produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw

2 Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse och ständigt ökande energi - kostnader, växer sig efterfrågan på en effektiv teknik hela tiden stark are och starkare. Energivehovet för en bostad uppgår i dagsläget till ca 40 % av den totala energiförbrukningen. I de flesta enfamiljsbostäder finns det en värmepanna, och det är där som den största möjlig - heten till besparingar också ligger. Bara genom att byta ut gamla och föråldrade värmeanläggningar mot nya, moderna kondenserande värmesystem kanske även i kombination med solfångare gör att man kan förminska en stor del av energianvändningen och på så sätt även minska emiss ion - erna. Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens är ett ekonomiskt och miljövänligt värmesystem, som kombinerar komfort med lönsamhet. Den innovativa O 2 -regleringen (SCOT-systemet) ser till att det alltid hålls en konstant hög verkningsgrad, även då gaskvaliteten kan variera eller då en gasblandning med biogas används. 2

3 3

4 Fulländad kondenseringsteknik: O 2 -reglering (SCOT-system) som standard Weishaupt är den första tillverkaren i världen som har en automatisk O 2 -reglering i alla kondenserande pann or. Systemet innebär många vikt iga funktioner med fördelar för både serviceteknikern och slut - kunden: Den dynamiska övervakningen av förbränningskvaliteten ger en konstant hög verkningsgrad, en låg gasförbrukning och en kontinuerligt hög driftsäkerhet. Det stadiga O 2 -värdet säkerställer de minimala emissionsvärdena. Detta i kombination med en nästan flamlös förbränning, gör att alla relevanta emissionsgränsvärden underskrids med stor marginal. SCOT-systemet reglerar förbränn ing - en oberoende av rådande gaskvalitet eller gastyp. På så sätt säkerställs att Weishaupts kondenserande gaspannor alltid är inställda med ett optimalt förbränn - ings värde. Dessutom har de ett automatiskt driftsättningsstöd, vilket gör att tidskrävande injusteringar som tid igare måste utföras av en servicetekniker, nu inte längre är nödvänd - iga. Den varvtalsreglerade fläkten gör WTC-pannan komfortabelt tyst gå - ende både vid start och under drift. För att systemsäkerheten skall kunna garanteras, görs en regelbunden kalibr ering av O 2 -regleringen automatiskt. Det betyder att regleringen justeras och anpassas allt eftersom värmevillkoren förändras. Högeffektiv värmeväxlare En helt ny högeffektiv värmeväxlare har tagits fram för att kunna utnyttja kon - dens eringen på bästa möjliga sätt. Därför har en särskild legering av aluminium och kisel tagits fram. Speciella gjut tekn - iker gör det möjligt att framställa en stor och extra effektiv värmeväxlingsyta. Kombinerat med en innovativ strål nings - brännare och principen för modul erande värmeproduktion uppnås därför en mycket hög normverkningsgrad på upp till 110 %*. Energisparpump För att energiförbrukningen skall kunna reduceras ordentligt kan Weishaupts Thermo Condens från 15 till 32 kw ut - rustas med en integrerad energisparpump. De merkostnader som denna premie - utrustning innebär lönar sig i längden i och med de besparingar som görs med lägre energikostnader. * 110 % baserat på värmevärde H i 99,1 % baserat på värmevärde H s Strålningsbrännare Avgaskanal - - Fläkt Optimal, meanderformad genomströmning SCOTelektrod Tre definierade temperaturzoner ökar effektiviteten i värmeväxlaren Luft Reglerad gasventil Reglering Gas Kondensatutgång O 2 -reglering Högeffektiv värmeväxlare Energisparpump 4

5 SCOT-elektrod för O 2 -reglering Manöverenhet placerad antingen i pannan eller i bostaden Strålningsbrännare Varvtalsstyrd fläkt Gas-kombiventil för O 2 -reglering Condensmanager med manöverpanel och el.anslutningsbox Hydraulikblock med energisparpump och 3-vägsventil Weishaupt Thermo Condens utförande W 5

6 Det finns alltid utrymme för en god idé: variantutförande WTC-A Utförande Värmeeffekt i kw Pannhydraulikens grundfunktioner Exempel Thermo Condens, utf. H och H0 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Tillval: Uppvärmning av tapp - vatten via en extern ladd nings - pump och separat varm vattenberedare Thermo Condens, utf. Combi 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten via en integrerad INOX-värme - växlare Thermo Condens, utf. W 70 eller 100 liter 70 liter 140 till 450 liter 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Varmvattenberedare monterad från sidan (70 l) Varmvattenberedare monterad underifrån (70 eller 100 l) Varmvattenberedare monterad fristående (från 140 upp till 450 l) Thermo Condens, utf. Kompakt 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Integrerad skiktberedare (115 l) Integrerad varmvatten - beredare (100 l) Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens får plats varsomhelst i ett hus, även på små ytor 6

7 Weishaupt Condens-Manager WCM: det modulbaserade reglersystemet Den konsekventa indelningen i moduler ger både värmeinstallat ören och anläggningsanvändaren flera fördelar. Modulerna är mycket användarvänliga eftersom de har en enhetlig struktur, samtidigt som vitt skilda regleringstekniska krav kan uppfyllas. Reglermoduler Det finns särskilda reglermoduler för varje enskilt användningsområde, som kan kommunicera med varandra utan problem via en ebus-anslutning. Det ger en behovsorienterad och komfort - abel värmeförsörjning. Manöverenhet WCM-FS Manöverenheten kan antingen integr - eras på WTC-pannans front eller mont - eras inne i bostaden. Den är enkel att använda tack vare den fyrradiga och belysta displayen. Varje rad har en egen funktionsknapp, vilket gör att t. ex. värmekurvor, börtemper at - urer och uppvärmningstider enkelt kan ställas in. De aktuella temper at urerna och drifttillstånden visas med infoknappen. Tilläggsmodul WCM-EM De individuella värmekraven uppfylls genom att varje enskild värmekrets tilldelas en egen tilläggsmodul. Totalt kan upp till åtta värmekretsar regleras med en tilläggsmodul vardera. Alla värmekretsar programmeras centralt via man - över en heten. Om så önskas kan dock varje enskild tilläggsmodul kombineras med en egen WCM-FS. Systemövervakning som standard Alla pannkomponenter övervakas kon - tinu erligt för att den absolut högsta drift säkerheten skall kunna garanteras. Dessutom ger WCM-enheten en sparsam gasförbrukning och en utmärkt värmekomfort för användaren. Framtidssäkerhet som standard Variabla in- och utgångar samt ett integr erat ebus-gränssnitt ger använd - aren ett stort antal valmöjligheter, t. ex. att sammankoppla värmesystemet med en modern automationslösning. Det är även möjligt att enkelt ansluta regler - ing ar för alternativa energier såsom solenergi, värmepumpar, fast bränsle - pannor eller varmvattenberedare. Weishaupts ebus-adapter W-EA För att kunna koppla upp systemet till en dator, antingen direkt eller via en fjärranslutning, har vi tagit fram ett servicepaket för PC till ett förmånligt pris. Med detta paket kan man enkelt få fram en grafisk kurva över den kon - dens erande pannans funktionsförlopp och ändra inställningarna. Manöverenhet WCM-FS 7

8 Hygienisk och effektiv: tappvattenberedare och energimagasin Weishaupt har ett omfattande utbud av varmvattenberedare och energimagasin som matchar WTCpannorna både vad gäller teknik och design. Alla beredare och magasin levereras inklusive temperaturgivare, kontakt och kabel. Weishaupt Aqua Vario (WAV) den kompakta lösningen Varmvattenberedaren kan placeras ant - ing en under eller bredvid den kon dens - er ande gaspannan och passar perfekt ihop med dess design. 70-litersbered - aren kan hängas bredvid eller ställas nedanför, 100-litersberedaren finns även i en cylinderformad modell som ställs bredvid pannan. Weishaupt Aqua Standard (WAS) den ekonomiska lösningen Den universiellt användbara tappvattenberedaren imponerar med ett särskilt förmånligt pris-effektförhållande. Med sina fem olika utföranden med en volym från 150 till 450 liter passar den här modellen för alla tänkbara behov. Dessutom kan den även utrustas med en elpatron. Weishaupt Aqua Tower (WAT) den smala lösningen I bostäder med begränsade utrymmen rekommenderar vi varmvattenberedaren WAT, eftersom den inte kräver någon större uppställningsyta. Den höga och smala formen i kombination med en högeffektiv värmeväxlare garanterar en utmärkt varm vatten komfort, samtidigt som den självklart håller en mycket hög hygienisk standard. Weishaupt AquaSol (WASol) Genom att komplettera varmvatten - beredningen med solenergi minskar inte bara bränsleförbrukningen, utan det reducerar även mängden skadliga utsläpp. Bivalenta varmvattenberedare och energi magasin från Weishaupt har utvecklats just för detta ändamål. Värmeväxlaren i Weishaupt AquaSol har en enastående verkningsgrad och säkerställer en mycket hög varmvattenkomfort. Weishaupt AquaSol finns med en volym från 310 till 450 liter och kan anslutas till kollektorer med både Low Flow- eller High Flow-drift. Weishaupt energimagasin (WES-A) I de fall då även uppvärmningen av bostaden skall ha understöd av solenergi, inte bara varmvattenberedningen, rekommenderar vi Weishaupts energimagasin WES-A för en framtidssäker lösning. Den är även anpassad för energi från andra källor, t. ex. eldning med fast bränslen. Energimagasinet WES-A har en volym på 660 respektive 990 liter, men kan uppnå ännu större volymer genom en kaskadkoppling. En intelligent värmeprocessor garanterar en optimal fördelning av värmen såväl som en hög - effektiv varmvattenberedning. Weishaupt Aqua Vario (WAV) 8 Weishaupt energimagasin (WES-A) Weishaupt solvärmeberedare AquaSol (WASol)

9 Det eleganta värmesystemet: Weishaupt Thermo Condens Kompakt Det kondenserande värmesystemet Weishaupt Thermo Condens Kompakt kombinerar tidlös design med högeffektiv teknik på ett exemplariskt sätt. Universella möjligheter För att säkerställa en enkel och snabb montering har samtliga ventiler för gas och värme samt alla röranslutningar på WTC Kompakt-pannorna förmonterats redan i fabriken. Det gör att pann in stall - at ionen blir mycket kostnadseffektiv och ger pannan ett harmoniskt utseende, eftersom alla rör befinner sig innanför värmesystemets kåpa. Den kompakta storleken, den tidlösa designen samt integrationen av det effekt starka varmvattenberedarsyst em - et ger de bästa av förutsättningar för en perfekt installtion i fristående hus eller större villor. Weishaupt Aqua Power, skiktbered - aren för en hög varmvattenkomfort på en liten yta Den integrerade skiktberedaren i WTC Kompakt har ett hölje i emalj av högsta kvalitet och rymmer 115 liter. Tack vare den extra INOX-platt värme - växl aren kombinerat med skiktnings - tekn iken har Aqua Power en betydligt högre varmvatteneffekt än en trad it ion - ell 200-litersberedare. Aqua Power har dessutom energetiska fördelar, eftersom pannan kan arbeta i kondenseringsdrift även under själva uppvärmningsprocessen av varmvattnet. Kombinationen av skiktberedare och kondenserande panna skapar därför en framstående varmvattenkomfort och en utmärkt energieffektivitet. Weishaupt Aqua Integra, den klassiska varmvattenberedaren Den integrerade varmvattenberedaren i WTC Kompakt rymmer 100 liter. En effektstark slingvärmeväxlare används för att uppvärmningen skall gå fort. Alla ytor som kommer i kontakt med vattnet har ett hölje i emalj av högsta kvalitet. Det säkerställer en hygieniskt klanderfri varmvattenkomfort för små och medel - stora hushåll. Samlingsvattenlås Laddningspump skiktberedare Plattvärmeväxlare Skiktningsrör kallvatten Weishaupt Thermo Condens Kompakt med skiktsystem Aqua Power Varmvattenberedare Aqua Integra 9

10 Gratis energi från solen: Weishaupts solfångarsystem WTS-F1 Solens energi är miljövänlig, den tar inte slut och den minskar använd - ningen av övrigt bränsle. I Europa skiner solen tillräckligt ofta för att värmen skall kunna utnyttjas. Dess utom finns det offentliga in vest - er ings stöd för denna moderna, till - för litliga och framtidssäkra tekn ologi. Weishaupts solfångarsystem är uppbyggt i moduler som är mycket väl anpassade för värmeunderstöd och varm vattenberedning. Kombinerat med systemarmatur, regul - atorer, särskilda varmvattenberedare och energimagasin från Weishaupt får man ett solfångarsystem där alla delar är optimalt anpassade till varandra och som täcker alla tänkbara behov. Varmt vatten från solen Ett genomsnittligt enfamiljshus behöver två till tre solfångare och en lämplig (bivalent) varmvattenberedare för att kunna få en varmvattenuppvärmning med understöd av solenergi. Under sommaren är värmen från solen oftast till - räck lig, men under vintern behövs extra hjälp från värmesystement. I snitt kan ca 60 % av Europas varmvattenbehov täckas med solenergi. Uppvärmning med solenergi En tydlig trend pekar även i riktning mot solfångaranläggningar som även kan användas som värmeunderstöd. Då behövs fler kollektorer och ett särskilt energimagasin, som fördelar den ac - kumul erade värmen. Den årliga energiförbrukningen kan reduceras med nästan en tredjedel med ett sådant syst - em. Att utnyttja solenergin innebär inte bara att man hushåller med världens energiresurser, utan signalerar även ett ansvarsfullt miljötänkande till omvärlden. Aluminiumram och kanter med pulverskikt Flytande solfångarglas som kan bytas ut Patenterad avrinningskanal Metalliskt tätande Sertoförskruving Kopparrörmeander Högselektiv yta Särskild mineralisolering Noga utvalda material och kompromisslös tillverkningskvalitet garanterar en kontinuerligt hög energiutdelning 10

11 Utanpåliggande Infälld Plantak Perfekt takintegrering med Weishaupts solfångare med infällt system 11

12 modul solar Inget har lämnats åt slumpen: Weishaupt systemteknik Professionell systemteknik från en och samma tillverkare skapar trygg het och säkerhet. Alla delar och komponenter passar med var - andra, vilket ger en hög komfort och säkerhet. Hydrauliska tillbehör I standardutförandet av kondenserande pannor ingår bl. a. en integrerad cirkul - ationspump och en omkopplingsanordning för tappvarmvattenberedningen. För anslutning till det efterföljande hydrauliska systemet rekommenderar vi Weishaupts systemarmatur. Vid anslutning av ytterligare värmekretsar har servicetekniker och installatörer här ett stort utbud av genomtänkta och fackmässiga komponenter att välja mellan. Weishaupt avgassystem Weishaupts avgassystem i plast kombinerat med de kondenserande värme - systemen är säkra och pålitliga. De är lätta och enkla att montera, samt kondensattåliga och resistenta mot påfrestningar från växlande väderförhållanden. Det stora systemutbudet gör det möjligt att anpassa avgassystemets rördragning utifrån varje enskilt behov. 12

13 Regelbunden service: förläng anläggningens hållbarhet Regelbundet underhåll En bilägare som är beroende av sin rörlighet lämnar regelgundet in sin bil på service. På samma sätt bör även driftsäkerheten och funktionen hos en värmeanläggning kontrolleras regelbundet. Mätt i antalet drifttimmar, motsvarar årseffekten för ett värmesystem en bil som kört km! Ett regelbundet underhåll av värmesyst - emet gör, förutom att man sparar några procent på bränslekostnader och liknande, att anläggningen får en längre hållbarhet och livslängd samt ger ett skydd mot ovälkomna och överraskande reparationskostnader. I längden lönar det sig att alltid anlita en behörig service - tekniker. Serviceteknikern kan läsa av och analysera all driftinformation från pannan 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Vario WAV Aqua Integra WAI / Aqua Power WAP Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Energimagasin WES-A Typer Volym, liter Höjd/ø i mm Vikt kg Max.drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Tapp- Värme- resp. Tapp- Värme- Tapp- Värme- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten H/B/D vatten vatten vatten vatten WAV 70-K 70 4,7 805/520/ kw 320 l/h WAV 100-K 100 7,5 806/600/ kw 390 l/h WAV 100-Z 100 7,5 802/ kw 390 l/h WAI /600/ kw 365 l/h *** WAP _ 911/600/ kw 370 l/h *** WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,6 1727/ kw 870 l/h WAS ,0 1935/ kw 1370 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,4 1935/ kw 710 l/h WES 660-A-C* ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-S* 624,0 2000/ WES 660-A-W ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-H 644,0 2000/ WES 910-A-C* ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-S* 880,0 2150/ WES 910-A-W ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-H 900,0 2150/ * Solvärmeväxlare 3,5 m 2 /2,5 l värmebärare ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h *** Kontinuerlig effekt 60/10/45 C, 1 m 3 /h 14

15 Weishaupt Thermo Condens A: mått och tekniska uppgifter Utförande K WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A WTC 15-A utf. K WTC 25-A utf. K Värmeeffekt vid 80/60 C kw 3,8 (min.last) upp till 13,7 (nom. last) 6,7 (min.last) upp till 23,6 (nom. last) 9,1 (min.last) upp till 30,2 (nom.last) Värmeeffekt vid 50/30 C kw 4,3 (min.last) upp till 14,7 (nom. last) 7,5 (min.last) upp till 25,2 (nom. last) 10,2 (min.last) upp till 32,0 (nom. last) Naturgas/gasol (propan) Nom. verkningsgrad vid 40/30 C % 110* 110* 110* Höjd mm Bredd mm Djup mm Vikt panna/beredare kg 42 / / Kategori (DE): II2ELL3B/P, (CH): II2H3P, (AT): II2H3B/P Installationstyp B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x CE -nr BM 3092 SVGW-reg.-nr. / BUWAL-nr / BUWAL-Nr ÖVGW-kvalitetsmärke G2.596 * 110% baseras på brännvärde H i, 99,1 % baseras på brännvärde H S Måtten är ungefärliga. Ändringar inom ramen för vidareutveckling förbehålles 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , juni 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp produkt Information om Weishaupt automatikskåp Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Lösningar för integral automatisering Till alla brännare kan Weishaupt tillverka ett

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP EXOAIR ExoAir LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED ENERGIFLEXIBEL OCH LEGIONELLASÄKER SYSTEMTANK OCH PROCESSORBASERAT STYRSYSTEM MED PREFABRICERAT KABLAGE FÖR ENKLARE INSTALLATION FLIK: 9-0710-309 ExoAir effektiv

Läs mer

Fjärrvärmens känsla för närhet.

Fjärrvärmens känsla för närhet. Fjärrvärmens känsla för närhet. Hur ditt hem får ut mesta möjliga av den goda fjärrvärmen. En bra idé har blivit ännu bättre. Fjärrvärmens idé är enkelhet, trygghet och effektivitet. Istället för att varje

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Solfångare. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader

Solfångare. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader Solfångare Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader 2 Du sparar pengar, men miljön är den stora vinnaren. Solvärme är idag det mest miljövänliga alternativet för uppvärmning. Framförallt

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Hjärtat i ditt värmesystem!

Hjärtat i ditt värmesystem! Hjärtat i ditt värmesystem! www.ecoscience.se Svensk DESIGN ENVIRONMENT EFFICIENCY Dags att ta ditt ansvar för dina barns framtida miljö! Hos ECOScience hittade vi svaret på vår dröm ett miljövänligt och

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM solvärme är miljövänligt, gratis och riktigt smart en investering som ger gratis värme i många år GRATIS OCH MILJÖVÄNLIGT Solen har alltid varit vår

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda Uppvärmning med ved BioControl 18-40 Lambda 18-40 Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 företag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP ExoAir Försprång genom kvalitet GreenEnergy LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP Helt i rostfritt stål Extremt stor förångare och kondensor ger högsta COP Komplett kablage för styrsystemet mellan värmepump och tank Unik

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Din Värmepumpspecialist Inomhusinstallation upp till 64 C LW-serien Tyst

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort

Läs mer

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se Luft/vattenvärmepump Ecodan www.ecodan.se Spara pengar med nya Ecodan Egenutvecklad värmetank det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Den

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Inomhusinstallation med upp till 65 C i framledningstemperatur LW-serien

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN EXOAIR ExoAir Polaris LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN Ger dig värme NER TILL -25 C VINTERKYLA GULDMEDALJ EXOAIR POLARIS FÖR MEST FRANKRIKES STÖRSTA ENERGIM ÄSSA 2007 ENEO ENERGIE INNOVATIVA

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

HUSVAGN. Den sköna tysta värmen

HUSVAGN. Den sköna tysta värmen HUSVAGN Den sköna tysta värmen Miljövänlig teknik för ditt välbefinnande. Aldes system med vattenburen värme ger dig en oöverträffad bekvämlighet. Utöver en jämn och tyst värme, får du dessutom möjligheter

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare.

Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Thermia Diplomat Optimum G3 det bästa valet för svenska villaägare. Resultat från Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012 Sammanfattning av testresultatet Energimyndigheten har under 2012 testat

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien Fläktkonvektor SL / SLS Ny serie fläktkonvektorer SL/SLS-serien Fricos fläktkonvektorer SL & SLS tål att synas! SL & SLS löser dina värme- och kylbehov! Installationsförslag 1. Solfångare (värme) 2. Mark/sjö-

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer