Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ."

Transkript

1 Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: ca kl Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist Peter Engfeldt Örjan Friberg Maria Gradin Lars Kjellin Göran Liljegren Margareta Möller Paula Mölling Torbjörn Nilsson Nils Nyhlin Carl-Göran Ohlson Elisabeth Westerdahl Tomas Vikerfors Renée Allvin Martin Gunnarsson Margareta Lindén Boström Kerstin Neander Ulrica Nilsson Eva Rask Magnus Wattwil Lena Björkman 72 Meddelanden Sjukgymnast Ylva Nilsagård, Sjukgymnastikavd, USÖ. Walking ability, balance and accidental falls in persons with Multiple Sclerosis. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i medicin Örebro universitet Öl Matz Larsson, Lungkliniken, USÖ. Secondary exposure to inhaled tobacco products. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i medicin Örebro universitet BMA Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för patologi, USÖ. Cell adhesion proteins in different invasive patterns of colon carcinoma. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i biomedicin Örebro universitet

2 Sidan 2 av 10 Böl Bertil Uggla, Medicinkliniken, USÖ. Drug Resistance in Acute Myeloid Leukemia. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen Karolinska Institutet Sjukhuskemist Anna Böttiger, Kliniskt kemiska laboratoriet, USÖ. Genetic Variation in the Folate Receptor-α and Methylenetetrahydrofolate Reductase Genes as Determinants of Plasma Homocysteine Concentrations. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i biomedicin Örebro universitet Redovisningar forskningsbidrag och forskarveckor. Inkommen redovisning forskningsbidrag Professor Ulf Tidefelt, Medicinkliniken, USÖ, för projektet Forskningssköterska för kliniska och experimentella studier av cytostatikabehandling och infektionsproblematik hos patienter med maligna blodsjukdomar. 90/06 Inkommen redovisning forskarveckor Barnmorska Inger Wätterbjörk, Asyl- och invandrarhälsan, ÖLL, för projektet Unga kvinnors syn på kontraceptivt beteende och preventivmedel samt preventivmedelsrådgivningssamtalets utformning. 07OLL ANSÖKNINGAR OM FORSKNINGSBIDRAG [OLL-39331] Sökande: Hardell Lennart. Arbetsplats: Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Ansökans titel: Persistenta organiska miljögifter och interaktion med Epstein- Barr virus som riskfaktor för subgrupper av non-hodgkin lymfom. Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Tomas Vikerfors. [OLL-39481] Sökande: Ludvigsson Jonas. Arbetsplats: Barnkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Ökar biopsiverifierad celiaki (glutenintolerans) risken för ischemisk hjärtsjukdom? Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande: Nils Nyhlin/Torbjörn Nilsson.

3 Sidan 3 av 10 [OLL-39501] Sökande: Engfeldt Peter. Arbetsplats: Allmänmedicinskt forskningscentrum, Örebro läns landsting Ansökans titel: Laktosintolerans - bestämningsmetoder och klinisk relevans vid diffusa gastrointestinala symtom. Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande:Nils Nyhlin/Torbjörn Nilsson. Peter Engfeldt deltar ej i beslutet. [OLL-39561] Sökande: Nilsson Torbjörn. Arbetsplats: Klin kem laboratorium, Universitetssjukhuset Örebro Ansökans titel: Molekylägenetiska undersökningar av Proton-Coupled Folate Transporter. Beviljat belopp (kr): Ansvarsenhet Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Maria Björkqvist. Torbjörn Nilsson deltar ej i beslutet. [OLL-39571] Sökande: Abdel-Halim Samy. Arbetsplats: Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Molecular mechanisms mediating development of pulmonary cachexia syndrome in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Tomas Vikerfors. 75 ANSÖKNINGAR OM FORSKARVECKOR Forskarveckor för kvinnliga forskare: [OLL-38681] Sökande: Vilhelmsson Göstas Mona. Arbetsplats: Psykoterapigruppen, PPH och Psykiatriskt forskningscentrum. Ansökans titel: Anknytningsmönster och interpersonella problemmönster hos patienter som erhåller landstingsfinansierad psykoterapi, samt förändringar i svårigheter och psykoterapins betydelse ur patientens perspektiv. Äskat belopp (kr): Föredragande: Kerstin Neander/Ulrica Nilsson. Lars Kjellin deltar ej i beslutet.

4 Sidan 4 av 10 [OLL-38771] Sökande: Luhr Kristina. Arbetsplats: Primärvården, resursenheten, ÖLL. Ansökans titel: Patienters delaktighet och avsaknad av delaktighet vid hemblodtrycksmätning. Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Maria Gradin. Peter Engfeldt deltar ej i beslutet. [OLL-38801] Sökande: Nordenskjöld Anna. Arbetsplats: Kardiologklinken, USÖ. Ansökans titel: Biologisk variation av hjärtskademarkörer hos patienter med stabil kranskärlssjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Örjan Friberg/Torbjörn Nilsson. [OLL-38911] Sökande: Ohlsson-Nevo Emma. Arbetsplats: Avd 29 Kirurgkliniken, USÖ. Ansökans titel: Projekt cancerskola Livet efter en tarmcanceroperation- en intervjustudie av opererade personer och deras partner. Cancerskola för personer opererade för tarmcancer och deras anhöriga-en randomiserad interventionsstudie. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Margareta Möller. [OLL-39041] Sökande: Eriksson Eva. Arbetsplats: Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Erfarenhet och upplevelser av parrelationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Peter Engfeldt/Margareta Möller.

5 Sidan 5 av 10 [OLL-39061] Sökande: Schlenstedt Juliane. Arbetsplats: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Ulrica Nilsson. [OLL-39121] Sökande: Prenkert Malin. Arbetsplats: Kliniskt Forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Cytostatikaresistens vid AML; utveckling av metoder för prediktion av behandlingsresultat. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Torbjörn Nilsson. [OLL-39151] Sökande: Thulin Hedberg Sara. Arbetsplats: Kliniken för Laboratoriemedicin, Enheten Klinisk Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: Meningococcal resistance to rifampicin and ciprofloxacin: Analysis of biological costs of mutants in Neisseria meningitidis. Äskat belopp (kr): Föredragande: Bo Söderquist/Tomas Vikerfors. [OLL-39211] Sökande: Fant Federica. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Epidural analgesia or Patient controlled regional analgesia for Radical Retropubic Prostatectomy. A randomized, double-blind study. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39241] Sökande: Skeftruna Ann-Katrin. Arbetsplats: ÖNH-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Prevalens av humant papillomvirus, HPV, i normal tonsillvävnad hos barn, ungdomar och yngre vuxna, en base-line studie i Örebroregionen. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Torbjörn Nilsson.

6 Sidan 6 av 10 [OLL-39261] Sökande: Ahlstrand Rebecca. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Effekter på matstrupens funktion i samband med sedering och narkos. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39291] Sökande: Kamal Wafa. Arbetsplats: Örebro läns landsting, AT-läkare, Allmänpsykiatriska kliniken. Ansökans titel: Aspekter på permanent stomi efter operation för rektalcancer. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39301] Sökande: Fadl Helena. Arbetsplats: Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Har kvinnor med graviditetsdiabetes förhöjd risk att senare i livet drabbas av allvarlig hjärt/kärlsjukdom (hjärtinfarkt och/eller stroke)? Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Maria Björkqvist/Peter Engfeldt. [OLL-39351] Sökande: Duberg Anna. Arbetsplats: Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Intervention med dans för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro kommun för psykosomatiska besvär.en prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie. Äskat belopp (kr): Föredragande: Ulrica Nilsson/Lars Kjellin. Margareta Möller deltar ej i beslutet. [OLL-39371] Sökande: Lobenius Palmér Karin. Arbetsplats: Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting. Ansökans titel: Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Elisabeth Westerdahl.

7 Sidan 7 av 10 [OLL-39421] Sökande: Wesamaa Jonna. Arbetsplats: Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Genetiska variationer i inflammasomen som prognostiskt verktyg vid uppkomst av inflammatorisk sjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Paula Mölling. [OLL-39491] Sökande: Tingvall Maria. Arbetsplats: BB avd 25, Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Hud mot hud vård på BB - hur påverkas amning och relationen mellan förälder och barn? Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Kerstin Neander/Maria Gradin. Forskarveckor för doktorander <45 år: [OLL-37241] Sökande: Hellmark Bengt. Arbetsplats: Klin Mikrobiologen, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Beviljat belopp: 0. Äskat belopp (kr): Föredragande: Tomas Vikerfors/Maria Björkqvist. Bo Söderquist deltar ej i beslutet. [OLL-38341] Sökande: Lidén Mats Arbetsplats: Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro Ansökans titel: Jämförelse av granskningstid vid granskning av stora CTundersökningar vid användning av olika inmatningsenheter. Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Carl-Göran Ohlson.

8 Sidan 8 av 10 [OLL-38941] Sökande: Aila Gustafsson Sanna. Arbetsplats: Psykiatriskt forskningscentrum/ätstörningsenheten, ÖLL. Ansökans titel: Coping with societal pressures - perceptions of teenage girls with an eating disorder. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Margareta Möller/Kerstin Neander. [OLL-39581] Sökande: Thulin Hedberg Sara. Arbetsplats: Kliniken för Laboratoriemedicin, Enheten Klinisk Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: Meningococcal resistance to rifampicin and ciprofloxacin: Analysis of biological costs of mutants in Neisseria meningitidis. Beviljat belopp (Kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Bo Söderquist/Tomas Vikerfors. Forskarveckor för post doc forskning: [OLL-39181] Sökande: Eriksson Mats Arbetsplats: Örebro läns landsting, Kansliet för forskning och utbildning samt Vårdvetenskapligt forskningscentrum. Ansökans titel: Europeisk neonatal smärtrevision. Äskat belopp (kr): Föredragande: Elisabeth Westerdahl/Maria Björkqvist. Nils Nyhlin och Margareta Möller deltar ej i beslutet. [OLL-39221] Sökande: Ahlsson Anders Arbetsplats: Thoraxkliniken, USÖ. Ansökans titel: Endoskopisk flimmerablation - en randomiserad studie. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Örjan Friberg/Peter Engfeldt.

9 Sidan 9 av 10 [OLL-39361] Sökande: Jansson Kjell. Arbetsplats: Kirurgiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Studier av metabolism och inflammation i bukhålans organ under och efter operation. Beviljat belopp (kr): 0 Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Tomas Vikerfors. [OLL-39391] Sökande: Matthiessen Peter. Arbetsplats: Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Aspekter på tillfällig respektive permanent stomi efter operation av cancer i ändtarmen. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Göran Liljegren/Örjan Friberg. [OLL-39441] Sökande: Jurstrand Margaretha. Arbetsplats: Kliniskt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Utökad typning av Klamydia bakterier efter fynd av muterad klamydiabakterie, samt analys av antikroppar mot Mycoplasma genitalium hos barnlösa par, med de metoder som utvecklades under avhandlingsarbetet. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Paula Mölling/Bo Söderquist. [OLL-39461] Sökande: Halfvarson Jonas. Arbetsplats: Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Fortsatta studier kring inflammatorisk tarmsjukdom. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Maria Björkqvist/Bo Söderquist.

10 Sidan 10 av 10 [OLL-39521] Sökande: Elgbratt Kristina. Arbetsplats: Kliniskt forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Karakterisering av T-Lymfocyter från tarmslemhinnan från patienter med mikroskopisk kolit. Beviljat belopp(kr): 0. Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Maria Björkqvist. [OLL-39591] Sökande: Nyhlin Nils. Arbetsplats: Gastrosektionen, Medicinkliniken, USÖ. Ansökans titel: Kliniska, histopatologiska och immunologiska studier av mikroskopisk kolit. Beviljat belopp (kr): Äskat belopp (kr): Föredragande: Torbjörn Nilsson/Maria Björkqvist. [OLL-39611] Sökande: Norling Hermansson Liselotte. Arbetsplats: Ortopedteknik/Habiliteringens forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: Utveckling och validering av test för studier av förmågan hos barn och vuxna med ensidig handmissbildning eller amputation. Äskat belopp(kr): Föredragande: Margareta Möller/Elisabeth Westerdahl. Vid protokollet Lena Björkman Justeras den 9 december 2008 Bo Söderquist Ordförande

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2014-03-05 NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum: 2013-05-28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER

Läs mer

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i örebro 1 2 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i Örebro 3 Förord Traditionsenligt

Läs mer

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Plats: Mälarsjukhuset, Eskilstuna Preliminära projektpresentationer Mats Berg Uppföljning av hudsjukdomar med score

Läs mer

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Neurofonden (NHR-fonden) har beslutat bevilja anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt till ett sammanlagt värde av ca 3 miljoner

Läs mer

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare.

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare. Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt sammanträde den 6 november 2012 haft glädjen att bevilja anslag för nedanstående ansökningar, vilket möjliggjorts av alla generösa givare. Kontrakt/avslagsbrev

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté Översiktsprogram 5 Onsdag 4 maj 6 Torsdag

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

PROGRAM FSGS. I samarbete med. Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige PROGRAM I samarbete med FSGS Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige Innehållsförteckning 2 Sponsorer 3 Välkommen 4 Arrangörer och kommitté 4 Hedersföreläsare Översiktsprogram 6 Onsdag

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Sida Innehållsförteckning 1 Förord 2 Program 3-4 Fria föredrag 16 oktober 14.00-15.15 Session 1 E-Hälsa 5-10 Session 2 Hjärt- och kärlsjukdom 11-17 Session 3 Bedömning och testning av hälsa och funktioner

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström,

Läs mer

Välkommen till FoU-dagen 2014

Välkommen till FoU-dagen 2014 NLL-2014-09 NORRSKEN amverkan inom klinisk forskning i norr Välkommen till FoU-dagen 2014 nllplus.se/fou PROGRAM 2014 PROGRAM FOU-DAGEN 2 OKTOBER 2014 09.00 FOU BJUDER PÅ KAFFE OCH FRUKT 09.30 INLEDNINGSTAL

Läs mer

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2013 Volym 18 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 203 Volym 8 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET FÖR

SVENSKA INSTITUTET FÖR Handikappvetenskap SVENSKA INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2003-2004 Innehåll Målsättningar och organisation...5 Finansiering...5 Forskning...5 Undervisning...6 Rekommendationer...6 Forskarutbildning...7 Doktorander...9

Läs mer

Program och abstracts. Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 10 mars 2005

Program och abstracts. Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 10 mars 2005 Program och abstracts Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 10 mars 2005 Välkommen till Kvalitetsveckan 2005 I din hand håller du program och korta sammanfattningar, abstracts, för utbudet

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut

FoU verksamhet - bokslut FoU verksamhet - bokslut 2004 Bild: A-K Larsson Innehåll 5 5 9 11 12 15 15 21 22 25 29 31 33 35 37 39 41 45 48 49 51 52 62 65 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Forskningsprojekt

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer