Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Läsåret Välkommen du med!

2 Innehåll Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Allmän information Gymnasial utbildning Studieverkstaden/Bibliotek Grundläggande utbildning Studie- och yrkesvägledning Svenska för invandrare Särskild vuxenutbildning Yrkeshögskolan i Eslöv Foto: Framsida Roger Strömberg Övriga fotografer: Adam Bankhead, Camilla Saxell, Malin Landgren. Kreativ idé och layout: Camilla Saxell, Vibeke Ebbesson. Tryck: Holmbergs

3 Läs på Vuxenutbildningen i Eslöv! Behöver du ett slutbetyg eller gymnasieexamen? Har du en avbruten grundskole- eller gymnasieutbildning? Söker du nya möjligheter i arbetslivet? Hos oss på Vuxenutbildningen i Eslöv kan du förbereda dig inför studier på universitet och högskola, läsa grundläggande kurser eller skaffa dig nya möjligheter i arbetslivet genom till exempel en yrkeshögskoleutbildning. Vi har ett brett utbud av kurser från grundskola till eftergymnasial utbildning. Genom stöd och handledning av engagerad och professionell personal har du alla möjligheter att lyckas med dina studier. Välkommen till oss! Rektor Vuxenutbildningen i Eslöv

4 Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv Vuxenutbildningen i Eslöv rymmer flera olika studieformer: grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare och särskild vuxenutbildning. Sedan hösten 2010 finns även Yrkeshögskolan i samma hus. Vi bedriver också uppdragsutbildningar och genomför tentor för högskola och universitet. Varje år läser fler än 500 elever vid Vuxenutbildningen. Tillsammans med Yrkeshögskolan är vi fler än 800 studerande. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden undervisning som läses enligt ett fast schema. Halvdistans. Kurserna har flexibel kurstid och är individuellt anpassade med ett fåtal obligatoriska lektionspass och möten. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Viss studievana krävs. Distanskurser. Kurserna har obligatoriska möten och prövningar kan förekomma. Studieformen bygger på skrivna instruktioner och självstudier. Studievana är en förutsättning. Inträdeskrav Du är behörig att studera på Komvux det år du fyller 20 år (höstterminen) eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning. Du ansöker om plats i din hemkommun. Studieplanering Studie och yrkesvägledarna svarar på frågor om utbildningsvägar och hjälper till med studieplanering. Mer information hittar du under rubriken Studieoch yrkesvägledning. Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordning. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Har du redan betyg i kursen hänvisar vi till prövning. 4 Vuxenutbildningen i Eslöv

5 5

6 Allmän information Att läsa vid Vuxenutbildningen Att läsa vid Vuxenutbildningen förutsätter aktivt deltagande och närvaro, samt att du har all materiel som behövs för respektive kurs. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren och andra kursdeltagare görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyg utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Betyg sammanställs i samlat betygsdokument. Efter fullständig utbildning på grund- eller gymnasial nivå får du ett slutbetyg alternativt gymnasieexamen. Vid betyget F kan man beviljas att gå om kursen om särskilda skäl talar för detta, t ex långvarig sjukdom. I övrigt hänvisas till prövning. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att du kan påbörja och avsluta kursen efter dina önskemål. Varje kursstart prövas efter individuella förutsättningar. Elevråd och inflytande Som elev vid Vuxenutbildningen ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Vuxenutbildningen eller i andra studiefrågor är ett elevråd rätt forum. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Studiestöd Som stöd finns lärare och specialpedagoger som hjälper dig om du fastnat med dina studier. I hela huset finns trådlöst nätverk öppet för elever. Särskilda studieplatser och grupprum finns tillgängliga för elever. Studieverkstaden är dessutom öppen för alla. Du har även möjlighet att ändra din individuella studieplan om du behöver mer tid för dina studier än vad som planerats från början. Tala med studie- och yrkesvägledarna. Nya ämnesplaner, kursplaner och betygsskala Från och med den 1/ gäller nya ämnesplaner, kursplaner och ny betygsskala inom Vuxenutbildningen. Mer information om Vux 2012 finns på Skolverkets hemsida 6 Vuxenutbildningen i Eslöv

7 Läsårstider: Komvux och Särvux 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag 28 oktober -- 1 november, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, studiedag februari, sportlov 17 mars, studiedag april, påsklov maj, helgdag och klämdag 29 maj maj, helgdag och klämdag 6 juni, helgdag Med reservation för ändringar. Prövning Du kan med viss handledning läsa kursen och genomgå prövning. Detta gäller även om du redan har betyg i kursen. En förutsättning är att kursen ges och att behörig lärare för kursen finns tillgänglig. Du ansöker om prövning på blankett som lämnas till expeditionen, Vuxenutbildningen. Blanketten finner du på vår hemsida. Prövning kostar 500 kronor. Har du betyget Icke godkänt eller F är prövningen kostnadsfri. Ansökan för prövning skall vara expeditionen tillhanda: 20 augusti för prövning höstterminen och 20 januari för prövning vårterminen. Validering Du kan få tidigare utbildningar eller yrkeskunnande prövade och validerade. Kontakta studie- och yrkesvägledning för mer information. Frånvaro och ledighet Frånvaro för sjukdom och vård av barn meddelas expeditionen. Vid hög frånvaro kan din studieplats strykas och dina studiemedel påverkas. Läs mer om regler kring frånvaro och aktiva studier på: se/vuxenutbildningen Ledighet beviljas av rektor om särskilda skäl finns. Studiemedel Studiemedel kan du söka fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån och i så fall hur stor del. Du kan få studiemedel på 100, 75 eller 50%. Gör ansökan på För mer information kontakta CSN. Vuxenutbildningen i Eslöv 7

8 Gymnasial utbildning Gymnasial utbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg. Slutbetyg eller gymnasieexamen Ett slutbetyg måste innehålla 2350 poäng. Kurserna Idrott och Estetisk verksamhet får inte ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för gymnasiala kurser. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på: Ansökan och antagning Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökningshandlingar skall vara inlämnade senast: 31 maj (gäller för studier höstterminen 2013) 30 november (gäller för studier vårterminen 2014). Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked meddelas skriftligen till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats. Studieformer Vid Vuxenutbildningen finns tre studieformer: Schemabunden Halvdistans Distans Läs mer på sidan 4. Datapool, mattepool och svenskpool Vissa kurser erbjuds endast läsas flexibelt i datapool, mattepool eller svenskpool. Poolen är schemalagda positioner där du läser dina kurser flexibelt. Du kan maximalt läsa 200 poäng åt gången i datapoolen och 100 poäng i de andra. Lärlingsutbildning Vuxenutbildningen i Eslöv bedriver lärlingsutbildning inom fastighetsteknik/service. Utbildningen skräddarsys efter individen och omfattar minst 400 gymnasiepoäng. Den genomförs i samarbete med arbetsplatsen och skolan. Är du intresserad så kontakta Lennart Henriksson på telefon Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 8 Vuxenutbildningen i Eslöv

9 Matematik/ Naturvetenskap Matematik 1b, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik. Matematik 1c, 100p Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik. Matematik 2b, 100p Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 2c, 100p Kursen bygger på Matematik 1c och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik. Matematik 3c, 100p Kursen bygger på matematik 2a eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner och integraler. Matematik 4, 100p Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer. Matematik 5, 100p Kursen bygger på matematik 4 och ger fördjupade kunskaper inom differentialekvationer samt kunskaper inom diskret matematik. Naturkunskap 1b, 100p Kursen utmärks framför allt av frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade etiska frågeställningar är också viktiga. Ett laborativt och undersökande arbetssätt används för att uppnå målen. Naturkunskap 2, 100p Detta är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi och funktion samt evolutionsteorin och livets utveckling. Laborationer och andra typer av undersökningar är viktiga delar av studierna. Vuxenutbildningen i Eslöv 9

10 Media/Data Administration 1, 100p Kursen ger kunskaper om administrativa arbetsrutiner, till exempel diareföring, arkivering och postrutiner. Här behandlas även funktioner såsom ekonomi och handelsdokument. ECDL - Europeiska datakörkortet, 200p Kursen är en global standard godkänd av experter från hela världen. Den ger dig ett ECDL-certifikat inom bl. a ordbehandling, kalkyl, presentation och E-post. Certifikatet fås mot en avgift. För mer information se Information och kommunikation 1, 100p Kursen ger kunskaper i program för text- och bilbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skriftliga presentatiner samt informationsökning och sociala medier. Information och kommunikation 2, 100p Kursens behandlar bl.a. sociala medier, forum för kommunikation, text, bild och ljud samt konstruktion och utformning av en enkel webbplats med text och design. Näthandel 1, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduktion. Näthandel 2, 100p Kursen ger kunskaper om affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik. I kursen ingår även kunskaper om programvaror och annan utrustning för webbproduktion, bildbehandling och layout. Kursen behandlar även planering, utformning, start och drift av en nätbutik. 10 Vuxenutbildningen i Eslöv

11 Samhällsvetenskap/ Humaniora Filosofi 1, 50p Kursen behandlar grundläggande teorier om vår existens samt jämför olika forskningsmetoder inom vetenskapsteorin. Vi behandlar också etiska teorier om vad som är rätt och orätt, teorier om språkets funktion och mening, samt genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Geografi 1, 100p Kursen ger kunskaper inom olika teman som jordens uppbyggnad, kartan, befolkningsfrågan, klimatet, vattnet, energi och näringsliv. Kursen avslutas med ett studiebesök i närsamhället. Historia 1b, 100p Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysningstiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik. Historia 2a, 100 p Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst Historia A kan läsa Historia 2a som fortsättningskurs. Kursen tar upp tematiska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmaterial för behandling av historiska frågeställningar samt hur historia används inom olika kulturformer. Psykologi 1, 50p Kursen ger baskunskaper inom ämnet psykologi. Du får läsa om utveckling, kriser, behov, inlärning och socialpsykologiska processer. Vi diskuterar mycket i avsikt att bättre förstå vårt eget och andras beteenden och socialpsykologiska processer. Psykologi 2b, 50p Kursen ger fördjupade kunskaper om olika psykologiska teorier som t.ex. psykoanalytisk, behavioristisk, existensiell, kognitiv och humanistisk teori. Kursen är upplagd i ett antal föreläsningar och därefter en tentamen. Du får fördjupa dig inom ett ämnesområde i en avslutande uppsats. Religionskunskap 1, 50p I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor. Religionskunskap 2, 50p I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privat-religiositet och religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om till exempel biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik. Privatjuridik, 100p Kursen ger baskunskaper om rättssystemet och olika juridiska sakområden. Du får läsa om dina rättigheter och skyldigheter som boende, konsument och arbetstagare. Vardagliga juridiska problem diskuteras. Samhällskunskap 1b, 100p Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Samhällskunskap 2a 100p Denna kurs tar upp samhällsvetenskapliga metoder och modeller. Kursen utgår från kunskaper från tidigare kurser. Ett självständigt arbetssätt tillämpas. Turism Besöksnäringen, 100p Kursen ger baskunskaper inom ämnet Turism. Du får läsa om turistbranschens olika beståndsdelar, dess historia och framtida möjligheter, om olika turistmål och begreppet service. Mycket av undervisningen sker i form av gruppdiskussioner. Vuxenutbildningen i Eslöv 11

12 Språk Engelska 5, 100p Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer. Engelska 6, 100p Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras. Engelska 7, 100p I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap. Svenska 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Svenska 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Svenska 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av den vetenskapliga texttypen, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, texter av vetenskaplig karaktär, det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden och språkförändring. Svenska som andraspråk 1, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 2, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citatoch referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Svenska som andraspråk 3, 100p I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Gymnasiearbete Gymnasiearbete, 100p Gymnasiearbetet är ett fördjupningsarbete som ska riktas mot de valda studierna. Målet är att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde eller för högskolestudier. I gymnasiearbetet ska eleven planera, genomföra, redovisa och utvärdera sin uppgift. 12 Vuxenutbildningen i Eslöv

13 Studieverkstaden/Bibliotek Studieverkstaden I studieverkstaden finns lärare som kan ge stöd och hjälp i olika kurser. I studieverkstaden finner du även våra specialpedagoger. Här kan du få hjälp med bland annat: Studieteknik Stöd i pågående kurser Skriftliga uppgifter Källkritik och informationssökning Språkträning Stöd i distansutbildningar Välkommen till Eslövs stadsbibliotek! Som studerande på Vuxenutbildningen hänvisar vi dig till Eslövs stadsbibliotek på Norregatan 9 mitt i Eslöv. Hit kan du gå för att få hjälp med litteratur och informationssökning, tillgång till mediasamlingar, studieplatser och mycket mer. Har du kört fast i en skoluppgift boka en bibliotekarie! Under en timme kan du få egen vägledning i informationssökning. Bibliotekets öppettider och mer information hittar du på Studieverkstadens öppettider och aktuell information hittar du på Vuxenutbildningen i Eslöv 13

14 Grundläggande utbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som vill studera kurser som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Du väljer själv de ämnen du behöver. Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andraspråk. På vilken nivå ska du studera? Vid terminsstart utförs test i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Du börjar på en nivå som är anpassad efter dina förkunskaper. Du har även möjlighet att kombinera studier på grundläggande nivå med Sfi och gymnasiala kurser. Hur lång är utbildningen? Studietidens längd beror på vilka ämnen du behöver och vilken nivå du börjar på. Vart vänder du dig om du vill studera? Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare om du vill ha hjälp med att planera dina studier. Slutbetyg I ett slutbetyg från grundläggande nivå ska kurserna svenska, matematik, samhällskunskap och engelska ingå. Studiestöd Du kan söka studiemedel för kurser på grundläggande nivå. För studiestöd på heltid höstterminen 2013 krävs 360 poäng. För studiestöd på heltid vårterminen 2014 krävs 440 poäng Läs mer om ansökan och regler på hemsidan. Flexibel kurstid Flera kurser har flexibel kurstid, vilket innebär att kursen kan påbörjas och avslutas utifrån individuell planering. Varje kursstart prövas efter dina individuella förutsättningar och/eller efter genomgången orienteringskurs. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt antal sökande. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Mer information om detta hittar du på 14 Vuxenutbildningen i Eslöv

15 Matematik Matematik Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik. Den omfattar de fyra räknesätten, procent, bråkräkning och geometri. Du lär dig matematikens språk, uttrycksformer och begrepp och du får möjligheter att använda dig av dem. Samhällsvetenskap /Humaniora Geografi Kursen ger kunskaper om olika teman. Vi tar upp regionen där vi bor, Sverige, Västeuropa, folk och kulturer i olika länder, klimatet och hur man försörjer sig på olika platser i världen. Hem- och konsumentkunskap Kursen ger baskunskaper om vilka rättigheter du har som konsument och vad som är viktigt att känna till om privatekonomi. Under kursen diskuterar vi frågor om miljö, hållbar utveckling och vad som är ett bra liv. Historia Kursen tar upp de olika stadierna i västerlandets historia. Huvuddelen av kursen behandlar de senaste årtiondenas historia som en bakgrund till dagens värld. Religionskunskap Kursen ger kunskaper om kristendomens och de andra stora världsreligionernas tro och livsuppfattning. Vidare reflekteras över livsfrågor, etik och karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter från olika religioner och tider. Samhällskunskap Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter. Vuxenutbildningen i Eslöv 15

16 Språk Engelska Kursen ger dig färdigheter i engelska från grunden. Läs- och hörförståelse övas. Man går igenom grammatiska regler. Ytterligare moment är skrivövning, uttalsträning, konversation samt ordinlärning. Målet är att uppnå kunskaper motsvarande årskurs 9. Svenska Genom kursen får du arbeta med olika delar av språket och utveckla din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får öva och repetera sådant som läsning och skrivning av olika sorters texter, stavning, ordkunskap och grammatik. Genom kursen får du möjlighet att tro på din egen förmåga i svenska. Svenska som andraspråk Kursen ger kunskaper i att använda svenska språket genom att du får tala, läsa, lyssna och skriva. Läsning av olika slags texter, träning av grammatik och ordkunskap ingår. Du får också insyn i samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i Sverige. 16 Vuxenutbildningen i Eslöv

17 Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledningen erbjuder hjälp med: Ansökan till utbildningar Individuell studieplan Studieekonomi Studievägledning Ansökan till universitet och högskola och Yrkeshögskolan Öppettider: Måndag: 10-12, Tisdag: 9-12, Onsdag: 9-12 Torsdag: 9-12, Fredag: 9-12 Övrig tid samt tisdagskvällar enligt överenskommelse. Telefontid Mån - fre: övrig tid svaras det i mån av tid. Telefon: E-post: Vuxenutbildningen i Eslöv 17

18 Utbildning i svenska för invandrare Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om den svenska kulturen. Sfi-undervisningen är kostnadsfri. Du kan inte få studiestöd från CSN. Sfi finns på tre spår: Vilket spår du ska gå beror på din tidigare utbildning. AB-nivå börjar du på om du inte har gått i skola eller om du har kort utbildning. BC-nivå startar du på om du har lite längre utbildning. CD-nivå startar du på om du har lång tidigare utbildning. Du kan få betyg på alla nivåerna. D är slutnivå. Vem får läsa Sfi? Du får läsa från och med hösten det år du fyller 16. Du måste vara folkbokförd i Eslövs kommun och du måste sakna grundläggande kunskaper i svenska. Vi har successiv kursstart Successiv kursstart betyder att man sällan behöver vänta mer än fyra veckor på kursstart i introduktionsklassen. Dagtid eller kvällstid? På dagtid kan schemat variera mellan både förmiddagar och eftermiddagar. Du får schema när det är bestämt vilken grupp du ska gå i. Du kan även läsa Sfi på kvällstid. Hur anmäler man sig till Sfi? Ring eller och boka tid för inskrivning. Vid inskrivningen träffar du en Sfisamordnare och ni bestämmer tillsammans när du ska börja studera. Yrkessvenska - kombinera praktik och teori Du kan kombinera Sfi-studierna med arbete, praktik, språkpraktik eller yrkessvenska. Under tiden du studerar kan du också få hjälp med att skriva meritförteckning och CV. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 18 Vuxenutbildningen i Eslöv

19 Läsårstider: Utbildning i svenska för invandrare 2013/14 Hösttermin augusti december Lediga dagar hösttermin 18 september, studiedag oktober, höstlov Vårtermin januari juni Lediga dagar vårtermin 5 februari, lärarnas kompetensutveckling 21 februari, lov 17 mars, lärarnas kompetensutveckling 17 april, lov maj, helgdag & klämdag 29 maj maj, helgdag & klämdag 6 juni, helgdag juni, lärarnas kompetensutveckling Med reservation för ändringar. Vuxenutbildningen i Eslöv 19

20 Särskild vuxenutbildning Särskild vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Vi erbjuder vuxna funktionshindrade möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få på de 4-åriga programmen. Vem får läsa hos oss? Du får läsa inom särskild vuxenutbildning om du är 20 år eller äldre. Det är aldrig för sent att lära dig något nytt eller friska upp de kunskaper du fått under din tidigare skolgång. Hur läser du? Du får utbildning i din egen takt, i en liten grupp och i en trygg miljö. Här kan du kombinera studier med arbete. Vilken nivå läser du på? Vi erbjuder undervisningsnivå som finns inom träningsskolan, grundsärskolan och på gymnasiesärskolan. Du och din lärare gör tillsammans en studieplan och du kan börja på den nivå där du befinner dig. Kursmål, betyg och studieresultat Varje kurs har ett antal kursmål att uppnå. Vid varje kursstart får du kursmålen presenterade av läraren. Tillsammans med läraren görs en planering för att uppnå kursmålen. Vid kursens slut sätter läraren ett betyg. Betyget kan inte överklagas. Betyget utfärdas efter genomförd kurs och hämtas ut av eleven. Om du inte kan slutföra en kurs finns möjlighet att få ett skriftligt intyg på de moment som slutförts. Elevråd och inflytande Som studerande vid Särskild vuxenutbildning ges du stora möjligheter att påverka din studietid. Studieformer, val av läromedel och examinationer kan du diskutera med kursdeltagare och undervisande lärare. Vill du engagera dig i frågor som rör Särskild vuxenutbildning eller i andra studiefrågor kan elevråd bildas. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och personal. Hur ansöker du till Särskild vuxenutbildning? Du ansöker om utbildning på särskild blankett. Ansökan skall vara inlämnad senast: 31 maj. Antagningsbeskedet skickas hem senast 24 juni Kontakta biträdande rektor Ulla Djupenström eller studie- och yrkesvägledare Anneli Densfelt för mer information. Kursutbudet, kursstarter och studieformer kan förändras. Uppdaterad information finns på: 20 Vuxenutbildningen i Eslöv

21 Kurser på träningsskolenivå Språk och kommunikation Kurskod: SGRSPR7 För dig som vill lära dig om olika sätt att kommunicera och hur man samspelar med varandra bättre. Individ och samhälle Kurskod: SGRIND7 För dig som vill lära dig om samhället och hur man kan göra för att klara situationer i vardagslivet. Natur och Miljö Kurskod: SGRNAT7 För dig som vill lära dig om natur, djur, människokroppen och den miljö vi tillsammans lever i. Kurser på grundsärskolenivå Svenska Kurskod: SGRSVE7 En kurs för dig som vill lära dig om svenska språket och utveckla ditt läsande och skrivande. Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 En kurs för dig som vill lära dig svenska och som har ett annat modersmål. Matematik Kurskod: SGRMAT7 För dig som vill lära dig att räkna i vardagen. Engelska Kurskod: SGRENG7 För dig som vill lära dig förstå och kommunicera på engelska. Vuxenutbildningen i Eslöv 21

22 Samhällskunskap Kurskod: SGRSAM7 En kurs för dig som vill lära dig om demokrati och om hur samhället fungerar. Historia Kurskod: SGRHIS7 En kurs för dig som vill lära dig om viktiga händelser och personer i vår historia. Religionskunskap Kurskod: SGRREL7 En kurs för dig som vill lära dig om olika religioner och olika sätt att se på livet. Geografi Kurskod: SGRGEO7 En kurs för dig som lära dig om jorden och dess olika länder. Teknik Kurskod: SGRTEK7 En kurs för dig som lära dig om teknik i vardagen. Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 En kurs för dig som vill lära dig om din bostad, mat och pengar. Kurser på gymnasiesärnivå Svenska Kurs 1-2 En kurs för dig som kan läsa och skriva och som vill lära dig mera om det svenska språket och litteratur. Svenska som andraspråk Kurs 1-3 En kurs för dig som har ett annat modersmål och som kan läsa och skriva. I denna kurs lär du dig mer om det svenska språket och litteratur. Engelska Kurs 1-3 En kurs för dig som kan engelska och som vill lära dig mera om det engelska språket och om engelsktalande länder. Matematik Kurs 1-3 En kurs för dig som kan räkna och som vill lära dig mera om hur du kan använda matematiken i vardagsoch yrkeslivet. 22 Vuxenutbildningen i Eslöv

Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv

Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv Välkommen du med! Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2014-2015 Kurser och utbildningar 2014/2015 Studera för framtiden...4 5 Livet som studerande...6 7 Gymnasial utbildning... 8-12 Studieverkstaden... 13

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Eslöv. Läsåret 2011-2012

Vuxenutbildningen i Eslöv. Läsåret 2011-2012 Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2011-2012 Innehåll Gymnasial utbildning...4 Grundläggande utbildning...11 Svenska för invandare...14 Särvux...15 Studievägledning...16 Studieverkstaden/Bibliotek...17

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan

VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX. - För dig som har gått särskolan VÄLKOMMEN TILL SÄRVUX - För dig som har gått särskolan Vad är särvux? Särvux är en egen skolform som består av grundläggande särvux och gymnasial särvux. Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande!

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna. - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna - Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! Vad är Lärvux? Det är roligt att lära, och du växer som människa av kunskap, får nya intryck och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna

VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX. Särskild utbildning för vuxna VÄLKOMMEN TILL LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Vad är Lärvux? Lärvux är en egen skolform som består av en grundläggande och en gymnasial nivå. Du är välkommen att söka kurser hos oss om du behöver

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera. RELIGIONSKUNSKAP Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna lärcenter.nu Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lärcenter Särskild utbildning för vuxna är en del av kommunens vuxenutbildning. Du är välkommen att söka kurser

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasial nivå syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Ämnet svenska som andraspråk

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Lärvux i Upplands-Bro

Lärvux i Upplands-Bro Lärvux i Upplands-Bro www.upplands-bro.se/larvux lärvux broschyr.indd 1 2016-06-10 12:27:30 Foto: Elena Elisseva Lärvux i Upplands-Bro Lärvux är särskild utbildning för vuxna. Från och med augusti 2016

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer