En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center. En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center. En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien"

Transkript

1 En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

2 Den här skriften är en kortversion av SwedWatchs och Fair Trade Centers rapport En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. Rapporten bygger på research och fältstudier i Thailand och Brasilien under sommaren Fältstudierna genomfördes i områdena Koh Samed, Phuket och Khao Lak i Thailand samt Natal och Porto de Galinhas i Brasilien. Intervjuer utfördes med lokalbefolkning, hotellanställda, hotellchefer, forskare, anställda på myndigheter samt representanter för lokala och internationella organisationer med anknytning till turistindustrin. I Thailand intervjuades omkring 40 byggarbetare och 20 hotellanställda som arbetade på eller vid 16 hotell som används av de svenska researrangörerna. I Brasilien intervjuades ett tiotal anställda och före detta anställda vid åtta hotell som används av svenska reseföretag. Parallellt med fältstudierna genomförde Fair Trade Center intervjuer med representanter för de tre största svenska researrangörerna; Ving, Fritidsresor och Apollo. Rapporten finns i sin helhet att ladda ner på 2 SwedWatch En exkluderande resa

3 Turismen inte bara en solskenshistoria I stekande sol gräver byggnadsarbetare bort jord för att konstruera en swimmingpool. De knackar ner väggar i gamla bungalows från åtta på morgonen till klockan nio eller tio på kvällen, sju dagar i veckan. Alla arbetar de för ett hotell- och bungalowkomplex på turistön Koh Samed som anlitas av Ving och Fritidsresor. En del av dem tjänar så lite som 27 kronor om dagen. Vi är aldrig lediga, säger en av dem. Han är röd om läpparna från betelnöt som många av arbetarna tuggar för att orka med de långa arbetsdagarna. De är illegala migrantarbetare som kommer från Burma för att arbeta på de populära, thailändska turistorterna. Deras bostäder utgörs av enkla plåtskjul på behörigt avstånd från hotellet. Turismen är en av världens viktigaste och snabbast växande näringar, med ett bruttovärde på över sju biljoner dollar. Näringen skapar många arbetstillfällen och sysselsätter mer än 200 miljoner människor, det vill säga hela elva procent av världens arbetskraft. Fler svenska turister än någonsin tidigare semestrar i Thailand. SwedWatch En exkluderande resa 3

4 Förra året åkte drygt svenskar till landet som reseföretagen beskriver som familjevänligt, billigt och säkert. Det är nästan tre gånger fler svenska besökare än för tio år sedan. I destinationsländerna märks dock även en rad sociala problem, som exemplet ovan illustrerar. För att spara på kostnaderna är det vanligt att företag med anknytning till turistbranschen använder sig av tillfällig arbetskraft, personer som ofta saknar anställningsavtal. Den anställde nekas därmed rätten till förmåner som en fast anställd har. Avsaknaden av anställningsavtal gör också att de anställda helt saknar anställningstrygghet och kan bli avskedade omgående. Detta, tillsammans med att turismen i många länder är säsongsbetonad, gör de tillfälligt anställdas tillvaro mycket otrygg. Det ska understrykas att många av de problem som tas upp i denna skrift inte förorsakats uteslutande av turistindustrin. Researrangörerna bör dock aktivt medverka till att lösa problemen. Gästarbetare utnyttjas som billig arbetskraft Thailand har genom sin förhållandevis starka ekonomi blivit ett attraktivt land för gästarbetare från grannländerna Burma, Laos och Kambodja. Den ekonomiska utvecklingen i Thailand har skapat efterfrågan på byggnadsarbetare, bland annat inom turistindustrin. Nya hotell och turistanläggningar byggs i snabb takt och det är framförallt gästarbetare från både Burma och Kambodja som bygger. Gästarbetarnas arbetsvillkor följer sällan den thailändska arbetsrättslagstiftningen. SwedWatchs intervjuer visar att burmesiska gästarbetare inom turistindustrin sällan har en ledig dag i veckan. Flera av de burmesiska gästarbetare som bygger eller arbetar på de hotell som anlitas av de svenska researrangörerna arbetar olagligt långa arbetsdagar, i vissa fall upp till 14 timmar om dagen. Gästarbetarnas löner är också för låga. SwedWatchs intervjuer indikerar att löner under miniminivå förekommer. Två städare och en köksarbetare, som arbetar på ett hotell som används av Fritids- 4 SwedWatch En exkluderande resa

5 Phuket, boendeläger för gästarbetare från Burma. SwedWatch En exkluderande resa 5

6 resor, uppgav till SwedWatch att deras dagslön var 30 till 33 kronor för 12 till 14 timmars arbete. År 2008 var minimilönen för provinsen 36 kronor för en åtta timmar lång arbetsdag. De arbetade sju dagar i veckan och fick inte någon lön om de någon gång tog ledigt. Thailändska hotellarbetare som SwedWatch intervjuade har mer välbetalda jobb. Deras löner överstiger vida minimilönenivåerna och de har arbetstider som inte strider mot bestämmelserna i arbetsrättslagstiftningen. Flera av gästarbetarna berättade däremot att de inte kan tacka nej till övertidsarbete. Ingen av dem hade någon form av betald ledighet, till skillnad från samtliga thailändska hotellarbetare som intervjuades. När jag födde min dotter saknade jag arbetstillstånd och sjukvårdsförsäkring, så sjukhuset ville ha kronor i betalning. Jag hade bara 920 kronor att betala med, men de krävde att jag skulle betala återstoden. Därför rymde jag från sjukhuset när jag fött min dotter. Min man tjänade endast 24 kronor om dagen, så det blev till att dra in på maten tills jag kunde börja arbeta igen. Mya Lay Tin som har arbetat tio år som byggnadsarbetare i Thailand. Gästarbetarna är på många sätt en utsatt grupp. Majoriteten av dem saknar exempelvis arbetstillstånd. Det förekommer att mindre nogräknade thailändska poliser, exempelvis i gästarbetartäta områden, upprättar sina egna tillståndssystem där de kräver in regelbundna betalningar från papperslösa gästarbetare. I gentjänst ser polisen mellan fingrarna med att arbetarna befinner sig i Thailand utan tillstånd. Ingen av de burmesiska gästarbetare som SwedWatch har intervjuat hade ett skriftligt anställningskontrakt. Detta leder till lägre kostnader för arbetsgivaren, men ett sämre skydd för gästarbetaren. SwedWatchs undersökning visar också att det är ovanligt att en arbetsgivare ger dagavlönade byggnadsarbetare någon förvar- 6 SwedWatch En exkluderande resa

7 ning innan en anställning avslutas. När bygget är slutfört, eller när arbetsbrist uppstår, får han eller hon se sig om efter ett nytt arbete. Ingen ersättning vid arbetsskador De arbetare som råkar ut för svårare arbetsskador eller invalidiseras i arbetet har enligt thailändsk lagstiftning rätt till ekonomisk kompensation. Arbetsgivarna måste regelbundet betala in pengar för detta ändamål, vilket kan jämföras med en slags arbetsgivaravgift. Bestämmelsen gäller oavsett nationalitet. Ett avgörande undantag finns dock; inga inbetalningar sker för arbetare som saknar pass, vilket de flesta gästarbetare från Burma gör. Konsekvensen blir att gästarbetare från Burma oftast står utan ersättning om de skadas eller invalidiseras vid exempelvis hotellbyggen. Det är väldigt, väldigt vanligt med arbetsplatsolyckor här. Oftast är det de yngre arbetarna som ramlar ned från byggnadsställningar och skadar sig. De har liten erfarenhet, har sällan hunnit lära sig thai och förstår därför inte förmännens instruktioner. Kyaw Thura Aung, som bygger nya bungalows åt ett hotell som används av Fritidsresor och Ving. Utnyttjande av barn och ungdomar Den thailändska lagstiftningen förbjuder barnarbete under 15 år. Trots detta hittade SwedWatch fall där barn under 15 år arbetade på byggarbetsplatser. Ett av fallen handlar om fem barn i åldern 12 till 14 år, vilka alla arbetade med att bygga upp ett av de hotell i Khao Lak som förstörts under tsunamikatastrofen och som idag används av Fritidsresor. De tre äldsta barnen arbetade som byggnadsarbetare medan tolvåringarna städade på bygget. De äldsta barnen tjänade 19 kronor om dagen. Troligen fick tolvåringarna lika mycket betalt. Deras löner motsvarade drygt en halv minimilön. SwedWatch En exkluderande resa 7

8 Khao Lak, boendeläger för gästarbetare från Burma. Tank med smutsigt vatten från en intilliggande bäck. Arbetsgivaren drar av 180 baht per månad (33 kronor) från arbetarnas lön för dricksvattnet och elektricitet. Barn mellan 15 och 18 år får lov att arbeta om arbetsförhållanden är säkra. De har rätt till en timmes rast efter maximalt fyra timmars sammanhängande arbete och ska inte jobba mellan tio på kvällen och sex på morgonen om arbetsgivaren inte beviljats tillstånd från thailändska myndigheter. Barn får heller inte arbeta övertid eller på helger och deras lön får inte betalas ut till någon annan person än barnet. Arbetsgivaren måste dessutom rapportera anställningen till en arbetsinspektör och informera med en veckas varsel innan anställningen avslutas. SwedWatch besökte en pågående utbyggnad av ett hotell i Phuket som används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vid SwedWatchs besök på arbetsplatsen var flera 15 och 16-åriga burmesiska gästarbetare i tjänst. Liksom de äldre byggnadsarbetarna arbetade de med 8 SwedWatch En exkluderande resa

9 att lyfta, flytta och frakta tungt byggnadsmaterial. De utförde även grävarbeten. En äldre arbetare berättade att tonåringarna tjänade 31 kronor per dag, vilket är under den miniminivå som lagen kräver. Arbetarna på bygget uppgav att det förekommer skärskador på grund av olyckor med elsågar samt skallskador på grund av att byggnadsmaterial faller ner från huskonstruktioner och träffar arbetare i huvudet. Många av arbetarna saknade skyddsutrustning, exempelvis hjälmar, och de som hade skyddsutrustning fick själva betala för den. Arbetsmiljön kunde inte på något sätt betraktas vara säker eller i enlighet med thailändsk lagstiftning. Hinder för fackligt engagemang Gästarbetare får inte starta fackföreningar. Däremot har de rätt att bli medlemmar i fackföreningar, men de får inte sitta på några officiella poster. I praktiken är gästarbetare, framförallt de papperslösa, ytterst sällan medlemmar i en fackförening. Ingen av de burmesiska byggnads- eller hotellarbetare som SwedWatch intervjuade var medlem i något fackförbund. Alla burmeser tänker först och främst på att skaffa ett arbete. Därför frågar ingen om hur många timmar man måste arbeta. Hla Myo Naung, en gästarbetare som bland annat arbetat inom turistindustrin. Ett hotell som motarbetat medarbetare som engagerat sig fackligt används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vijit Dasantad, ordförande i fackfederationen för hotellanställda i Phuket, hävdar att hotelledningen konsekvent försöker sparka anställda som bedriver fackligt arbete. Andra hotell har de senaste åren börjat ta till mer subtila åtgärder för att minska antalet fackanslutna. Hotelledningen på ett hotell i Phuket, som används av Fritidsresor, Ving och Apollo, har satt i system att förkorta anställningperioden i nyanställdas kon- SwedWatch En exkluderande resa 9

10 trakt, uppger två fackligt engagerade anställda på hotellet. Tidigare fick hotellarbetarna tillsvidarekontrakt efter sin provanställning. Nu är det istället ett- eller tvåårskontrakt som gäller. De arbetare som går med i facket under den perioden får ytterst sällan förlängt kontrakt. I stället sägs han eller hon upp vid anställningstidens slut med motiveringen att den anställde på något sätt misskött sitt arbete. Den som däremot inte gått med i facket får nästan alltid anställningen förlängd. Thailand populärt resmål för sexturister Turistindustrin har bidragit till att prostitutionen ökar i många länder. Näringen bidrar även till barnprostitution i och med att tillgången på billiga resor gör att förövarna lättare får tillgång till områden i världen där barnprostitution är vanligt förekommande. Mycket tyder på att Thailand är ett av världens mest populära resmål för sexturister. Lagstiftningen i Thailand förbjuder prostitution, men turister som besöker landet inser snabbt att lagtexten inte tillämpas. Prostitution understöds ofta av kriminella gäng och i vissa fall även av poliser och lokala myndighetspersoner som på ett eller annat sätt tjänar pengar på exploateringen. För att få en bättre bild av hur de hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo i Phuket hanterar situationer där gäster vill ta med sig prostituerade upp på hotellrummet utförde SwedWatch en rundfrågning. Sex hotell i Kata, Karon och Patong Beach valdes ut. Utfrågningen gick till så att en man med västerländskt ursprung spelade potentiell gäst genom att fråga efter aktuella rumspriser. Därefter frågade gästen om det var okej att ta med en tjej från Bangla Road/Patong Beach, vilket är ett känt ställe för prostituerade. Rundfrågningen är inte statistiskt säkerställd men indikerar att det är fritt fram att ta med prostituerade på hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo. 10 SwedWatch En exkluderande resa

11 FAKTA Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Travel Partner och Ving har antagit ECPAT Sveriges Uppförandekod och lovar att uppfylla följande kriterier: Att upprätta en etisk företagspolicy mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Att utbilda samtliga anställda, i såväl hemlandet som på resmålen. Att lägga till en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt. Att informera resenärer via katalog, broschyr, biljettomslag, hemsida, välkomstmöte vid ankomst till destinationen med mera. Att informera lokala nyckelaktörer på resmålen. Kriteriernas efterlevnad kontrolleras såväl internt av researrangören/byrån som externt av det internationella sekretariatet för Uppförandekoden i New York. Researrangörerna rapporterar årligen om sitt tillämpningsarbete på turistdestinationerna. Trots att det var uppenbart för receptionisterna att den ensamme manlige gästen hade för avsikt att ta med sig en prostituerad till rummet upplyste ingen i personalen gästen om att thailändsk lagstiftning förbjuder prostitution. I stället föreslogs lösningar, som att den ensamme manlige turisten redan från början skulle checka in som två personer alternativt betala en extrasumma per natt. Ecpat International i Bangkok menar att hotellreceptionisterna bryter mot lagen när de medvetet låter sexsäljare, oavsett ålder, följa med sexköpare in på hotellen. Både hotell och sexköpare riskerar hårda straff i Brasilien Även på turistorter i Brasilien är prostitutionen ett stort problem. Vuxenprostitution är lagligt i landet men straffsatserna för sexuellt SwedWatch En exkluderande resa 11

12 utnyttjande av minderåriga är stränga, vare sig det sexuella utnyttjandet sker i kommersiellt syfte eller inte. Den som utsätter en minderårig för kommersiellt sexuellt utnyttjande kan dömas till mellan fyra och tio års fängelse. Samma straff gäller för den som äger eller är ansvarig för den lokal där det sexuella utnyttjandet har ägt rum. Lagen följs dock inte och anmälningsbenägenheten är låg. För att motarbeta att minderåriga utnyttjas av turister antog turistorten Natal en lokal uppförandekod mot barnsexbrott Koden utgår från den internationella koden, som utvecklats av ECPAT, men den har anpassats till lokala förhållanden. Undertecknarna förväntas skylta med den speciella märkning som visar att företaget har lovat att följa uppförandekoden. Endast två av Vings 16 samarbetshotell (under säsongen 2007/2008) hade undertecknat Natalkoden. Charterbolagen tar lika lite ansvar för sexturismen som de gör för andra hållbarhetsaspekter av turismen. De känner väl att de inte behöver bry sig. De kan alltid välja ut nya resmål om verkligheten blir för besvärlig på någon plats. Jurema Dantas, expert på turismplanering vid Universidade Potiguar i Natal. Olagligt övertagande av mark Kustnära mark i Thailand har de senaste åren stigit kraftigt i värde på grund av en stark efterfrågan från den växande turistindustrin. Utvecklingen har dock ofta en baksida eftersom företag i vissa fall använder sig av utpressning och hot för att driva bort invånare som bor på attraktiva platser. Enligt lokalbefolkning och olika organisationer förekommer det att företag mutar lokala myndigheter till att utfärda tillstånd som ger dem äganderätt till kustnära markområden, trots att invånarna bott där i decennier. Denna utveckling tog ytterligare fart efter tsunamikatastrofen i december Organisationen Andaman Community Rights and Legal Aid 12 SwedWatch En exkluderande resa

13 Vy över stranden i Natal i Brasilien. Utbyggnaden fortsätter. Center, uppgav i december 2007 att 412 bybor i 23 tsunamidrabbade byar fortfarande inte hade möjlighet att flytta tillbaka till den mark de bott på innan tsunamin förstörde deras hus. Detta berodde på olika typer av landkonflikter. De flesta fallen gäller mark i attraktiva områden. Vem tjänar på turismen? Jämfört med många andra turistländer tar Brasilien fortfarande emot relativt få utländska turister var det knappt svenskar som besökte landet, en ökning med 48 procent jämfört med Många åker till turistorter som Natal och Porto de Galinhas i nordöstra delen av landet. Många av lokalbefolkningen som SwedWatch intervjuat säger att de inte tjänar på turismen. Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt när de centrala och strandnära delarna av turistorterna börjat SwedWatch En exkluderande resa 13

14 besökas nästan uteslutande av välbeställda inflyttade och turister. Delar av turistorterna har försetts med fullgod infrastruktur, vattenförsörjning, sophantering och fungerande avloppssystem medan de områden där lokalbefolkningen bor får vänta länge på att få samma bekvämligheter. Delstaten Pernambucos utvecklingsplan har slagit fast att turismen har skapat arbetstillfällen, men att få av de nya affärsverksamheterna ägs av eller på något sätt gynnar den fattiga befolkningen. På det stora hela är det de som äger hotellen och restaurangerna som är vinnarna, och bland dem är det mycket få som kommer härifrån eftersom ingen har haft pengar att investera. De flesta som bor här får nöja sig med att tjäna småsmulor på turismen, som hotellstädare eller servitörer. Amaro som äger en livsmedelsbutik i Socó, ett bostadsområde i utkanten av Porto de Galinhas. Turistforskaren Jurema Dantas, vid Universidade Potiguar i Natal, tycker att man bör ställa högre krav på investerare och resebolag så att inkomsterna från turismen når även den fattiga befolkningen. Hon menar att man till exempel kan kräva att de tar ett socialt ansvar för de människor som bor i närheten av hotellanläggningarna så att deras livssituation på sikt förbättras. Jurema Dantas tycker inte att de charterbolag som arrangerar resor till Natal och andra platser i Rio Grande do Norte har visat någon strävan efter att bidra till en hållbar turism. I Porto de Galinhas har svenska researrangörer i stor utsträckning valt att samarbeta med stora utlandsägda aktörer på orten. Tre av de nio samarbetshotell som Apollo listar i sin katalog är utlandsägda. Av 17 hotell i Vings katalog för 2007/2008 har 13 utländska ägare. Vinsterna från verksamheten slussas därför sannolikt i stor utsträckning utomlands. 14 SwedWatch En exkluderande resa

15 Vad gör de svenska researrangörerna? Turistbranschen i Sverige har inte granskats på samma sätt som exempelvis klädbranschen, vilket kan vara en förklaring till att den ännu inte kommit så långt i arbetet med att förebygga brott mot lokal lagstiftning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Tre aktörer dominerar den svenska resebranschen med cirka 80 procent av den totala marknaden: Fritidsresor, Ving och Apollo. Samtliga ingår i stora internationella koncerner, TUI Travel PLC., Thomas Cook Europe och Kuoni. Fritidsresor, Ving och Apollo har kommit ungefär lika långt i sitt arbete kring sociala och miljömässiga krav. Alla har någon form av policy som inkluderas i avtalen med samtliga hotell de anlitar och som slår fast att lokal lagstiftning ska följas. Apollos ägare, Kuoni, har tagit fram etiska riktlinjer som omfattar frågor som rör exploatering av barn, arbetsvillkor och miljö. Riktlinjerna tar avstånd från barnprostitution, barnarbete, slavarbete, fysisk eller sexuell misshandel samt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet med mera. Riktlinjerna ställer krav på att landets lagar respekteras och att industristandarder beaktas när det gäller föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, arbetstider samt minimilöner. Fritidsresor har ingen uppförandekod som ställer krav på arbetsvillkor på de hotell som företaget kontrakterar. Däremot har företaget inkluderat en paragraf i varje hotellavtal där det står att verksamheten ska följa lagen. Ving har heller ingen uppförandekod som ställer krav på arbetsvillkoren på hotellen som de kontrakterar. Däremot har företaget skrivit in i avtalen med hotellen att de måste följa lagen när det gäller arbetstider, minimiålder, löner, föreningsfrihet och så vidare. Uppföljning och kontroll Inget av de tre företagen kontrollerar att de etiska riktlinjer man SwedWatch En exkluderande resa 15

16 antagit efterlevs. Kuoni har dock nyligen beslutat att arbeta enligt Travelife, ett EU finansierat branschinitiativ som går ut på att förhållandena på hotellen ska kontrolleras av Kuonis egen personal utifrån en checklista. Det är dock oklart när detta kommer att omfatta de hotell som anlitas av Apollo. När det gäller arbetsvillkoren för de som bygger eller renoverar hotellen uppger samtliga företag att de flesta hotell de anlitar redan är färdigbyggda. De hänvisar också till att de etiska riktlinjerna om att hotellen ska följa den lokala lagstiftningen även borde omfatta hotellbyggen och renovering av dessa. Fair Trade Center och Swed- Watch anser att företagen har ett ansvar när man anlitar ett nybyggt hotell eller när befintliga hotell renoveras. Arbete mot barnprostitution Alla de tre företagen samarbetar med ECPAT och har antagit ECPAT:s kod kring barnsexturism. I och med detta inkluderar företagen bland annat en klausul om barnsexhandel i sina avtal med hotellen. Apollo har dock varit lite mer aktiv än de övriga researrangörerna när det gäller att implementera koden. Företaget har exempelvis anordnat workshops med hotelledningar i Thailand och Bulgarien för att informera om samarbetet med ECPAT. Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer till de svenska resebolagen Arbetsvillkor på hotell och hotellbyggen De svenska researrangörerna bör anta etiska krav som täcker in och refererar till ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kraven ska säkerställa löner som går att leva på, skriftliga anställningskontrakt, säkerhetsutrustning och rätt till organisering. Researrangörerna bör se till att de anställda på hotellen och på 16 SwedWatch En exkluderande resa

17 byggplatserna känner till sina rättigheter som anställda. Denna information bör förmedlas på de anställdas språk. Researrangörerna ska kontrollera att riktlinjerna efterlevs på hotellen och vid nybyggnation eller renovering av hotell. Researrangörerna bör ta kontakt med lokala organisationer och fackföreningar inför att ett hotell ska kontrakteras eller besökas. Deras information och synpunkter är av stor vikt i arbetet för att garantera de anställdas rättigheter. Marktvister Researrangörerna bör försäkra sig om att det inte finns tvister om äganderätten för den mark där nya hotell byggs. Exempelvis kan researrangörerna ta kontakt med lokala myndigheter och organisationer som arbetar med landkonflikter inför en etablering. Barnsexturism Researrangörerna bör informera hotelledningar om gällande lagstiftning för sexbrott och om sitt samarbete med ECPAT. De bör kontrollera hur hotellen vidareutbildar sin personal i dessa frågor samt samarbeta med organisationer som jobbar med lokala initiativ som exempelvis den lokala kod mot barnprostitution som finns i Natal, Brasilien. Researrangörerna bör även premiera de hotell som undertecknat lokala koder mot barnsexturism, som exempelvis i Natal. Sexturism Researrangörerna bör inför resan ge bättre information till resenärerna om att prostitution är olaglig i Thailand, exempelvis i tidningen som delas ut på flygplanet, i välkomstpaketet på rummet och i hotellreceptionen. Researrangörerna bör informera hotelledningar om att man inte tolererar prostitution på hotellen och försäkra sig om att informationen kommuniceras vidare till de hotellanställda. SwedWatch En exkluderande resa 17

18 Lokal utveckling Researrangörerna bör sätta upp kvantitativa mål kopplade till en tidsram för hur stor andel av de varor och tjänster hotellen köper in som ska vara lokalproducerade. Vid val av hotell bör researrangörerna premiera de hotell som ägs lokalt och som gynnar det lokala näringslivet. Kommunikation gentemot konsumenterna Researrangörerna bör se till att information om deras etiska krav ska vara tillgänglig både på företagets hemsida och i katalogerna. På sina hemsidor bör resebolagen beskriva mer i detalj hur de etiska reglerna följs upp och hur personalen på anläggningarna informeras om företagets bestämmelser. På hemsidorna bör företagen även informera om vilka hotell som omfattas av reglerna samt om dessa regler även gäller de som bygger hotellen. Genomförande och redovisning Ovan nämnda punkter bör följas upp och redovisas öppet. Företagen bör även vara öppna för oberoende granskningar. Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd av Sida, som dock inte tar ställning till skriftens innehåll. Författare: Eléonore Elfström Fauré (Fair Trade Center), Erik Olsson (Frilansjournalist), Mats Valentin (SwedWatch) Foto omslag: Erik Olsson Foton Thailand: Erik Olsson Foton Brasilien: Filip Andersson Formgivning: Fredrik Karlsson Webbplats: Publiceringsdatum: januari SwedWatch En exkluderande resa

19 FAKTA Vad kan man göra som konsument? Som resenär kan du använda din konsumentmakt för att påverka reseföretagen. Du kan genom ditt eget handlande på destinationsorten också göra ditt resande mer hållbart. Innan du reser, ställ följande frågor till din researrangör: Har ni en policy eller uppförandekod som omfattar krav på att rättigheterna i arbetslivet ska respekteras både inom företagets egen verksamhet och hos de leverantörer ni anlitar? Baseras policyn på internationella konventioner, såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter eller ILO:s kärnkonventioner? Gäller policyn även de anställda på den anläggning som jag ska besöka? Hur följer ni upp att era krav efterlevs? Har ni kontakt med lokala organisationer som arbetar med sociala och miljöfrågor? Är hotellet som jag ska bo på lokalägt? Anlitar ni lokal arbetskraft? I vilken omfattning? Anlitar ni inhemska reseguider? Hur mycket av det jag betalar för resan kommer landet tillgodo? Välj lokala småskaliga hotell framför större internationella hotellkedjor. Då är det större chans att dina pengar stannar i landet. Köp mat, dryck, aktiviteter eller souvenirer från lokalbefolkningen i så stor utsträckning som möjligt. Res med respekt för lokalbefolkningen. Läs om landet innan du åker. Mera tips kan du hitta på Schyst Resandes hemsida ett nätverk som både Fair Trade Center och SwedWatch tillhör. Fler tips finns även på den engelska kampanjorganisationen Tourism Concerns hemsida, SwedWatch En exkluderande resa 19

20 SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta ska bidra till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. SwedWatch har fem medlemsorganisationer; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika och Miljöförbundet Jordens Vänner. Webbplats: Fair Trade Center Fair Trade Center startades 1996 med syfte att skapa ett informationscentrum för konsumenter om svensk handel med och svenska företags verksamhet i utvecklingsländer. Fair Trade Center är en partipolitiskt obunden ideell förening vars övergripande mål är att främja rättvis handel med utvecklingsländer och därmed ge alla länder möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Webbplats: 20 SwedWatch En exkluderande resa

En exkluderande resa. nr 24. Sammanfattning, slutsats och rekommendationer. SwedWatch. SwedWatch rapport

En exkluderande resa. nr 24. Sammanfattning, slutsats och rekommendationer. SwedWatch. SwedWatch rapport SwedWatch rapport nr 24 En exkluderande resa Sammanfattning, slutsats och rekommendationer SwedWatch Sammanfattning SwedWatch och Fair Trade Center har granskat de största svenska researrangörernas arbete

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

En exkluderande resa. nr 24. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. SwedWatch. SwedWatch rapport

En exkluderande resa. nr 24. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. SwedWatch. SwedWatch rapport SwedWatch rapport nr 24 En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria -En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet Text till inlagan: Schyst resande 2012 Text, research och foto: Malin Kjellqvist, Fair Trade Center Grafisk

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter kopplat till turism och resande. Ideell förening

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet SCHYST RESANDE 2012 Innehållsförteckning Nätverket Schyst resande arbetar för en hållbar turism som ska

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet SCHYST RESANDE 2012 Nätverket Schyst resande arbetar för en hållbar turism som ska bidra till bra arbetsvillkor,

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

KARTLÄGGNING AV SVERIGES RESEARRANGÖRER. Ett urval av svenska researrangörers arbete med mänskliga rättigheter & hållbar utveckling

KARTLÄGGNING AV SVERIGES RESEARRANGÖRER. Ett urval av svenska researrangörers arbete med mänskliga rättigheter & hållbar utveckling KARTLÄGGNING AV SVERIGES RESEARRANGÖRER Ett urval av svenska researrangörers arbete med mänskliga rättigheter & hållbar utveckling Av: Jenny Eriksson Human rights are a fundamental element of any sustainable

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Föreläsningsnoter Schyst resande

Föreläsningsnoter Schyst resande Föreläsningsnoter Schyst resande 1. Startsida och presentation Presentation av dig. Vem är du, din bakgrund etc. Berätta också om dagens föreläsnings syfte. (Det beror på längd på föreläsningen, målgrupp

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket lärarhandledning Schyst resande en handledning från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar Djupdykning Frågesport undersök, läs och analysera Hjälp dina

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Det är dags för hållbar turism

Det är dags för hållbar turism Schyst resande en skrift från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Vidgade vyer i paradiset Dricka på ackord verklighet i Kambodja Besök turismens bakgård Rättvisa resor Jaktmarker med

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

HUR HÅLLBART RESER VI I TJÄNSTEN? riktlinjer inom svenska företag, ideella organisationer och offentlig sektor

HUR HÅLLBART RESER VI I TJÄNSTEN? riktlinjer inom svenska företag, ideella organisationer och offentlig sektor HUR HÅLLBART RESER VI I TJÄNSTEN? riktlinjer inom svenska företag, ideella organisationer och offentlig sektor Innehåll 1. Inledning och syfte 2 2. Metod 2 3. Resultat hur reglerar företag, ideella organisationer,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande

Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande Semestra i Burma!? Tio tips för ansvarsfullt resande 1 Nu ökar turismen explosionsartat i Burma. Sedan slutet av 2010 har många aktörer som tidigare krävt bojkott av resor till landet ändrat sin hållning

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA Anvisningar för utvärdering och jämförelse av svaren i det frågeformulär som används för uppföljning av uppförandekod. Centrala utgångspunkter Frågorna gäller

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

Manus till Företagspresentationen 2014-09-12

Manus till Företagspresentationen 2014-09-12 Manus till Företagspresentationen 2014-09-12 Nedan följer manus till företagspresentationen. Det är främst tänkt som ett stöd och inspiration med referenser till vidare läsning och information. Som föreläsare

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Myndigheter förnekar tvångsvräkningar I Kambodja tvångsvräker myndigheterna fattiga människor i utvecklingens namn. På senare år har antalet markkonflikter,

Läs mer