CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb e-post: Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms universitet, Fack 50013, Ludvika Assistent Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm och Praktikant Riksantikvarieämbetet, Sektionen för fornminnesinventering, Box 5405, Stockholm Assistent och amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Amanuens Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, Stockholm Förste amanuens Antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 137, Uppsala Förste antikvarie Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala, Box 137, Uppsala Antikvarie/enhetschef för arkeologiska enheten. Västmanlands läns museum, Slottet, Västerås Handläggare Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten, Västmanlands län, Västerås Antikvarie/projektsamor dnare Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Rundelsgränd 3b, Uppsala Arkeolog/projektledare Riksantikvarieämbetet, UV GAL, Portalg. 2a, Uppsala Utbildning: Poäng Period Gotlands läns folkhögskola: Arkeologi Intern utbildning UV:s projektledarutbildning Projektledareutbildning Universitetsutbildning, Uppsala och Stockholms universitet: Kulturvetarlinjen, baskurs och TS-termin Arkeologi A-C Etnologi A Antikens kultur och samhällsliv A Ortnamn och personnamn Allmän konsthistoria A Sveriges geologiska utveckling under och efter istiden Tidig metallurgi och metallografi Äldre lantmäterikartor och historiska kartöverlägg Översiktskurs i arkeologisk teori Summa universitetspoäng exkl doktorandstudier: 179p Forskarutbildning, Uppsala universitet (med viss undervisning av studenter ingående) Äldre järnålderstentamen och studier 20p 2002 Bronsålderstentamen 10p 2003 Metod och teori 10p 2004 Doktorandstudier 40p Summa doktorandutbildning 80 p 1

2 LITTERATURLISTA Publicerade artiklar: Eriksson, T., Dunshammar - en folkvandringstida/vendeltida järnframställningsplats. I: Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 65. s Västerås. Eriksson, T., Bronshantverket i Apalle. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Icke-järnmetaller och metallurgi. H45. s Stockholm. Eriksson, T., Den förhistoriska järnframställningen i Dunshammar. I: Jernkontorets bergshistoriska utskott. Förhistorisk och medeltida metallutvinning. H46. s Stockholm. Eriksson, T., Görlagrävningarna I: Sjuhundrabygden Årsskrift s Norrtälje. Eriksson, T., Hus och gravar i Norrtälje. I: Arkeologi i Sverige 3. Riksantikvarieämbetet. s Stockholm. Eriksson, T., Gårds och utmarksbrunnar på Håbolandet. I: Ullén, I., Ranheden, H., Eriksson, T. & Engelmark, R. Om brunnar. Diskussion kring brunnar på Håbolandet. Arkeologiska skrifter nr 12. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. s Stockholm. Eriksson, T., Boplatser i makroperspektiv. I: Projektet boplatser i Uppland och Västmanland. Etapp 2. (BUV 2). Red. P. Frölund. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport 1997:23. Eriksson, T., 1998a. Egen härd guld värd - härdar från äldre järnålder i sydvästra Uppland. I: Suionum hinc civitates. Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. OPIA 19. Red. K. Andersson. Eriksson, T., 1998b. Härdar och boplatser. I: Blick för bergslagen. Årsbok Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., De arkeologiska undersökningarna vid Väsby kungsgård. I: Sala hembygds- och fornminnesförenings årsbok Sala. Eriksson, T., En kruka i sjön. I: Västmanlands fornminnesförenings och Västmanlands läns museum årsskrift Västerås. Eriksson, T., 2004a. Kultur och keramik i Södermanland under äldre järnålder. I: Kulturell mångfald i Södermanland. Del 2. red. A. Åkerlund. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Nyköping. Eriksson, T., 2004b. Bronsålder vid Ryssgärdet i Onslunda. I: Arkeologi E4. årsberättelse Utgrävningar från Uppsala till Tierp. Red. Fontell & Jahn. Eriksson, T., 2005a. Dekor och dekorerad keramik i Mälardalen under bronsålder - en regel med ett undantag. I: Mellan sten och järn. Del 1. Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Rapport från det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg /12. GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter 59. Red. J. Goldhahn. Göteborg. Eriksson, T., 2005b För förvaring eller för förtäring. Keramik under järnålder i Köpingstrakten. I: Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva. Red. L. Karlenby. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Eriksson, T., 2005c. Human Bones in the Bronze Age of Uppland. I: Dealing with the Dead. Archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian burial ritual. S Ed. Artelius & Svanberg. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar Skrifter Nr 65. Stockholm. Eriksson, T., ms. Riter och keramik i Mälardalen under bronsålder. I: Konferensrapport från 22:A Nordiska Arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22). Manus. Eriksson, T. & Ekman, T En gård under folkvandringstid. I: Folkvandringstid. Tullinge och Norrtälje för 1500 år sedan. Utställningskatalog Stockholms läns museum. s Stockholm. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994a. Sten- och järnåldersbönder i Frotorp. I: Från bondebygd och bergslag En arkeologisk upptäcktsresa i tiden. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. s Örebro Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., 1994b. Nu har de första Närkeböndernas lerkärl, hus och åkrar hittats! I: Populär Arkeologi. Årgång 12. Nr 2. Hässelby. Eriksson, T., Fagerlund, D. & Rosborg, B., Järnåldersbönder i Frotorp. I: Äldre järnålder i stensträngsmiljöer. Internt seminarium vid UV Linköping. Vadstena - Väderstad 6-7 april Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Linköping 1995:31. Linköping. 2

3 Eriksson, T. & Amaya, B Ryssgärdet: Ett rikt bronsålderskomplex vid Onslunda. I: Uppland s Rapporter: slutundersökningar Eriksson, T., 1995a. Arkeologisk undersökning, Apalle, RAÄ 260, Apalle 3:11, Övergrans sn, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV-Uppsala 1994:31. Eriksson, T., 1995b. Hus och gravar i Görla. Uppland, Frötuna socken, RAÄ 23. Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, Rapport 1995:29. Stockholm. Eriksson, T. & Östmark, K., Rapport. Del av gravfält från yngre bronsålder - äldre järnålder. Fornl. 11. S:t Eskils Kyrkogård, Eskilstuna kommun, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Östmark, K. & Eriksson, T., Rapport. Fornlämning 15a, delundersökning av gravfält, yngre vendeltid - äldre vikingatid. Sticklinge, Lidingö socken och kommun, Uppland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Hjärthner-Holdar, E. & Kresten, P., Stjernsunds bruk. Från hytta till valsverk Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:13. Eriksson, T. & Ählström, J., RV55. Graneberg - Ett romartida gravfält. Riksantikvarieämbetet. UV- Uppsala rapport 1997:19. Lang, R. & Eriksson, T., RV55. Tyresta- en äldre-järnåldersboplats och skålgropar. Riksantikvarieämbetet. UV-Uppsala rapport 1997:22. Eriksson, T., Fosfatkartering. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 1. red. L. Karlenby. UV Uppsala rapport 1997:43. Eriksson, T, & Lang, R., RV55. Graneberg - En boplats från äldre järnåldern. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:31. Eriksson, T. & Anund, J., Boplatser och gravar på Håbolandet. Arkeologiska undersökningar för Mälarbanan. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:32. Carlsson, R. & Eriksson, T., Arkeologisk undersökning vid Litslena kyrka och by. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport. Ullen, I., Ericson, P., Eriksson, T., Kjellberg, A-S., Lindholm, P., Wigh, B. & Åkermark, A., Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. & Pettersson Jensen, I-M., Engelsbergs hytta. Förundersökning. Ängelsberg 1:21, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU skrifter 4. Eriksson, T., & Östling, A., Ryssgärdet i Onslunda. Ett fornlämningskomplex från senneolitikum till och med 1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder. Uppland, Tensta socken, Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435. RAÄ Dnr , och DAFF dokumentation av fältarbetsfasen. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Eriksson, T., Anderung-Nordin, C. & Wigg, A-S., RV 55, Stolptorp skärvstenshögar från äldre bronsåldern. Arkeologisk undersökning, RAÄ 30, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:71. Rapporter: utredningar och förundersökningar: Eriksson, T., Rapport. Schaktningskontroll. Östergötland, Borgs och Löts socknar, Herrebro 6303, 6304, fornlämningarna nr 198, 199. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Eriksson, T., Rapport. Utredning. Skillinge 2:37, Kung-Karls sn, Södermanland, Västmanlands län. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. -, Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga socken, Uppsala län, Marma 1:2, Olunda 1:1, 2:1, 3:1 och 5:1. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., 1991a. Rapport. Förundersökning. Uppland, Uppsala stad, Boländerna 5:1, fornlämning 37. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. 3

4 Eriksson, T., 1991b. Rapport. Arkeologisk utredning. Södermanland, Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, fornlämning 109 och 122. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Rapport. Arkeologisk utredning. Uppland, Lagga sn, Olunda 4:1, Östuna sn, Valloxsäby 1:1, Eggebyholm 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T., Arkeologisk undersökning, Ramsta-Bärby, Kanikebo, RAÄ 103, Ramsta-Bärby 2:1, RAÄ 178, Kanikebo 2:1, Ramsta och Uppsala-Näs socknar, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV- Eriksson, T., Komplettering till arkeologisk förundersökning, Mälarbanan, delsträckan Bålsta - Ekolsund, Apallboda 1:38, Övergrans socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. Byrån för arkeologiska undersökningar UV-Uppsala 1994:23. Eriksson, T., Varsta bergtäkt. Arkeologisk utredning, RAÄ 60 och 100, Torslunda 3:20, Fröslunda socken, Uppland. UV Uppsala rapport 1997:10. Eriksson, T., 1998a. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 543, Graneberg 1:1, Litslena socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1998b. Högsta gamla bytomt och förhistoriskt kulturlager vid Apalle. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., Göthberg, H., Kaliff, A., Lindeblad, K. & Åkerlund, A Rapport. Arkeologiska förundersökningar. Motorvägsbygge med omläggning av väg E4 sträckan Lövstad - Norrköping. Borgs socken, Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Stockholm. Karlenby, L., Biwall, A., Eriksson, T., Frölund, P., Hamilton., J. & Holm, J Rapport. Uppland, Alsike och Knivsta socknar, Alsike stad. Arkeologisk utredning etapp II Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar. Eriksson, T. 1998a. Skoftesta skans. Förundersökning. Västmanland, Köpings socken, Skoftesta och Kramsta, RAÄ 79. Västmanlands läns museum rapport 1998:1. Västerås. Eriksson, T., 1998b. Alvestaboda bytomt. Förundersökning. Västmanland, Heds socken, Alvestaboda, RAÄ 95. Västmanlands läns museum rapport 1998:3. Västerås. Eriksson, T. 1998c. Kvarteret Domkyrkan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Kvarteret Domkyrkan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1998:4. Västerås. Eriksson, T. 1998d RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 1, boplats och gravar. Västmanland, Köping och Kolsva socknar, Holmsmalma, Gålby och Malma prästgård, RAÄ 102 och 254. Västmanlands läns museum rapport 1998:5. Västerås. Eriksson, T. 1998e. RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 2, utkant av Holmsmalma bytomt. Västmanland, Kolsva socken, Holmsmalma, RAÄ 205. Västmanlands läns museum rapport 1998:6. Västerås. Eriksson, T. 1998f. Enåkersbys bytomt. Förundersökning. Västmanlands län, Uppland, Enåkers socken, Enåkersby, RAÄ 58. Västmanlands läns museum rapport 1998:12. Västerås. Eriksson, T & Sundelin, G RV 250 Köping-Kolsva. Förundersökning lokal 7, boplats. Västmanland, Kolsva socken, Kolsva-Torp, RAÄ 257. Västmanlands läns museum rapport 1998:11. Västerås. Eriksson, T. 1999a, Väsby kungsgård. Förundersökning. Västmanland, Sala landsförsamling, Väsby kungsgård, RAÄ 56. Västmanlands läns museum rapport 1999:2. Västerås. Eriksson, T. 1999b. Norbergsby. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Kv. Tinget och Norbergs kyrka, RAÄ 380. Västmanlands läns museum rapport 1999:3. Västerås. Eriksson, T. 1999c. Övre Kungsgatan. Förundersökning. Västmanland, Västerås stadsförsamling, Övre Kungsgatan, RAÄ 232. Västmanlands läns museum rapport 1999:4. Västerås. Eriksson, T. 1999d. Ragvaldsfältet. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Norbergsby, Ragvaldsfältet-Hackspettsbacken, RAÄ 354 Västmanlands läns museum rapport 1999:5. Västerås. Eriksson, T. 1999e. Flikens hytta. Förundersökning. Västmanland, Norbergs socken, Flikens hytta, RAÄ 19 och 20. Västmanlands läns museum rapport 1999:6a. Västerås. Eriksson, T. 1999f. Sörbo. Plats för hytta och tegelbruk. Antikvarisk kontroll. Västmanlands län, Kila socken, Sörbo 1:6 och 1:23, RAÄ 138. Västmanlands läns museum rapport 1999:10a. Västerås. Eriksson, T En kruka i Vågsjön, Sura socken. Västmanlands län, Sura socken, Vågsjön, Lisjö 5:1, RAÄ 132. Västmanlands läns museum rapport 2000:28. Västerås. 4

5 Eriksson, T. 2001a. Kvarteret Bårdskäraren och Skinnaren. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 62, Kv Bårdskäraren, Kv Skinnaren, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:14. Västerås. Eriksson, T. 2001b. Arkeologisk förundersökning i Sala. Schaktövervakning. RAÄ 62, Rådmansgatan, Stora Torget, Södra Esplanaden, Norrbygatan, Sala stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:15. Västerås. Eriksson, T. 2001c. Arkeologisk förundersökning av kulturlager i Västra Långgatan i Köping. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 148, Västra Långgatan, Köpings stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:16. Västerås. Eriksson, T. 2001d. Kvarteret Hagbard 3 och 4 samt Västerås 1:1. Kulturlager i Västerås stad. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 232, Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:17. Västerås. Eriksson, T. 2001e. Kvarteret Kvarnen 7 i Norberg. Kulturlager i Norbergsby. Förundersökning. RAÄ 380, Kv Kvarnen 7, Norbergs socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:18. Västerås. Eriksson, T. 2001f. Agrara lämningar vid Falktorp. Stensträngar och odlingsrösen. Särskild arkeologisk slutundersökning. RAÄ 588, Falktorp 2:1, Dingtuna socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:20. Västerås. Eriksson, T & Pettersson Jensen, I-M Herrsmedjan vid Engelsbergs bruk. Stenkista från 1600-talet. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 12, Ängelsberg 1:2, Västervåla socken, Västmanlands län, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2001:19. Västerås. Eriksson, T. & Hallberg, D Sala silvergruvas vattensystem. Särskild undersökning. RAÄ 209 & 210, Kristina 4:2 och Silvergruvan 1:1, Grissbachs kanal, Sala stadsförsamling, Västmanland. Västmanlands läns museum rapport 2002:A84. Västerås. Eriksson, T., 2002a. Norrortsleden moment 2 förundersökning. Edsberg, Törnskogen & Häggvik fornl. 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl. 67, Sollentuna socken, Uppland. SAU Rapport 2002:10. Eriksson, T., 2002b. Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl. Nr. 89, Vaksala socken, Uppland. SAU Rapport 2002:11. Eriksson, T., 2002c. Bråfors by och hytta. Förundersökning. Bråfors 1:3 och 2:3, Fornl nr 79 & 80, Norbergs socken, Västmanlands län. SAU Rapport 2002:12. Eriksson, T., Hyttgatan och Kungsgatan i Sala. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 62, Hyttgatan, Kungsgatan, Sala stad, Västmanland. Rapport A. Västmanlands läns museum, kulturmiljöavdelningen, Rapport 2003:A50. Västerås. Specialregisteringar av förhistorisk keramik inom ramen för slutundersökningar: Eriksson, T Förhistorisk keramik. I: Pettersson, Karin. Lista Bytomt. Arkeologisk undersökning. Rönnby-Skultuna. Fjärrvärme, gång- och cykelväg. Lista bytomt, Lista 5:4, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanland. RAÄ dnr Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Uppsala rapport. Eriksson, T., 1997a. Keramik från bronsålders- och äldre järnåldersboplatser i Uppland, Lena socken, Årby, fornlämningarna 163, 164, 310 och 320. I: Göthberg, H. & Häringe, K. Arkeologisk rapport OKB. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:40. Eriksson, T., 1997b. Keramiken, Lerklining och bränd lera. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. red. Göthberg, Karlenby och Forenius. UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 1998a. Keramik från RAÄ 240, Gamla Uppsala 93:3, Gamla Uppsala socken, Uppland. I: Göthberg, H., Rapport, Grav vid RAÄ 240, Gamla Uppsala socken. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:28. Eriksson, T., 1998b. Textilkeramik från RAÄ 328, Sneden, Litslena socken, Uppland. I: Fagerlund, D. Rapport Mälarbanan, Skärvstenshögar vid Sneden. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:48. Eriksson, T., 1998c. Keramiken från fornl. 142 och 340 i Svedvi socken, Västmanland. I: Annuswer, B., Rapport. Mälarbanan. RAÄ 142 och 340, Svedvi socken, Västmanland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:50. 5

6 Eriksson, T., Keramik. Bilaga. I: Fagerlund, Dan, Göthberg, Hans, Qviström, Linda & Åberg, Kerstin., Förhistoria och medeltid i Vänge: arkeologiska undersökningar Upplandsmuseets skriftserie nr 1. Eriksson, T., 2002a. Keramiken från Skämsta, fornl. 342, Tierps socken, Uppland. I: Frölund, P. & Larsson, L-I. Skämsta. Bosättning och gravar i norra Uppland. Arkeologisk undersökning, fornlämning 203 och 442, Skämsta, Tierps socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala Rapport 1997:67. Eriksson, T., 2002b. Keramiken. I: I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning för Alsike stad, RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2 (Göthberg, H., Forenius, S. & Karlenby, L. red): I en liten Vrå av världen. Arkeologisk undersökning 1991, för Alsike stad, RAÄ 16, 178 och 261, Vrå, Knivsta socken, Uppland. Del 2. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala rapport 1997:66. Eriksson, T., 2002c. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:2 och 6:25, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:6K. Stencil. Eriksson, T., 2002d. Specialregistrering av keramik. Brottberga 6:3, Skerike socken, Västmanland. SAU Rapport 2002:7K. Stencil. Eriksson, T., 2002e. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 142, Myra 1:2, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002: 13K. Eriksson, T., 2002f. En specialregistrering av keramik. Kolsva-Torp 1:18, Lokal 6, Kolsva sn, Västmanland. SAU Rapport 2002:15 K. Eriksson, T., 2002g. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning. Fornl. 111, Kolsva sn, Västmanland. SAU RAPPORT 2002:14K. Eriksson, T., 2002h. En specialregistrering av keramik. Särskild undersökning, lokal 46, Tensta-Forsa 3.3, Tensta socken, Uppland. SAU Rapport 20002:16K. Eriksson, T Dekorerad keramik i Apalle & Gjuterifynden i Apalle. Bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland (Ullén, I. et al): Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala Rapport 1997:64. Stockholm. Eriksson, T. 2004a. En specialregistrering av keramik. I: Berggren, Anna & Hennius, Andreas Arkeologisk undersökning. Sommaränge hus, odling och tjärframställning. Undersökningar för E4. RAÄ 179, Viksta socken, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2004:02. Eriksson, T. 2004b. Förhistorisk keramik från Sommaränge skog. En specialregistrering. Sommaränge skog, Lst dnr , Sommaränge 5:1 och Rångsta 1:9, RAÄ nr 211 och 213, Viksta sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T., 2004c. Keramik och gjuteri i Bredåker. En specialregistrering. Bredåker, lokal 28, Gamla Uppsala 21:38, 77:3, 77:4, 77:12, 77:19, 79:4 och 79:38, UM RAÄ nr 134, Gamla Uppsala sn, Uppland. Geoarkeologiskt Laboratorium, Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL. Stencil. Eriksson, T. 2005a. En specialregistrering av keramik. Ärentuna socken, Vaxmyra 13:1, RAÄ 325 och Kyrsta 2:3, 3:2 och 3:3, RAÄ 326. Bilaga 4. I: Eklund, S. Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. SAU rapporter 8. Eriksson, T., 2005b. Keramik från Kättsta. En specialregistrering av keramik. Kättsta 1:1, Buddbo 1:1. RAÄ 56-gravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ 355-boplats bronsålder-tidigmedeltid. Ärentuna sn, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:18. Stencil. Eriksson, T., 2005c. Äldre järnålderskeramik. En specialregistrering. Holmsmalma 1:9, fornl. 102 i Kolsva socken och Gålby 3:19, fornl. 258, Köpings socken, Västmanland. I: Wikborg, J. & Ählström, J., Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A. 2004:A13. Västerås. Eriksson, T., 2005d. Keramik från Forsa: En specialregistrering av keramik. Tensta-Forsa, RAÄ 442 boplats och gravar, Tensta socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:19. Stencil. Eriksson, T., 2005e. Keramik från Tibble: En specialregistrering av keramik. Tibble 2:7, RAÄ 318, boplats, Björklinge socken, Uppland. Rapport, Riksantikvarieämbetet UV GAL 2005:17. Stencil. Eriksson, T., 2005f. Keramik och degel från Fullerögravfält och boplats. En specialregistrering av keramik. Fullerö 21:57, RAÄ 598, Gamla Uppsala sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala 6

7 Eriksson, T., 2005g. Förhistorisk keramik från Vallby södra. En specialregistrering av keramik. Fors 1:6, Fäcklinge 2:10, RAÄ 2323, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T., 2005h. Bronsålderskeramik från Glädjen. En specialregistrering av keramik. Tierps allmänning S:1, RAÄ 86, Tierps sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Uppsala Eriksson, T. & Ytterberg, N., Förhistorisk keramik i Snåret. En specialregistrering av keramik. Karby 1:2, Fallsboda 29:5, RAÄ 291, Vendel sn, Uppland. UV GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium. Analysrapport nummer Riksantikvarieämbetet. Stencil. Eriksson, T., ms. Specialregistrering av keramik från Uppland, Gamla Uppsala socken, Lövstaholm 21:27, 21:47, RAÄ 206b, 531 & 608. I: Häringe-Frisberg, ms. Eriksson, T. ms. Registrering av keramik från Skärna lokal 36b och b. Uppland, Gamla Uppsala socken, Fullerö 22:1 och 22:3, fornlämning 206b. I: Östling ms. Rapport. Riksantikvarieämbetet. Ms. Aktivt deltagande med poster eller föredrag i arkeologiska konferenser Konferens i Arkeometallurgi i Mainz 1986: Poster Förhistorisk och medeltida metallutvinning. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Jernkontoret, : Föredrag och artikel Icke-järnmetaller malmfyndigheter och metallurgi. Jernkontorets bergshistoriska utskotts symposium på Statens historiska museer, : Föredrag och artikel Kulturell mångfald i Södermanland. Järnålder och historisk tid. Nyköping februari Föredrag och artikel Bronsålderskeramik: Skånes fyra hörn. Workshop av B. Hulthén vid Krapperups slott april 2004: Föredrag BO 05, vid UV GAL; Uppsala, : Föredrag 22:a nordiska arkeologikonferensen i Uleåborg, Finland (NAK 22): Föredrag och artikel i manus Nordiskt symposium för bronsåldersforskning. Det 9.e nordiska bronsålderssymposiet i Göteborg : Föredrag, artikel och poster EAA Annual conference i Cork : Föredrag och artikel Ny forskning om gammal keramik. En workshop om keramik november 2005, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet, : Föredrag och artikel i manus. 7

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar.

Läs mer

DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN

DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN UPPSALA 2012 AUN 45 DÄRFÖR UPPSALA UTDRAG, IAKTTAGELSER OCH RESULTAT FRÅN STUDIEN MED UPPSALA I CENTRUM Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad

Läs mer

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland F2011-0010 rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som

Läs mer

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press Gamla Uppsala i ny belysning Swedish Science Press Gamla Uppsala Gamla Uppsala i ny belysning Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9 Gamla Uppsala i ny belysning Redigerad av Olof Sundqvist & Per

Läs mer

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Gräv där du får Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Förord Kulturmiljöfunktionens populära årsredogörelse har i år temat uppdragsarkeologi.

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter

Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Runsvenska skrifttraditioner och ett supplement till Upplands runinskrifter 2009-2014 Projektet har haft ett dubbelt syfte. Tanken var dels att undersöka och kartlägga

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Nya stadsarkeologiska horisonter

Nya stadsarkeologiska horisonter UV SYD RAPPORT 2004:4 RAÄ FOU PROJEKT 2003 Nya stadsarkeologiska horisonter Mats Anglert & Karin Lindeblad Nya stadsarkeologiska horisonter 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Riksantikvariens årsberättelse för år 1919 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1920_berattelse Fornvännen 1920, s.

Riksantikvariens årsberättelse för år 1919 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1920_berattelse Fornvännen 1920, s. Riksantikvariens årsberättelse för år 1919 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1920_berattelse Fornvännen 1920, s. I-XV Ingår i: samla.raa.se Till Konungen. Till fullgörande av den riksantikvarien

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer