Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE. 22 23 oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal"

Transkript

1 Dokumentation av konferensen TRÄDGÅRDSMÄSTARENS SOM KUNSKAPBÄRARE oktober 2013, Gunnebo Slott Mölndal

2 Titel: Dokumentation av konferensen Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare, oktober Gunnebo slott, Mölndal. Redigering: Jeanette Blom Utgivning: Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Box 77 SE MARIESTAD

3 INNEHÅLL DOKUMENTATION AV KONFERENS OKTOBER sid Förord Växtdynamik- gestaltning genom förvaltning Trädgårdsmästarens kunskaper under talet Bondens träd, och botanistens Gesäll och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Inbjudan Deltagarlista

4 Förord Ännu en konferens för trädgårdsmästare som arbetar i och med historiska miljöer har arrangerats i regi av Hantverkslaboratoriet. Den här gången hölls konferensen på Gunnebo Slott i Mölndal och temat var Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Ett 70- tal personer deltog och under två intressanta dagar fick vi lyssna till föredrag om trädgårdsmästarens kunskaper och arbete från talet och fram till idag. Hur arbetade trädgårdsmästaren under talet, vilka arbetsuppgifter ingick i tjänsten och vilka kunskaper krävdes? Hur ser arbetet ur för dagens trädgårdsmästare? Har vi samma kunskapskrav och vad händer när kunskap går förlorad? Vad betyder trädgårdsmästarens kunskaper för en anläggning? Konferensens föredrag har samlats och sparats i den här rapporten som en minnesanteckning. Gunnebo Slott var en utmärkt passande plats för konferensen med tanke på den vikt Gunnebo Slotts ledning lägger på kompetens och hantverkskunskaper. Särskilt intressant var det att ta del av Gunnebos nuvarande trädgårdsmästare Joakim Seilers undersökning om gräsmatteslåtter med lie. Undersökning är ett projekt inom Hantverkslaboratoriet och kommer att redovisas längre fram i en rapport. För konferensen arrangemang stod arbetsgruppen Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö som bildades 2011 i Mariestad. I arbetsgruppen ingår Maria Nyman- Nilsson, Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg, Maria Löfgren, Vallby Friluftsmuseum i Västerås, Annelie Johansson, Rosendals trädgård i Stockholm, Johnny Mattsson, Trädgårdsform i Väst i Göteborg och Jeanette Blom, Hantverkslaboratoriet. Arbetsgruppen arbetar nu med höstens konferens och efter önskemål från deltagare vid tidigare konferenser kommer även praktiska inslag att ingå. Jeanette Blom Hantverkskoordinator trädgård, Hantverkslaboratoriet

5 Växtdynamik gestaltning genom förvaltning Tomas Lagerström, Landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet 2

6 3

7 4

8 5

9 6

10 7

11 8

12 9

13 10

14 Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet Åsa Ahrland, avd för agrarhistoria, Institutionen för ekonomi, SLU 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 Bondens träd och botanistens Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Bönder kunde i viss utsträckning skapa de träd de behövde. Av krokiga enbuskar gjordes raka enstammiga enträd till störar eller som levande stöttor till trägärdsgårdar. 19

23 Lindar hölls ofta i trädform för att skaffa löv och bast, men utan skötsel blir de flerstammiga buskar. Ekar på böndernas marker tillhörde kronan sedan Gustav Vasas tid. De utsattes ofta för topphuggning och sidohamling, vilket kan ses än i dag på många gamla ekar. 20

24 Nästan alla trädslag har använts för lövtäkt. I genomsnitt kunde ett hamlat träd ge tio kärvar var femte år. Ett får gavs ca 200 kärvar per år. Hamlade träd blir tidigt rötade och bryts lätt sönder när grenarna får växa ut och bli grova. Vårdträd (vård = skyddsande) har troligen förekommit på de flesta gårdar och är fortfarande vanliga. Det mest kända vårdträdet är Avaeken på Fårö, som Linné besökte Kyrkogårdar har ibland intressanta träd. Många har utnyttjats för lövtäkt. Med början på 1600-talet planterade man trädkransar kring kyrkogårdarna. De blev vanliga först på 1800-talet. Trädkransen av ek kring Asklanda kyrka är unik i Sverige. Den planterades på 1600-talet. Åtskilliga av de ursprungliga träden finns fortfarande kvar. Igenväxningen är ett hot mot många intressanta gamla träd. Ovanstående bilder är tagna från samma plats 1991 och Litteratur Bondens träd - och botanistens: Svensk Botanisk Tidskrift 1994 s 159. Gamla ekar Gastekar och väckefuror Tipsa mig gärna om intressanta träd! Åke Carlsson 21

25 Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor, Sveriges hantverksråd, Leksand Hantverkare som förebilder B Hagman har arbetat med hantverksfrågor och utbildning inom de traditionella hantverksyrkena de senaste 25 åren. Förebilderna under studietiden var mycket yrkesskickliga hantverkare och lärare som gav inspiration och lusten till att satsa på läraryrket: slöjdlärare. Man skulle kunna säga att de var Mästare i sina yrken utan mästarbrev. Dessa personer talade alltid om kvallitet, det goda hantverket och att göra rätt och att satsa på en professionell utbildning. Så blev det! Begreppet Mästare - skråtiden När hörde ni begreppet mästare senast? Själv noterade jag t ex tågmästare på resan hit, en löpsedel handlade om mästaren som blir politiker i Ukraina. Ni kan er historia och det finns säkert mästare också bland era förebilder även om begreppet trädgårdsmästare är en vedertagen yrkesbeteckning utan att hantverkaren har ett mästarbrev. Det finns ett antal liknande yrkesbeteckningar, t ex: badmästare, salsmästare (pappersindustrin), byggmästare, tågmästare, där det generellt inte handlar om att personen i fråga har ett mästarbrev. Det var i Centraleuropa redan på talet, då olika hantverksskrån bildades, som begreppen lärling-gesällmästare började användas och som lever än i dag! Sverige påverkades av detta och genom t ex krig, religion(kyrkan) och kungahusens kontakter med Europa så influerades även vårt land av dessa hantverksskrån. Det äldsta dokumentet om ett skrå i vårt land är från 1350-talet: Skäddarämbetet i Stockholm. Hantverket har alltså mer än 650 år av erfarenhet och utveckling fram till vår tid: 2000 talet. Skråordningen Man kan generellt säga att skråordningen i Sverige omfatade perioden från 1350-tal fram till 1846 då skråordningen upphörde. Detta som ett resultat av bl. a industrialiseringen och utvecklingen av teknologi inom en rad olika sektorer. De fanns/finns de som menar att hantverket var industrins moder. Huruvida detta är en bra beskrivning finns det många som reflekterat över. Tydligt är att många av dåtidens hantverkare tog med sig värdefull kunskap, kompetens on förtrogenhet in i sina nya yrkesroller som industriarbetare eller motsvarande. Näringsfrihet i Sverige Full näringsfrihet kom 1864 och då var det fritt fram för fri etablering av företag och hantverkare att etablera sig i hela landet (skråtiden innebar strängare regler om etablering och utanför stadsporten fans det relativt få skråhantverkare). Hantverksorganisationer bildas I slutet av 1800-tlet och början av 1900-talet bildades de första hantverksföreningarna i Sverige. Några av de tidigaste var Karlskrona, Stockholm, Kalmar, Göteborg m fl. Sveriges hantverksorga-nisation (SHO) bildades omkr Detta var ett sätt att samla den kunskap och det engagemang som fanns i de äldre skråorganisationerna. I dag heter den största småföretagar- och hantverksorga-nisationen: företagarna och som har sin medlemsbas i de tidigare hantverksföreningarna runt om i landet. 22

26 Utbildningsfrågorna på agendan En av de viktiga frågorna som fanns med i de nybildade organisationerna var: utbildning och yrkesskicklighet. Hur bevarar viden och utvecklar den för våra nya generationers hantverkare? Det blev en viktig fråga att föra lärlings-gesäll- och mästartraditionen vidare in i 1900-talet. Hantverksutredningar och t ex lärlingsfrågor var ständigt återkommande på agendan. Mästarbrevsordning 1941 kom lag och förordning om Mästarbrev för hantverkare i Sverige. Det var då Sveriges Hantverksorganisation, SHO som drev denna fråga och fick också ansvaret att ta sig an hanteringen och organisationen av dessa kompetensbrev. Det blev också naturligt att även Gesällbrev fick sin plats inom SHO. Genom organisationsförändringar och namnbyten har mästarbrevsförordningen och lagen om mästarbrev för hantverkare ändrats under åren och den nuvarande ordningen gäller från Sveriges Hantverksråd Numera är det Sveriges Hantverksråd som är ansvarigt för hanteringen och utfärdandet av Gesäll- och Mästarbrev i vårt land. Det finns ca 100 olika yrken som har mästarbrevsstaus och lite färre yrken som har gesällbrevs-status. Det utdelas ca mästarbrev och ca 1000 gesällbrev i Sverige per år. En låg siffra i förhållande till länder som Norge, Tyskland, Österrike m fl. Sveriges Hantverksråd har under 2012 igångsatt en nationell översyn av samtliga gesäll- och mästarbrevsbestämmelser, där varje bransch/yrkesorganisation uppmanas att se över sina regelverk och göra nödvändiga revideringara och justeringar av provbestämmelserna för sina yrken. Detta för att hitta ett tydligare och mer anpassat innehåll och krav som ska möta yrkets situation och utveckling i dag. En del yrken förvinner ut ur systemet och nya yrken, där det finns ett uttalat engagemang från bransch/yrkesorganisation att driva frågan om gesäll/mästarbrev i sitt yrke, tillkommer. För trädgårdsmästaryrket och branschen/er finns det nu möjlighet att aktivt delta i detta arbete och medverka till att yrket får gesäll/mästarbrev som tydliggör er professionella kompetens och yrkesskicklighet. Lycka till! 23

27 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare Gunnebo slott & trädgårdar 24

28 25

29 26

30 27

31 28

32 29

33 30

34 31

35 32

36 Gruppdiskussioner En mästarordning för trädgårdsmästare Frågeställningar - Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? - Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? - Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Anteckningar grupp 1 Allmänt Det är en röra, svårt för folk att veta vad som är vad. Det finns så många utbildningsformer. Därför behövs det någon form av tydliggörande. Masterclass kan man ta efterhand, när man har behov. Vilka ska fastställa kriterierna? Det måste vara en bransch som ställer kraven och bestämmer vilka prov som ska göras. Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare? Hur ska ett gesäll respektive mästarprov se ut och utföras? Det praktiska kunnandet är viktigt. Perspektiv, förhållningssätt är viktigt. Hantverksmetoder. Hur var det förr, vilka krav hade man då på trädgårdsmästarens kunskap? Och hur ser det ut internationellt? Det kan kanske vara bra att kolla upp det. Vilka är de vanligast förekommande momenten en trädgårdsmästare gör. Skicka ut en enkät till nätverket med frågor. Vad är lägsta nivå? Fokus på mästarnivå i första hand. Ska det vara en historisk inriktning, krav på historisk kunskap för att ta gesäll och mästarbrev? Kanske ska man ha delmoment, delprov inom vissa områden. Förmedlingen av den egna kunskapen och kompetensen är en viktig del av mästarkompetensen. Om man har spetskompetens inom ett område ska man kunna förmedla den vidare. Det kan vara en del i det teoretiska provet. Gesällbrevet bör vara en grundläggande nivå. Kanske räcker med grundutbildningen. Mästarbrevet visar på en breddning. Man ska ha gränsöverskridande kompetens vad gäller gestaltning, skötsel, anläggning. Gunnar redogjorde för en modell som vi skissat på i HL Prov Det ska finnas en bruttolista över vilka moment det är man ska kunna och som man får innan provtillfället. Vid provet kommer några av dessa moment att testas. Eget arbete man ska visa upp ett eget arbete. Frågor Det ska finnas en lång lista av frågor som man får i förväg så att man vet vilka kunskaper det är man ska ha. Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska trädgårdsanläggningar? Behövs det skapas en ny branschorganisation? Branschen är splittrad. Många som är anställda, inte egna företagare. 33

37 Det finns olika nätverk. Forum för trädgårdshistorisk forskning, Swedish society of public parcs and gardens, nätverket för trädgårdspraktiker. Det finns inget nätverk som träffar mitt i prick. Swedish gardens efterfrågar kompetens till att sköta parker och trädgårdar men de har inte fokus på trädgårdsmästaren, det är mer landskapsarkitektens perspektiv. STAF, trädgårdsanläggarnas förbund, inte rätt. Mycket nyanläggning. Viktigt att lyfta kompetens som trädgårdsmästaren har. Vore väldigt bra att skapa en egen bransch. Ska beställarna tas in i branschen? Masterclasses för trädgårdsmästare, vad ska de innehålla? Flera förslag på masterclasses. Skötsel av spaljéodling, skötsel av gångar, stenmurar, terassmurar, beskärning, rosor. Olika kompetenser på olika ställen i Sverige. Det kan finnas kurser på olika ställen. Utnyttja de trädgårdar, anläggningar som finns i utformandet av masterclasses. Inte krav på att ta alla masterclasses som finns. Bra att ha kurser på engelska. Anteckningar grupp 2 Behövs gesäll och mästarnivåer? Sverige är ett litet land, tänk vidare än bara historiska trädgårdar! Storskaligt jmf med småskaligt, t ex stadsnära odling. I Norge stort behov, finns mästarbrev för trädgårdsmästare men ej för den som arbetar i historisk trädgård. Idag saknas relevant utbildning för att arbeta i historisk anläggning, t ex metoder, växtkännedom, odlingskunskaper. De historiska lagren finns även i städerna, t ex man glömmer ofta 1950 och 1960-talen Få trädgårdsmästare som har trädgårdshistoriskt intresse, hur många måste utbildas per år för att det ska finnas jobb åt dem. Ett mästarbrev för historisk trädgårdsmästare kan bli för smal nisch. När blir saker historia? Viktigt med allmän hantverkskunskap. På Vea historisk grön=påbyggnadskurs Framtida trädgårdsmästare kommer i framtiden att förmedla kunskap om yrket, t ex Joakim på Gunnebo som också måste förmedla, rollen kräver en gemensam grund. Vad är den gemensamma grunden? Vad innebär hantverket? På Gunnebo krävs bred kompetens, många olika hantverk Inte bra med alla olika Ky/Yh-utbildningar för gyttrigt, ej bra för statushöjningen I den här diskussionen borde alla utbanordnare vara med, det måste till en tydlighet Pga gyttrigheten behövs mästarutbildningen. Måste bestämma kriterierna för vad är en trädgårdsmästare är. I norge, 2 år basår, läroår 2-3 år, avlägger fagpröve, (gesäll) efter fagbreve kan du ta mästarbrev på kvällsutbildning Bestämma en lägstanivå på trädgårdsmästarkunskapen Vilka kunskaper är viktiga? 34

38 Beställa anläggningsjobb, kvalitetsäkring. Dokumenterad kunskap om historisk kunskap, hantverkskunskap, kunskap om olika ståndorter mm, kunna/vilja kommunicera med besökare. Trädgårdsmästare måste ha hög status! Viktigt med både praktisk och teoretisk kunskap. Samarbete, utgångspunkt i en anläggning. Tvärvetenskapligt utbyte ger mycket, i England samma problem, alla kan göra trädgård. Ett studium i Norge pågår där två anläggningar ska lyftas, undervisning sker där. Viktiga kunskaper: - Växtkännedom - Konsthistoria - Dokumentation - Tolka källor - Odla Branschorganisation? SSPPG Movium + Helsingborgs stad tittade på behovet av marknadsföring av parker, 36 parker är idag medlemmar, utbyte marknadsföring, kommunikation mm, tittar på hur National trust är organiserat, jobbar med att bestämman vad deras uppdrag är, bara marknadsföring eller statushöjning viktigt med trädgårdsmästarkunskaper annars ingen bra marknadsföring Vill ha nätverk för att kunna fortbilda sig inom ämnen som brister i utbildningen. Vea skickar utbildningsplan. Anteckningar grupp 3 Kompetenskrav Historisk eller allmän trädgårdsmästare? - ja, historisk trädgårdsmästare mer hantverk, trädgårdshistoria, känsla för materialet Gesäll - växter, jord, natur - trädgård är så brett, odling är brett, varje arbetsplats är ny - test på den dolda kunskapen - grunderna? Ympning, okulering, hamling Input från både gamla trädgårdsmästare + de nya, unga eller ska de nya sätta reglerna? - Permakultur t ex Möter efterfrågan, kulturhistoriska värdet, spaljering Mästarbrevet - Brett eller specificerat - Antikvariskt tänk - En mästare ska alltid ha historiska kunskaper Branschorganisationen 35

39 - Hantverkslaboratoriets nätverk förslår vi, vi vill ha en egen organisation och mästarbrev för trädgårdsmästare i historiska miljöer Masterclasses - Gamla tekniker - Gesällvandringar, se/arbeta i olika anläggningar - Arbetsutbyte Anteckningar grupp 4 Grunden till trädgårdsyrket, minsta gemensamma kunskapsbas, hur ser den ut? Trädet med alla utbildningsgrenar och fördjupningar, hur ser det ut? Kravspecifikation för gesällbrev inom trädgård växtkunskap växtskyddskunskap att ha verkat inom olika verksamheter och (i olika länder) Mästarbrev för trädgårdsmästare arbetsledning ekonomi företagande historia pedagogik mer formaliserad vistelse i andra länder, särskilt när det gäller historiska anläggningar Olika grenar ska ha olika mästarbrev? plantskolister trädgårdsdesigner trädgårdsmästare i historiska miljöer Hur utformar man ett praktiskt prov, när det är så beroende av att ett resultat av ens verk inte syns förrän efter ett antal år kanske? Tidens problem: Profilering/särdrag i nya utbildningar - för att locka studenter - dränerar den egna yrkesrollens bas! Vi förstör för oss själva när vi bygger upp utbildningarna på detta sätt? 36

40 Deltagare "Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare", Gunnebo Slott 2012 Namn Organisation e- post 22- okt 23- okt Agneta Gardsby 1 1 Ahmet Becarevic Malmö stad, Fastighetskontoret Anders Ryberg Länsstyrelsen Gbg 1 1 Anna Johansson 1 1 Anna- Lena Johansson Malmö stad, Fastighetskontoret, Torup Slott anna- 1 1 Anna- Lena Sonesson Mårbacka Minnesgård 1 1 Annelie Johansson 1 1 Astrid Matland Damsgård hovedgård, Bymuseet i Bergen 1 1 Aud Jovall Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Bruno Pedoux Staberg barockträdgård, Staberg 81, FALUN 1 1 Börje Hagman Sveriges Hantverksråd, Leksand utbildning.se 1 Camilla Wihlander Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Cecilia Wånge Fredriksdals Museer och trädgårdar 1 1 Cecilie Godager Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Charlotte Brännström Sundsby Säteri, Tjörns kommun 1 1 Christina Persson Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 1 Claudia Schutte Sv skogsplantor AB och Capellagården 1 1 Dagmar Nilsson Arvika Fastighets AB 1 1 Daniel Lundberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 David Ekelund 1 1 Eli Bentzen Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekartörer fs.no 1 1 Elin Starck Wij Trädgårdar 1 1 Emma Falk 1 1 Emma Nordström Stiftelsen Läckö slott 1 1 Engla Ragnarsson Karlstad kommun 1 1 Eva Blixt Karlstad kommun 1 1 Evalena Öman Institutionen för Kulturvård, GU 1 1 Eva Rosén Tjolöholms Slott 1 1 Fabian Mebus Riksantikvarieämbetet 1 1 Gitte Kidmose Rön Den Gamle By, Århus 1 1 Gunnar Almevik Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1

41 Henrik Morin Grön Morin 1 Jeanette Blom Hantverkslaboratoriet/Trädgårdsmästare Blom 1 1 Jenny Högberg Karlstads kommun 1 1 Joachim Löfgren 1 1 Joakim Seiler Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Johnny Mattsson Trädgårdsform i Väst 1 1 Josephina Wesström Juhlin Lövstabruks trädgårdsmästeri 1 1 Karin Bieltvedt Urtehagen, Domkirkeodden, Hedmark Fylkesmuseum 1 1 Karin Persson SLU, POM Lök- och knöluppropet 1 1 Kerstin Andersson Vivaldi AB 1 1 Klara Holmqvist Julita Gård, Nordiska museet 1 1 Lars- Erik Olsson Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Lauri Nyberg Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Lena Vikström Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Linda Lindblad Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet 1 Linnea Oskarsson SLU, POM Perennuppropet 1 1 Maja Stiernberg Millesgården 1 1 Mari Marstein Gamle Hvam museum 1 1 Maria Löfgren Vallby friluftsmuseum 1 1 Maria Nyman Nilsson Fredriksdals Museer och trädgårdar maria.nyman- 1 1 Mattiaz Wiman Vivaldi AB 2 2 Miriam Gustafsson Karlstads kommun 1 1 Moa Michaelsson Linnés Råshult 1 1 Monica Christiansson Karlslunds Herrgård, Örebro kommun 1 1 Nanna Bylund 1 1 Paula Palm Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Per Hellqvist Gunnebo slott och trädgårdar 1 1 Pia Scmidtbauer Göteborgs stad, fastighetskontorret 1 1 Pierre Nestlog Institutionen för kulturvård, GU 1 1 Teresia Millberg 1 1 Tobias Johansson Tjörns kommun 1 1 Tomas Lagerström Gröna Råd Växtkonsulter AB 1 Ulla Söderberg Arvika Fastighets AB 1 1 Ulrika Rydh Hus och Grönska 1 1

42 Veronica Bick Tjörns kommun, Sundsby Säteri 1 1 Åke Carlsson 1 1 Åsa Ahrland SLU

43 Trädgårdsmästaren som kunskapsbärare INBJUDAN Konferens oktober på Gunnebo slott och trädgårdar HANTVERKSLABORATORIET Hantverkslaboratoriet är ett nybildat centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs universitet som huvudman. Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper inom områdena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utvecklingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar. Vi vill bjuda in deltagare i nätverket för trädgårdshantverkare i historiska parker och trädgårdar till en konferens med temat trädgårdsmästaren som kunskapsbärare. Vad är det för kunskap och kompetens som en trädgårdsmästare har eller bör ha? Hur definierar vi kompetensområdet och hur förmedlar vi innehållet till vår omgivning? Välkommen! Läs mer om oss på

44 PROGRAM Måndag 22 oktober Samling och lunch i Gunnebo Kaffehus och Krog Välkomna. Lena Vikström, VD Gunnebo slott & trädgårdar. Lokal Vagnboden Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Växtdynamik - gestaltning genom förvaltning. Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Trädgårdsmästarens kunskaper under 1700-talet. Åsa Ahrland, universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet Fika Bondens träd - och botanistens. Åke Carlsson, författare och fil hedersdoktor Göteborgs universitet Gesäll- och mästarordningen, ett nygammalt mästarbrev. Börje Hagman, ansvarig hantverksfrågor på Sveriges Hantverksråd Gruppdiskussioner på temat En mästarordning för trädgårdsmästare -Vilka kompetenskrav ska ställas på en trädgårdsmästare och hur ska ett gesäll och/eller mästarprov se ut och utföras? -Finns det en branschorganisation för trädgårdsmästare i historiska anläggningar eller behöver det skapas en ny? -Masterclasses för trädgårsmästare, vad ska de innehålla? ANMÄLAN Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl max 80 personer. Deltagandet i konferensens program och aktiviteter är kostnadsfritt, men du betalar en avgift på 500 kr för maten. I priset ingår två luncher, Dagens Cajsa Warg, och en tvårätters middag. Vi vill ha din anmälan senast den 4 oktober Anmäl dig via e-post till hantverkskoordinator Jeanette Blom E-post: Uppge namn, telefonnummer och gärna var och vad du jobbar med i anmälan. Kom också ihåg att berätta om du har någon matallergi eller andra önskemål. Du får sedan en bekräftelse på anmälan och uppgifter om hur du betalar. Har du frågor, kontakta Jeanette Blom på e-post eller tel oktober Uppsamling och gemensam summering av eftermiddagen Rundvandring på slottet. ca Middag på Gunnebo Kaffehus och Krog Tisdag 23 oktober 9.00 Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan. Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare på Gunnebo berättar om sitt projekt om grässlåtter Rundvandring i Gunnebo slotts trädgård och park. Joakim Seiler Fika Gunnebo och hantverket, vikten av kompetens. Lena Vikström, VD Gunnebo Samling och avslutning. Presentation av nätverkets arbetsgrupp och diskussion om framtida aktiviteter och 2013 års konferens Lunch på Gunnebo Kaffehus och Krog Plats Gunnebo slott ligger 12 km söder om Göteborg, nära Mölndal. Det tar ca minuter från Göteborgs centrum. Med Västtrafik går det att åka spårvagn 2 eller 4 från Göteborg till Mölndal, eller ta pendeltåget mot Kungsbacka. Buss 752 går från Mölndals station till Gunnebo. Det finns tre hållplatser vid Gunnebo, stig av vid Runde sten så kommer du närmast slottet. Läs mer på slottets hemsida om hur du tar dig hit, Tips på boende Närmaste hotell ligger i Mölndal och närmaste vandrarhem i Göteborg. I Mölndal finns t.ex. Scandic hotel och Hotel Mölndals bro. I Göteborg finns Göteborgs vandarhem, Stigbergsliden STF vandrarhem m.fl. Efter middagen kommer vi att ordna så att det går skjutsar till närmaste busshållplats.

Förtydligande angående ansökan om gesällbrev

Förtydligande angående ansökan om gesällbrev Förtydligande angående ansökan om gesällbrev För att vi ska kunna handlägga din ansökan ska följande handlingar finnas med: Komplett ifylld ansökan - Viktigt med tydligt skrivet namn. Ett eller flera telefonnummer

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

GUIDAD TUR I ROTTNEROS PARK

GUIDAD TUR I ROTTNEROS PARK GUIDAD TUR I ROTTNEROS PARK Guidningen leddes av tre generationer trädgårdsmästare i Rottneros park. Fr v Annelie Johansson (2009-2011), Magnus Holmvik (nuvarande fr 2011) och Jeanette Blom(2003 och 2004).

Läs mer

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap 18 oktober 2013 kl. 13-16, Botaniska Trädgården Dagens syfte (från inbjudan):vi ser att det finns ett behov av att stärka möjligheterna

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Nyhet! Nu kan du läsa naturvetenskapliga kurser hos oss. Florist Trädgårdsmästare Trädgårdsanläggare Trädgårdsdesigner

Nyhet! Nu kan du läsa naturvetenskapliga kurser hos oss. Florist Trädgårdsmästare Trädgårdsanläggare Trädgårdsdesigner Nyhet! Nu kan du läsa naturvetenskapliga kurser hos oss. Florist Trädgårdsmästare Trädgårdsanläggare Trädgårdsdesigner Trädgårdsmästare Lev livet grönare! Har du en längtan efter att odla och vill få handfasta

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Kyrkogårdens kulturmiljö

Kyrkogårdens kulturmiljö Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och i samarbete med Riksantikvarieämbetet inbjuder till Kyrkogårdens kulturmiljö Kyrkogårdskongress den 3 5 september 2012 i Visby VÄLKOMMEN TILL VISBY I takt med samhälleliga

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Mästarbrev i: Bagaryrket Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2017-03-02. Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Sveriges

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv. Den 3 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala. Syfte och

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Engagerade och motiverade medarbetare?! Initiativkraft?! Välkomna! Välkomna till Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA! En aktivitetsserie under ett år med

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD PROVBESTÄMMELSER (Centrala Yrkesnämnden 1986-12-01). Reviderade av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening SPEF och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2011-12-01 FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1 SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet PROVBESTÄMMELSER G-brev 1984-02-23/ rev.1996-01-01/rev. och godkända av Plåtslageriernas Riksförbund, PLR 2009-03-30 samt fastställda av Sveriges

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET

GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET GERSÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR URMAKARYRKET Provbestämmelserna framtagna (och reviderade) av branschen 2013-03-27 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2013-05-30 ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: SVERIGES

Läs mer

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH

OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH SEMINARIUM 4 OM REKONSTRUKTIONEN AV GUNNEBO ORANGERI OM LERBYGGNAD, JORDHUS OCH KONSTRUKTIONER MED TRÄ OCH LERA FREDAGEN 9 OKTOBER 2015 1 GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR EN RESURS FÖR UTBILDNING, FORSKNING

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Välkomna på Stormöte med Visit Lund

Välkomna på Stormöte med Visit Lund Välkomna på Stormöte med Visit Lund 08.30 Frukost 09.00 - Per Persson hälsar välkommen! 09.05-10.00 - Visions- och arbetsgrupperna presenterar sina tankar/handlingsplaner. 10.05 10.25 - Fredric Lundgren

Läs mer

GESÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR KOCK-, SERVERINGS-, RECEPTIONS- SAMT KONFERENSYRKET

GESÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR KOCK-, SERVERINGS-, RECEPTIONS- SAMT KONFERENSYRKET GESÄLLPROVSBESTÄMMELSER FÖR KOCK-, SERVERINGS-, RECEPTIONS- SAMT KONFERENSYRKET Bestämmelserna framtagna 1997 och reviderade av branschen 2009 och 2014 samt fastställda av Sveriges Hantverksråd 2015-03-20

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Kulturarv & hantverk i massmedia

Kulturarv & hantverk i massmedia Kulturarv & hantverk i massmedia TRÄAKADEMIENS VÅRMÖTE 2010 14 15 april 2010 i Härnösand med RAÄ, National Trust, SFV, Kulturdepartementet SVT och SR Hantverkslaboratoriet, Malmstens, Träakademien Forskare

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel.

FRI BLADET 2014. Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen Skansen, 27807, 115 93 Stockholm, Tel. 2014-12-12 1 FRI BLADET 2014 Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer Bästa FRI-vänner! Lagom till jul får ni nu en rapport från FRI-mötet i Bunge den 3-5 september 2014. Redaktör: Cortina Lange, Stiftelsen

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd Bestämmelser för Gesällbrev i: Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning trä/horn eller skinn/textil Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschföreträdaren våren 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd

Läs mer

GR-nätverket för Mistra Urban Futures

GR-nätverket för Mistra Urban Futures Anteckningar Lisa Ström 2015-12-04 GR-nätverket för Mistra Urban Futures Tid och plats: fredagen den 4 december 09:00-12:00 på At Work i Gårda, Göteborg Närvaro: Lisa Ström GR, Magnus Blombergsson Ale,

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA

Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan MIA Välkomna! Välkomna till Medarbetarskap I Arbetsgivarsamverkan, MIA! En aktivitetsserie under ett år med totalt 4 sammankomster. Agendan idag, 19 november 2014

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Ädellövskog för framtiden: Skötsel och naturvård i praktiken

Ädellövskog för framtiden: Skötsel och naturvård i praktiken Inbjudan Hur ser ett ekonomiskt bärkraftigt ädellövskogsbruk ut? Vilka förutsättningar finns för att utöka arealen ädellövskog på nedlagd jordbruksmark och efter nedblåst gran? Ädellövskogen är en omistlig

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet

Varvsforum Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet Varvsforum 2016 Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer Varvshistoriska föreningen i Göteborg och Sjöfartsmuseet Akvariet 2016-03-09 / Dnr: 3.2.3-2016-238 Välkommen till Göteborg den 23 24 april.

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd)

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd) Bestämmelser för Gesällbrev i: Gravöryrket (blanksticksgravör) Bestämmelserna är fastställda 1995-02-04, reviderade av branschen våren 2017 samt fastställda av Sveriges Hantverksråd 2017-05-17. Ansvarig

Läs mer

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd)

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation (Guldsmedernas Yrkesnämnd) Bestämmelser för Gesällbrev i: Juvelfattaryrket Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen 2015-04-20 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2015-06-11. Ansvarig bransch-/yrkesorganisation

Läs mer

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet

SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet SVERIGES HANTVERKSRÅD Gesäll- och Mästarbrevskansliet 1/3/ PROVBESTÄMMELSER Godkända och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2012-09-13 i samverkan med mästare och yrkesverksamma inom yrket. FÖR GESÄLLBREV

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Tillsynsutveckling i Väst Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Innehåll Om detta dokument... 3 Tema Yrkesrollen vem finns vi till för?... 3 Hög andel deltog... 3 Så ska vi använda

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel NA prov SV NY faktureringsadress Öppethus Eva,Anders borta Efterlysning

Läs mer

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning

förverkliga drömmen vigsel på slottet middag fotografering frågor och bokning ekologi och njutning bröllop förverkliga drömmen gunnebo slott byggdes i slutet av 1700-talet som sommarvilla för den välbärgade köpmansfamiljen hall. det har varit en plats för stora fester och bjudningar i över 200 år. sedan

Läs mer

ICORN Sverige nätverksmöte 3 4 oktober, 2017

ICORN Sverige nätverksmöte 3 4 oktober, 2017 ICORN Sverige nätverksmöte 3 4 oktober, 2017 Fristad Skellefteå bjuder in till nationellt möte för politiker, koordinatorer, fristadskonstnärer och fristadsförfattare verksamma inom ICORN i Sverige. Mötet

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Vår första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer och våra ögon

Vår första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer och våra ögon SKOLTRÄDGÅRDSVERKSAMHET MED UTOMHUSPEDAGOGIK 2003 AV TORSTEN KELLANDER,TORSLUNDA FÖRSÖKSSTATION,SLU Vår första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer och våra ögon Tankarna att ytnyttja alla våra

Läs mer

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur.

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Tuff våren 2014 Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Kostnad Undervisning, barnomsorg

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Välkommen till Tränarutbildning C-diplom, träff 1 och träff 2 Första kursen i Svenska FF:s Tränarutbildning

Välkommen till Tränarutbildning C-diplom, träff 1 och träff 2 Första kursen i Svenska FF:s Tränarutbildning Välkommen till Tränarutbildning C-diplom, träff 1 och träff 2 Första kursen i Svenska FF:s Tränarutbildning Obs! ingen mer kallelse skickas ut. Informationen i den här kallelsen gäller till båda träffarna.

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer

Vi börjar med föreningens årsmöte och hoppas förstås att du har möjlighet att komma.

Vi börjar med föreningens årsmöte och hoppas förstås att du har möjlighet att komma. Vårprogram 2017 Äntligen vår! I väntan på att få sätta fingrarna i jorden vill Trädgårdssällskapet fresta med några aktiviteter. Vi ordnar egna, deltar i andras och tipsar om sådant vi tror att du är nyfiken

Läs mer