Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av"

Transkript

1 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 15 Sammanträdestid: kl Lokal: Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Bo Söderquist, ordf Renée Allvin Maria Björkqvist Örjan Friberg Martin Gunnarsson Lars Kjellin Göran Liljegren Margareta Lindén Boström Paula Mölling Torbjörn Nilsson Ulrica Nilsson Carl-Göran Ohlson Eva Rask Magnus Wattwil Elisabeth Westerdahl Kristina Arnrup Peter Engfeldt Maria Gradin Margareta Möller Kerstin Neander Nils Nyhlin Lena Björkman 13 MEDDELANDEN Sjuksköterska Renée Allvin, ANIVA-kliniken, USÖ. Postoperative Recovery. Development of a Multi-dimensional Questionnaire for Assessment of Recovery. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i kirurgi. Örebro universitet Överläkare Nils-Olof Hagnelius, Geriatriska kliniken, USÖ. Vascular Mechanisms in Dementia with Special Reference to Folate and Fibrinolysis. Akademisk avhandling för medicine doktorsexamen i medicin. Örebro universitet Utbildningsledare Suzanne Blomqvist, PPH, ÖLL. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. Linköpings universitet

2 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 2 av INTYG TJÄNSTGÖRING Ledamoten Maria Björkqvist föreslår att i fortsättningen ska huvudhandledaren i ansökan om forskningsmedel redogöra för hur fortsatt tjänstgöring kommer att finansieras om den sökande inte innehar tillsvidareanställning i ÖLL. Forskningskommitten beslutar att anta förslaget. 15 INDRAGNINGAR FORSKARVECKOR 2009 Föreligger förslag angående indragningar 2009 av tidigare beviljade, ej helt utnyttjade forskarveckor. Forskningskommittén beslutar att godkänna indragningar av forskarveckor, motsvarande kronor, ansvarsenhet samt att denna summa tillförs ansvarsenhet PU: Eva-Maj Rasmusson, Ekonomi, USÖ. 16 INDRAGNINGAR FORSKNINGSBIDRAG 2009 Föreligger förslag angående indragningar 2009 av tidigare beviljade, ej helt utnyttjade forskningsbidrag. Forskningskommittén beslutar att godkänna indragningar av forskningsbidrag, motsvarande kronor, ansvarsenhet samt att denna summa tillförs ansvarsenhet PU: Eva-Maj Rasmusson, Ekonomi, USÖ.

3 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 3 av INDRAGNINGAR FORSKNINGSBIDRAG DONATIONSSTIFTEL- SERNA FÖR FORSKNINGSÄNDAMÅL Föreligger förslag angående indragningar 2009 av tidigare beviljade, ej helt utnyttjade forskningsbidrag ur Donationsstiftelserna för forskningsändamål. Forskningskommittén beslutar att godkänna indragningar av forskningsbidrag, motsvarande kronor. PU: Jessica Hedberg, LoVS-Ek. 18 ANSÖKNINGAR OM FORSKARVECKOR [OLL-66451] Sökande: Arvidsson Bo. Arbetsplats: Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Ansökans titel: Utveckling av ett svenskt normalmaterial för benmassa i handen mätt med digital röntgen radiometri. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare:elisabeth Westerdahl. Vice föredragande: Peter Engfeldt, Nils Nyhlin, Carl-Göran Ohlson. [OLL-66471] Sökande: Ekbäck Gunnar. Arbetsplats: Hälsokansliet, Tandvårdsenheten, ÖLL. Ansökans titel: Perceived oral health among adolescents, middle aged and older individuals in Sweden and Norway. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (3 veckor). Föredragande granskare: Carl-Göran Ohlson. Vice föredragande: Kristina Arnrup, Maria Björkqvist, Margareta Lindén- Boström. [OLL-66491] Sökande: Prenkert Malin. Arbetsplats: Kliniskt Forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Cytostatikaresistens vid akut myeloisk leukemi (AML). Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Paula Mölling. Vice föredragande: Nils Nyhlin, Martin Gunnarsson, Bo Söderquist.

4 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 4 av 15 [OLL-66941] Sökande: Tina Elisabet. Arbetsplats: Kliniskt Forskningscentrum, USÖ. Ansökans titel: Betydelsen av SLC25A43 som möjlig tumörsupressorgen i HER2 positiv bröstcancer. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (8 veckor). Föredragande granskare: Göran Liljegren. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Paula Mölling, Bo Söderquist. [OLL-67281] Sökande: Hörer Tal. Arbetsplats: Kirurgiska klin, USÖ. Ansökans titel: Perioperativ monitorering av kolhydrat- och fettmetabolism. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Magnus Wattwil. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Göran Liljegren, Örjan Friberg. [OLL-67381] Sökande: Lidén Mats. Arbetsplats: Röntgenkliniken, USÖ. Ansökans titel: Kvantifiering av faktorer som påverkar storleksmätning av njurstenar på datortomografi. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Örjan Friberg. Vice föredragande: Göran Liljegren, Carl-Göran Ohlson, Eva Rask. [OLL-67561] Sökande: Ohlsson-Nevo Emma. Arbetsplats: Avd 29 Kirurgkliniken USÖ. Ansökans titel: Cancerskola för personer opererade för tarmcancer och deras närstående. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (6 veckor). Föredragande granskare: Renée Allvin. Vice föredragande: Margareta Möller, Kerstin Neander, Lars Kjellin. Ulrica Nilsson deltar ej i beslutet.

5 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 5 av 15 [OLL-67641] Sökande: Löfstedt Håkan. Arbetsplats: Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Luftvägsbesvär och lungfunktion bland gjuteriarbetare vid användning av Hot Box-metoden. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Eva Rask. Vice föredragande: Carl-Göran Ohlson, Elisabeth Westerdahl, Magnus Wattwil. [OLL-67681] Sökande: Nordenskjöld Anna. Arbetsplats: Kardiologklinken, USÖ. Ansökans titel: Prevalence and prognostic value of Unrecognised Myocardial Injury in stable coronary artery disease. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Eva Rask. Vice föredragande: Nils Nyhlin, Magnus Wattwil, Örjan Friberg. [OLL-67781] Sökande: Hälleberg Nyman Maria. Arbetsplats: Ortopedkirurgiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: En randomiserad kontrollerad studie av olika metoder för urindränage hos höftkirurgipatienter. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (6 veckor). Föredragande granskare: Bo Söderquist. Vice föredragande: Margareta Möller, Nils Nyhlin, Magnus Wattwil. [OLL-67871] Sökande: Hammer Ann. Arbetsplats: Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Armfunktion i subakut fas efter stroke. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Martin Gunnarsson. Vice föredragande: Elisabeth Westerdahl, Margareta Möller, Ulrica Nilsson.

6 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 6 av 15 [OLL-67881] Sökande: Lillsunde Larsson Gabriella. Arbetsplats: Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ. Ansökans titel: Förekomst av HPV i vulvacancer samt virus betydelse som etiologiskt agens och prognostisk faktor. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (3 veckor). Föredragande granskare: Paula Mölling. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Maria Björkqvist, Bo Söderquist. [OLL-67951] Sökande: Ahlstrand Rebecca. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Effekter på matstrupens funktion i samband med sedering och narkos. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Örjan Friberg. Vice föredragande: Göran Liljegren, Martin Gunnarsson, Margareta Möller. Magnus Wattwil deltar ej i beslutet. [OLL-68031] Sökande: Mårild Karl. Arbetsplats: Barn- och ungdomskliniken, USÖ. Ansökans titel: Födelseutfall vid celiaki, inflammation och latent celiaki. En kohort studie. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Maria Björkqvist. Vice föredragande: Nils Nyhlin, Peter Engfeldt, Margareta Lindén- Boström. [OLL-68051] Sökande: Cardemil Carina. Arbetsplats: Käkkirurgiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Effekten av zolendronat på inflammation och benremodellering i en osteoporotisk djurmodell. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Bo Söderquist. Vice föredragande: Kristina Arnrup, Margareta Möller, Örjan Friberg.

7 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 7 av 15 [OLL-68081] Sökande: Savilampi Johanna. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Inverkan på matstrupens funktion vid induktion av narkos med gasanestesimedel. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Göran Liljegren. Vice föredragande: Örjan Friberg, Martin Gunnarsson, Margareta Möller. [OLL-68151] Sökande: Hellmark Bengt. Arbetsplats: Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: Reglering av methicillin-resistens hos hudstafylokocker orsakande ledprotesinfektioner. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (7 veckor). Föredragande granskare: Maria Björkqvist. Vice föredragande: Paula Mölling, Torbjörn Nilsson, Carl-Göran Ohlson. Bo Söderquist deltar ej i beslutet. [OLL-68221] Sökande: Gustavsson Anders. Arbetsplats: Gastrosektionen, Medicinska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Endoskopisk vidgning av tarmförtrangning vid Crohns sjukdom. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Eva Rask. Vice föredragande: Margareta Lindén-Boström, Peter Engfeldt, Ulrica Nilsson. [OLL-68311] Sökande: Savilampi Johanna. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Är opioid framkallad svalg- och matstrupsdysfunktion en lokal eller central effekt? Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Renée Allvin. Vice föredragande: Ulrica Nilsson, Martin Gunnarsson, Nils Nyhlin.

8 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 8 av 15 [OLL-68481] Sökande: Schlenstedt Juliane. Arbetsplats: Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Göran Liljegren. Vice föredragande: Margareta Möller, Ulrica Nilsson, Eva Rask. [OLL-68601] Sökande: Josefson Anna. Arbetsplats: Hudkliniken, USÖ. Ansökans titel: Kan patienten själv bedöma ett allergitest? Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (3 veckor). Föredragande granskare: Carl-Göran Ohlson. Vice föredragande: Margareta Lindén-Boström, Peter Engfeldt, Maria Björkqvist. [OLL-68661] Sökande: Overmeer Thomas. Arbetsplats: Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Physical therapy and psychosocial factors. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Lars Kjellin. Vice föredragande: Kerstin Neander, Elisabeth Westerdahl, Margareta Möller. [OLL-68771] Sökande: Jarl Gustav. Arbetsplats: Ortopedteknik och Habiliteringens forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: Orthotics and Prosthetics Users Survey: svenska versionens test-retest-reliabilitet. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Ulrica Nilsson. Vice föredragande: Renée Allvin, Margareta Lindén-Boström, Kerstin Neander.

9 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 av 15 [OLL-68781] Sökande: de Leon Alex. Arbetsplats: ANIVA-kliniken, USÖ. Ansökans titel: I vilken fas av andningscykeln är barriertrycket mellan magsäcken och matstrupen mest påverkad? Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Renée Allvin. Vice föredragande: Ulrica Nilsson, Nils Nyhlin, Elisabeth Westerdahl. Magnus Wattwil deltar ej i beslutet. [OLL-68931] Sökande: Selim Marianne. Arbetsplats: Röntgenavdelningen, USÖ. Ansökans titel: Digitalization - The Emperor s New Clothes? Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Carl-Göran Ohlson. Vice föredragande: Örjan Friberg, Göran Liljegren, Kristina Arnrup. [OLL-68961] Sökande: Holländare Fredrik. Arbetsplats: Psykiatriskt forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: KBT-baserad återfallsprevention via Internet för personer med restsymtom efter depressionsbehandling. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Lars Kjellin. Vice föredragande: Kerstin Neander, Peter Engfeldt, Martin Gunnarsson. [OLL-69041] Sökande: Thulin Hedberg Sara. Arbetsplats: Kliniken för Laboratoriemedicin, Enheten Klinisk Mikrobiologi, USÖ. Ansökans titel: The genetic background for antibiotic sensitivity/ resistance in Neisseria meningitidis. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Bo Söderquist. Vice föredragande: Maria Björkqvist, Torbjörn Nilsson, Örjan Friberg.

10 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 10 av 15 [OLL-69261] Sökande: Vilhelmsson Göstas Mona. Arbetsplats: Psykoterapigruppen, PPH/Psykiatriskt forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: Anknytningsmönster hos patienter i landstingsfinansierad psykoterapi betydelse för behandling. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Margareta Lindén-Boström. Vice föredragande: Kerstin Neander, Margareta Möller, Peter Engfeldt. Lars Kjellin deltar ej i beslutet. [OLL-69381] Sökande: Lobenius Palmér Karin. Arbetsplats: Habiliteringens forskningscentrum, ÖLL. Ansökans titel: Fysisk aktivitet och hälsa för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Maria Björkqvist. Vice föredragande: Elisabeth Westerdahl, Renée Allvin, Kerstin Neander. [OLL-69431] Sökande: Rasmussen Gunlög. Arbetsplats: Infektionskliniken, USÖ. Ansökans titel: Kroppens inflammatoriska svar vid Staphylococcus aureus-sepsis. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Torbjörn Nilsson. Vice föredragande: Paula Mölling, Maria Björkqvist, Magnus Wattwil. [OLL-69471] Sökande: Sjöberg Maria. Arbetsplats: Infektionskliniken, USÖ. Ansökans titel: Förekomst av Clostridium difficile i sjukhusmiljön. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Bo Söderquist. Vice föredragande: Ulrica Nilsson, Paula Mölling, Renée Allvin.

11 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11 av 15 [OLL-69521] Sökande: Dreifaldt Mats. Arbetsplats: Thoraxkliniken, USÖ. Ansökans titel: Graftstudien. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Örjan Friberg. Vice föredragande: Magnus Wattwil, Göran Liljegren, Peter Engfeldt. [OLL-69571] Sökande: Falk-Brynhildsen Karin. Arbetsplats: Thoraxkliniken, USÖ. Ansökans titel: Rekolonisering efter preoperativ huddesinfektion. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Göran Liljegren. Vice föredragande: Maria Björkqvist, Paula Mölling, Renée Allvin. [OLL-69581] Sökande: Ohlin Andreas. Arbetsplats: Barnkliniken, USÖ. Ansökans titel: Realtids-PCR av 16 S rrna genen för diagnostik av nyfödda, en prospektiv jämförelse mot blododling. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (3 veckor). Föredragande granskare: Bo Söderquist. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Magnus Wattwil, Carl-Göran Ohlson. Maria Björkqvist deltar ej i beslutet. [OLL-69611] Sökande: Thunberg Ulrica. Arbetsplats: ÖNH-kliniken, USÖ. Ansökans titel: Stafylokocker (Staphylococcus aureus) vid kronisk sinuit. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Paula Mölling. Vice föredragande: Peter Engfeldt, Kristina Arnrup, Nils Nyhlin.

12 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 12 av 15 [OLL-69651] Sökande: Jazebi Helmi. Arbetsplats: Reumatologiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Genetiska analyser vid Primärt Sjögrens syndrom. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Paula Mölling. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Martin Gunnarsson, Eva Rask. [OLL-69711] Sökande: Ohlin Andreas. Arbetsplats: Barnkliniken, USÖ. Ansökans titel: Symptom associerade med neonatal sepsis. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (1 vecka). Föredragande granskare: Magnus Wattwil. Vice föredragande: Bo Söderquist, Margareta Lindén-Boström, Carl-Göran Ohlson. Maria Björkqvist deltar ej i beslutet. [OLL-69811] Sökande: Johansson Bengt. Arbetsplats: Onkologiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Long-term outcome research on PDR brachytherapy. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Göran Liljegren. Vice föredragande: Eva Rask, Carl-Göran Ohlson, Peter Engfeldt. [OLL-69841] Sökande: Stenberg Reidun. Arbetsplats: Barn- och ungdomskliniken, USÖ. Ansökans titel: Studie avseende förekomst av autoantikroppar mot neuronal transglutaminas; TG typ 6 hos barn med CP. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (3 veckor). Föredragande granskare: Maria Björkqvist. Vice föredragande: Nils Nyhlin, Torbjörn Nilsson, Lars Kjellin.

13 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 13 av 15 [OLL-69851] Sökande: Nyberg Jan. Arbetsplats: Käkkirurgiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Comparison of the effect of hyperbaric-oxygen treatment and implant integration in irradiated bone. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (6 veckor). Föredragande granskare: Magnus Wattwil. Vice föredragande: Kristina Arnrup, Carl-Göran Ohlson, Margareta Möller. [OLL-69951] Sökande: Skeppner Elisabeth. Arbetsplats: Urologiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Laserbehandlad peniscancer-sexualitet och livstillfredsställelse hos patienter och deras partners. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (5 veckor). Föredragande granskare: Lars Kjellin. Vice föredragande: Kerstin Neander, Elisabeth Westerdahl, Ulrica Nilsson. [OLL-70011] Sökande: Franzén Karin. Arbetsplats: Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: Mätning av livskvalitet hos kvinnliga patienter med urinläckage, utvärdering av nytt frågeformulär. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (2 veckor). Föredragande granskare: Elisabeth Westerdahl. Vice föredragande: Renée Allvin, Lars Kjellin, Martin Gunnarsson. [OLL-70041] Sökande: Duberg Anna. Arbetsplats: Karla Vårdcentral och VFC, USÖ. Ansökans titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: (4 veckor). Föredragande granskare: Lars Kjellin. Vice föredragande: Kerstin Neander, Ulrica Nilsson, Elisabeth Westerdahl.

14 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 14 av 15 [OLL-70061] Sökande: Wesamaa Jonna. Arbetsplats: Reumatologiska kliniken, USÖ. Ansökans titel: Genetiska variationer i "inflammasomen" som prognostiskt verktyg vid ankyloserande spondylit. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: Föredragande granskare: Torbjörn Nilsson. Vice föredragande: Paula Mölling, Eva Rask, Nils Nyhlin. [OLL-70111] Sökande: Rönnberg AnnKristin. Arbetsplats: Kvinnokliniken, USÖ. Ansökans titel: VIGA - Viktintervention under graviditet. En randomiserad kontrollerad studie inom mödravården ÖLL. Sökt belopp kr: Beviljat belopp kr: Föredragande granskare: Eva Rask. Vice föredragande: Elisabeth Westerdahl, Margareta Möller, Peter Engfeldt. [OLL-70201] Sökande: Axelsson Birger. Arbetsplats: Thoraxkliniken, USÖ. Ansökans titel: Non betareceptor mediated inotropic drugs. Experim and clinical studies of Milrinone and Levosimendan. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Magnus Wattwil. Vice föredragande: Örjan Friberg, Eva Rask, Martin Gunnarsson. [OLL-70271] Sökande: Kubalski Leszek. Arbetsplats: Kirurgiska klin, avd.39, USÖ. Ansökans titel: Tillförlitlighet av cytologi-patologi vid tumörsjukdom i tyreoidea. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Eva Rask. Vice föredragande: Torbjörn Nilsson, Margareta Lindén-Boström, Kristina Arnrup. Göran Liljegren deltar ej i beslutet.

15 Forskningskommittén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 15 av 15 [OLL-70491] Sökande: Byström Kristina. Arbetsplats: Medicinkliniken, USÖ. Ansökans titel: Incidens av hypertyreos hos barn och vuxna i Sverige. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Margareta Lindén-Boström. Vice föredragande: Maria Björkqvist, Peter Engfeldt. Eva Rask deltar ej i beslutet. [OLL-70551] Sökande: Duberg Cecilia. Arbetsplats: Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ. Ansökans titel: För trött för att minnas? Uppföljningsstudie av patienter med stressrelaterad kognitiv nedsättning. Sökt belopp kr: Föredragande granskare: Lars Kjellin. Vice föredragande: Kerstin Neander, Martin Gunnarsson, Ulrica Nilsson. Vid protokollet Lena Björkman Justeras den 21 september 2009 Bo Söderquist