Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro"

Transkript

1 Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

2 2 MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy EN EN Art. 15a B-VG - VKF AEAI Art. 15a B-VG - VKF AEAI EGO HYDRO / STAR HYDRO SUITE HYDRO / CLUB HYDRO / MUSA HYDRO Nominell effekt (vatten luft) Nominell effekt (vatten luft) Max 11,6kW (10,0kW - 1,6kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) Max 15,0kW (13,0kW - 2kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,011% Min - 0,034% CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,009% Min - 0,034% Verkningsgrad Max - 91,5% Min - 96,0% Verkningsgrad Max - 90,8% Min - 96,0% Rökgastemperatur 140 C Rökgastemperatur 160 C Max. vattentryck 2,5 bar Max. vattentryck 2,5 bar Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD: Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD:

3 3 Introduktion VARNINGAR OCH GARANTI...7 1,1. Säkerhetsåtaganden...7 1,2. ARBETSANVISNINGAR...8 1,3. GARANTIVILLKOR Gränser Undantag TEORETISKA UPPLYSNINGAR FÖR INSTALLATION ,1. Pellets ,2. INSTALLATIONSANVISNINGAR ,3. DRIFTMILJÖ ,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET ,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN ,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG ,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN ,9. FUNKTIONSFEL KOPPLAT TILL DÅLIGT DRAG I RÖKGASKANALEN ,10. ANSLUTNING TILL VATTEN INSTALLATION OCH MONTERING STAR HYDRO Dimensioner CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner MUSA HYDRO Dimensioner ,2. BEREDNING OCH UPPACKNING ,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Installation av kakeltoppen Fästning av sidorna av kaminen MUSA ,4. Anslutning till vatten Anslutningar till anläggningen Fyllning av systemet... 32

4 4 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Installationsdiagram för uppvärmning Värmeanläggning diagram i kombination med en panna Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank ,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER ,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN FUNKTION ,2. INSPEKTION FÖRE TÄNDNING ,3. PÅFYLLNING AV PELLETS ,4. RÖRLEDNING FÖR EXTRA FÖRRÅD (TILLBEHÖR) ,5. KONTROLLPANELENS DISPLAY ,6. ALTERNATIV SOM SKA GÖR I DET FÖRSTA BELYSNING Ställa in tid och dag Inställning av språk För att ställa in formeln ,7. KONTROLL AV VATTENTEMPERATUR I PANNOR ,8. FÖRSTA TÄNDNING Anmärkning på den första bränningen ,9. FUNKTIONSLÄGEN Automatisk drift Sensor för omgivande lufttemperatur Ansluta en extern termostat och dräneringstank Automatisk drift med AUTO-ECO Aktivering / inaktivering av AUTO-ECO ,10. VILOLÄGE ,11. TIMER TERMOSTAT Aktivering av tidsstyrd termostat och välja ett program Inaktivering av timer-termostat ,13. EXEMPEL PÅ DAGLIG PROGRAMMERING ,14. SÄKERHETSANORDNINGAR ,15. Signalering av LARM ,16. Lämna larmvillkoret Blockering av kamin UNDERHÅLL OCH RENGÖRING... 55

5 5 5.1 Dagligen eller Veckovis städning (utförs av användaren) Kontrollera var 2-3 dag Rengöring av luftfilter Rengöring av värmeväxlare Rengöring av matta ytor och ytor i rostfritt stål Rengöring av målade objekt ,2. Städarbetet är med utbildad kunnig person Urdriftställning (säsongens slut) ,3. Inspektion inuti KOMPONENTER KOPPLINGSSCHEMAN... 61

6 6 Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för valet av våra MCZ-produkter och speciellt för valet av För en optimal funktion av kaminen och för att på bästa sätt kunna dra fördel av värmen och välbefinnandet som lågan sprider i ditt hem, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan en första tändning. Vi påminner dig även om att pelletskaminen INTE FÅR användas av barn som skall hållas på ett säkert avstånd! Översyn av handboken. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkter utan föregående meddelande, utan att förbättra dem. Total eller delvis återgivning av den här handboken utan tillåtelse från tillverkaren är förbjuden. Förvaring och användning. Hantera handboken väl och förvara den på en plats där den lätt och snabbt kan kommas åt. Om denna handbok tappas bort eller förstörs eller är i dåligt skick, beställ en kopia av din återförsäljare eller direkt av tillverkaren genom att uppge produktens artikelnummer. Ett mycket viktigt stycke eller som kräver en speciell uppmärksamhet skrivs med fet text. Kursiv text hänvisar dig till andra avsnitt i handboken eller för eventuella ytterligare förklaringar. Symboler i den här GUIDE VARNING: Denna varningssymbol uppmanar att du noggrant läser och förstår meddelandet som den symboliserar eftersom en försummelse att följa anvisningarna kan orsaka allvarliga skador på kaminen samt kroppsskador. INFORMATION: Med denna symbol uppmärksammas viktig information för en korrekt funktion av kaminen. Om denna information inte iakttas kan det ställa kaminens användning på spel och medföra en dålig funktion. OPERATIV STEG: Anger en sekvens knappar som skall tryckas ner för att komma åt menyn eller utföra regleringar. MANUAL Anger att du skall noggrant läsa igenom denna handbok eller motsvarande instruktioner.

7 7

8 8 1,2. ARBETSANVISNINGAR Stäng av kaminen vid skada eller dålig funktion. Fyll inte på pellet för hand i brännaren. En ackumulering av förbränd pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Tvätta inte invändiga delar i kaminen med vatten. Tvätta inte kaminen med vatten. Vattnet kan tränga in i enheten och förstöra de elektriska isoleringarna och medföra stötar. Undvik att uppehålla dig i den varma luften under en lång tid. Värm inte upp lokalen där du befinner dig och där kaminen installerats för mycket. Det kan medföra fysiska skador och hälsoproblem. Utsätt inte växter eller djur för den varma luftströmningen. Det kan ha en skadlig verkan på växter eller djur. Fyll inte på annat bränsle än pellet i tanken. Installera kaminen i lokaler som är lämpliga för en brandsläckning och förutsedda med försörjningar (luft och elektricitet) och rökutsläpp. Vid brand i rökgaskanalen, stäng av kaminen och koppla från den. Öppna aldrig luckan. Kontakta därefter kompetent myndighet. Kaminen och beläggningen av keramik skall förvaras i lokaler utan fukt och får inte utsättas för väder och vind. Det rekommenderas inte att placera kaminen direkt på golvet. Om det är av brandfarligt material skall det isoleras riktigt. Sätt inte på kaminen med brandfarligt material vid skada på tändsystemet. INFORMATION: För vilket som helst problem, kontakta din återförsäljare eller kompetent personal som auktoriserats av MCZ. Se även till att reparationer görs med originella reservdelar. Använd endast bränsle som godkänts av MCZ (för ITALIEN endast pellet med diameter på 6mm medan övriga europeiska länder skall använda pellet med diameter på 6-8 mm) och levereras endast av det automatiska försörjningssystemet. Kontrollera och gör regelbundet rent rökutsläppets ledningar (koppling till rökgaskanalen) En ackumulering av förbrända pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Pelletskaminen är inte en köksapparat. Håll alltid locket till bränsletanken stängt. Förvara denna instruktionsbok noggrant eftersom den skall följa med kaminen under dess hela livslängd. Om den säljs eller överlämnas till en annan användare, se till att instruktionsboken medföljer produkten Om den tappas bort, beställ en kopia från en auktoriserad återförsäljare eller från MCZ.

9 9

10 10

11 11

12 12 2,3. DRIFTMILJÖ För en bra funktion och en bra distribution av temperaturen, skall kaminen placeras på en luft kan släppas in för förbränningen av pellet (ungefär 40 m3/tim skall finnas tillgängligt) enligt standarden av installationen och enligt gällande standarder i landet. Miljöns volym får inte vara under 30 m3. Luften skall komma in genom praktiska öppningarna på väggarna (nära kaminen) som går externt med ett tvärsnitt på minst 100 cm2. Dessa öppningar skall göras för att inte kunna tilltäppas på något vis. Luften kan tas in även från lokaler som ligger nära den som skall ventileras på villkor att de har ett externt luftintag och inte avsetts som sovrum och badrum eller där det finns risk för brand som till exempel: garage, vedbod, magasin för brandfarligt material som absolut respekterar föreskrifterna i gällande standarder. Kaminen får inte installeras i sovrum eller badrum, eller på platser där det redan finns installerat en annan värmare utan en oberoende lufttillförsel (öppen spis, vedspis, etc.). Det är förbjudet att ställa spisen i en miljö där det finns explosionsrisk. Golvet i det rum där kaminen skall inrättas, måste vara tillräckligt starkt för att hålla kaminen vikt. Om väggarna inte är lättantändliga, kan kaminen placeras så att det finns ett avstånd på minst 10 cm på baksidan. Om väggarna är brännbara, säkerställ ett minsta avstånd på 20 cm på baksidan, 10 cm på sidorna och 150 cm framför, mellan spis och särskilda ömtåliga föremål som möbler, gardiner och soffor, måste man öka avståndet betydligt. Om golvet är av trä, bör du lägga ett skyddsglas under kaminen eller i varje fall följa lagarna i landet. 2,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG Det är absolut nödvändigt att ett tillräckligt luftflöde kan komma in som krävs för en riktig förbränning och ventilation av lokalen där kaminen installeras. Detta kan göras med hjälp av permanenta öppningar på väggarna i lokalen som skall ventileras och som går utåt, eller med enstaka eller kollektiva ventilationsledningar. För detta syfte, skall ett hål göras på den externa väggen nära kaminen med ett tvärsnitt på minst 100 cm². (hål med diameter på 12 cm eller fyrkantigt på 10x10cm), som skyddas av ett invändigt och utvändigt galler. Dessutom ska luftintaget:

13 13 vara direkt relaterade till installationsplatsen täckas med galler, metallnät eller lämplig barriär som inte minskar tvärsnittsarean under minimum. placerad så att den inte kan blockeras. Det är inte obligatoriskt att ansluta luftintaget direkt till kaminen (som är direkt kopplad med utsidan). Med tvärsnittet som anges ovan skall hur som helst 50 m³/tim luft garanteras. Se standard UNI ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET När man gör hålet där rök avledningsröret skall passera måste man kontrollera om det finns brandfarligt material i närheten. Om hålet skall gå igenom en trävägg eller hur som helst en värmekänslig vägg SKALL INSTALLATÖREN använda motsvarande väggkoppling (diam. på minst 13cm) och ansluta kaminens rör som går igenom den med hjälp av lämpligt isoleringsmaterial (tjocklek 1,3-5 cm med en termisk ledningsförmåga på min 0,07 W/m K). Samma sak gäller om kaminens rör skall ledas vertikalt eller horisontalt i närheten (minimum 20cm) av den värmekänsliga väggen. Som alternativ rekommenderar vi att man använder ett rör för industribruk vilket även kan användas på utsidan för att undvika att kondens uppstår. Förbränningskammaren står på undertryck. Rök ledningen för utsläpp av röken står på undertryck när den kopplas effektivt till rökgaskanalen. Det bör vara möjligt att kontrollera och ta bort alla delar av skorstenen, för att göra de inspektioner som krävs för rengöring med jämna mellanrum (T-formade kopplings rör med möjlighet till inspektion). Placera kaminen i enlighet med alla regler och försiktighetsåtgärder som har nämnts hittills. VIKTIGT! För alla ändringarna av riktning i rökrörskanalen på 90 måste du använda den speciella T-formade kopplingsröret med möjlighet till inspektionen. (Se tillbehör pelletskamin)

14 14 Det är absolut förbjudet att sätta ett galler eller metall nät på slutet av tömningsröret, då kan det uppstå störningar i kaminen. FÖR ANSLUTNINGEN I RÖKGASKANALEN SKALL INTE MER ÄN 2-3 m HORISONTALT RÖR ANVÄNDAS OCH INTE FLER ÄN 3 KURVOR PÅ 90 SKALL GÖRAS DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT INTE ÖVERSTIGA 6 METER MED ETT RÖR PÅ Ø 80 mm 2,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN Rökgaskanalen skall ha invändiga dimensioner som inte skall överstiga 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Vid större storlekar eller dåligt skick på rökgaskanalen (t.ex. sprickor, dålig isolering, osv.), rekommenderas det att föra in ett rör av rostfritt stål med en lämplig diameter på hela dess längd fram till toppen. Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på minst 10 Pa. Förutse en inspektion på rökgaskanalens nedre del för en periodisk kontroll och rengöring som skall utföras varje år. Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott. 2,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG Det yttre rörets inre mått måste vara minst 10x10 cm eller en diameter på 10 cm. och högst 20x20 cm eller 20 cm diameter. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Använd endast isolerade rör (dubbel vägg) av rostfritt stål, som är släta på insidan (och inte flexibelt rör av rostfritt stål) och skall vara fixerade till väggen. På botten av den vertikala rökkanalen måste det finnas en inspektionslucka. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

15 15 2,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN De horisontella delarna av övergången röret mellan kaminen och dragkanal eller skorstenen måste ha en lutning på minst 3% och inte vara längre än 2-3 m för att fungera korrekt. Den vertikala längden mellan det T-formade kopplingsröret (för byte av riktning) måste vara minst 1,5 m långt. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Längst ner på den dra kanal måste ges en inspektionslucka för regelbunden. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

16 16

17 17

18 18 3. INSTALLATION OCH MONTERING 3,1. RITNINGAR OCH SPECIFIKATIONER EGO HYDRO Dimensioner STAR HYDRO Dimensioner

19 CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner

20 MUSA HYDRO Dimensioner Tekniska egenskaper Ego Hydro / Star Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6.7% 10.2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0,10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0,05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Min ~ 42 h * Max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning Utvändig diameter 50 mm. Rökutsugning Utvändig diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovikt 190 kg. Vikt med emballage 200 kg. * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

21 21 Tekniska egenskaper Suite Hydro / Club Hydro / Musa Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6,7% 10,2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0.10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0.05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Al min ~ 42 h * Al max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning External diameter 50 mm. Rökutsugning External diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volts / 50 Hz Nettovikt 190 kg Vikt med emballage 200 Kg * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

22 22 3,2. BEREDNING OCH UPPACKNING STAR och EGO spisar finns i två olika emballage: EGO Kaminen levereras i ett emballage o Omfattar kaminen och stålsidorna med profilerna(fig.1) STAR Kaminen levereras i två emballage o Ett omfattar kaminen och profilerna för keramiken eller täljsten o Ett omfattar keramiken (fig.2) och i detta fall är emballaget ett med strukturen (kartongen med keramikerna läggs ovanpå emballaget med strukturen) o Täljstenen (fig.3) (i detta fall levereras två emballage för strukturen + täljsten) SUITE och CLUB kaminerna levereras i två paket: o Den första är själva kaminen o Den andra innehåller den kaklade beklädnad (Fig. 2) Kaminerna EGO / STAR och MUSA Öppna emballaget och ta bort de fyra skruvarna som håller fast kaminen till pallen, två till höger och två på vänster sida (se Figur 4) och placera kaminen i stället där ska den vara installerad. Kontrollera att det motsvarar instruktionerna. Figur 1 - Exempel på kaminemballage + stål sidopaneler (kamin-typ Ego) Figur 2 - Exempel på plattornas emballage Figur 4 - Borttagning av packningsskruvar (Bilden visar kaminen Ego) Figur 3 - Exempel på täljstensemballaget Kaminerna Club och Suite Öppna emballaget, avlägsna de fyra skruvarna som fäster kaminens fundament till bordet, två på höger sida och två på vänster sida (se figur 4) och placera kaminen på förutsedd plats. Se till att den

23 23 motsvarar förutsedda krav. Figur 5 - Borttagning av packning skruvar (i figuren ugnen typ Suite) Kaminens huvuddel eller blocket skall alltid förflyttas vertikalt och endast med truckar. Var speciellt försiktig med att skydda dörren och rutan från mekaniska slag som äventyrar dess helhet. Hur som helst skall en förflyttning av produkterna göras försiktigt. Om möjligt, packa upp kaminen nära området där den skall installeras. Materialen som emballaget består av är inte giftiga eller skadliga och kräver därför ingen speciell bortskaffning. Förvaringen, bortskaffningen eller eventuellt återvinningen skall utföras av den slutliga användaren i enlighet med gällande lagar. Förvara inte blocket och beläggningarna utan motsvarande emballage. Placera kaminen utan beläggningen och anslut den till rökgaskanalen. Ställ in, med hjälp av de 4 fötterna (J), rätt nivå tills rökutsläppet (S) och röret (H) är koaxiala. Montera till slut beläggningen (keramiken eller stålsidorna). Om kaminen skall anslutas till ett utsläppsrör som går igenom den bakre väggen (och in i rökgaskanalen), se till att inte tvinga intaget.

24 24 Om kaminen ska kopplas till ett rökutledningsrör som passerar genom den bakre väggen (för att komma in i dragkanalen), måste man vara noga med att inte trycka för hårt när de placerade. 1. Om beståndet skruvas medurs, sänks kaminen 2. Om beståndet är skruvas moturs, höjs kaminen

25 25 3,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD DE 6 KERAMIKERNA OCH DE 4 SIDORNA AV TÄLJSTEN PÅ STAR-KAMINENS SIDOR ÄR LIKA VARANDRA Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de två profilerna (B) som skall monteras på kaminens framdel (en till höger och en till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i hålet på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att detta utförts, ta delen (C) med de två skruvarna (D och E) och fäst profilen på kaminens övre del. Skruven (D) skall fästas på kaminens övre plåt medan skruven (E) ska fästas på sätet som förutsetts på profilen (B2). Ta sedan sidan (I) och fäst den på kaminens övre plåt med de två skruvarna (G och H) som erhålls. På framdelen skall profilen (B) sättas fast i sätet (B3). Upprepa denna operation för de båda sidorna. Sätt tillbaka toppen av gjutjärn. (Bild 6)

26 Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de fyra profilerna (B) som skall monteras på kaminens bakdel (två till höger och två till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i de två hålen på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att de båda profilerna monteras på en sida, ta en del (C) med de fyra skruvarna (D-E-F-G) och fäst den på kaminens övre del (F-D) och vid det förutsedda sätet på profilen (B2) för skruvarna G-E. Du kan nu ta keramikerna (3 per sida) eller täljstenen (2 per sida) och för in dem på profilen (B) vid sätet (B3) uppifrån och ner. (Fig. 7) Det rekommenderas att du använder små dynor (två till höger och två till vänster) som skall placeras på kanten av keramikerna (inåt) vid plattan som kommer i kontakt med plåtprofilen (B3). Detta är för att undvika att keramiken kommer i kontakt med metalldelarna på strukturen och för att kompensera eventuella skillnader på plattans tjocklek. Upprepa samma procedur för båda sidor bitar. Sätt rösterna back järn upp på plats.

27 Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Kaminerna levereras med kakel inslagna. Innan montering av sidoplattor och topplock du ska du montera den nedre panelen. Gör så här: Ta bort rutnätet B på den övre högra sidan (med handtag) och sedan de två skruvarna C. Ta bort skruven D till plattan E, så att profilen A inte längre sitter fast. Lyft försiktigt på plattan E och tak profil A. För att ta bort profil A ska du lyfta den (genom att dra ut den från stommen) och luta det lätt så att krokarna som håller fast den i hyllan, släpps. Ta bort den nedre panelen F och sätt in den i höger (handtagssidan) till vänster på ett sätt som gör att den sitter korrekt i sätet. Sätt tillbaka profil A igen så att pluggarna går in i basen och lyft metallplattan E, så profilen "A" går att anpassa. Kontrollera att de övre pluggarna på profilen "A" går in i sätena på plattan "E". Fäst plattan E med skruv D som håller profilen A. Innan galler B är fäst med skruv C, sätt då fast sidopanelerna först (Se avsnitt.3.3.4) Figur 8 Montering av den nedersta frontpanelen

28 Installation av sidornas kakel Ta av metall nätet B och sätt fast de tre sidokaklen genom att föra dem från toppen och nedåt i relingen i profilen A. Det rekommenderas att placera små filtbitar i toppen och botten av brickorna. Rätta till kaklens bubblor. Nu kan du lägga tillbaka nätet B och kaklet på toppen av kaminen. (Bild 9) Installation av kakeltoppen Installera toppen genom att sätta den på spisen topp fyra hållare. På bilden nedan finns det fyra små hålrum för gummibeslag som visas i figur 10 Figur 9 - Montering av kakel sida Figur 10 - Hållare för montering av kakeltopp

29 Fästning av sidorna av kaminen MUSA Ta av gjutjärnstoppen och ta bort sidostyckena A (en för höger och en för vänster sida) och för ner dem i skenorna på profilen B. Kontrollera att den övre delen av sidostycket E (som har en böj 90 ) överlappar med metallplattan på strukturen F och den nedre delen av sidostycket fästs in i pluggar på basen. Ta den medföljande plattan C och säkra med de två skruvarna D på övre delen av strukturen och plats. Ryggen är fäst med fyra skruvar G till kaminen struktur. När båda stål sidopanelerna A är monterade sätts gjutjärntoppen på igen.

30 30 3,4. Anslutning till vatten VIKTIGT! Kamin anslutning till vatten får endast utföras av utbildad personal som kan utföra installationen i enlighet med de allmänna tekniska reglerna och i enlighet med tillämpliga lagar i landet. Om ovanstående ordningar inte följs, frånsäger MCZ allt ansvar för skador på personer eller egendom och att funktions fel eller haveri. DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA EGO-STAR HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA SUITE-CLUB HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA MUSA HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F

31 Anslutningar till anläggningen Utför anslutningarna till sina respektive platser som visas på diagrammet på föregående sida. Var säker på att rören inte utses för någon sträckning eller underdimensionering. VIKTIGT! Det uppmanas att rengöra all utrustning innan anslutning görs för att få bort rester och skräp. Det måste alltid finnas ett spärrspjäll installerat för kaminen, så det kan vara isolerad från vattensystemet om den ska flyttas eller om man har något pågående och/eller särskilt underhåll. Anslut kaminen med hjälp av flexibla slangar, så att kaminen är för fixerad på sin plats och gör det möjligt för mindre rörelser. Tryckledningsröret skall anslutas till ett vattendräneringsrör för att undvika att vatten rinner över och rinner ner strukturen och på golvet när trycket är för högt. A = Hane B = Hemmets anläggning C = Tryckledningar D = Slangar

32 32

33 33 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Följande diagram bör endast användas som vägledningar. För att säkerställa att anslutningen kopplas korrekt, bör du alltid följa dina VVS instruktioner. Det hydrauliska systemet skall installeras i enlighet med bestämmelser i gällande lag i den staden, regionen eller staten. Installation och drift kontroller får endast utföras av särskilt utbildade yrkesmän med tillstånd. MCZ fråntar sig allt ansvar om ovanstående instruktioner ignoreras Installationsdiagram för uppvärmning Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa med tappvarmvatten kit System för system med sluten tank och endast för uppvärmningsändamål genom av element SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler Värmeanläggning diagram i kombination med en panna A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit kombinerat med värmepanna

34 34 Värme med förvaring system och produktion av varmvatten vatten med förvaring system SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit i kombination med förvaringssystem med panna och solpaneler Systemdiagram med sluten tank för uppvärmning med element eller takvärmesystem och för produktion av varmvatten vatten

35 35 3,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER Innan kaminen ställs mot väggen för en elektrisk anslutning och koppling till rökgaskanalen, montera luftfiltret som medföljer kaminen. Det cylindriska filtret består av ett metallnät och har redan monterats på kaminen. Filtret skall föras in på luftröret Ø 5 cm. För att montera det, skruva lätt loss skruven med handtaget som sitter på luftintagsröret, för in filtret och se till att passa filtrets ränna med handtagets skruv och blockera därefter filtret genom att dra åt handtaget. VARNING! Kaminen får under inga omständigheter startas om luftfiltret inte är installerad. MCZ fråntar sig allt ansvar för skador på de inre komponenterna, till följd av brott mot detta förbud. 3,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN Dörren öppnas med kroken på dörren som lyfts med det medföljande handtaget. OBS! Kaminen ska fungera som den ska är viktigt att dörren är helt stängd. 3,8. KABELDRAGNING Anslut nätsladden på baksidan av kaminen och sedan till ett vägguttag. Huvudströmbrytaren på baksidan ska bara var på om kaminen ska vara igång, annars är den av. När kaminen inte används rekommenderas det att avlägsna elkabeln från kaminen.

Pelletskamin Installations- och bruksanvisning. Sida 1

Pelletskamin Installations- och bruksanvisning. Sida 1 1 2 MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. EN 14785-2006 09 Art. 15a B-VG - VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV erfüllt. SUITE AIR / CLUB AIR / MUSA AIR

Läs mer

Läs igenom och följ instruktionerna!

Läs igenom och följ instruktionerna! Musa Comfort Air 2 MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. EN 14785-2006 09 Art. 15a B-VG - VKF AEAI Regensburger und Münchener BStV erfüllt. SUITE COMFORT AIR

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

ANVÄNDNINGS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK

ANVÄNDNINGS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK S ANVÄNDNINGS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK MCZ GROUP S.p.A. - Via La Croce 8, I - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) Italy. EN 14785-2006 09 Art. 15a B-VG / BImSchV / VKF AEAI Regensburger und Münchener

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Pelletskaminer. Elisir UPPVÄRMNINGSSYSTEM

Pelletskaminer. Elisir UPPVÄRMNINGSSYSTEM Pelletskaminer Pelletskaminer Kaminer i stilrent utförande, en klädsam möbel, samtidigt som du får en effektiv och jämn värme. Utbudet på pellets kaminer är stort, vi har valt att presentera ett axplock

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

KAIKA & FACE ANVÄNDARMANUAL

KAIKA & FACE ANVÄNDARMANUAL 1 KAIKA & FACE ANVÄNDARMANUAL 2 Introduktion...5 1. VARNINGAR OCH GARANTI...6 1,1. Säkerhetsåtaganden...6 1,2. ARBETSANVISNINGAR...7 1,3. GARANTIVILLKOR...8 1.3.1. Gränser...8 1.3.2. Undantag...8 2. TEORETISKA

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Electrolux Varmkök 900

Electrolux Varmkök 900 Electrolux nya Varmkök 900 är en modulserie, som är anpassad för hårt belastade institutionskök, större restauranger och hotell. Flexibiliteten med fristående enheter samt bordsmodeller, som kan kompletteras

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny värmeskåp Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida Avsnitt 1. INLEDNING 1-1. Värmeskåp... 1-1 1-2. Egenskaper... 1-1 1-3.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING Bio 650 kw

BRUKSANVISNING Bio 650 kw D00160 2011 v.1 BIOUGN BRUKSANVISNING Bio 650 kw För den som använder Mepu-produkten. Tack för att ni har valt en produkt av hög kvalitet tillverkad av Mepu Oy. I över 25 års tid har produkter från Mepu

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning Gasolspis Monterings- och bruksanvisning 50x60 och 60x60 Gasolspis - 4 gasolbrännare - Gasolugn Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis! Produkten är tillverkad i moderna fabrikslokaler och våra

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok KYLSKÅP FÖR FLASKOR MISTRAL TYP: M60, M90, TC60 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer