Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Läsåret Välkommen du med!

2 Innehåll Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Allmän information Gymnasial utbildning Studieverkstaden/Bibliotek Grundläggande utbildning Studie- och yrkesvägledning Svenska för invandrare Särskild vuxenutbildning Yrkeshögskolan i Eslöv Foto: Framsida Roger Strömberg Övriga fotografer: Adam Bankhead, Camilla Saxell, Malin Landgren. Kreativ idé och layout: Camilla Saxell, Vibeke Ebbesson. Tryck: Holmbergs

3 Läs på Vuxenutbildningen i Eslöv! Behöver du ett slutbetyg eller gymnasieexamen? Har du en avbruten grundskole- eller gymnasieutbildning? Söker du nya möjligheter i arbetslivet? Hos oss på Vuxenutbildningen i Eslöv kan du förbereda dig inför studier på universitet och högskola, läsa grundläggande kurser eller skaffa dig nya möjligheter i arbetslivet genom till exempel en yrkeshögskoleutbildning. Vi har ett brett utbud av kurser från grundskola till eftergymnasial utbildning. Genom stöd och handledning av engagerad och professionell personal har du alla möjligheter att lyckas med dina studier. Välkommen till oss! Rektor Vuxenutbildningen i Eslöv

4 Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv rymmer flera olika studieformer: grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare och särskild vuxenutbildning. Sedan hösten 2010 finns även Yrkeshögskolan i samma hus. Vi bedriver också uppdragsutbildningar och genomför tentor för högskola och universitet. Varje år läser fler än 500 elever vid Vuxenutbildningen. Tillsammans med Yrkeshögskolan är vi fler än 800 studerande. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden undervisning som läses enligt ett fast schema. Halvdistans. Kurserna har flexibel kurstid och är individuellt anpassade med ett fåtal obligatoriska lektionspass och möten. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Viss studievana krävs. Distanskurser. Kurserna har obligatoriska möten och prövningar kan förekomma. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Studievana är en förutsättning. Inträdeskrav Du är behörig att studera på Komvux det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Du ansöker om plats i din hemkommun. Studieplanering Studie och yrkesvägledarna svarar på frågor om utbildningsvägar och hjälper till med studieplanering. Mer information hittar du under rubriken Studieoch yrkesvägledning. Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordning. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Har du redan betyg i kursen hänvisar vi till prövning. 4 Vuxenutbildningen i Eslöv

5 5

6 Allmän information Att läsa vid Vuxenutbildningen Att läsa vid Vuxenutbildningen förutsätter aktivt deltagande och närvaro, samt att du har all materiel som behövs för respektive kurs. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren och andra kursdeltagare görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyg utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Betyg sammanställs i samlat betygsdokument. Efter fullständig utbildning på grund- eller gymnasial nivå får du ett slutbetyg alternativt gymnasieexamen. Vid betyget F kan man beviljas att gå om kursen om särskilda skäl talar för detta, t ex långvarig sjukdom. I övrigt hänvisas till prövning. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att du kan påbörja och avsluta kursen efter dina önskemål. Varje kursstart prövas efter individuella förutsättningar. Elevråd och inflytande Som elev vid Vuxenutbildningen ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Vuxenutbildningen eller i andra studiefrågor är ett elevråd rätt forum. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Studiestöd Som stöd finns lärare och specialpedagoger som hjälper dig om du fastnat med dina studier. I hela huset finns trådlöst nätverk öppet för elever. Särskilda studieplatser och grupprum finns tillgängliga för elever. Studieverkstaden är dessutom öppen för alla. Du har även möjlighet att ändra din individuella studieplan om du behöver mer tid för dina studier än vad som planerats från början. Tala med studie- och yrkesvägledarna. Nya ämnesplaner, kursplaner och betygsskala Från och med den 1/ gäller nya ämnesplaner, kursplaner och ny betygsskala inom Vuxenutbildningen. Mer information om Vux 2012 finns på Skolverkets hemsida 6 Vuxenutbildningen i Eslöv

7 Läsårstider: Komvux och Särvux 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag 28 oktober -- 1 november, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, studiedag februari, sportlov 17 mars, studiedag april, påsklov maj, helgdag och klämdag 29 maj maj, helgdag och klämdag 6 juni, helgdag Med reservation för ändringar. Prövning Du kan med viss handledning läsa kursen och genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig. Du ansöker om prövning på blankett som lämnas till expeditionen, Vuxenutbildningen. Blanketten finner du på vår hemsida. Prövning kostar 500 kronor. Har du betyget Icke godkänt eller F är prövningen kostnadsfri. Ansökan för prövning skall vara expeditionen tillhanda: 20 augusti för prövning höstterminen och 20 januari för prövning vårterminen. Validering Du kan få tidigare utbildningar eller yrkeskunnande prövade och validerade. Kontakta studie- och yrkesvägledning för mer information. Frånvaro och ledighet Frånvaro för sjukdom och vård av barn meddelas expeditionen. Vid hög frånvaro kan din studieplats strykas och dina studiemedel påverkas. Läs mer om regler kring frånvaro och aktiva studier på: se/vuxenutbildningen Ledighet beviljas av rektor om särskilda skäl finns. Studiemedel Studiemedel kan du söka fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån och i så fall hur stor del. Du kan få studiemedel på 100, 75 eller 50%. Gör ansökan på För mer information kontakta CSN. Vuxenutbildningen i Eslöv 7

8 Gymnasial utbildning Gymnasial utbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg. Slutbetyg eller gymnasieexamen Ett slutbetyg måste innehålla 2350 poäng. Kurserna Idrott och Estetisk verksamhet får inte ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för gymnasiala kurser. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på: Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller för studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden Halvdistans Distans Läs mer på sidan 4. Datapool, mattepool och svenskpool Vissa kurser erbjuds endast läsas flexibelt i datapool, mattepool eller svenskpool. Poolen är schemalagda positioner där du läser dina kurser flexibelt. Du kan maximalt läsa 200 poäng åt gången i datapoolen och 100 poäng i de andra. Lärlingsutbildning Vuxenutbildningen i Eslöv bedriver lärlingsutbildning inom fastighetsteknik/service. Utbildningen skräddarsys efter individen och omfattar minst 400 gymnasiepoäng. Den genomförs i samarbete med arbetsplatsen och skolan. Är du intresserad så kontakta Lennart Henriksson på telefon Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 8 Vuxenutbildningen i Eslöv

9 Matematik/ Naturvetenskap Matematik 1b, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Matematik 1c, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik. Matematik 2b, 100p Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 2c, 100p Kursen bygger på Matematik 1c och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 3c, 100p Kursen bygger på matematik 2a eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner och integraler. Matematik 4, 100p Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer. Matematik 5, 100p Kursen bygger på matematik 4 och ger fördjupade kunskaper inom differentialekvationer samt kunskaper inom diskret matematik. Naturkunskap 1b, 100p Kursen utmärks framför allt av frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 2, 100p Detta är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi och funktion samt evolutionsteorin och livets utveckling. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Vuxenutbildningen i Eslöv 9

10 Media/Data Administration 1, 100p Kursen ger kunskaper om administrativa arbetsrutiner, till exempel diareföring, arkivering och postrutiner. Här behandlas även funktioner såsom ekonomi och handelsdokument. ECDL - Europeiska datakörkortet, 200p Kursen är en global standard godkänd av experter från hela världen. Den ger dig ett ECDL-certifikat inom bl. a ordbehandling, kalkyl, presentation och E-post. Certifikatet fås mot en avgift. För mer information se Information och kommunikation 1, 100p Kursen ger kunskaper i program för text- och bilbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skriftliga presentatiner samt informationsökning och sociala medier. Information och kommunikation 2, 100p Kursens behandlar bl.a. sociala medier, forum för kommunikation, text, bild och ljud samt konstruktion och utformning av en enkel webbplats med text och design. Näthandel 1, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduktion. Näthandel 2, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik. I kursen ingår även kunskaper om programvaror och annan utrustning för webbproduktion, bildbehandling och layout. Kursen behandlar även planering, utformning, start och drift av en nätbutik. 10 Vuxenutbildningen i Eslöv

11 Samhällsvetenskap/ Humaniora Filosofi 1, 50p Kursen behandlar grundläggande teorier om vår existens samt jämför olika forskningsmetoder inom vetenskapsteorin. Vi behandlar också etiska teorier om vad som är rätt och orätt, teorier om språkets funktion och mening, samt genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Geografi 1, 100p Kursen ger kunskaper inom olika teman som jordens uppbyggnad, kartan, befolkningsfrågan, klimatet, vattnet, energi och näringsliv. Kursen avslutas med ett studiebesök i närsamhället. Historia 1b, 100p Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysningstiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik. Historia 2a, 100 p Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst Historia A kan läsa Historia 2a som fortsättningskurs. Kursen tar upp tematiska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmaterial för behandling av historiska frågeställningar samt hur historia används inom olika kulturformer. Psykologi 1, 50p Kursen ger baskunskaper inom ämnet psykologi. Du får läsa om utveckling, kriser, behov, inlärning och socialpsykologiska processer. Vi diskuterar mycket i avsikt att bättre förstå vårt eget och andras beteenden och socialpsykologiska processer. Psykologi 2b, 50p Kursen ger fördjupade kunskaper om olika psykologiska teorier som t.ex. psykoanalytisk, behavioristisk, existensiell, kognitiv och humanistisk teori. Kursen är upplagd i ett antal föreläsningar och därefter en tentamen. Du får fördjupa dig inom ett ämnesområde i en avslutande uppsats. Religionskunskap 1, 50p I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor. Religionskunskap 2, 50p I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privat-religiositet och religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om till exempel biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik. Privatjuridik, 100p Kursen ger baskunskaper om rättssystemet och olika juridiska sakområden. Du får läsa om dina rättigheter och skyldigheter som boende, konsument och arbetstagare. Vardagliga juridiska problem diskuteras. Samhällskunskap 1b, 100p Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 2a 100p Denna kurs tar upp samhällsvetenskapliga metoder och modeller. Kursen utgår från kunskaper från tidigare kurser. Ett självständigt arbetssätt tillämpas. Turism Besöksnäringen, 100p Kursen ger baskunskaper inom ämnet Turism. Du får läsa om turistbranschens olika beståndsdelar, dess historia och framtida möjligheter, om olika turistmål och begreppet service. Mycket av undervisningen sker i form av gruppdiskussioner. Vuxenutbildningen i Eslöv 11

12 Språk Engelska 5, 100p Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer. Engelska 6, 100p Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras. Engelska 7, 100p I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap. Svenska 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Svenska 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Svenska 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av den vetenskapliga texttypen, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, texter av vetenskaplig karaktär, det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden och språkförändring. Svenska som andraspråk 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citatoch referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Gymnasiearbete Gymnasiearbete, 100p Gymnasiearbetet är ett fördjupningsarbete som ska riktas mot de valda studierna. Målet är att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde eller för högskolestudier. I gymnasiearbetet ska eleven planera, genomföra, redovisa och utvärdera sin uppgift. 12 Vuxenutbildningen i Eslöv

13 Studieverkstaden/Bibliotek Studieverkstaden I studieverkstaden finns lärare som kan ge stöd och hjälp i olika kurser. I studieverkstaden finner du även våra specialpedagoger. Här kan du få hjälp med bland annat: Studieteknik Stöd i pågående kurser Skriftliga uppgifter Källkritik och informationssökning Språkträning Stöd i distansutbildningar Välkommen till Eslövs stadsbibliotek! Som studerande på Vuxenutbildningen hänvisar vi dig till Eslövs stadsbibliotek på Norregatan 9 mitt i Eslöv. Hit kan du gå för att få hjälp med litteratur och informationssökning, tillgång till mediasamlingar, studieplatser och mycket mer. Har du kört fast i en skoluppgift boka en bibliotekarie! Under en timme kan du få egen vägledning i informationssökning. Bibliotekets öppettider och mer information hittar du på Studieverkstadens öppettider och aktuell information hittar du på Vuxenutbildningen i Eslöv 13

14 Grundläggande utbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Du väljer själv de ämnen du behöver. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andraspråk. På vilken nivå ska du studera? Vid terminsstart utförs test i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Du börjar på en nivå som är anpassad efter dina förkunskaper. Du har även möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med Sfi och gymnasiala kurser. Hur lång är utbildningen? Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på. Vart vänder du dig om du vill studera? Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att planera dina studier. Slutbetyg I ett slutbetyg från grundläggande nivå ska kurserna svenska, matematik, samhällskunskap och engelska ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för kurser på grundläggande nivå. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på hemsidan. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering. Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar och/eller efter genomgången orienteringskurs. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 14 Vuxenutbildningen i Eslöv

15 Matematik Matematik Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik. Den omfattar de fyra räknesätten, procent, bråkräkning och geometri. Du lär dig matematikens språk, uttrycksformer och begrepp och du får möjligheter att använda dig av dem. Samhällsvetenskap /Humaniora Geografi Kursen ger kunskaper om olika teman. Vi tar upp regionen där vi bor, Sverige, Västeuropa, folk och kulturer i olika länder, klimatet och hur man försörjer sig på olika platser i världen. Hem- och konsumentkunskap Kursen ger baskunskaper om vilka rättigheter du har som konsument och vad som är viktigt att känna till om privatekonomi. Under kursen diskuterar vi frågor om miljö, hållbar utveckling och vad som är ett bra liv. Historia Kursen tar upp de olika stadierna i västerlandets historia. Huvuddelen av kursen behandlar de senaste årtiondenas historia som en bakgrund till dagens värld. Religionskunskap Kursen ger kunskaper om kristendomens och de andra stora världsreligionernas tro och livsuppfattning. Vidare reflekteras över livsfrågor, etik och karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter från olika religioner och tider. Samhällskunskap Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Vuxenutbildningen i Eslöv 15

16 Språk Engelska Kursen ger dig färdigheter i engelska från grunden. Läs- och hörförståelse övas. Man går igenom grammatiska regler. Ytterligare moment är skrivövning, uttalsträning, konversation samt ordinlärning. Målet är att uppnå kunskaper motsvarande årskurs 9. Svenska Genom kursen får du arbeta med olika delar av språket och utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får öva och repetera sådant som läsning och skrivning av olika sorters texter, stavning, ordkunskap och grammatik. Genom kursen får du möjlighet att tro på din egen förmåga i svenska. Svenska som andraspråk Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får tala, läsa, lyssna och skriva. Läsning av olika slags texter, träning av grammatik och ordkunskap ingår. Du får också insyn i samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i Sverige. 16 Vuxenutbildningen i Eslöv

17 Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledningen erbjuder hjälp med: Ansökan till utbildningar Individuell studieplan Studieekonomi Studievägledning Ansökan till universitet och högskola och Yrkeshögskolan Öppettider: Måndag: 10-12, Tisdag: 9-12, Onsdag: 9-12 Torsdag: 9-12, Fredag: 9-12 Övrig tid samt tisdagskvällar enligt överenskommelse. Telefontid Mån - fre: övrig tid svaras det i mån av tid. Telefon: E-post: Vuxenutbildningen i Eslöv 17

18 Utbildning i svenska för invandrare Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om den svenska kulturen. Sfi-undervisningen är kostnadsfri. Du kan inte få studiestöd från CSN. Sfi finns på tre spår: Vilket spår du ska gå beror på din tidigare utbildning. AB-nivå börjar du på om du inte har gått i skola eller om du har kort utbildning. BC-nivå startar du på om du har lite längre utbildning. CD-nivå startar du på om du har lång tidigare utbildning. Du kan få betyg på alla nivåerna. D är slutnivå. Vem får läsa Sfi? Du får läsa från och med hösten det år du fyller 16. Du måste vara folkbokförd i Eslövs kommun och du måste sakna grundläggande kunskaper i svenska. Vi har successiv kursstart Successiv kursstart betyder att man sällan behöver vänta mer än fyra veckor på kursstart i introduktionsklassen. Dagtid eller kvällstid? På dagtid kan schemat variera mellan både förmiddagar och eftermiddagar. Du får schema när det är bestämt vilken grupp du ska gå i. Du kan även läsa Sfi på kvällstid. Hur anmäler man sig till Sfi? Ring eller och boka tid för inskrivning. Vid inskrivningen träffar du en Sfisamordnare och ni bestämmer tillsammans när du ska börja studera. Yrkessvenska - kombinera praktik och teori Du kan kombinera Sfi-studierna med arbete, praktik, språkpraktik eller yrkessvenska. Under tiden du studerar kan du också få hjälp med att skriva meritförteckning och CV. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 18 Vuxenutbildningen i Eslöv

19 Läsårstider: Utbildning i svenska för invandrare 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag oktober, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, lärarnas kompetensutveckling 21 februari, lov 17 mars, lärarnas kompetensutveckling 17 april, lov maj, helgdag & klämdag 29 maj maj, helgdag & klämdag 6 juni, helgdag juni, lärarnas kompetensutveckling Med reservation för ändringar. Vuxenutbildningen i Eslöv 19

20 Särskild vuxenutbildning Särskild vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Vi erbjuder vuxna funktionshindrade möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få på de 4-åriga programmen. Vem får läsa hos oss? Du får läsa inom särskild vuxenutbildning om du är 20 år eller äldre. Det är aldrig för sent att lära dig något nytt eller friska upp de kunskaper du fått under din tidigare skolgång. Hur läser du? Du får utbildning i din egen takt, i en liten grupp och i en trygg miljö. Här kan du kombinera studier med arbete. Vilken nivå läser du på? Vi erbjuder undervisningsnivå som finns inom träningsskolan, grundsärskolan och på gymnasiesärskolan. Du och din lärare gör tillsammans en studieplan och du kan börja på den nivå där du befinner dig. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyget utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Om du inte kan slutföra en kurs finns möjlighet att få ett skriftligt intyg på de moment som slutförts. Elevråd och inflytande Som studerande vid Särskild vuxenutbildning ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Särskild vuxenutbildning eller i andra studiefrågor kan elevråd bildas. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Hur ansöker du till Särskild vuxenutbildning? Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökan skall vara inlämnad senast: 31 maj. Antagningsbeskedet skickas hem senast 24 juni Kontakta biträdande rektor Ulla Djupenström eller studie- och yrkesvägledare Anneli Densfelt för mer information. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 20 Vuxenutbildningen i Eslöv

21 Kurser på träningsskolenivå Språk och kommunikation Kurskod: SGRSPR7 För dig som vill lära dig om olika sätt att kommunicera och hur man samspelar med varandra bättre. Individ och samhälle Kurskod: SGRIND7 För dig som vill lära dig om samhället och hur man kan göra för att klara situationer i vardagslivet. Natur och Miljö Kurskod: SGRNAT7 För dig som vill lära dig om natur, djur, människokroppen och den miljö vi tillsammans lever i. Kurser på grundsärskolenivå Svenska Kurskod: SGRSVE7 En kurs för dig som vill lära dig om svenska språket och utveckla ditt läsande och skrivande. Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 En kurs för dig som vill lära dig svenska och som har ett annat modersmål. Matematik Kurskod: SGRMAT7 För dig som vill lära dig att räkna i vardagen. Engelska Kurskod: SGRENG7 För dig som vill lära dig förstå och kommunicera på engelska. Vuxenutbildningen i Eslöv 21

22 Samhällskunskap Kurskod: SGRSAM7 En kurs för dig som vill lära dig om demokrati och om hur samhället fungerar. Historia Kurskod: SGRHIS7 En kurs för dig som vill lära dig om viktiga händelser och personer i vår historia. Religionskunskap Kurskod: SGRREL7 En kurs för dig som vill lära dig om olika religioner och olika sätt att se på livet. Geografi Kurskod: SGRGEO7 En kurs för dig som lära dig om jorden och dess olika länder. Teknik Kurskod: SGRTEK7 En kurs för dig som lära dig om teknik i vardagen. Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 En kurs för dig som vill lära dig om din bostad, mat och pengar. Kurser på gymnasiesärnivå Svenska Kurs 1-2 En kurs för dig som kan läsa och skriva och som vill lära dig mera om det svenska språket och litteratur. Svenska som andraspråk Kurs 1-3 En kurs för dig som har ett annat modersmål och som kan läsa och skriva. I denna kurs lär du dig mer om det svenska språket och litteratur. Engelska Kurs 1-3 En kurs för dig som kan engelska och som vill lära dig mera om det engelska språket och om engelsktalande länder. Matematik Kurs 1-3 En kurs för dig som kan räkna och som vill lära dig mera om hur du kan använda matematiken i vardagsoch yrkeslivet. 22 Vuxenutbildningen i Eslöv

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Innehåll Innehåll 3 Innehåll Komvux Malmö Pauli... 7 Information... 7 Receptionen... 7 Studie- och yrkesvägledning...

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer