LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL"

Transkript

1 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012

49 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER Årsredovisning 2012 för Örebro läns landsting samförvaltade donationsstiftelser Landstingsstyrelsen beslutade 4 december om samförvaltning av nu totalt 52 st donationsstiftelser. Stiftelserna mottog under ,0 mkr i donationer. Beslutade bidrag och stipendier har under året uppgått till 5,1 mkr. Vid årets utgång uppgick det samlade egna kapitalet till 117,9 mkr. Placering av fondernas samlade likvida tillgodohavande har skett hos en kapitalförvaltare och i enlighet med de placeringsriktlinjer som finns i landstingets finanspolicy. Det totala marknadsvärdet på värdepappersportföljen per uppgick till 121,7 mkr. Landstingsfullmäktige beslutade 22 sept om en finanspolicy ( 102) som även omfattar landstingets förvaltade donationsstiftelser. Kapitalförvaltningen finns hos DNB Asset Management AB. Under hösten har en ny upphandling skett för kapitalförvaltningen och det blev Nordea Bank AB som från förvaltar kapitalet. Regler för avkastning och utdelning sker enligt landstingsstyrelsens beslutade regler Hur stiftelserna har främjats under året framgår av bilagda förvaltningsberättelser. Flerårsöversikt /år /mkr Förmögenhet 117,9 111,8 108,7 108,0 95,6 Fritt Kapital 7,2 7,5 9,8 14,5 6,5 Beslutade bidrag/stipendier 5,1 6,9 9,2 4,3 3,5 Donationer 6,0 5,9 3,8 4,4 4,0 Örebro Marie- Louise Forsberg-Fransson Jonas Karlsson Ola Karlsson Landstingsstyrelsens ordförande Irén Lejegren Jenny Steen Robert Mörk Kerstin Bergström Persson Roger Rådström Jihad Menhem Catrin Steen Isac Nordin Hanne Alvner Anna Ågerfalk Torbjörn Ahlin Ewa Sundkvist Min revisionsberättelse har avgivits Anders Pålhed Auktoriserad revisor

50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 BILAGA 1 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 " 2 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 " 3 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 " 4 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 " 5 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 " 6 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 " 7 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 " 8 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, SÄRFOND 2 " 9 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 " 10 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 " 11 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 5 " 12 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGSFOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 " 13 STIFTELSEN FÖR CARL GUSTAFSSONS FOND, SÄRFOND 7 A " 14 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS DONATION, SÄRFOND 7 B " 15 STIFTELSEN FÖR EMMA OCH RUTH CARLSTRÖMS SJUKFOND, SÄRFOND 7 C " 16 STIFTELSEN FÖR REKTOR E ODHNERS STIPENDIEFOND, SÄRFOND 9 " 17 STIFTELSEN FÖR ANNIE PETERSONS FOND, SÄRFOND 11 " 18 STIFTELSEN FÖR HAGMANS DONATION, SÄRFOND 12 A " 19 STIFTELSEN FÖR GUNNAR CARLESONS DONATION, SÄRFOND 12 B " 20 STIFTELSEN FÖR EDDY NYLINS MINNESFOND, SÄRFOND 13 " 21

51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER FORTSÄTTNING: STIFTELSEN FÖR BRITA JOHANSSONS DONATION, SÄRFOND 14 BILAGA 22 EINAR OCH MAJA GUSTAFSSONS STIFTELSE, SÄRFOND 17 " 23 STIFTELSEN FÖR JOHN ERIKSSONS FOND, SÄRFOND 19 " 24 SVEA SELLBERGS STIFTELSE, SÄRFOND 20 " 25 STIFTELSEN FÖR VIKTOR OCH MARY JANSSONS DONATION, SÄRFOND 21 " 26 STIFTELSEN FÖR VIVAN OCH GUNNAR KNUTSSONS FOND FÖR HJÄRT-OCH KÄRLFORSKNING, SÄRFOND 22 " 27 STIFTELSEN FÖR JOHN G HALLBLOMS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING, SÄRFOND 23 " 28 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 24 " 29 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 25 " 30 STIFTELSEN FÖR MÄRTA SVENNBERGS DONATION, SÄRFOND 26 " 31 STIFTELSEN FÖR GÖTE OCH INGEBORG JACOBSSONS DONATION, SÄRFOND 28 " 32 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 29 " 33 STIFTELSEN FÖR MAKARNA FREDRIK OCH SIGNE ERICSSONS FOND, SÄRFOND 30 " 34 STIFTELSEN FÖR KARIN WESTBLOMS DONATION, SÄRFOND 31 " 35 STIFTELSEN FÖR ERIKA PÄRDIS DONATION, SÄRFOND 32 " 36 STIFTELSEN FÖR SYSTRARNA ASTRID OCH SIGRID TÖRNQVISTS DONATION, SÄRFOND 33 " 37 STIFTELSEN FÖR AMALIA (MALIN) ADOLFINA GUSTAVSSONS OCH ESTER MARIA GUSTAVSSONS SAMT ANNA VIKTORIA (TORA) GUSTAVSSONS MINNESFOND, SÄRFOND 34 " 38 STIFTELSEN FÖR HARALD OCH SIGRID OLSSONS DONATION, SÄRFOND 35 " 39 STIFTELSEN FÖR BERIT MATTSON OCH INEZ DE LA MAU S SÄRFOND, SÄRFOND 36 " 40 STIFTELSEN FÖR KARL BIRGER KARLSSONS FOND FÖR FORSKNING AVSEENDE HJÄRT-LUNGSJUKDOMAR, CANCER OCH DIABETES, SÄRFOND 37 " 41

52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER FORTSÄTTNING: STIFTELSEN FÖR KÖHLERSKA BARNSJUKHUSETS FOND, SÄRFOND 38 BILAGA 42 STIFTELSEN FÖR DAGMAR BOHLINS DONATION, SÄRFOND 39 " 43 STIFTELSEN FÖR ALVAR PETERSONS DONATION " 44 KARL EVALD JANSSONS STIFTELSE FÖR HJÄLP ÅT ENSAM- STÅENDE SJUKA " 45 STIFTELSEN INGEBORG HULDA MARGARETA ERIKSSONS MINNESFOND, SÄRFOND 40 " 46 STIFTELSEN FÖR MAKARNA GOTTFRID OCH KARIN ERIKSSONS FOND, SÄRFOND 41 " 47 STIFTELSEN SVEA ELISABET JANSSONS OCH GUSTAF HILMER RYDÉNS FOND, SÄRFOND 42 " 48 STIFTELSEN SVEN OCH MAUD PALM, SÄRFOND 43 " 49 THORE LINDBERGS STIFTELSE, SÄRFOND 44 " 50 STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS ALLMÄNNA UNDERSTÖDSFOND " 51 STIFTELSEN MAKARNA BÖRJE OCH ANN-MARIE CARLSSONS FOND " 52 STIFTELSERNAS BEHÅLLNING " 53

53 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 Bilaga 1 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till patient under eller efter sjukhusvård, eftervård, kostnad för ortopediska hjälpmedel, kostnad för hjälpmedel för personer med olika fysiska handikapp, samt konvalescentvård och rekreationsresor inom hela landstingsområdet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har bidrag beviljats med kronor till 97 personer bosatta i Örebro län. Bidragsbeloppen har varierat mellan 500 och kr. Direktören för ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -6-7 Resultat före finansiella poster -6-7 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier

54 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 Bilaga 1 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 5 6 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 5 6 Beslutade ej utbetalda bidrag - 2 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 5 8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Återbokning beslutade anslag Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

55 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 Bilaga 2 Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja patienters och personalens trevnad vid Lindesbergs lasarett, speciellt till julhelgen. För 2012 har bidrag beviljats med kr för inköp av frukt/godiskorgar till personal och patienter under julhelgen. Förvaltningschefen för Lindesbergs lasarett beslutar om utbetalning ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 1 1 Årets resultat 1 1 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

56 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 Bilaga 2 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 5 15 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

57 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 Bilaga 3 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja patienters och personals trevnad vid lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Förvaltningschefen för Universitetssjukhuset beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 3 2 Årets resultat 3 2 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

58 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 Bilaga 3 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

59 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 Bilaga 4 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag för beredande av vård för personer från Örebro län på brunns-, bad- eller annan specialanstalt inom landet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej några bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 3 3 Årets resultat 3 3 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-1

60 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 Bilaga 4 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 4 5 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

61 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 Bilaga 5 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag för inköp av lek- och nyttosaker till barn under vård vid landstingets institutioner. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 2 2 Årets resultat 2 2 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

62 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 Bilaga 5 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 6 4 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

63 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 Bilaga 6 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till Kävesta folkhögskola med filialer för anskaffande av viss speciell utrustning (företrädesvis för elevernas fritidsaktiviteter), till studieresor samt till premier och stipendier. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Agneta Stål, Ledningskansliet beslutar på delegation från Landstingsstyrelsen om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-1 Resultat före finansiella poster -1-1 Ränteintäkter 4 5 Resultat från kapitalförvaltning *) 6 5 Årets resultat 9 9 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-2

64 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 Bilaga 6 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

65 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS Bilaga 7 OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER Sid 1(2) BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att utdela understöd för vård eller fostran av behövande barn, bosatta inom Örebro län. Företrädesvis skall understöd utgå i de fall, då erforderlig hjälp inte kan erhållas från den allmänna eller annat håll. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till 23 personer. Bidragsbeloppen har varierat mellan kr och kr. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-2 Resultat före finansiella poster -1-2 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -3-12

66 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS Bilaga 7 OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER Sid 2(2) BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier 50 % Reaförlust aktier 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

67 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, Bilaga 8 MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS Sid 1(2) FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning, främst avseende tumör- samt hjärt- och kärlsjukdomar inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljats med till Ninos Samano, Thoraxkliniken, USÖ. Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-1 Resultat före finansiella poster -1-1 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -3-12

68 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, Bilaga 8 MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS Sid 2(2) FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

69 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, Bilaga 9 SÄRFOND 2 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning av blodsjukdomar inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljat med kr till Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-4

70 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, Bilaga 9 SÄRFOND 2 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 1 1 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 9 20 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

71 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS Bilaga 10 FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning kring kräft- och hudsjukdomar samt inköp av facklitteratur och till studieresor inom hela landstingsområdet. Under 2012 har kr beviljat i bidrag till Maria Ekbäck, Hudkliniken, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 2 1 Årets resultat 2 1 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

72 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS Bilaga 10 FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 2 17 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 Beslutade ej utbetalda bidrag 17 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 17 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

73 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY Bilaga 11 JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning av gynekologisk cancer inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till Gabriella Lillsunde Larsson Laboratioriemedicn, enhet patologi, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Donationer 8 - Administrationskostnader -1-2 Resultat före finansiella poster 7-2 Ränteintäkter 2 10 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -4-4

74 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY Bilaga 11 JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltande kapitalet Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Omf av donation till bundet eget kapital Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

75 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 1(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att inom hela landstingsområdet främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till 22 st olika projekt; kr till Nils Nyhlin, Medicinkliniken USÖ kr till Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Sabina Davidsson, Kliniskt forskningscentrum, USÖ kr till Jan Nyberg, Käkkirurgiska kliniken, USÖ kr till Bo Söderqvist, Laboratoriemedicin, Mikrobiologi/Infektionskliniken, USÖ kr till Helena Isaksson, Kliniskt kemiskt laboratorium, USÖ kr till Gisela Helenius, Laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Paula Mölling, Laboratioriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi, USÖ kr till Paula Mölling, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi, USÖ kr till Olof Hultgren, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi/Imm., USÖ kr till Torbjörn Nilsson, Laboratioriemedicinska länskliniken, USÖ kr till Bo Arvidsson, Medicinska kliniken, USÖ kr till Maria Åström, Medicinska kliniken, USÖ kr till Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, USÖ kr till Piotr Kozlowski, Medicinska kliniken, USÖ kr till Jan-Erik Johansson, Urologiska kliniken, USÖ kr till Bertil Uggla, Medicinska kliniken, USÖ kr till Ninos Samano, Thoraxkliniken, USÖ kr till Anna Böttiger, Kliniskt kemiskt laboratorium, USÖ kr till Emma Ohlsson-Nevo, Vårdvetenskapligt forskningscentrum/kirurgkliniken, USÖ kr till Gabriella Lillsunde Larsson, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen.

76 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 2(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER RESULTATRÄKNING (tkr) Donationer Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Resultat från kapitalförvaltning *) Bankkostnader -5-5 Årets resultat *) NOT - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier

77 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 3(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Postgiro och bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Omf av donationer till bundet eget kapital Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Återbokning beslutade anslag Överfört från Särfond Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

78 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS Bilaga 13 RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGS- Sid 1(2) FOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETS- SJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att i första hand vara avsedd för studieresor där ett speciellt vetenskapligt eller kliniskt problem skall studeras och i andra hand för klinisk forskning. Berättigade att söka stipendium eller bidrag från stiftelsen är läkare och sjukvårdspersonal anställda som ordinarie eller vikarier vid allmänkirurgiska, thoraxkirurgiska eller urologiska klinikerna inom länet. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till Bo Söderqvist, Lab.med. Mikrobiologi/Infektionsklin, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1 0 Resultat före finansiella poster -1 0 Ränteintäkter 2 5 Resultat från kapitalförvaltning *) 12 3 Årets resultat 13 8 *) NOT - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-1

79 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS Bilaga 13 RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGS- Sid 2(2) FOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETS- SJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 12 9 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 Beslutade ej utbet bidrag 9 9 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 9 9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

80 STIFTELSEN FÖR CARL GUSTAFSSONS FOND, Bilaga 14 SÄRFOND 7 A Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till lasarettsvård eller konvalescentbidrag åt mindre bemedlade eller obemedlade från Örebro stad som icke åtnjuta socialunderstöd. Åtgår ej bidraget till konvalescentbidrag får medlen användas till forskning eller annat för sjukvården nyttigt ändamål inom hela landstingsområdet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliets folkhälso- och uppdragsenhet beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 0 0 Årets resultat 0 0 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0 0

~~: ~~ Motion till Re ' on Örebro län Örebro 31 mars 2015...,. 0 nor rl In er or var av a len er me en ome rlo s ist emo aterna Reg ion trebro iån 0~5 soy- 3 t ::. C~ntrata diariet {~~~.~ Endomet~ios ä~

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Årsredovisning av donationsmedel

Årsredovisning av donationsmedel 1(3) Datum Diarienummer 2013-05-07 RS130145 Martin Hansson, Avdelningschef Ekonomiservice - Regionservice 035-13 48 00, martin.hansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Årsredovisning av donationsmedel

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser våren 2015 Sista ansökningsdag: 2015-04-24 www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget Västmanland

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond 1(10) Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 1(11) Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen Stiftelsen Ada Anderssons fond Org nr: 849400-0030 Fonden är en s.k. frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2016 Sista ansökningsdag: 2016-10-07 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2015 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig

Läs mer

Avveckling av vissa donationsfonder

Avveckling av vissa donationsfonder 2015-09-14 RJL2015/1755 Regionledningskontoret Ekonomi Regionstyrelsen Avveckling av vissa donationsfonder Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta 1. avveckla 17 donationsfonder/stiftelser,

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 19191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 (24) Au 78 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse Ärendebeskrivning

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015

Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 T..L Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond Organisationsnummer: 802403-4103 Årsredovisning för år 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2015 I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10

Innehållsförteckning. Fonder med egen styrelse 2. Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Innehållsförteckning Sid Fonder med egen styrelse 2 Fonder som förvaltas av: Landstingsstyrelsen 4 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 10 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 12 Närsjukvårdsstyrelsen 13

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser

Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser 000300 Landstinget Dalarna samförvaltade stiftelser Nedan följer en genomgång av de till Landstinget Dalarna anknutna stiftelserna med Inriktning på vad som kan göras för att åstadkomma en rationellare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse

KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-10-09 Kallelse 1 KALLELSE 2014-10-09 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA VERKSAMHETSÅRET Foto: Magnus Aronson ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN HUDDINGE KYRKLIGA SAMFOND VERKSAMHETSÅRET 2014 Foto: Magnus Aronson Förvaltningsberättelse för stiftelsen Huddinge kyrkliga samfond (org nr 802402-8998) Verksamhetsåret 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237. Sida 1 av 5 Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-06-15 KSN- 2016-1387 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND

ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND ÅRSREDOVISNING FÖR POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND 2014 Styrelsen för Posithiva Gruppens Stödfond får härmed avge följande årsredovisning för 2014 Förvaltningsberättelse Inledning Posithiva Gruppens Stödfond

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFOND Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 SOCIALA FONDER Stiftelsen Erikssons- Esbjörnssons fond

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Göteborgs Universitets anknutna stiftelser

Göteborgs Universitets anknutna stiftelser Revisionsrapport 2015 Göteborgs Universitets anknutna stiftelser Rapport avseende granskning av bokslut samt intern kontroll för räkenskapsår 2015 EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund 2 1.2. Utestående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Universitets anknutna stiftelser

Göteborgs Universitets anknutna stiftelser Revisionsrapport 2014 Göteborgs Universitets anknutna stiftelser Rapport avseende granskning av bokslut samt intern kontroll för räkenskapsår 2014 EY Burldinq a better Innehåll 1. Inledning 2 2. Granskning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer