produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw

2 Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse och ständigt ökande energi - kostnader, växer sig efterfrågan på en effektiv teknik hela tiden stark are och starkare. Energivehovet för en bostad uppgår i dagsläget till ca 40 % av den totala energiförbrukningen. I de flesta enfamiljsbostäder finns det en värmepanna, och det är där som den största möjlig - heten till besparingar också ligger. Bara genom att byta ut gamla och föråldrade värmeanläggningar mot nya, moderna kondenserande värmesystem kanske även i kombination med solfångare gör att man kan förminska en stor del av energianvändningen och på så sätt även minska emiss ion - erna. Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens är ett ekonomiskt och miljövänligt värmesystem, som kombinerar komfort med lönsamhet. Den innovativa O 2 -regleringen (SCOT-systemet) ser till att det alltid hålls en konstant hög verkningsgrad, även då gaskvaliteten kan variera eller då en gasblandning med biogas används. 2

3 3

4 Fulländad kondenseringsteknik: O 2 -reglering (SCOT-system) som standard Weishaupt är den första tillverkaren i världen som har en automatisk O 2 -reglering i alla kondenserande pann or. Systemet innebär många vikt iga funktioner med fördelar för både serviceteknikern och slut - kunden: Den dynamiska övervakningen av förbränningskvaliteten ger en konstant hög verkningsgrad, en låg gasförbrukning och en kontinuerligt hög driftsäkerhet. Det stadiga O 2 -värdet säkerställer de minimala emissionsvärdena. Detta i kombination med en nästan flamlös förbränning, gör att alla relevanta emissionsgränsvärden underskrids med stor marginal. SCOT-systemet reglerar förbränn ing - en oberoende av rådande gaskvalitet eller gastyp. På så sätt säkerställs att Weishaupts kondenserande gaspannor alltid är inställda med ett optimalt förbränn - ings värde. Dessutom har de ett automatiskt driftsättningsstöd, vilket gör att tidskrävande injusteringar som tid igare måste utföras av en servicetekniker, nu inte längre är nödvänd - iga. Den varvtalsreglerade fläkten gör WTC-pannan komfortabelt tyst gå - ende både vid start och under drift. För att systemsäkerheten skall kunna garanteras, görs en regelbunden kalibr ering av O 2 -regleringen automatiskt. Det betyder att regleringen justeras och anpassas allt eftersom värmevillkoren förändras. Högeffektiv värmeväxlare En helt ny högeffektiv värmeväxlare har tagits fram för att kunna utnyttja kon - dens eringen på bästa möjliga sätt. Därför har en särskild legering av aluminium och kisel tagits fram. Speciella gjut tekn - iker gör det möjligt att framställa en stor och extra effektiv värmeväxlingsyta. Kombinerat med en innovativ strål nings - brännare och principen för modul erande värmeproduktion uppnås därför en mycket hög normverkningsgrad på upp till 110 %*. Energisparpump För att energiförbrukningen skall kunna reduceras ordentligt kan Weishaupts Thermo Condens från 15 till 32 kw ut - rustas med en integrerad energisparpump. De merkostnader som denna premie - utrustning innebär lönar sig i längden i och med de besparingar som görs med lägre energikostnader. * 110 % baserat på värmevärde H i 99,1 % baserat på värmevärde H s Strålningsbrännare Avgaskanal - - Fläkt Optimal, meanderformad genomströmning SCOTelektrod Tre definierade temperaturzoner ökar effektiviteten i värmeväxlaren Luft Reglerad gasventil Reglering Gas Kondensatutgång O 2 -reglering Högeffektiv värmeväxlare Energisparpump 4

5 SCOT-elektrod för O 2 -reglering Manöverenhet placerad antingen i pannan eller i bostaden Strålningsbrännare Varvtalsstyrd fläkt Gas-kombiventil för O 2 -reglering Condensmanager med manöverpanel och el.anslutningsbox Hydraulikblock med energisparpump och 3-vägsventil Weishaupt Thermo Condens utförande W 5

6 Det finns alltid utrymme för en god idé: variantutförande WTC-A Utförande Värmeeffekt i kw Pannhydraulikens grundfunktioner Exempel Thermo Condens, utf. H och H0 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Tillval: Uppvärmning av tapp - vatten via en extern ladd nings - pump och separat varm vattenberedare Thermo Condens, utf. Combi 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten via en integrerad INOX-värme - växlare Thermo Condens, utf. W 70 eller 100 liter 70 liter 140 till 450 liter 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Varmvattenberedare monterad från sidan (70 l) Varmvattenberedare monterad underifrån (70 eller 100 l) Varmvattenberedare monterad fristående (från 140 upp till 450 l) Thermo Condens, utf. Kompakt 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Integrerad skiktberedare (115 l) Integrerad varmvatten - beredare (100 l) Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens får plats varsomhelst i ett hus, även på små ytor 6

7 Weishaupt Condens-Manager WCM: det modulbaserade reglersystemet Den konsekventa indelningen i moduler ger både värmeinstallat ören och anläggningsanvändaren flera fördelar. Modulerna är mycket användarvänliga eftersom de har en enhetlig struktur, samtidigt som vitt skilda regleringstekniska krav kan uppfyllas. Reglermoduler Det finns särskilda reglermoduler för varje enskilt användningsområde, som kan kommunicera med varandra utan problem via en ebus-anslutning. Det ger en behovsorienterad och komfort - abel värmeförsörjning. Manöverenhet WCM-FS Manöverenheten kan antingen integr - eras på WTC-pannans front eller mont - eras inne i bostaden. Den är enkel att använda tack vare den fyrradiga och belysta displayen. Varje rad har en egen funktionsknapp, vilket gör att t. ex. värmekurvor, börtemper at - urer och uppvärmningstider enkelt kan ställas in. De aktuella temper at urerna och drifttillstånden visas med infoknappen. Tilläggsmodul WCM-EM De individuella värmekraven uppfylls genom att varje enskild värmekrets tilldelas en egen tilläggsmodul. Totalt kan upp till åtta värmekretsar regleras med en tilläggsmodul vardera. Alla värmekretsar programmeras centralt via man - över en heten. Om så önskas kan dock varje enskild tilläggsmodul kombineras med en egen WCM-FS. Systemövervakning som standard Alla pannkomponenter övervakas kon - tinu erligt för att den absolut högsta drift säkerheten skall kunna garanteras. Dessutom ger WCM-enheten en sparsam gasförbrukning och en utmärkt värmekomfort för användaren. Framtidssäkerhet som standard Variabla in- och utgångar samt ett integr erat ebus-gränssnitt ger använd - aren ett stort antal valmöjligheter, t. ex. att sammankoppla värmesystemet med en modern automationslösning. Det är även möjligt att enkelt ansluta regler - ing ar för alternativa energier såsom solenergi, värmepumpar, fast bränsle - pannor eller varmvattenberedare. Weishaupts ebus-adapter W-EA För att kunna koppla upp systemet till en dator, antingen direkt eller via en fjärranslutning, har vi tagit fram ett servicepaket för PC till ett förmånligt pris. Med detta paket kan man enkelt få fram en grafisk kurva över den kon - dens erande pannans funktionsförlopp och ändra inställningarna. Manöverenhet WCM-FS 7

8 Hygienisk och effektiv: tappvattenberedare och energimagasin Weishaupt har ett omfattande utbud av varmvattenberedare och energimagasin som matchar WTCpannorna både vad gäller teknik och design. Alla beredare och magasin levereras inklusive temperaturgivare, kontakt och kabel. Weishaupt Aqua Vario (WAV) den kompakta lösningen Varmvattenberedaren kan placeras ant - ing en under eller bredvid den kon dens - er ande gaspannan och passar perfekt ihop med dess design. 70-litersbered - aren kan hängas bredvid eller ställas nedanför, 100-litersberedaren finns även i en cylinderformad modell som ställs bredvid pannan. Weishaupt Aqua Standard (WAS) den ekonomiska lösningen Den universiellt användbara tappvattenberedaren imponerar med ett särskilt förmånligt pris-effektförhållande. Med sina fem olika utföranden med en volym från 150 till 450 liter passar den här modellen för alla tänkbara behov. Dessutom kan den även utrustas med en elpatron. Weishaupt Aqua Tower (WAT) den smala lösningen I bostäder med begränsade utrymmen rekommenderar vi varmvattenberedaren WAT, eftersom den inte kräver någon större uppställningsyta. Den höga och smala formen i kombination med en högeffektiv värmeväxlare garanterar en utmärkt varm vatten komfort, samtidigt som den självklart håller en mycket hög hygienisk standard. Weishaupt AquaSol (WASol) Genom att komplettera varmvatten - beredningen med solenergi minskar inte bara bränsleförbrukningen, utan det reducerar även mängden skadliga utsläpp. Bivalenta varmvattenberedare och energi magasin från Weishaupt har utvecklats just för detta ändamål. Värmeväxlaren i Weishaupt AquaSol har en enastående verkningsgrad och säkerställer en mycket hög varmvattenkomfort. Weishaupt AquaSol finns med en volym från 310 till 450 liter och kan anslutas till kollektorer med både Low Flow- eller High Flow-drift. Weishaupt energimagasin (WES-A) I de fall då även uppvärmningen av bostaden skall ha understöd av solenergi, inte bara varmvattenberedningen, rekommenderar vi Weishaupts energimagasin WES-A för en framtidssäker lösning. Den är även anpassad för energi från andra källor, t. ex. eldning med fast bränslen. Energimagasinet WES-A har en volym på 660 respektive 990 liter, men kan uppnå ännu större volymer genom en kaskadkoppling. En intelligent värmeprocessor garanterar en optimal fördelning av värmen såväl som en hög - effektiv varmvattenberedning. Weishaupt Aqua Vario (WAV) 8 Weishaupt energimagasin (WES-A) Weishaupt solvärmeberedare AquaSol (WASol)

9 Det eleganta värmesystemet: Weishaupt Thermo Condens Kompakt Det kondenserande värmesystemet Weishaupt Thermo Condens Kompakt kombinerar tidlös design med högeffektiv teknik på ett exemplariskt sätt. Universella möjligheter För att säkerställa en enkel och snabb montering har samtliga ventiler för gas och värme samt alla röranslutningar på WTC Kompakt-pannorna förmonterats redan i fabriken. Det gör att pann in stall - at ionen blir mycket kostnadseffektiv och ger pannan ett harmoniskt utseende, eftersom alla rör befinner sig innanför värmesystemets kåpa. Den kompakta storleken, den tidlösa designen samt integrationen av det effekt starka varmvattenberedarsyst em - et ger de bästa av förutsättningar för en perfekt installtion i fristående hus eller större villor. Weishaupt Aqua Power, skiktbered - aren för en hög varmvattenkomfort på en liten yta Den integrerade skiktberedaren i WTC Kompakt har ett hölje i emalj av högsta kvalitet och rymmer 115 liter. Tack vare den extra INOX-platt värme - växl aren kombinerat med skiktnings - tekn iken har Aqua Power en betydligt högre varmvatteneffekt än en trad it ion - ell 200-litersberedare. Aqua Power har dessutom energetiska fördelar, eftersom pannan kan arbeta i kondenseringsdrift även under själva uppvärmningsprocessen av varmvattnet. Kombinationen av skiktberedare och kondenserande panna skapar därför en framstående varmvattenkomfort och en utmärkt energieffektivitet. Weishaupt Aqua Integra, den klassiska varmvattenberedaren Den integrerade varmvattenberedaren i WTC Kompakt rymmer 100 liter. En effektstark slingvärmeväxlare används för att uppvärmningen skall gå fort. Alla ytor som kommer i kontakt med vattnet har ett hölje i emalj av högsta kvalitet. Det säkerställer en hygieniskt klanderfri varmvattenkomfort för små och medel - stora hushåll. Samlingsvattenlås Laddningspump skiktberedare Plattvärmeväxlare Skiktningsrör kallvatten Weishaupt Thermo Condens Kompakt med skiktsystem Aqua Power Varmvattenberedare Aqua Integra 9

10 Gratis energi från solen: Weishaupts solfångarsystem WTS-F1 Solens energi är miljövänlig, den tar inte slut och den minskar använd - ningen av övrigt bränsle. I Europa skiner solen tillräckligt ofta för att värmen skall kunna utnyttjas. Dess utom finns det offentliga in vest - er ings stöd för denna moderna, till - för litliga och framtidssäkra tekn ologi. Weishaupts solfångarsystem är uppbyggt i moduler som är mycket väl anpassade för värmeunderstöd och varm vattenberedning. Kombinerat med systemarmatur, regul - atorer, särskilda varmvattenberedare och energimagasin från Weishaupt får man ett solfångarsystem där alla delar är optimalt anpassade till varandra och som täcker alla tänkbara behov. Varmt vatten från solen Ett genomsnittligt enfamiljshus behöver två till tre solfångare och en lämplig (bivalent) varmvattenberedare för att kunna få en varmvattenuppvärmning med understöd av solenergi. Under sommaren är värmen från solen oftast till - räck lig, men under vintern behövs extra hjälp från värmesystement. I snitt kan ca 60 % av Europas varmvattenbehov täckas med solenergi. Uppvärmning med solenergi En tydlig trend pekar även i riktning mot solfångaranläggningar som även kan användas som värmeunderstöd. Då behövs fler kollektorer och ett särskilt energimagasin, som fördelar den ac - kumul erade värmen. Den årliga energiförbrukningen kan reduceras med nästan en tredjedel med ett sådant syst - em. Att utnyttja solenergin innebär inte bara att man hushåller med världens energiresurser, utan signalerar även ett ansvarsfullt miljötänkande till omvärlden. Aluminiumram och kanter med pulverskikt Flytande solfångarglas som kan bytas ut Patenterad avrinningskanal Metalliskt tätande Sertoförskruving Kopparrörmeander Högselektiv yta Särskild mineralisolering Noga utvalda material och kompromisslös tillverkningskvalitet garanterar en kontinuerligt hög energiutdelning 10

11 Utanpåliggande Infälld Plantak Perfekt takintegrering med Weishaupts solfångare med infällt system 11

12 modul solar Inget har lämnats åt slumpen: Weishaupt systemteknik Professionell systemteknik från en och samma tillverkare skapar trygg het och säkerhet. Alla delar och komponenter passar med var - andra, vilket ger en hög komfort och säkerhet. Hydrauliska tillbehör I standardutförandet av kondenserande pannor ingår bl. a. en integrerad cirkul - ationspump och en omkopplingsanordning för tappvarmvattenberedningen. För anslutning till det efterföljande hydrauliska systemet rekommenderar vi Weishaupts systemarmatur. Vid anslutning av ytterligare värmekretsar har servicetekniker och installatörer här ett stort utbud av genomtänkta och fackmässiga komponenter att välja mellan. Weishaupt avgassystem Weishaupts avgassystem i plast kombinerat med de kondenserande värme - systemen är säkra och pålitliga. De är lätta och enkla att montera, samt kondensattåliga och resistenta mot påfrestningar från växlande väderförhållanden. Det stora systemutbudet gör det möjligt att anpassa avgassystemets rördragning utifrån varje enskilt behov. 12

13 Regelbunden service: förläng anläggningens hållbarhet Regelbundet underhåll En bilägare som är beroende av sin rörlighet lämnar regelgundet in sin bil på service. På samma sätt bör även driftsäkerheten och funktionen hos en värmeanläggning kontrolleras regelbundet. Mätt i antalet drifttimmar, motsvarar årseffekten för ett värmesystem en bil som kört km! Ett regelbundet underhåll av värmesyst - emet gör, förutom att man sparar några procent på bränslekostnader och liknande, att anläggningen får en längre hållbarhet och livslängd samt ger ett skydd mot ovälkomna och överraskande reparationskostnader. I längden lönar det sig att alltid anlita en behörig service - tekniker. Serviceteknikern kan läsa av och analysera all driftinformation från pannan 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Vario WAV Aqua Integra WAI / Aqua Power WAP Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Energimagasin WES-A Typer Volym, liter Höjd/ø i mm Vikt kg Max.drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Tapp- Värme- resp. Tapp- Värme- Tapp- Värme- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten H/B/D vatten vatten vatten vatten WAV 70-K 70 4,7 805/520/ kw 320 l/h WAV 100-K 100 7,5 806/600/ kw 390 l/h WAV 100-Z 100 7,5 802/ kw 390 l/h WAI /600/ kw 365 l/h *** WAP _ 911/600/ kw 370 l/h *** WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,6 1727/ kw 870 l/h WAS ,0 1935/ kw 1370 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,4 1935/ kw 710 l/h WES 660-A-C* ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-S* 624,0 2000/ WES 660-A-W ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-H 644,0 2000/ WES 910-A-C* ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-S* 880,0 2150/ WES 910-A-W ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-H 900,0 2150/ * Solvärmeväxlare 3,5 m 2 /2,5 l värmebärare ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h *** Kontinuerlig effekt 60/10/45 C, 1 m 3 /h 14

15 Weishaupt Thermo Condens A: mått och tekniska uppgifter Utförande K WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A WTC 15-A utf. K WTC 25-A utf. K Värmeeffekt vid 80/60 C kw 3,8 (min.last) upp till 13,7 (nom. last) 6,7 (min.last) upp till 23,6 (nom. last) 9,1 (min.last) upp till 30,2 (nom.last) Värmeeffekt vid 50/30 C kw 4,3 (min.last) upp till 14,7 (nom. last) 7,5 (min.last) upp till 25,2 (nom. last) 10,2 (min.last) upp till 32,0 (nom. last) Naturgas/gasol (propan) Nom. verkningsgrad vid 40/30 C % 110* 110* 110* Höjd mm Bredd mm Djup mm Vikt panna/beredare kg 42 / / Kategori (DE): II2ELL3B/P, (CH): II2H3P, (AT): II2H3B/P Installationstyp B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x CE -nr BM 3092 SVGW-reg.-nr. / BUWAL-nr / BUWAL-Nr ÖVGW-kvalitetsmärke G2.596 * 110% baseras på brännvärde H i, 99,1 % baseras på brännvärde H S Måtten är ungefärliga. Ändringar inom ramen för vidareutveckling förbehålles 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , juni 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

VITOCAL. Värmepumpar

VITOCAL. Värmepumpar VITOCAL Värmepumpar 2 Värmepumparna från Viessmann är märkta med kvalitetsmärket för värmepumpar en garanti för hög kvalitetsnivå En gratis värmekälla direkt runt husknuten Energi blir hela tiden dyrare.

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

TH solar. solvärmesystemet. Det kompletta. för alla behov. Hur fungerar det? Billig energi... Solfångarpaket

TH solar. solvärmesystemet. Det kompletta. för alla behov. Hur fungerar det? Billig energi... Solfångarpaket Hela denna bilaga är en annons från TH SOLVÄRME AB TH solar Det kompletta solvärmesystemet för alla behov Hur fungerar det? sid 2 Billig energi... sid 4 Solfångarpaket sid 5-6 referensgalleri rotavdrag

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ.

VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. UTFÄRDA 03 2007» VÄRMEPUMPAR» DATA, FAKTA, TILLBEHÖR INNEHÅLL Kvalitet kommer inte till av en slump 03 Vi har energin för att förändra 04 Hur man värmer vatten med kyla 08

Läs mer

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar

Värmepumpar. Marknadens effektivaste värmepumpar Värmepumpar Marknadens effektivaste värmepumpar Energifenomen från NIBE Svensk kvalitet i alla led Värmepumpar från NIBE Villavärme är helt igenom svenska pro dukter som både utvecklas och till verkas

Läs mer