, Maskinteknik, Väg och Vatten, Industriell ekonomi, Bioteknik, Kemiteknik, Teknisk design, Kemiteknik med fysik samt Automation och mekatronik. Praktikperioden ska helst omfatta minst åtta veckor. Deltagarna skall tilldelas kvalificerade arbetsuppgifter. En av programmets hörnstenar är att alla skall kunna vara med oavsett ekonomiska förutsättningar. Föreningen är beroende av annonsförsäljning, donationer och andra samarbeten. Vi CING:are kan väl fundera på hur vi kan hjälpa till. Hjälp till med sommarjobb Bäste cingare/chalmerist som bor eller arbetar i USA alternativt Canada, eller har goda kontakter där Hör av er till USAkommittén med tips om praktikplatser, för en eller flera trainees från Chalmers under sommaren Hör av er till oss om ni har tips på platser eller har frågor: Elisabeth Bergman, chairman Marcus Antonsson, Sales manager

12 AVANÇONS nr ANTAL NY- ELLER OMBYGGDA STUDENTBOSTÄDER I GÖTEBORG: stycken, stycken, stycken stycken, stycken Kunskapsstaden Göteborg har närmare studenter, men bara 9000 studentbostäder I OKTOBER öppnades dörrarna för inflyttning till SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders, nya studenthem på Gibraltargatan. Det rör sig om 94 lägenheter, de flesta är enrummare på 24 kvm, men det finns även några på två respektive tre rum. Hyran för de förstnämnda är kr/mån. Inte billigt, men skäligt?! Varför byggs det inte mer när behovet är enormt? Göteborg har av tradition haft två stora aktörer inom studentboenden, SGS och CSB, Chalmers Studentbostäder. CSB har i dag drygt lägenheter och SGS cirka 6800 lägenheter. Den senaste stora nybyggnationen var SGS studentboende vid Lindholmen med över 400 lägenheter som invigdes Stiftelsen Göteborgs Studenthems 94 nya studentlägenheter vid korsningen Gibraltargatan /Eklandagatan var inflyttningsklara i oktober. Varje lägenhet hade 50 sökande i snitt. 12 Orsaken till att man inte bygger mer kan förenklat förklaras med tre orsaker. Rigida byggregler, slopandet av byggsubventioner för små lägenheter och många överklaganden. Som exempel kan nämnas att överklaganden förhalade byggstarten för SGS nya studenthem vid Gibraltargatan med över 11 år! Alla studentlägenheter skall i Sverige vara handikappanpassade. I Norge räcker det med 20 % och att det på varje våning finns tillgång till en handikapptoalett. Detta har intresseorganisationen Studentbostadsföretagen lagt fram som förslag även för Sverige men har bemötts negativt av Boverket. Ovanstående parametrar bidrar till att byggkostnaderna för små studentlägenheter blir höga. Vad händer på studentbostadsfronten i dag? Den största aktören SGS har inflyttning på Gibraltargatan och kommer vid årsskiftet även att erbjuda lägenheter i två ombyggda äldreboenden på Hisingen, vilket ger ytterligare 150 nya studentlägenheter, sammanlagt 244 lägenheter. Chalmers Studentbostäder, CSB, sätter i höst spaden i jorden för ett helt nytt studentboende på Guldheden, på berget ovanför Mossens idrottsplats, och det ger 125 nya lägenheter. (Som kuriosa kan nämnas att överklagandetiden från omkringboende har pågått sedan 2004!) Vidare bygger man om ett äldreboende vid Kapellplatsen, och där skapas 75 lägenheter under Totalt 200 nya studentlägenheter hos CSB. Nu har även nya aktörer fått upp ögonen för studentbostadsmarknaden och Göteborgs stad som lanserat begreppet, Göteborg kunskapsstaden, inser att utan bostä- Joakim Wallin, V95, VD för Chalmers Studentbostäder, CSB. Den enda av de större studentbostadsaktörerna som i dag håller på med nyproduktion. Det resulterar under 2014 i 125 nya studentbostäder på Guldheden. der kan man inte locka hit studenter. För att hjälpa till att råda bot på bostadsbristen går nu det kommunala Framtiden AB in och planerar för studentbostäder. Nya studentboenden på Campus Johanneberg? Vi passerar Club Avancez, på vår väg upp till Sven-Erik Adolfsson, tämligen nytillträdd VD för Chalmersfastigheter, i hans nya kontor längst upp under takåsarna i Villan med adress Gibraltargatan1. Den senaste nyproduktionen av studentboenden som Chalmersfastigheter var ansvarig för är studentboendet Chabo, beläget mellan Vasaområdet och Kemihuset på Campus Johanneberg. Sven-Erik bekräftar att det finns en massa planer för Johanneberg likväl som för Campus Lindholmen. Det finns tankar på flera möjliga studentboenden men först måste det till en mer övergripande översyn av vad man skall göra med all mark på i första hand Campus Johanneberg. Tankar finns att skapa om karaktären på Gibraltargatan till en stadsgata med en anpassad byggnation efter hela västsidan av gatan från Vasaområdet upp till slutet av parkeringsplatsen vid Kopparbunken. I detta sammanhang vill man skapa en tydlig entré till chalmersområdet från öster vid biblioteket. Det finns förslag på ett höghus med studentboenden intill Chal-

13 nr AVANÇONS HÄNDER PÅ KÅREN Sugen på mat eller fika? SOM DEN IDOGE Avançonsläsaren har läst äger Chalmers Studentkår flera företag. Ett av dem är Chalmers konferens och restauranger som har caféer och restauranger på Chalmers båda campus. Företaget har 14 olika enheter, allt från mysiga fik till snabblunch och finare resturanger. Chalmersfastigheters VD, Sven-Erik Adolfsson, håller på att se över möjligheterna för tillgänglig mark på Campus Johanneberg och det finns en ambition att få in ett antal studentboenden och på så sätt skapa ett Campus av mer internationell prägel. mers Kårhus och ett ytterligare studentboende närmare Gibraltargatan utefter Tvärgatan. Många studenter äter sin lunch på Kårrestaurangen den stora lunchrestaurangen på campus Johanneberg, och utsikt över dem får man från den lite lyxigare restuarangen Hyllan. Efter maten kan man ta en fika på J.A. Pripps eller något av de andra caféerna. Även på Lindholmen finns en komplett uppsättning matställen där L s Kitchen står för lunchen, om man inte vill festa till det och äta på L s Resto. Fikat intas på Cafe C som utan tvekan är Lindholmens bästa. Var, hur, om och när är alltså frågor som söker svar, men ett antal attraktiva och spännande idéer finns redan idag. Studentbostadsutbud och efterfrågan är inte i samklang. Man inser att dissonansen mellan utbud och efterfrågan inte beror på ointresse och att det jobbas systematiskt på både kort och lång sikt för att lösa bostadsfrågan för Chalmers studenter idag och framgent. LRN Studenthemmet Chabo som byggdes av Chalmersfastigheter och invigdes 2007 innehåller 479 studentlägenheter. Själva studenthyresrörelsen sköts av CSB och fastigheten samägs idag av Chalmersfastigheter och AP-fonderna. Över lag är priserna anpassade efter den största målgruppen, studenter, och ofta kan man få rabatt med laddat kår- eller gästkort. Gästkortet fås gratis i alla bemannade kassor. Företaget drivs i studentkårens regi, men alla enheter är öppna också för Chalmersalumner och alla andra som vill komma till skolan och umgås, äta lunch, puba eller bara köpa en kaffe i farten. Läs mer om alla trevliga ställen på Linn Hansen, redaktör för tidningen Tofsen 13

14 AVANÇONS nr CING-CE Annual Meeting in Zurich The centre of gravity for Chalmers Alumni in Continental Europe Chalmers alumni in front of the oldest exhibit at Beyers clock museum, a medieval time measuring machine. ON MY WAY BACKon the German motorway from Zurich to Munich, I could, not without some malicious joy, look at the several tens of kilometres of traffic jam in the other direction with all the Swiss guys who left Switzerland for the weekend to avoid facing the Chalmers Alumni society in their own yard, I could, at good German highway speed, recapitulate the most important lessons learned through the three days of annual meeting with the CING-CE in Zurich CING s members, the international master students spending their master year at Chalmers, getting overwhelmed by Chalmers Spirit, do not speak or understand Swedish at all! Let s face it: we have very few updated presentations in anything but Swedish on our CING web site or in Avançons. This fact was suddenly very obvious to me and the CE board as Frantisek Kinces, one of graduated international master students, spoke up during the meeting and we switched meeting language to English on the run. Saturday lunch at high see, on a ship on lake Zurich. Some of you might wonder why is Claesconny writing in English has he suddenly lost his mother tongue? Not at all, and this is the most remarkable lesson learned, many members of the fastest growing group of View from the rooftop of the Zurich Hauptbahnhof. The event started already on Friday at noon with golf for a small group. Raining cats and dogs all morning, as we came to tee 2 the sun came out and we could take of the rain jacket and were able to play the complete round including hole 19 in short sleeve shirts, not bad for early October. A larger group participated in a presentation on what s going on deep below the surface underneath the Zürich Hauptbahnhof as well as a guided tour through the station. We even went up on the roof having the whole of Zürich at our feet. For the evening Gunilla had found a nice Italian restaurant just around the corner from our hotel, where the two groups came together meeting old and new friends. Over the years we have always had buses to transport the participants from one event to the other. In Zurich you do not do it that way they have an extremely well working bus-, tram- and train network to bring you anywhere you want. You just buy a Zürich-card and you can for few CHF use the network for 24 hours as much as you like. Everybody armed with the Zurich-card, split into two groups we took off for the Beyer clock museum to be guided through the history of Swiss clock manufacturing from medieval time to our days of precision mechanical chronograph watches costing more than most homes. The early group then had a good hour time to look at the older parts of Zurich in the nice mild weather walking down to the Zurich See. With drawn Zurich-cards we boarded a boat for a tour on the lake. As it was already in October only the short tour was available so we stretched the use of the Zurich-card and made two tours, one clockwise and one counter clockwise to give us enough time for Life is good, the whole group, including the photographer, shortly after "Livet är härligt..." 14

15 nr AVANÇONS lunch and a couple of beers. Back in the harbour everybody had the opportunity to look at down-town Zurich. The Crown Plaza Hotel hosted the annual meeting on Saturday evening. About 40 alumni had found their way to Crown Plaza to participate. The formal annual meeting paragraphs passed through in regular CING spirit, firstly on paragraph 9, How do we get more alumni for our activities the discussion took speed and we suddenly realised that we have a large and growing group of members, the masters, of which many do not speak or understand Swedish at all! We immediately switched meeting language from Swedish to English for the continuation of the meeting, leaving the CING Gothenburg and Chalmers representatives to face the task of talking English to prepared Power- Point slides in Swedish, a task they managed with honour. This is an obvious hint for all of us for the future we have to be more international, even if some of us Swedes, living far away from the old country, welcome the CING annual meetings to be Swedes for some days. Of course we were late for the dinner after these lengthy discussions, but Gunilla, sending mails to the kitchen from her iphone kept the dinner hot until we were finished. I m sorry, but I can t remember how we managed such a situation before we had iphones, maybe did we eat our dinner cold? As Sten Rydman, our treasurer, board member in CING-CE since 13 years did not whish to candidate for re-election so we gave him a big hand and small present to show our gratitude to Sten for his very valuable contribution to the development of CING-CE over all those years. The rest of the board members were willing to re-candidate for another year and as Frantisek nominated himself voluntarily, the election could be finished in few minutes. Energihamnen i Göteborg blir grönare Hälften av Sveriges råolja importeras via Energihamnen, som är den gemensamma beteckningen på Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen, och förädlas därefter i något av de tre raffinaderier som ligger i direkt anslutning: Preem, St1 (som äger Shell-stationerna) eller Nynäs. TANKAR DU DIN BIL i Sverige, är chansen femtio procent att bensinen eller dieseln distribuerats via oss, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, och fortsätter: Det gör Göteborgs Hamn till en viktig aktör när det gäller att medverka till en hållbar framtid. Sverige har, liksom resten av EU, förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone 20 % till år Dessutom har Göteborg, tillsammans med 371 andra europeiska städer, skrivit på ett så kallat borgmästaravtal om att överträffa 2020-målet. Verksamheten i Energihamnen präglas i högsta grad av dessa klimatmål, berättar Magnus. DETTA HÄNDER Raffinaderierna och lagringsbolagen blandar i allt mer förnybart i sina produkter. Ett exempel är Preems miljödiesel Evolution, delvis framställd av tallolja, som tillverkas i anslutning till hamnen. Göteborg Energi satsar stort på produktion av biogas i Göteborgs Hamn. Läs mer om detta på sid 9. År 2015 finns en terminal för flytande naturgas LNG på plats i hamnen, som kommer att förse miljömedvetna industrier och rederier med drivmedel. När infrastrukturen är färdig och hanteringen fungerar, kommer naturgasen att bytas mot biogas LBG. Satsningar på rejält minskade utsläpp av kolväten, gasåtervinning vid lastning av bensin och luktfilter. JH As always Fredde had the right tone for Liver är härligt and we could finish the day with a superb dinner. Sunday morning we again used our Zurich cards to take the tram to an old mill to be guided through the process of making flour from wheat grains. For the following lunch we returned to the site of the crime, Hauptbahnhof to get something to eat and to say Auf Wiedersehen to old and new friends until next meeting somewhere in Europe. Conny Claesconny Sundberg, E85 President CING-CE 15

16 AVANÇONS nr Kom med, du också! Chamersska Ingenjörsföreningen är en global kamratförening för mer än chalmerister med 15 lokalavdelningar i fyra världsdelar. Underhållning och gyckel, skratt, spex och glädje de festliga inslagen är självklara CING-ting får du vår katalog på mer än 1000 sidor med adresser och telefonnummer till samtliga nu levande chalmerister runt om i världen. ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE kontaktnät kan ge dig ovärderlig hjälp att nå den framgång som du och dina kunskaper förtjänar. Dessutom har du trevligt under tiden. Moderföreningen plus lokalavdelningarna ordnar mängder av aktiviteter allt från seriösa seminarier om livsviktiga frågor till glada fester i goda vänners lag. Som CINGmedlem är du fortsatt en del av Chalmers, och du är så aktiv som du själv vill. Du får kontinuerliga inbjudningar och information digitalt. Läs mer på Vi hjälper till att ordna årskursträffar eller jubiléer för dig och dina vänner. Adresser och utskick kan du få hjälp med. Ett tips: Lägg mötet i samband med Vårkalaset. Fyra gånger per år kommer tidningen Avançons med reportage, referat och information om kommande aktiviteter. Den kunskap och de kontakter man fick under studieåren på Chalmers gav en god grund för ett framtida yrkesliv. Chalmersska Ingenjörsföreningen hjälper till att hålla nätverket uppdaterat. Dessutom hålls kontakten levande med vår gamla skola. Leif Johansson, M77, bl.a styrelseordförande på Ericsson. Studiebesök, som här hos Google med Lokalavdelning USA-Canada och på Onsalaobservatoriet, är återkommande inslag. 16

17 nr AVANÇONS After Work, våren 2014, på Sveriges framsida och baksida samt i Kina och Norge. Tillgång till Club Avancez med frukost, lunch, after work-pub (dans vissa kvällar) samt möjlighet att hyra restaurangen för en billig penning. Till minne av föreningens förste Nobelpristagare delar vi årligen ut Gustaf Dalén-medaljen till därtill väl förtjänta chalmerister. Det arrangeras familjedagar som t.ex på Tom Titts Experiment med Lokalavdelning Stockholm eller en utflykt med muséitåg till Lödöse muséum med Lokalavdelning Väst. Lokalavdelning Stockholm 17/1 Akkurat, Hornsgatan 18. 4/2 Senior-Emil Östra Station 20/2 Pressklubben 21/3 Akkurat 1/4 Senior-Emil Östra Station 10/4 Pressklubben 16/5 Akkurat 3/6 Senior-Emil Östra Station 13/6 Boule och Berså, Danvikstull Lokalavdelning Väst I Villan, Gibraltargatan 1A, Göteborg. Vi kan avnjuta ölen tillsammans med lite nice jazz.. Torsdag, 23/1 och 23/3, kl Lokalavdelning Norge Restaurant Egon (i Paléet), Karl Johansgt. 37, Oslo. Från kl /1, 12/2, 12/3, 9/4 och 1/5. Lokalavdelning Kina Afterwork (and annual Meeting) at Business Sweden. Adr: 12F, Sail Tower, 266 Hankou Road, Huangpu district, Shanghai. Januari 24th at 18:30 21:00. Afterwork at Abbey Road restaurant & Bar, 45 Yueyang Lu in Shanghai, near Dongping Lu. Thursday february 20th from 19:00. Föreningen arrangerar intressanta föredrag och seminarier. Det finns även återkommande arrangemang för särskilda intresseområden. VM i golf för chalmerister är ett exempel. 17

18 AVANÇONS nr Blivande Chalmerister? Det talas i dagens Sverige om vikten att tidigt få barn och unga intresserade av teknik och naturvetenskap. Vid det här laget får Chalmersevenemanget Rädda ägget och Upplev Teknik räknas till en av de mest framgångrika metoderna. I november var det dags igen elfte året i rad. DET HELA HAR SIN upprinnelse i att Lars Ragnar Nerelius, M80, och Per Anders Träff, M82, funderade kring vad man skulle kunna göra för att tidigt få barn intresserade för teknik, och få vetskap om att Chalmers finns. Kanske anordna en tävling som skulle vara såväl nyskapande som spännande och med fokus på barnens egna konstruktioner? Lösningen blev Rädda ägget. Konsten att släppa ett rått ägg från 15 meters höjd i en av barnen egenhändigt utklurad och tillverkad konstruktion, utan att ägget går sönder när det slår i backen drog man igång i Kopparbunkern på Chalmersområdet i Göteborg. Med framgång direkt. Tävlingen har vuxit för varje år, och i årets tävling, som ägde rum 14 och 15 november, deltog nära 92 klasser, 2000 femteklassare, från Lysekil i norr till Halmstad i söder, från Tranemo i Öster till Styrsö i väster. Flera skolor återkommer år efter år med nya lag. Hur gick det då för de tävlande och deras konstruktioner i år? Jo, de två domarna, båda chalmerselever, kunde konstatera att äggen kom ner i oskadat skick nästan varje gång. Vare sig det handlade om farkoster som Den överkokta sparrisen, The Falling Candy Pig, Pinjata eller Gunilla the Pregnant Woman. Jo, funktion är nog viktigt, men i de flesta fall hade det jobbats hårt med utsmyckning och presentation också. Industridesign utan hämningar. Och givetvis tar de tävlingsansvariga hänsyn även till detta. Det utses nämligen vinnare i tre olika kategorier: Den teknisk smartaste lösningen Den roligaste konstruktionen Den bästa presentationen. Vinnande lag utsågs efter detta nummers pressläggning. Priserna kommer att delas ut av en av årets Nobelpristagare i samband med dennes föreläsning på Chalmers. Sedan fem år tillbaka kombineras tävlingen även med Upplev Teknik, där barnen under halvannan timme i Betonghallen, bara ett par hundra meter från Kopparbunken, dels får ta del av diverse tekniska klurigheter, dels även själva göra egna experiment, handledda av ett 30-tal chalmerister. I år kunde deltagande klasser till exempel få göra sin egen el, testa superkall snabbglass (flytande kväve + vaniljvisp = glass), försöka lyfta sin egen vikt, bygga hus och broar med spagetti och limpistol, testa klimatspel, känna igen lukter och smaker med mera med mera. Ambitionen är att barnen vid de totalt elva stationerna själva ska kunna testa på teknikapplikationer från olika delar av Chalmers verksamhet, allt anpassat till en femteklassares ålder och baskunskaper, säger Lars Ragnar Nerelius, som fortfarande är djupt engagerad i projektet. Som exempel kan nämnas försöken med egen elproduktion. Varianten med att cykla tills glödlampan tänds är klassisk. Men om man efter hand kopplar in både en och två och tre vanliga glödlampor för att se hur mycket mer man då måste ta i på cykeln? För att därefter dessutom koppla om från glödlamporna till lika många och ljusstarka men samtidigt betydligt strömsnålare LED-lampor? Då är det inte bara sambandet mellan trampinsats och lysande lampa som åskådliggörs, plötsligt blir skillnaden i energiförbrukning mellan gammal och ny belysningsteknik också så påtaglig att den känns Rädda Ägget och Upplev Teknik har blivit Chalmers största och mest populära aktivitet. Vi vill visa att teknik kan vara kul och samtidigt visa något av vad vi gör på Chalmers och om ett antal år kanske de börjar studera hos oss, säger Per Anders Träff, projektledare (äggledare som de säger internt) för Rädda Ägget sen starten. Peter Birgerstam 18

19 Bellman kom till Stockholm MINGEL SPEX ÅRSMÖTE SPEXKALAS LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2013 hade Chalmersspexet Bellman Stockholmspremiär. Det var mingel och spexföreställning på Södra Teatern och årsmöte följt av spexkalas på Medicinska föreningen i Solna. Motionscykel med generator tänder den ena 60 Wattaren efter den andra. Tungt att trampa! Byts mot ledlampor, mycket lättare att trampa. Varför? Chalmeristerna förklarar. Lyssna på kompisen 25 meter bort med parabolmikrofon. Bygga stark och hög spagettikonstruktion med limpistol i fackverk. Chalmeristerna förklarar hur och varför. Trevligt mingel med många bekanta ansikten och storartad spexunderhållning gjorde redan dagen minnesvärd. Efter förflyttning till Solna tog Lokalavdelning Stockholms årsmöte vid, där ordföranden sedan 2008 hanterade den lite speciella ordförandeklubban för sista gången. Magnus Berger F03 valdes till ny ordförande. Och snart kunde Kalaset ta sin början med mat, dryck och gyckel till kvällen blev sen.

20 AVANÇONS nr SKF i korthet Grundat anställda, varav ca i Göteborg. 140 anläggningar i 32 länder. Omsatte 64,5 miljarder kronor Chalmerist med uppdrag att minska klimatpåverkan Egentligen är vårt uppdrag väldigt enkelt; det handlar om att med hjälp av livscykelanalyser minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan, säger Jenny-Ann Nilsson (M09), projektledare på SKF Group Manufacturing Development Centre (MDC) i Göteborg. JENNY-ANN ingår i ett team som arbetar för att frågor som handlar om miljö och hållbar utveckling ska bli en naturlig del av beslutsfattandet på SKF. År 2005 lanserades strategin SKF BeyondZero för att minska miljöpåverkan både från den egna verksamheten och från kundernas verksamhet. Ett resultat av det arbetet lanserades år 2012 SKF Beyond Zero Portfolio. Det är en serie produkter med bättre miljöprestanda än standardlösningarna på marknaden, berättar Jenny-Ann, och fortsätter: Vi har tagit fram speciella produktdatablad med information om hur mycket CO 2 - ekvivalenter man kan spara genom att använda produkten i fråga. LCA Livscykelanalys Livscykelanalys handlar om att kvantifiera all materia och energi som omsätts under hela den tid som en produkt, process eller tjänst existerar. Emissionerna av CO 2 -ekvivalenter är en central del i detta arbete. Vi studerar miljöpåverkan i detalj från våra leverantörer, vår egen tillverkning och våra kunders applikationer genom att undersöka hur råvarorna tas fram, hur produkten tillverkas och används samt hur den tas om hand när den är uttjänt. Det gäller att få koll på vad som är viktigt och vad som är försumbart för att kunna fokusera på rätt insatser och undvika suboptimering. Vi tar reda på var i livscykeln miljöpåverkan är störst och hur man bäst minskar den. Jenny-Ann Nilsson, M09, arbetar nu med de intressanta och viktiga frågor som hon hoppades få arbeta med, när hon valde Industrial Ecology. För många av våra produkter är det användningsfasen som har störst inverkan. Om ett rullningslager sitter i en applikation med högt varvtal, är det oftast friktionen som genererar det överlägset största utsläppet av CO 2 -ekvivalenter. Sprider kunskap En viktig uppgift för teamet är att bygga upp och tillgängliggöra kunskap när det gäller miljö och hållbarhet, något som kräver kunnande i både organisationsteori och beteendevetenskap. Utöver arbetet med SKF Beyond Zero Portfolio, så har vårt största projekt under året handlat om att föra in livscykelaspekter vid inköp av produktionsutrustning. Vi har tagit fram beslutsstöd för Inköp och Processutveckling för jämförelse av olika maskinalternativ när det gäller miljöpåverkan. Det finns ett stort sug efter vår kunskap inom företaget och vi försöker sprida det vi arbetar fram via centrala riktlinjer, workshops och seminarier. Tidigt miljöintresse Jenny-Ann läste till en början maskinteknik med logistikinriktning, men blev ganska snart intresserad av masterutbildningen Industrial Ecology. Examensarbetet, som gjordes på Vattenfall, handlade om miljöpåverkan vid brytning av uran, guld och koppar. Första anställningen efter examen blev på Vattenfall Power Consultant i Göteborg, där Jenny-Ann arbetade med CO 2 - transport i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlade om CCS Carbon Capture and Storage det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. Det var ett väldigt intressant projekt, men jag ville arbeta mer med renodlade miljöfrågor, och mera förebyggande, än endof-pipe. Det kändes naturligt att söka sig till SKF, som jag tyckte visade upp ett ambitiöst och trovärdigt miljöengagemang. Jag trivs väldigt bra här och känner att arbetet både är meningsfullt och uppskattas av företaget. Här finns det dessutom stora möjligheter att utvecklas, avslutar Jenny-Ann Nilsson, M09. JH 20

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Planera din framtid hos oss.

Planera din framtid hos oss. 2010 2011 Planera din framtid hos oss. 2 3 E.ON Graduate Program ger dig en drömstart i karriären. Är du beredd att investera din tid hos oss, så erbjuder vi ett av Sveriges mest välrenommerade traineeprogram.

Läs mer

The Swedish cluf of Shanghai November 2014. November. Program för Svenska klubben

The Swedish cluf of Shanghai November 2014. November. Program för Svenska klubben The Swedish cluf of Shanghai November 2014 November Program för Svenska klubben Du vet väl att du kan köpa dina julbordsbiljetter på alla våra event som bland annat lördagsdrinkar! 5/11 Taobao - fortsättningskurs

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Klimatmål. Sveriges mål EU 2020. Förnybar energiproduktion. minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta. Förnybar energi till transporter = 10%

Klimatmål. Sveriges mål EU 2020. Förnybar energiproduktion. minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta. Förnybar energi till transporter = 10% Klimatmål 2020 Förnybar energi till transporter = 10% Uppnått 2020 Förnybar energiproduktion minst 50% Uppnått 2030 Fossilfri fordonsflotta 2020 Energieffektivisering + 20% Sveriges mål 2050 Nettobidrag

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Måndag 11/2 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Kom till Föreläsningssalen Rönnen på Campus US mellan 11-17 och se delar av vad Linköping kan erbjuda i friskvårdsmöjligheter. Nautilus och Campushallen

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Vårmöte på Husqvarna AB i Husqvarna lördagen den 25:e april 2015 med närmare studium av motorsågsfabrik. Tema: Se Såg Sett i Husqvarna

Vårmöte på Husqvarna AB i Husqvarna lördagen den 25:e april 2015 med närmare studium av motorsågsfabrik. Tema: Se Såg Sett i Husqvarna Chalmerska Ingenjörsföreningen Småland-Blekinge inbjuder adresserad till: Vårmöte på Husqvarna AB i Husqvarna lördagen den 25:e april 2015 med närmare studium av motorsågsfabrik. Tema: Se Såg Sett i Husqvarna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen.

FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO. a) Protokollet från föregående möte har distribuerats och godkändes av styrelsen. FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN URBANISATIONEN CABALLO BLANCO EL GATO Styrelseprotokoll från möte hållet på C/Compas de San Juan Torsdagen den 10 januari 2013, kl. 10:30 Välkomna Närvarande: Frånvarande: Ana

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Chalmersska Ingenjörsföreningen

Chalmersska Ingenjörsföreningen Chalmersska Ingenjörsföreningen PROTOKOLL CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGENS HÖSTMÖTE 28 NOVEMBER, 2014 Plats: Palmstedtsalen, Chalmers Deltagare: Anders Lenander HI E03, Anders Wennberg I86, Axel Winther

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN

MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN MÖTEN & KONFERENSER PÅ JOSEFINA KUNGLIGA DJURGÅRDEN EN UNIK PLATS FÖR inspirerande konferenser Varje konferens bör betraktas som en investering i företaget och dess personal. En konferens resulterar i

Läs mer

Välkommen till öppet hus!

Välkommen till öppet hus! Välkommen till öppet hus! Du kommer att möta våra duktiga elever, engagerade lärare Öppet Per Brahegymnasiet och fåhus uppleva på vår vackra skolmiljö. Lördagen denöppet 8 november, kl 10-13 Vad: PB-dagen,

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(6) Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter ordförande TUN Hans Karlsson, vice ordförande Sandra Eriksson Arnold Pears, t.o.m.

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer