SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet"

Transkript

1 5/2009 SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet 82-åring spänner bågen Äldres tänder prioriteras inte Bra utemiljö viktig för hälsan

2 Innehåll Tandlag efterlevs inte 3 Färre vill gå i pension tidigt 4 Tv-spel poppis bland äldre 5 Pensionerna i hetluften 6 Svenskarna lyckliga 9 Barnbarn ökar förståelsen 10 Uppfinnare tänker fritt 12 Utemiljön viktig för hälsan 15 Bågskytte på ålderns höst 16 Damer på kö till seniorklubb 18 Besök Carl Larssongården 20 Maxi mattes bästa vän 22 Äldres sociala behov eftersatt 23 Soppteater på menyn 26 SPRF tidningen nr 5/2009 Presslagd Nr 6 utkommer vecka 43 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex under 2009 Årgång 70 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Omslagsbild AU i SPRF och SPF: Fr v Karl-Erik Axelsson, Bertil Enemo, Jöran Rubensson, Gunvor Petersson, Karl Erik Olsson och Margareta Sterner. Foto: Benny Hellis Bild chefredaktör: Ullacarin Sundin Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Hej! Kongressen slog fast att SPRF ska stärka samarbetet med andra pensionärsorganisationer och den nya förbundsstyrelsen har rivstartat. Gemensamma skrivelser med krav på rättvisa skatter har sänts till regering och opposition. Styrelsen har också initierat ett utredningsarbete kring vad en sammanslagning med Sveriges pensionärsförbund, SPF, skulle innebära. Mer om detta på sidorna 30 och 31. Redan 1999 lagstiftades det om att alla äldre ska få en munhälsogenomgång samt erforderlig tandvård. Detta har landstingspolitikerna tagit lätt på och ännu tio år efter lagens tillkomst får bara hälften av alla äldre denna undersökning. Och från rikspolitikernas sida finns inga planer på att förändra detta. Mot all förmodan är det bland äldre som tv-spelet ökar mest. I dag finns tv-spel på många äldreboenden och vi har besökt ett där det spelas friskt både som rehabilitering och för nöje. I tidningen hittar ni också personligheterna Magnus Kellström och Erik Ström. Magnus Kellström är innovatör och ser det ingen annan ser. Han kallar sig uppfinnare och säger att nyckeln till framgång är att ha en hjärna som kan slappna av. Erik Ström, 82, deltog med framgång i årets bågskytte-sm. Hans drivkraft är att bli ännu bättre och han fortsätter att se framåt. Berner sennenhunden Maxi är Margareta Pantzars bästa vän och hjälpreda. Som utbildad servicehund hjälper han sin matte som är rullstolsburen med de dagliga sysslorna. Utan Maxi skulle jag inte klara mig, säger hon. När Karin Wennerholm, 67, kände sig sysslolös tog hon själv tag i saken och bildade en damklubb för seniorer. Gruppen fylldes snabbt med medlemmar och aktiviteter och i dag finns det en lång väntelista för att bli medlem. Inställningen till pensionärslivet verkar vara kluvet. Yngre säger att de gärna vill sluta att jobba och få tidig pension, medan äldre gärna vill jobba och få pension lite senare, visar nya siffror från SPV. Aldrig tidigare har statsanställda jobbat så långt upp i åldrarna och nu vill även kvinnorna jobba allt längre. Är det arbetet som drar, eller är detta ett tecken på att de allt sämre pensionerna håller dem kvar i arbetslivet? Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Bertil Enemo Göran Gagner Lisa Keisu Lennerlöf Maj Lundström Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Benny Hellis Chefredaktör Svagt intresse för äldres tänder En lag från 1999 ska garantera äldre en bättre munhälsa. Varje år ska boende inom äldreomsorgen få en genomgång av munhälsan och vid behov få nödvändig tandvård. Ansvaret ligger på kommuner och landsting, men fortfarande, tio år efter lagens tillkomst uteblir denna undersökning för var tredje person. På ministernivå är äldres munhälsa ingen prioriterad fråga. Socialminister Göran Hägglund säger att detta tillhör äldre- och folkhälsominister Maria Larssons ansvarsområde, som ser mest förvånad ut när vi på en pressträff upplyser henne om detta. Jasså, säger han det. Jag trodde Göran ansvarade för tandvården. Men då får jag väl titta närmare på detta, säger Maria Larsson, och ber att få återkomma genom sina sakkunniga. Hälften fick undersökning Den tidigare S-regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur reformen fungerade och de presenterade en rapport 2006 som avsåg förhållandena Resultaten fick uppmärksamhet eftersom det visade sig att bara knappt hälften av de berättigade fick någon munhälsobedömning. Skandalöst och jag kommer att vidta åtgärder, sa socialminister Ylva Johansson när hon kommenterade rapporten. Eftersom socialdemokraterna tappade regeringsmakten vid 2006 års val rann dessa åtgärder ut i sanden. Och under sina år i opposition har varken Ylva Johansson eller någon annan från oppositionen motionerat i frågan. Det var Marianne Appelquist på Socialstyrelsen som skrev rapporten 2006 och hon säger nu att de inte fått något nytt regeringsuppdrag för att kartlägga hur det ser ut i dag. Ansvaret för att munhälsobedömningen genomförs ligger på landstingen som måste samverka med kommunerna. Dålig kunskap Kommuner och landsting, SKL, ger ut årliga rapporter som anger om verksamheten ökar eller minskar, men gör inga kvalitativa bedömningar. Under 2007 var det 61,4 procent som fick en munhälsobedömning, 2005 var det 49 procent. Med nuvarande ökningstakt skulle det dröja till år 2017, innan alla får den munhälsobedömning de enligt lag skulle ha fått år Marianne Appelquist För flertalet uteblir den helt, döden träder emellan. Munhälsobedömningen genomförs mestadels av tandhygienister. De ger också vårdpersonal råd om hur de ska sköta äldres tänder. Kunskaperna om munhygien är oftast svaga och många har svårt för att rota i munnen på andra. Och tvärtom, många vill inte att andra ska gräva i deras munnar. Ett knepigt problem, framför allt bland dementa där det inte går att samtala sig fram till en lösning. Munnen viktig Munnen är ett väldigt känsligt och intimt område, säger Marianne Appelquist. När det handlar om nödvändig tandvård ska personalen se till att den äldre får sådan behandling hos en näraliggande tandläkare eller hos ett mobilt tandvårdsteam som kommer hem till patienten, om detta kan ske till en rimlig kostnad. Tolkningen av nödvändig tandvård är lite flytande, men det kan vara att det fattas tänder som gör det svårt att äta, säger Marianne Appelquist 2 3 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis, Bild: Ullacarin Sundin Landstingen följer inte lagen när inte alla äldre får samma möjlighet till en munhälsobedömning. och tillägger att hon inte har några indikationer på att verksamheten försämrats under senare år. Regionala skillnader Totalt sett är det naturligtvis otillfredsställande att bara drygt hälften av de berättigade får en munhälsobedömning, men det finns stora regionala skillnader, säger Marianne Appelquist. SKLs redovisning från 2007 visar att 80,1 procent av de berättigade erbjuds munhälsobedömning i Värmland medan bara 47,8 procent får samma erbjudande i Blekinge. Trots att lagstiftningen borde ge alla rätt till en undersökning. När Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, ringer några veckor efter pressträffen säger han att ansvaret för genomförandet ligger på landstingen och att alla landsting får lika mycket pengar. Så även i denna fråga finns en motsättning mellan statlig styrning och regionalt självbestämmande, säger han, och säger att regeringen i dagsläget inte har några planer på att utvärdera 1999 års reform. Sveriges bästa landsting: Värmland 80,1, Västerbotten 77,5, Örebro 73,5, Dalarna 72,6, Västernorrland 70,2. Sveriges sämsta landsting: Blekinge 47,8, Stockholm 53,3, Västra Götaland 57,3, Uppsala 58,0, Skåne 58,9. Siffran anger procent som får munhälsobedömning.

3 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Per Helander/SPV Statsanställda arbetar allt längre Anställda i staten arbetar allt längre innan de går i pension. Statistik från SPV visar dramatiska förändringar under den senaste 10-årsperioden. För första gången jobbar också män och kvinnor lika länge inom statliga verk innan de går i pension. Tvärtemot vad många kanske tror så ökar genomsnittsåldern för pensionering inom staten, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för SPV. Ann-Christin Nykvist Vi ser också för första gången att män och kvinnor arbetar lika länge innan de går i pension. Tidigare har alltid kvinnor arbetat längre än männen. Skjuter upp ålderspensionen Årets statistik visar en ganska dramatisk utveckling när det gäller pen- sionsåldern. Allt fler anställda inom staten väljer att skjuta upp ålderspensionen. I åldersgruppen år minskade antalet ålderspensioner med 17 procent Under perioden ökade antalet personer som valde att ta ut ålderspension i samma åldergrupp med 182 procent. Årets statistik visar på fler spännande trender. Under 2008 minskade antalet nybeviljade sjukpensioner, pensionsersättningar och delpensioner. Detta tillsammans med att vi arbetar allt längre är positivt för samhällsekonomin. Vill sluta tidigt En utmaning för staten blir att hantera den stora kullen 40-talister som nu har börjat gå i pension. Det handlar om cirka personer under de kommande åren, säger Ann-Christin Nykvist. Däremot vill de privatanställda sluta tidigt. Bara två av tio anställda kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65, visar en ny undersökning som AMF har gjort bland privatanställda arbetare mellan år. I stället vill man koppla av, ägna sig åt sina intressen, familj och vänner. I åldersgruppen år ansåg 29 procent att de kunde jobba längre, medan motsvarande siffra i gruppen år bara var 21 procent. Av de tillfrågade som svarat att de kan tänka sig jobba efter 65 år ligger invånarna i Kronobergs län i topp. Där var 36 procent villiga att fortsätta jobba medan de som bor i Västerbottens län var minst intresserade av att jobba efter 65 år, 13 procent. Fakta SPV-statistik SPV tar årligen fram statistik om pensionsförmåner inom staten. Databasen innehåller information om pensionärerna inom ett av Sveriges största avtalsområden. I årets redovisning ingår statistik för åren Tv-spel är en aktivitet som finns på äldreboenden i Södertälje. Kul tycker de äldre. Tv-spel över gränserna Alla äldreboenden ska ha tv-spel som valbar aktivitet. Det ingår i projektet Kultur 365 som infördes i Södertälje kommun Tv-spelen och dess olika varianter blev en uppskattad aktivitet och nu spelas det för fullt på Södertäljes äldreboenden. I vilken film blir Richard Gere och Julia Robers kära, frågar programledaren på tv-skärmen. Det ska vara Pretty Woman, utbrister Gunilla Lundgren. Programledaren i spelet säger att det är rätt svar och att de nu är uppe i kr. Jaså inte mer? Du var så säker, vi skulle ha satt dubbelt, säger Maj-Britt Abrahamsson och spelet fortsätter. Gunilla Lundgren och Maj-Britt Abrahamsson bor båda två på Artursbergs korttidsboende i Södertälje och nu spelar de Alla mot en. Som i tv-programmet Spelet är gjort precis som tv-programmet med samma namn och är ett frågesportspel i blandade ämnen. Det är spännande och kul. Förut satt man mest på rummet och läste eller tittade på tv, säger Maj-Britt Abrahamsson. Det här kallar vi för spelhålan, säger Gunilla Lundgren om rummet med tv-spelen. Tv-spel för äldre är en del av projektet Kultur 365. Alla äldreboenden och snart även alla mötesplatser i Södertälje kommun har detta och flera andra tv-spel. Det var kultursekreteraren Lars Ahlin som drog igång idén. Vill motivera till rörelse Vi ville hitta något som motiverar och inte fokuserar på det som gör ont. Vi vill utnyttja det friska, säger Lars Ahlin om den nya aktiviteten som kan få de äldre att glömma bort att de egentligen har ont eller har rörelsesvårigheter. Många av spelen går ut på att man rör sig framför en liten kamera som fångar upp rörelser. Aktuellt Text & bild: Jeanette Garås Med hjälp av den kan man spela olika sportspel, leka frisersalong eller dirigera musik i takt. De har även spel som Singstar där man får sjunga eller Vem vill bli miljonär, där man får använda sina kunskaper i frågesport. Olika spel presenteras och Gunilla Lundgren och Maj-Britt Abrahamsson får prova ett bowlingspel som brukar vara uppskattat. Min pappa spelade bowling, säger Maj-Britt Abrahamsson och ler, han vann nästan jämt. Jane Rondah som tillhör personalen på Artursberg säger att de var positiva till tv-spel från början och tog till sig aktiviteten snabbt. Alla kan spela Vi spelar allt och hela tiden. De är generellt gladare, hela stämningen är positivare, säger Jane Rondah om införandet. När tv-spelen introducerades var det viktigt att inte kalla det för just tv-spel. Utan vad? Vi ville få bort fördomarna om att tv-spel är något som bara finniga tonårskillar håller på med, säger Lars Ahlin. I Alla mot en kommer frågan om vem som har skrivit sångerna Okända djur och Trubbel. Den här gången är Maj-Britt Abrahamsson och Gunilla Lundgren säkra på svaret och satsar dubbelt. Nu kan ni åka till Australien, säger Jane Rondah när det visar sig att svaret Olle Adolphsson var rätt och att de nu är uppe i kronor. Gunilla Lundgren skrattar och säger att pengarna nog inte räcker längre än till Dalarna. Synd att man aldrig får pengarna på riktigt, säger Maj-Britt Abrahamsson och ler. R Eloped Kom lite längre med Eloped Fri leverans i hela landet med egen personal. Två tyska ledande husbilsmärken i premiumklassen Lätt att köra. Fri hemleverans. Laddas i vanligt väggutag. Kör 3-5 mil. Eloped AB Box 6198, Malmö. tel:

4 Debatt Aktuellt Text: Ullacarin Sundin Oklart hur mycket pensionerna sänks Innan riksdagen bestämt nivån på prisbasbelopp och följsamhetsindex är det omöjligt att säga hur mycket pensionerna kommer att sänkas nästa år. Och eftersom de pensionärer som omfattas av PA-74 ska räknas upp med minst prisbasbeloppets förändring kan en höjning av detta ge mer i plånboken redan Finanskrisen och den negativa förändringen av AP-fonderna drabbar alla pensionärer. Det har spekulerats i om pensionerna ska sänkas med hela den procentuella nedgången, cirka 3 procent, eller om nedgången ska fördelas under en treårsperiod , med något lägre minus i plånboken varje månad, men något beslut är ännu inte fattat. Personligen anser jag att det är bättre att ta hela nedgången på en gång, då får pensionärerna också hela uppgången när ekonomin vänder, säger Hans Norin, Offentlighetsanställdas förhandlingsråd, OFR. Men hur regering och riksdag kommer att förhålla sig till dessa olika scena- Pensionsavtalet PA-74 gäller för de statstjänstemän som gick i pension till och med december 1991 samt de personalkategorier som sa nej till pensionsavtalet PA-91. Bruttopensionsavtal betyder att pensionären är tillförsäkrad ett totalbelopp för tjänstepensionen inkluderande den allmänna pension pensionären har intjänat. Garantin gäller också omräkning av denna pensions totalbelopp med lägst prisbasbeloppets förändring. Genom ett förhandlingsprotokoll från december 2002 ska den del av tjänstepensionen som är tilläggspension och från och med år 2003 utbetalas av Försäkringskassan räknas om enligt reglerna för allmän pension. Eftersom totalbeloppet för pensionen är garanterat omräkning med prisbasbeloppet blir det för dessa pensionärer minska- 6 rier är ännu inte klart och förmodligen kommer frågan att ha hög prioritet när riksdagen öppnar den 15 september. Nackdelen med att fördela nedgången under en treårsperiod, menar Hans Norin, är att om ekonomin stabiliseras och förbättras kommer pensionerna fortfarande att sänkas och därmed kommer också pensionerna att höjas i en långsammare takt än för löntagarna. Behov av jämn pension Det blir en mindre brant nedgång, men också en mindre brant uppgång. Men å andra sidan har pensionärer ett större behov av en jämn pension, så det är inte ett lätt besluta att ta, säger Hans Norin. OFR och Arbetsgivarverket för samtal om hur förhandlingsprotokollet som undertecknades i december 2002 ska tillämpas. I protokollet står att pensioner som omfattas av PA-74 ska följa minst höjningen av prisbasbeloppet, men är följsamhetsindex bättre sker höjningen efter det som är mest fördelaktigt. Man måste titta på hur prisbasbeloppet och följsamhetsindex har utvecklats under alla år, från den 1 januari 2003 fram till finanskrisen. Pensionsnivån i PA-74 får inte ha en sämre utveckling än prisbasbeloppet, men eftersom följsamhetsindex under perioden haft en bättre utveckling, blir sänkningen av pensionerna med stor sannolikhet utifrån förändringen av följsamhetsindex och lika för alla pensionärer. Kan förändras Man kan nog utgå ifrån att alla får en sänkning av pensionerna, men ännu har vi ingen exakt siffra, säger Hans Norin. Men om prisbasbeloppet ökar 2011 och följsamhetsindex fortsätter att sjunka kan scenariot förändras. Om följsamhetsindex går ner ytterligare och prisbasbeloppet ökar har pensionärer som omfattas av PA- 74 rätt till den bästa utvecklingen och pensionerna följer då ett höjt prisbasbelopp. Då blir det bättre för dem. Förhandlingar kan ej försämra pensionen I SPRF-tidningen 4/2009 finns en artikel med rubriken Statspensionär kan slippa sänkt pension. Där anges att pensionsnivån 2010 skulle vara beroende av förhandlingar mellan Offentliganställdas förhandlingsråd och Arbetsgivarverket om tolkning av det statliga pensionsavtalet PA-74. Karl-Olov Hedler menar i denna debattartikel att arbetsmarknadens parter inte ska/kan diskutera detta eftersom dessa pensioner regleras genom prisbasbeloppet som fastställs av regeringen. de pensioner endast med det procenttal som prisbasbeloppet för år 2010 sänks. Prisbasbeloppet för år 2009 är kronor. Motsvarande belopp för år 2010 har av SCB beräknats till kronor. Om det beloppet fastställs av regeringen kommer bruttopensionerna och garantipensionerna att sänkas med cirka 0,9 procent Någon ytterligare sänkning för PA- 74-pensionerna är inte förenlig med gällande pensionsavtal. Sänks nivån för den allmänna pension som ingår i bruttopensionen, blir följden av gällande avtal att tjänstepensionsdelen räknas upp med motsvarande belopp så att sänkningen av totalpensionen stannar vid 0,9 procent. Parterna på arbetsmarknaden kan inte genom förhandling ytterligare försämra detta utfall. Tjänstepensionerna enligt PA-91 och senare avtal utgör tillägg till de allmänna pensionerna, de är vad man kan kalla kompletteringspensioner. För pensionärer enligt dessa avtal omräknas den allmänna pensionen för sig och tjänstepensionen för sig. Den allmänna pensionen kommer alltså att drabbas av nedräkning beroende på bromsen medan tjänstepensionen omräknas med prisbasbeloppsförändringen. Det slutliga resultatet av bromsberäkningen kommer fram först i höst. Tjänstepensionen omräknad med prisbasbeloppet nedräknas år 2010 med cirka 0,9 procent. Fakta pensionerna De statliga tjänstepensionerna och de allmänna garantipensionerna ska enligt gällande regelverk omräknas med prisbasbeloppets förändring. De inkomstrelaterade allmänna pensionerna, tilläggspensionen och ålderspensionen, ska normalt omräknas med följsamhetsindex. Det är bara de sistnämnda pensionerna som berörs av bromsmekanismen ISLANDIA-SUCCÉN FORTSÄTTER RESOR FÖLJ MED OSS TILL ISLAND OCH NJUT Beställ våra kataloger och upptäck Islands bästa sidor! Passa på! Res till Island och njut av livet. Speciella seniorresor under perioderna okt 2009, mars 2010 och april Boka din resa nu och börja längta. till Island 5 dagar 9.990:-/per. pers Rhen- och Moseldalen 28/9, 6 dgr, halvpension kr Berlin- 20 år sedan murens fall 22/10, 4 dgr halvpension kr Höstweekend Lübeck 30/10, 3 dgr halvpension kr Jokkmokks marknad/ Jukkasjärvi ishotell 4/2, 7 dgr...ring för info! Oberammergau /8, 8 dgr halvpension kr 28/8, 9 dgr halvpension kr Annonsmanus till SPRF nr Ring eller gå in på hemsidan Sveriges Pensionärers Riksförbunds Tidning för att boka din resa eller för 1/8-sida i färg. 90 mm bred x 62 mm hög? att beställa vårt program! Materialdag: Utgivningsdag: v 38 sept 2009 Pris: 2500:- inkl moms Upplevelseresa till det vänliga folket i Västafrika. Veg helpension & kurs i afrikansk dans & trummor ingår. Möt kvinnorna på risfälten och de glada barnen i små byar på landsbygden där de lever enkelt och lyckligt i gemenskap. Spännande utfärder! Vårt mest omtyckta resmål någonsin. Thailands kanske bästa semesterparadis med fantastiska stränder och fin snorkling i tropisk miljö. Missa inte denna fina resa! Morgonyoga på stranden, thai matlagningskurs, vattengympa, underbar massage. Vår bästa resa till alperna med otroliga vyer, utfärder, sightseeing, bad, lätta vandringar & vegmat i en klass för sig. Möt vårblommorna på över 2400 m höjd. Ring el mejla oss för broschyr el , Annonser 7 GT_SPRF_5-09_90x265.indd

5 Årets äldreboende Varför ha ont i onödan? silicea Mag-Tarm Gel ger snabb och säker lindring vid ont i magen, illamående, kräkningar, gasbildning och - silicea Mag-Tarm ger dig snabb och effektiv lindring vid ont i magen gasbildning diarré illamående kräkningar halsbränna Vetenskapligt dokumenterad medicinteknisk produkt - 8 Midskogen är årets äldreboende Midskogens i Luleå har utsetts till årets äldreboende av SPRFs förbundsstyrelse. Det är ett nytt och fräscht vård- och omsorgsboende och kanske det modernaste i Europa. I motiverigen framhålls att boendet präglas av en helhetssyn för att tillgodose de individuella behoven. Det finns ett stort utbud av aktiviteter och i behandlingen Samla Stockholm Utställningen är en nostalgisk hyllning till vykortet, Stockholm och dess samlare! Hundratals vykort, bilder, föremål, bildspel och film visas. Pågår t.o.m. 10 januari 2010 POSTMUSEUM Lilla Nygatan 6, Stockholm Nära T-bana Gamla stan. Museibutik och restaurang. Fri entré upp till 19 år. Pensionärer 40 kr. Öppet: ti-sö 11-16, on Tel Bättre hörsel. Utan vårdköer. Sämre hörsel betyder sämre livskvalitet. Men det behöver inte vara så. Hos oss får du hjälp av hörselläkare och audionom utan långa vårdköer. Låt dem göra ett hörseltest och, om så behövs, prova ut en diskret hörapparat exakt efter dina behov. Du kommer att blir överraskad över upplevelsen att kunna höra bra igen! Tel Boka online ÅRETS ÄLDREBOENDE 2009 M I D S K O G E N Midskogen B är ett modernt vård- och omsorgsbo ende för äldre med komplexa behov. Här är gott att leva. Välbefinnande och livskvalitet är ledstjärnor där individen bemöts med respekt och värme och sätts i centrum. På Midskogen finns ett stort utbud av aktiviteter och där prövas alternativ till läkemedelsbehandling för att minska äldres ångest och oro.. Jöran Rubensson Göran Gagner Förbundsordförande Äldreboendegruppen SVERIGES PENSIONÄRERS RIKSFÖRBUND SPRF prövas alternativ till läkemedelsbehandling för att minska ångest och oro. I nästa nummer av SPRF-tidningen berättar vi i ett reportage om hur det är att bo på Midskogen, årets äldreboende som utsågs för 16e gången. Förutsättningarna för att känna lycka är ganska goda i dagens samhälle. Vi har det materiellt och utbildningsmässigt bra och vi är betydligt friskare än för 150 år sedan. Och mycket riktigt visar så gott som alla mätningar att svenskarna är bland de lyckligaste i Europa, lyckligast är dock danskarna. När forskarna tittar på och försöker att mäta lycka är det flera parametrar som man måste ta med i beräkning för att siffrorna inte ska bli missvisande. Hur påverkar till exempel vårt förhållande till hälsa och rikedom känslan av lycka? Blir vi lyckliga av mycket pengar, eller är det god hälsa som vi skattar högst? Bra inkomst ger det största utslaget på hur lycklig man anser sig vara. Även god hälsa är en viktig faktor för lycka, säger Rudolf Antoni, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Social samvaro ger lycka De som arbetslösa och sjukpensionärer är betydligt mindre lyckliga än de som är aktiva, arbetar eller studerar. Och de som är ensamstående och Aktuellt Svenskar bland de lyckligaste i Europa PRISVÄRT Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt Lyckligare är också den som är kulturellt aktiv och umgås med vänner. har låg tillit till andra människor är också mindre lyckliga än de som är sammanboende och har hög tillit. Lyckligare är också den som är kulturellt aktiv, går på teater, bio då och då och umgås med vänner. God hälsa viktig Gör man en jämförelse mellan ung och gammal visar det sig att unga, år är lyckligast, medan lyckobalansen därefter är relativt jämn yngre är inte lyckligare än äldre. Och pensionärer, liksom studerande och förvärvsarbetande är betydligt lyckligare än arbetslösa och sjukpensionärer Ett aktivt liv, antingen socialt, kulturellt eller intellektuellt är minst 8 990kr Text: Ullacarin Sundin, Bild: Imagesource lika viktiga faktorer när man ska mäta människors lycka och allmänna tillfredsställelse som kön, ålder, utbildning och klass, säger Rudolf Antoni som bygger sina teser på den nationella SOM-undersökningen Riks-SOM. God hälsa och hög inkomst skapar förutsättningar för lycka, även om de i sig inte är grunden till lycka. För att människor ska känna lycka krävs också att de har ett arbete, vänner och sociala kontakter samt har tillit till andra människor och en andlig övertygelse. Den gamla devisen från en hembroderad bonad: Lycka är att ha något att göra, någon att älska och något att hoppas på, gäller i allra högsta grad Enligt test i Aftonbladet 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! 9

6 Aktuellt Julbord Skärgårdskryssning från Stockholm Pris 302 kr/person. Stockholm Mariehamn t/r. Båtbyte i Mariehamn. Bokningskod SKMAT. Nöjeskryssning med Cinderella Pris 347 kr/person. Stockholm Mariehamn t/r. Gäller del i C4-hytt. Bokningskod KRYSS. Kryssa till Helsingfors eller Åbo Pris från 406 kr/person. Stockholm Helsingfors t/r. Pris från 322 kr/person. Stockholm Åbo t/r. Gäller del i C4-hytt. Bokningskod SKMAT. Alla priser är inkl julbord där vin, öl, läsk och kaffe ingår. Gäller 20/11 26/12, dock ej specialkryssningar, Julaftonskryssning eller charter. Åldersgräns. Ta med ID-handling. Barn och barnbarn hjälper oss att växa Det är väldigt litet skrivet om vad barnbarn betyder för sina mor- och farföräldrar. Många vittnar om den överrumplande kärlek man kan känna till sina barnbarn och att friheten och rörligheten till barnbarnen är mycket större. Våra barnbarn hjälper oss förstå ännu mer om vårt inre liv, säger Ann Mari Orrenius psykoterapeut och författare. I ett samtal om rollen som mor- och farföräldrar diskuterade Ann Mari Orrenius och Björn Wrangsjö, docent, barn- och ungdomspsykiater och författare, bland annat barnbarnens betydelse för mor- och farföräldrarna. Barnbarnen är också motor och generator som håller i gång vårt samhällsoch kulturintresse. Vi börjar intressera oss för vad vi kommer att lämna efter oss. Är det en värld som det går att leva i? Begreppet barnbarn breddar sig och expanderar till att omfatta barn i största allmänhet, säger Björn Wrangsjö. Lagarbete kring barn Han menar att en viktig uppgift var att hitta rätt plats i familjen kring barnbarnet. Själv hade han gått ned i arbetstid när en av hans döttrar väntade tvillingflickor. Storebror kunde behöva allt manligt stöd han kunde få, ansåg morfadern, som själv levt med höga förväntningar på sig själv som enda pojken i familjen. Vi får se det som ett lagarbete kring barnets bästa, menar Björn Wrangsjö. Vi har en viktig roll att fylla att vara den som barnbarnen kan komma till och till exempel vara arg på sina föräldrar. Dock får man akta sig för ett konkurrensförhållande till föräldrarna, anser Ann Mari Orrenius. Först tar man det system man växt upp i med sig själv, sedan med sina barn och därefter med sina barnbarn. Alla har ett tema i sina liv som man kan se och försöka förhålla sig till i olika skeden av livet, menar hon. Ville bli pojke Det vi har upplevt som barn finns kvar i vår relation till våra barn och vi kan hitta samma tema i våra barnbarns liv. Vissa saker kan vi härleda i flera generationer tillbaka i tiden, menar hon. För att exemplifiera detta tar Ann Mari Orrenius upp ett tema i sitt eget liv. Hennes mamma hade alltid önskat att hon varit en pojke. Mycket för att hennes pappa hett önskat en pojke, medan de tre första barnen alla blev flickor, nummer tre var mamman. När mellansystern dog drabbades familjen av stor sorg och vid den tiden började också den lilla flickan uttrycka sin heta önskan om att bli pojke. Modern fick själv tre söner och Ann Mari blev det sista barnet, en liten flicka. Hon fick av sin mamma höra att en pappa tycker om sin flicka och en mamma tycker om sina pojkar, något som hon inte alls ville höra. Detta skapade en önskan och längtan hos henne att bli, eller vara pojke. Tycker olika Nu ser hon samma tema upprepas hos sin dotterdotter, lillasyster till två bröder. Bara fyra år gammal undrade flickan om inte också hon skulle bli pojke när hon fyllde sex år: Då blir väl jag också pojke, hoppades hon. Publiken undrade om man Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Barnbarnen betyder mycket för sina far- och morföräldrar, anser psykoterapeut Ann Mari Orrenius och barn- och ungdomspsykiatriker Björn Wrangsjö. får tycka olika mycket om sina barnbarn och om man också får uttrycka det. Man får leva med att man tycker olika om sina barn och barnbarn och man har rätt till sitt eget inre liv, men det kanske inte är nödvändigt att barnbarnen får veta att mormor eller farmor tycker mer om något av de andra barnbarnen, svarade Ann Mari Orrenius. LÄSBORD BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl. moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskort som bifogas leveransen. Stabilt, lättrullande läsbord, steglöst justerbart i höjd mellan 65 och 105 cm. Vinkelbar skiva - 35x55cm - i ljus björk. Jag önskar beställa antal förpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp Storlek 10 (gul) Storlek 13 (orange) Frankeras ej mottagaren betalar portot Boka din resa på vikingline.se eller ring Pris: kr inkl moms och frakt tel: (orange) antal förp (brun) antal förp (blå) antal förp Storlek 312 (brun) Storlek 675 (blå) SWEDEN AB Firma: OCH Ulleråkersvägen Uppsala Namn Tel Adress Postnummer Ort Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: SPRF 1/09 SVARSPOST STOCKHOLM 10 11

Naturen i fokus för stolt 100-åring

Naturen i fokus för stolt 100-åring 6/2009 Högsta betyg till årets äldreboende Regeringen flirtar med pensionärerna Göran Persson vill se över pensionerna Naturen i fokus för stolt 100-åring Glenn Strömberg i det italienska köket Innehåll

Läs mer

God Jul. önskar vinbonden. Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar 7/2009

God Jul. önskar vinbonden. Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar 7/2009 God Jul önskar vinbonden 7/2009 Internetbetalningar oroar äldre kunder Kritik mot sämre vård för multisjuka Folksam öppnar för andra lösningar Innehåll Folksam justerar försäkringen 3 Sämre vård för multisjuka

Läs mer

3/2009. Kinesiska muren med SPRF

3/2009. Kinesiska muren med SPRF 3/2009 Kinesiska muren med SPRF Jöran Rubensson ny SPRF-ordförande Tänk som tjuven när du säkrar huset Sänkta pensioner under tre år från 2010 Innehåll Rubensson tar över i SPRF 3 Sänkta pensioner i tre

Läs mer

Lena och Janne gör sin drömresa. Plura Jonsson blogg bok skiva. Arga pensionärer kräver rättvisa 2010. Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete

Lena och Janne gör sin drömresa. Plura Jonsson blogg bok skiva. Arga pensionärer kräver rättvisa 2010. Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete 1/2010 Plura Jonsson blogg bok skiva Arga pensionärer kräver rättvisa 2010 Sven Otto Littorin: Äldre behövs i arbete Smarta spartips även för pensionärer Lena och Janne gör sin drömresa Innehåll Hej! Valextra

Läs mer

Pernilla August tävlar i Venedig

Pernilla August tävlar i Venedig Pernilla August tävlar i Venedig De politiska blocken slåss om pensionärer Inget bilstöd till äldre handikappade Kryssning lockar till Riga och Tallinn 5/2010 Innehåll Äldre gör skillnad i valet 3 Bilstöd

Läs mer

Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension

Världens enda tantmuseum. Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension Världens enda tantmuseum Alf Svensson äldres röst i EU Fortsatt strid om prostataprov Kompensation för sänkt pension 4/2009 Innehåll Inte sänkt pension för alla 3 Unga specialiserar sig på äldre 4 Med

Läs mer

7/2008. *På älgjakt också som 90 åring. *Anders Gärderud tipsar om träning. *God Jul*

7/2008. *På älgjakt också som 90 åring. *Anders Gärderud tipsar om träning. *God Jul* 7/2008 *På älgjakt också som 90 åring *Anders Gärderud tipsar om träning *God Jul* Innehåll Minnet bättre med åren 3 Mat till äldre körs hundra mil 5 Ökad fallrisk av sömnmedel 6 Fritz har fällt 80 älgar

Läs mer

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg

4/2012. Pensionärerna får lägst bidrag. Robotar stöd i äldrevården. Nice satsar stort på äldre. Liv Ullmann gör Strindberg 4/2012 Pensionärerna får lägst bidrag Robotar stöd i äldrevården Nice satsar stort på äldre Liv Ullmann gör Strindberg Innehåll Lågt bidrag till pensionärer 3 Mer höger som äldre 5 Bilstöd efter 65 ses

Läs mer

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga

Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest. Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga Carl Jan Granqvist bjuder upp till fest Kärlek och sex ger livskvalitet Rullande veteran vackert hantverk Anders Carlberg: Ställ upp för unga 1/2009 Innehåll Pensionen påverkas av krisen 3 Äldre vandrar

Läs mer

6/2012. Ingmar Nordström het på sax. Få tror på dagens pensionssystem. Nu blir det lättare söka bostadsbidrag. Ung tandläkare med socialt patos

6/2012. Ingmar Nordström het på sax. Få tror på dagens pensionssystem. Nu blir det lättare söka bostadsbidrag. Ung tandläkare med socialt patos 6/2012 Ingmar Nordström het på sax Få tror på dagens pensionssystem Nu blir det lättare söka bostadsbidrag Ung tandläkare med socialt patos Innehåll Misstro mot pensionssystemet 3 Lättare söka bostadstillägg

Läs mer

Jan Eliasson andreman i FN

Jan Eliasson andreman i FN 2/2012 Jan Eliasson andreman i FN Ny lag dröjer mot åldersdiskriminering Borg lovar sänkt skatt för pensionärer Vackra väderkvarnar värd resa till Portugal Innehåll Ålder satte stopp för kredit 3 Pengar

Läs mer

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul

5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul 5/2011 Ingen översyn av pensionssystemet Restaurangmoms går före pensionärer Höst och vår bästa tid att besöka Istanbul Ann Petrén gör Klytaimestra Innehåll Pensionssystemet förändras ej 3 Kritik mot pensionsmyndighet

Läs mer

Rolf Lassgård stor på scenen

Rolf Lassgård stor på scenen Rolf Lassgård stor på scenen Ulvön drömmen om surströmming Mer resurser ska skapas för äldre 4/2011 Innehåll Äldresamordnare tillsatt 3 Internet en tjänst för alla 5 PPM-val ingen vinst 7 Ekologiskt matval

Läs mer

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma

4/2008. Ulf Nordahl lever med Alzheimer. Kina i fokus. söker äldre experter. Lasse Åberg. drivs av nyfikenhet. Karin Thunberg. skriver om sin mamma 4/2008 Ulf Nordahl lever med Alzheimer Kina i fokus söker äldre experter Lasse Åberg drivs av nyfikenhet Karin Thunberg skriver om sin mamma Innehåll Snart receptfritt på Ica 3 Svårt för yngre med demens

Läs mer

Gunilla Röör om hjärtats kraft. Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32

Gunilla Röör om hjärtats kraft. Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32 3/2014 Många kritiska mot pensionssystemet 3 Vackra livsformer under Kosterhavet 20 Steve Sjöquist lever med svår sjukdom 32 Gunilla Röör om hjärtats kraft 16 Innehåll Misstro mot pensionssystem 3 Skönsmons

Läs mer

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre.

Tomte för barnens skull * * * Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre. 7/2011 Inte lika vård och omsorg för alla Svenskt bageri succé i Ukraina Snarkning större problem för äldre * * * Julgodis * * * * Tomte för barnens skull Karlström Taube Tornstam kokbok film äldreliv

Läs mer

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3

Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 6/2014 Äldreminister Åsa Regnér tänker nytt 3 Invandrade svenskar blir fattiga pensionärer 9 Michalis Koutsogiannakis som farfar i Julkalendern 26 Doktorn kommer till de sjuka äldre i Malmö 14 innehåll

Läs mer

Hästen stöd på vägen tillbaka

Hästen stöd på vägen tillbaka SPRF kräver översyn av pensionssystemet Pelargoner också en kulinarisk upplevelse Stor sorg när möten med barnbarn hindras 2/2011 Hästen stöd på vägen tillbaka Innehåll Se över pensionssystemet 3 Utemiljöer

Läs mer

Yvonne Lombard gigant på scenen

Yvonne Lombard gigant på scenen 5/2012 Yvonne Lombard gigant på scenen Pension sänker a-kassan kraftigt Regeringen tror på fler it-användare Stängd dörr hinder för brott mot äldre Innehåll Pension sänker a-kassa rejält 3 Regeringen satsar

Läs mer

7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken

7/2013. Äldre glöms bort när pengarna styr. Fetmaoperationer undviks på äldre. Emilie sadlade om jobbar med döden. Marie Göranzon gör ingen besviken 7/2013 Äldre glöms bort när pengarna styr Fetmaoperationer undviks på äldre Emilie sadlade om jobbar med döden Marie Göranzon gör ingen besviken Innehåll Pengar styr i vård av äldre 3 Fetma negligeras

Läs mer

Kjell Bergqvist aktuell med bok

Kjell Bergqvist aktuell med bok 3/2015 Fixartjänst i Kalmar räddas av seniorer 3 Bedragare lurar äldre via telefon 7 Volontärer på skepp i Afrika vårdar fattiga 22 Kjell Bergqvist aktuell med bok 32 innehåll Bedragare försökte lura 82-åring

Läs mer

Rikard Wolff blickar framåt

Rikard Wolff blickar framåt 5/2013 Rikard Wolff blickar framåt Alliansen backar mer till pensionärer Få vill jobba kvar inom äldreomsorgen Bärplockning som försörjning av äldre Innehåll Inte alltid fritt val av hemtjänst 3 Få vill

Läs mer

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri

Värmlandspar startade nytt på Berg säteri 7/2012 Värmlandspar startade nytt på Berg säteri Ingen vill erkänna våld i nära relation Patienter kritiska mot apoteksreform Riktat hälsoarbete ska göra oss friskare Innehåll Apoteksreformen får kritik

Läs mer

Roy Andersson het med ny film

Roy Andersson het med ny film 5/2014 Sverigedemokrater fick seniorers röster 3 Egendesignat hus blev billigt boende 10 Äldrevårdscentral prioriterar äldre 14 Tandlossning kan ge allvarlig sjukdom 16 Roy Andersson het med ny film 24

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

En massa 4/2015. Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen. Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn

En massa 4/2015. Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen. Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn Medlemstidning för Sveriges Pensionärers Riksförbund 4/2015 SPRF-TIDNINGEN GRANSKAR Anställda i privat hemtjänst luras på pensionen JOBBA EFTER 65 Åsa, 66, har snart förlöst 1 900 barn En massa OLLE JÖNSSON

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Våra Nya Pensionärer DET ÄR VIKTIGT ATT SE ÖPPET PÅ LIVET. 4:e. Ingvar Oldsberg. utgåvan! RES MER! ATT TRÄNA FÖR LIVET

Våra Nya Pensionärer DET ÄR VIKTIGT ATT SE ÖPPET PÅ LIVET. 4:e. Ingvar Oldsberg. utgåvan! RES MER! ATT TRÄNA FÖR LIVET ANNONS Våra Nya Pensionärer NR 4 OKTOBER 2014 MED FOKUS PÅ DET LJUVA LIVET 4:e utgåvan! RES MER! Det finns något för alla STOR TÄVLING Tävla om sex biljetter till Hans och Greta på Göteborgs Opera Ingvar

Läs mer