produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw

2 Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse och ständigt ökande energi - kostnader, växer sig efterfrågan på en effektiv teknik hela tiden stark are och starkare. Energivehovet för en bostad uppgår i dagsläget till ca 40 % av den totala energiförbrukningen. I de flesta enfamiljsbostäder finns det en värmepanna, och det är där som den största möjlig - heten till besparingar också ligger. Bara genom att byta ut gamla och föråldrade värmeanläggningar mot nya, moderna kondenserande värmesystem kanske även i kombination med solfångare gör att man kan förminska en stor del av energianvändningen och på så sätt även minska emiss ion - erna. Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens är ett ekonomiskt och miljövänligt värmesystem, som kombinerar komfort med lönsamhet. Den innovativa O 2 -regleringen (SCOT-systemet) ser till att det alltid hålls en konstant hög verkningsgrad, även då gaskvaliteten kan variera eller då en gasblandning med biogas används. 2

3 3

4 Fulländad kondenseringsteknik: O 2 -reglering (SCOT-system) som standard Weishaupt är den första tillverkaren i världen som har en automatisk O 2 -reglering i alla kondenserande pann or. Systemet innebär många vikt iga funktioner med fördelar för både serviceteknikern och slut - kunden: Den dynamiska övervakningen av förbränningskvaliteten ger en konstant hög verkningsgrad, en låg gasförbrukning och en kontinuerligt hög driftsäkerhet. Det stadiga O 2 -värdet säkerställer de minimala emissionsvärdena. Detta i kombination med en nästan flamlös förbränning, gör att alla relevanta emissionsgränsvärden underskrids med stor marginal. SCOT-systemet reglerar förbränn ing - en oberoende av rådande gaskvalitet eller gastyp. På så sätt säkerställs att Weishaupts kondenserande gaspannor alltid är inställda med ett optimalt förbränn - ings värde. Dessutom har de ett automatiskt driftsättningsstöd, vilket gör att tidskrävande injusteringar som tid igare måste utföras av en servicetekniker, nu inte längre är nödvänd - iga. Den varvtalsreglerade fläkten gör WTC-pannan komfortabelt tyst gå - ende både vid start och under drift. För att systemsäkerheten skall kunna garanteras, görs en regelbunden kalibr ering av O 2 -regleringen automatiskt. Det betyder att regleringen justeras och anpassas allt eftersom värmevillkoren förändras. Högeffektiv värmeväxlare En helt ny högeffektiv värmeväxlare har tagits fram för att kunna utnyttja kon - dens eringen på bästa möjliga sätt. Därför har en särskild legering av aluminium och kisel tagits fram. Speciella gjut tekn - iker gör det möjligt att framställa en stor och extra effektiv värmeväxlingsyta. Kombinerat med en innovativ strål nings - brännare och principen för modul erande värmeproduktion uppnås därför en mycket hög normverkningsgrad på upp till 110 %*. Energisparpump För att energiförbrukningen skall kunna reduceras ordentligt kan Weishaupts Thermo Condens från 15 till 32 kw ut - rustas med en integrerad energisparpump. De merkostnader som denna premie - utrustning innebär lönar sig i längden i och med de besparingar som görs med lägre energikostnader. * 110 % baserat på värmevärde H i 99,1 % baserat på värmevärde H s Strålningsbrännare Avgaskanal - - Fläkt Optimal, meanderformad genomströmning SCOTelektrod Tre definierade temperaturzoner ökar effektiviteten i värmeväxlaren Luft Reglerad gasventil Reglering Gas Kondensatutgång O 2 -reglering Högeffektiv värmeväxlare Energisparpump 4

5 SCOT-elektrod för O 2 -reglering Manöverenhet placerad antingen i pannan eller i bostaden Strålningsbrännare Varvtalsstyrd fläkt Gas-kombiventil för O 2 -reglering Condensmanager med manöverpanel och el.anslutningsbox Hydraulikblock med energisparpump och 3-vägsventil Weishaupt Thermo Condens utförande W 5

6 Det finns alltid utrymme för en god idé: variantutförande WTC-A Utförande Värmeeffekt i kw Pannhydraulikens grundfunktioner Exempel Thermo Condens, utf. H och H0 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Tillval: Uppvärmning av tapp - vatten via en extern ladd nings - pump och separat varm vattenberedare Thermo Condens, utf. Combi 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten via en integrerad INOX-värme - växlare Thermo Condens, utf. W 70 eller 100 liter 70 liter 140 till 450 liter 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Varmvattenberedare monterad från sidan (70 l) Varmvattenberedare monterad underifrån (70 eller 100 l) Varmvattenberedare monterad fristående (från 140 upp till 450 l) Thermo Condens, utf. Kompakt 1. Uppvärmning av värmevatten 2. Uppvärmning av tappvatten: Integrerad skiktberedare (115 l) Integrerad varmvatten - beredare (100 l) Weishaupts kondenserande gaspanna Thermo Condens får plats varsomhelst i ett hus, även på små ytor 6

7 Weishaupt Condens-Manager WCM: det modulbaserade reglersystemet Den konsekventa indelningen i moduler ger både värmeinstallat ören och anläggningsanvändaren flera fördelar. Modulerna är mycket användarvänliga eftersom de har en enhetlig struktur, samtidigt som vitt skilda regleringstekniska krav kan uppfyllas. Reglermoduler Det finns särskilda reglermoduler för varje enskilt användningsområde, som kan kommunicera med varandra utan problem via en ebus-anslutning. Det ger en behovsorienterad och komfort - abel värmeförsörjning. Manöverenhet WCM-FS Manöverenheten kan antingen integr - eras på WTC-pannans front eller mont - eras inne i bostaden. Den är enkel att använda tack vare den fyrradiga och belysta displayen. Varje rad har en egen funktionsknapp, vilket gör att t. ex. värmekurvor, börtemper at - urer och uppvärmningstider enkelt kan ställas in. De aktuella temper at urerna och drifttillstånden visas med infoknappen. Tilläggsmodul WCM-EM De individuella värmekraven uppfylls genom att varje enskild värmekrets tilldelas en egen tilläggsmodul. Totalt kan upp till åtta värmekretsar regleras med en tilläggsmodul vardera. Alla värmekretsar programmeras centralt via man - över en heten. Om så önskas kan dock varje enskild tilläggsmodul kombineras med en egen WCM-FS. Systemövervakning som standard Alla pannkomponenter övervakas kon - tinu erligt för att den absolut högsta drift säkerheten skall kunna garanteras. Dessutom ger WCM-enheten en sparsam gasförbrukning och en utmärkt värmekomfort för användaren. Framtidssäkerhet som standard Variabla in- och utgångar samt ett integr erat ebus-gränssnitt ger använd - aren ett stort antal valmöjligheter, t. ex. att sammankoppla värmesystemet med en modern automationslösning. Det är även möjligt att enkelt ansluta regler - ing ar för alternativa energier såsom solenergi, värmepumpar, fast bränsle - pannor eller varmvattenberedare. Weishaupts ebus-adapter W-EA För att kunna koppla upp systemet till en dator, antingen direkt eller via en fjärranslutning, har vi tagit fram ett servicepaket för PC till ett förmånligt pris. Med detta paket kan man enkelt få fram en grafisk kurva över den kon - dens erande pannans funktionsförlopp och ändra inställningarna. Manöverenhet WCM-FS 7

8 Hygienisk och effektiv: tappvattenberedare och energimagasin Weishaupt har ett omfattande utbud av varmvattenberedare och energimagasin som matchar WTCpannorna både vad gäller teknik och design. Alla beredare och magasin levereras inklusive temperaturgivare, kontakt och kabel. Weishaupt Aqua Vario (WAV) den kompakta lösningen Varmvattenberedaren kan placeras ant - ing en under eller bredvid den kon dens - er ande gaspannan och passar perfekt ihop med dess design. 70-litersbered - aren kan hängas bredvid eller ställas nedanför, 100-litersberedaren finns även i en cylinderformad modell som ställs bredvid pannan. Weishaupt Aqua Standard (WAS) den ekonomiska lösningen Den universiellt användbara tappvattenberedaren imponerar med ett särskilt förmånligt pris-effektförhållande. Med sina fem olika utföranden med en volym från 150 till 450 liter passar den här modellen för alla tänkbara behov. Dessutom kan den även utrustas med en elpatron. Weishaupt Aqua Tower (WAT) den smala lösningen I bostäder med begränsade utrymmen rekommenderar vi varmvattenberedaren WAT, eftersom den inte kräver någon större uppställningsyta. Den höga och smala formen i kombination med en högeffektiv värmeväxlare garanterar en utmärkt varm vatten komfort, samtidigt som den självklart håller en mycket hög hygienisk standard. Weishaupt AquaSol (WASol) Genom att komplettera varmvatten - beredningen med solenergi minskar inte bara bränsleförbrukningen, utan det reducerar även mängden skadliga utsläpp. Bivalenta varmvattenberedare och energi magasin från Weishaupt har utvecklats just för detta ändamål. Värmeväxlaren i Weishaupt AquaSol har en enastående verkningsgrad och säkerställer en mycket hög varmvattenkomfort. Weishaupt AquaSol finns med en volym från 310 till 450 liter och kan anslutas till kollektorer med både Low Flow- eller High Flow-drift. Weishaupt energimagasin (WES-A) I de fall då även uppvärmningen av bostaden skall ha understöd av solenergi, inte bara varmvattenberedningen, rekommenderar vi Weishaupts energimagasin WES-A för en framtidssäker lösning. Den är även anpassad för energi från andra källor, t. ex. eldning med fast bränslen. Energimagasinet WES-A har en volym på 660 respektive 990 liter, men kan uppnå ännu större volymer genom en kaskadkoppling. En intelligent värmeprocessor garanterar en optimal fördelning av värmen såväl som en hög - effektiv varmvattenberedning. Weishaupt Aqua Vario (WAV) 8 Weishaupt energimagasin (WES-A) Weishaupt solvärmeberedare AquaSol (WASol)

9 Det eleganta värmesystemet: Weishaupt Thermo Condens Kompakt Det kondenserande värmesystemet Weishaupt Thermo Condens Kompakt kombinerar tidlös design med högeffektiv teknik på ett exemplariskt sätt. Universella möjligheter För att säkerställa en enkel och snabb montering har samtliga ventiler för gas och värme samt alla röranslutningar på WTC Kompakt-pannorna förmonterats redan i fabriken. Det gör att pann in stall - at ionen blir mycket kostnadseffektiv och ger pannan ett harmoniskt utseende, eftersom alla rör befinner sig innanför värmesystemets kåpa. Den kompakta storleken, den tidlösa designen samt integrationen av det effekt starka varmvattenberedarsyst em - et ger de bästa av förutsättningar för en perfekt installtion i fristående hus eller större villor. Weishaupt Aqua Power, skiktbered - aren för en hög varmvattenkomfort på en liten yta Den integrerade skiktberedaren i WTC Kompakt har ett hölje i emalj av högsta kvalitet och rymmer 115 liter. Tack vare den extra INOX-platt värme - växl aren kombinerat med skiktnings - tekn iken har Aqua Power en betydligt högre varmvatteneffekt än en trad it ion - ell 200-litersberedare. Aqua Power har dessutom energetiska fördelar, eftersom pannan kan arbeta i kondenseringsdrift även under själva uppvärmningsprocessen av varmvattnet. Kombinationen av skiktberedare och kondenserande panna skapar därför en framstående varmvattenkomfort och en utmärkt energieffektivitet. Weishaupt Aqua Integra, den klassiska varmvattenberedaren Den integrerade varmvattenberedaren i WTC Kompakt rymmer 100 liter. En effektstark slingvärmeväxlare används för att uppvärmningen skall gå fort. Alla ytor som kommer i kontakt med vattnet har ett hölje i emalj av högsta kvalitet. Det säkerställer en hygieniskt klanderfri varmvattenkomfort för små och medel - stora hushåll. Samlingsvattenlås Laddningspump skiktberedare Plattvärmeväxlare Skiktningsrör kallvatten Weishaupt Thermo Condens Kompakt med skiktsystem Aqua Power Varmvattenberedare Aqua Integra 9

10 Gratis energi från solen: Weishaupts solfångarsystem WTS-F1 Solens energi är miljövänlig, den tar inte slut och den minskar använd - ningen av övrigt bränsle. I Europa skiner solen tillräckligt ofta för att värmen skall kunna utnyttjas. Dess utom finns det offentliga in vest - er ings stöd för denna moderna, till - för litliga och framtidssäkra tekn ologi. Weishaupts solfångarsystem är uppbyggt i moduler som är mycket väl anpassade för värmeunderstöd och varm vattenberedning. Kombinerat med systemarmatur, regul - atorer, särskilda varmvattenberedare och energimagasin från Weishaupt får man ett solfångarsystem där alla delar är optimalt anpassade till varandra och som täcker alla tänkbara behov. Varmt vatten från solen Ett genomsnittligt enfamiljshus behöver två till tre solfångare och en lämplig (bivalent) varmvattenberedare för att kunna få en varmvattenuppvärmning med understöd av solenergi. Under sommaren är värmen från solen oftast till - räck lig, men under vintern behövs extra hjälp från värmesystement. I snitt kan ca 60 % av Europas varmvattenbehov täckas med solenergi. Uppvärmning med solenergi En tydlig trend pekar även i riktning mot solfångaranläggningar som även kan användas som värmeunderstöd. Då behövs fler kollektorer och ett särskilt energimagasin, som fördelar den ac - kumul erade värmen. Den årliga energiförbrukningen kan reduceras med nästan en tredjedel med ett sådant syst - em. Att utnyttja solenergin innebär inte bara att man hushåller med världens energiresurser, utan signalerar även ett ansvarsfullt miljötänkande till omvärlden. Aluminiumram och kanter med pulverskikt Flytande solfångarglas som kan bytas ut Patenterad avrinningskanal Metalliskt tätande Sertoförskruving Kopparrörmeander Högselektiv yta Särskild mineralisolering Noga utvalda material och kompromisslös tillverkningskvalitet garanterar en kontinuerligt hög energiutdelning 10

11 Utanpåliggande Infälld Plantak Perfekt takintegrering med Weishaupts solfångare med infällt system 11

12 modul solar Inget har lämnats åt slumpen: Weishaupt systemteknik Professionell systemteknik från en och samma tillverkare skapar trygg het och säkerhet. Alla delar och komponenter passar med var - andra, vilket ger en hög komfort och säkerhet. Hydrauliska tillbehör I standardutförandet av kondenserande pannor ingår bl. a. en integrerad cirkul - ationspump och en omkopplingsanordning för tappvarmvattenberedningen. För anslutning till det efterföljande hydrauliska systemet rekommenderar vi Weishaupts systemarmatur. Vid anslutning av ytterligare värmekretsar har servicetekniker och installatörer här ett stort utbud av genomtänkta och fackmässiga komponenter att välja mellan. Weishaupt avgassystem Weishaupts avgassystem i plast kombinerat med de kondenserande värme - systemen är säkra och pålitliga. De är lätta och enkla att montera, samt kondensattåliga och resistenta mot påfrestningar från växlande väderförhållanden. Det stora systemutbudet gör det möjligt att anpassa avgassystemets rördragning utifrån varje enskilt behov. 12

13 Regelbunden service: förläng anläggningens hållbarhet Regelbundet underhåll En bilägare som är beroende av sin rörlighet lämnar regelgundet in sin bil på service. På samma sätt bör även driftsäkerheten och funktionen hos en värmeanläggning kontrolleras regelbundet. Mätt i antalet drifttimmar, motsvarar årseffekten för ett värmesystem en bil som kört km! Ett regelbundet underhåll av värmesyst - emet gör, förutom att man sparar några procent på bränslekostnader och liknande, att anläggningen får en längre hållbarhet och livslängd samt ger ett skydd mot ovälkomna och överraskande reparationskostnader. I längden lönar det sig att alltid anlita en behörig service - tekniker. Serviceteknikern kan läsa av och analysera all driftinformation från pannan 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Vario WAV Aqua Integra WAI / Aqua Power WAP Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Energimagasin WES-A Typer Volym, liter Höjd/ø i mm Vikt kg Max.drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Tapp- Värme- resp. Tapp- Värme- Tapp- Värme- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten H/B/D vatten vatten vatten vatten WAV 70-K 70 4,7 805/520/ kw 320 l/h WAV 100-K 100 7,5 806/600/ kw 390 l/h WAV 100-Z 100 7,5 802/ kw 390 l/h WAI /600/ kw 365 l/h *** WAP _ 911/600/ kw 370 l/h *** WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,6 1727/ kw 870 l/h WAS ,0 1935/ kw 1370 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,4 1935/ kw 710 l/h WES 660-A-C* ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-S* 624,0 2000/ WES 660-A-W ,0 2000/ kw 1420 l/h** WES 660-A-H 644,0 2000/ WES 910-A-C* ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-S* 880,0 2150/ WES 910-A-W ,0 2150/ kw 1450 l/h** WES 910-A-H 900,0 2150/ * Solvärmeväxlare 3,5 m 2 /2,5 l värmebärare ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h *** Kontinuerlig effekt 60/10/45 C, 1 m 3 /h 14

15 Weishaupt Thermo Condens A: mått och tekniska uppgifter Utförande K WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A WTC 15-A utf. K WTC 25-A utf. K Värmeeffekt vid 80/60 C kw 3,8 (min.last) upp till 13,7 (nom. last) 6,7 (min.last) upp till 23,6 (nom. last) 9,1 (min.last) upp till 30,2 (nom.last) Värmeeffekt vid 50/30 C kw 4,3 (min.last) upp till 14,7 (nom. last) 7,5 (min.last) upp till 25,2 (nom. last) 10,2 (min.last) upp till 32,0 (nom. last) Naturgas/gasol (propan) Nom. verkningsgrad vid 40/30 C % 110* 110* 110* Höjd mm Bredd mm Djup mm Vikt panna/beredare kg 42 / / Kategori (DE): II2ELL3B/P, (CH): II2H3P, (AT): II2H3B/P Installationstyp B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x CE -nr BM 3092 SVGW-reg.-nr. / BUWAL-nr / BUWAL-Nr ÖVGW-kvalitetsmärke G2.596 * 110% baseras på brännvärde H i, 99,1 % baseras på brännvärde H S Måtten är ungefärliga. Ändringar inom ramen för vidareutveckling förbehålles 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , juni 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens 15/25/32-A Framtidens kondenseringsteknik Weishaupt

Läs mer

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker Med hänsyn

Läs mer

produkt Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Information om solfångarsystem

produkt Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Information om solfångarsystem produkt Information om solfångarsystem Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Utnyttja solens kraft Solvärme finns till gratis förfogande året runt. I kombination med ett modernt och sparsamt

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker Med hänsyn till ständigt

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 20 kw Weishaupt Thermo Condens 5/60-A Framtidens kondenseringsteknik

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Få en skön värme - även vid stora behov

Få en skön värme - även vid stora behov Vägghängd gaspanna Få en skön värme - även vid stora behov ecotec exclusive Energivänlig effektivitet på hög nivå Som specialist inom kondensationsteknologi presenterar Vaillant med ecotec exclusive den

Läs mer

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04 83266342 1/2014-04 1 Användaranvisningar... 3 2 Mått... 4 2.1 Utrymmesbehov... 4 2.2 Mått för kollektorrad från sidan... 5... 6 3.1 Förutsättningar och översikter... 6 3.2 Montera sparrankare... 10 3.2.1

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet Vägghängd gaspanna Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet ecotec plus Skräddarsydda lösningar med ecotec plus från 80 till 720 kw Stort urval - många möjligheter Maximal värmekomfort

Läs mer

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Milton TopLine - kondenserande pannor Milton TopLine GSPNNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Den absoluta säkerheten frå Längsta erfarenheten och högsta kvaliteten Den holländska producenten Nefit introducerade

Läs mer

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig alira -serien 5 9 kw Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning efter behov. Dubbla luft/vattenvärmepumpar

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw Uppvärmning med pellets 10-60 kw Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 Bolag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare 1600 anställda i mer

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig Dubbla luft/vattenvärmepumpar LWD 5 9 kw Stillfull Luft/vattenvärmepumpar LWA 7 31 kw Frekvensreglerad LW

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

SE The King of Comfort

SE The King of Comfort The King of Comfort SE Alde Värmesystem Säkert, ekonomiskt och miljövänligt Manöverpanel med pekskärm Du styr ditt värmesystem via den lättöverskådliga, användarvänliga pekskärmen. Alla centrala funktioner

Läs mer

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare Value Added Den nya 8 kg-klassen Tvättmaskiner och torktumlare med en kapacitet på 8 kg tvätt är ofta den idealiska storleken,

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader.

Solfångare. Miljövänlig värme från Småland. Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Solfångare Ett miljövänligt sätt att sänka dina varmvattenkostnader. Miljövänlig värme från Småland. Vi har varit drivande i utvecklingen av miljövänliga värmesystem i snart 40 år. Från vår fabrik i Tranås

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

HW 1800 HW 1800. - en kraftfull lillebror till HW 3600. NYHETER 2012-modellen! Större dieseltank Autostart elverk. GPS-tracking Elektronisk laddning

HW 1800 HW 1800. - en kraftfull lillebror till HW 3600. NYHETER 2012-modellen! Större dieseltank Autostart elverk. GPS-tracking Elektronisk laddning HW 1800 HW 1800 - en kraftfull lillebror till HW 3600 NYHETER 2012-modellen! GPS-tracking Elektronisk laddning Större dieseltank Autostart elverk HW 1800 (350) - en kraftfull lillebror till HW 3600 Mobilt

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM.

37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. 37 NYA PRODUKTER. 37 NYA LÖSNINGAR PÅ DINA KUNDERS PROBLEM. Det är en ny vinter nu. Det enda vi med säkerhet vet är att det är då människor funderar på hur de värmer upp sina hus. Och det är då värmepumpar

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump 50 70% LÄGRE KOSTNADER OCH MYCKET MINDRE KOLDIOXID! (Beroende på utnyttjandegrad och installation) VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft/Vatten värmepump ECODAN LUFTVÄRMEPUMP Därför är Ecodan Next Generation

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

7 43 N, 119 05. Bränslecellsystem VeGA OBEROENDE ELFÖRSÖRJNING NÄRSOMHELST? PRECIS VAR NI VILL. NU TILL FÖRSÄLJNING! Bättre komfort på resan

7 43 N, 119 05. Bränslecellsystem VeGA OBEROENDE ELFÖRSÖRJNING NÄRSOMHELST? PRECIS VAR NI VILL. NU TILL FÖRSÄLJNING! Bättre komfort på resan 7 43 N, 119 05 OBEROENDE ELFÖRSÖRJNING NÄRSOMHELST? PRECIS VAR NI VILL. NU TILL FÖRSÄLJNING! Bränslecellsystem VeGA Bättre komfort på resan Bekännelse till större frihet Gör Er oberoende av elnätet Orörda

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp produkt Information om Weishaupt automatikskåp Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Lösningar för integral automatisering Till alla brännare kan Weishaupt tillverka ett

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser,

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser, Stålskorstenar 1 enkel och solid En skorsten i superligan skorstenen är den absolut viktigaste delen i ett eldningssystem. Det är här som rökgaserna leds bort från förbränningen och här ska man definitivt

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin. För en bekväm rengöring av trånga utrymmen

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin. För en bekväm rengöring av trånga utrymmen NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin För en bekväm rengöring av trånga utrymmen 1 Effektiv och användarvänlig Kostnadseffektivitet möter ergonomi Ergonomisk & bekväm Förarplatsen har designats

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

Den nya generationens regulatorer och ventiler

Den nya generationens regulatorer och ventiler Den nya generationens regulatorer och ventiler Vexve - Den nya generationens regulatorer och ventiler Då du önskar värma ditt hem energieffektivt har valet av rätta anordningar och övriga delar en stor

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Konceptet har ett namn: RECVENT, och vid eventuella tillval utöver ventilation RECVENT+.

Konceptet har ett namn: RECVENT, och vid eventuella tillval utöver ventilation RECVENT+. www.recvent.se Tryggt, Säkert och Enkelt Kanske är detta synonymt med vad ert företag och era hus står för. Genom samarbetet med REC kan ni leverera ett komplett paket med miljövänlig ventilation + värme/varmvatten

Läs mer