SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet"

Transkript

1 5/2009 SPRF + SPF Gemensam satsning ska öka inflytandet 82-åring spänner bågen Äldres tänder prioriteras inte Bra utemiljö viktig för hälsan

2 Innehåll Tandlag efterlevs inte 3 Färre vill gå i pension tidigt 4 Tv-spel poppis bland äldre 5 Pensionerna i hetluften 6 Svenskarna lyckliga 9 Barnbarn ökar förståelsen 10 Uppfinnare tänker fritt 12 Utemiljön viktig för hälsan 15 Bågskytte på ålderns höst 16 Damer på kö till seniorklubb 18 Besök Carl Larssongården 20 Maxi mattes bästa vän 22 Äldres sociala behov eftersatt 23 Soppteater på menyn 26 SPRF tidningen nr 5/2009 Presslagd Nr 6 utkommer vecka 43 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex under 2009 Årgång 70 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Omslagsbild AU i SPRF och SPF: Fr v Karl-Erik Axelsson, Bertil Enemo, Jöran Rubensson, Gunvor Petersson, Karl Erik Olsson och Margareta Sterner. Foto: Benny Hellis Bild chefredaktör: Ullacarin Sundin Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Hej! Kongressen slog fast att SPRF ska stärka samarbetet med andra pensionärsorganisationer och den nya förbundsstyrelsen har rivstartat. Gemensamma skrivelser med krav på rättvisa skatter har sänts till regering och opposition. Styrelsen har också initierat ett utredningsarbete kring vad en sammanslagning med Sveriges pensionärsförbund, SPF, skulle innebära. Mer om detta på sidorna 30 och 31. Redan 1999 lagstiftades det om att alla äldre ska få en munhälsogenomgång samt erforderlig tandvård. Detta har landstingspolitikerna tagit lätt på och ännu tio år efter lagens tillkomst får bara hälften av alla äldre denna undersökning. Och från rikspolitikernas sida finns inga planer på att förändra detta. Mot all förmodan är det bland äldre som tv-spelet ökar mest. I dag finns tv-spel på många äldreboenden och vi har besökt ett där det spelas friskt både som rehabilitering och för nöje. I tidningen hittar ni också personligheterna Magnus Kellström och Erik Ström. Magnus Kellström är innovatör och ser det ingen annan ser. Han kallar sig uppfinnare och säger att nyckeln till framgång är att ha en hjärna som kan slappna av. Erik Ström, 82, deltog med framgång i årets bågskytte-sm. Hans drivkraft är att bli ännu bättre och han fortsätter att se framåt. Berner sennenhunden Maxi är Margareta Pantzars bästa vän och hjälpreda. Som utbildad servicehund hjälper han sin matte som är rullstolsburen med de dagliga sysslorna. Utan Maxi skulle jag inte klara mig, säger hon. När Karin Wennerholm, 67, kände sig sysslolös tog hon själv tag i saken och bildade en damklubb för seniorer. Gruppen fylldes snabbt med medlemmar och aktiviteter och i dag finns det en lång väntelista för att bli medlem. Inställningen till pensionärslivet verkar vara kluvet. Yngre säger att de gärna vill sluta att jobba och få tidig pension, medan äldre gärna vill jobba och få pension lite senare, visar nya siffror från SPV. Aldrig tidigare har statsanställda jobbat så långt upp i åldrarna och nu vill även kvinnorna jobba allt längre. Är det arbetet som drar, eller är detta ett tecken på att de allt sämre pensionerna håller dem kvar i arbetslivet? Förbundsstyrelsen: Jöran Rubensson, förbundsordförande Gunvor Petersson, vice förbundsordförande Ledamöter: Bertil Enemo Göran Gagner Lisa Keisu Lennerlöf Maj Lundström Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Åsa Kindblom, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Benny Hellis Chefredaktör Svagt intresse för äldres tänder En lag från 1999 ska garantera äldre en bättre munhälsa. Varje år ska boende inom äldreomsorgen få en genomgång av munhälsan och vid behov få nödvändig tandvård. Ansvaret ligger på kommuner och landsting, men fortfarande, tio år efter lagens tillkomst uteblir denna undersökning för var tredje person. På ministernivå är äldres munhälsa ingen prioriterad fråga. Socialminister Göran Hägglund säger att detta tillhör äldre- och folkhälsominister Maria Larssons ansvarsområde, som ser mest förvånad ut när vi på en pressträff upplyser henne om detta. Jasså, säger han det. Jag trodde Göran ansvarade för tandvården. Men då får jag väl titta närmare på detta, säger Maria Larsson, och ber att få återkomma genom sina sakkunniga. Hälften fick undersökning Den tidigare S-regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur reformen fungerade och de presenterade en rapport 2006 som avsåg förhållandena Resultaten fick uppmärksamhet eftersom det visade sig att bara knappt hälften av de berättigade fick någon munhälsobedömning. Skandalöst och jag kommer att vidta åtgärder, sa socialminister Ylva Johansson när hon kommenterade rapporten. Eftersom socialdemokraterna tappade regeringsmakten vid 2006 års val rann dessa åtgärder ut i sanden. Och under sina år i opposition har varken Ylva Johansson eller någon annan från oppositionen motionerat i frågan. Det var Marianne Appelquist på Socialstyrelsen som skrev rapporten 2006 och hon säger nu att de inte fått något nytt regeringsuppdrag för att kartlägga hur det ser ut i dag. Ansvaret för att munhälsobedömningen genomförs ligger på landstingen som måste samverka med kommunerna. Dålig kunskap Kommuner och landsting, SKL, ger ut årliga rapporter som anger om verksamheten ökar eller minskar, men gör inga kvalitativa bedömningar. Under 2007 var det 61,4 procent som fick en munhälsobedömning, 2005 var det 49 procent. Med nuvarande ökningstakt skulle det dröja till år 2017, innan alla får den munhälsobedömning de enligt lag skulle ha fått år Marianne Appelquist För flertalet uteblir den helt, döden träder emellan. Munhälsobedömningen genomförs mestadels av tandhygienister. De ger också vårdpersonal råd om hur de ska sköta äldres tänder. Kunskaperna om munhygien är oftast svaga och många har svårt för att rota i munnen på andra. Och tvärtom, många vill inte att andra ska gräva i deras munnar. Ett knepigt problem, framför allt bland dementa där det inte går att samtala sig fram till en lösning. Munnen viktig Munnen är ett väldigt känsligt och intimt område, säger Marianne Appelquist. När det handlar om nödvändig tandvård ska personalen se till att den äldre får sådan behandling hos en näraliggande tandläkare eller hos ett mobilt tandvårdsteam som kommer hem till patienten, om detta kan ske till en rimlig kostnad. Tolkningen av nödvändig tandvård är lite flytande, men det kan vara att det fattas tänder som gör det svårt att äta, säger Marianne Appelquist 2 3 Aktuellt Text & bild: Benny Hellis, Bild: Ullacarin Sundin Landstingen följer inte lagen när inte alla äldre får samma möjlighet till en munhälsobedömning. och tillägger att hon inte har några indikationer på att verksamheten försämrats under senare år. Regionala skillnader Totalt sett är det naturligtvis otillfredsställande att bara drygt hälften av de berättigade får en munhälsobedömning, men det finns stora regionala skillnader, säger Marianne Appelquist. SKLs redovisning från 2007 visar att 80,1 procent av de berättigade erbjuds munhälsobedömning i Värmland medan bara 47,8 procent får samma erbjudande i Blekinge. Trots att lagstiftningen borde ge alla rätt till en undersökning. När Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, ringer några veckor efter pressträffen säger han att ansvaret för genomförandet ligger på landstingen och att alla landsting får lika mycket pengar. Så även i denna fråga finns en motsättning mellan statlig styrning och regionalt självbestämmande, säger han, och säger att regeringen i dagsläget inte har några planer på att utvärdera 1999 års reform. Sveriges bästa landsting: Värmland 80,1, Västerbotten 77,5, Örebro 73,5, Dalarna 72,6, Västernorrland 70,2. Sveriges sämsta landsting: Blekinge 47,8, Stockholm 53,3, Västra Götaland 57,3, Uppsala 58,0, Skåne 58,9. Siffran anger procent som får munhälsobedömning.

3 Aktuellt Text: Benny Hellis, Bild: Per Helander/SPV Statsanställda arbetar allt längre Anställda i staten arbetar allt längre innan de går i pension. Statistik från SPV visar dramatiska förändringar under den senaste 10-årsperioden. För första gången jobbar också män och kvinnor lika länge inom statliga verk innan de går i pension. Tvärtemot vad många kanske tror så ökar genomsnittsåldern för pensionering inom staten, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för SPV. Ann-Christin Nykvist Vi ser också för första gången att män och kvinnor arbetar lika länge innan de går i pension. Tidigare har alltid kvinnor arbetat längre än männen. Skjuter upp ålderspensionen Årets statistik visar en ganska dramatisk utveckling när det gäller pen- sionsåldern. Allt fler anställda inom staten väljer att skjuta upp ålderspensionen. I åldersgruppen år minskade antalet ålderspensioner med 17 procent Under perioden ökade antalet personer som valde att ta ut ålderspension i samma åldergrupp med 182 procent. Årets statistik visar på fler spännande trender. Under 2008 minskade antalet nybeviljade sjukpensioner, pensionsersättningar och delpensioner. Detta tillsammans med att vi arbetar allt längre är positivt för samhällsekonomin. Vill sluta tidigt En utmaning för staten blir att hantera den stora kullen 40-talister som nu har börjat gå i pension. Det handlar om cirka personer under de kommande åren, säger Ann-Christin Nykvist. Däremot vill de privatanställda sluta tidigt. Bara två av tio anställda kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65, visar en ny undersökning som AMF har gjort bland privatanställda arbetare mellan år. I stället vill man koppla av, ägna sig åt sina intressen, familj och vänner. I åldersgruppen år ansåg 29 procent att de kunde jobba längre, medan motsvarande siffra i gruppen år bara var 21 procent. Av de tillfrågade som svarat att de kan tänka sig jobba efter 65 år ligger invånarna i Kronobergs län i topp. Där var 36 procent villiga att fortsätta jobba medan de som bor i Västerbottens län var minst intresserade av att jobba efter 65 år, 13 procent. Fakta SPV-statistik SPV tar årligen fram statistik om pensionsförmåner inom staten. Databasen innehåller information om pensionärerna inom ett av Sveriges största avtalsområden. I årets redovisning ingår statistik för åren Tv-spel är en aktivitet som finns på äldreboenden i Södertälje. Kul tycker de äldre. Tv-spel över gränserna Alla äldreboenden ska ha tv-spel som valbar aktivitet. Det ingår i projektet Kultur 365 som infördes i Södertälje kommun Tv-spelen och dess olika varianter blev en uppskattad aktivitet och nu spelas det för fullt på Södertäljes äldreboenden. I vilken film blir Richard Gere och Julia Robers kära, frågar programledaren på tv-skärmen. Det ska vara Pretty Woman, utbrister Gunilla Lundgren. Programledaren i spelet säger att det är rätt svar och att de nu är uppe i kr. Jaså inte mer? Du var så säker, vi skulle ha satt dubbelt, säger Maj-Britt Abrahamsson och spelet fortsätter. Gunilla Lundgren och Maj-Britt Abrahamsson bor båda två på Artursbergs korttidsboende i Södertälje och nu spelar de Alla mot en. Som i tv-programmet Spelet är gjort precis som tv-programmet med samma namn och är ett frågesportspel i blandade ämnen. Det är spännande och kul. Förut satt man mest på rummet och läste eller tittade på tv, säger Maj-Britt Abrahamsson. Det här kallar vi för spelhålan, säger Gunilla Lundgren om rummet med tv-spelen. Tv-spel för äldre är en del av projektet Kultur 365. Alla äldreboenden och snart även alla mötesplatser i Södertälje kommun har detta och flera andra tv-spel. Det var kultursekreteraren Lars Ahlin som drog igång idén. Vill motivera till rörelse Vi ville hitta något som motiverar och inte fokuserar på det som gör ont. Vi vill utnyttja det friska, säger Lars Ahlin om den nya aktiviteten som kan få de äldre att glömma bort att de egentligen har ont eller har rörelsesvårigheter. Många av spelen går ut på att man rör sig framför en liten kamera som fångar upp rörelser. Aktuellt Text & bild: Jeanette Garås Med hjälp av den kan man spela olika sportspel, leka frisersalong eller dirigera musik i takt. De har även spel som Singstar där man får sjunga eller Vem vill bli miljonär, där man får använda sina kunskaper i frågesport. Olika spel presenteras och Gunilla Lundgren och Maj-Britt Abrahamsson får prova ett bowlingspel som brukar vara uppskattat. Min pappa spelade bowling, säger Maj-Britt Abrahamsson och ler, han vann nästan jämt. Jane Rondah som tillhör personalen på Artursberg säger att de var positiva till tv-spel från början och tog till sig aktiviteten snabbt. Alla kan spela Vi spelar allt och hela tiden. De är generellt gladare, hela stämningen är positivare, säger Jane Rondah om införandet. När tv-spelen introducerades var det viktigt att inte kalla det för just tv-spel. Utan vad? Vi ville få bort fördomarna om att tv-spel är något som bara finniga tonårskillar håller på med, säger Lars Ahlin. I Alla mot en kommer frågan om vem som har skrivit sångerna Okända djur och Trubbel. Den här gången är Maj-Britt Abrahamsson och Gunilla Lundgren säkra på svaret och satsar dubbelt. Nu kan ni åka till Australien, säger Jane Rondah när det visar sig att svaret Olle Adolphsson var rätt och att de nu är uppe i kronor. Gunilla Lundgren skrattar och säger att pengarna nog inte räcker längre än till Dalarna. Synd att man aldrig får pengarna på riktigt, säger Maj-Britt Abrahamsson och ler. R Eloped Kom lite längre med Eloped Fri leverans i hela landet med egen personal. Två tyska ledande husbilsmärken i premiumklassen Lätt att köra. Fri hemleverans. Laddas i vanligt väggutag. Kör 3-5 mil. Eloped AB Box 6198, Malmö. tel:

4 Debatt Aktuellt Text: Ullacarin Sundin Oklart hur mycket pensionerna sänks Innan riksdagen bestämt nivån på prisbasbelopp och följsamhetsindex är det omöjligt att säga hur mycket pensionerna kommer att sänkas nästa år. Och eftersom de pensionärer som omfattas av PA-74 ska räknas upp med minst prisbasbeloppets förändring kan en höjning av detta ge mer i plånboken redan Finanskrisen och den negativa förändringen av AP-fonderna drabbar alla pensionärer. Det har spekulerats i om pensionerna ska sänkas med hela den procentuella nedgången, cirka 3 procent, eller om nedgången ska fördelas under en treårsperiod , med något lägre minus i plånboken varje månad, men något beslut är ännu inte fattat. Personligen anser jag att det är bättre att ta hela nedgången på en gång, då får pensionärerna också hela uppgången när ekonomin vänder, säger Hans Norin, Offentlighetsanställdas förhandlingsråd, OFR. Men hur regering och riksdag kommer att förhålla sig till dessa olika scena- Pensionsavtalet PA-74 gäller för de statstjänstemän som gick i pension till och med december 1991 samt de personalkategorier som sa nej till pensionsavtalet PA-91. Bruttopensionsavtal betyder att pensionären är tillförsäkrad ett totalbelopp för tjänstepensionen inkluderande den allmänna pension pensionären har intjänat. Garantin gäller också omräkning av denna pensions totalbelopp med lägst prisbasbeloppets förändring. Genom ett förhandlingsprotokoll från december 2002 ska den del av tjänstepensionen som är tilläggspension och från och med år 2003 utbetalas av Försäkringskassan räknas om enligt reglerna för allmän pension. Eftersom totalbeloppet för pensionen är garanterat omräkning med prisbasbeloppet blir det för dessa pensionärer minska- 6 rier är ännu inte klart och förmodligen kommer frågan att ha hög prioritet när riksdagen öppnar den 15 september. Nackdelen med att fördela nedgången under en treårsperiod, menar Hans Norin, är att om ekonomin stabiliseras och förbättras kommer pensionerna fortfarande att sänkas och därmed kommer också pensionerna att höjas i en långsammare takt än för löntagarna. Behov av jämn pension Det blir en mindre brant nedgång, men också en mindre brant uppgång. Men å andra sidan har pensionärer ett större behov av en jämn pension, så det är inte ett lätt besluta att ta, säger Hans Norin. OFR och Arbetsgivarverket för samtal om hur förhandlingsprotokollet som undertecknades i december 2002 ska tillämpas. I protokollet står att pensioner som omfattas av PA-74 ska följa minst höjningen av prisbasbeloppet, men är följsamhetsindex bättre sker höjningen efter det som är mest fördelaktigt. Man måste titta på hur prisbasbeloppet och följsamhetsindex har utvecklats under alla år, från den 1 januari 2003 fram till finanskrisen. Pensionsnivån i PA-74 får inte ha en sämre utveckling än prisbasbeloppet, men eftersom följsamhetsindex under perioden haft en bättre utveckling, blir sänkningen av pensionerna med stor sannolikhet utifrån förändringen av följsamhetsindex och lika för alla pensionärer. Kan förändras Man kan nog utgå ifrån att alla får en sänkning av pensionerna, men ännu har vi ingen exakt siffra, säger Hans Norin. Men om prisbasbeloppet ökar 2011 och följsamhetsindex fortsätter att sjunka kan scenariot förändras. Om följsamhetsindex går ner ytterligare och prisbasbeloppet ökar har pensionärer som omfattas av PA- 74 rätt till den bästa utvecklingen och pensionerna följer då ett höjt prisbasbelopp. Då blir det bättre för dem. Förhandlingar kan ej försämra pensionen I SPRF-tidningen 4/2009 finns en artikel med rubriken Statspensionär kan slippa sänkt pension. Där anges att pensionsnivån 2010 skulle vara beroende av förhandlingar mellan Offentliganställdas förhandlingsråd och Arbetsgivarverket om tolkning av det statliga pensionsavtalet PA-74. Karl-Olov Hedler menar i denna debattartikel att arbetsmarknadens parter inte ska/kan diskutera detta eftersom dessa pensioner regleras genom prisbasbeloppet som fastställs av regeringen. de pensioner endast med det procenttal som prisbasbeloppet för år 2010 sänks. Prisbasbeloppet för år 2009 är kronor. Motsvarande belopp för år 2010 har av SCB beräknats till kronor. Om det beloppet fastställs av regeringen kommer bruttopensionerna och garantipensionerna att sänkas med cirka 0,9 procent Någon ytterligare sänkning för PA- 74-pensionerna är inte förenlig med gällande pensionsavtal. Sänks nivån för den allmänna pension som ingår i bruttopensionen, blir följden av gällande avtal att tjänstepensionsdelen räknas upp med motsvarande belopp så att sänkningen av totalpensionen stannar vid 0,9 procent. Parterna på arbetsmarknaden kan inte genom förhandling ytterligare försämra detta utfall. Tjänstepensionerna enligt PA-91 och senare avtal utgör tillägg till de allmänna pensionerna, de är vad man kan kalla kompletteringspensioner. För pensionärer enligt dessa avtal omräknas den allmänna pensionen för sig och tjänstepensionen för sig. Den allmänna pensionen kommer alltså att drabbas av nedräkning beroende på bromsen medan tjänstepensionen omräknas med prisbasbeloppsförändringen. Det slutliga resultatet av bromsberäkningen kommer fram först i höst. Tjänstepensionen omräknad med prisbasbeloppet nedräknas år 2010 med cirka 0,9 procent. Fakta pensionerna De statliga tjänstepensionerna och de allmänna garantipensionerna ska enligt gällande regelverk omräknas med prisbasbeloppets förändring. De inkomstrelaterade allmänna pensionerna, tilläggspensionen och ålderspensionen, ska normalt omräknas med följsamhetsindex. Det är bara de sistnämnda pensionerna som berörs av bromsmekanismen ISLANDIA-SUCCÉN FORTSÄTTER RESOR FÖLJ MED OSS TILL ISLAND OCH NJUT Beställ våra kataloger och upptäck Islands bästa sidor! Passa på! Res till Island och njut av livet. Speciella seniorresor under perioderna okt 2009, mars 2010 och april Boka din resa nu och börja längta. till Island 5 dagar 9.990:-/per. pers Rhen- och Moseldalen 28/9, 6 dgr, halvpension kr Berlin- 20 år sedan murens fall 22/10, 4 dgr halvpension kr Höstweekend Lübeck 30/10, 3 dgr halvpension kr Jokkmokks marknad/ Jukkasjärvi ishotell 4/2, 7 dgr...ring för info! Oberammergau /8, 8 dgr halvpension kr 28/8, 9 dgr halvpension kr Annonsmanus till SPRF nr Ring eller gå in på hemsidan Sveriges Pensionärers Riksförbunds Tidning för att boka din resa eller för 1/8-sida i färg. 90 mm bred x 62 mm hög? att beställa vårt program! Materialdag: Utgivningsdag: v 38 sept 2009 Pris: 2500:- inkl moms Upplevelseresa till det vänliga folket i Västafrika. Veg helpension & kurs i afrikansk dans & trummor ingår. Möt kvinnorna på risfälten och de glada barnen i små byar på landsbygden där de lever enkelt och lyckligt i gemenskap. Spännande utfärder! Vårt mest omtyckta resmål någonsin. Thailands kanske bästa semesterparadis med fantastiska stränder och fin snorkling i tropisk miljö. Missa inte denna fina resa! Morgonyoga på stranden, thai matlagningskurs, vattengympa, underbar massage. Vår bästa resa till alperna med otroliga vyer, utfärder, sightseeing, bad, lätta vandringar & vegmat i en klass för sig. Möt vårblommorna på över 2400 m höjd. Ring el mejla oss för broschyr el , Annonser 7 GT_SPRF_5-09_90x265.indd

5 Årets äldreboende Varför ha ont i onödan? silicea Mag-Tarm Gel ger snabb och säker lindring vid ont i magen, illamående, kräkningar, gasbildning och - silicea Mag-Tarm ger dig snabb och effektiv lindring vid ont i magen gasbildning diarré illamående kräkningar halsbränna Vetenskapligt dokumenterad medicinteknisk produkt - 8 Midskogen är årets äldreboende Midskogens i Luleå har utsetts till årets äldreboende av SPRFs förbundsstyrelse. Det är ett nytt och fräscht vård- och omsorgsboende och kanske det modernaste i Europa. I motiverigen framhålls att boendet präglas av en helhetssyn för att tillgodose de individuella behoven. Det finns ett stort utbud av aktiviteter och i behandlingen Samla Stockholm Utställningen är en nostalgisk hyllning till vykortet, Stockholm och dess samlare! Hundratals vykort, bilder, föremål, bildspel och film visas. Pågår t.o.m. 10 januari 2010 POSTMUSEUM Lilla Nygatan 6, Stockholm Nära T-bana Gamla stan. Museibutik och restaurang. Fri entré upp till 19 år. Pensionärer 40 kr. Öppet: ti-sö 11-16, on Tel Bättre hörsel. Utan vårdköer. Sämre hörsel betyder sämre livskvalitet. Men det behöver inte vara så. Hos oss får du hjälp av hörselläkare och audionom utan långa vårdköer. Låt dem göra ett hörseltest och, om så behövs, prova ut en diskret hörapparat exakt efter dina behov. Du kommer att blir överraskad över upplevelsen att kunna höra bra igen! Tel Boka online ÅRETS ÄLDREBOENDE 2009 M I D S K O G E N Midskogen B är ett modernt vård- och omsorgsbo ende för äldre med komplexa behov. Här är gott att leva. Välbefinnande och livskvalitet är ledstjärnor där individen bemöts med respekt och värme och sätts i centrum. På Midskogen finns ett stort utbud av aktiviteter och där prövas alternativ till läkemedelsbehandling för att minska äldres ångest och oro.. Jöran Rubensson Göran Gagner Förbundsordförande Äldreboendegruppen SVERIGES PENSIONÄRERS RIKSFÖRBUND SPRF prövas alternativ till läkemedelsbehandling för att minska ångest och oro. I nästa nummer av SPRF-tidningen berättar vi i ett reportage om hur det är att bo på Midskogen, årets äldreboende som utsågs för 16e gången. Förutsättningarna för att känna lycka är ganska goda i dagens samhälle. Vi har det materiellt och utbildningsmässigt bra och vi är betydligt friskare än för 150 år sedan. Och mycket riktigt visar så gott som alla mätningar att svenskarna är bland de lyckligaste i Europa, lyckligast är dock danskarna. När forskarna tittar på och försöker att mäta lycka är det flera parametrar som man måste ta med i beräkning för att siffrorna inte ska bli missvisande. Hur påverkar till exempel vårt förhållande till hälsa och rikedom känslan av lycka? Blir vi lyckliga av mycket pengar, eller är det god hälsa som vi skattar högst? Bra inkomst ger det största utslaget på hur lycklig man anser sig vara. Även god hälsa är en viktig faktor för lycka, säger Rudolf Antoni, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Social samvaro ger lycka De som arbetslösa och sjukpensionärer är betydligt mindre lyckliga än de som är aktiva, arbetar eller studerar. Och de som är ensamstående och Aktuellt Svenskar bland de lyckligaste i Europa PRISVÄRT Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt Lyckligare är också den som är kulturellt aktiv och umgås med vänner. har låg tillit till andra människor är också mindre lyckliga än de som är sammanboende och har hög tillit. Lyckligare är också den som är kulturellt aktiv, går på teater, bio då och då och umgås med vänner. God hälsa viktig Gör man en jämförelse mellan ung och gammal visar det sig att unga, år är lyckligast, medan lyckobalansen därefter är relativt jämn yngre är inte lyckligare än äldre. Och pensionärer, liksom studerande och förvärvsarbetande är betydligt lyckligare än arbetslösa och sjukpensionärer Ett aktivt liv, antingen socialt, kulturellt eller intellektuellt är minst 8 990kr Text: Ullacarin Sundin, Bild: Imagesource lika viktiga faktorer när man ska mäta människors lycka och allmänna tillfredsställelse som kön, ålder, utbildning och klass, säger Rudolf Antoni som bygger sina teser på den nationella SOM-undersökningen Riks-SOM. God hälsa och hög inkomst skapar förutsättningar för lycka, även om de i sig inte är grunden till lycka. För att människor ska känna lycka krävs också att de har ett arbete, vänner och sociala kontakter samt har tillit till andra människor och en andlig övertygelse. Den gamla devisen från en hembroderad bonad: Lycka är att ha något att göra, någon att älska och något att hoppas på, gäller i allra högsta grad Enligt test i Aftonbladet 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! 9

6 Aktuellt Julbord Skärgårdskryssning från Stockholm Pris 302 kr/person. Stockholm Mariehamn t/r. Båtbyte i Mariehamn. Bokningskod SKMAT. Nöjeskryssning med Cinderella Pris 347 kr/person. Stockholm Mariehamn t/r. Gäller del i C4-hytt. Bokningskod KRYSS. Kryssa till Helsingfors eller Åbo Pris från 406 kr/person. Stockholm Helsingfors t/r. Pris från 322 kr/person. Stockholm Åbo t/r. Gäller del i C4-hytt. Bokningskod SKMAT. Alla priser är inkl julbord där vin, öl, läsk och kaffe ingår. Gäller 20/11 26/12, dock ej specialkryssningar, Julaftonskryssning eller charter. Åldersgräns. Ta med ID-handling. Barn och barnbarn hjälper oss att växa Det är väldigt litet skrivet om vad barnbarn betyder för sina mor- och farföräldrar. Många vittnar om den överrumplande kärlek man kan känna till sina barnbarn och att friheten och rörligheten till barnbarnen är mycket större. Våra barnbarn hjälper oss förstå ännu mer om vårt inre liv, säger Ann Mari Orrenius psykoterapeut och författare. I ett samtal om rollen som mor- och farföräldrar diskuterade Ann Mari Orrenius och Björn Wrangsjö, docent, barn- och ungdomspsykiater och författare, bland annat barnbarnens betydelse för mor- och farföräldrarna. Barnbarnen är också motor och generator som håller i gång vårt samhällsoch kulturintresse. Vi börjar intressera oss för vad vi kommer att lämna efter oss. Är det en värld som det går att leva i? Begreppet barnbarn breddar sig och expanderar till att omfatta barn i största allmänhet, säger Björn Wrangsjö. Lagarbete kring barn Han menar att en viktig uppgift var att hitta rätt plats i familjen kring barnbarnet. Själv hade han gått ned i arbetstid när en av hans döttrar väntade tvillingflickor. Storebror kunde behöva allt manligt stöd han kunde få, ansåg morfadern, som själv levt med höga förväntningar på sig själv som enda pojken i familjen. Vi får se det som ett lagarbete kring barnets bästa, menar Björn Wrangsjö. Vi har en viktig roll att fylla att vara den som barnbarnen kan komma till och till exempel vara arg på sina föräldrar. Dock får man akta sig för ett konkurrensförhållande till föräldrarna, anser Ann Mari Orrenius. Först tar man det system man växt upp i med sig själv, sedan med sina barn och därefter med sina barnbarn. Alla har ett tema i sina liv som man kan se och försöka förhålla sig till i olika skeden av livet, menar hon. Ville bli pojke Det vi har upplevt som barn finns kvar i vår relation till våra barn och vi kan hitta samma tema i våra barnbarns liv. Vissa saker kan vi härleda i flera generationer tillbaka i tiden, menar hon. För att exemplifiera detta tar Ann Mari Orrenius upp ett tema i sitt eget liv. Hennes mamma hade alltid önskat att hon varit en pojke. Mycket för att hennes pappa hett önskat en pojke, medan de tre första barnen alla blev flickor, nummer tre var mamman. När mellansystern dog drabbades familjen av stor sorg och vid den tiden började också den lilla flickan uttrycka sin heta önskan om att bli pojke. Modern fick själv tre söner och Ann Mari blev det sista barnet, en liten flicka. Hon fick av sin mamma höra att en pappa tycker om sin flicka och en mamma tycker om sina pojkar, något som hon inte alls ville höra. Detta skapade en önskan och längtan hos henne att bli, eller vara pojke. Tycker olika Nu ser hon samma tema upprepas hos sin dotterdotter, lillasyster till två bröder. Bara fyra år gammal undrade flickan om inte också hon skulle bli pojke när hon fyllde sex år: Då blir väl jag också pojke, hoppades hon. Publiken undrade om man Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Barnbarnen betyder mycket för sina far- och morföräldrar, anser psykoterapeut Ann Mari Orrenius och barn- och ungdomspsykiatriker Björn Wrangsjö. får tycka olika mycket om sina barnbarn och om man också får uttrycka det. Man får leva med att man tycker olika om sina barn och barnbarn och man har rätt till sitt eget inre liv, men det kanske inte är nödvändigt att barnbarnen får veta att mormor eller farmor tycker mer om något av de andra barnbarnen, svarade Ann Mari Orrenius. LÄSBORD BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl. moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskort som bifogas leveransen. Stabilt, lättrullande läsbord, steglöst justerbart i höjd mellan 65 och 105 cm. Vinkelbar skiva - 35x55cm - i ljus björk. Jag önskar beställa antal förpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp Storlek 10 (gul) Storlek 13 (orange) Frankeras ej mottagaren betalar portot Boka din resa på vikingline.se eller ring Pris: kr inkl moms och frakt tel: (orange) antal förp (brun) antal förp (blå) antal förp Storlek 312 (brun) Storlek 675 (blå) SWEDEN AB Firma: OCH Ulleråkersvägen Uppsala Namn Tel Adress Postnummer Ort Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: SPRF 1/09 SVARSPOST STOCKHOLM 10 11

7 Kuriosa Text & bild: Dag Midböe Uppfinnaren ser det ingen annan ser Magnus Kellström har haft förmåga att se möjligheter och lösningar som ingen annan har sett. Uppfinnaren ser det ingen annan ser i det som alla ser. Så formulerar Magnus Kellström sin syn på det som utmärker en uppfinnare. Han tillhör den skara innovativa människor som varit med att ge Sverige en stark position som industrination. I nästan 40 år var Magnus Kellström anställd vid SKF i Göteborg. Teknikintresset har han alltid haft. Att som pojke bygga lådbilar, modellflygplan och pyssla med olika Mecanobyggen gav god träning inför de större utmaningarna som skulle följa. Inspiration kom också från Pojkarnas modellbok. Mycket praktiskt och tekniskt kunnande lärde han sig under tonårstiden då han meckade med sin moped, som hade en Vicky påhängsmotor som behövde vård och omsorg för att fungera. Som Chalmersstudent gjorde Magnus Kellström sitt examensarbete på SKF och när studierna var avslutade blev han anställd på utvecklingsavdelningen vid SKFs anläggning i Gamlestaden. Flera uppfinningar Att han under hela sin yrkeskarriär troget stannade hos samme arbetsgivare berodde på stimulerande arbetsuppgifter och den goda stämningen som rådde på företaget. Och Magnus Kellström hann under sin yrkeskar- 12 riär med att medverka till ett 25-tal uppfinningar. Han har haft en rad olika befattningar inom olika utvecklingsprojekt på SKF. Mest uppmärksammat har nog hans arbete med CARB-lagren väckt. Ett rullager som har särskilt goda egenskaper när det gäller belastningstålighet, förmåga att minska spänningarna i maskiner och minimera friktionsförluster. Det går alltid att komma vidare Dessutom kan man minska vikten och öka livslängden. Genom att sätta in dessa lättrullande lager i nya maskiner kan man reducera energibehovet, en besparing som motsvarar energin från flera kärnkraftreaktorer. Krävs en bra idé Men för att lyckas med en ny uppfinning krävs inte bara en bra idé. Det gäller också att få andra att tro på idéns möjligheter. Och innan ett nytt lager är färdigt för produktion krävs hårt arbete och resurser både till experiment och tillverkning. Dessutom måste man genomföra många tester innan man vet helt säkert hur lagret kommer att fungera på lång sikt. Sedan är det ju naturligtvis väldigt roligt när en uppfinning blir mer och mer använd. I stora vindkraftverk finns ofta CARB-lager som hjälper till att utvinna miljövänlig el, säger Magnus Kellström. För tre år sedan valde Magnus Kellström att bli pensionär, men ibland jobbar han som konsult för olika uppdragsgivare om det dyker upp något problem där hans specialkunskaper kan bidra till en bra konstruktion. Rår över egen tid Det bästa med att inte längre behöva jobba är att jag nu rår över min tid på ett helt annat sätt, säger han. Och några problem att fylla tiden har det inte varit hittills. Tillsammans med sin fru Christina brukar han då och då ta hand om sina fyra barnbarn. Om tiden räcker till och vädret är vackert händer det att jag tar en tur på min veteranmotorcykel. En inte alltför vanlig mc från 1942 försedd med en Albinmotor på 500 kubik. Vad är hemligheten med att lyckas som uppfinnare? Det går alltid att komma vidare, svarar Magnus Kellström. Hjärnan fungerar bäst när den får slappna av. Det är när man lyckas med att inte tänka på något särskilt som helt nya insikter får en chans att komma fram. Meditation och korta tupplurar kan pigga upp och plötsligt uppstår en ny vinkling på problemet som man kört fast i. Övertygelsen om att det alltid går att komma vidare underlättar det kreativa arbetet. Fakta Namn: Magnus Kellström. Ålder: Född i Katrineholm Familj: Gift med Christina, två barn, fyra barnbarn. Yrke: Civilingenjör, Chalmers 1966, utvecklingsingenjör på SKF Medverkat till ett 25-tal patent. Utmärkelser: Hedersdoktor vid Chalmers 1996, Stora Energipriset Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj ÄVENTYR FÖR ALLA Utbrott! ISLAND BILLIGARE ÄN NÅGONSIN!! Enligt Islands Turistråd är Reykjavik nu Nordens billigaste huvudstad. Har du inte upplevt Island är det ett gyllene tillfälle nu! Har du redan besökt sagornas och vulkanernas ö, är det hög tid för ett återbesök! Läs mer om vårt stora utbud av Islandsresor på vår hemsida eller ring oss på tel Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM ÄVENTYR FÖR ALLA Ilha Grande Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM Island i samarbete med Boka direkt på vår hemsida 14 dagar i Brasilien från kr Upplev paradisön Ilha Grande med tropiskt klimat, atlantisk regnskog, vänliga brasilianare och njut av alla vackra sandstränder. Följ med på våra guidade turer eller upplev ön på egen hand. Du får också tid till att stifta närmare bekantskap med världsstaden Rio de Janeiro. Reseperioder: 17-30/10, 14-29/11, 16-29/12 samt i jan och feb 2010! ÄVENTYR FÖR ALLA NYÅRSKONSERTEN I WIEN 29 dec 2009 till 2 jan 2010 Följ med till Wien - musikens och valsernas stad. Höjdpunkten på denna resa är förstås Wienfilharmonikernas konsert i Musikverein på nyårsafton tätt följd av Kejsarbalen i Habsburgarnas vackra slott Hofburg. Vilken kväll! Tel Kungstensgatan 38, 1 tr STOCKHOLM Annonser RESOR FÖR SJÄLEN ADVENT I WIEN Med Verdis Rigoletto och musik av Strauss samt Mozart i vackra Kursalon. Konsthistoria, praktfulla Schönbrunn och Hofburg. 5 dagar 25/11 ADVENT PÅ LÖFSTAD SLOTT Emilie Pipers julklädda slott väntar med julbord, konstskatter och gediget hantverk. 1 dag 4/12 NYÅR I LISSABON Noite Magica i kaklets, vinets och de stora upptäckarnas stad. Nyårsfirande i milt vinterklimat, god mat och konsert i vår ciceron Isabel Höckerts kunniga sällskap. 5 dagar 29/12 NYÅR I ISTANBUL Höjdpunkternas stad, de glimmande världsarven under nyårsfirandets tid med konsert. Blå moskén, Hagia Sofia, Chorakyrkan och Topkapi, basarer samt en tur på Bosporen väntar. 6 dagar 29/12 MANDELBLOMSVANDRING Följ med på Bippan Norbergs vackra vandringar i det soliga Andalusiens landskap. Alicantebergens mandelblomning i slutet av januari och februari samt öknens och rovfåglarnas rike på Cabo de Gata, sydöstra Spaniens spets i medio januari. 8 dagar 15/1, 29/1, 5/2 JOKKMOKKS MARKNAD MED ISHOTELLET Snö och is, ljus och mörker i fantastisk vinterskrud. Samernas fasta vinterboende har skapat Nordkalottens största vinterfest där konst och kultur har uppnått samma status som kommersen. 3 dagar 5/2 FRANSKA CÔTE D AZUR Nyhet för 2010 är sköna dagar i museitäta Nice, vår ciceron Kerstin Snellens hemstad. Vi gör ett par utflykter i Provences kustlandskap och bor centralt på mellanklasshotell. 11 dagar 11/3 JORDANIEN Kungarnas, storpolitikens och världsarvens land. Res med Håkan Damm, pensionerad diplomat och våra duktiga engelska historiska guider genom Lawrence of Arabias land till Döda havet, Jerash, Petra och Wadi Rum. 8 dagar 13/3 DRESDEN MED SEMPEROPERAN Barockstaden, fylld av konst och musik, som återfått sin glans sedan världskrigets ruiner. Europas kanske vackraste operahus Semperoperan bjuder Richard Strauss Rosenkavaljeren. Konstskatter ur den sachsiska skattkammaren och världsberömt porslin i Meissen. 4 dagar 19/3 PALLADIOS VILLOR MED GÖRAN ALM Konsthistoria i de rika venetianarnas trädgårdslandskap Veneto. Trakter som svämmar över av skönhet, vin och god mat. Besök i Venedig, Mantova och Vicenza. 7 dagar 22/3 BESTÄLL HÖST- OCH VÅRKATALOGEN ! Tel

8 Annonser ULL i SÄNGEN Värk i kroppen? Stel i muskler/leder? Ull i sängen kan bli din räddning. När du sover gott kommer din kropp och själ till ro och du vaknar utvilad, mjuk i kroppen och full av energi. PENSIONÄRSRABATTER HÖGSTA KVALITET Oslagbart låga priser Våra priser tål att jämföras Kontrollera pris hos oss innan du betalar onödigt mycket på t. ex. buss/charterresan. MÅ VÄL PRODUKTER Import av ullprodukter i finaste kashmir och merinolamm, även magnet och örtprodukter från Tyskland. Ring för information och broschyr E-doceo förlag tar fram läromedel för främst grundskolan. Nu drar vi är en lärobok i da takunskap som också har hittat användare utanför skolan. Många seniorer har upptäckt och också berättat för släkt och vänner att Nu drar vi är en lärobok i data som alla kan hänga med i Du behöver inte ha förkunskaper, det räcker med att du har en d ator. Boken är skriven av datapedagogen Catarina Hansson och varje avsnitt avslutas med övningar där du får prak tisera och repetera det du just har lärt. Gå igenom bokens 200 sidor i din egen takt eller kan ske tillsammans med några vänner i en liten grupp. Att bli en avancerad da toranvändare är lättare än många tror om man har rätt hjälp medel. nns i två versioner: W ce 2000, ce 2002 och Windows Vista. (Om du är osä ker på vilken version du har installerad, talar datorn om det på bildskärmen varje gång du startar datorn.) Databoken kostar 199 kr inkl moms (+ porto 48 kr). Du kan beställa boken genom att skriva eller ringa till oss på förlaget eller gå in på vår hemsida. Förutom namn och adress behöver vi också veta vilken version av boken du vill ha. E-doceo förlag AB Box 11, Bandhagen. Tel: , e-post: Hemsida: Text & bild: Ullacarin Sundin Bostadsgården viktig för hälsan Människor som har möjlighet att vistas utomhus är friskare och återhämtar sig bättre efter en sjukdom än om man bara visats inomhus, visar forskning. Störst effekt har utevistelsen på de allra svagaste om de kan vistas eller vila i utemiljö. Man kan se gården som en hälsoresurs och potential och man kan använda gården för olika ändamål, säger Anna Bengtsson landskapsarkitekt vid Anna Bengtsson Alnarp. Anna Bengtsson jobbar med olika hälsoträdgårdar och undersöker vilka som kan använda dem och på vilket sätt. Det kan vara terapiträdgårdar där man kan promenera eller spela boule eller restorativa trädgårdar där man bara vilar, lyssnar till vatten som porlar, suset i träden och kan känna dofter. Hon har i sin forskning till exempel visat att barn som vistas i en mer naturpräglad lekmiljö mådde bättre, hade bättre koncentration och var friskare än barn som vistades i en mer strukturerad och modern lekmiljö. Särskilt viktig är också utemiljön för äldre, menar hon. Många äldre har stort behov av att känna sig trygga och säkra och det bör man tänka på när man bygger äldreboenden. Eftersom utevistelse är hälsofrämjande är det också viktigt att anpassa utemiljön och entréer så att de flesta kan och lockas att vistas ute. Viktigt med hållpunkter Och för att också beakta de riktigt svaga är varsam design ett måste. Det är till exempel viktigt för en dement person att hitta hållpunkter i uterummet och kunna känna igen sig under promenaden utan att vara rädd för att gå vilse. Det kan vara inglasade rum som blir det första steget till att våga röra sig ut till utemiljön. Den första zonen när man kommer ut är det absolut Hälsa viktigaste, säger Anna Bengtsson. För många kan det räcka att sitta vid entrén om det finns sköna sittplatser och naturliga mötesplatser. Men eftersom det finns ett positivt samband mellan utevistelse och hälsa kan design också vara inspirerande och locka till kontakt med livet utanför. Tillgänglighet viktig Ju mer man kan använda närmiljön, som bostadsgården, desto bättre för hälsan. Och ju mer du använder närmiljön desto mer använder man också parker runtomkring, säger Anna Bengtsson. Bostadsgårdens kvalitet beror på läget, hur praktisk den är och om den är gemensam och kan nyttjas av alla. Det kan till exempel räcka för en äldre att kunna sitta och titta ut på andra som rör sig i närmiljön. Bostadsgården kan också ha en mängd användningsområden, som ett förlängt vardagsrum, lekmiljö, mötesplats och som utsikt. Ju fler användningsområden desto mer rik boendemiljö upplever de boende att de har. Med klara ögon kan jag njuta av livet! Mona, 65 år, är en pigg och sprudlande kvinna. För några år sedan hade Mona stora problem med sina rinnande och irriterade ögon. Kallt väder, blåst eller sol de flesta dagar på året var utomhusvistelse en plåga. Tipsades om blåbär I en tidning läste Mona om Blue Berry och hur många som blivit hjälpta av preparatet mot sina ögonproblem. Jag förstod att Blue Berry innehöll en mängd naturliga substanser som alla hade positiv inverkan på ögat. Blåbär och lutein hade jag hört talas om, men jag blev även nyfiken på ingrediensen ögontröst. Mona beslutade sig för att prova. Barnbarnet märkte skillnad Ganska snart märkte Mona att ögonen blivit klarare och slutade att rinna. Idag är min optiker hänförd över hur 14 bra mina ögon fungerar och jag berättar för alla mina vänner om hur nöjd jag är med Blue Berry, avslutar Mona med ett leende. Blue Berry den svenska originalprodukten Blue Berry är originalet som tillverkas i Sverige. Till skillnad från många kopior innehåller Blue Berry förutom blåbär och lutein också andra naturliga substanser som tillsammans bildar en unik komposition, speciellt utvecklad för att stödja ögats funktion på äldre dagar. Vill du vara säker på att du får originaltabletten Blue Berry, ska du titta efter silverträdet när du handlar. New Nordics silverträd är din garanti för äkthet och kvalitet. Du köper Blue Berry i din hälsobutik. Svensktillverkad med kontroll avseende säkerhet och renhet Originalet - Första svenska ögontabletten med lutein Enda blåbärstabletten med aktiva ingredienser från ögontröst För mer information ring NewNordic_BlueberryMona_SPRF_nr5.indd Välkommen ombord på M/S Funchal! 15

9 Friskvård Text & bild: Stig Engzell Friskvård Erik Ström vill fortsätta spänn a sin båge Erik Ström kör till träningar och tävlingar på sommaren med sin ryska motorcykel Ural. Fin träffbild på Erik Ströms måltavla. En träningsomgång några dagar före SM-tävlingen i långbåge. 16 Solen slänger vårdslöst sina varma strålar över nejden när Erik Ström, 82, kommer susande på sin ryska motorcykel Ural med sidovagn. Han svänger vant in på bågskytteklubben Gripens bågskyttebana i Limhamn utanför Malmö. Det har han gjort varje dag i flera år. I dag ska han skjuta sina 60 träningspilar inför den stora tävlingen. Som så många gånger förr ska han tävla i SM i bågskytte. Det är endast några få dagar kvar innan SM i udda sporter äger rum i Malmö och det gäller att vara vältränad. Erik Ström har fortfarande kvar ett rekord sedan tio år tillbaka, som ingen ännu lyckats slå. Men ambitionen att förbättra är inte drivkraften. Nu tävlar han bara för att det är skojigt och för att bågskyttet satt sig i blodet. Lite ligger det väl i att just klassen långbåge, som jag tävlar i, inte har så förfärligt många utövare i Sverige, säger Erik och skjuter iväg en pil som sätter sig mitt i det gula fältet på tavlan. Just nu är den här sporten livet. Särskilt sedan Eriks hustru gick bort Hon var också en duktig bågskytt och Erik har flera härliga minnen från gemensamma tävlingar runt om i Europa. Äldste bågskytt Koncentration och precision fordras för att få perfekt träff och det lyckas Erik nästan alltid med på tävlingarna där han möter betydligt yngre skyttar, som strävar efter plats i landslag och olympiatrupp. Jag är mig veterligen Sveriges äldsta aktiva bågskytt. Men jag har inga ambitioner att komma med i några internationella sammanhang. Det här är bara förbaskat roligt. I 17 år hade Erik varit ordförande i bågskytteklubben Gripen när han lämnade den posten för några år sedan. Erik Ström är född i Landskrona, men flyttade med familjen till Stockholm när hans pappa fick jobb på Ostermans bilfirma. Sedan tidiga barnsben har bilar, motorcyklar och motorer varit hans vardag. Han har också sysslat med friidrott och på 40- talet blev han skolungdomsmästare Erik Ström håller sig framme och med all säkerhet lär vi få se honom spänna sin båge nästa år, och nästa, och nästa. Om han inte har trillat av pallen innan dess förstås. i längdhopp. Sedan cyklade han för Enskedes cykelklubb och var med om att hämta hem klubbmästerkap i lag. Men så fort han tagit körkort för motorcykel drog han iväg till tävlingsbanorna med den nyinköpta hojen, som han gnetat och stretat för att få ihop pengar till. Flera SM-titlar Han arbetade en tid som maskinchef i Broströmkoncernen och intresset för båtar resulterade i att han byggde en egen båt 1969, modell MFI 29. Och för att ha någonstans att lägga flytetyget startade han Kagshamns båtklubb utanför Malmö. Erik Ström kom till Malmö och Kockums varv som kvalitetsinspektör Det var innan hans brorsbarn hade introducerat honom i bågskyttets ädla konst. Hemma hos brorsan hittade han en enkel pilbåge i ett förråd som tillhörde brorsbarnen. Det blev början på en karriär som hittills resulterat i fem-sex SM-titlar han minns inte så noga och ett gediget kunnande om bågskytte och pilbågar. Han tillverkar koger själv och har även gjort det åt det arabiska landslaget. Eriks pilbåge, som han tävlar med för närvarande, är specialbeställd från ett företag i USA. Handtaget är av bäverskinn för att ge ett stabilt grepp. Och ovansidan på den magnifika bågen i specialträ är klädd med skallerormskinn. Han har själv varit på fabriken och fått den specialdesignad för sina behov. Naturligtvis har han själv också designat och tillverkat kogret han använder under tävlingarna. Alla känner Erik På den första SM-dagen vimlar det av bågskyttar från hela landet. Solen skiner och den kraftiga vinden mojnar då svenska bågskytteeliten ska göra upp om SM och en eventuell plats i OS- och VM-laget. Alla tycks känna Erik. Med ålderns rätt är han den ende skytten som får sitta på en pall och skjuta. Ryggen säger ifrån om han står för länge i pressade situationer. Han är inte ett dugg nervös inför tävlingen eftersom resultaten numera inte spelar någon större roll. Och han bryr sig inte om möjligheten att bli uttagen till något representationslag. Det är tillfredsställelsen som räknas, att få var med i sådana här stora sammanhang. Bågskyttet en livsstil Har man börjat kan man inte sluta. Och sedan utvecklas det till en livsstil. Ett är säkert, Jag kommer inte att lägga av förrän jag trillar av pallen. Roliga och trevliga bågskytteminnen har han så många att han inte kan välja ut något enskilt. Men han har bestående minnen från besök på fabriken i USA som tillverkar pilbågar. De säljer bara på beställning och efter individens behov. Man får själv vara med vid tillverkningen och sedan ta med sig resultatet. Annars får man bågen hemskickad till en dyr penning. Efter första dagens kvaltävlingar, reduceras startfältet betydligt. Men Erik hänger med ett tag till och slutar sexa i SM-finalen i sin klass. 17

10 Porträtt Text & bild: Ullacarin Sundin Alert dam bildade egen klubb Jag är väldigt nyfiken och intresserad och van att fixa och ordna. Det är roligt med en damklubb där vi kan bestämma helt själva, säger Karin Wennerholm. Karin Wennerholm, 67, är van vid att ha många järn i elden. I stället för ett lugnt och tillbakadraget pensionärsliv såg hon nya möjligheter att stilla sin vetgirighet och skapa nya sociala kontakter. Men när de lokala pensionärsföreningarna inte var med på noterna startade hon damernas seniorklubb. Under våren har gruppens 25 damer hunnit med tio studiebesök och föreläsningar. I 36 år arbetade Karin Wennerholm som livsmedelsingenjör för Alfa Laval och Tetra Pak. Under sina yrkesaktiva år hann hon resa i 50 länder, vara med om att ta fram populära produkter som Risifrutti, diskutera lämpliga förpackningslösningar och installera nya anläggningar. Räntefria lån Jag har haft ett mycket trevligt jobb, men valde att sluta när min man gick i pension 2002, samma år fyllde jag 60 år, säger Karin Wennerholm. Det seglingsintresserade paret ville ha mer tid tillsammans och de första barnbarnen hade anlänt. Under hösten 2002 seglade de upp till Norge längst Sveriges västkust och året efter lämnade de hemmahamnen i Lomma för att under tre och en halv månad segla längs östkusten till Ratan norr om Umeå där de vände för återfärd. På vissa platser var vi väldigt ensamma. Vid Ratan var det så kallt att det var is på bäckarna. Vi seglade längs Höga kusten, som var fantastiskt vacker och genom Stockholms skärgård. Vi passade på att gå på Allsång på skansen och besökte några vänner i Saltsjöbaden. Och vi gjorde en lov förbi slottet, säger Karin Wennerholm och skrattar. Tomt och tyst Men att gå från ett aktivt yrkesliv till ett pensionärsliv där du själv styr över dygnets alla timmar var inte helt lätt. Hon gick med i en gymnastikgrupp i en pensionärsförening och deltog i en bokcirkel i en annan. Ändå kände hon sig sysslolös. Det var tomt och tyst i den stora vackra villan. Jag började fundera på vad man skulle kunna hitta på. Jag ville gärna delta i diskussionscirklar, besöka intressanta företag och andra platser. Så jag kom med egna idéer, men det gick inte hem. I stället testade Karin Wennerholm idéerna på sin bekantskapskrets och entusiasmen, framför allt bland damerna, blev stor och de bad henne att fortsätta med några fler studiebesök. Vid årsskiftet 2007/2008 startade hon Damernas seniorklubb. Herrar var också välkomna, men till slut utkristalliserade sig en aktiv och intresserad grupp med 25 damer. Under det första året hann damerna med 19 aktiviteter, sju sammankomster med berättare och föredragshållare och tolv studiebesök. Mest uppskattat blev ett besök på den botaniska trädgården i Lund. För att få tips om nya aktiviteter läser hon tidningar och tar emot förslag och önskningar från gruppen, men mest är det hon själv som agerar idéspruta. Ingen brist på idéer Nej, inte lider vi brist på idéer. Någon har en son som är advokat och då får vi lära oss hur det fungerar inom rättsväsendet och någon har en son som är vd för ett företag och då gör vi studiebesök där. Och varje besök avslutas med lunch då vi talar om vad vi gjort och vad som händer härnäst. I dag är Damernas seniorklubb väl känt i Lomma och det finns tio namn på väntelistan, många ringer och vill vara med. Men mer än 25 personer vill man inte vara i gruppen eftersom den då blir för otymplig och känslan av gemenskap kan gå förlorad. I stället uppmuntrar Karin Wennerholm dem som ringer att bilda egna klubbar. Det ger så mycket och är så positivt. De som visar oss runt är intresserade av att presentera sin verksamhet och vi får en inblick i olika världar och blir väldigt allmänbildade. Det är jätteroligt. Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. MUNHÄLSA! Besväras du av... Anonnser...torrhetskänsla i munnen? Originalprodukten Membrasin är ett kosttillskott tillverkat av olja från havtornsbär. Innehåller fettsyrorna Omega-3, 6 och 9 men framförallt Omega-7 som främjar funktionen i kroppens slemhinnor i bl a munnen. Membrasin kan därför bidra till en väsentligt ökad livskvalitet. Nyhet! Nu även i flytande!...plack och tandsten? PlaqueOff är ett kosttillskott innehållande ett unikt algextrakt som enligt kliniska studier* bevisligen reducerar plack och tandsten och därmed bidrar till ett friskt tandkött och en fräsch andedräkt. * The systemic effect of food additive on dental plaque and calculus. Sune Wikner, SweDen Care AB, Umeå, Christina Timander, private practice, Stockholm, Jan Bergström, Institute of Odontology, Karolinska Institutet, Huddinge. Removing dental calculus using a pill. Bert Mattsson, Sune Wikner. FINNS I HÄLSOFACKHANDELN Stockholm Göteborg Malmö/Lund Hela Pharma

11 Kultur Text & bild: Ullacarin Sundin, Bild: Carl Larssongården Kreativt konstnärspar inspirerar ännu För att ha över hundra år på nacken känns Lilla Hyttnäs, Carl och Karin Larssons gemensamma bostad i den lilla orten Sundborn ett par mil från Falun, förvånansvärt modern. Med en stilkänsla som kan mäta sig med den mest välkända designer inredde Karin Larsson familjens gemensamma bostad som Carl Larsson förevigade i sina akvarellmålningar. Svenskare än så här kan det inte bli, tänker jag när jag kliver in över tröskeln till konstnärsparets välbevarade bostad. Här står allt kvar som när det begav sig efter att paret flyttade hit permanent 1901 och började bygg om, bygga till och förändra för att få plats med alla de sju barnen som fötts mellan 1884 och Tretton rum och kök blev det till slut. I dag förvaltas gården av Carl och Karin Larssons släktförening. Huset är i allra högsta grad levande och familjen bor och utnyttjar gården vid olika festligheter. Men när museet öppnar portarna klockan tio får de snällt packa ihop sina saker och städa efter sig, tills den sista gästen åter lämnar huset vid femtiden då det blir fritt fram igen. Det var Karin Larsson som stod för inredning och design, såväl textilier som möbler, medan de tillsammans kunde diskutera färgsättning. Sedan använde Carl Larsson sig av familjemedlemmarna som modeller i olika situationer i och i närheten av hemmet. Den svenska idyllen Dessa bilder, till exempel av parets äldsta dotter Suzanne som vattnar blommorna på målningen Blomsterfönstret eller av sonen Pontus, som enligt guiden högst ovilligt agerade modell, har kommit att prägla bilden av Sverige både här hemma och utomlands. Den svenska idyllen hela och rena barn, Karin som syr och barnen som leker. Paret träffades i den skandinaviska konstnärskolonin Grèz-sur-Loing i Frankrike 1981, gifte sig 1983 och äldsta flickan Suzanne föddes Det var också här som Carl Larsson började måla akvareller och övergav oljemålningarna, som han inte hade haft någon framgång med. Karin Larsson slutade som konstnär när barnen föddes, men hon slutade aldrig att skapa. 20 Lilla Hyttnäs är tillbyggt i etapper, efter önskemål och behov. Huset var från början ett parhus och var en gåva till Carl och Karin Larsson från hennes pappa Ett av de mest avbildade rummen på Carl Larssons målningar är förmaket med sitt stora fönster som ger ett fantastiskt ljusinsläpp. Hon inredde hemmet med vävnader och broderier, ritade och sydde upp sina barns kläder, designade sin mans och sina egna kläder, bland annat det välkända Karinförklädet. Karin en stilbildare Dock har hon förblivit i sin mans skugga. Hennes första steg ut i offentligheten kom med en biografi skriven av en svärson 1967, men riktig erkänsla som konstnär och stilbildare fick hon i och med samutställningen Karin och Carl Larsson skapare av den svenska stilen på Victoria and Albert museum i London Och 2009 var det Karin Larsson som var dragplåstret för att locka besökare till Carl Larssongården. 150 år efter sin födelse firades Karin Larsson med en särskild utställning i konsthallen Kvarnen intill Carl Larssongården Stilikonen Karin 150 år. Öppettider: 1 maj-30 september Guidade visningar alla dagar kl juni-15 augusti även familjevisningar kl 13. Visningar året runt varje vardag utanför sommarsäsongen visas Carl Larssongården kl 11. Det finns också möjlighet att beställa visningar andra tider, även under helger. Elexir BlueEyeKjell SPRF 185x285 EO.qxd:Layout Sida 1 Att se bättre ger mig högre livskvalitet Med åldern har jag fått sämre syn. Det berättar Kjell Lundberg, 78 år, som bor i Luleå och är före detta rektor. Under flera år har han varken kunnat läsa tidningen eller lösa korsord mer än någon minut i taget. Och bilratten har hans hustru fått överta. BLUE EYE är bra för mina ögon. Nu kan jag köra bil igen och jag löser flera korsord varje kväll. Efter pensioneringen har Kjell varit aktiv på många sätt. Han har rest mycket, skött om sin trädgård och varit verksam i olika föreningar och organisationer för handikappade ungdomar. Han är också guide på Gammelstad kyrka och kyrkstad, som finns med på Unescos världsarvslista. Jag hade läst om att luteinet i BLUE EYE är gynnsamt för synen. När man blir äldre kan synen förändras, så jag tyckte det var värt att prova. Han fortsätter: Jag förväntade mig inga underverk, men var glad att man bara behövde ta en tablett om dagen, lätt att komma ihåg och inte så jobbigt att svälja. Att åter kunna göra det jag en gång kunde, ger livet en annan dimension. Bättre syn ger mig större frihet. Vad är BLUE EYE? BLUE EYE är ett unikt kosttillskott varav en tablett motsvarar en hel kopp svenska blåbär med hög halt av antocyaner som kan * Nutrition Journal 2003, 2:20 Mozaffarieh et al ClinicalTrials.gov ID: NCT Har du frågor om BLUE EYE, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel motverka oxidativ stress i ögonen. BLUE EYE innehåller också lutein utvunnet ur ringblomma. Lutein är bra för din syn Lutein är en stark antioxidant som tillhör gruppen bioflavonoider, som finns naturligt i gula fläcken i ögats näthinna. Ett extra tillskott av lutein gynnar ögats hälsa och funktioner. Med kosten får vi i oss cirka 2,2 mg lutein per dag. Forskning* visar att ett extra tillskott av lutein på minst 6-14 mg är bra mot åldersförändringar i ögat. I BLUE EYE ingår även andra antioxidanter som quercetin, rutin, salvia, zink, selen och E-vitamin. Fakta om BLUE EYE Gynnar ögats hälsa och funktioner genom en bra sammansättning av antioxidanter. Du behöver bara ta en tablett om dagen. Spara pengar. Innehåller hela 25 mg lutein per tablett, tål att jämföras med andra. BLUE EYE innehåller en mycket hög halt (37,5 mg) antocyaner, färgämnet i blåbär. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon Annons Meloart Music & Design 21

12 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Det finns inga krav på att hunden ska vara av någon särskild ras för att passa som service- eller signalhund. Maxi är en Berner sennen. Maxi stöd i vardagen Berner sennenhunden Maxi är matte Margareta Pantzars ögonsten, bästa vän och hjälpreda. I våras började Maxi sin träning för att bli servicehund. Om ett år ska de två vara ett sammansvetsat team. Med Maxi som hjälp ska Margareta Pantzar, som sitter i rullstol, bli mer självständig och lättare kunna klara av sin vardag. Han kan redan hjälpa mig upp från golvet om jag ramlar, säger Margareta Pantzar stolt och klappar Maxi på huvudet. Nu är hon glad att hon och Maxi har fått möjlighet att ingå i ett treårigt projekt där service- och signalhundar ska få utbildning under ett år. Projektet är ett samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet och Socialstyrelsen och målet är att undersöka om hundarna kan komplettera eller till och med ersätta offentliga hjälpinsatser och därigenom spara pengar åt samhället. Om resultaten blir positiva kan det medföra att man i framtiden kan få utbildningen av service- och signalhundar betald av samhället som ett biståndsbedömt hjälpmedel. 22 Hundarna får de köpa själva, men i utbildningen ingår instruktörsstödd träning en gång i veckan då man går igenom olika moment. Däremellan ska Maxi och Margareta träna själva och nöta in färdigheterna. Dyrt att utbilda Det är dyrt att utbilda servicehundar och tidigare har jag fått söka pengar i olika fonder, så jag är jätteglad att utbildningen nu är kostnadsfri, säger Margareta Pantzar, som också är ordförande i Svenska service- och signalhundsförbundet som fått uppdraget att utbilda hundarna inom projektet. Margareta Pantzar, 61, har reumatism sedan 30 år. På grund av sin sjukdom har bröstkorgen stelnat, hjärtat och lungorna har påverkats. I dag har hon inte längre någon känsel i benen och underkroppen. Hon har svårt att gå och använder för det mesta elrullstol. Men för att inte rörligheten ska försämras är det viktigt att hon gåtränar varje dag och det i den situationen som Maxi gör en stor insats. Med Maxi klara mig mer på egen hand och behöver inte lika mycket hemtjänst. Jag kommer ut på promenader och blir mindre beroende av andra, säger Margareta Pantzar. Kan påkalla hjälp Maxi är inte bara sällskap och någon att kela med, utan han tränas också i att bli vaksam på hennes behov. Han får lära sig att hämta saker, öppna dörrar, hämta telefonen och till och med påkalla hjälp om det skulle uppstå en akut situation. Tidigare fick Margareta Pantzar hjälp av sin förra servicehund Clifford, som dog för drygt ett år sedan i cancer, bara fem år gammal. Och hon berättar hur de hade utvecklat ett särskilt samförstånd där Clifford, också en Berner sennenhund, hittade egna lösningar på problem som uppstod. Vid ett tillfälle hade Margareta Pantzar ramlat ur rullstolen när fotstödet fastnat i asfalten under en promenad. På eget initiativ bet Clifford tag i hennes byxben och förde ihop benen, som i fallet dels hamnat ner i ett dike och dels uppe på vägrenen. Sedan kröp han under min bröstkorg så att jag kunde häva mig upp och vi klarade oss hem själva. Fakta servicehund Servicehunden arbetar för personer med rörelsehinder. Den kan bland annat hämta och bära saker, dra av vissa klädesplagg, öppna dörrar och larma. Den alarmerande servicehunden varnar föraren innan allmäntillståndet försämras och om denne behöver hjälp. Vid diabetes markerar hunden innan blodsockret är för lågt eller högt så att föraren hinner äta eller ta insulin. Vid epilepsi markerar hunden före ett anfall. Signalhunden arbetar för personer med hörselskada eller dövhet. Hunden markerar ljud, till exempel när någon ropar, när dörrklockan eller telefon ringer, när babyn gråter, när det kokar över på spisen eller när brandlarmet går. Det finns i dag omkring 65 service- och signalhundar i tjänst i Sverige. Ytterligare cirka 30 ekipage är under utbildning varav hälften deltar i Hjälpmedelsinstitutets och Socialstyrelsens försöksprojekt. Det kostar drygt kronor att utbilda en service- eller signalhund. Mer information på Svenska service- och signalhundsförbundet De äldre i Sverige får generellt god kroppslig omvårdnad. Däremot är det sämre med den sociala omsorgen. Där finns det mer att göra, visar Länsstyrelsens rapport om dagens äldreomsorg. Äldres fysiska behov tillgodoses i hög grad, men när det gäller sociala, psykiska och existentiella behov finns det mer att göra, säger Gunvor Landqvist vid Länsstyrelsen i Skåne län och en av dem som ingått i den nationella arbetsgrupp som tagit fram redovisningen. Rapporten bygger på över intervjuer och enkäter från äldre och anhöriga, personal och chefer på äldreboenden runt om i landet. Rapporten är beställd av regeringen och bygger på tillsyn av äldreomsorgen under Undersökningen visar att den sociala omsorgen till och med har försämrats sedan den senaste undersökningen genomfördes Kommunerna är betydligt snålare med att gå ut och gå med de äldre, hjälpa dem med matlagning och att följa med till affären och handla. Aktuellt Text: Ullacarin Sundin Social omsorg eftersatt bland äldre 31/ / Från Grisslehamn dagligen 10.00, Tors sön även Från Eckerö dagligen 13.30, Fre mån även Med reservation för ändringar. För tio år sedan tyckte hälften av landets kommuner att det var okej att äldre följde med till livsmedelsbutiken och handlade. Nu tycker bara en tredjedel av kommunerna det. Förklaringen är bland annat att kvatersbutikerna försvunnit och att det ofta har blivit längre väg att gå till affären. Personalen på äldreboendena är i stället upptagna med att hjälpa de äldre att stiga upp på morgonen. Och på eftermiddagen när det är mindre att göra minskar man i stället personalbemanningen. Få egna aktiviteter På de särskilda boendena finns det ofta aktiviteter som man genomför tillsammans. Däremot finns det mer sällan utrymme för egna aktiviteter både i hemtjänsten och i det särskilda boendet. Och Länsstyrelsen pekar på att det inte går att bortse ifrån att antalet personal har stor betydelse för möjligheten för de äldre att till exempel kunna ta en promenad en vårkväll. Begränsade resurser tvingar personalen att prioritera bort individuella aktiviteter. Inte oväntat har därmed också trycket på anhöriga ökat för att uppfylla de äldres sociala behov, enligt Länsstyrelsen. Får sällan välja Länsstyrelsen påpekar också att man inte alltid tar hänsyn till de äldres integritet och att det ofta beror på hur arbetet organiseras. En äldre som beviljats hemtjänst kan sällan välja hur många olika personer som kommer på besök eller vem som utför omvårdnadsinsatserna. Det finns också brister i rutinerna för att anmäla fel och brister i vården. Hur man ska gå tillväga när man upptäcker något som brister är ofta okända i personalgrupperna. Och det finns en ovana och ibland en rädsla för att lyfta fram fel och brister och lära av dessa, skriver Länsstyrelsen. Det som behövs är tydliga mål och rutiner för arbetet inom äldreomsorgen. Dessa är inte tillräckliga när bemanningen inte räcker till för att tillgodose dom äldres individuella vårdbehov, enligt Länsstyrelsen. Weekend på Åland Res till Åland med Eckerö Linjen. På hittar du många prisvärda paket. Den trevliga båtresan till Åland tar bara två timmar. Ät gott, roa dig och shoppa taxfree till förmånliga priser. Lillsemester i Mariehamn från 695 kr I priset ingår bussresa Stockholm/Uppsala Grisslehamn t/r, båtresa t/r, bussresa hamnen Mariehamn t/r, övernattning i dubbelrum med frukost på Hotell Savoy samt en trerätters skärgårdsmiddag. Om du inte vill åka buss kan du ta med egen bil för samma pris. Bokningskod 5SAV. 4-stjärnig minisemester från 995 kr I priset ingår bussresa Stockholm/Uppsala-Grisslehamn t/r, båtresa t/r, bussresa hamnen Mariehamn t/r, övernattning i dubbelrum på Hotell Arkipelag, frukost, morgonbastu med pool, en middag från kvällens meny med salladstallrik, bröd, varmrätt och kaffe med chokladpralin eller glass till barnen. Om du inte vill åka buss kan du ta med egen bil eller mc för samma pris. Bokningskod 5ARK. Tel , Dagskryssning! Buss + båt t/r från 60:- /person 23

13 Debatt Mer samarbete kan ge mer inflytande Att nuvarande pensionärsförbund ska förbli opolitiska och fortsätta med att ta fram fakta om skola, vård, omsorg och trygghet, är en självklarhet. Ett pensionärsparti i riksdagen förändrar inget för dessa. Det har föraktfullt sagts att ett pensionärsparti blir ett enfrågeparti med enbart särintressen på sitt program. Riksdagspartierna, som klassar två miljoner pensionärer som bidragstagare och själva ser till så att de skatteregler som gäller för vanliga ålders- Visst kan du påverka På en av väggarna i riksdagshusets åhörarentré fanns tidigare ett anslag med följande text: Om du vill framföra dina åsikter i samhällsfrågor och försöka påverka, kan du göra något av detta: 1. Du kan gå med i ett politiskt parti. 2. Du kan gå med i en intresseorganisation. 3. Du kan söka upp din kommunpolitiker. 4. Du kan skriva till din riksdagsledamot. 5. Du kan söka påverka opinionen genom att ta kontakt med massmedia. Det finns alltså flera möjligheter att försöka påverka utvecklingen i vårt land, Efter att ha testat samtliga fem alternativ tror jag att alternativ ett kan ge de bästa resultaten. I en politisk organisation kan varje medlem göra sig hörd till exempel genom att komma med förslag eller motioner. Att följa en motions behandling kan vara mycket intressant. Antigen avslås den eller också anses motionen besva- 24 pensionärer inte gäller för den som går i pension som riksdagsledamot, vad skall vi kalla dem? Kan vi vara överens om att det inte räcker med manifestationer och samråd? I dag finns ett fungerande pensionärsparti SPI Sveriges pensionärers intresseparti med politiskt inflytande i ett flertal kommuner och i landstinget Halland. I SPFs tidning ville en medlem att vi skulle göra gemensam sak och gå ut i en massdemonstration utanför riksdagshuset. Det är en bra rad, vilket är en snålare form av avslag, eller också blir motionen bifallen. För egen del har jag försökt påverka med en del motioner såsom: Ett drogfritt samhälle, behovspröva barnbidragen, slopa moms på baslivsmedel, sänk försvarskostnaderna, stoppa spekulerandet i boendet, arbetstidsförkortning samt friår. Bättre villkor för pensionärerna, sänk promillegränsen, begränsa övertidsuttagen, nej till EG, stoppa våldet, satsa på våra egna energikällor, föräldrautbildning med mera. Ibland gör jag om motionen till en insändare och skickar den till 20 olika tidningar runt om i landet. En känd minister uppmanade nyligen en nybliven riksdagsman att läsa tidningarnas insändarsidor. För som han sa: Där ser man vad folk tycker. För övrigt kan man tycka att det är synd att de som verkligen kan styra kommunen, landet och världen inte engagerar sig politiskt, utan ofta nöjer sig med att agera vid köksbordet i fikarummet eller i bastun. Kurt Klum EU stjäl våra pengar Från de svenska skattebetalarnas gemensamma statskassa utbetalades 2008, 31,526 miljarder kronor för Sveriges EU-medlemskap. Med Sveriges invånare 2008 blir det på varje svensk medborgare, från nyfödd till äldsta hundraåring, kronor per person. Det måste anses som högst anmärkningsvärt när Sveriges valda politiker, utan att ha tillfrågat majoriteten av Sveriges befolkning, tar över 31 miljarder kronor. Pengar som i stället skulle kunna gå till vård åt hjälpbehövande äldre. Om en ny demokratisk omröstning om ett svenskt EU-medlemskap skulle genomföras så skulle en majoritet av svenska folket med stor sannolikhet rösta för ett utträde ur EU. Svenska folket skulle anse att avgiften till EU i stället skulle användas till angelägen vård och omsorg för de många, många tusentals hjälpbehövande svenska medborgarna. Ebert Sjöberg Vill du själv, eller har du en vän som vill bli medlem i SPRF? Fyll bara i denna talong, klipp ur och lägg den i ett kuvert. Skriv Frisvar SPRF Stockholm på kuvertet så kommer det fram utan att vara frankerat. SPRF bjuder på portot. Namn Adress... Postnummer och ort... idé, men det kräver en väl fungerande organisation och en enighet som tyvärr saknas. Målsättningen bör vara ett parti som är vågmästare vid nästa regeringsbildning. Om inte så är det fullt möjligt att ett odemokratiskt parti tar platsen. Var är ni alla pensionerade politiker och fackföreningsfolk? Det är tid att göra en insats. Tro inte att kampen är över bara för att Ni gått i pension. Tel Eric Linde Jag vill bli medlem i SPRF. Årsavgiften är från 140 till 250 kronor beroende på vilken avdelning du tillhör. Jag vill ha mer information om SPRF. Elexir BuckthornSolveig SPRF 185x285 EO.qxd:Layout Sida 1 Nu känns mina ögon mindre grusiga Sedan jag började med BUCKTHORN rinner mina ögon nästan inte alls när jag är ute och promenerar. Gruskänslan är som bortblåst. Solveig Hagström, 69 år, är en pensionerad undersköterska från västkusten som har jobbat med att vårda andra människor i stort sett hela sitt liv. Som pensionär fick hon helt plötsligt mycket mer fritid och livet fylldes av nya aktiviteter som att spela boule och engagera sig i Hembygdsföreningen. På senare år har hon fått en del besvär med torra slemhinnor i munnen och ögonen. Sedan jag började med BUCKTHORN rinner mina ögon nästan inte alls när jag är ute i friska luften, berättar Solveig. På nätterna vaknar jag inte längre av muntorrhet och behöver inte gå upp för att ta en mun vatten, så för mig har BUCKTHORN verkligen gjort skillnad. Men skönast är ändå att kunna sitta framför teven en längre stund eller läsa en god bok utan att ögonen känns torra och grusiga. Långa promenader vid havet är inte heller längre ett problem avslutar Solveig med ett leende. Bara en kapsel per dag Solveig följde anvisningarna på förpackningen och tog två kapslar varje dag under de första två månaderna. Nu behöver jag bara ta en kapsel per dag, säger Solveig. Jag tar den varje morgon till frukosten och det tänker jag definitivt fortsätta med. BUCKTHORN ger smidiga slemhinnor i hela kroppen BUCKTHORN är ett helt nytt kosttillskott för kroppens slemhinnor. Den unika formulan innehåller förutom kallpressad ekologisk havtornsolja med omega-7 också rutin och quercetin, naturligt från bovete. Dessa ämnen tillsammans bidrar till att stärka slemhinnornas naturliga funktion. Nyttiga ekologiska havtornsbär Havtorn är känt som ett av världens nyttigaste bär genom sitt breda innehåll av näringsämnen. Bären är bland annat rika på fettsyror, som är viktiga för en normal cellfunktion i vår kropp. En av fettsyrorna som havtorn speciellt innehåller är omega-7. Den anses vara viktig för alla kroppens slemhinnor och hudens funktion, speciellt med stigande ålder. Fakta om BUCKTHORN Främjar slemhinnornas funktion i mun, ögon och underliv. Innehåller kallpressad ekologisk havtornsolja. Innehåller även tre starka antioxidanter som ger slemhinnorna och kroppen ett extra skydd: - 25 mg Rutin - 25 mg Quercetin - 5 mg patenterat rosmarinextrakt Rekommenderad underhållsdos: 1 kapsel/dag. Finns i hälsobutiker och kan beställas fraktfritt på eller på telefon Har du frågor om BUCKTHORN, kontakta: Elexir Nordiska AB Tel Annons Meloart Music & Design 25

14 Kultur Text & bild: Ullacarin Sundin Ny utredning ska titta på åldersdiskriminering Regeringen har gett chefsrådman Petra Lundh i uppdrag att föreslå hur ett skydd mot diskriminering på grund av ålder ska införas på fler samhällsområden än i dag. Uppdraget ska redovisas senast den 27 augusti I dag saknas förbud mot åldersdiskriminering på en rad områden där förbud mot diskriminering på andra grunder, exempelvis sexuell läggning eller etnisk tillhörighet, råder. Patienter måste bli delaktiga i vården Sedan år 2000 har anmälningarna till landstingens patientnämnder ökat. Ofta är patienterna missnöjda med det bemötande och den information de har fått. Det visar Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport Rapporten pekar bland annat på att vården inte alltid är så patientfokuserad som den borde vara. Kostnader för läkemedel ökar De kommande tre åren väntas samhällets kostnader för receptförskrivna läkemedel öka med i genomsnitt 2 till 3 procent per år. Det framgår av Socialstyrelsens rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige. Kostnaderna beräknas öka från ungefär 20,3 miljarder kronor 2008 till mellan 22 och 23 miljarder Prognosen är lägre än den senaste prognosen som Socialstyrelsen lämnade hösten Äldre måste få bättre vård i hemmet Allt fler äldre får hjälp och stöd i hemmet. Färre vårdplatser och kortare vårdtider gör att äldre personer skrivs ut från sjukhus med stora vård- och omsorgsbehov. De får i stället hjälp hemma och det ökar i sin tur trycket på den öppna vården, hemtjänsten, anhöriga och medför också risk för nya sjukhusinläggningar. Det är viktigt att det finns nödvändiga resurser och att dessa samordnas på bästa sätt för att äldre ska känna sig trygga och säkra med den vård och omsorg de får, skriver Socialstyrelsen i rapporten Vård och omsorg om äldre Lägesrapport Soppteater med mersmak Ole Forsberg fick tack efter en föreställning: Äntligen kan jag gå på soppteater för nu har jag blivit pensionär. Jag har aldrig haft tid tidigare, sade mannen. I 20 år har Klara soppteater Soppan serverat lunchunderhållning i lagom dos samtidigt med en rykande soppa. Här har Sven Wollter slevat soppa i vit smokingjacka och gigantisk Cyranonäsa och Helge Skoog övat sitt ordflöde som sedermera gjort honom rikskänd i radio och tv. Och soppteater serveras numer på flera teatrar runt om i landet. Lunch och teater har blivit en populär kombination på Stockholms stadsteater, och Klarascenen, som inte kunde utnyttjas till kvällsföreställningar av brandtekniska skäl, har i det närmaste haft en 100-procentig beläggning sedan starten Outnyttjad scen och skådespelare, tillfälligt utan roller, har roat och agerat, publiken, cirka hälften pensionärer, många inresta besökare och gäster med långlunch, har skrattat och applåderat. Sedan fem år är Ole Forsberg, skådespelare och regissör, konstnärlig ledare för Soppteatern och med honom har också ståuppkomik tagit plats på scenen. Gamla trotjänare Vi har ungefär 20 olika föreställningar, gammalt och nytt, som vi varvar med, visst fyller vi på med och annat faller ifrån, säger han. Gamla trotjänare som Sven Wollter och Helge Skoog, som var Sopptea- terns chef när den startades, gör återkommande gästspel. I höst blir det en ny produktion. Jag planerar en lunchrevy med aktuella ämnen, finanskrisen kommer säkert att finnas med på ett hörn, spår Ole Forsberg. Soppteatern har cirka en och en halv till två månaders framförhållning och meny och föreställning presenteras månad för månad. God soppa och teater Idéer till repertoaren får Ole Forsberg genom att titta på många olika föreställningar, läsa texter och träffa artister och skådespelare. En och annan skådespelare har mer eller mindre gjort sin debut på Soppteatern. Vi har haft gäster från Kiruna i norr till Ystad i söder och cirka 20 procent förstagångsbesökare varje dag. Vi serverar god soppa med bra artisteri och vill man ta ett glas vin till går det bra. Man kan kombinera en föreställning och hinner samtidigt träffa släktingar och gå på museum. Ett klockrent koncept med mersmak. Fakta Klara soppteater Föreställningar under hösten spelas från mitten av september till december. Soppa och föreställning kostar 175 kronor och serveras tisdagar till lördagar mellan klockan 12 och 13. Kulturresor till Tallinn! Följ med våra moderna fartyg till Tallinn. I vinter erbjuder vi er exklusiva opera- och operettresor. Den 1 december ges My fair Lady på Estlands Nationalopera i Tallinn och den 9 december är det dags för La Traviata av Giuseppe Verdi. Gemensam promenad från hotellet till operan. Ni bor centralt på 4-stjärniga Tallink City Hotel, nära bl a den populära julmarknaden i Gamla Stan. Upplev härlig kultur i vintervackra Tallinn. Hotell- & teaterpaket 1 december Tallink City Hotel och My Fair Lady fr 1080:- Hotell- & teaterpaket 9 december Tallink City Hotel och La Traviata fr 1025:- Ingår: båtresa, del i B2-hytt, del i dubbelrum inkl hotellfrukost samt biljett till föreställning. Kod: SENIOR HOTELL Kåseri Resterna från gårdagens crepes åkte in i Rutans mikro för att bli ett välkommet komplement till frukostfil med tillbehör. Minns du när vi var i Paris och åt crepes? Såklart hon minns. Det var vår första tågluffarresa. Äntligen kunde folk över 25 åka reducerat i Europa. Rutan fyllde femtio och jag, ännu äldre... Ni vet, den där benämningen gamla damer börjar ju tidigt för oss kvinnor, det hör liksom till att bli passé praktiskt taget strax efter tonåren. Livet går ju så fort... Minnesbilder vid en frukost Nåja, vi kom till Paris. Louvren skulle beses. Nja, åtminstone en liten del skulle vi hinna med. Där fanns en utställning av Lalique, en berömd glaskonstnär. Kön till biljettluckan sträckte sig långt utanför entrén. Väntan blev lång, men strax före stängningsdags kom vi in. Puh! Trots att vi tycktes vara relativt unga, blev vi ändå aningen trötta i benen av allt gående och tittande i det stora museet. När vi senare vandrade i metropolens kvällsbelysning för att finna oss ett matställe som inte var alltför packat med folk och som också, det var viktigt, såg anständigt ut, upptäckte vi på en sidogata en liten skylt. Creperia stod det med gröna bokstäver. Vi tittade genom fönstret och såg endast en mamma med sina två små barn sitta vid ett av borden. Det passade oss bra, någon sorts familjematservering. På en yta inte större än ett ordinärt vardagsrum trängdes massor av bord, tätt, tätt intill varandra. Kvinnan bakom disken var urtypen för vad vi uppfattar som fransyska. Liten, kvinnlig, välvårdad och flink. Vi beställde förrättscrepe, huvudrättscrepe och efterrättscrepe. Mitt i huvudrättscrepen dånar det till i ytterdörren och en mansperson bullrar in. Han ser sig om i lokalen och upptäcker oss. Vid det laget har mamman och hennes barn lämnat lokalen mätta och belåtna. Vi är de enda gästerna. Mannen kommer fram till oss med en självsäkerhet som endast en fransman med en myckenhet av det franska goda vinet innanför västen, kan besitta. Nu börjar frågestunden. Var kommer ni ifrån? Vart ska ni? Vi svarar lydigt. Han lyssnar intresserat och kommenterar. Jaha, Sverige, säger han. Jag var där när jag var ung. Uppsala. Jag minns att jag gick förbi en trädgård. Innanför staketet fanns äppelträd. En kvinna plockade ner äpplen och jag dristade mig till att fråga om jag kunde få ett äpple. Tänka sig jag fick komma in och plocka hur många jag ville! Sverige är bra och svenskarna är mycket generösa. Nu kallar creperiadamen på mannen och innanför disken utspinner sig ett samtal dem emellan. Av tonfallet att döma förstår vi att paret är man och hustru. Hustrun smattrar med bestämd röst medan mannens stämma är lite undfallande som hos en gosse som gjort något busstreck och nu måste gottgöra sig inför sin mamma. Creperiadamen serverar efterrätten med ett urskuldande leende. Brinnande calvadoscrepes! Det ni! Minnesbilder dyker fram ur en enkel frukosträtt och pockar på att få avhandlas än en gång i livets virrvarr. Så går det till när man äter frukost hos Rutan, min trappgranne. Lena Strömberg 27

15 Korsordslösning Kronan och solen räcker längre i Turkiet. Vintervistelse i Alanya, 51 dagar! Vad väljer du att göra i vinter? Skotta snö eller sitta med en bok i skuggan av ett parasoll? Varför inte ta en efterlängtad paus i Alanya i Turkiet? Så häng med! Lgh Elegant Damlatas DDD Pris/pers med del i tvårumslägenhet inkl. flygtillägg & uppvärmning. Transfer & enkelrumstillägg tillkommer. Avresa från Stockholm. 30/10-20/ SEK Avresor även från Sundsvall, Västerås, Östersund, Luleå, Visby & Skellefteå Rätt lösning krysset nr 4 Fem vinnare i Krysset nr 4 får varsin Sverigelott Gösta Möller, UDDEVALLA Ivar Söderlund, UMEÅ Måns Johansson, SALTSJÖBADEN Ragnar Rosell, SPÅNGA Gunnar Sanström, NYKVARN Korsord Gunilla Hultström 20/10 Budapest flygpkt. All Incl. Flyg T/R alla middagar guidat stadsrundtur 4 n Budapest där du kan välja mellan 2 hotell Parlamentbesök termalbadbesök kvällsbåttur Donau Szentendreutflykt vinprovning i gammal vinkällare 9 dgr Walzer 5595:- Spa Ramada Plaza 6595:-***** 11/10 Vinprovar rundtur All Inclusive alla middagar o luncher i Ungern stadsrundtur 4 n Budapest där du kan välja mellan 2 hotell 2 n på ett slotthotell kvällsbåttur Donau 5 provningar hos kända vinmakare besök på de kända vindistrikten Szekszárd o Villány Vinskörd utflykt där vi plockar, malar o pressar druvorna 9 dgr Walzer 6995:- Spa Ramada Plaza 7995:-***** GABOR CHARTER /11 Tysklandsweekend frukostbuffé samt middagar dagligen på hotel Belmondo**** Besök på regionens störtsa shopping-galleri Besök i Lützen, Gustav II Adolfs minnes kappell Utflykt till en mysig Julmarknad shopping i Rostock 4 dgr Hotel Belmondo 2450:- 20/12 Jul Singel el. Jul på Spa All Inclusive dagligen trerätters lunch el. middag i Ungern Julmiddag vinprovning i vinkällare musikföreställning stadsrundtur Pusztautflykt med hästuppvisning o zigenarmusik Szentendre utflykt m lunch Kvällsbåttur välj mellan 2 hotell 9d Walzer 5395:- Spa Ramada Plaza***** 6295: /9, 27/9 Vinskörde All Inclusive 9 dgr buss T/R frukostbuffé o middag el lunch varje dag 3n på valt hotell i Budapest stadsrundtur 3n på Slott-Spahotell m. termalbassänger 2 behandlingar Kvällsbåttur på Donau Vinplockning, vi malar o pressar utflykt m lunch i Szentendre, aperitif, vin, kaffe vinprovning av 6 viner i vinkällare 9d Walzer 5695:- Spa Ramada Plaza***** 6895:- Här kommer kryss nummer 5. Lösningen till detta ska vara insänt senast den 5 oktober 2009 under adress: SPRF, Bjurholmsgatan 16, Stockholm. Märk kuvertet med Krysset nr 5. Fem pristagare vinner varsin Sverigelott. Namn. Adress Postadress 29

16 Aktuellt i SPRF SPRF och SPF satsar på nytt förbund Samarbete ökar möjligheten att påverka Ledare Vi lever i en föränderlig tid och nu sker det saker på SPRF som kommer att göra skillnad. I ledaren bredvid beskriver Jöran Rubensson att det inletts ett utredningsarbete med SPF som ska visa vad en eventuell sammanslagning skulle få för effekter. Jag förstår dem som tycker att detta kom väl snabbt inpå kongressen men omständigheterna ledde oss hit. SPF och vi var båda på jakt efter billigare och mer funktionella lokaler och i samband med detta utvecklades ett scenario som ledde fram till detta, berättar Gunvor Petersson, vice ordförande i SPRF. Men varför just SPF när det finns fyra andra rikstäckande pensionärsorganisationer som SPRF också kunnat samverka med? Vi har inte stängt några dörrar men under flera års tid har vi har haft samtal med några pensionärsorganisationer utan resultat. Samtalen med SPF har hittills fungerat väldigt väl, så vår bedömning är att SPF är den bästa samarbetspartnern, säger Gunvor Petersson. Kansli byter lokal Det som händer närmast är att SPRFs centrala kansli i Stockholm flyttar in i nya lokaler vid årsskiftet. Dessa lokaler delas med SPF. Lokalerna är ändamålsenliga och genom att samaordna vissa tjänster spar vi en del pengar genom flytten, säger SPRFs kanslichef Åsa Kindblom. Nu startar också ett omfattande utredningsarbete där förbundens arbetsutskott, AU, blir ledningsgrupp. Under ledningsgruppen bildas två ar- 30 Nycomed AB, Box 27264, Stockholm, Tel , Gemensam ledningsgrupp fr v Karl-Erik Axelsson (SPF), Bertil Enemo (SPRF), Jöran Rubensson (SPRF), Gunvor Petersson (SPRF), Karl Erik Olsson (SPF) och Margareta Sterner (SPF). betsgrupper som tittar på det nya förbundets verksamhetsidé och ser över alla praktiska frågor som måste lösas. Slutrapport 2010 Arbetsgrupperna har cirka ett år på sig och senast den 1 oktober 2010 ska de lämna sin slutrapport till ledningruppen. Förslagen ska därefter bearbetas och våren 2011 tas det första beslutet i denna fråga på SPFs kongress. Om SPRF ska kalla till ext ra kongresser avgörs senare. Innan dess kommer samarbetet att fördjupas och en gemensam äldrepolitisk plattform ska utformas inom kort. I god tid inför valet 2010 måste vi agera gemensamt för att få genomslag för våra krav, säger Gunvor Petersson och poängterar att det handlar om att CIR/ skapa en helt ny organisation som ska ta tillvara de äldres intressen, inte att SPRF ska gå upp i SPF. Vi blir genom en sammanslagning betydligt tyngre i äldrepolitiska sammanhang, säger Karl Erik Olsson. SPFs förbundsordförande. Bildandet av ett nytt förbund kräver att SPF och SPRF upphör som organisationer och för detta krävs beslut på två kongresser. Fakta pensionärsförbunden Sveriges pensionärsförbund, SPF, medlemmar, omsättning 400 miljoner om året Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, medlemmar, omsättning 35 miljoner om året. Du kan också vakna pigg! Många upplever sämre sömnkvalitet med åren. Vissa äldre har så stora problem med sömnen att de inte känner sig utvilade på morgonen och får i förlängningen en sämre livskvalitet. Men du kan få hjälp med att sova bättre och vakna piggare. Tala med din läkare eller gå in på circadin sv media.indd :04:24 Vid årets kongress behandlades sex motioner på temat: samarbete/samgående med andra pensionärsorganisationer. Förutom omsorg om vårt eget förbunds framtid, andades motionerna också förhoppningar om att vi genom ett närmare samarbete eller samgående med annan pensionärsorganisation ska få större genomslag för våra krav på det äldrepolitiska området. De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna har i dag drygt medlemmar, det vill säga en organisationsgrad på knappt 50 procent. Under de kommande tio åren beräknas antalet äldre, 65+, att öka med nästan en halv miljon. Och år 2035 väntas de äldre utgöra cirka 25 procent av befolkningen mot i dag cirka 18 procent. En positiv slutsats av detta är att rekryteringspotentialen är mycket stor. Ändå lyckas pensionärsorganisationerna i dagsläget inte särskilt väl i rekryteringsarbetet. Orsakerna ska inte diskuteras här, blott konstateras att genom den överenskommelse som nu träffats mellan SPRF och SPF kan den organisationspolitiska kartan för landets pensionärer ritas om inom en snar framtid. Det ger nya och hoppingivande möjligheter för framtiden. Inte bara ur rekryteringssynpunkt, utan också därför att vi på olika sätt kan förbättra medlemsnyttan när vi tillsammans får ökade resurser. Redan nu förbereder förbunden framtagandet av en gemensam äldrepolitisk plattform. Den ska kunna användas i olika sammanhang för att driva våra hjärtefrågor. Inte minst inför valet nästa år. Vi agerar också tillsammans för att förhindra den nyligen aviserade sänkningen av prisbasbeloppet nästa år. Enligt SCBs beräkningar kommer prisbasbeloppet för första gången att sänkas, från till kronor. Resultatet blir i så fall att vissa pensioner, sjukpenning, Pensionärsförbunden träffar Borg och Östros Ledarna för de fem rikstäckande pensionärsorganisationerna har tröttnat på de orättvisa skatterna för pensionärerna. I ett brev som skickades till finansminister Anders Borg och socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros i augusti krävde förbunden konkreta åtgärder, att få tillträde och komma till tals innan årets budget spikades. Vi pensionärer känner att vi ställs utanför samhällsutvecklingen, skrev förbunden. Den skarpa kritiken har burit frukt. Under september månad har pensionärsorganisationerna bjudits in till överläggningar med först Tomas Östros och därefter med Anders Borg. Hudiksvall återuppstår bildar åter en avdelning SPRFs avdelning i Hudiksvall har återuppstått och firar med surströmmingsfest i september. Efter flera år som klubb inom SPRF Söderhamn har nu medlemmarna tagit steget och bildat en egen avdelning igen. Den nya styrelsen består av George Carlsson ordförande, John Larsson kassör, Ingegerd Johansson ledamot och Eva Sundin ersättare. Representanter för SPRFs förbundsledning och distriktet i Gävleborg deltog i mötet och kommer att stötta den nya styrelsen i dess arbete med att rekrytera nya medlemmar och utveckla verksamheten. Avdelningen vill satsa på att arrangera fler aktiviteter och till att föräldrapenning med flera ersättningar från försäkringskassan kommer att minska med cirka 0,9 procent. Vårt krav är att prisbasbeloppet åtminstone ska vara oförändrat. Dessutom föreslår vi att det tillsätts en utredning som ska se över vilka omräkningsindexar som i framtiden ska användas, eftersom nuvarande beräkningsmetoder i vissa avseenden fungerar illa. Krisen inom det globala finanssystemet har fött fram en ny typ av framtidsstudier benämnd stresstest. Innebörden är att den finansiella hållbarheten hos banker prövas mot olika scenarier, önskade såväl som oönskade. Ingen dum idé, kanske användbar även i andra sammanhang. Överenskommelsen mellan SPRF och SPF är i alla händelser historisk och utgör ett stresstest i meningen att nu ska konsekvenserna av en sammanslagning utredas. Hållbarheten i de resultat som framkommer ska naturligtvis kongresserna pröva. Men utgångspunkten för det utredningsarbete som påbörjas inom kort är att det ska resultera i något positivt för våra medlemmar. Dessa ambitioner och förväntningar har båda förbundsstyrelserna. Jöran Rubensson Förbundsordförande George Carlsson, John Larsson, Ingegerd Johansson. I bakgrunden Roland Laurin. börja med blir det surströmmingsfest i september. Vill ni veta mer så kontakta Georg Carlsson telefon , e-post 31

17 Posttidning B Adressuppdatering Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress sänds försändelsen till nya adressen. Rapportkort med nya adressen sänds till Postkontoret Stockholm Full fart i SPRF Ansvarig: Anna Hellgren Telefon: , fax: E-post: Postadress: SPRF Bjurholmsgatan 16, Stockholm Publicerat material är ett axplock från allt som händer inom SPRF. Senast den 5 oktober 2009 måste vi ha materialet för att det ska komma in i nästa nummer. Redaktören förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Avd 90 Orren i Sollefteå har firat 50-årsjubileum. Festligheterna inleddes med en träff på Vallåkersgatan där föreningen bildades. Närvarande gäster bjöds på cider och snacks när förre ordförande Everth Lundin redogjorde kort om Orrens historik och berättade små episoder från de senaste tio åren. Jubileumsmiddag intogs i Guldsalen på Hotell Appelberg. Avdelningen blev rikligt uppvaktad. Tidigare kassör Laila Andreassen utsågs till avdelningens första hedersmedlem. Avd 44 i Uddevalla har haft en studiecirkel om Dalarna och i juni gjordes en tredagars bussresa där Mora var målet, med utflykter till Zornmuseet, Sundborn, Nusnäs med dalahästtillverkningen, Rättviks kyrka, Dalhalla och Jussi Björlingmuseet. Det blev också en rundtur runt Siljan med stopp i Rättvik och Leksand. Avd i Ljungby, Alvesta och Växjö var på en bussresa och såg äppelträden blomma i Urshult. Ägaren Per- Anders Almén tog deltagarna med på en rundvandring i den flera kvadratkilometer stora odlingen. Där finns en naturskön utsiktsplats och man kunde se utöver sjön Åmnen. Det blev provsmakning på röda äpplen som kunde köpas. Rundvandring och måltid i restaurang Ladan i Urshult. Besök i Ljushuset och Glassliperiet. Kaffe intogs på Börjes Hylla i Tingsryd. Även ett besök på Hammarplast avverkades. Avd 11 i Ängelholm stod som värd när Skånes avdelningar hade sin årliga sammankomst. Boulespel ingick och Trelleborg vann med Malmö som tvåa. Den som inte spelade boule kunde höra ett intressant föredrag och se en film om flygets tid på F5. Sång, dragspel och allsång ingick samt ett kåseri om Edvard Persson och hans visor. Så småningom blev det lunch och dans, men också ett besök på militärhistoriska museet. Avd 10 i Linköping har gjort en kryssning till Köpenhamn-Oslo. Det blev promenad på både Ströget i Köpenhamn och Karl Johan i Oslo och i Vigelundsparken med fin utsikt från Holmenkollen. En hemlig resa företogs till Stockholm med besök i Gustavsberg på Värmdö och i Vaxholm. Avd 48, Botkyrka arrangerade årets DM i boule i Tullinge. Deltagande lag var Botkyrka, Norrtälje, Solna, Stockholm samt Södertälje. Efter två spelade matcher togs en paus för korvgrillning arrangerad av Botkyrka i bostadsrättsförening Banslätts park. Avd 13 i Stockholm var bästa boulelag i DM med Elisabeth Clausén, Rune Jansson och Gerd Holmberg som övertog vandringspriset. Södertälje med Birgitta Hedlund, Bian Björk och Jonny Eriksson blev tvåa. Solna med Leif Ingvarsson, Per Harrat och Anna Lind trea och Norrtälje fyra och Botkyrka femma. Avd 68 Guldkornet i Skellefteå gästades under våren av Meta Andersson, välkänd och omtyckt genom sin varma och vardagsnära poesi. Ordförande Maj Lundström rapporterade nyheter från landstinget och tillsammans med Gertrud Enmark berättade de om förbundskongressen när Jöran Rubensson valdes till ny ordförande. Avd 72 i Varberg hade loppmarknad en varm och vacker lördag i juni. Det som såldes hade till största delen skänkts av medlemmarna. Avdelningen fick ett välbehövligt tillskott på mer än kronor. Det låg mycket arbete bakom men blev väldigt lyckat. Avd 12 Söderhamn/Hudiksvall har gjort en sommarresa i vallonernas spår. Första stop blev Löfsta bruk därefter Forsmarks. Lunch intogs i sommarfagra Öregrund och därefter passerades Östhammar. I Gimo besöktes Knutmasso museet med alla utställningar. Under hemresan blev det lotteriförsäljning och dragning av alla lotterna.

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever:

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever: Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran 31 Hej! Jag heter Akram och jag är 14 år. Nu har jag bott Iran i cirka ett år.

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer