info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter"

Transkript

1 info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation

2 2 Weishaupts produktprogram

3 Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa kryssningsfartyg till Folkets stora hall i Kina Weishaupts brännare, kondenserande pannsystem, värmepumpar, solvärmeteknik och byggnadsautomation finns överallt. Tillförlitlighet, precisionsarbete och serviceinriktning utmärker det familjeägda teknologiföretaget, som grundades av Max Weishaupt 1932 och som idag finns representerat i sextio länder med sina filialer och dotterbolag. Produktionen av små, medelstora och stora brännare liksom produktionen av automatikskåp ligger i Schwendi utanför Ulm i södra Tyskland. Pyropac AG i schweiziska Sennwald är en del av Weishauptgruppen och till - verkare av kondenserings- och matar - systemen. Tillsammans med Neubergers byggnadsautomation i Rothenburg ob der Tauber kan hela spektrat av modern styr- och reglerteknik för byggnader täckas in. Kontinuerligt arbete inom nyutveckling och för att optimera redan befintliga Weishaupt-produkter har utförts vid företagets egna forsknings- och utvecklingsinstitut vid huvudkontoret sedan Weishaupts motivation drivs av tekniska försprång, vilka fortsätter att leda utvecklingen inom branschen. En stor investeringsvilja säkerställer även det nödvändiga försprånget i den hårda kampen om marknaden. Under de senaste åren har därför flera miljoner Euro investerats i nya produkter och utbyggnad av tillverkningen. En petnoga produktkontroll och en snabb och pro fess ionell serviceavdelning säkerställer Weishaupts välrenomerade tillförlitlighet. Weishaupts produktrogram omfattar: små, medelstora och stora brännare kondenserande system för olja och gas varmvattenberedare solfångarsystem värmepumpar med tillhörande marksondsanläggningar och brunnar byggnadsautomationssystem. Weishaupts produktprogram 3

4 Förvaltning, brännarproduktion, automatikskåpstillverkning och forskning vid huvudkontoret i Schwendi. 4 Weishaupts produktprogram

5 Weishaupts produktprogram 5

6 6 Weishaupts produktprogram

7 Brännare Brännare av Weishaupts varumärke står sedan flera årtionden för ett säkert, ekonomiskt och tillförlitligt användande av flytande och gasformiga bränslen. Med ett brett effektspektra, från endast några få kilowatt till ett flersiffrigt megawattområde, kan Weishaupts brännare användas inom de mest skilda anläggningar och platser. Med sin konstanta vidareutveckling vid det egna forsknings- och utvecklings - institutet går Weishaupt alltid i bräschen för branschens utveckling. Minimeringen av skadliga ämnen vid förbränningen med hjälp av multiflam -teknologin eller den digitala förbränningsprocessen är endast två av alla exempel på Weishaupts innovativa kraft och kvaliteten hos Weishaupts produkter, vilket är en direkt följd av detta. Alla brännare tillverkas i den egna fabriken vid huvudkontoret i Schwendi. Den ultramoderna produktionsanläggningen är inte bara ett uppvisningsobjekt i säkerhet, precision och renlighet den möjliggör även en snabb produktion av medelstora och stora brännare, vilka nästan alltid tillverkas efter den enskilde kundens önskningar. Detta beror delvis på den höga andelen egentillverkade delar, vilket inte enbart garanterar en hög kvalitetsnivå utan även att specialdelar finns till hands direkt när de behövs. Weishaupts produktprogram 7

8 Weishaupts nya monarch -brännare kombinerar avancerad spetsteknik med funktionell design. 8 Weishaupts produktprogram

9 Weishaupts produktprogram 9

10 Brännarserie W: beprövad miljoner gånger. En elektronisk tändning erbjuder en högre säkerhet vid lägre effektförbrukning En digital förbränningsprocess garanterar högre säkerhet och komfort En enhetlig plattform förenklar lagerhållningen av reservdelar Extra tyst med ett ljudisolerat insugningshus Vid köp av en W-brännare är alla komponenter redan monterade som en enhet. Komponenterna för bränsle-luft-regleringen är överskådligt och lättillgängligt monterade. 10 Weishaupts produktprogram

11 W-brännare upp till 570 kw Effektområdet för brännarserie W börjar vid 12 kw och sträcker sig ända upp till 570 kw. Framgången med Weishaupts kompakta brännare serie W är resultatet av kompromisslös kvalitets- och kundorientering. Miljoner av installerade W-brännare utför det de ska; uppvärmning av bostads hus och industrianläggningar samt varmvattenberedning, på ett tillförlitligt, säkert och ekonomiskt sätt. Brännare med en effekt på upp till 570 kw är inte bara väldigt kompakta, de är även utrustade med Weishaupts modernaste förbränningsteknik: genom att seriemässigt montera in en digital för - bränningsprocessor får varje brännare tillgång till maximal säkerhet och effektivitet genom den mikroprocessorstyrda övervakningen och styrningen av alla brännar funktioner. På grund av brännarens digitalisering finns även möjlighet att kombinera den med en byggnadsautomation, styra den via ett datorsystem samt fjärrövervaka och diagnostisera den via ett modem. Mångsidigheten i den genomtänkta designen och brännarens tillförlitlighet har bidragit till W-seriens exemplariska framgång. Ett exempel på förfinad teknik hos brännarna i W-serien och Weishaupts egna forsknings- och utvecklingsmöjligheter är bl. a. purflam -brännaren. Med sin särskilda blandningsanordning förbränner purflam-brännaren oljan på ett nästintill sotfritt sätt och med mycket låga emissioner genom att först förvandla oljan till gasform. Detta och flera andra framsteg inom utvecklingen baserar sig på målet att alltid göra värmeframställningen tillför lit ligare och mer ekonomisk. W-brännare arbetar helautomatiskt. Den digitala förbrännings process - orn ser till att brännaren följer det förinställda funk tions förloppet exakt och kontrollerar bränsle/luftfördelningen. Weishaupts produktprogram 11

12 monarch -brännare: enkel design med maximal funktionalitet. Alla effektstorlekar i den nya monarch -serien är en kombination av spetsteknik och funktionell utformning. 12 Weishaupts produktprogram

13 monarch -brännare upp till kw Inget annat märke har funnits eller har präglat Weishaupt lika länge: Monarch står alltid för låga emissionsvärden, en robust teknik och pålitlig drift. Den aktuella serien med Weishaupt monarch WM-brännare förkroppsligar dessa egenskaper med den modernaste tekniken och sin framstående design. Olje-, gas- och kombibrännarna eldar i värme-, ång- och högeffektspannor såväl som luftvärmare och är inte bara pålitliga och ekonomiska, utan även extremt tysta. En helt ny luftflödesgeometri, vilken möjliggör för en tystare och mer effektiv drift som aldrig uppmätts tidigare, har tagits fram vid Weishaupts egna aerodynamiska testanläggning den enda i sitt slag inom branschen. Genom att integrera den digitala förbränningsprocessorn i de nya monarch -brännarna som standard, garanteras en oföränderlig förbränningskvaltiet med låga emissioner. Dessutom öppnar digitaliseringen av brännaren även upp för ett flertal möjligheter till automation och styrning genom att integrera den med byggnadstekniska nätverk och Bus-system. Brännaren kan även kombineras med en varvtalsstyrning och O 2 -reglering för att kunna öka effektiviteten ytterligare en lönsam flexibilitet. Weishaupts monarch WM-serie består av ett brännarprogram utan några luckor mellan effektlägen ända upp till kw, där effektivitet, låga emissioner och en tillförlitlig drift är ett måste allt detta tillsammans med ett världsomspännande nät av Weishaupts egna servicetekniker. Utsvängbart brännarhus åt höger eller vänster Flamöver - vakning Extra tyst med ett ljudisolerat insugningshus Lufttryckvakt Weishaupts produktprogram 13

14 WK-brännare för industrianläggning: ett kraftpaket i modulformat. WK 80 är effektmässigt den starkaste av Weishaupts industribrännare. 14 Weishaupts produktprogram

15 WK-brännare upp till kw Låga yttemperaturer med värmeisolerad brännarkropp Separat styrningsagg - regat för ökad säkerhet Modulär konstruktion av fläkt, automatikskåp, pump- och förvärmarstationer för högre flexibilitet WK-brännaren kan enkelt anpassas till olika anläggningsförhållanden även under de svåraste av villkor. I WK-serien ingår Weishaupts kraftigaste och största brännare. Modulformatet och det enorma effektspektrat gör att de är ideala för industrimontage. Genom att separera de olika brännardelarna, såsom fläkt, automatikskåp, pumpstation o.s.v. kan brännaren anpassas till de mest skilda användningsområden. Genom att seriemässigt isolera brännarhuset minskar både ljudnivån och yttemperaturen på brännaren då förvärmd förbränningsluft används. I kombination med tekniska fördelar så - som den digitala förbränningsprocessorn, varvtalsstyrningen, O 2 -regleringen och multiflam-teknologin gör denna modulära flexi bilitet att WK-brännaren blir en måttstock bland industribrännare. Testflamröret som alla Weishaupts industribrännare testas vid, är också ensamt i sitt slag. Det gör det även möjligt att utförligt testa brännare med en effektgräns över 20 MW och anpassa dem i förväg till specifika användningsområden. På så sätt spelar det ingen roll, vilket bränsle som skall användas. Weishaupts WK-brännare kan, allt efter utförande, arbeta med de mest olika olje- och gastyper. Naturligtvis uppfyller WK-brännaren seriemässigt Weishaupts alla goda egenskaper: ekonomisk, effektiv och tillförlitlig. Weishaupts produktprogram 15

16 multiflam -principen: emissionsreduktion som standard. Weishaupt skrev historia 1998 då multiflam -teknologin introducerades på marknaden. Branschen förbluffades av de lägsta emissioner som någonsin skådats. Med den patenterade blandningsanordningen lyckades Weishaupt få ner utsläppen av kväveoxid (NO x ) för medelstora och stora brännare till nivåer för kompaktbrännare. Weishaupt tog tag om staffettpinnen med värden under 120 mg/kwh för olja och 80 mg/kwh för gas, oberoende av den aktuella eldstadsgeometrin. multiflam -brännaren uppfyller därmed världens tuffaste bestämmelser och är därför ledande bland industribrännare i framför allt länder med stränga miljöföreskrifter, som t.ex. Schweiz. Kärnan i multiflam -teknologin är blandningsanordningens speciella konstruktion, där bränslet delas upp och energin frisätts i primär- och sekundärflammor med en effektivitet utan jämförelse. Detta sker genom att förbränningsblandningens återcirkulation går direkt till blandningsanordningen. Den här tekniken används i olika brännarserier och storlekar. Från Weishaupt monarch -brännare WM 10 ända upp till industribrännaren WK 80, den största av Weishaupts brännare; med multiflam - teknologin garanteras exemplariskt låga emissioner. multiflam -blandningsanordningen känns igen på de separata munstyckena. multiflam -flambilden visar en effektiviserad förbränning. 16 Weishaupts produktprogram

17 multiflam -brännare upp till kw Även den nya monarch WM-serien kan nu levereras i utförande multiflam. Weishaupts produktprogram 17

18 18 Weishaupts produktprogram

19 Värmesystem Weishaupts värmesystem är svaret på efterfrågan av en effektiv och tillförlitlig uppvärmningsteknik för flera olika typer av bostäder, med kriterier som ekonomisk, miljövänlig och framtidssäker uppvärmning. Vid utvecklingen av detta system spelade även dess yttre utformning en viktig roll. I den kondenserande gaspannan serie Thermo Condens, som har ett effektspektrum från 5 till kw, förenar Weishaupt alla fördelar med en toppmodern systemteknik med tidlös design. Användandet av de klassiska bränslena gas och eldningsolja, tillsammans med Weishaupts kondenserande system, resulterar i en perfekt kombination där lönsamhet och klimatvänlighet står i fokus. De högvärdiga material som Weishauptpannorna är tillverkada av och den genomtänkta systemtekniken såsom t.ex. den digitala regleringen, har varit utslagsgivande. En programmerbar, helautomatisk drift med möjlighet till fjärrstyrning via flera olika medier eller integrering i ett byggnads automationssystem är inga okända krav för de kondenserande pannorna i serien Weishaupt Thermo Condens, utan redan ett infriat löfte till den anspråksfulla användaren. På samma sätt gäller detta även för Weishaupts service, som med Know-how och reservdelar alltid står till förfogande för att säkerställa en kontinuerlig och störningsfri drift, dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt. Weishaupts produktprogram 19

20 Premix-brännaren till den vägghängande, modulerande kondenserande oljepannan WTC-OW alstrar värmen över en homogen flamyta. 20 Weishaupts produktprogram

21 Weishaupts produktprogram 21

22 Kondenserande oljepanna WTC-OW: behovsanpassad värme. Den modulerande kondenserande oljepannan representerar en miljövänlig och ekonomisk värmeteknik. 22 Weishaupts produktprogram

23 Vägghängande kondenserande oljepanna upp till 15 kw Olja kommer även fortsättningsvis att ha en framstående roll vad gäller uppvärmning av byggnader. Den ekonomiska och effektiva användningen av denna energikälla är därför viktig ur många hänseenden. Med utvecklingen av Weishaupts vägghängande kondenserande oljepanna (WTC-OW) med en effekt på 5,5 till 15 kw, är det möjligt att ta uppvärmning med eldningsolja på ett miljövänligt och eko- Modulerande Premix-oljebrännare nomsikt sätt till helt nya nivåer. Förutom den redan kända kondenseringstekniken, som även nyttjar den avgasbundna värmen, har Weishaupts kondenspannor även möjlighet att arbeta modulerande. Med andra ord är det inte bara en ny värmeväxlare i aluminium/ kisel som har tagits fram där värmen överförs till varmvattnet, utan en helt ny förståelse av själva förbränningsprincipen. Löstagbar handenhet För första gången är det nu möjligt att med en modulerande förbränning exakt anpassa förbrukningen till värmebehovet vid uppvärmning med en kondenserande oljepanna. Det exeptionella är överföringen av eldningsoljan till ett nästan gasformigt tillstånd, vilket gör att bränslet kan doseras mycket noggrant. En annan fördel med detta särskilda driftsätt är den låga ljudutvecklingen under förbränningen. Weishaupts uppvärmning med olja har aldrig varit så lönsam och komfortabel som idag. Styrning av pannan via internet, statusmeddelande via sms eller till och med integrering i byggnadsautomationen är inte längre ett undantag. Ett platssparande alternativ för det lilla utrymmet finns i Weishaupts kompakt - panna WTC-OW-K med inbyggd varmvattenberedare för dricksvatten allt i en och samma enhet med en enkel, harmonsik design. Högeffektiv värmeväxlare Hydroblock med ackumulatorpump I centrum av den vägghängda kondenserande oljepannan återfinns den högeffektiva värmeväxlaren och den modulerande premix-oljebrännaren. Weishaupts produktprogram 23

24 Kondenserande gaspanna WTC-GW: komfortabel och säker värme. SCOT-sond för O 2 -reglering Strålningsbrännare Det är inte utan orsak att gas är ett av de viktigaste bränslena över hela världen. Dess höga energihalt, tillgängligheten i generationer framöver, det faktum att man inte behöver ha en egen tank för lagring av den samt den sotfria förbränningen understryker fördelarna. Gas-kombiventil för O 2 -reglering Hydraulikblock med energisparpump Genom att skilja de hydrauliska och de elektriska komponenterna åt har driftsäkerheten förbättrats och montaget förenklats. Det vägghängda kondenserande värmesystemet Weishaupt Thermo Condens tar dessa fördelar till helt nya nivåer. En av de viktigaste fördelarna är den serietillverkade O 2 -reg leringen (SCOT-systemet), vilken garanterar en jämn förbränning, även då gaskvaliteten skiftar, tack vare den ständiga övervakningen: den moderna kondenspannan reagerar helt av sig själv på det aktuella bränslets kvalitet, vilket kan variera beroende på sammansättningen av olika gastyper (naturgas, biogas, etc.). Denna intelligenta reglering, i kombination med den högeffektiva värmeväxlaren i auluminium och kisel, samt den inno - vativa strålningsbrännaren gör den kondenserande gaspannan från Weshaupt till en av branschens mest energisnåla och ekonomiska kondenspannor. Effektspektrat från 5 till 60 kw kan multi - pliceras med flera pannor genom en så kallad kaskad koppling. Det kondenserande gassystemet finns även i en kompaktversion med en inbyggd varmvattenberedare som en enhet. I egenskap av systemtillverkare har Weishaupt ett omfattande utbud av tillbehör och komponenter för i princip alla behov, t.ex. hydrauliska växlar, avgassystem etc. Vägghängande kondenserande gaspannor är särskilt kompakta och tysta. 24 Weishaupts produktprogram

25 Vägghängande kondenserande gaspanna upp till 60 kw Weishaupts produktprogram 25

26 Kondenserande oljepanna WTC-OB: robust och ekonomisk. 26 Weishaupts produktprogram

27 Golvstående kondenserande oljepannor upp till 35 kw Den kompakta, golvstående kondenserande oljepannan WTC-OB tar effekt - mässigt vid direkt där de vägghängda oljepannorna slutar. Med den nya pann - generationen blir nya relevanta emissionsföreskrifter och förordningar inte bara uppfyllda, de underskrids dessutom med god marginal. WTC-OB har den nya purflam -brännaren att tacka för den exemplariska effektiviteten i kombination med den egna värmeväxlaren i aluminium/kisel. En hög elektronisk effektivitet tillhandahålls av ett beredskapsbehov på lägre än 4 Watt. Dessutom är en strömsparande högeffektiv pump monterad som standard. Möjligheten att använda såväl svavelfattig eldningsolja, eldningsolja av standardkvalitet eller eldningsolja blandad med bioolja visar på den stora flexibiliteten hos den kondenserande oljepannan. Detta blir även tydligt med hjälp av det modulärt uppbyggda reglersystemet som används tillsammans med WTC-OB. I kombination med kommunikationsmodulen WCM-COM kan värmeanläggningen övervakas och hanteras via olika typer av medier. Några av de egenskaper som utmärker komforten med WTC-OW och som gör systemet unikt i sitt slag är bl.a. den integrerade ljuddämpningen för avgas och insugningsluft, den seriemässiga start - assistenten och det inkapslade luftavskiljningssystemet, vilket förebygger en eventuell luktpåverkan från eldnings - oljan. 2-stegs purflam -blåbrännare för en ekonomisk drift Avgasljuddämpare Den golvstående kondenserande oljepannan blir extra sparsam med purflam -brännaren i kombination med den högeffektiva värmeväxlaren Högeffektiv värmeväxlare Energisparpump Weishaupts produktprogram 27

28 Kondenserande gaspanna WTC-GB: stor effekt i kompakt format. Min.-tryckvakt gas Modulerande premix-brännare Weishaupt erbjuder ett flexibelt system i och med den kondenserande gaspannan WTC-GB. Med effekter från 90 till 300 kw täcker kondenspannorna in ett stort spektrum, som kan utvidgas upp till 1200 kw genom kaskadmontage. Den kompromisslösa inriktningen mot kvalitet och tillförlitlighet kan bara understrykas med urvalet av de material som används i produktionen: hjärtat i en WTC-panna, värmeväxlaren, är av aluminium och kisel, en kombination som är väl beprövad samt den innovativa strålningsbrännaren som är av en termiskt högbelastningsbar metallegering. Detta i kombination med en intelligent reglering gör den kondenserande pannan med ett moduleringsområde på 1:6 och en normverkningsgrad på mer än 109%H i till den absoluta toppen i sin klass. En annan bidragande orsak är även standardimplementeringen av de höga säkerhetsvillkoren. Olika givare övervakar den säkra driften oavbrutet: avgastryck, gastryck, vattenvolym, och panntemperatur. Även de faktorer som utmärker komforten och användarvänligheten har utvecklats på flera sätt: det enkla montaget, en tyst drift och en okomplicerad och snabb service är de målsättningar som Weishaupt haft och lyckats ro i hamn med WTC-GB. Weishaupt Condensmanager Högeffektiv värmeväxlare En logisk konstruktion och lättåtkomliga komponenter förenklar servicen. 28 Weishaupts produktprogram

29 Golvstående kondenserande gaspannor upp till kw Weishaupts produktprogram 29

30 Varmvattenberedare och ackumulatortankar: passar alla värmesystem. Med efterfrågan av ett effektivt och miljövänligt värmesystem ingår även önskan om en tillförlitlig och komfortabel varmvattenberedning. Weishaupt kan erbjuda varmvattenberedare och ackumulator - tankar som passar tillsammans med i princip alla värmesystem. En hög nivå gällande värmeöverföring och värmeisolering är lika viktigt som materialets hygieniska egenskaper och hur det är tillverkat. Därför är Weishaupts varmvattenberedare och ackumulator - tankar endast tillverkade av emalj och rostfritt stål. Integrering av olika värmekällor, även förnybar energi, kan realiseras med Weishaupts soltank AquaSol (WASol) eller Weishaupts energimagasin (WES). Med en volym på nästan 910 liter är WES 910 inte bara den största ackumulatortanken utan även den mest flexibla, tack vare alla olika anslutningsmöjligheter. För utom anslutningar för soluppvärmning och konventionell uppvärmning finns ytter ligare anslutningar för t.ex. en vedpanna. För ännu större behov kan volymen mångfaldigas med en kaskadanslutning av flera ackumulatortankar. Värmeväxlare för varmvattenberedare, i korrosionsbeständigt rostfritt stål Inströmningsdämpare förhindrar turbulens och ser till att temperaturskikt skapas Solvärmeväxlare med stor värmeöverföringsyta Solar-temperaturfördelare med definierade spridare Weishaupt energimagasin WES i det kombinerade utförandet C. 30 Weishaupts produktprogram

31 Varmvattenberedare och ackumulatortank upp till 910 l Varmvattenberedare och ackumulatortankar finns i flera olika utföranden och varianter. Weishaupts produktprogram 31

32 32 Weishaupts produktprogram

33 Solfångarsystem Solen är den absolut största energikälla som vi känner till. Den energimängd som solen bombarderar vår planet med uppgår till ca 10,000 gånger Jordens primära energibehov. Per år blir det ca 3,9 x Joule. Solens energi är ren, oändlig och gratis. Weishaupts solkollektorer samlar in denna energi och värmer upp varmvattnet eller understödjer det befintliga värme - systemet. Därigenom kan en stor mängd bränsle sparas, vilket är bra för både miljön och plånboken. I Weishaupts solvärmeprogram finns ett komplett utbud av kollektorer, reglersystem och bivalenta ackumulatortankar som passar alla tak och integreringar. För att kollektorerna skall kunna stå emot de extrema påfrestningarna från väder och vind och att alltid kunna leverera högsta möjliga avkastning är Weishaupts solfångare tillverkade i högkvalitativa material. Weishaupts produktprogram 33

34 Det särskilda titan-nickeloxid-skiktet på absorberingsytan och den laser - svetsade förbindningen med koppar - rörmeandern säkerställer en hög värmeöverföring hos solfångarna. 34 Weishaupts produktprogram

35 Weishaupts produktprogram 35

36 Solfångarsystem WTS: effektivt användande av solvärmen. Plankollektorerna i serien Weishaupt Thermo Solar, WTS. bidrar på ett effektivt sätt till att spara världens resurser och skona klimatet. En positiv bieffekt är de märkbart sänkta uppvärmningskostnaderna. Med de olika varianterna plantak, takpåbyggd och takinfälld såväl som de många olika montagesystemen kan Weishaupts solfångare monteras på näst intill alla fastigheter. Oavsett typ av takläggning; skiffer, bäversvanstegel eller vanligt tegel, har Weishaupt alltid en passande lösning. Flexibiliteten fortsätter även inomhus: Weishaupts solfångarsystem kan kombineras med ett redan befintligt värme - system eller med en modern kondenspanna eller värmepump från Weishaupt. Vid plantaksmontage är kollektorerna uppställda i en ställning på taket. Den geniala digitala solfångarregulatorn, som styr matningen av solvärmen, garanterar både ett högt energiuttag och en hög driftsäkerherhet. En väl planerad dimensionering av Weishaupts solfångarsystem kan täcka in upp till 60 % av den årliga vattenuppvärmningen. Vid takpåbyggnad är kollektorerna monterade över takpannorna. Vid takinfällt montage ersätter kol - lektorerna en del av takpannorna. Tilldelningen av Solar Key Mark borgar dessutom för en positiv ekologisk balans och att kollektorerna uppfyller lokala föreskrifter. Tack vare de högvärd iga materialen och den noggranna tillverkningsprocessen är Weishaupts solfångarsystem tillförlitlig och effektiv under lång tid framöver. Exempel på detta är bl.a. den torsionsstyva aluminiumramen och den lasersvetsade kopparrörsmeandern på absorberytan som har ett skikt av Miro-Therm. 36 Weishaupts produktprogram

37 Solfångarsystem för takpåbyggt, takinfällt och plantaksmontage Solfångarsystemet WTS-F2 är framtaget för större kollektorytor. Weishaupts produktprogram 37

38 38 Weishaupts produktprogram

39 Värmepumpar I och med steget in i värmepumpsteknologin utvidgar Weishaupt sitt framgångsrika produktprogram med ytterligare ett regenerativt värmesystem. Värmepumpen erbjuder ett alternativ till det traditionella värmesystemet. Med hjälp av elektricitet nyttjar värmepumpen den kostnadsfria omgivningsvärmen i luften, från grundvattnet eller i marken. Weishaupt tillhandahåller ett mycket brett sortiment för alla möjliga energikällor inom de mest skilda effektområden med sina värmepumpar. Weishaupts värmepumpar kan därför monteras in i en- och flerfamiljshus såväl som i industri- eller produktionsverkstäder, där de kostnadseffektivt och miljövänligt bereder värme för rumsluft och vatten. Vid en renovering har Weishaupt en passande lösning för alla användningsområden med sina högtemperatur- och varmvattenpumpar. Beroende på användningsområde kan Weishaupts värmepumpar nyttja över ¾ av den genererade totalenergin från omgivningen och behöver bara tillsätta ¼ av energibehovet med elektricitet. Denna utmärkta ekologiska balans, i kombination med Weishaupts kvalitet och service, borgar för tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet. Serviceansvaret är även synligt vid centret för värmepumpsutbildning, där såväl servicetekniker som fackhantverkare förbereds och utbildas i Weishaupts värmepumpsteknik samt i de särskilt utrustade servicebilarna som värmepumpsteknikern kör. Dessutom kan Weishaupt erbjuda ett komplett system från marksondsborrning ända fram till driftsättning tack vare ett gott samarbete med Sveriges Avantiborrares förening. Weishaupts produktprogram 39

40 Axialfläkten i luft/vattenpumpen är särskilt tyst och effektiv tack vare sin strömlinjeformade kontur. 40 Weishaupts produktprogram

41 Weishaupts produktprogram 41

42 Weishaupts värmepumpar: energi från luften, berget, jorden och vattnet. Weishaupts värmepumpar, WWP, använder energi ur luften, vattnet, berget och jorden för att producera kostnadseffektiv och miljövänlig värme och tappvatten. Eftersom grundvattnet håller en nästintill konstant temperatur (8-12 C) är vatten/vatten-värmepumpen den mest effektiva pumptypen. Emellertid är det totala möjliga flödet från brunnen en viktig faktor. Med ungefär samma effektivitet används brine/vatten-värmepumpen, med vilken man tar vara på energi från grundvattnet och berget via en kollektor som är fylld med en sprit/vatten-blandning i ett slutet system. Luft/vatten-värmepumpen är den mest flexibla lösningen när det kommer till att nyttja den befintliga omgivningsvärmen. Den kan monteras antingen inomhus (WWP LI) eller utomhus (WWP LA). Tack vare luftstyrningen är denna variant väldigt tystgående och stör inte grannsämjan. Weishaupts effektiva värmepumpar i högtemperaturutförande kan producera framledningstemperaturer på upp till 75 C och passar därför även bra då redan befintliga hus utan någon ytvärmekrets skall moderniseras. De passar alltså mycket bra för den så kallade ROT-marknaden med de äldre högtemperatursystemen. Weishaupts värmepumpar kan inte bara användas för uppvärmning utan även för kylning, så kallad reversibel komfortkyla, och finns för alla energikällor. Intensivförångare Expansionsventil I övrigt är det bara fantasin som sätter gränser för hur dessa apparater kan användas. Vid större effektbehov kaskadkopplas flera värmepumpar för att få en önskad toppeffekt. På så sätt kan tekniken även användas vid stora projekt. Exempel: 5 x 130 kw = 650 kw värmeeffekt (0,65 MW) eller 12 x 80 kw = 960 kw (0,96 MW). Kondensator Kombination av 2 kompressorer för effektanpassning Det finns luft/vatten-värmepumpar för montage både inom- och utomhus. 42 Weishaupts produktprogram

43 Värmepumpar upp till 130 kw Många av Weishaupts värmepumpar kan även användas till komfortkyla. Weishaupts produktprogram 43

44 Geotermisk energi: dimensionering och optimering i egen regi. Weishaupt projekterar och levererar inte bara det kompletta värmepumpprogrammet utan står även för dimensionering och projektering av antalet energibrunnar som behövs för just ditt behov. Detta innebär geologiska undersökningar, borrningar samt kollektorer till det slutna hydrauliska rörsystemet, köldbäraren. Brine/vatten-värmepumpsystem med marksonder. Energibrunnen kan användas i två olika syften: A: Då det finns tillräckligt med grundvatten, rekommenderas att använda en vatten/ vattenvärmepump, det vill säga att använda färskvattnet som en direkt energikälla med återdränering till berget. B: I normalfall finns ofta inte ett tillräckligt grundvattenflöde, utan istället måste ett slutet kontaktorsystem användas med en växling mellan systemet och en brine/ vattenvärmepump. Kollektorsystemet är fyllt med en blandning av vatten och etanol/etylalkohol (30 %). Fördelen med alternativ A å ena sidan är en högre värmekomfort beroende på en ökad temperatur från värmekällan. Fördelen med alternativ B å andra sidan är möjligheten att återladda berget med exempelvis solfångare mm. På så vis säkerställs energikällans kapacitet och kvalitet, samt ökar verkningsgraden. Weishaupt Sverige använder sig av Svergies Avanti-borrares förening, vilka finns representerade på ca 75 platser i landet. Alla dess medlemmar är personcertifierade (certifikat B och AB) och väl utbildade. Certifikaten förnyas vart 5:e år och övervakas av SITAC. Företaget lämnar en 10-årig garanti avseende energihålets energiinnehåll. Dimensionering, projektering samt borrning genomförs alltid i samråd med Avanti, som samarbetar tillsammans med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar. 44 Weishaupts produktprogram

45 En bra planering förenklar markborrningen. Weishaupts produktprogram 45

46 46 Weishaupts produktprogram

47 Byggnadsautomation Begreppen säkerhet och nätverkande är omedelbart knutna till byggnadsautomationen framför allt med systemen från Neuberger i Rothenburg ob der Tauber, ett av företagen i Weishaupt-gruppen. Neuberger utvidgar Weishaupts anspråk gällande säkerhet och effektivitet till att även gälla kompletta fastigheter. Oavsett om det är ett bostadskomplex, en industribyggnad eller offentliga lokaler genom att korsövervaka och styra de olika systemen såsom belysning, ventilation, uppvärmning, solinstrålning o.s.v. kan mycket energi och pengar besparas. Neuberger kopplar ihop dessa system och anläggningar i ett nätverk och skapar en intelligent automation, som kan styras från en gemensam central. På så sätt spelar inte bara kraftfulla förbättringar en vetenskaplig och ekologiskt viktig roll, utan även den säkerhetstekniska aspekten, att både kunna garantera den kontinuerliga systemdriften och att skydda det mot obefogade intrång och ingrepp. Med Neubergers byggnadsautomation kan alla aspekter sammanfogas en och samma leverantör planerar och genomför allt arbete, inklusive det efterföljande servicearbetet. Weishaupts produktprogram 47

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

värmepumpar för alla energikällor

värmepumpar för alla energikällor värmepumpar för alla energikällor sol. luft. mark. värmepump. Energi från naturen värmepumpar Din Värmepumpspecialist Produktöversikt Luft/vatten-värmepumpar för utomhusinstallation LWD 50A - 90A LWD 50A/RX

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer