LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL"

Transkript

1 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLL Nr: 4 Datum:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 ÖREBRO LÄNS LANDSTING SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER ÅRSREDOVISNING 2012

49 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGS DONATIONSSTIFTELSER Årsredovisning 2012 för Örebro läns landsting samförvaltade donationsstiftelser Landstingsstyrelsen beslutade 4 december om samförvaltning av nu totalt 52 st donationsstiftelser. Stiftelserna mottog under ,0 mkr i donationer. Beslutade bidrag och stipendier har under året uppgått till 5,1 mkr. Vid årets utgång uppgick det samlade egna kapitalet till 117,9 mkr. Placering av fondernas samlade likvida tillgodohavande har skett hos en kapitalförvaltare och i enlighet med de placeringsriktlinjer som finns i landstingets finanspolicy. Det totala marknadsvärdet på värdepappersportföljen per uppgick till 121,7 mkr. Landstingsfullmäktige beslutade 22 sept om en finanspolicy ( 102) som även omfattar landstingets förvaltade donationsstiftelser. Kapitalförvaltningen finns hos DNB Asset Management AB. Under hösten har en ny upphandling skett för kapitalförvaltningen och det blev Nordea Bank AB som från förvaltar kapitalet. Regler för avkastning och utdelning sker enligt landstingsstyrelsens beslutade regler Hur stiftelserna har främjats under året framgår av bilagda förvaltningsberättelser. Flerårsöversikt /år /mkr Förmögenhet 117,9 111,8 108,7 108,0 95,6 Fritt Kapital 7,2 7,5 9,8 14,5 6,5 Beslutade bidrag/stipendier 5,1 6,9 9,2 4,3 3,5 Donationer 6,0 5,9 3,8 4,4 4,0 Örebro Marie- Louise Forsberg-Fransson Jonas Karlsson Ola Karlsson Landstingsstyrelsens ordförande Irén Lejegren Jenny Steen Robert Mörk Kerstin Bergström Persson Roger Rådström Jihad Menhem Catrin Steen Isac Nordin Hanne Alvner Anna Ågerfalk Torbjörn Ahlin Ewa Sundkvist Min revisionsberättelse har avgivits Anders Pålhed Auktoriserad revisor

50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 BILAGA 1 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 " 2 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 " 3 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 " 4 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 " 5 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 " 6 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 " 7 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 " 8 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, SÄRFOND 2 " 9 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 " 10 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 " 11 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 5 " 12 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGSFOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 " 13 STIFTELSEN FÖR CARL GUSTAFSSONS FOND, SÄRFOND 7 A " 14 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS DONATION, SÄRFOND 7 B " 15 STIFTELSEN FÖR EMMA OCH RUTH CARLSTRÖMS SJUKFOND, SÄRFOND 7 C " 16 STIFTELSEN FÖR REKTOR E ODHNERS STIPENDIEFOND, SÄRFOND 9 " 17 STIFTELSEN FÖR ANNIE PETERSONS FOND, SÄRFOND 11 " 18 STIFTELSEN FÖR HAGMANS DONATION, SÄRFOND 12 A " 19 STIFTELSEN FÖR GUNNAR CARLESONS DONATION, SÄRFOND 12 B " 20 STIFTELSEN FÖR EDDY NYLINS MINNESFOND, SÄRFOND 13 " 21

51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER FORTSÄTTNING: STIFTELSEN FÖR BRITA JOHANSSONS DONATION, SÄRFOND 14 BILAGA 22 EINAR OCH MAJA GUSTAFSSONS STIFTELSE, SÄRFOND 17 " 23 STIFTELSEN FÖR JOHN ERIKSSONS FOND, SÄRFOND 19 " 24 SVEA SELLBERGS STIFTELSE, SÄRFOND 20 " 25 STIFTELSEN FÖR VIKTOR OCH MARY JANSSONS DONATION, SÄRFOND 21 " 26 STIFTELSEN FÖR VIVAN OCH GUNNAR KNUTSSONS FOND FÖR HJÄRT-OCH KÄRLFORSKNING, SÄRFOND 22 " 27 STIFTELSEN FÖR JOHN G HALLBLOMS FOND FÖR MEDICINSK FORSKNING, SÄRFOND 23 " 28 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 24 " 29 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 25 " 30 STIFTELSEN FÖR MÄRTA SVENNBERGS DONATION, SÄRFOND 26 " 31 STIFTELSEN FÖR GÖTE OCH INGEBORG JACOBSSONS DONATION, SÄRFOND 28 " 32 STIFTELSEN FÖR SÄRFOND 29 " 33 STIFTELSEN FÖR MAKARNA FREDRIK OCH SIGNE ERICSSONS FOND, SÄRFOND 30 " 34 STIFTELSEN FÖR KARIN WESTBLOMS DONATION, SÄRFOND 31 " 35 STIFTELSEN FÖR ERIKA PÄRDIS DONATION, SÄRFOND 32 " 36 STIFTELSEN FÖR SYSTRARNA ASTRID OCH SIGRID TÖRNQVISTS DONATION, SÄRFOND 33 " 37 STIFTELSEN FÖR AMALIA (MALIN) ADOLFINA GUSTAVSSONS OCH ESTER MARIA GUSTAVSSONS SAMT ANNA VIKTORIA (TORA) GUSTAVSSONS MINNESFOND, SÄRFOND 34 " 38 STIFTELSEN FÖR HARALD OCH SIGRID OLSSONS DONATION, SÄRFOND 35 " 39 STIFTELSEN FÖR BERIT MATTSON OCH INEZ DE LA MAU S SÄRFOND, SÄRFOND 36 " 40 STIFTELSEN FÖR KARL BIRGER KARLSSONS FOND FÖR FORSKNING AVSEENDE HJÄRT-LUNGSJUKDOMAR, CANCER OCH DIABETES, SÄRFOND 37 " 41

52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER FORTSÄTTNING: STIFTELSEN FÖR KÖHLERSKA BARNSJUKHUSETS FOND, SÄRFOND 38 BILAGA 42 STIFTELSEN FÖR DAGMAR BOHLINS DONATION, SÄRFOND 39 " 43 STIFTELSEN FÖR ALVAR PETERSONS DONATION " 44 KARL EVALD JANSSONS STIFTELSE FÖR HJÄLP ÅT ENSAM- STÅENDE SJUKA " 45 STIFTELSEN INGEBORG HULDA MARGARETA ERIKSSONS MINNESFOND, SÄRFOND 40 " 46 STIFTELSEN FÖR MAKARNA GOTTFRID OCH KARIN ERIKSSONS FOND, SÄRFOND 41 " 47 STIFTELSEN SVEA ELISABET JANSSONS OCH GUSTAF HILMER RYDÉNS FOND, SÄRFOND 42 " 48 STIFTELSEN SVEN OCH MAUD PALM, SÄRFOND 43 " 49 THORE LINDBERGS STIFTELSE, SÄRFOND 44 " 50 STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS ALLMÄNNA UNDERSTÖDSFOND " 51 STIFTELSEN MAKARNA BÖRJE OCH ANN-MARIE CARLSSONS FOND " 52 STIFTELSERNAS BEHÅLLNING " 53

53 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 Bilaga 1 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till patient under eller efter sjukhusvård, eftervård, kostnad för ortopediska hjälpmedel, kostnad för hjälpmedel för personer med olika fysiska handikapp, samt konvalescentvård och rekreationsresor inom hela landstingsområdet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har bidrag beviljats med kronor till 97 personer bosatta i Örebro län. Bidragsbeloppen har varierat mellan 500 och kr. Direktören för ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -6-7 Resultat före finansiella poster -6-7 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier

54 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 1 Bilaga 1 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 5 6 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 5 6 Beslutade ej utbetalda bidrag - 2 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 5 8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Återbokning beslutade anslag Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

55 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 Bilaga 2 Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja patienters och personalens trevnad vid Lindesbergs lasarett, speciellt till julhelgen. För 2012 har bidrag beviljats med kr för inköp av frukt/godiskorgar till personal och patienter under julhelgen. Förvaltningschefen för Lindesbergs lasarett beslutar om utbetalning ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 1 1 Årets resultat 1 1 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

56 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 2 Bilaga 2 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 5 15 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

57 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 Bilaga 3 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja patienters och personals trevnad vid lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Förvaltningschefen för Universitetssjukhuset beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 3 2 Årets resultat 3 2 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

58 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 3 Bilaga 3 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

59 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 Bilaga 4 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag för beredande av vård för personer från Örebro län på brunns-, bad- eller annan specialanstalt inom landet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej några bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 3 3 Årets resultat 3 3 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-1

60 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 4 Bilaga 4 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 4 5 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

61 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 Bilaga 5 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag för inköp av lek- och nyttosaker till barn under vård vid landstingets institutioner. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 2 2 Årets resultat 2 2 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

62 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 5 Bilaga 5 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 6 4 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 0 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

63 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 Bilaga 6 ORGANISATIONSNUMMER Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till Kävesta folkhögskola med filialer för anskaffande av viss speciell utrustning (företrädesvis för elevernas fritidsaktiviteter), till studieresor samt till premier och stipendier. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Agneta Stål, Ledningskansliet beslutar på delegation från Landstingsstyrelsen om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-1 Resultat före finansiella poster -1-1 Ränteintäkter 4 5 Resultat från kapitalförvaltning *) 6 5 Årets resultat 9 9 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-2

64 STIFTELSEN FÖR SAMFOND 7 Bilaga 6 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

65 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS Bilaga 7 OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER Sid 1(2) BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att utdela understöd för vård eller fostran av behövande barn, bosatta inom Örebro län. Företrädesvis skall understöd utgå i de fall, då erforderlig hjälp inte kan erhållas från den allmänna eller annat håll. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till 23 personer. Bidragsbeloppen har varierat mellan kr och kr. Direktören för Ledningskansliet Folkhälso- och uppdragsenheten beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-2 Resultat före finansiella poster -1-2 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -3-12

66 STIFTELSEN FÖR BROR C HASSELROTS Bilaga 7 OCH CARL JANSSONS FRÅN DAMSÄTTER Sid 2(2) BARNAVÅRDSFOND, SAMFOND 9 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier 50 % Reaförlust aktier 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

67 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, Bilaga 8 MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS Sid 1(2) FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning, främst avseende tumör- samt hjärt- och kärlsjukdomar inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljats med till Ninos Samano, Thoraxkliniken, USÖ. Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1-1 Resultat före finansiella poster -1-1 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -3-12

68 STIFTELSEN FÖR SYSKONEN ELSA, Bilaga 8 MARGARETA OCH ALICE WINSTRÖMS Sid 2(2) FOND, SAMT HILDA ÅSTRANDS DONATION, SÄRFOND 1 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

69 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, Bilaga 9 SÄRFOND 2 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning av blodsjukdomar inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljat med kr till Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-4

70 STIFTELSEN FÖR E E JOHANSSONS FOND, Bilaga 9 SÄRFOND 2 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 1 1 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 9 20 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

71 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS Bilaga 10 FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning kring kräft- och hudsjukdomar samt inköp av facklitteratur och till studieresor inom hela landstingsområdet. Under 2012 har kr beviljat i bidrag till Maria Ekbäck, Hudkliniken, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 2 1 Årets resultat 2 1 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0-1

72 STIFTELSEN FÖR MAKARNA EKMANS Bilaga 10 FORSKNINGSFOND, SÄRFOND 3 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank 0 0 Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 2 17 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 Beslutade ej utbetalda bidrag 17 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 17 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

73 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY Bilaga 11 JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 Sid 1(2) ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att främja forskning av gynekologisk cancer inom hela landstingsområdet. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till Gabriella Lillsunde Larsson Laboratioriemedicn, enhet patologi, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Donationer 8 - Administrationskostnader -1-2 Resultat före finansiella poster 7-2 Ränteintäkter 2 10 Resultat från kapitalförvaltning *) Årets resultat *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -4-4

74 STIFTELSEN FÖR DOKTOR HENRY Bilaga 11 JEDBERGS FOND, SÄRFOND 4 Sid 2(2) BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 1 1 Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltande kapitalet Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Omf av donation till bundet eget kapital Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

75 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 1(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att inom hela landstingsområdet främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till 22 st olika projekt; kr till Nils Nyhlin, Medicinkliniken USÖ kr till Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Victoria Hahn-Strömberg, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Sabina Davidsson, Kliniskt forskningscentrum, USÖ kr till Jan Nyberg, Käkkirurgiska kliniken, USÖ kr till Bo Söderqvist, Laboratoriemedicin, Mikrobiologi/Infektionskliniken, USÖ kr till Helena Isaksson, Kliniskt kemiskt laboratorium, USÖ kr till Gisela Helenius, Laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ kr till Paula Mölling, Laboratioriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi, USÖ kr till Paula Mölling, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi, USÖ kr till Olof Hultgren, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi/Imm., USÖ kr till Torbjörn Nilsson, Laboratioriemedicinska länskliniken, USÖ kr till Bo Arvidsson, Medicinska kliniken, USÖ kr till Maria Åström, Medicinska kliniken, USÖ kr till Erik Ahlstrand, Medicinska kliniken, USÖ kr till Piotr Kozlowski, Medicinska kliniken, USÖ kr till Jan-Erik Johansson, Urologiska kliniken, USÖ kr till Bertil Uggla, Medicinska kliniken, USÖ kr till Ninos Samano, Thoraxkliniken, USÖ kr till Anna Böttiger, Kliniskt kemiskt laboratorium, USÖ kr till Emma Ohlsson-Nevo, Vårdvetenskapligt forskningscentrum/kirurgkliniken, USÖ kr till Gabriella Lillsunde Larsson, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen.

76 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 2(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER RESULTATRÄKNING (tkr) Donationer Administrationskostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Resultat från kapitalförvaltning *) Bankkostnader -5-5 Årets resultat *) NOT - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier

77 STIFTELSEN FÖR CANCERFONDEN VID Bilaga 12 UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO, Sid 3(3) SÄRFOND 5 ORGANISATIONSNUMMER BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Postgiro och bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder Beslutade ej utbet bidrag SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Omf av donationer till bundet eget kapital Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Återbokning beslutade anslag Överfört från Särfond Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

78 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS Bilaga 13 RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGS- Sid 1(2) FOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETS- SJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 ORGANISATIONSNUMMER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att i första hand vara avsedd för studieresor där ett speciellt vetenskapligt eller kliniskt problem skall studeras och i andra hand för klinisk forskning. Berättigade att söka stipendium eller bidrag från stiftelsen är läkare och sjukvårdspersonal anställda som ordinarie eller vikarier vid allmänkirurgiska, thoraxkirurgiska eller urologiska klinikerna inom länet. Under 2012 har bidrag beviljats med kr till Bo Söderqvist, Lab.med. Mikrobiologi/Infektionsklin, USÖ Forskningskommitténs ordförande beslutar om disposition ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader -1 0 Resultat före finansiella poster -1 0 Ränteintäkter 2 5 Resultat från kapitalförvaltning *) 12 3 Årets resultat 13 8 *) NOT - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier -1-1

79 STIFTELSEN FÖR FRU JENNY NILSSONS Bilaga 13 RESE-, STIPENDIE- OCH FORSKNINGS- Sid 2(2) FOND VID KIRURGISKA KLINIKEN, UNIVERSITETS- SJUKHUSET I ÖREBRO, SÄRFOND 6 BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Bank Samförvaltat kapital DNB AB (Not 1) SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital (Not 2) Fritt eget kapital (Not 2) 12 9 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder 0 0 Beslutade ej utbet bidrag 9 9 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 9 9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Beloppet avser fondens andel av det samförvaltade kapitalet. Not 2 (kronor) BUNDET FRITT EGET KAPITAL EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Årets resultat Reavinst aktier, 50 % Reaförlust aktier, 100 % Beslutade anslag Kapitalisering av löpande avkastning Belopp vid årets utgång Min revisionsberättelse har avgivits den Anders Pålhed Auktoriserad revisor

80 STIFTELSEN FÖR CARL GUSTAFSSONS FOND, Bilaga 14 SÄRFOND 7 A Sid 1(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsens syfte är att lämna bidrag till lasarettsvård eller konvalescentbidrag åt mindre bemedlade eller obemedlade från Örebro stad som icke åtnjuta socialunderstöd. Åtgår ej bidraget till konvalescentbidrag får medlen användas till forskning eller annat för sjukvården nyttigt ändamål inom hela landstingsområdet. Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef. Under 2012 har ej något bidrag beviljats. Direktören för Ledningskansliets folkhälso- och uppdragsenhet beslutar om utbetalning ur stiftelsen. RESULTATRÄKNING (tkr) Administrationskostnader 0 0 Resultat före finansiella poster 0 0 Ränteintäkter 0 0 Resultat från kapitalförvaltning *) 0 0 Årets resultat 0 0 *) NOT: - Räntor efter avdrag förvaltningsarvode Reavinster aktier Reaförluster aktier 0 0

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum

Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum 1 Forskningsstiftelser och fonder Varierande ansökningsdatum Fondens namn Adress Tel / Fax Ändamål Datum Allmänna arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Tel. 08 405 10 00 Främjar verksamhet av

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Inledning

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Förord

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer

Cancerfonden Årsredovisning 2000

Cancerfonden Årsredovisning 2000 Cancerfonden Årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 Innehåll Forskarstödet ökar till 285 miljoner Jag är imponerad av engagemanget 2 Stark inledning på nya seklet 4 Ekonomi och förvaltning 6 Resultaträkning

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusen kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Årsredovisning 2013 1 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Moderstiftelsen Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01 - 201 3-06-30

Insnmlingsstiftt: lsen. LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjrrkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01 - 201 3-06-30 Insnmlingsstiftt: lsen LIT}NS CAI-{CERFORSKNIN{iS F.ilhlt) vld Åkitdsnrisk* sjr"rkhu*ct i LJpp:'ala ARSREDOVISNING 2012-07 -01-201 3-06-30 t/ I nsam I i ngsstiftelsen LIONS CANCERFORSKN I NGSFON D vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4

Att söka pengar från fonder/stiftelser... 4. Vad kan man söka pengar till?... 4. Ansökningsblankett... 4. Ansökningsbrev... 4 2012-05-23 Fonder Tips på fonder som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man ska söka pengar från en fond. Hjärnskadecenter Box 17056 104 62 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN

ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN 1 INNEHÅLL Ordföranden har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 9 Revisionsberättelse 13 2 Ordföranden har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran Org nr 802002-5121 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april 19.00 Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club www.skeppsdalsstrom.se KALLELSE till ORDINARIE

Läs mer

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H och Stiftelsen Systergården i Lund Förvaltningsberättelser 2013 SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND ALLMÄN INFORMATION

Läs mer