Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro"

Transkript

1 Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

2 2 MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy EN EN Art. 15a B-VG - VKF AEAI Art. 15a B-VG - VKF AEAI EGO HYDRO / STAR HYDRO SUITE HYDRO / CLUB HYDRO / MUSA HYDRO Nominell effekt (vatten luft) Nominell effekt (vatten luft) Max 11,6kW (10,0kW - 1,6kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) Max 15,0kW (13,0kW - 2kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,011% Min - 0,034% CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,009% Min - 0,034% Verkningsgrad Max - 91,5% Min - 96,0% Verkningsgrad Max - 90,8% Min - 96,0% Rökgastemperatur 140 C Rökgastemperatur 160 C Max. vattentryck 2,5 bar Max. vattentryck 2,5 bar Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD: Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD:

3 3 Introduktion VARNINGAR OCH GARANTI...7 1,1. Säkerhetsåtaganden...7 1,2. ARBETSANVISNINGAR...8 1,3. GARANTIVILLKOR Gränser Undantag TEORETISKA UPPLYSNINGAR FÖR INSTALLATION ,1. Pellets ,2. INSTALLATIONSANVISNINGAR ,3. DRIFTMILJÖ ,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET ,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN ,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG ,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN ,9. FUNKTIONSFEL KOPPLAT TILL DÅLIGT DRAG I RÖKGASKANALEN ,10. ANSLUTNING TILL VATTEN INSTALLATION OCH MONTERING STAR HYDRO Dimensioner CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner MUSA HYDRO Dimensioner ,2. BEREDNING OCH UPPACKNING ,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Installation av kakeltoppen Fästning av sidorna av kaminen MUSA ,4. Anslutning till vatten Anslutningar till anläggningen Fyllning av systemet... 32

4 4 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Installationsdiagram för uppvärmning Värmeanläggning diagram i kombination med en panna Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank ,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER ,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN FUNKTION ,2. INSPEKTION FÖRE TÄNDNING ,3. PÅFYLLNING AV PELLETS ,4. RÖRLEDNING FÖR EXTRA FÖRRÅD (TILLBEHÖR) ,5. KONTROLLPANELENS DISPLAY ,6. ALTERNATIV SOM SKA GÖR I DET FÖRSTA BELYSNING Ställa in tid och dag Inställning av språk För att ställa in formeln ,7. KONTROLL AV VATTENTEMPERATUR I PANNOR ,8. FÖRSTA TÄNDNING Anmärkning på den första bränningen ,9. FUNKTIONSLÄGEN Automatisk drift Sensor för omgivande lufttemperatur Ansluta en extern termostat och dräneringstank Automatisk drift med AUTO-ECO Aktivering / inaktivering av AUTO-ECO ,10. VILOLÄGE ,11. TIMER TERMOSTAT Aktivering av tidsstyrd termostat och välja ett program Inaktivering av timer-termostat ,13. EXEMPEL PÅ DAGLIG PROGRAMMERING ,14. SÄKERHETSANORDNINGAR ,15. Signalering av LARM ,16. Lämna larmvillkoret Blockering av kamin UNDERHÅLL OCH RENGÖRING... 55

5 5 5.1 Dagligen eller Veckovis städning (utförs av användaren) Kontrollera var 2-3 dag Rengöring av luftfilter Rengöring av värmeväxlare Rengöring av matta ytor och ytor i rostfritt stål Rengöring av målade objekt ,2. Städarbetet är med utbildad kunnig person Urdriftställning (säsongens slut) ,3. Inspektion inuti KOMPONENTER KOPPLINGSSCHEMAN... 61

6 6 Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för valet av våra MCZ-produkter och speciellt för valet av För en optimal funktion av kaminen och för att på bästa sätt kunna dra fördel av värmen och välbefinnandet som lågan sprider i ditt hem, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan en första tändning. Vi påminner dig även om att pelletskaminen INTE FÅR användas av barn som skall hållas på ett säkert avstånd! Översyn av handboken. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkter utan föregående meddelande, utan att förbättra dem. Total eller delvis återgivning av den här handboken utan tillåtelse från tillverkaren är förbjuden. Förvaring och användning. Hantera handboken väl och förvara den på en plats där den lätt och snabbt kan kommas åt. Om denna handbok tappas bort eller förstörs eller är i dåligt skick, beställ en kopia av din återförsäljare eller direkt av tillverkaren genom att uppge produktens artikelnummer. Ett mycket viktigt stycke eller som kräver en speciell uppmärksamhet skrivs med fet text. Kursiv text hänvisar dig till andra avsnitt i handboken eller för eventuella ytterligare förklaringar. Symboler i den här GUIDE VARNING: Denna varningssymbol uppmanar att du noggrant läser och förstår meddelandet som den symboliserar eftersom en försummelse att följa anvisningarna kan orsaka allvarliga skador på kaminen samt kroppsskador. INFORMATION: Med denna symbol uppmärksammas viktig information för en korrekt funktion av kaminen. Om denna information inte iakttas kan det ställa kaminens användning på spel och medföra en dålig funktion. OPERATIV STEG: Anger en sekvens knappar som skall tryckas ner för att komma åt menyn eller utföra regleringar. MANUAL Anger att du skall noggrant läsa igenom denna handbok eller motsvarande instruktioner.

7 7

8 8 1,2. ARBETSANVISNINGAR Stäng av kaminen vid skada eller dålig funktion. Fyll inte på pellet för hand i brännaren. En ackumulering av förbränd pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Tvätta inte invändiga delar i kaminen med vatten. Tvätta inte kaminen med vatten. Vattnet kan tränga in i enheten och förstöra de elektriska isoleringarna och medföra stötar. Undvik att uppehålla dig i den varma luften under en lång tid. Värm inte upp lokalen där du befinner dig och där kaminen installerats för mycket. Det kan medföra fysiska skador och hälsoproblem. Utsätt inte växter eller djur för den varma luftströmningen. Det kan ha en skadlig verkan på växter eller djur. Fyll inte på annat bränsle än pellet i tanken. Installera kaminen i lokaler som är lämpliga för en brandsläckning och förutsedda med försörjningar (luft och elektricitet) och rökutsläpp. Vid brand i rökgaskanalen, stäng av kaminen och koppla från den. Öppna aldrig luckan. Kontakta därefter kompetent myndighet. Kaminen och beläggningen av keramik skall förvaras i lokaler utan fukt och får inte utsättas för väder och vind. Det rekommenderas inte att placera kaminen direkt på golvet. Om det är av brandfarligt material skall det isoleras riktigt. Sätt inte på kaminen med brandfarligt material vid skada på tändsystemet. INFORMATION: För vilket som helst problem, kontakta din återförsäljare eller kompetent personal som auktoriserats av MCZ. Se även till att reparationer görs med originella reservdelar. Använd endast bränsle som godkänts av MCZ (för ITALIEN endast pellet med diameter på 6mm medan övriga europeiska länder skall använda pellet med diameter på 6-8 mm) och levereras endast av det automatiska försörjningssystemet. Kontrollera och gör regelbundet rent rökutsläppets ledningar (koppling till rökgaskanalen) En ackumulering av förbrända pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Pelletskaminen är inte en köksapparat. Håll alltid locket till bränsletanken stängt. Förvara denna instruktionsbok noggrant eftersom den skall följa med kaminen under dess hela livslängd. Om den säljs eller överlämnas till en annan användare, se till att instruktionsboken medföljer produkten Om den tappas bort, beställ en kopia från en auktoriserad återförsäljare eller från MCZ.

9 9

10 10

11 11

12 12 2,3. DRIFTMILJÖ För en bra funktion och en bra distribution av temperaturen, skall kaminen placeras på en luft kan släppas in för förbränningen av pellet (ungefär 40 m3/tim skall finnas tillgängligt) enligt standarden av installationen och enligt gällande standarder i landet. Miljöns volym får inte vara under 30 m3. Luften skall komma in genom praktiska öppningarna på väggarna (nära kaminen) som går externt med ett tvärsnitt på minst 100 cm2. Dessa öppningar skall göras för att inte kunna tilltäppas på något vis. Luften kan tas in även från lokaler som ligger nära den som skall ventileras på villkor att de har ett externt luftintag och inte avsetts som sovrum och badrum eller där det finns risk för brand som till exempel: garage, vedbod, magasin för brandfarligt material som absolut respekterar föreskrifterna i gällande standarder. Kaminen får inte installeras i sovrum eller badrum, eller på platser där det redan finns installerat en annan värmare utan en oberoende lufttillförsel (öppen spis, vedspis, etc.). Det är förbjudet att ställa spisen i en miljö där det finns explosionsrisk. Golvet i det rum där kaminen skall inrättas, måste vara tillräckligt starkt för att hålla kaminen vikt. Om väggarna inte är lättantändliga, kan kaminen placeras så att det finns ett avstånd på minst 10 cm på baksidan. Om väggarna är brännbara, säkerställ ett minsta avstånd på 20 cm på baksidan, 10 cm på sidorna och 150 cm framför, mellan spis och särskilda ömtåliga föremål som möbler, gardiner och soffor, måste man öka avståndet betydligt. Om golvet är av trä, bör du lägga ett skyddsglas under kaminen eller i varje fall följa lagarna i landet. 2,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG Det är absolut nödvändigt att ett tillräckligt luftflöde kan komma in som krävs för en riktig förbränning och ventilation av lokalen där kaminen installeras. Detta kan göras med hjälp av permanenta öppningar på väggarna i lokalen som skall ventileras och som går utåt, eller med enstaka eller kollektiva ventilationsledningar. För detta syfte, skall ett hål göras på den externa väggen nära kaminen med ett tvärsnitt på minst 100 cm². (hål med diameter på 12 cm eller fyrkantigt på 10x10cm), som skyddas av ett invändigt och utvändigt galler. Dessutom ska luftintaget:

13 13 vara direkt relaterade till installationsplatsen täckas med galler, metallnät eller lämplig barriär som inte minskar tvärsnittsarean under minimum. placerad så att den inte kan blockeras. Det är inte obligatoriskt att ansluta luftintaget direkt till kaminen (som är direkt kopplad med utsidan). Med tvärsnittet som anges ovan skall hur som helst 50 m³/tim luft garanteras. Se standard UNI ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET När man gör hålet där rök avledningsröret skall passera måste man kontrollera om det finns brandfarligt material i närheten. Om hålet skall gå igenom en trävägg eller hur som helst en värmekänslig vägg SKALL INSTALLATÖREN använda motsvarande väggkoppling (diam. på minst 13cm) och ansluta kaminens rör som går igenom den med hjälp av lämpligt isoleringsmaterial (tjocklek 1,3-5 cm med en termisk ledningsförmåga på min 0,07 W/m K). Samma sak gäller om kaminens rör skall ledas vertikalt eller horisontalt i närheten (minimum 20cm) av den värmekänsliga väggen. Som alternativ rekommenderar vi att man använder ett rör för industribruk vilket även kan användas på utsidan för att undvika att kondens uppstår. Förbränningskammaren står på undertryck. Rök ledningen för utsläpp av röken står på undertryck när den kopplas effektivt till rökgaskanalen. Det bör vara möjligt att kontrollera och ta bort alla delar av skorstenen, för att göra de inspektioner som krävs för rengöring med jämna mellanrum (T-formade kopplings rör med möjlighet till inspektion). Placera kaminen i enlighet med alla regler och försiktighetsåtgärder som har nämnts hittills. VIKTIGT! För alla ändringarna av riktning i rökrörskanalen på 90 måste du använda den speciella T-formade kopplingsröret med möjlighet till inspektionen. (Se tillbehör pelletskamin)

14 14 Det är absolut förbjudet att sätta ett galler eller metall nät på slutet av tömningsröret, då kan det uppstå störningar i kaminen. FÖR ANSLUTNINGEN I RÖKGASKANALEN SKALL INTE MER ÄN 2-3 m HORISONTALT RÖR ANVÄNDAS OCH INTE FLER ÄN 3 KURVOR PÅ 90 SKALL GÖRAS DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT INTE ÖVERSTIGA 6 METER MED ETT RÖR PÅ Ø 80 mm 2,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN Rökgaskanalen skall ha invändiga dimensioner som inte skall överstiga 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Vid större storlekar eller dåligt skick på rökgaskanalen (t.ex. sprickor, dålig isolering, osv.), rekommenderas det att föra in ett rör av rostfritt stål med en lämplig diameter på hela dess längd fram till toppen. Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på minst 10 Pa. Förutse en inspektion på rökgaskanalens nedre del för en periodisk kontroll och rengöring som skall utföras varje år. Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott. 2,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG Det yttre rörets inre mått måste vara minst 10x10 cm eller en diameter på 10 cm. och högst 20x20 cm eller 20 cm diameter. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Använd endast isolerade rör (dubbel vägg) av rostfritt stål, som är släta på insidan (och inte flexibelt rör av rostfritt stål) och skall vara fixerade till väggen. På botten av den vertikala rökkanalen måste det finnas en inspektionslucka. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

15 15 2,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN De horisontella delarna av övergången röret mellan kaminen och dragkanal eller skorstenen måste ha en lutning på minst 3% och inte vara längre än 2-3 m för att fungera korrekt. Den vertikala längden mellan det T-formade kopplingsröret (för byte av riktning) måste vara minst 1,5 m långt. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Längst ner på den dra kanal måste ges en inspektionslucka för regelbunden. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

16 16

17 17

18 18 3. INSTALLATION OCH MONTERING 3,1. RITNINGAR OCH SPECIFIKATIONER EGO HYDRO Dimensioner STAR HYDRO Dimensioner

19 CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner

20 MUSA HYDRO Dimensioner Tekniska egenskaper Ego Hydro / Star Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6.7% 10.2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0,10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0,05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Min ~ 42 h * Max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning Utvändig diameter 50 mm. Rökutsugning Utvändig diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovikt 190 kg. Vikt med emballage 200 kg. * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

21 21 Tekniska egenskaper Suite Hydro / Club Hydro / Musa Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6,7% 10,2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0.10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0.05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Al min ~ 42 h * Al max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning External diameter 50 mm. Rökutsugning External diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volts / 50 Hz Nettovikt 190 kg Vikt med emballage 200 Kg * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

22 22 3,2. BEREDNING OCH UPPACKNING STAR och EGO spisar finns i två olika emballage: EGO Kaminen levereras i ett emballage o Omfattar kaminen och stålsidorna med profilerna(fig.1) STAR Kaminen levereras i två emballage o Ett omfattar kaminen och profilerna för keramiken eller täljsten o Ett omfattar keramiken (fig.2) och i detta fall är emballaget ett med strukturen (kartongen med keramikerna läggs ovanpå emballaget med strukturen) o Täljstenen (fig.3) (i detta fall levereras två emballage för strukturen + täljsten) SUITE och CLUB kaminerna levereras i två paket: o Den första är själva kaminen o Den andra innehåller den kaklade beklädnad (Fig. 2) Kaminerna EGO / STAR och MUSA Öppna emballaget och ta bort de fyra skruvarna som håller fast kaminen till pallen, två till höger och två på vänster sida (se Figur 4) och placera kaminen i stället där ska den vara installerad. Kontrollera att det motsvarar instruktionerna. Figur 1 - Exempel på kaminemballage + stål sidopaneler (kamin-typ Ego) Figur 2 - Exempel på plattornas emballage Figur 4 - Borttagning av packningsskruvar (Bilden visar kaminen Ego) Figur 3 - Exempel på täljstensemballaget Kaminerna Club och Suite Öppna emballaget, avlägsna de fyra skruvarna som fäster kaminens fundament till bordet, två på höger sida och två på vänster sida (se figur 4) och placera kaminen på förutsedd plats. Se till att den

23 23 motsvarar förutsedda krav. Figur 5 - Borttagning av packning skruvar (i figuren ugnen typ Suite) Kaminens huvuddel eller blocket skall alltid förflyttas vertikalt och endast med truckar. Var speciellt försiktig med att skydda dörren och rutan från mekaniska slag som äventyrar dess helhet. Hur som helst skall en förflyttning av produkterna göras försiktigt. Om möjligt, packa upp kaminen nära området där den skall installeras. Materialen som emballaget består av är inte giftiga eller skadliga och kräver därför ingen speciell bortskaffning. Förvaringen, bortskaffningen eller eventuellt återvinningen skall utföras av den slutliga användaren i enlighet med gällande lagar. Förvara inte blocket och beläggningarna utan motsvarande emballage. Placera kaminen utan beläggningen och anslut den till rökgaskanalen. Ställ in, med hjälp av de 4 fötterna (J), rätt nivå tills rökutsläppet (S) och röret (H) är koaxiala. Montera till slut beläggningen (keramiken eller stålsidorna). Om kaminen skall anslutas till ett utsläppsrör som går igenom den bakre väggen (och in i rökgaskanalen), se till att inte tvinga intaget.

24 24 Om kaminen ska kopplas till ett rökutledningsrör som passerar genom den bakre väggen (för att komma in i dragkanalen), måste man vara noga med att inte trycka för hårt när de placerade. 1. Om beståndet skruvas medurs, sänks kaminen 2. Om beståndet är skruvas moturs, höjs kaminen

25 25 3,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD DE 6 KERAMIKERNA OCH DE 4 SIDORNA AV TÄLJSTEN PÅ STAR-KAMINENS SIDOR ÄR LIKA VARANDRA Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de två profilerna (B) som skall monteras på kaminens framdel (en till höger och en till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i hålet på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att detta utförts, ta delen (C) med de två skruvarna (D och E) och fäst profilen på kaminens övre del. Skruven (D) skall fästas på kaminens övre plåt medan skruven (E) ska fästas på sätet som förutsetts på profilen (B2). Ta sedan sidan (I) och fäst den på kaminens övre plåt med de två skruvarna (G och H) som erhålls. På framdelen skall profilen (B) sättas fast i sätet (B3). Upprepa denna operation för de båda sidorna. Sätt tillbaka toppen av gjutjärn. (Bild 6)

26 Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de fyra profilerna (B) som skall monteras på kaminens bakdel (två till höger och två till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i de två hålen på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att de båda profilerna monteras på en sida, ta en del (C) med de fyra skruvarna (D-E-F-G) och fäst den på kaminens övre del (F-D) och vid det förutsedda sätet på profilen (B2) för skruvarna G-E. Du kan nu ta keramikerna (3 per sida) eller täljstenen (2 per sida) och för in dem på profilen (B) vid sätet (B3) uppifrån och ner. (Fig. 7) Det rekommenderas att du använder små dynor (två till höger och två till vänster) som skall placeras på kanten av keramikerna (inåt) vid plattan som kommer i kontakt med plåtprofilen (B3). Detta är för att undvika att keramiken kommer i kontakt med metalldelarna på strukturen och för att kompensera eventuella skillnader på plattans tjocklek. Upprepa samma procedur för båda sidor bitar. Sätt rösterna back järn upp på plats.

27 Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Kaminerna levereras med kakel inslagna. Innan montering av sidoplattor och topplock du ska du montera den nedre panelen. Gör så här: Ta bort rutnätet B på den övre högra sidan (med handtag) och sedan de två skruvarna C. Ta bort skruven D till plattan E, så att profilen A inte längre sitter fast. Lyft försiktigt på plattan E och tak profil A. För att ta bort profil A ska du lyfta den (genom att dra ut den från stommen) och luta det lätt så att krokarna som håller fast den i hyllan, släpps. Ta bort den nedre panelen F och sätt in den i höger (handtagssidan) till vänster på ett sätt som gör att den sitter korrekt i sätet. Sätt tillbaka profil A igen så att pluggarna går in i basen och lyft metallplattan E, så profilen "A" går att anpassa. Kontrollera att de övre pluggarna på profilen "A" går in i sätena på plattan "E". Fäst plattan E med skruv D som håller profilen A. Innan galler B är fäst med skruv C, sätt då fast sidopanelerna först (Se avsnitt.3.3.4) Figur 8 Montering av den nedersta frontpanelen

28 Installation av sidornas kakel Ta av metall nätet B och sätt fast de tre sidokaklen genom att föra dem från toppen och nedåt i relingen i profilen A. Det rekommenderas att placera små filtbitar i toppen och botten av brickorna. Rätta till kaklens bubblor. Nu kan du lägga tillbaka nätet B och kaklet på toppen av kaminen. (Bild 9) Installation av kakeltoppen Installera toppen genom att sätta den på spisen topp fyra hållare. På bilden nedan finns det fyra små hålrum för gummibeslag som visas i figur 10 Figur 9 - Montering av kakel sida Figur 10 - Hållare för montering av kakeltopp

29 Fästning av sidorna av kaminen MUSA Ta av gjutjärnstoppen och ta bort sidostyckena A (en för höger och en för vänster sida) och för ner dem i skenorna på profilen B. Kontrollera att den övre delen av sidostycket E (som har en böj 90 ) överlappar med metallplattan på strukturen F och den nedre delen av sidostycket fästs in i pluggar på basen. Ta den medföljande plattan C och säkra med de två skruvarna D på övre delen av strukturen och plats. Ryggen är fäst med fyra skruvar G till kaminen struktur. När båda stål sidopanelerna A är monterade sätts gjutjärntoppen på igen.

30 30 3,4. Anslutning till vatten VIKTIGT! Kamin anslutning till vatten får endast utföras av utbildad personal som kan utföra installationen i enlighet med de allmänna tekniska reglerna och i enlighet med tillämpliga lagar i landet. Om ovanstående ordningar inte följs, frånsäger MCZ allt ansvar för skador på personer eller egendom och att funktions fel eller haveri. DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA EGO-STAR HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA SUITE-CLUB HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA MUSA HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F

31 Anslutningar till anläggningen Utför anslutningarna till sina respektive platser som visas på diagrammet på föregående sida. Var säker på att rören inte utses för någon sträckning eller underdimensionering. VIKTIGT! Det uppmanas att rengöra all utrustning innan anslutning görs för att få bort rester och skräp. Det måste alltid finnas ett spärrspjäll installerat för kaminen, så det kan vara isolerad från vattensystemet om den ska flyttas eller om man har något pågående och/eller särskilt underhåll. Anslut kaminen med hjälp av flexibla slangar, så att kaminen är för fixerad på sin plats och gör det möjligt för mindre rörelser. Tryckledningsröret skall anslutas till ett vattendräneringsrör för att undvika att vatten rinner över och rinner ner strukturen och på golvet när trycket är för högt. A = Hane B = Hemmets anläggning C = Tryckledningar D = Slangar

32 32

33 33 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Följande diagram bör endast användas som vägledningar. För att säkerställa att anslutningen kopplas korrekt, bör du alltid följa dina VVS instruktioner. Det hydrauliska systemet skall installeras i enlighet med bestämmelser i gällande lag i den staden, regionen eller staten. Installation och drift kontroller får endast utföras av särskilt utbildade yrkesmän med tillstånd. MCZ fråntar sig allt ansvar om ovanstående instruktioner ignoreras Installationsdiagram för uppvärmning Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa med tappvarmvatten kit System för system med sluten tank och endast för uppvärmningsändamål genom av element SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler Värmeanläggning diagram i kombination med en panna A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit kombinerat med värmepanna

34 34 Värme med förvaring system och produktion av varmvatten vatten med förvaring system SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit i kombination med förvaringssystem med panna och solpaneler Systemdiagram med sluten tank för uppvärmning med element eller takvärmesystem och för produktion av varmvatten vatten

35 35 3,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER Innan kaminen ställs mot väggen för en elektrisk anslutning och koppling till rökgaskanalen, montera luftfiltret som medföljer kaminen. Det cylindriska filtret består av ett metallnät och har redan monterats på kaminen. Filtret skall föras in på luftröret Ø 5 cm. För att montera det, skruva lätt loss skruven med handtaget som sitter på luftintagsröret, för in filtret och se till att passa filtrets ränna med handtagets skruv och blockera därefter filtret genom att dra åt handtaget. VARNING! Kaminen får under inga omständigheter startas om luftfiltret inte är installerad. MCZ fråntar sig allt ansvar för skador på de inre komponenterna, till följd av brott mot detta förbud. 3,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN Dörren öppnas med kroken på dörren som lyfts med det medföljande handtaget. OBS! Kaminen ska fungera som den ska är viktigt att dörren är helt stängd. 3,8. KABELDRAGNING Anslut nätsladden på baksidan av kaminen och sedan till ett vägguttag. Huvudströmbrytaren på baksidan ska bara var på om kaminen ska vara igång, annars är den av. När kaminen inte används rekommenderas det att avlägsna elkabeln från kaminen.

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören zione instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören installation installatie installatie installazione Anvisningar instalación instalação för instalace

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB

Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-04 Monteringsanvisning för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se Innehåll Inledning... 3 Mått... 3 Medföljande komponenter...

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar

TURBO SCRAPING TOOL. Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Cronholm & Magnusson Teknik AB TURBO SCRAPING TOOL Användarhandledning Skrapverktyg för elektromuffsvetsning av PE-rördelar Denna handledning är en översättning och anpassning av originalmanualen på engelska

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

NSP PELLETSKAMINER - B EK V Ä M V Ä R ME. www.nspab.se

NSP PELLETSKAMINER - B EK V Ä M V Ä R ME. www.nspab.se 2 0 1 5 /2 0 1 6 NSP PELLETSKAMINER - B EK V Ä M V Ä R ME www.nspab.se CHIARA Teknisk data Max effekt: Nominell effekt: Verkningsgrad: Utsläpp CO vid 13% O2(%): Förbrukning: Storlek pelletsförråd: Uppvärmningsvolym:

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer