Miljökontoret informerar om. Solarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökontoret informerar om. Solarium"

Transkript

1 Miljökontoret informerar om Solarium Våren 2009

2 Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljökontoret innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in tillsammans med en ritning som talar om hur lokalen ska inredas. Kontakta gärna miljökontoret tidigt i planeringen av din verksamhet så kan du undvika eventuella kostsamma och besvärliga ombyggnationer. Vid en tidig kontakt med miljökontoret kan du dessutom få ytterligare information om de bestämmelser som du är skyldig att följa. I det här informationsbladet har vi samlat information om solariers inverkan på hälsan samt de lagar och bestämmelser som gäller för solarieverksamheter. Observera att informationen inte är heltäckande för dig som tänker starta eller ta över en solarieverksamhet. Källor: Ultraviolett strålning och hälsa ett kunskapsunderlag, Arbetslivsinstitutet, 2002 Ultraviolett strålning och hudcancer en strategisk handlingsplan, 2003 Miljömål nr 6. Säker strålmiljö, Bilder: Googlebilder, Strålsäkerhetsmyndigheten Innehållsförteckning Solariums påverkan på hälsan 1 Statens strålskyddsinstituts bestämmelser om solarium 2 Övriga regler som berör verksamheten 3 Mer information baksida

3 Solariums påverkan på hälsan Antal nya fall av malignt melanom (st) Att använda solarium är inte riskfritt. Ultra - violett strålning från solen och solarier kan ge såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter. Solandet kan ge både ögon- och hudskador där malignt melanom är den allvarligaste. Hur stora skadorna blir beror på intensitet, exponeringstid och våglängdsområde. Malignt melanom och andra hudcancerformer är den form av cancer som ökat snabbast under åren. Upprepande brännskador särskilt i unga år anses vara en viktig orsak till uppkomsten av malignt melanom. Trots att sjukdomen grundläggs tidigt yttrar den sig inte förrän några decennier senare. För samtliga hudcancerformer anses den totala dosen UVstrålning ha betydelse för uppkomsten. Vid solning i solarium exponeras hela kroppen av en strålning som skulle kunna jämföras med den strålning vi skulle få från solen om ozonskiktet tunnades ut med 10 %. Utveckling över tid av antalet nya fall av hudcancerformen malignt melanom i hela landet fördelat på kvinnor och män (år ). Antal nya fall (st) Råd för att minska risken för hudoch ögonskador vid solarieanvändning: Sola inte utan att rådfråga läkare om du använder mediciner eller har en infektion. Använd alltid skyddsglasögon. Tvätta av kosmetika och andra hudpreparat innan du solar. Ta ut kontaktlinser innan solning i solarium. Solariet ska vara väl rengjort innan det används. Sola inte så att huden blir röd. Utsätt dig inte för mer än en bestrålning per dygn. Respektera rekommenderade doseringsregler. Antalet nya fall av tumör i huden, ej malignt melanom, åren Med "tumör i huden, ej malignt melanom" avses huvudsakligen skivepitelcancer. Sök upp läkare om du märker hudförändringar eller skador som inte läks. Duscha gärna efter solandet.

4 Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser om solarier Solarier är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, SSMFS 2008:36. Bestämmelserna ställer särskilda krav på strålskyddet i en solariesalong och innebär krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt utrustning används. Nedan följer en kort sammanfattning av vad som står i föreskriften. Krav för solarier enligt SSM:s föreskrifter Intill varje solariebädd ska SSM:s allmänna skyddsråd finnas uppsatt i A3- format. Kunden ska ha möjlighet att följa ett exponeringsschema och få information om hur länge personen i fråga kan sola beroende på hudkänslighet. Alla solarier ska vara kategorimärkta med UV-typ 3 eller S-märkta. Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka och kan användas utan särskild kompetens eller utbildning. Solarier ska vara försedd med originalrör enligt märkskylt eller godkända ersättningsrör. Lista över godkända ersättningsrör finns på SSM:s hemsida, Solarier ska vara synligt märkta med varningstexten Varning- ultraviolett strålning kan skada ögon och hud o.s.v.. Kunder ska erbjudas godkända skyddsglasögon utan att behöva fråga efter dem. Ett solarium ska ha ett tidur där kunden själv kan ställa in önskad soltid. Dessutom ska solariet vara försett med ett extra tidur som bryter strömmen efter en timme. Detta för att undvika brännskador. SSM:s allmänna skyddsråd

5 Övriga regler som berör verksamheten I Socialstyrelsens allmänna råd, 2006:4 (M), om yrkesmässig hygienisk verksamhet finns riktlinjer om utformning av lokalerna och inredningen samt skötselråd. Eftersom solarier är anmälningspliktiga gäller också förordningen om egenkontroll, 1998:901. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningens och myndighetens krav följs genom egenkontroll. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö. Lokalens utformning Lokalen för solarieverksamheten bör inte användas för andra ändamål, t.ex. som bostad. Om lokalen ligger i anslutning till den egna bostaden skall den vara väl avskild och fungera som en egen enhet. Lokalen bör vara utformad så att rengöring av såväl lokalytor som instrument underlättas. Det bör finnas ett ventilerat städutrymme försett med utslagsvask och rinnande varmoch kallvatten. Toalett ska finnas med flytande tvål och pappershanddukar. Information Information om hälsorisker i samband med behandlingen bör lämnas till kunden. Hygien Egenkontroll Kravet på egenkontroll är ett generellt krav som, gäller alla verksamheter. Du som bedriver verksamheten har ansvaret att se till att lagstiftningens och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Inom en verksamhet ska det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för de frågor som regleras av miljöbalken Dokumenterade rutiner ska finnas för att kontinuerligt kontrollera att utrustning och annat är i gott skick samt att drift och underhåll fungerar. Exempel på rutiner som bör finnas vid solarieverksamheter är skötsel- och städrutiner för rengöring av lokaler och installationer, hantering av avfall samt hantering av kemikalier. Solariebädden rengörs och desinficeras (gärna av personal). Desinfektionsmedel och papper ska finnas tillgängligt intill solariet. Genom god hygien förhindras olika smittor att spridas. Vanligaste smittorna är svampsjukdomar och vårtvirus. Skyddsglasögon ska desinficeras av personalen efter varje kund. Det går även bra om kunden använder egna godkända skyddsglasögon. Handdukar som används skall bytas och tvättas efter varje kund, eller vara av engångstyp. Tydliga instruktioner för rengöring av solariebädden ska finnas anslagna vid varje behandlingsplats.

6 Mer information: Strålsäkerhetsmyndigheten: Socialstyrelsen: Miljöbalken, förordningen om egenkontroll Kontakt med Borlänge kommuns miljökontor:

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Yrkesmässig hygienisk verksamhet Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

HYGIENRUTINER. Egenkontroll. förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola.

HYGIENRUTINER. Egenkontroll. förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola. Egenkontroll HYGIENRUTINER förskola och i tillämpliga delar för förskoleklass, fritidshem och tidigare skolår på Eketånga Montessoriskola. Spridning av infektioner i förskolegrupper går inte att undvika

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda.

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda. 1 Former av medlemsavtal Medlemsavtal som erbjuds är månadsavtal och förskottsbetalat solappen.se. Minsta inledande avtalsperiod är tolv månader om inte annat avtalats. Vid beviljande av medlemskap skall

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer