Innemiljö. Ett helt fantastiskt golv. Det har revolutionerat vårt jobb vid vattenskador! Kökets självklara centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innemiljö. Ett helt fantastiskt golv. Det har revolutionerat vårt jobb vid vattenskador! Kökets självklara centrum"

Transkript

1 fastighetsförvaltaren nr Ett helt fantastiskt golv. Det har revolutionerat vårt jobb vid vattenskador! Innemiljö Orden kommer från en arbetsledare vid ett av Sveriges största byggföretag i Stockholm. Golvet han pratar om är FBS, Floor Building System, som totalt har förändrat reparationsjobbet vid vattenskador. Just nu håller mina gubbar på att lägga in golvet på 14 olika ställen som drabbats av vatten. Killarna tycker att det är suveränt enkelt att lägga, det går oftast på en halv dag. Jämfört med förr är det helt fantastiskt. Och när man väl lagt in golvet, händer det ju inget även om det blir nya vattenskador. Man tycker att det skulle uppstå resonans när man går på golvet, men det gör det inte. Det är helt tyst!!! Golvet som förändrat jobbet vid vattenskador Iden till det smarta golvsystemet som löser problemen vid vattenskador växte fram i mitten av 90-talet när Bo Livré i Stockholm arbetade som fuktkonsult åt försäkringsbolag. Golvsystemet består av fukttröga golvspånskivor som monteras direkt på betongen med hjälp av stabila distansskruvar, dvs inga reglar behövs. Varje skruv kan sedan justeras individuellt så man slipper spackla bort ojämnheterna. Golvet kan läggas även om det finns mindre fukt kvar, eftersom mellanrummet mellan det gamla och nya golvet kan ventileras i efterhand. Vill du veta mer om detta fantastiska golv, kan du gå in på deras hemsida, Klas Bergqvist Enkelt att lägga. Bilderna visar monteringen av fbs-golvet med den finurliga distansskruven. Franke Futurum AB, Box 9, Byske Tel , Fax Kökets självklara centrum Köksfläktar, diskbänkar, blandare och avfallssortering från Franke Franke Tender Alliance för lägenhet För kompromisslösa kök. Besök oss på Elmia-mässan september

2 34 fastighetsförvaltaren nr Innemiljö Dags att låta hammaren vila? Cascos nya monteringslim, SuperFix, kan ge Sveriges hantverkare anledning att tänka i nya banor. Det revolutionerande limmet kan ersätta skruv och spik inom ett stort antal användningsområden, både inomhus och utomhus. SuperFix tillhör marknadens bästa monteringslimmer. Och det limmar nästan alla material, även på fuktiga ytor. Dessutom har limmet en mycket hög miljöprofil. - Vi ger hantverkarna möjlighet att lägga hammaren åt sidan, den kommer åtminstone få vila mer än tidigare, ler Lena Eliasson, nordisk produktchef. SuperFix är en vidareutveckling av Cascos monteringslim SuperSet och baseras på en ny limteknologi. Limmet infriar byggbranschens allt större behov av snabbare och ergonomiska arbetsmetoder med höga miljökrav. Det finns en rad fördelar med SuperFix. Den kraftigt förbättrade styrkan och förmågan att sammanfoga alla typer av material är de viktigaste. SuperFix är i jämförelse med föregångaren SuperSet 100 procent starkare. - Vi är stolta över att kunna erbjuda ett lim som klarar 5 ton/kvadratmeter, det vill säga 50 kilo bärighet på en yta lika stor som en kakelplatta i storlek 15 cm x 15 cm, fortsätter Lena Eliasson. Starkare, snabbare & säkrare SuperFix egenskaper kan sammanfattas som starkare, snabbare fästförmåga med hög initialhållfasthet och bättre vidhäftning mellan olika material utan primer. Eftersom SuperFix dessutom inte innehåller några lösningsmedel håller limmet mycket hög miljöprofil. Limmet har även mycket bra kemikaliebeständighet framförallt mot ex Aceton och ättiksyra. SuperFix kan med fördel ersätta skruv och spik inom en rad användningsområden. Inomhus går det till exempel att limma bänkskivor, diskbänkar, golvspån, gipsskivor och andra skivmaterial men även lister, socklar, paneler mm. I våtutrymmet kan man limma glasbetong, kakel, marmor och andra naturstensmaterial. Exempel på användningsområden utomhus är stenmurar och trätrallar. SuperFix fäster mycket snabbt och limmar nästan alla material. Det håller även tätt mot vatten, luft och ljud och fungerar som en limmande gummipackning med vibrationsdämpande egenskaper. De som i dag använder andra monteringlim kommer få en ahaupplevelse när de provar SuperFix. Från och med i början av september kommer SuperFix att finnas till försäljning i de flesta byggvaruhus. Casco Casco är Nordens största tillverkare och leverantör av lim, fogmassor, spackel och fäst & fogprodukter för kakel till hantverkare och konsument. Produktsortimentet innehåller allt från limstift och papperslimmer för hemmabruk, till golvspackel och golvlim för stora byggprojekt. Arne Öster

3 fastighetsförvaltaren nr Ljusets Innemiljö grundbegrepp Ljus har i alla tiden i detnärmaste betraktats som ett femomen. Men i dag är det också en teknik som löser både praktiska och estetiska problem. Ljus är inte baraljus, som en förutsättning för att se framför sig. Det används även på olika sätt för att skapa ett visst ändamål och en. Belysningstekniken är en viktig förutsättning för att kunna arbeta inom bl a fi lmvärlden och teatern, inom konsten med ljusspel, i hemmet och på arbetsplatsen för en trivsam miljö. Men oavsett var och hur det används, så fi nns det grundbegrepp för dem som arbetar med ljus. Några ljustermer att lägga på minnet: Ljus är den elektromagnetiska strålning som ögat uppfattar, genom en strålning som rör sig inom ett våglängdsområde på nanometer. Det är en mycket liten del av hela det område som strålningen utgör. Ljusstyrka mäts i candela och är den mängd ljus som leder i en bestämd riktning. Ljusflöde mäts i lumen och är den samlade mängd ljus som ljuskällan avger i alla riktningar.,belysningsstyrka mäts i lux och är ett mått på hur mycket ljus som träff ar en yta. Lux är ett mått för ljus på samma sätt som Celsius är ett mått för värme. Luminans är candela per kvadratmeter och är det ljushetsintryck ögat får på den ytan man tittar på. Färgtemperatur mäts i kelvin och är ett sätt att anger ljuskällans färg. Ju lägre tal desto gulare är ljuset. På grund av olika spektralsammansättningar kan ljuskällor ha olika färgåtergivningsegenskaper trots att de har samma ljusfärg. Peter Lindskog-Bodin Textila mattor nytt ramavtal Försvarets materielverk (FMV) har tecknat ramavtal inom området för textila mattor med giltighetstiden till Avtalen innehåller mattor för heltäckning och avpassade textila mattor. De tre ramavtalsleverantörerna Egetaepper- Sverige AB, Kasthall Mattor och Golv AB och Ogeborg AB har nu aktuella avtal som tillsammans omfattar ett brett utbud av tuftade eller vävda heltäckningsmattor och avpassade textila mattor i ull, lin, syntet- eller blandfibermaterial. Avrop ska utföras direkt mot ramavtalsleverantören och sker utifrån avroparens behov enligt följande kriterier vilka tillämpas i nämnd viktordning: Produktens funktionalitet och utseende i förhållande till det planerade rummets karaktär Produktens pris enligt prislista inklusive fastställd förmånsnivå (rabatt) Endast produkter på gällande ramavtal med ramavtalets villkor kan avropas. Ramavtalets omfattning får ej överskridas! Leverantören garanterar att den levererade produkten till alla delar uppfyller avtalade fordringar. Dessutom ska leverantören bära kostnaderna och stå risken för eventuell felsökning, demontering och inmontering. Leverantören ansvarar även för i utbyte levererade eller omgjorda delar eller annat arbete på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för den ursprungligen levererade produkten. Garantitiden för övriga delar av varan förlängs med tid under vilken varan varit obrukbar till följd av fel. Vem får avropa? Avropsberättigade organuisationer är en lång rad myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, allt från exempelvis Alingsås tingsrätt till Överklagandenämnden för totalförsvaret, ONT. På listan återfinns även funktioner knutna till Riksdagens verksamhet som till exempel Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen och Sveriges Riksbank samt stiftelser som Dansens Hus, Hjälpmedelsinstitutet, Nordiska museet och Svenska Filminstitutet samt de båda statliga bolagen Kungliga Dramatiska teatern AB och Specialfastigheter Sverige AB. Arne Öster MED NYA KRAFTTAG DEWALTs sladdlösa kraftpaket garanterar kraften proffsen behöver! XRP-serien senaste innovationerna inom kraftöverföring, batteriteknologi och chuckegenskaper. DEWALTs 18-Volts system marknadens bredaste sortiment av batteriverktyg. XRP-verktyg finns i 12 V, 14.4 V, 18 V, 24 V och 36 V för mer information:

4 36 fastighetsförvaltaren nr Skakiga maskiner skadar människan nu säger EU STOPP! Alla känner till följdverkningarna av att dag ut och år in arbeta med skakiga maskiner som man håller för hand. Vita fingrar, domnande leder är några av de mest bekanta följdverkningarna. Men sedan 2002 finns gemensamma EU regler för hur vibrationer från handhållna verktyg skall mätas och hur maskinernas påverkan på människan skall minimeras. Det nya nu, är att Arbetsmiljöverket efter en viss övergångstid också kräver att reglerna tillämpas. Alla känner till följdverkningarna av att dag ut och år in arbeta med skakiga maskiner som man håller för hand. Vita fingrar, domnande leder är några av de mest bekanta följdverkningarna. Men sedan 2002 finns gemensamma EU regler för hur vibrationer från handhållna verktyg skall mätas och hur maskinernas påverkan på människan skall minimeras. Det nya nu, är att Arbetsmiljöverket efter en viss övergångstid också kräver att reglerna tillämpas. Det vibrationsisoliserade handtaget som hos. DeWalt. Den nya lagstiftningen EU direktivet från 2002 kräver att belastningen på människan av alla handhållna maskiner skall kunna redovisas utifrån tre axlar, dvs bakåt, höjd och sidoled. På detta sätt kommer även påverkan från ev stödhandtag med i beräkningen. Vibrationen mäts i m/s2, varvid man har kunnat sätta gränsvärden för de vibrationsexponeringar man tillåter att användaren utsätts för. Mätningarna utförs av oberoende testinstitut och seriösa tillverkare av proffsverktyg tillhandahåller dessa uppgifter på sina hemsidor. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren EU direktivet är utformat så att det är arbetsgivaren som i alla lägen är ansvarig för att hans arbetare inte får för hög dos vibrationer under en arbetsdag. När nu Arbetsmiljöverket skärper tillsynen av kraven enligt EU direktiven gäller det att man vet vilka verktyg från vilken tillverkare ens personal använder. Att man har kunskap om hur länge per dag de får använda dem. DEWalt var tidigt ute DeWalt, som är en av de stora aktörerna på marknaden, var med på tåget i samma stund som EU började utreda nya mätmetoder och regler för handhållna verktyg. Man hade turen att stå inför ett generationsskifte för sina handhålla verktyg Schematisk bild av hur vibrations- och motviktssystem fungerar. Motvikten pendlar i motsatt riktning av kolven. samtidigt som riktlinjerna för Eu s direktiv började framträda. De nya verktygen från DeWalt kunde därför redan från början konstrueras och utvecklas för att uppnå de nya strängare kraven. Målen uppnås huvudsakligen genom motviktssystem och vibrationsisolering utan att prestanda minskar. Exponeringsberäkning Den dagliga vibrationsexponeringen fastställs utifrån verktygets vibration i förhållande till den dagliga exponeringstiden. Många handhålla verktyg med hög belastning används endast korta perioder, och spelar därför ingen roll. Men borrar man i betong hela dagarna är det högst väsentligt att veta vilka gränsvärden EU tillåter. För arbetaren är det en trygghet att vara så säker det går för att slippa framtida arbetsskador För arbetsgivaren är det viktigt att veta för att slippa obehagliga överraskningar den dag Arbetsmiljöverket plötsligt hälsar på. Klas Bergqvist

5 fastighetsförvaltaren nr Träflaggstången är tillbaka, modernare än någonsin Båtbyggaren Mats Nording som är specialiserad på att bygga segelbåtsmaster i trä har patent på en unik metod att tillverka flaggstänger i trä. Resultatet är en äkta gammaldags träflaggstång i modern tappning. annons_halvsida_di Sida 1 Unik konstruktion, patenterad Precis som för båtmasterna är grundmaterialet till flaggstången noga utvald kvistfri norrländsk gran. Det unika med flaggstängerna från Flaggstångsfabriken i Hudiksvall är att de är ihåliga, så att en ventilationskanal bildas inuti stången. Gamla tiders trästänger var ju massiva och föll bokstavligen bort från marknaden pga att ruttnade bort. De tålde helt enkelt inte fukt. Limma och hyvla Flaggstången består av torkad och sågad gran som limmas ihop i sektioner. Detta gör man för att slippa märgsprickor. Vid limningen bildas den hålighet som utgör själva ventilationskanalen. Eventuell fukt som kommer in i stången ventileras inåt i stången och eliminerar på det viset risken för rötangrepp. Ämnet bearbetas sedan genom att hyvlas i flera olika omgångar tills man har sin runda stång. Belönad teknik Den nya flaggstången vann år 2000 Elmia Timbers tävling Trekampen i Trä för bästa innovation i Norden. En flaggstång i trä kostar inte mer än en plaststång En plaststång kan aldrig mäta sig med den känsla av genuint hantverk och stolta svenska traditioner som man finner i en trästång. Kanske är det därför som ett traditionsbundet svenskt företag som Johnssonkoncernen har placerat en 22 meter hög flaggstång från Flaggstångsfabriken högt uppe på taket på sitt huvudkontor i Stockholm. Eller att en så välkänd båtbyggare som Sune Carlsson i Saltsjöbaden valt att sätta upp en trästång utanför sitt varv. Han har dessutom gett den en extra personlig touch genom att den är vit upptill och nertill. Utrymmet däremellan är lackat med klarlack. Flaggstängerna finns att få i längder upp till upp till 24 meter. Längre än så är nämligen inte Flaggstångsfabrikens lokal. Ännu. Klas Bergqvist Låsbar frihet Känslan av säkerhet är viktig för en trygg boendemiljö. Det är också känslan av frihet. De senaste lösningarna inom mekaniska och elektroniska låssystem erbjuder stor flexibilitet i ditt val av säkerhetsnivå. I kombination öppnar de fantastiska möjligheter att möta såväl säkerhets- som frihetsbehov. Vi har designat våra låssystem för på- och utbyggnad. Det innebär att du kan växa i takt med att behoven förändras. På så sätt skyddar du din investering för framtiden. Läs mer på kaba.se

6 Kåbe Konvektor- och Golvgaller fastighetsförvaltaren nr Nyhet! Nyhet! Alla blir vinnare när man tar hand om hushållsavfallet där det uppstår Vi på FastighetsFörvaltaren har gjort ett studiebesök hos Familjebostäder i Bergsjön Göteborg för att studera hur kompostering fungerar i praktiken. Och vi kan rapportera att det fungerar väldigt bra. Bra har blivit ännu bättre! Nyhet! 13,4% bättre! Nu lanserar vi Kåbe Original Tandad - i grunden samma konstruktion som Kåbe Original, men gummilamellerna är tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga, halkskydd och dränering. SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har testat avskrapningsförmågan och den blev hela13,4% bättre än otandad entrématta. Läs hela rapporten på Vi ställer ut på Fastighetsmässan Vi visar våra produktnyheter på Fastighetsmässan på Elmia i Jönköping den september. Monter D05:11 Mer om nyheterna på: Miljöhuset med en kompost smälter väl in i miljö, Nya moderna miljöhus ersätter gamla tiders soprum Hos Familjebostäder har man i direkt anslutning till flerfamiljshusen byggt nya moderna miljöhus där hushållsavfallet komposteras i ett tvåkammarsystem med avfallskvarn från Joraform i Mjölby. Kompostanläggningarna är beräknade att hantera avfallet från ca 100 hushåll per maskin. Trots att Kåbe-Mattan AB Gropen Fjugesta Tel Fax

7 fastighetsförvaltaren nr Utveckla dialogen med medborgarna I Sverige är vi ganska stolta över vår demokratiska tradition. Vi har under många årtionden praktiserat samråd med medborgare i frågor som gäller den fysiska miljön i våra städer. Vi är vana vid och förväntar oss både öppenhet i umgänget mellan medborgare och myndigheter och transparens i fråga om myndigheters motiv att välja den ena eller den andra lösningen på olika samhällsproblem. Miljöstation med dubbel kompost betjänat ca 200 hushåll i Bergsjön, Göteborg. invånarna kommer från en mängd olika länder och kulturer har det inte varit svårt att få med dem på nyordningen. Kanske beror detta på de får del av det färdiga resultatet, mull. Mull som transporteras den korta vägen ner till de gemensamma kolonilotter som invånarna disponerar. Minskade kostnader för sophämtning När man inför miljöhus istället för soprum minskar man också belastningen på miljön. Mängden sopor som behöver transporteras bort minskar med mellan %. I Göteborg, där man betalar per kg för att bli av med avfallet, gör det komposteringen ännu intressantare. Familjebostäder valde komposteringsmaskiner från Joraform Joraform arbetar sedan början av 90-talet med roterande kompostbehållare. I Bergsjön har man installerat komposter uppbyggda med två kammare och en avfallskvarn. Det första som sker när man lägger ner sin soppåse är att avfallskvarnen finfördelar matresterna. Detta sker så fort avfallsluckan stängs. Automatiskt tillförs rätt mängd pellets, som behövs för att få rätt balans i komposten. Det malda avfallet hamnar i kammare ett, processkammaren. Genom tillförsel av syre startar mikroorganismernas arbete, som höjer temperaturen och bryter ner komposten. Efter ca två veckor transporterar maskinen över materialet till kammaren två. Där får komposten eftermogna i lugn och ro utan att färskt material kommer in och stör processen. Efter ytterligare två veckor avstannar mognadsprocessen och kammare två kan tömmas för direkt användning som kompostgödsel. I maskinen tillförs hela tiden syre och materialet bearbetas av roterande armar, allt för att få en bra och välbalanserad kompost. Borta är gamla tiders illa luktande soprum. En rätt skött modern kompost luktar inte. Internationellt intresse för svenska lösningar på sopberget Det svenska sättet att minska sopberget genom kompostering på plats i bostadsområdena har väckt stort internationellt intresse. För Joraform har det inneburit att man idag har samarbetsavtal med 14 utländska distributörer världen runt. Det stora intresset innebär även ofta återkommande studiebesök av utländska delegationer som alla är väldigt imponerade av svenskarnas vilja att sopsortera Klas Bergqvist Borta är gamla tiders doft av soprum. Enkelt, rent och prydligt inne i en modern miljöstation med kompost. Våra myndigheter på såväl statlig som kommunal nivå är effektiva och i jämförelse med många andra länder obyråkratiska och sakliga. Och inte minst serviceorienterade. Formerna för denna dialog med medborgarna och arbetsformerna i den offentliga organisationen känns emellertid alltmer föråldrade. Och därför är det lite förbryllande att vi gör så lite för att utveckla dem. Når inte fram Vi vet att de metoder vi tillämpar inte når fram till vare sig barn eller unga och inte heller till invandrare. Och vi vet också att anspråken på staden och dess offentliga rum för andra verksamheter och livsformer är annorlunda idag än när metoderna utvecklades. Det gäller särskilt anspråken från de här grupperna, som dessutom i hög grad saknar politiskt inflytande. Våra samrådsmetoder och organisationsformer är årsbarn med det svenska folkhemmet. Hur långt befinner vi oss inte från detta paradigm idag? Och därmed också från dess arbetsmetoder? För att göra någonting åt avståndet mellan rådande praxis och verklighet har fonden Realdania tillsammans med arkitekterna Stig L Andersson och Jan Gehl genomfört projektet Bedre Byrum. Föreningen har uppmanat de danska kommunerna att föreslå hur de skulle vilja förbättra städernas offentliga rum. Bland idéförslagen har en expertpanel utsett tjugotre projekt som har fått ett ekonomiskt stöd för att utveckla sina idéer. Ett antal projekt kommer att genomföras med femtioprocentigt stöd från Realdania. Urbana mötesplatser Alla slags offentliga rum har ingått i tävlingen: torg, platser, parkeringsområden, hamnarealer, transitområden, trafikterminaler, restområden, gator, vägar, gång- och cykelvägar, alléer, boulevarder, parker, planteringar och andra gröna rum. Den avgörande förutsättningen är att det är platser där stadens invånare vistas och rör sig och där stadsrummen kan komma att fungera som urbana mötesplatser. Syftet med initiativet, som för övrigt har vissa likheter med den stadsförnyelsekampanj som den borgerliga regeringen genomförde på 1980-talet, är bland annat att stimulera till andra samarbetsformer. Det gäller samarbetet mellan privata och offentliga aktörer och det gäller samarbetet mellan experter och medborgare. Det handlar om att få bättre stadsrum genom en ökad samverkan. Ytterst handlar det danska initiativet om insikten om att stadsplaneringen de senaste årtionden har haft tyngdpunkt på stadens funktionalitet snarare än på dess upplevelsevärden och egenskaper för människornas möten och aktiviteter. Att planering och genomförande av expertorganisationer enligt stuprörsmodell inte utgör en garanti för kvalitet. Och inte minst i erkännande av stadens och därmed stadsrummens betydelse för samhällets ekonomiska utveckling, och att denna utveckling fordrar andra former för deltagande av såväl näringsliv som människorna som berörs. Problembeskrivningen känns igen också i Sverige. Stadens sociala liv Vilka är slutsatserna av det danska experimentet? För det första är det uppenbart att förslagen innebär en poängtering av stadsrummens betydelse för stadslivet. Inte bara som utemiljöer eller fria områden mellan hus, vars främsta egenskap är att de är undantagna exploatering. Deras uppgift för stadsbon och besökaren är inte bara att ge utrymme för promenaden eller naturupplevelsen eller cafékulturen, utan de utgör navet i stadens sociala liv. Ett genomgående inslag i de flesta projektförslagen är omsorgen om sportorienterade aktiviteter för ungdomar. Aktiviteter som vi i regel ser förvisade till städernas ytterområden. Bakgrunden uppges vara att samtliga projekt har tillkommit i en nära dialog med medborgare särskilt de unga. En slutsats som utvärderingsgruppen kommit fram till är att förslagen i flertalet fall låter sig genomföras utan att kollidera med särintressen eller kollektivets behov av trygghet och tillgänglighet. Omvärdera experterna De danska erfarenheterna utgör ett memento för våra egna förvaltare av stadsrum, antingen det rör sig om stadens parker eller torg. Kanske är det så att en utökad dialog med stadens brukare leder till att vi får omvärdera en del av experternas syn på goda stadsrum? Och kanske är det så att vi just nu med ungdomskulturens globalisering och stadskulturens internationalisering behöver ny kunskap om betydelsen av goda och framför allt bättre stadsrum. Vi kanske behöver en egen Bedre byrum för bättre stadsrum? Fråga regeringen, det har Movium gjort men ännu inte fått något svar. Ole Reiter Ole Reiter är chef för Movium centrum för stadens utemiljö vid SLU. Han har tidigare varit stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg respektive Sundbyberg. Dessförinnan var han bland annat ämnessakkunnig i regeringskansliet samt kommittésekreterare i Stadsförnyelsekommittén

8 40 fastighetsförvaltaren nr Ett debattinlägg från Movium GRÖN STAD - klimatsäker stad Den alltmer allmänt utbredda insikten om effekterna av klimatförändringarna och nya rön inom forskningen innebär en ny och önskvärd insikt om betydelsen av den offentliga miljön, särskilt den gröna miljön, för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. En forskargrupp vid Universitetet i Manchester har beräknat att endast en tio-procentig ökning av gröna områden i stadsbygden kan minska temperaturen i våra städer med så mycket som fyra grader Celsius. Hälsosam svett Det är mycket. Denna minskning av temperaturen motsvarar nämligen den prognostiserade ökningen av temperaturen på våra breddgrader till omkring år Minskningen beror på vattnets kylande effekt när det avdunstar från blad och vegetation. Det är samma effekt som när vi människor svettas. Genom fler gröna områden, och mer växtlighet i våra städer över huvudtaget, förbättras klimatet. Klimatförändringarnas effekt på temperaturen är särskilt angelägen i städerna eftersom det kan bli upp till tolv grader varmare i staden än på landet, beroende på den värme som byggnader, vägar och trafik alstrar och avger till omgivningen, anser man. Uppväger klimatförändringar Genom GIS-analyser av Stor-Manchester ( Greater Manchester ) har ett forskarteam, under ledning av Dr Roland Ennos, expert i biomekanik vid Manchester fakultet för Life Sciences, tillsammans med professor. John Handley, chef för Centrum för Urban Regional Ekology (CURE) och Dr. Susannah Gill vid Universitetet för Miljö och utveckling (School of Environment and Development), beräknat att en utökning av stadens gröna områden med endast tio procent i princip skulle kunna uppväga effekterna av klimatförändringarna. Våra modellstudier visar att flödet i dagvattensystemen kan komma att öka med omkring åttio procent. En sådan minskning är av stor betydelse för människans välbefinnande och hälsa i våra städer. Man bör ta tillfället i akt att öka andelen gröna områden i samband med förändringar i bebyggelsestrukturen, såväl som att plantera träd och utveckla gröna tak, menar forskargruppen. Kontrast till förtätning Det är onekligen ett påpekande som utgör en kontrast till den åtminstone i Sverige pågående trenden till förtätning i våra städer. Därtill kommer den redan i dag kända effekten av träd för minskningen av partiklar i luften, ungefär tre gånger bättre än gräs. Forskningsresultaten, publicerade i tidskriften Built Environment, har också undersökt effekterna av en utökad andel gröna områden för möjligheterna till fördröjning av regnvattnet i staden, också detta en aktuell fråga som en följd av klimatförändringarna. Omkring 2080 kommer inte bara somrarna att bli varmare, utan vintrarna våtare. En regnig vinterdag kan medföra nästan femtio procent mer regn än i dag, säger Dr Ennos. Våra modellstudier visar att flödet i dagvattensystemen kan komma att öka med omkring åttio procent, säger han vidare. Det innebär i de flesta städer kraftiga översvämningar i dagvatten- och avloppssystem. Redan idag är som bekant dagvattensystemen i många städer underdimensionerade. Mer grönska behövs Dessvärre är en tio-procentig utökning av grönytor i staden inte tillräcklig för en bättre upptagning av regnvatten i marken. Därför kan det behövas ytterliga tillskott i form av grönområden och natur i stadens närhet. Det beror på att de varmare sommarmånaderna kommer att ställa krav på bevattning av parker och grönområden för att bibehålla växtlighetens kylande effekter. För att få växtlighetens kylande effekt att fungera när den behövs som mest, bör städer utveckla metoder för att magasinera vatten, menar Dr. Ennos. Det kan alltså innebära att vi behöver se framtida urbana grönområden och utemiljön i stadslandskapet också som magasin för regnvatten för bevattningen av stadens grönytor. Klimatsäkra städer Med andra ord är det dags att fundera mer över möjligheterna att klimatsäkra våra städer. Det innebär behov av att analysera stadslandskapet och betrakta gröna områden som någonting mer än väsentliga kvaliteter för den sociala miljön och för städers inbördes konkurrens genom att erbjuda människor omväxlande och upplevelserika utemiljöer. Gröna områden i stadslandskapet är alltså på lång sikt också en väsentlig resurs för människors långsiktiga välbefinnande också i perspektivet av den globala uppvärmningen. Det är en viktig uppgift för den gröna sektorn. Och klimatsäkrade städer kan bli en viktig resurs inte bara för människors välbefinnande utan även för våra städers utveckling i den globala konkurrensen mellan, inte bara städer, utan världsdelar. Ole Reiter Ole Reiter är chef för Movium centrum för stadens utemiljö vid SLU. Han har tidigare varit stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg respektive Sundbyberg. Dessförinnan var han bland annat ämnessakkunnig i regeringskansliet samt kommittésekreterare i Stadsförnyelsekommittén

9 fastighetsförvaltaren nr Taket, den femte fasaden, är avgörande för hur ditt hus mår Det är inte vatten, vind eller snö utan gammalt bråte, löv och smuts som sätter igen vattengångarna och orsakar skador i tätskiktet, som är takets värsta fiende.att hålla rent en till två gånger om året betyder att takets livslängd ökar betydligt, allt beroende på takets nuvarande kondition. Att reparera en liten rostskada eller kitta igen ett mindre hål är en affär på ett par hundralappar. Jämför det med vad ett nytt tak kostar. Allt fler väljer idag att teckna avtal med sin plåtslagare för service och underhåll. Fördelarna är flera. För det första får man kontinuerlig tillsyn av taket och kan åtgärda småfel innan de hunnit orsaka större skador. För det andra är det idag sådan brist på kompetenta plåtslagare att man riskerar att stå utan hjälp när akuta problem uppstår. Skriv avtal om service och underhåll för ditt tak Plåtslageriernas Riksförbund rekommenderar sina medlemmar att skriva avtal med kunderna, fastighetsägarna, för service och underhåll av tak. Fördelen för husägaren är att han vet att någon regelbundet inspekterar taket, lämnar hälsorapport och föreslår åtgärder innan något allvarligt händer. I serviceavtalet ingår oftast en årlig totalkontroll med besiktningsprotokoll och åtgärdsförslag för uppstignings- och skyddsanordningar, vattenavrinning av olika typer, underhållsbehov som målning, taktäckning och detaljer på taket. I samband med besiktningen städar man också upp taket, ser över avrinning och hängrännor. Alla takarbeten tillhör plåtslagaren Det är plåtslagaren som är expert på att arbeta säkert på tak. Därför har plåtslagarens arbetsuppgifter med åren utvidgats till att också omfatta snöröjning, ventilationsanläggningar mm och installation och underhåll av smarta värmekabelsystem som förhindrar isbildning. Snö och is på taket, fastighetsägarens ansvar Snö och is kan utgöra en risk i hängrännor och stuprör. Det tragiska dödsfallet i Stockholm för några år sedan när en ung pojke dödades av en nedfallande istapp har aktualiserat ansvarsfrågan. Enligt lag är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för allt som händer runt huset. I förebyggande syfte väljer därför många idag att installera värmekabelsystem som smälter snö och is i hängrännor och stuprör och därmed förhindrar att det bildas istappar. Systemen minimerar risken för personskador samt skador på fastigheten som kan orsakas av inträngande vatten, frostsprängning mm. Den moderne plåtslagaren är experten på området. Underhåll av ventilation Många plåtslageriföretag arbetar också med ventilationsanläggningar såväl på taken som inne i fastigheterna. För att ventilationsanläggningen skall fungera som den gjorde när den var ny är det viktigt att den får regelbunden tillsyn. Att tillse att luftkanalerna är rena, att filtren byts i tid, kontrollera och justera remmar. Allt detta är sådant som du kan skriva in i avtalet med din plåtslagare om regelbunden service för ditt hus bästa. Det bästa med serviceavtalet är också att du vet att du snabbt får hjälp, om en akut situation trots allt skulle uppstå. Klas Bergqvist Byt ut de gamla portarna! Låt experten göra jobbet - monterat och klart! GaragePortExperten finns på 26 orter runt om i landet och är störst i Sverige på garageportar och portöppnare. Vi säkerhetsbesiktigar ert portbestånd och lämnar offert på åtgärder och byten - monterat och klart. På våra utställningar runt om i landet kan du se och testa den nya generationen säkra garageportar! Vi lämnar marknadens bästa garantier, minst två år på material och hela fem års garanti på arbetet. Anlita experten - tryggt, bekvämt och mycket prisvärt! Portar i garagelängor och hyresfastigheter kan numera enkelt förses med individuell fjärrstyrd öppning. Moderna, snyggt designade garageportar blir ett lyft för hela fastigheten och bostadsområdet! Kontakta oss för offert redan idag! Välkommen till våra utställningar! FÖR INFORMATION OM NÄRMASTE GARAGEPORTEXPERT OCH ÖPPETTIDER, GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA ELLER RING w w w. g a r a g e p o r t e x p e r t e n. s e

10 42 fastighetsförvaltaren nr Ekostaden Augustenborg Bostadsområdet Augustenborg i Malmö var när det byggdes på 1950-talet för MKB (Malmö Kommunala Bostäder) ett modernt och populärt område i folkhemsandan. Under 1970-talet började dock lägenheterna kännas omoderna och folk flyttade från området. Detta fick till följd att det hamnade i ett socialt ansträngt läge. Sedan 1990-talet har MKB arbetat med att återupprätta områdets status, vilket ledde fram till i projektet Ekostaden Augustenborg. Lugn och harmoni i Ekostaden. Vattenstråk och öppet dagvattensystem. Tidigare drabbades Augustenborg av översvämningar varje år, vilket skadade lågt belägna byggnader i bostadsområdet. Därför har nya lösningar för dagvattenhantering provats. På Augustenborg är det första gången i Europa som en hel befintlig innerstadsdel får ett konsekvent genomfört öppet dagvattensystem. Man har för första gången i Europa på ett konsekvent sätt skapat ett öppet dagvattensystem i en innerstadsdel, där små, medelstora och stora kanaler samlar upp regnvatten från tak och hårdgjorda ytor och leder det till dammar som både är funktionella och utgör ett vackert inslag i utemiljön. Detta minskar också belastningen på ledningsnätet och bidrar till att undvika översvämningar. Vissa av ytorna har permanent vatten, andra är markeringar i kvartersbilden över var vatten kommer att finnas vid regn vid stora nederbördstillfällen. Tillsammans ger det spännande effekter i miljön, väsensskilt från de lite trista gårdsmiljöer som normalt finns i bostadsområden från den här tiden. Fångar upp regnet redan på hustaken Mer än kvadratmeter av taken i området har förvandlats till en botanisk trädgård täckt med mossa och sedum. Växtligheten tar på ett naturligt och effektivt sätt emot regnvattnet och minskar också mängden regnvatten som når marken. På så sätt hindras vattnets fart ner och flödet blir mycket jämnare vilket bidrar till att minska de problem med översvämningar som ofta drabbade Augustenborg. Dessutom förlänger växterna takens livslängd. De som har varit involverade i projektet, har suttit i allt från formella design- och informationsmöten till spontana träffar på bostadsområdets parkbänkar. Allt för att tillfredsställa olika intressen och hitta de mest optimala lösningarna. ISS Landscaping har ansvaret för den yttre skötseln i stadsdelen, såväl grönområden som lekplatser, planteringsytor, gångar, dammar och andra vattenanläggningar. Uppdraget att genomföra den dramatiska omgestaltningen av det nedgångna bostadsområdet gick till ISS Landscaping, som sedan starten 1992 snabbt har vuxit till ett av Sveriges största företag i branschen. De arbetar med projektering, anläggning och skötsel av mark och utemiljö, men har även specialiserad personal för besiktning och utbildning. Målet är att skapa ett företag med verksamhet över en stor del av landet, uppbyggt av kunskapen från många lokalt etablerade duktiga medarbetare. Det ger möjlighet till en rationell upphandling och en enhetlig kvalitet på företagets tjänster. Genom att många duktiga specialister från olika företag samlats i en stor gemensam organisation kan ISS Landscaping också erbjuda spetskompetens inom varje del av sina verksamhetsområden. Ett nära samarbete med de boende I Ekostaden har MKB, ISS Landscaping och de boende varit mycket aktiva i såväl idéfasen som själva genomförandet. Bostadsgårdar och fasader har byggts om, park- och trafikmiljöer har förnyats och nya bostäder har byggts för områdets seniorer. Även andelen gröna ytor har utökats och förbättrats. Vattenstråk och öppet dagvattensystem. Våra systemlösningar är bra för dina kunder! Beijer Electronics AB marknadsför produkter passande i ett heltäckande koncept för fastighetsautomation. Väl beprövade lösningar i ett stort antal anläggningar utförda av partners över hela landet. Med en öppen och flexibel lösning erhåller slutkunden en anläggning som på bästa sätt uppfyller en bra driftsekonomi i en säker och förbättrad inomhusmiljö

11 fastighetsförvaltaren nr Digital terrängmodellering en vinnare på golfbanan Text: Ann-Sofi Holmgren Bilder: Golf Engineers Vyerna är som hämtade direkt ur turistbroschyren. Öppna landskap, strålande utsikt och blånande berg. Här i Valencia på spanska Costa Blanca, har golfbanearkitekterna från svenska Golf Engineers hittat nya uppdrag. Den första av två banor projekteras just nu med golfproffset Helen Alfredsson som fadder, och ska stå klar för spel inom två år. samtidigt optimala förutsättningar för gräset att växa och gro så alltför torrt är ett kardinalfel åt andra hållet. Visualisering säljer nya banor Men Golf Engineers tar programmet till hjälp även i ett större sammanhang än för själva projekteringen. Visualiseringsmöjligheterna i Civil 3D ger helt nya förutsättningar för att visa fram ett skisstänk för presumtiva kunder, och visa och sälja in olika tankar och idéer om hur en bana kan utformas. Här är 3D en stor fördel eftersom det är så lättbegripligt, anser man på Golf Engineers även en lekman förstår en 3D-bild. -Vi har gått från en hantverksmässig hantering av projekteringen till en digital på relativt kort tid och ser verkligen fram emot att implementera det här systemet fullt ut. Möjligheten att exempelvis spela banan innan den är klar är inte långt borta, säger Mikael Gyllenhammar. Banan i Valencia kommer att bli speciell på många vis. Förutom ett hotell, spa, träningsakademi, löparslinga och vandringsled i skogen, kan området förhoppningsvis även komma att erbjuda möjligheter till jakt. Granne med golfbanan ligger nämligen tusen hektar skog med jakträtt. Men innan man kommer så långt ska Johan Sandqvist avsluta sina ritningar och bygghandlingar, och gå banan på plats nere i Valencia inför sista finputsningen av konstruktionsarbetet. Omedelbart därefter startar bygget. DIGITAL TERRÄNGMODELLERING I 3D GRUN- DEN FÖR EFFEKTIV MARKPROJEKTERING Den plattform som Golf Engineers har valt för sitt arbete med digital terrängmodellering, AutoCAD Civil 3D, har en rad smidiga funktioner för landskapsarkitektur och passar därför väl för just golfbaneanläggning. I 3D utnyttjar man så kallade triangulerade nät vilket tillför en helt ny dimension vid arbete med terräng. Svenska golfproffset Helen Alfredsson står fadder till San-Agustin-banan i Valencia och ser med intresse hur den växer fram. Här syns hon på siten tillsammans med Björn af Klercker, hennes manager som även är styrelsemedlem i Golf Engineers. Nytänkandet hos golfföretaget är stort och till detta hör moderna cadverktyg i 3D. Med hjälp av AutoCAD Civil 3D går projekteringsarbetet snabbt och enkelt och den täta och dagliga kontakten med Valencia kan senareläggas. -Trots närheten till kusten ville vi inte skapa en ren seaside-bana, utan strävar efter något med en mer kontemplativ känsla, förklarar en av arkitekterna hos Golf Engineers, tillika vd Mikael Gyllenhammar. -Läget är tyst och lugnt och med ett naturskyddsområde i direkt anslutning. Till de naturliga förutsättningarna hör också en härligt omväxlande terräng varför vi satsar på att använda den natur som är och inte ändra för mycket.den som ska tolka dessa spännande intentioner och överföra dem till krass verklighet är Johan Sandqvist, projektledare och ingenjör på Golf Engineers. Med hjälp av hans ingenjörskunnande projekteras just nu banan i AutoCAD Civil 3D. Till skillnad från traditionella landskapsprogram, som baseras på analoga kurvor, skapar Civil 3D en intelligent och dynamisk terrängmodell med en mängd information inbyggd. -För golfbaneanläggning har programmet en rad fördelar, konstaterar Johan Sandqvist. -Den kanske mest lönsamma av dessa är möjligheten att räkna på och genomföra balansering av olika massor. Vi ritar banan direkt på 3D-modellen över den befintliga markytan. Med programmets hjälp kan man se skillnader i massor och ytor och noggrant beräkna differenserna så att man slipper frakta stora jordmassor långt till höga kostnader. I stället kan man använda dem i nära anslutning till ursprungsplatsen genom att exempelvis höja en green lite grann. Ekologin ett mervärde Ekologin är en annan aspekt som Johan Sandqvist och Golf Engineers vill vara noga med, och får hjälp med i Civil 3D. Golfbanor anläggs ju ofta i områden med stora naturvärden och samarbetet med biologer vid projekteringen är idag närmast en självklarhet. Det är viktigt att exempelvis kunna anpassa lutningen på en dammslänt noga, så att den ger optimala förutsättningar för växt- och djurliv. Ett rikt fågelliv och surrande insekter ger mervärden år området och lockar de verkliga golfkonnässörerna. Just dammar blir det några stycken på banan i Valencia, konstaterar Johan Sandqvist. -Det är ett måste eftersom banan ligger i ett höglänt och torrt område. Utan dammar skulle vi inte ha vattenförsörjning nog för området. Men det är det enda större ingrepp som görs i den här vackra naturen, den ska i övrigt få stå för sig själv. Vatten en hel vetenskap Vatten och golfbanor är för övrigt en hel vetenskap som det snabbt går att förlora sig i. Johan Sandqvist visar hur man med programmets hjälp exakt kan beräkna vattenavrinning och hur man även kan vinkla exempelvis greener och utslagsplatser några grader mot öster, för att de snabbt ska torka upp från morgondagg under tidiga morgnar. Golfare är ju, som bekant, ett morgontidigt släkte och ingen uppskattar en våt bana. Viktigt är dock Scorekort och banguide direkt ur programmet Hos Golf Engineers består verksamheten av tre delar konsultverksamhet och projektering, drift av färdiga banor och eget ägande. Inom samtliga områden har dataunderlag från Civil 3D betydelse och ger nya möjligheter. Man kan exempelvis göra väsentligt snabbare och exaktare estimat när det gäller bygg och projektering, i driftfasen kan kostnaderna för att underhålla olika ytor beräknas bättre och underlag som exempelvis scorekort och banguider kan genereras direkt ur programmet. Med hjälp av triangulerade nät, enkelt beskrivet ett nät av små trianglar som visar både bredd, djup och höjd, skapas en dynamisk terrängmodell med en mängd information integrerad. Landskapsarkitekten får en intelligent 3D-modell där varje objekt bär med sig värdefull data, och själva modellen blir totalt sett många gånger innehållsrikare än tidigare. Som en följd blir det enklare att analysera sådant som vattenavrinning, markplanering eller att exempelvis skapa en visualisering med perspektiv. I AutoCAD Civil 3D kan resultaten av projekteringsarbetet enkelt översättas till olika former av renderingar, vissa med nära fotorealistisk kvalitet. Flaggstångsfabriken i Huddigsvall Flaggstänger i trä

12 44 fastighetsförvaltaren nr Världsnyhet på Elfack-mässan i Göteborg: Aura Light lanserar världens första högtrycks-natriumlampa i Long Life-version Idag går 50 procent av gatukontorens budget till byte av gatubelysning. Nu kan svenska kommuner spara hundratusentals kronor genom att bara gatlampor vart tolfte år i stället för vart fjärde. Samtidigt gör de en insats för att minska växthuseffekten. Det är svenska Aura Light som lanserar världens första högtrycksnatriumlampa i Long Life för gatubelysning, som håller tre gånger så länge som en vanlig gatlampa och bara orsakar en tredjedel så mycket koldioxidutsläpp. Vi var först med lysrör i Long Life, och nu är vi först igen med högtrycksnatrium i long life-version, säger Fredrik Sventelius, vd på Aura Light. Lanseringen är en del i Auras strategi Den stora miljöutmaningen, där målsättningen är att minska koldioxidutsläppen med ton på 15 år genom att fler kommuner och företag går över till Long Life-belysning. Vanliga högtrycksnatriumlampor som används för belysning vid vägar, i tunnlar, på parkeringsplatser och i industriområden håller i genomsnitt i fyra år. Auras nya högtrycksnatriumlampa i Long Life-version håller i 12 år. Det innebär att kommunernas kostnader för byte av gatubelysning kan minska till en tredjedel av den nuvarande kostnaden. En kommun som har ljuspunkter och väljer Long Life i stället för vanliga högtrycksnatriumlampor sparar närmare 1,7 miljoner kronor i minskade byteskostnader. De pengarna skulle kommunerna i stället kunna använda till att exempelvis bygga fler lekparker eller idrottsplatser för barn och ungdomar. I DAG KOMPOSTERAR PERSONER SITT MATAVFALL I EN JORAKOMPOST Är ni en av dom eller funderar ni fortfarande på hur ni ska ta hand om Ert matavfall? Kontakta Joraform Vi har lösningen även för Er Vår senaste modell JK5100 kan hantera upp till ca liter matavfall per månad. Joraform tillverkar moderna och användarvänliga komposteringsmaskiner för bl a flerbostadshus, skolor och övriga storkök. De pengarna skulle kommunerna i stället kunna använda till att exempelvis bygga fler lekparker eller idrottsplatser för barn och ungdomar. Eller till att lysa upp fler gator och parker, och öka säkerheten för kommunens invånare, säger Fredrik Sventelius. Det finns ytterligare fördelar med Long Life-belysning. Stopp i trafiken kan undvikas, eftersom man inte behöver stänga av hela eller delar av vägar och tunnlar när lamporna ska bytas. Dessutom är de bra för klimatet eftersom de bara orsakar bara en tredjedel så mycket koldioxidutsläpp som den vanliga högtrycksnatriumlampan. Det beror på att man bara behöver tillverka en tredjedel så många lampor och då går det följaktligen bara åt en tredjedel så mycket energi för produktion och transport, säger Fredrik Sventelius. Auras nya högtrycksnatriumlampa i Long Life finns tillgänglig från och med oktober. Om Aura Light Aura Light AB är ett dotterbolag till Aura Light International som tillverkar, utvecklar och säljer högkvalitativa ljuskällor. Kärnverksamheten är att sälja patenterade Long Lifelysrör som kännetecknas av extra lång livslängd, låga driftskostnader och liten miljöpåverkan. Grunden till Aura Light lades 1930 under namnet Lumalampan. Kunderna finns huvudsakligen inom industrin och den offentliga sektorn. Aura Lights huvudkontor ligger i Stockholm medan kundservice, utveckling och produktion finns i Karlskrona. Företaget har dotterbolag i Sverige samt i ytterligare sju länder i Europa. Totalt har koncernen cirka 160 anställda och omsatte 325 MSEK år För mer information se Arne Öster JK5100 Användarvänlig Kraftig kvarn som maler avfallet Automatisk syresättning Automatisk omblandning Automatisk pelletsdoserare JORAFORM AB Marknadsledande på kompostering Faktaruta: Aura Light AB bildades 1999 som ett dotterbolag i Aura Light International-koncernen, med ansvar för försäljningen på de svenska och danska marknaderna. Det är ett sälj- och marknadsbolag med huvudkontor i Solna utanför Stockholm och totalt 21 anställda. Order/ Kundservice, utveckling och produktion, samt koncernens huvudkontor och produktion finns i Karlskrona.

13 fastighetsförvaltaren nr Fastighets-IT vad är det? IT Bort med is och snö på taket! Fastighets-IT har funnits som begrepp sedan början av 90-talet. Begreppet innebär att integrera systemen inom en fastighet till ett gemensamt styrsystem. Detta görs för att underlätta kontroll, övervakning och lagring av information. Genom att automatisera funktioner som till exempel ventilation, värme och kyla kan komfortgraden i fastigheten öka samtidigt som man kan uppnå en ökad energieffektivisering. Modern data- och kommunikationsteknik tillämpad på fastigheter innebär nya möjligheter för hyresgäster, byggentreprenörer, fastighetsförvaltare och installatörer. Ett nytt högteknologisk koncept, i form av fastigheter med intelligenta och integrerade bas- och tilläggsfunktioner växer fram på marknaden. De olika funktionerna styrs automatiskt, samtidigt som de samverkari ett nätverk. I sammanhanget kan man då skapa en gemensam fastighetsportal som kan användas av både den förvaltande personalen och hyresgästerna. Fastighetsportal En fastighetsportal ger en samlad bild av all den information som finns och krävs runt en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Här hanteras allt - från det överordnade styrsystemet och energiuppföljning till dokumenthantering och allmän information. Allt via ett webbgränssnitt vilket gör det tillgängligt och enkelt. Genom webbtekniken kan all information göras tillgänglig via ett eget intranät eller externt via Internet. Säkerheten är en viktig del i fastighetsportalen. Informationen kan göras tillgänglig för alla men kan också begränsas med hjälp av väl beprövade säkerhetslösningar. Information hämtas via hemsidor och enkla menyval, du kan surfa dig fram till den information du önskar. Alllt detta ger en komplett lösning med tillgång till fastighetsnära information, tjänster, drift och förvaltning. Exempel på tillämpningar på olika nivåer är tjänster som tvättstugebokning via Internet och att kunna erbjuda det aktuella elbolaget möjligheten att fjärravläsa lägenheternas elmätare. Två system som används inom fastighets-it är LonWorks (Local Operation Network) - en kommunikationsteknik för att överföra information mellan olika elektriska enheter för att få dessa att samverka - och EIB (European Installation Bus) som kan användas för att styra till exempel belysnings-, kraft- och telesystem i fastigheten. LonWorks är utvecklat för att täcka alla behov när det gäller den rent tekniska kommunikationen och standarden har den egenskapen att den inte är avsedd för någon speciell bransch. Tekniken i LonWorks har utvecklats för att vara generell och den kan i princip ersätta alla i dag på marknaden befintliga installationer, processer och fältbussar. Arne Öster IT-jättar lanserar ny bredbandsteknik Några av världens största IT-företag med Microsoft, Google och Intel i spetsen har lanserat en ny teknik för trådlöst bredband i USA. De vill använda ledigt frekvensutrymme mellan TV-kanaler och utlovar hastigheter på 80 megabit per sekund. Post- och telestyrelsen säger att metoden är tekniskt möjlig att använda även i Sverige. När ett analogt tv-nät ersätts med ett digitalt frigörs mycket frekvensutrymme. Exempelvis i de frekvensluckor, så kallat white space, mellan närliggande TV-kanaler som då kan användas för helt nya tillämningar. Nu har några av världens största och ledande ITföretag gått samman för att utveckla en teknik som använder white space för trådlöst bredband. Sammanslutningen heter White Space Coalition vars främsta medlemmar är Microsoft, Google, Dell, HP, Intel, Earthlink och Samsung. Det första konkreta resultatet av samarbetet är en prototyp av en apparat som automatiskt letar upp ledigt frekvensutrymme och använder det för trådlös bredbandsuppkoppling. Enligt koalitionen ska det bli möjligt att bygga konsumentprodukter som klarar nedladdningshastigheter på 80 megabit per sekund, enligt Ars Technica. Men när Federal Communications Commission, FCC, som är USAs motsvarighet till svenska Post- och telestyrelsen, testade prototypen blev det ett fiasko. Testade trasig prototyp I en 85-sidig rapport konstaterar FCC att apparaten inte kunde hitta ledigt frekvensutrymme på ett säkert sätt och att den kunde orsaka störningar. Men nu har det visat sig att prototypen som granskades var trasig, vilket FCC inte upptäckte. Så nu har FCC fått en ny fungerande prototyp att prova. Den har testats av FCC med goda resultat, skriver Microsoft till nyhetsbyrån Internetnews. Post- och telestyrelsen har också uppmärksammat att det finns användbart ledigt frekvensutrymme mellan TV-kanalerna i det digitala marknätet. I rapporten Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TV-sändningarna upphört som de gjort på den förra regeringens uppdrag säger PTS att frigjort frekvensutrymme bland annat kan användas för mobilt bredband. En skillnad mellan trådlöst bredband via white space och wifi är att sändningarna sker på mycket lägre frekvens. Det gör att signalerna når längre och lätt tränger igenom exempelvis husväggar. White Space Coalition tror därför att tekniken passar för glesbefolkade områden som i dag saknar bredband. Arne Öster Till alla fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar Snö och is på taket? Vem bär ansvaret? Vi har lösningen! Vi är världsledande på värmekabel! Rätt dimensionering ger god driftsekonomi! Installationen är intjänad på 3 5 år! Installatörer och support över hela landet! Om du vill kan problemet vara ur världen nästa vinter! Ring oss så berättar vi mer! Tyco Thermal Controls Nordic AB Tel: Fax: E-post: V Ä R L D S L E D A N D E P Å V Ä R M E K A B E L

14 All säkerhet för fastigheten i ett system! PORTTELEFON TVÄTTSTUGEBOKNING PASSAGESYSTEM ELectrolux ELS Boka EL-LÅS LÄSARE LARM KAMERAÖVERVAKNING En bricka/tag ersätter hela nyckelknippan Nycklar ger en låg säkerhet, är dyrt och omständligt att hantera. RCOs nya säkerhetssystem R-CARD M5 MEGA tillgodoser behoven för såväl den lilla bostadsrättsföreningen som det stora kommunala bostadsbolaget. Fördelarna med ett helintegrerat system är många. Man kan börja med en mindre anläggning som ex.vis en dörr med kortläsare och tvättstugebokning för att sedan kunna utrusta fler dörrar med kortläsare, tvättstugebokning. När behov sedan uppkommer kan man senare komplettera med valda delar ur systemet som ex.vis porttelefon, larmsystem, grafisk presentation, kameraövervakning. Detta ger trygghet inför framtiden, valfriheten finns alltid. Låter det intressant? Gå in på eller ring för mer info.

15 fastighetsförvaltaren nr KNX Award för 2006 har tilldelats: IT Jan-Erik Hammarberg, Certus Elkonsulter, Stockholm Juryns motivering: Jan-Erik Hammarberg har tilldelats KNX Award för projekt Kv. Fräsaren 12, Solna Business Park. Jan-Erik har på ett exceptionellt sätt levererat elhandlingar på KNX som är ett föredöme för KNX tekniken. Jan-Erik har under många år arbetat med KNX tekniken och dess fördelar och är en ambassadör för KNX Priset utdelades under Elfack i Göteborg den 8/ av ordförande i KNX Sweden, Rikard Nilsson Totalt 8 projekt nominerades till KNX Award för Priset kommer att delas ut årligen och ges till installatör, konsult eller programmerare som har arbetat med KNX. Projektbeskrivning Kv. Fräsaren 12: Kvarteret Fräsaren ligger i Solna Business Park i Solna. Det är en kontorsfastighet med hyresgäster som ICA Maxi, ICA HK, Itella och SYSteam. I fastigheten finns 6 KNX anläggningar åt olika hyresgäster. Fastighetsägare är Fabege och installatör har varit Bravida. - Byggtiden under detta projekt har varit mycket kort, säger Jan-Erik Hammarberg och förklarar: - Det är en av fördelarna med KNX-tekniken att både projekteringsfasen och installationsfasen kortas ner med KNX. Funktioner kan adderas utan stora ingrepp i installationen vilket är en fördel för slutkunden. Arne Öster Trådlös turbostandard imponerar när den testas i praktiken Trots att n-standarden för trådlösa nätverk inte är helt färdigutvecklad, har den redan installerats vid ett universitet i USA. Det är första gången som tekniken används i större skala, och hastigheten imponerar. Den första större installationen av den nya snabba standarden för trådlösa nätverk, n, ger riktigt imponerande resultat. Trådlösa accesspunkter byggda på ett utkast av den kommande standarden, som kallas för draft n, har installerats vid Morrisville State College i New York. Detta är första gången som n används i någon större skala. Den nya standarden n lovar hastigheter på upp till 300 Mbit/s, vilket ska jämföras med nuvarande g som erbjuder 54 Mbit/s. Dessa siffror gäller dock oftast bara i teorin och man ska vara glad om man kommer upp i hälften av den utlovade hastigheten. Med n verkar dock situationen vara annorlunda. Matt Barber, nätverksadministratör vid Morrisville, har prövat att överföra filer från olika studentrum på campuset. Många gånger var hastigheten uppe i närmare 300 Mbit/s, vilket alltså är snabbare än ett vanligt, trådbundet 100 Mbit-nätverk. Även när man gick en bit ifrån låg hastigheten kring 250 Mbit/s n ska vara bättre än tidigare trådlösa standarder på att gå igenom väggar och klara av längre avstånd, och här verkar det ju som om tekniken faktiskt håller vad utvecklarna lovat. Arne Öster

16 48 fastighetsförvaltaren nr IT Nu inleds sista etappen I höst går Skåne, Blekinge, Värmland och stora delar av Västra Götaland över till enbart marksänd digital-tv. Etapp 5 är en av de mest omfattande hittills, både vad gäller antalet hushåll och den geografiska spridningen. När den är genomförd så har samtliga markhushåll i Sverige gått över från analoga till enbart digitala sändningar. Övergången sker i tre etapper: Värmland och Västerbotten den 3 september, Västra Götaland den 24 september samt Skåne och Blekinge den 15 oktober. Redan i slutet av maj kom ett rosa informationskuvert från Digital-TV-kommissionen i brevlådan hos samtliga hushåll i dessa områden. Totalt rör det sig om drygt 1,3 miljoner mottagare. Undantaget är de hushåll som omfattas av övergången i Västerbotten, vilka fick motsvarande information tidigare under våren. Broschyren redogör för grundläggande fakta kring övergången till digital-tv i marknätet och ger information om de olika alternativen för TVmottagning. Informationsbroschyren summerar det hushållen behöver veta inför övergångsdagen. Den går ut till samtliga hushåll, oavsett hur man tar emot sin TV-signal, eftersom det är viktigt att även de hushåll som faktiskt inte berörs vet vad som gäller, säger Stina Sandell, informatör i Digital-TV-kommissionen. SVT storsatsar på HD-TV HD-TV är framtidens standardformat och redan ska SVT dagligen erbjuda egenproducerad högupplöst TV på bästa sändningstid. Det slår SVT:s VD Eva Hamilton fast i ett beslut om vision, strategi och mål för HD-TV. Från och med den 26 maj kan också ungefär en miljon hushåll ha emot SVT HD via marknätet. Också TV4 satsar på HD-tekniken. Den 28 maj klockan började TV4 att sända serien 24 i HD-kvalitet i en egen HD-kanal, TV4 HD. TV4 HD är en parallellsändning av TV4, vilket innebär samma TV-tablå i TV4 HD som i TV4. Skillnaden är att vissa program sänds i HDformat. Vid sändningsstart sände kanalen cirka 5 timmar per vecka i HD-format. Allt eftersom utökas tablån med fler sändningar och program i HD-format. För att kunna se HD-TV krävs en HD-klar TV (LCD eller plasma), ett HD-TV-abonnemang samt en HD-TV-box. Arne Öster Astacus Från papper till dator... Allt som finns på papper överför vi till digital form. Dina pappersritningar blir CAD-filer upprättade enligt svensk standard. Stora projekt är inga problem, men också de allra minsta uppdragen kan utföras i Indien till rekordlåga priser. Prova du också! Läs hur på Hög kvalitet till lågt pris snabbare än någon annan! AutoCAD, ADT, ABS, Point, MagiCAD, MicroStation, ArchiCAD, CADvent m fl Sverige Norge Tyskland Danmark (Representant Blominfo AS)

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Ljudlandskap Malmö. Redovisning av försök vid St. Knuts torg. Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap

Ljudlandskap Malmö. Redovisning av försök vid St. Knuts torg. Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap Ljudlandskap Malmö Redovisning av försök vid St. Knuts torg Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap Partners: SLU, Movium, Malmö stad, Ramböll. Gunnar Cerwén Doktorand vid

Läs mer

Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön Nationella inspirationsmiljön Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastig heter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med

Läs mer

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se

www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se www.vindsvaningar.com Norr Mälarstrand 64 112 35 Stockholm 08-650 00 40 info@bltprojektering.se VÄLKOMMEN UPP! BLT Projektering siktar högt genom att skapa kvalitativa och stillfulla drömlägenheter av

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Sydafrikansk. med andäktig vy

Sydafrikansk. med andäktig vy Sydafrikansk sensuell elegans med andäktig vy Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på sin lista. En stor trädgård på berget utan

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt.

Bioterias Biobod. Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Bioterias Biobod Nu blir avfallsutrymmen lika smarta som det var tänkt. Biobod stor revolution för små fristående avfallsutrymmen. Att bygga små avfallsutrymmen utomhus kostar en hel del. Det som kostar

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer