CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post: Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm och Praktikant Riksantikvarieämbetet, Sektionen för fornminnesinventering, Box 5405, Stockholm Assistent och amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Förste amanuens Antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 137, Uppsala Förste antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala, Box 137, Uppsala Antikvarie/enhetschef för arkeologiska enheten. Västmanlands läns museum, Slottet, Västerås Handläggare Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, Västmanlands län, Västerås Antikvarie/projektsamor dnare Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Rundelsgränd 3b, Uppsala Arkeolog/projektledare Riksantikvarieämbetet, UV GAL, Portalg. 2a, Uppsala Utbildning: Poäng Period Gotlands läns folkhögskola: Arkeologi Intern utbildning UV:s projektledarutbildning Projektledareutbildning Universitetsutbildning, Uppsala och Stockholms universitet: Kulturvetarlinjen, baskurs och TS-termin Arkeologi A-C Etnologi A Antikens kultur och samhällsliv A Ortnamn och personnamn Allmän konsthistoria A Sveriges geologiska utveckling under och efter istiden Tidig metallurgi och metallografi Äldre lantmäterikartor och historiska kartöverlägg Översiktskurs i arkeologisk teori Summa universitetspoäng exkl doktorandstudier: 179p Forskarutbildning, Uppsala universitet (med viss undervisning av studenter ingående) Äldre järnålderstentamen och studier 20p 2002 Bronsålderstentamen 10p 2003 Metod och teori 10p 2004 Doktorandstudier 40p Summa doktorandutbildning 80 p 1

2 LITTERATURLISTA Publicerade artiklar: Eriksson, T., Dunshammar - en folkvandringstida/vendeltida järnframställningsplats. I: Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 65. s Västerås. Eriksson, T., Bronshantverket i Apalle. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Icke-järnmetaller och metallurgi. H45. s Stockholm. Eriksson, T., Den förhistoriska järnframställningen i Dunshammar. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Förhistorisk och medeltida metallutvinning. H46. s Stockholm. Eriksson, T., Görlagrävningarna I: Sjuhundrabygden Årsskrift s Norrtälje. Eriksson, T., Hus och gravar i Norrtälje. I: Arkeologi i Sverige 3. Riksantikvarieämbetet. s Stockholm. Eriksson, T., Gårds och utmarksbrunnar på Håbolandet. I: Ullén, I., Ranheden, H., Eriksson, T. & Engelmark, R. Om brunnar. Diskussion kring brunnar på Håbolandet. Arkeologiska skrifter nr 12. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. s Stockholm. Eriksson, T., Boplatser i makroperspektiv. I: Projektet boplatser i Uppland och Västmanland. Etapp 2. (BUV 2). Red. P. Frölund. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport 1997:23. Eriksson, T., 1998a. Egen härd guld värd - härdar från äldre järnålder i sydvästra Uppland. I: Suionum hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. OPIA 19. Red. K. Andersson. Eriksson, T., 1998b. Härdar och boplatser. I: Blick för bergslagen. Årsbok Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., De arkeologiska undersökningarna vid Väsby kungsgård. I: Sala hembygds- och fornminnesförenings årsbok Sala. Eriksson, T., En kruka i sjön. I: Västmanlands fornminnesförenings och Västmanlands läns museum årsskrift Västerås. Eriksson, T., 2004a. Kultur och keramik i Södermanland under äldre järnålder. I: Kulturell mångfald i Södermanland. Del 2. red. A. Åkerlund. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Nyköping. Eriksson, T., 2004b. Bronsålder vid Ryssgärdet i Onslunda. I: Arkeologi E4. årsberättelse Utgrävningar från Uppsala till Tierp. Red. Fontell & Jahn. Eriksson, T., 2005a. Dekor och dekorerad keramik i Mälardalen under bronsålder - en regel med ett undantag. I: Mellan sten och järn. Del 1. Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Rapport från det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg /12. GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter 59. Red. J. Goldhahn. Göteborg. Eriksson, T., 2005b För förvaring eller för förtäring. Keramik under järnålder i Köpingstrakten. I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva. Red. L. Karlenby. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., 2005c. Human Bones in the Bronze Age of Uppland. I: Dealing with the Dead. Archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian burial ritual. S Ed. Artelius & Svanberg. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar Skrifter Nr 65. Stockholm. Eriksson, T., ms. Riter och keramik i Mälardalen under bronsålder. I: Konferensrapport från 22:A Nordiska Arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22). Manus. Eriksson, T. & Ekman, T En gård under folkvandringstid. I: Folkvandringstid. Tullinge och Norrtälje för 1500 år sedan. Utställningskatalog Stockholms läns museum. s Stockholm. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994a. Sten- och järnåldersbönder i Frotorp. I: Från bondebygd och bergslag En arkeologisk upptäcktsresa i tiden. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. s Örebro Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994b. Nu har de första Närkeböndernas lerkärl, hus och åkrar hittats! I: Populär Arkeologi. Årgång 12. Nr 2. Hässelby. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., Järnåldersbönder i Frotorp. I: Äldre järnålder i stensträngsmiljöer. Internt seminarium vid UV Linköping. Vadstena - Väderstad 6-7 april Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Linköping 1995:31. Linköping. 2

3 Eriksson, T. & Amaya, B Ryssgärdet: Ett rikt bronsålderskomplex vid Onslunda. I: Uppland s Rapporter: slutundersökningar Eriksson, T., 1995a. Arkeologisk undersökning, Apalle, RAÄ 260, Apalle 3:11, Övergrans sn, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV-Uppsala 1994:31. Eriksson, T., 1995b. Hus och gravar i Görla. Uppland, Frötuna socken, RAÄ 23. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, Rapport 1995:29. Stockholm. Eriksson, T. & Östmark, K., Rapport. Del av gravfält från yngre bronsålder - äldre järnålder. Fornl. 11. S:t Eskils Kyrkogård, Eskilstuna kommun, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Östmark, K. & Eriksson, T., Rapport. Fornlämning 15a, delundersökning av gravfält, yngre vendeltid - äldre vikingatid. Sticklinge, Lidingö socken och kommun, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Hjärthner-Holdar, E. & Kresten, P., Stjernsunds bruk. Från hytta till valsverk Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:13. Eriksson, T. & Ählström, J., RV55. Graneberg - Ett romartida gravfält. Riksantikvarieämbetet. UV- Uppsala rapport 1997:19. Lang, R. & Eriksson, T., RV55. Tyresta- en äldre-järnåldersboplats och skålgropar. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:22. Eriksson, T., Fosfatkartering. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 1. red. L. Karlenby. UV Uppsala rapport 1997:43. Eriksson, T, & Lang, R., RV55. Graneberg - En boplats från äldre järnåldern. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:31. Eriksson, T. & Anund, J., Boplatser och gravar på Håbolandet. Arkeologiska undersökningar för Mälarbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:32. Carlsson, R. & Eriksson, T., Arkeologisk undersökning vid Litslena kyrka och by. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport. Ullen, I., Ericson, P., Eriksson, T., Kjellberg, A-S., Lindholm, P., Wigh, B. & Åkermark, A., Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. & Pettersson Jensen, I-M., Engelsbergs hytta. Förundersökning. Ängelsberg 1:21, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU skrifter 4. Eriksson, T., & Östling, A., Ryssgärdet i Onslunda. Ett fornlämningskomplex från senneolitikum till och med 1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder. Uppland, Tensta socken, Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435. RAÄ Dnr , och DAFF dokumentation av fältarbetsfasen. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Eriksson, T., Anderung-Nordin, C. & Wigg, A-S., RV 55, Stolptorp skärvstenshögar från äldre bronsåldern. Arkeologisk undersökning, RAÄ 30, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:71. Rapporter: utredningar och förundersökningar: Eriksson, T., Rapport. Schaktningskontroll. Östergötland, Borgs och Löts socknar, Herrebro 6303, 6304, fornlämningarna nr 198, 199. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Rapport. Utredning. Skillinge 2:37, Kung-Karls sn, Södermanland, Västmanlands län. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. -, Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga socken, Uppsala län, Marma 1:2, Olunda 1:1, 2:1, 3:1 och 5:1. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., 1991a. Rapport. Förundersökning. Uppland, Uppsala stad, Boländerna 5:1, fornlämning 37. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. 3

4 Eriksson, T., 1991b. Rapport. Arkeologisk utredning. Södermanland, Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, fornlämning 109 och 122. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga sn, Olunda 4:1, Östuna sn, Valloxsäby 1:1, Eggebyholm 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Arkeologisk undersökning, Ramsta-Bärby, Kanikebo, RAÄ 103, Ramsta-Bärby 2:1, RAÄ 178, Kanikebo 2:1, Ramsta och Uppsala-Näs socknar, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV- Eriksson, T., Komplettering till arkeologisk förundersökning, Mälarbanan, delsträckan Bålsta - Ekolsund, Apallboda 1:38, Övergrans socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV-Uppsala 1994:23. Eriksson, T., Varsta bergtäkt. Arkeologisk utredning, RAÄ 60 och 100, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. UV Uppsala rapport 1997:10. Eriksson, T., 1998a. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 543, Graneberg 1:1, Litslena socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1998b. Högsta gamla bytomt och förhistoriskt kulturlager vid Apalle. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., Göthberg, H., Kaliff, A., Lindeblad, K. & Åkerlund, A Rapport. Arkeologiska förundersökningar. Motorvägsbygge med omläggning av väg E4 sträckan Lövstad - Norrköping. Borgs socken, Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Karlenby, L., Biwall, A., Eriksson, T., Frölund, P., Hamilton., J. & Holm, J Rapport. Uppland, Alsike och Knivsta socknar, Alsike stad. Arkeologisk utredning etapp II Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T. 1998a. Skoftesta skans. Förundersökning. Västmanland, Köpings socken, Skoftesta och Kramsta, RAÄ 79. Västmanlands läns museum rapport 1998:1. Västerås. Eriksson, T., 1998b. Alvestaboda bytomt. Förundersökning. Västmanland, Heds socken, Alvestaboda, RAÄ 95. Västmanlands läns museum rapport 1998:3. Västerås. Eriksson, T. 1998c. Kvarteret Domkyrkan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Kvarteret Domkyrkan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1998:4. Västerås. Eriksson, T. 1998d RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 1, boplats och gravar. Västmanland, Köping och Kolsva socknar, Holmsmalma, Gålby och Malma prästgård, RAÄ 102 och 254. Västmanlands läns museum rapport 1998:5. Västerås. Eriksson, T. 1998e. RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 2, utkant av Holmsmalma bytomt. Västmanland, Kolsva socken, Holmsmalma, RAÄ 205. Västmanlands läns museum rapport 1998:6. Västerås. Eriksson, T. 1998f. Enåkersbys bytomt. Förundersökning. Västmanlands län, Uppland, Enåkers socken, Enåkersby, RAÄ 58. Västmanlands läns museum rapport 1998:12. Västerås. Eriksson, T & Sundelin, G RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 7, boplats. Västmanland, Kolsva socken, Kolsva-Torp, RAÄ 257. Västmanlands läns museum rapport 1998:11. Västerås. Eriksson, T. 1999a, Väsby kungsgård. Förundersökning. Västmanland, Sala landsförsamling, Väsby kungsgård, RAÄ 56. Västmanlands läns museum rapport 1999:2. Västerås. Eriksson, T. 1999b. Norbergsby. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Kv. Tinget och Norbergs kyrka, RAÄ 380. Västmanlands läns museum rapport 1999:3. Västerås. Eriksson, T. 1999c. Övre Kungsgatan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Övre Kungsgatan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1999:4. Västerås. Eriksson, T. 1999d. Ragvaldsfältet. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Ragvaldsfältet-Hackspettsbacken, RAÄ 354 Västmanlands läns museum rapport 1999:5. Västerås. Eriksson, T. 1999e. Flikens hytta. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Flikens hytta, RAÄ 19 och 20. Västmanlands läns museum rapport 1999:6a. Västerås. Eriksson, T. 1999f. Sörbo. Plats för hytta och tegelbruk. Antikvarisk kontroll. Västmanlands län, Kila socken, Sörbo 1:6 och 1:23, RAÄ 138. Västmanlands läns museum rapport 1999:10a. Västerås. Eriksson, T En kruka i Vågsjön, Sura socken. Västmanlands län, Sura socken, Vågsjön, Lisjö 5:1, RAÄ 132. Västmanlands läns museum rapport 2000:28. Västerås. 4

5 Eriksson, T. 2001a. Kvarteret Bårdskäraren och Skinnaren. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 62, Kv Bårdskäraren, Kv Skinnaren, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:14. Västerås. Eriksson, T. 2001b. Arkeologisk förundersökning i Sala. Schaktövervakning. RAÄ 62, Rådmansgatan, Stora Torget, Södra Esplanaden, Norrbygatan, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:15. Västerås. Eriksson, T. 2001c. Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 148, Västra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:16. Västerås. Eriksson, T. 2001d. Kvarteret Hagbard 3 och 4 samt Västerås 1:1. Kulturlager i Västerås stad. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:17. Västerås. Eriksson, T. 2001e. Kvarteret Kvarnen 7 i Norberg. Kulturlager i Norbergsby. Förundersökning. RAÄ 380, Kv Kvarnen 7, Norbergs socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:18. Västerås. Eriksson, T. 2001f. Agrara lämningar vid Falktorp. Stensträngar och odlingsrösen. Särskild arkeologisk slutundersökning. RAÄ 588, Falktorp 2:1, Dingtuna socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:20. Västerås. Eriksson, T & Pettersson Jensen, I-M Herrsmedjan vid Engelsbergs bruk. Stenkista från 1600-talet. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 12, Ängelsberg 1:2, Västervåla socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:19. Västerås. Eriksson, T. & Hallberg, D Sala silvergruvas vattensystem. Särskild undersökning. RAÄ 209 & 210, Kristina 4:2 och Silvergruvan 1:1, Grissbachs kanal, Sala stadsförsamling, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2002:A84. Västerås. Eriksson, T., 2002a. Norrortsleden moment 2 förundersökning. Edsberg, Törnskogen & Häggvik fornl. 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl. 67, Sollentuna socken, Uppland. SAU Rapport 2002:10. Eriksson, T., 2002b. Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl. Nr. 89, Vaksala socken, Uppland. SAU Rapport 2002:11. Eriksson, T., 2002c. Bråfors by och hytta. Förundersökning. Bråfors 1:3 och 2:3, Fornl nr 79 & 80, Norbergs socken, Västmanlands län. SAU Rapport 2002:12. Eriksson, T., Hyttgatan och Kungsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 62, Hyttgatan, Kungsgatan, Sala stad, Västmanland. Rapport A. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen, Rapport 2003:A50. Västerås. Specialregisteringar av förhistorisk keramik inom ramen för slutundersökningar: Eriksson, T Förhistorisk keramik. I: Pettersson, Karin. Lista Bytomt. Arkeologisk undersökning. Rönnby-Skultuna. Fjärrvärme, gång- och cykelväg. Lista bytomt, Lista 5:4, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanland. RAÄ dnr Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1997a. Keramik från bronsålders- och äldre järnåldersboplatser i Uppland, Lena socken, Årby, fornlämningarna 163, 164, 310 och 320. I: Göthberg, H. & Häringe, K. Arkeologisk rapport OKB. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:40. Eriksson, T., 1997b. Keramiken, Lerklining och bränd lera. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. red. Göthberg, Karlenby och Forenius. UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 1998a. Keramik från RAÄ 240, Gamla Uppsala 93:3, Gamla Uppsala socken, Uppland. I: Göthberg, H., Rapport, Grav vid RAÄ 240, Gamla Uppsala socken. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:28. Eriksson, T., 1998b. Textilkeramik från RAÄ 328, Sneden, Litslena socken, Uppland. I: Fagerlund, D. Rapport Mälarbanan, Skärvstenshögar vid Sneden. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:48. Eriksson, T., 1998c. Keramiken från fornl. 142 och 340 i Svedvi socken, Västmanland. I: Annuswer, B., Rapport. Mälarbanan. RAÄ 142 och 340, Svedvi socken, Västmanland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:50. 5

6 Eriksson, T., Keramik. Bilaga. I: Fagerlund, Dan, Göthberg, Hans, Qviström, Linda & Åberg, Kerstin., Förhistoria och medeltid i Vänge: arkeologiska undersökningar Upplandsmuseets skriftserie nr 1. Eriksson, T., 2002a. Keramiken från Skämsta, fornl. 342, Tierps socken, Uppland. I: Frölund, P. & Larsson, L-I. Skämsta. Bosättning och gravar i norra Uppland. Arkeologisk undersökning, fornlämning 203 och 442, Skämsta, Tierps socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:67. Eriksson, T., 2002b. Keramiken. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2 (Göthberg, H., Forenius, S. & Karlenby, L. red): I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning 1991, för Alsike stad, RAÄ 16, 178 och 261, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 2002c. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:2 och 6:25, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:6K. Stencil. Eriksson, T., 2002d. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:3, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:7K. Stencil. Eriksson, T., 2002e. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 142, Myra 1:2, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002: 13K. Eriksson, T., 2002f. En specialregistrering av keramik. Kolsva-Torp 1:18, Lokal 6, Kolsva sn, Västmanland. SAU Rapport 2002:15 K. Eriksson, T., 2002g. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 111, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002:14K. Eriksson, T., 2002h. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning, lokal 46, Tensta-Forsa 3.3, Tensta socken, Uppland. SAU Rapport 20002:16K. Eriksson, T Dekorerad keramik i Apalle & Gjuterifynden i Apalle. Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland (Ullén, I. et al): Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala Rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. 2004a. En specialregistrering av keramik. I: Berggren, Anna & Hennius, Andreas Arkeologisk undersökning. Sommaränge hus, odling och tjärframställning. Undersökningar för E4. RAÄ 179, Viksta socken, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2004:02. Eriksson, T. 2004b. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering. Sommaränge skog, Lst dnr , Sommaränge 5:1 och Rångsta 1:9, RAÄ nr 211 och 213, Viksta sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T., 2004c. Keramik och gjuteri i Bredåker. En specialregistrering. Bredåker, lokal 28, Gamla Uppsala 21:38, 77:3, 77:4, 77:12, 77:19, 79:4 och 79:38, UM RAÄ nr 134, Gamla Uppsala sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T. 2005a. En specialregistrering av keramik. Ärentuna socken, Vaxmyra 13:1, RAÄ 325 och Kyrsta 2:3, 3:2 och 3:3, RAÄ 326. Bilaga 4. I: Eklund, S. Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. SAU rapporter 8. Eriksson, T., 2005b. Keramik från Kättsta. En specialregistrering av keramik. Kättsta 1:1, Buddbo 1:1. RAÄ 56-gravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ 355-boplats bronsålder-tidigmedeltid. Ärentuna sn, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:18. Stencil. Eriksson, T., 2005c. Äldre järnålderskeramik. En specialregistrering. Holmsmalma 1:9, fornl. 102 i Kolsva socken och Gålby 3:19, fornl. 258, Köpings socken, Västmanland. I: Wikborg, J. & Ählström, J., Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A. 2004:A13. Västerås. Eriksson, T., 2005d. Keramik från Forsa: En specialregistrering av keramik. Tensta-Forsa, RAÄ 442 boplats och gravar, Tensta socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:19. Stencil. Eriksson, T., 2005e. Keramik från Tibble: En specialregistrering av keramik. Tibble 2:7, RAÄ 318, boplats, Björklinge socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:17. Stencil. Eriksson, T., 2005f. Keramik och degel från Fullerögravfält och boplats. En specialregistrering av keramik. Fullerö 21:57, RAÄ 598, Gamla Uppsala sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala 6

7 Eriksson, T., 2005g. Förhistorisk keramik från Vallby södra. En specialregistrering av keramik. Fors 1:6, Fäcklinge 2:10, RAÄ 2323, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T., 2005h. Bronsålderskeramik från Glädjen. En specialregistrering av keramik. Tierps allmänning S:1, RAÄ 86, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T. & Ytterberg, N., Förhistorisk keramik i Snåret. En specialregistrering av keramik. Karby 1:2, Fallsboda 29:5, RAÄ 291, Vendel sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Eriksson, T., ms. Specialregistrering av keramik från Uppland, Gamla Uppsala socken, Lövstaholm 21:27, 21:47, RAÄ 206b, 531 & 608. I: Häringe-Frisberg, ms. Eriksson, T. ms. Registrering av keramik från Skärna lokal 36b och b. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1 och 22:3, fornlämning 206b. I: Östling ms. Rapport. Riksantikvarieämbetet. Ms. Aktivt deltagande med poster eller föredrag i arkeologiska konferenser Konferens i Arkeometallurgi i Mainz 1986: Poster Förhistorisk och medeltida metallutvinning. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Jernkontoret, : Föredrag och artikel Icke-järnmetaller malmfyndigheter och metallurgi. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Statens historiska museer, : Föredrag och artikel Kulturell mångfald i Södermanland. Järnålder och historisk tid. Nyköping februari Föredrag och artikel Bronsålderskeramik: Skånes fyra hörn. Workshop av B. Hulthén vid Krapperups slott april 2004: Föredrag BO 05, vid UV GAL; Uppsala, : Föredrag 22:a nordiska arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22): Föredrag och artikel i manus Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg : Föredrag, artikel och poster EAA Annual conference i Cork : Föredrag och artikel Ny forskning om gammal keramik. En workshop om keramik november 2005, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet, : Föredrag och artikel i manus. 7

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

En handelstomt i norra Västerås

En handelstomt i norra Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:40 En handelstomt i norra Västerås Särskild utredning RAÄ 15 Kvarteret Snaran Skerike socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

VA inom Lundby bytomt

VA inom Lundby bytomt Rapport 2013:54 Arkeologisk förundersökning VA inom Lundby bytomt Inom och intill RAÄ 133, 167 och 170 Styrstad 11:7 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR RAPPORT 2014:2 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 BOPLATS VID BERGS SLUSSAR INTILL RAÄ 89, 95, 96 OCH 109 KANALJORDEN 1:1 M FL VRETA KLOSTERS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser.

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. MÅNGA SLIP OCH LITE MAGRING: En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. Thomas Eriksson, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds Universitet Thomas.eriksson@geol.lu.se Våren

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

En järnåldersboplats vid Viktoria

En järnåldersboplats vid Viktoria Arkeologisk förundersökning En järnåldersboplats vid Viktoria Utbyggnad av räddningsstation Danmarks-Kumla 1:2 Uppsala kommun Uppland Kerstin Åberg 2004:08 Arkeologisk förundersökning En järnåldersboplats

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Gilltuna där man följde traditionen

Gilltuna där man följde traditionen Gilltuna där man följde traditionen Den första storskaligt undersökta tuna-gården Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING. Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634. f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland

BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING. Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634. f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland BOPLATSLÄMNINGAR PÅ TINGSLÄTTEN I GAMLA UPPSALA FÖRUNDERSÖKNING Gamla Uppsala 84:10, RAÄ 634 f. d. Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland Av Ann Lindkvist SAU Rapport 2006:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Väppeby äng i Bålsta. Arkeologisk utredning. Väppeby 6:1 Kalmar socken Håbo kommun Uppsala län. Hans Göthberg

Väppeby äng i Bålsta. Arkeologisk utredning. Väppeby 6:1 Kalmar socken Håbo kommun Uppsala län. Hans Göthberg Väppeby äng i Bålsta Arkeologisk utredning Väppeby 6:1 Kalmar socken Håbo kommun Uppsala län Hans Göthberg 2 Upplandsmuseets rapporter 2015:27 Väppeby äng i Bålsta Arkeologisk utredning Väppeby 6:1 Kalmar

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Pressmeddelande 2015-02-02

Pressmeddelande 2015-02-02 Pressmeddelande 2015-02-02 SUBo - Den nationella uppdragsarkeologiska branschorganisationen har bildats Undersökning av storhög från järnåldern i Gnista, Uppsala. Arkeologidagen 2013. Foto Upplandsmuseet

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Danmarks kyrkby. Utbyggnad av kyrkogård. Särskild arkeologisk utredning, steg I och II. Danmark 11:1, 17:1 Danmarks socken Uppsala kommun Uppland

Danmarks kyrkby. Utbyggnad av kyrkogård. Särskild arkeologisk utredning, steg I och II. Danmark 11:1, 17:1 Danmarks socken Uppsala kommun Uppland Särskild arkeologisk utredning, steg I och II Danmarks kyrkby Utbyggnad av kyrkogård Danmark 11:1, 17:1 Danmarks socken Uppsala kommun Uppland Dan Fagerlund 2 Upplandsmuseets rapporter 2010:01 Särskild

Läs mer

Lekplats vid Slestadskolan

Lekplats vid Slestadskolan UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Lekplats vid Slestadskolan Lambohov 2:20 Slaka socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-2588-2002 Karin Sundberg UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje UV RAPPORT 2012:85 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje Östergötland Mjölby kommun Högby socken Hulje 8:1 Intill RAÄ 234 236 Dnr 422-02204-2009 Tom Carlsson Förundersökning

Läs mer

En nyupptäckt skärvstenshög i Hovetorp

En nyupptäckt skärvstenshög i Hovetorp Rapport 2005:1 Arkeologisk förundersökning En nyupptäckt skärvstenshög i Hovetorp Vårdsbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4077 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete för vatten och fjärrvärme till Solibros solcellsfabriktyskbacken. Fastighet Ultuna 2:23 Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-7969-07 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3 Sunnersta kyrktomt Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län sau rapport 2009:3 Tony Engström sau rapporter 2009:3 issn 1404-8493 sau 2009 utgivning

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

SAU Rapporter både tryckta och otryckta

SAU Rapporter både tryckta och otryckta SAU Rapporter både tryckta och otryckta Schaktövervakning=SÖ Utredning=U Förundersökning=F Slutundersökning=SU Osteologisk analys=o (se not nedan) Specialregistrering keramik=k u.a. = under arbete OBS!

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län Lst Dnr: 431-4894-14 SAU Projektnr: 4127 Arkivrapport SAU Rapport 2014:23 Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum

Referenser. Bratt, P. & Grönwall, R. 2012. Gropkeramikerna. Seminarierapport 2011, Nr 6. Stockholms länsmuseum Referenser Bolin, H. 1999. Nybyggnad tillbyggnad ombyggnad. Om användandet av skärvstens-vallar och kuströsen i Norrland. I: Olausson, M. (red). Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning.

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2

Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 Rimbo-Tomta 7:1 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 Rimbo-Tomta 7:1 Rimbo socken, Norrtälje kommun Stockholms län Uppland Av Jonas Ros SAU Rapport 2007:2 Arkeologisk utredning Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken,

Läs mer

Glömminge kyrkas värmecentral arkeologisk förundersökning

Glömminge kyrkas värmecentral arkeologisk förundersökning Glömminge kyrkas värmecentral arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning 2007 RAÄ 128, Glömminge kyrka 1:2, Glömminge sn, Mörbylånga kn, Öland Hella Schulze Arkeologisk rapport okt 2007 Arkeologiska

Läs mer

En kylslagen historia

En kylslagen historia Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:33 En kylslagen historia Schaktningar vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kvarteret Domkyrkan 3 Västerås

Läs mer

Spår av Berga by. Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Kolumntitel 1

Spår av Berga by. Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Kolumntitel 1 Kolumntitel 1 RAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET, ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV Öst Rapport 2009:42 Arkeologisk förundersökning Spår av Berga by Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN

FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN RAPPORT 2016:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN RAÄ 153 S:T PERSGATAN LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Fjärrvärme till Domkyrkan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAPPORT 2014:53 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAÄ 153:1 S:T LARSGATAN SAMT KV BOAS 2 OCH 4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Schaktning för

Läs mer

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5 Wäckare äng Arkeologisk utredning, steg 1 Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland Ann Lindkvist. SAU rapport 2008:5 Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte, metod och genomförande 2 Topografi och

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ny rondell vid Marieberg

Ny rondell vid Marieberg Rapport 2009:71 Arkeologisk utredning etapp 2 Ny rondell vid Marieberg Korsningen RV 35 Landerydsvägen Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Två fjärrvärmeschakt i Sala

Två fjärrvärmeschakt i Sala Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:23 Två fjärrvärmeschakt i Sala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 62 Norra Esplanaden Sala stadsförsamling Västmanland Ulf Alström

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön

Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:94 Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Arkeologisk utredning, etapp 2 Strömsholm 8:1 Kolbäcks socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Ett fågeltorn vid Ladugårdssjön Arkeologisk

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Invändiga arbeten i Vä kyrka

Invändiga arbeten i Vä kyrka Rapport 2012:5 Invändiga arbeten i Vä kyrka Arkeologisk förundersökning 2012 Christer Carlsson Rapport 2012:5 Invändiga arbeten i Vä kyrka Arkeologisk förundersökning 2012 Christer Carlsson Fornlämningsnr:

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:85 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 576, Turinge kyrka Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 576 Turinge socken Nykvarns kommun Södermanland Jan Ählström Tre gc-vägar

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Av Michel Guinard. SAU Rapport 2007:8

Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Av Michel Guinard. SAU Rapport 2007:8 Sköttvreten Arkeologisk förundersökning RAÄ 185, Måby 2:8 Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län Av Michel Guinard SAU Rapport 2007:8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centra. Rapport 1.

Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centra. Rapport 1. Gamla Uppsala framväxten av ett mytiskt centra. Rapport 1. Ytkartering av fynd i Gamla Uppsalas åkermark. Rapport och metodutvärdering Fastighet 74:3, 21:49 (RAÄ 250, 285), Gamla Uppsala socken, Uppland

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2014:30

Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2014:30 Triss i kvarts Arkeologisk förundersökning Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län SAU rapport 2014:30 Mattias Ahlbeck SAU rapporter 2014:30 ISSN 1652-9448 SAU

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun.

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Fredsgatan 11 i Sala. Schaktning i samband med oljesanering. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Fredsgatan 11 i Sala. Schaktning i samband med oljesanering. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:46 Fredsgatan 11 i Sala Schaktning i samband med oljesanering Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sala stad 62:1 Bergmästaren

Läs mer

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete: nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder Ultuna 1:17 och 2:3 Bondkyrko socken, Uppsala Lst dnr: 220-5596-02 Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Figur 207. Diagram över godstyper på bytomter.

Figur 207. Diagram över godstyper på bytomter. 100% Kalvshälla by, Broby soldattorp, Åkers sn. Äggelunda by, Almby bytomt, Örebro Årby kvarn, Kjula sn. Rostock (torp/gård), Lundby sn. Lilla Ullevi bytomt, Bro sn. Hjulsta by, Spånga sn. Nedre Gruvriset,

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Balder Arkeologi och Kulturhistoria. Katarina Eriksson. Utbildning och erfarenhet

CURRICULUM VITAE. Balder Arkeologi och Kulturhistoria. Katarina Eriksson. Utbildning och erfarenhet CURRICULUM VITAE Balder Arkeologi och Kulturhistoria Katarina Eriksson Utbildning och erfarenhet Jag heter Katarina Eriksson och har varit anställd som arkeolog vid Länsmuseet Gävleborg sedan år 1993.

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt

Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt Arkeologisk utredning, Steg 1 Inom Mölneby 3:2 Östra Frölunda socken Svenljunga kommun Johanna Lega Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2014:17 1 2

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET RAPPORT 2015:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET INTILL RAÄ 153 KV BOAS 2:1 OCH 3:1 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER Fjärrvärme till f d Tingshuset

Läs mer