UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010"

Transkript

1

2 och dess institutioner Innehållsförteckning Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Kvalitetsarbete Lika villkor och jämställdhet Ekonomiska frågor Strategiska medel Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Några aktiviteter Övrigt Promotorer Hedersdoktorer Professorer som påbörjat sin anställning Lektorer som påbörjat sin anställning Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning Docenter som antagits under Priser Fakultetsnämnden Kansliet 16 Institutet för bostads- och urbanforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning 21 1

3 och dess institutioner 8.1 Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutet Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutet verksamma docenter 33 Ekonomisk-historiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 46 Institutionen för freds och konfliktforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 50 2

4 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Postdoktorstipendiat Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Docenter, handledare m.m Samverkan med det omgivande samhället 64 Företagsekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 77 3

5 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 84 Institutionen för informatik och media Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Informationssystem (IS) Människa datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Informationssystem (IS) Människa-datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 95 Institutionen för kostvetenskap Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 97 4

6 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering 102 8:2 Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare eller gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 105 Kulturgeografiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskarskolan i geografi Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 114 5

7 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 118 Nationalekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentar Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på grundnivå Masterutbildningen Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 137 Institutionen för psykologi Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå 140 6

8 och dess institutioner 5. Kommentarer om uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatsterminer Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter samt handledningsuppdrag Samverkan med det omgivande samhället 153 Centrum för rysslandsstudier Året i siffror Övergripande kommentarer Kommentarer kring forskning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med övriga fakulteter och det omgivande samhället Samverkan med övriga fakulteter Samverkan med det omgivande samhället 163 Sociologiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning 165 7

9 och dess institutioner 2. Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 182 Statistiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 187 8

10 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 187 Statsvetenskapliga institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer till uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med omgivande samhället 204 Tabeller 206 Tabell 1. Omslutning Tabell 2. Tidsserie omslutning per verksamhetsgren Tabell 3. Tidsserie förstahandssökande program på nybörjarnivå VT-01-HT Tabell 4. Sökande magister- och masterprogram HT-07-HT Tabell 5. Tidsserie förstahandssökande fristående kurs per ämne HT-01-HT Tabell 6. Helårsstudenter 2010 fördelat per kön 213 Tabell 7. Tidsserie helårsstudenter per program och fristående kurs 214 Tabell 8. Helårsstudenter A-E Tabell 9. Andel kvinnor A-E Tabell 10. Grundexamina 2010 fördelat per kön 217 9

11 och dess institutioner Tabell 11. Tidsserie grundexamina Tabell 12. Registrerade i forskarutbildningen HT-10 med minst 10% aktivitet fördelat per kön 219 Tabell 13. Tidsserie registrerade i forskarutbildningen med minst 10% aktivitet Tabell 14. Doktoranders försörjning 2010 fördelat på kön 221 Tabell 15. Forskarexamina 2010 fördelat per kön 222 Tabell 16. Tidsserie doktorsexamina Tabell 17. Andel kvinnor doktorsexamina Tabell 18. Tidsserie licentiatexamina Tabell 19. Personal (heltid) 2010 fördelad per personalkategori och kön 226 Tabell 20. Tidsserie personal heltider Tabell 21. Publicering efter publikationstyp

12 och dess institutioner 1. Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Fakultetsnämnden har efter konsistoriets beslut om inrättande beslutat om instruktion för Centrum för rysslandsstudier/uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies (UCRS) samt utsett styrelse för UCRS. Fakultetsnämnden har beslutat om instruktion för Centrum för forskning om innovationer och näringslivsomvandling/centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND) samt utsett styrelse för CIND. Fakultetsnämnden har beslutat om inrättande av och instruktion för Centrum för arbetslivsforskning/uppsala Centre for Labour Studies samt utsett styrelse för centret. Centrum för teknik- och vetenskapsstudier överfördes fr o m till Samhällsvetenskapliga fakulteten med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Fakultetsnämnden har fastställt instruktion och utsett styrelse och föreståndare för centret. Rektor har beslutat om flytt av Nationellt IT-användarcentrum (NITA) från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till (Institutionen för informatik och media). Fakultetsnämnden har fastställt instruktion för centret. Pedagogiska institutionen har under perioden haft s k prefektstyre. Prefektstyret infördes mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som framkommit. Samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna utsåg en styrgrupp med representanter för de berörda institutionsledningarna och med kanslistöd i syfte att ta fram underlag för ökad samverkan och/eller integration av verksamheterna vid de tre institutionerna för pedagogik, didaktik och utbildning, kultur och medier. Direktiv togs fram för gruppens arbete. Arbetsgruppen kunde inte slutföra utredningen. Rektor initierade i samråd med universitetsledningen och s dekanus en utredning i syfte att skapa en mer ändamålsenlig och samlad organisation för lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga och pedagogiska utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet. Ett beslutsunderlag arbetades fram av kansliet med förslag om att Pedagogiska institutionen tillsammans med Institutionen för didaktik och Institutionen för utbildning, kultur och medier samt Pedagogikums kansli skulle bilda en ny institution under den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden skulle återinträda som en fakultetsnämnd under det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Organisationsförändringen innebar att fakultetsnämnden beslutade lägga ner Pedagogiska institutionen och överflytta verksamheten till den Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Beslutet innebar ett antal följdbeslut kring resursöverföring, hantering av institutionens underskott, flyttande av lärostolsprofessurer, flyttande av personal och doktorander, överflyttning av grundutbildningsämne, nedläggning av forskarutbildningsämne, m m. Organisationsförändringen trädde i kraft Frågan om autonomiprocessen och dess konsekvenser har diskuterats under hela hösten Utbildning på grund- och avancerad nivå Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i geografi. Rektor har vidare beslutat att inrätta geografi som huvudområde för masterexamen. Programmet startar ht-11. Fakultetsnämnden har beslutat om en ny inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap samhällsplanering. Inriktningen startar ht-11 Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i management, kommunikation och IT. Programmet startar ht

13 och dess institutioner Konsistoriet har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett kandidatprogram i fredsoch utvecklingsstudier. Programmet startar ht-11. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Public Management som huvudområde på magister- och masternivå. Fakultetsnämnden har beslutat om ny uppläggning av Socionomprogrammet fr o m ht-11 och beslutat fastställa utbildningsplan med den nya uppläggningen som innebär att programmet blir mer av generalistutbildning. Programmet kommer även fortsättningsvis att ha olika ingångar (Äldre, Funktionshindrade samt Barn och ungdom). Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett magisterprogram i revision. Programmet startar vt-12. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Socialt arbete som huvudområde på kandidat- och masternivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har beslutat att fakultetens doktorander fr o m skall leverera en avhandlingsfil i pdf-format för lagring i DiVA. Filen görs inte fritt tillgänglig. Fakultetsnämnden har beslutat att lägga ned pedagogik som ämne i utbildning på forskarnivå från och med Ämnet inrättas i stället vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. En uppdaterad version av mallen för förslag om betygsnämnd och opponent m m har tagits fram. Medel har anslagits till en kurs i forskningsetik för samhällsvetare. Den doktorandenkät som genomförts av Enheten för kvalitet och utvärdering har presenterats för fakultetsnämnden. Rapporten följs upp genom att prodekanus och utbildningsledare och genomför institutionsbesök. Rapporten kommer att presenteras under vårterminen Kvalitetsarbete Kvalitetsgruppen uppdrog hösten 2009 åt en av ledamöterna i kvalitetsgruppen, Annika Lantz- Friedrich, att utreda studierektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Rapporten var färdig i januari 2010 och har sedan presenterats för studierektorer och prefekter samt avrapporterats för fakultetsnämnden. Annika Lantz-Friedrich har under hösten 2010 på kvalitetsgruppens uppdrag genomfört en motsvarande undersökning om studierektorerna för forskarutbildningen och deras ledning av forskarutbildningen. Denna rapport var klar i början av Kvalitetsgruppen har haft en fortsatt diskussion om kursvärderingar. Kvalitetsgruppen har tagit initiativ till en diskussion om pedagogisk karriärutveckling och utarbetat ett förslag till pedagogisk meritering. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag beslutat att följande områden skall vara projekt som är prioriterade av fakulteten inom ramen för KrUut 10-12: SMART-projektet vid Företagsekonomiska institutionen, Laborativ samhällsvetenskap, Kommunikation muntlig argumentation, Pedagogisk meritering för lärare. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag fastställt ett pedagogiskt handlingsprogram 2011 för. Programmet omfattar följande punkter: 1. Studierektorers villkor för pedagogiskt ledarskap, avancerad och forskarnivå 2. Lärarnas pedagogiska karriärutveckling 3. Laborativ samhällsvetenskap 4. Studenters kommunikativa förmåga 5. Samhällsvetenskaplig didaktik 6. Rekommendation och riktlinjer för handledning 1.5 Lika villkor och jämställdhet Fakultetsnämnden har fastställt likabehandlingsplan och jämställdhetsplan för perioden Fakultetsnämndens avsikt är att därefter övergå till treåriga planer. 12

14 och dess institutioner Kommittén för lika villkor har genomfört ett rundabordssamtal med studentorganisationer om lika villkorsarbetet vid fakulteten. Kommittén har genomfört en undersökning av hur sökbilden på fakultetens utlysta tjänster har sett ut med avseende på kön. Undersökningen kommer under 2011 att följas upp med en kvalitativ studie. 1.6 Ekonomiska frågor Bokslutet för 2009 innebar att fakulteten klarade uppdraget med viss överproduktion som också kompenserades med extra medel. Bokslutet för 2010 innebar att fakulteten inte klarade uppdraget utan tvingades till återbetalning. Medel hade dock reserverats på fakultetsnivå för detta. För 2011 äskades ett oförändrat uppdrag mot bakgrund av att uppdraget 2010 inte klarades av. Institutionernas förbrukade bidrag har fortsatt öka under Fakultetens överskott inom forskning och forskarutbildning översteg i bokslutet med stor marginal 10%. I verksamhetsplanen för 2011 infördes den nya resursfördelningsmodellen fullt ut. Fakultetsnämnden beslutade att dra in överskottsmedel från institutioner med stora överskott inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildningen. Medlen används för att göra en satsning på postdoktoranställningar. Institutioner som fått medel indragna kommer att återfå medlen successivt under tre år. Institutionernas verksamhetsplaner för 2010 och verksamhetsberättelser för 2009 har inhämtats och sammanställts. Fakultetsnämnden har beslutat stödja tre inkomna förslag till projekt inom Laborativ samhällsvetenskap ( Laborativa pedagogiska metoder inom A-kurserna i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier sant ett projekt som gäller B-kursen i Ekonomisk historia). Nationalekonomiska institutionen genomför ett projekt med eget överskott. 1.7 Strategiska medel Fakulteten har fortsatt satsningen på Ekonomikum, Gamla torget, UCBH (Centrum for Business History) och statistikkonsult. Dekanus har under året fortsatt att bevilja medel för vissa strategiska satsningar. Fakultetsnämnden har även beslutat att anta en reviderad policy för användning av dekanus strategiska medel. Strategiska medel har hittills beviljats för utarbetande av breda programansökningar, medfinansiering av större projekt eller program, räddningsaktioner vid flyktrisk av forskningsstrategiska nyckelpersoner eller liknande. Från och med hösten 2010 kan strategiska medel under vissa omständigheter därutöver användas för att stödja arrangerandet av internationella konferenser. 1.8 Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Genusmärkning (remiss från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap) Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (rapport från HSV 2009:20R) Legitimation för lärare och förskollärare (promemoria U/2010/2818/S Utbildningsdepartementet) En akademi i tiden (Prop 2009/10:149) Organisation och styrning för bibliotek och kulturarv (Rapport UU) 1.9 Några aktiviteter i Uppsala var värd för den årliga dekankonferensen för de samhällsvetenskapliga fakulteterna/motsvarande april Fakultetsledningen och kansliet arrangerade konferensen i SCAS:s lokaler i Linneanum. Som inledningstalare hade högskoleoch forskningsminister Tobias Krantz inbjudits. 13

15 och dess institutioner Studierektorskonferens mars på Thoresta gård, Bålsta. Vid konferensen behandlades bl a arbetstidsavtal, laborativ samhällsvetenskap, breddad behörighet, lika villkor, policy för inrättande av utbildningsprogram, dialog för forskarutbildning, kurser inom forskarutbildningen, uppföljning av pedagogiska programmet, antagning till forskarutbildningen, kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap. Prefektmöte 11 maj heldag på Eklundshof. Vid mötet avhandlades kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap, information från kommittén för lika villkor, laborativ samhällsvetenskap, KrUut, KoF11, regeringens proposition En akademi i tiden, samt Intern styrning och kontroll. Regelbundna studierektorsmöten för studierektorer på grund- och avancerad nivå respektive för studierektorer på forskarnivå samt prefektfrukostar Övrigt En arbetsgrupp tillsattes för att följa upp stipendieutredningen. Fakultetsnämnden har tagit del av den arbetsmiljöundersökning som Studentkåren genomfört. Fakultetsnämnden har avlämnat rapport om Intern styrning och kontroll inom fakulteten. Professorsprogrammet har genomgått den årliga revideringen och fastställts för Anställningsprofil har utarbetats för professur i sociologi Promotorer 2010 Vinterpromotionen: professor Bo Lewin Vårpromotionen: professor Claes von Hofsten 1.12 Hedersdoktorer 2010 Vid vinterpromotionen 22 januari 2010 promoverades till hedersdoktorer vid fakulteten Richard Aslin, University of Rochester, USA, chef för Rochester Center for Brain Imaging Professor Peter Buckley, University of Leeds, England 1.13 Professorer som påbörjat sin anställning 2010 Jan Boelhouwers, professor i geografi med inriktning mot naturgeografi Nils Brunsson, professor i företagsekonomi (inrättad professur) Christian Christensen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Anders Forslund, professor i nationalekonomi Christian Fuchs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (inrättad professur) Tomas Furmark, professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi (inrättad professur) Patrik Juslin, professor i psykologi, särskilt musikpsykologi Johan Lyhagen, professor i statistik (inrättad professur) Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning (inrättad professur) Lennart Norell, professor i statistik Sandra Torres, professor i sociologi, särskilt socialgerontologi (inrättad professur) Mikael Wiberg, professor i människa-datorinteraktion (inrättad professur) 1.14 Lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Michael Allvin, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal Mikael Bask, nationalekonomi Leon Caesarius, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Gunilla Eklöv Alander, företagsekonomi, särskilt redovisning Owen Eriksson, data- och systemvetenskap Eva Erman, statskunskap 14

16 och dess institutioner Per Forsberg, företagsekonomi, särskilt redovisning Stefan Jonsson, företagsekonomi, särskilt organisation Mikael Lindahl, nationalekonomi Erik Melander, freds- och konfliktforskning Elisabeth Neu Morén, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Desirée Nilsson, freds- och konfliktforskning Lars Oestreicher, informationssystem med inriktning mot människa-datorinteraktion Bo Söderberg, nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi David Sörhammar, företagsekonomi, särskilt marknadsföring Suruchi Thapar-Björkert, statskunskap 1.15 Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Nazar Akrami, psykologi Jenny Eriksson Lundström, data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning Gustaf Gredebäck, psykologi Johan Jansson, ekonomisk geografi Daniel Preve, statistik Wendelin Reich, sociologi Isak Svensson, freds- och konfliktforskning Jan Ångström, freds- och konfliktforskning 1.16 Docenter som antagits under 2010 FD Per Adman i statskunskap FD Eva Andersson i kulturgeografi FD Ranjula Bali Swain i nationalekonomi FD Anna Bengtson i företagsekonomi FD Karin Brocki i psykologi EkonD Jörgen Elbe i företagsekonomi FD Eva Forsberg i pedagogik FD Nils Hertting i statskunskap FD Amelie Hössjer i medie- och kommunikationsvetenskap FD Inger Jonsson i ekonomisk historia FD Clary Krekula Mårtensson i sociologi FD Joong-Woo Lee i företagsekonomi FD Christian Lundahl i pedagogik FD Thomas Niedomysl i kulturgeografi FD Sven Oskarsson i statskunskap FD Thomas Persson i statskunskap FD Caroline Waks i företagsekonomi FD Linda Wedlin i företagsekonomi FD Pär Österholm i nationalekonomi 1.17 Priser FD Henrik Lundberg utsågs till mottagare av stipendiet till Katrin Fridjonsdottirs minne Universitetslektor Leon Caesarius, Företagsekonomiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap 1.18 Fakultetsnämnden 2010 Dekanus: professor Anders Malmberg (kulturgeografiska institutionen) 15

17 och dess institutioner Prodekanus: professor Elisabet Näsman (sociologiska institutionen) Lärarrepresentanter: universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg (statsvetenskapliga institutionen), universitetslektor Anna Bengtsson (företagsekonomiska institutionen), professor Bo Bengtsson (institutet för bostads- och urbanforskning), docent Ylva Hasselberg (ekonomisk-historiska institutionen), professor Peter Juslin (institutionen för psykologi), professor Johan Lyhagen (statistiska institutionen), professor Henry Ohlsson (nationalekonomiska institutionen). Doktorandrepresentant VT-10: Johan Brosché Doktorandrepresentant HT-10: Emma Johansson Studeranderepresentanter VT-10: David Larsson, Sofia Nordström, Gustav Sundqvist Studeranderepresentanter HT-10: Ella Brodin, Lars Niska, Tommy Söder Fackliga representanter VT-10: Robert Joachimsson (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) Fackliga representanter HT-10: Anders Forssell (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) 1.19 Kansliet Utbildningsledare Thomas Ekstrand heltid (utbildningsfrågor på forskarnivå, forskningsfrågor) Byrådirektör Markus Hed heltid (rekryteringsgruppen för professorsärenden och forskarassistenter) Avdelningsdirektör Ingrid Henriksson halvtid (rekryteringsgruppen för lektorsärenden) Utbildningsledare Ewa Hjertsén heltid (resursfördelningsfrågor, utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå) Byrådirektör Ingela Johansson deltid (sekreterare i Sasakawa-fonden) Förste byråsekreterare Ann-Louise Sarengård heltid t o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) Fakultetshandläggare Maria Andersson halvtid fr o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) 16

18 och dess institutioner Institutet för bostads- och urbanforskning 1. Året i siffror 1.1 Övergripande Omsättningen 2010 var 29,3 Mkr Årets resultat innebär ett överskott om 0,204 Mkr. Antalet anställda under året uppgick till 34 personer, motsvarande 31,15 heltidstjänster. Därutöver hade institutet tre professorer emeriti (män) samt finansierade två doktorander med utbildningsbidrag. Av de anställda under året var 12 män och 22 kvinnor och av dessa var 4 kvinnor icke forskande TA-personal. Av de 9 doktoranderna med anställningar var 8 kvinnor. Ett varsel (kvinna) inom administrationen, där anställningen avslutas under nästa år, har lagts under Under året har två tillsvidareanställningar skett, en forskare (kvinna) och en universitetslektor (man). En forskarassistent (kvinna) samt två forskare (en man och en kvinna) har anställts på tidsbegränsade anställningar. Två forskarassistenter (en man och en kvinna) har antagits som docenter. Samtliga tre doktorander som har disputerat under året (två kvinnor och en man) har övergått i andra anställningar inom och utom universitetet. Utöver ovanstående redovisningar har ett flertal kortare tillfälliga anställningar finansierats inom framförallt uppdragsprojekt under året. 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Ingen grundutbildning bedrivs vid institutet. Se vidare under 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå 11 doktorander har finansierats av institutet under En av dem disputerade under året. De två övriga som disputerade under året har haft liten eller ingen finansiering från institutet under Uppdragsutbildning Under 2010 har IBF inte bedrivit någon uppdragsutbildning. 2. Övergripande kommentarer Rekryteringen av en forskarassistent i nationalekonomi slutfördes under Anställningen träder i kraft första januari Vi har i olika steg under senare år stärkt organisationen vad avser vårt interna samarbete mellan disciplinerna. Detta arbete ledde fram till etablerandet av ett fastare organiserat gemensamt forskarkollegium, som varit instrumentellt för våra framgångar med gemensamma forskningsansökningar (FAS IMER-programstöd ), och för etablerandet av ett årligt pris inom bostads- och urbanforskningen (Uppsala Lecture in Housing and Urban Studies). Under våren 2010 diskuterades internt institutionens lokalisering till Gävle. IBFs styrelse tog i juni beslutet att till fakulteten ställa ett brev där en utredning rörande omlokalisering till Uppsala begärdes. Den pågick under hösten och intensifierades i början av I skrivande stund tyder det mesta på att lokalerna i Rådhuset i Gävle sägs upp med sikte på en flytt till Gårdshuset i kvarteret Munken i Uppsala i juni

19 och dess institutioner Under 2010 har sjukfrånvaron minskat med ytterligare en procentenhet till 0,5 % av arbetad tid. Inga långtidssjukskrivningar finns registrerade under Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Inom allt fler verksamhetsområden utgör urban- och bostadsfrågor viktiga inslag. För att medverka till att belysa dessa frågor utvecklade institutet, som ett led i Bolognaprocessen, magisterkursen i urbana studier till, att fr. o m hösten 2007, utgöra en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inriktningen har varit öppen för alla studenter som har en grundexamen motsvarande lägst kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Inriktningen omfattade fyra kärnkurser och två uppsatskurser. Därutöver har institutet erbjudit fem valbara kurser inom huvudområdet. De kursutvärderingar som finns från institutets tidigare magisterkurs med ämnesbredd inom samma område har legat till grund för både pedagogik och examinationsformer inom den nya inriktningen. Arbetet med att utveckla kurserna har skett kontinuerligt. Kursutvärderingarna från höstens 2007 var de första inom inriktningen och var utformade som ett samlingsdokument från de tre studenter som fanns registrerade på inriktningen. Utvärderingarna kom naturligtvis, i tillämpliga delar, att ligga till grund för den andra, och sista, omgången av inriktningen, som gavs Med anledning av det dåliga söktrycket beslutades om att lägga ner inriktningen från och med hösten Inriktningen urbana studier var flerdisciplinär vilket inneburit att en stor del av institutets lärare och doktorander deltagit i undervisningen. 4. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Under året har publicerats 3 böcker varav 1 med redaktörskap, 16 kapitel i böcker, 23 referee-granskade artiklar, 7 övriga artiklar, 37 konferenspapper och 14 rapporter. Vår forskning har varit inriktad på bostäder, boende och urbana problem - i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Forskningen har sedan flera år vidgats mot vidare urbana frågor, välfärdsfrågor samt milö- och hållbarhetsfrågor vid sidan av de tidigare dominerande bostadsrelaterade frågeställningarna. Vårt forskningsområde kan också beskrivas med de discipliner som finns vid IBF. Vi har en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har även företrädare för psykologi, kulturantropologi och ekonomisk historia. Fokuseringen på discipliner är viktig, eftersom dessa är basen för vårt akademiska arbete. Det får inte skymma det faktum att IBF är uppbyggt kring idén om en temainriktad forskning, där flera discipliner i samverkan kan ge viktiga bidrag. Merparten av vår forskning sker på eget ansvar utan extern finansiering. Successivt har dock rådsfinansierad forskning och EU-medel blivit allt viktigare. Orsaken är att det i den internationella forskarvärlden blivit allt vanligare med stora och sammanhållna projekt, som bedrivs i partnerskap mellan skilda institutioner. I vårt fall bildar vi ofta koalitioner med forskare vid ämnesinstitutionerna i Uppsala och vid utländska universitet. Exempel på forskningsteman vid IBF är: Building Economics and Housing Economics / Bygg- och bostadsfinansiering Sustainable Building and Sustainable Development / Hållbart byggande och hållbar utveckling Housing Market Analysis / Bostadsmarknadsanalyser Households and Housing Conditions / Hushållstyp och boende International migration and ethnic relations / Internationell migration och etniska relationer Residential segregation and urban processes / Boendesegregation och urbana processer Regional Development / Regional utveckling Internal migration and travel / Flyttningar och resor Municipal and State Planning / Samhällsplanering Housing and Urban Policy / Bostads- och stadspolitik 18

20 och dess institutioner Habitat and Value / Miljö och värde Built Environment from a Cultural Perspective / Bebyggelse som kulturbärare Housing and Health / Byggd miljö och hälsa Public Sector Evaluations / Utvärderingar i offentlig sektor Globalisation/Globalisering Under senare tid har vår forskning om integration och segregation i boendet vidgats till att även omfatta forskning om frågor om politisk integration, bedriven i samarbete med andra miljöer inom universitetet. Detta har bland annat manifesterat sig i att IBFs programansökan inom Imerområdet lämnades in och beviljades av FAS under Även en större ansökan till Norface, som i hård konkurrens tog sig till andra omgången och där institutet deltog som partner, beviljades under Arbetet med båda dessa program, samt ett Urban-Net- projekt om nätverksplanering i fyra länder, inleddes under 2010 genom rekrytering av doktorander, post doc-forskare, programsekreterare (IMER) samt startandet av en ny seminarierserie (IMER). Inom det vetenskapliga området har IBF utvecklat ett omfattande internationellt samarbete. IBF ingår som en ledande partner i ett nätverk av bostadsforskningsinstitutioner i de nordiska länderna, NSBB. IBF har även tre särskilda samarbetspartners i Center for Housing Research and Urban Studies vid University of Glasgow (CHRUS), Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies vid Delft University of Technology i Holland (OTB) samt Centre for Housing Policy vid University of York. Inom ramen för vårt Europeiska samarbete utges en vetenskaplig tidskrift: European Journal for Housing Policy (bytte under 2010 namn till International Journal for Housing Policy). Huvudredaktionen för Nordens enda vetenskapliga tidskrift om bostadsforskning, Housing, Theory and Society, var till sommaren 2010 placerad vid IBF men den administrativa hanteringen har sedan flyttats till den nuvarande redaktörens institution (Cardiff). Vid IBF har också sekretariatet för European Network for Housing Research (ENHR) funnits till och med hösten Det är ett nätverk för cirka 1000 europeiska bostadsforskare. ENHR ger ut ett nyhetsbrev och ordnar seminarier och konferenser. Basen i verksamheten är nätverkets drygt 20 arbetsgrupper inom olika delområden. Sekretariatet har, enligt en ursprunglig intention, cirkulerat till ett nytt medlemsland, Nederländerna. IBF fortsätter att ha ett aktivt inflytande i nätverkets verksamhet genom representantskap i nätverkets Coordination Committee. Under senare tid har ENHR medverkat vid tillkomsten av systernätverken Asia Pacific Network for Housing Research, Arab Network for Housing Research och Latinamerican Network for Housing and Urban Research. Institutet tar universitetets tredje uppgift på lite större allvar än vad som är brukligt vid rena ämnesinstitutioner. Orsaken är just att institutet har en temainriktning: bostäder och stadsutveckling, vilka har ett brett samhällsintresse och bevakas av en stor sektor, bestående av ett antal intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer utanför universitetet. IBFs personal sitter också med som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet, samtidigt som vi bygger upp och vårdar stora databaser inom området. Vi utför också kortare uppdragsprojekt inom ramen för vårt kompetensområde, under 2010 bland andra för Länsstyrelsen i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannen och Tillväxtverket. IBF ordnar vidare med regelbundenhet Bostadsmötet/Bostadsdagarna. Syftet är att i samarbete med organisationerna på bostads- och byggmarknaden i populärvetenskaplig form föra ut forskningsresultat till en bred krets av verksamma inom sektorn. Det senaste bostadsmötet organiserades under 2010 och nästa sker under våren Ytterligare exempel på arbetsuppgifter är att vi ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år, riktat till sektorns intressenter, samt att vi har en hög ambition vad gäller vårdandet av vår hemsida. Dessa mer utåtriktade aktiviteter röner stor uppskattning i omvärlden, och inte minst hos media. 19

21 och dess institutioner 5. Kommentarer kring uppdragsutbildning Inga utbildningsuppdrag har genomförts under Ekonomisk redovisning 6.1 Ekonomisk redovisning för 2010 Grundutbildning Forskning/ Forskarutbildning Bidragsforskning Uppdragsforskning Total Balanserat kapital Intäkter Kostnader Resultat Balanserat kapital Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare EU-kommissionen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) Trafikverket 290 Vetenskapsrådet Summa influtna medel bidragsforskning (tkr) Totalt redovisar IBF ackumulerade bidrag som ökat, och uppgår till Mkr. Av samtliga bidragsprojekt svarar nio stycken för merparten (87 %) av medlen. Den något låga förbrukningen har orsakats av att projekten inte kommit i gång tillräckligt snabbt, att anställningar försenats och av föräldraledigheter. För de nio projekten återstår minst 14 arbetsår, vilket innebär en förbrukning på ca 725 tkr per arbetsår. 7. Ledning och organisation Styrelse: Roger Andersson (ordförande), Matz Dahlberg, Nils Hertting, Clarissa Kugelberg, Eva Sandstedt (lärarrepr), Lina Bergström, Helen Ekstam, vakant (studeranderepr), Carita Ytterberg (TArepr) Prefekt: Roger Andersson Stf prefekt: Clarissa Kugelberg Administrativ samordnare: Kerstin Larsson 20

22 och dess institutioner 8. Redovisning av forskning 8.1 Publicering Artikel i tidskrift Andersson, Eva & Östh, John & Malmberg, Bo, Ethnic segregation and performance inequality in the Swedish school system : a regional perspective. // Environment and planning A (11), s Andersson, Roger & Bråmå, Åsa & Holmqvist, Emma, Counteracting segregation: Swedish policies and experiences. // Housing Studies (2), s Andersson, Roger & Musterd, Sako, What scale matters?: exploring the relationships between individuals' social position, neighbourhood context and the scale of neighbourhood. // Geografiska Annaler. Series B. Human Geography B (1), s Belin, Matts-Åke (et al.), Speed Cameras in Sweden and Victoria, Australia: A case study. // Accident Analysis and Prevention (6), s Bengtsson, Bo & Ruonavaara, Hannu, Introduction to the Special Issue: Path Dependence in Housing. // Housing, Theory and Society (3), s Bråmå, Åsa & Andersson, Roger, Who leaves rental housing?: Examining possible explanations for ethnic housing segmentation in Uppsala, Sweden. // Journal of Housing and the Built Environment (3), s Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry & Kaiser, Florian G., Environmental attitude as a mediator of the relationship between in nature and self-reported ecological behavior. // Psychological Reports (3), s Chen, Jie & Guo, Feng & Zhang, Weitao, How Important Are Wealth Effects on China's Consumer Spending?. // The Chinese Economy (2), s Chen, Jie & Hao, Qianjin & Stephens, Mark, Assessing Housing Affordability in Post-reform China: A Case Study of Shanghai. // Housing Studies (6), s Fransson, Urban & Hartig, Terry, Leisure home ownership and early death: A longitudinal study in Sweden. // Health and Place (1), s Franzén, Mats, Varumärkets kortslutning?: 'Stockholm The Capital of Scandinavia'. - Holte: Medusa // K & K, 2010 (109), s Galster, George & Andersson, Roger & Musterd, Sako, Who Is Affected by Neighbourhood Income Mix?: Gender, Age, Family, Employment and Income Differences. // Urban Studies (14), s Gonzalez, Marianne Thorsen (et al.), Therapeutic horticulture in clinical depression: a prospective study of active components. // Journal of Advanced Nursing (9), s Hansen, Morten Balle & Vedung, Evert, Theory-Based Stakeholder Evaluation. // American Journal of Evaluation (3), s Holmberg, Tora & Ideland, Malin, Secrets and lies: 'selective openness' in animal experimentation. // Public Understanding of Science Kaiser, Florian G. & Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry, Reviving Campbell's paradigm for attitude research. // Personality and Social Psychology Review (4), s Lindbom, Anders, Media News Evaluation and Welfare Retrenchment: The Untransparent Cutbacks of the Housing Allowance. // Scandinavian Political Studies (3), s

23 och dess institutioner Lindbom, Anders, Moderaterna och välfärdsstaten. // Statsvetenskaplig Tidskrift (2), s Lindbom, Anders, School Choice in Sweden : Effects on Student Performance, School Costs, and Segregation. // Scandinavian Journal of Educational Research (6), s Malmberg, Bo & Andersson, Eva & Subramanian, S.V., Links between ill health and regional economic performance: Evidence from Swedish longitudinal data. // Environment and planning A (5), s Raanaas, Ruth K. & Grindal Patil, Grete & Hartig, Terry, Effects of an indoor foliage plant intervention on patient well-being during a residential rehabilitation program. // Hortscience (3), s Staats, Henk & Van Gemerden, Erika & Hartig, Terry, Preference for Restorative Situations: Interactive Effects of Attentional State, Activity-in-Environment, and Social Context. // Leisure Sciences (5), s Strömblad, Per & Adman, Per, Political integration through ethnic or non-ethnic voluntary associations. - Salt Lake City, Utah: University of Utah // Political research quarterly, (4), s Vedung, Evert, Four Waves of Evaluation. // Evaluation (3), s Yang, Zan & Wang, Songtao & Campbell, Robert, Monetary policy and regional price boom in Sweden. // Journal of Policy Modeling (6), s Artikel, recension Holmberg, Tora, Animist hunting: Review of Willerslev, Rane, Soul hunters. Hunting, animism, and personhood among the Siberian Yukaghirs. // Humanimalia (1) Kemeny, Jim, Housing Market Renewal and Social Class. // Acta Sociologica (2), s Molina, Irene, Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen. // Tidskrift för genusvetenskap, TGV (1-2), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Adrian Johnston, 'Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change'. // Sociologisk forskning (3), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Pierre Rosanvallon, 'Demokratin som problem'. // Sociologisk forskning (1), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Slavoj Zizek, 'First as Tragedy, Then as Farce'. // Sociologisk forskning (2), s Sandstedt, Eva, Recension av Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, // Sociologisk forskning (3), s Bok Bengtsson, Bo & Strömblad, Per & Bay, Ann-Helén, Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Magnusson Turner, Lena, Study on Housing and Exclusion : Country Report Sweden. - St Andrews: Centre for Housing Research, St Andrews,

24 och dess institutioner Doktorsavhandling, monografi Bergsten, Zara, Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter: En analys av visioner och effekter av blandat boende. - Uppsala : Department of Social and Economic Geography, (Geografiska regionstudier; 85) Enström Öst, Cecilia, Housing policy and family formation. - Uppsala: Department of Economics, (Economic studies; 123) Winstrand, Jakob, Essays on Valuation of Environmental Attributes. - Uppsala : Department of Economics, Uppsala University, (Economic studies; 124) Kapitel i bok, antologi Adman, Per & Strömblad, Per, From Naïve Newcomers to Critical Citizens?: Exploring Political trust among Immigrants in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Bay, Ann-Helén & Strömblad, Per & Bengtsson, Bo, An introduction to diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, S Dahlberg, Matz, Comments on the Finnish Model. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS; 56) Dahlberg, Matz, Local government in Sweden. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS 56; 56) Franzén, Mats, I fråga om makt: Diskurser, resurser, kontexter. // Samhällsproblem uppl.. - Lund: Studentlitteratur, S Franzén, Mats, Rätten till staden. // Känslan för det allmänna. - Umeå: Boréa Bokförlag, S Franzén, Mats, Stampen: Vid den östra gränsen. // Göteborg utforskat: Studier av en stad i förändring. - Göteborg: Glänta produktion, S Hertting, Nils & Kugelberg, Clarissa, Democratic dilemmas of participatory planning. // Urban-Net Research Anthology. - Edinburgh: Urban-Net.org, S. 1-5 Holmberg, Tora, Never mind the gap?: Genetics and feminism. // Never Mind the Gap!: Gendering Science in Transgressive Encounters. - Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, S (Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge; 14) Martinek, Hanne, Die Einführung des Elterngeldes (The introduction of parental insurance in Germany): Ermöglichung der finanziellen Unabhängigkeit für (alle) Frauen? (Enabling (all) women to be financially independent?). // Selektive Emanzipation: Analysen zur Gleichstellungs- und Familienpolitik. - Farmington Hills/Mich. : Opladen/Budrich, S Turner, Bengt & Magnusson Turner, Lena, Suède, la fin d un modèle?. // Le logement social en Europe au début du XXIe siècle la révision générale. - Rennes: Presses Universitaires de Rennes, S Västfjäll, D & Juslin, Patrik N & Hartig, Terry, Music, subjective well-being and health: The role of everyday emotions. // Music, health and well-being. - New York: Oxford University Press, 2010 Vedung, Evert, 'Förtviflad öfver dina telegram': Kronprins Gustaf och unionsupplösningen // Familjen Bernadotte: Kungligheter och människor. - Stockholm : Riksarkivet, S (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet; 2010) 23

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Icke deltagande ledamöter: Sandra Torres. Deltagande suppleant: utan rösträtt Ida Wikblom. Icke deltagande suppleant: utan rösträtt Marcus Österman

Icke deltagande ledamöter: Sandra Torres. Deltagande suppleant: utan rösträtt Ida Wikblom. Icke deltagande suppleant: utan rösträtt Marcus Österman 1(8) UPPSALA UNIVERSITET Deltagande ledamöter: Lars Magnusson Shirin Ahlbäck Öberg Agneta Andersson Matz Dahlberg Lars Frimanson Ylva Hasselberg Anna Johansson Peter Juslin PärNyman Anna Rääs Pontus Vistrand

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats:

UPPSALA UNIVERSITET. Tid: Plats: fakultetsnämnden 1(8) Tid: Plats: Kl 13.15-15.14 Humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Shirin Ahlbäck Öberg Agneta Andersson Emma Elfversson Lars Frimanson

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL nr 11 Sammanträdesdag (9) Tid: Kl Plats: Nya Konsistorierummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL nr 11 Sammanträdesdag (9) Tid: Kl Plats: Nya Konsistorierummet, Universitetshuset fakultets nämnden 1(9) Tid: Kl13.15-14.30 14.52-16.15 Plats: Nya Konsistorierummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Lars Magnusson Shirin Ahlbäck Öberg Agneta Andersson Matz Dahlberg Lars Frimanson

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Utvärdering av resursfördelningsmodellen. fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Rapport från arbetsgrupp

Utvärdering av resursfördelningsmodellen. fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Rapport från arbetsgrupp Dnr SAMFAK 2012/19 Utvärdering av resursfördelningsmodellen för fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå Rapport från arbetsgrupp Matz Dahlberg, Emma Elfversson, Ewa Hjertsén,

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2, juni 2010 Ur innehållet Clarissa Kugelberg har deltagit i det femte World Urban Forum i Rio de Janeiro och rapporterar från konferensen sid.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 040123 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed,

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, 2017-03-22 UU är ett brett universitet Stora skillnader mellan verksamheter (små ämnen utan externmedel, stora

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(9) PROTOKOLL nr 2 Sammanträdesdag Tid: Kl Nya Konsistorierummet, Universitetshuset.

UPPSALA UNIVERSITET 1(9) PROTOKOLL nr 2 Sammanträdesdag Tid: Kl Nya Konsistorierummet, Universitetshuset. 1(9) Tid: Kl13.15-14.49 15.08-16.04 Plats: Nya Konsistorierummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Lars Magnusson Shirin Ahlbäck Öberg Agneta Andersson Lars Frimanson Ylva Hasselberg Anna Johansson

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MBA200, Ett globalt perspektiv på förskola och tidiga åldrar i skolan - lärande för hållbar utveckling, 15,0 högskolepoäng Introduction: A Global Perspective on

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011

UMEÅ UNIVERSITET. Institutionen för medicinsk biovetenskap. Verksamhetsberättelse 2011 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap Verksamhetsberättelse 2011 I enlighet med direktiv från universitetsledningen följer verksamhetsberättelsen till stor del samma struktur som verksamhetsplanen.

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset Tid: 9.00-12.00 Plats: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Eva Evers-Rosander forskarassistent, prodekanus

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle

Masterprogram vid Informatik och media. Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram vid Informatik och media Systemvetenskap Management, kommunikation och IT Människa-datorinteraktion Digitala medier och samhälle Masterprogram? Sitter och väntar på vad livet ska servera

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (8) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-03-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13

Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13 Schema Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner (VVV1) 7.5 hp Vt. 2014, v. 4-13 Obligatoriska moment är rödmarkerade V.4 Mån 20-jan 17.15-19.00 Gemensam introduktionsföreläsning Bengt

Läs mer

Forskning, utbildning och samverkan/ innovation. Strategier Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskning, utbildning och samverkan/ innovation. Strategier Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr SAMFAK 2011/19 Forskning, utbildning och samverkan/ innovation Strategier 2013-2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-09-08 Innehållsförteckning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

EKHIST 2016/5 doss 1:3. Verksamhetsplan 2016 Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet

EKHIST 2016/5 doss 1:3. Verksamhetsplan 2016 Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet EKHIST 2016/5 doss 1:3 Verksamhetsplan 2016 Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala universitet Allmän del Under 2016 beräknas den ekonomiska omslutningen uppgå till ca 25,5 milj kr. inklusive externfinansierad

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll nr 5, 2013 Juridiska fakultetsnämnden 2013-09-09. Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (6) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2006-01-17 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-10 Ho Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Andersson, Fredrik lärarrepresentant, professor, fr o m 16 Bengtsson, Beatrice studeranderepr,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:28

Regeringens skrivelse 2000/01:28 Regeringens skrivelse 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Skr. 2000/01:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen 2009-09-08 klockan 9.15 11.20 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Övrig deltagare Ann-Louise Silfver. adjungerad

Övrig deltagare Ann-Louise Silfver. adjungerad Sid 1 (5) Närvarande Jonas Sjöstedt Britta Lundgren Lena Eskilsson Åsa Gunnarsson Katarina Hamberg Aurora Moberg Ann Öhman Leila Lexelius Elin Kvist Monica Forsell-Allergren Övrig deltagare Ann-Louise

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer