Utblick. Kenya söker mer hjälp till fängelserna. Världen. Kryssa och vinn! Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick. Kenya söker mer hjälp till fängelserna. Världen. Kryssa och vinn! Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9"

Transkript

1 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från Tältmissionen nr årg 1 Kenya söker mer hjälp till fängelserna Uppmärksammad fängelsechef får inbjudan till Sverige sid 4 Många titlar på jubilerande missionär sid 8-9 Allt om årets konferens i Kärrsjö sid 10-11

2 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 innehåll Exit program Sid 4 RomerKyrkor i rumänien Sid 6 Kärt faddermöte på Filippinerna Sid 7 Många titlar på missionär Sid 8-9 Allt om Kärrsjökonferensen Sid10-11 Korsord Tävla och vinn Sid 14 utblick En tidning om tro och mission. Ansv. utg. Lennart Eriksson Redaktion Hans-Göran Björk och Ulrika Eriksson Kallin Adress Tältmissionen Kärrsjö Trehörningsjö Telefon Fax epost Plusgiro Tryckt hos: Daus Tryck & Media, Bjästa Upplaga Maj ex Omslagsfoto Dennis Thern. Övriga foton där namn ej anges - Tältmissionen / Hoppets Stjärna. ledare Tro är Handling Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Utblick Världen, Tältmissionens magasin om tro och mission. Allt sedan missionen startade på 60-talet har handling alltid varit en direkt konsekvens och ett konkret resultat av vår tro. Tro utan handling blir uddlös och lam, på samma sätt som handling utan kärlek lätt blir kylig och teknisk. Men kristna som tar missionsbefallningen bokstavligt och i tro går ut överallt i världen och förkunnar evagngeliet för hela skapelsen får se resultat, både på missionsfältet och hemmavid. Missionen är i sin natur fokusera på handling. Ska något ske måste någon agera. Sveriges historia inom mission är både fantastisk och beundransvärd. Vi har mycket att tacka de troshjältar som gått före oss, och Sveriges kristenhet har ett stort arv att förvalta. Tyvärr har svensk mission minskat radikalt de senaste årtiondena. Istället har allt större resurser satsats på sociala insatser, och missionen har fått stå tillbaka. Jag tycker det är tragiskt. Som ett resultat av minskade satsningar på mission ser vi också att de flesta svenska församlingar och kyrkor går tillbaka. Jag tror på stark tillväxt i vårt hemland, men ska vi få uppleva det måste vi återigen satsa större resurser på missionen. Jag vet vad jag skriver om, för även inom vårt arbete i Tältmissionen/Hoppets Stjärna har vi haft en period av ett alltför stort fokus på sociala satsningar. Men det har vi ändrat på, tack och lov. Genom att satsa på att utveckla Tältmissionen och dess arbete, utvecklas även den sociala verksamheten genom Hoppets Stjärna. Vi har dessutom lärt oss att de stora framgångarna inom det sociala utvecklingsarbetet kommer när vi arbetar med helheten - både ande, kropp och själ bland mottagarna. När vi dessutom lyckas få de lokala församlingarna och dess medlemmar att engagear sig för den svage och eftersatte har tillväxt varit ett resultat för den lokala församlingen. Att handla i kärlek och ge av sig själv är en förträfflig metod, som inte passerar oförmärkt förbi. Inte ens för församlingar i Sverige... För mig är inte tro alltid likställt med ett medlemskap i en församling eller visst samfund. Tro är så mycket mer än så. Att växa upp under pappa Erik Gunnar, med det utanförskap i vissa religiösa sammanhang som hans fria plattform innebar, blev det också där en självklarhet att tron måste åtföljas av handling. Annars blir tron bara egoistisk och ett sätt att hjälpa sig själv. Du är hjärtligt välkommen med i Tältmissionens arbete. Vilken församling eller samfund du tillhör spelar ingen roll. Lika välkommen är du som kanske har en känsla av utanförskap till de etablerade verksamheterna, och där kan du också få vara med och kanalisera din missionslängtan tillsammans med oss. Vill du vara med och se resultat och vara med och skapa förändringar genom dina insatser, välkomnar jag dig med öppen famn som bidragsgivare, förebedjare och frivilligarbetare. Jesus säger i Matteus 9:37-38: Skörden är stor men arbetarna få. Bed därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd Amen. Gud välsigne Dig rikligen. Testamenten och minnesgåvor Kontakta oss så berättar vi om flera möjligheter att stödja missionen! Tel aktuellt Kampanj i Mombasa berörde Enkelhet och enhet präglade väckelsekampanjen i Mombasa med Roger Larsson. Roger Larsson predikade på ett annorlunda sätt och det berörde oss pastorer väldigt mycket, sade biskop Elijah Kimani, ordförande för pastorsgemenskapen i Mombasa. Flera personer blev helade från sjukdomar, men inte minst enkelheten i förkunnelsen berörde åhörarna. Det har varit många kampanjer i Mombasa med stora amerikanska förkunnare som investerat mycket pengar för att få folk att komma till en välfylld stadion. Men sedan har inget mer hänt. Roger Larssons personliga och varma sätt har berört oss mycket mer än stora väckelsekampanjer, sade Biskop Elijah Kimani. Satsningen i Mombasa i mitten av februari, var på initiativ av Tältmissionen och i samarbete med Evangelistfonden som Roger Larsson startade för ett par år sedan. På plats i Mombasa var det Tältmissionens samarbetsförsamling Living Word som stod för det praktiska. Det är första gången på väldigt många år som så många pastorer från olika kyrkor har samlats och varit med i mötena, sade missionär Ingeborg Setterby. Flera personer blev helade. En fyraårig pojke som varit döv sedan födseln fick för första gången höra sin mammas röst. En kvinna med svåra ryggsmärtor kunde springa upp och ner för trappen för första gången på flera år. Jag känner fortfarande värmen i ryggen, jublade hon efter mötet. Utöver möteskampanjen i Roger Larsson visade stor omsorg om pastorer och evangelister under kampanjen i Mombasa. Fred Nyman tolkade till Swahili. Mombasa, var det också möten på det stora stadsfängelset Shimo La Tewa där Tältmissionen bedriver verksamhet sedan ett par år tillbaka. Det var en av mina största upplevelser att få tala där, sade Roger Larsson efter kampanjen. Ett 20-tal unga män tog emot frälsning och på kvinnoavdelningen ytterligare ett 15-tal personer. Det blev glädje, lovsång och några försök till danssteg när glädjeyra bröt ut innanför murarna på fängelset Shimo La Tewa. Inte minst gudstjänsten på kvinnoavdelningen blev ett starkt andligt genomslag med lovsång och dans som inte ens Roger Larsson kunde hålla sig borta från. Sådan fantastisk glädje. Man tror inte det är sant. Och vi är på ett fängelse, konstaterade både Roger Larsson och hans tolk, tidigare pingstmissionären och Ibra-chefen Fred Nyman.

3 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 aktuellt Exit-program kan bli pilotprojekt i Kenya Förhandlingar pågår mellan Tältmissionen och Kenyas regering om en eftervård och slussverksamhet för fångar som blivit frisläppta. Ett så kallat exit-program håller på att tas fram och kan komma att bli ett pilotprojekt för Kenya. Nyligen besökte Ulrika Eriksson Kallin och Hans-Göran Björk på nytt Kenya och träffade företrädare för landets kriminalvård. Problemet med före detta fångar som återfaller därför att ingen hjälper dem, har uppmärksammats flera gånger i media här i Kenya. Nu finns en uttrycklig vädjan om hjälp från de kenyanska myndigheterna. Redan i februari besökte de båda kriminalvårdens högkvarter och presenterade en plan som tagits fram av pastorer från Living Word Center i Mombasa. Satsningen innebär att bygga ett så kallat half-way-house som erbjuder boende, utbildning, bibelskola, snickeri, verkstad, egen företagsträning, jordbruk och mycket mer. Tidigare fångar som aktivt vill medverka till ett förändrat liv erbjuds plats. Kenyanska myndigheterna vill att Tältmissionen tar ansvaret för en sådan satsning som blir ett pilotprojekt i landet. I gengäld bjuder regeringen på ett landområde och ställer pengar till förfogande för den personal vi önskar, berättar de båda. Klarar Tältmissionen detta? Nej inte ensamt. Men vi kan gå i bräschen för det och ta det formella ansvaret. Vi blir helt beroende av professionell personal lokalt och det får vi ekonomisk hjälp till. Och vi blir helt beroende från gåvogivare inte bara i Sverige utan också från andra länder för att kunna genomföra det här. Vi tror att det här är en grundförutsättning för att minska återfallet och därmed minska kriminaliteten. Ulrika och Hans-Göran har också kontakter med svenska ambassaden i Nairobi, liksom Kenyanska ambassaden i Stockholm och berörda myndigheter inför den fortsatta planeringen. Vi tror att det här också ligger i Sveriges intresse att på det här sättet vara med och påverka Kenya, särskilt när det nu finns en konkret vädjan om hjälp via Tältmissionen. En fånge som blir frisläppt i Kenya har i regel förlorat allt ifrån familj, barn, släkt och vänner till ägodelar, hem arbete. Möjligheten att återvända till ett normalt liv är svårt och mellan procent återvänder till kriminalitet. Situationen för en svensk fånge som blir frisläppt ser i stort sett inte mycket ljusare. Förutsättningarna för att lyckas med en sådan verksamhet i Kenya är ändå gynnsamma. Den positiva attityden till den kristna tron redan på fängelset, gör att många fångar verkligen tagit ett aktivt beslut att börja ett nytt liv. Många fångar på fängelset Shimo La Tewa blir frälsta och vill satsa på ett nytt liv. Men livet utanför murarna är inte alltid lätt. Nu vill myndigheterna ha hjälp från Sverige med ett eftervårdsprogram. Foto: Dennis Thern Framgångsrik fängelsechef inbjuds till Sverige Hon är en av Kenyas mest omtalade kvinnor. Hennes syn på människans värde har skapat en andlig revolution på det som tidigare var Kenyas mest fruktade fängelse. Nu är hon på väg till Sverige. Tältmissionen har bestämt sig för att bjuda in Wanini Kireri och ytterligare ett par personer från kenyanska kriminalvården till Sverige, eftersom vi anser att hon har ett budskap till svenska myndigheter och politiker. Wanini Kireri är regelbundet omtalad i kenyansk media. Genom att i första hand se till fångens inre, peka på försoning och uppmuntra alla positiva sidor hos en fånge, har många bestämt sig för att aldrig mer gå tillbaka till kriminalitet. Med i processen finns Tältmissionens missionärer och pastorer i Mombasa som funnits vid hennes sida i mer än två år. Både attityden mellan fångarna och mellan fångar och väktare har förändrats mycket sedan Tältmissionen kom in på fängelset och vi började ändra vår taktik. Istället för bestraffning hjälper vi fångarna att korrigeras och de får vår ovillkorliga uppmuntran, berättar Wanini Kireri i dokumentärfilmen Jag är fri. Hennes egen kristna grundsyn har också bidragit till en stor öppenhet till att låta kristna församlingar komma in och hålla stora möten på rastgården, utöver bibelskolor och själavård som Tältmissionens samarbetsförsamling Living Word bedriver. Den stora förändring som skett på fängelset Shimo La Tewa har lett till att Tältmissionens fängelsemission expanderat till hela 16 fängelser i östra Kenya. Avsikten med inbjudan till Sverige är att visa på betydelsen av medmänsklighet och behovet av en andlig kvalitet i livet. I Sverige som i många andra länder är det primära inlåsning och hög säkerhet. Så var det tidigare på fängelset Shimo La Tewa i Kenya. Men att i stället prioritera människans inre och den andliga vården har bevisligen skapat goda resultat och detta på ett fängelse i Kenya som nyligen betraktats som det mest fruktade i landet, säger Hans-Göran Björk. Omkring 500 fångar har hittills blivit kristna på fängelserna längs Kenyas kust. Fängelsechefen Wanini Kireri har fått en inbjudan att komma till Sverige i höst.

4 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 aktuellt Två nya kyrkor för romer i Rumänien Tältmissionen i Rumänien bygger två romerkyrkor i de områden där en av de pastorer som får understöd från Sverige, tidigare startade två romerförsamlingar. Vi har satsat väldigt mycket på evangelisation den här vintern och fastän kyrkorna ännu inte är riktigt färdiga, så kan vi samlas i dem, berättar Constantin Macoveiciuc. De snart färdiga kyrkorna ligger i byarna Varatec och Chiliseni. Båda byarna ligger i området Suceava, i nordöstra Rumänien. Kampanjerna i vintras innebar att många nya människor har kommit till tro och det är en stor välsignelse, säger Constantin. I grannlänet Iasi arbetar de Evangelisation på rumänska landsbygden ger resultat. Väckelserapporter kommer både från områdena Suceava och Iasi, i nordöstra Rumänien. Invigning i Jimba och på fängelset Det blev dubbla invigningar i gassande sol och värme. Den 16 februari invigdes förskolan i byn Jimba och dagen efter invigdes fängelsebiblioteket i Mombasa. Förskolan har finansierats av ett hälsohem i Leksand och ingår i en större satsning i byn, med vattenborrning, hälsocentral och ytterligare skolor. Det var fantastiskt att få höra hur satsningen har förenat människor över alla gränser i byn. För första gången samarbetar muslimer och kristna och oavsett vilken stamtillhörighet man har hjälps man åt. Byledare och även företrädare för myndigheterna var glada över just detta faktum, säger Ulrika Eriksson Kallin. Biblioteket på fängelset Shimo La Tewa är en gåva från Tältmissionen och förutom bibliotek används lokalen till bibelskola, expeditioner för fängelsepastorerna och rum för enskilda själavårdssamtal. På fängelset har fångarna hjälpts åt att bygga biblioteket. Byggnationerna påbörjades i november och stod klara redan den 16 februari. lokala samarbetsförsamlingarna med bland annat fängelsemission. Emanoil Caileanu är en av evangelisterna som får understöd från Sverige. Det är en stor förmån att få predika evangeliet för livstidsdömda på fängelser och många tar emot Jesus i sina liv! Vi har nu stora möjligheter att få sprida evangeliet och det gör vi på fängelser, ute på gatan och i de skolor som vi får komma till, berättar Emanoil. Pastor Constantin Macoveiciuc har stort hjärta för romer och två romerförsamlingar har startats i nordöstra Rumänien. I mitten på maj kommer Tältmission att besöka församlingarna i Rumänien och i nästanummer av Utblick Världen kommer ett större reportage från arbetet där. Glädjen bland barnen är stor över den nya förskolan i Jimba som kunde invigas i februari. Biskop Johnson Gatumu och Hans-Göran Björk invigde biblioteket. Foto: Dennis Thern. Tältmissionen bygger samhälle! Läs mer på Ny förteckning över aktuella missionsprojekt Har du funderat på att satsa i mission? Nu finns olika missionsbehov samlade i ett häfte. Snart kommer utblick även som tv I höst kommer Utblick också som tv. I första hand kommer programmen sändas i en nybildad lokaltvkanal i Örnsköldsvik och på webben. Media är sedan länge tillbaka det nya sättet att kommunicera och skapa opinion. Och som missions- och biståndsorganisation ligger Tältmissionen tillsammans med Hoppets Stjärna långt framme i tekniken, säger Glädjen blev stor när pastor Ester Sacyan i Manila, fick träffa sin svenska fadder Vanja Andersson. Det var i samband med en fadderresa som arrangerades av Hoppets Stjärna, som Vanja passade på att följa med till Filippinerna. Jag har stöttat Ester i tre år genom Tältmissionen och när jag fick se resan slängde jag mig på telefonen och bokade in platser för mej och mina barn. Men beslutet att någon gång åka och träffa Ester gjorde Vanja redan för ett par år sedan. Den skriftväxling som Ester och jag hade att jag kände samhörighet med henne och jag bestämde mig för att en dag ska jag Tältmissionen har tagit fram ett häfte med ett 15-tal aktuella projekt och insatser som behövs i missionsländerna. Det handlar om allt från behov av bilar, upprustning av lokaler, till evangeliska insatser och missionärsunderhåll. Ett samlat material om aktuella projekt har varit efterfrågat. I dag är flera församlingar utan missionsåtaganden men vill satsa och investera. Därför har vi tagit fram det här materialet som en resurs till församlingar och andra intresserade som vill investera i mission, säger Hans-Göran Björk. Missionskatalogen finns att beställa hos Tältmissionen, Kärrsjö. Telefon eller Lennart Eriksson som är verksamhetschef och ordförande i Tältmissionen. I Kärrsjö har det under våren ställts i ordning en tv-studio där programmen kommer att spelas in. Till en början kommer Utblick att sändas 30 minuter i veckan och kommer som titeln anger ge en utblick i Sverige och i världen. Både kring aktuella händelser, men också olika missionsinsatser. hälsa på henne. Mötet med Ester gav stort intryck, inte minst då Ester nyligen förlorat sin make och är nu ensamstående mamma till de fem barnen. Tältmissionen Kenya Aktuella insatser och investeringar 4-wd pic-up Tältmissionen Övrigt Tältmissionen Kenya Aktuella insatser och investeringar Väckelsekampanjer Fyrhjulsdriven pic-up ca SEK Aktuella insatser och investeringar Mombasa Har du möjlighet att skänka eller samla in pengar till en bil? Vår gamla 1996 års Daihatsu har sett sina bästa dagar. Då verksamheten expanderar och resorna ofta går långt ut på landet där ordet väg knappast existerar, är behovet av en fyrhjulsdriven picup eller jeep väldigt stort. Väckelsekampanjer och seminarier Nyligen samlade vi in pengar till en bil för arbetet på fängelserna runt Kenyas kust. Nu behöver vi din hjälp till en bättre bil för det dagliga arbetet. Aktuella behov: Samhällsbyggande insatser för en fattig bys överlevnadsmöjligheter. Investeringsbehov (SEK) Bil picup el Jeep, 4wd ,00 och uppåt. Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Tältmissionen har sedan slutet av 1960-talet anordnat väckelsekampanjer, pastorsseminarier och bibelskolor på de olika missionsfälten. Insatserna har varit oerhört uppskattade och välrenommerade förkunnare från Sverige har ansvarat för undervisningen som betytt mycket för utvecklingen den lokala församlingen. Aktuella kampanjer Två kampanjer är inplanerade närmaste året, båda i Mombasa. Ett pastorsseminarium med Owe Lindeskär för Mombasas pastorer och evangelister och en väckelsekampanj i februari med Roger Larsson som uppföljning på den som hölls vintern Beräknade kostnader (SEK) Pastorsseminarium ,00 Väckelsekampanj ,00 Kostnaderna täcker resor, arvoden, tolk, marknadsföring och annonsering, transporter och övriga utgifter på plats. Gör gärna insamlingar under året till dessa kampanjer, eller var med och investera i en egen kampanj. I samband med kampanjerna finns alltid möjlighet att själv följa med på resan. Enskilt eller i grupp. Vi arrangerar det åt er allt från flygbiljett till hotell och transporter. Kontakta oss för mer information. Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Kontakt: Ulrika Eriksson-Kallin och Hans-Göran Björk Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö Tel +46 (0) Undervisningslokal kvinnoavdelning Undervisningslokal på kvinnofängelset ca SEK Aktuella missionsprojekt Fakta: Tältmissionens arbete på fängelset Shimo La Tewa i Mombasa är omtalat ända upp i Nairobis myndigheter och regering. Genom ett omfattande själavårdsarbete med väckelsemöten och bibelskolor har flera hundra fångar hittat vägen till den kristna tron. Sedan hösten 2008 har arbetet expanderat till kvinnoavdelningen. Första gruppen bibelskolelever kunde ha sin examen till julen På området finns en fastighet där taket och halva väggarna rasat in. Där under öppet tak hålls undervisningen. Men när det regnar så ställs undervisningen in. Nu har chefen för kvinnoavdelningen frågat om vi kan hjälpa till att återställa den raserade byggnaden till en enklare lokal där bibelskolan kan hålla till. Aktuella behov: En undervisningslokal för bibelskolan på kvinnoavdelningen vid fängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya. Investeringsbehov (SEK) Återuppbyggnad ,00 Tältmissionen Kärrsjö Som delaktig i Tältmissionens Kenyaarbete har ditt företag / församling möjlighet att synas både på vår hemsida, vår egen tidning Utblick Världen och vår TV-satsning. Kontakta oss för mer information. Dessutom har vi ett stort arkivmaterial med rörliga bilder ända från början av 1970-talet. Det är en enorm tillgång och det är unikt att få ha tillgång till så rikt material. Jag tror att många kommer att bli intresserade att följa hela verksamhetens utveckling och framtid, säger Lennart. När sändningarna är i gång kommer programmen också erbjudas andra lokalkanaler runt om i Sverige. Ny hemsida aktuellt Vid månadsskiftet maj/juni är Tältmissionens nya hemsida klar. Hemsidan får ett helt nytt utseende och tillgången till information blir betydligt mer lättillgänglig. Förutom en spalt med nyheter redan på startsidan finns kalender med information om resor och möten och annat viktigt. Hemsidan har tagits fram i samarbete med Crossnet och får även en reseblogg och diskussionsforum som är ytterligare några av alla nyheter på hemsidan. Självklart blir det också både webbradio och webbtv. Michael W Smith Alla konsertbesökare får information om fängelsearbetet i Kenya på Michael W Smith:s konsert. Det är Tältmissionen i samarbete med arrangören Thomas Lindéh som kommer att visa både en kortfilm om arbetet och ge en kort information från scenen. Målsättningen är att få in många nya understödjare inför det utökade arbetet i Kenya. Pastor på Filippinerna fick träffa sin svenska fadder för första gången Ester Sacyan har fått evangeliststöd från Vanja Andersson i Sverige och i mars månad fick de båda träffas för första gången. Foto: Mark Presson Jag känner stor ödmjukhet för det hon gör och jag är glad att jag kan få vara med och hjälpa henne med en del av min lön, avslutar Vanja Andersson. Genom faddrar i Sverige stöttar Tältmissionen ett 30-tal evangelister och pastorer i Filippinerna, Kenya, Brasilien och Rumänien. Gåvorna är från varje fadder i regel två hundra kronor.

5 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ reportage reportage Många titlar passar på jubilerande argentinamissionär Engagerad evangelist, missionär, apostel, biståndsarbetare, make, pappa, farfar och äventyrare. Det finns många titlar man kan sätta på Kenth Johansson, född i Trollhättan men bosatt i Argentina sedan Vilken man än väljer att undersöka närmare så kommer slutsatsen vara densamma: allt Kenth gör, görs med kärlek och ett helhjärtat engagemang för sina medmänniskor. Av Jessica Eriksson Kenth Johansson föddes för 65 år sedan i Åliden, utanför Trollhättan. Där bodde han tillsammans med föräldrarna och missionärsparet Harald och Elsa och sex småsyskon tills det att han fyllde 21, då familjen flyttade till Brasilien för att evangelisera. Strax därefter fick Kenth möjligheten att själv resa till Argentina för att påbörja ett eget missionsarbete, något han kallats till redan som åttaåring. Jag såg en syn, där jag såg kvinnor i traditionella indiankläder. Redan då visste jag att det var bland Sydamerikas indianer jag skulle arbeta som missionär, berättar Kenth med självklarhet i rösten. Förberedelserna tog genast fart genom att han spenderade åtskilliga timmar på det lokala biblioteket där han lärde sig om indianernas situation i Sydamerika, planerade och drömde. Kenth Johansson har varit i Sydamerika i hela 44 år. Sedan 1970-talet har han varit missionär för Tältmissionen tillsammans med sin infödda hustru Alba. Det är inte lätt att räkna upp allt Kenth sysslat med. Nyligen utsågs han också till apostel 140 församlingar i norra Argentina. Kenth Johansson på dricker te hemma på kontoret på argentinskt vis. Barnen på Hoppets Stjärna i Argentina har stort utrymme i Kenths hjärta. Hon trodde jag var en filmstjärna från Hollywood När han väl kommit till Argentina bosatte han sig i huvudstaden Buenos Aires, där han träffade Alva, en ung kvinna från en av landets indianstammar. Jag gick förbi affären hon arbetade i och frågade om jag fick låna telefonen, berättar Kenth. Hon trodde jag var en filmstjärna från Hollywood, Dean Reed, som just då var i Buenos Aires för att spela in en westernfilm! Missförståndet uppklarades, men Alvas intresse falnade inte trots att Kenth bara var en svensk kille från Trollhättan. Inom ett par år var de gifta och deras gemensamma missionsarbete, som pågår än i dag, inleddes. Resorna gick till Spanien sedan Sverige, där de träffade Erik Gunnar Eriksson, evangelist och grundare till Tältmissionen och biståndsorganisationen Hoppets Stjärna. Med stöd från Tältmissionen reste Kenth och Alba tillbaka till Argentina, där de bosatte sig i Alvas hemstad Sãnz Penia i chacoprovinsen. Barn var efterlängtade, men paret hade under sin vistelse i Spanien fått veta av läkare att Alva aldrig skulle kunna bli gravid. Kort därefter fick Alva en stickad barntröja av en väninna. När Alva berättade de sorgliga nyheterna sa väninnan att Gud tar aldrig fel när ni kommer till landet dit Han kallat er kommer ni få ert älskade barn. Efter bara tre månader i Argentina fick Hemma i Sverige blev det bland annat radiointervjuer i Kärrsjöstudion. paret de glädjande nyheterna att Alva var gravid, och de fick den första sonen av fyra: Daniel, Pablo, David och Geronimo. Kenth och Alva kan även glädjas över fyra barnbarn, den yngsta bara tre månader gammal. I Argentina har Kenth, tillsammans med Alva, bedrivit ett missionsarbete som lett till bildandet av ett 100-tal församlingar bland ursprungsbefolkningen. Som belöning för detta har Kenth bland annat utsetts till apostel under en konferens där pastorerna från samtliga 140 kyrkor var samlade. Kontakten med Erik Gunnar Eriksson ledde även till att de fick ansvaret för biståndsorganisationen Hoppets Stjärnas arbete i landet, som främst riktar sig till den fattiga och ofta diskriminerade ursprungsbefolkningen. Tack vare Kenths engagemang för Hoppets Stjärna och de utsatta har tusentals familjer försetts med rent vatten, det har byggts en hälsoklinik, skolor, startats yrkesutbildningar och arbetats för att stärka indianernas rättigheter. Kenths födelsedag firades tillsammans med släkt och vänner hemma i Trollhättan. Engagemanget är stort i både det andliga arbetet och det sociala. Utdelning av paket med mat och föröndenheter hör till vardagen och många har lärt känna Kenth under alla hans år i Argentina.

6 10 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ kärrsjökonferensen 2009 Välkommen till årets Kärrsjökonferens Roger Larsson och Owe Lindeskär är väl kända ansikten på Kärrsjökonferensen. Men i år dyker det också upp flera nya. Bland annat tidigare pingstmissionären och Ibra-chefen Fred Nyman och Mikael Stenhammar, kenyamissionär. Roger Larsson predikar. Onsdag Inledningsmöte med Roger Larsson Torsdag Missionsmöte Fred Nyman, Roger Larsson, Mikael Stenhammar m.fl Konferensmöte. Owe Lindeskär Konferensmöte. Roger Larsson Fredag Owe Lindeskär leder bibelstudier Missionsmöte. Fred Nyman, Mikael Stenhammar m.fl Konferensmöte. Owe Lindeskär Konferensmöte. Magnus Aasa Samlats till konferens i tältet i Kärrsjö har det gjorts sedan början av 1960-talet. Fred Nyman var med på väckelsekampanjen i Mombasa i vintras och det blev självklart att han skulle vara med och dela sina erfarenheter på årets konferensen. Mikael Stenhammar är tillsammans med sin hustru Emilie missionär i Kenya och finns hemma på Sverigebesök i sommar. Familjen Stenhammar får stöd och hjälp från Tältmissionen och Klara Kyrka i Stockholm och det blir första gången som Mikael Stenhammar besöker Kärrsjö. Läsarsångstoppen drog fullt tält när det hölls för några år sedan. Nu är evenemanget tillbaka på lördagskvällen, tillsammans med Målle Lindberg. Kärrsjökonferensen har varit tradition sedan början av talet och senaste åren har antalet besökare stadigt ökat. I år erbjuder Kärrsjögården utökade boendemöjligheter, Fred Nyman leder missionssamlingar Program juni Frida Björk solist och lovsångsledare men det märks också att fler kommer med tält, husvagnar och husbilar. Området erbjuder fantastiska möjligheter till avkoppling och rekreation. Förmiddagarna är reserverade för missionssamlingar och under två samlingar kommer Lördag Tjernobylbarnen - så gick det sen. Möte med tjernobylbarn från Ukraina Konferensmöte. Owe Lindeskär. Målle Lindberg Läsarsångstoppen. Per Bergvall, Målle Lindberg m.fl. Entré 100:- Söndag Magnus Aasa, präst från Ö-vik Lennart Eriksson Målle Lindberg Stort avslutningsmöte med Owe Lindeskär, nattvard, barnvälsignelse. Barnaktiviteter under för- och eftermiddagssamlingen. Reservation för ev ändringar i programmet Kärrsjö bjuder på en underbar natur och tillfälle till skön avkoppling. det växande arbetet i Kenya stå i fokus. Det blir också en resumé över Roger Larssons kampanj i Mombasa och medverkan av Mikael Stenhammar. Lördagens missionssamling kommer gästas av några ryska ungdomar som för många år sedan fanns med bland de så kallade Tjernobyl-barnen som fick komma till Sverige på sommarläger. I övrigt är det friheten, glädjen och inspirationen som även i år kännetecknar Kärrsjökonferensen som startar onsdag den 24 juni och avslutas söndag den 28 juni. Många som ska åka på Lapplandsveckan brukar ta vägen förbi Kärrsjö och vara med på konferensen. Fotnot: Kärrsjö ligger cirka 60 kilometer norr om Örnsköldsvik, längs länsväg 352. Möten för stora och små Anna och Henke leder aktiviteterna för barnen också i årets konferens. Förra året var det nypremiär för satsning på yngre konferensdeltagare. Anna och Henke tar hand om barnen i sommar. Det är Anna och Henke som till grillning, fotboll, beachvolley står för samlingarna. Anna leder en barnkör i Pingstkyrkan Det är inte omöjligt att det och mycket annat. Örnsköldsvik och i våras gifte också i år blir en fotbollsmatch hon sig med Henrik som efter mellan Tältmissionen och Hoppets Stjärnas medarbetare och avslutad pastorsutbildning på Örebro Missionsskola flyttade ett utmanarlag. upp till Örnsköldsvik. Precis som förra året ska vi Gungor och annat för barnen se till att hela familjen kan vara finns på konferensområdet. Och med och njuta av konferensen, vid stranden finns möjligheter säger konferensansvariga. Praktisk information, priser mm Boendemöjligheterna i Kärrsjö är många. Vi har gästhus, stugor samt plats för husvagnar och tält. Här finns lekpark för barnen, grillplats och möjligheter för bad och fiske. I Kärrsjö finns även en bastu vid sjökanten. Båt finns att låna för den som vill testa fiskelyckan. Idyllen för stora och små finns i Kärrsjö. Här kan unga som gamla få några underbara dagar för ande, kropp och själ. I tältet har vi härliga möten, i naturen får kroppen rekreation och i Kärrsjögårdens matsal kan man köpa alla måltider och dela gemenskap med alla andra konferensdeltagare. På området finns tvättstugor och toaletter lättillgängligt för alla. Priser Logi rum och stugor (medtag sänglinne) Enkelrum kr/natt Dubbelrum kr/natt och bädd 3- eller 4-bädds rum kr/natt och bädd Stugor (endast fåtal) 800 kr/natt stugorna är fullt utrustade med kök och dusch. Tält och husvagn Uppställning av husvagn kr/natt Eluttag kr/natt Tältplats kr/natt Boka gärna plats för camping på området. Först till kvarn... För att vara säker på att få logi som passar dig, anmäl dig i dag! I samband med din anmälan till konferensen sätter du in 150 kr/familj eller 100 kr/enskild person på postgiro Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Anmäl dig före måndag 15 Juni Måltider Frukost...40: Lunch...50: Middag...60: Kvällsfika...40:- Reseinformation Barn 7 12 år 20 kr Barn 0 6 år Gratis Söndag är det sammanslagen lunch/middag ca Din resa till Kärrsjö. Anländer du med TÅG till Mellansel finns möjlighet att beställa hämtning för 120 kr. Se anmälningstalongen. Tips: Nattåg går ända från Göteborg via Linköping, Stockholm direkt till Mellansel. Kommer du med FLYG till Örnsköldsviks flygplats (Gideå) kan vi hämta dig där. Glöm ej att anmäla ankomsttiden. Kostnad 120 kr. Tips: Boka flyg i tid med Högakustenflyg för lägsta pris. Anländer du med BUSS till Örnsköldsviks busstation kan vi hämta dig till en kostnad av 120 kr. (Avst ca 65 km). Det är viktigt att du skriver ankomsttiden på anmälningstalongen om du vill ha skjuts. Hemresa. Ordna din återresa innan du kommer till Kärrsjö. Det kan annars uppstå svårigheter för dig att få tag på biljett. Anmälan. På talong i tidningen, eller boka på nätet om talongen saknas. Du kan också ringa och prata med Annica! Välkommen till konferensen! Vi ser fram emot att få träffa dig i sommar!

7 12 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ recept Grillat med läcker sås från Argentina - gott i sommar Du behövs i Tältmissionens arbete! Vi söker dig som kan hjälpa oss volontärt med olika arbetsuppgifter. Till exempel hjälpa oss med mötesbokningar, församlingskontakter, utskick, administrativa uppgifter, snickerier och underhåll på Kärrsjögården mm. Till hösten börjar vi dessutom med regelbundna sändningar i tv och behöver hjälp vissa dagar av kunniga fotografer och tekniker. Chimichurri med Chivito Chivito Argentinsk salsa, kall sås som passar bra till grillat eller till stekt kött eller fisk Egentligen kommer det här receptet från Uruguay, men det passar väldigt bra ihop med den argentinska såsen chimichurri - receptet till vänster. Tillagningstid: ca 30 minuter Detta behöver du till 4-6 portioner 600 g lövbiff eller tunna skivor ryggbiff olja salt svartpeppar 4-6 pitabröd salsa eller chimichurri pommes frites isbergssallad Gör så här Häll lite olja, salt och svartpeppar över köttet. Grilla på grillen eller stek i stekpanna. (Endast en kort stund på varje sida så köttet inte blir för torrt.) Servera i pitabröd med salsa eller chimichurri, pommes frites och sallad Tillagningstid: ca 30 minuter Det här behöver du för 4 portioner 5 röda chilifrukter 5 klyftor vitlök 1 knippa persilja 1 gul paprika 1 liten grön paprika 5 tomater 1 lime 1 dl olivolja Salt o peppar Gör så här Lägg tomaterna i kokande vatten 5 minuter. Ta upp dem och låt dem svalna. Ta av skalet, dela dem och ta bort kärnorna. Finhacka därefter tomatköttet. Blanda olivoljan med limesaften och lägg i de finhackade tomaterna. Finhacka därefter övriga ingredienser. Rör ner och smaka av med salt och peppar. Förvaras svalt. Se dokumentären om väckelsen på fängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya! En gripande dokumentär om väckelsen på stadsfängelset Shimo La Tewa i Mombasa, Kenya. Från att ha varit ett av de mest fruktade fängelserna har det blivit en plats för väckelse bland fångar. Vi följer ETV Tältmissionens arbete på fängelset där flera hundra har kommit till tro under bara något år. ETVs dokumentärfilmare har som enda utländska fotograf varit på fängelset och i filmen möter vi några av fångarna som berättar om sin omvändelse. Vi får se unika bilder med fångar som sjunger lovsång och har en glädje utöver det vanliga. Beställ den redan idag! Tel Vill du ge en gåva till vårt arbete på fängelserna i Kenya? Plusgiro: ,- Porto tillkommer Längd -cirka 30 min I samarbete med: Kan du avvara enstaka dagar, kvällar eller veckor - kontakta oss! Ring och fråga efter Ulrika eller Hans-Göran. Eller skriv några rader och berätta om dig själv. Adress: Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö. Epost: Radio Utblick Varje vecka i din närradio i Örnsköldsvik Uppsala Linköping Göteborg eller lyssna på OBS - Vill du kunna höra utblick också på din närradiofrekvens - be närradioföreningen på din ort ta kontakt med oss!

8 14 U t b l i c k Vä r l d e n 2/2009 U t b l i c k Vä r l d e n 2/ korsord Lös korsordet. Ta bokstäverna från de numrerade rutorna och skriv den mening vi söker på streckade linjerna nedan. Skicka in meningen tillsammans med ditt namn och adress. Du behöver alltså inte skicka in hela krysset. Du kan också skicka ditt svar på epost: Tre vinnare får varsin Jag tror att meningen blir dokumäntärfilm Jag är fri Skicka in lösningen senast den Namn juli till: Tältmissionen, Kärrsjö 136, Adress... Trehörningsjö. Eller epost: Postadress... Grattis vinnare i nr 1: Gunhild Holmgren, Skellefteå Anders Johansson, Dalum Tora Hugosson, Norsjö

9 Avsändare: ETV Tältmissionen Kärrsjö Trehörningsjö Välkommen till Kärrsjö juni En konferens för hela familjen Roger Larsson Owe Lindeskär Magnus Aasa Fred Nyman Frida & Samuel Björk Lennart Eriksson Läsarsångstoppen med Målle Lindberg, Per Bergwall m.fl Kärrsjökonferensen Tel Väckelsemöten, bibelundervisning, missionsmöten och barnaktiviteter! Mötestider: Möten Onsdag 19, Torsdag - Lördag 10, 15 och 19 samt Söndag 11. Välkomna till en underbar konferens fylld av gemenskap, ande och liv! Boka rum eller kom och campa i en fantastisk natur. Boendeinformation och program Beställ på eller ring! Var med i Tältmissionens arbete Jag vill stödja Tältmissionen och vill bli fadder för Fängelsemissionen i Kenya /mån Fängelseevangelisterna i Kenya 200:-/mån Före detta fånge 200:-/mån Evangelist i Rumänien 200:-/mån Evangelist i Argentina 200:-/mån Evangelist i Filippinerna 200:-/mån Evangelisation i Sverige 200:-/mån Jag vill ge en gåva till fängelsemissionen med kronor. Jag vill dela upp gåvan på månader Kopiera gärna talongen och skicka till Tältmissionen, Kärrsjö 136, Trehörningsjö. Du kan även e-posta uppgifterna till Eller ring Namn... Adress... Postadress... Telefon... e-post...

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från ET V Tältmissionen nr 1-2009 årg 1 Fängelset där fångarna är fria Michael W Smith gör två unika Sverigenedslag sid 4-5 109-åring

Läs mer

Utblick. En andlig arbetarrörelse! Världen. Kryssa och vinn! Tjernobylbarn vittnade om helande sid 11. Väckelse bland Romer stängde domstol sid 8 9

Utblick. En andlig arbetarrörelse! Världen. Kryssa och vinn! Tjernobylbarn vittnade om helande sid 11. Väckelse bland Romer stängde domstol sid 8 9 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från Tältmissionen nr 3-2009 årg 1 En andlig arbetarrörelse! Familjen Stenhammar avskiljda för mission sid 3 5 Tjernobylbarn vittnade

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en Yogavecka i vackra Nerja 9-16 April 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol,

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker i skolan. Syftet är att stimulera barn till att äta tillräckligt

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela 1(7) Danderyds församling pilgrimsvandring 2014 Camino Portugués Tui Santiago de Compostela Den portugisiska pilgrimsvägen är den näst mest populära pilgrimsleden efter Den franska vägen. En led som slingrar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap bjuder in till HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er till Höstsimmet som är en sanktionerad tävling - öppen för alla simmare. Eftersom

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer