CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post: Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm och Praktikant Riksantikvarieämbetet, Sektionen för fornminnesinventering, Box 5405, Stockholm Assistent och amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Förste amanuens Antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 137, Uppsala Förste antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala, Box 137, Uppsala Antikvarie/enhetschef för arkeologiska enheten. Västmanlands läns museum, Slottet, Västerås Handläggare Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, Västmanlands län, Västerås Antikvarie/projektsamor dnare Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Rundelsgränd 3b, Uppsala Arkeolog/projektledare Riksantikvarieämbetet, UV GAL, Portalg. 2a, Uppsala Utbildning: Poäng Period Gotlands läns folkhögskola: Arkeologi Intern utbildning UV:s projektledarutbildning Projektledareutbildning Universitetsutbildning, Uppsala och Stockholms universitet: Kulturvetarlinjen, baskurs och TS-termin Arkeologi A-C Etnologi A Antikens kultur och samhällsliv A Ortnamn och personnamn Allmän konsthistoria A Sveriges geologiska utveckling under och efter istiden Tidig metallurgi och metallografi Äldre lantmäterikartor och historiska kartöverlägg Översiktskurs i arkeologisk teori Summa universitetspoäng exkl doktorandstudier: 179p Forskarutbildning, Uppsala universitet (med viss undervisning av studenter ingående) Äldre järnålderstentamen och studier 20p 2002 Bronsålderstentamen 10p 2003 Metod och teori 10p 2004 Doktorandstudier 40p Summa doktorandutbildning 80 p 1

2 LITTERATURLISTA Publicerade artiklar: Eriksson, T., Dunshammar - en folkvandringstida/vendeltida järnframställningsplats. I: Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 65. s Västerås. Eriksson, T., Bronshantverket i Apalle. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Icke-järnmetaller och metallurgi. H45. s Stockholm. Eriksson, T., Den förhistoriska järnframställningen i Dunshammar. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Förhistorisk och medeltida metallutvinning. H46. s Stockholm. Eriksson, T., Görlagrävningarna I: Sjuhundrabygden Årsskrift s Norrtälje. Eriksson, T., Hus och gravar i Norrtälje. I: Arkeologi i Sverige 3. Riksantikvarieämbetet. s Stockholm. Eriksson, T., Gårds och utmarksbrunnar på Håbolandet. I: Ullén, I., Ranheden, H., Eriksson, T. & Engelmark, R. Om brunnar. Diskussion kring brunnar på Håbolandet. Arkeologiska skrifter nr 12. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. s Stockholm. Eriksson, T., Boplatser i makroperspektiv. I: Projektet boplatser i Uppland och Västmanland. Etapp 2. (BUV 2). Red. P. Frölund. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport 1997:23. Eriksson, T., 1998a. Egen härd guld värd - härdar från äldre järnålder i sydvästra Uppland. I: Suionum hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. OPIA 19. Red. K. Andersson. Eriksson, T., 1998b. Härdar och boplatser. I: Blick för bergslagen. Årsbok Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., De arkeologiska undersökningarna vid Väsby kungsgård. I: Sala hembygds- och fornminnesförenings årsbok Sala. Eriksson, T., En kruka i sjön. I: Västmanlands fornminnesförenings och Västmanlands läns museum årsskrift Västerås. Eriksson, T., 2004a. Kultur och keramik i Södermanland under äldre järnålder. I: Kulturell mångfald i Södermanland. Del 2. red. A. Åkerlund. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Nyköping. Eriksson, T., 2004b. Bronsålder vid Ryssgärdet i Onslunda. I: Arkeologi E4. årsberättelse Utgrävningar från Uppsala till Tierp. Red. Fontell & Jahn. Eriksson, T., 2005a. Dekor och dekorerad keramik i Mälardalen under bronsålder - en regel med ett undantag. I: Mellan sten och järn. Del 1. Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Rapport från det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg /12. GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter 59. Red. J. Goldhahn. Göteborg. Eriksson, T., 2005b För förvaring eller för förtäring. Keramik under järnålder i Köpingstrakten. I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva. Red. L. Karlenby. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., 2005c. Human Bones in the Bronze Age of Uppland. I: Dealing with the Dead. Archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian burial ritual. S Ed. Artelius & Svanberg. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar Skrifter Nr 65. Stockholm. Eriksson, T., ms. Riter och keramik i Mälardalen under bronsålder. I: Konferensrapport från 22:A Nordiska Arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22). Manus. Eriksson, T. & Ekman, T En gård under folkvandringstid. I: Folkvandringstid. Tullinge och Norrtälje för 1500 år sedan. Utställningskatalog Stockholms läns museum. s Stockholm. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994a. Sten- och järnåldersbönder i Frotorp. I: Från bondebygd och bergslag En arkeologisk upptäcktsresa i tiden. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. s Örebro Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994b. Nu har de första Närkeböndernas lerkärl, hus och åkrar hittats! I: Populär Arkeologi. Årgång 12. Nr 2. Hässelby. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., Järnåldersbönder i Frotorp. I: Äldre järnålder i stensträngsmiljöer. Internt seminarium vid UV Linköping. Vadstena - Väderstad 6-7 april Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Linköping 1995:31. Linköping. 2

3 Eriksson, T. & Amaya, B Ryssgärdet: Ett rikt bronsålderskomplex vid Onslunda. I: Uppland s Rapporter: slutundersökningar Eriksson, T., 1995a. Arkeologisk undersökning, Apalle, RAÄ 260, Apalle 3:11, Övergrans sn, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV-Uppsala 1994:31. Eriksson, T., 1995b. Hus och gravar i Görla. Uppland, Frötuna socken, RAÄ 23. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, Rapport 1995:29. Stockholm. Eriksson, T. & Östmark, K., Rapport. Del av gravfält från yngre bronsålder - äldre järnålder. Fornl. 11. S:t Eskils Kyrkogård, Eskilstuna kommun, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Östmark, K. & Eriksson, T., Rapport. Fornlämning 15a, delundersökning av gravfält, yngre vendeltid - äldre vikingatid. Sticklinge, Lidingö socken och kommun, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Hjärthner-Holdar, E. & Kresten, P., Stjernsunds bruk. Från hytta till valsverk Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:13. Eriksson, T. & Ählström, J., RV55. Graneberg - Ett romartida gravfält. Riksantikvarieämbetet. UV- Uppsala rapport 1997:19. Lang, R. & Eriksson, T., RV55. Tyresta- en äldre-järnåldersboplats och skålgropar. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:22. Eriksson, T., Fosfatkartering. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 1. red. L. Karlenby. UV Uppsala rapport 1997:43. Eriksson, T, & Lang, R., RV55. Graneberg - En boplats från äldre järnåldern. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:31. Eriksson, T. & Anund, J., Boplatser och gravar på Håbolandet. Arkeologiska undersökningar för Mälarbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:32. Carlsson, R. & Eriksson, T., Arkeologisk undersökning vid Litslena kyrka och by. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport. Ullen, I., Ericson, P., Eriksson, T., Kjellberg, A-S., Lindholm, P., Wigh, B. & Åkermark, A., Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. & Pettersson Jensen, I-M., Engelsbergs hytta. Förundersökning. Ängelsberg 1:21, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU skrifter 4. Eriksson, T., & Östling, A., Ryssgärdet i Onslunda. Ett fornlämningskomplex från senneolitikum till och med 1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder. Uppland, Tensta socken, Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435. RAÄ Dnr , och DAFF dokumentation av fältarbetsfasen. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Eriksson, T., Anderung-Nordin, C. & Wigg, A-S., RV 55, Stolptorp skärvstenshögar från äldre bronsåldern. Arkeologisk undersökning, RAÄ 30, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:71. Rapporter: utredningar och förundersökningar: Eriksson, T., Rapport. Schaktningskontroll. Östergötland, Borgs och Löts socknar, Herrebro 6303, 6304, fornlämningarna nr 198, 199. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Rapport. Utredning. Skillinge 2:37, Kung-Karls sn, Södermanland, Västmanlands län. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. -, Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga socken, Uppsala län, Marma 1:2, Olunda 1:1, 2:1, 3:1 och 5:1. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., 1991a. Rapport. Förundersökning. Uppland, Uppsala stad, Boländerna 5:1, fornlämning 37. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. 3

4 Eriksson, T., 1991b. Rapport. Arkeologisk utredning. Södermanland, Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, fornlämning 109 och 122. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga sn, Olunda 4:1, Östuna sn, Valloxsäby 1:1, Eggebyholm 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Arkeologisk undersökning, Ramsta-Bärby, Kanikebo, RAÄ 103, Ramsta-Bärby 2:1, RAÄ 178, Kanikebo 2:1, Ramsta och Uppsala-Näs socknar, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV- Eriksson, T., Komplettering till arkeologisk förundersökning, Mälarbanan, delsträckan Bålsta - Ekolsund, Apallboda 1:38, Övergrans socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV-Uppsala 1994:23. Eriksson, T., Varsta bergtäkt. Arkeologisk utredning, RAÄ 60 och 100, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. UV Uppsala rapport 1997:10. Eriksson, T., 1998a. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 543, Graneberg 1:1, Litslena socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1998b. Högsta gamla bytomt och förhistoriskt kulturlager vid Apalle. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., Göthberg, H., Kaliff, A., Lindeblad, K. & Åkerlund, A Rapport. Arkeologiska förundersökningar. Motorvägsbygge med omläggning av väg E4 sträckan Lövstad - Norrköping. Borgs socken, Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Karlenby, L., Biwall, A., Eriksson, T., Frölund, P., Hamilton., J. & Holm, J Rapport. Uppland, Alsike och Knivsta socknar, Alsike stad. Arkeologisk utredning etapp II Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T. 1998a. Skoftesta skans. Förundersökning. Västmanland, Köpings socken, Skoftesta och Kramsta, RAÄ 79. Västmanlands läns museum rapport 1998:1. Västerås. Eriksson, T., 1998b. Alvestaboda bytomt. Förundersökning. Västmanland, Heds socken, Alvestaboda, RAÄ 95. Västmanlands läns museum rapport 1998:3. Västerås. Eriksson, T. 1998c. Kvarteret Domkyrkan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Kvarteret Domkyrkan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1998:4. Västerås. Eriksson, T. 1998d RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 1, boplats och gravar. Västmanland, Köping och Kolsva socknar, Holmsmalma, Gålby och Malma prästgård, RAÄ 102 och 254. Västmanlands läns museum rapport 1998:5. Västerås. Eriksson, T. 1998e. RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 2, utkant av Holmsmalma bytomt. Västmanland, Kolsva socken, Holmsmalma, RAÄ 205. Västmanlands läns museum rapport 1998:6. Västerås. Eriksson, T. 1998f. Enåkersbys bytomt. Förundersökning. Västmanlands län, Uppland, Enåkers socken, Enåkersby, RAÄ 58. Västmanlands läns museum rapport 1998:12. Västerås. Eriksson, T & Sundelin, G RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 7, boplats. Västmanland, Kolsva socken, Kolsva-Torp, RAÄ 257. Västmanlands läns museum rapport 1998:11. Västerås. Eriksson, T. 1999a, Väsby kungsgård. Förundersökning. Västmanland, Sala landsförsamling, Väsby kungsgård, RAÄ 56. Västmanlands läns museum rapport 1999:2. Västerås. Eriksson, T. 1999b. Norbergsby. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Kv. Tinget och Norbergs kyrka, RAÄ 380. Västmanlands läns museum rapport 1999:3. Västerås. Eriksson, T. 1999c. Övre Kungsgatan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Övre Kungsgatan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1999:4. Västerås. Eriksson, T. 1999d. Ragvaldsfältet. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Ragvaldsfältet-Hackspettsbacken, RAÄ 354 Västmanlands läns museum rapport 1999:5. Västerås. Eriksson, T. 1999e. Flikens hytta. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Flikens hytta, RAÄ 19 och 20. Västmanlands läns museum rapport 1999:6a. Västerås. Eriksson, T. 1999f. Sörbo. Plats för hytta och tegelbruk. Antikvarisk kontroll. Västmanlands län, Kila socken, Sörbo 1:6 och 1:23, RAÄ 138. Västmanlands läns museum rapport 1999:10a. Västerås. Eriksson, T En kruka i Vågsjön, Sura socken. Västmanlands län, Sura socken, Vågsjön, Lisjö 5:1, RAÄ 132. Västmanlands läns museum rapport 2000:28. Västerås. 4

5 Eriksson, T. 2001a. Kvarteret Bårdskäraren och Skinnaren. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 62, Kv Bårdskäraren, Kv Skinnaren, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:14. Västerås. Eriksson, T. 2001b. Arkeologisk förundersökning i Sala. Schaktövervakning. RAÄ 62, Rådmansgatan, Stora Torget, Södra Esplanaden, Norrbygatan, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:15. Västerås. Eriksson, T. 2001c. Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 148, Västra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:16. Västerås. Eriksson, T. 2001d. Kvarteret Hagbard 3 och 4 samt Västerås 1:1. Kulturlager i Västerås stad. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:17. Västerås. Eriksson, T. 2001e. Kvarteret Kvarnen 7 i Norberg. Kulturlager i Norbergsby. Förundersökning. RAÄ 380, Kv Kvarnen 7, Norbergs socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:18. Västerås. Eriksson, T. 2001f. Agrara lämningar vid Falktorp. Stensträngar och odlingsrösen. Särskild arkeologisk slutundersökning. RAÄ 588, Falktorp 2:1, Dingtuna socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:20. Västerås. Eriksson, T & Pettersson Jensen, I-M Herrsmedjan vid Engelsbergs bruk. Stenkista från 1600-talet. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 12, Ängelsberg 1:2, Västervåla socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:19. Västerås. Eriksson, T. & Hallberg, D Sala silvergruvas vattensystem. Särskild undersökning. RAÄ 209 & 210, Kristina 4:2 och Silvergruvan 1:1, Grissbachs kanal, Sala stadsförsamling, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2002:A84. Västerås. Eriksson, T., 2002a. Norrortsleden moment 2 förundersökning. Edsberg, Törnskogen & Häggvik fornl. 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl. 67, Sollentuna socken, Uppland. SAU Rapport 2002:10. Eriksson, T., 2002b. Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl. Nr. 89, Vaksala socken, Uppland. SAU Rapport 2002:11. Eriksson, T., 2002c. Bråfors by och hytta. Förundersökning. Bråfors 1:3 och 2:3, Fornl nr 79 & 80, Norbergs socken, Västmanlands län. SAU Rapport 2002:12. Eriksson, T., Hyttgatan och Kungsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 62, Hyttgatan, Kungsgatan, Sala stad, Västmanland. Rapport A. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen, Rapport 2003:A50. Västerås. Specialregisteringar av förhistorisk keramik inom ramen för slutundersökningar: Eriksson, T Förhistorisk keramik. I: Pettersson, Karin. Lista Bytomt. Arkeologisk undersökning. Rönnby-Skultuna. Fjärrvärme, gång- och cykelväg. Lista bytomt, Lista 5:4, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanland. RAÄ dnr Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1997a. Keramik från bronsålders- och äldre järnåldersboplatser i Uppland, Lena socken, Årby, fornlämningarna 163, 164, 310 och 320. I: Göthberg, H. & Häringe, K. Arkeologisk rapport OKB. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:40. Eriksson, T., 1997b. Keramiken, Lerklining och bränd lera. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. red. Göthberg, Karlenby och Forenius. UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 1998a. Keramik från RAÄ 240, Gamla Uppsala 93:3, Gamla Uppsala socken, Uppland. I: Göthberg, H., Rapport, Grav vid RAÄ 240, Gamla Uppsala socken. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:28. Eriksson, T., 1998b. Textilkeramik från RAÄ 328, Sneden, Litslena socken, Uppland. I: Fagerlund, D. Rapport Mälarbanan, Skärvstenshögar vid Sneden. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:48. Eriksson, T., 1998c. Keramiken från fornl. 142 och 340 i Svedvi socken, Västmanland. I: Annuswer, B., Rapport. Mälarbanan. RAÄ 142 och 340, Svedvi socken, Västmanland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:50. 5

6 Eriksson, T., Keramik. Bilaga. I: Fagerlund, Dan, Göthberg, Hans, Qviström, Linda & Åberg, Kerstin., Förhistoria och medeltid i Vänge: arkeologiska undersökningar Upplandsmuseets skriftserie nr 1. Eriksson, T., 2002a. Keramiken från Skämsta, fornl. 342, Tierps socken, Uppland. I: Frölund, P. & Larsson, L-I. Skämsta. Bosättning och gravar i norra Uppland. Arkeologisk undersökning, fornlämning 203 och 442, Skämsta, Tierps socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:67. Eriksson, T., 2002b. Keramiken. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2 (Göthberg, H., Forenius, S. & Karlenby, L. red): I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning 1991, för Alsike stad, RAÄ 16, 178 och 261, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 2002c. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:2 och 6:25, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:6K. Stencil. Eriksson, T., 2002d. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:3, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:7K. Stencil. Eriksson, T., 2002e. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 142, Myra 1:2, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002: 13K. Eriksson, T., 2002f. En specialregistrering av keramik. Kolsva-Torp 1:18, Lokal 6, Kolsva sn, Västmanland. SAU Rapport 2002:15 K. Eriksson, T., 2002g. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 111, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002:14K. Eriksson, T., 2002h. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning, lokal 46, Tensta-Forsa 3.3, Tensta socken, Uppland. SAU Rapport 20002:16K. Eriksson, T Dekorerad keramik i Apalle & Gjuterifynden i Apalle. Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland (Ullén, I. et al): Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala Rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. 2004a. En specialregistrering av keramik. I: Berggren, Anna & Hennius, Andreas Arkeologisk undersökning. Sommaränge hus, odling och tjärframställning. Undersökningar för E4. RAÄ 179, Viksta socken, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2004:02. Eriksson, T. 2004b. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering. Sommaränge skog, Lst dnr , Sommaränge 5:1 och Rångsta 1:9, RAÄ nr 211 och 213, Viksta sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T., 2004c. Keramik och gjuteri i Bredåker. En specialregistrering. Bredåker, lokal 28, Gamla Uppsala 21:38, 77:3, 77:4, 77:12, 77:19, 79:4 och 79:38, UM RAÄ nr 134, Gamla Uppsala sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T. 2005a. En specialregistrering av keramik. Ärentuna socken, Vaxmyra 13:1, RAÄ 325 och Kyrsta 2:3, 3:2 och 3:3, RAÄ 326. Bilaga 4. I: Eklund, S. Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. SAU rapporter 8. Eriksson, T., 2005b. Keramik från Kättsta. En specialregistrering av keramik. Kättsta 1:1, Buddbo 1:1. RAÄ 56-gravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ 355-boplats bronsålder-tidigmedeltid. Ärentuna sn, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:18. Stencil. Eriksson, T., 2005c. Äldre järnålderskeramik. En specialregistrering. Holmsmalma 1:9, fornl. 102 i Kolsva socken och Gålby 3:19, fornl. 258, Köpings socken, Västmanland. I: Wikborg, J. & Ählström, J., Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A. 2004:A13. Västerås. Eriksson, T., 2005d. Keramik från Forsa: En specialregistrering av keramik. Tensta-Forsa, RAÄ 442 boplats och gravar, Tensta socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:19. Stencil. Eriksson, T., 2005e. Keramik från Tibble: En specialregistrering av keramik. Tibble 2:7, RAÄ 318, boplats, Björklinge socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:17. Stencil. Eriksson, T., 2005f. Keramik och degel från Fullerögravfält och boplats. En specialregistrering av keramik. Fullerö 21:57, RAÄ 598, Gamla Uppsala sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala 6

7 Eriksson, T., 2005g. Förhistorisk keramik från Vallby södra. En specialregistrering av keramik. Fors 1:6, Fäcklinge 2:10, RAÄ 2323, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T., 2005h. Bronsålderskeramik från Glädjen. En specialregistrering av keramik. Tierps allmänning S:1, RAÄ 86, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T. & Ytterberg, N., Förhistorisk keramik i Snåret. En specialregistrering av keramik. Karby 1:2, Fallsboda 29:5, RAÄ 291, Vendel sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Eriksson, T., ms. Specialregistrering av keramik från Uppland, Gamla Uppsala socken, Lövstaholm 21:27, 21:47, RAÄ 206b, 531 & 608. I: Häringe-Frisberg, ms. Eriksson, T. ms. Registrering av keramik från Skärna lokal 36b och b. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1 och 22:3, fornlämning 206b. I: Östling ms. Rapport. Riksantikvarieämbetet. Ms. Aktivt deltagande med poster eller föredrag i arkeologiska konferenser Konferens i Arkeometallurgi i Mainz 1986: Poster Förhistorisk och medeltida metallutvinning. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Jernkontoret, : Föredrag och artikel Icke-järnmetaller malmfyndigheter och metallurgi. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Statens historiska museer, : Föredrag och artikel Kulturell mångfald i Södermanland. Järnålder och historisk tid. Nyköping februari Föredrag och artikel Bronsålderskeramik: Skånes fyra hörn. Workshop av B. Hulthén vid Krapperups slott april 2004: Föredrag BO 05, vid UV GAL; Uppsala, : Föredrag 22:a nordiska arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22): Föredrag och artikel i manus Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg : Föredrag, artikel och poster EAA Annual conference i Cork : Föredrag och artikel Ny forskning om gammal keramik. En workshop om keramik november 2005, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet, : Föredrag och artikel i manus. 7

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad

Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad Arkeologisk förundersökning, Raä nr 68 Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:36 Raä nr 68, Skara

Läs mer

Väster om Västhorja. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder

Väster om Västhorja. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Särskild arkeologisk utredning etapp 1 Väster om Västhorja Inför upprättande av detaljplan för nya bostäder Värnamo socken i Värnamo kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2004:53

Läs mer

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl.

Kolartorp. underlag för detaljplan, etapp 3. Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; Österhaninge socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. UV RAPPORT 2014:123 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Kolartorp underlag för detaljplan, etapp 3 Stockholms län; Södermanland; Haninge kommun; socken; Kolartorp 7:1, 7:2 m.fl. Karl-Fredrik Lindberg UV RAPPORT

Läs mer

;ÃZ[SQTL ]\ZMLVQVO 4IOUIV[XIZSMV,MT I^ 4IOMZ[JMZO ".WZ[ [WKSMV -[SQT[\]VI SWUU]V ;ÕLMZUIVTIVL[ TÃV Ingeborg Svensson )ZSMWTWOQ[SI UMLLMTIVLMV "

;ÃZ[SQTL ]\ZMLVQVO 4IOUIV[XIZSMV,MT I^ 4IOMZ[JMZO .WZ[ [WKSMV -[SQT[\]VI SWUU]V ;ÕLMZUIVTIVL[ TÃV Ingeborg Svensson )ZSMWTWOQ[SI UMLLMTIVLMV Ingeborg Svensson Ingeborg Svensson Figur 1. Översiktskarta över Södermanlands län med kommuner, större orter, vägar och angränsande län. Utredningsområdets geografiska belägenhet är markerat med röd

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2012 Christer Carlsson Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47.

RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015. Vallkärratorn 1:47. Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47. RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING 2015 Vallkärratorn 1:47 Skåne, Lunds kommun, Vallkärra socken, Vallkärratorn 1:47 Bo Friman Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förundersökning

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Boplatslämningar från äldre järnåldern

Boplatslämningar från äldre järnåldern Arkeologisk förundersökning Boplatslämningar från äldre järnåldern Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Bankeryds socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken

Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken Arkeologisk förundersökning Skörstorps socken Arkeologisk förundersökning, Skörstorp 15:3 Skörstorps socken Falköpings Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:37 Arkeologisk

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Kv Paradis 51. fornlämning 73, Lunds stad Lunds kommun, Skåne Arkeologisk förundersökning 2013

Kv Paradis 51. fornlämning 73, Lunds stad Lunds kommun, Skåne Arkeologisk förundersökning 2013 Kv Paradis 51 fornlämning 73, Lunds stad Lunds kommun, Skåne Arkeologisk förundersökning 2013 KULTURMILJÖRAPPORT 2014:4 NICKLAS KRONROTH KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press Gamla Uppsala i ny belysning Swedish Science Press Gamla Uppsala Gamla Uppsala i ny belysning Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9 Gamla Uppsala i ny belysning Redigerad av Olof Sundqvist & Per

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Fullerö park. Särskild arkeologisk utredning raä 175:1-3, 602:1, 674, Fullerö 21:66, 21:57, 21:49 Gamla Uppsala sn, Uppland. sau rapport 2009:13

Fullerö park. Särskild arkeologisk utredning raä 175:1-3, 602:1, 674, Fullerö 21:66, 21:57, 21:49 Gamla Uppsala sn, Uppland. sau rapport 2009:13 Fullerö park Särskild arkeologisk utredning raä 175:1-3, 602:1, 674, Fullerö 21:66, 21:57, 21:49 Gamla Uppsala sn, Uppland sau rapport 2009:13 Ann Lindkvist Fullerö park Särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Bronsålder. Bronsålder i Stockholms län - aktuell forskning. Rapport från ett seminarium 2010.

Bronsålder. Bronsålder i Stockholms län - aktuell forskning. Rapport från ett seminarium 2010. Nya rön om bronsåldern i Stockholms län framkommer varje år. Om detta handlade ett seminarium på Stockholms läns museum i september 2010. I denna skrift presenteras de föredrag som då lades fram. Här redogörs

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka

Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Schaktningsövervakning vid Lindärva kyrka Lindärva socken Lidköpings Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:43 Schaktningsövervakning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Boplatslämningar i Skälby

Boplatslämningar i Skälby Boplatslämningar i Skälby Arkeologisk förundersökning Västerås 2:42, 2:50, 2:53, Fornlämning 261:2, 743:7, 743:8, 743:9 865:2, 952:2, och 952:3, Västerås (Lundby socken), Västmanland Susanna Eklund SAU

Läs mer

Malmliknande jord från Norr Amsberg

Malmliknande jord från Norr Amsberg UV GAL PM 2012:10 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Malmliknande jord från Norr Amsberg Okulär analys av material från en möjlig järnframställningsplats Dalarna, Borlänge kn, Stora Tuna sn, RAÄ 545:1 & 1012

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Bronsålder och järnålder vid Ullbro

Bronsålder och järnålder vid Ullbro UV RAPPORT 2013:133 ARKEOLOGISK DOKUMENTATION Bronsålder och järnålder vid Ullbro Invid vägtunnel för väg E18 Uppland; Enköpings kommun; Tillinge socken, Ullbro 5:1; Tillinge 391 och 392 Niclas Björck

Läs mer

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad

Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus, Skara stad Arkeologisk förundersökning RAÄ nr 68, kv Venus Skara stad Skara kommun Catharina Henriksson Västergötlands museum Arkeologisk rapport 2013:35

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2012:78 Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö kommun Skåne

Läs mer

Smedjegatan i Västerås

Smedjegatan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:12 Smedjegatan i Västerås Antikvarisk kontroll RAÄ 232 Kv. Inge och Knut Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Smedjegatan i Västerås Antikvarisk kontroll

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer