Utblick. Kenya söker mer hjälp till fängelserna. Världen. Kryssa och vinn! Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. Kenya söker mer hjälp till fängelserna. Världen. Kryssa och vinn! Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9"

Transkript

1 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från Tältmissionen nr årg 1 Kenya söker mer hjälp till fängelserna Uppmärksammad fängelsechef får inbjudan till Sverige sid 4 Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9 Allt om årets konferens i Kärrsjö sid 10-11

2 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 innehåll Exit program Sid 4 RomerKyrkor i rumänien Sid 6 Kärt faddermöte på Filippinerna Sid 7 Många titlar på missionär Sid 8-9 Allt om Kärrsjökonferensen Sid10-11 Korsord Tävla och vinn Sid 14 utblick En tidning om tro och mission. Ansv. utg. Lennart Eriksson Redaktion Hans-Göran Björk och Ulrika Eriksson Kallin Adress Tältmissionen Kärrsjö Trehörningsjö Telefon Fax epost Plusgiro Tryckt hos: Daus Tryck & Media, Bjästa Upplaga Maj ex Omslagsfoto Dennis Thern. Övriga foton där namn ej anges - Tältmissionen / Hoppets Stjärna. ledare Tro är Handling Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Utblick Världen, Tältmissionens magasin om tro och mission. Allt sedan missionen startade på 60-talet har handling alltid varit en direkt konsekvens och ett konkret resultat av vår tro. Tro utan handling blir uddlös och lam, på samma sätt som handling utan kärlek lätt blir kylig och teknisk. Men kristna som tar missionsbefallningen bokstavligt och i tro går ut överallt i världen och förkunnar evagngeliet för hela skapelsen får se resultat, både på missionsfältet och hemmavid. Missionen är i sin natur fokusera på handling. Ska något ske måste någon agera. Sveriges historia inom mission är både fantastisk och beundransvärd. Vi har mycket att tacka de troshjältar som gått före oss, och Sveriges kristenhet har ett stort arv att förvalta. Tyvärr har svensk mission minskat radikalt de senaste årtiondena. Istället har allt större resurser satsats på sociala insatser, och missionen har fått stå tillbaka. Jag tycker det är tragiskt. Som ett resultat av minskade satsningar på mission ser vi också att de flesta svenska församlingar och kyrkor går tillbaka. Jag tror på stark tillväxt i vårt hemland, men ska vi få uppleva det måste vi återigen satsa större resurser på missionen. Jag vet vad jag skriver om, för även inom vårt arbete i Tältmissionen/Hoppets Stjärna har vi haft en period av ett alltför stort fokus på sociala satsningar. Men det har vi ändrat på, tack och lov. Genom att satsa på att utveckla Tältmissionen och dess arbete, utvecklas även den sociala verksamheten genom Hoppets Stjärna. Vi har dessutom lärt oss att de stora framgångarna inom det sociala utvecklingsarbetet kommer när vi arbetar med helheten - både ande, kropp och själ bland mottagarna. När vi dessutom lyckas få de lokala församlingarna och dess medlemmar att engagear sig för den svage och eftersatte har tillväxt varit ett resultat för den lokala församlingen. Att handla i kärlek och ge av sig själv är en förträfflig metod, som inte passerar oförmärkt förbi. Inte ens för församlingar i Sverige... För mig är inte tro alltid likställt med ett medlemskap i en församling eller visst samfund. Tro är så mycket mer än så. Att växa upp under pappa Erik Gunnar, med det utanförskap i vissa religiösa sammanhang som hans fria plattform innebar, blev det också där en självklarhet att tron måste åtföljas av handling. Annars blir tron bara egoistisk och ett sätt att hjälpa sig själv. Du är hjärtligt välkommen med i Tältmissionens arbete. Vilken församling eller samfund du tillhör spelar ingen roll. Lika välkommen är du som kanske har en känsla av utanförskap till de etablerade verksamheterna, och där kan du också få vara med och kanalisera din missionslängtan tillsammans med oss. Vill du vara med och se resultat och vara med och skapa förändringar genom dina insatser, välkomnar jag dig med öppen famn som bidragsgivare, förebedjare och frivilligarbetare. Jesus säger i Matteus 9:37-38: Skörden är stor men arbetarna få. Bed därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd Amen. Gud välsigne Dig rikligen. Testamenten och minnesgåvor Kontakta oss så berättar vi om flera möjligheter att stödja missionen! Tel aktuellt Kampanj i Mombasa berörde Enkelhet och enhet präglade väckelsekampanjen i Mombasa med Roger Larsson. Roger Larsson predikade på ett annorlunda sätt och det berörde oss pastorer väldigt mycket, sade biskop Elijah Kimani, ordförande för pastorsgemenskapen i Mombasa. Flera personer blev helade från sjukdomar, men inte minst enkelheten i förkunnelsen berörde åhörarna. Det har varit många kampanjer i Mombasa med stora amerikanska förkunnare som investerat mycket pengar för att få folk att komma till en välfylld stadion. Men sedan har inget mer hänt. Roger Larssons personliga och varma sätt har berört oss mycket mer än stora väckelsekampanjer, sade Biskop Elijah Kimani. Satsningen i Mombasa i mitten av februari, var på initiativ av Tältmissionen och i samarbete med Evangelistfonden som Roger Larsson startade för ett par år sedan. På plats i Mombasa var det Tältmissionens samarbetsförsamling Living Word som stod för det praktiska. Det är första gången på väldigt många år som så många pastorer från olika kyrkor har samlats och varit med i mötena, sade missionär Ingeborg Setterby. Flera personer blev helade. En fyraårig pojke som varit döv sedan födseln fick för första gången höra sin mammas röst. En kvinna med svåra ryggsmärtor kunde springa upp och ner för trappen för första gången på flera år. Jag känner fortfarande värmen i ryggen, jublade hon efter mötet. Utöver möteskampanjen i Roger Larsson visade stor omsorg om pastorer och evangelister under kampanjen i Mombasa. Fred Nyman tolkade till Swahili. Mombasa, var det också möten på det stora stadsfängelset Shimo La Tewa där Tältmissionen bedriver verksamhet sedan ett par år tillbaka. Det var en av mina största upplevelser att få tala där, sade Roger Larsson efter kampanjen. Ett 20-tal unga män tog emot frälsning och på kvinnoavdelningen ytterligare ett 15-tal personer. Det blev glädje, lovsång och några försök till danssteg när glädjeyra bröt ut innanför murarna på fängelset Shimo La Tewa. Inte minst gudstjänsten på kvinnoavdelningen blev ett starkt andligt genomslag med lovsång och dans som inte ens Roger Larsson kunde hålla sig borta från. Sådan fantastisk glädje. Man tror inte det är sant. Och vi är på ett fängelse, konstaterade både Roger Larsson och hans tolk, tidigare pingstmissionären och Ibra-chefen Fred Nyman.

3 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 aktuellt Exit-program kan bli pilotprojekt i Kenya Förhandlingar pågår mellan Tältmissionen och Kenyas regering om en eftervård och slussverksamhet för fångar som blivit frisläppta. Ett så kallat exit-program håller på att tas fram och kan komma att bli ett pilotprojekt för Kenya. Nyligen besökte Ulrika Eriksson Kallin och Hans-Göran Björk på nytt Kenya och träffade företrädare för landets kriminalvård. Problemet med före detta fångar som återfaller därför att ingen hjälper dem, har uppmärksammats flera gånger i media här i Kenya. Nu finns en uttrycklig vädjan om hjälp från de kenyanska myndigheterna. Redan i februari besökte de båda kriminalvårdens högkvarter och presenterade en plan som tagits fram av pastorer från Living Word Center i Mombasa. Satsningen innebär att bygga ett så kallat half-way-house som erbjuder boende, utbildning, bibelskola, snickeri, verkstad, egen företagsträning, jordbruk och mycket mer. Tidigare fångar som aktivt vill medverka till ett förändrat liv erbjuds plats. Kenyanska myndigheterna vill att Tältmissionen tar ansvaret för en sådan satsning som blir ett pilotprojekt i landet. I gengäld bjuder regeringen på ett landområde och ställer pengar till förfogande för den personal vi önskar, berättar de båda. Klarar Tältmissionen detta? Nej inte ensamt. Men vi kan gå i bräschen för det och ta det formella ansvaret. Vi blir helt beroende av professionell personal lokalt och det får vi ekonomisk hjälp till. Och vi blir helt beroende från gåvogivare inte bara i Sverige utan också från andra länder för att kunna genomföra det här. Vi tror att det här är en grundförutsättning för att minska återfallet och därmed minska kriminaliteten. Ulrika och Hans-Göran har också kontakter med svenska ambassaden i Nairobi, liksom Kenyanska ambassaden i Stockholm och berörda myndigheter inför den fortsatta planeringen. Vi tror att det här också ligger i Sveriges intresse att på det här sättet vara med och påverka Kenya, särskilt när det nu finns en konkret vädjan om hjälp via Tältmissionen. En fånge som blir frisläppt i Kenya har i regel förlorat allt ifrån familj, barn, släkt och vänner till ägodelar, hem arbete. Möjligheten att återvända till ett normalt liv är svårt och mellan procent återvänder till kriminalitet. Situationen för en svensk fånge som blir frisläppt ser i stort sett inte mycket ljusare. Förutsättningarna för att lyckas med en sådan verksamhet i Kenya är ändå gynnsamma. Den positiva attityden till den kristna tron redan på fängelset, gör att många fångar verkligen tagit ett aktivt beslut att börja ett nytt liv. Många fångar på fängelset Shimo La Tewa blir frälsta och vill satsa på ett nytt liv. Men livet utanför murarna är inte alltid lätt. Nu vill myndigheterna ha hjälp från Sverige med ett eftervårdsprogram. Foto: Dennis Thern Framgångsrik fängelsechef inbjuds till Sverige Hon är en av Kenyas mest omtalade kvinnor. Hennes syn på människans värde har skapat en andlig revolution på det som tidigare var Kenyas mest fruktade fängelse. Nu är hon på väg till Sverige. Tältmissionen har bestämt sig för att bjuda in Wanini Kireri och ytterligare ett par personer från kenyanska kriminalvården till Sverige, eftersom vi anser att hon har ett budskap till svenska myndigheter och politiker. Wanini Kireri är regelbundet omtalad i kenyansk media. Genom att i första hand se till fångens inre, peka på försoning och uppmuntra alla positiva sidor hos en fånge, har många bestämt sig för att aldrig mer gå tillbaka till kriminalitet. Med i processen finns Tältmissionens missionärer och pastorer i Mombasa som funnits vid hennes sida i mer än två år. Både attityden mellan fångarna och mellan fångar och väktare har förändrats mycket sedan Tältmissionen kom in på fängelset och vi började ändra vår taktik. Istället för bestraffning hjälper vi fångarna att korrigeras och de får vår ovillkorliga uppmuntran, berättar Wanini Kireri i dokumentärfilmen Jag är fri. Hennes egen kristna grundsyn har också bidragit till en stor öppenhet till att låta kristna församlingar komma in och hålla stora möten på rastgården, utöver bibelskolor och själavård som Tältmissionens samarbetsförsamling Living Word bedriver. Den stora förändring som skett på fängelset Shimo La Tewa har lett till att Tältmissionens fängelsemission expanderat till hela 16 fängelser i östra Kenya. Avsikten med inbjudan till Sverige är att visa på betydelsen av medmänsklighet och behovet av en andlig kvalitet i livet. I Sverige som i många andra länder är det primära inlåsning och hög säkerhet. Så var det tidigare på fängelset Shimo La Tewa i Kenya. Men att i stället prioritera människans inre och den andliga vården har bevisligen skapat goda resultat och detta på ett fängelse i Kenya som nyligen betraktats som det mest fruktade i landet, säger Hans-Göran Björk. Omkring 500 fångar har hittills blivit kristna på fängelserna längs Kenyas kust. Fängelsechefen Wanini Kireri har fått en inbjudan att komma till Sverige i höst.

4 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 aktuellt Två nya kyrkor för romer i Rumänien Tältmissionen i Rumänien bygger två romerkyrkor i de områden där en av de pastorer som får understöd från Sverige, tidigare startade två romerförsamlingar. Vi har satsat väldigt mycket på evangelisation den här vintern och fastän kyrkorna ännu inte är riktigt färdiga, så kan vi samlas i dem, berättar Constantin Macoveiciuc. De snart färdiga kyrkorna ligger i byarna Varatec och Chiliseni. Båda byarna ligger i området Suceava, i nordöstra Rumänien. Kampanjerna i vintras innebar att många nya människor har kommit till tro och det är en stor välsignelse, säger Constantin. I grannlänet Iasi arbetar de Evangelisation på rumänska landsbygden ger resultat. Väckelserapporter kommer både från områdena Suceava och Iasi, i nordöstra Rumänien. Invigning i Jimba och på fängelset Det blev dubbla invigningar i gassande sol och värme. Den 16 februari invigdes förskolan i byn Jimba och dagen efter invigdes fängelsebiblioteket i Mombasa. Förskolan har finansierats av ett hälsohem i Leksand och ingår i en större satsning i byn, med vattenborrning, hälsocentral och ytterligare skolor. Det var fantastiskt att få höra hur satsningen har förenat människor över alla gränser i byn. För första gången samarbetar muslimer och kristna och oavsett vilken stamtillhörighet man har hjälps man åt. Byledare och även företrädare för myndigheterna var glada över just detta faktum, säger Ulrika Eriksson Kallin. Biblioteket på fängelset Shimo La Tewa är en gåva från Tältmissionen och förutom bibliotek används lokalen till bibelskola, expeditioner för fängelsepastorerna och rum för enskilda själavårdssamtal. På fängelset har fångarna hjälpts åt att bygga biblioteket. Byggnationerna påbörjades i november och stod klara redan den 16 februari. lokala samarbetsförsamlingarna med bland annat fängelsemission. Emanoil Caileanu är en av evangelisterna som får understöd från Sverige. Det är en stor förmån att få predika evangeliet för livstidsdömda på fängelser och många tar emot Jesus i sina liv! Vi har nu stora möjligheter att få sprida evangeliet och det gör vi på fängelser, ute på gatan och i de skolor som vi får komma till, berättar Emanoil. Pastor Constantin Macoveiciuc har stort hjärta för romer och två romerförsamlingar har startats i nordöstra Rumänien. I mitten på maj kommer Tältmission att besöka församlingarna i Rumänien och i nästanummer av Utblick Världen kommer ett större reportage från arbetet där. Glädjen bland barnen är stor över den nya förskolan i Jimba som kunde invigas i februari. Biskop Johnson Gatumu och Hans-Göran Björk invigde biblioteket. Foto: Dennis Thern. Tältmissionen bygger samhälle! Läs mer på Ny förteckning över aktuella missionsprojekt Har du funderat på att satsa i mission? Nu finns olika missionsbehov samlade i ett häfte. Snart kommer utblick även som tv I höst kommer Utblick också som tv. I första hand kommer programmen sändas i en nybildad lokaltvkanal i Örnsköldsvik och på webben. Media är sedan länge tillbaka det nya sättet att kommunicera och skapa opinion. Och som missions- och biståndsorganisation ligger Tältmissionen tillsammans med Hoppets Stjärna långt framme i tekniken, säger Glädjen blev stor när pastor Ester Sacyan i Manila, fick träffa sin svenska fadder Vanja Andersson. Det var i samband med en fadderresa som arrangerades av Hoppets Stjärna, som Vanja passade på att följa med till Filippinerna. Jag har stöttat Ester i tre år genom Tältmissionen och när jag fick se resan slängde jag mig på telefonen och bokade in platser för mej och mina barn. Men beslutet att någon gång åka och träffa Ester gjorde Vanja redan för ett par år sedan. Den skriftväxling som Ester och jag hade att jag kände samhörighet med henne och jag bestämde mig för att en dag ska jag Tältmissionen har tagit fram ett häfte med ett 15-tal aktuella projekt och insatser som behövs i missionsländerna. Det handlar om allt från behov av bilar, upprustning av lokaler, till evangeliska insatser och missionärsunderhåll. Ett samlat material om aktuella projekt har varit efterfrågat. I dag är flera församlingar utan missionsåtaganden men vill satsa och investera. Därför har vi tagit fram det här materialet som en resurs till församlingar och andra intresserade som vill investera i mission, säger Hans-Göran Björk. Missionskatalogen finns att beställa hos Tältmissionen, Kärrsjö. Telefon eller Lennart Eriksson som är verksamhetschef och ordförande i Tältmissionen. I Kärrsjö har det under våren ställts i ordning en tv-studio där programmen kommer att spelas in. Till en början kommer Utblick att sändas 30 minuter i veckan och kommer som titeln anger ge en utblick i Sverige och i världen. Både kring aktuella händelser, men också olika missionsinsatser. hälsa på henne. Mötet med Ester gav stort intryck, inte minst då Ester nyligen förlorat sin make och är nu ensamstående mamma till de fem barnen. Tältmissionen Kenya Aktuella insatser och investeringar 4-wd pic-up Tältmissionen Övrigt Tältmissionen Kenya Aktuella insatser och investeringar Väckelsekampanjer Fyrhjulsdriven pic-up ca SEK Aktuella insatser och investeringar Mombasa Har du möjlighet att skänka eller samla in pengar till en bil? Vår gamla 1996 års Daihatsu har sett sina bästa dagar. Då verksamheten expanderar och resorna ofta går långt ut på landet där ordet väg knappast existerar, är behovet av en fyrhjulsdriven picup eller jeep väldigt stort. Väckelsekampanjer och seminarier Nyligen samlade vi in pengar till en bil för arbetet på fängelserna runt Kenyas kust. Nu behöver vi din hjälp till en bättre bil för det dagliga arbetet. Aktuella behov: Samhällsbyggande insatser för en fattig bys överlevnadsmöjligheter. Investeringsbehov (SEK) Bil picup el Jeep, 4wd ,00 och uppåt. Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Tältmissionen har sedan slutet av 1960-talet anordnat väckelsekampanjer, pastorsseminarier och bibelskolor på de olika missionsfälten. Insatserna har varit oerhört uppskattade och välrenommerade förkunnare från Sverige har ansvarat för undervisningen som betytt mycket för utvecklingen den lokala församlingen. Aktuella kampanjer Två kampanjer är inplanerade närmaste året, båda i Mombasa. Ett pastorsseminarium med Owe Lindeskär för Mombasas pastorer och evangelister och en väckelsekampanj i februari med Roger Larsson som uppföljning på den som hölls vintern Beräknade kostnader (SEK) Pastorsseminarium ,00 Väckelsekampanj ,00 Kostnaderna täcker resor, arvoden, tolk, marknadsföring och annonsering, transporter och övriga utgifter på plats. Gör gärna insamlingar under året till dessa kampanjer, eller var med och investera i en egen kampanj. I samband med kampanjerna finns alltid möjlighet att själv följa med på resan. Enskilt eller i grupp. Vi arrangerar det åt er allt från flygbiljett till hotell och transporter. Kontakta oss för mer information. Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Undervisningslokal kvinnoavdelning Undervisningslokal på kvinnofängelset ca SEK Aktuella missionsprojekt Fakta: Tältmissionens arbete på fängelset Shimo La Tewa i Mombasa är omtalat ända upp i Nairobis myndigheter och regering. Genom ett omfattande själavårdsarbete med väckelsemöten och bibelskolor har flera hundra fångar hittat vägen till den kristna tron. Sedan hösten 2008 har arbetet expanderat till kvinnoavdelningen. Första gruppen bibelskolelever kunde ha sin examen till julen På området finns en fastighet där taket och halva väggarna rasat in. Där under öppet tak hålls undervisningen. Men när det regnar så ställs undervisningen in. Nu har chefen för kvinnoavdelningen frågat om vi kan hjälpa till att återställa den raserade byggnaden till en enklare lokal där bibelskolan kan hålla till. Aktuella behov: En undervisningslokal för bibelskolan på kvinnoavdelningen vid fängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya. Investeringsbehov (SEK) Återuppbyggnad ,00 Tältmissionen Kärrsjö Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Dessutom har vi ett stort arkivmaterial med rörliga bilder ända från början av 1970-talet. Det är en enorm tillgång och det är unikt att få ha tillgång till så rikt material. Jag tror att många kommer att bli intresserade att följa hela verksamhetens utveckling och framtid, säger Lennart. När sändningarna är i gång kommer programmen också erbjudas andra lokalkanaler runt om i Sverige. Ny hemsida aktuellt Vid månadsskiftet maj/juni är Tältmissionens nya hemsida klar. Hemsidan får ett helt nytt utseende och tillgången till information blir betydligt mer lättillgänglig. Förutom en spalt med nyheter redan på startsidan finns kalender med information om resor och möten och annat viktigt. Hemsidan har tagits fram i samarbete med Crossnet och får även en reseblogg och diskussionsforum som är ytterligare några av alla nyheter på hemsidan. Självklart blir det också både webbradio och webbtv. Michael W Smith Alla konsertbesökare får information om fängelsearbetet i Kenya på Michael W Smith:s konsert. Det är Tältmissionen i samarbete med arrangören Thomas Lindéh som kommer att visa både en kortfilm om arbetet och ge en kort information från scenen. Målsättningen är att få in många nya understödjare inför det utökade arbetet i Kenya. Pastor på Filippinerna fick träffa sin svenska fadder för första gången Ester Sacyan har fått evangeliststöd från Vanja Andersson i Sverige och i mars månad fick de båda träffas för första gången. Foto: Mark Presson Jag känner stor ödmjukhet för det hon gör och jag är glad att jag kan få vara med och hjälpa henne med en del av min lön, avslutar Vanja Andersson. Genom faddrar i Sverige stöttar Tältmissionen ett 30-tal evangelister och pastorer i Filippinerna, Kenya, Brasilien och Rumänien. Gåvorna är från varje fadder i regel två hundra kronor.

5 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ reportage reportage Många titlar passar på jubilerande argentinamissionär Engagerad evangelist, missionär, apostel, biståndsarbetare, make, pappa, farfar och äventyrare. Det finns många titlar man kan sätta på Kenth Johansson, född i Trollhättan men bosatt i Argentina sedan Vilken man än väljer att undersöka närmare så kommer slutsatsen vara densamma: allt Kenth gör, görs med kärlek och ett helhjärtat engagemang för sina medmänniskor. Av Jessica Eriksson Kenth Johansson föddes för 65 år sedan i Åliden, utanför Trollhättan. Där bodde han tillsammans med föräldrarna och missionärsparet Harald och Elsa och sex småsyskon tills det att han fyllde 21, då familjen flyttade till Brasilien för att evangelisera. Strax därefter fick Kenth möjligheten att själv resa till Argentina för att påbörja ett eget missionsarbete, något han kallats till redan som åttaåring. Jag såg en syn, där jag såg kvinnor i traditionella indiankläder. Redan då visste jag att det var bland Sydamerikas indianer jag skulle arbeta som missionär, berättar Kenth med självklarhet i rösten. Förberedelserna tog genast fart genom att han spenderade åtskilliga timmar på det lokala biblioteket där han lärde sig om indianernas situation i Sydamerika, planerade och drömde. Kenth Johansson har varit i Sydamerika i hela 44 år. Sedan 1970-talet har han varit missionär för Tältmissionen tillsammans med sin infödda hustru Alba. Det är inte lätt att räkna upp allt Kenth sysslat med. Nyligen utsågs han också till apostel 140 församlingar i norra Argentina. Kenth Johansson på dricker te hemma på kontoret på argentinskt vis. Barnen på Hoppets Stjärna i Argentina har stort utrymme i Kenths hjärta. Hon trodde jag var en filmstjärna från Hollywood När han väl kommit till Argentina bosatte han sig i huvudstaden Buenos Aires, där han träffade Alva, en ung kvinna från en av landets indianstammar. Jag gick förbi affären hon arbetade i och frågade om jag fick låna telefonen, berättar Kenth. Hon trodde jag var en filmstjärna från Hollywood, Dean Reed, som just då var i Buenos Aires för att spela in en westernfilm! Missförståndet uppklarades, men Alvas intresse falnade inte trots att Kenth bara var en svensk kille från Trollhättan. Inom ett par år var de gifta och deras gemensamma missionsarbete, som pågår än i dag, inleddes. Resorna gick till Spanien sedan Sverige, där de träffade Erik Gunnar Eriksson, evangelist och grundare till Tältmissionen och biståndsorganisationen Hoppets Stjärna. Med stöd från Tältmissionen reste Kenth och Alba tillbaka till Argentina, där de bosatte sig i Alvas hemstad Sãnz Penia i chacoprovinsen. Barn var efterlängtade, men paret hade under sin vistelse i Spanien fått veta av läkare att Alva aldrig skulle kunna bli gravid. Kort därefter fick Alva en stickad barntröja av en väninna. När Alva berättade de sorgliga nyheterna sa väninnan att Gud tar aldrig fel när ni kommer till landet dit Han kallat er kommer ni få ert älskade barn. Efter bara tre månader i Argentina fick Hemma i Sverige blev det bland annat radiointervjuer i Kärrsjöstudion. paret de glädjande nyheterna att Alva var gravid, och de fick den första sonen av fyra: Daniel, Pablo, David och Geronimo. Kenth och Alva kan även glädjas över fyra barnbarn, den yngsta bara tre månader gammal. I Argentina har Kenth, tillsammans med Alva, bedrivit ett missionsarbete som lett till bildandet av ett 100-tal församlingar bland ursprungsbefolkningen. Som belöning för detta har Kenth bland annat utsetts till apostel under en konferens där pastorerna från samtliga 140 kyrkor var samlade. Kontakten med Erik Gunnar Eriksson ledde även till att de fick ansvaret för biståndsorganisationen Hoppets Stjärnas arbete i landet, som främst riktar sig till den fattiga och ofta diskriminerade ursprungsbefolkningen. Tack vare Kenths engagemang för Hoppets Stjärna och de utsatta har tusentals familjer försetts med rent vatten, det har byggts en hälsoklinik, skolor, startats yrkesutbildningar och arbetats för att stärka indianernas rättigheter. Kenths födelsedag firades tillsammans med släkt och vänner hemma i Trollhättan. Engagemanget är stort i både det andliga arbetet och det sociala. Utdelning av paket med mat och föröndenheter hör till vardagen och många har lärt känna Kenth under alla hans år i Argentina.

6 10 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ kärrsjökonferensen 2009 Välkommen till årets Kärrsjökonferens Roger Larsson och Owe Lindeskär är väl kända ansikten på Kärrsjökonferensen. Men i år dyker det också upp flera nya. Bland annat tidigare pingstmissionären och Ibra-chefen Fred Nyman och Mikael Stenhammar, kenyamissionär. Roger Larsson predikar. Onsdag Inledningsmöte med Roger Larsson Torsdag Missionsmöte Fred Nyman, Roger Larsson, Mikael Stenhammar m.fl Konferensmöte. Owe Lindeskär Konferensmöte. Roger Larsson Fredag Owe Lindeskär leder bibelstudier Missionsmöte. Fred Nyman, Mikael Stenhammar m.fl Konferensmöte. Owe Lindeskär Konferensmöte. Magnus Aasa Samlats till konferens i tältet i Kärrsjö har det gjorts sedan början av 1960-talet. Fred Nyman var med på väckelsekampanjen i Mombasa i vintras och det blev självklart att han skulle vara med och dela sina erfarenheter på årets konferensen. Mikael Stenhammar är tillsammans med sin hustru Emilie missionär i Kenya och finns hemma på Sverigebesök i sommar. Familjen Stenhammar får stöd och hjälp från Tältmissionen och Klara Kyrka i Stockholm och det blir första gången som Mikael Stenhammar besöker Kärrsjö. Läsarsångstoppen drog fullt tält när det hölls för några år sedan. Nu är evenemanget tillbaka på lördagskvällen, tillsammans med Målle Lindberg. Kärrsjökonferensen har varit tradition sedan början av talet och senaste åren har antalet besökare stadigt ökat. I år erbjuder Kärrsjögården utökade boendemöjligheter, Fred Nyman leder missionssamlingar Program juni Frida Björk solist och lovsångsledare men det märks också att fler kommer med tält, husvagnar och husbilar. Området erbjuder fantastiska möjligheter till avkoppling och rekreation. Förmiddagarna är reserverade för missionssamlingar och under två samlingar kommer Lördag Tjernobylbarnen - så gick det sen. Möte med tjernobylbarn från Ukraina Konferensmöte. Owe Lindeskär. Målle Lindberg Läsarsångstoppen. Per Bergvall, Målle Lindberg m.fl. Entré 100:- Söndag Magnus Aasa, präst från Ö-vik Lennart Eriksson Målle Lindberg Stort avslutningsmöte med Owe Lindeskär, nattvard, barnvälsignelse. Barnaktiviteter under för- och eftermiddagssamlingen. Reservation för ev ändringar i programmet Kärrsjö bjuder på en underbar natur och tillfälle till skön avkoppling. det växande arbetet i Kenya stå i fokus. Det blir också en resumé över Roger Larssons kampanj i Mombasa och medverkan av Mikael Stenhammar. Lördagens missionssamling kommer gästas av några ryska ungdomar som för många år sedan fanns med bland de så kallade Tjernobyl-barnen som fick komma till Sverige på sommarläger. I övrigt är det friheten, glädjen och inspirationen som även i år kännetecknar Kärrsjökonferensen som startar onsdag den 24 juni och avslutas söndag den 28 juni. Många som ska åka på Lapplandsveckan brukar ta vägen förbi Kärrsjö och vara med på konferensen. Fotnot: Kärrsjö ligger cirka 60 kilometer norr om Örnsköldsvik, längs länsväg 352. Möten för stora och små Anna och Henke leder aktiviteterna för barnen också i årets konferens. Förra året var det nypremiär för satsning på yngre konferensdeltagare. Anna och Henke tar hand om barnen i sommar. Det är Anna och Henke som till grillning, fotboll, beachvolley står för samlingarna. Anna leder en barnkör i Pingstkyrkan Det är inte omöjligt att det och mycket annat. Örnsköldsvik och i våras gifte också i år blir en fotbollsmatch hon sig med Henrik som efter mellan Tältmissionen och Hoppets Stjärnas medarbetare och avslutad pastorsutbildning på Örebro Missionsskola flyttade ett utmanarlag. upp till Örnsköldsvik. Precis som förra året ska vi Gungor och annat för barnen se till att hela familjen kan vara finns på konferensområdet. Och med och njuta av konferensen, vid stranden finns möjligheter säger konferensansvariga. Praktisk information, priser mm Boendemöjligheterna i Kärrsjö är många. Vi har gästhus, stugor samt plats för husvagnar och tält. Här finns lekpark för barnen, grillplats och möjligheter för bad och fiske. I Kärrsjö finns även en bastu vid sjökanten. Båt finns att låna för den som vill testa fiskelyckan. Idyllen för stora och små finns i Kärrsjö. Här kan unga som gamla få några underbara dagar för ande, kropp och själ. I tältet har vi härliga möten, i naturen får kroppen rekreation och i Kärrsjögårdens matsal kan man köpa alla måltider och dela gemenskap med alla andra konferensdeltagare. På området finns tvättstugor och toaletter lättillgängligt för alla. Priser Logi rum och stugor (medtag sänglinne) Enkelrum kr/natt Dubbelrum kr/natt och bädd 3- eller 4-bädds rum kr/natt och bädd Stugor (endast fåtal) 800 kr/natt stugorna är fullt utrustade med kök och dusch. Tält och husvagn Uppställning av husvagn kr/natt Eluttag kr/natt Tältplats kr/natt Boka gärna plats för camping på området. Först till kvarn... För att vara säker på att få logi som passar dig, anmäl dig i dag! I samband med din anmälan till konferensen sätter du in 150 kr/familj eller 100 kr/enskild person på postgiro Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Anmäl dig före måndag 15 Juni Måltider Frukost...40: Lunch...50: Middag...60: Kvällsfika...40:- Reseinformation Barn 7 12 år 20 kr Barn 0 6 år Gratis Söndag är det sammanslagen lunch/middag ca Din resa till Kärrsjö. Anländer du med TÅG till Mellansel finns möjlighet att beställa hämtning för 120 kr. Se anmälningstalongen. Tips: Nattåg går ända från Göteborg via Linköping, Stockholm direkt till Mellansel. Kommer du med FLYG till Örnsköldsviks flygplats (Gideå) kan vi hämta dig där. Glöm ej att anmäla ankomsttiden. Kostnad 120 kr. Tips: Boka flyg i tid med Högakustenflyg för lägsta pris. Anländer du med BUSS till Örnsköldsviks busstation kan vi hämta dig till en kostnad av 120 kr. (Avst ca 65 km). Det är viktigt att du skriver ankomsttiden på anmälningstalongen om du vill ha skjuts. Hemresa. Ordna din återresa innan du kommer till Kärrsjö. Det kan annars uppstå svårigheter för dig att få tag på biljett. Anmälan. På talong i tidningen, eller boka på nätet om talongen saknas. Du kan också ringa och prata med Annica! Välkommen till konferensen! Vi ser fram emot att få träffa dig i sommar!

7 12 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ recept Grillat med läcker sås från Argentina - gott i sommar Du behövs i Tältmissionens arbete! Vi söker dig som kan hjälpa oss volontärt med olika arbetsuppgifter. Till exempel hjälpa oss med mötesbokningar, församlingskontakter, utskick, administrativa uppgifter, snickerier och underhåll på Kärrsjögården mm. Till hösten börjar vi dessutom med regelbundna sändningar i tv och behöver hjälp vissa dagar av kunniga fotografer och tekniker. Chimichurri med Chivito Chivito Argentinsk salsa, kall sås som passar bra till grillat eller till stekt kött eller fisk Egentligen kommer det här receptet från Uruguay, men det passar väldigt bra ihop med den argentinska såsen chimichurri - receptet till vänster. Tillagningstid: ca 30 minuter Detta behöver du till 4-6 portioner 600 g lövbiff eller tunna skivor ryggbiff olja salt svartpeppar 4-6 pitabröd salsa eller chimichurri pommes frites isbergssallad Gör så här Häll lite olja, salt och svartpeppar över köttet. Grilla på grillen eller stek i stekpanna. (Endast en kort stund på varje sida så köttet inte blir för torrt.) Servera i pitabröd med salsa eller chimichurri, pommes frites och sallad Tillagningstid: ca 30 minuter Det här behöver du för 4 portioner 5 röda chilifrukter 5 klyftor vitlök 1 knippa persilja 1 gul paprika 1 liten grön paprika 5 tomater 1 lime 1 dl olivolja Salt o peppar Gör så här Lägg tomaterna i kokande vatten 5 minuter. Ta upp dem och låt dem svalna. Ta av skalet, dela dem och ta bort kärnorna. Finhacka därefter tomatköttet. Blanda olivoljan med limesaften och lägg i de finhackade tomaterna. Finhacka därefter övriga ingredienser. Rör ner och smaka av med salt och peppar. Förvaras svalt. Se dokumentären om väckelsen på fängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya! En gripande dokumentär om väckelsen på stadsfängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya. Från att ha varit ett av de mest fruktade fängelserna har det blivit en plats för väckelse bland fångar. Vi följer ETV Tältmissionens arbete på fängelset där flera hundra har kommit till tro under bara något år. ETVs dokumentärfilmare har som enda utländska fotograf varit på fängelset och i filmen möter vi några av fångarna som berättar om sin omvändelse. Vi får se unika bilder med fångar som sjunger lovsång och har en glädje utöver det vanliga. Beställ den redan idag! Tel Vill du ge en gåva till vårt arbete på fängelserna i Kenya? Plusgiro: ,- Porto tillkommer Längd -cirka 30 min I samarbete med: Kan du avvara enstaka dagar, kvällar eller veckor - kontakta oss! Ring och fråga efter Ulrika eller Hans-Göran. Eller skriv några rader och berätta om dig själv. Adress: Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö. Epost: Radio Utblick Varje vecka i din närradio i Örnsköldsvik Uppsala Linköping Göteborg eller lyssna på OBS - Vill du kunna höra utblick också på din närradiofrekvens - be närradioföreningen på din ort ta kontakt med oss!

8 14 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ korsord Lös korsordet. Ta bokstäverna från de numrerade rutorna och skriv den mening vi söker på streckade linjerna nedan. Skicka in meningen tillsammans med ditt namn och adress. Du behöver alltså inte skicka in hela krysset. Du kan också skicka ditt svar på epost: Tre vinnare får varsin Jag tror att meningen blir dokumäntärfilm Jag är fri Skicka in lösningen senast den Namn juli till: Tältmissionen, Kärrsjö 136, Adress... Trehörningsjö. Eller epost: Postadress... Grattis vinnare i nr 1: Gunhild Holmgren, Skellefteå Anders Johansson, Dalum Tora Hugosson, Norsjö

9 Avsändare: ETV Tältmissionen Kärrsjö Trehörningsjö Välkommen till Kärrsjö juni En konferens för hela familjen Roger Larsson Owe Lindeskär Magnus Aasa Fred Nyman Frida & Samuel Björk Lennart Eriksson Läsarsångstoppen med Målle Lindberg, Per Bergwall m.fl Kärrsjökonferensen Tel Väckelsemöten, bibelundervisning, missionsmöten och barnaktiviteter! Mötestider: Möten Onsdag 19, Torsdag - Lördag 10, 15 och 19 samt Söndag 11. Välkomna till en underbar konferens fylld av gemenskap, ande och liv! Boka rum eller kom och campa i en fantastisk natur. Boendeinformation och program Beställ på eller ring! Var med i Tältmissionens arbete Jag vill stödja Tältmissionen och vill bli fadder för Fängelsemissionen i Kenya /mån Fängelseevangelisterna i Kenya 200:-/mån Före detta fånge 200:-/mån Evangelist i Rumänien 200:-/mån Evangelist i Argentina 200:-/mån Evangelist i Filippinerna 200:-/mån Evangelisation i Sverige 200:-/mån Jag vill ge en gåva till fängelsemissionen med kronor. Jag vill dela upp gåvan på månader Kopiera gärna talongen och skicka till Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö. Du kan även e-posta uppgifterna till Eller ring Namn... Adress... Postadress... Telefon... e-post...

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från ET V Tältmissionen nr 1-2009 årg 1 Fängelset där fångarna är fria Michael W Smith gör två unika Sverigenedslag sid 4-5 109-åring

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7

Nr 3 mars 2011. VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 Nr 3 mars 2011 VÄCKELSEN I KINA sprids genom unga evangelister som är beredda att satsa allt Sid 6-7 ledare Ljus i Öster nr 3 mars 2011 Vad kan vi lära oss För några veckor sedan hade Ljus i Öster besök

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Din trygghet. Vi lever i en tid då. Gud gav emellertid ett. Vi går in i detta nya år med. Gud skapade oss för att vi. Bibeln säger Hos ingen

Din trygghet. Vi lever i en tid då. Gud gav emellertid ett. Vi går in i detta nya år med. Gud skapade oss för att vi. Bibeln säger Hos ingen Nr 1-2015 -Safariresan som blev något helt annat! - Kampanjer i Rwanda och Tanzania -Upprättelsecenter byggs för krigets offer i Kongo - Kritisk läge i Ukraina Trosgnistans Mission Hemsida www.trosgnistan.se

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Korsdrag i Uzbekistan sid

Korsdrag i Uzbekistan sid Nr 5 juni 2002 Korsdrag i Uzbekistan sid 6-9 Turkfolken möter Jesus sid 4-5 Smugglaren Stig slutar efter 30 år sid 10-11 Armenien kristet i 1 700 år sid 12-13 1 LEDARE AV WILGOT FRITZON Otrolig vändning

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen Trons Änglavakt Missionär David Duveskog besökte Rwanda och Kongo på ett missionsuppdrag i maj. Den bil de åkte med körde av vägen och taket trycktes in. Alla kunde kliva ur bilen oskadda. Vi tackar Gud

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009.

Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009. Muren = stöld av land sid. 6-7 Andaktskramp? sid. 10 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009 Tema: Scout Ledaren Varför scout? D et fanns en period i mitt liv när jag

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare

Fann frihet i Kristus IRMA GÅR VIDARE 10 GODA INSATSER UNDER ÅRET KOVAL OCH RADIOGLÄDJEN. Mission bland lyxbåtar och sommarälskare LJUS I ÖSTER#4 MAJ 2015 STOR FÖRFÖLJELSE I KINA LJUS I ÖSTER I EN NY TID T På plats i Montenegro Mission bland lyxbåtar och sommarälskare Fann frihet i Kristus 12 vitryska elever vill ut i mission IRMA

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

En bra start i livet förändrar allt!

En bra start i livet förändrar allt! RAPPORT RESULTAT NR 1 2012 En bra start i livet förändrar allt! star of hope hoppets stjärna INNEHÅLL I FOKUS: En bra start i livet förändrar allt! COLOMBIA Hoppet återvänder till Mirandita 6 FILIPPINERNA

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5

Nr 7 oktober 2005. Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7. Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 Nr 7 oktober 2005 Söndagsskolan når även föräldrarna Sid 6-7 Fortsatt satsning på nya missionärer Sid 4-5 LEDARE Av Wilgot Fritzon Ljus i Öster nr 7 20 oktober 2005 LiÖ orsakar instabilitet Det gjorde

Läs mer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer Nr 1 2011 Årgång 23 ISSN 1652-5108 F i l i p p i n e r n a Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! U k r a i n a En kvarts miljon får hjälp Z a m b i a Ett spännande missionsland M o l d a v i e n Hjälp till fattiga

Läs mer

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet

SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Nr 6-7, 2010 Årgång 102 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Hur kan vi hjälpa barn med albinism? Kerstin Strindberg i samtal med en av eleverna på Glädjens skola i

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer