References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1"

Transkript

1 References Aalto, M Archaeobotanical studies at Katajamäki, Isokylä, Salo, South-West Finland. In: Olsen, O. & Mejdahl, V. (eds). Second Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology in Helsingør PACT 7, pp Council of Europe. Strasbourg. Aalto, M. A., Siiriäinen & Vuorela, I Humppila Järvensuo a preinvestigation for an archaeological and palaeobotanical project in SW Finland. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology. Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5, pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Aario, L Waldgrenzen und subrezente Pollenspektren in Petsamo, Lappland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, A 54, pp Suomalainen tiedeakatemia. Aaris-Sørensen, K Letter to Stig Welinder , copy at the shm Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1978:8. Aartolahti, T. & Eronen, M. (eds) Studies on the Baltic shorelines and sediments indicating relative sea-level changes. Proceedings of the Symposium of INQUA subcommission on shorelines of Northwestern Europe held at the Lammi biological station 13 th September Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III. International Union for Quaternary Research. Åberg, N Kalmar läns förhistoria. Södra Kalmar län 1. Uppsala. Adams, W. M Rationalization and conservation: ecology and the management of nature in the United Kingdom. Transactions of the Institute of British Geographers 22, pp Institute of British Geographers. Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds) Stridsøxetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle. Arkeologiska skrifter 1. Köpenhamns Universitet. Köpenhamn. Agrell, H The Quaternary history of the Baltic, Sweden. In: Gudelis, V. & Königsson, L.-K. (eds). The Quaternary History of the Baltic (Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Annum Quingentesium Celebrantis 1), pp Uppsala Universitet. Uppsala. Ahlbeck Kvartsiell afasi. Stenmaterialet från den gropkeramiska fyndplatsen Bollbacken utifrån ett processiellt kunskapsintresse. Unpublished document. Uppsala Universitet. Uppsala. Ahlbeck, M Stenmaterialet från den gropkeramiska boplatsen. I: Arthursson, M. (red.) Bollbacken en sen gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. raä 258, Tortuna socken, Västmanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB 16. Upplands Väsby. Äijä, K Järnväg järnålder i Flemingsberg. Fornlämning 98, kvarteret Regulatorn, Huddinge socken, Södermanland. Arkeologisk undersökning och osteologisk analys. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Undersökningsverksamheten Rapport 1986: Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg. Arkeologisk undersökning år 1987, fornlämning 185, Gerstaberg 1:4, Ytterjärna socken, Södermanland. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Undersökningsverksamheten, Rapport 1990:2. Aitken, M. J. & Mejdahl, V A specialist seminar on thermoluminescence dating. PACT 2, pp Conseil de l Europe. Strassbourg. Åkerlund, A Fornlämningarna 477, 524, 528, 527, 588, 536 och 559. Vårsta, Grödinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 3786/ Fornlämning 132, Masmo, Huddinge socken, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 4304/ a. Stenålder undersöks tvärvetenskapligt ett exempel från Grödinge. Kulturminnesvård 3/88, pp Riksantikvarieämbetet. 1988b. Att söka ny kunskap eller bevara monumentala objekt? Det dolda kulturlandskapet. Kulturminnesvård 4/88, pp Riksantikvarieämbetet Stenåldersforskningens regionala inriktning belyst. Arkeologi i Sverige 1988, pp Riksantikvarieämbetet. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1

2 1996a. Human responses to shore displacement. Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during the Stone Age. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr b. En mesolitisk boplats vid Sandsborg. Arkeologisk provundersökning 1981 av raä 82, Södertälje sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm Rapport 1996: Interpretation of expected and unexpected results from multi-method analyses of a PWC pottery context. In: Jungner & Lavento (eds). Proceedings of the VII Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology 1996, ISKOS 11, p Helsinki Separate worlds? Interpretations of the different material patterns in the archipelago and the surrounding mainland areas of eastern middle Sweden in the Stone Age. European Journal of Archaeology 3/1, pp European Association of Archaeologists Stenålder i Östra Mellansverige. Undersökningar utförda under de senaste decennierna. In: Bergenstråhle, I. & Hellerström, S. (eds). Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi, pp Riksantikvarieämbetet och Lunds Universitet. Manuscript. Social challenges of the physical setting: colonization of the archipelago of eastern middle Sweden. In: Gillespie, J., Tupakka, S. & de Mille, C. (eds). On being first: Cultural Innovation and Environmental Consequences of First Peopling. 31 st Annual Chacmool Conference Proceedings, Calgary. Åkerlund, A., Bergh, S., Nordbladh, J. & Taffinder, J. (eds) Till Gunborg. Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports 33. Stockholms universitet. Åkerlund, A., Gustafsson, P., Hammar, D., Lindgren, C., Olsson, E. & Wikell, R Peopling a Forgotten Landscape. In: Larsson, L., Kindgren, H., Knutsson, K., Loeffer, D. & Åkerlund, A., (eds). Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000, pp. XXXIII XLIV. Oxbow. Oxford. Åkerlund, A., Hammar, D., Wikell, R. & Kihlstedt, B. Manuscript a. Rapport över undersökning av stenålderslokal vid Mittskogsberget i Hanveden, raä 330 i Huddinge sn, Södermanland. Åkerlund, A. & Olsson, E Stenåldersboplats vid Masmo. Arkeologiska undersökningar 1982 och 1985 av raä 132, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2519/82. Åkerlund, A., Regnell, M. & Possnert, G Stratigraphy and chronology of the Lammasmägi site at Kunda. In: Hackens, T. (ed.) Coastal Estonia. Recent advances in environmental and cultural history, pp Conseil de l Europe. Rixensart. Åkerlund, A., Risberg, J., Miller, U. & Gustafsson, P On the applicability of the 14 C-method to interdisciplinary studies on shore displacement and settlement location. In: Hackens, T., Königsson, L.-K. & Possnert G. (eds). 14 C Methods and Applications. A Symposium Dedicated to Ingrid Olsson on the Occasion of a Birthday (PACT 49), pp Conseil de l Europé. Rixensart. Alin, J., Niklasson, N. & Thomasson, H Boplatsen vid Sandarna vid Göteborg. Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar, 5:e följden, Ser. A, Bd 3, nr 6. Göteborg. Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria. Bebyggelsehistorisk tidskrift 19. Umeå. Almgren, O Uppländska stenåldersboplatser. Fornvännen 1, pp. 1 19, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Några svensk-finska stenåldersproblem; ett orienteringsförsök. Antikvarisk tidskrift för Sverige 20/1, pp De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse. Fornvännen 9, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Almquist, E Upplands vegetation och flora. Uppsala. Alpsten, A Isoleringsstudie av två sjöar på Södertörn. Strandförskjutning vid övergången Atlantikum/Subboreal i Stockholmstrakten. Stockholms Universitet. Althin, C. A The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, Sweden. Acta Archaeologica Lundensis Ser 4 o No 1, pp Lunds Universitets Historiska Museum. Lund. Ambrosiani, B Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Uppsala Universitet. Uppsala Changing water-levels and settlement in the Mälar district since AD 700. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Ambrosiani, B., Arrhenius, B., Danielsson, K., Kyhlberg, O. & Werner, G Birka. Svarta jordens hamnområde. Riksantikvarieämbetet Rapport C1. Andersen, K Stenalderbebyggelsen i den vestsjællandske Åmose. Fredningsstyrelsen. København. Andersen, K., Jørgensen, S. & Richter, J Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng, Nordiske Fortidsminder, Bind 7. Det kgl. nord. Oldskriftselskab. København. Andersen, S. Th The relative pollen productivity and pollen representation of North European trees and correction factors for tree pollen spectra. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Serie II, Local and regional vegetational development in eastern Denmark in the Holocene. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Årbog 1976, pp Changes in agricultural practices in the Holocene indicated in a pollen diagram from a small hollow in Denmark. In: Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds). The cultural landscape. Past, present and future, pp Cambridge University Press. Cambridge. Andersen, S. Th., Aaby, B. & Odgaard, B. V Environment and Man. Current studies in vegetational 2 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

3 history at the geological survey of Denmark. Journal of Danish Archaeology 2, pp Odense University Press. Andersen, S. H Ringkloster En jydsk inlandsboplads med Ertebøllekultur. KUML , pp Jysk arkæologisk Selskab Tybrind Vig: A Submerged Ertebølle Settlement in Denmark. In: Coles, J. & Lawson, A. (eds). European Wetlands in Prehistory, pp Clarendon. Oxford. Andersson, G Svenska växtvärldens historia Hasseln i Sverige fordom och nu. Sveriges Geologiska Undersökning, serie Oa nr 3. Andersson, K Bopålar i leran. Fjölnir 7:1, pp Uppsala Universitet. Andersson, K. & Hjärthner-Holdar, E Annelund ett senneolitiskt bebyggelsekomplex i sydvästra Uppland. Fornvännen 83, 1988/4, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Andersson, K., Göthberg, H., Hjärthner-Holdar, E., Hållans, A.-M., Karlenby, L., Summanen, M., Söderberg, S. & Ullén, I E 18-projektet. Preliminära undersökningaresultat från TOR, 21. Uppsala universitet. Andersson, K., Fagerlund, D. & Hamilton, J Annelund en senneolitisk bondgård. Arkeologi i Sverige 1987, pp Riksantikvarieämbetet. Andersson, K., Lagerlöf, A. & Åkerlund, A. (eds) Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 27. Andersson, S., Cullberg, C., Rex-Svensson, K. & Wigforss, J Fångstfolk för 8000 år sedan om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg (Arkeologi i Västsverige 3). Göteborgs Arkeologiska Museum. Göteborg. Andersson, S., Rex-Svensson, K. & Wigforss, J Sorteringsschema för flinta. Fyndmeddelanden 18, pp Fornminnesföreningen i Göteborg. Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år. Riksantikvarieämbetet. Apel, J. (ed.) Skumparberget 1 och 2. En mesolitisk aktivitetsyta och tidigneolitiska trattbägarlokaler vid Skumparberget. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning av raä 194, Glanshammar sn, Närke. Rapport från Arkeologikonsult AB Daggers, knowledge and power. Kust till kust 3. Uppsala Universitet. Uppsala. Apel, J., Bäckström, Y., Hallgren, F., Lekberg, P., Olsson, E., Steineke, M. & Sundström, L Fågelbacken och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. TOR 27:1. Uppsala universitet. Appelgren, K Lilla Åby. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1995:19. Appelgren, K. & Engström, J Datering av vallen på Gothemshammar medeltid eller stenålder. TOR 22, pp Uppsala Universitet. Appelgren, K., Eklöf, N. & Evanni, L En senmesolitisk boplats vid Gröndal. Arlanda flygplats, tredje landningsbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:8. Arbman, H Birka I. Die Gräber. Tafeln. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Käringsjön. Studier i halländsk järnålder. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar del 59:1. Archaeology and Society. Large scale rescue operations their possibilities and problems ICAHM report 1. Nordic Secretariate of ICAHM. Arkeologi i norr 2. Umeå Universitet. Umeå. Arkeologi i Sverige. Ny följd Riksantikvarieämbetet. Arkeologi i Ny följd Riksantikvarieämbetet. Arnesson-Westerdahl, A. & Ericson, P. G. P. Unpubl manuscript. Statens Historiska Museer. Den tidigmesolitiska faunan vid Hornborgasjön i Västergötland. Aronsson, M Vegetationshistorisk undersökning vid Kyrktorp, Grödinge sn, östra Södermanland. Seminar paper, Department of Quaternary Geology, Stockholm University. Aronsson, M., Lindberg, A., Sundin, O. & Östling, K Biostratigrafi i Kyrktorp. Seminar paper, Department of Quaternary Geology, Stockholm University. Aronsson, M. & Lundblad, U. Manuscript. Kvartärgeologiska undersökningar i Kyrktorp, Grödinge socken, Södermanland. Stockholm University, Department of Quaternary Geology. Arrhenius, B Laborativa analyser utförda på fyndmaterial från Björkö In: Ambrosiani, B. Birka. Svarta jordens hamnområde. Riksantikvarieämbetet Rapport C1, pp Tuna i Alsike. Laborativ analys och konservering. Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium 1980:1. Stockholms Universitet Spårämnesanalyser av organiska material från arkeologiska undersökningar. Rapport från Stockholms univsersitets arkeologiska forskningslaboratorium, 1981: Kemiska analyser av arkeologiska kulturlager. Arkeologiska förundersökningar. Riksantikvarieämbetet Rapport 1983:1, pp Fosfat och spårämnesanalyser som hjälpmedel vid bebyggelseanalys. In: Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria. Bebyggelsehistorisk tidskrift 19, pp Umeå The archaeological cultural layer as an artifact. In: Robertsson, A.-M. (ed.) Landscapes and Life. Studies in honour of Urve Miller. PACT 50, pp Conseil de l Europe. Rixensart. Arrhenius, G Gånggriftstidens boplatsnivåer i Södertörn. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 67, h. 4. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 3

4 Arrhenius, O Markanalysen i arkeologins tjänst. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 53, h Markundersökning och arkeologi. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Artelius, T., Carlsson, K., Johansson, L., Schützler, L., Streiffert, J. & Weiler, E De arkeologiska förundersökningarna projekt Sydgas II Västgas I. Nya bidrag till Hallands äldsta historia 1. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Artelius, T. & Lundqvist, L Bebyggelse kronologi. Boplatser från perioden 1800 f Kr 500 e Kr i södra Halland. Nya bidrag till Hallands äldsta historia 2. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Göteborg. Artursson, M. (ed.) Tjugestatorp. En tidigneolitisk boplats i östra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. (ed.). Manuscript a. Lysinge. Två mesolitiska boplatser i östra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. Upplands Väsby. (ed.). Manuscript b. Bollbacken. En sen gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. raä 258, Tortuna sn, Västmanland. Rapport från Arkeologikonsult AB nr 16. Upplands Väsby. Arwidsson, G. (ed.) Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius. Pact 38. Pact Belgium. Rixensart. Åse, L.-E Arkeologiska vittnesbörd om strandförskjutningen vid Stockholm under de senaste c åren. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp Shore displacement in eastern Svealand and Åland during the last 4000 years. Meddelande från Naturgeografiska Institutionen, Stockholm University A 31. Åse, L.-E. & Bergström, E The ancient shorelines of the Uppsala esker around Uppsala and the shore displacement. Geografiska Annaler 64 A, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi The ancient shorelines of the Enköping esker, Mälar valley, southern Sweden. Geografiska Annaler 66 A, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Asklund, B Gästrikländska fornstrandlinjer och nivåförändringsproblemen. Sveriges Geologiska Undersökning C391. Backman, A. L Om den Åländska skogens förhistoria, ett förelöpande meddelande. Acta Forestalia Fennica 40, pp Oxpina torvmark i Hammarland på Åland. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 59:2, pp Ålands postglaciala flora. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 72:1, pp Växtpaleontologiska studier på Åland. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 77:4, pp Bagge, A Stenåldersboplatsen vid Fagervik i Krokeks sn, Östergötland. Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1937/1938, pp Stenålderslandskapet Södermanland. Fornvännen 43, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Om Vråkulturen ännu en gång. Fornvännen 45, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Fagervik. Ein Rückgrat für die Periodeneinteilung der Ostschwedischen Wohnplatz- und Bootaxtkulturen aus dem Mittelneolitikum. Acta Archaeologica vol XXII, pp Bagge, A. & Kjellmark, K Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Bakka, E Gropkeramisk kultur og gropkeramiske kulturelement i Sør-Noreg. In: Bonde-Veidemann, Bofast-Ikke bofast i nordisk forhistorie. Tromsø Museums Skrifter vol XIV, pp Tromsø. Bakkevig, S Phosphate analysis in archaeology problems and recent progress. Norwegian Archaeological Review 13/2, pp Universitetsforlaget. Bang, J Mesolitikum och neolitikum i Botkyrka socken. En materialsammanställning och utbredningsundersökning. Seminar paper, Stockholm University. Bang-Andersen, S Veden de fant bålene de brant. Vedanatomianalyse som metode till rekonstruksjon av närmiljöet rundt stenalderboplasser i högfjället. Viking 49 ( ), pp Norsk arkeologisk selskap. Bartholin, T. S Prøvetagning for dendrokronologisk datering och vedanatomisk analys. Handbok i arkeologiskt fältarbete, häfte 2. Riksantikvarieämbetet. Bartholin, T. S., Berglund, B. & Malmer, N Vegetation and environment in the Gårdlösa area during the Iron Age. In: Stjernquist, B. Gårdlösa. An Iron Age community in its natural and social setting I. Acta Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, pp LiberLäromedel. Lund. Bartholin, T. S. & Berglund, B. E The prehistoric landscape in the Köpinge area a reconstruction based on charcoal analysis. In: Larsson, L. Callmer, J. & Stjernquist, B. (eds). The Archaeology of the Cultural Landscape, pp Almqvist & Wiksell. Barton, N., Roberts, A. J. & Roe, D. A. (eds) The Late Glacial in north-west Europe: Human adaptation and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology Research Report 77. Oxford. Bates, R. L. & Jackson, J. A Glossary of geology (2 nd edition). American Geological Institute. Falls Church, Virginia. Battarbee, R. W Diatom and Chrysophyceae microstratigraphy of the annually laminated sediments of a small meromictic lake. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala Diatom analysis. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp John Wiley & Sons. Chichester. 4 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

5 Baudou, E De arkeologiska undersökningarna vid Flemingsberg Huddinge hembygdsförenings årsskrift , pp a. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. 2. Förslag till gruppering av fyndmaterialet av sten på norrländska stenåldersboplatser. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). 1966b. Korrelationsberäkningar och lagerföljd på en gropkeramisk boplats vid Stora Vika. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland. Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsen. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XVII, pp Härnösand Problems of Representativity in the Processing of Pottery Sherds on Prehistoric Sites. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2. Umeå Universitet. Umeå. Baudou, E., Engelmark, R., Liedgren, L., Segerström, U. & Wallin, J.-E Järnåldersbygd i Österbotten. En ekologisk-arkeologisk studie av bosättningskontinuitet och resursutnyttjande. Acta Antiqua Ostrobothniensia, Studier i Österbottens förhistoria 2. Scriptum. Vasa. Becker, C. J En 8000-aarig stenalderboplads i Holmegaards mose. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, pp København Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab Den grubekeramiske kultur i Danmark. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Behre, K.-E., 1969a. Untersuchungen das botanischen Materials der frühmittelalterlichen Siedlung Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 2. Wachholz. Neumünster. 1969b. Ziele und Aufgaben des Botanikers bei prähistorischen Grabungen, Archäologie und Biologie. Forschungsber. 15 der DFG Die Pflanzenreste aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins, Ser. A. 2. H. Lang. Bern The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores 23, pp Laboratoire de palynologie Ernährung und Umwelt der wikingerzeitlichen Siedlung Haithabu. Der Ergebnisse der Untersuchungen der Pflanzenreste. Die Ausgrabungen in Haithabu 8. Wachholz. Neumünster. Behre, G. & Wegraeus, E. (eds) Västergötlands äldre historia. Stiftelsen Älvsborgs museum. Vänersborg. Behre, K.-E. & Jacomet, S The ecological interpretation of archaeobotanical data. In: van Zeist, W., Wasylikowa, K. & Behre, K.-E. (eds). Progress in Old World Palaeoethnobotany, pp A. A. Balkema. Rotterdam. Bengtsson, L Myskdalen. Nya rön om mesolitikum i Kolmården. In: Åkerlund, A., Bergh, S., Nordbladh, J. & Taffinder, J. (eds). Till Gunborg. Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports 33, pp Stockholms Universitet. Bennett, A Arkeologisk undersökning Fornlämning 280, förhistoriskt kvartsbrott? Fittja, Botkyrka sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet Rapport B 1977: Graven, religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet. Theses and Papers in North-European Archaeology 18. Stockholms Universitet. Bennett, A. & Åkerlund, A Investigations by the Swedish Central Board of National Antiquities Conditions and Requirements of Research. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500, pp Oxford. Bennett, A., Åkerlund, A. & Svensson, K Arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar i samband med markexploatering. Forskningsförutsättningar och forskningsbehov en pilotstudie över 25 års verksamhet (Forskning för Kulturminnesvård 2). Riksantikvarieämbetet. Bergenstråhle, I. & Hellerström, S. (eds) Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi. Riksantikvarieämbetet och Lunds Universitet. Berggren, G Utgrävningarna på Helgeandsholmen. Fröanalysrapport. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1984:41. Bergh, S., Blidmo, R., Carlsson, A., Ericsson, P. G. P., Olsson, E. & Åkerlund, A Sörmländsk stenåldersforskning. In: Sörmländsk kulturhistoria under förhistorisk tid och tidig medeltid. Södermanlands museum Rapport 10, pp Nyköping. Berglund, B Vegetation and human influence in South Scandinavia during prehistoric time. Oikos Suppl. 12, pp Munksgaard Early Agriculture in Scandinavia: Research Problems related to Pollen-analytical Studies. Norwegian Archaeological Review 18/1 2, pp Universitetsforlaget. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons. Chichester. Berglund, B. & Ralska-Jasiewiczowa, M. 1986: Pollen analysis and pollen diagrams. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp Wiley & Sons. Chichester. Berglund, B. & Welinder, S Stratigrafin vid Siretorp. Fornvännen 1972:2, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Beug, H.-J Leitfaden der Pollenbestimmung. 63 pp. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. Bille Henriksen, B Sværdborg I. Excavations A settlement of the Maglemose culture (Arkæologiske studier 3). Akad. forl. Copenhagen. Biörnstad, M. & Baudou, E Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. Fornvännen 61, sid södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 5

6 Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds) The cultural landscape. Past, present and future. Cambridge University Press. Cambridge. Biwall, A., Hernek, R., Kihlstedt, B., Larsson, M. & Torstensdotter Åhlin, I Stenålderns hyddor och hus i Syd- och Mellansverige. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Bjerck, H. B Forskningsstyrt kulturminneforvaltning på Vega, Nordland. En studie av steinaldermeneskenes boplassmønstre og arkeologiske letemetoder (Gunneria 61). Universitetet i Trondheim. Trondheim The North Sea Continent and the pioneer settlement of Norway. In: Fischer, A. (ed.) Man & Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph 53, pp Oxbow Books. Exeter. Bjerck, L Fra åkerlapp til palmehave : rapport fra utgravningene i Hotell Britannias bakgård Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim. Arkeologiske undersøkelser i Trondheim, 1. Trondheim. Björck, M. & Björck, N Vedmora. En gropkeramisk boplats. Arkeologisk undersökning, raä 145, Enånger socken, Hälsingland. Rapport Länsmuseet i Gävleborgs län 1999:2. Gävle. Björck, N New Perspectives on the Pitted Ware Culture in Northern Sweden. Current Swedish Archaeology 5, pp Swedish Archaeological Society Fräkenrönningen. En by för 5000 år sedan. En gropkeramisk boplats. Arkeologisk undersökning, E 4:an, raä 399, Valbo socken, Gästrikland. Rapport Länsmuseet i Gävleborgs län 1998:14. Gävle Gårdsjösundet. En av de äldsta bosättningarna i Norrland. Arkeologisk slutundersökning raä 170, Skog socken, Hälsingland. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2001:03. Gävle. Björck, S., Sandgren, P. & Holmquist, B A magnetostratigraphic comparison between 14 C years and varve years during the Late Weichselian, indicating significant differences between the time-scales. Journal of Quaternary Science 2, pp Longman. Blidmo, R Helgö, husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2 (Stockholm Studies in Archaeology 4). Stockholms universitet Provundersökning av stenåldersboplatser och några tolkningsproblem Arkeologiska rapporter och meddelanden från institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet Fosfatkartering av Borganäs. In: Mogren, M. & Svensson, K. (eds). Bondeplågarens borg, pp Riksantikvarieämbetet, Borlänge kommun, Dalarnas museum Hitta fornlämningar alla arkeologers angelägenhet. Kulturmiljövård 3:95, pp Riksantikvarieämbetet. Blomqvist, L. 1989a. Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid och social miljö. Theses and Papers in Archaeology 1. Stockholms universitet. 1989b. Neolitikum. Typindelningar, tid, rum och social miljö. En studie med inriktning på västra Götaland. Norders bokhandel. Falköping Bönderna i Frotorp. Spår av aktiviteterfrån trattbägartid och bronsålder äldre järnålder. E20. Riksantikvarieämbetet. UV GAL, rapport 2006:2. Blomqvist, M. & Åhman, S Skifferspetsar och kvartsavslag senmesolitikum på östra Södertörn. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:95. Blystad, P. & Selsing, L Some erroneous radiocarbon dates of lacustrine sediments. Norsk Geologisk Tidsskrift 69, pp Universitetsforlaget. Blytt, A Försög til en teori om indvandringen af Norges flora under vexlende regnfulde og torre tider. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 2 Rekke 1 Bind, 4 Hefte, pp Christiania. Bonsall, C. (ed.) The Mesolithic in Europe. John Donald Publishers Limited. Edinburgh. Bostwick Bjerck, L. G Remodelling the Neolithic in Southern Norway: Another Attack on a Traditional Problem, Norwegian Archaeological Review 21:1, pp Universitetsforlaget. Bradley, R Altering the earth. The origins of monuments in Britain and continental Europe. Society of Antiquaries of Scotland Monograph series number 8. Edinburgh An Archaeology of Natural Places. Routledge. London. Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län. Stockholms läns museum. Stockholm Broadbent, N Coastal Resources and Settlement Stability (AUN 3). Uppsala Universitet. Uppsala. Broström, S.-G Inventering av stenåldersboplatser på västra Södertörn. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum. Browall, H Mesolitisk stenålder vid Tåkern. Östergötland 1980, pp Östergötlands länsmuseum Alvastra pålbyggnad: Social och ekonomisk bas. Theses and Papers in North European Archaeology 15. Stockholms Universitet Om förhållandet mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. In: Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds). Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC, Serie C, Arkeologiska skrifter 8, pp Göteborgs Universitet. Göteborg. Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds) Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC, Serie C, Arkeologiska skrifter 8. Göteborgs Universitet. Göteborg. Brøgger, W. C Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge. Norges geologiske undersøkelse No 41. Kristiania. Brøndsted, J Danmarks Oldtid III. København. Brunnberg, L Fig In: Lundqvist & Saarnisto (eds). IGCP 253. Termination of the Pleistocene. 6 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

7 Field Conference Norway-Sweden-Finland May 9 16, Excursion and abstracts. Geological Survey of Finland OPAS-Guide 31, pp Espo. Brunnberg, L., Miller, U. & Risberg, J Project Eastern Svealand: Development of the Holocene Landscape. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the Third Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (ISKOS 5), pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Burenhult, G. (ed.) Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International Series 366. Oxford Arkeologi i Norden 1. Natur och kultur. Burenhult, G., Carlsson, A,. Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds) Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International series 366. Oxford. Burgess, C., Topping, P., Mordant, C. & Maddison, M. (eds) Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe. B. A. R. Internat. Series 403. Oxford Burström, M Mångtydiga fornlämningar. En studie av innebörder som tillskrivits fasta fornlämningar i Österrekarne härad, Södermanland. Stockholm Archaeologial Reports 27. Stockholms Universitet Gårdstankar. In: Kyhlberg, O., Göthberg, H. & Vinberg, A. (eds). Hus och gård i det förurbana samhället. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 14, pp Callahan, E An evaluation of the lithic technology in middle Sweden during the mesolithic and neolithic (AUN 8). Uppsala Universitet. Uppsala. Callahan, E., Forsberg, L., Knutsson, K. & Lindgren, C Frakturbilder. Kulturhistoriska kommentarer till det säregna sönderfallet vid bearbetning av kvarts. TOR 24, pp Uppsala Universitet. Carlsson, A Three stone age cultures in the province of Södermanland, eastern central Sweden fact or fiction? In: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds). Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International series 366, pp Oxford Kust/inlands-problematiken under mellanneolitisk tid i Södermanland, Östergötland och på Gotland en fråga om periferi och centrum? In: Wik, B. (ed.) Sentrum Periferi. Sentra og sentrumdannelser gjennom førhistorisk og historisk tid. Gunneria 64, pp Universitetet i Trondheim. Trondheim. Carlsson, T., Kaliff, A., Molin, A., Molin, F. & Sundberg, K Hulje. Boplats, skärvsten och gravar. E 4-syd. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1996:63. Chapman, J From space to place : a model of dispersed settlement and Neolithic society. In: Burgess, C., Topping, P., Mordant, C. & Maddison, M. (eds). Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe. B. A. R. Internat. Series 403, pp Oxford. Cholnoky, B. J Die ökologie der Diatomeen in Binnengewässern. J. Cramer. Germany. Christensen, C Land and sea. In: Hvass, S. & Storgaard, B. (eds). Digging into the past. 25 years of archaeology in Denmark, pp The Royal Society of Northern Antiquaries & Jutland Archaeological Society. København. Christiansson, H Kamkeramiska influenser i Norrland och norra Svealand. Skytteanska samfundets handlingar 6, pp Problem kring landhöjningssekvens och boplatsaltitud i Skelleftetrakten. TOR XV, pp Uppsala Universitet. Clark, J. G. D Seal-hunting in the Stone Age of north-western Europe: a study in economic prehistory (reprint in: Economic Prehistory, 1988, Papers on Archaeology by Grahame Clark, Cambridge University Press. Cambridge.) Excavation at Star Carr. Cambridge University Press. Cambridge Star Carr: a Case Study in Bioarchaeology. Addison-Wesley Modular Publications 10, pp Reading, Massachusetts The Earlier Stone Age Settlement of Scandinavia. Cambridge University Press. London. Clarke, D Mesolithic Europe: The Economic Basis. Duckworth. London. Cleve-Euler, A Die Diatomeen von Schweden und Finnland. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar I V, 4:e Serien 2:1 (1951), 3:3 (1952), 4:1 (1953), 4:5 (1953), 5:4 (1955). Cloutman, E. & Schadla-Hall, T One cannot dig at Random in a Peat Bog. The Eastern Vale of Pickering and the Archaeology of a Buried Landscape. In: Haselgrove, C., Millet, M. & Smith, I. (eds). Archaeology from the Ploughsoil, Studies in the Collection and Interpretation of Field Survey data, pp University of Sheffield. Sheffield. Coles, J. & Lawson, A. (eds) European Wetlands in Prehistory. Clarendon. Oxford. Cotterell, B. & Kamminga, J The Mechanics of Flaking. In: Hayden, B. (ed.) Lithic Use-wear Analysis. Studies in Archaeology. Academic Press. New York. Crabtree, D. E An Introduction to Flintworking. Occasional Papers of the Idaho State University Museum 28. Pocatello, Idaho. Cullberg, C Förslag till västsvensk mesolitisk kronologi. Unpublished document. Göteborg Om boplatsinventering i Göteborgsområdet. Unpublished document. Göteborg Erfarenheter av inventeringen i Göteborgstrakten Unpublished document. Göteborg. Dahl, P Kemisk analys av jord från Kapelludden, Öland. Bestämning av fosfat, ph och kol. Seminar paper, Stockholm University. Damell, D Rekarne under bronsålder äldsta järnålder. Unpublished document, Licentiate Thesis. Uppsala Funderingar kring en fornborg. Uppland, pp Upplands fornminnesförenings förlag Bronsålder i Södermanland. Södermanlands museum Rapport 7. Nyköping. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 7

8 Damell, D. & Påhlsson, I Kulturlandskapsutvecklingen i Borsöknaområdet, Eskilstuna. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1982:4. Davis, M. B., Moeller, R. E. & Ford, J Sediment focusing and pollen influx. In: Haworth, E. & Lund, J. (eds). Lake sediments and environmental history, pp Leicester University Press. Leicester. Davidson, D. A. & Shackley, M. L. (eds) Geoarchaeology. Earth Science and the Past. Duckworth. London. Davis, R. V Implement petrology: the state of art some problems and possibilities. In: Phillips, P. (ed.) The archaeologist and the laboratory. C B A Research Report 58, pp London. DeBoer, W. R The Archaeological Record as Preserved Death Assemblage. In: Moore, J. & Keene, A. (eds). Archaeological Hammers and Theories. Academic Press. New York. Deetz, J Invitation to Archaeology. The Natural History Press. New York. De første nordmenn Schibsted. Oslo. Degerbøl, M Om kannibalisme i Danmarks stenalder. Dyr i Natur og Museum, Aarbog for Universitetets Zoologiske Museum København. Digerfeldt, G The Post-glacial Development of the ancient lake at Torreberga, Scania, south Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 93:2, pp The Post-glacial Development of lake Trummen. Folia Limnologica Scandinavica 16. Universitetsforlaget The Post-glacial Development of the Ranviken Bay in lake Immeln, I. The history of the regional vegetation, II. The water-level changes. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 96:1, pp The Flandrian development of Lake Flarken. Regional vegetation history and palaeolimnology. University of Lund, Department of Quaternary Geology, Report 13. Lund Studies on past lake-level fluctuations. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp John Wiley & Sons. Chichester. Digerfeldt, G., Håkansson, H. & Persson, Th Palaeoecological studies of the recent development of the Stockholm lakes Långsjön, Lillsjön and Laduviken. University of Lund, Department of Quaternary Geology. Report 20. Lund. Digerfeldt, G. & Welinder, S The Prehistoric Cultural Landscape in South-West Sweden. Acta Archaeologica 58, pp Drotz, M Stadsskogen en senmesolitisk lägerplats i ytterskärgården. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1995:45. Drotz, M. & Ekman, T Två senmesolitiska kustboplatser Rovkärret och Hörntomten. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: Jordbromalm. Säl- och vildsvinsjägare i Haninge under senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:48. Duff, K. E. & Smol, J. P Chrysophysean stomatocysts from the postglacial sediments of a high Arctic Lake. Canadian Journal of Botany 66, pp NRC Press. During, E The fauna of Alvastra. An osteological analysis of animal bones from a neolithic pile dwelling. Ossa 12, suppl 1. Stockholms Studies in Archaeology 6. Stockholms Universitet. Edenmo, R En boplats från tidigmesolitikum vid Kuphälla. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997:35. Edenmo, R., Larsson, M., Nordqvist, B. & Olsson, E Gropkeramikerna fanns de? Materiell kultur och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Edgren, T Formgivning och funktion. En kamkeramisk studie. ISKOS 3. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. (ed.) Studia praehistorica Fennica C.F. Meinander septuagenario dedicata. ISKOS 6. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Edgren, T. & Jungner, H. (eds) Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology. Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Edgren, T. & Törnblom, L Finlands historia 1. Schildt. Esbo. Eide, F Key for northwest European Rosaceae pollen. Grana 20, pp International Association for Aerobiology & Scandinavian Palynological Collegium. Ekholm, G Upplands stenålder. Upplands fornminnesförenings tidskrift 6:1, pp Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund Upplands äldsta bebyggelse. Stenåldersproblemen. Ymer. Svenska sällskapet för antropologi och geografi Studier i Upplands bebyggelsehistoria. Del 1. Stenåldern. Uppsala Universitets årsskrift. Uppsala Två nyupptäckta uppländska stenåldersboplatser. Upplands fornminnesförenings tidskrift 8:1, pp Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund Stenåldersbosättning och nivåförändringar i Östsverige. Ymer 1926:3 4. Svenska sällskapet för antropologi och geografi De uppländska boplatsfynden kring Bälinge mossar. Fornvännen. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Eklöf, N En senneolitisk boplats i Östertälje. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1999:3. Ekman, T. & Seving, B Gravfält och boplats vid Tyttinge. Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:17. Elfstrand, B Specialinventering av alternativförslag för SJ:s nya bansträckning mellan Tyttinge Södertälje 8 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

9 Syd-Glia. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2485/ Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia. Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:82. Elfstrand, B. & Åkerlund, A Efterundersökning av stridsyxegrav och delundersökning av järnåldersboplats. Riksantikvarieämbetet, rapport UV 1984:40. Elfstrand, B. & Olsson, E SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg Järna, Grödinge socken, Södermanland. Rapport över arkivstudier och inventering av berörda fornlämningar samt förslag till åtgärder. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 1316/85, Elfstrand, B., Olsson, E. & Äijä, K SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg Järna. Rapport över fosfatkarteringar samt förslag till åtgärder. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 3895/85, Engelmark, R Carbonized plant material from the Early Iron Age in N Sweden. Wahlenbergia 7, pp Umeå Universitet. 1984a. Two Useful Plants from Iron Age Graves in Central Sweden. In: Baudou, E. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. Umeå. 1984b. Macrofossilanalys från Masmo, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Appendix in Archival source ata dnr 2519/82. Stockholm Weed-seeds in Archaeological Deposits. Models, Experiments and Interpretations. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500, pp Oxford. Engelmark, R. & Viklund, K Makrofossilanalys av växtrester kunskap om odlandets karaktär och historia. In: Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria (Bebyggelsehistorisk tidskrift 19), pp Swedish Science Press. Umeå. Engelstad, E The late stone age of Arctic Norway. A review. Arctic Anthropology 1985:1, pp University of Wisconsin The meaning of sedentism and mobility in an archaeological and historic context. Acta Borealia 7/2, pp Novus forlag. Engström, J Stångeberget en järnåldersborg eller kult- och samlingsplats från yngre stenålder. FYND 2/89, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Engström, T Från stenålderns boplatskultur vid Bråviken. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:6. Engström, T. & Thomasson, H. 1932a. Nya stenåldersboplatser inom Kolmården. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:3, pp b. Ett boplatsområde i Kvarsebo socken. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:4. Erdtman, G., Berglund, B. & Praglowski, J An introduction to a Scandinavian Pollen Flora pp. Almqvist & Wiksell. Ericson, P. G. P Interpretations of archaeological bird remains: a taphonomic approach. Journal of Archaeological Science 14. Academic Press Säl och säljakt i Östersjöområdet under stenåldern. In: Iregren, E. & Liljekvist, R. (eds). Faunahistoriska studier tillägnade Johannes Lepiksaar. University of Lund, Institute of Archaeology, Report series 33, pp Lund Bestämningsprotokoll från analys av osteologiskt material från stenåldersboplatsen Häggsta 352, Botkyrka sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2987/84. Ericson, P. G. P., Ahlström, T. & Kjellberg, A.-S. Unpublished document Statens Historiska museer. Analys av djurrester från den tidigneolitiska boplatsen Anneberg i Bälinge sn, Uppland. Ericsson, A. & Runcis, J Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Södermanland. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 8. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B Stenoch järnåldersbönder i Frotorp. Från bergslag och bondebygd. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum 45, pp Örebro läns museum. Eriksen, P. & Madsen, T Hanstedgård. A settlement site from the Funnel Beaker Culture. Journal of Danish Archaeology 3, pp Odense University Press. Eronen, M The history of the Litorina Sea and associated events. Commentationes Physico-Mathematicae 44:4, pp Societas Scientiarum Fennica. Faegri, K. & Iversen, J Textbook of pollen analysis. 4 th edition, revised by Faegri, Kaland & Krzywinski. John Wiley & Sons. Chichester. Färjare, A Gullvagnen. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1999:17. Färjare, A. & Hammar, D En mesolitisk boplats i Kyrktorp. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 2000:33. Fatburen 3000 år. Från en vik i skärgården till Bofills båge Sigma förlag. Ferenius, J Vårby och Vårberg. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria. Studies in North-European archaeology. Series B. Stockholms Universitet. Fernholm, R Blåsvädret ett gravfält och en boplats från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1982: Bronsålders- och järnåldersboplatser i Östergötland. UV undersökningar under åren In: Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år, pp Riksantikvarieämbetet. Fischer, A Pioneers in deglaciated landscapes: the expansion and adaptation of Late Palaeolithic societies in southern Scandinavia. In: Barton, N., Roberts, A. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 9

10 J. & Roe, D. A. (eds). The Late Glacial in north-west Europe: Human adaptation and environmental change at the end of the Pleistocene, pp Council for British Archaeology Research Report 77. Oxford. (ed.) Man and Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph 53. Exeter At the border of human habitat. The Late Palaeolithic and Early Mesolithic in Scandinavia. In: Larsson, L. (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24, pp Almqvist & Wiksell. Florin, M.-B Skärgårdstall och strandskog i västra Södermanlands pollendiagram. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 67:4, pp Clypeusfloran i postglaciala fornsjölagerföljder i östra mellansverige. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 68, pp a. Plankton of fresh and brackish waters in the Södertälje area. Acta Phytogeographica Suecica 37. The Swedish Phytogeographical Society. 1957b. Insjöstudier i Mellansverige. Mikrovegetation och pollenregn i vikar av Östersjöbäckenet och insjöar från Preboreal tid till nutid. Acta Phytogeographica Suecica 38. The Swedish Phytogeographical Society Pollen-analytical evidence of prehistoric agriculture at Mogetorp neolithic settlement, Sweden. In: Florin, S. Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, Östra Vrå och Brokvarn, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Late-Glacial and Preboreal vegetation in southern central Sweden. II. Pollen, spore and diatom analyses. Striae 5. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Florin, M.-B. & Florin, S Naturhistorisk utveckling vid Dragby under bronsåldern. Från en påbörjad undersökning över områdets kvartärgeologi. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 16, pp Uppsala. Florin, S Vråkulturen. En översikt över de senaste årens undersökningar av sörmländska jordbrukarboplatser från äldre neolitisk tid. In: Kulturhistoriska studier tillägnade Nils Åberg Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutvecklingen i östra mellansverige under senkvartär tid. I. Allmän översikt. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 66, pp Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i östra mellansverige under senkvartär tid. II. De baltiska strandbildningarna och stenåldersboplatsen vid Dammstugan nära Katrineholm. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 70, pp Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, Östra Vrå och Brokvarn. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Hagtorp. En prekeramisk kvartsförande fångstboplats från tidig litorinatid. TOR, pp Uppsala Universitet Djupvik, eine Ostschwedische Fischersiedlung vom ende der Steinzeit. The Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala XL. 1963a. Land och vatten i forntiden. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 24, pp Uppsala. 1963b. Skuttungesjön. Ett bidrag till Dragbyområdets paleogeografi. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 22, pp Uppsala. Fornlämningarna 13 och 69, Hallunda, Botkyrka socken, Södermanland. Arkeologisk undersökning Del IV: Naturvetenskapliga rapporter och analyser Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport UV 1987:4, pp Forsberg, L Site Variability and Settlement Patterns. Archaeology and Environment 5. Umeå Universitet. Umeå. Forssander, J.-E Gropornerad megalitkeramik. Meddelanden från Lunds Universitets historiska museum, pp Fredsjö, Å Studier i Västsveriges äldre stenålder. Skrifter utgivna av Göteborgs arkeologiska museum. Göteborg. Fries, M Pollenanalytiska vittnesbörd om senkvartär vegetationsutveckling, särskilt skogshistoria, i nordvästra Götaland. Acta Phytogeographica Suecica 29. The Swedish Phytogeographical Society Vegetationsutveckling och odlingshistoria i Varnhemstrakten. En pollenanalytisk undersökning i Västergötland. Acta Phytogeographica Suecica 39. The Swedish Phytogeographical Society Studies of the sediments and the vegetational history in the Ösbysjö basins north of OIKOS 13:1, pp The Late Quaternary vegetation of Sweden. In: The plant cover of Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 50, pp The Swedish Phytogeographical Society Sedimentproppar och pollendiagram från sjön Erken, östra Mellansverige. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp Frödin, O En svensk pålbyggnad från stenåldern. Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening, pp Fromm, E Stockholmstraktens geologi. In: Stockholms stads stadsplanekontors generalplan för Stockholm 1952, pp Frykberg, Y., Lindgren, C. & Ekman, T Jägare eller bonde? Boplatsen Åby koloniområde. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998:45. Furingsten, A., Jonsäter, M. & Weiler, E. (eds) Från flintverkstad till processindustri. De första 9000 åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar Riksantikvarieämbetet. Gaillard, M.-J. (ed.) IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last years. Symposium at Höör, Sweden, May södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

11 LUNDQUA Report 27, pp Lunds Universitet. Lund. Gaillard, M.-J. & Berglund, B Land-use history during the last 2700 years in the area of Bjäresjö, southern Sweden. In: Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds). The Cultural Landscape. Past, present and future, pp Cambridge University Press. Cambridge. Gaillard, M.-J., Dearing, J. A., El-Daoushy, F., Enell, M. & Håkansson, H A multidisciplinary study of the lake Bjäresjön (S. Sweden): land-use history, soil erosion, lake trophy and lake-level fluctuations during the last 3000 years. Hydrobiologia 214, pp Junk. Geber, S. & Brask, S Torp och torpare i Grödinge. Del 1. Grödinge Hembygdsförening. Årsbok. Grödinge. de Geer, G Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden. Sveriges Geologiska Undersökning ser C no 161 a Stockholmstraktens kvartärgeologi. Sveriges Geologiska Undersökning Ba 12. Geissler, U. (ed.) Contributions to the knowledge of microalgae particularly diatoms. Beiheft zur Nova Hedwigia 100. Cramer in der Borntraeger-Verl.-Buchh. Berlin. Gillespie, J., Tupakka, S. & de Mille, C. (eds). On being first: Cultural Innovation and Environmental Consequences of First Peopling. 31 st Annual Chacmool Conference Proceedings. Calgary. Gustafsson, P. Manuscript. Boplatser och kvartsbrott vid Gladö bergtäkt. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2005:16. Göransson, H Neolithic Man and the Forest Environment around Alvastra Pile Dwelling. Theses and Papers in North-European Archaeology 20. Lund University Press. Lund. 1989a. Dags mosse Östergötlands förhistoriska kalender. Svensk Botanisk Tidskrift 83, pp Svenska botaniska föreningen. 1989b. Konstanter och variabler i det förhistoriska samhället en kommentar. Fornvännen 84, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Manuscript. Alvastra pile dwelling. Paleoethnobotanical studies. Göthberg, H Järnåldershus i sydvästra Uppland. TOR 22, pp Uppsala Universitet. Gramsch, B. (ed.) Mesolithikum in Europa. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15. Berlin. Granath Zillén, G Stenålder vid Masmobergets fot. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997: Besökt och återbesökt stenålders- och bronsåldersboplats vid Myrstugeberget. Väg 259. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2001:8. Manuscript. Område med kvartsbrott i Gladö. Arkeologisk förundersökning av raä 308:3. In: Gustafsson, P. & Granath Zillén, G. Gladö bergtäkt. Arkeologisk förundersökning. raä 298:1, 308:2, 308:3, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Granlund, E Landhöjningen i Stockholmstrakten efter människans invandring. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 50, pp Kungshamnsmossens utvecklingshistoria jämte pollenanalytiska åldersbestämningar i Uppland. Sveriges Geologiska Undersökning C De svenska högmossarnas geologi. Deras bildningshistoria, utvecklingshistoria och utbredning jämte sambandet mellan högmossbildning och försumpning. Sveriges Geologiska Undersökning C 373. Gräslund, B Sill och sillfiske i Östersjön under stenåldern. TOR XVII ( ), pp Uppsala Universitet Climatic Fluctuations in the Early Subboreal Period. A Preliminary Discussion. In: Königsson & Paabo (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Gren, L Att inventera stenåldersboplatser i åkermark exempel från Varaslätten och Falbygden i Västergötland. In: Arkeologi i Sverige. 1984, pp Riksantikvarieämbetet. Griffin, K Utgrävningarna på Helgeandsholmen. Analys av jordprover från sju båtar. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1982: Plant remains. In: Schia, E. (ed.) De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 5, pp Universitetsforlaget. Oslo. Grøn, O Studies in Settlement Patterns and Submarine Bogs: Results and Strategy for Further Research. In: Vermeersch, P. & van Peer, P. (eds). Contributions to the Mesolithic in Europe, pp Leuven University Press. Leuven. Gruber, G Åby elva undersökningar senare. En gropkeramisk boplats för flera mindre hushåll? Unpublished document. Stockholms Universitet. Gudelis, V. & Königsson, L.-K. (eds). The Quaternary History of the Baltic (Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Annum Quingentesium Celebrantis 1). Uppsala Universitet. Uppsala. Gustafsson, P Gladö bergtäkt. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:3. Gustafsson, P. & Granath Zillén, G. Manuscript. Gladö bergtäkt. Arkeologisk förundersökning. raä 298:1, 308:2, 308:3, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Gustafsson, P., Jakobsson Holback, T., Lindholm, P. & Runesson, H En gropkeramisk boplats och järnålderslämningar vid Lindskrog. Arlanda flygplats, tredje landningsbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:4. Gustafsson, S Ett försök inom experimentell arkeologi med förkolning av frön. Seminar paper. Umeå university. Hackens, T. (ed.) Coastal Estonia. Recent advances in environmental and cultural history. Conseil de l Europe. Rixensart. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 11

12 Hackens, T., Königsson, L.-K. & Possnert G. (eds) C Methods and Applications. A Symposium Dedicated to Ingrid Olsson on the Occasion of a Birthday. PACT 49. Conseil de l Europe. Rixensart. Hackens, T. & Miller, U. (eds) Geology and Palaeoecology for Archaeologists. PACT 24. European University Centre for Cultural Heritage. Ravello. Hafsten, U De senkvartaere strandlinjeforskyvningene i Oslotrakten belyst ved pollenanalytiske undersökelser. Norsk Geografisk Tidskrift XVI, pp Det Norske geografiske selskab. Hafsten, U Granskogens historie i Norge under opprulling. Blyttia 49, pp Norsk botanisk forening. Hafsten, U. & Solem, T Age, origin and palaeoecological evidence of blanket bogs in Nord-Trøndelag, Norway. Boreas 5, pp Hagberg, U. E The Archaeology of Skedemosse. The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities. Hagen, A Problemet omkring gropkeramisk kulturs homogenitet. Boplatsproblem vid Kattegatt och Skagerack. FYND, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Hahn, J Artefaktmorphologie I Grundbegriffe, Pseudoartefakten und Grundproduktion. Håkansson, S University of Lund Radiocarbon Dates XI, Radiocarbon 20:3, pp Yale University. Halén, O Fosfatkarteringsmetoden som instrument för områdesbestämning kring fast fornlämning. Seminar paper. Umeå University. Hallberg, F Fornborgar på Södertörn replipunkter i ett förhistoriskt försvar. Täljebygden, pp Kulturhistoriska föreningen i Södertälje. Hallgren, F Fågelbackens sociala och ekonomiska kontext under tidigneolitikum. In: Apel, J., Bäckström, Y., Hallgren, F., Lekberg, P., Olsson, E., Steineke, M. & Sundström, L. Fågelbacken och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. TOR 27:1, sid Uppsala Universitet Sociala territorier och exogamirelationer i senmesolitisk tid. TOR 28, pp Societas archaeologica Upsaliensis. Hallgren, F., Bergström, Å. & Larsson, Å Pärlängsberget, en kustboplats från övergången mellan senmesolitikum och tidigneolitikum. Arkeologisk undersökning av raä 143, Överjärna sn, Södermanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB 13. Upplands Väsby. Hallgren, F., Djerw, U., Gamrell, Å., af Geijerstam, M. & Steineke, M. Manuscript. Skogsmossen. En tidigneolitiks bo- och offerplats i norra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. Upplands Väsby. Hallgren, F., Djerw, U., af Geijerstam, M. & Steineke, M Skogsmossen, an Early Neolithic settlement site and sacrificial fen in the northern borderland of the Funnel-beaker Culture. TOR 29, pp Uppsala Universitet. Hallgren, F. & Possnert, G Pottery design and time. The pottery from the TRB site Skogsmossen in view of AMS-datings of organic remains on potsherds. TOR 29. Uppsala Universitet. Hallström, G Stenåldersboplatsen vid Återvall på Ingarön. Värmdö Skeppslags Fornminnesförenings Årsbok. Hammar, Th The development of the cultural landscape in the Hyndevad area, SW of Eskilstuna, southern middle Sweden. In: Königsson, L.-K. (ed.) Nordic Late Quaternary biology and ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The development of the cultural landscape in the Borsökna area, SW of Eskilstuna, NW Södermanland, central Sweden. In: Königsson, L.-K. (ed.) Dona Candolino. Striae 25, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Hammar, D. & Wikell, R Nyupptäckta stenåldersboplatser på Södertörn. In: Arkeologi i Sverige Ny följd 3, pp Riksantikvarieämbetet nyupptäckta stenåldersboplatser på Södertörn. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum. Hammarlund, A Fornborgar i Grödinge socken, Södermanland. Seminar paper, Stockholm University. Hårdh, B. (ed.) Trade and Exchange in Prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia series in 8 No 16. Almqvist & Wiksell International. Harris, E Principles of Archaeological Stratigraphy. Studies in archeological science. Academic Press. London. Haselgrove, C., Millet, M. & Smith, I. (eds) Archaeology from the Ploughsoil. Studies in the Collection and Interpretation of Field Survey data. University of Sheffield. Sheffield. Hatch, F. H., Wells, A. K. & Wells, M. K Petrology of the Igneous Rocks. Textbook of Petrology I. Murby & Co. London. Haworth, E. & Lund, J. (eds) Lake sediments and environmental history. Leicester University Press. Leicester. Hayden, B. (ed.) Lithic Use-wear Analysis. Studies in Archaeology. Academic Press. New York. Head, L Cultural Landscapes and Environmental Change. Key issues in environmental change. Arnold, co-published with Oxford University Press. Hedenstierna, B Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. Geografiska Annaler Hedenström, A Preboreal shore displacement on central Södertörn peninsula, eastern middle Sweden. Quaternaria Ser. B 7. Stockholms Universitet. Hedenström, A. & Risberg, J Early Holocene shore-displacement in southern central Sweden as recorded in elevated isolated basins. Boreas 28, pp Heinrich, E. W Microscopic identification of minerals. New York. 12 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

13 Helskog, K Late Holocene sea-level changes seen from prehistoric settlements. Norsk geografisk tidskrift 32, pp Det Norske geografiske selskab. Helskog, K., Indrelid, S. & Mikkelsen, E Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Universitetets Oldsakssamling Årbok , pp Oslo. Hermansson, A. & Hermansson, R En statistisk typstudie av Folkarebygdens trindyxor. Unpublished document. Stockholms universitet. Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 1. Universitetsforlaget. Oslo. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 3. Universitetsforlaget. Oslo. Hicks, S. & Hyvärinen, V. P Sampling modern pollen deposition by means of Tauber traps : some considerations. Pollen et Spores 28:2, pp Laboratoire de palynologie. High, middle or low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology held at the University of Gothenburg 20 th 22 nd August Part 2, pp Åström. Göteborg. Hjelmquist, H Die älteste Geschichte der Kulturpflanzen in Schweden. Opera Botanica 1. Lunds botaniska förening Några växtfynd från Sveriges järnålder. Botaniska notiser. Lunds botaniska förening Beiträge zur Kenntnis der prähistorischen Nutzpflanzen in Schweden. Opera Botanica 47, pp Lunds botaniska förening Cereal impressions. In: Jaanusson, H. (ed.) The ancient monuments no 13 and 69 at Hallunda farm, Botkyrka parish, Södermanland. Part IV: Natural science reports and analyses. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1987:4. Hjärthner-Holdar, E Indikationer på tidig järnhantering i Sverige. In: Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år, pp Riksantikvarieämbetet Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige. Aun 16. Uppsala Universitet. Uppsala. Hockey, B. J. & Rice, R. W. (eds) The Science of Ceramic Machining and Surface Finishing II. National Bureau of Standards. Gaithersburgh. Høeg, H. I En pollenanalytisk undersøkelse på Mindets tomt. In: Høeg, H. I. De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol 1: Feltet Mindets tomt, pp Universitetsforlaget. Oslo De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol 1: Feltet Mindets tomt. Universitetsforlaget. Oslo. Höglund, P Bergartsyxor från Atlantisk och Subboreal tid. Formvariation funktion. Seminar paper, Uppsala University. Hollender, A Om Sveriges nivåförändringar efter menniskans invandring. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 23. Holm, J., Olsson, E. & Weiler, E Kontinuitet och förändring i senneolitikum. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Huggert, A Flint also came from the East. Baudou, E. (ed.) Archaeology & Environment 2, pp Umeå Universitet. Hulthén, B On documentation of pottery. C W K Gleerup. Lund On thermal colour test. Norwegian Archaeological Review, no 9: On Ceramic Technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age. Theses and Papers in North-European Archaeology 6. Akademilitteratur Porös neolitisk keramik. Årbok , pp Universitetets oldsakssamling The Karlsfält pottery. Acta Archaeologica. Vol. 54. Copenhagen Några tankar kring tidig respektive sen stridsyxkeramik. In: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds). Stridsøxetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle, pp Arkeologiska skrifter 1. Köpenhamn Some notes on ceramic production during the early Iron Age. Studien zur Sachsenforschung 6, pp Niedersächsisches Landesmuseum Hannover Ancient activities preserved in ceramic artefacts. In: Arwidsson, G (ed.). Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius. Pact 38, pp Pact Belgium. Rixensart The Alvastra pile dwelling pottery. An attempt to trace the society behind the sherds. Statens historiska museum, Monographs 5. Hulthén, B. & Janzon, G Keramik. Unpublished document. Stockholms universitet. Hulthén, B. & Welinder, S A Stone Age Economy. Theses and Papers in North-European Archaeology 11. Studentlitteratur. Lund. Huntley, B. & Birks, H. J. B An atlas of past and present pollen maps for Europe: years ago. Cambridge Unversity Press. Cambridge. Hustedt, F Die Süsswasser-flora Mitteleuropas. Heft 10: Bacillariophyta (Diatomeae). Jena. Huttunen, P Early land use, especially the slashand-burn cultivation in the commune of Lammi, southern Finland, interpreted mainly using pollen and charcoal analyses. Acta Botanica Fennica 113, pp Societas pro fauna et flora Fennica. Hvass, S. & Storgaard, B. (eds) Digging into the past. 25 years of archaeology in Denmark. The Royal Society of Northern Antiquaries & Jutland Archaeological Society. København. Hyenstrand, Å Igelstakomplexet. Stencil. Licentiate Thesis. Uppsala Centralbygd Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Studies in North-European Archaeology Fornminnesinventering, kulturminnesvård och arkeologisk samhällsforskning. Fornvännen 73, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 13

14 1979a. Arkeologisk regionindelning av Sverige. Riksantikvarieämbetet, Dokumentationsbyrån, Sektionen för fornminnesinventering. Unpublished document. 1979b. Ancient Monuments and Prehistoric Society. Riksantikvarieämbetet Dokumentationsbyrån Arbetshandlingar Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museer. Rapport raä 1984: Southern Sweden: an archaeological field of research. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International Series 500, pp Oxford. Hyvärinen, H Absolute and relative pollen diagrams from northernmost Fennoscandia. Fennia 142. Societas geographica Fenniae Relative sea-level changes near Helsinki, southern Finland, during early Litorina times. Bulletin of the Geological Society of Finland 52:2, pp Interpretation of stratigraphical evidence of sealevel history. A Litorina site near Helsinki, southern Finland. In: Aartolahti, T. & Eronen, M. (eds). Studies on the Baltic shorelines and sediments indicating relative sea-level changes : proceedings of the Symposium of INQUA subcommission on shorelines of Northwestern Europe held at the Lammi biological station 13 th September Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III, pp International Union for Quaternary Research The Mastogloia stage in the Baltic Sea history: Diatom evidence from southern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland 56:1 2, pp Indreko, R Die mittlere Steinzeit in Estland. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 66. Indrelid, S Hein 33 en steinalderboplass på Hardangervidda. Acta Universitatis Bergensis. Series humaniorum litterarum. Årbok för Universitetet i Bergen. Humanistisk serie. Bergen Mesolitiske tilpassningsformer i høyfjellet. Stavanger Museums årsbok 1972, pp Ingmar, T Sjöavsnörningar från aktualgeologiska synpunkter. En översikt. University of Lund, Department of Quaternary Geology Report 3, pp Lund. Ingmar, T. & Willén, T Utålskedjan. Naturinventering av ett vattensystem i Norrtälje kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län nr 13. Iregren, E. & Liljekvist, R. (eds) Faunahistoriska studier tillägnade Johannes Lepiksaar. University of Lund, Institute of Archaeology, Report series 33. Lund. Isedal, E Stenåldersboplatserna i Hall och Tofta socknar på Gotland. En analys av yxmaterialet. Seminar paper. Stockholm University. Iversen, J Landnam i Danmarks stenalder. Danmarks geologiska undersøgelse II rekke 66. København. Jaanits, L Hat Estland im Neolithikum Verbindungen zu Schweden gehabt? Studia Baltica Stockholmiensis 1/1985, pp Stockholms Universitet. Jaanusson, H Hallunda. A Study of Pottery from a Late Bronze Age Settlement in Central Sweden. The Museum of National Antiquities, Stockholm Studies 1. (ed.) The ancient monuments no 13 and 69 at Hallunda farm, Botkyrka parish, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1987:4. Jakobsson, M Optokabel Flen-Eriksberg. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1993: Arkeologisk förstudie till Översiktsplan 97. Riks antikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997:37. Jankavs, P Projektet Bebyggelse och markanvändning i Västsverige före nutid. Symposierapport, Göteborg oktober GOTARC serie C, Arkeologiska skrifter 1. Göteborg. Janzon, G Gotlands mellanneolitiska gravar. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North European Archaeology Stenredskap med skaftränna indikation på tidig metallurgi? Jernkontorets bergshistoriska utskott H Early Nonferrous Metallurgy in Sweden. In: Maddin, R. (ed.) The Beginning of the Use of Metals and Alloys, pp MIT Press. Cambridge, Mass. Järnefors, B Beskrivning till jordartskarta över Uppsalatrakten. Sveriges Geologiska Undersökning. Serie Ba No 15. Jennbert, K., Larsson, L., Petré, R. & Wyszomirska-Werbart, B. (eds) Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg. Acta Archeologica Lundensia Series in Almqvist & Wiksell International. Lund. Jensen, E. S Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops. Acta Agriculturae Scandinavica 41. Jessen, K Archaeological dating in the history of North Jutlands vegetation. Acta Archaeologica 5, pp Jørgensen, G Medieval plant remains from the settlements in Møllergade 6. In: Jørgensen, G. Analyses of medieval plant remains, textiles and wood from Svendborg, pp The archaeology of Svendborg, Denmark 4. Odense University Press. Odense Analyses of medieval plant remains, textiles and wood from Svendborg. The archaeology of Svendborg, Denmark 4. Odense University Press. Odense. Johansen, A. B Høyfjellsfunn ved Lærdalsvassdraget I. Universitetsforlaget. Bergen En debatt om bevarande och kunskapsproduktion. Fornvännen 80, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Johansen, B Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap. Stockholm studies in archaeology 14. Stockholms universitet. Johansen, E Kyst(fangst)boplassenes strandbundenhet og strandlinjekronologien. Boplatsproblem vid Kattegatt och Skagerack. FYND, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. 14 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

15 Johansson, A. D Barmose-gruppen. Præboreale bopladsfund i Sydsjælland. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus. Jonsäter, M Äldre stenålder. In: Furingsten, A. Jonsäter, M. & Weiler, E. (eds). Från flintverkstad till processindustri. De första åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar , pp Riksantikvarieämbetet. Jonsson, L From wild boar to domestic pig a reassessment of Neolithic swine of North-Western Europe. In: Königsson, L.-K. (ed.) Nordic Late Quaternary Biology and Ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The vertebrate faunal remains from the late Atlantic settlement Skateholm in Scania, south Sweden. In: Larsson, L. (ed.) The Skateholm Project 1. Man and environment. Interdisciplinary studies, pp Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 79. Jonsson, R. Manuscript. Preliminär osteologisk analys av benmaterial från Överåda, Trosa lns, Södermanland. shm Jowsey, P. C An improved peat sampler. New Phytologist 65, pp Blackwell Scientific Publications Ltd. Kaelas, L Pitted Ware Culture the Acculturation of a Food-gathering Group? In: de Laet, S. (ed.) Acculturation and Continuity in Atlantic Europe mainly during the Neolithic period and the Bronze Age, pp De Tempel. Brugge. Kaland, P. E., Kryzwinski, K. & Stabell, B Radiocarbon dating of transitions between marine and lacustrine sediments and their relation to the development of lakes. Boreas 13, pp Kaliff, A., Carlsson, T., Molin, F. & Sundberg K Mörby. Östergötlands äldsta boplats. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1997:38. Karlsson, S Vegetationshistoria från Vibyområdet, Närke. Från bergslag och bondebygd 45, pp Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. Örebro. Karlsson, S., Risberg, J. & Miller, U South-central Sweden. Type region S-h, fissure-valley landscape of Södermanland and Uppland. I: Berglund, B. E., Birks, H. J. B., Ralska-Jasiewiczowa, M. & Wright, H. E. (eds). Palaeoecological events during the last years. Regional syntheses of palaeoecological studies of lakes and mires in Europe. John Wiley & Sons. Chichester. Kars, E., Kars, H. & McDonnell, R. D Greenstone Axes from Eastern Central Sweden: a Technological- Petrological Approach. Archaeometry 34, pp Oxford University. Karsten, P Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archeologica Lundensia. Series in 8 o, 23. Lunds Universitet. Lund. Keeley, H. C. M. (ed.) Environmental Archaeology: A regional Review, 2. Historic Buildings and Monuments Commission for England, Occasional paper 1. Department of the environment. London. Kihlstedt, B Senneolitikum i Fänsåker, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1994: Neolitiseringen i östra Mellansverige några reflektioner med utgångspunkt från nya 14 C-dateringar. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum Östra Mellansverige. Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige social och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Sydoch Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp a. Boplats och järnframställningsplats vid Sågebol. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: b. Björnkällan en senmesolitisk skärgårdslokal i södra Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: Boplats och gravar från tidigneolitikum vid Östra Vrå. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2006:7. Kihlstedt, B. & Lindgren, C Att vara beredd på det oväntade Reflexioner utifrån några tidigneolitiska fyndplatser. In: Andersson, K., Lagerlöf, A. & Åkerlund, A. (eds). Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 27, pp Kihlstedt, B. & Olsson, E Tidig- och mellanneolitikum på Korsnäsboplatsen. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2000:6. Kindgren, H Stenålder vid Tranornas sjö. Populär arkeologi 2, pp Västergötlands fångststenålder. In: Behre, G. & Wegraeus, E. (eds). Västergötlands äldre historia, pp Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum. Vänersborg Kambrisk flinta och etniska grupper i Västergötlands senmesolitikum. In: Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds). Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC Serie C, Arkeologiska skrifter 8, pp Göteborgs Universitet. Göteborg. Kirchner, H. P., Gruver, R. M. & Richard, D. M Fragmentation and Damage Penetration during Abrasive Machining of Ceramics. In: Hockey, B. J. & Rice, R. W. (eds). The Science of Ceramic Machining and Surface Finishing II. National Bureau of Standards. Gaithersburgh. Kjellén, E. & Hyenstrand, Å Hällristningar och bronsålderssamhälle i sydvästra Uppland. Upplands fornminnesförenings tidskrift 49. Kjemperud, A Late Weichselian and Holocene shoreline displacement in parts of Tröndelag, central Norway. University of Oslo, Department of Geology. Oslo. Klackenberg, H Kontinuitet och kolonisation i den medeltida bebyggelsen på norra Södertörn. Seminar paper, Stockholm University. Knape, A. & Ericson, P. G. P Stora Förvar kontinuitet och förändring i ett resursutnyttjande. Gotländskt Arkiv, pp Föreningen Gotlands fornvänner. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 15

16 Knutsson, H. & Taffinder, J Microwear traces on porphyry and hälleflint. Preliminary results of experiments. Early Man News 9 11/1 2, pp International Union for Quaternary research. Knutsson, K Making and using stone tools. The analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. AUN 11. Uppsala Universitet. Uppsala. Knutsson, K., Lekberg, P Utgrävningsmetod vid Fågelbacken 1993 och In: Lekberg, P. (ed.), Fågelbacken ett fornlämningskomplex i östra Västmanland. Del 1. Slutundersökningsrapport från Arkeo logikonsult AB. Upplands Väsby. Knutsson, K., Lindgren, C., Hallgren, F. & Björck N The Mesolithic in Eastern Central Sweden. In: Boaz, J. (ed.) The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter Ny rekke Nr 22, pp Oslo. Königsson, L.-K Sju Riddares träsk. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp (ed.) Nordic Late Quaternary biology and ecology. Striae 24. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. (ed.) Dona Candolino. Striae 25. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala Annan flinta. TOR , pp Uppsala Universitet. Königsson, E.-S., Lepiksaar, J. & Königsson, L.-K Stenåldersboplatsen i Alby på Öland. Fornvännen 66, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds) Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H Korsmos ogräsplanscher. LT. Kozlowski, S. (ed.) The Mesolithic in Europe. Warsaw University Press. Warsaw. Kristiansen, K. & Paludan-Müller, C. (eds) New Directions in Scandinavian Archaeology. Studies in Scandinavian Prehistory and Early History 1. Copenhagen. Krohn, S Folk og Forsvar. In: De første nordmenn, pp Schibsted. Oslo. Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S Svensk flora. Fanerogamer och ormbunksväxter. Esselte Herzog. Uppsala. Kromer, B., Rhein, M., Bruns, M., Schoch-Fischer, H., Munnich, K. O., Stuiver, M. & Becker, B Radiocarbon Calibration Data for the 6 th och 8 th Millenia BC. Radiocarbon 28, pp Yale University. Krzywinski, K. & Kaland, P. E Bergen from Farm to Town. In: Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 1, pp Universitetsforlaget. Oslo. Krzywinski, K., Fjelldal, S. & Soltvedt, E.-C Recent palaeoethnobotanical work at the medieval excavations at Bryggen, Bergen, Norway. In: Proudfoot, B. (ed.) Site, Environment and Economy B.A.R. International series 173, pp Oxford. Krzywinski, K. & Soltvedt, E.-C A Medieval brewery at Bryggen, Bergen. In: Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 3, pp Universitetsforlaget. Oslo. Kulturhistoriska studier tillägnade Nils Åberg Kyhlberg, O., Åkerlund, A. & Svensson, K Arkeologiska utredningar och förundersökningar för vem? Kulturminnesvård 1988/4, pp Riksantikvarieämbetet. Kyhlberg, O., Göthberg, H. & Vinberg, A. (eds) Hus och gård i det förurbana samhället. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 14, pp de Laet, S. J. (ed.) Acculturation and Continuity in Atlantic Europe mainly during the Neolithic period and the Bronze Age. De Tempel. Brugge. Lahtiperä, P. Manuscript. Benmaterialet från boplats 702 Stora Vika, Sorunda socken, Södermanland. shm Lamm, K How to carry out rescue operations in the most profitable way, both economically and scientifically. In: Trotzig & Vahlne (eds). Archaeology and Society. Large scale rescue operations their possibilities and problems. ICAHM report 1, pp Nordic secretariate of ICAHM. Lannerbro, R Implements and rock materials in the prehistory of Upper Dalarna. Early Norrland 4. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Larsen, K. A Bornholm i Ældre Jernalder. Aarbøger København. Larsson, C Fosfatundersökning. Unpublished document. Lund University. Larsson, L Ageröd 1:B-1:D. A Study of Early Atlantic Settlement in Scania. Acta Archaeologica Lundensia Series in 4 o 12. Liber läromedel/gleerup. Lund En 7000-årig sydkustboplats. Nytt om gammalt från Skateholm. Limhamniana Limhamns museiförening Segebro. En tidigatlantisk boplats vid Sege ås mynning. Malmöfynd 4. Kultur Malmö Mesolithic settlement on the sea floor in the Strait of Öresund. In: Masters, P. M. & Fleming, N. C. (eds). Quaternary coastlines and marine archaeology, pp Academic Press. London Some aspects of cultural relationship and ecological conditions during the late Mesolithic and early Neolithic. In: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds). Theoretical approaches to artefacts, settlement and society. Studies in honour of Mats P. Malmer. B. A. R. Internat. Series 366, pp Oxford. 1988a. Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Signum. Lund. 1988b. The Skateholm Project 1. Man and environment. Interdisciplinary studies. Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 79. Almqvist & Wiksell International Brandopfer. Der frühneolitische Fundplatz Svartskylle im südlichen Schonen, Schweden. Acta Archaeologica 59 (1988), pp södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

17 (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24. Almqvist & Wiksell International. Larsson, L., Callmer, J. & Stjernquist, B. (eds) The Archaeology of the Cultural Landscape. Fieldwork and Research in a South Swedish Rural Region. Acta Archaeologica Lundensia Series in 4 No 19. Almqvist & Wiksell. Larsson, M Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster. Liber förlag/gleerup. Malmö Stenåldersjägare vid Siljan. En atlantisk boplats vid Leksand. Fornvännen 89, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Svintuna, en gropkeramisk boplats med hyddlämning. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1995:8. Linköping Mesolitiska och senneolitiska boplatser vid Högby i Östergötland. Bosättningsmönster och materiell kultur. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping rapport 1996:35. Larsson, L., Kindgren, H., Knutsson, K., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (eds) Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm Oxbow. Oxford. Larsson, M., Lindgren, C. & Nordqvist, B Regionalitet under mesolitikum. Från senglacial tid till senatlantisk tid i Syd- och Mellansverige. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Larsson, M. & Olsson, E. (eds) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23. Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds) Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500. Oxford. Lekberg, P. Manuscript Fågelbacken ett fornlämningskomplex i östra Västmanland. Del II. Lämningar från mellanneolitikum, senneolitikum och järnålder undersökta Lempiäinen, T Plant remains from the ancient lake Mätäjärvi in Turku, SW Finland. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology : Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5, pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Lepiksaar, J Djurrester från den mellanneolitiska (gropkeramiska) boplatsen vid Äs, Romfartuna sn, Västmanland. In: Löfstrand, L. Yngre stenålderns kustbundna boplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. AUN 1. Uppsala Die Frühesten Haustiere der Skandinavischen Halbinsel, insbesondere in Schweden. In: Nobis, G. (ed.) Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil IX Der Beginn der Haustierhaltung in der Alten Welt, pp Böhlau Verlag, Köln The Holocene History of Theriofauna in Fennoscandia and Baltic Countries. In: Königsson, L.- K. (ed.) Nordic Late Quaternary Biology and Ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Lidén, K Prehistoric diet transitions. An archaeological perspective. Theses and Papers in Scientific Archaeology 1. Lidström Holmberg, C Flatenprojektet Förmedling av experimentell arkeologi på ett museum. Rapport 2. Statens historiska museum/institutionen för arkeologi Uppsala universitet. Liedberg Jönsson, B The late Weichselian macrofossil flora in western Skåne, southern Sweden. LUN- DQUA Thesis 24. Lunds Universitet. Lund. Liedgren, L Iron Age settlements in Hälsingland, Northern Sweden. In: Baudou, E. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. Umeå. Liivrand, E Biostratigraphy of the pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Department of Quaternary Research. Report 19. Lindahl, A Information through sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania. Lund studies in Medieval archaeology 3. Lunds Universitet. Lund. Lindahl, A. & Olausson, D Från Bjäresjö till Buhera. In: Jennbert, K., Larsson, L., Petré, R & Wyszo mirska-werbart, B. (eds). Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg, pp Acta archeologica Lundensia Series in 8 No 20. Almqvist & Wiksell International. Lund. Lindblom, I Former for økologisk tilpasning i Mesolitikum, Østfold. Universitetets oldsaksamlings Årbok , pp Oslo Universitet. Lindgren, C En nyupptäckt stenåldersboplats i Östergötland. Arkeologi i Sverige Ny följd 1, pp Riksantikvarieämbetet Prehistoric quartz quarries and quarring in Eastern Middle Sweden. Archaeologia Polona 33, pp Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1996a. Kvarts som källmaterial exempel från den mesolitiska boplatsen Hagtorp. TOR 28, pp Uppsala Universitet. 1996b. Järnåldersgravar i Nolinge, Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996: Människor och kvarts. Sociologiska och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige. Stockholm studies in archaeology 29 & Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 54. Lindgren, C. & Lindholm, P En mesolitisk boplats vid Jordbro industriområde. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998:73. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 17

18 Lindgren, C. & Nordqvist, B Lihultyxor och trindyxor. Om yxor av basiska bergarter i östra och västra Sverige under mesolitikum. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Lindholm, P Kvartsbrott vid Norrskogen. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:7. Lindholm, P. & Runesson, H Trindyxor i Norrland och Dalarna. Unpublished document. Umeå University. Lindholm, P. & Schierbeck, A Gärdselbäcken en gropkeramisk kvartsbrytningsplats? Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:18. Lindman, G Fornborgsundersökningar på Orust. Bohuslän. Årsbok 1986, pp Bohusläns hembygdsförbund & Bohusläns museum Lavkronologi som dateringsmetod i arkeologi. Småskrifter utgivna av Bohusläns museum Nr 22. Bohusläns museum. Uddevalla Fornborgarna som tecken på orostider. FYND 2/89, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Lindqvist, S Från Nerikes sten- och bronsålder. Meddelanden från Örebro läns museum. Örebro En uppländsk gårdsanläggning från stenåldern. Fornvännen 11, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Lindström, J Gläntan. Dödshuset från stridsyxetid. Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 63. Löfstrand, L Västmanlands stenålder. Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 46, pp Västerås Yngre stenålderns kustboplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. AUN 1. Uppsala Universitet. Uppsala. Lorin, O Ett fornborgsprojekt i Rekarnebygden. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1985:6. Luho, V Die Suomusjärvi-Kultur. Die mittel- und spätmesolitische Zeit in Finnland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 66. Finska fornminnesföreningen. Helsinki. Lundegårdh, P. H., Lundqvist, J. & Lindström, M Berg och jord i Sverige. Almqvist & Wiksell. Uppsala. Lundqvist, G Drag ur Stockholmstraktens hydrografi. Ymer 50, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Lundqvist, J The interglacial deposit at the Leveäniemi mine, Svappavaara, Swedish Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning C Beskrivning till jordartskarta över Jämtlands län. Sveriges Geologiska Undersökning Ca De olika jordarternas utbredning i Sverige. In: Lundegårdh, P. H., Lundqvist, J. & Lindström, M. Berg och jord i Sverige, pp Almqvist & Wiksell. Uppsala Beskrivning till jordartskarta över Västernorrlands län, och förutvarande Fjällsjö k:n. Sveriges Geologiska Undersökning Ca Sediments and soils. In: Hackens, T. & Miller, U. (eds). Geology and Palaeoecology for Archaeologists. PACT 24, pp European University Centre for Cultural Heritatage. Ravello. Lundström, I Naturvetenskapligt provmaterial arkeologisk källkategori fyndfördelningsproblem. Museiarkeologi 2. Statens historiska museum. Lundström, I. & J.-R. Næss, Arkeologin skapar själv sina källor. Museiarkeologi 1. Statens historiska museum. Macphail, R. I A review of Soil Science in archaeology in England. In: Keeley, H. C. M. (ed.) Environmental Archaeology: A regional Review, 2. Historic Buildings and Monuments Commission for England, Occasional paper 1, pp Department of the environment. London. Maddin, R. (ed.) The Beginning of the Use of Metals and Alloys. MIT Press. Cambridge, Mass. Madsen, T Comments on Early Agriculture in Scandinavia. Norwegian Archaeological Review 18:1 2, pp Universitetsforlaget. Magnusson, E Pollen-analytical investigations at Tåkern, Dagsmosse and the neolithic settlement at Alvastra, Sweden. Sveriges Geologiska undersökning C 597. Magri, D Interpreting long-term exponential growth of plant populations in a year pollen record from Valle di Castiglione (Roma). New Phytologist 112, pp Blackwell Scientific Publications Ltd. Malmer, M Jungneolithische Studien. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 2. Lund The correlation between definitions and interpretations of neolithic cultures in northwestern Europe. Palaeohistoria 12, pp Rijksuniversiteit te Groningen Om den gropkeramiska kulturens väsen. In: Bonde-Veidemann, Bofast-Ikke bofast i nordisk forhistorie. Tromsø Museums Skrifter XIV, pp Tromsø Stridsyxekulturen i Sverige och Norge. Liber. Lund Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad. Fornvännen 73, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Mangerud, J., Andersen, S. Th., Berglund, B. & Donner, J Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas 3, pp Martin, E. (ed.) Protection and evolution of seacoasts. Tallinn. Masters, P. M. & Fleming, N. C. (eds) Quaternary coastlines and marine archaeology. Academic Press. London. Mathiassen, M. J Om Mullerup Mose og Mullerup-kulturen. Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XXIX, pp södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

19 Matiskainen, H Studies on the Chronology, Material Culture and Subsistence Economy of the Finnish Mesolithic, BP. ISKOS 8. Helsingborgs Universitet. Helsinki Discrepancies in deglaciation chronology and the appearance of man in Finland. In: Larsson, L. (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24, pp Almqvist & Wiksell International. Meadows, M. E Biogeography: changing places, changing times. Progress in Physical Geography 23, pp Meinander, C. F Die Kiukaiskultur. SMYA FFT 53. Helsinki Kolsvidja. SMYA FFT 58. Helsinki. Mejdahl, V Thermoluminescence dating: A thermoluminescence technique for beta-ray dosimetry. In: Aitken, M. J. & Mejdahl, V. A specialist seminar on thermoluminescence dating. PACT 2, pp Conseil de l Europe. Strassbourg A survey of archaeological samples dated in Risø-M-2807, Risø National Laboratory. Roskilde Thermoluminescence dating: possibilities and limitations. 4 th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology. Norwegian Archaeological Review 23:1 2, pp Universitetsforlaget. Meschke, C Årets reform. Kulturminnesvård 1988/5, pp Riksantikvarieämbetet. Midgley, M The TRB culture. The first farmers on the North European plain. Edinburgh University Press. Edinburgh. Mikkelsen, E. 1975a. Frebergsvik. Et mesolitisk boplassområde ved Oslofjorden. Universitetets Oldsaksamlings skrifter, ny rekke no 1. Oslo. 1975b. Mesolithic in South-eastern Norway. Norwegian Archaeological Review 8:1, pp Universitetsforlaget Fra jeger til bonde. Utviklingen av jordbrukssamfunn i Telemark i steinalder og bronsealder. Universitetet i Oslo. Oslo. Miller, U Diatom floras in the interglacial sediments at Leveäniemi. In: Lundqvist, J. The interglacial deposit at the Leveäniemi mine, Svappavaara, Swedish Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning C 658, pp Belägg för en subboreal transgression i Stockholmstrakten. In: Rapport från diatomésymposium. University of Lund, Department of Quaternary Geology Report 3, pp Lund Diatom analysis. A method of reconstructing changes in sedimentation environment. PACT 9, pp a. Shore Displacement and Coastal Dwelling in the Stockholm Region during the past 5000 years. Annales Academie Scientiarum Fennicae, A III 134, pp Helsinki. 1982b. Strandförskjutningens betydelse för val av boplats. Landhöjning och kustbygdsförändring. Nordiskt Symposium, Luleå, Symposiepublikation 1, pp Högskolan i Luleå. Luleå Ecology and Palaeoecology of Brackish Water Diatoms with Special Reference to the Baltic Basin. In: Ricard, M. (ed.) Proceedings of the Eighth International Diatom Symposium, pp Koeltz Scientific Books. Koenigstein Type Region SL Eastern Svealand. Regional synthesis. In: Gaillard, M.-J. (ed.) IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last years. Symposium at Höör, Sweden, May LUNDQUA Report 27, pp Lunds Universitet. Lund Geology and environmental history of the Stockholm region as shown at the museum of Medieval Stockholm, Helgeandsholmen. In: Hackens, T. & Miller, U. (eds). Geology and palaeoecology for archaeologists. PACT 24, pp European Centre for Cultural Heritage. Ravello Environmental history: an interdisciplinary field of science. In: Arwidsson, G. (ed.) Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius, pp Pact Belgium. Rixensart. Miller, U. & Hedin, K The Holocene development of landscape and environment in the south-eastern Mälaren valley, with special reference to Helgö. Excavations at Helgö XI. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Miller, U., Modig, S. & Robertsson, A.-M The Yttersel Dwelling Site: Method Investigations. Early Norrland 12, pp Miller, U. & Risberg, J Environmental changes, mainly eutrophication, as recorded by fossil siliceous micro-algae in two cores from the uppermost sediments of the north-western Baltic. In: Geissler, U. (ed.) Contributions to the knowledge of microalgae particularly diatoms. Beiheft zur Nova Hedwigia 100, pp Cramer in der Borntraeger-Verl.-Buchh. Berlin. Miller, U. & Robertsson, A.-M Biostratigraphical studies in connection with the excavations of the Neolithic dwelling site at Korsnäs, south-west of Unpublished document. Riksantikvarieämbetet Biostratigraphical investigations in the Anundsjö region, Ångermanland, Northern Sweden. Early Norrland 12, pp Current biostratigraphical studies connected with archaeological excavations in the Stockholm region. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The Helgeandsholmen excavation: An outline of biostratigraphical studies to document shore displacement and vegetational changes. In: Olsen, O. & Mejdal, V. (eds). Second Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Helsingør PACT 7, pp Council of Europe. Strasbourg. (eds) Proceedings of the Nordic Diatomist Meeting Stockholm USDQR report 12. Stockholms Universitet. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 19

20 Miller, U. & Wenner, C. G On the occurence of Alnus in a coastal region. In: Wenner, C. G. Comparison of varve chronology, pollen analysis and radiocarbon dating. Including an investigation of A as a synchronous level in Sweden. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Contributions in Geology 18:3, pp Modig, S Rapport över mineralogisk undersökning av keramiskt gods från Korsnäs, Grödinge kommun, Stockholms län. Sveriges Geologiska undersökningar. Moe, D The post-glacial immigration of Picea abies into Fennoscandia. Botaniska notiser 123, pp Lunds botaniska förening Identification key for trilete microspores of Fennoscandian Pteridophyta. Grana 14, pp Taylor & Francis. Mogren, M. & Påhlsson, I Svalan, ett medeltida Uppsalakvarter. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1983:1. Mogren, M. & Svensson, K. (eds) Bondeplågarens borg. Riksantikvarieämbetet i sammarbete med Borlänge Kommun & Dalarnas museum. Møhl, U Oversigt over dyreknoglerne fra Ølby Lyng. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Mölder, K. & Tynni, R Über Finnlands rezente und subfossile Diatomeen I VII. Comptes Rendus de la Société géologique de Finland. N:o XXXIX, (1967), Bulletin of the Geological Society of Finland 40, (1968), 41, (1969), 42, (1970), 43, (1971), 44, (1972), 45, (1973). Möller, H. & Stålhös, G Beskrivning till geologiska kartbladet Stockholm SV. Sveriges Geologiska Undersökning, serie Ae, No 4. Moore, J. & Keene, A. (eds) Archaeological Hammers and Theories. Academic Press. New York. Moore, P. D. & Webb, J. A An illustrated Guide to Pollen Analysis. Hodder and Stoughton. London. Moore, P. D., Webb, J. A. & Collinson, N. E Pollen analyses. Second edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford. Mörkfors, G. & Ullén, I Botkyrka: kulturmiljöinventering, del I och II av kulturminnesvårdsprogram. Tumba. Mörner, N. A Late-Quaternary sea-level changes in north-western Europe: a synthesis. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 100, pp Mörner, N. A. & Adams, J. (eds) Palaeoseismicity and Neotectonics. Tectonophysics 163. Elsevier. Amsterdam. Mörner, N. A., Somi, E. & Zuchiewicz, W Neotectonics and palaeoseismicity within the Stockholm intracratonal region in Sweden. In: Mörner, N. A. & Adams, J. (eds). Palaeoseismicity and Neotectonics. Tectonophysics 163, pp Elsevier. Amsterdam. Mullins, C. E Magnetic susceptibility of the soils and its significance in soil science: a review. Journal of Soil Science 28, pp Clarendon Press. Munsell, A.-H Munsell book of color. Pocket ed. Baltimore. Munthe, H Litorinahavet, Clypeushavet och Limneahavet. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 53, pp Om Nordens, främst Balticums senkvartära utveckling och stenåldersbebyggelse. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 3:e ser, bd 19, no 1. Mutikainen, M Boplatslämningar vid Malmtorp. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:108. Myhre, B Kulturlandskap og sosial organisasjon. In: Jankavs, P. Projektet Bebyggelse och markanvändning i Västsverige före nutid. Symposierapport, Göteborg oktober GOTARC serie C, Arkeologiska skrifter 1. Göteborg. Myrdal, J Elisenhof och järnålderns boskapsskötsel i nordvästeuropa. Fornvännen 79, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Nathorst, A. G Om några arktiska växtlämningar i sötvattenslera vid Alnarp i Skåne. Lunds Universitets Årsskrift 7:9. Neander, K. Manuscript. Odlaren en mesolitisk slagplats. Arkeologisk undersökning av raä 604, Kloster sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Nerman, B Östergötlands stenålder. Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening, pp Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Knut Stjerna och hans seminarium för utforskningen av Sveriges stenålder. Lychnos , pp Lärdomshistoriska samfundet. Uppsala. Nielsen, A.-L Hus i Mälardalen från yngre bronsålder romersk järnålder. Försök till funktionsanalys. Unpublished document. Stockholm University. Nielsen, P. O De første bønder. Nye fund fra den tidligste tragtbægerkultur ved Sigersted. Aarbøger 1984, pp Nielsen, S Den grubekeramiske kultur i Norden samt nogle bemærkninger om flaekkepilespidserne fra Hesselø. Antikvariske studier 3, pp Fredningsstyrelsen. København Om stridsøksekulturens erhvervsformer med særligt henblik på jagt og fiskeri. In: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds). Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle. Arkeologiska skrifter 1, pp Københavns Universitet. København. Nilsson, C Förundersökningar nödvändiga i östra Mellansverige. Arkeologi i Sverige 1981, pp Riksantikvarieämbetet. Nilsson, E Haningebygdens geologiska utveckling och äldsta bebyggelse. Haningebygden 7. Haninge hembygdsgille Södra Sveriges senkvartära historia. Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar Fjärde serien. Band 12. Nr 1. Almqvist & Wiksell. 20 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

Björn E. Berglund Publications 1955- Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B.E Berglund, B. Berglund, B.

Björn E. Berglund Publications 1955- Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B.E Berglund, B. Berglund, B. 1 Björn E. Berglund Publications 1955- Numbers refer to reprint collection, listed in chronological order. Italics indicate edited books. A complementary list is added where papers and books are classified

Läs mer

Flinta från tre mesolitiska boplatser

Flinta från tre mesolitiska boplatser UV UPPSALA RAPPORT 2008:05 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Flinta från tre mesolitiska boplatser Avslag och mikrospån av kambrisk flinta Närke, Askersunds socken, Torstorp 1:2, RAÄ 205, Åviken 1:1, RAÄ 211

Läs mer

Nils-Olof Svensson, fil dr. Högskolan Kristianstad. Kristianstad den 2 november 2010

Nils-Olof Svensson, fil dr. Högskolan Kristianstad. Kristianstad den 2 november 2010 Kvartärgeologisk dokumentation av lokal 13 vid Norje i samband med den kompletterande arkeologiska förundersökningen av väg E22, sträckan Sölve-Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Nils-Olof

Läs mer

Ronneby hamn. Marinarkeologisk utredning Vattenområde öster om Ronneby hamn Ronneby socken och kommun. Bohusläns museum Rapport 2014 :41

Ronneby hamn. Marinarkeologisk utredning Vattenområde öster om Ronneby hamn Ronneby socken och kommun. Bohusläns museum Rapport 2014 :41 Marinarkeologisk utredning Vattenområde öster om Ronneby hamn Ronneby socken och kommun Delia Ní Chíobháin Enqvist Bohusläns museum Rapport 2014 :41 Ronneby hamn Ronneby hamn Marinarkeologisk utredning

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum Referenser Bolin, H. 1999. Nybyggnad tillbyggnad ombyggnad. Om användandet av skärvstens-vallar och kuströsen i Norrland. I: Olausson, M. (red). Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning.

Läs mer

Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Av Michel Guinard. SAU Rapport 2007:8

Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Av Michel Guinard. SAU Rapport 2007:8 Sköttvreten Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län Av Michel Guinard SAU Rapport 2007:8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Historical archaeology

Historical archaeology Historical archaeology Defining historical archaeology Society for Historical Archaeology: Historical archaeology is the study of the material remains of past societies that also left behind some other

Läs mer

Åker Äng Skog Bygräns Hägnad Väg Vattendrag Markslagsgräns, åker äng Markslagsgräns, äng skog Bebyggelse Gård, torp

Åker Äng Skog Bygräns Hägnad Väg Vattendrag Markslagsgräns, åker äng Markslagsgräns, äng skog Bebyggelse Gård, torp Fig. 1. Undersökningsområdet i Frotorp markerat på utdrag ur Topografiska kartans blad 9E Askersund NO. Skala 1:50 000. Fig. 1 är godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2006-03-27

Läs mer

Moa Lorentzon. Skogens historiska lämningar kontra/visavi arkeologisk identitet och praktik

Moa Lorentzon. Skogens historiska lämningar kontra/visavi arkeologisk identitet och praktik Moa Lorentzon Skogens historiska lämningar kontra/visavi arkeologisk identitet och praktik Vad är egentligen problemet? [Skogsbrukets lämningar] är ofta svårdaterbara och ingen karteringsmetod finns att

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 l f: o UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 1990 o UMEA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi UMEÅ UNIVERSITY Department of Archaeology Utgivare: Instutionen for arkeologi, Umeå universitet

Läs mer

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge,

Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Antikvarisk utredning inför förändringar av golfbanan vid Svartinge-Bisslinge, Sollentuna kommun, Stockholms län November 2004 Dan Carlsson ArkeoDok Rapport 2005:3 www.arkeodok.com Antikvarisk utredning

Läs mer

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser.

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. MÅNGA SLIP OCH LITE MAGRING: En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. Thomas Eriksson, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds Universitet Thomas.eriksson@geol.lu.se Våren

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

and the Development of Human Societies. London: Thames & Hudson 2012 (3 rd edition):

and the Development of Human Societies. London: Thames & Hudson 2012 (3 rd edition): LÄS-SCHEMA LITTERATUR ATT LÄSA VECKA 41 7/10 10-12, H. Martinsson-Wallin (CG) och R. Wulff Krabbenhöft (UU): Introduktion: Global arkeologi Scarre, C., "Introduction: The Study of the Human Past", Kap.

Läs mer

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms

Läs mer

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1982_180 Ingår i: samla.raa.se Vikingatida kammar i öst och

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1. Marmorbrottet 1:21. Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Clas Ternström 2003

Arkeologisk utredning etapp 1. Marmorbrottet 1:21. Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Clas Ternström 2003 Arkeologisk utredning etapp 1 Marmorbrottet 1:21 Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 90:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Norum 165:2 inom Nösnäs 1:89. Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning

Norum 165:2 inom Nösnäs 1:89. Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning Norum 165:2 inom Nösnäs 1:89 Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning Louise Olsson och Kalle Thorsberg Norum 165:2 inom Nösnäs 1:89 Norums socken, Stenungsunds kommun Arkeologisk

Läs mer

Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning

Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning STUD. ARCH 23 ISBN: 978-91-7264-674-2 ISSN: 1100-7028 Boplatsvallen som bostad i Norrbottens kustland 5000 till 2000 före vår tideräkning Erik Norberg Institutionen för Idé- och Samhällsstudier Umeå universitet,

Läs mer

Är det något fel på metoden? Kerstin Lidén Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms universitet

Är det något fel på metoden? Kerstin Lidén Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms universitet Är det något fel på metoden? Kerstin Lidén Arkeologiska Forskningslaboratoriet Stockholms universitet Laborativ arkeologi Laborativ arkeologi Laborativ arkeologi Är det något fel på metoden? Historik The

Läs mer

ARKEOLOGII NORR 8/9 1995/96

ARKEOLOGII NORR 8/9 1995/96 ARKEOLOGII NORR 8/9 1995/96 ARKEOLOGI I NORR 8/9 1995/96 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för arkeologi och samiska studier UMEÅ UNIVERSITY Department ofarchaeology and Sami Studies Utgivare: Institutionen

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

3. Förväntade studieresultat De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten.

3. Förväntade studieresultat De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idé- och samhällsstudier KURSPLAN Arkeologi A1, Särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammet Archaeology A1 Högskolepoäng: 1-30 hp Kurskod: 1AR052 Ansvarig institution:

Läs mer

Bilaga 5. Stenmaterialet

Bilaga 5. Stenmaterialet Av Roger Wikell och Ingela Harrysson Fig. 94 98 återfinns sist i denna bilaga. Vid undersökningen tillvaratogs 142 fynd av sten fördelat på 8 olika materialkategorier. Flintföremålen var 51 stycken, 45

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Keramik i Sydsverige. en handbok för arkeologer. red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie

Keramik i Sydsverige. en handbok för arkeologer. red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie Keramik i Sydsverige en handbok för arkeologer red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie Källorna möjligheter och kritik Vad är keramik? Vem var keramikern? Kärlets form och bruk Keramik i Sydsverige

Läs mer

Gripsvallsområdet. Fastigheterna Littsby 3:1, 4:1, Skarpäng 62:11 m fl Täby socken, Täby kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning etapp 2

Gripsvallsområdet. Fastigheterna Littsby 3:1, 4:1, Skarpäng 62:11 m fl Täby socken, Täby kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning etapp 2 Gripsvallsområdet Fastigheterna Littsby 3:1, 4:1, Skarpäng 62:11 m fl Täby socken, Täby kommun, Uppland Särskild arkeologisk utredning etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2009:2312 Mikael Isaksson

Läs mer

Björn E. Berglund Publications Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B.E Berglund, B. Berglund, B.

Björn E. Berglund Publications Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B Berglund, B.E Berglund, B. Berglund, B. 1 Björn E. Berglund Publications 1955- Numbers refer to reprint collection, listed in chronological order. Italics indicate edited books. A complementary list is added where papers and books are classified

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING. Borgeby 17:85. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg.

UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING. Borgeby 17:85. Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg. UV SYD RAPPORT 2003:11 ARKEOLOGISK UTREDNING Borgeby 17:85 Skåne, Borgeby socken, Borgeby 17:85 Fredrik Svanberg Borgeby 17:85 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Syd

Läs mer

Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm

Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm Arkeologisk förundersökning Kölby 9:3 och 9:1, Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland Kenneth Alexandersson KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:14 Gärdslösa

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Eriksbergs industriområde

Eriksbergs industriområde Eriksbergs industriområde Arkeologisk undersökning (schaktkontroll) inom RAÄ Botkyrka 108:3, fastigheten Linghov 15:24, Botkyrka kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK ABRapport 2017:4 2 Omslagsbild:

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2014-003 Miljöarkeologiska analyser av fyra härdprover från Giergebuodo, en samisk högfjällsboplats i Nordland fylke, Tysfjord kommune, Norge. Av Sofi Östman

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idésamhällsstudier UMEÅ UNIVERSITY Department of Historical, Philosophical and Religious studies i Tryckt

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Kolberga 2:4. Arkeologisk förstudie 2010 Oskarshamns socken, Oskarhamns kommun, Kalmar län. KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:23

Kolberga 2:4. Arkeologisk förstudie 2010 Oskarshamns socken, Oskarhamns kommun, Kalmar län. KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:23 Kolberga 2:4 Arkeologisk förstudie 2010 Oskarshamns socken, Oskarhamns kommun, Kalmar län Helena Victor KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:23 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Kolberga 2:4 Arkeologisk

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Marie Nyström. Hydd- och huskonstruktioner från förhistorisk tid. En kronologisk översikt från stenålder till tidig medeltid i östra Mellansverige.

Marie Nyström. Hydd- och huskonstruktioner från förhistorisk tid. En kronologisk översikt från stenålder till tidig medeltid i östra Mellansverige. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet Marie Nyström Hydd- och huskonstruktioner från förhistorisk tid. En kronologisk översikt från stenålder till tidig medeltid i östra Mellansverige.

Läs mer

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Rapport 2007:57 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Invid RAÄ 3 Konungsund 10:1 och 11:1 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Trafikplats Kungens Kurva

Trafikplats Kungens Kurva Trafikplats Kungens Kurva Arkeologisk utredning, etapp 1, Trafikplats Kungens Kurva, Brännkyrka och Huddinge socknar, Stockholm och Huddinge kommuner, Uppland Lars Andersson Lisa Sundström Rapport 2008:25

Läs mer

Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i:

Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i: Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i: samla.raa.se M E D D E L A N D E N och distinkta definitionerna.

Läs mer

Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2014:30

Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2014:30 Triss i kvarts Arkeologisk förundersökning Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län SAU rapport 2014:30 Mattias Ahlbeck SAU rapporter 2014:30 ISSN 1652-9448 SAU

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Bibliometri & publiceringsstrategiska knep SOLD Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Vad är bibliometri? Bibliometri är en uppsättning kvantitativa metoder som används för att mäta publikationer.

Läs mer

Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro

Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro RAPPORT UV ÖST 2001:28 ARKEOLOGISK UTREDNING OCH FÖRUNDERSÖKNING Boplatslämningar mellan Vreta Kloster och Ljungsbro sökschakt inför fjärrvärmeledning Linköpings kommun Östergötland Dnr: 422-5923-1999

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Tuna län: framväxten av ett medeltida kronogods more by Alf Ericsson 23

Tuna län: framväxten av ett medeltida kronogods more by Alf Ericsson 23 Search People, Research Interests and Universities Home Log In Sign Tuna län: framväxten av ett medeltida kronogods more by Alf Ericsson 23 Sida 1 av 19 Sida 2 av 19 Sida 3 av 19 Sida 4 av 19 Sida 5 av

Läs mer

Nature Conservation and Land Use Planning

Nature Conservation and Land Use Planning Nature Conservation and Land Use Planning Andersson, N.Å. (Ed.). 1983. Svenska naturskyddsföreningen. Riksstämman 1983 i Kiruna. Exkursion 1 Nordkalottvägen Kiruna - Riksgränsen den 13-14 juni 1983. (Unpublished

Läs mer

På jakt efter stenåldern i Krokek

På jakt efter stenåldern i Krokek Rapport 2011:92 Arkeologisk förundersökning På jakt efter stenåldern i Krokek RAÄ 27 Orrekulla 1:9 och Svintuna 2:1 Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors. Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome

Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar i Dvärred, Lindome Västergötland, Lindome socken, Dvärred 2:22, RAÄ 357 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2004:7 ARKEOLOGISK KONTROLL Flatmarksgravar

Läs mer

Utredning inför Va mellan Torslunda och Kåtorp

Utredning inför Va mellan Torslunda och Kåtorp Utredning inför Va mellan Torslunda och Kåtorp Arkeologisk utredning 2011 Torslunda, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:24 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Pressmeddelande 2015-02-02

Pressmeddelande 2015-02-02 Pressmeddelande 2015-02-02 SUBo - Den nationella uppdragsarkeologiska branschorganisationen har bildats Undersökning av storhög från järnåldern i Gnista, Uppsala. Arkeologidagen 2013. Foto Upplandsmuseet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Göran Burenhult. Curriculum vitae, short version

Göran Burenhult. Curriculum vitae, short version Göran Burenhult Curriculum vitae, short version Personal data Name: Lars Göran Henrik Burenhult Title: Ph.D., Professor Born: Malmö, Sweden, May 29, 1942 Home adress: Ynglingarumsgården, Pl 6126, 240 40

Läs mer

Mästaren och hans lärling, ett hantverk lärs genom. Kunskapen bevaras i och uttrycks genom kroppen

Mästaren och hans lärling, ett hantverk lärs genom. Kunskapen bevaras i och uttrycks genom kroppen Isavsmältning och pionjärbosättning Mästaren och hans lärling, ett hantverk lärs genom observation, instruktioner och övning Kunskapen bevaras i och uttrycks genom kroppen Förhistoriskt stenhantverk som

Läs mer

Sommarstuga i Köpingsvik

Sommarstuga i Köpingsvik Sommarstuga i Köpingsvik Arkeologisk förundersökning 2015 Klinta 20:21, Köping sn, Öland Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:10 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Sommarstuga

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

13C-variationer i Östersjön Welinder, Stig Fornvännen 79, 217-220 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1984_217 Ingår i: samla.raa.

13C-variationer i Östersjön Welinder, Stig Fornvännen 79, 217-220 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1984_217 Ingår i: samla.raa. 13C-variationer i Östersjön Welinder, Stig Fornvännen 79, 217-220 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1984_217 Ingår i: samla.raa.se 13 C-variationer i Östersjön Av Stig Welinder Welinder, S.

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

förundersökningens resultat hade givit knapphändig information om fornlämningens ålder och innehåll, samt att vädret vid slutundersökningen präglades

förundersökningens resultat hade givit knapphändig information om fornlämningens ålder och innehåll, samt att vädret vid slutundersökningen präglades Vid schaktning med maskin i gravens sydvästra del kunde man ana att samma sorts stenmaterial som fanns i röset även fanns i vägbanan. Vid byggnationen av Kungsvägen har man förmodligen utnyttjat det närbelägna

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 6/7 1993/94 ~L/ /~ ( -1-\ \ ' / ----+1-----. -- I \ ' UMEÅ UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITY. Instutitionen för arkeologi

ARKEOLOGI I NORR 6/7 1993/94 ~L/ /~ ( -1-\ \ ' / ----+1-----. -- I \ ' UMEÅ UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITY. Instutitionen för arkeologi ARKEOLOGI I NORR 6/7 1993/94 /~ ( -1-\, \ ----+1-----. -- I \ ' \ ' / ~L/ I UMEÅ UNIVERSITET Instutitionen för arkeologi UMEÅ UNIVERSITY Department ofarchaeology Utgivare: Institutionen för arkeologi,

Läs mer

Stenåldersjägare vid Siljan : en atlantisk boplats vid Leksand Larsson, Mats Fornvännen 89:4, 237-250

Stenåldersjägare vid Siljan : en atlantisk boplats vid Leksand Larsson, Mats Fornvännen 89:4, 237-250 Stenåldersjägare vid Siljan : en atlantisk boplats vid Leksand Larsson, Mats Fornvännen 89:4, 237-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1994_237 Ingår i: samla.raa.se Stenåldersjägare vid Siljan

Läs mer

Vallbaljväxter senaste nytt från odlingsförsök

Vallbaljväxter senaste nytt från odlingsförsök Vallbaljväxter senaste nytt från odlingsförsök Seminarium i Uppsala 24 25 oktober 2001 MARIA STENBERG & NILLA NILSDOTTER-LINDE (red.) Forage legumes recent knowledge from studies in field experiments.

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Kopparsmälta från Hagby

Kopparsmälta från Hagby UV GAL PM 2013:02 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Kopparsmälta från Hagby Kemisk analys av en smälta Småland, Kalmar kn, Hagby sn, Lokal 29, RAÄ 146 Lena Grandin Innehåll Sammanfattning... 5 Abstract... 5

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Hotell Skansen. Arkeologisk förundersökning Färjestaden 1:7, Torslunda socken, Öland. KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport februari 2009:11

Hotell Skansen. Arkeologisk förundersökning Färjestaden 1:7, Torslunda socken, Öland. KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport februari 2009:11 Hotell Skansen Arkeologisk förundersökning Färjestaden 1:7, Torslunda socken, Öland Cecilia Ring Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport februari 2009:11 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer