Kom med du också! sid 16-17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom med du också! sid 16-17"

Transkript

1 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 4, Årgång 29 Spexjubileum! sid 23 Saabs bilkompetens lever sid 5 Chalmers får toppbetyg sid 6-7 Förstärk ditt globala nätverk! För 88öre om dagen får du ta del av alla våra aktiviteter. Betalningsinformation är bifogad tidningen. GoBiGas1 klart för start sid 9 Nytt från Höstmötet sid Var skall studenterna bo? sid 12 Chalmers största event sid 18 Kom med du också! sid 16-17

2

3 Grattis Chalmers! DET FINA VÄDRET HÖLL I SIG LÄNGE, länge, även om en och annan höststorm påminde om kallare tider. Och nu står plötsligt julen framför dörren! Har man roligt så rusar tiden snabbt, och roligt har man ofta i sällskap med Chalmersska Ingenjörsföreningen! Senaste numret av Avançons som du nu håller i handen, ger en inblick i vad som händer omkring Chalmers, Chalmersska Ingenjörsföreningen och i dess lokalavdelningar, och jag hoppas du ska finna läsningen chalmeristiskt givande, roande och berikande! Först vill jag nämna den fina placeringen högskolan nådde vid utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna i Sverige, där Chalmers placerade sig högst i topp av de tekniska högskolorna. Så glädjande för oss chalmerister att Chalmers utvecklas över tiden på ett så positivt sätt. Stort grattis till alla involverade på högskolan! Nu några ord om Höstmötet i slutet av november, som lockade ett 50-tal medlemmar till Palmstedtsalen. En presentation av Chalmersska Ingenjörsföreningens och styrelsens strategiska inriktning startade en givande diskussion där bl a medlemsrekrytering, mentorskap och profilering togs upp. Därefter summerades årets verksamhet i korthet och en handlingsplan för 2014 fastslogs. Föreningens räkenskaper är nu i god balans, och kassör Roger Nordman förmedlade en positiv prognos för Styrelsens föreslagna höjning av medlemsavgiften, till 320 kr/år, klubbades enhälligt igenom, vilket ger utrymme för de satsningar som ska förstärka rekryteringsarbetet och profileringen av föreningen, och förbättra kontaktytorna till medlemmarna. Valberedningens föreslagna nya styrelseledamöter, Bengt Haner, K73, Jennie Larsson, M07, och Jan-Olof Ohlsson, E80, valdes in för perioden , och Claes Niklasson, F81, för en andra 2-års period. Undertecknad sitter kvar som ordförande fram till Vårmötet 2014, då en ny ordförande kommer att väljas in. Stipendier från Jubileumsfonden delades också ut i samband med Höstmötet, och de välmeriterade mottagarna var Folke Hjalmers, F64 och teknologerna Johan Svensson och Jonas Otterheim, för deras insatser att utveckla kamratskapet vid Chalmers. Så var det dags att avnjuta det välregisserade och underfundiga Veraspexet Zheng, till brädden fyllt med chalmeristiska ordlekar, sånger och danspiruetter. Skratten och applåderna blev många och långa! Kalaset i Kalle Glader satte pricken över i:et och ett sjuttiotal chalmerister vandrade så småningom hemåt i sena natten, lyckliga och glada i sinnet. Så några ord om Chalmers campusområde södra Johanneberg som utvecklas för fullt, och en första etapp av byggnation har påbörjats. Det är Chalmersfastigheter som skapar en ny mötesplats för innovativa miljöer där Chalmers, näringsliv och samhälle kan mötas inom ramen för Johanneberg Science Park. Du kan följa byggnationen via uppmonterad webkamera! Slutligen vill jag tillönska alla en härlig och rofylld jul och nyår, och på återseende 2014! Iréne Svensson, K74, ordförande Chalmersska Ingenjörsföreningen Chalmersplatsen 4, Göteborg Kansli bankgiro Utlandsbetalning: IBAN: SE BIC: ESSESESS För kortbetalning se hemsidan.... Club Avancez Gibraltargatan 1A, Göteborg Tel Club-frukost Öppet från kl Frukost går att förbeställa. Det serveras kaffe, fikabröd med mera Öppettider måndag - fredag frukost och café lunchservering (minst) lördagar vid bokning Uthyrning och bokning Robert Dan PS. Notera gärna redan nu i almanackan för 2014, Charmalumn 3/2, Gustaf Dalénföreläsning 29/2 och Vårmöte 3/5. NÄSTA NUMMER (NR 1-14) UTKOMMER VECKA 13. MANUSSTOPP 3/3. Avançons organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 290 kronor per år. (Gratis till föreningens medlemmar). Ansvarig utgivare Iréne Svensson. Redaktör Lars Ragnar Nerelius. Redaktion Inger Berntsson, Lena Olofsson, Lars Ragnar Nerelius och Iréne Svensson. Grafisk Form Tommy Berglund. Produktion Knalten Marknadskommunikation. Tryck Reklamservice AB. Skribenter Jesper Hultén (JH), Bengt Lannö (BL) och Lars Ragnar Nerelius (LRN).

4 AVANÇONS nr Vid årsskiftet blir Metsos Pulp, Paper och Power-verksamheter ett självständigt, börsnoterat företag Valmet Corporation. Det nya Valmet kommer att fokusera på ledande teknik och tjänster framför allt till industrier som använder biobaserade råmaterial. Företagets uttalade ambition är att hjälpa kunderna öka sin konkurrenskraft. Ett nytt företag blir till Metso kommer att fortsätta leverera lösningar och tjänster för processautomation och flödesreglering inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tack vare ett nära samarbete kan Metso och Valmet erbjuda bästa tillgängliga automationslösningar och tjänster som effektiviserar kundernas produktion. Upptäck mera på och 4

5 nr AVANÇONS Vad hände med den tekniska kunskapen när Saab Automobile gick i konkurs? På den tekniska utvecklingsavdelningen hos Saab, uppdelad i två delar, Saab Automobile AB och Saab Powertrain AB, var antalet anställda vid konkurstillfället 2011 över personer. Saab i sin helhet var den största privata arbetsgivaren i Trollhättan. Vad har hänt med bl.a våra chalmeristvänner som jobbade på Saab och bodde i Trollhättan? VI HAR BESÖKT företaget LeanNova Engineering, vars korta historia ger oss ett annorlunda svar på dessa frågor. Företaget bildades februari Verksamhetsidén var att ta tillvara på den stora kunskapsresurs som fanns bland ingenjörerna hos Saab inom Automotive Engineering och erbjuda omvärlden denna. Vi får inte glömma att ägaren GM, med sin annorlunda globala organisation och sitt tänkande, gav ingenjörerna från Saab en mycket bred och kunskapsmässigt tung bakgrund. Viket gör att man kan erbjuda kunskap i allt från framtagning av komplett fordon till enskild systemutveckling. Vid en tidigare kris inom svensk fordonsindustri skapade regeringen bolaget Fouriertransform AB vars verksamhetsmål var att ta tillvara kunskap från bilsektorn genom att erbjuda kapital vid företagsetableringar. Detta var just vad som hände när Lean- Nova bildades av bl.a. de två chalmeristerna Tomas Camén E89 och Martin Öman M96. LeanNova Engineering AB är nog en av de mest lyckosamma inkubatorföretagen som startats på åratal. VD Tomas Camén, E89, sammanfattar det hela väl. Med våra idag drygt 180 anställda har vi ett bolag som går med vinst och som inte har några skulder. Och det redan 20 månader efter uppstart! Vad är hemligheten bakom framgången? Att man tydligt specialiserat sig på helhetsåtaganden inom Automotive Engineering och har en komplett bred kunskapstäckning för att klara komplexa uppdrag. (Se företagets övergripande affärsmodell.) Initialt var målet att medarbetare i snitt skulle ha en kunskapserfarenhet på minst 15 år från ämnesområdet. Den sammanlagda erfarenheten och kompetensen från fordonsutveckling på LeanNova gör företaget internationellt konkurrenskraftigt. En av uppdragsgivarna är idag National Electric Vehicle Sweden AB, NEVS, det kinaägda bolaget, som i slutet av november släppte sin första bil, en modifierad Saab 9-3. (Ännu så länge inte eldriven.) Men hela världen är idag uppdragsgivare åt Lean- Nova, bl.a Jaguar och Land Rover i England, olika företag i Tyskland och i Kina växer antalet uppdrag vilket har gjort det nödvändigt att öppna ett kontor i Shanghai Annika Aleryd, V97, Pernilla Nordberg, E11, Tomas Camén, E89, Henrik Bjerkelund, M88, Gunnar Olsson, Adjungerad Professor, Marie Doverbo, F12, och Martin Billengren, E05, i en livlig diskussion framför världskartan i LeanNovas kontor. med plats för 20 egna konsulter där de kan arbeta om de inte sitter hos uppdragsgivaren som många av LeanNovas konsulter gör. Även Göteborg står i tur att få ett kontor där man kan jobba på samma sätt. Huvudkontoret i Trollhättan ligger i Saabs gamla lokaler endast ett par 100 meter från de stora labbresurser som fortsatt finns hos nuvarande ägaren NEVS. Denna verksamhetsdel prioriterades under GM:s ägarskap och håller i dag ypperlig internationell klass och där LeanNova under 2013 frekvent utnyttjat några av laboratorierna. Bolaget har även insett vikten av ny kunskap utifrån och då specifikt från Chalmers. Redan första året genomfördes tre exjobb och nu har nya exjobbsideer presenterats varav flertalet är initierade av Gunnar Olsson som jobbar i företaget och samtidigt är adjungerad professor på Chal- det viktiga samspelet mellan Affärsmodellen visar på mers inom Tillämpad Meka- system och egenskaper. nik, Fordonsteknik och Autonoma system. Vad hände mer generellt med jobben i stort och vad hände med Trollhättan som bostadsort, med ett par års tidsperspektiv efter Saabs konkurs? Att välutbildade chalmerister/ingenjörer med erfarenhet är attraktiva på arbetsmarknaden är klart. I stort sett alla har jobb i dag. Den kategori som drabbats är de som tillhörde fackförbundet Metall och återfanns i produktionsleden. För Trollhättan som ort? En god indikator på dagsläget och framtidstron är lägenhetsoch villapriser. Efter ett skakigt och avvaktande första år efter Saab-konkursen stiger priserna klart igen. Framtidstron har återvänt. De av Saabs gamla lokaler, som inte används av ägaren NEVS, fylls med nya verksamheter. Som exempelvis LeanNova Engineering AB och dess anställda som befinner sig mitt i en nära nog osannolik verklighet baserad på det chalmerister kan leverera, tekniskt kunnande för en världsmarknad och som i detta fall förädlats via en mångårig utvecklingsprocess hos Saab. Läs gärna mer på LRN 5

6 AVANÇONS nr Chalmers utbildningar får mycket högt betyg i ny nationell utvärdering I DEN NYLIGEN publicerade utvärderingen, utförd av Högskoleverket/Universitetskanslerämbetet, av landets alla ingenjörsutbildningar kommer Chalmers betydligt bättre ut än andra universitet och högskolor i landet. Sammanställningen av resultaten vad gäller antalet utbildningar med mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet kan ses i den övre tabellen (jämförelse mellan några utvalda universitet och högskolor). Man kan notera när man tittar på utvärderingen mer i detalj för de enskilda examensmålen att Chalmers kommer särskilt väl ut i bedömningen av de mer ingenjörsmässiga kompetenserna och detta är naturligt en av Chalmers styrkor. ansvariga. Chalmers har tidigt utformat sina program i en s.k. Bologna-modell där man infört kandidatexamina och kandidatarbeten med en väl utvecklat målstyrning och kvalitetsgranskningsprocess. Genom att studenterna tidigt i sin utbildning (3e året) får skriva omfattande rapporter och blir bedömda med extern granskning tränas man tidigt i att formulera tekniska rapporter (inklusive muntlig framställning och opponering), vilket säkert påverkat resultatet positivt. Vid införandet av internationella masterprogram 2007 satsade Chalmers med starkt stöd av Chalmers Stiftelse (trettio miljoner kronor under en Treårsperiod - IMPACT) - på en strategisk och tydligt målinriktad utveckling av de nya masterprogrammen. Denna strategiska satsning har säkert haft positiv effekt. Dessa mastersprogram är numera en naturlig avslutning för alla våra civilingenjörsprogram vid Chalmers men är även en naturlig rekryteringsbas för duktiga internationella studenter. Dessutom skall man inte glömma Chalmers alla kompetenta och engagerade lärare och examinatorer som kontinuerligt handleder och kvalitetsgranskar de självständiga arbeten som Varför får Chalmers så bra betyg? Den mer djuplodade analysen får Chalmers säkert jobba med ett tag men det finns några faktorer som kan ha varit positiva för Chalmers. Högskolan har under ett antal år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete (med starkt stöd av Chalmers kårledning) med tydliga målformuleringar och ett aktivt stöd till lärare och programgenomförs vid Chalmers. Eftersom just examensarbeten har fått stor tyngd i den slutliga bedömningen av programmens kvalitét bör lärarnas insats absolut inte undervärderas. Dessutom har ju programansvariga och studieadministrativt stöd gjort en bra insats under flera år. Chalmers rekryterar mycket duktiga studenter högt söktryck Man har under flera år konstaterat att Chalmers har mycket höga söksiffror vad gäller studentantagning i en nationell jämförelse med konkurrerande utbildningar. Duktiga studenter är med stor sannolikhet en av de viktigare faktorerna för den mycket positiva bedömningen i utvärderingen som högskolan fått. Chalmers kan vara mycket stolta över sina studenter och deras prestationer Kritik mot utvärderingen Naturligtvis har utvärderingen fått en del kritik som alla kvalitetsutvärderingar får men man bör se detta som en utvärdering som främst bedömer kvalitén på de själv- 6 Matematisk musik Årets William Chalmers-föreläsning framfördes av universitetslektor Samuel Bengmark: En icke-orienterad matematikers funderingar om matematik, lärarutbildning och konsten att göra en låt. VISSA AV OSS minns kanske kurserna i Matematisk Fysik inte den enklaste delen av Chalmersutbildningen, tycker åtminstone Avançons utsände. Desto lättare att ta till sig Samuel Bengmarks matematiska musik. Den fick vi ett smakprov på under hans William Chalmers-föreläsning i RunAn den 5 november. Efter att ha presenterat ett geometriskt problem som kallas Kissing Circles (googla på det), kryddad med Soddys sats och lite Fibonacci-tal, så berättade Samuel om hur man kan göra musik av det hela. Han utgick textmässigt från dikten The Kiss Precise av Fredric Soddy, nobelpristagare i kemi Förmodligen den enda dikt som publicerats i tidskriften Nature (1936). I poetisk form beskriver dikten lösningen av Kissing Circles-problemet.

7 Lärosäte Chalmers Göteborgs universitet Karlstads universitet Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Umeå universitet Uppsala universitet Övriga universitet och högskolor Totalt Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Totalt antal utbildningar Jämförelse av några svenska universitet och högskolors resultat för Ingenjörsoch Teknikvetenskapliga utbildningar Matematikutbildningar (Kandidat och Master) ingår inte i denna utvärderingsomgång men fick också betyget mycket hög kvalitet. Ytterligare 232 utbildningar inom området utvärderades inte pga. att de var för nya eller hade för få självständiga arbeten. Chalmers har 35% av sina utbildningar med mycket hög kvalitet vilket är klart bäst i landet. Bioteknik Elektroteknik Informationsteknik Kemiteknik Maskinteknik Teknisk design Ekonomi och produktionsteknik Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Civilingenjör Högskoleingenjör Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Civilingenjörs- och högskoleutbildningar vid Chalmers vilka får betyget mycket hög kvalitet. Resterande Civilingenjörs- och Högskoleingenjörsutbildningar vid Chalmers får betyget hög kvalitet. Utvärderingens resultat bygger till stor del på oberoende sakkunnigas kvalitetsbedömningar (utifrån examensmål för respektive utbildning) av ett slumpmässigt urval av de självständiga arbeten (examensarbeten), som genomförts inom respektive program. Dessa bedömningar kompletteras med en självvärdering skriven av programansvariga och intervjuer med studenter och lärosätesansvariga. Inte bara civilingenjörs och högskoleprogram har varit med i utvärderingen utan även de vid Chalmers förhållandevis nya kandidat- och masterprogrammen. Även här har Chalmers kommit mycket väl ut. nr AVANÇONS ständiga arbetena (jämfört med uppställda examensmål) med komplettering av självvärdering och intervjuer och därmed våra program. Eftersom dessa självständiga arbeten kan ses som ett slutligt mått på utbildningarnas- och de examinerade studenternas kvalitet kommer Chalmers mycket väl ut. Denna utvärdering borgar även gott för anställbarheten för våra studenter i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed för Sveriges möjligheter att konkurrera internationellt. Nöjda Chalmers kan vara mycket nöjd med resultatet av denna utvärdering men det innebär bara att arbetet oförtrutet skall fortsätta mot den tydliga målbild som Chalmers ledning har stakat ut. Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning., rektor Karin Markides. För närmare detaljer om utvärderingsmetoden och utfall för olika program: Slutsatsen är att Chalmers utbildningar håller mycket hög kvalitet. Claes Niklasson, F81, professor, Kemisk Reaktionsteknik vid Chalmers. Medlem i bedömargruppen för HSVs (UKÄ) utvärderingskluster Bio/Kemi/Miljö/Energiteknik. Vice ordf. i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Musikaliskt använde Samuel något som han kallade kvint-cirklar, som hjälpte honom att ta ut ackorden till låten Kiss Precise 2.0, vilken han sedan förtjänstfullt framförde tillsammans med kollegan Torbjörn Lundh från jazzkvartetten da Möbius Band. Samuel Bengmark (t.v) musicerade matematiskt tillsammans med kollegan Torbjörn Lundh från jazzkvartetten da Möbius Band. Samuel Bengmark presenterade även Chalmers efterlängtade masterutbildning Lärande och Ledarskap, som gör dig till både civilingenjör och gymnasielärare inom valfritt ämnesområde. BL 7

8 AVANÇONS nr Apply now! IF YOU DON T BUILD YOUR DREAM SOMEONE ELSE WILL HIRE YOU TO BUILD THEIRS - Tony Gaskins - CI Startup Camp is a 10 week program for driven entrepreneurs with focus on validating their business idea and build stuff. The best performing teams have the chance to be funded by Chalmers Innovation. The camp starts in February! For more information visit: 8

9 nr AVANÇONS Jag gillar att jobba med stora och viktiga frågor! Som projektledare och vd för GoBiGas har Åsa Burman, K88, en viktig position när det gäller att göra Sveriges energisystem mer hållbart. GoBiGas är Göteborg Energis miljardprojekt för att framställa biogas från skogsråvara. När demonstrationsanläggningen på Hisingen är i full drift, kommer den att öka den svenska produktionen med 10 %, om allt fungerar som det är tänkt. Det är tillräckligt för att förse bilar med bränsle. JAG ÄR VÄLDIGT STOLT över att ett kommunalt bolag som Göteborg Energi genomför en så här stor satsning, eftersom det handlar om både stora pengar och risker, berättar Åsa och fortsätter: Det är kommunala energibolag och förvaltningar som har ställt om det svenska energisystemet. Omställningen föranleddes av oljekrisen 1973 och tog fart under 1990-talet. Men det har krävts både klimatinvesteringsprogram som Klimp och rejält höjd koldioxidskatt, för att minska oljeberoendet och stimulera utbyggnaden av fjärrvärme. Ett projekt i två etapper GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project är tänkt att genomföras i två etapper. Etapp 1 utgörs av en demonstrationsanläggning där montaget nu är klart och driftsättning pågår. Den första gasleveransen ut på nätet är planerad till årsskiftet 2013/-14. Anläggningen är byggd för att producera 20 MW biogas under timmar per år, vilket ger 160 GWh. Om etapp 1 fungerar som det är tänkt, planeras en kommersiell anläggning på 100 MW. Det skulle ge ca 1 TWh metangas per år, vilket motsvarar behovet för bilar. Ingen i världen har förut byggt och kört in en anläggning av den här typen med både kontinuerlig förgasning och metanisering. Förgasningsdelen är dubbelt så stor som den hittills största anläggningen, som ligger i Tyskland. Indirekt förgasning Göteborg Energi har länge samarbetat med Chalmers i frågor som rör energiteknik. Den fluidiserade bäddpanna på 12,5 MW som står vid skeppsrännan är ett exempel. En fluidiserad bäddpanna innehåller het sand som fås att bubbla eller cirkulera genom att gas, exempelvis luft eller vattenånga, blåses genom den. Det skapar en lättkontrollerad och effektiv förbränningsmiljö. För några år sedan kopplade man på en liten förgasare, vilket är samma indirekta förgasningsteknik med två reaktorer som nu används i GoBiGas-projektet. Den kolvätegas som bildas i förgasaren innehåller kolmonoxid, vätgas, metan med mera och måste kylas, renas, trycksättas samt passera ett antal reaktorer för att få upp metanmängden från tio till 95 %. Metan som drivmedel Fördelen med att placera en anläggning som denna på Västkusten är att det redan finns ett stort regionalt gasnät på plats. Här finns också Volvo Lastvagnar, som i somras beslutade sig för att arbeta med två huvudbränslen: diesel och metan. Det måste finnas både produktion, distribution och tillgång på fordon för att detta ska lyckas. Samtidigt måste kostnaden för fordonsgas vara lite lägre än för bensin och diesel, för att metan ska bli ett attraktivt bränslealternativ. För att biodrivmedel ska kunna konkurrera med fossila bränslen krävs någon form av stöd eller skattelättnad. Framtidens energisystem Fördelen med metan som bränsle är att det är det kolväte som innehåller den minsta mängden kol i förhållande till den energi man får ut. Nackdelen är att det är en potent växthusgas. Det gäller att helt enkelt se till att man inte släpper ut metan. Vi har en anläggning som uppgraderar biogas från Ryaverket och den har ett utsläpp på 0,1 %. Jag tror inte att det är gigantiska tekniksprång som gör så att vi får ordning på klimatfrågan. Vi måste börja använda all den teknik vi har och arbeta med flera olika energislag och lösningar. Förnybar biogas framställd av skogsavfall är ett viktigt bidrag i det arbetet, avslutar Åsa Burman. JH Grundplattan började gjutas i februari 2012 och stålmonteringen påbörjades under våren. Som mest har 400 personer arbetat med anläggningen.

10 AVANÇONS nr Höstmöten, Spex och Kalas Fredagen den 22 november var det dags för Chalmersska Ingenjörsföreningens andra årliga fixpunkt: Lokalavdelning Västs årsmöte, Moderföreningens höstmöte, Vera-spex och Kalle Glader-kalas. ALLTIHOP BÖRJADE (som vanligt) med ett dubbelmöte i Palmstedtsalen. Lokalavdelning Väst var först på plan med sitt årsmöte. Efter verksamhetsberättelsen i kondenserad fotoform med bilder från årets aktiviteter så nyvaldes, omvaldes och avtackades ett antal styrelseledamöter. Se separat faktaruta. Sedan var det dags för moderföreningens höstmöte, där verksamheten, ekonomin, årsavgiften, styrelsen mm. behandlades. Vi vill växa Totala antalet medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen är nu drygt st (varav 7047 betalar hel avgift, 2656 halv avgift, 673 är ständiga medlemmar och är gratismedlemmar). Styrelsen arbetar kontinuerligt för att vi skall bli fler. Bland annat genom bättre marknadskommunikation, utveckling av medlemsnyttan i form av nya och förbättrade aktiviteter samt genom ökad samverkan med Chalmers Stiftelse, Högskolan och Studentkåren. Årsavgiften blir 320 kr Höstmötet beslutade att ordinarie årsavgift 2014 blir 320 kr, en höjning med ca 10% (den första på ca tio år). Pensionärer som har fyllt 65 år före 2013 får betala halv avgift; 160 kr. Övriga betalar hel avgift. Nyexaminerade får gratis medlemsskap under examensåret samt året därefter. Styrelsens sekreterare Leif Danielsson, M79, redogjorde för hur medlemmarna fördelar sig åldersmässigt och geografiskt. Ålderskurvan växer snabbt efter examen, för att sedan dippa under småbarnsåren och därefter stiger den igen. I Sverige är mellan 21 och 38 procent av alla chalmerister medlemmar i föreningen, beroende på var man bor (vi ligger i topp bland svenska universitet och högskolor). Ute i världen är siffrorna lägre; 5 25%. F.n god ekonomi Kassören Roger Nordman, K98, presenterade en till synes god ekonomi. Årets resultat blir t.o.m ett plus på drygt en halv miljon kr främst beroende på att vår katalog inte tryckts och distribuerats i år, utan kommer först nästa år. Katalogens utgivningsfrekvens och distributionsform är under löpande diskussion. Avançons finns numera tillgänglig som PDF. Katalogen som PDF har också diskuterats, men det kan bli problem med datasekretessen. Nyheter om årsavgiften och styrelsen finner du i separata faktarutor. Kejserligt Veraspex och Gladerfest Efter dubbelmötet var det spexdax i form av årets Vera-produktion Zheng den förste kejsaren i RunAn. Vera-ensemblen var som vanligt i högform, och det bjöds generöst på vitsar, sång och dans till publikens hörbara förtjusning. Efter spexet vankades ett trerätters kalas med dryckel och gyckel i festlokalen Kalle Glader. Under ledning av toastmastern spexdirecteur Kajsa Markstedt skålades och sjöngs det friskt, och sedan gycklade de duktiga tjejerna i Vera-ensemblen till kaffet. Andra glada chalmerister lät också sina mer eller mindre ljuva stämmor ljuda i sånger och anekdoter. En särskild eloge går till SGG (Scrubben- Gubbarnas Gotteri) som stod för den goda maten. För mer referat, protokoll och bilder, se BL 10

11 Nytt i styrelserna Lokalavdelning Väst fick en ny ledamot; Max Petersson, Z01. Maud Ahlberger Comi, TD06, och Håkan Envall, K87, avtackades för ett gott arbete. VÄSTSTYRELSEN 2014: John Petersson, Z02 (ordf), Åke Karlsson, M87, Bengt Perbo, E64, Max Petersson, Z01, och Johan Tärbo, E87. Att två avtackades och en nyvaldes innebär en vakans hör av dig till om du är intresserad eller har ett bra tips. I Moderföreningen kvarstår Irene Svensson, K74, som ordförande fram till Vårmötet (3/5), medan valberedningen jobbar vidare på att finna en lämplig efterträdare. Claes Niklasson, F81, valdes om på två år, Bengt Haner, K73, Jennie Larsson, M07, och Jan-Olof Ohlsson, E80, valdes in som nya ledamöter. Följande ledamöter är valda till 2014: Per Bjerndell, K90, Leif Danielsson, M79, Roger Nordman, K98 samt Lena Olofsson, K75. Staffan Mossberg, E98, och Lobo Olsson, DE10, avtackades för ett gott arbete. Se hemsidan för övriga föreningsfunktionärer. Jubileumsfondens stipendiater Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond delar varje år ut ett eller flera stipendier till chalmerister som gjort speciella instaser för att främja Chalmersandan, och särskilt bidragit till att stimulera kontakten mellan studenter och alumner på Chalmers. I år belönades tre personer: FOLKE HJALMERS, F64, som under många år med stor energi byggt broar mellan olika Chalmersintressenter och dessutom bland mycket annat har varit delaktig i ett flertal insamlingar, t.ex nya Kårhuset under talet. JONAS OTTERHEIM och JOHAN SVENS- SON, som grundat organisationen Global Internships, vars syfte är att skapa praktikoch arbetsplatser i Kina. nr AVANÇONS Välkommen till årets Gustaf Dalénföreläsning Fredagen den 28 februari 2014 boka in den dagen redan nu. Då kommer nämligen årets Gustaf Dalén-medaljör Anna Nilsson-Ehle, F76, att bjuda på lite fredagsmys ; preliminärt i Gustaf Dalén-salen (mer info om tid och plats kommer senare). Allt hänger ihop, och alla spelar roll Så lyder arbetsnamnet på Annas föreläsning, och vi får väl anta att hon kommer att fördjupa sig i detta tema med viss hjälp av sin digra yrkeserfarenhet. Anna har ju bl.a hunnit med att jobba med så vitt skilda saker som biltillverkning, logistik (förarlösa truckar), Lean Production-consulting, naturvetenskapliga upplevelser (Universeum) och trafiksäkerhetsforskning (SAFER). BL 50-årsjubileum för USA-kommittén LÖRDAGEN 16 november hade över 200 gamla USA-Canada-praktikanter hörsammat inbjudan till en jubileumsträff på Valand i Göteborg för att fira USA-kommittén som bildades Kommittén heter idag USA Summer Internship Program och vänder sig till studenter från åtta olika sektioner som studerat minst tre år. Tanken är att praktiken ska utgöra ett komplement till utbildningen på Chalmers och ge värdefulla erfarenheter från arbete i ett annat land. Föreningen drivs av teknologer som läser tredje eller fjärde året vid, Maskinteknik, Väg och Vatten, Industriell ekonomi, Bioteknik, Kemiteknik, Teknisk design, Kemiteknik med fysik samt Automation och mekatronik. Praktikperioden ska helst omfatta minst åtta veckor. Deltagarna skall tilldelas kvalificerade arbetsuppgifter. En av programmets hörnstenar är att alla skall kunna vara med oavsett ekonomiska förutsättningar. Föreningen är beroende av annonsförsäljning, donationer och andra samarbeten. Vi CING:are kan väl fundera på hur vi kan hjälpa till. Hjälp till med sommarjobb Bäste cingare/chalmerist som bor eller arbetar i USA alternativt Canada, eller har goda kontakter där Hör av er till USAkommittén med tips om praktikplatser, för en eller flera trainees från Chalmers under sommaren Hör av er till oss om ni har tips på platser eller har frågor: Elisabeth Bergman, chairman Marcus Antonsson, Sales manager

12 AVANÇONS nr ANTAL NY- ELLER OMBYGGDA STUDENTBOSTÄDER I GÖTEBORG: stycken, stycken, stycken stycken, stycken Kunskapsstaden Göteborg har närmare studenter, men bara 9000 studentbostäder I OKTOBER öppnades dörrarna för inflyttning till SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders, nya studenthem på Gibraltargatan. Det rör sig om 94 lägenheter, de flesta är enrummare på 24 kvm, men det finns även några på två respektive tre rum. Hyran för de förstnämnda är kr/mån. Inte billigt, men skäligt?! Varför byggs det inte mer när behovet är enormt? Göteborg har av tradition haft två stora aktörer inom studentboenden, SGS och CSB, Chalmers Studentbostäder. CSB har i dag drygt lägenheter och SGS cirka 6800 lägenheter. Den senaste stora nybyggnationen var SGS studentboende vid Lindholmen med över 400 lägenheter som invigdes Stiftelsen Göteborgs Studenthems 94 nya studentlägenheter vid korsningen Gibraltargatan /Eklandagatan var inflyttningsklara i oktober. Varje lägenhet hade 50 sökande i snitt. 12 Orsaken till att man inte bygger mer kan förenklat förklaras med tre orsaker. Rigida byggregler, slopandet av byggsubventioner för små lägenheter och många överklaganden. Som exempel kan nämnas att överklaganden förhalade byggstarten för SGS nya studenthem vid Gibraltargatan med över 11 år! Alla studentlägenheter skall i Sverige vara handikappanpassade. I Norge räcker det med 20 % och att det på varje våning finns tillgång till en handikapptoalett. Detta har intresseorganisationen Studentbostadsföretagen lagt fram som förslag även för Sverige men har bemötts negativt av Boverket. Ovanstående parametrar bidrar till att byggkostnaderna för små studentlägenheter blir höga. Vad händer på studentbostadsfronten i dag? Den största aktören SGS har inflyttning på Gibraltargatan och kommer vid årsskiftet även att erbjuda lägenheter i två ombyggda äldreboenden på Hisingen, vilket ger ytterligare 150 nya studentlägenheter, sammanlagt 244 lägenheter. Chalmers Studentbostäder, CSB, sätter i höst spaden i jorden för ett helt nytt studentboende på Guldheden, på berget ovanför Mossens idrottsplats, och det ger 125 nya lägenheter. (Som kuriosa kan nämnas att överklagandetiden från omkringboende har pågått sedan 2004!) Vidare bygger man om ett äldreboende vid Kapellplatsen, och där skapas 75 lägenheter under Totalt 200 nya studentlägenheter hos CSB. Nu har även nya aktörer fått upp ögonen för studentbostadsmarknaden och Göteborgs stad som lanserat begreppet, Göteborg kunskapsstaden, inser att utan bostä- Joakim Wallin, V95, VD för Chalmers Studentbostäder, CSB. Den enda av de större studentbostadsaktörerna som i dag håller på med nyproduktion. Det resulterar under 2014 i 125 nya studentbostäder på Guldheden. der kan man inte locka hit studenter. För att hjälpa till att råda bot på bostadsbristen går nu det kommunala Framtiden AB in och planerar för studentbostäder. Nya studentboenden på Campus Johanneberg? Vi passerar Club Avancez, på vår väg upp till Sven-Erik Adolfsson, tämligen nytillträdd VD för Chalmersfastigheter, i hans nya kontor längst upp under takåsarna i Villan med adress Gibraltargatan1. Den senaste nyproduktionen av studentboenden som Chalmersfastigheter var ansvarig för är studentboendet Chabo, beläget mellan Vasaområdet och Kemihuset på Campus Johanneberg. Sven-Erik bekräftar att det finns en massa planer för Johanneberg likväl som för Campus Lindholmen. Det finns tankar på flera möjliga studentboenden men först måste det till en mer övergripande översyn av vad man skall göra med all mark på i första hand Campus Johanneberg. Tankar finns att skapa om karaktären på Gibraltargatan till en stadsgata med en anpassad byggnation efter hela västsidan av gatan från Vasaområdet upp till slutet av parkeringsplatsen vid Kopparbunken. I detta sammanhang vill man skapa en tydlig entré till chalmersområdet från öster vid biblioteket. Det finns förslag på ett höghus med studentboenden intill Chal-

13 nr AVANÇONS HÄNDER PÅ KÅREN Sugen på mat eller fika? SOM DEN IDOGE Avançonsläsaren har läst äger Chalmers Studentkår flera företag. Ett av dem är Chalmers konferens och restauranger som har caféer och restauranger på Chalmers båda campus. Företaget har 14 olika enheter, allt från mysiga fik till snabblunch och finare resturanger. Chalmersfastigheters VD, Sven-Erik Adolfsson, håller på att se över möjligheterna för tillgänglig mark på Campus Johanneberg och det finns en ambition att få in ett antal studentboenden och på så sätt skapa ett Campus av mer internationell prägel. mers Kårhus och ett ytterligare studentboende närmare Gibraltargatan utefter Tvärgatan. Många studenter äter sin lunch på Kårrestaurangen den stora lunchrestaurangen på campus Johanneberg, och utsikt över dem får man från den lite lyxigare restuarangen Hyllan. Efter maten kan man ta en fika på J.A. Pripps eller något av de andra caféerna. Även på Lindholmen finns en komplett uppsättning matställen där L s Kitchen står för lunchen, om man inte vill festa till det och äta på L s Resto. Fikat intas på Cafe C som utan tvekan är Lindholmens bästa. Var, hur, om och när är alltså frågor som söker svar, men ett antal attraktiva och spännande idéer finns redan idag. Studentbostadsutbud och efterfrågan är inte i samklang. Man inser att dissonansen mellan utbud och efterfrågan inte beror på ointresse och att det jobbas systematiskt på både kort och lång sikt för att lösa bostadsfrågan för Chalmers studenter idag och framgent. LRN Studenthemmet Chabo som byggdes av Chalmersfastigheter och invigdes 2007 innehåller 479 studentlägenheter. Själva studenthyresrörelsen sköts av CSB och fastigheten samägs idag av Chalmersfastigheter och AP-fonderna. Över lag är priserna anpassade efter den största målgruppen, studenter, och ofta kan man få rabatt med laddat kår- eller gästkort. Gästkortet fås gratis i alla bemannade kassor. Företaget drivs i studentkårens regi, men alla enheter är öppna också för Chalmersalumner och alla andra som vill komma till skolan och umgås, äta lunch, puba eller bara köpa en kaffe i farten. Läs mer om alla trevliga ställen på Linn Hansen, redaktör för tidningen Tofsen 13

14 AVANÇONS nr CING-CE Annual Meeting in Zurich The centre of gravity for Chalmers Alumni in Continental Europe Chalmers alumni in front of the oldest exhibit at Beyers clock museum, a medieval time measuring machine. ON MY WAY BACKon the German motorway from Zurich to Munich, I could, not without some malicious joy, look at the several tens of kilometres of traffic jam in the other direction with all the Swiss guys who left Switzerland for the weekend to avoid facing the Chalmers Alumni society in their own yard, I could, at good German highway speed, recapitulate the most important lessons learned through the three days of annual meeting with the CING-CE in Zurich CING s members, the international master students spending their master year at Chalmers, getting overwhelmed by Chalmers Spirit, do not speak or understand Swedish at all! Let s face it: we have very few updated presentations in anything but Swedish on our CING web site or in Avançons. This fact was suddenly very obvious to me and the CE board as Frantisek Kinces, one of graduated international master students, spoke up during the meeting and we switched meeting language to English on the run. Saturday lunch at high see, on a ship on lake Zurich. Some of you might wonder why is Claesconny writing in English has he suddenly lost his mother tongue? Not at all, and this is the most remarkable lesson learned, many members of the fastest growing group of View from the rooftop of the Zurich Hauptbahnhof. The event started already on Friday at noon with golf for a small group. Raining cats and dogs all morning, as we came to tee 2 the sun came out and we could take of the rain jacket and were able to play the complete round including hole 19 in short sleeve shirts, not bad for early October. A larger group participated in a presentation on what s going on deep below the surface underneath the Zürich Hauptbahnhof as well as a guided tour through the station. We even went up on the roof having the whole of Zürich at our feet. For the evening Gunilla had found a nice Italian restaurant just around the corner from our hotel, where the two groups came together meeting old and new friends. Over the years we have always had buses to transport the participants from one event to the other. In Zurich you do not do it that way they have an extremely well working bus-, tram- and train network to bring you anywhere you want. You just buy a Zürich-card and you can for few CHF use the network for 24 hours as much as you like. Everybody armed with the Zurich-card, split into two groups we took off for the Beyer clock museum to be guided through the history of Swiss clock manufacturing from medieval time to our days of precision mechanical chronograph watches costing more than most homes. The early group then had a good hour time to look at the older parts of Zurich in the nice mild weather walking down to the Zurich See. With drawn Zurich-cards we boarded a boat for a tour on the lake. As it was already in October only the short tour was available so we stretched the use of the Zurich-card and made two tours, one clockwise and one counter clockwise to give us enough time for Life is good, the whole group, including the photographer, shortly after "Livet är härligt..." 14

15 nr AVANÇONS lunch and a couple of beers. Back in the harbour everybody had the opportunity to look at down-town Zurich. The Crown Plaza Hotel hosted the annual meeting on Saturday evening. About 40 alumni had found their way to Crown Plaza to participate. The formal annual meeting paragraphs passed through in regular CING spirit, firstly on paragraph 9, How do we get more alumni for our activities the discussion took speed and we suddenly realised that we have a large and growing group of members, the masters, of which many do not speak or understand Swedish at all! We immediately switched meeting language from Swedish to English for the continuation of the meeting, leaving the CING Gothenburg and Chalmers representatives to face the task of talking English to prepared Power- Point slides in Swedish, a task they managed with honour. This is an obvious hint for all of us for the future we have to be more international, even if some of us Swedes, living far away from the old country, welcome the CING annual meetings to be Swedes for some days. Of course we were late for the dinner after these lengthy discussions, but Gunilla, sending mails to the kitchen from her iphone kept the dinner hot until we were finished. I m sorry, but I can t remember how we managed such a situation before we had iphones, maybe did we eat our dinner cold? As Sten Rydman, our treasurer, board member in CING-CE since 13 years did not whish to candidate for re-election so we gave him a big hand and small present to show our gratitude to Sten for his very valuable contribution to the development of CING-CE over all those years. The rest of the board members were willing to re-candidate for another year and as Frantisek nominated himself voluntarily, the election could be finished in few minutes. Energihamnen i Göteborg blir grönare Hälften av Sveriges råolja importeras via Energihamnen, som är den gemensamma beteckningen på Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen, och förädlas därefter i något av de tre raffinaderier som ligger i direkt anslutning: Preem, St1 (som äger Shell-stationerna) eller Nynäs. TANKAR DU DIN BIL i Sverige, är chansen femtio procent att bensinen eller dieseln distribuerats via oss, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, och fortsätter: Det gör Göteborgs Hamn till en viktig aktör när det gäller att medverka till en hållbar framtid. Sverige har, liksom resten av EU, förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone 20 % till år Dessutom har Göteborg, tillsammans med 371 andra europeiska städer, skrivit på ett så kallat borgmästaravtal om att överträffa 2020-målet. Verksamheten i Energihamnen präglas i högsta grad av dessa klimatmål, berättar Magnus. DETTA HÄNDER Raffinaderierna och lagringsbolagen blandar i allt mer förnybart i sina produkter. Ett exempel är Preems miljödiesel Evolution, delvis framställd av tallolja, som tillverkas i anslutning till hamnen. Göteborg Energi satsar stort på produktion av biogas i Göteborgs Hamn. Läs mer om detta på sid 9. År 2015 finns en terminal för flytande naturgas LNG på plats i hamnen, som kommer att förse miljömedvetna industrier och rederier med drivmedel. När infrastrukturen är färdig och hanteringen fungerar, kommer naturgasen att bytas mot biogas LBG. Satsningar på rejält minskade utsläpp av kolväten, gasåtervinning vid lastning av bensin och luktfilter. JH As always Fredde had the right tone for Liver är härligt and we could finish the day with a superb dinner. Sunday morning we again used our Zurich cards to take the tram to an old mill to be guided through the process of making flour from wheat grains. For the following lunch we returned to the site of the crime, Hauptbahnhof to get something to eat and to say Auf Wiedersehen to old and new friends until next meeting somewhere in Europe. Conny Claesconny Sundberg, E85 President CING-CE 15

16 AVANÇONS nr Kom med, du också! Chamersska Ingenjörsföreningen är en global kamratförening för mer än chalmerister med 15 lokalavdelningar i fyra världsdelar. Underhållning och gyckel, skratt, spex och glädje de festliga inslagen är självklara CING-ting får du vår katalog på mer än 1000 sidor med adresser och telefonnummer till samtliga nu levande chalmerister runt om i världen. ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE kontaktnät kan ge dig ovärderlig hjälp att nå den framgång som du och dina kunskaper förtjänar. Dessutom har du trevligt under tiden. Moderföreningen plus lokalavdelningarna ordnar mängder av aktiviteter allt från seriösa seminarier om livsviktiga frågor till glada fester i goda vänners lag. Som CINGmedlem är du fortsatt en del av Chalmers, och du är så aktiv som du själv vill. Du får kontinuerliga inbjudningar och information digitalt. Läs mer på Vi hjälper till att ordna årskursträffar eller jubiléer för dig och dina vänner. Adresser och utskick kan du få hjälp med. Ett tips: Lägg mötet i samband med Vårkalaset. Fyra gånger per år kommer tidningen Avançons med reportage, referat och information om kommande aktiviteter. Den kunskap och de kontakter man fick under studieåren på Chalmers gav en god grund för ett framtida yrkesliv. Chalmersska Ingenjörsföreningen hjälper till att hålla nätverket uppdaterat. Dessutom hålls kontakten levande med vår gamla skola. Leif Johansson, M77, bl.a styrelseordförande på Ericsson. Studiebesök, som här hos Google med Lokalavdelning USA-Canada och på Onsalaobservatoriet, är återkommande inslag. 16

17 nr AVANÇONS After Work, våren 2014, på Sveriges framsida och baksida samt i Kina och Norge. Tillgång till Club Avancez med frukost, lunch, after work-pub (dans vissa kvällar) samt möjlighet att hyra restaurangen för en billig penning. Till minne av föreningens förste Nobelpristagare delar vi årligen ut Gustaf Dalén-medaljen till därtill väl förtjänta chalmerister. Det arrangeras familjedagar som t.ex på Tom Titts Experiment med Lokalavdelning Stockholm eller en utflykt med muséitåg till Lödöse muséum med Lokalavdelning Väst. Lokalavdelning Stockholm 17/1 Akkurat, Hornsgatan 18. 4/2 Senior-Emil Östra Station 20/2 Pressklubben 21/3 Akkurat 1/4 Senior-Emil Östra Station 10/4 Pressklubben 16/5 Akkurat 3/6 Senior-Emil Östra Station 13/6 Boule och Berså, Danvikstull Lokalavdelning Väst I Villan, Gibraltargatan 1A, Göteborg. Vi kan avnjuta ölen tillsammans med lite nice jazz.. Torsdag, 23/1 och 23/3, kl Lokalavdelning Norge Restaurant Egon (i Paléet), Karl Johansgt. 37, Oslo. Från kl /1, 12/2, 12/3, 9/4 och 1/5. Lokalavdelning Kina Afterwork (and annual Meeting) at Business Sweden. Adr: 12F, Sail Tower, 266 Hankou Road, Huangpu district, Shanghai. Januari 24th at 18:30 21:00. Afterwork at Abbey Road restaurant & Bar, 45 Yueyang Lu in Shanghai, near Dongping Lu. Thursday february 20th from 19:00. Föreningen arrangerar intressanta föredrag och seminarier. Det finns även återkommande arrangemang för särskilda intresseområden. VM i golf för chalmerister är ett exempel. 17

18 AVANÇONS nr Blivande Chalmerister? Det talas i dagens Sverige om vikten att tidigt få barn och unga intresserade av teknik och naturvetenskap. Vid det här laget får Chalmersevenemanget Rädda ägget och Upplev Teknik räknas till en av de mest framgångrika metoderna. I november var det dags igen elfte året i rad. DET HELA HAR SIN upprinnelse i att Lars Ragnar Nerelius, M80, och Per Anders Träff, M82, funderade kring vad man skulle kunna göra för att tidigt få barn intresserade för teknik, och få vetskap om att Chalmers finns. Kanske anordna en tävling som skulle vara såväl nyskapande som spännande och med fokus på barnens egna konstruktioner? Lösningen blev Rädda ägget. Konsten att släppa ett rått ägg från 15 meters höjd i en av barnen egenhändigt utklurad och tillverkad konstruktion, utan att ägget går sönder när det slår i backen drog man igång i Kopparbunkern på Chalmersområdet i Göteborg. Med framgång direkt. Tävlingen har vuxit för varje år, och i årets tävling, som ägde rum 14 och 15 november, deltog nära 92 klasser, 2000 femteklassare, från Lysekil i norr till Halmstad i söder, från Tranemo i Öster till Styrsö i väster. Flera skolor återkommer år efter år med nya lag. Hur gick det då för de tävlande och deras konstruktioner i år? Jo, de två domarna, båda chalmerselever, kunde konstatera att äggen kom ner i oskadat skick nästan varje gång. Vare sig det handlade om farkoster som Den överkokta sparrisen, The Falling Candy Pig, Pinjata eller Gunilla the Pregnant Woman. Jo, funktion är nog viktigt, men i de flesta fall hade det jobbats hårt med utsmyckning och presentation också. Industridesign utan hämningar. Och givetvis tar de tävlingsansvariga hänsyn även till detta. Det utses nämligen vinnare i tre olika kategorier: Den teknisk smartaste lösningen Den roligaste konstruktionen Den bästa presentationen. Vinnande lag utsågs efter detta nummers pressläggning. Priserna kommer att delas ut av en av årets Nobelpristagare i samband med dennes föreläsning på Chalmers. Sedan fem år tillbaka kombineras tävlingen även med Upplev Teknik, där barnen under halvannan timme i Betonghallen, bara ett par hundra meter från Kopparbunken, dels får ta del av diverse tekniska klurigheter, dels även själva göra egna experiment, handledda av ett 30-tal chalmerister. I år kunde deltagande klasser till exempel få göra sin egen el, testa superkall snabbglass (flytande kväve + vaniljvisp = glass), försöka lyfta sin egen vikt, bygga hus och broar med spagetti och limpistol, testa klimatspel, känna igen lukter och smaker med mera med mera. Ambitionen är att barnen vid de totalt elva stationerna själva ska kunna testa på teknikapplikationer från olika delar av Chalmers verksamhet, allt anpassat till en femteklassares ålder och baskunskaper, säger Lars Ragnar Nerelius, som fortfarande är djupt engagerad i projektet. Som exempel kan nämnas försöken med egen elproduktion. Varianten med att cykla tills glödlampan tänds är klassisk. Men om man efter hand kopplar in både en och två och tre vanliga glödlampor för att se hur mycket mer man då måste ta i på cykeln? För att därefter dessutom koppla om från glödlamporna till lika många och ljusstarka men samtidigt betydligt strömsnålare LED-lampor? Då är det inte bara sambandet mellan trampinsats och lysande lampa som åskådliggörs, plötsligt blir skillnaden i energiförbrukning mellan gammal och ny belysningsteknik också så påtaglig att den känns Rädda Ägget och Upplev Teknik har blivit Chalmers största och mest populära aktivitet. Vi vill visa att teknik kan vara kul och samtidigt visa något av vad vi gör på Chalmers och om ett antal år kanske de börjar studera hos oss, säger Per Anders Träff, projektledare (äggledare som de säger internt) för Rädda Ägget sen starten. Peter Birgerstam 18

19 Bellman kom till Stockholm MINGEL SPEX ÅRSMÖTE SPEXKALAS LÖRDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2013 hade Chalmersspexet Bellman Stockholmspremiär. Det var mingel och spexföreställning på Södra Teatern och årsmöte följt av spexkalas på Medicinska föreningen i Solna. Motionscykel med generator tänder den ena 60 Wattaren efter den andra. Tungt att trampa! Byts mot ledlampor, mycket lättare att trampa. Varför? Chalmeristerna förklarar. Lyssna på kompisen 25 meter bort med parabolmikrofon. Bygga stark och hög spagettikonstruktion med limpistol i fackverk. Chalmeristerna förklarar hur och varför. Trevligt mingel med många bekanta ansikten och storartad spexunderhållning gjorde redan dagen minnesvärd. Efter förflyttning till Solna tog Lokalavdelning Stockholms årsmöte vid, där ordföranden sedan 2008 hanterade den lite speciella ordförandeklubban för sista gången. Magnus Berger F03 valdes till ny ordförande. Och snart kunde Kalaset ta sin början med mat, dryck och gyckel till kvällen blev sen.

20 AVANÇONS nr SKF i korthet Grundat anställda, varav ca i Göteborg. 140 anläggningar i 32 länder. Omsatte 64,5 miljarder kronor Chalmerist med uppdrag att minska klimatpåverkan Egentligen är vårt uppdrag väldigt enkelt; det handlar om att med hjälp av livscykelanalyser minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan, säger Jenny-Ann Nilsson (M09), projektledare på SKF Group Manufacturing Development Centre (MDC) i Göteborg. JENNY-ANN ingår i ett team som arbetar för att frågor som handlar om miljö och hållbar utveckling ska bli en naturlig del av beslutsfattandet på SKF. År 2005 lanserades strategin SKF BeyondZero för att minska miljöpåverkan både från den egna verksamheten och från kundernas verksamhet. Ett resultat av det arbetet lanserades år 2012 SKF Beyond Zero Portfolio. Det är en serie produkter med bättre miljöprestanda än standardlösningarna på marknaden, berättar Jenny-Ann, och fortsätter: Vi har tagit fram speciella produktdatablad med information om hur mycket CO 2 - ekvivalenter man kan spara genom att använda produkten i fråga. LCA Livscykelanalys Livscykelanalys handlar om att kvantifiera all materia och energi som omsätts under hela den tid som en produkt, process eller tjänst existerar. Emissionerna av CO 2 -ekvivalenter är en central del i detta arbete. Vi studerar miljöpåverkan i detalj från våra leverantörer, vår egen tillverkning och våra kunders applikationer genom att undersöka hur råvarorna tas fram, hur produkten tillverkas och används samt hur den tas om hand när den är uttjänt. Det gäller att få koll på vad som är viktigt och vad som är försumbart för att kunna fokusera på rätt insatser och undvika suboptimering. Vi tar reda på var i livscykeln miljöpåverkan är störst och hur man bäst minskar den. Jenny-Ann Nilsson, M09, arbetar nu med de intressanta och viktiga frågor som hon hoppades få arbeta med, när hon valde Industrial Ecology. För många av våra produkter är det användningsfasen som har störst inverkan. Om ett rullningslager sitter i en applikation med högt varvtal, är det oftast friktionen som genererar det överlägset största utsläppet av CO 2 -ekvivalenter. Sprider kunskap En viktig uppgift för teamet är att bygga upp och tillgängliggöra kunskap när det gäller miljö och hållbarhet, något som kräver kunnande i både organisationsteori och beteendevetenskap. Utöver arbetet med SKF Beyond Zero Portfolio, så har vårt största projekt under året handlat om att föra in livscykelaspekter vid inköp av produktionsutrustning. Vi har tagit fram beslutsstöd för Inköp och Processutveckling för jämförelse av olika maskinalternativ när det gäller miljöpåverkan. Det finns ett stort sug efter vår kunskap inom företaget och vi försöker sprida det vi arbetar fram via centrala riktlinjer, workshops och seminarier. Tidigt miljöintresse Jenny-Ann läste till en början maskinteknik med logistikinriktning, men blev ganska snart intresserad av masterutbildningen Industrial Ecology. Examensarbetet, som gjordes på Vattenfall, handlade om miljöpåverkan vid brytning av uran, guld och koppar. Första anställningen efter examen blev på Vattenfall Power Consultant i Göteborg, där Jenny-Ann arbetade med CO 2 - transport i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlade om CCS Carbon Capture and Storage det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. Det var ett väldigt intressant projekt, men jag ville arbeta mer med renodlade miljöfrågor, och mera förebyggande, än endof-pipe. Det kändes naturligt att söka sig till SKF, som jag tyckte visade upp ett ambitiöst och trovärdigt miljöengagemang. Jag trivs väldigt bra här och känner att arbetet både är meningsfullt och uppskattas av företaget. Här finns det dessutom stora möjligheter att utvecklas, avslutar Jenny-Ann Nilsson, M09. JH 20

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm

HeHE Hent i Hus E. Falsklarm HeHE Hent i Hus E Utgiven av E-sektionen inom TLTH Chefredaktör: Olle Oswald BME14 Utrikeskorrespondenter: Hack Stiernblad E11, Tom Johansson E13 Ansvarig Utgivare: Alexander Najafi E12 Nyhetsbrev N25/15

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5.

1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. Årsredovisning för 2014 6. Revisionsberättelse 2014 7.

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm

Nyhetsbrev från RFSL Stockholm. Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm Nyhetsbrev från RFSL Stockholm Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser 2014 Här har vi samlat ihop allt vi tycker att du bör och allt vi tror att du vill veta, om vad restaurangen erbjuder. Det är en hel del. Stort eller smått, snabbt eller långsamt, här eller där, tidigt

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Inledning. Med vänliga hälsningar

Inledning. Med vänliga hälsningar ALUMNIMATRIKEL 2014 Inledning Det har hänt mycket under 2013/2014 på Teknisk fysik. Det största var nog att programmet fick bedömningen mycket hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ (f.d HSV).

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå

Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Välkomna till KPMG:s seminarium Årsredovisning grundläggande nivå Lärarutbildning Jennifer Petersson och Joanna Berg 20170508 Hur hjälper jag mina elever att upprätta en Årsredovisning? Vägen till Årsredovisningen

Läs mer

Programbroschyr. Julöppet. Spännande aktiviteter för både stora och små

Programbroschyr. Julöppet. Spännande aktiviteter för både stora och små Programbroschyr Julöppet Spännande aktiviteter för både stora och små 8 december 2007 Med öppna dör av spännande En gång om året öppnar vi dörrarna till Chalmers lite extra. Det är en dag då vi visar upp

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Biogas från många bioråvaror

Biogas från många bioråvaror Biogas från många bioråvaror Städer Jordbruk Skogsbruk Slam Hushållsavfall Industriellt organiskt avfall Deponier Gödsel Restprodukter Energigrödor Restprodukter från skogsbruk och skogsindustri Biogas

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015

7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015 7 steg till ett riktigt Gott Nytt 2015 Personligt bokslut? I företag och organisationer skriver vi vår årsredovisning och verksamhetsberättelse. Vi sätter mål, budgetar och planer för det kommande året

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer