Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro"

Transkript

1 Användnings- och installationsanvisning Ego Hydro

2 2 MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy. MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I Vigonovo (PN) Italy EN EN Art. 15a B-VG - VKF AEAI Art. 15a B-VG - VKF AEAI EGO HYDRO / STAR HYDRO SUITE HYDRO / CLUB HYDRO / MUSA HYDRO Nominell effekt (vatten luft) Nominell effekt (vatten luft) Max 11,6kW (10,0kW - 1,6kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) Max 15,0kW (13,0kW - 2kW) Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW) CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,011% Min - 0,034% CO2 utsläpp (med 13% O2) Max - 0,009% Min - 0,034% Verkningsgrad Max - 91,5% Min - 96,0% Verkningsgrad Max - 90,8% Min - 96,0% Rökgastemperatur 140 C Rökgastemperatur 160 C Max. vattentryck 2,5 bar Max. vattentryck 2,5 bar Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Maximal elförbrukning 420 W (Medel 80 W) Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Funktionsspänning 230 V - 50 Hz. Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (baksida) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Säkerhetsavstånd (sidor) 100 mm Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD: Apparaten kan användas i en rökgasledning. Använd endast rekommenderade bränslen. Följ tillverkarens bruksanvisning! COD:

3 3 Introduktion VARNINGAR OCH GARANTI...7 1,1. Säkerhetsåtaganden...7 1,2. ARBETSANVISNINGAR...8 1,3. GARANTIVILLKOR Gränser Undantag TEORETISKA UPPLYSNINGAR FÖR INSTALLATION ,1. Pellets ,2. INSTALLATIONSANVISNINGAR ,3. DRIFTMILJÖ ,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET ,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN ,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG ,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN ,9. FUNKTIONSFEL KOPPLAT TILL DÅLIGT DRAG I RÖKGASKANALEN ,10. ANSLUTNING TILL VATTEN INSTALLATION OCH MONTERING STAR HYDRO Dimensioner CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner MUSA HYDRO Dimensioner ,2. BEREDNING OCH UPPACKNING ,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Installation av kakeltoppen Fästning av sidorna av kaminen MUSA ,4. Anslutning till vatten Anslutningar till anläggningen Fyllning av systemet... 32

4 4 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Installationsdiagram för uppvärmning Värmeanläggning diagram i kombination med en panna Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank ,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER ,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN FUNKTION ,2. INSPEKTION FÖRE TÄNDNING ,3. PÅFYLLNING AV PELLETS ,4. RÖRLEDNING FÖR EXTRA FÖRRÅD (TILLBEHÖR) ,5. KONTROLLPANELENS DISPLAY ,6. ALTERNATIV SOM SKA GÖR I DET FÖRSTA BELYSNING Ställa in tid och dag Inställning av språk För att ställa in formeln ,7. KONTROLL AV VATTENTEMPERATUR I PANNOR ,8. FÖRSTA TÄNDNING Anmärkning på den första bränningen ,9. FUNKTIONSLÄGEN Automatisk drift Sensor för omgivande lufttemperatur Ansluta en extern termostat och dräneringstank Automatisk drift med AUTO-ECO Aktivering / inaktivering av AUTO-ECO ,10. VILOLÄGE ,11. TIMER TERMOSTAT Aktivering av tidsstyrd termostat och välja ett program Inaktivering av timer-termostat ,13. EXEMPEL PÅ DAGLIG PROGRAMMERING ,14. SÄKERHETSANORDNINGAR ,15. Signalering av LARM ,16. Lämna larmvillkoret Blockering av kamin UNDERHÅLL OCH RENGÖRING... 55

5 5 5.1 Dagligen eller Veckovis städning (utförs av användaren) Kontrollera var 2-3 dag Rengöring av luftfilter Rengöring av värmeväxlare Rengöring av matta ytor och ytor i rostfritt stål Rengöring av målade objekt ,2. Städarbetet är med utbildad kunnig person Urdriftställning (säsongens slut) ,3. Inspektion inuti KOMPONENTER KOPPLINGSSCHEMAN... 61

6 6 Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för valet av våra MCZ-produkter och speciellt för valet av För en optimal funktion av kaminen och för att på bästa sätt kunna dra fördel av värmen och välbefinnandet som lågan sprider i ditt hem, rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan en första tändning. Vi påminner dig även om att pelletskaminen INTE FÅR användas av barn som skall hållas på ett säkert avstånd! Översyn av handboken. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkter utan föregående meddelande, utan att förbättra dem. Total eller delvis återgivning av den här handboken utan tillåtelse från tillverkaren är förbjuden. Förvaring och användning. Hantera handboken väl och förvara den på en plats där den lätt och snabbt kan kommas åt. Om denna handbok tappas bort eller förstörs eller är i dåligt skick, beställ en kopia av din återförsäljare eller direkt av tillverkaren genom att uppge produktens artikelnummer. Ett mycket viktigt stycke eller som kräver en speciell uppmärksamhet skrivs med fet text. Kursiv text hänvisar dig till andra avsnitt i handboken eller för eventuella ytterligare förklaringar. Symboler i den här GUIDE VARNING: Denna varningssymbol uppmanar att du noggrant läser och förstår meddelandet som den symboliserar eftersom en försummelse att följa anvisningarna kan orsaka allvarliga skador på kaminen samt kroppsskador. INFORMATION: Med denna symbol uppmärksammas viktig information för en korrekt funktion av kaminen. Om denna information inte iakttas kan det ställa kaminens användning på spel och medföra en dålig funktion. OPERATIV STEG: Anger en sekvens knappar som skall tryckas ner för att komma åt menyn eller utföra regleringar. MANUAL Anger att du skall noggrant läsa igenom denna handbok eller motsvarande instruktioner.

7 7

8 8 1,2. ARBETSANVISNINGAR Stäng av kaminen vid skada eller dålig funktion. Fyll inte på pellet för hand i brännaren. En ackumulering av förbränd pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Tvätta inte invändiga delar i kaminen med vatten. Tvätta inte kaminen med vatten. Vattnet kan tränga in i enheten och förstöra de elektriska isoleringarna och medföra stötar. Undvik att uppehålla dig i den varma luften under en lång tid. Värm inte upp lokalen där du befinner dig och där kaminen installerats för mycket. Det kan medföra fysiska skador och hälsoproblem. Utsätt inte växter eller djur för den varma luftströmningen. Det kan ha en skadlig verkan på växter eller djur. Fyll inte på annat bränsle än pellet i tanken. Installera kaminen i lokaler som är lämpliga för en brandsläckning och förutsedda med försörjningar (luft och elektricitet) och rökutsläpp. Vid brand i rökgaskanalen, stäng av kaminen och koppla från den. Öppna aldrig luckan. Kontakta därefter kompetent myndighet. Kaminen och beläggningen av keramik skall förvaras i lokaler utan fukt och får inte utsättas för väder och vind. Det rekommenderas inte att placera kaminen direkt på golvet. Om det är av brandfarligt material skall det isoleras riktigt. Sätt inte på kaminen med brandfarligt material vid skada på tändsystemet. INFORMATION: För vilket som helst problem, kontakta din återförsäljare eller kompetent personal som auktoriserats av MCZ. Se även till att reparationer görs med originella reservdelar. Använd endast bränsle som godkänts av MCZ (för ITALIEN endast pellet med diameter på 6mm medan övriga europeiska länder skall använda pellet med diameter på 6-8 mm) och levereras endast av det automatiska försörjningssystemet. Kontrollera och gör regelbundet rent rökutsläppets ledningar (koppling till rökgaskanalen) En ackumulering av förbrända pellet i brännaren efter upprepade startförsök skall tas bort innan ett nytt försök att starta den. Pelletskaminen är inte en köksapparat. Håll alltid locket till bränsletanken stängt. Förvara denna instruktionsbok noggrant eftersom den skall följa med kaminen under dess hela livslängd. Om den säljs eller överlämnas till en annan användare, se till att instruktionsboken medföljer produkten Om den tappas bort, beställ en kopia från en auktoriserad återförsäljare eller från MCZ.

9 9

10 10

11 11

12 12 2,3. DRIFTMILJÖ För en bra funktion och en bra distribution av temperaturen, skall kaminen placeras på en luft kan släppas in för förbränningen av pellet (ungefär 40 m3/tim skall finnas tillgängligt) enligt standarden av installationen och enligt gällande standarder i landet. Miljöns volym får inte vara under 30 m3. Luften skall komma in genom praktiska öppningarna på väggarna (nära kaminen) som går externt med ett tvärsnitt på minst 100 cm2. Dessa öppningar skall göras för att inte kunna tilltäppas på något vis. Luften kan tas in även från lokaler som ligger nära den som skall ventileras på villkor att de har ett externt luftintag och inte avsetts som sovrum och badrum eller där det finns risk för brand som till exempel: garage, vedbod, magasin för brandfarligt material som absolut respekterar föreskrifterna i gällande standarder. Kaminen får inte installeras i sovrum eller badrum, eller på platser där det redan finns installerat en annan värmare utan en oberoende lufttillförsel (öppen spis, vedspis, etc.). Det är förbjudet att ställa spisen i en miljö där det finns explosionsrisk. Golvet i det rum där kaminen skall inrättas, måste vara tillräckligt starkt för att hålla kaminen vikt. Om väggarna inte är lättantändliga, kan kaminen placeras så att det finns ett avstånd på minst 10 cm på baksidan. Om väggarna är brännbara, säkerställ ett minsta avstånd på 20 cm på baksidan, 10 cm på sidorna och 150 cm framför, mellan spis och särskilda ömtåliga föremål som möbler, gardiner och soffor, måste man öka avståndet betydligt. Om golvet är av trä, bör du lägga ett skyddsglas under kaminen eller i varje fall följa lagarna i landet. 2,4. ANSLUTNING TILL EXTERNT LUFTINTAG Det är absolut nödvändigt att ett tillräckligt luftflöde kan komma in som krävs för en riktig förbränning och ventilation av lokalen där kaminen installeras. Detta kan göras med hjälp av permanenta öppningar på väggarna i lokalen som skall ventileras och som går utåt, eller med enstaka eller kollektiva ventilationsledningar. För detta syfte, skall ett hål göras på den externa väggen nära kaminen med ett tvärsnitt på minst 100 cm². (hål med diameter på 12 cm eller fyrkantigt på 10x10cm), som skyddas av ett invändigt och utvändigt galler. Dessutom ska luftintaget:

13 13 vara direkt relaterade till installationsplatsen täckas med galler, metallnät eller lämplig barriär som inte minskar tvärsnittsarean under minimum. placerad så att den inte kan blockeras. Det är inte obligatoriskt att ansluta luftintaget direkt till kaminen (som är direkt kopplad med utsidan). Med tvärsnittet som anges ovan skall hur som helst 50 m³/tim luft garanteras. Se standard UNI ,5. ANSLUTNING AV RÖKAVLEDNINGSRÖRET När man gör hålet där rök avledningsröret skall passera måste man kontrollera om det finns brandfarligt material i närheten. Om hålet skall gå igenom en trävägg eller hur som helst en värmekänslig vägg SKALL INSTALLATÖREN använda motsvarande väggkoppling (diam. på minst 13cm) och ansluta kaminens rör som går igenom den med hjälp av lämpligt isoleringsmaterial (tjocklek 1,3-5 cm med en termisk ledningsförmåga på min 0,07 W/m K). Samma sak gäller om kaminens rör skall ledas vertikalt eller horisontalt i närheten (minimum 20cm) av den värmekänsliga väggen. Som alternativ rekommenderar vi att man använder ett rör för industribruk vilket även kan användas på utsidan för att undvika att kondens uppstår. Förbränningskammaren står på undertryck. Rök ledningen för utsläpp av röken står på undertryck när den kopplas effektivt till rökgaskanalen. Det bör vara möjligt att kontrollera och ta bort alla delar av skorstenen, för att göra de inspektioner som krävs för rengöring med jämna mellanrum (T-formade kopplings rör med möjlighet till inspektion). Placera kaminen i enlighet med alla regler och försiktighetsåtgärder som har nämnts hittills. VIKTIGT! För alla ändringarna av riktning i rökrörskanalen på 90 måste du använda den speciella T-formade kopplingsröret med möjlighet till inspektionen. (Se tillbehör pelletskamin)

14 14 Det är absolut förbjudet att sätta ett galler eller metall nät på slutet av tömningsröret, då kan det uppstå störningar i kaminen. FÖR ANSLUTNINGEN I RÖKGASKANALEN SKALL INTE MER ÄN 2-3 m HORISONTALT RÖR ANVÄNDAS OCH INTE FLER ÄN 3 KURVOR PÅ 90 SKALL GÖRAS DET REKOMMENDERAS ÄVEN ATT INTE ÖVERSTIGA 6 METER MED ETT RÖR PÅ Ø 80 mm 2,6. KOPPLING TILL RÖKGASKANALEN Rökgaskanalen skall ha invändiga dimensioner som inte skall överstiga 20X20 cm eller en diameter på 20 cm. Vid större storlekar eller dåligt skick på rökgaskanalen (t.ex. sprickor, dålig isolering, osv.), rekommenderas det att föra in ett rör av rostfritt stål med en lämplig diameter på hela dess längd fram till toppen. Kontrollera med lämpliga instrument att det finns en dragning på minst 10 Pa. Förutse en inspektion på rökgaskanalens nedre del för en periodisk kontroll och rengöring som skall utföras varje år. Anslut rökgaskanalen tätt med rörmuffar och rör som vi rekommenderar. Kontrollera absolut att ett vindskydd installerats enligt gällande standarder. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott. 2,7. KOPPLING TILL EN EXTERN LEDNING MED ISOLERAT RÖR ELLER DUBBEL VÄGG Det yttre rörets inre mått måste vara minst 10x10 cm eller en diameter på 10 cm. och högst 20x20 cm eller 20 cm diameter. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Använd endast isolerade rör (dubbel vägg) av rostfritt stål, som är släta på insidan (och inte flexibelt rör av rostfritt stål) och skall vara fixerade till väggen. På botten av den vertikala rökkanalen måste det finnas en inspektionslucka. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

15 15 2,8. RÖR TILL RÖKGASKANALEN De horisontella delarna av övergången röret mellan kaminen och dragkanal eller skorstenen måste ha en lutning på minst 3% och inte vara längre än 2-3 m för att fungera korrekt. Den vertikala längden mellan det T-formade kopplingsröret (för byte av riktning) måste vara minst 1,5 m långt. Kontrollera om det finns ett tryck på 10Pa, med lämpliga instrument. Längst ner på den dra kanal måste ges en inspektionslucka för regelbunden. Regelbunden inspektion och rengöring skall utföras varje år. Anslutningen till dragkanalen skall förseglas med rördelar och kopplingar av tillverkarens rekommendation. Det är nödvändigt att kontrollera om det är installerat en vindresistent skorstenshatt enligt gällande normer. Denna typ av anslutning leder ut röken även i händelse av kort strömavbrott.

16 16

17 17

18 18 3. INSTALLATION OCH MONTERING 3,1. RITNINGAR OCH SPECIFIKATIONER EGO HYDRO Dimensioner STAR HYDRO Dimensioner

19 CLUB HYDRO Dimensioner SUITE HYDRO Dimensioner

20 MUSA HYDRO Dimensioner Tekniska egenskaper Ego Hydro / Star Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6.7% 10.2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0,10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0,05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Min ~ 42 h * Max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning Utvändig diameter 50 mm. Rökutsugning Utvändig diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volt / 50 Hz Nettovikt 190 kg. Vikt med emballage 200 kg. * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

21 21 Tekniska egenskaper Suite Hydro / Club Hydro / Musa Hydro Global termisk effekt (samlat/vatten) Max 15,0 kw (12900 kcal) / 13,0 kw (11180 kcal) Global termisk effekt (samlat/vatten) Min 3,6 kw (3096 kcal) / 2,5 Kw (2150 kcal) Max verkningsgrad 90,8% Min verkningsgrad 96,0% Max temperatur på rökgas 160 C Min temperatur på rökgas 70 C CO på 13% O² Min och Max % CO² på Min och Max 6,7% 10,2% Min och max rökmassa 3,6 11,0 g/sec Min tryck vid max effekt 0.10 mbar 10 Pa Min tryck vid min effekt 0.05 mbar 5 Pa Behållarens kapacitet 44 liter Bränsle, Pellets Pelletsdiameter 6-8 mm. Kornstorlek på 5-30 mm Pelletsförbrukning Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,3 kg/h * Brinntid Al min ~ 42 h * Al max. ~ 9 h * Uppvärmd volym m3 323/40 369/35 430/30 ** Lufttillförsel för förbränning External diameter 50 mm. Rökutsugning External diameter 80 mm. Max strömförbrukning Max. 420 W Med. 120 W Spänning och leveransfrekvens 230 Volts / 50 Hz Nettovikt 190 kg Vikt med emballage 200 Kg * Datan kan variera beroende på vilken typ av pellets som används. ** Uppvärmd yta beroende värmebehov/m (eller kcal / h m3) Apparaten kan användas i en rökgassamledning.

22 22 3,2. BEREDNING OCH UPPACKNING STAR och EGO spisar finns i två olika emballage: EGO Kaminen levereras i ett emballage o Omfattar kaminen och stålsidorna med profilerna(fig.1) STAR Kaminen levereras i två emballage o Ett omfattar kaminen och profilerna för keramiken eller täljsten o Ett omfattar keramiken (fig.2) och i detta fall är emballaget ett med strukturen (kartongen med keramikerna läggs ovanpå emballaget med strukturen) o Täljstenen (fig.3) (i detta fall levereras två emballage för strukturen + täljsten) SUITE och CLUB kaminerna levereras i två paket: o Den första är själva kaminen o Den andra innehåller den kaklade beklädnad (Fig. 2) Kaminerna EGO / STAR och MUSA Öppna emballaget och ta bort de fyra skruvarna som håller fast kaminen till pallen, två till höger och två på vänster sida (se Figur 4) och placera kaminen i stället där ska den vara installerad. Kontrollera att det motsvarar instruktionerna. Figur 1 - Exempel på kaminemballage + stål sidopaneler (kamin-typ Ego) Figur 2 - Exempel på plattornas emballage Figur 4 - Borttagning av packningsskruvar (Bilden visar kaminen Ego) Figur 3 - Exempel på täljstensemballaget Kaminerna Club och Suite Öppna emballaget, avlägsna de fyra skruvarna som fäster kaminens fundament till bordet, två på höger sida och två på vänster sida (se figur 4) och placera kaminen på förutsedd plats. Se till att den

23 23 motsvarar förutsedda krav. Figur 5 - Borttagning av packning skruvar (i figuren ugnen typ Suite) Kaminens huvuddel eller blocket skall alltid förflyttas vertikalt och endast med truckar. Var speciellt försiktig med att skydda dörren och rutan från mekaniska slag som äventyrar dess helhet. Hur som helst skall en förflyttning av produkterna göras försiktigt. Om möjligt, packa upp kaminen nära området där den skall installeras. Materialen som emballaget består av är inte giftiga eller skadliga och kräver därför ingen speciell bortskaffning. Förvaringen, bortskaffningen eller eventuellt återvinningen skall utföras av den slutliga användaren i enlighet med gällande lagar. Förvara inte blocket och beläggningarna utan motsvarande emballage. Placera kaminen utan beläggningen och anslut den till rökgaskanalen. Ställ in, med hjälp av de 4 fötterna (J), rätt nivå tills rökutsläppet (S) och röret (H) är koaxiala. Montera till slut beläggningen (keramiken eller stålsidorna). Om kaminen skall anslutas till ett utsläppsrör som går igenom den bakre väggen (och in i rökgaskanalen), se till att inte tvinga intaget.

24 24 Om kaminen ska kopplas till ett rökutledningsrör som passerar genom den bakre väggen (för att komma in i dragkanalen), måste man vara noga med att inte trycka för hårt när de placerade. 1. Om beståndet skruvas medurs, sänks kaminen 2. Om beståndet är skruvas moturs, höjs kaminen

25 25 3,3. MONTERING AV SIDOBEKLÄDNAD DE 6 KERAMIKERNA OCH DE 4 SIDORNA AV TÄLJSTEN PÅ STAR-KAMINENS SIDOR ÄR LIKA VARANDRA Montering av profilerna för fastsättning stål beklädnad-ego Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de två profilerna (B) som skall monteras på kaminens framdel (en till höger och en till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i hålet på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att detta utförts, ta delen (C) med de två skruvarna (D och E) och fäst profilen på kaminens övre del. Skruven (D) skall fästas på kaminens övre plåt medan skruven (E) ska fästas på sätet som förutsetts på profilen (B2). Ta sedan sidan (I) och fäst den på kaminens övre plåt med de två skruvarna (G och H) som erhålls. På framdelen skall profilen (B) sättas fast i sätet (B3). Upprepa denna operation för de båda sidorna. Sätt tillbaka toppen av gjutjärn. (Bild 6)

26 Montering av profiler för införsel av sidor av keramik eller täljsten (endast för kaminen STAR) Ta bort toppen av gjutjärn från den övre delen (A). Ta de fyra profilerna (B) som skall monteras på kaminens bakdel (två till höger och två till vänster). Se till att profilen (B) på den undre delen förs in i de två hålen på fundamentet för att fästas och att den längs sidan går in i kanten (B1) på kaminen på hela höjden. Efter att de båda profilerna monteras på en sida, ta en del (C) med de fyra skruvarna (D-E-F-G) och fäst den på kaminens övre del (F-D) och vid det förutsedda sätet på profilen (B2) för skruvarna G-E. Du kan nu ta keramikerna (3 per sida) eller täljstenen (2 per sida) och för in dem på profilen (B) vid sätet (B3) uppifrån och ner. (Fig. 7) Det rekommenderas att du använder små dynor (två till höger och två till vänster) som skall placeras på kanten av keramikerna (inåt) vid plattan som kommer i kontakt med plåtprofilen (B3). Detta är för att undvika att keramiken kommer i kontakt med metalldelarna på strukturen och för att kompensera eventuella skillnader på plattans tjocklek. Upprepa samma procedur för båda sidor bitar. Sätt rösterna back järn upp på plats.

27 Installation av den nedre panelen - braskaminer Suite och Club Kaminerna levereras med kakel inslagna. Innan montering av sidoplattor och topplock du ska du montera den nedre panelen. Gör så här: Ta bort rutnätet B på den övre högra sidan (med handtag) och sedan de två skruvarna C. Ta bort skruven D till plattan E, så att profilen A inte längre sitter fast. Lyft försiktigt på plattan E och tak profil A. För att ta bort profil A ska du lyfta den (genom att dra ut den från stommen) och luta det lätt så att krokarna som håller fast den i hyllan, släpps. Ta bort den nedre panelen F och sätt in den i höger (handtagssidan) till vänster på ett sätt som gör att den sitter korrekt i sätet. Sätt tillbaka profil A igen så att pluggarna går in i basen och lyft metallplattan E, så profilen "A" går att anpassa. Kontrollera att de övre pluggarna på profilen "A" går in i sätena på plattan "E". Fäst plattan E med skruv D som håller profilen A. Innan galler B är fäst med skruv C, sätt då fast sidopanelerna först (Se avsnitt.3.3.4) Figur 8 Montering av den nedersta frontpanelen

28 Installation av sidornas kakel Ta av metall nätet B och sätt fast de tre sidokaklen genom att föra dem från toppen och nedåt i relingen i profilen A. Det rekommenderas att placera små filtbitar i toppen och botten av brickorna. Rätta till kaklens bubblor. Nu kan du lägga tillbaka nätet B och kaklet på toppen av kaminen. (Bild 9) Installation av kakeltoppen Installera toppen genom att sätta den på spisen topp fyra hållare. På bilden nedan finns det fyra små hålrum för gummibeslag som visas i figur 10 Figur 9 - Montering av kakel sida Figur 10 - Hållare för montering av kakeltopp

29 Fästning av sidorna av kaminen MUSA Ta av gjutjärnstoppen och ta bort sidostyckena A (en för höger och en för vänster sida) och för ner dem i skenorna på profilen B. Kontrollera att den övre delen av sidostycket E (som har en böj 90 ) överlappar med metallplattan på strukturen F och den nedre delen av sidostycket fästs in i pluggar på basen. Ta den medföljande plattan C och säkra med de två skruvarna D på övre delen av strukturen och plats. Ryggen är fäst med fyra skruvar G till kaminen struktur. När båda stål sidopanelerna A är monterade sätts gjutjärntoppen på igen.

30 30 3,4. Anslutning till vatten VIKTIGT! Kamin anslutning till vatten får endast utföras av utbildad personal som kan utföra installationen i enlighet med de allmänna tekniska reglerna och i enlighet med tillämpliga lagar i landet. Om ovanstående ordningar inte följs, frånsäger MCZ allt ansvar för skador på personer eller egendom och att funktions fel eller haveri. DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA EGO-STAR HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA SUITE-CLUB HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F DIAGRAM ÖVER ANSLUTNINGAR PÅ KAMINERNA MUSA HYDRO A1 = Supply vatten, central 3 / 4 "M A2 = Retur vatten, central 3 / 4 "M C = Säkerhetsventil 3 bar - 1 / 2 "F E = Töm anläggningen 1 / 2 "F

31 Anslutningar till anläggningen Utför anslutningarna till sina respektive platser som visas på diagrammet på föregående sida. Var säker på att rören inte utses för någon sträckning eller underdimensionering. VIKTIGT! Det uppmanas att rengöra all utrustning innan anslutning görs för att få bort rester och skräp. Det måste alltid finnas ett spärrspjäll installerat för kaminen, så det kan vara isolerad från vattensystemet om den ska flyttas eller om man har något pågående och/eller särskilt underhåll. Anslut kaminen med hjälp av flexibla slangar, så att kaminen är för fixerad på sin plats och gör det möjligt för mindre rörelser. Tryckledningsröret skall anslutas till ett vattendräneringsrör för att undvika att vatten rinner över och rinner ner strukturen och på golvet när trycket är för högt. A = Hane B = Hemmets anläggning C = Tryckledningar D = Slangar

32 32

33 33 3,5. DIAGRAM ÖVER EXEMPEL PÅ INSTALLATION Följande diagram bör endast användas som vägledningar. För att säkerställa att anslutningen kopplas korrekt, bör du alltid följa dina VVS instruktioner. Det hydrauliska systemet skall installeras i enlighet med bestämmelser i gällande lag i den staden, regionen eller staten. Installation och drift kontroller får endast utföras av särskilt utbildade yrkesmän med tillstånd. MCZ fråntar sig allt ansvar om ovanstående instruktioner ignoreras Installationsdiagram för uppvärmning Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa med tappvarmvatten kit System för system med sluten tank och endast för uppvärmningsändamål genom av element SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler Värmeanläggning diagram i kombination med en panna A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit kombinerat med värmepanna

34 34 Värme med förvaring system och produktion av varmvatten vatten med förvaring system SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Värmeanläggning i kombination med en ackumulatortank SE Elektroniskt kort S Automatisk vent M Tryckmätare VS Luftningsventil, 3 bar V Ventil P Pump VD Envägs ventil T Mätning av panntemperatur VE Expansionskärl, 1,5 bar 6 l W 3-vägs motoriserad ventil SC Plattvärmeväxlare F Flödesswitch C Metan gaspanna B Panna BA Lagringspanna RA Element PR Takvärmesystem PS Solpaneler A Bultande absorbator RP Tryckreduceringsventil VSC Panna / system utloppsventil FLT Systemfilter Lägg i mjukmedel Konfiguration: Star / Ego / Suite / Club / Musa utan tappvarmvatten kit i kombination med förvaringssystem med panna och solpaneler Systemdiagram med sluten tank för uppvärmning med element eller takvärmesystem och för produktion av varmvatten vatten

35 35 3,6. INSTALLATION AV LUFTFILTER Innan kaminen ställs mot väggen för en elektrisk anslutning och koppling till rökgaskanalen, montera luftfiltret som medföljer kaminen. Det cylindriska filtret består av ett metallnät och har redan monterats på kaminen. Filtret skall föras in på luftröret Ø 5 cm. För att montera det, skruva lätt loss skruven med handtaget som sitter på luftintagsröret, för in filtret och se till att passa filtrets ränna med handtagets skruv och blockera därefter filtret genom att dra åt handtaget. VARNING! Kaminen får under inga omständigheter startas om luftfiltret inte är installerad. MCZ fråntar sig allt ansvar för skador på de inre komponenterna, till följd av brott mot detta förbud. 3,7. ÖPPNA / STÄNGA DÖRREN Dörren öppnas med kroken på dörren som lyfts med det medföljande handtaget. OBS! Kaminen ska fungera som den ska är viktigt att dörren är helt stängd. 3,8. KABELDRAGNING Anslut nätsladden på baksidan av kaminen och sedan till ett vägguttag. Huvudströmbrytaren på baksidan ska bara var på om kaminen ska vara igång, annars är den av. När kaminen inte används rekommenderas det att avlägsna elkabeln från kaminen.

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören zione instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören installation installatie installatie installazione Anvisningar instalación instalação för instalace

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 INSTALLATION...180

INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 INSTALLATION...180 GLB0047 SV Side. 177 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP.1 INLEDNING...179 1.1 FARLIGA OMRÅDEN... 179 KAP.2 INSTALLATION...180 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 180 2.2 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR FÖR MASKINER UTAN KABEL...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer