UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010"

Transkript

1

2 och dess institutioner Innehållsförteckning Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Kvalitetsarbete Lika villkor och jämställdhet Ekonomiska frågor Strategiska medel Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Några aktiviteter Övrigt Promotorer Hedersdoktorer Professorer som påbörjat sin anställning Lektorer som påbörjat sin anställning Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning Docenter som antagits under Priser Fakultetsnämnden Kansliet 16 Institutet för bostads- och urbanforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning 21 1

3 och dess institutioner 8.1 Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutet Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutet verksamma docenter 33 Ekonomisk-historiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 46 Institutionen för freds och konfliktforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 50 2

4 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Postdoktorstipendiat Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Docenter, handledare m.m Samverkan med det omgivande samhället 64 Företagsekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 77 3

5 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 84 Institutionen för informatik och media Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Informationssystem (IS) Människa datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Informationssystem (IS) Människa-datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 95 Institutionen för kostvetenskap Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 97 4

6 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering 102 8:2 Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare eller gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 105 Kulturgeografiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskarskolan i geografi Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 114 5

7 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 118 Nationalekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentar Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på grundnivå Masterutbildningen Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 137 Institutionen för psykologi Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå 140 6

8 och dess institutioner 5. Kommentarer om uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatsterminer Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter samt handledningsuppdrag Samverkan med det omgivande samhället 153 Centrum för rysslandsstudier Året i siffror Övergripande kommentarer Kommentarer kring forskning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med övriga fakulteter och det omgivande samhället Samverkan med övriga fakulteter Samverkan med det omgivande samhället 163 Sociologiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning 165 7

9 och dess institutioner 2. Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 182 Statistiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 187 8

10 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 187 Statsvetenskapliga institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer till uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med omgivande samhället 204 Tabeller 206 Tabell 1. Omslutning Tabell 2. Tidsserie omslutning per verksamhetsgren Tabell 3. Tidsserie förstahandssökande program på nybörjarnivå VT-01-HT Tabell 4. Sökande magister- och masterprogram HT-07-HT Tabell 5. Tidsserie förstahandssökande fristående kurs per ämne HT-01-HT Tabell 6. Helårsstudenter 2010 fördelat per kön 213 Tabell 7. Tidsserie helårsstudenter per program och fristående kurs 214 Tabell 8. Helårsstudenter A-E Tabell 9. Andel kvinnor A-E Tabell 10. Grundexamina 2010 fördelat per kön 217 9

11 och dess institutioner Tabell 11. Tidsserie grundexamina Tabell 12. Registrerade i forskarutbildningen HT-10 med minst 10% aktivitet fördelat per kön 219 Tabell 13. Tidsserie registrerade i forskarutbildningen med minst 10% aktivitet Tabell 14. Doktoranders försörjning 2010 fördelat på kön 221 Tabell 15. Forskarexamina 2010 fördelat per kön 222 Tabell 16. Tidsserie doktorsexamina Tabell 17. Andel kvinnor doktorsexamina Tabell 18. Tidsserie licentiatexamina Tabell 19. Personal (heltid) 2010 fördelad per personalkategori och kön 226 Tabell 20. Tidsserie personal heltider Tabell 21. Publicering efter publikationstyp

12 och dess institutioner 1. Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Fakultetsnämnden har efter konsistoriets beslut om inrättande beslutat om instruktion för Centrum för rysslandsstudier/uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies (UCRS) samt utsett styrelse för UCRS. Fakultetsnämnden har beslutat om instruktion för Centrum för forskning om innovationer och näringslivsomvandling/centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND) samt utsett styrelse för CIND. Fakultetsnämnden har beslutat om inrättande av och instruktion för Centrum för arbetslivsforskning/uppsala Centre for Labour Studies samt utsett styrelse för centret. Centrum för teknik- och vetenskapsstudier överfördes fr o m till Samhällsvetenskapliga fakulteten med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Fakultetsnämnden har fastställt instruktion och utsett styrelse och föreståndare för centret. Rektor har beslutat om flytt av Nationellt IT-användarcentrum (NITA) från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till (Institutionen för informatik och media). Fakultetsnämnden har fastställt instruktion för centret. Pedagogiska institutionen har under perioden haft s k prefektstyre. Prefektstyret infördes mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som framkommit. Samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna utsåg en styrgrupp med representanter för de berörda institutionsledningarna och med kanslistöd i syfte att ta fram underlag för ökad samverkan och/eller integration av verksamheterna vid de tre institutionerna för pedagogik, didaktik och utbildning, kultur och medier. Direktiv togs fram för gruppens arbete. Arbetsgruppen kunde inte slutföra utredningen. Rektor initierade i samråd med universitetsledningen och s dekanus en utredning i syfte att skapa en mer ändamålsenlig och samlad organisation för lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga och pedagogiska utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet. Ett beslutsunderlag arbetades fram av kansliet med förslag om att Pedagogiska institutionen tillsammans med Institutionen för didaktik och Institutionen för utbildning, kultur och medier samt Pedagogikums kansli skulle bilda en ny institution under den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden skulle återinträda som en fakultetsnämnd under det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Organisationsförändringen innebar att fakultetsnämnden beslutade lägga ner Pedagogiska institutionen och överflytta verksamheten till den Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Beslutet innebar ett antal följdbeslut kring resursöverföring, hantering av institutionens underskott, flyttande av lärostolsprofessurer, flyttande av personal och doktorander, överflyttning av grundutbildningsämne, nedläggning av forskarutbildningsämne, m m. Organisationsförändringen trädde i kraft Frågan om autonomiprocessen och dess konsekvenser har diskuterats under hela hösten Utbildning på grund- och avancerad nivå Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i geografi. Rektor har vidare beslutat att inrätta geografi som huvudområde för masterexamen. Programmet startar ht-11. Fakultetsnämnden har beslutat om en ny inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap samhällsplanering. Inriktningen startar ht-11 Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i management, kommunikation och IT. Programmet startar ht

13 och dess institutioner Konsistoriet har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett kandidatprogram i fredsoch utvecklingsstudier. Programmet startar ht-11. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Public Management som huvudområde på magister- och masternivå. Fakultetsnämnden har beslutat om ny uppläggning av Socionomprogrammet fr o m ht-11 och beslutat fastställa utbildningsplan med den nya uppläggningen som innebär att programmet blir mer av generalistutbildning. Programmet kommer även fortsättningsvis att ha olika ingångar (Äldre, Funktionshindrade samt Barn och ungdom). Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett magisterprogram i revision. Programmet startar vt-12. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Socialt arbete som huvudområde på kandidat- och masternivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har beslutat att fakultetens doktorander fr o m skall leverera en avhandlingsfil i pdf-format för lagring i DiVA. Filen görs inte fritt tillgänglig. Fakultetsnämnden har beslutat att lägga ned pedagogik som ämne i utbildning på forskarnivå från och med Ämnet inrättas i stället vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. En uppdaterad version av mallen för förslag om betygsnämnd och opponent m m har tagits fram. Medel har anslagits till en kurs i forskningsetik för samhällsvetare. Den doktorandenkät som genomförts av Enheten för kvalitet och utvärdering har presenterats för fakultetsnämnden. Rapporten följs upp genom att prodekanus och utbildningsledare och genomför institutionsbesök. Rapporten kommer att presenteras under vårterminen Kvalitetsarbete Kvalitetsgruppen uppdrog hösten 2009 åt en av ledamöterna i kvalitetsgruppen, Annika Lantz- Friedrich, att utreda studierektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Rapporten var färdig i januari 2010 och har sedan presenterats för studierektorer och prefekter samt avrapporterats för fakultetsnämnden. Annika Lantz-Friedrich har under hösten 2010 på kvalitetsgruppens uppdrag genomfört en motsvarande undersökning om studierektorerna för forskarutbildningen och deras ledning av forskarutbildningen. Denna rapport var klar i början av Kvalitetsgruppen har haft en fortsatt diskussion om kursvärderingar. Kvalitetsgruppen har tagit initiativ till en diskussion om pedagogisk karriärutveckling och utarbetat ett förslag till pedagogisk meritering. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag beslutat att följande områden skall vara projekt som är prioriterade av fakulteten inom ramen för KrUut 10-12: SMART-projektet vid Företagsekonomiska institutionen, Laborativ samhällsvetenskap, Kommunikation muntlig argumentation, Pedagogisk meritering för lärare. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag fastställt ett pedagogiskt handlingsprogram 2011 för. Programmet omfattar följande punkter: 1. Studierektorers villkor för pedagogiskt ledarskap, avancerad och forskarnivå 2. Lärarnas pedagogiska karriärutveckling 3. Laborativ samhällsvetenskap 4. Studenters kommunikativa förmåga 5. Samhällsvetenskaplig didaktik 6. Rekommendation och riktlinjer för handledning 1.5 Lika villkor och jämställdhet Fakultetsnämnden har fastställt likabehandlingsplan och jämställdhetsplan för perioden Fakultetsnämndens avsikt är att därefter övergå till treåriga planer. 12

14 och dess institutioner Kommittén för lika villkor har genomfört ett rundabordssamtal med studentorganisationer om lika villkorsarbetet vid fakulteten. Kommittén har genomfört en undersökning av hur sökbilden på fakultetens utlysta tjänster har sett ut med avseende på kön. Undersökningen kommer under 2011 att följas upp med en kvalitativ studie. 1.6 Ekonomiska frågor Bokslutet för 2009 innebar att fakulteten klarade uppdraget med viss överproduktion som också kompenserades med extra medel. Bokslutet för 2010 innebar att fakulteten inte klarade uppdraget utan tvingades till återbetalning. Medel hade dock reserverats på fakultetsnivå för detta. För 2011 äskades ett oförändrat uppdrag mot bakgrund av att uppdraget 2010 inte klarades av. Institutionernas förbrukade bidrag har fortsatt öka under Fakultetens överskott inom forskning och forskarutbildning översteg i bokslutet med stor marginal 10%. I verksamhetsplanen för 2011 infördes den nya resursfördelningsmodellen fullt ut. Fakultetsnämnden beslutade att dra in överskottsmedel från institutioner med stora överskott inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildningen. Medlen används för att göra en satsning på postdoktoranställningar. Institutioner som fått medel indragna kommer att återfå medlen successivt under tre år. Institutionernas verksamhetsplaner för 2010 och verksamhetsberättelser för 2009 har inhämtats och sammanställts. Fakultetsnämnden har beslutat stödja tre inkomna förslag till projekt inom Laborativ samhällsvetenskap ( Laborativa pedagogiska metoder inom A-kurserna i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier sant ett projekt som gäller B-kursen i Ekonomisk historia). Nationalekonomiska institutionen genomför ett projekt med eget överskott. 1.7 Strategiska medel Fakulteten har fortsatt satsningen på Ekonomikum, Gamla torget, UCBH (Centrum for Business History) och statistikkonsult. Dekanus har under året fortsatt att bevilja medel för vissa strategiska satsningar. Fakultetsnämnden har även beslutat att anta en reviderad policy för användning av dekanus strategiska medel. Strategiska medel har hittills beviljats för utarbetande av breda programansökningar, medfinansiering av större projekt eller program, räddningsaktioner vid flyktrisk av forskningsstrategiska nyckelpersoner eller liknande. Från och med hösten 2010 kan strategiska medel under vissa omständigheter därutöver användas för att stödja arrangerandet av internationella konferenser. 1.8 Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Genusmärkning (remiss från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap) Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (rapport från HSV 2009:20R) Legitimation för lärare och förskollärare (promemoria U/2010/2818/S Utbildningsdepartementet) En akademi i tiden (Prop 2009/10:149) Organisation och styrning för bibliotek och kulturarv (Rapport UU) 1.9 Några aktiviteter i Uppsala var värd för den årliga dekankonferensen för de samhällsvetenskapliga fakulteterna/motsvarande april Fakultetsledningen och kansliet arrangerade konferensen i SCAS:s lokaler i Linneanum. Som inledningstalare hade högskoleoch forskningsminister Tobias Krantz inbjudits. 13

15 och dess institutioner Studierektorskonferens mars på Thoresta gård, Bålsta. Vid konferensen behandlades bl a arbetstidsavtal, laborativ samhällsvetenskap, breddad behörighet, lika villkor, policy för inrättande av utbildningsprogram, dialog för forskarutbildning, kurser inom forskarutbildningen, uppföljning av pedagogiska programmet, antagning till forskarutbildningen, kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap. Prefektmöte 11 maj heldag på Eklundshof. Vid mötet avhandlades kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap, information från kommittén för lika villkor, laborativ samhällsvetenskap, KrUut, KoF11, regeringens proposition En akademi i tiden, samt Intern styrning och kontroll. Regelbundna studierektorsmöten för studierektorer på grund- och avancerad nivå respektive för studierektorer på forskarnivå samt prefektfrukostar Övrigt En arbetsgrupp tillsattes för att följa upp stipendieutredningen. Fakultetsnämnden har tagit del av den arbetsmiljöundersökning som Studentkåren genomfört. Fakultetsnämnden har avlämnat rapport om Intern styrning och kontroll inom fakulteten. Professorsprogrammet har genomgått den årliga revideringen och fastställts för Anställningsprofil har utarbetats för professur i sociologi Promotorer 2010 Vinterpromotionen: professor Bo Lewin Vårpromotionen: professor Claes von Hofsten 1.12 Hedersdoktorer 2010 Vid vinterpromotionen 22 januari 2010 promoverades till hedersdoktorer vid fakulteten Richard Aslin, University of Rochester, USA, chef för Rochester Center for Brain Imaging Professor Peter Buckley, University of Leeds, England 1.13 Professorer som påbörjat sin anställning 2010 Jan Boelhouwers, professor i geografi med inriktning mot naturgeografi Nils Brunsson, professor i företagsekonomi (inrättad professur) Christian Christensen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Anders Forslund, professor i nationalekonomi Christian Fuchs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (inrättad professur) Tomas Furmark, professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi (inrättad professur) Patrik Juslin, professor i psykologi, särskilt musikpsykologi Johan Lyhagen, professor i statistik (inrättad professur) Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning (inrättad professur) Lennart Norell, professor i statistik Sandra Torres, professor i sociologi, särskilt socialgerontologi (inrättad professur) Mikael Wiberg, professor i människa-datorinteraktion (inrättad professur) 1.14 Lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Michael Allvin, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal Mikael Bask, nationalekonomi Leon Caesarius, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Gunilla Eklöv Alander, företagsekonomi, särskilt redovisning Owen Eriksson, data- och systemvetenskap Eva Erman, statskunskap 14

16 och dess institutioner Per Forsberg, företagsekonomi, särskilt redovisning Stefan Jonsson, företagsekonomi, särskilt organisation Mikael Lindahl, nationalekonomi Erik Melander, freds- och konfliktforskning Elisabeth Neu Morén, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Desirée Nilsson, freds- och konfliktforskning Lars Oestreicher, informationssystem med inriktning mot människa-datorinteraktion Bo Söderberg, nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi David Sörhammar, företagsekonomi, särskilt marknadsföring Suruchi Thapar-Björkert, statskunskap 1.15 Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Nazar Akrami, psykologi Jenny Eriksson Lundström, data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning Gustaf Gredebäck, psykologi Johan Jansson, ekonomisk geografi Daniel Preve, statistik Wendelin Reich, sociologi Isak Svensson, freds- och konfliktforskning Jan Ångström, freds- och konfliktforskning 1.16 Docenter som antagits under 2010 FD Per Adman i statskunskap FD Eva Andersson i kulturgeografi FD Ranjula Bali Swain i nationalekonomi FD Anna Bengtson i företagsekonomi FD Karin Brocki i psykologi EkonD Jörgen Elbe i företagsekonomi FD Eva Forsberg i pedagogik FD Nils Hertting i statskunskap FD Amelie Hössjer i medie- och kommunikationsvetenskap FD Inger Jonsson i ekonomisk historia FD Clary Krekula Mårtensson i sociologi FD Joong-Woo Lee i företagsekonomi FD Christian Lundahl i pedagogik FD Thomas Niedomysl i kulturgeografi FD Sven Oskarsson i statskunskap FD Thomas Persson i statskunskap FD Caroline Waks i företagsekonomi FD Linda Wedlin i företagsekonomi FD Pär Österholm i nationalekonomi 1.17 Priser FD Henrik Lundberg utsågs till mottagare av stipendiet till Katrin Fridjonsdottirs minne Universitetslektor Leon Caesarius, Företagsekonomiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap 1.18 Fakultetsnämnden 2010 Dekanus: professor Anders Malmberg (kulturgeografiska institutionen) 15

17 och dess institutioner Prodekanus: professor Elisabet Näsman (sociologiska institutionen) Lärarrepresentanter: universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg (statsvetenskapliga institutionen), universitetslektor Anna Bengtsson (företagsekonomiska institutionen), professor Bo Bengtsson (institutet för bostads- och urbanforskning), docent Ylva Hasselberg (ekonomisk-historiska institutionen), professor Peter Juslin (institutionen för psykologi), professor Johan Lyhagen (statistiska institutionen), professor Henry Ohlsson (nationalekonomiska institutionen). Doktorandrepresentant VT-10: Johan Brosché Doktorandrepresentant HT-10: Emma Johansson Studeranderepresentanter VT-10: David Larsson, Sofia Nordström, Gustav Sundqvist Studeranderepresentanter HT-10: Ella Brodin, Lars Niska, Tommy Söder Fackliga representanter VT-10: Robert Joachimsson (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) Fackliga representanter HT-10: Anders Forssell (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) 1.19 Kansliet Utbildningsledare Thomas Ekstrand heltid (utbildningsfrågor på forskarnivå, forskningsfrågor) Byrådirektör Markus Hed heltid (rekryteringsgruppen för professorsärenden och forskarassistenter) Avdelningsdirektör Ingrid Henriksson halvtid (rekryteringsgruppen för lektorsärenden) Utbildningsledare Ewa Hjertsén heltid (resursfördelningsfrågor, utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå) Byrådirektör Ingela Johansson deltid (sekreterare i Sasakawa-fonden) Förste byråsekreterare Ann-Louise Sarengård heltid t o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) Fakultetshandläggare Maria Andersson halvtid fr o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) 16

18 och dess institutioner Institutet för bostads- och urbanforskning 1. Året i siffror 1.1 Övergripande Omsättningen 2010 var 29,3 Mkr Årets resultat innebär ett överskott om 0,204 Mkr. Antalet anställda under året uppgick till 34 personer, motsvarande 31,15 heltidstjänster. Därutöver hade institutet tre professorer emeriti (män) samt finansierade två doktorander med utbildningsbidrag. Av de anställda under året var 12 män och 22 kvinnor och av dessa var 4 kvinnor icke forskande TA-personal. Av de 9 doktoranderna med anställningar var 8 kvinnor. Ett varsel (kvinna) inom administrationen, där anställningen avslutas under nästa år, har lagts under Under året har två tillsvidareanställningar skett, en forskare (kvinna) och en universitetslektor (man). En forskarassistent (kvinna) samt två forskare (en man och en kvinna) har anställts på tidsbegränsade anställningar. Två forskarassistenter (en man och en kvinna) har antagits som docenter. Samtliga tre doktorander som har disputerat under året (två kvinnor och en man) har övergått i andra anställningar inom och utom universitetet. Utöver ovanstående redovisningar har ett flertal kortare tillfälliga anställningar finansierats inom framförallt uppdragsprojekt under året. 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Ingen grundutbildning bedrivs vid institutet. Se vidare under 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå 11 doktorander har finansierats av institutet under En av dem disputerade under året. De två övriga som disputerade under året har haft liten eller ingen finansiering från institutet under Uppdragsutbildning Under 2010 har IBF inte bedrivit någon uppdragsutbildning. 2. Övergripande kommentarer Rekryteringen av en forskarassistent i nationalekonomi slutfördes under Anställningen träder i kraft första januari Vi har i olika steg under senare år stärkt organisationen vad avser vårt interna samarbete mellan disciplinerna. Detta arbete ledde fram till etablerandet av ett fastare organiserat gemensamt forskarkollegium, som varit instrumentellt för våra framgångar med gemensamma forskningsansökningar (FAS IMER-programstöd ), och för etablerandet av ett årligt pris inom bostads- och urbanforskningen (Uppsala Lecture in Housing and Urban Studies). Under våren 2010 diskuterades internt institutionens lokalisering till Gävle. IBFs styrelse tog i juni beslutet att till fakulteten ställa ett brev där en utredning rörande omlokalisering till Uppsala begärdes. Den pågick under hösten och intensifierades i början av I skrivande stund tyder det mesta på att lokalerna i Rådhuset i Gävle sägs upp med sikte på en flytt till Gårdshuset i kvarteret Munken i Uppsala i juni

19 och dess institutioner Under 2010 har sjukfrånvaron minskat med ytterligare en procentenhet till 0,5 % av arbetad tid. Inga långtidssjukskrivningar finns registrerade under Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Inom allt fler verksamhetsområden utgör urban- och bostadsfrågor viktiga inslag. För att medverka till att belysa dessa frågor utvecklade institutet, som ett led i Bolognaprocessen, magisterkursen i urbana studier till, att fr. o m hösten 2007, utgöra en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inriktningen har varit öppen för alla studenter som har en grundexamen motsvarande lägst kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Inriktningen omfattade fyra kärnkurser och två uppsatskurser. Därutöver har institutet erbjudit fem valbara kurser inom huvudområdet. De kursutvärderingar som finns från institutets tidigare magisterkurs med ämnesbredd inom samma område har legat till grund för både pedagogik och examinationsformer inom den nya inriktningen. Arbetet med att utveckla kurserna har skett kontinuerligt. Kursutvärderingarna från höstens 2007 var de första inom inriktningen och var utformade som ett samlingsdokument från de tre studenter som fanns registrerade på inriktningen. Utvärderingarna kom naturligtvis, i tillämpliga delar, att ligga till grund för den andra, och sista, omgången av inriktningen, som gavs Med anledning av det dåliga söktrycket beslutades om att lägga ner inriktningen från och med hösten Inriktningen urbana studier var flerdisciplinär vilket inneburit att en stor del av institutets lärare och doktorander deltagit i undervisningen. 4. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Under året har publicerats 3 böcker varav 1 med redaktörskap, 16 kapitel i böcker, 23 referee-granskade artiklar, 7 övriga artiklar, 37 konferenspapper och 14 rapporter. Vår forskning har varit inriktad på bostäder, boende och urbana problem - i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Forskningen har sedan flera år vidgats mot vidare urbana frågor, välfärdsfrågor samt milö- och hållbarhetsfrågor vid sidan av de tidigare dominerande bostadsrelaterade frågeställningarna. Vårt forskningsområde kan också beskrivas med de discipliner som finns vid IBF. Vi har en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har även företrädare för psykologi, kulturantropologi och ekonomisk historia. Fokuseringen på discipliner är viktig, eftersom dessa är basen för vårt akademiska arbete. Det får inte skymma det faktum att IBF är uppbyggt kring idén om en temainriktad forskning, där flera discipliner i samverkan kan ge viktiga bidrag. Merparten av vår forskning sker på eget ansvar utan extern finansiering. Successivt har dock rådsfinansierad forskning och EU-medel blivit allt viktigare. Orsaken är att det i den internationella forskarvärlden blivit allt vanligare med stora och sammanhållna projekt, som bedrivs i partnerskap mellan skilda institutioner. I vårt fall bildar vi ofta koalitioner med forskare vid ämnesinstitutionerna i Uppsala och vid utländska universitet. Exempel på forskningsteman vid IBF är: Building Economics and Housing Economics / Bygg- och bostadsfinansiering Sustainable Building and Sustainable Development / Hållbart byggande och hållbar utveckling Housing Market Analysis / Bostadsmarknadsanalyser Households and Housing Conditions / Hushållstyp och boende International migration and ethnic relations / Internationell migration och etniska relationer Residential segregation and urban processes / Boendesegregation och urbana processer Regional Development / Regional utveckling Internal migration and travel / Flyttningar och resor Municipal and State Planning / Samhällsplanering Housing and Urban Policy / Bostads- och stadspolitik 18

20 och dess institutioner Habitat and Value / Miljö och värde Built Environment from a Cultural Perspective / Bebyggelse som kulturbärare Housing and Health / Byggd miljö och hälsa Public Sector Evaluations / Utvärderingar i offentlig sektor Globalisation/Globalisering Under senare tid har vår forskning om integration och segregation i boendet vidgats till att även omfatta forskning om frågor om politisk integration, bedriven i samarbete med andra miljöer inom universitetet. Detta har bland annat manifesterat sig i att IBFs programansökan inom Imerområdet lämnades in och beviljades av FAS under Även en större ansökan till Norface, som i hård konkurrens tog sig till andra omgången och där institutet deltog som partner, beviljades under Arbetet med båda dessa program, samt ett Urban-Net- projekt om nätverksplanering i fyra länder, inleddes under 2010 genom rekrytering av doktorander, post doc-forskare, programsekreterare (IMER) samt startandet av en ny seminarierserie (IMER). Inom det vetenskapliga området har IBF utvecklat ett omfattande internationellt samarbete. IBF ingår som en ledande partner i ett nätverk av bostadsforskningsinstitutioner i de nordiska länderna, NSBB. IBF har även tre särskilda samarbetspartners i Center for Housing Research and Urban Studies vid University of Glasgow (CHRUS), Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies vid Delft University of Technology i Holland (OTB) samt Centre for Housing Policy vid University of York. Inom ramen för vårt Europeiska samarbete utges en vetenskaplig tidskrift: European Journal for Housing Policy (bytte under 2010 namn till International Journal for Housing Policy). Huvudredaktionen för Nordens enda vetenskapliga tidskrift om bostadsforskning, Housing, Theory and Society, var till sommaren 2010 placerad vid IBF men den administrativa hanteringen har sedan flyttats till den nuvarande redaktörens institution (Cardiff). Vid IBF har också sekretariatet för European Network for Housing Research (ENHR) funnits till och med hösten Det är ett nätverk för cirka 1000 europeiska bostadsforskare. ENHR ger ut ett nyhetsbrev och ordnar seminarier och konferenser. Basen i verksamheten är nätverkets drygt 20 arbetsgrupper inom olika delområden. Sekretariatet har, enligt en ursprunglig intention, cirkulerat till ett nytt medlemsland, Nederländerna. IBF fortsätter att ha ett aktivt inflytande i nätverkets verksamhet genom representantskap i nätverkets Coordination Committee. Under senare tid har ENHR medverkat vid tillkomsten av systernätverken Asia Pacific Network for Housing Research, Arab Network for Housing Research och Latinamerican Network for Housing and Urban Research. Institutet tar universitetets tredje uppgift på lite större allvar än vad som är brukligt vid rena ämnesinstitutioner. Orsaken är just att institutet har en temainriktning: bostäder och stadsutveckling, vilka har ett brett samhällsintresse och bevakas av en stor sektor, bestående av ett antal intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer utanför universitetet. IBFs personal sitter också med som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet, samtidigt som vi bygger upp och vårdar stora databaser inom området. Vi utför också kortare uppdragsprojekt inom ramen för vårt kompetensområde, under 2010 bland andra för Länsstyrelsen i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannen och Tillväxtverket. IBF ordnar vidare med regelbundenhet Bostadsmötet/Bostadsdagarna. Syftet är att i samarbete med organisationerna på bostads- och byggmarknaden i populärvetenskaplig form föra ut forskningsresultat till en bred krets av verksamma inom sektorn. Det senaste bostadsmötet organiserades under 2010 och nästa sker under våren Ytterligare exempel på arbetsuppgifter är att vi ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år, riktat till sektorns intressenter, samt att vi har en hög ambition vad gäller vårdandet av vår hemsida. Dessa mer utåtriktade aktiviteter röner stor uppskattning i omvärlden, och inte minst hos media. 19

21 och dess institutioner 5. Kommentarer kring uppdragsutbildning Inga utbildningsuppdrag har genomförts under Ekonomisk redovisning 6.1 Ekonomisk redovisning för 2010 Grundutbildning Forskning/ Forskarutbildning Bidragsforskning Uppdragsforskning Total Balanserat kapital Intäkter Kostnader Resultat Balanserat kapital Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare EU-kommissionen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) Trafikverket 290 Vetenskapsrådet Summa influtna medel bidragsforskning (tkr) Totalt redovisar IBF ackumulerade bidrag som ökat, och uppgår till Mkr. Av samtliga bidragsprojekt svarar nio stycken för merparten (87 %) av medlen. Den något låga förbrukningen har orsakats av att projekten inte kommit i gång tillräckligt snabbt, att anställningar försenats och av föräldraledigheter. För de nio projekten återstår minst 14 arbetsår, vilket innebär en förbrukning på ca 725 tkr per arbetsår. 7. Ledning och organisation Styrelse: Roger Andersson (ordförande), Matz Dahlberg, Nils Hertting, Clarissa Kugelberg, Eva Sandstedt (lärarrepr), Lina Bergström, Helen Ekstam, vakant (studeranderepr), Carita Ytterberg (TArepr) Prefekt: Roger Andersson Stf prefekt: Clarissa Kugelberg Administrativ samordnare: Kerstin Larsson 20

22 och dess institutioner 8. Redovisning av forskning 8.1 Publicering Artikel i tidskrift Andersson, Eva & Östh, John & Malmberg, Bo, Ethnic segregation and performance inequality in the Swedish school system : a regional perspective. // Environment and planning A (11), s Andersson, Roger & Bråmå, Åsa & Holmqvist, Emma, Counteracting segregation: Swedish policies and experiences. // Housing Studies (2), s Andersson, Roger & Musterd, Sako, What scale matters?: exploring the relationships between individuals' social position, neighbourhood context and the scale of neighbourhood. // Geografiska Annaler. Series B. Human Geography B (1), s Belin, Matts-Åke (et al.), Speed Cameras in Sweden and Victoria, Australia: A case study. // Accident Analysis and Prevention (6), s Bengtsson, Bo & Ruonavaara, Hannu, Introduction to the Special Issue: Path Dependence in Housing. // Housing, Theory and Society (3), s Bråmå, Åsa & Andersson, Roger, Who leaves rental housing?: Examining possible explanations for ethnic housing segmentation in Uppsala, Sweden. // Journal of Housing and the Built Environment (3), s Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry & Kaiser, Florian G., Environmental attitude as a mediator of the relationship between in nature and self-reported ecological behavior. // Psychological Reports (3), s Chen, Jie & Guo, Feng & Zhang, Weitao, How Important Are Wealth Effects on China's Consumer Spending?. // The Chinese Economy (2), s Chen, Jie & Hao, Qianjin & Stephens, Mark, Assessing Housing Affordability in Post-reform China: A Case Study of Shanghai. // Housing Studies (6), s Fransson, Urban & Hartig, Terry, Leisure home ownership and early death: A longitudinal study in Sweden. // Health and Place (1), s Franzén, Mats, Varumärkets kortslutning?: 'Stockholm The Capital of Scandinavia'. - Holte: Medusa // K & K, 2010 (109), s Galster, George & Andersson, Roger & Musterd, Sako, Who Is Affected by Neighbourhood Income Mix?: Gender, Age, Family, Employment and Income Differences. // Urban Studies (14), s Gonzalez, Marianne Thorsen (et al.), Therapeutic horticulture in clinical depression: a prospective study of active components. // Journal of Advanced Nursing (9), s Hansen, Morten Balle & Vedung, Evert, Theory-Based Stakeholder Evaluation. // American Journal of Evaluation (3), s Holmberg, Tora & Ideland, Malin, Secrets and lies: 'selective openness' in animal experimentation. // Public Understanding of Science Kaiser, Florian G. & Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry, Reviving Campbell's paradigm for attitude research. // Personality and Social Psychology Review (4), s Lindbom, Anders, Media News Evaluation and Welfare Retrenchment: The Untransparent Cutbacks of the Housing Allowance. // Scandinavian Political Studies (3), s

23 och dess institutioner Lindbom, Anders, Moderaterna och välfärdsstaten. // Statsvetenskaplig Tidskrift (2), s Lindbom, Anders, School Choice in Sweden : Effects on Student Performance, School Costs, and Segregation. // Scandinavian Journal of Educational Research (6), s Malmberg, Bo & Andersson, Eva & Subramanian, S.V., Links between ill health and regional economic performance: Evidence from Swedish longitudinal data. // Environment and planning A (5), s Raanaas, Ruth K. & Grindal Patil, Grete & Hartig, Terry, Effects of an indoor foliage plant intervention on patient well-being during a residential rehabilitation program. // Hortscience (3), s Staats, Henk & Van Gemerden, Erika & Hartig, Terry, Preference for Restorative Situations: Interactive Effects of Attentional State, Activity-in-Environment, and Social Context. // Leisure Sciences (5), s Strömblad, Per & Adman, Per, Political integration through ethnic or non-ethnic voluntary associations. - Salt Lake City, Utah: University of Utah // Political research quarterly, (4), s Vedung, Evert, Four Waves of Evaluation. // Evaluation (3), s Yang, Zan & Wang, Songtao & Campbell, Robert, Monetary policy and regional price boom in Sweden. // Journal of Policy Modeling (6), s Artikel, recension Holmberg, Tora, Animist hunting: Review of Willerslev, Rane, Soul hunters. Hunting, animism, and personhood among the Siberian Yukaghirs. // Humanimalia (1) Kemeny, Jim, Housing Market Renewal and Social Class. // Acta Sociologica (2), s Molina, Irene, Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen. // Tidskrift för genusvetenskap, TGV (1-2), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Adrian Johnston, 'Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change'. // Sociologisk forskning (3), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Pierre Rosanvallon, 'Demokratin som problem'. // Sociologisk forskning (1), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Slavoj Zizek, 'First as Tragedy, Then as Farce'. // Sociologisk forskning (2), s Sandstedt, Eva, Recension av Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, // Sociologisk forskning (3), s Bok Bengtsson, Bo & Strömblad, Per & Bay, Ann-Helén, Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Magnusson Turner, Lena, Study on Housing and Exclusion : Country Report Sweden. - St Andrews: Centre for Housing Research, St Andrews,

24 och dess institutioner Doktorsavhandling, monografi Bergsten, Zara, Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter: En analys av visioner och effekter av blandat boende. - Uppsala : Department of Social and Economic Geography, (Geografiska regionstudier; 85) Enström Öst, Cecilia, Housing policy and family formation. - Uppsala: Department of Economics, (Economic studies; 123) Winstrand, Jakob, Essays on Valuation of Environmental Attributes. - Uppsala : Department of Economics, Uppsala University, (Economic studies; 124) Kapitel i bok, antologi Adman, Per & Strömblad, Per, From Naïve Newcomers to Critical Citizens?: Exploring Political trust among Immigrants in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Bay, Ann-Helén & Strömblad, Per & Bengtsson, Bo, An introduction to diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, S Dahlberg, Matz, Comments on the Finnish Model. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS; 56) Dahlberg, Matz, Local government in Sweden. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS 56; 56) Franzén, Mats, I fråga om makt: Diskurser, resurser, kontexter. // Samhällsproblem uppl.. - Lund: Studentlitteratur, S Franzén, Mats, Rätten till staden. // Känslan för det allmänna. - Umeå: Boréa Bokförlag, S Franzén, Mats, Stampen: Vid den östra gränsen. // Göteborg utforskat: Studier av en stad i förändring. - Göteborg: Glänta produktion, S Hertting, Nils & Kugelberg, Clarissa, Democratic dilemmas of participatory planning. // Urban-Net Research Anthology. - Edinburgh: Urban-Net.org, S. 1-5 Holmberg, Tora, Never mind the gap?: Genetics and feminism. // Never Mind the Gap!: Gendering Science in Transgressive Encounters. - Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, S (Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge; 14) Martinek, Hanne, Die Einführung des Elterngeldes (The introduction of parental insurance in Germany): Ermöglichung der finanziellen Unabhängigkeit für (alle) Frauen? (Enabling (all) women to be financially independent?). // Selektive Emanzipation: Analysen zur Gleichstellungs- und Familienpolitik. - Farmington Hills/Mich. : Opladen/Budrich, S Turner, Bengt & Magnusson Turner, Lena, Suède, la fin d un modèle?. // Le logement social en Europe au début du XXIe siècle la révision générale. - Rennes: Presses Universitaires de Rennes, S Västfjäll, D & Juslin, Patrik N & Hartig, Terry, Music, subjective well-being and health: The role of everyday emotions. // Music, health and well-being. - New York: Oxford University Press, 2010 Vedung, Evert, 'Förtviflad öfver dina telegram': Kronprins Gustaf och unionsupplösningen // Familjen Bernadotte: Kungligheter och människor. - Stockholm : Riksarkivet, S (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet; 2010) 23

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2 3, juni 2012 Ur innehållet Matz Dahlberg skriver om mångfaldens dilemman sid. 2 Välbesökt Bostadsmöte Cecilia Enström Öst skriver om bostadsbidrag

Läs mer

IBFs NYHETSBREV. Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, Om utsatthet. Nr 3, oktober 2005

IBFs NYHETSBREV. Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, Om utsatthet. Nr 3, oktober 2005 IBFs NYHETSBREV Om utsatthet Sverige har sedan 1999 en officiell storstadspolitik, vars två grundläggande begrepp är tillväxt och integration. Inom ramen för insatser präglade av den senare ambitionen

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 2 juni 2013 Ur innehållet Mats Franzén skriver om förtätning av staden sid. 2 Kvinnorna styr på IBF Platser för tillverkning, platser för användning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Foto: Göran Olofsson Innehåll DEKANENS FÖRORD... 2 INLEDNING... 4 GRUNDUTBILDNING... 4 FORSKARUTBILDNING... 6 FORSKNING... 8 SAMVERKAN MED OMGIVANDE SAMHÄLLE... 10 DEN STATLIGA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Omslag. Överst till höger: Laboration vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Lovéncentret Tjärnö.

Omslag. Överst till höger: Laboration vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Lovéncentret Tjärnö. 2013 ÅRSREDOVISNING Omslag Överst till vänster: I oktober uppförde studenter från flera utbildningar vid Högskolan för scen och musik en hyllningskonsert till Håkan Hellströms skapande, där de gjorde sina

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

IBFs NYHETSBREV. Stockholm är inte en lika stark magnet som tidigare. Stockholm avstannar push eller pull? Nr 2, maj 2003. - Bengt Turner, prefekt

IBFs NYHETSBREV. Stockholm är inte en lika stark magnet som tidigare. Stockholm avstannar push eller pull? Nr 2, maj 2003. - Bengt Turner, prefekt IBFs NYHETSBREV Stockholm avstannar push eller pull? Nr 2, maj 2003 Stockholm är inte en lika stark magnet som tidigare. Inflyttningen till Stockholmsregionen har dämpats och snarare förbytts i en utflyttning.

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 2 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer... 11 Urbana processer... 14 Konflikt,

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet

REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH. ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet ÖRE2010 REDAKTÖR ANNA-KARIN FRIH ÖRE2010 Örebro Research Evaluation Utvärdering av forskningen vid Örebro universitet Örebro universitet, 2010 Titel: ÖRE2010. Örebro Research Evaluation. Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer