References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "References. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1"

Transkript

1 References Aalto, M Archaeobotanical studies at Katajamäki, Isokylä, Salo, South-West Finland. In: Olsen, O. & Mejdahl, V. (eds). Second Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology in Helsingør PACT 7, pp Council of Europe. Strasbourg. Aalto, M. A., Siiriäinen & Vuorela, I Humppila Järvensuo a preinvestigation for an archaeological and palaeobotanical project in SW Finland. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology. Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5, pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Aario, L Waldgrenzen und subrezente Pollenspektren in Petsamo, Lappland. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, A 54, pp Suomalainen tiedeakatemia. Aaris-Sørensen, K Letter to Stig Welinder , copy at the shm Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1978:8. Aartolahti, T. & Eronen, M. (eds) Studies on the Baltic shorelines and sediments indicating relative sea-level changes. Proceedings of the Symposium of INQUA subcommission on shorelines of Northwestern Europe held at the Lammi biological station 13 th September Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III. International Union for Quaternary Research. Åberg, N Kalmar läns förhistoria. Södra Kalmar län 1. Uppsala. Adams, W. M Rationalization and conservation: ecology and the management of nature in the United Kingdom. Transactions of the Institute of British Geographers 22, pp Institute of British Geographers. Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds) Stridsøxetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle. Arkeologiska skrifter 1. Köpenhamns Universitet. Köpenhamn. Agrell, H The Quaternary history of the Baltic, Sweden. In: Gudelis, V. & Königsson, L.-K. (eds). The Quaternary History of the Baltic (Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Annum Quingentesium Celebrantis 1), pp Uppsala Universitet. Uppsala. Ahlbeck Kvartsiell afasi. Stenmaterialet från den gropkeramiska fyndplatsen Bollbacken utifrån ett processiellt kunskapsintresse. Unpublished document. Uppsala Universitet. Uppsala. Ahlbeck, M Stenmaterialet från den gropkeramiska boplatsen. I: Arthursson, M. (red.) Bollbacken en sen gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. raä 258, Tortuna socken, Västmanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB 16. Upplands Väsby. Äijä, K Järnväg järnålder i Flemingsberg. Fornlämning 98, kvarteret Regulatorn, Huddinge socken, Södermanland. Arkeologisk undersökning och osteologisk analys. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Undersökningsverksamheten Rapport 1986: Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg. Arkeologisk undersökning år 1987, fornlämning 185, Gerstaberg 1:4, Ytterjärna socken, Södermanland. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Undersökningsverksamheten, Rapport 1990:2. Aitken, M. J. & Mejdahl, V A specialist seminar on thermoluminescence dating. PACT 2, pp Conseil de l Europe. Strassbourg. Åkerlund, A Fornlämningarna 477, 524, 528, 527, 588, 536 och 559. Vårsta, Grödinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 3786/ Fornlämning 132, Masmo, Huddinge socken, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 4304/ a. Stenålder undersöks tvärvetenskapligt ett exempel från Grödinge. Kulturminnesvård 3/88, pp Riksantikvarieämbetet. 1988b. Att söka ny kunskap eller bevara monumentala objekt? Det dolda kulturlandskapet. Kulturminnesvård 4/88, pp Riksantikvarieämbetet Stenåldersforskningens regionala inriktning belyst. Arkeologi i Sverige 1988, pp Riksantikvarieämbetet. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 1

2 1996a. Human responses to shore displacement. Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during the Stone Age. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr b. En mesolitisk boplats vid Sandsborg. Arkeologisk provundersökning 1981 av raä 82, Södertälje sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm Rapport 1996: Interpretation of expected and unexpected results from multi-method analyses of a PWC pottery context. In: Jungner & Lavento (eds). Proceedings of the VII Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology 1996, ISKOS 11, p Helsinki Separate worlds? Interpretations of the different material patterns in the archipelago and the surrounding mainland areas of eastern middle Sweden in the Stone Age. European Journal of Archaeology 3/1, pp European Association of Archaeologists Stenålder i Östra Mellansverige. Undersökningar utförda under de senaste decennierna. In: Bergenstråhle, I. & Hellerström, S. (eds). Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi, pp Riksantikvarieämbetet och Lunds Universitet. Manuscript. Social challenges of the physical setting: colonization of the archipelago of eastern middle Sweden. In: Gillespie, J., Tupakka, S. & de Mille, C. (eds). On being first: Cultural Innovation and Environmental Consequences of First Peopling. 31 st Annual Chacmool Conference Proceedings, Calgary. Åkerlund, A., Bergh, S., Nordbladh, J. & Taffinder, J. (eds) Till Gunborg. Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports 33. Stockholms universitet. Åkerlund, A., Gustafsson, P., Hammar, D., Lindgren, C., Olsson, E. & Wikell, R Peopling a Forgotten Landscape. In: Larsson, L., Kindgren, H., Knutsson, K., Loeffer, D. & Åkerlund, A., (eds). Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000, pp. XXXIII XLIV. Oxbow. Oxford. Åkerlund, A., Hammar, D., Wikell, R. & Kihlstedt, B. Manuscript a. Rapport över undersökning av stenålderslokal vid Mittskogsberget i Hanveden, raä 330 i Huddinge sn, Södermanland. Åkerlund, A. & Olsson, E Stenåldersboplats vid Masmo. Arkeologiska undersökningar 1982 och 1985 av raä 132, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2519/82. Åkerlund, A., Regnell, M. & Possnert, G Stratigraphy and chronology of the Lammasmägi site at Kunda. In: Hackens, T. (ed.) Coastal Estonia. Recent advances in environmental and cultural history, pp Conseil de l Europe. Rixensart. Åkerlund, A., Risberg, J., Miller, U. & Gustafsson, P On the applicability of the 14 C-method to interdisciplinary studies on shore displacement and settlement location. In: Hackens, T., Königsson, L.-K. & Possnert G. (eds). 14 C Methods and Applications. A Symposium Dedicated to Ingrid Olsson on the Occasion of a Birthday (PACT 49), pp Conseil de l Europé. Rixensart. Alin, J., Niklasson, N. & Thomasson, H Boplatsen vid Sandarna vid Göteborg. Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar, 5:e följden, Ser. A, Bd 3, nr 6. Göteborg. Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria. Bebyggelsehistorisk tidskrift 19. Umeå. Almgren, O Uppländska stenåldersboplatser. Fornvännen 1, pp. 1 19, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Några svensk-finska stenåldersproblem; ett orienteringsförsök. Antikvarisk tidskrift för Sverige 20/1, pp De pågående undersökningarna om Sveriges första bebyggelse. Fornvännen 9, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Almquist, E Upplands vegetation och flora. Uppsala. Alpsten, A Isoleringsstudie av två sjöar på Södertörn. Strandförskjutning vid övergången Atlantikum/Subboreal i Stockholmstrakten. Stockholms Universitet. Althin, C. A The Chronology of the Stone Age Settlement of Scania, Sweden. Acta Archaeologica Lundensis Ser 4 o No 1, pp Lunds Universitets Historiska Museum. Lund. Ambrosiani, B Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Uppsala Universitet. Uppsala Changing water-levels and settlement in the Mälar district since AD 700. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Ambrosiani, B., Arrhenius, B., Danielsson, K., Kyhlberg, O. & Werner, G Birka. Svarta jordens hamnområde. Riksantikvarieämbetet Rapport C1. Andersen, K Stenalderbebyggelsen i den vestsjællandske Åmose. Fredningsstyrelsen. København. Andersen, K., Jørgensen, S. & Richter, J Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng, Nordiske Fortidsminder, Bind 7. Det kgl. nord. Oldskriftselskab. København. Andersen, S. Th The relative pollen productivity and pollen representation of North European trees and correction factors for tree pollen spectra. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Serie II, Local and regional vegetational development in eastern Denmark in the Holocene. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Årbog 1976, pp Changes in agricultural practices in the Holocene indicated in a pollen diagram from a small hollow in Denmark. In: Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds). The cultural landscape. Past, present and future, pp Cambridge University Press. Cambridge. Andersen, S. Th., Aaby, B. & Odgaard, B. V Environment and Man. Current studies in vegetational 2 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

3 history at the geological survey of Denmark. Journal of Danish Archaeology 2, pp Odense University Press. Andersen, S. H Ringkloster En jydsk inlandsboplads med Ertebøllekultur. KUML , pp Jysk arkæologisk Selskab Tybrind Vig: A Submerged Ertebølle Settlement in Denmark. In: Coles, J. & Lawson, A. (eds). European Wetlands in Prehistory, pp Clarendon. Oxford. Andersson, G Svenska växtvärldens historia Hasseln i Sverige fordom och nu. Sveriges Geologiska Undersökning, serie Oa nr 3. Andersson, K Bopålar i leran. Fjölnir 7:1, pp Uppsala Universitet. Andersson, K. & Hjärthner-Holdar, E Annelund ett senneolitiskt bebyggelsekomplex i sydvästra Uppland. Fornvännen 83, 1988/4, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Andersson, K., Göthberg, H., Hjärthner-Holdar, E., Hållans, A.-M., Karlenby, L., Summanen, M., Söderberg, S. & Ullén, I E 18-projektet. Preliminära undersökningaresultat från TOR, 21. Uppsala universitet. Andersson, K., Fagerlund, D. & Hamilton, J Annelund en senneolitisk bondgård. Arkeologi i Sverige 1987, pp Riksantikvarieämbetet. Andersson, K., Lagerlöf, A. & Åkerlund, A. (eds) Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 27. Andersson, S., Cullberg, C., Rex-Svensson, K. & Wigforss, J Fångstfolk för 8000 år sedan om en grupp stenåldersboplatser i Göteborg (Arkeologi i Västsverige 3). Göteborgs Arkeologiska Museum. Göteborg. Andersson, S., Rex-Svensson, K. & Wigforss, J Sorteringsschema för flinta. Fyndmeddelanden 18, pp Fornminnesföreningen i Göteborg. Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år. Riksantikvarieämbetet. Apel, J. (ed.) Skumparberget 1 och 2. En mesolitisk aktivitetsyta och tidigneolitiska trattbägarlokaler vid Skumparberget. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning av raä 194, Glanshammar sn, Närke. Rapport från Arkeologikonsult AB Daggers, knowledge and power. Kust till kust 3. Uppsala Universitet. Uppsala. Apel, J., Bäckström, Y., Hallgren, F., Lekberg, P., Olsson, E., Steineke, M. & Sundström, L Fågelbacken och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. TOR 27:1. Uppsala universitet. Appelgren, K Lilla Åby. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1995:19. Appelgren, K. & Engström, J Datering av vallen på Gothemshammar medeltid eller stenålder. TOR 22, pp Uppsala Universitet. Appelgren, K., Eklöf, N. & Evanni, L En senmesolitisk boplats vid Gröndal. Arlanda flygplats, tredje landningsbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:8. Arbman, H Birka I. Die Gräber. Tafeln. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Käringsjön. Studier i halländsk järnålder. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar del 59:1. Archaeology and Society. Large scale rescue operations their possibilities and problems ICAHM report 1. Nordic Secretariate of ICAHM. Arkeologi i norr 2. Umeå Universitet. Umeå. Arkeologi i Sverige. Ny följd Riksantikvarieämbetet. Arkeologi i Ny följd Riksantikvarieämbetet. Arnesson-Westerdahl, A. & Ericson, P. G. P. Unpubl manuscript. Statens Historiska Museer. Den tidigmesolitiska faunan vid Hornborgasjön i Västergötland. Aronsson, M Vegetationshistorisk undersökning vid Kyrktorp, Grödinge sn, östra Södermanland. Seminar paper, Department of Quaternary Geology, Stockholm University. Aronsson, M., Lindberg, A., Sundin, O. & Östling, K Biostratigrafi i Kyrktorp. Seminar paper, Department of Quaternary Geology, Stockholm University. Aronsson, M. & Lundblad, U. Manuscript. Kvartärgeologiska undersökningar i Kyrktorp, Grödinge socken, Södermanland. Stockholm University, Department of Quaternary Geology. Arrhenius, B Laborativa analyser utförda på fyndmaterial från Björkö In: Ambrosiani, B. Birka. Svarta jordens hamnområde. Riksantikvarieämbetet Rapport C1, pp Tuna i Alsike. Laborativ analys och konservering. Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium 1980:1. Stockholms Universitet Spårämnesanalyser av organiska material från arkeologiska undersökningar. Rapport från Stockholms univsersitets arkeologiska forskningslaboratorium, 1981: Kemiska analyser av arkeologiska kulturlager. Arkeologiska förundersökningar. Riksantikvarieämbetet Rapport 1983:1, pp Fosfat och spårämnesanalyser som hjälpmedel vid bebyggelseanalys. In: Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria. Bebyggelsehistorisk tidskrift 19, pp Umeå The archaeological cultural layer as an artifact. In: Robertsson, A.-M. (ed.) Landscapes and Life. Studies in honour of Urve Miller. PACT 50, pp Conseil de l Europe. Rixensart. Arrhenius, G Gånggriftstidens boplatsnivåer i Södertörn. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 67, h. 4. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 3

4 Arrhenius, O Markanalysen i arkeologins tjänst. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Bd 53, h Markundersökning och arkeologi. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Artelius, T., Carlsson, K., Johansson, L., Schützler, L., Streiffert, J. & Weiler, E De arkeologiska förundersökningarna projekt Sydgas II Västgas I. Nya bidrag till Hallands äldsta historia 1. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Artelius, T. & Lundqvist, L Bebyggelse kronologi. Boplatser från perioden 1800 f Kr 500 e Kr i södra Halland. Nya bidrag till Hallands äldsta historia 2. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Göteborg. Artursson, M. (ed.) Tjugestatorp. En tidigneolitisk boplats i östra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. (ed.). Manuscript a. Lysinge. Två mesolitiska boplatser i östra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. Upplands Väsby. (ed.). Manuscript b. Bollbacken. En sen gropkeramisk boplats och ett gravfält från äldre järnålder. raä 258, Tortuna sn, Västmanland. Rapport från Arkeologikonsult AB nr 16. Upplands Väsby. Arwidsson, G. (ed.) Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius. Pact 38. Pact Belgium. Rixensart. Åse, L.-E Arkeologiska vittnesbörd om strandförskjutningen vid Stockholm under de senaste c åren. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp Shore displacement in eastern Svealand and Åland during the last 4000 years. Meddelande från Naturgeografiska Institutionen, Stockholm University A 31. Åse, L.-E. & Bergström, E The ancient shorelines of the Uppsala esker around Uppsala and the shore displacement. Geografiska Annaler 64 A, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi The ancient shorelines of the Enköping esker, Mälar valley, southern Sweden. Geografiska Annaler 66 A, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Asklund, B Gästrikländska fornstrandlinjer och nivåförändringsproblemen. Sveriges Geologiska Undersökning C391. Backman, A. L Om den Åländska skogens förhistoria, ett förelöpande meddelande. Acta Forestalia Fennica 40, pp Oxpina torvmark i Hammarland på Åland. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 59:2, pp Ålands postglaciala flora. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 72:1, pp Växtpaleontologiska studier på Åland. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 77:4, pp Bagge, A Stenåldersboplatsen vid Fagervik i Krokeks sn, Östergötland. Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1937/1938, pp Stenålderslandskapet Södermanland. Fornvännen 43, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Om Vråkulturen ännu en gång. Fornvännen 45, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Fagervik. Ein Rückgrat für die Periodeneinteilung der Ostschwedischen Wohnplatz- und Bootaxtkulturen aus dem Mittelneolitikum. Acta Archaeologica vol XXII, pp Bagge, A. & Kjellmark, K Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Bakka, E Gropkeramisk kultur og gropkeramiske kulturelement i Sør-Noreg. In: Bonde-Veidemann, Bofast-Ikke bofast i nordisk forhistorie. Tromsø Museums Skrifter vol XIV, pp Tromsø. Bakkevig, S Phosphate analysis in archaeology problems and recent progress. Norwegian Archaeological Review 13/2, pp Universitetsforlaget. Bang, J Mesolitikum och neolitikum i Botkyrka socken. En materialsammanställning och utbredningsundersökning. Seminar paper, Stockholm University. Bang-Andersen, S Veden de fant bålene de brant. Vedanatomianalyse som metode till rekonstruksjon av närmiljöet rundt stenalderboplasser i högfjället. Viking 49 ( ), pp Norsk arkeologisk selskap. Bartholin, T. S Prøvetagning for dendrokronologisk datering och vedanatomisk analys. Handbok i arkeologiskt fältarbete, häfte 2. Riksantikvarieämbetet. Bartholin, T. S., Berglund, B. & Malmer, N Vegetation and environment in the Gårdlösa area during the Iron Age. In: Stjernquist, B. Gårdlösa. An Iron Age community in its natural and social setting I. Acta Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, pp LiberLäromedel. Lund. Bartholin, T. S. & Berglund, B. E The prehistoric landscape in the Köpinge area a reconstruction based on charcoal analysis. In: Larsson, L. Callmer, J. & Stjernquist, B. (eds). The Archaeology of the Cultural Landscape, pp Almqvist & Wiksell. Barton, N., Roberts, A. J. & Roe, D. A. (eds) The Late Glacial in north-west Europe: Human adaptation and environmental change at the end of the Pleistocene. Council for British Archaeology Research Report 77. Oxford. Bates, R. L. & Jackson, J. A Glossary of geology (2 nd edition). American Geological Institute. Falls Church, Virginia. Battarbee, R. W Diatom and Chrysophyceae microstratigraphy of the annually laminated sediments of a small meromictic lake. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala Diatom analysis. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp John Wiley & Sons. Chichester. 4 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

5 Baudou, E De arkeologiska undersökningarna vid Flemingsberg Huddinge hembygdsförenings årsskrift , pp a. Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. 2. Förslag till gruppering av fyndmaterialet av sten på norrländska stenåldersboplatser. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). 1966b. Korrelationsberäkningar och lagerföljd på en gropkeramisk boplats vid Stora Vika. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland. Arkeologiska undersökningar av ångermanländska kuströsen. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XVII, pp Härnösand Problems of Representativity in the Processing of Pottery Sherds on Prehistoric Sites. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2. Umeå Universitet. Umeå. Baudou, E., Engelmark, R., Liedgren, L., Segerström, U. & Wallin, J.-E Järnåldersbygd i Österbotten. En ekologisk-arkeologisk studie av bosättningskontinuitet och resursutnyttjande. Acta Antiqua Ostrobothniensia, Studier i Österbottens förhistoria 2. Scriptum. Vasa. Becker, C. J En 8000-aarig stenalderboplads i Holmegaards mose. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, pp København Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab Den grubekeramiske kultur i Danmark. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Behre, K.-E., 1969a. Untersuchungen das botanischen Materials der frühmittelalterlichen Siedlung Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 2. Wachholz. Neumünster. 1969b. Ziele und Aufgaben des Botanikers bei prähistorischen Grabungen, Archäologie und Biologie. Forschungsber. 15 der DFG Die Pflanzenreste aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. Studien zur Küstenarchäologie Schleswig-Holsteins, Ser. A. 2. H. Lang. Bern The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores 23, pp Laboratoire de palynologie Ernährung und Umwelt der wikingerzeitlichen Siedlung Haithabu. Der Ergebnisse der Untersuchungen der Pflanzenreste. Die Ausgrabungen in Haithabu 8. Wachholz. Neumünster. Behre, G. & Wegraeus, E. (eds) Västergötlands äldre historia. Stiftelsen Älvsborgs museum. Vänersborg. Behre, K.-E. & Jacomet, S The ecological interpretation of archaeobotanical data. In: van Zeist, W., Wasylikowa, K. & Behre, K.-E. (eds). Progress in Old World Palaeoethnobotany, pp A. A. Balkema. Rotterdam. Bengtsson, L Myskdalen. Nya rön om mesolitikum i Kolmården. In: Åkerlund, A., Bergh, S., Nordbladh, J. & Taffinder, J. (eds). Till Gunborg. Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports 33, pp Stockholms Universitet. Bennett, A Arkeologisk undersökning Fornlämning 280, förhistoriskt kvartsbrott? Fittja, Botkyrka sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet Rapport B 1977: Graven, religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i Mälarområdet. Theses and Papers in North-European Archaeology 18. Stockholms Universitet. Bennett, A. & Åkerlund, A Investigations by the Swedish Central Board of National Antiquities Conditions and Requirements of Research. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500, pp Oxford. Bennett, A., Åkerlund, A. & Svensson, K Arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningar i samband med markexploatering. Forskningsförutsättningar och forskningsbehov en pilotstudie över 25 års verksamhet (Forskning för Kulturminnesvård 2). Riksantikvarieämbetet. Bergenstråhle, I. & Hellerström, S. (eds) Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi. Riksantikvarieämbetet och Lunds Universitet. Berggren, G Utgrävningarna på Helgeandsholmen. Fröanalysrapport. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1984:41. Bergh, S., Blidmo, R., Carlsson, A., Ericsson, P. G. P., Olsson, E. & Åkerlund, A Sörmländsk stenåldersforskning. In: Sörmländsk kulturhistoria under förhistorisk tid och tidig medeltid. Södermanlands museum Rapport 10, pp Nyköping. Berglund, B Vegetation and human influence in South Scandinavia during prehistoric time. Oikos Suppl. 12, pp Munksgaard Early Agriculture in Scandinavia: Research Problems related to Pollen-analytical Studies. Norwegian Archaeological Review 18/1 2, pp Universitetsforlaget. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons. Chichester. Berglund, B. & Ralska-Jasiewiczowa, M. 1986: Pollen analysis and pollen diagrams. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp Wiley & Sons. Chichester. Berglund, B. & Welinder, S Stratigrafin vid Siretorp. Fornvännen 1972:2, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Beug, H.-J Leitfaden der Pollenbestimmung. 63 pp. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. Bille Henriksen, B Sværdborg I. Excavations A settlement of the Maglemose culture (Arkæologiske studier 3). Akad. forl. Copenhagen. Biörnstad, M. & Baudou, E Riksantikvarieämbetets norrlandsundersökningar. Fornvännen 61, sid södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 5

6 Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds) The cultural landscape. Past, present and future. Cambridge University Press. Cambridge. Biwall, A., Hernek, R., Kihlstedt, B., Larsson, M. & Torstensdotter Åhlin, I Stenålderns hyddor och hus i Syd- och Mellansverige. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Bjerck, H. B Forskningsstyrt kulturminneforvaltning på Vega, Nordland. En studie av steinaldermeneskenes boplassmønstre og arkeologiske letemetoder (Gunneria 61). Universitetet i Trondheim. Trondheim The North Sea Continent and the pioneer settlement of Norway. In: Fischer, A. (ed.) Man & Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph 53, pp Oxbow Books. Exeter. Bjerck, L Fra åkerlapp til palmehave : rapport fra utgravningene i Hotell Britannias bakgård Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim. Arkeologiske undersøkelser i Trondheim, 1. Trondheim. Björck, M. & Björck, N Vedmora. En gropkeramisk boplats. Arkeologisk undersökning, raä 145, Enånger socken, Hälsingland. Rapport Länsmuseet i Gävleborgs län 1999:2. Gävle. Björck, N New Perspectives on the Pitted Ware Culture in Northern Sweden. Current Swedish Archaeology 5, pp Swedish Archaeological Society Fräkenrönningen. En by för 5000 år sedan. En gropkeramisk boplats. Arkeologisk undersökning, E 4:an, raä 399, Valbo socken, Gästrikland. Rapport Länsmuseet i Gävleborgs län 1998:14. Gävle Gårdsjösundet. En av de äldsta bosättningarna i Norrland. Arkeologisk slutundersökning raä 170, Skog socken, Hälsingland. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2001:03. Gävle. Björck, S., Sandgren, P. & Holmquist, B A magnetostratigraphic comparison between 14 C years and varve years during the Late Weichselian, indicating significant differences between the time-scales. Journal of Quaternary Science 2, pp Longman. Blidmo, R Helgö, husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2 (Stockholm Studies in Archaeology 4). Stockholms universitet Provundersökning av stenåldersboplatser och några tolkningsproblem Arkeologiska rapporter och meddelanden från institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet Fosfatkartering av Borganäs. In: Mogren, M. & Svensson, K. (eds). Bondeplågarens borg, pp Riksantikvarieämbetet, Borlänge kommun, Dalarnas museum Hitta fornlämningar alla arkeologers angelägenhet. Kulturmiljövård 3:95, pp Riksantikvarieämbetet. Blomqvist, L. 1989a. Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid och social miljö. Theses and Papers in Archaeology 1. Stockholms universitet. 1989b. Neolitikum. Typindelningar, tid, rum och social miljö. En studie med inriktning på västra Götaland. Norders bokhandel. Falköping Bönderna i Frotorp. Spår av aktiviteterfrån trattbägartid och bronsålder äldre järnålder. E20. Riksantikvarieämbetet. UV GAL, rapport 2006:2. Blomqvist, M. & Åhman, S Skifferspetsar och kvartsavslag senmesolitikum på östra Södertörn. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:95. Blystad, P. & Selsing, L Some erroneous radiocarbon dates of lacustrine sediments. Norsk Geologisk Tidsskrift 69, pp Universitetsforlaget. Blytt, A Försög til en teori om indvandringen af Norges flora under vexlende regnfulde og torre tider. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 2 Rekke 1 Bind, 4 Hefte, pp Christiania. Bonsall, C. (ed.) The Mesolithic in Europe. John Donald Publishers Limited. Edinburgh. Bostwick Bjerck, L. G Remodelling the Neolithic in Southern Norway: Another Attack on a Traditional Problem, Norwegian Archaeological Review 21:1, pp Universitetsforlaget. Bradley, R Altering the earth. The origins of monuments in Britain and continental Europe. Society of Antiquaries of Scotland Monograph series number 8. Edinburgh An Archaeology of Natural Places. Routledge. London. Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län. Stockholms läns museum. Stockholm Broadbent, N Coastal Resources and Settlement Stability (AUN 3). Uppsala Universitet. Uppsala. Broström, S.-G Inventering av stenåldersboplatser på västra Södertörn. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum. Browall, H Mesolitisk stenålder vid Tåkern. Östergötland 1980, pp Östergötlands länsmuseum Alvastra pålbyggnad: Social och ekonomisk bas. Theses and Papers in North European Archaeology 15. Stockholms Universitet Om förhållandet mellan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur. In: Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds). Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC, Serie C, Arkeologiska skrifter 8, pp Göteborgs Universitet. Göteborg. Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds) Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC, Serie C, Arkeologiska skrifter 8. Göteborgs Universitet. Göteborg. Brøgger, W. C Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge. Norges geologiske undersøkelse No 41. Kristiania. Brøndsted, J Danmarks Oldtid III. København. Brunnberg, L Fig In: Lundqvist & Saarnisto (eds). IGCP 253. Termination of the Pleistocene. 6 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

7 Field Conference Norway-Sweden-Finland May 9 16, Excursion and abstracts. Geological Survey of Finland OPAS-Guide 31, pp Espo. Brunnberg, L., Miller, U. & Risberg, J Project Eastern Svealand: Development of the Holocene Landscape. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the Third Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (ISKOS 5), pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Burenhult, G. (ed.) Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International Series 366. Oxford Arkeologi i Norden 1. Natur och kultur. Burenhult, G., Carlsson, A,. Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds) Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International series 366. Oxford. Burgess, C., Topping, P., Mordant, C. & Maddison, M. (eds) Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe. B. A. R. Internat. Series 403. Oxford Burström, M Mångtydiga fornlämningar. En studie av innebörder som tillskrivits fasta fornlämningar i Österrekarne härad, Södermanland. Stockholm Archaeologial Reports 27. Stockholms Universitet Gårdstankar. In: Kyhlberg, O., Göthberg, H. & Vinberg, A. (eds). Hus och gård i det förurbana samhället. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 14, pp Callahan, E An evaluation of the lithic technology in middle Sweden during the mesolithic and neolithic (AUN 8). Uppsala Universitet. Uppsala. Callahan, E., Forsberg, L., Knutsson, K. & Lindgren, C Frakturbilder. Kulturhistoriska kommentarer till det säregna sönderfallet vid bearbetning av kvarts. TOR 24, pp Uppsala Universitet. Carlsson, A Three stone age cultures in the province of Södermanland, eastern central Sweden fact or fiction? In: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds). Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B. A. R. International series 366, pp Oxford Kust/inlands-problematiken under mellanneolitisk tid i Södermanland, Östergötland och på Gotland en fråga om periferi och centrum? In: Wik, B. (ed.) Sentrum Periferi. Sentra og sentrumdannelser gjennom førhistorisk og historisk tid. Gunneria 64, pp Universitetet i Trondheim. Trondheim. Carlsson, T., Kaliff, A., Molin, A., Molin, F. & Sundberg, K Hulje. Boplats, skärvsten och gravar. E 4-syd. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1996:63. Chapman, J From space to place : a model of dispersed settlement and Neolithic society. In: Burgess, C., Topping, P., Mordant, C. & Maddison, M. (eds). Enclosures and Defences in the Neolithic of Western Europe. B. A. R. Internat. Series 403, pp Oxford. Cholnoky, B. J Die ökologie der Diatomeen in Binnengewässern. J. Cramer. Germany. Christensen, C Land and sea. In: Hvass, S. & Storgaard, B. (eds). Digging into the past. 25 years of archaeology in Denmark, pp The Royal Society of Northern Antiquaries & Jutland Archaeological Society. København. Christiansson, H Kamkeramiska influenser i Norrland och norra Svealand. Skytteanska samfundets handlingar 6, pp Problem kring landhöjningssekvens och boplatsaltitud i Skelleftetrakten. TOR XV, pp Uppsala Universitet. Clark, J. G. D Seal-hunting in the Stone Age of north-western Europe: a study in economic prehistory (reprint in: Economic Prehistory, 1988, Papers on Archaeology by Grahame Clark, Cambridge University Press. Cambridge.) Excavation at Star Carr. Cambridge University Press. Cambridge Star Carr: a Case Study in Bioarchaeology. Addison-Wesley Modular Publications 10, pp Reading, Massachusetts The Earlier Stone Age Settlement of Scandinavia. Cambridge University Press. London. Clarke, D Mesolithic Europe: The Economic Basis. Duckworth. London. Cleve-Euler, A Die Diatomeen von Schweden und Finnland. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar I V, 4:e Serien 2:1 (1951), 3:3 (1952), 4:1 (1953), 4:5 (1953), 5:4 (1955). Cloutman, E. & Schadla-Hall, T One cannot dig at Random in a Peat Bog. The Eastern Vale of Pickering and the Archaeology of a Buried Landscape. In: Haselgrove, C., Millet, M. & Smith, I. (eds). Archaeology from the Ploughsoil, Studies in the Collection and Interpretation of Field Survey data, pp University of Sheffield. Sheffield. Coles, J. & Lawson, A. (eds) European Wetlands in Prehistory. Clarendon. Oxford. Cotterell, B. & Kamminga, J The Mechanics of Flaking. In: Hayden, B. (ed.) Lithic Use-wear Analysis. Studies in Archaeology. Academic Press. New York. Crabtree, D. E An Introduction to Flintworking. Occasional Papers of the Idaho State University Museum 28. Pocatello, Idaho. Cullberg, C Förslag till västsvensk mesolitisk kronologi. Unpublished document. Göteborg Om boplatsinventering i Göteborgsområdet. Unpublished document. Göteborg Erfarenheter av inventeringen i Göteborgstrakten Unpublished document. Göteborg. Dahl, P Kemisk analys av jord från Kapelludden, Öland. Bestämning av fosfat, ph och kol. Seminar paper, Stockholm University. Damell, D Rekarne under bronsålder äldsta järnålder. Unpublished document, Licentiate Thesis. Uppsala Funderingar kring en fornborg. Uppland, pp Upplands fornminnesförenings förlag Bronsålder i Södermanland. Södermanlands museum Rapport 7. Nyköping. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 7

8 Damell, D. & Påhlsson, I Kulturlandskapsutvecklingen i Borsöknaområdet, Eskilstuna. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1982:4. Davis, M. B., Moeller, R. E. & Ford, J Sediment focusing and pollen influx. In: Haworth, E. & Lund, J. (eds). Lake sediments and environmental history, pp Leicester University Press. Leicester. Davidson, D. A. & Shackley, M. L. (eds) Geoarchaeology. Earth Science and the Past. Duckworth. London. Davis, R. V Implement petrology: the state of art some problems and possibilities. In: Phillips, P. (ed.) The archaeologist and the laboratory. C B A Research Report 58, pp London. DeBoer, W. R The Archaeological Record as Preserved Death Assemblage. In: Moore, J. & Keene, A. (eds). Archaeological Hammers and Theories. Academic Press. New York. Deetz, J Invitation to Archaeology. The Natural History Press. New York. De første nordmenn Schibsted. Oslo. Degerbøl, M Om kannibalisme i Danmarks stenalder. Dyr i Natur og Museum, Aarbog for Universitetets Zoologiske Museum København. Digerfeldt, G The Post-glacial Development of the ancient lake at Torreberga, Scania, south Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 93:2, pp The Post-glacial Development of lake Trummen. Folia Limnologica Scandinavica 16. Universitetsforlaget The Post-glacial Development of the Ranviken Bay in lake Immeln, I. The history of the regional vegetation, II. The water-level changes. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 96:1, pp The Flandrian development of Lake Flarken. Regional vegetation history and palaeolimnology. University of Lund, Department of Quaternary Geology, Report 13. Lund Studies on past lake-level fluctuations. In: Berglund, B. (ed.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, pp John Wiley & Sons. Chichester. Digerfeldt, G., Håkansson, H. & Persson, Th Palaeoecological studies of the recent development of the Stockholm lakes Långsjön, Lillsjön and Laduviken. University of Lund, Department of Quaternary Geology. Report 20. Lund. Digerfeldt, G. & Welinder, S The Prehistoric Cultural Landscape in South-West Sweden. Acta Archaeologica 58, pp Drotz, M Stadsskogen en senmesolitisk lägerplats i ytterskärgården. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1995:45. Drotz, M. & Ekman, T Två senmesolitiska kustboplatser Rovkärret och Hörntomten. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: Jordbromalm. Säl- och vildsvinsjägare i Haninge under senmesolitikum. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:48. Duff, K. E. & Smol, J. P Chrysophysean stomatocysts from the postglacial sediments of a high Arctic Lake. Canadian Journal of Botany 66, pp NRC Press. During, E The fauna of Alvastra. An osteological analysis of animal bones from a neolithic pile dwelling. Ossa 12, suppl 1. Stockholms Studies in Archaeology 6. Stockholms Universitet. Edenmo, R En boplats från tidigmesolitikum vid Kuphälla. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997:35. Edenmo, R., Larsson, M., Nordqvist, B. & Olsson, E Gropkeramikerna fanns de? Materiell kultur och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Edgren, T Formgivning och funktion. En kamkeramisk studie. ISKOS 3. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. (ed.) Studia praehistorica Fennica C.F. Meinander septuagenario dedicata. ISKOS 6. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Edgren, T. & Jungner, H. (eds) Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology. Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Edgren, T. & Törnblom, L Finlands historia 1. Schildt. Esbo. Eide, F Key for northwest European Rosaceae pollen. Grana 20, pp International Association for Aerobiology & Scandinavian Palynological Collegium. Ekholm, G Upplands stenålder. Upplands fornminnesförenings tidskrift 6:1, pp Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund Upplands äldsta bebyggelse. Stenåldersproblemen. Ymer. Svenska sällskapet för antropologi och geografi Studier i Upplands bebyggelsehistoria. Del 1. Stenåldern. Uppsala Universitets årsskrift. Uppsala Två nyupptäckta uppländska stenåldersboplatser. Upplands fornminnesförenings tidskrift 8:1, pp Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund Stenåldersbosättning och nivåförändringar i Östsverige. Ymer 1926:3 4. Svenska sällskapet för antropologi och geografi De uppländska boplatsfynden kring Bälinge mossar. Fornvännen. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Eklöf, N En senneolitisk boplats i Östertälje. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1999:3. Ekman, T. & Seving, B Gravfält och boplats vid Tyttinge. Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:17. Elfstrand, B Specialinventering av alternativförslag för SJ:s nya bansträckning mellan Tyttinge Södertälje 8 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

9 Syd-Glia. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2485/ Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia. Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:82. Elfstrand, B. & Åkerlund, A Efterundersökning av stridsyxegrav och delundersökning av järnåldersboplats. Riksantikvarieämbetet, rapport UV 1984:40. Elfstrand, B. & Olsson, E SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg Järna, Grödinge socken, Södermanland. Rapport över arkivstudier och inventering av berörda fornlämningar samt förslag till åtgärder. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 1316/85, Elfstrand, B., Olsson, E. & Äijä, K SJ södra stambanan sträckningen Flemingsberg Järna. Rapport över fosfatkarteringar samt förslag till åtgärder. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 3895/85, Engelmark, R Carbonized plant material from the Early Iron Age in N Sweden. Wahlenbergia 7, pp Umeå Universitet. 1984a. Two Useful Plants from Iron Age Graves in Central Sweden. In: Baudou, E. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. Umeå. 1984b. Macrofossilanalys från Masmo, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Appendix in Archival source ata dnr 2519/82. Stockholm Weed-seeds in Archaeological Deposits. Models, Experiments and Interpretations. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500, pp Oxford. Engelmark, R. & Viklund, K Makrofossilanalys av växtrester kunskap om odlandets karaktär och historia. In: Almered Olsson, G. (ed.) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria (Bebyggelsehistorisk tidskrift 19), pp Swedish Science Press. Umeå. Engelstad, E The late stone age of Arctic Norway. A review. Arctic Anthropology 1985:1, pp University of Wisconsin The meaning of sedentism and mobility in an archaeological and historic context. Acta Borealia 7/2, pp Novus forlag. Engström, J Stångeberget en järnåldersborg eller kult- och samlingsplats från yngre stenålder. FYND 2/89, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Engström, T Från stenålderns boplatskultur vid Bråviken. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:6. Engström, T. & Thomasson, H. 1932a. Nya stenåldersboplatser inom Kolmården. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:3, pp b. Ett boplatsområde i Kvarsebo socken. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 37:4. Erdtman, G., Berglund, B. & Praglowski, J An introduction to a Scandinavian Pollen Flora pp. Almqvist & Wiksell. Ericson, P. G. P Interpretations of archaeological bird remains: a taphonomic approach. Journal of Archaeological Science 14. Academic Press Säl och säljakt i Östersjöområdet under stenåldern. In: Iregren, E. & Liljekvist, R. (eds). Faunahistoriska studier tillägnade Johannes Lepiksaar. University of Lund, Institute of Archaeology, Report series 33, pp Lund Bestämningsprotokoll från analys av osteologiskt material från stenåldersboplatsen Häggsta 352, Botkyrka sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Archival source ata dnr 2987/84. Ericson, P. G. P., Ahlström, T. & Kjellberg, A.-S. Unpublished document Statens Historiska museer. Analys av djurrester från den tidigneolitiska boplatsen Anneberg i Bälinge sn, Uppland. Ericsson, A. & Runcis, J Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Södermanland. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 8. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B Stenoch järnåldersbönder i Frotorp. Från bergslag och bondebygd. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum 45, pp Örebro läns museum. Eriksen, P. & Madsen, T Hanstedgård. A settlement site from the Funnel Beaker Culture. Journal of Danish Archaeology 3, pp Odense University Press. Eronen, M The history of the Litorina Sea and associated events. Commentationes Physico-Mathematicae 44:4, pp Societas Scientiarum Fennica. Faegri, K. & Iversen, J Textbook of pollen analysis. 4 th edition, revised by Faegri, Kaland & Krzywinski. John Wiley & Sons. Chichester. Färjare, A Gullvagnen. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1999:17. Färjare, A. & Hammar, D En mesolitisk boplats i Kyrktorp. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 2000:33. Fatburen 3000 år. Från en vik i skärgården till Bofills båge Sigma förlag. Ferenius, J Vårby och Vårberg. En studie i järnålderns bebyggelsehistoria. Studies in North-European archaeology. Series B. Stockholms Universitet. Fernholm, R Blåsvädret ett gravfält och en boplats från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1982: Bronsålders- och järnåldersboplatser i Östergötland. UV undersökningar under åren In: Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år, pp Riksantikvarieämbetet. Fischer, A Pioneers in deglaciated landscapes: the expansion and adaptation of Late Palaeolithic societies in southern Scandinavia. In: Barton, N., Roberts, A. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 9

10 J. & Roe, D. A. (eds). The Late Glacial in north-west Europe: Human adaptation and environmental change at the end of the Pleistocene, pp Council for British Archaeology Research Report 77. Oxford. (ed.) Man and Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph 53. Exeter At the border of human habitat. The Late Palaeolithic and Early Mesolithic in Scandinavia. In: Larsson, L. (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24, pp Almqvist & Wiksell. Florin, M.-B Skärgårdstall och strandskog i västra Södermanlands pollendiagram. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 67:4, pp Clypeusfloran i postglaciala fornsjölagerföljder i östra mellansverige. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 68, pp a. Plankton of fresh and brackish waters in the Södertälje area. Acta Phytogeographica Suecica 37. The Swedish Phytogeographical Society. 1957b. Insjöstudier i Mellansverige. Mikrovegetation och pollenregn i vikar av Östersjöbäckenet och insjöar från Preboreal tid till nutid. Acta Phytogeographica Suecica 38. The Swedish Phytogeographical Society Pollen-analytical evidence of prehistoric agriculture at Mogetorp neolithic settlement, Sweden. In: Florin, S. Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, Östra Vrå och Brokvarn, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Late-Glacial and Preboreal vegetation in southern central Sweden. II. Pollen, spore and diatom analyses. Striae 5. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Florin, M.-B. & Florin, S Naturhistorisk utveckling vid Dragby under bronsåldern. Från en påbörjad undersökning över områdets kvartärgeologi. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 16, pp Uppsala. Florin, S Vråkulturen. En översikt över de senaste årens undersökningar av sörmländska jordbrukarboplatser från äldre neolitisk tid. In: Kulturhistoriska studier tillägnade Nils Åberg Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutvecklingen i östra mellansverige under senkvartär tid. I. Allmän översikt. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 66, pp Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i östra mellansverige under senkvartär tid. II. De baltiska strandbildningarna och stenåldersboplatsen vid Dammstugan nära Katrineholm. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 70, pp Vråkulturen. Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, Östra Vrå och Brokvarn. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar Hagtorp. En prekeramisk kvartsförande fångstboplats från tidig litorinatid. TOR, pp Uppsala Universitet Djupvik, eine Ostschwedische Fischersiedlung vom ende der Steinzeit. The Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala XL. 1963a. Land och vatten i forntiden. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 24, pp Uppsala. 1963b. Skuttungesjön. Ett bidrag till Dragbyområdets paleogeografi. Institute of Quaternary Geology, University of Uppsala, Octavio Series 22, pp Uppsala. Fornlämningarna 13 och 69, Hallunda, Botkyrka socken, Södermanland. Arkeologisk undersökning Del IV: Naturvetenskapliga rapporter och analyser Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport UV 1987:4, pp Forsberg, L Site Variability and Settlement Patterns. Archaeology and Environment 5. Umeå Universitet. Umeå. Forssander, J.-E Gropornerad megalitkeramik. Meddelanden från Lunds Universitets historiska museum, pp Fredsjö, Å Studier i Västsveriges äldre stenålder. Skrifter utgivna av Göteborgs arkeologiska museum. Göteborg. Fries, M Pollenanalytiska vittnesbörd om senkvartär vegetationsutveckling, särskilt skogshistoria, i nordvästra Götaland. Acta Phytogeographica Suecica 29. The Swedish Phytogeographical Society Vegetationsutveckling och odlingshistoria i Varnhemstrakten. En pollenanalytisk undersökning i Västergötland. Acta Phytogeographica Suecica 39. The Swedish Phytogeographical Society Studies of the sediments and the vegetational history in the Ösbysjö basins north of OIKOS 13:1, pp The Late Quaternary vegetation of Sweden. In: The plant cover of Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 50, pp The Swedish Phytogeographical Society Sedimentproppar och pollendiagram från sjön Erken, östra Mellansverige. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp Frödin, O En svensk pålbyggnad från stenåldern. Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening, pp Fromm, E Stockholmstraktens geologi. In: Stockholms stads stadsplanekontors generalplan för Stockholm 1952, pp Frykberg, Y., Lindgren, C. & Ekman, T Jägare eller bonde? Boplatsen Åby koloniområde. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998:45. Furingsten, A., Jonsäter, M. & Weiler, E. (eds) Från flintverkstad till processindustri. De första 9000 åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar Riksantikvarieämbetet. Gaillard, M.-J. (ed.) IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last years. Symposium at Höör, Sweden, May södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

11 LUNDQUA Report 27, pp Lunds Universitet. Lund. Gaillard, M.-J. & Berglund, B Land-use history during the last 2700 years in the area of Bjäresjö, southern Sweden. In: Birks, H., Birks, H. J. B., Kaland, P. E. & Moe, D. (eds). The Cultural Landscape. Past, present and future, pp Cambridge University Press. Cambridge. Gaillard, M.-J., Dearing, J. A., El-Daoushy, F., Enell, M. & Håkansson, H A multidisciplinary study of the lake Bjäresjön (S. Sweden): land-use history, soil erosion, lake trophy and lake-level fluctuations during the last 3000 years. Hydrobiologia 214, pp Junk. Geber, S. & Brask, S Torp och torpare i Grödinge. Del 1. Grödinge Hembygdsförening. Årsbok. Grödinge. de Geer, G Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden. Sveriges Geologiska Undersökning ser C no 161 a Stockholmstraktens kvartärgeologi. Sveriges Geologiska Undersökning Ba 12. Geissler, U. (ed.) Contributions to the knowledge of microalgae particularly diatoms. Beiheft zur Nova Hedwigia 100. Cramer in der Borntraeger-Verl.-Buchh. Berlin. Gillespie, J., Tupakka, S. & de Mille, C. (eds). On being first: Cultural Innovation and Environmental Consequences of First Peopling. 31 st Annual Chacmool Conference Proceedings. Calgary. Gustafsson, P. Manuscript. Boplatser och kvartsbrott vid Gladö bergtäkt. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2005:16. Göransson, H Neolithic Man and the Forest Environment around Alvastra Pile Dwelling. Theses and Papers in North-European Archaeology 20. Lund University Press. Lund. 1989a. Dags mosse Östergötlands förhistoriska kalender. Svensk Botanisk Tidskrift 83, pp Svenska botaniska föreningen. 1989b. Konstanter och variabler i det förhistoriska samhället en kommentar. Fornvännen 84, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Manuscript. Alvastra pile dwelling. Paleoethnobotanical studies. Göthberg, H Järnåldershus i sydvästra Uppland. TOR 22, pp Uppsala Universitet. Gramsch, B. (ed.) Mesolithikum in Europa. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15. Berlin. Granath Zillén, G Stenålder vid Masmobergets fot. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997: Besökt och återbesökt stenålders- och bronsåldersboplats vid Myrstugeberget. Väg 259. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2001:8. Manuscript. Område med kvartsbrott i Gladö. Arkeologisk förundersökning av raä 308:3. In: Gustafsson, P. & Granath Zillén, G. Gladö bergtäkt. Arkeologisk förundersökning. raä 298:1, 308:2, 308:3, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Granlund, E Landhöjningen i Stockholmstrakten efter människans invandring. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 50, pp Kungshamnsmossens utvecklingshistoria jämte pollenanalytiska åldersbestämningar i Uppland. Sveriges Geologiska Undersökning C De svenska högmossarnas geologi. Deras bildningshistoria, utvecklingshistoria och utbredning jämte sambandet mellan högmossbildning och försumpning. Sveriges Geologiska Undersökning C 373. Gräslund, B Sill och sillfiske i Östersjön under stenåldern. TOR XVII ( ), pp Uppsala Universitet Climatic Fluctuations in the Early Subboreal Period. A Preliminary Discussion. In: Königsson & Paabo (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Gren, L Att inventera stenåldersboplatser i åkermark exempel från Varaslätten och Falbygden i Västergötland. In: Arkeologi i Sverige. 1984, pp Riksantikvarieämbetet. Griffin, K Utgrävningarna på Helgeandsholmen. Analys av jordprover från sju båtar. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1982: Plant remains. In: Schia, E. (ed.) De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo, 5, pp Universitetsforlaget. Oslo. Grøn, O Studies in Settlement Patterns and Submarine Bogs: Results and Strategy for Further Research. In: Vermeersch, P. & van Peer, P. (eds). Contributions to the Mesolithic in Europe, pp Leuven University Press. Leuven. Gruber, G Åby elva undersökningar senare. En gropkeramisk boplats för flera mindre hushåll? Unpublished document. Stockholms Universitet. Gudelis, V. & Königsson, L.-K. (eds). The Quaternary History of the Baltic (Acta Universitatis Upsaliensis Symposia Annum Quingentesium Celebrantis 1). Uppsala Universitet. Uppsala. Gustafsson, P Gladö bergtäkt. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996:3. Gustafsson, P. & Granath Zillén, G. Manuscript. Gladö bergtäkt. Arkeologisk förundersökning. raä 298:1, 308:2, 308:3, Huddinge sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Gustafsson, P., Jakobsson Holback, T., Lindholm, P. & Runesson, H En gropkeramisk boplats och järnålderslämningar vid Lindskrog. Arlanda flygplats, tredje landningsbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2000:4. Gustafsson, S Ett försök inom experimentell arkeologi med förkolning av frön. Seminar paper. Umeå university. Hackens, T. (ed.) Coastal Estonia. Recent advances in environmental and cultural history. Conseil de l Europe. Rixensart. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 11

12 Hackens, T., Königsson, L.-K. & Possnert G. (eds) C Methods and Applications. A Symposium Dedicated to Ingrid Olsson on the Occasion of a Birthday. PACT 49. Conseil de l Europe. Rixensart. Hackens, T. & Miller, U. (eds) Geology and Palaeoecology for Archaeologists. PACT 24. European University Centre for Cultural Heritage. Ravello. Hafsten, U De senkvartaere strandlinjeforskyvningene i Oslotrakten belyst ved pollenanalytiske undersökelser. Norsk Geografisk Tidskrift XVI, pp Det Norske geografiske selskab. Hafsten, U Granskogens historie i Norge under opprulling. Blyttia 49, pp Norsk botanisk forening. Hafsten, U. & Solem, T Age, origin and palaeoecological evidence of blanket bogs in Nord-Trøndelag, Norway. Boreas 5, pp Hagberg, U. E The Archaeology of Skedemosse. The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities. Hagen, A Problemet omkring gropkeramisk kulturs homogenitet. Boplatsproblem vid Kattegatt och Skagerack. FYND, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Hahn, J Artefaktmorphologie I Grundbegriffe, Pseudoartefakten und Grundproduktion. Håkansson, S University of Lund Radiocarbon Dates XI, Radiocarbon 20:3, pp Yale University. Halén, O Fosfatkarteringsmetoden som instrument för områdesbestämning kring fast fornlämning. Seminar paper. Umeå University. Hallberg, F Fornborgar på Södertörn replipunkter i ett förhistoriskt försvar. Täljebygden, pp Kulturhistoriska föreningen i Södertälje. Hallgren, F Fågelbackens sociala och ekonomiska kontext under tidigneolitikum. In: Apel, J., Bäckström, Y., Hallgren, F., Lekberg, P., Olsson, E., Steineke, M. & Sundström, L. Fågelbacken och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. TOR 27:1, sid Uppsala Universitet Sociala territorier och exogamirelationer i senmesolitisk tid. TOR 28, pp Societas archaeologica Upsaliensis. Hallgren, F., Bergström, Å. & Larsson, Å Pärlängsberget, en kustboplats från övergången mellan senmesolitikum och tidigneolitikum. Arkeologisk undersökning av raä 143, Överjärna sn, Södermanland. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB 13. Upplands Väsby. Hallgren, F., Djerw, U., Gamrell, Å., af Geijerstam, M. & Steineke, M. Manuscript. Skogsmossen. En tidigneolitiks bo- och offerplats i norra Mellansverige. Rapport från Arkeologikonsult AB. Upplands Väsby. Hallgren, F., Djerw, U., af Geijerstam, M. & Steineke, M Skogsmossen, an Early Neolithic settlement site and sacrificial fen in the northern borderland of the Funnel-beaker Culture. TOR 29, pp Uppsala Universitet. Hallgren, F. & Possnert, G Pottery design and time. The pottery from the TRB site Skogsmossen in view of AMS-datings of organic remains on potsherds. TOR 29. Uppsala Universitet. Hallström, G Stenåldersboplatsen vid Återvall på Ingarön. Värmdö Skeppslags Fornminnesförenings Årsbok. Hammar, Th The development of the cultural landscape in the Hyndevad area, SW of Eskilstuna, southern middle Sweden. In: Königsson, L.-K. (ed.) Nordic Late Quaternary biology and ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The development of the cultural landscape in the Borsökna area, SW of Eskilstuna, NW Södermanland, central Sweden. In: Königsson, L.-K. (ed.) Dona Candolino. Striae 25, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Hammar, D. & Wikell, R Nyupptäckta stenåldersboplatser på Södertörn. In: Arkeologi i Sverige Ny följd 3, pp Riksantikvarieämbetet nyupptäckta stenåldersboplatser på Södertörn. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum. Hammarlund, A Fornborgar i Grödinge socken, Södermanland. Seminar paper, Stockholm University. Hårdh, B. (ed.) Trade and Exchange in Prehistory. Studies in honour of Berta Stjernquist. Acta Archaeologica Lundensia series in 8 No 16. Almqvist & Wiksell International. Harris, E Principles of Archaeological Stratigraphy. Studies in archeological science. Academic Press. London. Haselgrove, C., Millet, M. & Smith, I. (eds) Archaeology from the Ploughsoil. Studies in the Collection and Interpretation of Field Survey data. University of Sheffield. Sheffield. Hatch, F. H., Wells, A. K. & Wells, M. K Petrology of the Igneous Rocks. Textbook of Petrology I. Murby & Co. London. Haworth, E. & Lund, J. (eds) Lake sediments and environmental history. Leicester University Press. Leicester. Hayden, B. (ed.) Lithic Use-wear Analysis. Studies in Archaeology. Academic Press. New York. Head, L Cultural Landscapes and Environmental Change. Key issues in environmental change. Arnold, co-published with Oxford University Press. Hedenstierna, B Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. Geografiska Annaler Hedenström, A Preboreal shore displacement on central Södertörn peninsula, eastern middle Sweden. Quaternaria Ser. B 7. Stockholms Universitet. Hedenström, A. & Risberg, J Early Holocene shore-displacement in southern central Sweden as recorded in elevated isolated basins. Boreas 28, pp Heinrich, E. W Microscopic identification of minerals. New York. 12 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

13 Helskog, K Late Holocene sea-level changes seen from prehistoric settlements. Norsk geografisk tidskrift 32, pp Det Norske geografiske selskab. Helskog, K., Indrelid, S. & Mikkelsen, E Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Universitetets Oldsakssamling Årbok , pp Oslo. Hermansson, A. & Hermansson, R En statistisk typstudie av Folkarebygdens trindyxor. Unpublished document. Stockholms universitet. Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 1. Universitetsforlaget. Oslo. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 3. Universitetsforlaget. Oslo. Hicks, S. & Hyvärinen, V. P Sampling modern pollen deposition by means of Tauber traps : some considerations. Pollen et Spores 28:2, pp Laboratoire de palynologie. High, middle or low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology held at the University of Gothenburg 20 th 22 nd August Part 2, pp Åström. Göteborg. Hjelmquist, H Die älteste Geschichte der Kulturpflanzen in Schweden. Opera Botanica 1. Lunds botaniska förening Några växtfynd från Sveriges järnålder. Botaniska notiser. Lunds botaniska förening Beiträge zur Kenntnis der prähistorischen Nutzpflanzen in Schweden. Opera Botanica 47, pp Lunds botaniska förening Cereal impressions. In: Jaanusson, H. (ed.) The ancient monuments no 13 and 69 at Hallunda farm, Botkyrka parish, Södermanland. Part IV: Natural science reports and analyses. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1987:4. Hjärthner-Holdar, E Indikationer på tidig järnhantering i Sverige. In: Andrae, T., Hasselmo, M. & Lamm, K. (eds) år på 20 år, pp Riksantikvarieämbetet Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige. Aun 16. Uppsala Universitet. Uppsala. Hockey, B. J. & Rice, R. W. (eds) The Science of Ceramic Machining and Surface Finishing II. National Bureau of Standards. Gaithersburgh. Høeg, H. I En pollenanalytisk undersøkelse på Mindets tomt. In: Høeg, H. I. De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol 1: Feltet Mindets tomt, pp Universitetsforlaget. Oslo De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Vol 1: Feltet Mindets tomt. Universitetsforlaget. Oslo. Höglund, P Bergartsyxor från Atlantisk och Subboreal tid. Formvariation funktion. Seminar paper, Uppsala University. Hollender, A Om Sveriges nivåförändringar efter menniskans invandring. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 23. Holm, J., Olsson, E. & Weiler, E Kontinuitet och förändring i senneolitikum. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Huggert, A Flint also came from the East. Baudou, E. (ed.) Archaeology & Environment 2, pp Umeå Universitet. Hulthén, B On documentation of pottery. C W K Gleerup. Lund On thermal colour test. Norwegian Archaeological Review, no 9: On Ceramic Technology during the Scanian Neolithic and Bronze Age. Theses and Papers in North-European Archaeology 6. Akademilitteratur Porös neolitisk keramik. Årbok , pp Universitetets oldsakssamling The Karlsfält pottery. Acta Archaeologica. Vol. 54. Copenhagen Några tankar kring tidig respektive sen stridsyxkeramik. In: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds). Stridsøxetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle, pp Arkeologiska skrifter 1. Köpenhamn Some notes on ceramic production during the early Iron Age. Studien zur Sachsenforschung 6, pp Niedersächsisches Landesmuseum Hannover Ancient activities preserved in ceramic artefacts. In: Arwidsson, G (ed.). Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius. Pact 38, pp Pact Belgium. Rixensart The Alvastra pile dwelling pottery. An attempt to trace the society behind the sherds. Statens historiska museum, Monographs 5. Hulthén, B. & Janzon, G Keramik. Unpublished document. Stockholms universitet. Hulthén, B. & Welinder, S A Stone Age Economy. Theses and Papers in North-European Archaeology 11. Studentlitteratur. Lund. Huntley, B. & Birks, H. J. B An atlas of past and present pollen maps for Europe: years ago. Cambridge Unversity Press. Cambridge. Hustedt, F Die Süsswasser-flora Mitteleuropas. Heft 10: Bacillariophyta (Diatomeae). Jena. Huttunen, P Early land use, especially the slashand-burn cultivation in the commune of Lammi, southern Finland, interpreted mainly using pollen and charcoal analyses. Acta Botanica Fennica 113, pp Societas pro fauna et flora Fennica. Hvass, S. & Storgaard, B. (eds) Digging into the past. 25 years of archaeology in Denmark. The Royal Society of Northern Antiquaries & Jutland Archaeological Society. København. Hyenstrand, Å Igelstakomplexet. Stencil. Licentiate Thesis. Uppsala Centralbygd Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Studies in North-European Archaeology Fornminnesinventering, kulturminnesvård och arkeologisk samhällsforskning. Fornvännen 73, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 13

14 1979a. Arkeologisk regionindelning av Sverige. Riksantikvarieämbetet, Dokumentationsbyrån, Sektionen för fornminnesinventering. Unpublished document. 1979b. Ancient Monuments and Prehistoric Society. Riksantikvarieämbetet Dokumentationsbyrån Arbetshandlingar Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museer. Rapport raä 1984: Southern Sweden: an archaeological field of research. In: Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds). Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International Series 500, pp Oxford. Hyvärinen, H Absolute and relative pollen diagrams from northernmost Fennoscandia. Fennia 142. Societas geographica Fenniae Relative sea-level changes near Helsinki, southern Finland, during early Litorina times. Bulletin of the Geological Society of Finland 52:2, pp Interpretation of stratigraphical evidence of sealevel history. A Litorina site near Helsinki, southern Finland. In: Aartolahti, T. & Eronen, M. (eds). Studies on the Baltic shorelines and sediments indicating relative sea-level changes : proceedings of the Symposium of INQUA subcommission on shorelines of Northwestern Europe held at the Lammi biological station 13 th September Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III, pp International Union for Quaternary Research The Mastogloia stage in the Baltic Sea history: Diatom evidence from southern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland 56:1 2, pp Indreko, R Die mittlere Steinzeit in Estland. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 66. Indrelid, S Hein 33 en steinalderboplass på Hardangervidda. Acta Universitatis Bergensis. Series humaniorum litterarum. Årbok för Universitetet i Bergen. Humanistisk serie. Bergen Mesolitiske tilpassningsformer i høyfjellet. Stavanger Museums årsbok 1972, pp Ingmar, T Sjöavsnörningar från aktualgeologiska synpunkter. En översikt. University of Lund, Department of Quaternary Geology Report 3, pp Lund. Ingmar, T. & Willén, T Utålskedjan. Naturinventering av ett vattensystem i Norrtälje kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län nr 13. Iregren, E. & Liljekvist, R. (eds) Faunahistoriska studier tillägnade Johannes Lepiksaar. University of Lund, Institute of Archaeology, Report series 33. Lund. Isedal, E Stenåldersboplatserna i Hall och Tofta socknar på Gotland. En analys av yxmaterialet. Seminar paper. Stockholm University. Iversen, J Landnam i Danmarks stenalder. Danmarks geologiska undersøgelse II rekke 66. København. Jaanits, L Hat Estland im Neolithikum Verbindungen zu Schweden gehabt? Studia Baltica Stockholmiensis 1/1985, pp Stockholms Universitet. Jaanusson, H Hallunda. A Study of Pottery from a Late Bronze Age Settlement in Central Sweden. The Museum of National Antiquities, Stockholm Studies 1. (ed.) The ancient monuments no 13 and 69 at Hallunda farm, Botkyrka parish, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1987:4. Jakobsson, M Optokabel Flen-Eriksberg. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1993: Arkeologisk förstudie till Översiktsplan 97. Riks antikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1997:37. Jankavs, P Projektet Bebyggelse och markanvändning i Västsverige före nutid. Symposierapport, Göteborg oktober GOTARC serie C, Arkeologiska skrifter 1. Göteborg. Janzon, G Gotlands mellanneolitiska gravar. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North European Archaeology Stenredskap med skaftränna indikation på tidig metallurgi? Jernkontorets bergshistoriska utskott H Early Nonferrous Metallurgy in Sweden. In: Maddin, R. (ed.) The Beginning of the Use of Metals and Alloys, pp MIT Press. Cambridge, Mass. Järnefors, B Beskrivning till jordartskarta över Uppsalatrakten. Sveriges Geologiska Undersökning. Serie Ba No 15. Jennbert, K., Larsson, L., Petré, R. & Wyszomirska-Werbart, B. (eds) Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg. Acta Archeologica Lundensia Series in Almqvist & Wiksell International. Lund. Jensen, E. S Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops. Acta Agriculturae Scandinavica 41. Jessen, K Archaeological dating in the history of North Jutlands vegetation. Acta Archaeologica 5, pp Jørgensen, G Medieval plant remains from the settlements in Møllergade 6. In: Jørgensen, G. Analyses of medieval plant remains, textiles and wood from Svendborg, pp The archaeology of Svendborg, Denmark 4. Odense University Press. Odense Analyses of medieval plant remains, textiles and wood from Svendborg. The archaeology of Svendborg, Denmark 4. Odense University Press. Odense. Johansen, A. B Høyfjellsfunn ved Lærdalsvassdraget I. Universitetsforlaget. Bergen En debatt om bevarande och kunskapsproduktion. Fornvännen 80, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Johansen, B Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap. Stockholm studies in archaeology 14. Stockholms universitet. Johansen, E Kyst(fangst)boplassenes strandbundenhet og strandlinjekronologien. Boplatsproblem vid Kattegatt och Skagerack. FYND, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. 14 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

15 Johansson, A. D Barmose-gruppen. Præboreale bopladsfund i Sydsjælland. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus. Jonsäter, M Äldre stenålder. In: Furingsten, A. Jonsäter, M. & Weiler, E. (eds). Från flintverkstad till processindustri. De första åren i Västsverige speglade av UV Västs undersökningar , pp Riksantikvarieämbetet. Jonsson, L From wild boar to domestic pig a reassessment of Neolithic swine of North-Western Europe. In: Königsson, L.-K. (ed.) Nordic Late Quaternary Biology and Ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The vertebrate faunal remains from the late Atlantic settlement Skateholm in Scania, south Sweden. In: Larsson, L. (ed.) The Skateholm Project 1. Man and environment. Interdisciplinary studies, pp Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 79. Jonsson, R. Manuscript. Preliminär osteologisk analys av benmaterial från Överåda, Trosa lns, Södermanland. shm Jowsey, P. C An improved peat sampler. New Phytologist 65, pp Blackwell Scientific Publications Ltd. Kaelas, L Pitted Ware Culture the Acculturation of a Food-gathering Group? In: de Laet, S. (ed.) Acculturation and Continuity in Atlantic Europe mainly during the Neolithic period and the Bronze Age, pp De Tempel. Brugge. Kaland, P. E., Kryzwinski, K. & Stabell, B Radiocarbon dating of transitions between marine and lacustrine sediments and their relation to the development of lakes. Boreas 13, pp Kaliff, A., Carlsson, T., Molin, F. & Sundberg K Mörby. Östergötlands äldsta boplats. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1997:38. Karlsson, S Vegetationshistoria från Vibyområdet, Närke. Från bergslag och bondebygd 45, pp Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. Örebro. Karlsson, S., Risberg, J. & Miller, U South-central Sweden. Type region S-h, fissure-valley landscape of Södermanland and Uppland. I: Berglund, B. E., Birks, H. J. B., Ralska-Jasiewiczowa, M. & Wright, H. E. (eds). Palaeoecological events during the last years. Regional syntheses of palaeoecological studies of lakes and mires in Europe. John Wiley & Sons. Chichester. Kars, E., Kars, H. & McDonnell, R. D Greenstone Axes from Eastern Central Sweden: a Technological- Petrological Approach. Archaeometry 34, pp Oxford University. Karsten, P Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archeologica Lundensia. Series in 8 o, 23. Lunds Universitet. Lund. Keeley, H. C. M. (ed.) Environmental Archaeology: A regional Review, 2. Historic Buildings and Monuments Commission for England, Occasional paper 1. Department of the environment. London. Kihlstedt, B Senneolitikum i Fänsåker, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1994: Neolitiseringen i östra Mellansverige några reflektioner med utgångspunkt från nya 14 C-dateringar. In: Bratt, P. (ed.) Stenålder i Stockholms län, pp Stockholms läns museum Östra Mellansverige. Neolitiseringen i Syd-, Väst- och Mellansverige social och ideologisk förändring. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Sydoch Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp a. Boplats och järnframställningsplats vid Sågebol. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: b. Björnkällan en senmesolitisk skärgårdslokal i södra Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998: Boplats och gravar från tidigneolitikum vid Östra Vrå. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2006:7. Kihlstedt, B. & Lindgren, C Att vara beredd på det oväntade Reflexioner utifrån några tidigneolitiska fyndplatser. In: Andersson, K., Lagerlöf, A. & Åkerlund, A. (eds). Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 27, pp Kihlstedt, B. & Olsson, E Tidig- och mellanneolitikum på Korsnäsboplatsen. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 2000:6. Kindgren, H Stenålder vid Tranornas sjö. Populär arkeologi 2, pp Västergötlands fångststenålder. In: Behre, G. & Wegraeus, E. (eds). Västergötlands äldre historia, pp Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum. Vänersborg Kambrisk flinta och etniska grupper i Västergötlands senmesolitikum. In: Browall, H., Persson, P. & Sjögren, K.-G. (eds). Västsvenska stenåldersstudier. GOTARC Serie C, Arkeologiska skrifter 8, pp Göteborgs Universitet. Göteborg. Kirchner, H. P., Gruver, R. M. & Richard, D. M Fragmentation and Damage Penetration during Abrasive Machining of Ceramics. In: Hockey, B. J. & Rice, R. W. (eds). The Science of Ceramic Machining and Surface Finishing II. National Bureau of Standards. Gaithersburgh. Kjellén, E. & Hyenstrand, Å Hällristningar och bronsålderssamhälle i sydvästra Uppland. Upplands fornminnesförenings tidskrift 49. Kjemperud, A Late Weichselian and Holocene shoreline displacement in parts of Tröndelag, central Norway. University of Oslo, Department of Geology. Oslo. Klackenberg, H Kontinuitet och kolonisation i den medeltida bebyggelsen på norra Södertörn. Seminar paper, Stockholm University. Knape, A. & Ericson, P. G. P Stora Förvar kontinuitet och förändring i ett resursutnyttjande. Gotländskt Arkiv, pp Föreningen Gotlands fornvänner. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 15

16 Knutsson, H. & Taffinder, J Microwear traces on porphyry and hälleflint. Preliminary results of experiments. Early Man News 9 11/1 2, pp International Union for Quaternary research. Knutsson, K Making and using stone tools. The analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. AUN 11. Uppsala Universitet. Uppsala. Knutsson, K., Lekberg, P Utgrävningsmetod vid Fågelbacken 1993 och In: Lekberg, P. (ed.), Fågelbacken ett fornlämningskomplex i östra Västmanland. Del 1. Slutundersökningsrapport från Arkeo logikonsult AB. Upplands Väsby. Knutsson, K., Lindgren, C., Hallgren, F. & Björck N The Mesolithic in Eastern Central Sweden. In: Boaz, J. (ed.) The Mesolithic of Central Scandinavia. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter Ny rekke Nr 22, pp Oslo. Königsson, L.-K Sju Riddares träsk. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 91, pp (ed.) Nordic Late Quaternary biology and ecology. Striae 24. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. (ed.) Dona Candolino. Striae 25. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala Annan flinta. TOR , pp Uppsala Universitet. Königsson, E.-S., Lepiksaar, J. & Königsson, L.-K Stenåldersboplatsen i Alby på Öland. Fornvännen 66, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds) Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14. Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H Korsmos ogräsplanscher. LT. Kozlowski, S. (ed.) The Mesolithic in Europe. Warsaw University Press. Warsaw. Kristiansen, K. & Paludan-Müller, C. (eds) New Directions in Scandinavian Archaeology. Studies in Scandinavian Prehistory and Early History 1. Copenhagen. Krohn, S Folk og Forsvar. In: De første nordmenn, pp Schibsted. Oslo. Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S Svensk flora. Fanerogamer och ormbunksväxter. Esselte Herzog. Uppsala. Kromer, B., Rhein, M., Bruns, M., Schoch-Fischer, H., Munnich, K. O., Stuiver, M. & Becker, B Radiocarbon Calibration Data for the 6 th och 8 th Millenia BC. Radiocarbon 28, pp Yale University. Krzywinski, K. & Kaland, P. E Bergen from Farm to Town. In: Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 1, pp Universitetsforlaget. Oslo. Krzywinski, K., Fjelldal, S. & Soltvedt, E.-C Recent palaeoethnobotanical work at the medieval excavations at Bryggen, Bergen, Norway. In: Proudfoot, B. (ed.) Site, Environment and Economy B.A.R. International series 173, pp Oxford. Krzywinski, K. & Soltvedt, E.-C A Medieval brewery at Bryggen, Bergen. In: Herteig, A. (ed.) The Bryggen Papers. Supplementary series 3, pp Universitetsforlaget. Oslo. Kulturhistoriska studier tillägnade Nils Åberg Kyhlberg, O., Åkerlund, A. & Svensson, K Arkeologiska utredningar och förundersökningar för vem? Kulturminnesvård 1988/4, pp Riksantikvarieämbetet. Kyhlberg, O., Göthberg, H. & Vinberg, A. (eds) Hus och gård i det förurbana samhället. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 14, pp de Laet, S. J. (ed.) Acculturation and Continuity in Atlantic Europe mainly during the Neolithic period and the Bronze Age. De Tempel. Brugge. Lahtiperä, P. Manuscript. Benmaterialet från boplats 702 Stora Vika, Sorunda socken, Södermanland. shm Lamm, K How to carry out rescue operations in the most profitable way, both economically and scientifically. In: Trotzig & Vahlne (eds). Archaeology and Society. Large scale rescue operations their possibilities and problems. ICAHM report 1, pp Nordic secretariate of ICAHM. Lannerbro, R Implements and rock materials in the prehistory of Upper Dalarna. Early Norrland 4. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Larsen, K. A Bornholm i Ældre Jernalder. Aarbøger København. Larsson, C Fosfatundersökning. Unpublished document. Lund University. Larsson, L Ageröd 1:B-1:D. A Study of Early Atlantic Settlement in Scania. Acta Archaeologica Lundensia Series in 4 o 12. Liber läromedel/gleerup. Lund En 7000-årig sydkustboplats. Nytt om gammalt från Skateholm. Limhamniana Limhamns museiförening Segebro. En tidigatlantisk boplats vid Sege ås mynning. Malmöfynd 4. Kultur Malmö Mesolithic settlement on the sea floor in the Strait of Öresund. In: Masters, P. M. & Fleming, N. C. (eds). Quaternary coastlines and marine archaeology, pp Academic Press. London Some aspects of cultural relationship and ecological conditions during the late Mesolithic and early Neolithic. In: Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. & Sjøvold, T. (eds). Theoretical approaches to artefacts, settlement and society. Studies in honour of Mats P. Malmer. B. A. R. Internat. Series 366, pp Oxford. 1988a. Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Signum. Lund. 1988b. The Skateholm Project 1. Man and environment. Interdisciplinary studies. Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 79. Almqvist & Wiksell International Brandopfer. Der frühneolitische Fundplatz Svartskylle im südlichen Schonen, Schweden. Acta Archaeologica 59 (1988), pp södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

17 (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24. Almqvist & Wiksell International. Larsson, L., Callmer, J. & Stjernquist, B. (eds) The Archaeology of the Cultural Landscape. Fieldwork and Research in a South Swedish Rural Region. Acta Archaeologica Lundensia Series in 4 No 19. Almqvist & Wiksell. Larsson, M Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster. Liber förlag/gleerup. Malmö Stenåldersjägare vid Siljan. En atlantisk boplats vid Leksand. Fornvännen 89, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Svintuna, en gropkeramisk boplats med hyddlämning. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping, rapport 1995:8. Linköping Mesolitiska och senneolitiska boplatser vid Högby i Östergötland. Bosättningsmönster och materiell kultur. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping rapport 1996:35. Larsson, L., Kindgren, H., Knutsson, K., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (eds) Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm Oxbow. Oxford. Larsson, M., Lindgren, C. & Nordqvist, B Regionalitet under mesolitikum. Från senglacial tid till senatlantisk tid i Syd- och Mellansverige. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Larsson, M. & Olsson, E. (eds) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 23. Larsson, T. B. & Lundmark, H. (eds) Approaches to Swedish Prehistory. B. A. R. International series 500. Oxford. Lekberg, P. Manuscript Fågelbacken ett fornlämningskomplex i östra Västmanland. Del II. Lämningar från mellanneolitikum, senneolitikum och järnålder undersökta Lempiäinen, T Plant remains from the ancient lake Mätäjärvi in Turku, SW Finland. In: Edgren, T. & Jungner, H. (eds). Proceedings of the third Nordic Conference on the application of scientific methods in archaeology : Mariehamn, Åland, Finland, 8 11 October 1984, ISKOS 5, pp Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Lepiksaar, J Djurrester från den mellanneolitiska (gropkeramiska) boplatsen vid Äs, Romfartuna sn, Västmanland. In: Löfstrand, L. Yngre stenålderns kustbundna boplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. AUN 1. Uppsala Die Frühesten Haustiere der Skandinavischen Halbinsel, insbesondere in Schweden. In: Nobis, G. (ed.) Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil IX Der Beginn der Haustierhaltung in der Alten Welt, pp Böhlau Verlag, Köln The Holocene History of Theriofauna in Fennoscandia and Baltic Countries. In: Königsson, L.- K. (ed.) Nordic Late Quaternary Biology and Ecology. Striae 24, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala. Lidén, K Prehistoric diet transitions. An archaeological perspective. Theses and Papers in Scientific Archaeology 1. Lidström Holmberg, C Flatenprojektet Förmedling av experimentell arkeologi på ett museum. Rapport 2. Statens historiska museum/institutionen för arkeologi Uppsala universitet. Liedberg Jönsson, B The late Weichselian macrofossil flora in western Skåne, southern Sweden. LUN- DQUA Thesis 24. Lunds Universitet. Lund. Liedgren, L Iron Age settlements in Hälsingland, Northern Sweden. In: Baudou, E. (ed.) Papers in northern archaeology. Archaeology and Environment 2, pp Umeå Universitet. Umeå. Liivrand, E Biostratigraphy of the pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Department of Quaternary Research. Report 19. Lindahl, A Information through sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania. Lund studies in Medieval archaeology 3. Lunds Universitet. Lund. Lindahl, A. & Olausson, D Från Bjäresjö till Buhera. In: Jennbert, K., Larsson, L., Petré, R & Wyszo mirska-werbart, B. (eds). Regions and reflections. In honour of Märta Strömberg, pp Acta archeologica Lundensia Series in 8 No 20. Almqvist & Wiksell International. Lund. Lindblom, I Former for økologisk tilpasning i Mesolitikum, Østfold. Universitetets oldsaksamlings Årbok , pp Oslo Universitet. Lindgren, C En nyupptäckt stenåldersboplats i Östergötland. Arkeologi i Sverige Ny följd 1, pp Riksantikvarieämbetet Prehistoric quartz quarries and quarring in Eastern Middle Sweden. Archaeologia Polona 33, pp Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1996a. Kvarts som källmaterial exempel från den mesolitiska boplatsen Hagtorp. TOR 28, pp Uppsala Universitet. 1996b. Järnåldersgravar i Nolinge, Grödingebanan. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1996: Människor och kvarts. Sociologiska och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige. Stockholm studies in archaeology 29 & Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 54. Lindgren, C. & Lindholm, P En mesolitisk boplats vid Jordbro industriområde. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt, rapport 1998:73. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 17

18 Lindgren, C. & Nordqvist, B Lihultyxor och trindyxor. Om yxor av basiska bergarter i östra och västra Sverige under mesolitikum. In: Larsson, M. & Olsson, E. (eds). Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23, pp Lindholm, P Kvartsbrott vid Norrskogen. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:7. Lindholm, P. & Runesson, H Trindyxor i Norrland och Dalarna. Unpublished document. Umeå University. Lindholm, P. & Schierbeck, A Gärdselbäcken en gropkeramisk kvartsbrytningsplats? Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:18. Lindman, G Fornborgsundersökningar på Orust. Bohuslän. Årsbok 1986, pp Bohusläns hembygdsförbund & Bohusläns museum Lavkronologi som dateringsmetod i arkeologi. Småskrifter utgivna av Bohusläns museum Nr 22. Bohusläns museum. Uddevalla Fornborgarna som tecken på orostider. FYND 2/89, pp Göteborgs arkeologiska museum & Fornminnesföreningen i Göteborg. Lindqvist, S Från Nerikes sten- och bronsålder. Meddelanden från Örebro läns museum. Örebro En uppländsk gårdsanläggning från stenåldern. Fornvännen 11, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Lindström, J Gläntan. Dödshuset från stridsyxetid. Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 63. Löfstrand, L Västmanlands stenålder. Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 46, pp Västerås Yngre stenålderns kustboplatser. Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. AUN 1. Uppsala Universitet. Uppsala. Lorin, O Ett fornborgsprojekt i Rekarnebygden. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport raä 1985:6. Luho, V Die Suomusjärvi-Kultur. Die mittel- und spätmesolitische Zeit in Finnland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 66. Finska fornminnesföreningen. Helsinki. Lundegårdh, P. H., Lundqvist, J. & Lindström, M Berg och jord i Sverige. Almqvist & Wiksell. Uppsala. Lundqvist, G Drag ur Stockholmstraktens hydrografi. Ymer 50, pp Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Lundqvist, J The interglacial deposit at the Leveäniemi mine, Svappavaara, Swedish Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning C Beskrivning till jordartskarta över Jämtlands län. Sveriges Geologiska Undersökning Ca De olika jordarternas utbredning i Sverige. In: Lundegårdh, P. H., Lundqvist, J. & Lindström, M. Berg och jord i Sverige, pp Almqvist & Wiksell. Uppsala Beskrivning till jordartskarta över Västernorrlands län, och förutvarande Fjällsjö k:n. Sveriges Geologiska Undersökning Ca Sediments and soils. In: Hackens, T. & Miller, U. (eds). Geology and Palaeoecology for Archaeologists. PACT 24, pp European University Centre for Cultural Heritatage. Ravello. Lundström, I Naturvetenskapligt provmaterial arkeologisk källkategori fyndfördelningsproblem. Museiarkeologi 2. Statens historiska museum. Lundström, I. & J.-R. Næss, Arkeologin skapar själv sina källor. Museiarkeologi 1. Statens historiska museum. Macphail, R. I A review of Soil Science in archaeology in England. In: Keeley, H. C. M. (ed.) Environmental Archaeology: A regional Review, 2. Historic Buildings and Monuments Commission for England, Occasional paper 1, pp Department of the environment. London. Maddin, R. (ed.) The Beginning of the Use of Metals and Alloys. MIT Press. Cambridge, Mass. Madsen, T Comments on Early Agriculture in Scandinavia. Norwegian Archaeological Review 18:1 2, pp Universitetsforlaget. Magnusson, E Pollen-analytical investigations at Tåkern, Dagsmosse and the neolithic settlement at Alvastra, Sweden. Sveriges Geologiska undersökning C 597. Magri, D Interpreting long-term exponential growth of plant populations in a year pollen record from Valle di Castiglione (Roma). New Phytologist 112, pp Blackwell Scientific Publications Ltd. Malmer, M Jungneolithische Studien. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 2. Lund The correlation between definitions and interpretations of neolithic cultures in northwestern Europe. Palaeohistoria 12, pp Rijksuniversiteit te Groningen Om den gropkeramiska kulturens väsen. In: Bonde-Veidemann, Bofast-Ikke bofast i nordisk forhistorie. Tromsø Museums Skrifter XIV, pp Tromsø Stridsyxekulturen i Sverige och Norge. Liber. Lund Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad. Fornvännen 73, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Mangerud, J., Andersen, S. Th., Berglund, B. & Donner, J Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas 3, pp Martin, E. (ed.) Protection and evolution of seacoasts. Tallinn. Masters, P. M. & Fleming, N. C. (eds) Quaternary coastlines and marine archaeology. Academic Press. London. Mathiassen, M. J Om Mullerup Mose og Mullerup-kulturen. Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XXIX, pp södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

19 Matiskainen, H Studies on the Chronology, Material Culture and Subsistence Economy of the Finnish Mesolithic, BP. ISKOS 8. Helsingborgs Universitet. Helsinki Discrepancies in deglaciation chronology and the appearance of man in Finland. In: Larsson, L. (ed.) The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 No 24, pp Almqvist & Wiksell International. Meadows, M. E Biogeography: changing places, changing times. Progress in Physical Geography 23, pp Meinander, C. F Die Kiukaiskultur. SMYA FFT 53. Helsinki Kolsvidja. SMYA FFT 58. Helsinki. Mejdahl, V Thermoluminescence dating: A thermoluminescence technique for beta-ray dosimetry. In: Aitken, M. J. & Mejdahl, V. A specialist seminar on thermoluminescence dating. PACT 2, pp Conseil de l Europe. Strassbourg A survey of archaeological samples dated in Risø-M-2807, Risø National Laboratory. Roskilde Thermoluminescence dating: possibilities and limitations. 4 th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology. Norwegian Archaeological Review 23:1 2, pp Universitetsforlaget. Meschke, C Årets reform. Kulturminnesvård 1988/5, pp Riksantikvarieämbetet. Midgley, M The TRB culture. The first farmers on the North European plain. Edinburgh University Press. Edinburgh. Mikkelsen, E. 1975a. Frebergsvik. Et mesolitisk boplassområde ved Oslofjorden. Universitetets Oldsaksamlings skrifter, ny rekke no 1. Oslo. 1975b. Mesolithic in South-eastern Norway. Norwegian Archaeological Review 8:1, pp Universitetsforlaget Fra jeger til bonde. Utviklingen av jordbrukssamfunn i Telemark i steinalder og bronsealder. Universitetet i Oslo. Oslo. Miller, U Diatom floras in the interglacial sediments at Leveäniemi. In: Lundqvist, J. The interglacial deposit at the Leveäniemi mine, Svappavaara, Swedish Lappland. Sveriges Geologiska Undersökning C 658, pp Belägg för en subboreal transgression i Stockholmstrakten. In: Rapport från diatomésymposium. University of Lund, Department of Quaternary Geology Report 3, pp Lund Diatom analysis. A method of reconstructing changes in sedimentation environment. PACT 9, pp a. Shore Displacement and Coastal Dwelling in the Stockholm Region during the past 5000 years. Annales Academie Scientiarum Fennicae, A III 134, pp Helsinki. 1982b. Strandförskjutningens betydelse för val av boplats. Landhöjning och kustbygdsförändring. Nordiskt Symposium, Luleå, Symposiepublikation 1, pp Högskolan i Luleå. Luleå Ecology and Palaeoecology of Brackish Water Diatoms with Special Reference to the Baltic Basin. In: Ricard, M. (ed.) Proceedings of the Eighth International Diatom Symposium, pp Koeltz Scientific Books. Koenigstein Type Region SL Eastern Svealand. Regional synthesis. In: Gaillard, M.-J. (ed.) IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last years. Symposium at Höör, Sweden, May LUNDQUA Report 27, pp Lunds Universitet. Lund Geology and environmental history of the Stockholm region as shown at the museum of Medieval Stockholm, Helgeandsholmen. In: Hackens, T. & Miller, U. (eds). Geology and palaeoecology for archaeologists. PACT 24, pp European Centre for Cultural Heritage. Ravello Environmental history: an interdisciplinary field of science. In: Arwidsson, G. (ed.) Sources and resources. Studies in honour of Birgit Arrhenius, pp Pact Belgium. Rixensart. Miller, U. & Hedin, K The Holocene development of landscape and environment in the south-eastern Mälaren valley, with special reference to Helgö. Excavations at Helgö XI. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Miller, U., Modig, S. & Robertsson, A.-M The Yttersel Dwelling Site: Method Investigations. Early Norrland 12, pp Miller, U. & Risberg, J Environmental changes, mainly eutrophication, as recorded by fossil siliceous micro-algae in two cores from the uppermost sediments of the north-western Baltic. In: Geissler, U. (ed.) Contributions to the knowledge of microalgae particularly diatoms. Beiheft zur Nova Hedwigia 100, pp Cramer in der Borntraeger-Verl.-Buchh. Berlin. Miller, U. & Robertsson, A.-M Biostratigraphical studies in connection with the excavations of the Neolithic dwelling site at Korsnäs, south-west of Unpublished document. Riksantikvarieämbetet Biostratigraphical investigations in the Anundsjö region, Ångermanland, Northern Sweden. Early Norrland 12, pp Current biostratigraphical studies connected with archaeological excavations in the Stockholm region. In: Königsson, L.-K. & Paabo, K. (eds). Florilegium Florinis Dedicatum. Striae 14, pp Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria. Uppsala The Helgeandsholmen excavation: An outline of biostratigraphical studies to document shore displacement and vegetational changes. In: Olsen, O. & Mejdal, V. (eds). Second Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Helsingør PACT 7, pp Council of Europe. Strasbourg. (eds) Proceedings of the Nordic Diatomist Meeting Stockholm USDQR report 12. Stockholms Universitet. södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden 19

20 Miller, U. & Wenner, C. G On the occurence of Alnus in a coastal region. In: Wenner, C. G. Comparison of varve chronology, pollen analysis and radiocarbon dating. Including an investigation of A as a synchronous level in Sweden. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Contributions in Geology 18:3, pp Modig, S Rapport över mineralogisk undersökning av keramiskt gods från Korsnäs, Grödinge kommun, Stockholms län. Sveriges Geologiska undersökningar. Moe, D The post-glacial immigration of Picea abies into Fennoscandia. Botaniska notiser 123, pp Lunds botaniska förening Identification key for trilete microspores of Fennoscandian Pteridophyta. Grana 14, pp Taylor & Francis. Mogren, M. & Påhlsson, I Svalan, ett medeltida Uppsalakvarter. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV 1983:1. Mogren, M. & Svensson, K. (eds) Bondeplågarens borg. Riksantikvarieämbetet i sammarbete med Borlänge Kommun & Dalarnas museum. Møhl, U Oversigt over dyreknoglerne fra Ølby Lyng. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, pp Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Mölder, K. & Tynni, R Über Finnlands rezente und subfossile Diatomeen I VII. Comptes Rendus de la Société géologique de Finland. N:o XXXIX, (1967), Bulletin of the Geological Society of Finland 40, (1968), 41, (1969), 42, (1970), 43, (1971), 44, (1972), 45, (1973). Möller, H. & Stålhös, G Beskrivning till geologiska kartbladet Stockholm SV. Sveriges Geologiska Undersökning, serie Ae, No 4. Moore, J. & Keene, A. (eds) Archaeological Hammers and Theories. Academic Press. New York. Moore, P. D. & Webb, J. A An illustrated Guide to Pollen Analysis. Hodder and Stoughton. London. Moore, P. D., Webb, J. A. & Collinson, N. E Pollen analyses. Second edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford. Mörkfors, G. & Ullén, I Botkyrka: kulturmiljöinventering, del I och II av kulturminnesvårdsprogram. Tumba. Mörner, N. A Late-Quaternary sea-level changes in north-western Europe: a synthesis. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 100, pp Mörner, N. A. & Adams, J. (eds) Palaeoseismicity and Neotectonics. Tectonophysics 163. Elsevier. Amsterdam. Mörner, N. A., Somi, E. & Zuchiewicz, W Neotectonics and palaeoseismicity within the Stockholm intracratonal region in Sweden. In: Mörner, N. A. & Adams, J. (eds). Palaeoseismicity and Neotectonics. Tectonophysics 163, pp Elsevier. Amsterdam. Mullins, C. E Magnetic susceptibility of the soils and its significance in soil science: a review. Journal of Soil Science 28, pp Clarendon Press. Munsell, A.-H Munsell book of color. Pocket ed. Baltimore. Munthe, H Litorinahavet, Clypeushavet och Limneahavet. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 53, pp Om Nordens, främst Balticums senkvartära utveckling och stenåldersbebyggelse. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 3:e ser, bd 19, no 1. Mutikainen, M Boplatslämningar vid Malmtorp. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport 1998:108. Myhre, B Kulturlandskap og sosial organisasjon. In: Jankavs, P. Projektet Bebyggelse och markanvändning i Västsverige före nutid. Symposierapport, Göteborg oktober GOTARC serie C, Arkeologiska skrifter 1. Göteborg. Myrdal, J Elisenhof och järnålderns boskapsskötsel i nordvästeuropa. Fornvännen 79, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa). Nathorst, A. G Om några arktiska växtlämningar i sötvattenslera vid Alnarp i Skåne. Lunds Universitets Årsskrift 7:9. Neander, K. Manuscript. Odlaren en mesolitisk slagplats. Arkeologisk undersökning av raä 604, Kloster sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet. UV Stockholm, rapport. Nerman, B Östergötlands stenålder. Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening, pp Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland. Fornvännen, pp Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (kvhaa) Knut Stjerna och hans seminarium för utforskningen av Sveriges stenålder. Lychnos , pp Lärdomshistoriska samfundet. Uppsala. Nielsen, A.-L Hus i Mälardalen från yngre bronsålder romersk järnålder. Försök till funktionsanalys. Unpublished document. Stockholm University. Nielsen, P. O De første bønder. Nye fund fra den tidligste tragtbægerkultur ved Sigersted. Aarbøger 1984, pp Nielsen, S Den grubekeramiske kultur i Norden samt nogle bemærkninger om flaekkepilespidserne fra Hesselø. Antikvariske studier 3, pp Fredningsstyrelsen. København Om stridsøksekulturens erhvervsformer med særligt henblik på jagt og fiskeri. In: Adamsen, C. & Ebbesen, K. (eds). Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning fra et symposium X 1985 i Vejle. Arkeologiska skrifter 1, pp Københavns Universitet. København. Nilsson, C Förundersökningar nödvändiga i östra Mellansverige. Arkeologi i Sverige 1981, pp Riksantikvarieämbetet. Nilsson, E Haningebygdens geologiska utveckling och äldsta bebyggelse. Haningebygden 7. Haninge hembygdsgille Södra Sveriges senkvartära historia. Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar Fjärde serien. Band 12. Nr 1. Almqvist & Wiksell. 20 södertörn interdisciplinary investigations of stone age sites in eastern middle sweden

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idésamhällsstudier UMEÅ UNIVERSITY Department of Historical, Philosophical and Religious studies i Tryckt

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Kurslitteratur Fortsättningskurs i arkeologi (30 hp) AE 1222. Nätbaserad halvfartskurs, HT 12 VT 13

Kurslitteratur Fortsättningskurs i arkeologi (30 hp) AE 1222. Nätbaserad halvfartskurs, HT 12 VT 13 Institutionen för historiska studier Kurslitteratur Fortsättningskurs i arkeologi (30 hp) AE 1222. Nätbaserad halvfartskurs, HT 12 VT 13 Kursansvarig: Tony Axelsson Kurslitteraturen är generellt uppdelad

Läs mer

Miljöarkeologiska Laboratoriets verksamhetsberättelse för 2008

Miljöarkeologiska Laboratoriets verksamhetsberättelse för 2008 Miljöarkeologiska Laboratoriets verksamhetsberättelse för 2008 Året som gått. Flyttbestyr Från KBC till Humanisthuset Efter intensiva veckor (eg. månader) av flytt och installation i nya lokaler i början

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

1973 1973a. Jönstorpsfyndet. Ett offerfynd från yngre bronsålder. Ale historisk tidskrift för Skåneland 1973:1, 15-26. 1973b.

1973 1973a. Jönstorpsfyndet. Ett offerfynd från yngre bronsålder. Ale historisk tidskrift för Skåneland 1973:1, 15-26. 1973b. 1973 1973a. Jönstorpsfyndet. Ett offerfynd från yngre bronsålder. Ale historisk tidskrift för Skåneland 1973:1, 15-26. 1973b. Problems of the Mesolithic Based upon the Finds from the Raised Bog Ageröds

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Chapter 18 The Kyrktorp Site

Chapter 18 The Kyrktorp Site Södertörn Interdisciplinary Investigations of Stone Age Sites in Eastern Middle Sweden Chapter 18 The Kyrktorp Site Eva Olsson, Urve Miller and Jan Risberg The Swedish National Heritage Board The Contract

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Våtmarksarkeologiska undersökningar i Malmö på senare år Hammarstrand Dehman, Karina Fornvännen 2009(104):1, s. [1]-16 : ill.

Våtmarksarkeologiska undersökningar i Malmö på senare år Hammarstrand Dehman, Karina Fornvännen 2009(104):1, s. [1]-16 : ill. Våtmarksarkeologiska undersökningar i Malmö på senare år Hammarstrand Dehman, Karina Fornvännen 2009(104):1, s. [1]-16 : ill. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2009_001 Ingår i: samla.raa.se

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

En vikt från vikingatiden Lagerqvist, Lars O. Fornvännen 76, 91-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_091 Ingår i: samla.raa.

En vikt från vikingatiden Lagerqvist, Lars O. Fornvännen 76, 91-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_091 Ingår i: samla.raa. En vikt från vikingatiden Lagerqvist, Lars O. Fornvännen 76, 91-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1981_091 Ingår i: samla.raa.se En vikt från vikingatiden Av Lars Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning, Raä nr 68 Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:36 Raä nr 68, Skara

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Härdar på rad : om spåren efter en kultplats från bronsåldern Björk, Tony Fornvännen 93:2, 73-79

Härdar på rad : om spåren efter en kultplats från bronsåldern Björk, Tony Fornvännen 93:2, 73-79 Härdar på rad : om spåren efter en kultplats från bronsåldern Björk, Tony Fornvännen 93:2, 73-79 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1998_073 Ingår i: samla.raa.se Härdar på rad Om spåren efter

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Swedish Seminar Papers in Archaeology 1981-1990. Jan Peder Lamm Jon Einar Spetz

Swedish Seminar Papers in Archaeology 1981-1990. Jan Peder Lamm Jon Einar Spetz Swedish Seminar Papers in Archaeology 1981-1990 Jan Peder Lamm Jon Einar Spetz SAR Stockholm Archaeological Reports No. 28, 1994 Lamm, Jan Peder & Spetz, Jon Einar. 1994. Swedish Seminar Papers in Archaeology

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland F2011-0010 rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Konferens om arkeologiska metoder...metodkonferens? Metodkonferenser en flashback 1976: Arkeologisk undersökning målsättning och planering (Göteborg) 1977: Boplatsundersökningar

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Innehåll 1926 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_reg Fornvännen 1926 Ingår i: samla.raa.se

Innehåll 1926 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_reg Fornvännen 1926 Ingår i: samla.raa.se Innehåll 1926 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1926_reg Fornvännen 1926 Ingår i: samla.raa.se Andersson, Ingvar: Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361 395 417 Andersson. William: Jätten Finn

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Bernt Ove Viklund, arkeolog, Härnön den 28 augusti 2005 Rapport 2005: 4

Bernt Ove Viklund, arkeolog, Härnön den 28 augusti 2005 Rapport 2005: 4 Hällmålningen i Rosenkvartslandet, Fredrika socken, Lappland, Västerbottens län Bernt Ove Viklund, arkeolog, Härnön den 28 augusti 2005 Rapport 2005: 4 1 INLEDNING Det är den 28: e augusti 2005. Det är

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012 Flundrarp 8:125 Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:35

Läs mer