Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning."

Transkript

1 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens godkännande av förening är: att organisationen har en arbetsordning/stadgar som är godkända av kommunen att organisationen har minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten att organisationen i huvudsak har sina medlemmar boende i Köpings kommun att föreningens säte är i Köpings kommun att medlemmarna erlägger en skälig egeninsats till föreningens ekonomi att organisationen skall aktivt arbeta mot missbruk av droger Vem får ta del av stödet? Kultur- och fritidsnämnden avser tre former av grupper: Barn- och ungdomsorganisationer. En ideell barn- och ungdomsorganisation som arbetar efter demokratiska principer samt är godkänd av kultur- och fritidsnämnden enligt de ovanstående allmänna bestämmelserna. Fria grupper avser barn- och ungdomsgrupper/råd eller organisationer vilka inte är godkända för reguljära bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Övriga föreningar, föreningar som inte har barn- och ungdomsverksamhet, men som är godkända av kultur- och fritidsnämnden enligt kriterier för allmänna bestämmelser räknas till övriga föreningar. kan beviljas riktat verksamhetsbidrag, driftsbidrag och projektbidrag. Hit räknas bland annat kulturföreningar, hjälporganisationer, sociala föreningar, handikappsorganisationer, pensionärsföreningar, bygdegårdsföreningar med mera. Barn- och ungdomsorganisationer Barn- och ungdomsorganisationer har möjlighet att erhålla stöd, efter överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden, i form av: Köping2000, v3.1, Verksamhetsstöd/gruppverksamhet Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro Org.nr Köpings kommun Barnhemsgatan Köping

2 2 (5) Stöd till idéförverkligande Anläggningsstöd Fria grupper Fria grupper har möjlighet att erhålla stöd, efter beslut av Kultur- och fritidsnämnden, i form av Projektbidrag Övriga föreningar Övriga föreningar har möjlighet att erhålla stöd, efter överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden, i form av: Verksamhetsbidrag Anläggningsbidrag För prövning gäller följande bestämmelser: Verksamheten skall vara organiserad i ideell förening med antagna stadgar Ansvarig styrelse med egen ekonomisk förvaltning Föreningen skall vila på demokratisk grund i enighet med de förutsättningar som beskrivs ovan. Verksamheten skall presenteras i en verksamhetsplan Verksamheten skall kunna betraktas som allmännyttig för Köpingsborna utifrån något eller några av följande mål: Verksamheten skall stimulera till kulturell och social utveckling mellan människor i Köpings kommun Verksamheten skall stimulera till socialt ansvarstagande mellan människor i Köpings kommun Verksamheten skall stimulera till positiva och stimulerande möten mellan människor i Köpings kommun Överenskommelse Kultur- och fritidsnämnden beslutar om nedanstående stödformer i de överenskommelser som upprättas med respektive bidragsberättigad grupp. Verksamhetsstöd Stöd till idéförverkligande Anläggningsstöd (Egeninsatsen är en del i förhandlingen som avgör delar av kontantbidraget och dess storlek)

3 3 (5) Verksamhetsstöd Verksamhetsbidraget baseras på gruppverksamhet. Stödet beräknas utifrån den verksamhet som redovisas i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall fastställas av årsmötet och för gruppverksamheten innehålla uppgifter om: antal grupper, verksamhetens omfattning samt ansvarig ledare för grupperna i verksamheten. Bidraget beräknas utifrån planerad verksamhet med ett schablonbelopp per verksamhetsgrupp (fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden) och antal sammankomster. Som bidragsberättigad grupp anses varje enhet som: Är naturlig för genomförande av planerad verksamhet Består av minst 3 stycken deltagare i ålder 7 20 år vid varje sammankomst Har minst fem planerade och redovisade sammankomster Har ledarledd verksamhet och pågår minst 60 minuter Högst 50 % av deltagarna i en bidragsberättigad verksamhetsgrupp får ingå i en annan bidragsberättigad grupp i samma förening Den deltagare som samma dag deltagit i mer än en sammankomst inom samma förening medräknas endast vid en av dessa sammankomster. Stöd till idéförverkligande Plan för idéförverkligande utgör ett komplement till verksamhetsbidraget och syftar till att föreningarna lyfter fram sina grundläggande mål och sin verksamhetsidé. Planen skall främst redogöra för på vilket sätt: Föreningen ska utforma verksamheten det närmaste året för att verksamhetens kvalitativa innehåll skall påverkas positivt Plan för idéförverkligande skall fastställas av föreningens årsmöte Utbildningsverksamhet Utbildningsverksamheten inom föreningen ingår som en del i planen för idéförverkligande. Stöd till planerad utbildning beräknas med schablonbelopp per utbildningsdag, vilken fastställs årligen av Kultur- och fritidsnämnden. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om: Kurstyp Målgrupper Antal utbildningsdagar Som bidragsberättigad utbildning räknas föreningsmedlemmars deltagande i:

4 4 (5) Lokal/regional eller central kurs som omfattar minst sex timmar Deltagande i två eller flera utbildningsdagar, som understiger sex timmar, kan sammanräknas om de har samband med varandra. Utbildningsbidraget är inte åldersbundet Som icke bidragsberättigande utbildningar räknas följande: Träningsläger Planeringsträffar Konferenser Studieresor Yrkesutbildningar Utbildningar där andra kommunala eller statliga bidrag utgår Anläggningsstöd I bidragsförhandlingarna kan stöd till föreningar med egen eller förhyrd anläggning ingå. Anläggningsstödet avser att stödja förening med omfattande verksamhet som förhyr, äger eller svarar för drift av lokal eller anläggning. Avtal om förhyrning av lokal eller anläggning ska godkännas av Kultur- och fritidsnämnden för att driftsbidrag skall erhållas. Lokal eller anläggning förhyrd eller ägd av förening till vilken bidrag utgår, ska upplåtas till föreningar i den utsträckning som Kultur- och fritidsnämnden, efter samråd med föreningen, beslutar. Förening som inte följer kultur- och fritidsnämndens beslut kan helt eller delvis uteslutas från anläggningsstödet Projektstöd Kultur- och fritidsnämnden kan ge projektstöd till speciella verksamheter som är särskilt angelägna. En sådan del är: Stöd till verksamhet under skolloven Stöd till projekt och grupperingar som inte går in i den reguljära föreningsverksamheten kallat för fria grupper. Kultur- och fritidsnämnden finner det extra viktigt att finna flexiblare former för att stödja verksamhet som är nydanande eller som söker nya former för utövande. Bidrag till fria grupper utgår, efter särskild prövning, av kultur- och fritidsnämnden, till verksamheter som är av särskild betydelse eller projekt som överensstämmer med Kultur- och fritidsnämndens mål.

5 5 (5) Ansökan Komplett ansökan kan inlämnas så snart kultur- och fritidsnämnden har beslutat om budgetramar dock senast 31/3 det år överenskommelsen avser att gälla. Ansökan om bidrag ska inlämnas av föreningens styrelse och undertecknas av föreningens ordförande, kassör samt av revisor, vilka var och en för sig intygar riktigheten av de inlämnade uppgifterna. För sent inkomna ansökningar Ansökan som inlämnas efter ansökningstidens utgång, lämnas utan avseende. Kultur & Fritid kan göra undantag från den bestämmelsen efter prövning. Utbetalning av bidrag Beviljade bidrag betalas ut i förskott med 80 % av de överenskomna beloppet till föreningens huvudpost-/bankgiro. Resterande 20 % utbetalas efter uppföljning av överenskommelsen. Uppföljningen sker vid samma tillfälle som ny överenskommelse skrivs mellan förening och Kultur & Fritid. Förening/organisation som erhåller bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande, på så sätt kultur- och fritidsnämnden bestämmer. Kultur- och fritidsnämnden har rätten att kontrollera närvarokorten och antalet betalande medlemmar i bidragsberättigad ålder. Det åligger föreningen att förvara, vid ansökan åberopade handlingar, i minst 3 år efter utgången av de år bidraget avser.

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M 2002-01-01 2007-01-01 2008-01-01

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar.

Fritids- och f. folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för. Invandrarföreningar. Ungdomsföreningar. Handikappföreningar. ungdomsföreningar. Fritids- och f folkhälsonämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

bidragsbestämmelser för

bidragsbestämmelser för Fritids- och h turistnämndens bidragsbestämmelser för Politiska ungdomsföreningar Ungdomsföreningar Handikappföreningar Invandrarföreningar Pensionärsföreningar Gäller fr om 2009-01-01 BORÅS STAD Innehållsförtec

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215

BIDRAGSREGLER. Gällande från 2013-11-27 KS 215 BIDRAGSREGLER Gällande från 2013-11-27 KS 215 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Hyresfri lokalupplåtelse 8. Lokalbidrag

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01

BIDRAGSREGLER. Gällande från och med 2002-07-01 BIDRAGSREGLER Gällande från och med 2002-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Allmänna bestämmelser 4. Lokalt aktivitetsstöd 5. Ledarutbildningsbidrag 6. Lokala ledarkurser 7. Normer för hyresfri lokalupplåtelse

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer