Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Läsåret Välkommen du med!

2 Innehåll Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Allmän information Gymnasial utbildning Studieverkstaden/Bibliotek Grundläggande utbildning Studie- och yrkesvägledning Svenska för invandrare Särskild vuxenutbildning Yrkeshögskolan i Eslöv Foto: Framsida Roger Strömberg Övriga fotografer: Adam Bankhead, Camilla Saxell, Malin Landgren. Kreativ idé och layout: Camilla Saxell, Vibeke Ebbesson. Tryck: Holmbergs

3 Läs på Vuxenutbildningen i Eslöv! Behöver du ett slutbetyg eller gymnasieexamen? Har du en avbruten grundskole- eller gymnasieutbildning? Söker du nya möjligheter i arbetslivet? Hos oss på Vuxenutbildningen i Eslöv kan du förbereda dig inför studier på universitet och högskola, läsa grundläggande kurser eller skaffa dig nya möjligheter i arbetslivet genom till exempel en yrkeshögskoleutbildning. Vi har ett brett utbud av kurser från grundskola till eftergymnasial utbildning. Genom stöd och handledning av engagerad och professionell personal har du alla möjligheter att lyckas med dina studier. Välkommen till oss! Rektor Vuxenutbildningen i Eslöv

4 Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv rymmer flera olika studieformer: grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare och särskild vuxenutbildning. Sedan hösten 2010 finns även Yrkeshögskolan i samma hus. Vi bedriver också uppdragsutbildningar och genomför tentor för högskola och universitet. Varje år läser fler än 500 elever vid Vuxenutbildningen. Tillsammans med Yrkeshögskolan är vi fler än 800 studerande. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden undervisning som läses enligt ett fast schema. Halvdistans. Kurserna har flexibel kurstid och är individuellt anpassade med ett fåtal obligatoriska lektionspass och möten. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Viss studievana krävs. Distanskurser. Kurserna har obligatoriska möten och prövningar kan förekomma. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Studievana är en förutsättning. Inträdeskrav Du är behörig att studera på Komvux det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Du ansöker om plats i din hemkommun. Studieplanering Studie och yrkesvägledarna svarar på frågor om utbildningsvägar och hjälper till med studieplanering. Mer information hittar du under rubriken Studieoch yrkesvägledning. Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordning. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Har du redan betyg i kursen hänvisar vi till prövning. 4 Vuxenutbildningen i Eslöv

5 5

6 Allmän information Att läsa vid Vuxenutbildningen Att läsa vid Vuxenutbildningen förutsätter aktivt deltagande och närvaro, samt att du har all materiel som behövs för respektive kurs. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren och andra kursdeltagare görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyg utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Betyg sammanställs i samlat betygsdokument. Efter fullständig utbildning på grund- eller gymnasial nivå får du ett slutbetyg alternativt gymnasieexamen. Vid betyget F kan man beviljas att gå om kursen om särskilda skäl talar för detta, t ex långvarig sjukdom. I övrigt hänvisas till prövning. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att du kan påbörja och avsluta kursen efter dina önskemål. Varje kursstart prövas efter individuella förutsättningar. Elevråd och inflytande Som elev vid Vuxenutbildningen ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Vuxenutbildningen eller i andra studiefrågor är ett elevråd rätt forum. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Studiestöd Som stöd finns lärare och specialpedagoger som hjälper dig om du fastnat med dina studier. I hela huset finns trådlöst nätverk öppet för elever. Särskilda studieplatser och grupprum finns tillgängliga för elever. Studieverkstaden är dessutom öppen för alla. Du har även möjlighet att ändra din individuella studieplan om du behöver mer tid för dina studier än vad som planerats från början. Tala med studie- och yrkesvägledarna. Nya ämnesplaner, kursplaner och betygsskala Från och med den 1/ gäller nya ämnesplaner, kursplaner och ny betygsskala inom Vuxenutbildningen. Mer information om Vux 2012 finns på Skolverkets hemsida 6 Vuxenutbildningen i Eslöv

7 Läsårstider: Komvux och Särvux 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag 28 oktober -- 1 november, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, studiedag februari, sportlov 17 mars, studiedag april, påsklov maj, helgdag och klämdag 29 maj maj, helgdag och klämdag 6 juni, helgdag Med reservation för ändringar. Prövning Du kan med viss handledning läsa kursen och genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig. Du ansöker om prövning på blankett som lämnas till expeditionen, Vuxenutbildningen. Blanketten finner du på vår hemsida. Prövning kostar 500 kronor. Har du betyget Icke godkänt eller F är prövningen kostnadsfri. Ansökan för prövning skall vara expeditionen tillhanda: 20 augusti för prövning höstterminen och 20 januari för prövning vårterminen. Validering Du kan få tidigare utbildningar eller yrkeskunnande prövade och validerade. Kontakta studie- och yrkesvägledning för mer information. Frånvaro och ledighet Frånvaro för sjukdom och vård av barn meddelas expeditionen. Vid hög frånvaro kan din studieplats strykas och dina studiemedel påverkas. Läs mer om regler kring frånvaro och aktiva studier på: se/vuxenutbildningen Ledighet beviljas av rektor om särskilda skäl finns. Studiemedel Studiemedel kan du söka fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån och i så fall hur stor del. Du kan få studiemedel på 100, 75 eller 50%. Gör ansökan på För mer information kontakta CSN. Vuxenutbildningen i Eslöv 7

8 Gymnasial utbildning Gymnasial utbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg. Slutbetyg eller gymnasieexamen Ett slutbetyg måste innehålla 2350 poäng. Kurserna Idrott och Estetisk verksamhet får inte ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för gymnasiala kurser. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på: Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller för studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden Halvdistans Distans Läs mer på sidan 4. Datapool, mattepool och svenskpool Vissa kurser erbjuds endast läsas flexibelt i datapool, mattepool eller svenskpool. Poolen är schemalagda positioner där du läser dina kurser flexibelt. Du kan maximalt läsa 200 poäng åt gången i datapoolen och 100 poäng i de andra. Lärlingsutbildning Vuxenutbildningen i Eslöv bedriver lärlingsutbildning inom fastighetsteknik/service. Utbildningen skräddarsys efter individen och omfattar minst 400 gymnasiepoäng. Den genomförs i samarbete med arbetsplatsen och skolan. Är du intresserad så kontakta Lennart Henriksson på telefon Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 8 Vuxenutbildningen i Eslöv

9 Matematik/ Naturvetenskap Matematik 1b, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Matematik 1c, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik. Matematik 2b, 100p Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 2c, 100p Kursen bygger på Matematik 1c och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 3c, 100p Kursen bygger på matematik 2a eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner och integraler. Matematik 4, 100p Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer. Matematik 5, 100p Kursen bygger på matematik 4 och ger fördjupade kunskaper inom differentialekvationer samt kunskaper inom diskret matematik. Naturkunskap 1b, 100p Kursen utmärks framför allt av frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 2, 100p Detta är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi och funktion samt evolutionsteorin och livets utveckling. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Vuxenutbildningen i Eslöv 9

10 Media/Data Administration 1, 100p Kursen ger kunskaper om administrativa arbetsrutiner, till exempel diareföring, arkivering och postrutiner. Här behandlas även funktioner såsom ekonomi och handelsdokument. ECDL - Europeiska datakörkortet, 200p Kursen är en global standard godkänd av experter från hela världen. Den ger dig ett ECDL-certifikat inom bl. a ordbehandling, kalkyl, presentation och E-post. Certifikatet fås mot en avgift. För mer information se Information och kommunikation 1, 100p Kursen ger kunskaper i program för text- och bilbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skriftliga presentatiner samt informationsökning och sociala medier. Information och kommunikation 2, 100p Kursens behandlar bl.a. sociala medier, forum för kommunikation, text, bild och ljud samt konstruktion och utformning av en enkel webbplats med text och design. Näthandel 1, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduktion. Näthandel 2, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik. I kursen ingår även kunskaper om programvaror och annan utrustning för webbproduktion, bildbehandling och layout. Kursen behandlar även planering, utformning, start och drift av en nätbutik. 10 Vuxenutbildningen i Eslöv

11 Samhällsvetenskap/ Humaniora Filosofi 1, 50p Kursen behandlar grundläggande teorier om vår existens samt jämför olika forskningsmetoder inom vetenskapsteorin. Vi behandlar också etiska teorier om vad som är rätt och orätt, teorier om språkets funktion och mening, samt genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Geografi 1, 100p Kursen ger kunskaper inom olika teman som jordens uppbyggnad, kartan, befolkningsfrågan, klimatet, vattnet, energi och näringsliv. Kursen avslutas med ett studiebesök i närsamhället. Historia 1b, 100p Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysningstiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik. Historia 2a, 100 p Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst Historia A kan läsa Historia 2a som fortsättningskurs. Kursen tar upp tematiska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmaterial för behandling av historiska frågeställningar samt hur historia används inom olika kulturformer. Psykologi 1, 50p Kursen ger baskunskaper inom ämnet psykologi. Du får läsa om utveckling, kriser, behov, inlärning och socialpsykologiska processer. Vi diskuterar mycket i avsikt att bättre förstå vårt eget och andras beteenden och socialpsykologiska processer. Psykologi 2b, 50p Kursen ger fördjupade kunskaper om olika psykologiska teorier som t.ex. psykoanalytisk, behavioristisk, existensiell, kognitiv och humanistisk teori. Kursen är upplagd i ett antal föreläsningar och därefter en tentamen. Du får fördjupa dig inom ett ämnesområde i en avslutande uppsats. Religionskunskap 1, 50p I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor. Religionskunskap 2, 50p I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privat-religiositet och religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om till exempel biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik. Privatjuridik, 100p Kursen ger baskunskaper om rättssystemet och olika juridiska sakområden. Du får läsa om dina rättigheter och skyldigheter som boende, konsument och arbetstagare. Vardagliga juridiska problem diskuteras. Samhällskunskap 1b, 100p Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 2a 100p Denna kurs tar upp samhällsvetenskapliga metoder och modeller. Kursen utgår från kunskaper från tidigare kurser. Ett självständigt arbetssätt tillämpas. Turism Besöksnäringen, 100p Kursen ger baskunskaper inom ämnet Turism. Du får läsa om turistbranschens olika beståndsdelar, dess historia och framtida möjligheter, om olika turistmål och begreppet service. Mycket av undervisningen sker i form av gruppdiskussioner. Vuxenutbildningen i Eslöv 11

12 Språk Engelska 5, 100p Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer. Engelska 6, 100p Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras. Engelska 7, 100p I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap. Svenska 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Svenska 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Svenska 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av den vetenskapliga texttypen, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, texter av vetenskaplig karaktär, det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden och språkförändring. Svenska som andraspråk 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citatoch referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Gymnasiearbete Gymnasiearbete, 100p Gymnasiearbetet är ett fördjupningsarbete som ska riktas mot de valda studierna. Målet är att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde eller för högskolestudier. I gymnasiearbetet ska eleven planera, genomföra, redovisa och utvärdera sin uppgift. 12 Vuxenutbildningen i Eslöv

13 Studieverkstaden/Bibliotek Studieverkstaden I studieverkstaden finns lärare som kan ge stöd och hjälp i olika kurser. I studieverkstaden finner du även våra specialpedagoger. Här kan du få hjälp med bland annat: Studieteknik Stöd i pågående kurser Skriftliga uppgifter Källkritik och informationssökning Språkträning Stöd i distansutbildningar Välkommen till Eslövs stadsbibliotek! Som studerande på Vuxenutbildningen hänvisar vi dig till Eslövs stadsbibliotek på Norregatan 9 mitt i Eslöv. Hit kan du gå för att få hjälp med litteratur och informationssökning, tillgång till mediasamlingar, studieplatser och mycket mer. Har du kört fast i en skoluppgift boka en bibliotekarie! Under en timme kan du få egen vägledning i informationssökning. Bibliotekets öppettider och mer information hittar du på Studieverkstadens öppettider och aktuell information hittar du på Vuxenutbildningen i Eslöv 13

14 Grundläggande utbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Du väljer själv de ämnen du behöver. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andraspråk. På vilken nivå ska du studera? Vid terminsstart utförs test i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Du börjar på en nivå som är anpassad efter dina förkunskaper. Du har även möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med Sfi och gymnasiala kurser. Hur lång är utbildningen? Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på. Vart vänder du dig om du vill studera? Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att planera dina studier. Slutbetyg I ett slutbetyg från grundläggande nivå ska kurserna svenska, matematik, samhällskunskap och engelska ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för kurser på grundläggande nivå. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på hemsidan. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering. Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar och/eller efter genomgången orienteringskurs. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 14 Vuxenutbildningen i Eslöv

15 Matematik Matematik Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik. Den omfattar de fyra räknesätten, procent, bråkräkning och geometri. Du lär dig matematikens språk, uttrycksformer och begrepp och du får möjligheter att använda dig av dem. Samhällsvetenskap /Humaniora Geografi Kursen ger kunskaper om olika teman. Vi tar upp regionen där vi bor, Sverige, Västeuropa, folk och kulturer i olika länder, klimatet och hur man försörjer sig på olika platser i världen. Hem- och konsumentkunskap Kursen ger baskunskaper om vilka rättigheter du har som konsument och vad som är viktigt att känna till om privatekonomi. Under kursen diskuterar vi frågor om miljö, hållbar utveckling och vad som är ett bra liv. Historia Kursen tar upp de olika stadierna i västerlandets historia. Huvuddelen av kursen behandlar de senaste årtiondenas historia som en bakgrund till dagens värld. Religionskunskap Kursen ger kunskaper om kristendomens och de andra stora världsreligionernas tro och livsuppfattning. Vidare reflekteras över livsfrågor, etik och karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter från olika religioner och tider. Samhällskunskap Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Vuxenutbildningen i Eslöv 15

16 Språk Engelska Kursen ger dig färdigheter i engelska från grunden. Läs- och hörförståelse övas. Man går igenom grammatiska regler. Ytterligare moment är skrivövning, uttalsträning, konversation samt ordinlärning. Målet är att uppnå kunskaper motsvarande årskurs 9. Svenska Genom kursen får du arbeta med olika delar av språket och utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får öva och repetera sådant som läsning och skrivning av olika sorters texter, stavning, ordkunskap och grammatik. Genom kursen får du möjlighet att tro på din egen förmåga i svenska. Svenska som andraspråk Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får tala, läsa, lyssna och skriva. Läsning av olika slags texter, träning av grammatik och ordkunskap ingår. Du får också insyn i samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i Sverige. 16 Vuxenutbildningen i Eslöv

17 Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledningen erbjuder hjälp med: Ansökan till utbildningar Individuell studieplan Studieekonomi Studievägledning Ansökan till universitet och högskola och Yrkeshögskolan Öppettider: Måndag: 10-12, Tisdag: 9-12, Onsdag: 9-12 Torsdag: 9-12, Fredag: 9-12 Övrig tid samt tisdagskvällar enligt överenskommelse. Telefontid Mån - fre: övrig tid svaras det i mån av tid. Telefon: E-post: Vuxenutbildningen i Eslöv 17

18 Utbildning i svenska för invandrare Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om den svenska kulturen. Sfi-undervisningen är kostnadsfri. Du kan inte få studiestöd från CSN. Sfi finns på tre spår: Vilket spår du ska gå beror på din tidigare utbildning. AB-nivå börjar du på om du inte har gått i skola eller om du har kort utbildning. BC-nivå startar du på om du har lite längre utbildning. CD-nivå startar du på om du har lång tidigare utbildning. Du kan få betyg på alla nivåerna. D är slutnivå. Vem får läsa Sfi? Du får läsa från och med hösten det år du fyller 16. Du måste vara folkbokförd i Eslövs kommun och du måste sakna grundläggande kunskaper i svenska. Vi har successiv kursstart Successiv kursstart betyder att man sällan behöver vänta mer än fyra veckor på kursstart i introduktionsklassen. Dagtid eller kvällstid? På dagtid kan schemat variera mellan både förmiddagar och eftermiddagar. Du får schema när det är bestämt vilken grupp du ska gå i. Du kan även läsa Sfi på kvällstid. Hur anmäler man sig till Sfi? Ring eller och boka tid för inskrivning. Vid inskrivningen träffar du en Sfisamordnare och ni bestämmer tillsammans när du ska börja studera. Yrkessvenska - kombinera praktik och teori Du kan kombinera Sfi-studierna med arbete, praktik, språkpraktik eller yrkessvenska. Under tiden du studerar kan du också få hjälp med att skriva meritförteckning och CV. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 18 Vuxenutbildningen i Eslöv

19 Läsårstider: Utbildning i svenska för invandrare 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag oktober, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, lärarnas kompetensutveckling 21 februari, lov 17 mars, lärarnas kompetensutveckling 17 april, lov maj, helgdag & klämdag 29 maj maj, helgdag & klämdag 6 juni, helgdag juni, lärarnas kompetensutveckling Med reservation för ändringar. Vuxenutbildningen i Eslöv 19

20 Särskild vuxenutbildning Särskild vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Vi erbjuder vuxna funktionshindrade möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få på de 4-åriga programmen. Vem får läsa hos oss? Du får läsa inom särskild vuxenutbildning om du är 20 år eller äldre. Det är aldrig för sent att lära dig något nytt eller friska upp de kunskaper du fått under din tidigare skolgång. Hur läser du? Du får utbildning i din egen takt, i en liten grupp och i en trygg miljö. Här kan du kombinera studier med arbete. Vilken nivå läser du på? Vi erbjuder undervisningsnivå som finns inom träningsskolan, grundsärskolan och på gymnasiesärskolan. Du och din lärare gör tillsammans en studieplan och du kan börja på den nivå där du befinner dig. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyget utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Om du inte kan slutföra en kurs finns möjlighet att få ett skriftligt intyg på de moment som slutförts. Elevråd och inflytande Som studerande vid Särskild vuxenutbildning ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Särskild vuxenutbildning eller i andra studiefrågor kan elevråd bildas. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Hur ansöker du till Särskild vuxenutbildning? Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökan skall vara inlämnad senast: 31 maj. Antagningsbeskedet skickas hem senast 24 juni Kontakta biträdande rektor Ulla Djupenström eller studie- och yrkesvägledare Anneli Densfelt för mer information. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 20 Vuxenutbildningen i Eslöv

21 Kurser på träningsskolenivå Språk och kommunikation Kurskod: SGRSPR7 För dig som vill lära dig om olika sätt att kommunicera och hur man samspelar med varandra bättre. Individ och samhälle Kurskod: SGRIND7 För dig som vill lära dig om samhället och hur man kan göra för att klara situationer i vardagslivet. Natur och Miljö Kurskod: SGRNAT7 För dig som vill lära dig om natur, djur, människokroppen och den miljö vi tillsammans lever i. Kurser på grundsärskolenivå Svenska Kurskod: SGRSVE7 En kurs för dig som vill lära dig om svenska språket och utveckla ditt läsande och skrivande. Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 En kurs för dig som vill lära dig svenska och som har ett annat modersmål. Matematik Kurskod: SGRMAT7 För dig som vill lära dig att räkna i vardagen. Engelska Kurskod: SGRENG7 För dig som vill lära dig förstå och kommunicera på engelska. Vuxenutbildningen i Eslöv 21

22 Samhällskunskap Kurskod: SGRSAM7 En kurs för dig som vill lära dig om demokrati och om hur samhället fungerar. Historia Kurskod: SGRHIS7 En kurs för dig som vill lära dig om viktiga händelser och personer i vår historia. Religionskunskap Kurskod: SGRREL7 En kurs för dig som vill lära dig om olika religioner och olika sätt att se på livet. Geografi Kurskod: SGRGEO7 En kurs för dig som lära dig om jorden och dess olika länder. Teknik Kurskod: SGRTEK7 En kurs för dig som lära dig om teknik i vardagen. Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 En kurs för dig som vill lära dig om din bostad, mat och pengar. Kurser på gymnasiesärnivå Svenska Kurs 1-2 En kurs för dig som kan läsa och skriva och som vill lära dig mera om det svenska språket och litteratur. Svenska som andraspråk Kurs 1-3 En kurs för dig som har ett annat modersmål och som kan läsa och skriva. I denna kurs lär du dig mer om det svenska språket och litteratur. Engelska Kurs 1-3 En kurs för dig som kan engelska och som vill lära dig mera om det engelska språket och om engelsktalande länder. Matematik Kurs 1-3 En kurs för dig som kan räkna och som vill lära dig mera om hur du kan använda matematiken i vardagsoch yrkeslivet. 22 Vuxenutbildningen i Eslöv

Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv

Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2014-2015 Kurser och utbildningar 2014/2015 Studera för framtiden...4 5 Livet som studerande...6 7 Gymnasial utbildning... 8-12 Studieverkstaden... 13

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det är du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Hösten 2015 Välkommen till SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA VID ARVIKA KOMMUN Vem får studera på särskild utbildning för vuxna? Det får du som bor i Sverige och har

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer