Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ."

Transkript

1 Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: ca kl Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist Peter Engfeldt Örjan Friberg Maria Gradin Lars Kjellin Göran Liljegren Margareta Möller Paula Mölling Torbjörn Nilsson Nils Nyhlin Carl-Göran Ohlson Elisabeth Westerdahl Tomas Vikerfors Renée Allvin Martin Gunnarsson Margareta Lindén Boström Kerstin Neander Ulrica Nilsson Eva Rask Magnus Wattwil Lena Björkman 72 Meddelanden Sjukgymnast Ylva Nilsagård, Sjukgymnastikavd, USÖ. Walking ability, balance and accidental falls in persons with Multiple Sclerosis. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i medicin Örebro universitet Öl Matz Larsson, Lungkliniken, USÖ. Secondary exposure to inhaled tobacco products. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i medicin Örebro universitet BMA Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för patologi, USÖ. Cell adhesion proteins in different invasive patterns of colon carcinoma. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i biomedicin Örebro universitet

2 Sidan 2 av 10 Böl Bertil Uggla, Medicinkliniken, USÖ. Drug Resistance in Acute Myeloid Leukemia. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen Karolinska Institutet Sjukhuskemist Anna Böttiger, Kliniskt kemiska laboratoriet, USÖ. Genetic Variation in the Folate Receptor-α and Methylenetetrahydrofolate Reductase Genes as Determinants of Plasma Homocysteine Concentrations. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i biomedicin Örebro universitet Redovisningar forskningsbidrag och forskarveckor. Inkommen redovisning forskningsbidrag Professor Ulf Tidefelt, Medicinkliniken, USÖ, för projektet Forskningssköterska för kliniska och experimentella studier av cytostatikabehandling och infektionsproblematik hos patienter med maligna blodsjukdomar. 90/06 Inkommen redovisning forskarveckor Barnmorska Inger Wätterbjörk, Asyl- och invandrarhälsan, ÖLL, för projektet Unga kvinnors syn på kontraceptivt beteende och preventivmedel samt preventivmedelsrådgivningssamtalets utformning. 07OLL ANSÖKNINGAR OM FORSKNINGSBIDRAG [OLL-39331] Sökande: Hardell Lennart. Arbetsplats: Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Ansökans titel: Persistenta organiska miljögifter och interaktion med Epstein- Barr virus som riskfaktor för subgrupper av non-hodgkin lymfom. Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Tomas Vikerfors. [OLL-39481] Sökande: Ludvigsson Jonas. Arbetsplats: Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Ökar biopsiverifierad celiaki (glutenintolerans) risken för ischemisk hjärtsjukdom? Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande: Nils Nyhlin/Torbjörn Nilsson.

3 Sidan 3 av 10 [OLL-39501] Sökande: Engfeldt Peter. Arbetsplats: Allmänmedicinskt forskningscentrum, Örebro läns landsting Ansökans titel: Laktosintolerans - bestämningsmetoder och klinisk relevans vid diffusa gastrointestinala symtom. Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande:Nils Nyhlin/Torbjörn Nilsson. Peter Engfeldt deltar ej i beslutet. [OLL-39561] Sökande: Nilsson Torbjörn. Arbetsplats: Klin kem laboratorium, Universitetssjukhuset Örebro Ansökans titel: Molekylägenetiska undersökningar av Proton-Coupled Folate Transporter. Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Maria Björkqvist. Torbjörn Nilsson deltar ej i beslutet. [OLL-39571] Sökande: Abdel-Halim Samy. Arbetsplats: Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Molecular mechanisms mediating development of pulmonary cachexia syndrome in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Tomas Vikerfors. 75 ANSÖKNINGAR OM FORSKARVECKOR Forskarveckor för kvinnliga forskare: [OLL-38681] Sökande: Vilhelmsson Göstas Mona. Arbetsplats: Psykoterapigruppen, PPH och Psykiatriskt forskningscentrum. Ansökans titel: Anknytningsmönster och interpersonella problemmönster hos patienter som erhåller landstingsfinansierad psykoterapi, samt förändringar i svårigheter och psykoterapins betydelse ur patientens perspektiv. Äskat belopp (kr): Föredragande: Kerstin Neander/Ulrica Nilsson. Lars Kjellin deltar ej i beslutet.

4 Sidan 4 av 10 [OLL-38771] Sökande: Luhr Kristina. Arbetsplats: Primärvården, resursenheten, ÖLL. Ansökans titel: Patienters delaktighet och avsaknad av delaktighet vid hemblodtrycksmätning. Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Maria Gradin. Peter Engfeldt deltar ej i beslutet. [OLL-38801] Sökande: Nordenskjöld Anna. Arbetsplats: Kardiologklinken, USÖ. Ansökans titel: Biologisk variation av hjärtskademarkörer hos patienter med stabil kranskärlssjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Örjan Friberg/Torbjörn Nilsson. [OLL-38911] Sökande: Ohlsson-Nevo Emma. Arbetsplats: Avd 29 Kirurgkliniken, USÖ. Ansökans titel: Projekt cancerskola Livet efter en tarmcanceroperation- en intervjustudie av opererade personer och deras partner. Cancerskola för personer opererade för tarmcancer och deras anhöriga-en randomiserad interventionsstudie. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Margareta Möller. [OLL-39041] Sökande: Eriksson Eva. Arbetsplats: Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Erfarenhet och upplevelser av parrelationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Peter Engfeldt/Margareta Möller.

5 Sidan 5 av 10 [OLL-39061] Sökande: Schlenstedt Juliane. Arbetsplats: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Ulrica Nilsson. [OLL-39121] Sökande: Prenkert Malin. Arbetsplats: Kliniskt Forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Cytostatikaresistens vid AML; utveckling av metoder för prediktion av behandlingsresultat. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Torbjörn Nilsson. [OLL-39151] Sökande: Thulin Hedberg Sara. Arbetsplats: Kliniken för Laboratoriemedicin, Enheten Klinisk Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: Meningococcal resistance to rifampicin and ciprofloxacin: Analysis of biological costs of mutants in Neisseria meningitidis. Äskat belopp (kr): Föredragande: Bo Söderquist/Tomas Vikerfors. [OLL-39211] Sökande: Fant Federica. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Epidural analgesia or Patient controlled regional analgesia for Radical Retropubic Prostatectomy. A randomized, double-blind study. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39241] Sökande: Skeftruna Ann-Katrin. Arbetsplats: ÖNH-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Prevalens av humant papillomvirus, HPV, i normal tonsillvävnad hos barn, ungdomar och yngre vuxna, en base-line studie i Örebroregionen. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Torbjörn Nilsson.

6 Sidan 6 av 10 [OLL-39261] Sökande: Ahlstrand Rebecca. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Effekter på matstrupens funktion i samband med sedering och narkos. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39291] Sökande: Kamal Wafa. Arbetsplats: Örebro läns landsting, AT-läkare, Allmänpsykiatriska kliniken. Ansökans titel: Aspekter på permanent stomi efter operation för rektalcancer. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39301] Sökande: Fadl Helena. Arbetsplats: Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Har kvinnor med graviditetsdiabetes förhöjd risk att senare i livet drabbas av allvarlig hjärt/kärlsjukdom (hjärtinfarkt och/eller stroke)? Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Maria Björkqvist/Peter Engfeldt. [OLL-39351] Sökande: Duberg Anna. Arbetsplats: Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Intervention med dans för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro kommun för psykosomatiska besvär.en prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie. Äskat belopp (kr): Föredragande: Ulrica Nilsson/Lars Kjellin. Margareta Möller deltar ej i beslutet. [OLL-39371] Sökande: Lobenius Palmér Karin. Arbetsplats: Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting. Ansökans titel: Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Elisabeth Westerdahl.

7 Sidan 7 av 10 [OLL-39421] Sökande: Wesamaa Jonna. Arbetsplats: Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Genetiska variationer i inflammasomen som prognostiskt verktyg vid uppkomst av inflammatorisk sjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Paula Mölling. [OLL-39491] Sökande: Tingvall Maria. Arbetsplats: BB avd 25, Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Hud mot hud vård på BB - hur påverkas amning och relationen mellan förälder och barn? Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Kerstin Neander/Maria Gradin. Forskarveckor för doktorander <45 år: [OLL-37241] Sökande: Hellmark Bengt. Arbetsplats: Klin Mikrobiologen, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Beviljat belopp: 0. Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Maria Björkqvist. Bo Söderquist deltar ej i beslutet. [OLL-38341] Sökande: Lidén Mats Arbetsplats: Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro Ansökans titel: Jämförelse av granskningstid vid granskning av stora CTundersökningar vid användning av olika inmatningsenheter. Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Carl-Göran Ohlson.

8 Sidan 8 av 10 [OLL-38941] Sökande: Aila Gustafsson Sanna. Arbetsplats: Psykiatriskt forskningscentrum/ätstörningsenheten, ÖLL. Ansökans titel: Coping with societal pressures - perceptions of teenage girls with an eating disorder. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Kerstin Neander. [OLL-39581] Sökande: Thulin Hedberg Sara. Arbetsplats: Kliniken för Laboratoriemedicin, Enheten Klinisk Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: Meningococcal resistance to rifampicin and ciprofloxacin: Analysis of biological costs of mutants in Neisseria meningitidis. Beviljat belopp (Kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Bo Söderquist/Tomas Vikerfors. Forskarveckor för post doc forskning: [OLL-39181] Sökande: Eriksson Mats Arbetsplats: Örebro läns landsting, Kansliet för forskning och utbildning samt Vårdvetenskapligt forskningscentrum. Ansökans titel: Europeisk neonatal smärtrevision. Äskat belopp (kr): Föredragande: Elisabeth Westerdahl/Maria Björkqvist. Nils Nyhlin och Margareta Möller deltar ej i beslutet. [OLL-39221] Sökande: Ahlsson Anders Arbetsplats: Thoraxkliniken, USÖ. Ansökans titel: Endoskopisk flimmerablation - en randomiserad studie. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Örjan Friberg/Peter Engfeldt.

9 Sidan 9 av 10 [OLL-39361] Sökande: Jansson Kjell. Arbetsplats: Kirurgiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Studier av metabolism och inflammation i bukhålans organ under och efter operation. Beviljat belopp (kr): 0 Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Tomas Vikerfors. [OLL-39391] Sökande: Matthiessen Peter. Arbetsplats: Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Aspekter på tillfällig respektive permanent stomi efter operation av cancer i ändtarmen. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39441] Sökande: Jurstrand Margaretha. Arbetsplats: Kliniskt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Utökad typning av Klamydia bakterier efter fynd av muterad klamydiabakterie, samt analys av antikroppar mot Mycoplasma genitalium hos barnlösa par, med de metoder som utvecklades under avhandlingsarbetet. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Bo Söderquist. [OLL-39461] Sökande: Halfvarson Jonas. Arbetsplats: Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Fortsatta studier kring inflammatorisk tarmsjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Maria Björkqvist/Bo Söderquist.

10 Sidan 10 av 10 [OLL-39521] Sökande: Elgbratt Kristina. Arbetsplats: Kliniskt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Karakterisering av T-Lymfocyter från tarmslemhinnan från patienter med mikroskopisk kolit. Beviljat belopp(kr): 0. Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Maria Björkqvist. [OLL-39591] Sökande: Nyhlin Nils. Arbetsplats: Gastrosektionen, Medicinkliniken, USÖ. Ansökans titel: Kliniska, histopatologiska och immunologiska studier av mikroskopisk kolit. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Maria Björkqvist. [OLL-39611] Sökande: Norling Hermansson Liselotte. Arbetsplats: Ortopedteknik/Habiliteringens forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: Utveckling och validering av test för studier av förmågan hos barn och vuxna med ensidig handmissbildning eller amputation. Äskat belopp(kr): Föredragande: Margareta Möller/Elisabeth Westerdahl. Vid protokollet Lena Björkman Justeras den 9 december 2008 Bo Söderquist Ordförande

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 09 02 12 kl 13.00. Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 12 09 11 19

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 12 09 11 19 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 12 Sammanträdestid kl 14.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Bo Söderquist, ordf Örjan Friberg Martin Gunnarsson Göran Liljegren Margareta

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Sammanträdestid kl 13.00 16.00 Lokal Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ. Göran Liljegren, vice ordf Renée

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 11 10 27

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 11 10 27 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Sammanträdestid kl 13.00 17.00 Lokal Sammanträdesrum Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Margareta Möller,

Läs mer

Forskningskommittén SAMMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Lena Björkman

Forskningskommittén SAMMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Lena Björkman Forskningskommittén SAMMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdestid Torsdagen 5 december 2013 kl 08.30-12.00. Sammanträdeslokal Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Datasalen,

Läs mer

Sammanträdestid kl Sammanträdesrum Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ

Sammanträdestid kl Sammanträdesrum Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ 11 09 22 Sidan 1 av 13 Sammanträdestid 11 09 22 kl 13.00 17.00 Lokal Sammanträdesrum Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Göran Liljegren, ordf Renée Allvin Maria

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-12-02 NÄRVARANDE Ordförande Madelaine Tunudd, kammarrättsråd Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiolog, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 10 09 06 04

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 10 09 06 04 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: kl 14.00 Lokal: Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Bo Söderquist,

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 1(5) PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-10-07 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Riktlinjer för individuellt arbete enligt vetenskapliga principer samt kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 15 Sammanträdestid kl 13.00 17.00. Lokal Närvarande ledamöter Övrig närvarande Anmält förhinder Sekreterare Sammanträdesrum Fanny Drake, S-Huset, USÖ.

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t.

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Tony Larsson 8p Nils Nyhlin 9p Peter Engfeldt 6p Torbjörn Noren 17p Magnus Johansson 8p Katarina Palm 8p

Läs mer

Sammanträdestid Tisdagen den 30 september 2014 kl 08.30 15.00. Datasalen, källarvåningen, S-Huset, USÖ.

Sammanträdestid Tisdagen den 30 september 2014 kl 08.30 15.00. Datasalen, källarvåningen, S-Huset, USÖ. Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdestid Tisdagen den 30 september 2014 kl 08.30 15.00. Sammanträdeslokal Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Datasalen,

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 1 PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson.

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson. PROTOKOLL 1(8) 2003-12-03 58-76 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2003-12-03 Landstinget Kronoberg Erling Persson Göran Giselsson Ove Löfqvist Landstinget

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt.

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Magnus Johansson Eva rask Peter Engfeldt Ann Dalius Christina Karlsson Tony Larsson Nils Nyhlin Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-08-10 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Jan Gustafsson, pediatrik Ulf

Läs mer

Sidan 1 av 8. Sammanträdesdatum kl Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ

Sidan 1 av 8. Sammanträdesdatum kl Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ Sidan 1 av 8 Sammanträdesdatum kl 14.00 15.45 Plats Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, M-Huset, USÖ Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist Martin Gunnarsson

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

BUDGET 2013, FORSKNINGSNÄMNDEN FOU-gemensamt VFU - Örebro universitet VFU - Övriga utbildningsanordnare 16 340 000 kr -6 000 000 kr 184 000 kr Forskningsbidrag inom ÖLL 71 801 000 kr * Landstingsbidrag

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik och

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen 2014-04-10 2014.5438

ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Kart- och Lantmäteriavdelningen 2014-04-10 2014.5438 ÖSTERSUNDS KOMMUN FASTIGHETSFÖRTECKNING 1 (6) Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för Vålbacken 4:2, i Östersunds kommun. Inom planområdet Vålbacken 4:2 Björn Karl Erik Staverfelt

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Ledamöter som företräder allmänna intressen Ann-Mari Bergström Helena Busch-Christensen Daniel Didricksson.

Ledamöter som företräder allmänna intressen Ann-Mari Bergström Helena Busch-Christensen Daniel Didricksson. 1 PROTOKOLL Avdelning 1 samt 2, medicin Sammanträdesdatum 2017-05-24 NÄRVARANDE Ordförande Johan Modin, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Kristina, Arnrup, odontologi Jan-Erik Broman,

Läs mer

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Samverkan inom laboratoriemedicin i Uppsala - Örebroregion

Samverkan inom laboratoriemedicin i Uppsala - Örebroregion Laboratoriemedicin i ppsala Örebroregionen 1(5) amverkan inom laboratoriemedicin i ppsala - Örebroregion amverkansnämnden(vn) Politiker VN:s beredningsgrupper jänstemän Regionalt specialitetsråd för Laboratoriemedicin

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

Sal 4 U. Gemensam Introduktion. Kristina Gottberg. (ANA 8) Huddinge Sal 4X Introduktion patofysiologi.

Sal 4 U. Gemensam Introduktion. Kristina Gottberg. (ANA 8) Huddinge Sal 4X Introduktion patofysiologi. Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Lena Björkman Konferensrum Pax, City Konferenscenter, Örebro

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Lena Björkman Konferensrum Pax, City Konferenscenter, Örebro Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Sammanträdestid Torsdagen den 11 december 2014 kl 08.30 16.15 Sammanträdeslokal Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övrig närvarande Sekreterare Konferensrum

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Var 3:e svensk får cancer under sin livstid. men alla drabbas.

Var 3:e svensk får cancer under sin livstid. men alla drabbas. 1 Var 3:e svensk får cancer under sin livstid men alla drabbas 2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet: Att samla in medel till cancerforskning vid sjukhus och vårdinrättningar i västra Sverige

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av

Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 18 Sammanträdestid kl 08.30 16.15. Lokal Datasalen, S-Huset, USÖ. Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Margareta Möller,

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-23

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-23 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-23 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Mats Eriksson, vårdvetenskap Ulf Högberg, obstetrik

Läs mer

Överviktskirurgi - långtidseffekter

Överviktskirurgi - långtidseffekter Överviktskirurgi - långtidseffekter Swedish obese subjects study (SOS) Åsa Anveden AT-läkare, Doktorand Institutionen för klinisk och molekylär medicin 1. SOS 2. Kirurgi som diabetesprevention? 3. Effekter

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala etikprövningsnämnden Centrala etikprövningsnämnden CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD Sid 1 (3) Dnr Ö 25-2016 SÖKANDE Region Östergötland 581 85 LINKÖPING ÖVERKLAGAT Regionala etikprövningsnämndens i Linköping beslut den 27 september

Läs mer

Tisdag 30/ Gemensam Introduktion (ihop med campus) Kristina Gottberg 4U, ANA 8, Anders Rosendahl

Tisdag 30/ Gemensam Introduktion (ihop med campus) Kristina Gottberg 4U, ANA 8, Anders Rosendahl Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE PROTOKOLL 1 Kl 10.00-13.00 36-47/96 Sammanträdesplats Närvarande Landstingets kansli, Jönköping. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg Pk 3 Lars Brattström H län Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson

Läs mer

Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg. Sal 221 Alfred Nobels Alle`12. Gemensam Introduktion 09.30 10.00. Anders Rosendahl. Introduktion patofysiologi

Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg. Sal 221 Alfred Nobels Alle`12. Gemensam Introduktion 09.30 10.00. Anders Rosendahl. Introduktion patofysiologi Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Vecka 4 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Självstudier Allmän patologi -var god se pingpong. Onsdag 23/1 09.00-09.

Vecka 4 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Självstudier Allmän patologi -var god se pingpong. Onsdag 23/1 09.00-09. Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Sjuksköterskeprogrammet 180hp Rev121219/

Läs mer

Som tillägg till Ramavtalet sluter parterna följande tilläggsavtal.

Som tillägg till Ramavtalet sluter parterna följande tilläggsavtal. 1/5 Ramavtalsbilaga 4 Ramavtal Ekonomisystem Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och Unit4 AB (tidigare Unit4 Agresso AB), organisationsnummer 556185-0172, nedan kallat Unit4, har den 12 november

Läs mer

vetenskap, pediatrik Universitetssjukhus

vetenskap, pediatrik Universitetssjukhus Visare Norr 215 Beslutat vid FoUU-rådet 214-11-3 Projekt Nr Titel Sökande Befattning Arbetsplats Län Beviljat 215 Fet stil = Huvudsökande, D = Även medel ur diabetesfonden, F = Fortsättningsprojekt 47941

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-03-25 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

AT-introduktion v

AT-introduktion v AT-introduktion v. 5 2017 Måndag (2017-01-30) (Plats: Växjö --- För: Växjö AT) ID Foto Allmän information och villkor för AT Primärvården Anestesikliniken Kirurgkliniken Ortopedkliniken Tina Andersson/

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-09

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-09 1(6) PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2015-09-09 NÄRVARANDE Ordförande Madelaine Tunudd, kammarrättsråd Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2)

0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) : 0Sl Centrala etikprövningsnämnden Sid i (2) CENTRAL ETHICAL REVIEW BOARD BESLUT Dnr Ö 11-2010 2010-06-11 KLAGANDE Örebro läns landsting Box 1613 701 16 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Häfte 8 Volym

Häfte 8 Volym Häfte 8 Volym 9 2003 SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING 2004 2-6 februari Efterutbildningskurs i onkologi Grundad 1976 Scherings Nordiska AB utlyser nytt stipendium 25 000 SEK För aktivt deltagande

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare

Lisbeth Waagstein (M), tjg ersättare Ingemar Andersson (S), ersättare. Anna Fransson (S) Paul Johansson (C), ersättare PROTOKOLL 1(9) 2009-12-17 61-86 Protokoll fört vid sammanträde i Halmstad 2009-12-17 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande Landstinget Blekinge Marie Sällström (S) Bodil Nyström (S), ersättare Petronella

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Forskningskommittén PROTOKOLL 1 (14) Lena Björkman Sammanträdestid Torsdagen den 2 juni 2016 kl

Forskningskommittén PROTOKOLL 1 (14) Lena Björkman Sammanträdestid Torsdagen den 2 juni 2016 kl Forskningskommittén PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdestid Torsdagen den 2 juni 2016 kl 08.30 15.30 Sammanträdeslokal Datasalen, källarvåningen, S-Huset, USÖ. Närvarande ledamöter Olof Hultgren, ordf Kristina

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 4, beslut den 28 maj 2008 Dnr 2008/677-31/4

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 4, beslut den 28 maj 2008 Dnr 2008/677-31/4 : 0S l Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (2) - ^ ^ " C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dnr O 21-2008 2008-09-17 KLAGANDE Stockholms läns landsting Karolinska Institutet Hudkliniken

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015 Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Lena Rollmar 187-210 vice ordförande, exteriöransvarig Torbjörn Håkansson

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE OCH DOKTORAND INFÖR SPIKNING OCH DISPUTATION MM.

CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE OCH DOKTORAND INFÖR SPIKNING OCH DISPUTATION MM. CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE OCH DOKTORAND INFÖR SPIKNING OCH DISPUTATION MM. Reviderad 2010-04-12 Tanken med denna checklista är att samla all information och rutiner som man som handledare och doktorand

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en

Centrala etikprövningsnämnd en Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (2) ^W- C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2013-04-25 Dnr O 14-2013 KLAGANDE Stockholms läns landsting Andrologiskt Centrum Karolinska universitetssjukhuset,

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR

Lovisa Ljungberg (c) Margareta Chibba (kd) Marita Johansson (s) Per Svensson (s) Gunborg Thornberg (s) Anneli Rosenberg, SSR LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 15-23 Tid: 2003-02-17 kl. 14:00 15:30 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Hälso- och sjukvårdsnämnden BILAGA PsB 11/08 DATUM DIARIENR Göran Gustavsson 2008-02-15 HN-HOS08-021 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 FÖR PSYKIATRIBEREDNINGEN Inledning Psykiatriberedningen är ett beredande

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer