UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2010"

Transkript

1

2 och dess institutioner Innehållsförteckning Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Kvalitetsarbete Lika villkor och jämställdhet Ekonomiska frågor Strategiska medel Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Några aktiviteter Övrigt Promotorer Hedersdoktorer Professorer som påbörjat sin anställning Lektorer som påbörjat sin anställning Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning Docenter som antagits under Priser Fakultetsnämnden Kansliet 16 Institutet för bostads- och urbanforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning 21 1

3 och dess institutioner 8.1 Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutet Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutet verksamma docenter 33 Ekonomisk-historiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 46 Institutionen för freds och konfliktforskning Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 50 2

4 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Postdoktorstipendiat Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Docenter, handledare m.m Samverkan med det omgivande samhället 64 Företagsekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 77 3

5 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 84 Institutionen för informatik och media Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Informationssystem (IS) Människa datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Informationssystem (IS) Människa-datorinteraktion (MDI) Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Kommentarer kring uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 95 Institutionen för kostvetenskap Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå 97 4

6 och dess institutioner 1.4 Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering 102 8:2 Professorer med sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare eller gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 105 Kulturgeografiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskarskolan i geografi Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 114 5

7 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 118 Nationalekonomiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentar Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på grundnivå Masterutbildningen Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 137 Institutionen för psykologi Årets i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå 140 6

8 och dess institutioner 5. Kommentarer om uppdragsutbildningen Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatsterminer Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter samt handledningsuppdrag Samverkan med det omgivande samhället 153 Centrum för rysslandsstudier Året i siffror Övergripande kommentarer Kommentarer kring forskning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med övriga fakulteter och det omgivande samhället Samverkan med övriga fakulteter Samverkan med det omgivande samhället 163 Sociologiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning 165 7

9 och dess institutioner 2. Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Forskning Utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning för Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer vid institutionen Gästforskare Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med det omgivande samhället 182 Statistiska institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer kring uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Sabbatstermin Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande 187 8

10 och dess institutioner 9.2 Disputationer vid institutionen Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter 187 Statsvetenskapliga institutionen Året i siffror Övergripande Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Uppdragsutbildning Övergripande kommentarer Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Kommentarer till uppdragsutbildning Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning under Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare Ledning och organisation Redovisning av forskning Publicering Konferensdeltagande, disputationer och internationalisering Konferensdeltagande Disputationer Gästforskare och gästdoktorander Besök vid utländska forskningsinstitutioner Vid institutionen verksamma docenter Samverkan med omgivande samhället 204 Tabeller 206 Tabell 1. Omslutning Tabell 2. Tidsserie omslutning per verksamhetsgren Tabell 3. Tidsserie förstahandssökande program på nybörjarnivå VT-01-HT Tabell 4. Sökande magister- och masterprogram HT-07-HT Tabell 5. Tidsserie förstahandssökande fristående kurs per ämne HT-01-HT Tabell 6. Helårsstudenter 2010 fördelat per kön 213 Tabell 7. Tidsserie helårsstudenter per program och fristående kurs 214 Tabell 8. Helårsstudenter A-E Tabell 9. Andel kvinnor A-E Tabell 10. Grundexamina 2010 fördelat per kön 217 9

11 och dess institutioner Tabell 11. Tidsserie grundexamina Tabell 12. Registrerade i forskarutbildningen HT-10 med minst 10% aktivitet fördelat per kön 219 Tabell 13. Tidsserie registrerade i forskarutbildningen med minst 10% aktivitet Tabell 14. Doktoranders försörjning 2010 fördelat på kön 221 Tabell 15. Forskarexamina 2010 fördelat per kön 222 Tabell 16. Tidsserie doktorsexamina Tabell 17. Andel kvinnor doktorsexamina Tabell 18. Tidsserie licentiatexamina Tabell 19. Personal (heltid) 2010 fördelad per personalkategori och kön 226 Tabell 20. Tidsserie personal heltider Tabell 21. Publicering efter publikationstyp

12 och dess institutioner 1. Viktigare aktiviteter och beslut under Organisationsfrågor Fakultetsnämnden har efter konsistoriets beslut om inrättande beslutat om instruktion för Centrum för rysslandsstudier/uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies (UCRS) samt utsett styrelse för UCRS. Fakultetsnämnden har beslutat om instruktion för Centrum för forskning om innovationer och näringslivsomvandling/centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics (CIND) samt utsett styrelse för CIND. Fakultetsnämnden har beslutat om inrättande av och instruktion för Centrum för arbetslivsforskning/uppsala Centre for Labour Studies samt utsett styrelse för centret. Centrum för teknik- och vetenskapsstudier överfördes fr o m till Samhällsvetenskapliga fakulteten med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Fakultetsnämnden har fastställt instruktion och utsett styrelse och föreståndare för centret. Rektor har beslutat om flytt av Nationellt IT-användarcentrum (NITA) från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till (Institutionen för informatik och media). Fakultetsnämnden har fastställt instruktion för centret. Pedagogiska institutionen har under perioden haft s k prefektstyre. Prefektstyret infördes mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som framkommit. Samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna utsåg en styrgrupp med representanter för de berörda institutionsledningarna och med kanslistöd i syfte att ta fram underlag för ökad samverkan och/eller integration av verksamheterna vid de tre institutionerna för pedagogik, didaktik och utbildning, kultur och medier. Direktiv togs fram för gruppens arbete. Arbetsgruppen kunde inte slutföra utredningen. Rektor initierade i samråd med universitetsledningen och s dekanus en utredning i syfte att skapa en mer ändamålsenlig och samlad organisation för lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga och pedagogiska utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet. Ett beslutsunderlag arbetades fram av kansliet med förslag om att Pedagogiska institutionen tillsammans med Institutionen för didaktik och Institutionen för utbildning, kultur och medier samt Pedagogikums kansli skulle bilda en ny institution under den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Den Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden skulle återinträda som en fakultetsnämnd under det Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Organisationsförändringen innebar att fakultetsnämnden beslutade lägga ner Pedagogiska institutionen och överflytta verksamheten till den Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Beslutet innebar ett antal följdbeslut kring resursöverföring, hantering av institutionens underskott, flyttande av lärostolsprofessurer, flyttande av personal och doktorander, överflyttning av grundutbildningsämne, nedläggning av forskarutbildningsämne, m m. Organisationsförändringen trädde i kraft Frågan om autonomiprocessen och dess konsekvenser har diskuterats under hela hösten Utbildning på grund- och avancerad nivå Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i geografi. Rektor har vidare beslutat att inrätta geografi som huvudområde för masterexamen. Programmet startar ht-11. Fakultetsnämnden har beslutat om en ny inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap samhällsplanering. Inriktningen startar ht-11 Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett masterprogram i management, kommunikation och IT. Programmet startar ht

13 och dess institutioner Konsistoriet har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett kandidatprogram i fredsoch utvecklingsstudier. Programmet startar ht-11. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Public Management som huvudområde på magister- och masternivå. Fakultetsnämnden har beslutat om ny uppläggning av Socionomprogrammet fr o m ht-11 och beslutat fastställa utbildningsplan med den nya uppläggningen som innebär att programmet blir mer av generalistutbildning. Programmet kommer även fortsättningsvis att ha olika ingångar (Äldre, Funktionshindrade samt Barn och ungdom). Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta ett magisterprogram i revision. Programmet startar vt-12. Rektor har på förslag från fakultetsnämnden beslutat inrätta Socialt arbete som huvudområde på kandidat- och masternivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå Fakultetsnämnden har beslutat att fakultetens doktorander fr o m skall leverera en avhandlingsfil i pdf-format för lagring i DiVA. Filen görs inte fritt tillgänglig. Fakultetsnämnden har beslutat att lägga ned pedagogik som ämne i utbildning på forskarnivå från och med Ämnet inrättas i stället vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. En uppdaterad version av mallen för förslag om betygsnämnd och opponent m m har tagits fram. Medel har anslagits till en kurs i forskningsetik för samhällsvetare. Den doktorandenkät som genomförts av Enheten för kvalitet och utvärdering har presenterats för fakultetsnämnden. Rapporten följs upp genom att prodekanus och utbildningsledare och genomför institutionsbesök. Rapporten kommer att presenteras under vårterminen Kvalitetsarbete Kvalitetsgruppen uppdrog hösten 2009 åt en av ledamöterna i kvalitetsgruppen, Annika Lantz- Friedrich, att utreda studierektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Rapporten var färdig i januari 2010 och har sedan presenterats för studierektorer och prefekter samt avrapporterats för fakultetsnämnden. Annika Lantz-Friedrich har under hösten 2010 på kvalitetsgruppens uppdrag genomfört en motsvarande undersökning om studierektorerna för forskarutbildningen och deras ledning av forskarutbildningen. Denna rapport var klar i början av Kvalitetsgruppen har haft en fortsatt diskussion om kursvärderingar. Kvalitetsgruppen har tagit initiativ till en diskussion om pedagogisk karriärutveckling och utarbetat ett förslag till pedagogisk meritering. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag beslutat att följande områden skall vara projekt som är prioriterade av fakulteten inom ramen för KrUut 10-12: SMART-projektet vid Företagsekonomiska institutionen, Laborativ samhällsvetenskap, Kommunikation muntlig argumentation, Pedagogisk meritering för lärare. Fakultetsnämnden har på kvalitetsgruppens förslag fastställt ett pedagogiskt handlingsprogram 2011 för. Programmet omfattar följande punkter: 1. Studierektorers villkor för pedagogiskt ledarskap, avancerad och forskarnivå 2. Lärarnas pedagogiska karriärutveckling 3. Laborativ samhällsvetenskap 4. Studenters kommunikativa förmåga 5. Samhällsvetenskaplig didaktik 6. Rekommendation och riktlinjer för handledning 1.5 Lika villkor och jämställdhet Fakultetsnämnden har fastställt likabehandlingsplan och jämställdhetsplan för perioden Fakultetsnämndens avsikt är att därefter övergå till treåriga planer. 12

14 och dess institutioner Kommittén för lika villkor har genomfört ett rundabordssamtal med studentorganisationer om lika villkorsarbetet vid fakulteten. Kommittén har genomfört en undersökning av hur sökbilden på fakultetens utlysta tjänster har sett ut med avseende på kön. Undersökningen kommer under 2011 att följas upp med en kvalitativ studie. 1.6 Ekonomiska frågor Bokslutet för 2009 innebar att fakulteten klarade uppdraget med viss överproduktion som också kompenserades med extra medel. Bokslutet för 2010 innebar att fakulteten inte klarade uppdraget utan tvingades till återbetalning. Medel hade dock reserverats på fakultetsnivå för detta. För 2011 äskades ett oförändrat uppdrag mot bakgrund av att uppdraget 2010 inte klarades av. Institutionernas förbrukade bidrag har fortsatt öka under Fakultetens överskott inom forskning och forskarutbildning översteg i bokslutet med stor marginal 10%. I verksamhetsplanen för 2011 infördes den nya resursfördelningsmodellen fullt ut. Fakultetsnämnden beslutade att dra in överskottsmedel från institutioner med stora överskott inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildningen. Medlen används för att göra en satsning på postdoktoranställningar. Institutioner som fått medel indragna kommer att återfå medlen successivt under tre år. Institutionernas verksamhetsplaner för 2010 och verksamhetsberättelser för 2009 har inhämtats och sammanställts. Fakultetsnämnden har beslutat stödja tre inkomna förslag till projekt inom Laborativ samhällsvetenskap ( Laborativa pedagogiska metoder inom A-kurserna i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier sant ett projekt som gäller B-kursen i Ekonomisk historia). Nationalekonomiska institutionen genomför ett projekt med eget överskott. 1.7 Strategiska medel Fakulteten har fortsatt satsningen på Ekonomikum, Gamla torget, UCBH (Centrum for Business History) och statistikkonsult. Dekanus har under året fortsatt att bevilja medel för vissa strategiska satsningar. Fakultetsnämnden har även beslutat att anta en reviderad policy för användning av dekanus strategiska medel. Strategiska medel har hittills beviljats för utarbetande av breda programansökningar, medfinansiering av större projekt eller program, räddningsaktioner vid flyktrisk av forskningsstrategiska nyckelpersoner eller liknande. Från och med hösten 2010 kan strategiska medel under vissa omständigheter därutöver användas för att stödja arrangerandet av internationella konferenser. 1.8 Fakultetsnämnden har behandlat ett antal remisser Genusmärkning (remiss från Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap) Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (rapport från HSV 2009:20R) Legitimation för lärare och förskollärare (promemoria U/2010/2818/S Utbildningsdepartementet) En akademi i tiden (Prop 2009/10:149) Organisation och styrning för bibliotek och kulturarv (Rapport UU) 1.9 Några aktiviteter i Uppsala var värd för den årliga dekankonferensen för de samhällsvetenskapliga fakulteterna/motsvarande april Fakultetsledningen och kansliet arrangerade konferensen i SCAS:s lokaler i Linneanum. Som inledningstalare hade högskoleoch forskningsminister Tobias Krantz inbjudits. 13

15 och dess institutioner Studierektorskonferens mars på Thoresta gård, Bålsta. Vid konferensen behandlades bl a arbetstidsavtal, laborativ samhällsvetenskap, breddad behörighet, lika villkor, policy för inrättande av utbildningsprogram, dialog för forskarutbildning, kurser inom forskarutbildningen, uppföljning av pedagogiska programmet, antagning till forskarutbildningen, kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap. Prefektmöte 11 maj heldag på Eklundshof. Vid mötet avhandlades kvalitetsgruppens rapport om studierektorernas pedagogiska ledarskap, information från kommittén för lika villkor, laborativ samhällsvetenskap, KrUut, KoF11, regeringens proposition En akademi i tiden, samt Intern styrning och kontroll. Regelbundna studierektorsmöten för studierektorer på grund- och avancerad nivå respektive för studierektorer på forskarnivå samt prefektfrukostar Övrigt En arbetsgrupp tillsattes för att följa upp stipendieutredningen. Fakultetsnämnden har tagit del av den arbetsmiljöundersökning som Studentkåren genomfört. Fakultetsnämnden har avlämnat rapport om Intern styrning och kontroll inom fakulteten. Professorsprogrammet har genomgått den årliga revideringen och fastställts för Anställningsprofil har utarbetats för professur i sociologi Promotorer 2010 Vinterpromotionen: professor Bo Lewin Vårpromotionen: professor Claes von Hofsten 1.12 Hedersdoktorer 2010 Vid vinterpromotionen 22 januari 2010 promoverades till hedersdoktorer vid fakulteten Richard Aslin, University of Rochester, USA, chef för Rochester Center for Brain Imaging Professor Peter Buckley, University of Leeds, England 1.13 Professorer som påbörjat sin anställning 2010 Jan Boelhouwers, professor i geografi med inriktning mot naturgeografi Nils Brunsson, professor i företagsekonomi (inrättad professur) Christian Christensen, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Anders Forslund, professor i nationalekonomi Christian Fuchs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap (inrättad professur) Tomas Furmark, professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi (inrättad professur) Patrik Juslin, professor i psykologi, särskilt musikpsykologi Johan Lyhagen, professor i statistik (inrättad professur) Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning (inrättad professur) Lennart Norell, professor i statistik Sandra Torres, professor i sociologi, särskilt socialgerontologi (inrättad professur) Mikael Wiberg, professor i människa-datorinteraktion (inrättad professur) 1.14 Lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Michael Allvin, sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal Mikael Bask, nationalekonomi Leon Caesarius, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Gunilla Eklöv Alander, företagsekonomi, särskilt redovisning Owen Eriksson, data- och systemvetenskap Eva Erman, statskunskap 14

16 och dess institutioner Per Forsberg, företagsekonomi, särskilt redovisning Stefan Jonsson, företagsekonomi, särskilt organisation Mikael Lindahl, nationalekonomi Erik Melander, freds- och konfliktforskning Elisabeth Neu Morén, företagsekonomi, särskilt verksamhetsstyrning Desirée Nilsson, freds- och konfliktforskning Lars Oestreicher, informationssystem med inriktning mot människa-datorinteraktion Bo Söderberg, nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi David Sörhammar, företagsekonomi, särskilt marknadsföring Suruchi Thapar-Björkert, statskunskap 1.15 Biträdande lektorer som påbörjat sin anställning 2010 Nazar Akrami, psykologi Jenny Eriksson Lundström, data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning Gustaf Gredebäck, psykologi Johan Jansson, ekonomisk geografi Daniel Preve, statistik Wendelin Reich, sociologi Isak Svensson, freds- och konfliktforskning Jan Ångström, freds- och konfliktforskning 1.16 Docenter som antagits under 2010 FD Per Adman i statskunskap FD Eva Andersson i kulturgeografi FD Ranjula Bali Swain i nationalekonomi FD Anna Bengtson i företagsekonomi FD Karin Brocki i psykologi EkonD Jörgen Elbe i företagsekonomi FD Eva Forsberg i pedagogik FD Nils Hertting i statskunskap FD Amelie Hössjer i medie- och kommunikationsvetenskap FD Inger Jonsson i ekonomisk historia FD Clary Krekula Mårtensson i sociologi FD Joong-Woo Lee i företagsekonomi FD Christian Lundahl i pedagogik FD Thomas Niedomysl i kulturgeografi FD Sven Oskarsson i statskunskap FD Thomas Persson i statskunskap FD Caroline Waks i företagsekonomi FD Linda Wedlin i företagsekonomi FD Pär Österholm i nationalekonomi 1.17 Priser FD Henrik Lundberg utsågs till mottagare av stipendiet till Katrin Fridjonsdottirs minne Universitetslektor Leon Caesarius, Företagsekonomiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap 1.18 Fakultetsnämnden 2010 Dekanus: professor Anders Malmberg (kulturgeografiska institutionen) 15

17 och dess institutioner Prodekanus: professor Elisabet Näsman (sociologiska institutionen) Lärarrepresentanter: universitetslektor Shirin Ahlbäck Öberg (statsvetenskapliga institutionen), universitetslektor Anna Bengtsson (företagsekonomiska institutionen), professor Bo Bengtsson (institutet för bostads- och urbanforskning), docent Ylva Hasselberg (ekonomisk-historiska institutionen), professor Peter Juslin (institutionen för psykologi), professor Johan Lyhagen (statistiska institutionen), professor Henry Ohlsson (nationalekonomiska institutionen). Doktorandrepresentant VT-10: Johan Brosché Doktorandrepresentant HT-10: Emma Johansson Studeranderepresentanter VT-10: David Larsson, Sofia Nordström, Gustav Sundqvist Studeranderepresentanter HT-10: Ella Brodin, Lars Niska, Tommy Söder Fackliga representanter VT-10: Robert Joachimsson (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) Fackliga representanter HT-10: Anders Forssell (SACO) och Andrew Blasko (TCO-OF) 1.19 Kansliet Utbildningsledare Thomas Ekstrand heltid (utbildningsfrågor på forskarnivå, forskningsfrågor) Byrådirektör Markus Hed heltid (rekryteringsgruppen för professorsärenden och forskarassistenter) Avdelningsdirektör Ingrid Henriksson halvtid (rekryteringsgruppen för lektorsärenden) Utbildningsledare Ewa Hjertsén heltid (resursfördelningsfrågor, utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå) Byrådirektör Ingela Johansson deltid (sekreterare i Sasakawa-fonden) Förste byråsekreterare Ann-Louise Sarengård heltid t o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) Fakultetshandläggare Maria Andersson halvtid fr o m (sekreterare i fakultetsnämnd, arbetsutskott och docenturnämnd) 16

18 och dess institutioner Institutet för bostads- och urbanforskning 1. Året i siffror 1.1 Övergripande Omsättningen 2010 var 29,3 Mkr Årets resultat innebär ett överskott om 0,204 Mkr. Antalet anställda under året uppgick till 34 personer, motsvarande 31,15 heltidstjänster. Därutöver hade institutet tre professorer emeriti (män) samt finansierade två doktorander med utbildningsbidrag. Av de anställda under året var 12 män och 22 kvinnor och av dessa var 4 kvinnor icke forskande TA-personal. Av de 9 doktoranderna med anställningar var 8 kvinnor. Ett varsel (kvinna) inom administrationen, där anställningen avslutas under nästa år, har lagts under Under året har två tillsvidareanställningar skett, en forskare (kvinna) och en universitetslektor (man). En forskarassistent (kvinna) samt två forskare (en man och en kvinna) har anställts på tidsbegränsade anställningar. Två forskarassistenter (en man och en kvinna) har antagits som docenter. Samtliga tre doktorander som har disputerat under året (två kvinnor och en man) har övergått i andra anställningar inom och utom universitetet. Utöver ovanstående redovisningar har ett flertal kortare tillfälliga anställningar finansierats inom framförallt uppdragsprojekt under året. 1.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå Ingen grundutbildning bedrivs vid institutet. Se vidare under 3. Utbildning på grund- och avancerad nivå. 1.3 Utbildning på forskarnivå 11 doktorander har finansierats av institutet under En av dem disputerade under året. De två övriga som disputerade under året har haft liten eller ingen finansiering från institutet under Uppdragsutbildning Under 2010 har IBF inte bedrivit någon uppdragsutbildning. 2. Övergripande kommentarer Rekryteringen av en forskarassistent i nationalekonomi slutfördes under Anställningen träder i kraft första januari Vi har i olika steg under senare år stärkt organisationen vad avser vårt interna samarbete mellan disciplinerna. Detta arbete ledde fram till etablerandet av ett fastare organiserat gemensamt forskarkollegium, som varit instrumentellt för våra framgångar med gemensamma forskningsansökningar (FAS IMER-programstöd ), och för etablerandet av ett årligt pris inom bostads- och urbanforskningen (Uppsala Lecture in Housing and Urban Studies). Under våren 2010 diskuterades internt institutionens lokalisering till Gävle. IBFs styrelse tog i juni beslutet att till fakulteten ställa ett brev där en utredning rörande omlokalisering till Uppsala begärdes. Den pågick under hösten och intensifierades i början av I skrivande stund tyder det mesta på att lokalerna i Rådhuset i Gävle sägs upp med sikte på en flytt till Gårdshuset i kvarteret Munken i Uppsala i juni

19 och dess institutioner Under 2010 har sjukfrånvaron minskat med ytterligare en procentenhet till 0,5 % av arbetad tid. Inga långtidssjukskrivningar finns registrerade under Kommentarer kring utbildning på grund- och avancerad nivå Inom allt fler verksamhetsområden utgör urban- och bostadsfrågor viktiga inslag. För att medverka till att belysa dessa frågor utvecklade institutet, som ett led i Bolognaprocessen, magisterkursen i urbana studier till, att fr. o m hösten 2007, utgöra en inriktning inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inriktningen har varit öppen för alla studenter som har en grundexamen motsvarande lägst kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Inriktningen omfattade fyra kärnkurser och två uppsatskurser. Därutöver har institutet erbjudit fem valbara kurser inom huvudområdet. De kursutvärderingar som finns från institutets tidigare magisterkurs med ämnesbredd inom samma område har legat till grund för både pedagogik och examinationsformer inom den nya inriktningen. Arbetet med att utveckla kurserna har skett kontinuerligt. Kursutvärderingarna från höstens 2007 var de första inom inriktningen och var utformade som ett samlingsdokument från de tre studenter som fanns registrerade på inriktningen. Utvärderingarna kom naturligtvis, i tillämpliga delar, att ligga till grund för den andra, och sista, omgången av inriktningen, som gavs Med anledning av det dåliga söktrycket beslutades om att lägga ner inriktningen från och med hösten Inriktningen urbana studier var flerdisciplinär vilket inneburit att en stor del av institutets lärare och doktorander deltagit i undervisningen. 4. Kommentarer kring forskning och utbildning på forskarnivå Under året har publicerats 3 böcker varav 1 med redaktörskap, 16 kapitel i böcker, 23 referee-granskade artiklar, 7 övriga artiklar, 37 konferenspapper och 14 rapporter. Vår forskning har varit inriktad på bostäder, boende och urbana problem - i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Forskningen har sedan flera år vidgats mot vidare urbana frågor, välfärdsfrågor samt milö- och hållbarhetsfrågor vid sidan av de tidigare dominerande bostadsrelaterade frågeställningarna. Vårt forskningsområde kan också beskrivas med de discipliner som finns vid IBF. Vi har en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har även företrädare för psykologi, kulturantropologi och ekonomisk historia. Fokuseringen på discipliner är viktig, eftersom dessa är basen för vårt akademiska arbete. Det får inte skymma det faktum att IBF är uppbyggt kring idén om en temainriktad forskning, där flera discipliner i samverkan kan ge viktiga bidrag. Merparten av vår forskning sker på eget ansvar utan extern finansiering. Successivt har dock rådsfinansierad forskning och EU-medel blivit allt viktigare. Orsaken är att det i den internationella forskarvärlden blivit allt vanligare med stora och sammanhållna projekt, som bedrivs i partnerskap mellan skilda institutioner. I vårt fall bildar vi ofta koalitioner med forskare vid ämnesinstitutionerna i Uppsala och vid utländska universitet. Exempel på forskningsteman vid IBF är: Building Economics and Housing Economics / Bygg- och bostadsfinansiering Sustainable Building and Sustainable Development / Hållbart byggande och hållbar utveckling Housing Market Analysis / Bostadsmarknadsanalyser Households and Housing Conditions / Hushållstyp och boende International migration and ethnic relations / Internationell migration och etniska relationer Residential segregation and urban processes / Boendesegregation och urbana processer Regional Development / Regional utveckling Internal migration and travel / Flyttningar och resor Municipal and State Planning / Samhällsplanering Housing and Urban Policy / Bostads- och stadspolitik 18

20 och dess institutioner Habitat and Value / Miljö och värde Built Environment from a Cultural Perspective / Bebyggelse som kulturbärare Housing and Health / Byggd miljö och hälsa Public Sector Evaluations / Utvärderingar i offentlig sektor Globalisation/Globalisering Under senare tid har vår forskning om integration och segregation i boendet vidgats till att även omfatta forskning om frågor om politisk integration, bedriven i samarbete med andra miljöer inom universitetet. Detta har bland annat manifesterat sig i att IBFs programansökan inom Imerområdet lämnades in och beviljades av FAS under Även en större ansökan till Norface, som i hård konkurrens tog sig till andra omgången och där institutet deltog som partner, beviljades under Arbetet med båda dessa program, samt ett Urban-Net- projekt om nätverksplanering i fyra länder, inleddes under 2010 genom rekrytering av doktorander, post doc-forskare, programsekreterare (IMER) samt startandet av en ny seminarierserie (IMER). Inom det vetenskapliga området har IBF utvecklat ett omfattande internationellt samarbete. IBF ingår som en ledande partner i ett nätverk av bostadsforskningsinstitutioner i de nordiska länderna, NSBB. IBF har även tre särskilda samarbetspartners i Center for Housing Research and Urban Studies vid University of Glasgow (CHRUS), Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies vid Delft University of Technology i Holland (OTB) samt Centre for Housing Policy vid University of York. Inom ramen för vårt Europeiska samarbete utges en vetenskaplig tidskrift: European Journal for Housing Policy (bytte under 2010 namn till International Journal for Housing Policy). Huvudredaktionen för Nordens enda vetenskapliga tidskrift om bostadsforskning, Housing, Theory and Society, var till sommaren 2010 placerad vid IBF men den administrativa hanteringen har sedan flyttats till den nuvarande redaktörens institution (Cardiff). Vid IBF har också sekretariatet för European Network for Housing Research (ENHR) funnits till och med hösten Det är ett nätverk för cirka 1000 europeiska bostadsforskare. ENHR ger ut ett nyhetsbrev och ordnar seminarier och konferenser. Basen i verksamheten är nätverkets drygt 20 arbetsgrupper inom olika delområden. Sekretariatet har, enligt en ursprunglig intention, cirkulerat till ett nytt medlemsland, Nederländerna. IBF fortsätter att ha ett aktivt inflytande i nätverkets verksamhet genom representantskap i nätverkets Coordination Committee. Under senare tid har ENHR medverkat vid tillkomsten av systernätverken Asia Pacific Network for Housing Research, Arab Network for Housing Research och Latinamerican Network for Housing and Urban Research. Institutet tar universitetets tredje uppgift på lite större allvar än vad som är brukligt vid rena ämnesinstitutioner. Orsaken är just att institutet har en temainriktning: bostäder och stadsutveckling, vilka har ett brett samhällsintresse och bevakas av en stor sektor, bestående av ett antal intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer utanför universitetet. IBFs personal sitter också med som experter i offentliga utredningar, forskningsråd och olika paneler inom temaområdet, samtidigt som vi bygger upp och vårdar stora databaser inom området. Vi utför också kortare uppdragsprojekt inom ramen för vårt kompetensområde, under 2010 bland andra för Länsstyrelsen i Stockholm, Diskrimineringsombudsmannen och Tillväxtverket. IBF ordnar vidare med regelbundenhet Bostadsmötet/Bostadsdagarna. Syftet är att i samarbete med organisationerna på bostads- och byggmarknaden i populärvetenskaplig form föra ut forskningsresultat till en bred krets av verksamma inom sektorn. Det senaste bostadsmötet organiserades under 2010 och nästa sker under våren Ytterligare exempel på arbetsuppgifter är att vi ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år, riktat till sektorns intressenter, samt att vi har en hög ambition vad gäller vårdandet av vår hemsida. Dessa mer utåtriktade aktiviteter röner stor uppskattning i omvärlden, och inte minst hos media. 19

21 och dess institutioner 5. Kommentarer kring uppdragsutbildning Inga utbildningsuppdrag har genomförts under Ekonomisk redovisning 6.1 Ekonomisk redovisning för 2010 Grundutbildning Forskning/ Forskarutbildning Bidragsforskning Uppdragsforskning Total Balanserat kapital Intäkter Kostnader Resultat Balanserat kapital Influtna externa anslagsmedel per anslagsgivare EU-kommissionen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) Trafikverket 290 Vetenskapsrådet Summa influtna medel bidragsforskning (tkr) Totalt redovisar IBF ackumulerade bidrag som ökat, och uppgår till Mkr. Av samtliga bidragsprojekt svarar nio stycken för merparten (87 %) av medlen. Den något låga förbrukningen har orsakats av att projekten inte kommit i gång tillräckligt snabbt, att anställningar försenats och av föräldraledigheter. För de nio projekten återstår minst 14 arbetsår, vilket innebär en förbrukning på ca 725 tkr per arbetsår. 7. Ledning och organisation Styrelse: Roger Andersson (ordförande), Matz Dahlberg, Nils Hertting, Clarissa Kugelberg, Eva Sandstedt (lärarrepr), Lina Bergström, Helen Ekstam, vakant (studeranderepr), Carita Ytterberg (TArepr) Prefekt: Roger Andersson Stf prefekt: Clarissa Kugelberg Administrativ samordnare: Kerstin Larsson 20

22 och dess institutioner 8. Redovisning av forskning 8.1 Publicering Artikel i tidskrift Andersson, Eva & Östh, John & Malmberg, Bo, Ethnic segregation and performance inequality in the Swedish school system : a regional perspective. // Environment and planning A (11), s Andersson, Roger & Bråmå, Åsa & Holmqvist, Emma, Counteracting segregation: Swedish policies and experiences. // Housing Studies (2), s Andersson, Roger & Musterd, Sako, What scale matters?: exploring the relationships between individuals' social position, neighbourhood context and the scale of neighbourhood. // Geografiska Annaler. Series B. Human Geography B (1), s Belin, Matts-Åke (et al.), Speed Cameras in Sweden and Victoria, Australia: A case study. // Accident Analysis and Prevention (6), s Bengtsson, Bo & Ruonavaara, Hannu, Introduction to the Special Issue: Path Dependence in Housing. // Housing, Theory and Society (3), s Bråmå, Åsa & Andersson, Roger, Who leaves rental housing?: Examining possible explanations for ethnic housing segmentation in Uppsala, Sweden. // Journal of Housing and the Built Environment (3), s Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry & Kaiser, Florian G., Environmental attitude as a mediator of the relationship between in nature and self-reported ecological behavior. // Psychological Reports (3), s Chen, Jie & Guo, Feng & Zhang, Weitao, How Important Are Wealth Effects on China's Consumer Spending?. // The Chinese Economy (2), s Chen, Jie & Hao, Qianjin & Stephens, Mark, Assessing Housing Affordability in Post-reform China: A Case Study of Shanghai. // Housing Studies (6), s Fransson, Urban & Hartig, Terry, Leisure home ownership and early death: A longitudinal study in Sweden. // Health and Place (1), s Franzén, Mats, Varumärkets kortslutning?: 'Stockholm The Capital of Scandinavia'. - Holte: Medusa // K & K, 2010 (109), s Galster, George & Andersson, Roger & Musterd, Sako, Who Is Affected by Neighbourhood Income Mix?: Gender, Age, Family, Employment and Income Differences. // Urban Studies (14), s Gonzalez, Marianne Thorsen (et al.), Therapeutic horticulture in clinical depression: a prospective study of active components. // Journal of Advanced Nursing (9), s Hansen, Morten Balle & Vedung, Evert, Theory-Based Stakeholder Evaluation. // American Journal of Evaluation (3), s Holmberg, Tora & Ideland, Malin, Secrets and lies: 'selective openness' in animal experimentation. // Public Understanding of Science Kaiser, Florian G. & Byrka, Katarzyna & Hartig, Terry, Reviving Campbell's paradigm for attitude research. // Personality and Social Psychology Review (4), s Lindbom, Anders, Media News Evaluation and Welfare Retrenchment: The Untransparent Cutbacks of the Housing Allowance. // Scandinavian Political Studies (3), s

23 och dess institutioner Lindbom, Anders, Moderaterna och välfärdsstaten. // Statsvetenskaplig Tidskrift (2), s Lindbom, Anders, School Choice in Sweden : Effects on Student Performance, School Costs, and Segregation. // Scandinavian Journal of Educational Research (6), s Malmberg, Bo & Andersson, Eva & Subramanian, S.V., Links between ill health and regional economic performance: Evidence from Swedish longitudinal data. // Environment and planning A (5), s Raanaas, Ruth K. & Grindal Patil, Grete & Hartig, Terry, Effects of an indoor foliage plant intervention on patient well-being during a residential rehabilitation program. // Hortscience (3), s Staats, Henk & Van Gemerden, Erika & Hartig, Terry, Preference for Restorative Situations: Interactive Effects of Attentional State, Activity-in-Environment, and Social Context. // Leisure Sciences (5), s Strömblad, Per & Adman, Per, Political integration through ethnic or non-ethnic voluntary associations. - Salt Lake City, Utah: University of Utah // Political research quarterly, (4), s Vedung, Evert, Four Waves of Evaluation. // Evaluation (3), s Yang, Zan & Wang, Songtao & Campbell, Robert, Monetary policy and regional price boom in Sweden. // Journal of Policy Modeling (6), s Artikel, recension Holmberg, Tora, Animist hunting: Review of Willerslev, Rane, Soul hunters. Hunting, animism, and personhood among the Siberian Yukaghirs. // Humanimalia (1) Kemeny, Jim, Housing Market Renewal and Social Class. // Acta Sociologica (2), s Molina, Irene, Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen. // Tidskrift för genusvetenskap, TGV (1-2), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Adrian Johnston, 'Badiou, Zizek, and Political Transformations: The Cadence of Change'. // Sociologisk forskning (3), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Pierre Rosanvallon, 'Demokratin som problem'. // Sociologisk forskning (1), s Räterlinck, Lennart Eric Henry, Slavoj Zizek, 'First as Tragedy, Then as Farce'. // Sociologisk forskning (2), s Sandstedt, Eva, Recension av Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) Udenfor eller indenfor: Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. Köpenhamn: Hans Reitzel, // Sociologisk forskning (3), s Bok Bengtsson, Bo & Strömblad, Per & Bay, Ann-Helén, Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Magnusson Turner, Lena, Study on Housing and Exclusion : Country Report Sweden. - St Andrews: Centre for Housing Research, St Andrews,

24 och dess institutioner Doktorsavhandling, monografi Bergsten, Zara, Bättre framtidsutsikter? Blandade bostadsområden och grannskapseffekter: En analys av visioner och effekter av blandat boende. - Uppsala : Department of Social and Economic Geography, (Geografiska regionstudier; 85) Enström Öst, Cecilia, Housing policy and family formation. - Uppsala: Department of Economics, (Economic studies; 123) Winstrand, Jakob, Essays on Valuation of Environmental Attributes. - Uppsala : Department of Economics, Uppsala University, (Economic studies; 124) Kapitel i bok, antologi Adman, Per & Strömblad, Per, From Naïve Newcomers to Critical Citizens?: Exploring Political trust among Immigrants in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010 Bay, Ann-Helén & Strömblad, Per & Bengtsson, Bo, An introduction to diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. // Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. - New ed. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, S Dahlberg, Matz, Comments on the Finnish Model. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS; 56) Dahlberg, Matz, Local government in Sweden. // Local public sector in transition: A Nordic perspective. - Helsingfors: Government Institute for Economic Research, S (VATT PUBLICATIONS 56; 56) Franzén, Mats, I fråga om makt: Diskurser, resurser, kontexter. // Samhällsproblem uppl.. - Lund: Studentlitteratur, S Franzén, Mats, Rätten till staden. // Känslan för det allmänna. - Umeå: Boréa Bokförlag, S Franzén, Mats, Stampen: Vid den östra gränsen. // Göteborg utforskat: Studier av en stad i förändring. - Göteborg: Glänta produktion, S Hertting, Nils & Kugelberg, Clarissa, Democratic dilemmas of participatory planning. // Urban-Net Research Anthology. - Edinburgh: Urban-Net.org, S. 1-5 Holmberg, Tora, Never mind the gap?: Genetics and feminism. // Never Mind the Gap!: Gendering Science in Transgressive Encounters. - Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, S (Skrifter från Centrum för genusvetenskap / Crossroads of knowledge; 14) Martinek, Hanne, Die Einführung des Elterngeldes (The introduction of parental insurance in Germany): Ermöglichung der finanziellen Unabhängigkeit für (alle) Frauen? (Enabling (all) women to be financially independent?). // Selektive Emanzipation: Analysen zur Gleichstellungs- und Familienpolitik. - Farmington Hills/Mich. : Opladen/Budrich, S Turner, Bengt & Magnusson Turner, Lena, Suède, la fin d un modèle?. // Le logement social en Europe au début du XXIe siècle la révision générale. - Rennes: Presses Universitaires de Rennes, S Västfjäll, D & Juslin, Patrik N & Hartig, Terry, Music, subjective well-being and health: The role of everyday emotions. // Music, health and well-being. - New York: Oxford University Press, 2010 Vedung, Evert, 'Förtviflad öfver dina telegram': Kronprins Gustaf och unionsupplösningen // Familjen Bernadotte: Kungligheter och människor. - Stockholm : Riksarkivet, S (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet; 2010) 23

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT

FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Professor Lars Engwall Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala Tel.: 070-4250443, e-post: Lars.Engwall@fek.uu.se 13 maj 2014 FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT Ett

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet

Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet 2012-01-24 Nobelhuset, Frescati Protokoll samhällsvetenskapliga fakultetsrådet Närvarande: 1. Andreas Åström- Sociologiska SR 2. Sandra Hellstrand- Ekonomisk-historiska DR 3. Maria Brandén - Sociologiska

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen

Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Rapport 2008-04 Per Ahlgren Bibliometriker SUB Bibliometrisk analys av samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet baserad på den norska modellen Stockholms universitet Telefon: 08 674

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Organisatorisk översyn av den samhällsvetenskapliga fakulteten lägesrapportering

Organisatorisk översyn av den samhällsvetenskapliga fakulteten lägesrapportering Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Dekanus Lena Andersson-Skog lena.andersson-skog@khist.umu.se www.umu.se Beslut 2009-06-02 Dnr 103-1662-09 Sid 1 (5) Organisatorisk översyn

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Protokoll 2008-03-13. Närvarande:

Protokoll 2008-03-13. Närvarande: Doktorandnämnden Uppsala studentkår Protokoll 2008-03-13 Närvarande: Samuel Regandell TNDR, Marco Bianchi VDNO, Mattias Wiggberg, DNO Terese Johansson MDR, Marta Axner TDR, Jim Blevins SDR, Gustav Ahlin

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer