En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center. En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center. En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien"

Transkript

1 En rapport från SwedWatch och Fair Trade Center En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

2 Den här skriften är en kortversion av SwedWatchs och Fair Trade Centers rapport En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. Rapporten bygger på research och fältstudier i Thailand och Brasilien under sommaren Fältstudierna genomfördes i områdena Koh Samed, Phuket och Khao Lak i Thailand samt Natal och Porto de Galinhas i Brasilien. Intervjuer utfördes med lokalbefolkning, hotellanställda, hotellchefer, forskare, anställda på myndigheter samt representanter för lokala och internationella organisationer med anknytning till turistindustrin. I Thailand intervjuades omkring 40 byggarbetare och 20 hotellanställda som arbetade på eller vid 16 hotell som används av de svenska researrangörerna. I Brasilien intervjuades ett tiotal anställda och före detta anställda vid åtta hotell som används av svenska reseföretag. Parallellt med fältstudierna genomförde Fair Trade Center intervjuer med representanter för de tre största svenska researrangörerna; Ving, Fritidsresor och Apollo. Rapporten finns i sin helhet att ladda ner på 2 SwedWatch En exkluderande resa

3 Turismen inte bara en solskenshistoria I stekande sol gräver byggnadsarbetare bort jord för att konstruera en swimmingpool. De knackar ner väggar i gamla bungalows från åtta på morgonen till klockan nio eller tio på kvällen, sju dagar i veckan. Alla arbetar de för ett hotell- och bungalowkomplex på turistön Koh Samed som anlitas av Ving och Fritidsresor. En del av dem tjänar så lite som 27 kronor om dagen. Vi är aldrig lediga, säger en av dem. Han är röd om läpparna från betelnöt som många av arbetarna tuggar för att orka med de långa arbetsdagarna. De är illegala migrantarbetare som kommer från Burma för att arbeta på de populära, thailändska turistorterna. Deras bostäder utgörs av enkla plåtskjul på behörigt avstånd från hotellet. Turismen är en av världens viktigaste och snabbast växande näringar, med ett bruttovärde på över sju biljoner dollar. Näringen skapar många arbetstillfällen och sysselsätter mer än 200 miljoner människor, det vill säga hela elva procent av världens arbetskraft. Fler svenska turister än någonsin tidigare semestrar i Thailand. SwedWatch En exkluderande resa 3

4 Förra året åkte drygt svenskar till landet som reseföretagen beskriver som familjevänligt, billigt och säkert. Det är nästan tre gånger fler svenska besökare än för tio år sedan. I destinationsländerna märks dock även en rad sociala problem, som exemplet ovan illustrerar. För att spara på kostnaderna är det vanligt att företag med anknytning till turistbranschen använder sig av tillfällig arbetskraft, personer som ofta saknar anställningsavtal. Den anställde nekas därmed rätten till förmåner som en fast anställd har. Avsaknaden av anställningsavtal gör också att de anställda helt saknar anställningstrygghet och kan bli avskedade omgående. Detta, tillsammans med att turismen i många länder är säsongsbetonad, gör de tillfälligt anställdas tillvaro mycket otrygg. Det ska understrykas att många av de problem som tas upp i denna skrift inte förorsakats uteslutande av turistindustrin. Researrangörerna bör dock aktivt medverka till att lösa problemen. Gästarbetare utnyttjas som billig arbetskraft Thailand har genom sin förhållandevis starka ekonomi blivit ett attraktivt land för gästarbetare från grannländerna Burma, Laos och Kambodja. Den ekonomiska utvecklingen i Thailand har skapat efterfrågan på byggnadsarbetare, bland annat inom turistindustrin. Nya hotell och turistanläggningar byggs i snabb takt och det är framförallt gästarbetare från både Burma och Kambodja som bygger. Gästarbetarnas arbetsvillkor följer sällan den thailändska arbetsrättslagstiftningen. SwedWatchs intervjuer visar att burmesiska gästarbetare inom turistindustrin sällan har en ledig dag i veckan. Flera av de burmesiska gästarbetare som bygger eller arbetar på de hotell som anlitas av de svenska researrangörerna arbetar olagligt långa arbetsdagar, i vissa fall upp till 14 timmar om dagen. Gästarbetarnas löner är också för låga. SwedWatchs intervjuer indikerar att löner under miniminivå förekommer. Två städare och en köksarbetare, som arbetar på ett hotell som används av Fritids- 4 SwedWatch En exkluderande resa

5 Phuket, boendeläger för gästarbetare från Burma. SwedWatch En exkluderande resa 5

6 resor, uppgav till SwedWatch att deras dagslön var 30 till 33 kronor för 12 till 14 timmars arbete. År 2008 var minimilönen för provinsen 36 kronor för en åtta timmar lång arbetsdag. De arbetade sju dagar i veckan och fick inte någon lön om de någon gång tog ledigt. Thailändska hotellarbetare som SwedWatch intervjuade har mer välbetalda jobb. Deras löner överstiger vida minimilönenivåerna och de har arbetstider som inte strider mot bestämmelserna i arbetsrättslagstiftningen. Flera av gästarbetarna berättade däremot att de inte kan tacka nej till övertidsarbete. Ingen av dem hade någon form av betald ledighet, till skillnad från samtliga thailändska hotellarbetare som intervjuades. När jag födde min dotter saknade jag arbetstillstånd och sjukvårdsförsäkring, så sjukhuset ville ha kronor i betalning. Jag hade bara 920 kronor att betala med, men de krävde att jag skulle betala återstoden. Därför rymde jag från sjukhuset när jag fött min dotter. Min man tjänade endast 24 kronor om dagen, så det blev till att dra in på maten tills jag kunde börja arbeta igen. Mya Lay Tin som har arbetat tio år som byggnadsarbetare i Thailand. Gästarbetarna är på många sätt en utsatt grupp. Majoriteten av dem saknar exempelvis arbetstillstånd. Det förekommer att mindre nogräknade thailändska poliser, exempelvis i gästarbetartäta områden, upprättar sina egna tillståndssystem där de kräver in regelbundna betalningar från papperslösa gästarbetare. I gentjänst ser polisen mellan fingrarna med att arbetarna befinner sig i Thailand utan tillstånd. Ingen av de burmesiska gästarbetare som SwedWatch har intervjuat hade ett skriftligt anställningskontrakt. Detta leder till lägre kostnader för arbetsgivaren, men ett sämre skydd för gästarbetaren. SwedWatchs undersökning visar också att det är ovanligt att en arbetsgivare ger dagavlönade byggnadsarbetare någon förvar- 6 SwedWatch En exkluderande resa

7 ning innan en anställning avslutas. När bygget är slutfört, eller när arbetsbrist uppstår, får han eller hon se sig om efter ett nytt arbete. Ingen ersättning vid arbetsskador De arbetare som råkar ut för svårare arbetsskador eller invalidiseras i arbetet har enligt thailändsk lagstiftning rätt till ekonomisk kompensation. Arbetsgivarna måste regelbundet betala in pengar för detta ändamål, vilket kan jämföras med en slags arbetsgivaravgift. Bestämmelsen gäller oavsett nationalitet. Ett avgörande undantag finns dock; inga inbetalningar sker för arbetare som saknar pass, vilket de flesta gästarbetare från Burma gör. Konsekvensen blir att gästarbetare från Burma oftast står utan ersättning om de skadas eller invalidiseras vid exempelvis hotellbyggen. Det är väldigt, väldigt vanligt med arbetsplatsolyckor här. Oftast är det de yngre arbetarna som ramlar ned från byggnadsställningar och skadar sig. De har liten erfarenhet, har sällan hunnit lära sig thai och förstår därför inte förmännens instruktioner. Kyaw Thura Aung, som bygger nya bungalows åt ett hotell som används av Fritidsresor och Ving. Utnyttjande av barn och ungdomar Den thailändska lagstiftningen förbjuder barnarbete under 15 år. Trots detta hittade SwedWatch fall där barn under 15 år arbetade på byggarbetsplatser. Ett av fallen handlar om fem barn i åldern 12 till 14 år, vilka alla arbetade med att bygga upp ett av de hotell i Khao Lak som förstörts under tsunamikatastrofen och som idag används av Fritidsresor. De tre äldsta barnen arbetade som byggnadsarbetare medan tolvåringarna städade på bygget. De äldsta barnen tjänade 19 kronor om dagen. Troligen fick tolvåringarna lika mycket betalt. Deras löner motsvarade drygt en halv minimilön. SwedWatch En exkluderande resa 7

8 Khao Lak, boendeläger för gästarbetare från Burma. Tank med smutsigt vatten från en intilliggande bäck. Arbetsgivaren drar av 180 baht per månad (33 kronor) från arbetarnas lön för dricksvattnet och elektricitet. Barn mellan 15 och 18 år får lov att arbeta om arbetsförhållanden är säkra. De har rätt till en timmes rast efter maximalt fyra timmars sammanhängande arbete och ska inte jobba mellan tio på kvällen och sex på morgonen om arbetsgivaren inte beviljats tillstånd från thailändska myndigheter. Barn får heller inte arbeta övertid eller på helger och deras lön får inte betalas ut till någon annan person än barnet. Arbetsgivaren måste dessutom rapportera anställningen till en arbetsinspektör och informera med en veckas varsel innan anställningen avslutas. SwedWatch besökte en pågående utbyggnad av ett hotell i Phuket som används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vid SwedWatchs besök på arbetsplatsen var flera 15 och 16-åriga burmesiska gästarbetare i tjänst. Liksom de äldre byggnadsarbetarna arbetade de med 8 SwedWatch En exkluderande resa

9 att lyfta, flytta och frakta tungt byggnadsmaterial. De utförde även grävarbeten. En äldre arbetare berättade att tonåringarna tjänade 31 kronor per dag, vilket är under den miniminivå som lagen kräver. Arbetarna på bygget uppgav att det förekommer skärskador på grund av olyckor med elsågar samt skallskador på grund av att byggnadsmaterial faller ner från huskonstruktioner och träffar arbetare i huvudet. Många av arbetarna saknade skyddsutrustning, exempelvis hjälmar, och de som hade skyddsutrustning fick själva betala för den. Arbetsmiljön kunde inte på något sätt betraktas vara säker eller i enlighet med thailändsk lagstiftning. Hinder för fackligt engagemang Gästarbetare får inte starta fackföreningar. Däremot har de rätt att bli medlemmar i fackföreningar, men de får inte sitta på några officiella poster. I praktiken är gästarbetare, framförallt de papperslösa, ytterst sällan medlemmar i en fackförening. Ingen av de burmesiska byggnads- eller hotellarbetare som SwedWatch intervjuade var medlem i något fackförbund. Alla burmeser tänker först och främst på att skaffa ett arbete. Därför frågar ingen om hur många timmar man måste arbeta. Hla Myo Naung, en gästarbetare som bland annat arbetat inom turistindustrin. Ett hotell som motarbetat medarbetare som engagerat sig fackligt används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vijit Dasantad, ordförande i fackfederationen för hotellanställda i Phuket, hävdar att hotelledningen konsekvent försöker sparka anställda som bedriver fackligt arbete. Andra hotell har de senaste åren börjat ta till mer subtila åtgärder för att minska antalet fackanslutna. Hotelledningen på ett hotell i Phuket, som används av Fritidsresor, Ving och Apollo, har satt i system att förkorta anställningperioden i nyanställdas kon- SwedWatch En exkluderande resa 9

10 trakt, uppger två fackligt engagerade anställda på hotellet. Tidigare fick hotellarbetarna tillsvidarekontrakt efter sin provanställning. Nu är det istället ett- eller tvåårskontrakt som gäller. De arbetare som går med i facket under den perioden får ytterst sällan förlängt kontrakt. I stället sägs han eller hon upp vid anställningstidens slut med motiveringen att den anställde på något sätt misskött sitt arbete. Den som däremot inte gått med i facket får nästan alltid anställningen förlängd. Thailand populärt resmål för sexturister Turistindustrin har bidragit till att prostitutionen ökar i många länder. Näringen bidrar även till barnprostitution i och med att tillgången på billiga resor gör att förövarna lättare får tillgång till områden i världen där barnprostitution är vanligt förekommande. Mycket tyder på att Thailand är ett av världens mest populära resmål för sexturister. Lagstiftningen i Thailand förbjuder prostitution, men turister som besöker landet inser snabbt att lagtexten inte tillämpas. Prostitution understöds ofta av kriminella gäng och i vissa fall även av poliser och lokala myndighetspersoner som på ett eller annat sätt tjänar pengar på exploateringen. För att få en bättre bild av hur de hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo i Phuket hanterar situationer där gäster vill ta med sig prostituerade upp på hotellrummet utförde SwedWatch en rundfrågning. Sex hotell i Kata, Karon och Patong Beach valdes ut. Utfrågningen gick till så att en man med västerländskt ursprung spelade potentiell gäst genom att fråga efter aktuella rumspriser. Därefter frågade gästen om det var okej att ta med en tjej från Bangla Road/Patong Beach, vilket är ett känt ställe för prostituerade. Rundfrågningen är inte statistiskt säkerställd men indikerar att det är fritt fram att ta med prostituerade på hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo. 10 SwedWatch En exkluderande resa

11 FAKTA Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Travel Partner och Ving har antagit ECPAT Sveriges Uppförandekod och lovar att uppfylla följande kriterier: Att upprätta en etisk företagspolicy mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Att utbilda samtliga anställda, i såväl hemlandet som på resmålen. Att lägga till en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt. Att informera resenärer via katalog, broschyr, biljettomslag, hemsida, välkomstmöte vid ankomst till destinationen med mera. Att informera lokala nyckelaktörer på resmålen. Kriteriernas efterlevnad kontrolleras såväl internt av researrangören/byrån som externt av det internationella sekretariatet för Uppförandekoden i New York. Researrangörerna rapporterar årligen om sitt tillämpningsarbete på turistdestinationerna. Trots att det var uppenbart för receptionisterna att den ensamme manlige gästen hade för avsikt att ta med sig en prostituerad till rummet upplyste ingen i personalen gästen om att thailändsk lagstiftning förbjuder prostitution. I stället föreslogs lösningar, som att den ensamme manlige turisten redan från början skulle checka in som två personer alternativt betala en extrasumma per natt. Ecpat International i Bangkok menar att hotellreceptionisterna bryter mot lagen när de medvetet låter sexsäljare, oavsett ålder, följa med sexköpare in på hotellen. Både hotell och sexköpare riskerar hårda straff i Brasilien Även på turistorter i Brasilien är prostitutionen ett stort problem. Vuxenprostitution är lagligt i landet men straffsatserna för sexuellt SwedWatch En exkluderande resa 11

12 utnyttjande av minderåriga är stränga, vare sig det sexuella utnyttjandet sker i kommersiellt syfte eller inte. Den som utsätter en minderårig för kommersiellt sexuellt utnyttjande kan dömas till mellan fyra och tio års fängelse. Samma straff gäller för den som äger eller är ansvarig för den lokal där det sexuella utnyttjandet har ägt rum. Lagen följs dock inte och anmälningsbenägenheten är låg. För att motarbeta att minderåriga utnyttjas av turister antog turistorten Natal en lokal uppförandekod mot barnsexbrott Koden utgår från den internationella koden, som utvecklats av ECPAT, men den har anpassats till lokala förhållanden. Undertecknarna förväntas skylta med den speciella märkning som visar att företaget har lovat att följa uppförandekoden. Endast två av Vings 16 samarbetshotell (under säsongen 2007/2008) hade undertecknat Natalkoden. Charterbolagen tar lika lite ansvar för sexturismen som de gör för andra hållbarhetsaspekter av turismen. De känner väl att de inte behöver bry sig. De kan alltid välja ut nya resmål om verkligheten blir för besvärlig på någon plats. Jurema Dantas, expert på turismplanering vid Universidade Potiguar i Natal. Olagligt övertagande av mark Kustnära mark i Thailand har de senaste åren stigit kraftigt i värde på grund av en stark efterfrågan från den växande turistindustrin. Utvecklingen har dock ofta en baksida eftersom företag i vissa fall använder sig av utpressning och hot för att driva bort invånare som bor på attraktiva platser. Enligt lokalbefolkning och olika organisationer förekommer det att företag mutar lokala myndigheter till att utfärda tillstånd som ger dem äganderätt till kustnära markområden, trots att invånarna bott där i decennier. Denna utveckling tog ytterligare fart efter tsunamikatastrofen i december Organisationen Andaman Community Rights and Legal Aid 12 SwedWatch En exkluderande resa

13 Vy över stranden i Natal i Brasilien. Utbyggnaden fortsätter. Center, uppgav i december 2007 att 412 bybor i 23 tsunamidrabbade byar fortfarande inte hade möjlighet att flytta tillbaka till den mark de bott på innan tsunamin förstörde deras hus. Detta berodde på olika typer av landkonflikter. De flesta fallen gäller mark i attraktiva områden. Vem tjänar på turismen? Jämfört med många andra turistländer tar Brasilien fortfarande emot relativt få utländska turister var det knappt svenskar som besökte landet, en ökning med 48 procent jämfört med Många åker till turistorter som Natal och Porto de Galinhas i nordöstra delen av landet. Många av lokalbefolkningen som SwedWatch intervjuat säger att de inte tjänar på turismen. Levnadskostnaderna har ökat dramatiskt när de centrala och strandnära delarna av turistorterna börjat SwedWatch En exkluderande resa 13

14 besökas nästan uteslutande av välbeställda inflyttade och turister. Delar av turistorterna har försetts med fullgod infrastruktur, vattenförsörjning, sophantering och fungerande avloppssystem medan de områden där lokalbefolkningen bor får vänta länge på att få samma bekvämligheter. Delstaten Pernambucos utvecklingsplan har slagit fast att turismen har skapat arbetstillfällen, men att få av de nya affärsverksamheterna ägs av eller på något sätt gynnar den fattiga befolkningen. På det stora hela är det de som äger hotellen och restaurangerna som är vinnarna, och bland dem är det mycket få som kommer härifrån eftersom ingen har haft pengar att investera. De flesta som bor här får nöja sig med att tjäna småsmulor på turismen, som hotellstädare eller servitörer. Amaro som äger en livsmedelsbutik i Socó, ett bostadsområde i utkanten av Porto de Galinhas. Turistforskaren Jurema Dantas, vid Universidade Potiguar i Natal, tycker att man bör ställa högre krav på investerare och resebolag så att inkomsterna från turismen når även den fattiga befolkningen. Hon menar att man till exempel kan kräva att de tar ett socialt ansvar för de människor som bor i närheten av hotellanläggningarna så att deras livssituation på sikt förbättras. Jurema Dantas tycker inte att de charterbolag som arrangerar resor till Natal och andra platser i Rio Grande do Norte har visat någon strävan efter att bidra till en hållbar turism. I Porto de Galinhas har svenska researrangörer i stor utsträckning valt att samarbeta med stora utlandsägda aktörer på orten. Tre av de nio samarbetshotell som Apollo listar i sin katalog är utlandsägda. Av 17 hotell i Vings katalog för 2007/2008 har 13 utländska ägare. Vinsterna från verksamheten slussas därför sannolikt i stor utsträckning utomlands. 14 SwedWatch En exkluderande resa

15 Vad gör de svenska researrangörerna? Turistbranschen i Sverige har inte granskats på samma sätt som exempelvis klädbranschen, vilket kan vara en förklaring till att den ännu inte kommit så långt i arbetet med att förebygga brott mot lokal lagstiftning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Tre aktörer dominerar den svenska resebranschen med cirka 80 procent av den totala marknaden: Fritidsresor, Ving och Apollo. Samtliga ingår i stora internationella koncerner, TUI Travel PLC., Thomas Cook Europe och Kuoni. Fritidsresor, Ving och Apollo har kommit ungefär lika långt i sitt arbete kring sociala och miljömässiga krav. Alla har någon form av policy som inkluderas i avtalen med samtliga hotell de anlitar och som slår fast att lokal lagstiftning ska följas. Apollos ägare, Kuoni, har tagit fram etiska riktlinjer som omfattar frågor som rör exploatering av barn, arbetsvillkor och miljö. Riktlinjerna tar avstånd från barnprostitution, barnarbete, slavarbete, fysisk eller sexuell misshandel samt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet med mera. Riktlinjerna ställer krav på att landets lagar respekteras och att industristandarder beaktas när det gäller föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, arbetstider samt minimilöner. Fritidsresor har ingen uppförandekod som ställer krav på arbetsvillkor på de hotell som företaget kontrakterar. Däremot har företaget inkluderat en paragraf i varje hotellavtal där det står att verksamheten ska följa lagen. Ving har heller ingen uppförandekod som ställer krav på arbetsvillkoren på hotellen som de kontrakterar. Däremot har företaget skrivit in i avtalen med hotellen att de måste följa lagen när det gäller arbetstider, minimiålder, löner, föreningsfrihet och så vidare. Uppföljning och kontroll Inget av de tre företagen kontrollerar att de etiska riktlinjer man SwedWatch En exkluderande resa 15

16 antagit efterlevs. Kuoni har dock nyligen beslutat att arbeta enligt Travelife, ett EU finansierat branschinitiativ som går ut på att förhållandena på hotellen ska kontrolleras av Kuonis egen personal utifrån en checklista. Det är dock oklart när detta kommer att omfatta de hotell som anlitas av Apollo. När det gäller arbetsvillkoren för de som bygger eller renoverar hotellen uppger samtliga företag att de flesta hotell de anlitar redan är färdigbyggda. De hänvisar också till att de etiska riktlinjerna om att hotellen ska följa den lokala lagstiftningen även borde omfatta hotellbyggen och renovering av dessa. Fair Trade Center och Swed- Watch anser att företagen har ett ansvar när man anlitar ett nybyggt hotell eller när befintliga hotell renoveras. Arbete mot barnprostitution Alla de tre företagen samarbetar med ECPAT och har antagit ECPAT:s kod kring barnsexturism. I och med detta inkluderar företagen bland annat en klausul om barnsexhandel i sina avtal med hotellen. Apollo har dock varit lite mer aktiv än de övriga researrangörerna när det gäller att implementera koden. Företaget har exempelvis anordnat workshops med hotelledningar i Thailand och Bulgarien för att informera om samarbetet med ECPAT. Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer till de svenska resebolagen Arbetsvillkor på hotell och hotellbyggen De svenska researrangörerna bör anta etiska krav som täcker in och refererar till ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kraven ska säkerställa löner som går att leva på, skriftliga anställningskontrakt, säkerhetsutrustning och rätt till organisering. Researrangörerna bör se till att de anställda på hotellen och på 16 SwedWatch En exkluderande resa

17 byggplatserna känner till sina rättigheter som anställda. Denna information bör förmedlas på de anställdas språk. Researrangörerna ska kontrollera att riktlinjerna efterlevs på hotellen och vid nybyggnation eller renovering av hotell. Researrangörerna bör ta kontakt med lokala organisationer och fackföreningar inför att ett hotell ska kontrakteras eller besökas. Deras information och synpunkter är av stor vikt i arbetet för att garantera de anställdas rättigheter. Marktvister Researrangörerna bör försäkra sig om att det inte finns tvister om äganderätten för den mark där nya hotell byggs. Exempelvis kan researrangörerna ta kontakt med lokala myndigheter och organisationer som arbetar med landkonflikter inför en etablering. Barnsexturism Researrangörerna bör informera hotelledningar om gällande lagstiftning för sexbrott och om sitt samarbete med ECPAT. De bör kontrollera hur hotellen vidareutbildar sin personal i dessa frågor samt samarbeta med organisationer som jobbar med lokala initiativ som exempelvis den lokala kod mot barnprostitution som finns i Natal, Brasilien. Researrangörerna bör även premiera de hotell som undertecknat lokala koder mot barnsexturism, som exempelvis i Natal. Sexturism Researrangörerna bör inför resan ge bättre information till resenärerna om att prostitution är olaglig i Thailand, exempelvis i tidningen som delas ut på flygplanet, i välkomstpaketet på rummet och i hotellreceptionen. Researrangörerna bör informera hotelledningar om att man inte tolererar prostitution på hotellen och försäkra sig om att informationen kommuniceras vidare till de hotellanställda. SwedWatch En exkluderande resa 17

18 Lokal utveckling Researrangörerna bör sätta upp kvantitativa mål kopplade till en tidsram för hur stor andel av de varor och tjänster hotellen köper in som ska vara lokalproducerade. Vid val av hotell bör researrangörerna premiera de hotell som ägs lokalt och som gynnar det lokala näringslivet. Kommunikation gentemot konsumenterna Researrangörerna bör se till att information om deras etiska krav ska vara tillgänglig både på företagets hemsida och i katalogerna. På sina hemsidor bör resebolagen beskriva mer i detalj hur de etiska reglerna följs upp och hur personalen på anläggningarna informeras om företagets bestämmelser. På hemsidorna bör företagen även informera om vilka hotell som omfattas av reglerna samt om dessa regler även gäller de som bygger hotellen. Genomförande och redovisning Ovan nämnda punkter bör följas upp och redovisas öppet. Företagen bör även vara öppna för oberoende granskningar. Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd av Sida, som dock inte tar ställning till skriftens innehåll. Författare: Eléonore Elfström Fauré (Fair Trade Center), Erik Olsson (Frilansjournalist), Mats Valentin (SwedWatch) Foto omslag: Erik Olsson Foton Thailand: Erik Olsson Foton Brasilien: Filip Andersson Formgivning: Fredrik Karlsson Webbplats: Publiceringsdatum: januari SwedWatch En exkluderande resa

19 FAKTA Vad kan man göra som konsument? Som resenär kan du använda din konsumentmakt för att påverka reseföretagen. Du kan genom ditt eget handlande på destinationsorten också göra ditt resande mer hållbart. Innan du reser, ställ följande frågor till din researrangör: Har ni en policy eller uppförandekod som omfattar krav på att rättigheterna i arbetslivet ska respekteras både inom företagets egen verksamhet och hos de leverantörer ni anlitar? Baseras policyn på internationella konventioner, såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter eller ILO:s kärnkonventioner? Gäller policyn även de anställda på den anläggning som jag ska besöka? Hur följer ni upp att era krav efterlevs? Har ni kontakt med lokala organisationer som arbetar med sociala och miljöfrågor? Är hotellet som jag ska bo på lokalägt? Anlitar ni lokal arbetskraft? I vilken omfattning? Anlitar ni inhemska reseguider? Hur mycket av det jag betalar för resan kommer landet tillgodo? Välj lokala småskaliga hotell framför större internationella hotellkedjor. Då är det större chans att dina pengar stannar i landet. Köp mat, dryck, aktiviteter eller souvenirer från lokalbefolkningen i så stor utsträckning som möjligt. Res med respekt för lokalbefolkningen. Läs om landet innan du åker. Mera tips kan du hitta på Schyst Resandes hemsida ett nätverk som både Fair Trade Center och SwedWatch tillhör. Fler tips finns även på den engelska kampanjorganisationen Tourism Concerns hemsida, SwedWatch En exkluderande resa 19

20 SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta ska bidra till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. SwedWatch har fem medlemsorganisationer; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika och Miljöförbundet Jordens Vänner. Webbplats: Fair Trade Center Fair Trade Center startades 1996 med syfte att skapa ett informationscentrum för konsumenter om svensk handel med och svenska företags verksamhet i utvecklingsländer. Fair Trade Center är en partipolitiskt obunden ideell förening vars övergripande mål är att främja rättvis handel med utvecklingsländer och därmed ge alla länder möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Webbplats: 20 SwedWatch En exkluderande resa

En exkluderande resa. nr 24. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. SwedWatch. SwedWatch rapport

En exkluderande resa. nr 24. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. SwedWatch. SwedWatch rapport SwedWatch rapport nr 24 En exkluderande resa En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria -En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet Text till inlagan: Schyst resande 2012 Text, research och foto: Malin Kjellqvist, Fair Trade Center Grafisk

Läs mer

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket lärarhandledning Schyst resande en handledning från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar Djupdykning Frågesport undersök, läs och analysera Hjälp dina

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

FAIR TRADE CENTER. charterresor. rapport nr. 5. En rapport om resor till utvecklingsländer

FAIR TRADE CENTER. charterresor. rapport nr. 5. En rapport om resor till utvecklingsländer FAIR TRADE CENTER rapport nr. 5 charterresor. En rapport om resor till utvecklingsländer innehåll. 4 Fakta om turism 5 Ekonomi 8 Arbete 11 Barnsexturism 12 Miljö 14 Demokrati 16 Kultur 17 Samarbete 18

Läs mer

Arbetarnas situation på varven i Kina

Arbetarnas situation på varven i Kina Rapport nr 14 Arbetarnas situation på varven i Kina SwedWatch SwedWatch Arbetarnas situation på varven i Kina 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

Billig, snabb och lydig

Billig, snabb och lydig G L O B A L A S T U D I E R N R 2 2 2 0 0 4 Kristina Bjurling Billig, snabb och lydig en rapport om kinesiska leksaksarbetare och företagens ansvar S W E D W A T C H F A I R T R A D E C E N T E R SwedWatch

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen

Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen Utsugning av vissa, guldkant för andra? en studie av all-inclusive turism och den svenska turistbranschen Schyst resande, 2011 Det var en fantastisk resa. Allt ingick. Jag och hustrun fick vara i fred.

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen.

RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. RAPPORT #2 NIO MODEFÖRETAG hur nio svenska modeföretag ser på socialt ansvar i produktionen. HANNA JOHANSSON, 2006 ! Research: Ann Hagelstedt, Hanna Johansson, Joel Lindefors Författare: Hanna Johansson

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI EN Rapport om konserverad tonfisk ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI Rapport om konserverad tonfisk Rapport om konserverad tonfisk Sammanfattning 4 Handeln med konserverad tonfisk 6 Konserveringsprocessen

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer

EN Rapport om MÖBLER. stora skillnader i företagens etikarbete

EN Rapport om MÖBLER. stora skillnader i företagens etikarbete EN Rapport om MÖBLER stora skillnader i företagens etikarbete 2 Rapport om konserverad tonfisk Rapport om möbler SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 METOD OCH AVGRÄNSNING 6 MÖBELINDUSTRIN 6 RISKFAKTORER I VIKTIGA

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv

barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv Swedwatch barn > Barnen på bild - erna hör inte ihop med barnens citat, namn- och åldersuppgifter. Detta för att skydda barnens integritet

Läs mer

fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete

fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete Titel: Dålig mottagning i mobildjungeln En granskning av fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete författare: Charlie Aronsson (Fair Trade Center) Publicerad av: Fair Trade Center, oktober 2012 framsida:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Världens rea på mat, kläder och resor!

Världens rea på mat, kläder och resor! Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. Oktober 2010 dag för schysta arbetsvillkor 7 OKTOBER LO är World Day For Decent Work. Bakom dagen för schysta arbetsvillkor som genomförs för tredje

Läs mer

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER?

VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? En granskning av arbetarnas situation på Doles och Chiquitas plantager i Costa Rica. ActionAid är en internationell organisation som i 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten?

Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten? Swedwatch rapport #51 Mors lilla Olle III Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten? Förord Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som

Läs mer

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar Hej! Det finns inga gratisluncher Idag kan nästan alla i Sverige unna sig något lite extra då och då. Nya skor, lite fredagsmys eller en platt-tv.

Läs mer