info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter"

Transkript

1 info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation

2 2 Weishaupts produktprogram

3 Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa kryssningsfartyg till Folkets stora hall i Kina Weishaupts brännare, kondenserande pannsystem, värmepumpar, solvärmeteknik och byggnadsautomation finns överallt. Tillförlitlighet, precisionsarbete och serviceinriktning utmärker det familjeägda teknologiföretaget, som grundades av Max Weishaupt 1932 och som idag finns representerat i sextio länder med sina filialer och dotterbolag. Produktionen av små, medelstora och stora brännare liksom produktionen av automatikskåp ligger i Schwendi utanför Ulm i södra Tyskland. Pyropac AG i schweiziska Sennwald är en del av Weishauptgruppen och till - verkare av kondenserings- och matar - systemen. Tillsammans med Neubergers byggnadsautomation i Rothenburg ob der Tauber kan hela spektrat av modern styr- och reglerteknik för byggnader täckas in. Kontinuerligt arbete inom nyutveckling och för att optimera redan befintliga Weishaupt-produkter har utförts vid företagets egna forsknings- och utvecklingsinstitut vid huvudkontoret sedan Weishaupts motivation drivs av tekniska försprång, vilka fortsätter att leda utvecklingen inom branschen. En stor investeringsvilja säkerställer även det nödvändiga försprånget i den hårda kampen om marknaden. Under de senaste åren har därför flera miljoner Euro investerats i nya produkter och utbyggnad av tillverkningen. En petnoga produktkontroll och en snabb och pro fess ionell serviceavdelning säkerställer Weishaupts välrenomerade tillförlitlighet. Weishaupts produktrogram omfattar: små, medelstora och stora brännare kondenserande system för olja och gas varmvattenberedare solfångarsystem värmepumpar med tillhörande marksondsanläggningar och brunnar byggnadsautomationssystem. Weishaupts produktprogram 3

4 Förvaltning, brännarproduktion, automatikskåpstillverkning och forskning vid huvudkontoret i Schwendi. 4 Weishaupts produktprogram

5 Weishaupts produktprogram 5

6 6 Weishaupts produktprogram

7 Brännare Brännare av Weishaupts varumärke står sedan flera årtionden för ett säkert, ekonomiskt och tillförlitligt användande av flytande och gasformiga bränslen. Med ett brett effektspektra, från endast några få kilowatt till ett flersiffrigt megawattområde, kan Weishaupts brännare användas inom de mest skilda anläggningar och platser. Med sin konstanta vidareutveckling vid det egna forsknings- och utvecklings - institutet går Weishaupt alltid i bräschen för branschens utveckling. Minimeringen av skadliga ämnen vid förbränningen med hjälp av multiflam -teknologin eller den digitala förbränningsprocessen är endast två av alla exempel på Weishaupts innovativa kraft och kvaliteten hos Weishaupts produkter, vilket är en direkt följd av detta. Alla brännare tillverkas i den egna fabriken vid huvudkontoret i Schwendi. Den ultramoderna produktionsanläggningen är inte bara ett uppvisningsobjekt i säkerhet, precision och renlighet den möjliggör även en snabb produktion av medelstora och stora brännare, vilka nästan alltid tillverkas efter den enskilde kundens önskningar. Detta beror delvis på den höga andelen egentillverkade delar, vilket inte enbart garanterar en hög kvalitetsnivå utan även att specialdelar finns till hands direkt när de behövs. Weishaupts produktprogram 7

8 Weishaupts nya monarch -brännare kombinerar avancerad spetsteknik med funktionell design. 8 Weishaupts produktprogram

9 Weishaupts produktprogram 9

10 Brännarserie W: beprövad miljoner gånger. En elektronisk tändning erbjuder en högre säkerhet vid lägre effektförbrukning En digital förbränningsprocess garanterar högre säkerhet och komfort En enhetlig plattform förenklar lagerhållningen av reservdelar Extra tyst med ett ljudisolerat insugningshus Vid köp av en W-brännare är alla komponenter redan monterade som en enhet. Komponenterna för bränsle-luft-regleringen är överskådligt och lättillgängligt monterade. 10 Weishaupts produktprogram

11 W-brännare upp till 570 kw Effektområdet för brännarserie W börjar vid 12 kw och sträcker sig ända upp till 570 kw. Framgången med Weishaupts kompakta brännare serie W är resultatet av kompromisslös kvalitets- och kundorientering. Miljoner av installerade W-brännare utför det de ska; uppvärmning av bostads hus och industrianläggningar samt varmvattenberedning, på ett tillförlitligt, säkert och ekonomiskt sätt. Brännare med en effekt på upp till 570 kw är inte bara väldigt kompakta, de är även utrustade med Weishaupts modernaste förbränningsteknik: genom att seriemässigt montera in en digital för - bränningsprocessor får varje brännare tillgång till maximal säkerhet och effektivitet genom den mikroprocessorstyrda övervakningen och styrningen av alla brännar funktioner. På grund av brännarens digitalisering finns även möjlighet att kombinera den med en byggnadsautomation, styra den via ett datorsystem samt fjärrövervaka och diagnostisera den via ett modem. Mångsidigheten i den genomtänkta designen och brännarens tillförlitlighet har bidragit till W-seriens exemplariska framgång. Ett exempel på förfinad teknik hos brännarna i W-serien och Weishaupts egna forsknings- och utvecklingsmöjligheter är bl. a. purflam -brännaren. Med sin särskilda blandningsanordning förbränner purflam-brännaren oljan på ett nästintill sotfritt sätt och med mycket låga emissioner genom att först förvandla oljan till gasform. Detta och flera andra framsteg inom utvecklingen baserar sig på målet att alltid göra värmeframställningen tillför lit ligare och mer ekonomisk. W-brännare arbetar helautomatiskt. Den digitala förbrännings process - orn ser till att brännaren följer det förinställda funk tions förloppet exakt och kontrollerar bränsle/luftfördelningen. Weishaupts produktprogram 11

12 monarch -brännare: enkel design med maximal funktionalitet. Alla effektstorlekar i den nya monarch -serien är en kombination av spetsteknik och funktionell utformning. 12 Weishaupts produktprogram

13 monarch -brännare upp till kw Inget annat märke har funnits eller har präglat Weishaupt lika länge: Monarch står alltid för låga emissionsvärden, en robust teknik och pålitlig drift. Den aktuella serien med Weishaupt monarch WM-brännare förkroppsligar dessa egenskaper med den modernaste tekniken och sin framstående design. Olje-, gas- och kombibrännarna eldar i värme-, ång- och högeffektspannor såväl som luftvärmare och är inte bara pålitliga och ekonomiska, utan även extremt tysta. En helt ny luftflödesgeometri, vilken möjliggör för en tystare och mer effektiv drift som aldrig uppmätts tidigare, har tagits fram vid Weishaupts egna aerodynamiska testanläggning den enda i sitt slag inom branschen. Genom att integrera den digitala förbränningsprocessorn i de nya monarch -brännarna som standard, garanteras en oföränderlig förbränningskvaltiet med låga emissioner. Dessutom öppnar digitaliseringen av brännaren även upp för ett flertal möjligheter till automation och styrning genom att integrera den med byggnadstekniska nätverk och Bus-system. Brännaren kan även kombineras med en varvtalsstyrning och O 2 -reglering för att kunna öka effektiviteten ytterligare en lönsam flexibilitet. Weishaupts monarch WM-serie består av ett brännarprogram utan några luckor mellan effektlägen ända upp till kw, där effektivitet, låga emissioner och en tillförlitlig drift är ett måste allt detta tillsammans med ett världsomspännande nät av Weishaupts egna servicetekniker. Utsvängbart brännarhus åt höger eller vänster Flamöver - vakning Extra tyst med ett ljudisolerat insugningshus Lufttryckvakt Weishaupts produktprogram 13

14 WK-brännare för industrianläggning: ett kraftpaket i modulformat. WK 80 är effektmässigt den starkaste av Weishaupts industribrännare. 14 Weishaupts produktprogram

15 WK-brännare upp till kw Låga yttemperaturer med värmeisolerad brännarkropp Separat styrningsagg - regat för ökad säkerhet Modulär konstruktion av fläkt, automatikskåp, pump- och förvärmarstationer för högre flexibilitet WK-brännaren kan enkelt anpassas till olika anläggningsförhållanden även under de svåraste av villkor. I WK-serien ingår Weishaupts kraftigaste och största brännare. Modulformatet och det enorma effektspektrat gör att de är ideala för industrimontage. Genom att separera de olika brännardelarna, såsom fläkt, automatikskåp, pumpstation o.s.v. kan brännaren anpassas till de mest skilda användningsområden. Genom att seriemässigt isolera brännarhuset minskar både ljudnivån och yttemperaturen på brännaren då förvärmd förbränningsluft används. I kombination med tekniska fördelar så - som den digitala förbränningsprocessorn, varvtalsstyrningen, O 2 -regleringen och multiflam-teknologin gör denna modulära flexi bilitet att WK-brännaren blir en måttstock bland industribrännare. Testflamröret som alla Weishaupts industribrännare testas vid, är också ensamt i sitt slag. Det gör det även möjligt att utförligt testa brännare med en effektgräns över 20 MW och anpassa dem i förväg till specifika användningsområden. På så sätt spelar det ingen roll, vilket bränsle som skall användas. Weishaupts WK-brännare kan, allt efter utförande, arbeta med de mest olika olje- och gastyper. Naturligtvis uppfyller WK-brännaren seriemässigt Weishaupts alla goda egenskaper: ekonomisk, effektiv och tillförlitlig. Weishaupts produktprogram 15

16 multiflam -principen: emissionsreduktion som standard. Weishaupt skrev historia 1998 då multiflam -teknologin introducerades på marknaden. Branschen förbluffades av de lägsta emissioner som någonsin skådats. Med den patenterade blandningsanordningen lyckades Weishaupt få ner utsläppen av kväveoxid (NO x ) för medelstora och stora brännare till nivåer för kompaktbrännare. Weishaupt tog tag om staffettpinnen med värden under 120 mg/kwh för olja och 80 mg/kwh för gas, oberoende av den aktuella eldstadsgeometrin. multiflam -brännaren uppfyller därmed världens tuffaste bestämmelser och är därför ledande bland industribrännare i framför allt länder med stränga miljöföreskrifter, som t.ex. Schweiz. Kärnan i multiflam -teknologin är blandningsanordningens speciella konstruktion, där bränslet delas upp och energin frisätts i primär- och sekundärflammor med en effektivitet utan jämförelse. Detta sker genom att förbränningsblandningens återcirkulation går direkt till blandningsanordningen. Den här tekniken används i olika brännarserier och storlekar. Från Weishaupt monarch -brännare WM 10 ända upp till industribrännaren WK 80, den största av Weishaupts brännare; med multiflam - teknologin garanteras exemplariskt låga emissioner. multiflam -blandningsanordningen känns igen på de separata munstyckena. multiflam -flambilden visar en effektiviserad förbränning. 16 Weishaupts produktprogram

17 multiflam -brännare upp till kw Även den nya monarch WM-serien kan nu levereras i utförande multiflam. Weishaupts produktprogram 17

18 18 Weishaupts produktprogram

19 Värmesystem Weishaupts värmesystem är svaret på efterfrågan av en effektiv och tillförlitlig uppvärmningsteknik för flera olika typer av bostäder, med kriterier som ekonomisk, miljövänlig och framtidssäker uppvärmning. Vid utvecklingen av detta system spelade även dess yttre utformning en viktig roll. I den kondenserande gaspannan serie Thermo Condens, som har ett effektspektrum från 5 till kw, förenar Weishaupt alla fördelar med en toppmodern systemteknik med tidlös design. Användandet av de klassiska bränslena gas och eldningsolja, tillsammans med Weishaupts kondenserande system, resulterar i en perfekt kombination där lönsamhet och klimatvänlighet står i fokus. De högvärdiga material som Weishauptpannorna är tillverkada av och den genomtänkta systemtekniken såsom t.ex. den digitala regleringen, har varit utslagsgivande. En programmerbar, helautomatisk drift med möjlighet till fjärrstyrning via flera olika medier eller integrering i ett byggnads automationssystem är inga okända krav för de kondenserande pannorna i serien Weishaupt Thermo Condens, utan redan ett infriat löfte till den anspråksfulla användaren. På samma sätt gäller detta även för Weishaupts service, som med Know-how och reservdelar alltid står till förfogande för att säkerställa en kontinuerlig och störningsfri drift, dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt. Weishaupts produktprogram 19

20 Premix-brännaren till den vägghängande, modulerande kondenserande oljepannan WTC-OW alstrar värmen över en homogen flamyta. 20 Weishaupts produktprogram

21 Weishaupts produktprogram 21

22 Kondenserande oljepanna WTC-OW: behovsanpassad värme. Den modulerande kondenserande oljepannan representerar en miljövänlig och ekonomisk värmeteknik. 22 Weishaupts produktprogram

23 Vägghängande kondenserande oljepanna upp till 15 kw Olja kommer även fortsättningsvis att ha en framstående roll vad gäller uppvärmning av byggnader. Den ekonomiska och effektiva användningen av denna energikälla är därför viktig ur många hänseenden. Med utvecklingen av Weishaupts vägghängande kondenserande oljepanna (WTC-OW) med en effekt på 5,5 till 15 kw, är det möjligt att ta uppvärmning med eldningsolja på ett miljövänligt och eko- Modulerande Premix-oljebrännare nomsikt sätt till helt nya nivåer. Förutom den redan kända kondenseringstekniken, som även nyttjar den avgasbundna värmen, har Weishaupts kondenspannor även möjlighet att arbeta modulerande. Med andra ord är det inte bara en ny värmeväxlare i aluminium/ kisel som har tagits fram där värmen överförs till varmvattnet, utan en helt ny förståelse av själva förbränningsprincipen. Löstagbar handenhet För första gången är det nu möjligt att med en modulerande förbränning exakt anpassa förbrukningen till värmebehovet vid uppvärmning med en kondenserande oljepanna. Det exeptionella är överföringen av eldningsoljan till ett nästan gasformigt tillstånd, vilket gör att bränslet kan doseras mycket noggrant. En annan fördel med detta särskilda driftsätt är den låga ljudutvecklingen under förbränningen. Weishaupts uppvärmning med olja har aldrig varit så lönsam och komfortabel som idag. Styrning av pannan via internet, statusmeddelande via sms eller till och med integrering i byggnadsautomationen är inte längre ett undantag. Ett platssparande alternativ för det lilla utrymmet finns i Weishaupts kompakt - panna WTC-OW-K med inbyggd varmvattenberedare för dricksvatten allt i en och samma enhet med en enkel, harmonsik design. Högeffektiv värmeväxlare Hydroblock med ackumulatorpump I centrum av den vägghängda kondenserande oljepannan återfinns den högeffektiva värmeväxlaren och den modulerande premix-oljebrännaren. Weishaupts produktprogram 23

24 Kondenserande gaspanna WTC-GW: komfortabel och säker värme. SCOT-sond för O 2 -reglering Strålningsbrännare Det är inte utan orsak att gas är ett av de viktigaste bränslena över hela världen. Dess höga energihalt, tillgängligheten i generationer framöver, det faktum att man inte behöver ha en egen tank för lagring av den samt den sotfria förbränningen understryker fördelarna. Gas-kombiventil för O 2 -reglering Hydraulikblock med energisparpump Genom att skilja de hydrauliska och de elektriska komponenterna åt har driftsäkerheten förbättrats och montaget förenklats. Det vägghängda kondenserande värmesystemet Weishaupt Thermo Condens tar dessa fördelar till helt nya nivåer. En av de viktigaste fördelarna är den serietillverkade O 2 -reg leringen (SCOT-systemet), vilken garanterar en jämn förbränning, även då gaskvaliteten skiftar, tack vare den ständiga övervakningen: den moderna kondenspannan reagerar helt av sig själv på det aktuella bränslets kvalitet, vilket kan variera beroende på sammansättningen av olika gastyper (naturgas, biogas, etc.). Denna intelligenta reglering, i kombination med den högeffektiva värmeväxlaren i auluminium och kisel, samt den inno - vativa strålningsbrännaren gör den kondenserande gaspannan från Weshaupt till en av branschens mest energisnåla och ekonomiska kondenspannor. Effektspektrat från 5 till 60 kw kan multi - pliceras med flera pannor genom en så kallad kaskad koppling. Det kondenserande gassystemet finns även i en kompaktversion med en inbyggd varmvattenberedare som en enhet. I egenskap av systemtillverkare har Weishaupt ett omfattande utbud av tillbehör och komponenter för i princip alla behov, t.ex. hydrauliska växlar, avgassystem etc. Vägghängande kondenserande gaspannor är särskilt kompakta och tysta. 24 Weishaupts produktprogram

25 Vägghängande kondenserande gaspanna upp till 60 kw Weishaupts produktprogram 25

26 Kondenserande oljepanna WTC-OB: robust och ekonomisk. 26 Weishaupts produktprogram

27 Golvstående kondenserande oljepannor upp till 35 kw Den kompakta, golvstående kondenserande oljepannan WTC-OB tar effekt - mässigt vid direkt där de vägghängda oljepannorna slutar. Med den nya pann - generationen blir nya relevanta emissionsföreskrifter och förordningar inte bara uppfyllda, de underskrids dessutom med god marginal. WTC-OB har den nya purflam -brännaren att tacka för den exemplariska effektiviteten i kombination med den egna värmeväxlaren i aluminium/kisel. En hög elektronisk effektivitet tillhandahålls av ett beredskapsbehov på lägre än 4 Watt. Dessutom är en strömsparande högeffektiv pump monterad som standard. Möjligheten att använda såväl svavelfattig eldningsolja, eldningsolja av standardkvalitet eller eldningsolja blandad med bioolja visar på den stora flexibiliteten hos den kondenserande oljepannan. Detta blir även tydligt med hjälp av det modulärt uppbyggda reglersystemet som används tillsammans med WTC-OB. I kombination med kommunikationsmodulen WCM-COM kan värmeanläggningen övervakas och hanteras via olika typer av medier. Några av de egenskaper som utmärker komforten med WTC-OW och som gör systemet unikt i sitt slag är bl.a. den integrerade ljuddämpningen för avgas och insugningsluft, den seriemässiga start - assistenten och det inkapslade luftavskiljningssystemet, vilket förebygger en eventuell luktpåverkan från eldnings - oljan. 2-stegs purflam -blåbrännare för en ekonomisk drift Avgasljuddämpare Den golvstående kondenserande oljepannan blir extra sparsam med purflam -brännaren i kombination med den högeffektiva värmeväxlaren Högeffektiv värmeväxlare Energisparpump Weishaupts produktprogram 27

28 Kondenserande gaspanna WTC-GB: stor effekt i kompakt format. Min.-tryckvakt gas Modulerande premix-brännare Weishaupt erbjuder ett flexibelt system i och med den kondenserande gaspannan WTC-GB. Med effekter från 90 till 300 kw täcker kondenspannorna in ett stort spektrum, som kan utvidgas upp till 1200 kw genom kaskadmontage. Den kompromisslösa inriktningen mot kvalitet och tillförlitlighet kan bara understrykas med urvalet av de material som används i produktionen: hjärtat i en WTC-panna, värmeväxlaren, är av aluminium och kisel, en kombination som är väl beprövad samt den innovativa strålningsbrännaren som är av en termiskt högbelastningsbar metallegering. Detta i kombination med en intelligent reglering gör den kondenserande pannan med ett moduleringsområde på 1:6 och en normverkningsgrad på mer än 109%H i till den absoluta toppen i sin klass. En annan bidragande orsak är även standardimplementeringen av de höga säkerhetsvillkoren. Olika givare övervakar den säkra driften oavbrutet: avgastryck, gastryck, vattenvolym, och panntemperatur. Även de faktorer som utmärker komforten och användarvänligheten har utvecklats på flera sätt: det enkla montaget, en tyst drift och en okomplicerad och snabb service är de målsättningar som Weishaupt haft och lyckats ro i hamn med WTC-GB. Weishaupt Condensmanager Högeffektiv värmeväxlare En logisk konstruktion och lättåtkomliga komponenter förenklar servicen. 28 Weishaupts produktprogram

29 Golvstående kondenserande gaspannor upp till kw Weishaupts produktprogram 29

30 Varmvattenberedare och ackumulatortankar: passar alla värmesystem. Med efterfrågan av ett effektivt och miljövänligt värmesystem ingår även önskan om en tillförlitlig och komfortabel varmvattenberedning. Weishaupt kan erbjuda varmvattenberedare och ackumulator - tankar som passar tillsammans med i princip alla värmesystem. En hög nivå gällande värmeöverföring och värmeisolering är lika viktigt som materialets hygieniska egenskaper och hur det är tillverkat. Därför är Weishaupts varmvattenberedare och ackumulator - tankar endast tillverkade av emalj och rostfritt stål. Integrering av olika värmekällor, även förnybar energi, kan realiseras med Weishaupts soltank AquaSol (WASol) eller Weishaupts energimagasin (WES). Med en volym på nästan 910 liter är WES 910 inte bara den största ackumulatortanken utan även den mest flexibla, tack vare alla olika anslutningsmöjligheter. För utom anslutningar för soluppvärmning och konventionell uppvärmning finns ytter ligare anslutningar för t.ex. en vedpanna. För ännu större behov kan volymen mångfaldigas med en kaskadanslutning av flera ackumulatortankar. Värmeväxlare för varmvattenberedare, i korrosionsbeständigt rostfritt stål Inströmningsdämpare förhindrar turbulens och ser till att temperaturskikt skapas Solvärmeväxlare med stor värmeöverföringsyta Solar-temperaturfördelare med definierade spridare Weishaupt energimagasin WES i det kombinerade utförandet C. 30 Weishaupts produktprogram

31 Varmvattenberedare och ackumulatortank upp till 910 l Varmvattenberedare och ackumulatortankar finns i flera olika utföranden och varianter. Weishaupts produktprogram 31

32 32 Weishaupts produktprogram

33 Solfångarsystem Solen är den absolut största energikälla som vi känner till. Den energimängd som solen bombarderar vår planet med uppgår till ca 10,000 gånger Jordens primära energibehov. Per år blir det ca 3,9 x Joule. Solens energi är ren, oändlig och gratis. Weishaupts solkollektorer samlar in denna energi och värmer upp varmvattnet eller understödjer det befintliga värme - systemet. Därigenom kan en stor mängd bränsle sparas, vilket är bra för både miljön och plånboken. I Weishaupts solvärmeprogram finns ett komplett utbud av kollektorer, reglersystem och bivalenta ackumulatortankar som passar alla tak och integreringar. För att kollektorerna skall kunna stå emot de extrema påfrestningarna från väder och vind och att alltid kunna leverera högsta möjliga avkastning är Weishaupts solfångare tillverkade i högkvalitativa material. Weishaupts produktprogram 33

34 Det särskilda titan-nickeloxid-skiktet på absorberingsytan och den laser - svetsade förbindningen med koppar - rörmeandern säkerställer en hög värmeöverföring hos solfångarna. 34 Weishaupts produktprogram

35 Weishaupts produktprogram 35

36 Solfångarsystem WTS: effektivt användande av solvärmen. Plankollektorerna i serien Weishaupt Thermo Solar, WTS. bidrar på ett effektivt sätt till att spara världens resurser och skona klimatet. En positiv bieffekt är de märkbart sänkta uppvärmningskostnaderna. Med de olika varianterna plantak, takpåbyggd och takinfälld såväl som de många olika montagesystemen kan Weishaupts solfångare monteras på näst intill alla fastigheter. Oavsett typ av takläggning; skiffer, bäversvanstegel eller vanligt tegel, har Weishaupt alltid en passande lösning. Flexibiliteten fortsätter även inomhus: Weishaupts solfångarsystem kan kombineras med ett redan befintligt värme - system eller med en modern kondenspanna eller värmepump från Weishaupt. Vid plantaksmontage är kollektorerna uppställda i en ställning på taket. Den geniala digitala solfångarregulatorn, som styr matningen av solvärmen, garanterar både ett högt energiuttag och en hög driftsäkerherhet. En väl planerad dimensionering av Weishaupts solfångarsystem kan täcka in upp till 60 % av den årliga vattenuppvärmningen. Vid takpåbyggnad är kollektorerna monterade över takpannorna. Vid takinfällt montage ersätter kol - lektorerna en del av takpannorna. Tilldelningen av Solar Key Mark borgar dessutom för en positiv ekologisk balans och att kollektorerna uppfyller lokala föreskrifter. Tack vare de högvärd iga materialen och den noggranna tillverkningsprocessen är Weishaupts solfångarsystem tillförlitlig och effektiv under lång tid framöver. Exempel på detta är bl.a. den torsionsstyva aluminiumramen och den lasersvetsade kopparrörsmeandern på absorberytan som har ett skikt av Miro-Therm. 36 Weishaupts produktprogram

37 Solfångarsystem för takpåbyggt, takinfällt och plantaksmontage Solfångarsystemet WTS-F2 är framtaget för större kollektorytor. Weishaupts produktprogram 37

38 38 Weishaupts produktprogram

39 Värmepumpar I och med steget in i värmepumpsteknologin utvidgar Weishaupt sitt framgångsrika produktprogram med ytterligare ett regenerativt värmesystem. Värmepumpen erbjuder ett alternativ till det traditionella värmesystemet. Med hjälp av elektricitet nyttjar värmepumpen den kostnadsfria omgivningsvärmen i luften, från grundvattnet eller i marken. Weishaupt tillhandahåller ett mycket brett sortiment för alla möjliga energikällor inom de mest skilda effektområden med sina värmepumpar. Weishaupts värmepumpar kan därför monteras in i en- och flerfamiljshus såväl som i industri- eller produktionsverkstäder, där de kostnadseffektivt och miljövänligt bereder värme för rumsluft och vatten. Vid en renovering har Weishaupt en passande lösning för alla användningsområden med sina högtemperatur- och varmvattenpumpar. Beroende på användningsområde kan Weishaupts värmepumpar nyttja över ¾ av den genererade totalenergin från omgivningen och behöver bara tillsätta ¼ av energibehovet med elektricitet. Denna utmärkta ekologiska balans, i kombination med Weishaupts kvalitet och service, borgar för tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet. Serviceansvaret är även synligt vid centret för värmepumpsutbildning, där såväl servicetekniker som fackhantverkare förbereds och utbildas i Weishaupts värmepumpsteknik samt i de särskilt utrustade servicebilarna som värmepumpsteknikern kör. Dessutom kan Weishaupt erbjuda ett komplett system från marksondsborrning ända fram till driftsättning tack vare ett gott samarbete med Sveriges Avantiborrares förening. Weishaupts produktprogram 39

40 Axialfläkten i luft/vattenpumpen är särskilt tyst och effektiv tack vare sin strömlinjeformade kontur. 40 Weishaupts produktprogram

41 Weishaupts produktprogram 41

42 Weishaupts värmepumpar: energi från luften, berget, jorden och vattnet. Weishaupts värmepumpar, WWP, använder energi ur luften, vattnet, berget och jorden för att producera kostnadseffektiv och miljövänlig värme och tappvatten. Eftersom grundvattnet håller en nästintill konstant temperatur (8-12 C) är vatten/vatten-värmepumpen den mest effektiva pumptypen. Emellertid är det totala möjliga flödet från brunnen en viktig faktor. Med ungefär samma effektivitet används brine/vatten-värmepumpen, med vilken man tar vara på energi från grundvattnet och berget via en kollektor som är fylld med en sprit/vatten-blandning i ett slutet system. Luft/vatten-värmepumpen är den mest flexibla lösningen när det kommer till att nyttja den befintliga omgivningsvärmen. Den kan monteras antingen inomhus (WWP LI) eller utomhus (WWP LA). Tack vare luftstyrningen är denna variant väldigt tystgående och stör inte grannsämjan. Weishaupts effektiva värmepumpar i högtemperaturutförande kan producera framledningstemperaturer på upp till 75 C och passar därför även bra då redan befintliga hus utan någon ytvärmekrets skall moderniseras. De passar alltså mycket bra för den så kallade ROT-marknaden med de äldre högtemperatursystemen. Weishaupts värmepumpar kan inte bara användas för uppvärmning utan även för kylning, så kallad reversibel komfortkyla, och finns för alla energikällor. Intensivförångare Expansionsventil I övrigt är det bara fantasin som sätter gränser för hur dessa apparater kan användas. Vid större effektbehov kaskadkopplas flera värmepumpar för att få en önskad toppeffekt. På så sätt kan tekniken även användas vid stora projekt. Exempel: 5 x 130 kw = 650 kw värmeeffekt (0,65 MW) eller 12 x 80 kw = 960 kw (0,96 MW). Kondensator Kombination av 2 kompressorer för effektanpassning Det finns luft/vatten-värmepumpar för montage både inom- och utomhus. 42 Weishaupts produktprogram

43 Värmepumpar upp till 130 kw Många av Weishaupts värmepumpar kan även användas till komfortkyla. Weishaupts produktprogram 43

44 Geotermisk energi: dimensionering och optimering i egen regi. Weishaupt projekterar och levererar inte bara det kompletta värmepumpprogrammet utan står även för dimensionering och projektering av antalet energibrunnar som behövs för just ditt behov. Detta innebär geologiska undersökningar, borrningar samt kollektorer till det slutna hydrauliska rörsystemet, köldbäraren. Brine/vatten-värmepumpsystem med marksonder. Energibrunnen kan användas i två olika syften: A: Då det finns tillräckligt med grundvatten, rekommenderas att använda en vatten/ vattenvärmepump, det vill säga att använda färskvattnet som en direkt energikälla med återdränering till berget. B: I normalfall finns ofta inte ett tillräckligt grundvattenflöde, utan istället måste ett slutet kontaktorsystem användas med en växling mellan systemet och en brine/ vattenvärmepump. Kollektorsystemet är fyllt med en blandning av vatten och etanol/etylalkohol (30 %). Fördelen med alternativ A å ena sidan är en högre värmekomfort beroende på en ökad temperatur från värmekällan. Fördelen med alternativ B å andra sidan är möjligheten att återladda berget med exempelvis solfångare mm. På så vis säkerställs energikällans kapacitet och kvalitet, samt ökar verkningsgraden. Weishaupt Sverige använder sig av Svergies Avanti-borrares förening, vilka finns representerade på ca 75 platser i landet. Alla dess medlemmar är personcertifierade (certifikat B och AB) och väl utbildade. Certifikaten förnyas vart 5:e år och övervakas av SITAC. Företaget lämnar en 10-årig garanti avseende energihålets energiinnehåll. Dimensionering, projektering samt borrning genomförs alltid i samråd med Avanti, som samarbetar tillsammans med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar. 44 Weishaupts produktprogram

45 En bra planering förenklar markborrningen. Weishaupts produktprogram 45

46 46 Weishaupts produktprogram

47 Byggnadsautomation Begreppen säkerhet och nätverkande är omedelbart knutna till byggnadsautomationen framför allt med systemen från Neuberger i Rothenburg ob der Tauber, ett av företagen i Weishaupt-gruppen. Neuberger utvidgar Weishaupts anspråk gällande säkerhet och effektivitet till att även gälla kompletta fastigheter. Oavsett om det är ett bostadskomplex, en industribyggnad eller offentliga lokaler genom att korsövervaka och styra de olika systemen såsom belysning, ventilation, uppvärmning, solinstrålning o.s.v. kan mycket energi och pengar besparas. Neuberger kopplar ihop dessa system och anläggningar i ett nätverk och skapar en intelligent automation, som kan styras från en gemensam central. På så sätt spelar inte bara kraftfulla förbättringar en vetenskaplig och ekologiskt viktig roll, utan även den säkerhetstekniska aspekten, att både kunna garantera den kontinuerliga systemdriften och att skydda det mot obefogade intrång och ingrepp. Med Neubergers byggnadsautomation kan alla aspekter sammanfogas en och samma leverantör planerar och genomför allt arbete, inklusive det efterföljande servicearbetet. Weishaupts produktprogram 47

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp produkt Information om Weishaupt automatikskåp Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Lösningar för integral automatisering Till alla brännare kan Weishaupt tillverka ett

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist

alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist Om Alpha-InnoTec Ett säkrare val. Lita på specialisterna! Ett kvalitetsmärke med topprestanda! 450 kvalificerade

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Hjärtat i ditt värmesystem!

Hjärtat i ditt värmesystem! Hjärtat i ditt värmesystem! www.ecoscience.se Svensk DESIGN ENVIRONMENT EFFICIENCY Dags att ta ditt ansvar för dina barns framtida miljö! Hos ECOScience hittade vi svaret på vår dröm ett miljövänligt och

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år.

20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter år. Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20år Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss värmepump ge god komfort och bra prestanda - år efter

Läs mer

Design och tillval. det lilla extra

Design och tillval. det lilla extra Design och tillval det lilla extra et t vackert golv Ett vackert golv kan sätta en prägel av kvalitet och lyx i en bostad. Utöver våra golv i designlinjerna erbjuder vi ett enstavigt ekparkett från Boen.

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING

GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING www.variotherm.se GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING VÄRME. KYLA. KOMFOR T. VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop. VIDEO Angenämt varma fötter! GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING Njut av livet med komfort och värme i hemmet!

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer