Handbok utbyte studieort Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok utbyte studieort Växjö"

Transkript

1 Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö

2 Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program och kurser i Växjö 6 1. Vad innebär Utlandsstudier? 7 Utlandsstudier vs. Utbytesstudier 7 Avtal och möjligheter 7 Erasmus, ISEP, USAC, Bilaterala avtal 8 2. Vem ska jag vända mig till? 9 International Office 9 Ekonomihögskolan 9 3. Ansökan 10 Online-ansökan 10 Att tänka på inför ansökan 10 Vem får söka utbyte? Vem får åka på utbyte? 10 Ditt ansvar 10 Kurser med engelska som undervisningsspråk 10 Terminstider 11 Sista ansökningsdag 11 Efter att ansökan lämnats in 11 Nominering Var hittar jag information om utlandsstudier? 13 Informationsmöten 13 Allmän information/länderinformation 13 Fakultetsspecifik information 13 Övriga informationskällor 13 Utbytesstudenter på plats hos oss 13 Studentbloggar 13 Utbyteslärosätenas hemsidor 13 Rankinglistor Vad händer sen? 15 När ska jag söka de kurser jag planerar läsa vid utbyteslärosätet? 15 Hur hittar jag information om kursutbud? 15 Hur väljer jag kurser? 16 2 (25)

3 Följande regler gäller när du ska välj kurser utomlands inom utbildningsprogrammen i Växjö: 16 Studieplan 16 Förhandsgodkännandemöte för utresande studenter När kan jag läsa utomlands? 18 Civilekonomprogrammet 18 År 3 18 Controller: 18 Finansiell ekonomi: 18 Logistik: 18 Management: 19 Nationalekonomi: 19 Redovisning: 19 År 4 19 År 5+ Double degree 20 Enterprising & Business Development 20 Marknadsföringsprogrammet 20 Termin 4 20 Termin 5 20 Double Degree - Termin Programmet för inredning och butikskommunikation 21 Magister/Masterprogram 21 Master i Entreprenörskap (2-årig version) 21 Master i Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning företagsekonomi (2 årigt program) Heltidsstudier samt studienivå under utbytesterminen 22 Heltidsstudier 22 Studienivå 22 Termin 4 22 Termin 5 22 Avancerad nivå Vanliga frågor 24 Måste jag åka på utbyte om jag fått en utbytesplats? 24 Vilka lärosäten har tidigare studenter inom mitt program/min fördjupning varit på tidigare? 24 3 (25)

4 Jag hittar inte alla kurser som ingår i terminen hemma på något lärosäte utomlands. Hur gör jag då? 24 I LNU:s lista över tillgängliga platser står det att jag bara kan läsa inom ett visst ämne på den skola jag helst av allt skulle vilja åka till. På deras hemsida har de dock en massa kurser inom företagsekonomi som jag vill läsa 24 Jag ska ju läsa ekonomi när jag åker utomlands. Ska jag titta under ämnet Economics då? 24 Jag ska läsa företagsekonomi utomlands men jag hittar nästan inga kurser under Business Administration på lärosätets hemsida 24 Jag vill åka iväg ett år och jag vill ha en examen från utbytesskolan. 25 Jag har hittat en skola jag vill åka till. Kan ni skriva utbytesavtal med den? 25 Jag har inte fått någon utbytesplats. Kan jag söka direkt till en av era partnerlärosäten på egen hand? (25)

5 Varför utlandsstudier? Du som studerar vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, har stora möjligheter att internationalisera din utbildning, bland annat genom att förlägga delar av din utbildning utomlands som utlandsstudier. Utlandsstudier kan genomföras som utbytesstudier eller på egen hand. Vi har en rad chanser och möjligheter att erbjuda dig men det är upp till dig att ta tillvara på dem. Det som gör utlandsstudier speciellt är att erfarenheten inkluderar såväl studier som vardagsliv i en annan kultur, miljö och på ett annat språk. Det är skillnad på att tillfälligt vistas på en annan plats under någon veckas semester och att faktiskt bo i ett annat land. Som student i ett annat land lever du i en ny miljö där vardagen består av allt ifrån att ordna bostad till att hitta kompisar att umgås med, nya träningslokaler, frisör, ett socialt liv men på ett annat språk och utifrån andra kulturella förutsättningar. För studierna betyder det en möjlighet att läsa ditt ämne från en annan akademisk synvinkel och chansen att bredda dina kunskaper via kurser som du inte kunde ha läst här hemma. Ganska snabbt kommer du upptäcka att exempelvis studier i USA inte är som ett avsnitt av Vänner och att kulturella skillnader inte bara finns mellan kontinenter utan även inom dem. Det gäller även inom Europa. Genom utlandsstudier får du möjlighet att utveckla egenskaper och förmågor som är viktiga på arbetsmarknaden. Det handlar om social kompetens, interkulturell kommunikation (eller kommunikation helt enkelt), anpassningsbarhet, flexibilitet samt initiativförmåga. Vidare knyter du under utlandsvistelsen kontakter som är berikande och utvecklande för dig som person samtidigt som de kan utgöra en bra grund för din framtida karriär. För oss på Ekonomihögskolan är internationalisering viktigt och utlandsstudier skall vara ett naturligt inslag i våra utbildningar. Det är dock en möjlighet, ingen rättighet, och det skall vara ett aktivt val. Du kommer själv att ha stort ansvar för vad utlandsvistelsen blir för dig och du kommer att tycka att det är bitvis krångligt och jobbigt. Många frågor kommer att dyka upp och med den här handboken försöker vi ge dig hjälp på vägen. Syftet är att hjälpa dig hitta rätt i informationsdjungeln och ge dig förutsättningar att göra ett aktivt och välinformerat val. Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap och minnen för livet. Ta tillvara på denna möjlighet! Det är ingen rättighet och du kommer att få jobba för det men det är få som ångrar sig efteråt. Anna Lindahl Internationell Koordinator Ekonomihögskolan, Växjö 5 (25)

6 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program och kurser i Växjö Oktober November Informationsmöten om utbytesstudier anordnade av Ekonomihögskolan samt International Office (IO) Förhandsgodkännandemöte för studenter som reser ut den kommande vårterminen 28 november Sista ansökningsdag för utbytesstudier utanför Europa inför läsåret 2015/2016, oavsett termin Rangordning och placering av studenter som sökt utbyte i denna omgång under december. December-Januari Studenter som sökt utbyte inför läsåret 2015/2016 meddelas vilken plats de kommer nomineras till och tackar ja/nej 30 Januari Sista ansökningsdag för utbytesstudier på europeiska partnerlärosäten inför läsåret 2015/2016 oavsett termin Rangordning och placering av studenter som sökt utbyte i denna omgång under februari. Februari-maj International Office (IO) samordnar nomineringarna till utbyteslärosätena inom och utanför Europa samt ansökningsprocessen för varje nominerad student. April/maj Förhandsgodkännandemöte för studenter som reser ut hösten 2015 samt våren 2016 från utbildningsprogrammen i Växjö 6 (25)

7 1. Vad innebär Utlandsstudier? Utlandsstudier vs. Utbytesstudier Utlandsstudier innebär att du förlägger hela eller delar av din utbildning till ett lärosäte i ett annat land. Det vanligaste sättet är via så kallade utbytesstudier. Det betyder att det finns ett formellt avtal mellan två lärosäten som gör det möjligt för studenter från det ena lärosätet att under en eller två terminer studera vid det andra lärosätet. Lärosätena byter helt enkelt studenter med varandra. Utbytet kan se olika ut beroende på hur avtalet ser ut. Rent generellt gäller dock att du som utbytesstudent inte betalar terminsavgift vid det utländska lärosätet utan du studerar gratis. Den här handboken fokuserar till 95% på just utbytesstudier men nämner även möjligheten att genomföra utlandsstudier på egen hand. Avtal och möjligheter Linnéuniversitetet har i dagsläget några olika typer av avtal som du som student kan åka på utbyte via. Mer detaljerad information om vilka dessa är finns på lnu.se. Kortfattat kan man dock säga att det finns ämnes- eller universitetsövergripande avtal och ämnes- eller institutionsspecifika avtal. De ämnes- eller universitetsövergripande avtalen innebär att Linnéuniversitetet som lärosäte har avtal med ett annat lärosäte någonstans i världen. Då har du ofta tillgång till i princip alla utbildningsområden vid det andra lärosätet men du konkurrerar även med studenter från övriga delar av Linnéuniversitetet om utbytesplatserna vid dessa partnerskolor. De ämnes- eller institutionsspecifika avtalen är nästan alltid begränsade till ett specifikt ämnesområde, företagsekonomi, nationalekonomi, music management eller turismvetenskap i vårt fall, och innebär att utbytet bara sker inom dessa ämnen samt att det bara är Ekonomihögskolans studenter som kan söka dessa platser. På samma sätt kan du som studerar vid Ekonomihögskolan inte söka till skolor där avtalen är skrivna inom ämnen som tillhör andra fakulteter och institutioner. I listan över tillgängliga utbytesplatser är det alltid markerat om ett avtal är universitetsövergripande (öppet för alla) eller ämnesspecifikt (öppet för studenter inom det ämnet) och det är jätteviktigt att du bara söker utbyten du faktiskt har rätt att söka. Det är även viktigt att du läser igenom listan noga så att du vet vilket campus vid utbytesskolan som avtalet avser. Flera partneruniversitet har campus i flera städer eller till och med i olika länder och det är långt ifrån säkert att du har tillgång till alla campus. Bara för att det finns ett avtal betyder det inte att det finns ett stort utbud av kurser på engelska. I listan över tillgängliga utbytesplatser finns markerat om lärosätet erbjuder ett begränsat utbud av kurser på engelska eller inga kurser alls. Ett begränsat utbud kan handla om motsvarande maximalt 30hp på engelska och för dig 7 (25)

8 som har specifika regler för vad du måste läsa under utbytet för att kunna åka ut inom ditt program så kommer det inte att fungera annat än om du har extrem tur. Bara för att Ekonomihögskolan skrivit ett avtal betyder inte det att avtalet passar alla våra studenter. Att avtalet är skrivet inom ämnet företagsekonomi betyder inte heller att det är lika bra för en logistiker som för en finansiell ekonom eller marknadsförare. Vissa lärosäten är starka inom specifika specialiseringar inom företags- eller nationalekonomi medan andra har ett ganska generellt och brett utbud. Det sker även förändringar i lärosätenas utbud och det är omöjligt för oss att kunna hålla koll på exakt vad varje lärosäte erbjuder vid ett specifikt tillfälle. Alla våra utbildningsprogram har även specifika krav för just deras utbyte och framtida examen så det krävs en rad olika avtal för att så många som möjligt ska hitta något som är relevant för dem. Varje avtal är även nivåbestämt så att vissa avtal bara är sökbara för studenter på grundnivå (dvs studenter som åker ut år 2 eller 3 i sin utbildning) medan andra är sökbara för studenter på avancerad nivå (magister/master samt Civilekonomprogrammets 4:e år). Några är öppna för båda nivåer men det är viktigt att du tittar noga i listan över tillgängliga utbytesplatser så att du söker ett avtal som inkluderar den nivå du ska studera på under utbytesterminen/året. Det är viktigt att veta att det är ditt ansvar att kontrollera att det lärosäte du söker dig till för utbyte är tillgängligt för dig att söka, att det erbjuder kurser du kan/vill/måste läsa och det på ett språk som du behärskar. Erasmus, ISEP, USAC, Bilaterala avtal Det finns en rad olika typer av utbytesprogram och avtal utöver den uppdelning vi gjort ovan. Under processens gång kommer du höra oss använda begrepp som Erasmus, ISEP, USAC, Bilaterala avtal etc. gång på gång och dessa finns väl beskrivna på lnu.se på sidorna om utlandsstudier. Eftersom några av dessa är knutna till stipendier för studier (Erasmus) medan andra kan innebära en del kostnader så är det jätteviktigt att du informerar dig om vad varje avtal innebär innan du ansöker om utbytesplats. För frågor om hur dessa program och avtal fungerar hänvisar vi till International Office (IO) via 8 (25)

9 2. Vem ska jag vända mig till? Vi är många som på ett eller annat sätt arbetar med utbytesstudier vid Linnéuniversitetet och du kommer att komma i kontakt med olika avdelningar och funktioner vid olika stadier i processen. Därför försöker vi reda ut vem som är vem här nedan: International Office Samordnar och administrerar utbytesverksamheten vid Linnéuniversitetet. De sköter de informationssidor om utbyte som finns under lnu.se samt ansvarar för online-ansökan, rangordning och nominering. Samordnar och administrerar din ansökan till partnerlärosätet när du kommer till det steget i processen. Svarar på frågor om hur de olika utbytesprogrammen fungerar, hur utbyte fungerar med CSN, hur du löser boende under utbytet samt alla andra praktiska frågor som inte har med dina kursval att göra. Anordnar informationsmöten om ansökningsprocessen och specifika länder och regioner i samband med att ansökan för utbyte öppnar. Ekonomihögskolan Har det akademiska ansvaret för dina utlandsstudier. Granskar och bedömer vad du får/inte får läsa och tillgodoräkna in i dina studier hos oss. Granskningen sker på ett sätt som skall kvalitetssäkra dina studier vad gäller nivå och innehåll så att du inte får problem med dina fortsatta studier och framtida examen vid hemkomsten. Svarar på frågor om vilken typ av studier/kursval som är relevant för din utbildning och vad som skulle kunna göra dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Har en internationell koordinator på respektive studieort som handlägger dina kursval inför avresa och tillgodoräknar dina kurser efter hemkomst. Svarar även på frågor om när det är mest lämpligt för dig att åka på utbyte inom din utbildning. Programansvariga ansvarar för att formellt bedöma dina kursval om du läser Enterprising and Business Development, Marknadsföringsprogrammet eller International Sales and Marketing. De två masterprogram i entreprenörskap samt innovation som möjliggör utbyte har också programansvariga som ansvarar för detta. Fördjupningsansvariga ansvarar för att formellt bedöma dina kursval om du läser någon av Civilekonomprogrammets fördjupningar. 9 (25)

10 3. Ansökan Online-ansökan Ansökan till utbytesstudier är en online-ansökan och den organiseras av International Office (IO). Om du har frågor om hur ansökan skall fyllas i, problem med att fylla i ansökan eller de dokument som skall bifogas är det dem du ska kontakta. All information om hur du går tillväga finns på lnu.se. Att tänka på inför ansökan Vem får söka utbyte? Vem får åka på utbyte? För att ha rätt att söka utbytesstudier samt att senare även få åka på utbyte så måste du uppfylla vissa kriterier vad gäller studieresultat och antal godkända poäng. Dessa regler och kriterier finns väl beskrivna på lnu.se. Dessa regler har tillkommit för att våra partneruniversitet ställer krav på vilken nivå det är på inresande studenter till deras lärosäten. Det gör vi med så det är inget konstigt i sig. Däremot kan det vara så att du rent formellt uppfyller kraven på att få åka på utbyte men inte kraven på att få fortsätta studera inom ditt program. I sådana fall kan du behöva besluta om du ändå vill åka men som fristående kursare eller om du vill stanna hemma. Ditt ansvar Som vi påpekat tidigare är det du som har ansvaret för att din utbytestermin blir så lyckad som möjligt. Vi erbjuder möjligheten till utbyte och är dig behjälplig genom hela processen men du måste se till att du läser igenom all information och gör dina val utifrån den fakta som finns och inte bara antar att saker och ting kommer att lösa sig. Det kommer att bli mycket tid framför hemsidor, Excel- och PDF-filer med kurslistor men ju mer energi du lägger ner på processen innan ansökan, ju bättre kommer utbytet att bli. Visst kan det hända att information ändras och förutsättningar likaså men då kan vi hjälpa dig lösa det. Om det visar sig att du inte kan åka på ditt utbyte för att du inte gjort förarbetet utan bara valt ett lärosäte på måfå så finns det inte mycket vi kan göra åt det. Gör vi fel får vi ta ansvar för det, samma sak gäller dock även dig. Det arbete du gjort kommunicerar du i onlineansökan via den akademiska redogörelse som är obligatorisk att bifoga. Där intygar du att du sett över alla möjligheter samt redogör för dina planer under utbytet men även vilka regler som gäller för ditt utbyte inom ditt program. Kurser med engelska som undervisningsspråk En tumregel när det gäller våra europeiska samarbetsuniversitet är att studierna oftast genomförs till 80-95% på landets språk. Det innebär att det ofta är svårt att hitta kurser på engelska som omfattar mer än 30hp för en specifik termin och nivå. Det här är framför allt fallet i Spanien och Italien (men även Portugal och Tyskland) där utbudet av kurser på engelska är bitvis extremt begränsat. Det här gäller även lärosäten på fastlandet i Kina. För dig som åker på utbyte inom EBD kan det här fungera men för övriga program med mer omfattande regler för valmöjligheterna under utbudet är det inte lämpligt. Glöm inte att titta noga på listan över tillgängliga 10 (25)

11 platser för att se om den skola du valt har en notering om antalet kurser på engelska eller ej. Terminstider Det är även viktigt att titta på vilka terminstider det lärosäte du valt har så att du inte väljer ett lärosäte vars terminstider inte alls stämmer ihop med våra. Det finns exempelvis lärosäten som börjar och slutar sina terminer mycket tidigare samt senare än oss och då kan du få vara beredd på att resa ut redan i juli samt vara medveten om att det i vissa fall kan bli problem att hinna hem till terminsstarten i januari. Andra problem kan uppstå om lärosätet du valt har tre terminer under ett läsår istället för två (finns i USA exempelvis). Det betyder att du inte kan studera 30hp under bara en termin utan ofta måste stanna två eller åka på vårterminen och kombinera med en distanskurs hemifrån. Sista ansökningsdag Det kan inte nog poängteras att sista ansökningsdag är sista ansökningsdag och inte det datumet plus några dagar till eller ens några minuter till. Tänk även på att det är den utsatta tiden under sista ansökningsdag som gäller och inte midnatt. Var därför ute i god tid så att du inte riskerar att drabbas av datorkrångel och annat som kan sätta käppar i hjulet för din ansökan när många andra också är ute i sista stund Efter att ansökan lämnats in Efter att du lämnat in din ansökan genomförs en rangordning av alla sökande. För de ämnes-/universitetsövergripande avtalen konkurrerar du med studenter från alla andra fakulteter men för de ämnes-/institutionsspecifika avtalen är dina enda konkurrenter andra studenter från Ekonomihögskolan (oavsett studieort). Hur det här går till rent praktiskt och vilka kriterier som används finns mer information om på lnu.se. När du fått information om vilken plats du fått så är det viktigt att du följer instruktionerna noga så att du inte blir av med din plats. Missar eller glömmer du att svara på nomineringen så förlorar du din plats och det går inte att ändra tillbaka i efterhand. Notera att även här gäller den tid som anges. Ett svar som kommer minuter efter sista svarstid kommer att tolkas som ett Nej tack. Nominering En nominering till en utbytesplats betyder att du blivit utsedd av oss att få läsa vid ett av våra partnerlärosäten runtom i världen. Efter det här påbörjas själva ansökningsprocessen till det lärosäte du ska åka till. Partnerlärosätet vill ju veta vem du är och vad du läst tidigare samt vad du vill läsa hos dem så att de kan bedöma om du är behörig att läsa de kurser du valt osv. Det är samma typ av bedömning som vi gör gällande de studenter som vill studera hos oss. Om du läst på informationen innan och valt skolor som du är behörig till och som är på rätt nivå för dig så ska det här inte vara något problem. De fall där studenter inte kommit iväg på utbyten trots nominering har i nästan alla fall berott på att studenten valt fel lärosäte i förhållande till var han eller hon befinner sig i studierna, undervisningsspråk eller total frånvaro av kurser inom det ämne studenten skall läsa. 11 (25)

12 För dig som ska läsa på avancerad nivå under utbytet så kan det vara bra att se till att du verkligen klarat alla dina poäng under de första tre studieåren hos oss. Flera partnerskolor accepterar inga oavslutade kurser utan kräver 180hp, annars nekar de dig plats på utbytet. 12 (25)

13 4. Var hittar jag information om utlandsstudier? För att kunna välja rätt lärosäte att studera vid måste du se till att samla information om vad de olika lärosätena erbjuder och vilka regler som gäller för ditt utbyte. Linnéuniversitetet erbjuder flera möjligheter till informationshämtning. Informationsmöten Allmän information/länderinformation Inför varje ansökningsomgång anordnar International Office allmänna informationspass om utbytesstudier och ansökningsprocessen. Man organiserar även möten för specifika länder och regioner som våra partnerlärosäten befinner sig i. Fakultetsspecifik information Ekonomihögskolan anordnar också informationspass som fokuserar på utbyte för våra studenter. Dessa fungerar som ett komplement till de pass som International Office anordnar. Vi rekommenderar alla våra studenter som överväger att åka på utbyte att delta vid våra informationsmöten. Även studenter som vill genomföra utlandsstudier på egen hand bör närvara eftersom samma regelverk gällande när inom ett program man kan åka och vad man ska läsa gäller oavsett. Övriga informationskällor Utbytesstudenter på plats hos oss Varje år tar Linnéuniversitetet emot över 1000 utbytesstudenter från våra partnerlärosäten. Dessa studenter är en ovärderlig informationskälla när det gäller sina länders utbildningssystem och hemuniversitet samt praktiska frågor om boende, levnadskostnader osv. De kan förmodligen svara på de flesta frågor som rör deras hemuniversitet. För att komma i kontakt med dom bör du kontakta International Office som har kontaktuppgifter till alla. Studentbloggar På lnu.se finns länkar till studenter som är på utbyte och som bloggar om sina utbytesplatser. Gå in och läs dessa för en dag-för-dag information om livet på ett utbyteslärosäte. Utbyteslärosätenas hemsidor Alla utbyteslärosäten har egna hemsidor och där finns den mesta informationen ni behöver. Ibland kan det vara svårt att hitta information men många länkar direkt från förstasidan till information för internationalisering eller internationella studenter. Kom bara ihåg att ni räknas som exchange students, inte som degree seeking students. Använd sökfältet på förstasidan om du tycker att det är svårt att navigera sidorna. 13 (25)

14 Rankinglistor Många studenter brukar vara intresserade av att veta hur våra partneruniversitet placerar sig på olika rankinglistor. Flera av våra partnerskolor är rankade högt i världen men du bör vara medveten om att ranking inte alltid handlar om en utvärdering och bedömning av den verksamhet som du kommer att komma i kontakt med, dvs. grundutbildningen. Ofta är ranking ett mått på hur väl ett lärosäte presterar inom forskning och hur stora resurser som finns för detta. Det är egentligen bara i de fall där masterutbildningarna vid lärosätet rankats som frågan kan vara av intresse för dig. Det finns en rad olika informationskällor gällande ranking och du bör se till att du vet vilka uppgifter som rankingen baserar sig på och därefter avgöra om det är relevant för ditt val eller ej. Istället för ranking kan det vara mer värt för dig som student att titta på något som kallas för ackreditering. Det är en säkerhetsstämpel på utbildning och lärosäte/fakultet som är mer relevant för dig än ranking. De största och viktigaste ackrediteringarna är AACSB och EQUIS men det finns även EPAS på enskilda program. 14 (25)

15 5. Vad händer sen? Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Linnéuniversitetet. Målsättningen med Ekonomihögskolans utbytesverksamhet är att du ska kunna tillgodoräkna dig utlandsstudierna som en del av din utbildning utan att förlora någon tid och behöva skjuta fram din examen. För att kunna säkerställa detta bör du i god tid innan avresan börja planera för dina studier utomlands. Vi vill återigen påpeka att det är ditt ansvar att ta reda på om universitetet ifråga verkligen erbjuder de ämnen som du är intresserad av att/måste läsa, rätt nivå på dessa ämnen, och kurser på ett språk som du klarar. Detta bör du som sagt göra innan du skickar in din ansökan om utlandsstudier eftersom det kan vara svårt att rätta till ett sånt felval i efterhand. Förutom att ta reda på vilka kurser som universitetet erbjuder kan det vara lämpligt att samla allmän information om universitetet och det land som du skall åka till. Även inom Europa finns det vissa universitet som kräver att du som student klär dig på ett visst sätt och en del skolor som är flickskolor även om de antar manliga utbytesstudenter, de som vilar på en religiös grund vilket inte påverkar undervisningen men en del av verksamheten utanför klassrummet. Examinationsreglerna ser även de ofta annorlunda ut och det kan vara bra att förbereda sig på detta. När ska jag söka de kurser jag planerar läsa vid utbyteslärosätet? När du blivit antagen vid ditt utbytesuniversitet (observera att detta inte sker i samband med att du blir nominerad i december) kommer du att få information från IO om ansökningstider för dina kursval. I vissa fall sker detta i samband med att du lämnar in din formella ansökan till det lärosäte du nominerats till. Det finns dock skolor där du inte väljer kurser förrän du är på plats vid terminens början. Du ska alltså inte välja kurser samtidigt som du söker utbytesstudier i november och januari, bara välja lärosäten. Du måste dock veta att de lärosäten du valt faktiskt erbjuder kurser som du måste läsa för din examen. Hur hittar jag information om kursutbud? Inför ansökans deadlines så måste du oftast utgå ifrån det utbud som lärosätet har det här läsåret (dvs. 2014/2015). Det brukar vara en bra indikator på vad som kommer att finnas tillgänglig även nästa år. Det är sällan skolor omorganiserar sitt kursutbud så mycket att den här preliminära bedömningen av utbudet inte stämmer. När du blivit nominerad och ska göra ett faktiskt val som bedöms av oss samt lämnas in till det lärosäte du ska läsa vid så finns olika scenarior. Ibland finns tydlig information tidigt på partnerskolans hemsida eller så får du den via e-post från deras internationella enhet. Vissa lärosäten är dock mycket sena med att fastställa utbudet för kommande läsår. Då får du utgå ifrån föregående års utbud och använda det som en preliminär utgångspunkt. Skulle du behöva göra ett omval på plats på utbytet så meddelar du din internationella koordinator på Ekonomihögskolan och ber om att få kurserna bedömda. 15 (25)

16 Hur väljer jag kurser? Följande regler gäller när du ska välj kurser utomlands inom utbildningsprogrammen i Växjö: Kurserna får inte överlappa någon av de kurser som du har läst tidigare inom ditt program/dina kurser. Om du exempelvis läst grundläggande marknadsföring tidigare bör du inte välja kurser som heter Principles of, eller Basic, Marketing/Introduction to Marketing, under din utlandsvistelse. Språkkurser tillgodoräknas som övriga poäng och skall godkännas av din internationella koordinator (i vissa fall även av program- eller fördjupningsansvarig). Kursbeskrivningar för språkkurser skall därför lämnas in tillsammans med övrigt material. De studenter som enbart vill läsa språk under sin utbytestermin bör kontakta Fakulteten för Konst och Humaniora redan innan ansökan om utlandsstudier är inskickad för att undersöka möjligheterna till detta. Tänk på att det inte alltid är möjligt att läsa enbart icke-ekonomiska ämnen under din utlandsvistelse. Tänk även på att inte välja grundkurser inom språk du har studerat på gymnasiet. Kurser i juridik och rättsvetenskap bör undvikas om de inte handlar om Internationell lag eller EU:s handelsrätt. Internship eller Field study måste godkännas innan utresan. De godkänns sällan om ditt program inte innehåller möjligheter till praktik under den angivna utbytesterminen. Praktiska kurser t ex. sport, teater eller olika typer av handarbete tillgodoräknas ej. Kurser på Freshman-nivå, dvs med kurskod 100/1000, i USA, Kanada och Asien tillgodoräknas bara i särskilda fall eftersom de ofta klassas som att vara i nivå med gymnasiestudier, och därmed inte är akademiska studier, så undvik dessa kurser. Studieplan Innan avresan ska alla studenter lämna in en preliminär studieplan. Det är en planering av vilka kurser du vill och kan läsa under din utbytestermin. Det är således en preliminär lista över vad du kommer att få tillgodoräkna vid hemkomsten om du läser dessa kurser och får minst godkänt på dem. Studieplanen utgör grundhandlingen för tillgodoräkningen av dina studier vid hemkomsten. Du letar själv upp passande kurser genom att använda dig av de informationskällor vi nämnt tidigare i denna handbok. De största fördelarna med att upprätta en studieplan innan avresa är: - att du redan i förväg kan vara säker på att de kurser du har valt kommer att tillgodoräknas vid hemkomsten. - att tillgodoräkningen av dina utlandsbetyg går betydligt snabbare eftersom alla beslut redan är fattade. 16 (25)

17 Förhandsgodkännandemöte för utresande studenter I slutet av varje termin anordnar Ekonomihögskolan ett planeringsmöte för utresande studenter i Växjö, ett så kallat förhandsgodkännandemöte, för de studenter som skall resa utomlands kommande termin. Mötet är obligatoriskt för alla utresande studenter. Studenter som skall resa utomlands på egen hand (freemovers) är självklart också välkomna. Datum för mötet annonseras via affischer, på webben och på vår hemsida. Inbjudan skickas även ut via e-post till den e-post adress du angett i din ansökan till International Office (IO). 17 (25)

18 6. När kan jag läsa utomlands? Denna del av handboken är uppdelad program för program, och visar vilka terminer du kan läsa utomlands samt vilka regler som gäller för utbyte inom respektive utbildningsprogram och termin. Tänk på att du alltid förväntas läsa heltidsstudier under utbytet, alltså studier motsvarande 30hp per termin. Civilekonomprogrammet Du som läser Civilekonomprogrammet gör dina val av utlandsstudier beroende på vilken fördjupning du tänker läsa. År 3 Controller: Om du väljer att läsa Controllerfördjupningen kan du välja att studera termin 5 utomlands. Minst 75 % av dina heltidsstudier skall vara fördjupningskurser, dvs controllerkurser, medan övriga 25% kan vara fördjupningsrelevanta kurser. Bedömningen av huruvida kurserna är fördjupningskurser samt fördjupningsrelevanta görs av fördjupningsansvarig. Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom Accounting Theory eller Intermediate Accounting samt Cost Accounting. Det är inte möjligt att läsa hela tredje året utomlands. Finansiell ekonomi: Om du väljer att läsa vår fördjupning i Finansiell ekonomi kan du välja att studera termin 5 utomlands. Minst 75 % av dina heltidsstudier skall vara fördjupningskurser, dvs kurser inom finansiell ekonomi, medan övriga 25 % skall vara fördjupningsrelevanta kurser. Bedömningen av huruvida kurserna är fördjupningskurser samt fördjupningsrelevanta görs av fördjupningsansvarig. Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom Econometrics och Portfolio Choice Theory. Det är inte möjligt att läsa hela tredje året utomlands. Logistik: Det är generellt sett svårt att kombinera studier utomlands med fördjupningsstudier i logistik under år 3 på grund av bristen på utbyteslärosäten med relevanta logistikkurser. Det finns dock en möjlighet att läsa en termin utomlands om man väljer att läsa vid Fachhochschule Steyr i Österrike. Relevanta kurser på engelska kommer att finnas. Där finns ett samarbete med avdelningen för Logistik på Ekonomihögskolan som gör det möjligt att tillgodoräkna kurserna i Steyr som motsvarande logistikfördjupningen i Växjö. Under utbytesterminen ska 75% av dina heltidsstudier vara fördjupningskurser och 25% får vara fördjupningsrelevanta. Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom strategi. 18 (25)

19 Om du inte är beredd att läsa vid Steyr så rekommenderar vi istället utlandsstudier under höstterminen år fyra då chanserna att hitta relevanta kurser är lite bättre. Management: Om du väljer att läsa vår fördjupning i Management kan du välja att studera termin 5 utomlands. Minst 75 % av dina heltidsstudier skall vara fördjupningskurser, dvs kurser inom management/organisation/ledarskap, medan övriga 25 % skall vara fördjupningsrelevanta kurser. Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom organisationsteori på fördjupningsnivå samt ledarskapsteori. Bedömningen av huruvida kurserna är fördjupningskurser samt fördjupningsrelevanta görs av fördjupningsansvarig. Det är inte möjligt att tillbringa hela det tredje året på utbyte. Nationalekonomi: Om du väljer att läsa vår fördjupning i Nationalekonomi kan du välja att studera termin 5 utomlands. Minst 75 % av dina heltidsstudier skall vara fördjupningskurser medan övriga 25 % skall vara fördjupningsrelevanta kurser. För att du skall uppfylla kraven för en kandidatexamen efter år 3 måste dock 100% av det du läser vara kurser inom ämnet Nationalekonomi. Inom detta ämne kan du dock hitta såväl fördjupnings- som fördjupningsrelevanta kurser (jmf Ekonometri och Ekonomisk politik exempelvis). Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom ekonomisk matematik, Intermediate Micro- och Macroeconomics samt Econometrics. Bedömningen av huruvida kurserna är fördjupningskurser samt fördjupningsrelevanta görs av fördjupningsansvarig. Det är inte möjligt att tillbringa hela det tredje året på utbyte. Redovisning: Om du väljer att läsa vår fördjupning i Redovisning kan du välja att studera termin 5 utomlands. Det kräver dock att du tidigare i utbildningen läst minst 15hp Beskattningsrätt med minst godkänt resultat utanför programmet. Minst 75 % av dina heltidsstudier skall vara fördjupningskurser medan övriga 25 % skall vara fördjupningsrelevanta kurser. Bland fördjupningskurserna måste det finnas kursmoment inom Accounting Theory eller Intermediate Accounting. Bedömningen av huruvida kurserna är fördjupningskurser samt fördjupningsrelevanta görs av fördjupningsansvarig. Det är inte möjligt att tillbringa hela det tredje året på utbyte. År 4 Det finns möjlighet att studera utomlands under termin 7 på Civilekonomprogrammets fördjupningar. Studierna skall dock genomföras inom ramen för fördjupningen samt bedömas och godkännas som studier på avancerad nivå av fördjupningsansvarig. Märk väl att alla kurser på utbytet termin 7 måste vara på avancerad nivå. Du kan alltså inte kombinera dessa med kurser från någon annan nivå. 19 (25)

20 Det är inte möjligt att tillbringa hela det fjärde året på utbyte. År 5+ Double degree Det finns möjlighet att genomföra ett femte år på Civielkonomprogrammet inom ramen för något av våra Double Degree-program. Just detta läsår är det ett år + praktik vid EM Normandie som gäller och fokus är marknadsföring, logistik eller management/international business. Vilka regler som gäller för detta finns i Handboken för double degree som finns som bilaga till den här handboken. Enterprising & Business Development Om du studerar på EBD kan du läsa utomlands under hösten år tre, dvs termin 5. Under hösten år tre behöver du läsa minst 15 högskolepoäng företagsekonomiska ämnen, övriga kurser kan väljas valfritt efter samråd med den internationella koordinatorn. Dina kursval skall godkännas av programansvarig och internationell koordinator. Du som läser EBD har även möjlighet att söka ett kortare utbyte vid Deakin University, Australien vilket innebär att du läser halva terminen hemma i Växjö och den andra halvan läser du två kurser samt gör ditt projektarbete vid ett företag som du själv hittat i Melbourne där Deakin har sitt huvudcampus. Du söker en av dessa platser genom att välja Deakin University som ett alternativ i online-ansökan och markerar det i din akademiska redogörelse. Det är viktigt att du skriver i redogörelsen om du är intresserad av en vanlig utbytestermin vid Deakin eller om det är EBD-utbytet du vill genomföra. (Denna möjlighet har begränsats för det läsår handboken omfattar) Marknadsföringsprogrammet Om du studerar vid MFP så har du tre möjligheter att åka på utbyte. Termin 4 Under termin 4 kan du genomföra ett utbyte någonstans i världen. Denna termin får du läsa maximalt motsvarande 15hp inom företagsekonomi men du kan även välja att inte läsa någon företagsekonomi alls. Du måste dock läsa minst ett kursmoment inom nationalekonomi och/eller rättsvetenskap under utbytet. Under terminen skall du läsa motsvarande totalt 30hp. Termin 5 Under termin 5 kan du genomföra ett utbyte inom ramen för din fördjupning mot marknadsföring. Här krävs att du läser på kandidatnivå och med ett tydligt fokus på en för programmet relevant marknadsföringsinriktning som förgodkänts av din programansvarig. Inom denna termin finns inget utrymme för kursval utöver fördjupningskurserna. Dina kursval skall stämma överens med innehållet i motsvarande kurs som du hade läst hemma i Sverige och det omfattar följande moment: 20 (25)

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016

Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Sida 1 (5) Study Abroad in Asia - (South Korea) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Sydkorea har ett brett kursutbud på engelska. Flera lärosäten i Sydkorea erbjuder kurser på

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16

ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 ANSÖKAN TILL UTLANDSSTUDIER I BIOLOGI HT 15 / VT 16 Behörighet Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr o m

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008

Utlandsstudier. Informationsmöte 24 september 2008 Utlandsstudier Informationsmöte 24 september 2008 International Office LTH Per Warfvinge Vice-rektor för Internationella frågor Christina Grossmann Verksamhetsansvarig Sophia Nilsson Koordinator in- och

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2014/2015 Senast uppdaterad 2014-03-18 INNEHÅLL: Varför studera utomlands?... 3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer... 3 Studera utomlands olika

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

RESEBERÄTTELSE: Valencia

RESEBERÄTTELSE: Valencia RESEBERÄTTELSE: Valencia Jenny Holmberg, Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 spenderade jag i Valencia på Universidad Politecnica de Valencia (UPV), som utbytesstudent från KTH:s Samhällsbyggnadsprogram

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Imperial College London

Imperial College London Imperial College London Reseberättelse av Akash Patel September 2012 - Juni 2013 Vintern 2011 besluter jag att ansöka om studier vid Imperial College London, ett av världens bästa tekniska universitet

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer