Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella"

Transkript

1 1

2

3

4 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktörer: Stefan Marthinsson, Susanne Weideskog, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Erica Månsson Fotografer: Nadia Abdellah (s. 17, 64), Axel Bergendorff (s. 46, 62), Anders Clark (s. 70), Daniel Franzén (s. 12, 22, 47, 74, 76), Mikael Fritzon (s. 9 - Stormen Sven), Tomas Goldbach (s. 42), Mårten Hafström (s. 8 - EM-deltävling i BMX), Jessica Krantz (s. 53, 58), Mariella Magnusson (s. 3, 8 - Ny politisk organisation, SKL:s skolkommunpris, 9 - Öppet Hus, Hälsostaden, 10, 16, 49, 57, 83), Erica Månsson (s. 8 - Kundtjänst invigs, Betongcupen, 9 - Meröppna bibliotek, 25, 26, 36, 66, 69, 72, 78, 84), Lars Persson (s. 9 - Mötesplats Kulturhuset), Emelie Svensson (s.61), Ismar Zvirkic (s. 54, 80)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Viktiga händelser under året 8 Vart gick skattepengarna? 10 Organisation 11 Fem år i sammandrag 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - god ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse - god ekonomisk hushållning 14 Medborgare 18 Ekonomi 28 Verksamhet 40 Utveckling 50 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Verksamheternas redovisning av 2013 Kommunstyrelsen 56 Barn- och utbildningsnämnden 60 Socialnämnden 64 Tekniska nämnden 68 Tekniska nämnden, avfallshantering 72 Tekniska nämnden,vatten och avlopp 73 Kultur- och fritidsnämnden 74 Miljönämnden 76 Räddningsnämnden 78 Byggnadsnämnden 80 Kommunfullmäktige, kommunrevisorerna, valnämnden, överförmyndarnämnden 82 EKONOMISK REDOVISNING Räkenskaper 86 Redovisningsprinciper 112 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 113

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi ser tillbaka på ett 2013 som varit fyllt av händelser. Men det allra viktigaste är alla goda målsättningar som tar sikte på framtiden. Under flera år har Ängelholms kommun utvecklats till en modern kommun med en ledning och styrning som många goda krafter har varit med om att skapa. Vi förtroendevalda har tagit vårt ansvar men det är många som varit med i arbetet med de viktiga processer som krävs för att bli vinnare i framtiden. Kraftsamling Ängelholm 2020 är ett visionsarbete med mål och strategier för att hela kommunen skall få en hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Många har varit delaktiga och bidragit på olika sätt. Med sitt engagemang har många från olika företag och ideella organisationer gett sin tid till Ängelholms utveckling. Kraftsamlingsarbetet fortsätter i oförminskat tempo, det är oerhört viktigt! Många projekt är sjösatta inom kraftsamlingsarbetet. Entreprenörsskolan har varit uppskattad och kommer säkert leda till flera nya entreprenörer i kommunen. Jobbutmaningen är ett annat viktigt projekt där utvidgat samarbete mellan arbetsförmedling, kommun och företag ska hindra ungdomar från att hamna i långtidsarbetslöshet. För varje jobb som skapas bland företagen erbjuder kommunen ett jobb. Under 2013 har såväl en skatepark som en imponerande BMX-bana kommit till stånd. Vi är numera en ungdomsstad! Begreppet Hälsostaden är så mycket och kräver en förklaring. För flera år sedan bildade Region Skåne, Wihlborgs Fastighets AB och Peab Sverige AB ett gemensamt bolag som äger, utvecklar och förvaltar Ängelholms sjukhusområde. Idag har detta bolag ett omfattande avtal med Region Skåne om offentligt finansierad vård inom en rad områden. Det gäller både vård i Region Skånes egen regi och upphandlad vård. Därmed kommer vi att ha ett sjukhus med kanske upp emot tusen anställda i Ängelholm under överskådlig tid. Att rädda vårt sjukhus har drivit på en fantastisk utveckling och även nya sätt att arbeta och samarbeta. Genom Hälsostaden (som i detta sammanhang handlar om innehållet i vård och omsorg) kan vård och omsorg bedrivas nära, på rätt plats samt med respekt och omtanke. Lösningen finns i samarbetet mellan olika ansvarsområden inom kommunen och inom Region Skåne. Det har varit en sann glädje att fått vara med om att se Hälsostaden ta form. Hälsostaden har varit ett mål i Kraftsamling nu är det på väg att uppfyllas. Att badhuset finns i området betyder mycket för framtiden. Allt hänger samman! Efter valet 2014 kommer de politiska uppdragen att vara mer utåtriktade och utgå från angelägenhet som ges av ett samlat kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram en tjänstemannaorganisation som matchar den politiska organisationen är i full gång. Förändringarna syftar till att minska det som ibland kallas stuprör i organisationen, alltså bättre och smidigare samordning till medborgarnas allra bästa. Men också större lyhördhet för att fånga upp synpunkter om utveckling inom olika områden där många i samhället skall få sin röst hörd. Årsredovisningen 2006 var min första och denna 2013 års upplaga blir min sista som kommunstyrelsens ordförande. Alla dessa år har varit fyllda av utveckling och framåtanda. Det gäller i det som syns bland kommunens invånare, men också det som förändrats i det inre arbetet. Allt för att invånare i hela kommunen skall uppleva hög kvalitet på det som förväntas. Varje dag har jag sett bevis för att medarbetare på alla nivåer gör utmärkta insatser. Även förtroendevalda har allas bästa för ögonen. Hjärtligt tack för era insatser! Slutligen - Keep up the good work! Ni gör skillnad. Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INLEDNING

7 Förändringarna syftar till att minska det som ibland kallas stuprör i organisationen, alltså bättre och smi- digare samordning till medborgarnas allra bästa. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

8 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ängelholms kommun befinner sig i ett skede med många spännande projekt och förändringar framför sig. Här presenteras ett axplock av 2013 års viktigaste händelser som alla på sitt sätt gjort ett avtryck i kommunen under året. 13 mars - Ny politisk organisation 15 feb 15 februari - Kundtjänst invigs 13 mars Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 inriktningsbeslut om den nya politiska organisationen. Beslutet innebär en organisation med få nämnder och fasta kommunfullmäktigeberedningar. 1-2 juni - EM-deltävling i BMX Fredagen den 15 februari invigdes kommunens nya kundtjänst som är en service som skapats för att underlätta för medborgarna i Ängelholms kommun. 7 maj 1-2 juni Ängelholmarna hade mycket att glädja sig åt den 1-2 juni, då BMX-banan invigdes och Ängelholm stod värd för Skandinaviens enda EM-deltävling i BMX. 7 maj - SKL:s skolkommunpris 3 augusti - Betongcupen 3 aug Barn- och utbildningsnämndens grundskoleverksamheter har visat på konstant bättre resultat under de fem senaste åren. Detta har uppmärksammats på nationell nivå genom att Ängelholms kommun blev tilldelad SKL:s skolkommunpris Den 3 augusti invigdes Ängelholms skatepark, en efterlängtad anläggning som används flitigt av såväl ängelholmare som tillresta. I samband med invigningen arrangerades en av landets största skatetävlingar i den kvm stora betongparken. 8 ÅRSREDOVISNING 2013 INLEDNING

9 25 oktober - Mötesplats kulturhuset november - Öppet hus Den 25 oktober invigdes Mötesplats kulturhuset i före detta Tingshuset. Mötesplats kulturhuset inrymmer fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och föreningsverksamhet med kulturell anknytning. Den november hölls samrådsmöten med allmänheten på stadsbiblioteket rörande ny detaljplan för Klippanvägens förlängning via Pyttebron till Havsbadsvägen. Dagarna blev mycket välbesökta, cirka 750 personer kom och tog del av förslaget och lämnade synpunkter. 5-7 december - Stormen Sven 25 okt 1 okt 1 oktober - Hälsostaden nov 30 november - Meröppna bibliotek Under hösten har Ängelholm drabbats av två stormar, Simone och Sven. Stormarna har medfört stora skador på träd och byggnader. Sven medförde också stora skador på klitterna och hamnarna i kommunen. Återställningsarbetet av stränderna är omfattande och kommer att pågå fram till badsäsongen. 30 nov 5-7 dec Hälsostadsprojektet startade under år 2013 och är ett visionärt pilotprojekt som handlar om att utveckla och effektivisera verksamheterna inom Ängelholms sjukhusområde. Den 30 november invigdes biblioteken i Strövelstorp och Hjärnarp som Ängelholms två första meröppna bibiliotek. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när inte personal finns på plats. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

10 VART GICK SKATTEPENGARNA? Kommunens intäkter kommer ifrån... Belopp, mnkr % Skatteintäkter 1 458,3 64% Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 332,6 15% Generella statsbidrag och utjämning 292,0 13% Riktade statsbidrag till olika verksamheter 148,5 7% Finansiella intäkter 29,0 1% SUMMA 2 260,4 100% 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES TILL ) Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 35,30 kr 2) Grundskola och förskoleklass 20,90 kr 3) Förskola 11,20 kr 4) Gymnasieskola och vuxenutbildning 9,40 kr 5) Individ- och familjeomsorg 4,40 kr 6) Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 3,20 kr 7) Gator, vägar och parker 2,80 kr 8) Skolbarnomsorg 2,00 kr 9) Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,80 kr 10) Räddningstjänst 1,50 kr 11) Politisk verksamhet 1,10 kr 12) Fysisk och teknisk planering 0,70 kr 13) Kulturskola 0,70 kr 14) Miljö- och hälsoskydd 0,60 kr 15) Övrig verksamhet 1,80 kr 16) Årets överskott 2,60 kr 10 ÅRSREDOVISNING 2013 INLEDNING

11 ORGANISATION Revision Kommunfullmäktige Valberedning Barn- och Kommunstyrelse Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Valnämnd utbildningsnämnd Krisledningsnämnd Miljönämnd Socialnämnd Räddningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Överförmyndarnämnd AB Ängelholmshem Ägs till 99,9% av kommunen Sockerbruket 11 AB Ägs till 100% av kommunen Ängelholms Näringsliv AB Ägs till 14,0% av kommunen Competensum Skåne Nordväst AB Ägs till 6,1% av kommunen AB Ängelholmslokaler Ägs till 100% av AB Ängelholmshem NSR AB Ägs till 16,0% av kommunen Arenabolaget i Ängelholm AB Ägs till 10,6% av kommunen Sydvatten AB Ägs till 4,55% av kommunen Kommunfullmäktiges mandatfördelning Antal Moderaterna 20 Socialdemokraterna 13 Centerpartiet 4 Engelholmspartiet 4 Sverigedemokraterna 4 Folkpartiet 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 2 SUMMA 51 INLEDNING ÅRSREDOVISNING

12 12 ÅRSREDOVISNING 2013 INLEDNING INLEDNING

13 FEM ÅR I SAMMANDRAG Invånare Folkmängd födelsenetto flyttningsnetto befolkningsförändring Skattesats Kommunal skattesats, % 19,04 19,04 19,04 19,04 19,04 Region Skånes skattesats, % 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 Total kommunal skattesats, % 29,43 29,43 29,43 29,43 29,43 Ekonomi Årets resultat kommunen, mnkr 81,2 55,1 376,2 12,4 58,3 - därav extraordinär intäkt 367,6 Årets resultat koncernen, mnkr 85,2 49,6 30,8 14,8 49,0 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning, mnkr 1 513, , , , ,3 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 440, , , , ,7 Budgetavvikelse, mnkr - styrelse och nämnder, skattefinansierat 5,8 8,2-4,1-9,0 7,3 - driftbudget totalt 56,5 42,4 376,2 0,2 51,3 - därav extraordinär intäkt 367,6 Nettoinvesteringar, mnkr 123,7 173,6 207,4 215,7 156,0 Tillgångar, mnkr 2 055, , , , ,2 - per invånare, kr Avsättningar och skulder, mnkr 493,1 475,7 530,4 687,5 685,3 - per invånare, kr Eget kapital, mnkr 1 562, , , , ,6 - per invånare, kr Borgensåtagande, mnkr ,6 - per invånare, kr Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % Personal Personalkostnader, mnkr Antal anställda INLEDNING ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt- och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. gör en struktur för nämndernas och verksamheternas arbete som genomsyrar hela organisationen. Kommunen har inom ramen för arbetet med Kraftsamling Ängelholm tagit fram en vision med sikte på år Denna vision antogs i januari 2011 genom ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Visionen är: Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Styrmodellen Ratten I december 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkluderande hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna kommer att vara vägledande för kommunens långsiktiga arbete för att bibehålla god ekonomisk hushållning. Fullmäktige beslutade i december 2013 att inte avsätta några medel till RUR för perioden MEDBORGARE ÖPPENHET VISION FRAMTIDSFÖRKLARING RATTEN EKONOMI OMTANKE För att säkerställa att kommunen bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning ur både ett finansiellt- och verksamhetsperspektiv utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen Ratten antog kommunfullmäktige Ratten som kommunens styrmodell. Ratten ut- VERKSAMHET HANDLINGSKRAFT MÅL UTVECKLING 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 Visionen är målet i horisonten och utifrån visionen tar budgetprocessen för de tre kommande åren sin utgångspunkt i några viktiga fullmäktigemål som ska fungera som ingångar/signaler till nämnderna. Nämnderna ska beakta dessa fullmäktigemål i både sitt målarbete som i själva genomförandet. Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär och beskriver en riktning om vart man är på väg och ett tillstånd som man ska uppnå på några års sikt. Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra olika perspektiv för att beakta verksamheten i olika dimensioner. De fyra perspektiven är: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder sätter årligen mål för sina verksamheter, det vill säga pekar ut riktningen för vad som ska åstadkommas under den kommande perioden. Verksamhetens uppgift är att beskriva hur detta ska kunna genomföras via handlingsplaner. Arbetet med Ratten innehåller följande moment: nämndmål som följs upp och utvärderas under året, nämnd-/verksamhetsplan som stäms av under året, värdegrundsarbete, kvalitetsdeklarationer och internkontroll. Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varje månad med undantag för januari, juni, augusti och november. Övriga nämnder rapporterar i april, juli och oktober. Vid dessa tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av kommunens totala ekonomiska och verksamhetsmässiga status. Nämnderna fattar själva eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade delårsrapporten görs per juli månad och beslutas av kommunfullmäktige. Enligt god ekonomisk hushållning finns utöver kommunfullmäktiges mål kopplade till Ratten ett finansiellt mål och fem verksamhetsmål. Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning: Kommunfullmäktige har fastställt ett nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2013 har dock kommunfullmäktige gjort undantag från resultatmålet, enbart balanskravet ska uppnås. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Kommunen uppnår ett resultat på 58,3 mnkr vilket innebär 3,3% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet uppgår till +35,0 mnkr. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning: God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. Målet är uppfyllt. Nämndernas skattefinansierade verksamhet uppvisar totalt sett Uppfyllt en positiv budgetavvikelse på 7,3 mnkr. Budgetföljsamheten är god för samtliga nämnder utom socialnämnden. Socialnämnden har under en stor del av året redovisat negativa prognoser och redovisade slutligen ett underskott på 9,9 mnkr. Samtliga övriga nämnder redovisar positiva avvikelser. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. Uppfyllt Målet är uppfyllt. De nämnder som har haft en negativ helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner. Dessa nämnder har aktivt arbetat för att minimera underskott. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som ekonomi. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

16 för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och gjort Uppfyllt uppföljning av dessa. Planerna följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Målet är inte uppfyllt. Antalet sjukdagar per anställd uppgår 2013 till 16,4 dagar. Ej uppfyllt Sjukdagar per anställd 2012 var 14,6 dagar, vilket betyder att antalet sjukdagar per anställd har ökat med 12,3%. INTERN KONTROLL Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Ett nytt internkontrollreglemente har antagits under året vilket innebär ökat fokus på respektive nämnds ansvar. Nämnderna ska årligen göra en samlad bedömning av den interna kontrollen samt ökat fokus på väsentlighets- och riskanalyser. Från och med 2013 ingår den interna kontrollen som ett moment i styrmodellen Ratten. Nämndernas internkontrollplaner för kommande år lämnas i samband med nämndernas budgetförslag. Kopplingen mellan utvalda kontrollområden, planerade aktiviteter och mål i budgeten blir därigenom tydligare. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna kontrollen senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen. KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2013 deltog Ängelholms kommun för andra gången i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK har som syfte att ge kommuninvånare information om den kvalitet som kommunen tillhandahåller utifrån ett antal nyckeltal. Tanken är att KKiK ska verka som underlag till medborgardialoger samt fungera som en del av kommunernas styrning och verksamhetsutveckling vad som fungerar bra i kommunen och vad som kommunen behöver förbättra deltog 229 av Sveriges 290 kommuner i mätningen. KKiK består av fem stycken jämförelseområden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet: Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekterna i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare I årsredovisningen presenteras KKiKs nyckeltal kategoriserat utifrån de fyra övergripande perspektiven som är kopplade till kommunens styrmodell Ratten: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. 16 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 MÅLUPPFYLLELSE 2013 är 67% av kommunfullmäktiges mål uppfyllda, 31% delvis uppfyllda och 2% ej uppfyllda. Cirkeldiagrammen nedan presenterar graden av måluppfyllelse från 2011 till Diagrammen tydliggör att antalet mål som är helt uppfyllda kontinuerligt har minskat. Däremot har antalet mål som är delvis uppfyllda ökat från 2012 till 2013 samtidigt som antalet ej uppfyllda mål har minskat är 97% av kommunfullmäktiges mål helt eller delvis uppfyllda. Motsvarande siffra för 2012 är 87%. På följande sidor presenteras och kommenteras kommunens mål per perspektiv för att återspegla det måloch kvalitetsarbete som har bedrivits i kommunen under det gångna året. Graderingen avseende måluppfyllelse är följande: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Måluppfyllelse kommunfullmäktiges mål % 13% 3% 20% % % % 69% 67% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

18 MEDBORGARE Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Delvis uppfyllt 27% 73% Uppfyllt Delvis uppfyllt Kommuners legitimitet vilar på medborgarnas behov och rättigheter. Kommunen ska verka för att de skyldigheter man har gentemot sina invånare ska utföras på ett sätt så att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden. Kommunfullmäktige betonar i sin målsättning kopplad till perspektivet medborgare betydelsen av en öppen kommunal demokrati samt frågor som är av vikt för kommunens invånare. Ängelholms kommun har under det gångna året verkat för att öka tillgängligheten. Införandet av kundtjänst har inneburit ökad svarsfrekvens via telefon och e-post. Andelen medborgare som får svar vid kontakt per telefon har under året varit 87%. Samtliga nämnder har arbetat för att stärka och utveckla kundtjänsten i syfte att öka tillgängligheten och förbättra informationen till medborgarna. En fråga som är av vikt för kommunens medborgare är handläggning av bygglov. Byggnadsnämnden har verkat för att förkorta handläggningstiden för bygglov och arbetat med att utveckla e-tjänster som möjliggör digital hantering av detaljplaner och bygglovsansökningar. Barn- och utbildningsnämnden har genom lärplattformen Fronter en väletablerad kanal för dialog med vårdnadshavarna. Därutöver arbetar nämnden med att föra dialog med medborgarna via sociala medier. Verksamheterna ser de olika formerna för dialog som viktiga komplement till varandra. En dialog som förs vid fysiska möten, genom verksamhetsanknutna digitala plattformar samt i sociala medier, har gett ett ökat genomslag för barn- och utbildningsnämnden men är också kopplad till ett ökat ansvar. Tekniska nämnden har verkat för att kommunens medborgare ska ha goda kommunikationer och god boendemiljö. Kommunfullmäktige har skjutit till ytterligare 2,0 mnkr till asfaltsbeläggning under 2013 i nämndens budget. Det innebär att förnyelsetakten för beläggning på gator tillfälligt ökat under En park i Skälderviken har anlagts vilket innebär att medborgarna har fått ytterligare kvm parkmark att ströva i. Räddningsnämnden arbetar aktivt för att kunskapen om och förmågan att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ska öka. Räddningsnämndens personal har under 2013 hållit utbildningar, gett rådgivning och information för att öka den enskildes förmåga vid brand eller annan olyckshändelse. Oavsett om man som medborgare är ung eller gammal kan man komma i kontakt med socialnämndens verksamhetsområde. För att medborgarna ska veta vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser har socialnämnden målsättningen att införa kvalitetsdeklarationer i samtliga verksamheter. Arbetet har successivt fortsatt med deklarationer inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning. All handläggning/verkställighet inom socialnämndens verksamhetsområden ska vara rättssäker och bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Årets resultat från kvalitetsmätningen Öppna jämförelser tydliggör att detta i hög grad uppfylls. Ytterligare en aspekt som speglar individen som utgångspunkt är att inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning är 89% av alla tillfrågade nöjda med genomförandet av de insatser som de är beviljade. Socialnämnden verkar även för vidareutveckling av folkhälsan i kommunen. Detta sker bland annat genom 18 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Tillgänglighet via e-post, % Tillgänglighet via telefon, % Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen, % Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?, % Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?, index Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, % Stadsbibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar, timmar Återvinningsstationens öppethållande utöver tiden på vardagar, timmar Nöjd-Inflytande-Index Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?, index * Medelvärde för deltagande kommuner. tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för personer på särskilt boende. Målsättningen att 50% av brukarna ska ha fått en genomgång av sin medicin under 2013 är uppfyllt. För att medborgarna i kommunen ska få den hjälp som de är berättigade till finns det behov av samverkan. En ramöverenskommelse mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Region Skåne har kommit till stånd gällande personer med psykiskt funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. ÄNGELHOLMS KVALITET I KORTHET MEDBORGARE Kommunen har under året som gått arbetat aktivt med frågor som berör tillgänglighet, vilket tydliggörs i nyckeltalen kopplade till KKiK. Tillgängligheten per telefon har ökat med 100% och tillgängligheten per e-post har ökat med 26% under året. En förklaring till det förbättrade resultatet är införandet av kundtjänst. Ängelholms kommun strävar efter att bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i verksamheterna. Det är därför viktigt att få del av medborgarnas synpunkter. Å-sikten är det system som kommunen använder för att hantera synpunkter och förslag om hur verksamheten ska bli bättre. Synpunkter kan lämnas via såväl webb, brev, e-post, telefon som besök. Inkomna å-sikter och svar redovisas kontinuerligt till politiken. Detta är ett av flera medel som används för att stärka medborgarnas inflytande i kommunen. VÄLFÄRD Välfärd är ett vitt begrepp som kan användas för att tydliggöra människors levnadsförhållanden. Tre aspekter av välfärd för medborgarnas livssituation i kommunen är arbetslöshet, ohälsa och trygghet. Den öppna arbetslösheten i Ängelholm 2013 var 3,1% (3,5% 2012) vilket innebär att arbetslösheten i kommunen har sjunkit sedan föregående år. Andelen öppet arbetslösa i kommunen är lägre än i såväl Skåne (4,2%) som i riket (3,6%). Den öppna ungdomsarbetslösheten i åldern år uppgår till 4,6% (4,7% 2012). Motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten i Skåne är 4,5% och i riket 4,2%. Statistiken visar att ungdomsarbetslösheten i Ängelholms kommun var högre än både i Skåne och i riket. Den totala arbetslösheten, medeltal för 2013, i kommunen (öppet arbetslösa och arbetslösa i arbetsmarknadsprogram) var 6,2% vilket är lägre än medeltalet i Skåne 7,8% och i riket 6,7%. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

20 Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad i åldern år. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren ingår inte i ohälsotalet. Ohälsotalet i landet varierar var ohälsotalet i Ängelholm 25,6 (25,4 2012) vilket är lägre än både Skånes (26,4) och rikets (26,8). En förklaring till variationerna i ohälsotalet i landet är bland annat socioekonomiska skillnader som utbildningsnivå men även kön. Det är mindre vanligt bland personer med eftergymnasial utbildning att få ersättning från socialförsäkringen än personer med lägre utbildningsnivå. Fler kvinnor än män får ersättning från socialförsäkringen vilket statistiken tydligt skildrar. Ohälsotalet för kvinnor i Ängelholm 2013 var 31,5 och 19,5 för män. I Skåne var ohälsotalet 31,4 för kvinnor och 21,4 för män. I riket var ohälsotalet för kvinnor 32,0 och 21,8 för män. Ytterligare aspekter som skildrar välfärden i kommunen är frågor som berör brott och trygghet. Antal anmälda brott 2013 var jämfört med för Antalet anmälda brott i kommunen har således ökat. I statistiken för antal anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts och registreras hos polis, tull och åklagare. När det gäller statistik kopplat till antalet anmälda brott är det viktigt att ha i åtanke att antalet anmälda brott inte givet är det samma som att den faktiska brottsligheten har ökat. Polisen utför årligen en trygghetsmätning som har syftet att ta vara på medborgarnas uppfattning om problem, utsatthet för brott, upplevd trygghet i närområdet och polisens agerande med problem i det egna bostadsområdet. Polisens trygghetsmätning i Ängelholm 2013 påvisar ett resultat på 1,1 (1,3 2012) och ska tolkas som ju lägre resultat desto tryggare känner sig medborgarna i kommunen har sammanfattningsvis antalet anmälda brott i kommunen ökat samtidigt som polisens trygghetsmätning visar att medborgarnas upplevda trygghet har ökat jämfört med föregående år. KVALITETSDEKLARATIONER För att lyfta fram den service och kvalitet som kommunens verksamheter tillhandahåller har nämnderna tagit fram kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är dels ett löfte och dels information om vad kunderna/ medborgarna kan förvänta sig av kommunens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att arbeta fram kvalitetsdeklarationer inom sin verksamhet som därefter fastställs av kommunfullmäktige. Kvalitetsdeklarationerna ses årligen över i samband med budgetprocessen. Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna kvalitetsdeklarationerna Barn- och utbildningsnämnden Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Uppfyllt Utifrån de svar som kommit in via förskoleenkäterna framkommer det att barn och föräldrar är nöjda med verksamheten. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Uppfyllt Samtliga elever har tillgång till IT-utrustning i sin undervisning och satsningen En dator per elev kommer att vara fullt utbyggd Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbil- 20 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

21 dade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Ängelholms gymnasieskola erbjuder 13 nationella program i moderna och ändamålsenliga lokaler med modern IT-tekno- Uppfyllt logi. Punkten som berör elevinflytande är dock delvis uppfylld med tanke på att det varit ett omtag när det gäller elevråd på Valhall Park. Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Gymnasial vuxenutbildning erbjuds. Vård- och omsorgsprogrammet bedrivs i Uppfyllt egen regi, allmänna ämnen har upphandlats (Folkuniversitet, Hermods). Utbytet med närliggande kommuner rörande yrkesutbildning är omfattande. Traditionell lektionsundervisning i allmänna ämnen kan tillgodoses genom Komvux Kärnan i Helsingborg. För Svenska för invandrare (SFI) gäller löpande antagning och löpande övergångar mellan olika kursnivåer. Vad gäller undervisningstid samt kvällsundervisning erbjuds valfrihet inom ett spann på fem timmar/vecka. Verksamheten erbjuder särskild utbildning till undersköterska (elev med annat modersmål) i kombination med yrkessvenska. Särvux verksamhet sker helt utifrån individuell planering. Socialnämnden Familjerätt Du blir kontaktad senast inom två arbetsdagar av familjerätten efter din första kontakt. Handläggaren förklarar hur ditt ärende går till och hur lång väntetid ditt ärende förväntas ta. Familjerätten erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation. Vi garanterar att ni får tid inom en månad. Som adoptivförälder erbjuder vi dig stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen Älvan. Familjerättsverksamheten har klarat att leva upp till kvalitetsdeklarationen trots Uppfyllt stundtals hög arbetsbelastning och en fysisk flytt av arbetsplatsen. Perioderna då arbetsbelastningen varit hög har gruppmedlemmarna delat upp arbetet med att ta hand om nya inkommande samtal. På så sätt har verksamheten säkrat upp såväl den löpande verksamheten som inkommande samtal. Missbruksvård Att du senast inom fem arbetsdagar får komma på ett första besök. Om behovet bedöms som akut kan vi träffa dig samma dag. Att du vid första kontakten med din socialsekreterare får tydlig information om vad som kan erbjudas och hur handläggningen går till. Informationen ska vara lätt att förstå. Att du också har möjlighet till rådgivning inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten. Du som barn eller anhörig till en person som missbrukar får stöd och råd. Delvis uppfyllt Vuxengruppen har under 2013 arbetat för att sökanden inom 5 arbetsdagar ska få komma på besök till en handläggare. Detta har så gott som alltid kunnat tillgodosetts. Verksamheten är tydlig med att informera om hur en utredning går till redan vid första besöket. Det behöver oftast upprepas under utredningstiden. Anhöriga till sökande får alltid erbjudande om stöd och råd. Om en anmälan eller ansökan bedöms som akut har besök eller hembesök erbjudits samma dag. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

22 Tillsammans med dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. 22 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

23 Hemtjänst Tillsammans med dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Alla inom hemtjänsten bär synliga tjänstekort där det framgår att vi kommer från hemtjänsten i Ängelholms kommun. Du har möjlighet att välja utförare av hjälpen. Att vi informerar dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Uppfyllt Samtliga kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten anses vara implementerade och kända i verksamheten och hos brukarna. Trygghetsjour Vi besvarar ditt larm dygnet runt och målsättningen är att du ska få hjälp inom 30 minuter efter du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att du behöver kontakt med distriktssköterska eller läkare hjälper vi dig med kontakten. Alla inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort där det framkommer att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Att vi informerar dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Delvis uppfyllt Gällande målsättningen att få hjälp inom 30 minuter är detta något som trygghetsjouren inte alltid kan leva upp till. Väntetiden har dock gått ner jämfört med föregående år. Det kan också noteras att alla trygghetslarm samt larmklockor testas en gång per dygn för att garantera funktionen. Särskilt boende Tillsammans med dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Du har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Om du önskar kommer det att finnas någon hos dig i livets slutskede. Att vi informerar dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Delvis uppfyllt Möjligheten att påverka innehållet i verksamheten genom medverkan i husråd fungerar inte fullt ut på samtliga särskilda boenden. Bostad med särskild service enligt LSS Att inom en vecka från det att du flyttat in ska vi tillsammans med dig starta arbetet med din individuella genomförandeplan. Att du får möjlighet att med stöd av personal delta i en individuell fritidsaktivitet per vecka. Varje brukare ges möjlighet till en egen aktivitet per vecka. Uppföljning sker månadsvis. Inom Område gruppbostäder 1 och 2 Uppfyllt har alla brukare kunnat erbjudas möjlighet till fritidsaktiviteter. 16 brukare använder möjligheten regelbundet. Insatsen korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Regelbundet erbjuds olika fritidsaktiviteter där personalen alltid deltar och stödjer Uppfyllt ungdomarna. Minst en gång per månad har varje ungdom haft möjlighet att vara med om någon aktivitet. Det erbjuds också aktiviteter varje helg utifrån ungdomarnas förutsättningar. Daglig verksamhet enligt LSS Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Uppfyllt Genomgång av genomförandeplanerna sker två gånger per år. Önskemål om arbetsplats beaktas alltid och byte av plats föreslås även i utvecklingssyfte. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

24 Tekniska nämnden Vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Uppfyllt Under året har det inte varit något oplanerat avbrott som har varat i mer än 24 timmar. Badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg. Stränderna har skötts enligt kraven för Blå Flagg med rena toaletter, en strand Uppfyllt är tillgänglighetsanpassad och under högsäsong städas stränderna dagligen. Under 2013 har inga stränder haft Blå Flagg eftersom vattenkvaliteten tidigare år inte uppfyllde kraven. Kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Uppfyllt Kommunala parker och grönområden sköts enligt fastställd kvalitetsdeklaration. Kultur- och fritidsnämnden Fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri från droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Värdegrundsarbetet för fritidsgårdarna är en naturlig del av det vardagliga arbetet. Uppfyllt Alla nya besökare på fritidsgårdarna informeras och introduceras i värdegrunden. Verksamheten är även ute på skolorna och informerar de nya 7:e klassarna varje termin. Fritidsgårdsverksamheten har nolltolerans mot droger på våra fritidsgårdar. Fritidsledarna har ett viktigt uppdrag att lyssna på besökarnas tankar och idéer samt att tillsammans med dem genomföra det som är möjligt. Varje fritidsgård har en reserverad plats i Ungdomsfullmäktige. Bibliotek Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Kvalitetsdeklarationen anses som uppfylld då biblioteken tillgodoser besökarnas önskemål om inköp av olika medier och ar- Uppfyllt betar ständigt med att förnya bibliotekets utbud. Inom ramen för Skåne Nordvästsamarbetet har ytterligare satsningar gjorts på e-böcker och andra digitala resurser. Under året har Stadsbiblioteket i samverkan med polis och verksamheter riktade mot ungdomar fått bukt med tidigare ordningsproblem, vilket lett till en lugnare miljö. Kultur i skolan Vi erbjuder dig som elev ett kulturutbud som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. Vi erbjuder kulturupplevelser i skolan som omfattar alla i den kommunala grundskolan. Allmänkulturen har under 2013 erbjudit kulturupplevelser på professionella arenor. Årskurs 4 fick se Nils Holgersson och Uppfyllt för årskurs 3 och 6 visades Alice i Underlandet alla på Helsingborgs Stadsteater. Skolbio för åtta årskurser visades på Röda Kvarn. Årskurs 4 besökte Galleri Moment. Miljönämnden Varje ärende skall handläggas så skyndsamt som möjligt men en förutsättning för detta är att handlingarna är kompletta och att alla berörda ges tid att komma med synpunkter. 24 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

25 Biblioteken tillgodoser besökarnas önskemål om inköp av olika medier och arbetar ständigt med att förnya bibliotekets utbud. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

26 Genom gränslös räddningstjänst, det vill säga att närmsta styrka alltid larmas oavsett var händelsen inträffar i kommunen, lever räddningsnämnden upp till kvalitetsdeklarationen. Vi garanterar att: Om handlingar i ett ärende behöver kompletteras ska detta begäras in inom en vecka från det att handlingarna inkommit. Delvis uppfyllt Målet har visat sig omöjligt att följa upp eftersom det endast går att kontrollera detta genom en manuell genomgång av varje ärende. Vi garanterar att ditt ärende behandlas inom angiven tid efter att kompletta handlingar inkommit och efter att samrådstiden löpt ut. Nedanstående gäller då miljönämnden fattar beslut och inte tillstånd eller anmälningar av B-verksamheter där Länsstyrelsen är beslutsinstans. Beslut i tillståndsärende ska normalt fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet ska normalt fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska normalt fattas inom två veckor från det att nämnden fått in anmälan om registrering. Uppfyllt Under 2013 har 330 ärenden handlagts. Av dessa har sex ärenden haft för långa handläggningstider, vilket innebär knappt 2%. Hela 46% har handlagts inom en vecka. 26 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

27 I vissa fall kan det vara omöjligt att fatta beslut inom angiven tid, i så fall garanterar vi att: Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna. Uppfyllt Uppfyllt Delegationbeslut expedieras alltid omgående och nämndsbeslut oftast dag efter justering. Det vill säga beslut tisdag och expediering torsdag. Till sist garanterar vi att: Sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom tre arbetsdagar efter det att beslut fattats. Räddningsnämnden Delegationbeslut expedieras alltid omgående och nämndsbeslut oftast dag efter justering. Det vill säga beslut tisdag och expediering torsdag. Våra kommuninvånare ska nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Genom gränslös räddningstjänst, det vill säga att närmsta styrka alltid larmas oavsett var händelsen inträffar i kommunen, Uppfyllt lever räddningsnämnden upp till kvalitetsdeklarationen. Vi tar beslut i tillståndsärenden gällande brandfarliga och explosiva varor inom tio veckor. Genom kommungemensamt projekt, Förenkla helt enkelt, har förbättringsåtgärder Uppfyllt genomförts. Bland annat har vid några tillfällen samtliga myndigheter träffat nya krögare gemensamt för att förenkla tillståndsprocessen. Vi tar beslut i tillståndsärenden gällande sotningsdispenser inom sex veckor. Uppfyllt Byggnadsnämnden Delvis uppfyllt Genom nära kontakt/dialog med sotningsentreprenören kan handläggningsprocessen ske skyndsamt och inom angiven tid. Byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av värdegrunden: öppenhet, omtanke och handlingskraft. På stadsarkitektkontoret ska du alltid känna dig välkommen och få hjälp, råd och tips om bygglov och detaljplaner. Vi arbetar för att ha en aktuell hemsida med att även på sikt kunna se alla detaljplaner. Vi vill också medverka till en så bra och effektiv kundtjänst som möjligt. Byggnadsnämndens ambition är att kunna bevilja så många bygglovsansökningar som möjligt utan avvisningsbeslut. Uppfyllt Det innebär en förhandling med aktuella aktörer som fördröjer handläggningstider. Handlingsplan har upprättats. Återkommande möten hålls med kundtjänst för att stämma av eventuella brister och komma fram till förbättringsåtgärder. Besked om bygglov ska ges inom fyra veckor när bygglovsansökan är komplett, följer detaljplanen och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom åtta veckor när bygglovsansökan är komplett och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom tio veckor när bygglovsansökan är komplett och ska behandlas av byggnadsnämnden. Nya program har upphandlats som komplement till Bygg-R (som är ärendehanteringssystemet som används för byggnadsnämndens verksamhet) för att underlätta uppföljning av handläggningstider. Nya handläggningsrutiner har tagits fram. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

28 EKONOMI Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Delvis uppfyllt 27% 73% Uppfyllt Delvis uppfyllt I de allmänna riktlinjerna för offentlig verksamhet (regeringsformen) framgår det att det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunallagen fastställer de krav som finns gentemot kommuner vad gäller hållbar utveckling genom begreppet god ekonomisk hushållning i ett kortsiktigt såväl som långsiktigt perspektiv. Utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar. Detta kräver att kommunen i all planering arbetar för långsiktigt hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. En erkänd syn på hållbar utveckling är att det kräver tre samverkande dimensioner: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ängelholms kommun har under 2013 arbetat för att nå en hållbar utveckling genom arbete som kan kopplas till samtliga dimensioner. Socialnämnden har under året riktat in sig på ett förebyggande arbete och öppna insatser. Framförallt märks detta inom individ- och familjeomsorgens placeringsverksamhet där antalet institutionsplaceringar minskat betydligt till förmån för öppna insatser på hemmaplan. Detta har minskat de totala kostnaderna för denna verksamhet under året. Inom socialnämnden har det bedrivits effektiviseringsarbete där fokus har varit att hitta rätt insatser för den enskildes behov. Detta innebär att personer med omfattande omvårdnadsbehov erbjuds ansöka om en plats på särskilt boende istället för insatser i det ordinära boendet. Inom ramen för KPB (kostnad per brukare) har socialnämnden en målsättning att tillhöra den bästa tredjedelen av jämförelsegruppen inom förvaltningens olika verksamhetsområden. För flertalet av socialförvaltningens verksamhetsområden tillhör Ängelholm för närvarande den mellersta gruppen, det vill säga på en genomsnittlig nivå. Dock tillhör Ängelholm bästa gruppen gällande kostnader för LSS gruppbostäder samt försörjningsstödsutbetalningar. Räddningsnämndens personal har under 2013 lagt 15% av sin arbetstid på olycksförebyggande arbete. Samtlig utryckande personal arbetar idag i kombitjänst, vilket medger utökade möjligheter att genomföra utbildning, bostadstillsyn och informationskampanjer riktade mot medborgare, organisationer och verksamhetsutövare. Genom det förbyggande arbetet verkar räddningsnämnden för ett långsiktigt effektivt resursutnyttjande i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 fortsatt sitt riktade arbete kring förskolans målområden: språk, kommunikation, matematik och naturvetenskap. Detta medför att barnen i förskolan har med sig både kunskap och strategier för att lära. I Ängelholm, liksom nationellt, ökar skillnaderna mellan pojkars och flickors genomsnittliga meritvärden och pojkarna hamnar efter. Barn- och utbildningsnämnden har under året förstärkt arbetet med att harmonisera meritvärdena i kommunen mellan könen genom att bland annat lyfta frågan på såväl skolledar- som pedagognivå. Ängelholms skolor fortsätter sin positiva utveckling genom att återigen visa på ett stigande genomsnittligt meritvärde. I år var det genomsnittliga meritvärdet 219,5 för de kommunala skolorna och 219,0 för de fristående. Andelen elever som var behöriga till yrkesprogram på gymnasiet var 93,1% för de kommunala skolorna och 92,9% för de fristående. Kostnad per betygspoäng i grundskolan är i Ängelholms kommun 324 kronor och medelvärdet för landets samtliga kommuner är 361 kronor. Meritvärdena i kommunen i kom- 28 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

29 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, tkr Kostnad per betygspoäng, kr Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram, tkr 16,3 15,8 25,2 Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende, tkr Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten, tkr Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning inom socialtjänstens verksamhetsområde, % * Medelvärde för deltagande kommuner bination med kostnad per betygspoäng tydliggör att barn- och utbildningsnämnden bedriver en verksamhet som bidrar till såväl social- som ekonomisk hållbarhet. Miljönämnden har arbetat med att öka den andel av tillsynen som finansieras med avgifter. Det område där det visat sig svårast att öka intäkterna är hälsoskydd, där en stor del av timmarna läggs på olika former av klagomål, som är svåra att debitera fullt ut. Byggnadsnämnden har som målsättning att 60% av medarbetarnas tid ska vara debiterbar vilket också uppnås. Tekniska nämnden kopplar långsiktig hållbarhet och effektivt resursutnyttjande med miljöfrågor. Under 2013 har utbyte av trafikbelysningen skett enligt plan och det innebär en minskning av 30,8 ton CO ² /år. Andelen matavfall i förhållande till hämtat avfall vid fastigheter har ökat från 18% till 28% under det gångna året. ÄNGELHOLMS KVALITET I KORTHET - EKONOMI KKiK nyckeltalen kopplade till ekonomi och kommunens effektivitet tydliggör den ekonomiska utvecklingen hos verksamheterna kopplade till socialnämnden. Socialnämnden har under 2012 och 2013 dragits med ökade kostnader som genererat budgetunderskott. Socialnämnden har under 2013 genomfört omfattande organisationsförändringar inom särskilt boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård för att skapa en större flexibilitet och effektivitet i verksamheterna för att på sikt kunna vända trenden. ÅRETS RESULTAT Årets verksamhet uppvisar ett positivt resultat på 58,3 mnkr. Resultatet fördelar sig på följande sätt mellan skatte- och avgiftskollektiv: Årets resultat, mnkr Skattefinansierad verksamhet +46,0 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp +8,3 Avfallshantering +4,0 Totalt +58,3 Återbetalningen från FORA av 2005 och 2006 års premier för avtalsgruppsjukförsäkringen förbättrar resultatet med 29,3 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag har varit gynnsammare än förväntat och har inneburit en positiv avvikelse med 5,3 mnkr. Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 22,9 mnkr och avser mark från kommunens allmänna markreserv (2,2 mnkr), inventarier och maskiner (0,6 mnkr), tomträtter (15,0 mnkr) och realränteobligation (5,1 mnkr). 14,0 mnkr av tomträtterna har varit budgeterade. Exploateringsverksamheten har givit ett överskott på 7,8 mnkr, främst till följd av markförsäljning. Kommunens stränder och anläggningar drabbades hårt FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

30 av höstens stormar. Kostnaderna för återställning av stränder beräknas uppgå till 2,5 mnkr och för fritidsanläggningar uppgår kommunens kostnad till 0,9 mnkr för de delar som inte bedöms täckas av kommunförsäkringen. De lägre arbetsgivaravgifterna för unga, under 26 år, samt för äldre, födda 1946 eller tidigare, innebär en positiv avvikelse på cirka 6,6 mnkr. Finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) är positivt, 2,0 mnkr. Resultatet påverkas positivt av att nämndernas skattefinansierade verksamheter visar ett överskott på 7,3 mnkr. Även de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avlopp samt renhållning redovisar överskott vilket påverkar resultatet positivt med 8,6 mnkr. Genomförandegraden avseende investeringar har varit väsentligt lägre än budgeterat vilket fått till följd att årets avskrivningar blivit 6,1 mnkr lägre än förväntat. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekommenderade diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS 07 sänks med 0,75 procentenheter från och med Den sänkta räntan innebär att pensionsåtagandena ökar med 60,0 mnkr. Årets resultat belastas med 2,2 mnkr medan resterande belopp ökar ansvarsförbindelsen. Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Balanskravsavstämningens resultat visas i tabellen till höger. Kommunen firar 500-årsjubileum år 2016 vilket beräknas belasta det året med 11,0 mnkr. Med anledning av att detta är en känd engångskostnad gör kommunen en avsättning i balanskravsutredningen. Det justerade resultatet uppgår till 44,7 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Balanskravsavstämning, mnkr Ingående resultat att återställa 0 Årets resultat enligt resultaträkningen +58,3 - avgår samtliga realisationsvinster -22,9 - tillkommer orealiserad nedskrivning aktieindexobligation Kommunfullmäktige har under hösten 2013 antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkluderande riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt riktlinjerna kan kommunen göra avsättning till RUR om både årets resultat och balanskravsresultatet övertiger 2% av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Detta belopp uppgår för 2013 till 35,0 mnkr. Årets resultat uppgår till 58,3 mnkr och balanskravsresultatet uppgår till 44,7 mnkr. Det innebär att skillnaden mellan 44,7 mnkr och 35,0 mnkr kan avsättas till RUR, dvs 9,7 mnkr. Årets resultat och balanskravet , mnkr +3,1 - tillkommer realisationsvinster tomträtter +15,0 - synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta +2,2 - avsättning till 500-årsjubileum år ,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar +44,7 - medel till resultatutjämningsreserv -9,7 Årets balanskravsresultat +35, ,2 83,4 55,1 44,3 376,2 Kommunens mål innebär att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till 2,0% av skatteintäkter och statsbidrag. För 2013 uppgår resultatet till 58,3 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 3,3% av skatteintäkter och statsbidrag. 19,4 12,4 1,8 58,3 35, Årets resultat Balanskravsresultat 30 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

31 Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag , procent 6,0 5,4 5,0 4,0 3,4 3,0 3,3 PENSIONSÅTAGANDE OCH FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 817,5 mnkr vilket är en ökning med 45,5 mnkr i förhållande till Ökningen beror, som tidigare nämnts, på att den rekommenderade diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS 07 sänks med 0,75 procentenheter från och med 2014, vilket innebär att skulden ökar med 60,0 mnkr. Sammantaget fördelar sig kommunens pensionsåtaganden på följande sätt: 2,0 1,0 0,0 Utvecklingen av intäkter och kostnader En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Under perioden ökar skatteintäkter och statsbidrag snabbare än nettokostnaderna, vilket också avspeglas i resultatutvecklingen. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter , procent ,0 0, ,2 Kommunen 108,8 114,3 113,7 Mål 117,5 0,7 118,1 121,5 2,0 118, Nettokostnader Skatteintäkter Kommunens pensionsåtagande, mnkr Avsättning i balansräkningen som avser intjänande efter ,5 Avsättning förtroendevalda 6,0 Ansvarsförbindelse som avser intjänande före ,7 Ansvarsförbindelse förtroendevalda 2,3 Totala pensionsförpliktelser 817,5 Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars skulle ha redovisats under posten Avsatt till pensioner. Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Kommunen har öronmärkt medel under finansiella anläggningstillgångar avseende pensionförpliktelser. Vid utgången av 2013 uppgick dessa pensionsmedel till 566,7 mnkr. Dessa förvaltas på följande sätt: Pensionsmedel, mnkr Aktieindexobligation 150,0 Realränteobligationer 35,4 Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet 271,0 Aktiefonder 30,1 Räntefonder 32,0 Koncernkonto 48,2 Aktieindexobligationen på nominellt 150,0 mnkr hade i bokslutet 2012 ett marknadsvärde på 142,2 mnkr. Under 2013 har marknadsvärdet sjunkit med 3,1 mnkr ner till 139,1 mnkr. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

32 32 Implementeringen av finanspolicyn har fortsatt. Ytterligare placeringar om 12,0 mnkr har genomförts i de fem aktiefonder som kommunen handlade upp under Sammanlagt har 30,0 mnkr placerats i dessa och vid årsskiftet uppgår marknadsvärdet till 35,6 mnkr. För att nå upp till finanspolicyns normalläge vad gäller aktieplaceringar av pensionskapitalet ska drygt 100 mnkr placeras i aktier eller aktiefonder. Detta kommer att ske successivt och med beaktande av marknadssituationen. En realränteobligation som förvärvats för 26,4 mnkr har avyttrats för 31,7 mnkr och således givit en realisationsvinst på 5,3 mnkr. De frigjorda medlen har placerats i två räntefonder vars marknadsvärde uppgick till 32,6 mnkr vid årsskiftet. Sammanlagt har 5,0 mnkr av avkastningen använts för att delfinansiera pensionsutbetalningarna. Kommunens avsatta pensionsmedel täcker 69,3% av skulden. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 250,9 mnkr, har återlånats i verksamheten. Den realiserade avkastningen på placerade pensionsmedel under 2013 har uppgått till 20,5 mnkr eller 3,7%. BUDGETFÖLJSAMHET OCH PROGNOSSÄKERHET Nämndernas driftredovisning avseende den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett överskott på 7,3 mnkr. Störst positiva budgetavvikelser finns inom kommunstyrelsen, +8,1 mnkr (varav fastighetsenheten står för 4,3 mnkr), barn- och utbildningsnämnden, +2,6 mnkr, byggnadsnämnden, +1,9 mnkr och miljönämnden, +1,2 mnkr. Underskott har endast uppstått inom socialnämnden, -9,9 mnkr. För en mer ingående analys av verksamheternas resultat hänvisas till sidorna samt driftredovisningen på sidan Den ekonomiska styrningen under löpande budgetår tar sin utgångspunkt i budgetuppföljningarna. För att uppnå en korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse. Till höger redovisas prognossäkerheten totalt. ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Helårsprognos, budgetavvikelse mnkr April Juli Oktober Bokslut Nämnderna -7,8-7,5-5,8 +7,3 Årets resultat +16,0 +48,6 +45,2 +58,3 Nämndernas prognoser har varit stabila under året och indikerat en negativ avvikelse. När året summeras kan konstateras att nämndernas utfall blir väsentligt bättre än förväntat. Detta har främst sin grund i att kommunstyrelsens fastighetsenhet har ett större överskott till följd av framskjutna underhållsåtgärder samt att kostnader för bredbandsutbyggnad överförs till Även tekniska nämndens utfall blev väsentligt bättre än prognostiserat, bland annat beroende på högre parkeringsintäkter och lägre personalkostnader. Avvikelsen förstärks dessutom av att nästan alla övriga nämnder har bättre utfall än prognostiserat. Socialnämndens prognos har varit negativ under hela året och pendlat mellan -8,5 mnkr och -9,9 mnkr. Prognosen för kommunen som helhet har varit positiv under hela året. I april var återbetalningen av 29,2 mnkr avseende premier för avtalsgruppsjukförsäkringen inte känd. Den kunde först beaktas i samband med delårsbokslutet. Förutom att nämndernas utfall blivit väsentligt bättre påverkar även fastighetsförsäljningar och avskrivningar resultatet positivt. LIKVIDITET OCH LÅN De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 64,9 mnkr varav 48,2 mnkr avser medel som avsatts för pensionsändamål. Sammantaget har de likvida medlen minskat med 17,1 mnkr jämfört med föregående år. De långfristiga lånen har ökat med 17,0 mnkr och uppgår till 241,0 mnkr, varav 105,0 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 136,0 mnkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten har dessutom sedan tidigare tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av pensionsmedel, på 102,0 mnkr. Låneskuldens genomsnittliga återstående löptid är 1,4 år och genomsnittlig viktad ränta är 2,5%. Inga lån är upptagna i utländsk valuta.

33 Långfristiga externa skulder, mnkr ,7 36,1 131,0 224,0 241, INVESTERINGS- OCH EXPLOATERINGSVERKSAMHET Årets nettoinvesteringar uppgår till 156,0 mnkr, vilket är 146,6 mnkr mindre än budgeterat. Avvikelsen är huvudsakligen en följd av senareläggning av projekt vilket innebär att överskottet till största delen kommer att överföras till Avvikelser finns inom en stor mängd projekt. Bland de större avvikelserna kan nämnas Pågatågsstation Barkåkra, anläggning av nya träningsplaner, friidrottsanläggning Kulltorp, tillbyggnad museum Hembygdsparken, inventarier förskola/skola samt vatten- och avloppsinvesteringar. Investeringar i skattefinansierad verksamhet utgör 116,0 mnkr medan avgiftsfinansierade investeringar utgör 40,0 mnkr (vatten- och avloppsverksamhet). Bland de större investeringar som genomförts kan nämnas: Större investeringar Markförvärv Vilhelmsfält 2:5 28,0 Epadalen, VA-sanering inkl återställning 18,2 Temporärt bad 13,4 Markförvärv badhus Hälsostaden 8,1 Ledning vattenverket Hjärnarp 7,5 Centrumprojektet 6,4 Vattenledning Kulltorp - Vattenverket 6,3 Skatepark 5,2 Projekt En dator per elev 4,7 VA-sanering Skepparkroken/Björkhagen 4,7 Upprustning Vejbybadet 4,5 Trafikbelysning 4,2 För en utförlig investeringsredovisning hänvisas till sidan 111. Exploateringsverksamheten har omfattat 23 projekt. Den utgående balansen för pågående projekt uppgår till 33,0 mnkr vilket är en ökning med 5,4 mnkr jämfört med föregående år. Årets resultat har gottgjorts med 7,8 mnkr från exploateringsverksamheten. Nettoinvesteringar , mnkr ,7 25,0 127,2 46,4 155,7 BORGENSÅTAGANDE De totala borgensförbindelserna uppgår till 1 262,6 mnkr vilket är en ökning med 136,9 mnkr jämfört med Ökningen beror dels främst på att AB Ängelholmshemskoncernen ökat sin upplåning med cirka 124 mnkr. Vidare har delägarskapet i Sydvatten AB inneburit att kommunen tecknat ytterligare borgen på 14,4 mnkr för bolagets åtaganden. Borgen avseende lån till Stiftelsen Sommarsol, som för 2012 uppgick till 1,2 mnkr, har upphört. Kommunen har under året beviljat Skånes Gymnastikförbund en borgen om 25,0 mnkr för utbyggnad av Lingvallen. Denna har inte utnyttjats ännu. Av de totala borgensåtagandena avser 1 204,3 mnkr AB Ängelholmshem, vilket innebär att 58,3 mnkr avser andra organisationer. Större borgensåtaganden i övrigt avser Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 18,6 mnkr, Skånes gymnastikförbund 13,6 mnkr och Sydvat- 51,7 142,4 73,3 116, Skattekollektiv Avgiftskollektiv 40,0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

34 ten AB 19,9 mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under består av moderbolaget AB Ängelholmshem samt det helägda dotterbolaget AB Ängelholmslokaler. Borgensåtagande , mnkr , ,0 960, , ,6 Det av kommunen helägda bolaget Sockerbruket 11 AB har exkluderats från den sammanställda redovisningen. Skälet är att bolagets verksamhet är av ringa omfattning. Beslut har fattats om att bolaget ska likvideras. Den sammanställda redovisningen bygger på årsbokslut i Ängelholms kommun och AB Ängelholmshemskoncernen ,1 52,3 40,3 45,5 58, Borgen, totalt Borgen, exkl. koncernföretag Redovisat resultat för kommunkoncernen 2013 uppgår till 49,0 mnkr (14,8 mnkr 2012). Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen, uppgår till 49% (50% 2012). Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2013 till personer ( ). Av dessa var kvinnor ( ). RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING FÖR KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse över de enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten. Dessa delas upp i dels koncernföretag och dels uppdragsföretag. Koncernföretag är sådana där kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga där röstandelarna uppgår till 20% eller mer. Med uppdragsföretag (där kommunens röstandelar understiger 20%) menas andra samägda företag och kommunala entreprenader. Koncernföretag Koncernen Ängelholms kommun Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av verksamheten i kommunen och bolagen. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas jämte kommunens räkenskaper. Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och AB Ängelholmshemskoncernen som ägs till 99,97% av Ängelholms kommun. AB Ängelholmshemskoncernen AB Ängelholmshemskoncernen Ägd andel: 99,97%. Verksamhet Förvaltning av bostäder, lokaler, servicehus och förskolor med mera. Vid årsskiftet uppgår antalet förvaltade lägenheter till stycken och antalet förvaltade verksamhetslokaler till 65 stycken, varav bolaget äger 39 stycken. Förvaltad yta uppgår till cirka kvm. Viktiga händelser Kommunen har från och med januari 2013 överlåtit merparten av sina verksamhetslokaler till AB Ängelholmslokaler, ett helägt dotterbolag till AB Ängelholmshem. Bolaget har förvärvat fastigheterna för en preliminär köpeskilling om 554,0 mnkr. Kommunen har tillskjutit ett ovillkorat aktieägartillskott på 177,7 mnkr till AB Ängelholmshem som transporterats vidare till AB Ängelholmslokaler. Därigenom säkerställs AB Ängelholmslokalers soliditet. Kommunen har också beviljat AB Ängelholmslokaler en borgen på 100,0 mnkr. För de fastigheter som kvarstår i kommunens ägo har ett förvaltningsavtal upprättats mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler. Vid årsskiftet 2013/2014 överlåts ytterligare åtta fastigheter till AB Ängelholmslokaler. 34 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

35 Kommunen har fortsatt att förvärva de utestående aktier i AB Ängelholmshem som finns hos andra aktieägare och vid årsskiftet så äger kommunen aktier utav totalt aktier. Utbyggnad av 107 lägenheter inom fastigheten Betan 1 i centrala Ängelholm pågår med beräknad inflyttning våren Solskiftet i Munka Ljungby, 29 lägenheter, färdigställdes i mars Byggnation av demensboende i Munka Ljungby, cirka 28 platser färdigställdes under sommaren Inom energiområdet har bland annat solpaneler installerats på Betan 1. Individuell mätning och debitering av värme och vatten har installerats inom Kulltorp och Papegojan. Ekonomiskt utfall Redovisat resultat för AB Ängelholmshemskoncernen uppgår till 1,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 19,6%. Bolaget har en mycket låg vakansgrad för bostäder, 0,17% (0,17% 2012). Ekonomisk översikt, AB Ängelholmshemskoncernen Moderbolag Dotterbolag Omsättning, mnkr 239,8 245,2 2,0 106,9 Resultat efter finansnetto, mnkr -1,2 7,8-0,3-4,4 Soliditet, % 16,5 16,2 0,5 29,3 Balansomslutning, mnkr 1 624, ,0 8,8 590,2 Framtiden Arbetet med den systematiska hyressättningen pågår. Under 2014 kommer enkäter genomföras för att utröna varje bostadsområdes popularitet samt implementera resultaten i hela bostadsbeståndet. Därefter kommer en gradvis anpassning till de nya hyrorna att ske. Kommunala uppdragsföretag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Bolaget är samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms ägarandel är 16,0%. Bolaget tar emot och behandlar avfall från avtalsslutande kommuner och bedriver därmed sammanhängande regional verksamhet. De av ägarkommunerna beslutade ägardirektiven beskriver det övergripande kommunala ändamålet: Bolagets verksamhet syftar till att erbjuda de ägande kommunerna och därigenom medborgarna ett resursoch avfallssnålt och kretsloppsbaserat samhälle med hjälp av avfallsminimering, återanvändning och återvinning samt behandling av restavfall med tillförlitliga, ekonomiska och miljövänliga metoder. I syfte att uppnå förbättrad miljö och ekonomi samt skapa konkurrensfördelar kan bolaget erbjuda effektiva miljöledningssamt avfallshanterings- och återvinningssystem för det regionala näringslivet. Konsortialavtalet mellan ägarkommunerna gäller till utgången av Ängelholms Näringsliv AB Vid årsskiftet gick de tre organisationerna Ängelholms Turistförening, Engelholms Cityförening och Ängelholms Näringsliv AB ihop till ett bolag; Ängelholms Näringsliv AB. Ängelholms kommun äger 14,0% av aktierna i bolaget och AB Ängelholmshem 4,0% medan övrigt ägande är fördelat på 48 lokala företag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare. Bolaget samordnar alla marknadsaktiviteter så att parterna får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun. Vidare är bolaget en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser medlemsföretagens intressen. Tillsammans med kommunen arbetar man för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklas stadskärnan i Ängelholm som handels- och mötesplats. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistbyrå som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning. Arenabolaget i Ängelholm AB Bolagets uppdrag är att äga och förvalta idrottsanläggningen Lindab Arena och därtill hörande anläggningar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

36 Tillsammans med kommunen arbetar Ängelholms Näringsliv för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklas stadskärnan i Ängelholm som handels- och mötesplats. Kommunens ägande uppgår till 10,6%. Övriga större aktieägare är Backahill AB och PEAB. Sydvatten AB Kommunen blev under 2012 en av 16 delägare i Sydvatten AB genom att förvärva aktier för 26,0 mnkr. Kommunens ägarandel uppgår till 4,55%. Störst aktieägare är Malmö, Lund och Helsingborg. Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar. Delägarkommunerna svarar var och en för den lokala distributio- 36 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

37 nen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar och dels av tunnelsystem och ledningar för rå- och dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. Competensum Skåne Nordväst AB Competensum bildades 2008 genom att verksamheten för kvalificerad yrkesutbildning togs över från Ängelholms kommun. Yrkeshögskolan tillhandahåller eftergymnasiala utbildningar med målet att utbilda för en specifik yrkesroll. Verksamheten har två affärsområden, Competensum Yrkeshögskola och Competensum Företag. Bolaget har ett tjugotal delägare och kommunens ägarandel är 6,1%. Kommunala entreprenader och köp av verksamhet Delar av kommunens verksamhet bedrivs på entreprenad och berör främst verksamheter inom tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Entreprenader och köp av verksamhet uppgick 2013 till 411 mnkr (373 mnkr) eller 19,5% av de totala kostnaderna för kommunen. Bland de större entreprenörerna kan nämnas följande: Avfallstjänster - Ohlssons i Landskrona AB, NSR AB Lokalvård och kost Sodexo AB Fastighetsförvaltning AB Ängelholmslokaler Utbildning Helsingborgs Stad, Klippans kommun, Framtidsskolan Örestad Transporter Bergkvarabuss AB, Skånetrafiken, Taxi Ängelholm AB, Starbussar AB Vård och omsorg Adium Omsorg AB, Victum Omsorg AB, Carema Äldreomsorg AB, Attendo Sverige AB KÄNSLIGHETSANALYS Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Till höger redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: Händelse Förändring +/- 10 öres förändring av kommunalskatten 7,7 mnkr Förändrat invånarantal med 100 Avgiftsförändring med 1% Löneförändring med 1%, inkl PO Prisförändring med 1% Förändrad upplåning med 10 mnkr 4,3 mnkr 1,9 mnkr 12,0 mnkr 6,6 mnkr 0,3 mnkr 10 heltidstjänster 4,5 mnkr Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. FINANSIELL STÄLLNING JÄMFÖRT MED ANDRA KOMMUNER Ängelholm har tillsammans med övriga kommuner i Skåne jämfört den finansiella situationen inom kommungruppen med hjälp av en analysmodell som tagits fram av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid handelshögskolan i Göteborg. Syftet med analysen är att redovisa var Ängelholms kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under i förhållande till övriga kommuner i Skåne län. Detta görs i form av en finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos kommunen i förhållande till övriga kommuner i länet. Utgångspunkten för analysen är de finansiella profilerna i form av polärdiagram som redovisas på nästa sida. Diagrammen innehåller dels fyra perspektiv och dels åtta finansiella nyckeltal som är viktiga för en kommuns finansiella utveckling. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje axel i polärdiagrammet graderas och ju längre ut på axeln kommunen ligger desto bättre. Varje kommun poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal. Profilen beskriver således endast den ekonomiska situationen i förhållande till de utvalda jämförelsekommunerna. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

38 Finansiell profil jämfört med Skåne län Ängelholm 2010 Ängelholm 2011 Ängelholm 2012 I rapporten från Kommunforskning i Västsverige (KFi) lyfts kommunens finansiella sidor fram, starka som svaga. I jämförelse med övriga kommuner i länet är kommunens starka sidor låg skattesats och hög soliditet. De svaga sidorna är resultatutvecklingen, hög investeringsnivå, budgetföljsamhet och kassalikviditet. Noterbart är den försämring som skett på flertalet områden jämfört med SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Makronytt 3/2013 från Sveriges Kommuner och Landsting, december Tillväxten i omvärlden har under 2013 fått bättre fart. Tunga ekonomier som USA och Storbritannien visar betydande styrka. Sysselsättningen stiger samtidigt som arbetslösheten gradvis backar. Även Tyskland visar prov på bättre fart och i mer problemtygda Euroländer märks en övergång från negativ till positiv tillväxt. Utvecklingen i de nordiska grannländerna har däremot överraskat negativt. I Danmark och Finland har den ekonomiska utvecklingen varit svag samtidigt som den tidigare så starka norska tillväxten försvagats något. I Kina har BNP däremot fortsatt växa med imponerande 7 8%. Förväntningar om framtiden har förbytts från pessimism till vad som kan beskrivas som försiktig optimism. Sammantaget innebär detta att tillväxten i världen tar ett kliv upp från 3,0% i år till 4,0% För svensk del är det framförallt utvecklingen i Europa och då inte minst i de nordiska grannländerna som är av intresse. BNP-tillväxten på våra viktigaste exportmarknader ökar från 0,9% 2013 till 2,1% 2014 vilket innebär en dryg fördubbling. I Sverige har den ekonomiska utvecklingen varit fortsatt svag under 2013 trots positiva signaler från omvärlden. Den svenska exporten har utvecklats fortsatt svagt vilket gjort att också investeringarna har vikit och inte minst då inom industrin. Exporten och investeringarna har därmed gett ett klart negativt bidrag till utvecklingen av svensk BNP. Att produktionen trots allt ökar sammanhänger med en fortsatt tillväxt i privat och offentlig konsumtion. Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar i den svenska ekonomin har trots den i övrigt svaga utvecklingen fortsatt att öka. Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar i svensk ekonomi med 0,9% mellan tredje kvartalet i fjol och tredje kvartalet i år samtidigt som svensk BNP endast ökade med 0,3%. En allt starkare tillväxt i omvärlden i kombination med de stigande framtidsförväntningar som kunnat kon- 38 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

39 stateras här på hemmaplan talar starkt för att svensk ekonomi kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Förutsättningar för en starkare svensk tillväxt finns också i hushållens och företagens mycket höga finansiella sparande. Bedömningen är att BNP växer med 2,7% 2014 jämfört med 0,9% I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till tillväxten såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter förväntas växa i relativt snabb takt. Trots den överraskande starka arbetsmarknaden har arbetslösheten bitit sig fast kring 8%. Det förklaras av att både befolkningen i arbetsför ålder och den andel av befolkningen som deltar i arbetskraften har ökat sedan Nu avtar befolkningsökningen något och det är rimligt att arbetskraftsdeltagandet inte fortsätter att öka i samma omfattning. Därför kan arbetslösheten minska mer markant när sysselsättningen tar bättre fart mot slutet av Den utdragna lågkonjunkturen i finanskrisens spår har pressat ned löneökningstakten till mycket låga tal ser timlönerna ut att öka med blygsamma 2,5% jämfört med i fjol. För åren förväntas läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis stabiliseras och att den svenska ekonomin närmar sig konjunkturell balans. Det innebär i klartext att arbetslösheten steg för steg tar sig från dagens 8% ner till 6,6%. AVSLUTANDE KOMMENTARER Under året har ekonomin gottgjorts av en stor engångspost avseende återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkringen och sammantaget når kommunen ett positivt resultat. Nämndernas ekonomiska utveckling har varit positiv och de skattefinansierade verksamheterna har totalt sett ett överskott på 7,3 mnkr. Måluppfyllelsen är mycket god och 97% av nämndmålen har helt eller delvis uppfyllts. Endast hälften av investeringsbudgeten har förbrukats under året, vilket har flera orsaker. Nämnderna föreslår i sina framställningar att huvuddelen av kvarvarande anslag överförs till 2014, vilket skulle innebära en total investeringsbudget på 358,0 mnkr. Detta är en alldeles för hög nivå, i synnerhet med tanke på att merparten av fastighetsinvesteringarna utförs av AB Ängelholmslokalers regi. Kommunen har från och med 2013 överfört sin fastighetsförvaltning till AB Ängelholmslokaler. Bolaget äger och/eller förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Investeringsprojekt i nya och befintliga fastigheter genomförs numera i huvudsak av bolaget. Kommunen har anställt en fastighetsstrateg vars uppgift bland annat är att vara kommunens beställare gentemot bolaget. I syfte att förstärka fastighetsunderhållet har 10,0 mnkr avsatts för 2013, vilket sedan ökar med 5,0 mnkr årligen fram till och med De förändringar som genomförts syftar till att förbättra underhållet av verksamhetslokalerna samt att förstärka styrningen av lokalutnyttjandet. Kommunfullmäktige har beslutat om en skattehöjning med 50 öre från och med 2014, vilket ger en total utdebitering på 19:54 och förstärkning av ekonomin med cirka 40 mnkr årligen. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för 2014 i princip ger en resultatnivå i paritet med kommunens resultatmål om 2% av skatter och statsbidrag. Det nya utjämningssystemet träder i kraft från och med 2014 och innebär relativt stora omfördelningar mellan kommunerna. För Ängelholms kommun innebär det ett försämrat utfall med cirka 5 mnkr 2014, 14 mnkr 2015 och långsiktigt cirka 20 mnkr i förhållande till tidigare system. Trots förstärkningen av ekonomin försämras resultatet 2015 och 2016 drastiskt i takt med att beslutade investeringar, såsom nytt badhus och nya skolor, tas i drift samt att förändringarna i utjämningssystemet får genomslag. Det innebär att skattehöjningen redan är intecknad. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

40 VERKSAMHET Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt arbete. Delvis uppfyllt 33% 6% 61% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Att kontinuerligt lära sig av sina erfarenheter är grundbulten för en lärande organisation. En förutsättning är bland annat kunskap om den egna organisationen, interna samt externa samarbeten och samverkan. En lärande organisation ställer således krav på ett agerande i vardagen som speglar Ängelholms kommuns värdegrund: Öppenhet Omtanke Handlingskraft Arbetet med att lära, utveckla och förenkla bedrivs kontinuerligt inom organisationen. Socialnämnden har 2013 arbetat med att stärka IT-stödet för planering och uppföljning. Under året har särskilt fokus legat på införande av LapsCare (insatsoptimering) inom hemtjänsten. Förvaltningens arbete med införande av ett IT-baserat kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten har påbörjats och kommer att slutföras under år Tekniska nämnden har arbetat med LEAN-processer inom nämndens verksamhetsområden. Processer som har berört mer än en avdelning är exempelvis avtalshantering, fakturahantering och projekthantering. Processerna leder till effektivare arbetssätt och framför allt likvärdigt arbetssätt inom förvaltningen och mellan förvaltningarna. Räddningsnämnden har under flera år organiserat för lärande. Målsättningen är att minst 30% av heltidspersonalen årligen ska tjänstgöra på en icke ordinarie arbetsplats eller vid bemanning av tvärkommunala projekt. Utfallet för målsättningen 2013 var 35%. Genom jobbrotation skapar nämnden förutsättningar för både individuellt lärande och i förlängningen även organisatoriskt. Byggnadsnämnden arbetar liksom räddningsnämnden med att skapa kunskapskluster för administration, byggnadsinspektörer med mera i form av återkommande träffar med grannkommuner och Länsstyrelsen för att utbyta erfarenheter. Ängelholms kommun är en del av Skåne Nordväst vars syfte är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i de deltagande kommunerna. Samarbetet har fortlöpt under året och medlemsantalet har utökats med en kommun, Perstorp. De elva kommuner som slutit avtal om samarbete är därmed Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Skåne Nordvästs styrelse beslutar årligen om en verksamhetsplan som till stor del styr agendan under året. Under 2013 bestod verksamhetsplanen av följande prioriterade områden: infrastruktur och samhällsplanering, utbildning, forskning och innovation, näringslivsutveckling, attraktiva arbetsgivare/hr-frågor (Human Resource), olikhet och mångfald, kultur samt kommunikation och förankring av samarbetet. Att utforska och utveckla nya samarbetsformer är en ständigt aktuell fråga för kommunens verksamheter. Socialnämnden har i samband med projektet Hälsostaden arbetat aktivt med gränsöverskridande samarbete för att skapa synergieffekter för kommunens invånare. Hälsostaden blev 2013 utvalt som ett av fyra best practice exempel inom innovativ hälso- och sjukvård i Europa i samband med Microsoft Health Event i Bryssel. Kultur- och fritidsnämnden har under året arbetat med att hantera ändrade mediavanor i samhället i takt med teknikutvecklingen. För folkbiblioteken är minskningen av utlån en utmaning som öppnar dörren för nytänkande kring bibliotekets roll och arbetssätt. Arbetet inför Kulturstråket och meröppna bibliotek som invigdes i november är del av detta nytänkande, där bibliotekets 40 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

41 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Väntetid i snitt för att få plats på ett särskilt boende, dagar Andelen som erbjudits plats inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum, % Väntetid för de som inte får sitt barn inom förskoleverksamhet på önskat placeringsdatum, dagar Handläggningstid i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök, dagar Barn per personal i kommunens förskolor (budgeterat), antal 4,6 5 5,4 Andel med godkänt resultat i samtliga nationella prov årskurs 3, % Andel med godkänt resultat i samtliga nationella prov årskurs 6, % Serviceutbud särskilt boende, % av maxpoäng Serviceutbud hemtjänst, % av maxpoäng Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, % Personalkontinuitet hemtjänst, olika vårdgivare inom en 14 dagars period, antal Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet, % 92,3 93,3 87,5 Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen, % Andel elever med positiv syn på skola och undervisning i åk 8, % * Medelvärde för deltagande kommuner. traditionella kärnvärde som öppen och tillgänglig mötesplats får en bredare plattform. ÄNGELHOLMS KVALITET I KORTHET - VERKSAMHET Väntetiden för att få plats på ett särskilt boende har i snitt minskat med 70% sedan En förklaring till den förkortade väntetiden är bland annat Kvarnliden, ett nytt demensboende som invigts under året. Andelen föräldrar som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat datum har sedan 2012 minskat från 50% till 35% behövde föräldrar i snitt vänta sex dagar från önskat placeringsdatum tills dess att barnen hade en förskoleplats var antalet dagar 17. Kommunen kommer under 2014 och 2015 utökat antalet förskoleplatser. I februari 2014 invigs en förskola i Skälderviken, Gläntan, med plats för cirka 80 barn och förskolan i Munka Ljungby expanderar också med en ny avdelning, Mosippan. I februari 2014 tas första spadtaget för en ny förskola i Hjärnarp med plats för cirka 80 barn. Förskolan planeras att invigas i januari PERSONALREDOVISNING Anställningar Antalet anställda i kommunen har minskat och är vid årets slut årsarbetare (2 723 årsarbetare 2012). Minskningen beror till största delen på verksamhetsövergångar bland annat inom tekniska kontoret (där fastighetsförvaltning och skötsel gått över till Ängelholmslokaler) och socialförvaltningen (där delar av äldreomsorgen gått över till andra driftsformer). Förändringen på kommunledningskontoret är bland annat kopplad till kundtjänst. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

42 I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. 42 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

43 Antal årsarbetare per förvaltning Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Antal anställda per åldersgrupp år år år år år Sysselsättningsgrader Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden har den ökat för kvinnorna, men minskat för männen. Totalt sett har den ökat och var vid årets slut 89,8% (89,7% 2012). Genomsnittlig sysselsättningsgrad , procent ,9 94,2 88,5 88,7 89,7 89,8 Personalomsättning Personalomsättningen har ökat och uppgår till 6,2% 2013 (5,4% 2012) har sammanlagt 170 anställda lämnat sin anställning på egen begäran ( ). Av dessa har 90 avgått med ålderspension ( ). Pensionsprognos Under de närmaste 10 åren beräknas 775 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Det har visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Prognosen baseras på grund av detta på pensionsavgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2014 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2013 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår Män Kvinnor Totalt Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år, prognos Åldersstruktur Medelåldern för kommunens anställda har minskat och är 47,0 år (47,1 år 2012). Medelåldern är högst för kvinnorna på tekniska kontoret och för männen på miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom räddningstjänsten och männen på stadsarkitektkontoret. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda är sedan 2012 oförändrad, 13,5 år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

44 Personalförsörjningsprognos Personalförsörjningsprognosen visar att under den kommande 10-årsperioden förväntas anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som finns för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång på grund av egen uppsägning och ålderpension samt på den nuvarande omfattningen av den kommunala verksamheten. Antal personalavgångar per år, prognos Värdegrund Kommunfullmäktige har beslutat om tre värdeord som tillsammans utgör organisationens värdegrund: Öppenhet Omtanke - Handlingskraft Värdegrunden är en ledstjärna för förhållandet till kommunens medborgare, brukare och medarbetare. Den gemensamma värdegrunden omfattar alla anställda i Ängelholms kommun och ska påverka hur kommunens anställda förhåller sig i sina uppdrag. Värdegrunden är en del av kommunens styrmodell Ratten och ska betraktas som ett styrmedel och en tydlig vägvisare för en effektiv och framgångsrik organisation. Arbetet med en gemensam värdegrund blir således ett viktigt sätt att nå uppsatta mål. Chefer och arbetsledare har ansvar för att möjliggöra reflektion samt diskussion kring värdeord, förhållningssätt och arbetssätt i organisationen. Arbetet med värdegrunden följs bland annat upp genom en enkät till samtliga nyanställda för att avläsa hur värdegrunden implementeras under introduktionsperioden och genom två årliga rapporter kopplade till styrmodellen Ratten. Ledarforum Kommundirektören har vid fyra tillfällen under året bjudit in alla kommunens chefer till Ledarforum. Vid första tillfället var temat Ängelholm som kvalitetskommun. Jan-Inge Hansson (tidigare kommundirektör) lämnade vid detta tillfälle över stafettpinnen till Lillan Eriksson, nytillträdd kommundirektör. De följande tre tillfällena har ägnats åt förberedande idéarbete inför den nya kommunorganisationen. Förmånsportalen Fördel Ängelholm I december 2012 lanserades en förmånsportal till kommunens anställda - Fördel Ängelholm. I portalen finns alla förmåner samlade. Friskvårdsförmånerna utgör en central del i portalen som också innehåller förmåner som kan beställas med bruttoavdrag till exempel ögonlaser- och fertilitetsbehandling. Kopplat till portalen får de anställda ett personalkort som kan användas för att erhålla rabatter vid inköp hos ett stort antal butiker och webbutiker. Fördel Ängelholm har fått mycket uppskattning från de anställda och också inneburit förändrade och förenklade rutiner vid hanteringen av friskvårdsbidraget som nu administreras genom portalen. Friskvård I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån har nyttjandet av friskvårdsbidraget minskat. 33% av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under året jämfört med 37% Frisktal Frisktalet definieras som andelen anställda i procent 44 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

45 som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under året har 65,4% av kommunens anställda varit sjukskrivna högst 5 dagar (66,2% 2012). Friskstatistik 2013, procent 34,6% 25,3% 40,1% 0 sjukdagar 1-5 sjukdagar 6- sjukdagar Sjukfrånvaro I likhet med övriga landet har sjuktalen ökat men ligger för Ängelholms kommuns del fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Nedan redovisas resultatet av den obligatoriska sjukredovisningen enligt lagen om kommunal redovisning. Sjukfrånvaron anges i procent av tillgänglig arbetstid. Nyckeltalet sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid är för ,12% (3,67% 2012). Sjukredovisning, procent Total sjukfrånvaro 3,67 4,12 Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 24,75 27,59 Sjukfrånvaro för kvinnor 4,16 4,68 Sjukfrånvaro för män 1,87 1,95 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,32 3,84 Sjukfrånvaro i åldersgruppen år 3,53 4,04 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 eller äldre 3,92 4,26 Sjukfrånvaron räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd har ökat till 16,4 dagar per anställd och år från 14,6 dagar Till höger redovisas antal sjukdagar i genomsnitt per anställd med månadslön uppdelat på kommunens olika verksamheter. Sjukdagar per anställd Kommunledningskontoret 3 16 Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 20 8 Stadsarkitektkontoret 4 5 Miljökontoret Räddningstjänsten 3 3 Hela kommunen Sjuklönekostnader Sjuklönekostnaderna har ökat med 10,7% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 3,01% i genomsnitt för 2013 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på drygt 7,7%. Sjuklönekostnad, mnkr Kommunledningskontoret 0,2 0,7 Tekniska kontoret 1,2 1,1 Barn- och utbildningsförvaltningen 5,2 5,4 Socialförvaltningen 7,5 7,8 Kultur- och fritidsförvaltningen 0,3 0,3 Stadsarkitektkontoret 0,1 0,1 Miljökontoret 0,1 0,2 Räddningstjänsten 0,0 0,0 Totalt 14,6 15,6 Fyllnadstid och övertid Målsättningen att minska uttaget av fyllnadstid och övertid har uppnåtts under året. Det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har minskat från 23 timmar per anställd 2012 till 22 timmar för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

46 Fyllnadstid och övertid per anställd i timmar Kommunledningskontoret 3 5 Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 10 5 Stadsarkitektkontoret 1 2 Miljökontoret 0 0 Räddningstjänsten Personalkostnader Personalkostnader, mnkr Löner, anställda 886,2 887,8 Ersättning, övriga uppdragstagare 10,8 11,5 Ersättning, förtroendevalda 5,9 5,9 Arbetsgivaravgifter med mera 902,9 905,2 Lagstadgade avgifter 270,3 272,8 Avtalsförsäkringar 1,6 1,6 Pensionskostnader 271,9 274,4 Avgiftsbestämd del, tjänstepension 41,7 41,9 Pensionsutbetalningar 31 33,4 därav garantipension/visstidspension 0,7 0,8 Tjänstepensionsförsäkringar 6,6 6,4 Avsättning tjänstepension -0,3 1,4 Avsättning tjänstepension intjänad före ,5-32,0 45,5 52,0 Löneskatt på pensioner 18,5 28,7 Totalt 1 238, ,4 Löneöversyn Resultatet av den lokala löneöversynen 2013, det vill säga löneökningstakt i procent av lönesumma från och med , redovisas uppdelat per verksamhetsområde. Den totala löneökningen för 2013 var 3,0% (4,1% 2012). Löneöversyn, procent Ledning 4,6 3,2 Handläggare/administratörer 3,2 3,6 Vård och omsorg 3,5 2,9 Skola, kultur, fritid 4,9 3,0 Teknik 3,2 2,9 Totalt 4,1 3,0 46 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

47 MILJÖREDOVISNING Ängelholm har bedrivit ett strukturerat miljöledningsarbete sedan 2009 då miljöprogrammet antogs. Miljöprogrammet har gällt fram till och med 2013, då det ersätts av Ängelholms miljöplan Begränsad klimatpåverkan Att minska transporterna är en viktig del i det klimatstrategiska arbetet och i Ängelholm finns en potential att öka cyklandet på bekostnad av bilåkandet. En viktig förutsättning för att medborgare ska välja cykeln som transportmedel är att det finns bra och säkra cykelvägar. I kommunen finns det idag över 100 km cykelväg. Under 2013 byggdes 2,8 km ny cykelväg och det togs fram en plan för bättre vägvisning som kommer att genomföras under Framöver kommer ytterligare satsningar på gång- och cykelinfrastrukturen att göras. Att öka cyklingen handlar också om att lyfta fram cyk- I kommunen finns det idag över 100 km cykelväg. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

48 lingens stora fördelar vad gäller hälsa och miljö. Under 2013 har bland annat gå-och-cykla-till-skolan kampanjer genomförts liksom ett uppskattat motionscykellopp för barn och en medborgardialog kring cykling som gav viktiga tips och idéer kring hur andelen cykeltrafik kan öka. En resvaneundersökning som gjordes bland de anställda i stadshuset visar att drygt hälften, 55% av de anställda går, cyklar eller åker kollektivt till och från arbetet. Arbetet med att byta ut gatubelysningsarmaturer mot energisnålare LED-armaturer har fortsatt under året. När arbetet är klart 2015 kommer det att medföra en utsläppsminskning med cirka 130 ton CO 2. Utbildning är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle och ett pedagogiskt nätverk kring lärande för hållbar utveckling har bildats med syfte att utbyta erfarenheter och få en röd tråd och progression mellan stadierna i lärandet för hållbar utveckling. Järnvägens museum arrangerade utställningen Klimatgreppet en solskenshistoria under hösten som besöktes av över elever från Ängelholm. I samband med utställningen fick eleverna lära sig om energikällor, hållbar utveckling och de fick även tillfälle att diskutera hållbar utveckling ur en social och ekonomisk synvinkel. Giftfri miljö Under 2013 har alla deponier som inte omfattas av ett kontrollprogram, inventerats i enlighet med MIFO fas 1. Det innebär att all tillgänglig information som finns kring deponierna har inventerats och sammanställts. Lokalvården har gjort en upphandling av städprodukter och tog då tillfället i akt att rensa ut en rad kemiskalier som istället har ersatts med i första hand mekaniska städmetoder, kvalitetsmaterial i städdukar, moppar och så vidare. Man har även infört automatisk dosering i samband med tvätt vilket ytterligare minskat kemikalieanvändningen. Lokalvården har bestämt sig för att bli miljöcertifierade och under 2013 påbörjades en genomgång av rutiner och dokumentation som ett första steg i arbetet med att bli certifierade, arbetet kommer att fortsätta under Ingen övergödning Arbetet med att inventera enskilda avlopp har fortsatt under Det är ett arbete som påbörjades 2009 och totalt kommer cirka fastigheter att ha gåtts igenom till 2017 när arbetet beräknas vara klart. För att öka incitamenten att anlägga våtmarker har kommunen avsatt medel som markägare kunnat söka under perioden för anläggande av våtmark. Men trots både statligt och kommunalt stöd har arealen våtmark i kommunen tyvärr inte ökat. God bebyggd miljö Arbetet med att ta fram en grönstrukturplan har fortsatt under 2013 och planen beräknas bli klar för samråd under våren Arbetet med översiktsplanen, som är ett strategiskt viktigt dokument för en hållbar stadsutveckling, har fortsatt. Även översiktsplanen kommer troligtvis att gå ut på samråd under våren Projektet med stadsodling som invigdes 2012 har fortsatt. När det gäller avfall har uppsatta mål i avfallsplanen uppnåtts, mängden restavfall har minskat med nästan 20% de senaste fem åren och 95% av hushållen sorterar sitt matavfall. Inköp och upphandling Upphandling av en distributionscentral har genomförts under året och tredjepartslogistik kommer att införas med början Det innebär att alla varor kommunen köper levereras till ett och samma lager. Därifrån samordnas transporter ut till de olika leveranspunkterna såsom skolor, förskolor och vårdboenden. Enligt de beräkningar som gjorts kommer distributionscentralen innebära en halvering av varutransporternas koldioxidutsläpp, transporter som huvudsakligen sker i bebyggd miljö. Kommunens miljöpris gick 2013 till inköpschefen Agneta Normann för hennes insatser vad gäller att få till stånd distributionscentralen. Det kommer att handlas mer närodlade livsmedel framöver i kommunen genom den livsmedelsupphandling som genomförts. Det färska köttet blir närproducerat från skånska gårdar liksom potatisen som odlas i Halmstad där den också skalas vilket även det minskar transporterna. All fisk som upphandlats är MSC-märkt. 48 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

49 Lokalvården har bestämt sig för att bli miljöcertfierade. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

50 UTVECKLING Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. Delvis uppfyllt 33% 11% 56% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Att bygga och utveckla ett samhälle är en komplex uppgift och kräver flera aktiva aktörer som tillsammans strävar mot samma mål. Kommunfullmäktiges målsättning för perspektivet utveckling berör hållbar tillväxt och utveckling samt kommunens beslutade profilområden: Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden. Komplexiteten synliggörs i hur nämnderna har brutit ner fullmäktiges mål. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i perspektivet utveckling fokuserat på kommunens profilområden. Ängelholms kommun har via socialnämnden arbetat med projektet Hälsostaden, ett pilotprojekt som ska utveckla och effektivisera verksamheten inom Ängelholms sjukhusområde för att skapa förutsättningar för ett gränslöst samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommun som förbättrar patientflödet, kortar vårdtider och höjer patientsäkerheten. Kunskapsstaden Ängelholm har fått ett konkret innehåll i form av visionen Vi Vågar!. Visionen är framtagen i samverkan med rektorer och verksamhetschefer och identifierar tre grundläggande perspektiv för hög kvalitet och 100% måluppfyllelse. Flera av kommunens nämnder har gemensamma beröringspunkter i sina målsättningar kopplade till utvecklingsperspektivet. Ett flertal nämnder betonar vikten av attraktiva miljöer (boendemiljö och grönområden). Byggnadsnämndens dagliga arbete har en tydlig koppling till hållbar tillväxt och utveckling genom beviljande av bygglov, ansvar för översiktsplan och grönstrukturplan. Miljönämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden har under 2013 arbetat med att skapa förutsättningar för det första kommunala naturreservatet. Tekniska nämnden har arbetat med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för att bland annat minska de akuta uppdragen. I samband med exempelvis VA-saneringar görs också ombyggnad av gator och gång- och cykelvägar för att uppfylla dagens krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Nämnden arbetar också för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. Näringslivet i Ängelholms kommun har goda förutsättningar. Detta tydliggörs i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat där kommunen 2013 fick en 11:e plats av 290 kommuner. Kommunen bibehåller sedan föregående mätning en topplacering när det gäller tillgången till vägnät samt tåg- och flygförbindelser. Kommunen har även en omsättning i turist- och reseindustrin som sedan den senaste mätningen har ökat med 9,1% samt en andel nystartade företag som följer utvecklingen i riket. Kultur- och fritidsnämnden framhåller i sitt mål kopplat till utveckling kulturen som en drivkraft och katalysator för hållbar tillväxt. I nämndens nyckeltal kopplas målet ihop med det civila samhället och vad nämnden kan erbjuda medborgarna. Statistiken visar att kommunen i relation till övriga kommuner har ett väl förankrat föreningsliv och erbjuder kulturupplevelser såsom konstutställningar, teatrar, arrangemang med mera som får uppmärksamhet i massmedia. ÄNGELHOLMS KVALITET I KORTHET - UTVECKLING KKiK nyckeltalen kopplade till utveckling tydliggör att Ängelholms kommun är på god väg att nå sin vision. Kommunen är välmående med friska medborgare där en hög andel av medborgarna är förvarvsarbetande och få får försörjningsstöd. Kommunen har en hög andel 50 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

51 Kommunens kvalitet i korthet Trend Medel* Andel förvärvsarbetande i kommunen, % 81 80,9 78,6 Andel av befolkning som får försörjningsstöd, % 2,1 2 4 Sjukpenningstalet bland kommunens invånare, dagar 5,8 6 8,5 Nya företag som har startats per invånare i kommunen, antal 6,3 6,6 5 Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet (SKL), index Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall, % Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?, index * Medelvärde för deltagande kommuner. nystartade företag och ett gott företagsklimat. Kommunen har dock en utvecklingspotential när det gäller miljöfrågor. Frågan om ekologiska livsmedel kommer 2014 att sättas på agendan då kommunfullmäktige gett tekniska nämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att skapa en samsyn om vad som är möjligt att uppnå vad gäller ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. BEFOLKNINGSUTVECKLING En positiv befolkningsutveckling är en grundförutsättning för Ängelholms kommuns samhällsutveckling. Kommunen har under de senaste 20 åren haft en kontinuerlig befolkningsökning hade Ängelholms kommun invånare och 2013 hade kommunen växt till invånare. Befolkningsökningen under de senaste 20 åren har i genomsnitt varit 0,6% eller 210 personer om året. Från 2012 till 2013 har befolkningen i kommunen ökat med 124 invånare, det vill säga 0,3%. Tabellen till höger visar befolkningsutvecklingen i kommunens olika församlingar. Efter Ängelholm har Barkåkra och Munka Ljungby flest invånare. Under 2013 föddes 396 barn medan antalet avlidna uppgick till 462 personer. Födelseöverskottet, det vill säga antalet födda minus antalet avlidana, uppgår till -66 personer. Flyttnettot är positivt med 185 personer. Under året flyttade personer till kommunen och personer flyttade från kommunen. En stor del av flyttnettot förklaras av invandring (135 personer). Befolkningsutveckling Tätort Ängelholm Barkåkra Munka-Ljungby Hjärnarp- Tåstarp Strövelstorp Totalt Medelåldern i kommunen är 43,4 år (43,3 år 2012), FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

52 medan rikets medelålder är 41,2 år. 19,3% av befolkningen är i åldern 0-17 år vilket kan jämföras med rikets 20,2%. 22,9% är 65 år eller äldre medan motsvarande siffra för riket är 19,4%. Försörjningskvoten, det vill säga hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv, uppgår i Ängelholm till 0,8 och i riket 0,71. I Ängelholms kommun råder det således en obalans på grund av en åldrande befolkning och kommunen behöver utvecklas och skapa plats för både nya och gamla medborgare. NÄRINGSLIVET I ÄNGELHOLM I Ängelholm finns cirka registrerade företag och hela 99% är mikro-, små- eller medelstora företag (från 0 till 49 anställda). Här finns företag inom 465 branscher av 823 möjliga och denna stora branschbredd gör att sårbarheten i konjunkturnedgång är förhållandevis liten. Sett till branschtillhörighet finns flest företag inom jord- och skogsbruk följt av handel, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (det vill säga mindre konsultföretag inom tjänstesektorn) samt bygg- och fastighetsverksamhet. Ser man enbart till kommunens cirka aktiebolag återfinns flest företag inom handel följt av bygg- och fastighetsverksamhet och verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest sysselsatta finns inom vård och omsorg, transport, handel samt tillverkning och utbildning. Sett till antalet anställda är Ängelholms kommun och Region Skåne (Ängelholms Sjukhus) de största arbetsgivarna. Flera stora företag med säte i Ängelholm har nationell och internationell verksamhet. De fem största, sett till det totala antalet anställda, är SITA Sverige AB, Swerock AB, HemoCue AB, Gullbergs Kontorscenter och Tommy Nordbergh Åkeri AB. Kommunen är också säte för flera välkända företagsvarumärken som exempelvis Koenigsegg Automotive AB och Prisjakt Sverige AB. KRAFTSAMLING ÄNGELHOLM Ängelholms kommuns vision är framtagen i partnerskapet Kraftsamling Ängelholm bestående av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, skolungdomar, myndigheter och kommunen. Visionen är: Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Inom Kraftsamling Ängelholm stäms visionen av genom åtta målområden: Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer. Indikator: Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med cirka 1% per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet. Ej uppfyllt Fram till årsskiftet hade invånarantalet ökat med 124 personer, vilket på helårbasis motsvarar en ökning med 0,3%. Medelåldern är cirka 2 år högre än riket. Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett profilområde är Kunskapsstaden. Indikator: Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning ska år 2020 uppgå till minst 25% och vara näst högst av kommunerna i nordvästra 52 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

53 Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst 20%. Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning uppgick Ej uppfyllt till 20%. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år uppgick till 16% (siffrorna avser 2012). Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsregionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med en egen dynamisk arbetsmarknad. Indikator: År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med Uppfyllt Både ut- och inpendling till Ängelholm har ökat något i jämförelse med föregående år (siffrorna avser 2012). Utpendlingsnettot har fortsatt sjunka och är 6,8%. Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska Hälsostaden vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

54 Två partnerskapsmöten har genomförts med tema Alla kan och Generationer i arbetslivet. Indikator: Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den förebyggande vården ska ha ökat med 5% i förhållande till antalet år Antalet personer bosatta i Sverige som arbetar inom angiven sektor har konstant Ej uppfyllt minskat mellan åren 2008 och 2011 (sista tillgängliga uppgift). Statistik på antal jobb har inte köpts in under året. Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en avgörande faktor för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya företag. Indikator: Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt vara bland de 25 bästa kommunerna i landet. Uppfyllt 2013 fick Ängelholms kommun återigen en bra placering i Svenskt Näringslivs ranking, plats var Ängelholm rankat på plats 5. Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom tillkomsten av nya företag. Indikator: Nyföretagande ska varje år vara minst 2 pro- 54 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

55 centenheter högre än riksgenomsnittet. Ej uppfyllt Ängelholms kommun ligger på samma etableringsfrekvens (11,5%) som riket (siffran avser 2012). Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalificerade befattningar. Indikator: Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet. Uppfyllt Lönesummans utveckling i Ängelholm ligger 0,4 procentenheter högre än rikets (siffrorna avser 2012). Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och handel ska utvecklas snabbare än branschen på riksnivå. Indikator: Omsättningen i turist- och reseindustrin, ska öka med minst 5% mer än utvecklingen i riket som genomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämförbara kommuner. Omsättningen i turist- och reseindustrin ökade med 9,1% (siffran avser 2012). Ej uppfyllt Förändringen är bättre än jämförbara kommuner i Skåne, men 3,4 procentenheter lägre än riket. Under 2013 har dessutom följande hänt i Kraftsamlingsarbetet: Två partnerskapsmöten har genomförts med tema Alla kan och Generationer i arbetslivet. Avstämning av de olika Kraftsamlingsprojekten. Nyhetsbrev har skapats och skickats ut. Fyra filmer har producerats, en för varje profilområde inom Kraftsamling. Projekt i Kraftsamling som under 2013 startats är Entreprenörskolan, Jobbutmaningen för ungdomar och Innoviserna. Befintligt projekt inom kommunen som kommit med i Kraftsamling är Aktivitet förebygger. Kraftsamling Ängelholm medverkade på Företagardagarna med en monter tillsammans med kraftsamlingsprojektet Ung i Ängelholm. FRAMTIDA MILJÖARBETE Den största förändringen som följer med miljöplanen för jämfört med miljöprogrammet är att nämnderna får ett större ansvar. Till skillnad från miljöprogrammet, som bestod av sammanlagt 80 åtgärder med tidplan och ansvarig nämnd utpekad, så är miljöplanen ett visionärt styrdokument som pekar ut sex prioriterade inriktningar för miljöarbetet. Det ligger sedan på nämndernas ansvar att i sina verksamhetsmål förverkliga miljöplanens ambitioner. Nämnder och förvaltningar avgör bäst vilka mål och åtgärder som behövs inom deras verksamhetsområde för att miljöplanens ambitioner ska uppnås. Det klimatstrategiska arbetet är en viktig del i miljöplanen och som en naturlig följd av de uppsatta målen om ett fossilbränslefritt samhälle har regionens utmaning om 100% fossilbränslefritt Skåne till 2020 antagits. Ambitionen att vara fossilbränslefritt gäller all energianvändning såväl transporter som uppvärmning och elanvändning. Kommunen kommer under 2014 att slutföra arbetet med att ta fram en plan för att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. Arbetet med att se över och revidera föreskrifterna för kommunens vattenskyddsområden kommer att bli klart under Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har påbörjats. Tillsammans med Trafikverket bedriver kommunen ett projekt kring ny pågatågsstation i Barkåkra. Stationen i Barkåkra förväntas öppna i december 2015 i samband med invigningen av tunneln. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

56 KOMMUNSTYRELSEN ÅRETS VERKSAMHET 2013 har utmärkts av organisationsförändringar såsom införandet av kundtjänst, fastighetsöverlåtelser, föreberedelser för ny verksamhetsorganisation, distributionscentral och förberedelser för gemensamt löne- och pensionscenter i Helsingborg. Året inleddes med två förändringar kommunens gemensamma kundtjänst invigdes formellt och ett 30-tal kommunala verksamhetsfastigheter överläts till kommunens dotterbolag AB Ängelholmslokaler. Kundtjänst har hanterat över ärenden per månad och har under året haft en svarsfrekvens på 87%. Sveriges Kommuner och Landsting lyfte i samband med Kommunens kvalitet i korthet fram Ängelholms kommun som en av de kommuner som förbättrat sin tillgänglighet mest för medborgarna kopplat till telefoni och e-post. En förbättring som kan kopplas samman med införandet av kundtjänst. Kommunen har från årsskiftet 2012/2013 överlåtit huvuddelen av sitt bestånd av verksamhetsfastigheter till AB Ängelholmslokaler. Bolagets uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet samt att i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med fastighetsöverlåtelsen är i huvudsak att optimera lokalutnyttjandet i kommunens fastighetsbestånd och säkerställa framtida underhåll av fastighetsbeståndet. Fastighetsfrågor har varit högt på agendan och flera förändringar har skett under året. Kulturskolan har flyttat in i externt förhyrda fastigheten Kv. Tingshuset 13 (cirka kvm) och i samband med detta har drygt kvm lokalytor lämnats i Parkskolan. Den externa förhyrningen i fastigheten Sockerbruket 12 Nybrohuset har minskat genom lokaleffektivisering som skett genom att lokalanpassning. Därigenom har förhyrd lokalyta minskats med cirka 445 kvm och högre nyttjandegrad uppnåtts. I avvaktan på permanent lösning för badhusbyggnation har en lokal om cirka kvm förhyrts för tillfälligt bad på fastigheten Importen 4. Miljöanpassad rivning av gamla Rönnebadet om cirka kvm har påbörjats. I samband med kommunfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation beslutades även att en ny organisation ska utarbetas för kommunens verksamheter som ska matcha den politiska. Arbetet med utarbetande av ny organisation startade under andra halvåret 2013 enligt särskild projektplan. Inom ramen för samarbetet i Skåne Nordväst har ett förslag till kommungemensam samordnad löne- och pensionsadministration utarbetats och presenterats för kommunerna. Syftet med en samordnad organisation är att minska sårbarheten, öka kvalitetssäkringen och kostnadseffektiviteten samt att skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Kommunstyrelsen har beslutat att Ängelholms kommun ska delta i denna samordning som organiseras med Helsingborgs stad som värd för ett gemensamt HR-servicecenter. Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund i Skåne Nordväst-samarbetet. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53% av invånarna i Skåne Nordväst. Skåne Nordväst-samarbetet har också under 2013 utökats med en ny medlem Perstorps kommun. Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer i Skåne Nordväst har fullföljts genom ett avslutande rådslag, vilket utmynnat i ett förslag till en gemensam strukturplan för Skåne Nordväst. Planen har under hösten varit ute på remiss och därefter antagits av styrelsen. Nästa steg blir den politiska behandlingen i medlemskommunerna, vilket kommer att ske i början av EKONOMISK ANALYS Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar ett ekonomiskt överskott på 8,1 mnkr. Överskottet är bland annat kopplat till förskjutningar avseende utbyggnad av bredband i Össjö och Lönnhässle-Bassholma, ej 56 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

57 Sveriges Kommuner och Landsting lyfte i samband med Kommunens kvalitet i korthet fram Ängelholms kommun som en av de kommuner som förbättrat sin tillgänglighet mest för medborgarna kopplat till telefoni och e-post. En förbättring som kan kopplas samman med införandet av kundtjänst. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

58 58 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

59 tillsatta centrala tjänster och högre arrendeintäkter i kommunen. Kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi har från och med 2013 förändrats genom övertagandet av fastighetsbudgeten från tekniska nämnden. Den främsta anledningen till nämndens ekonomiska överskott är kopplat till fastighetsenheten som redovisar ett överskott på 4,1 mnkr. Medel för underhåll, framförallt avseende Stadshuset, har inte förbrukats i avvaktan på eventuella ombyggnader med anledning av ny organisation. FRAMTIDEN Under 2014 kommer stort fokus att ligga på utarbetandet av en ny verksamhetsorganisation. Beslut om ny organisationsstruktur ska fattas i juni Arbetet genomförs i en arbetsprocess med hög grad av delaktighet från chefer och medarbetare i kommunen. Under hösten ska den nya organisationen implementeras och IT-system, rutiner med mera ska ställas om. Kommunfullmäktige fattade 2012 beslut om införande av distributionscentral och samordnad varuförsörjning för kommunens enheter. Syftet är att minimera den totala mängden transporter för att minska miljöbelastningen, förbättra säkerheten i anslutning till kommunens enheter samt att sänka kostnaden genom lägre varupriser när att leverantörerna istället levererar till en punkt. Distributionstjänsterna har handlats upp under 2013 parallellt med att e-handelssystemet implementerats. Driftstart för distributionscentralen är januari 2014 och kommunens varuleveranser kommer successivt fasas in i distributionscentralen. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 33,5 249,0 Verksamhetens kostnader 105,4 329,0 varav personalkostnader 55,7 59,9 varav lokaler 3,2 171,6 varav ränta och avskrivningar 4,0 24,5 varav övrigt 42,6 72,9 Verksamhetens nettokostnader 71,9 80,0 Budget 75,7 88,1 Driftbudgetavvikelse 3,8 8,1 Nettoinvesteringar 50,1 47,1 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 0,81 4,21 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Ökat medborgarfokus. Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen. Systematiserad information i rätt tid med produktivitets- och effektivitetsmått. Verksamhet Utveckling Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SKNV med fokus på områdena: Ledningssamverkan och Gemensam kompetensutveckling. Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

60 BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Under 2013 har barn- och utbildningsnämnden återigen befäst resultatet av ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete inom samtliga verksamheter. För femte året i rad når eleverna i grundskolan bättre resultat vilket uppmärksammats genom utmärkelsen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skolkommunspris Nämndens verksamheter har också under året nått goda resultat i olika rankingar. Lärarförbudets senaste ranking gav Ängelholms kommun placering 12 av 290 kommuner och i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan erhölls ranking 38. Höga förväntningar är enligt forskningen en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. Skåne Nordvästs utbildningssamverkan kring Gränslös kompetens, Vision 2020 Ängelholm och Kunskapsstaden har tillsammans lagt grunden då rektorer, förskolechefer och verksamhetschefer formulerat gemensamma och höga förväntningar på förvaltningens verksamheter i mottot Vi vågar! som kvalitetssäkras i kommunens styrmodell Ratten. Karriärreformen och införandet av förstelärare har under året resulterat i att Ängelholm nu har 19 stycken Aretemeriterade förstelärare. I samarbete med Göteborgs universitet arbetar rektorer och förstelärare fram hur uppdraget som förstelärare kan utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt och fördjupad skolutveckling. Barn- och utbildningsnämndens satsning på språkutveckling i alla ämnen har under året fått en etablerad form och omfattar förskoleklass till årskurs 9. Rebbelbergas-, Skäldervikens- och Hjärnarps rektorsområden har under 2013 ingått i det statliga Matematiklyftet. Resterande rektorsområden kommer att delta i Matematiklyftet under de återstående åren av den statliga satsningen. För att stärka helhetsperspektivet pågår även ett arbete inom förskolan kopplat till läroplansuppdraget kring språk och kommunikation samt matematik, natur och teknik. Naturorienterade ämnen och teknik (NT) är en satsning som riktar sig till pedagoger från förskolan och uppåt. Här återfinns såväl Natur och teknik för alla (NTA), teknik- och entreprenörskapsprojekt som Snilleblixtarna och Innoviserna samt ämnesnätverk inom teknik, naturorienterande ämnen (NO) och Lärande om hållbar utveckling (LHU). Projekt Modellskolan på Strövelstorps skola är en kollektiv kompetensutveckling där lärarna skapar en vetenskapligt grundad verksamhet genom att forska i sin egen praktik. Målsättningen är att alla som undervisar i skolan ska nå en magisterexamen i lärande samt att lärare och rektorer forskar i det vardagliga arbetet nära eleverna för att utveckla undervisningen. Fokus under 2013 har varit den kollegiala handledningen. Implementeringen av En dator per elev har fortsatt. Under 2013 har fokus dessutom legat på att fördjupa användandet av datorer och övrig utrustning för Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet är att skapa förutsättningar för en helhetssyn på lärandet med stöd av IKT för hela förvaltningen och en långsiktig planering kring vilka mål som ska uppnås. I augusti 2013 genomfördes återigen Utbildningsforum i förvaltningens egen regi. Cirka medarbetare tog del i ett kollegialt lärande kring de 80 föreläsningar som anordnades av personal från våra egna verksamheter. Syftet med Utbildningsforum är att stärka och synliggöra all den kunskap som finns i våra olika verksamheter. Utbildningsforum bidrar till att skapa förutsättningar för att utveckla undervisningen och lärandet i grundskola och förskola. EKONOMISK ANALYS Barn- och utbildningsnämnden hade 2013 en budgetomslutning på 792,8 mnkr och en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Ängelholms kommuns förskolor och skolor är attraktiva. Den kommunala skolan har tagit emot fler barn och elever i alla skolformer vilket också syns i det ekonomiska utfallet. Intäkterna från den interkommunala 60 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

61 För femte året i rad når eleverna i grundskolan bättre resultat vilket uppmärksammats genom utmärkelsen SKL:s skolkommunspris VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

62 En ekonomisk konsekvens som varit svår att förutse har varit att andelen barn inom både förskola och fritidshem ökat. Det ökade elevantalet har medfört en negativ budgetavvikelse med 5,9 mnkr. Inom förskolan tros förklaringen ligga i reformen om allmän förskola upp till 3 år samt en tendens att antalet familjer med vårdnadsbidrag minskar. Personalkostnaderna inom dessa verksamheter är högre än budgeterat men även intäkterna har påverkats genom 2 mnkr i högre barnomsorgsavgifter. Under året etablerade Migrationsverket ett asylboende i Strövelstorp. Ersättningar för merkostnader är återsökta hos Migrationsverket men det råder stor osäkerhet kring huruvida dessa kostnader kommer att kompenseras och handläggningstiden hos Migrationsverket är lång. Inom vuxenutbildningen märktes även en stor ökning av antalet elever till Svenska för invandrare (SFI). Datorer till satsningen En dator per elev har successivt köpts in inom ramen för investeringsbudgeten. Ombudgetering av överskjutande medel har begärts för att täcka kommande års kostnader. Alla elever från årskurs ett till sex kommer att vara utrustade med datorer år Därefter följer en årlig återinvestering. Avseende de datorer som leasas har antalet varit svårt att bestämma över projekttiden då antalet elever varierar. Då antalet leasade datorer under året varit färre än budgeterat samt verksamheten tillförts en utökad budgetram avsett att täcka kommande års ökade leasingkostnader har nämnden fått ett budgetöverskott på 2,5 mnkr. Under 2013 har både kulturskolan och elevhälsan flyttat till nya lokaler vilket medfört investeringar i nya inventarier för respektive verksamhet. ersättningen har inom grundskola och gymnasieskola genererat en positiv budgetavvikelse med 4 mnkr. Gymnasieelever väljer i större utsträckning sin skolgång i kommunen och antalet elever till friskolor och annan kommun är vikande. Intäktsöverskottet kan även kopplas till 3 mnkr i statsbidragsintäkter inom vuxenutbildningen för Yrkesvux och Vuxlärling. Uppbyggnaden av den nya förskolan i Skälderviken beräknas vara klar i början av 2014 istället för 2013 som tidigare planerats. Investeringar för detta projekt har flyttats från 2013 till FRAMTIDEN Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en stabil 62 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

63 verksamhet med goda resultat och offensiva utvecklingsprocesser inom flera områden. Utmaningen är att hålla i och skapa fortsatt gynnsamma förutsättningar för en stabil utveckling och fördjupad kvalitet inom de områden som prioriteras. IKT i undervisningen, läs-, skriv- och matematikutveckling kommer tillsammans med övrig ämnesutveckling och de statliga satsningarna Matematiklyftet och Läslyftet att vara i fortsatt fokus framöver. Det är viktigt att identifiera hållbara arenor för kollegialt lärande inom såväl förskola, grundskola som gymnasium. Ett helhetsperspektiv med syftet att ge barn och elever möjligheter till ett likvärdigt och utmanande lärande, i alla åldrar och i alla verksamheter. Förvaltningen och dess verksamheter håller på att skaffa sig en god beredskap för dessa utmaningar. Genom samverkan med högskolor och forskning, sker kompetensutveckling med fokus på skolutveckling och dess aktörer i förvaltningens verksamheter. Investeringsprojekt kommande år är framförallt Nyhemsskolan och en ny förskola i Hjärnarp. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 122,7 125,6 Verksamhetens kostnader 896,6 916,0 varav personalkostnader 496,3 520,4 varav lokaler 122,6 116,0 varav ränta och avskrivningar 4,1 4,1 varav övrigt 273,6 275,6 Verksamhetens nettokostnader 773,9 790,4 Budget ,8 Driftbudgetavvikelse 0,1 2,4 Nettoinvesteringar 8,9 6,4 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,92 3,00 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkningar och hot. Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, barnens och elevernas delaktighet och ansvar. All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Ekonomi Med barnet/eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan. Utifrån givna förutsättningar visar alla verksamheter en budget i balans. Verksamhet Utveckling Alla verksamheter är en lärande organisation. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

64 SOCIALNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har arbetet med att effektivisera verksamheterna fortsatt. Fokus har legat på institutionsplaceringar där förvaltningen engagerat extern hjälp. Arbetet har resulterat i att antalet institutionsplaceringar minskat betydligt till förmån för lösningar på hemmaplan. Under året har stora delar av IFO varit involverade i processerna gällande en ny organisation för en samlad myndighetsenhet och en ny samlad boendestödsorganisation. Förvaltningen har även arbetat framgångsrikt med vräkningsförebyggande insatser. Kommunen har tecknat samverkansavtal med ett antal fastighetsägare. Alternativa boendelösningar istället för dygnet-runt-boenden har varit i fokus under året. Kartläggning av vårdkedjor för barn, unga och vuxna har resulterat i omstrukturering inom öppenvården för att bättre uppfylla förutsättningarna för effektivt resursutnyttjande. Försörjningsstödsenheten har under året arbetat fram nya samverkansformer mellan socialförvaltningen, resurscenter och arbetsförmedlingen. Syftet är att fånga upp personer som idag står utan aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Integrationsverksamheten har uppfyllt avtal gällande kvotflyktingar och ensamkommande barn och dessutom tagit emot fler än avtalat. Hälsostadsprojektet som startades upp under året är ett visionärt pilotprojekt som handlar om att utveckla och effektivisera verksamheterna inom Ängelholms sjukhusområde. Parternas gemensamma mål är att kunna erbjuda gränslös vård och omsorg till nytta för både vårdtagare, kommun och region. För att säkerställa och underlätta det framtida samarbetet mellan kommunen och regionen, har en ny organisation skapats för projektet Hälsostaden. Under 2013 har det genomförts en omfattande omorganisation av den kommunalt drivna äldreomsorgen. Antalet hemtjänstområden har minskat från nio till fem geografiska områden. Inom de särskilda boendeformerna har en renodling av verksamheten genomförts. Detta har bland annat inneburit att den kommunalt drivna demensverksamheten numera finns i Munka Ljungby där denna verksamhet kommer att utgöra kärnan i ett demenscentrum. Under året har Kvarnliden, ett nytt demensboende med 24 platser invigts i Munka Ljungby. Inom hälso- och sjukvården har en samlokalisering av arbetsterapeuter och sjukgymnaster skett på Midgårdsgatan i Ängelholm. Samlokaliseringen syftar till att ge fördelar i professionernas dagliga arbete. Under slutet av 2013 överfördes den korttidsenhet som sedan 2012 är lokaliserad i sjukhuset till projektet Hälsostaden. Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning har efterfrågan på bostad med särskild service varit påtaglig under året. Det är därför högsta prioritet att skapa fler särskilda boenden inom verksamhetsområdet. I samarbete med verksamhetsrådet inom forskning och utveckling (FOU) har Delaktighetsmodellen introducerats inom verksamheten för funktionshindrade. Delaktighetsmodellen har syftet att utveckla ett arbetssätt där brukare och personal kan mötas i en dialog som stärker brukarnas möjlighet och förmåga att få inflytande över sina liv. Boendestödsverksamheten har varit föremål för en omorganisation som innebär att det från 2014 skapas en samlad organisation för kommunens boendestödsverksamhet och som organisatoriskt finns inom individoch familjeomsorgen. Under 2013 påbörjades arbetet med att kartlägga all personals kompetens i syfte att bland annat kunna ta fram framtida utbildningsbehov och skapa individuella kompetensutvecklingsplaner. Ett arbete med att tydliggöra innehållet i insatsen Bostad med särskild service har påbörjats. EKONOMISK ANALYS Socialnämnden i sin helhet redovisar ett budgetmässigt underskott som uppgår till 9,9 mnkr. Underskott har avviserats under stora delar av året och kan framförallt härledas till ökade kostnader för köp av extern korttidsvård och vård för äldre där behovet inte kan tillgodoses på hemmaplan (4,0 mnkr), hemtjänstinsatser i det ordinära boendet (4,5 mnkr) samt budgetöverskridanden inom försörjningsstödsverksamheten (3,0 mnkr). 64 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

65 Under 2013 har det genomförts en omfattande omorganisation av den kommunalt drivna äldreomsorgen. Antalet hemtjänstområden har minskat från nio till fem geografiska områden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

66 budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet uppstår inom verksamheten för ensamkommande barn där samverkan mellan de olika boendeenheterna bidrar till det positiva resultatet. För den kommunala verkställigheten gällande äldreomsorg och hälso- och sjukvård redovisas ett budgetöverskridande på 5,7 mnkr. Jämfört med 2012 är detta en väsentlig förbättring som kan härledas till ett aktivt arbete inom hela verksamhetsområdet. Av budgetöverskridandet är 4,5 mnkr kopplat till hemtjänstinsatser i det ordinära boendet. Detta är en effekt av den förskjutning av verkställighet av hemtjänstinsatser som skett under det senaste året där de privata utförarna fått allt fler insatstimmar. Inom ramen för Myndighetsenhetens ansvar har kostnadsökningen för behovet av extern korttidsvård samt vård för äldre där behovet inte kan tillgodoses på hemmaplan, varit påtagligt under året. Behovet har genererat en negativ budgetavvikelse med 4,0 mnkr. Framförallt under hösten tillkom ett flertal korttidsplaceringar som inte kunde verkställas inom ramen för det egna korttidsbeståndet. Verksamheten har dessutom belastats med ett enskilt ärende som kostnadsmässigt uppgår till 1,6 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen redovisas ett samlat resultat som ligger i paritet med budget. Budgetöverskridanden inom försörjningsstödsverksamheten kompenseras av motsvarande överskott inom övriga delar av verksamheten. Noterbart är utvecklingen av institutionsplaceringar där antalet placeringar minskat betydligt under året. För den samlade placeringsverksamheten redovisas ett totalt budgetöverskott på 0,7 mnkr. De månatliga utbetalningarna av försörjningsstöd har under 2013 uppgått till 1,3 mnkr vilket är i nivå med Integrationsverksamheten redovisar en positiv Verksamheten för personer med funktionsnedsättning inklusive psykiatriverksamhet redovisar ett samlat överskott på 3,2 mnkr. Budgetöverskottet kan framförallt härledas till bostäder med särskild service, daglig verksamhet samt personlig assistans. En hög grad av kostnadsmedvetenhet inom nämnda verksamhetsområden är en starkt bidragande orsak till budgetöverskottet. Däremot redovisas ett budgetunderskott med 0,8 mnkr för boendestödet inom psykiatrin där antalet ärenden ständigt växer. FRAMTIDEN I början av 2014 träder den nya organisationen inom Individ- och familjeomsorgen i kraft, vilken består av fyra enheter: Integration, Försörjning, Boende samt Stöd- och behandling. 66 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

67 Inom äldreomsorgen kommer stor vikt att läggas på att nå de ekonomiska målen samt att fördjupa organisationens kund- och vårdtagarfokus. Kvalitetsfrågor och planerad utbildning har till syfte att skapa en kommunal äldreomsorg med hög kvalité och nöjda kunder/vårdtagare. Organisationsutvecklingen med bland annat Värdegrundsledare tar sin utgångspunkt i kommunens och äldreomsorgens värdegrund och utveckling där fokus riktas på möjliga förbättringar kommer verksamhet för personer med funktionshinder fortsätta arbeta för att få till stånd fler bostäder med särskild service. Uppdrag har getts till AB Ängelholmslokaler att skapa minst två nya gruppbostäder. Då det för närvarande finns flera personer som väntar på verkställighet av beslut gällande bostad med särskild service riskerar kommunen att få betala en särskild avgift om inte verkställighet kan ske av besluten. Perspektiv Mål Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 193,8 188,2 Verksamhetens kostnader 880,0 894,2 varav personalkostnader 544,4 536,2 varav lokaler 79,7 83,7 varav ränta och avskrivningar 1,2 1,2 varav övrigt 247,2 273,0 Verksamhetens nettokostnader 686,2 706,0 Budget 668,4 696,1 Driftbudgetavvikelse -17,9-9,9 Nettoinvesteringar 2,3 2,3 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 4,56 5,36 Måluppfyllelse Medborgare Tydliggöra för medborgare/brukare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser. Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa. Ekonomi Verksamhet Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm. Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda. All handläggning/verkställighet skall vara rättsäker och bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Med barnet/eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser. Stärka IT-stödet för planering och uppföljning. Öka och utveckla samverkan mellan interna och externa parter. Rekryteringar inom socialtjänsten skall leda till brett sammansatta arbetsgrupper där det finns en mångfald av personer med olika bakgrunder i differentierade åldrar. All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning. Utveckling Utifrån angivna inriktningar i miljöplan skall detta beaktas inom socialtjänstens verksamhetsområde. Socialtjänsten skall verka för att tydliggöra en eller flera av kommunens profileringsområden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

68 TEKNISKA NÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Under hösten drabbades södra Sverige av två stormar, Simone och Sven. Båda stormarna medförde stora skador på träd, byggnader och belysning. Sven orsakade också stora skador på klitterna och hamnarna i kommunen. Återställningsarbetet av stränderna är omfattande och kommer att pågå fram till badsäsongen. Utredning av långsiktiga åtgärder för att klitterna ska kunna klara liknande stormar pågår. Även Havsbadsvallen ska förstärkas under 2014 för att skydda Havsbaden. Strandövergångar över klitterna i Vejbystrand har upphandlats och arbete med anläggningen pågår. Detta är i linje med den framtagna planen för strandskötsel och bedöms vara bättre mot stranderosionen än de befintliga övergångarna som skär genom klitterna. Arbetet med att ta fram en belysningspolicy har pågått under året. Det har varit mycket strömavbrott på belysningsanläggningarna. För att få ett bättre system för ersättning av uttjänta belysningslampor har ett nytt utbytessystem börjat tillämpas. Tekniska nämnden beslutade i december 2012 att lokalvården skulle konkurrensutsättas till 100%. När anbudstiden gått ut visade det sig att den egna verksamheten var den mest kostnadseffektiva och nämnden beslutade därför att avbryta upphandlingen till förmån för egen verksamhet. Tekniska nämnden fick i årets budget 2,0 mnkr extra för asfaltsbeläggning och totalt har asfaltsbeläggningar för 5,9 mnkr utförts inom driftbudgeten. Trots dessa ökade insatser har gator samt gång- och cykelvägar eftersatt underhåll och därför har nämnden även i budget 2014 fått extra medel till asfaltsbeläggningar. Förvaltningens arbete under året har präglats av att tydliggöra rutiner, ansvarsområden, sätta upp riktlinjer och anpassa den nya organisationen efter omorganisationen som genomfördes under Tekniska kontoret har nu en beställar-utförar-organisation. En ny förstärkt projektavdelning har också utvecklats under året. Två projektledare har anställts och finansieras genom minskade kostnader för externa konsulter. Personal inom kostverksamheten på kommunens vårdboenden var uttagen till strejk i början av sommaren. Strejken avblåstes dagen innan den skulle träda i kraft, men det medförde stora kostnader för planering och inköp av färdigmat för att kunna hantera en strejk. Under året har ett antal investeringsprojekt genomförts. Centrumprojektet etapp 2 och 3 har färdigställts. I Skälderviken har parken på stationsområdet iordningställts. I Epadalen har gator byggts om vid återställning efter vatten- och avloppssanering för att uppfylla dagens krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Hillarpsvägen har byggts ut förbi det nya demensboendet i Munka Ljungby och cykelfält har anlagts. Cykelfält har också anlagts på Lagegatan och på Östra vägen förbi Räddningstjänsten. Cykelväg har byggts ut längs Via Marina i samband med anläggning av den nya parken i Skälderviken. Transportgatan har förlängts fram till Biltemas nya tomt och gång- och cykelväg har anlagts. Totalt under året har 2,8 km gång- och cykelvägar anlagts. Vid Tivoligatan på Kullavägen och på Västersjögatan har timglashållplatser anlagts och befintlig hållplats på Borgmästaregatan har tillgänglighetsanpassats. Bussvändslinga på Gåsahalsvägen och tre stycken timglashållplatser på Danielslundsgatan har projekterats och kommer att färdigställas under våren Nedsänkning av kantstenar och uppsättning av pollare med riktningsvisare i korsningar, kontrastmarkering av stolpar, kantstenar och trappor samt asfaltering av gångbanor har utförts enligt Tillgänglighetsplanen. Vägvisning i Ängelholms centrum och på Trafikverkets vägar i anslutning till Ängelholms centrum har färdigställts innan årsskiftet. Cykelvägvisningsplan och handlingar för skyltning på gång- och cykelvägar har tagits fram och skyltning kommer att utföras I Rönneå-projektet har Nybroleden etapp 1, belysning vid hembygdsparken och vandringsled i Höja färdigställts. Utredning kring gång- och cykelbro vid Hembygdsparken pågår och kommer att presenteras under våren ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

69 Förvaltningens arbete under året har präglats av att tydliggöra rutiner, ansvarsområden, sätta upp riktlinjer och anpassa den nya organisationen efter omorganisationen som genomfördes under VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

70 70 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

71 Projektering och upphandling av entreprenad avseende Norra Sockerbruksgatan har genomförts och även utredning kring förstärkning av vall i Havsbaden har gjorts. Arbetet med detaljplanen kring Pyttebron har genomförts och även förprojektering i samband med detaljplanearbetet avseende Klippanvägens förlängning. Ett antal projekt sker i samarbete med Trafikverket, som exempelvis trafikplatsen Rebbelberga och Pågatågsstation Barkåkra. Trafikverket har påbörjat projektering av Barkåkra Pågatågsstation. EKONOMISK ANALYS Tekniska nämnden har ett positivt resultat på 1,3 mnkr. Vinterväghållningen har överskridit budgeten med 1,5 mnkr, gatubelysningen har överskridit budgeten med 0,9 mnkr och kostnaderna för färdtjänst, seniorkort och kollektivtrafik med 0,5 mnkr. Nämnden har också belastats med extra kostnader för stormarna Simone och Sven med 1,1 mnkr. Tekniska kontoret har under året arbetat med effektiviseringar vilket har genererat ett överskott på personalkostnader med 2,8 mnkr samt överskott på intäkterna avseende parkeringsavgifter/ felparkeringsavgifter med 1,6 mnkr. Driftsbidrag till enskilda vägar har utbetalats med 2,0 mnkr och särskilt driftsbidrag för asfaltering och liknande med 1,2 mnkr. Investeringsbudgeten har ett överskott på 48,5 mnkr. Större projekt som inte kunnat färdigställas under året är till exempel gång- och cykelbro vid badhusområdet, Perspektiv Mål Pågatågsstation i Barkåkra, vägförbindelse över Rönneå, Trafikplats Rebbelberga samt anläggning av träningsplaner. FRAMTIDEN Tekniska nämnden kommer att fortsätta effektiviseringsarbetet, bland annat genom en översyn av beredskapen inom förvaltningen. Nämnden har fått extra anslag till beläggning av gator samt gång- och cykelvägar vilket minskar det eftersatta underhållet. Tekniska nämnden har också beslutat att verksamheten i växthuset ska avvecklas och istället ska färdiga växter upphandlas. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 357,6 195,3 Verksamhetens kostnader 425,5 254,1 varav personalkostnader 99,1 83,3 varav lokaler 129,7 3,1 varav ränta och avskrivningar 89,2 16,4 varav övrigt 107,5 151,3 Verksamhetens nettokostnader 67,9 58,8 Budget 71,4 60,1 Driftbudgetavvikelse 3,5 1,3 Nettoinvesteringar 70,2 35,4 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 3,42 4,47 Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Verksamhet Utveckling Arbeta för goda kommunikationer och god boendemiljö. Driva en effektiv verksamhet med starkt fokus på kund och medarbetare samt vårda våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Införande av LEAN-processer inom tekniska nämndens verksamhetsområden. Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

72 TEKNISKA NÄMNDEN, AVFALLSHANTERING av slam och avfall ska förlängas i ytterligare två år samt att fyrfacksystem ska införas i samband med ny upphandling. EKONOMISK ANALYS Avfallsverksamheten har ett positivt resultat med 4,0 mnkr. Intäkterna överskrider budgeten med 4,2 mnkr och kostnaderna med 0,2 mnkr. Avfallstaxan höjdes inför 2013 med 3% beroende på tidigare års underskott samt en bedömning av kostnadsutvecklingen för kommande år. FRAMTIDEN Renhållningsverksamheten överlämnas till NSR från och med den 1 januari NSR kommer att ansvara för den löpande driften, kontakt med kunder och leverantörer samt erforderliga upphandlingar. Alla myndighetsbeslut kommer även fortsättningsvis att fattas av Ängelholms kommun. Arbetet med uppdatering av renhållningsordningen och avfallsplanen har påbörjats under slutet av 2013 och kommer att färdigställas för att kunna behandlas politiskt under För 2014 är taxan oförändrad i förhållande till Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 35,2 38,5 Verksamhetens kostnader 35,1 34,5 varav personalkostnader 1,1 0,8 ÅRETS VERKSAMHET Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR AB) från den 1 januari Under hösten har förvaltningen arbetat med förberedelser inför övergången, som också innebär att NSR kommer att sköta faktureringen av renhållningstjänster till kommunens invånare och företag. Tekniska nämnden har beslutat att nuvarande avtal med de renhållningsentreprenörer som svarar för hämtning varav lokaler 0,0 0,0 varav ränta och avskrivningar varav övrigt 33,9 33,6 Verksamhetens nettokostnader -0,1 4,0 Budget (netto) 0,0 0,0 Driftbudgetavvikelse 0,1 4,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 Personalstatistik Antal månadsanställda 2 1 Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid * Anges ej på grund av för liten urvalsgrupp. 1,19 * 72 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

73 TEKNISKA NÄMNDEN, VATTEN OCH AVLOPP ÅRETS VERKSAMHET Tillsammans med Sydvatten AB har en utredning om vattenverkets framtid påbörjats. Sydvattens arbete med att dra fram en vattenledning till Ängelholm har överklagats, vilket har försenat projektet. Överklagan försenade även Ängelholms kommuns VA-utbyggnad på sträckan Kulltorp-Vattenverket som görs i samarbete med Sydvatten. Sträckan är nu upphandlad och byggnationen är påbörjad. Ängelholms reningsverk har under de senaste åren närmat sig gränsen för hur mycket reningsverket får ta emot enligt nuvarande tillstånd. För att kunna möta utbyggnadstakten är det viktigt att säkra upp kommunens avloppshantering så att den både kan och har tillstånd för att klara av en framtida ökad belastning. Arbetet med förnyad tillståndsansökan för utvidgning av avloppsreningsverket har påbörjats. Investeringskostnaden för utbyggnaden bedöms till 53,0 mnkr. VA-saneringarna i centrum, Epadalen och Björkhagen-Skepparkroken har pågått under året. Efter årsskiftet påbörjas etapp 3 Björkhagen-Skepparkroken. Av de stora VA-projekten som påbörjats under året kan nämnas Vattenverket-Hjärnarp och tryckstegringsstation Hjärnarp. och arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Kommunen har fått en begäran från Länsstyrelsen att inkomma med en tid- och handlingsplan för anslutning av prioriterade områden till allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Prioriterade områden innefattar: Boarpsvägen, Äspenäs, Ljungabolet, Nedre Århult, Ryets vä, Fyren, Mardal, Aggarp/Hunseröd, Lärkeröd, Bassholma samt Stavershult. Investeringsprojekt i entreprenadfasen under 2014 är etapp 3 VA-sanering Björkhagen-Skepparkroken, Landshövdingevägen, Margretetorpsvägen, Västergatan, Mejeribron och Kulltorp-vattenverket. Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Genom denna utbyggnad tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen. Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till år EKONOMISK ANALYS VA-verksamheten har ett positivt resultat på 8,3 mnkr. Intäkterna genererar ett överskott gentemot budget på 2,0 mnkr och kostnaderna 2,6 mnkr. Vatten- och avloppstaxan höjdes inför Taxan höjdes eftersom verksamheten kommer att ha stora investeringar de kommande åren. För att få en jämn taxeutveckling över åren ska verksamheten generera ett positivt resultat under Då tidplanen för den stora VA-utbyggnaden har förskjutits något samt beroende på lägre ränteläge under året har det positiva resultatet under 2013 blivit något högre än budgeterat. FRAMTIDEN Arbetet med VA-planen är påbörjad i slutet av 2013 Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 65,7 70,1 Verksamhetens kostnader 59,2 61,8 varav personalkostnader 7,1 8,5 varav lokaler 0,1 0,4 varav ränta och avskrivningar 23,3 21,0 varav övrigt 28,7 31,9 Verksamhetens nettokostnader -6,5 8,3 Budget (netto) 0,0 3,7 Driftbudgetavvikelse 6,5 4,6 Nettoinvesteringar 73,3 40,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,23 0,95 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

74 KULTUR - OCH FRITIDSNÄMNDEN Ett temporärt bad har byggts upp under Det temporära badet är riktat till skolor och föreningar. På Toftabadet kommer Ängelholmarna erbjudas allmänhetens bad. ÅRETS VERKSAMHET Samarbete, ökad tillgänglighet och marknadsföring av Ängelholms kommun har präglat verksamhetsåret 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Kulturskolan, biblioteket och allmänkulturen har kontinuerligt under året haft ett nära samarbete gällande Kulturstråket och tillsammans jobbat fram en idéskiss på ett kulturstråk för Stadsbiblioteket, Tingshuset och Kronohäktet. Järnvägens Museum har visat Klimatgreppet en solskenshistoria som elever tog del av. Galleri Moments utställningar har under året besökts inom ramen för samverkan med Kulturskolan i projektet Konst + Dans = Sant. Den 25 oktober invigdes Mötesplats kulturhuset i före detta Tingshuset. Mötesplats kulturhuset inrymmer fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och föreningsverksamhet med kulturell anknytning. Mötesplatsen ska verka som en plattform för gränsöverskridande samarbeten. Ängelholms två första meröppna bibiliotek finns i Strövelstorp och Hjärnarp. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när inte personal finns på plats. Ett modernt sätt att öka medborgarnas inflytande över sin vardag. Äntligen har Ängelholms skatepark och BMX-bana invigts. Två efterlängtande anläggningar som har bidragit till att Ängelholms kommun klättrat i ranking som bästa ungdomskommun. 74 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

75 Ett temporärt bad har byggts upp under Det temporära badet är riktat till skolor och föreningar. På Toftabadet kommer Ängelholmarna erbjudas allmänhetens bad. Nämnden har kontinuerligt samarbete med föreningslivet för att skapa ett levande fritids- och kulturutbud. Ett led i att förstärka relationerna är Idrottsforum som har initierats under 2013, där förutom föreningar även Skåneidrotten kommer att närvara. EKONOMISK ANALYS Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Det positiva resultatet är bland annat kopplat till personalförändringar under året och kompensation till simföreningar. Simföreningarna har i och med stängningen av Rönnebadet fått kompensation för de merkostnader som stängningen har medfört enligt ett beslutat regelverk. Merkostnaderna har under 2013 varit lägre än vad som initialt befarats vilket genererar en positiv budgetavvikelse för nämnden med 0,7 mnkr. Nämndens investeringsbudget visar en positiv avvikelse. Avvikelsen är kopplad till att flera projekt har påbörjats men inte färdigställts under året. Dessa kommer att ombudgeteras till 2014 för färdigställande. FRAMTIDEN Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att utveckla naturturismen. Detta område kräver en nära samverkan med andra aktörer både inom den kommunala organisationen och externt. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2014 att utveckla ungdomsfullmäktige. Därigenom skapas ett nytt forum för dialog och demokratiutveckling. För att kommunicera och föra dialog ska sociala medier användas. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut i december 2013 om att etablera ett Kulturstråk i området mellan Stortorget och Tingstorget innefattande Stadsbiblioteket, Tingshuset och eventuellt Kronohäktet. Under 2014 fortsätter arbetet med att realisera Kulturstråket genom bland annat en breddad medborgardialog. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 14,3 13,4 Verksamhetens kostnader 89,7 89,6 varav personalkostnader 26,1 25,9 varav lokaler 30,4 29,8 varav ränta och avskrivningar 5,8 5,6 varav övrigt 27,4 28,2 Verksamhetens nettokostnader 75,4 89,6 Budget 75,7 77,7 Driftbudgetavvikelse 0,3 1,5 Nettoinvesteringar 6,6 26,5 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 4,77 2,18 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Verksamhet Utveckling Utveckla Ängelholm som kultur- och ungdomsstad. Öka resurser för långsiktig utveckling genom att säkerställa budgeten för kultur- och ungdomsverksamheten. Utveckla regionalt samarbete och utnyttja det regionala stödet. Arbeta aktivt för att använda kulturen som naturlig drivkraft och katalysator för utveckling av Ängelholms profil. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

76 MILJÖNÄMNDEN Förhoppningsvis kommer kommunens första kommunala naturreservat, Magnarps Hed, att bildas under året som ett resultat av många års arbete. ÅRETS VERKSAMHET Miljönämndens tillsyn kan indelas i tre delar. Den första innefattar tillsynsbesök hos de företag som betalar en fast årlig avgift till miljönämnden. Under året har miljökontoret gjort 935 tillsynsbesök. Tillsynen har inneburit kontroll av livsmedelsverksamheter, tobaksförsäljning, försäljning av vissa receptfria läkemedel, skolor, förskolor, hygieniska verksamheter som till exempel fotvårdare och tatuerare, företag med miljöfarlig verksamhet inklusive lantbruk med flera. I antalet ingår även uppföljande kontroller till följd av brister. Den andra delen innefattar den händelsestyrda tillsynen som till exempel ansökningar om värmepumpar, hemkompostering och dispens för skyddsjakt. Under året har 238 ansökningar handlagts varav 114 gäller ansökan om att inrätta nytt enskilt avlopp. Den händelsestyrda tillsynen innefattar även handläggning av 129 anmälningar. Merparten av dessa gäller registrering av livsmedelsverksamheter samt anmälningar av ny eller ändrad verksamhet i företag som bedriver miljöfarlig verksamhet såsom bilverkstäder, bergtäkter, avloppsreningsverket, lackeringsföretag, krematoriet för att nämna några. I den händelsestyrda tillsynen ingår också handläggning av klagomål, 97 stycken, vilka ofta tar lång tid att handlägga. Miljönämnden svarar även på remisser, bygglov och detaljplaner, både från andra myndigheter och verk samt från andra förvaltningar. Den tredje delen är tillsyn enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen, men där företagen inte betalar årlig tillsynsavgift. Miljönämnden driver denna tillsyn i projektform. Resultaten finns till viss del på kommunens hemsida. Projekt under året är Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid, ett informationsprojekt som syftar till att minska rökningen. Livsmedelskon- 76 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

77 troll har gjorts under lunchrusningen på restauranger som serverar dagens lunch för att se om deras rutiner fungerar när det är som mest att göra. Dessutom har det gjorts provtagning på kebabkött i restauranger samt på ta-själv-salladsbarer i livsmedelsbutiker. Inom hälsoskyddet har ett tillsynsprojekt hos hårfrisörer med fokus på kemikaliehantering och hygien avslutats. En inventering av fastigheter i kommunen som innehåller PCB gjordes för många år sedan, resultatet har under året gåtts igenom och påminnelse om sanering har skickats till berörda. Dessutom har miljökontoret inventerat och besökt verksamheter med olika former av kroppsbehandling med fokus på hygien. EKONOMISK ANALYS Miljönämnden har en stabil ekonomi, där den andel av tillsynen som finansieras med allmänna medel minskar för varje år. Målsättningen är att de som får tillsyn och hjälp av miljökontoret också i största möjliga utsträckning ska betala för dessa tjänster. Ett samarbete i Skåne Nordväst har påbörjats för att nå en samsyn på hur kostnadstäckningen för tillsynen ska beräknas. Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 1,1 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 0,3 mnkr, vilket är ett led i ambitionen öka den andel av tillsynen som finansieras via avgifter. Kostnaderna har varit 0,8 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på bland annat personalförändringar och icke nyttjade medel för våtmarksstöd till markägare. FRAMTIDEN Miljökontoret har under de senaste åren arbetat med utbildningar inom bemötande och Förenkla helt enkelt för att ge en så god service som möjligt. Arbetet sker till exempel genom ett närmare samarbete med andra förvaltningar för att företagare ska få en samlad hjälp vid kontakter med kommunen. Förhoppningsvis kommer kommunens första kommunala naturreservat, Magnarps Hed, att bildas under året som ett resultat av många års arbete. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 3,6 4,2 Verksamhetens kostnader 10,7 11,9 varav personalkostnader 8,5 9,6 varav lokaler 0,5 0,6 varav ränta och avskrivningar 0,0 0,0 varav övrigt 1,8 1,7 Verksamhetens nettokostnader 7,2 7,7 Budget 8,3 8,8 Driftbudgetavvikelse 1,1 1,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 2,87 4,56 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Hög tillgänglighet till information om olika miljöfrågor och miljöregler för kommunens medborgare och företagare. Kostnadstäckningsgraden ska öka och utjämnas mellan livsmedelskontroll, hälsokontroll och miljötillsyn. Arbete med ständiga förbättringar på miljöförvaltningen. Verksamhet Effektiv verksamhet. Genomföra för miljönämnden uppsatta delmål i Ängelholms miljöprogram. Utveckling Bevara och skydda värdefulla naturområden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

78 RÄDDNINGSNÄMNDEN Under året har kommunfullmäktige beslutat att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Helsingborg och Örkelljunga. ÅRETS VERKSAMHET Under året har kommunfullmäktige beslutat att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Helsingborg och Örkelljunga. Projektgrupp och referensgrupper med bland annat fackliga företrädare har träffats kontinuerligt och enligt projektplanen skall kommunalförbundet vara bildat januari Kommunen har inte drabbats av några nämnvärt större bränder eller olyckor under året förutom de kraftiga stormarna Simone och Sven i slutet på året. Antalet larm har minskat till 567 jämfört med 592 föregående år. Antalet mantimmar har dock ökat, bland annat beroende på att räddningstjänsten har medverkat vid flera större insatser i samverkanskommunerna samt i samband med stormarna i slutet på året. 78 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

79 Tillsammans med Skånes samtliga räddningstjänster har verksamheten arbetat utifrån den antagna handlingsoch aktivitetsplanen, i syfte att ingen skall omkomma eller skadas allvarligt i samband med brand. Syftet med den regionala strategin är vidare att antalet bränder i bostäder skall minska och medborgarnas förmåga att agera i händelse av brand skall öka. EKONOMISK ANALYS Verksamheten uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr. Det som avviker från årets budget är mindre intäkter än budgeterat för externutbildning och tillsyn. Driftbudgeten för Krisberedskap och säkerhet uppvisar ett överskott beroende på att tjänster varit vakanta under året. På investeringssidan har samtliga investeringar ej kunnat genomföras eller slutföras. En ny slangtvättanläggning är levererad men är i dagsläget inte betald eftersom intrimning pågår. Investeringar avseende beslutsstöd och ledning är påbörjade och kommer att avslutas under första delen av FRAMTIDEN Under 2014 fortsätter arbetet i den anda som Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen ansvar för. Detta innebär för räddningstjänstens del fortsatt olycksförebyggande arbete genom utbildning, information, rådgivning och tillsyn. Räddningstjänsten ska finnas på alla de platser där de kan nå ägare, innehavare och medborgare. Verksamheten kommer, tillsammans Perspektiv Mål med övriga räddningstjänster i Skåne, att fortsatt aktivt arbeta enligt den gemensamma regionala strategin för att minska antalet bostadsbränder. Vidare kommer det olycksförebyggande arbetet prioriteras för att minska antalet olyckor och att antalet skadade i samband med olyckor minskar. Räddningstjänsten kommer under 2014 att genomföra en omställning, tillsammans med övriga kommuner som ingår i räddningstjänstförbundet, Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Detta kommer att kräva ett stort engagemang och arbetsinsatser av personalen för att nå målet, ett väl fungerande räddningstjänstförbund Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 4,3 5,1 Verksamhetens kostnader 30,2 32,2 varav personalkostnader 19,6 20,4 varav lokaler 4,6 5,0 varav ränta och avskrivningar 1,8 1,9 varav övrigt 4,1 4,9 Verksamhetens nettokostnader 25,9 27,1 Budget 25,9 27,2 Driftbudgetavvikelse 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 4,2 0,2 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,27 1,12 Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Verksamhet Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ska öka. Antalet arbetade timmar som riktas mot olycksförebyggande verksamhet skall vara minst 15%. Heltidspersonalen ska någon gång under året ha tjänstgjort på sin icke ordinarie arbetsplats eller vid bemanning av tvärkommunala projekt. Att efter inträffad brand i byggnad uppskatta effekterna av räddningstjänstens insats. Utveckling All kontakt i samband med myndighetsutövning skall präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot medborgare, företag och organisationer. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

80 BYGGNADSNÄMNDEN För att snabba på och underlätta kontorets arbete har samtliga detaljplaner digitaliserats, ett arbete som på sikt även leder till ökad tillgänglighet vad gäller detaljplaner för såväl kundtjänst som allmänhet via till exempel kommunens hemsida. ÅRETS VERKSAMHET Byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt plan- och bygglagen har att fullgöra inom plan- och byggnadsväsendet utifrån det reglemente som kommunfullmäktige fastställt. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för rådgivning till allmänheten, tillsyn, bygglovshandläggning och upprättande av detaljplaner. Sedan halvårsskiftet ansvarar stadsarkitektkontoret även för Översiktsplanarbetet och Grönstrukturplanen. Ambitionen är att Översiktsplan och Grönstrukturplan ska följas åt och kunna antas av kommunfullmäktige under våren ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

81 För att snabba på och underlätta kontorets arbete har samtliga detaljplaner digitaliserats, ett arbete som på sikt även leder till ökad tillgänglighet vad gäller detaljplaner för såväl kundtjänst som allmänhet via till exempel kommunens hemsida. Under 2013 har både planprocessen och bygglovsprocessen gåtts igenom med hjälp av LEAN-arbete. Målsättningen är att öka effektiviteten, kvalitetssäkra arbetet och få nöjda och bättre medarbetare som kan leverera en god kundservice. Dessutom har stadsarkitektkontoret delvis omorganiserats. Handlingsplaner och aktivitetsplaner har också upprättats för att kvalitetssäkra kontorets arbete. EKONOMISK ANALYS Byggnadsnämndens ekonomi är i balans med ett överskott på 1,9 mnkr beroende på ökade bygglovsintäkter. FRAMTIDEN Byggnadsnämnden har många spännande projekt framför sig under kommande år. Bland dessa kan nämnas utveckling av Barkåkra med pågatågsstation, stationsområdet, sjukhusområdet och Fridhem. Dessutom pågår ett arbete med digital hantering, bygglov över disk med mera. Under året kommer också ett uppdaterat bevarandeprogram för centrala Ängelholm att presenteras. En enkät för att undersöka medborgarnas nöjdhet kommer att skickas ut till samtliga bygglovsökande för att se var förbättringsåtgärder ska sättas in. Ekonomi, mnkr Verksamhetens intäkter 8,9 10,2 Verksamhetens kostnader 13,2 15,5 varav personalkostnader 8,9 11,1 varav lokaler 0,6 0,5 varav ränta och avskrivningar 0,0 0,1 varav övrigt 3,6 3,8 Verksamhetens nettokostnader 4,3 5,3 Budget 4,3 7,2 Driftbudgetavvikelse 0,0 1,9 Nettoinvesteringar 0,1 0,0 Personalstatistik Antal månadsanställda Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,27 1,62 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Medborgare Använda ny teknik och nya former för information, dialog och medborgarinflytande. Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service. Människan i fokus. Ekonomi Fokus på kärnverksamheten. Utveckla arbetsformer för förbättringar och verksamhetsuppföljning. Verksamhet Anställd ges möjlighet att utveckla rätt kompetens och på rätt nivå. Skapa kluster och former för att utbyta erfarenhet. Utveckling Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

82 KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNREVISORERNA, VALNÄMNDEN OCH ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÅRETS VERKSAMHET Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har under 2013 haft 12 sammanträden och den politiska närvaron har varit god. Sammanträdena, som hållits i bibliotekets hörsal, har sänts ut via webb-tv och närradio. De fyra fullmäktigeberedningarna har arbetat vidare med sina respektive uppdrag: miljö, folkhälsa, medborgardialog och ny politisk organisation. Vägledningsdebatt har hållits i anledning av förslaget till inriktningsbeslut för kommunens politiska organisation Kommunfullmäktiges presidium har kallat till avstämning med respektive beredning under slutet av januari Beredningarna ska då redovisa arbetet under 2013 och hur uppdraget kan fullföljas och avslutas under Kommunfullmäktige fattade i mars 2013 inriktningsbeslut om den nya politiska organisationen. Beslutet innebär en organisation med få nämnder. Förutom kommunstyrelse kommer välfärdsnämnd, myndighetsnämnd, överförmyndarnämnd och valnämnd att finnas. För de strategiska frågorna inrättas ett antal politiska fullmäktigeberedningar. Dessa är: Beredning för Omsorg, Beredning för Lärande, Beredning för Samhällsbyggnad, Beredning för Samhällsutveckling, Beredning för Kultur-, idrotts- och fritidsfrågor samt Valberedning. Kommunstyrelsen får en stor roll i den nya organisationen och övertar uppgifter från en rad nämnder. Kommunstyrelsens presidium och kommunfullmäktiges presidium får i uppgift att tillsammans styra handläggningen av strategiska frågor till en av de fasta beredningarna, till en tillfällig beredning eller till kommunstyrelsen. För att ärendet ska överlämnas till fullmäktigeberedning krävs förutom att frågan bedöms som strategisk att ärendet vinner på dialog med medborgargrupp/-er samt att det finns tid för sådan handläggning. I brådskande ärenden får kommunstyrelsen handlägga frågan trots att den bedöms strategisk. Beredningen för medborgardialog har under 2013 fått flera tilläggsuppdrag. Det första uppdraget handlar om att politiskt förankra och samordna utbildningsinsatser inför den nya politiska organisationen. Det andra uppdraget handlar om medborgardialog i ärende om nytt Kulturstråk för inhämtande av synpunkter och idéer om lokalanvändning, lokalinnehåll, aktiviteter och andra faktorer som berör innehåll och användande av kulturstråket. Det tredje uppdraget handlar om att ta fram en kommunövergripande strategi för kommunens samarbete med den ideella sektorn. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap inom kommunen. Överförmyndarnämnden har att bevaka underårigas, handikappades, sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem, skall få hjälp med detta av en lämplig förordnad förmyndare, förvaltare eller god man. Under 2013 har godmanskapen och förmyndarskapen ökat i kommunen medan förvaltarskapen har minskat. Godmanskapen har ökat med 5% (från till ) och förmyndarskapen har ökat med 15% (från till ). Förvaltarskapen har däremot under året minskat med 8% (från till ). Kommunrevisorerna Kommunrevisionen består av 9 förtroendevalda revisorer. Revisorerna har sakkunniga biträden till sitt förfogande. Sakkunniga biträden är revisonsbyråer vars tjänster upphandlas som regel vart fjärde år. 82 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

83 Under våren 2014 kommer den politiska detaljorganisationen med reglementen, instruktioner och anvisningar att tas upp för beslut så att strukturen är klar i god tid före allmänna valen i september 2014 och inför de politiska partiernas nomineringar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

84 Kommunfullmäktige är kommunrevisonens uppdragsgivare och revisorerna sammanträffar två gånger per år med fullmäktiges presidium för genomgång av revisonens verksamhet. Utgångspunkten för revisorernas arbete är en revisionsplan, som grundar sig på en väsentlighets- och riskanalys. Utöver årsredovisningen och delårsrapporten har under året avrapporterats elva djupgranskningar till kommunfullmäktige. Valnämnden Under året har valnämnden arbetat fram ett förslag till ny valdistriktsindelning som innebär en utökning från 20 till 22 valdistrikt. EKONOMISK ANALYS Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gör för 2013 ett överskott med 1,1 mnkr. Överskottet är kopplat till icke nyttjade resurser i projektet Staden till havet (0,3 mnkr), försenad ombyggnad av Söndrebalgs skolas matsal (0,3 mnkr) samt icke nyttjade medel vid årets löneöversyn (0,5 mnkr). Överförmyndarnämnden För att klara verksamhet och nämndens mål togs det in extrapersonal för granskning av årsredovisningarna från ställföreträdarna vilket innebar ett underskott på 0,2 mnkr. Kommunrevisorerna Kommunrevisonens verksamhet uppvisar ett underskott med 0,3 mnkr. Underskottet kan härledas till ett revisionsuppdrag utöver revisionsplanen, en djupgranskning fick under arbetets gång utökas till att omfatta fler nämnder och därmed sammanhängande inhämtning av faktaunderlag. 84 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

85 Valnämnden Välnämnden har under 2013 endast haft kostnader som är sammankopplade till arvoden till de förtroendevalda. FRAMTIDEN Kommunfullmäktige Under våren 2014 kommer den politiska detaljorganisationen med reglementen, instruktioner och anvisningar att tas upp för beslut så att strukturen är klar i god tid före allmänna valen i september 2014 och inför de politiska partiernas nomineringar. Överförmyndarnämnden Det är överförmyndarnämndens ansvar i varje kommun att se till att det finns en god man för ensamkommande barn. Oroligheter och händelseförlopp i världen påverkar i förlängningen det kommunala ansvaret. Från och med 1 januari 2014 träder en lagändring i kraft som ger Migrationsverket större möjligheter att förmå en kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn vilket kan komma att påverka kommunen. Kommunrevisorerna Revisorerna inleder 2014 med en utbildningsdag för genomgång av vad ny politisk organisation innebär för revisionens arbete framöver. Kommunrevisorerna kommer under 2014 att arbeta med att upprätta en ny revisionsplan utifrån väsentlighets- och riskanalys samt omvärldsbevakning. Valnämnden Valnämnden planerar närmast för valen 2014: till Europaparlamentet den 25 maj samt allmänna val till kommun, region och riksdag den 14 september. Ekonomi, mnkr Kommunfullmäktige Verksamhetens nettokostnader 1,1 1,0 Driftbudgetavvikelse -0,1 1,1 Kommunrevisorerna Verksamhetens nettokostnader 1,2 1,5 Driftbudgetavvikelse 0,0-0,3 Valnämnden Verksamhetens nettokostnader 0,0 0,0 Driftbudgetavvikelse 0,0-0,0 Överförmyndarnämnden Verksamhetens nettokostnader 2,5 2,7 Driftbudgetavvikelse 0,1-0,2 Perspektiv Mål Måluppfyllelse Kommunrevisorer Medborgare Ekonomi Årligen lämna berättelse med redogörelse för revisionens verksamhet till fullmäktige. Pröva om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Pröva om räktenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarnämnd Medborgare Snabb och korrekt handläggning av ärenden. Huvudmännen i fokus. Verksamhet Säkerställa hög rättssäkerhet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

86 RÄKENSKAPER RESULTATRÄKNING Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter 1,2 507,7 558,4 438,8 680,6 749,2 Verksamhetens kostnader 3, , , , , ,4 Avskrivningar 5-82,9-58,1-64,2-113,3-102,3 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter , , , , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 7 285,0 292,0 291,8 285,0 292,0 Finansiella intäkter 8 28,9 29,0 30,6 19,1 18,2 Finansiella kostnader 9-8,0-13,3-30,5-40,6-54,0 Resultat före extraordinära poster 12,4 58,3 7,0 14,8 49,0 Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 12,4 58,3 7,0 14,8 49,0 86 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

87 KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12,4 58,3 7,0 15,0 49,0 Justering för av- och nedskrivning 82,9 58,1 64,2 113,3 102,3 Justering för avsättningar 10 0,8 4,5-10,2-3,9 1,5 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 11-8,4-21,6-1,3-18,2-11,2 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 87,7 99,3 59,7 106,2 141,6 Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -49,7 39,9 0,0-47,0 27,6 Ökning (-)/Minskning (+) kortfristga placeringar -18,1-44,0 0,0-18,1-44,0 Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager -0,1-5,2 0,0 1,9-5,2 Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder 53,7-28,6-3,7 56,5-7,0 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -16,4-16,4 Kassaflöde från rörelsekapital -14,2-54,3-3,7-6,7-45,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,5 45,0 56,0 99,5 96,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -194,5-156,1-303,2-397,5-268,3 Investeringsbidrag 5,2 0,3 0,6 5,2 0,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,8 560,2 10,0 12,8 8,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 12-26,3-177,8 0,0-26,3 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 31,7 0,0 31,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -202,8 258,3-292,6-402,8-228,3 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -129,3 303,3-236,6-303,3-131,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 100,0 50,0 227,3 281,2 202,7 Amortering av långfristiga skulder -7,0-33,0-15,0-14,3-62,7 Ökning långfristiga fordringar -345,2 0,0-33,4 Minskning av långfristiga fordringar 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 Förutbetalda inv.bidrag/anläggningsavgifter 4,0 7,7 2,4 4,0 7,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97,3-320,4 215,0 271,2 114,4 ÅRETS KASSAFLÖDE -32,0-17,1 21,6-32,1-17,3 Likvida medel vid årets början 114,0 82,0 82,0 114,3 82,2 Likvida medel vid årets slut 82,0 64,9 60,4 82,2 64,9 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

88 BALANSRÄKNING Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar ,9 994, , ,8 Maskiner och inventarier 14 82,0 88,9 91,6 98,5 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter ,8 597,6 48,7 38,9 Långfristiga fordringar ,5 694,1 209,5 242,8 Summa anläggningstillgångar 2 326, , , ,0 Omsättningstillgångar Förråd m.m 17 28,7 33,9 28,7 33,9 Kortfristiga fordringar ,2 181,2 231,4 203,8 Kortfristiga placeringar 19 18,1 62,1 18,1 62,1 Kassa och bank 20 82,0 64,9 82,2 64,9 Summa omsättningstillgångar 350,0 342,1 360,4 364,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 676, , , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , , , ,6 varav årets resultat 12,4 58,3 14,8 49,0 Avsättningar 22 Pensioner och liknade förpliktelser 28,4 33,0 28,4 33,0 Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 28,3 31,4 Summa avsättningar 28,4 33,0 56,7 64,4 Skulder Långfristiga skulder ,4 294, , ,9 Kortfristiga skulder ,6 359,0 441,8 434,8 Summa skulder 659,0 653, , ,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 676, , , ,7 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar ,3 786,1 745,3 786,1 Borgensåtaganden , ,6 45,5 58,3 Leasingavtal 26 9,9 8,1 9,9 8,1 88 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

89 NOTER Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 11,5 10,7 11,5 10,7 Taxor och avgifter 182,5 220,6 182,5 220,6 Hyror och arrenden 49,1 50,2 49,1 50,2 Bidrag 192,3 151,4 192,3 151,4 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 61,0 64,4 61,0 64,4 Exploateringsintäkter 0,0 7,8 0,0 7,8 Realisationsvinster 10,9 22,9 10,9 12,5 Försäkringsersättningar 0,3 0,3 0,3 0,3 Övriga intäkter 0,1 30,1 0,1 30,1 Summa 507,7 558,4 507,7 548,0 Avgår koncerninterna intäkter -67,6-149,1 Bolagets intäkter 240,5 350,3 SUMMA 680,6 749,2 Not 2 Jämförelsestörande poster Reavinster vid försäljning av tomträtter 7,5 15,1 7,5 4,7 Övriga reavinster 3,2 2,2 3,2 2,2 Exploateringsintäkter 0,0 7,8 0,0 7,8 Reavinst försäljning av realränte obligation 5,1 5,1 Återbetalning AFA ,9 30,9 Återbetalning AFA ,3 29,3 SUMMA 41,6 59,5 41,6 49,1 Not 3 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter , , , ,2 Pensionskostnader -79,3-84,0-79,5-84,0 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -81,7-96,5-26,5-42,8 Bränsle, energi och vatten -53,0-35,5-38,1-32,9 Köp av huvudverksamhet -319,0-337,2-372,5-411,2 Lokal- och markhyror -86,4-150,4-39,2-150,4 Övriga tjänster -218,5-230,2-30,0-19,9 Lämnade bidrag -80,2-73,9-80,2-75,3 Realisationsförluster och utrangeringar -12,7 0,1-12,7 0,1 Övriga kostnader -239,0-184,5 Avgår koncerninterna kostnader 67,6 149,1 Bolagens externa kostnader -165,3-253,4 därav skattekostnad 3,8-1,4 SUMMA , , , ,4 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

90 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 4 Jämförelsestörande poster Miljösanering fastigheten Betan 1-2,5 2,5-2,5 2,5 Tunnel kv Duvan-Påfågeln -6,0 0,0-6,0 0,0 Nyhemsskolan, uppgörelse och förgäveskostnader -24,8 0,0-24,8 0,0 Nyhemsskolan, reaförlust -11,7 0,0-11,7 0,0 Stormskador, stränder och anläggningar 0,0-3,4 0,0-3,4 Ny fotbollsarena, förgäveskostnader -1,7-1,7 Rivningskostnader Rönnebadet -3,3-3,3 SUMMA -45,0-5,9-45,0-5,9 Not 5 Avskrivningar Maskiner och inventarier -15,0-14,8-15,1-14,8 Byggnader och anläggningar -63,2-42,0-93,5-86,2 Nedskrivning av maskiner och inventarier -1,1-0,1-1,1-0,1 Nedskrivning av byggnader och anläggningar -3,5-1,2-3,5-1,2 Utlämnat lån Ausås Ridklubb -0,1 0,0-0,1 0,0 SUMMA -82,9-58,1-113,3-102,3 Not 6 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 1 389, , , ,1 Preliminär slutavräkning innevarande år 17,9-9,7 17,9-9,7 Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 0,9 0,3 0,9 SUMMA 1 407, , , ,3 Not 7 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning, bidrag 221,8 227,6 221,8 227,6 Kommunal fastighetsavgift 68,9 70,7 68,9 70,7 Regleringsbidrag/avgift 19,5 18,1 19,5 18,1 Kostnadesutjämning, avgift 0,2 5,7 0,2 5,7 Utjämning LSS, avgift -25,4-30,1-25,4-30,1 SUMMA 285,0 292,0 285,0 292,0 Not 8 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel 0,7 0,5 1,0 0,5 Räntor på pensionsmedel 14,4 12,2 4,3 12,2 Dröjsmålsräntor, kundfordringar 0,1 0,1 0,1 0,1 Utdelning från koncernföretag 2,3 1,8 0,0 0,0 Borgensavgift/Utlåningsavgift från koncernföretag 3,8 5,0 0,0 0,0 Räntor utlåning koncernen 9,0 0,0 Återförd nedskrivning av finansiella tillgångar 7,2 0,0 7,2 0,0 Övriga finansiella intäkter 0,4 0,4 6,5 5,4 SUMMA 28,9 29,0 19,1 18,2 90 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

91 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 9 Finansiella kostnader Räntor på långfristiga skulder -6,6-6,9-39,0-47,6 Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta på pensionsavsättningar -0,9-0,5-0,9-0,5 Nedskrivning av finansiella tillgångar -3,0-3,0 Övriga finansiella kostnader -0,5-1,1-0,7-1,1 Jämförelsestörande post Diskonteringsränta pensioner -1,8 0,0-1,8 SUMMA -8,0-13,3-40,6-54,0 Not 10 Justering för avsättningar Förändring pensionsavsättning årets intjänade -0,3 1,4-0,3 1,4 Förändring avsättning för pensioner intjänade före ,0 0,0 0,0 0,0 Ränta pensionsavsättning årets intjänade 1,0 0,6 1,0 0,6 Förändringsränta avsättning för pensioner intjänade före ,0 0,0 0,0 0,0 Diskonteringsränta sänkning 1,8 1,8 Förändring löneskatt årets pensionsavsättning (årets intjänade) 0,2 0,9 0,2 0,9 Förändring avsättning ansvarsskada -0,1-0,2-0,1-0,2 Förändring uppskjuten skatt -4,7-3,0 SUMMA 0,8 4,5-3,9 1,5 Not 11 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Reavinst vid försäljning av fastigheter -10,7-17,2-10,7-6,8 Förlust vid avyttring av fastigheter 11,7 0,0 11,7 0,0 Reavinst vid försäljning av inventarier -0,2-0,6-0,2-0,6 Förlust vid avyttring av inventarier 0 0,1 0 0,1 Värdeökning/minskning av aktieindexobligation -7,2 3,0-7,2 3,0 Periodisering förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter -2,0-1,8-2,0-1,8 Mervärde i koncernbalansräkning -9,8 Reavinst vid försäljning av aktieindexobligation -5,1-5,1 SUMMA -8,4-21,6-18,2-11,2 Not 12 Investering i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier i AB Ängelholmshem -0,3-0,1-0,3 0,0 Aktieägartillskott AB Ängelholmslokaler 0,0-177,7 0,0 0,0 Förvärv aktier i Sydvatten AB -26,0 0,0-26,0 0,0 SUMMA -26,3-177,8-26,3 0,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

92 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 13 Mark, byggnader, tekniska anläggningar Markreserv Anskaffningsvärde 75,3 99,7 75,3 99,7 Ackumulerade avskrivningar -0,2 0,0-0,2 0,0 Utgående bokfört värde 75,1 99,7 75,1 99,7 Verksamhetsfastigheter Anskaffningsvärde 1 351,8 465, , ,6 Ackumulerade avskrivningar -525,8-172,2-518,4-528,9 Utgående bokfört värde 826,0 293, , ,7 VA-anläggningar Anskaffningsvärde 507,6 488,8 507,6 488,8 Ackumulerade avskrivningar -197,8-153,1-197,8-153,1 Utgående bokfört värde 309,8 335,7 309,8 335,7 Publika fastigheter Anskaffningsvärde 382,1 401,0 382,1 401,0 Ackumulerade avskrivningar -155,2-155,7-155,2-155,7 Utgående bokfört värde 226,9 245,3 226,9 245,3 Fastigheter för annan verksamhet Anskaffningsvärde 10,5 6,7 10,5 6,7 Ackumulerade avskrivningar -3,0-2,2-3,0-2,2 Utgående bokfört värde 7,5 4,5 7,5 4,5 Övriga fastigheter Anskaffningsvärde 0,6 15,9 0,6 15,9 Ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 0,6 15,9 0,6 15,9 SUMMA 1 445,9 994, , ,8 92 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

93 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 14 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 318,2 152,9 327,8 162,5 Ackumulerade avskrivningar -236,2-64,0-236,2-64,0 Utgående bokfört värde 82,0 88,9 91,6 98,5 Not 15 Aktier, andelar och bostadsrätter* Koncernföretag AB Ängelholmshem 380,9 558,7 0,0 0,0 Sockerbruket 11 AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Koncern mervärde/undervärde 9,8 Summa koncernföretag 381,0 558,8 9,9 0,1 Övriga innehav Sydvatten AB 26,0 26,0 26,0 26,0 Arenabolaget i Ängelholm AB 9,6 9,6 9,6 9,6 NV Skånes Renhållnings AB (NSR) 0,8 0,8 0,8 0,8 Ängelholms Näringsliv AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Competensum i Nordväst AB 0,1 0,1 0,1 0,1 Komuninvest ek förening 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostadsrätter 1,1 1,1 1,1 1,1 Summa övriga innehav 38,8 38,8 38,8 38,8 SUMMA 419,8 597,6 48,7 38,9 Not 16 Långfristiga fordringar Utlåning till koncernbolag 169,0 498,3 Aktieindexobligation 150,0 150,0 150,0 150,0 Nedskrivning aktieindexobligation -7,9-10,8-7,9-10,8 Realränteobligation 62,0 35,4 62,0 35,4 Övrig långfristig fordran 0,0 15,9 0,0 62,9 Summa 373,1 688,8 204,1 237,5 Stiftelsen Sommarsol 0,1 0,0 0,1 0,0 Kommuninvest, förlagslån 5,3 5,3 5,3 5,3 Summa 5,4 5,3 5,4 5,3 SUMMA 378,5 694,1 209,5 242,8 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

94 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 17 Förråd mm Förråd Tekniska kontorets förråd 1,1 0,9 1,1 0,9 Exploateringsredovisning Ingående värde 27,3 27,6 27,3 27,6 Årets utgifter 5,8 6,1 5,8 6,1 Årets inkomster -5,5-8,5-5,5-8,5 Årets periodiserade intäkter 0,0 7,8 0,0 7,8 Summa 27,6 33,0 27,6 33,0 SUMMA 28,7 33,9 28,7 33,9 Not 18 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35,1 29,9 40,1 29,9 Fordringar hos staten 1,6-1,2 1,6-1,2 Mervärdesskatt 23,9 18,4 23,9 18,4 Övriga fordringar 1,2 27,7 2,7 29,3 Förutbetalda kostnader 51,9 37,8 51,9 58,8 Upplupna intäkter 107,5 68,6 111,2 68,6 varav fastighetsavgift/skatteintäkter 75,5 45,1 75,5 45,1 SUMMA 221,2 181,2 231,4 203,8 Not 19 Kortfristiga placeringar Aktie- och obligationsfonder SHB Depå 4,0 6,0 4,0 6,0 SEB Depå 4,1 6,1 4,1 6,1 Danske Capital Depå 3,5 6,5 3,5 6,5 Skagen Depå 5,0 8,0 5,0 8,0 DNB Depå 1,5 3,5 1,5 3,5 Catella 0,0 16,0 0,0 16,0 Nordea 0,0 16,0 0,0 16,0 SUMMA 18,1 62,1 18,1 62,1 Not 20 Kassa och bank Kassa 0,1 0,0 0,1 0,0 Bank, koncernkonto -3,3 4,5-3,3 4,5 Bank, koncernkonto, pensionsmedel 65,2 48,2 65,2 48,2 Bank, koncernkonto, bolagens behållning 19,9 3,7 19,9 3,7 Bank, övrigt 0,1 8,5 0,3 8,5 SUMMA 82,0 64,9 82,2 64,9 94 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

95 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 21 Eget kapital Ingående eget kapital 1 226, , , ,9 Byte av redovisningsprincip, pensioner enligt blandmodell, justering IB 749,9 749,9 Justering IB eget kapital, koncern 5,2 Årets resultat 12,4 58,3 14,8 49,0 Eget kapital va-verk till kortfristig skuld (omklassificering) -16,5-16,5 Utgående eget kapital 1 988, , , ,6 varav avsättning Ängelholms 500-årsjubileum år ,0 11,0 Uppdelning av eget kapital Skattefinansierad verksamhet 1 981, ,4 därav årets resultat 5,8 46,0 Avfallshantering -0,8 3,2 därav årets resultat 0,1 4,0 VA-verksamhet 8,2 16,5 därav årets resultat 6,5 8,3 Eget kapital va-verk till kortfristig skuld (omklassificering) -16,5 Avstämning mot kommunallagens balanskrav* Ingående resultat att återställa 0,0 0,0 Årets resultat enligt resultaträkningen 12,4 58,3 Avgår samtliga realisationsvinster -10,9-22,9 Avgår värdeförändring pensionsavsättning inkl löneskatt (ansvarsförbindelse) 0,0 0,0 Tillkommer realisationsvinster tomträtter 7,5 15,0 Finansiell kostnad pensionsavsättning inkl löneskatt (ansvarsförbindelse) 0,0 0,0 Avgår/tillkommer nedskrivning aktieindexobligation -7,2 3,1 Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta 2,2 Avsättning till 500-årsjubileum år ,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,8 44,7 - medel till resultatutjämningsreserv -9,7 Årets balanskravsresultat 1,8 35,0 * Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap 4 ) ska kommunens intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar (undantaget tomträtter) ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet. EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

96 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 22 Avsättningar Pensioner Pensioner inkl löneskatt intjänade före 1998, IB 749,9 749,9 Byte av redovisningsprincip, pensioner enl blandmodell, justering IB -749,9-749,9 Avsättning pensioner exkl ÖK-SAP 17,0 18,1 17,0 18,1 Avsättning pensioner ÖP-SAP 1,9 2,4 1,9 2,4 Löneskatt pensioner inkl. ÖK-SAP 4,6 4,9 4,6 4,9 Avsättning pensioner förtroendevalda 2,6 4,8 2,6 4,8 Löneskatt pensioner förtroendevalda 0,6 1,2 0,6 1,2 Summa pensionsavsättningar 26,7 31,4 26,7 31,4 Övriga avsättningar Avsättningar ansvarsskada 1,7 1,6 1,7 1,6 Uppskjuten skatteskuld 31,4 SUMMA 28,4 33,0 28,4 64,4 Avsättning pensioner * Ingående avsättning 23,4 26,7 23,4 26,7 Pensionsutbetalningar exkl, ÖK-SAP -0,9-0,9 Pensionsbetalningar ÖP-SAP -0,7-0,8-0,7-0,8 Nyintjänad pension exkl. ÖK-SAP 0,4 0,1 0,4 0,1 Arbetstagare som pensionerats ÖK-SAP 0,3 1,6 0,3 1,6 Avsättning alternativ tjänstepension, nyintjänad 0,7 0,3 0,7 0,3 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,9 0,5 0,9 0,5 Övrigt -0,7-0,4-0,7-0,4 Diskonteringsränta, sänkning 1,3 1,3 Förändring av löneskatt 0,0 0,4 0,0 0,4 Förtroendevalda - justering IB 1,9 1,9 - nyintjänad pension 0,7 1,6 0,7 1,6 - ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,1 0,1 - diskonteringsränta, sänkning 0,5 0,5 - förändring av löneskatt 0,6 0,5 0,6 0,5 Summa avsättningar pensioner 26,7 31,4 26,7 31,4 Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före ,8 743,8 748,8 743,8 Årets utbetalningar -29,3-31,5-29,3-31,5 Alternativ tjänstepension 0,4 0,1 0,4 0,1 Ränte- och basbeloppsuppräkning 29,9 18,3 29,9 18,3 Sänkning av diskonteringsränta 46,4 46,4 Övrigt -5,0-1,1-5,0-1,1 96 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

97 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Löneskatt 7,8 7,8 Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före ,8 783,8 743,8 783,8 Ansvarsförbindelse förtroendevalda, ingående värde 1,0 1,5 1,0 1,5 - nyintjänad pension 0,4 0,5 0,4 0,5 - diskonteringsränta, sänkning 0,1 0,1 - förändring av löneskatt 0,1 0,2 0,1 0,2 Ansvarsförbindelse förtroendevalda 1,5 2,3 1,5 2,3 SUMMA 772,0 817,5 772,0 817,5 Aktualiseringsgrad (%) 96,0 96,0 96,0 96,0 Samlad redovisning över kommunens pensionsmedelsförvaltning Finansiella pensionstillgångar Aktieindexobligation, bokfört värde 150,0 150,0 Aktieindexobligation, nedskrivning pga marknadsvärde -7,9-10,8 Realränteobligationer, bokfört värde 62,0 35,4 Kortfristiga placeringar, aktiefonder 18,1 62,1 Bankmedel/pensionsmedel 65,2 48,2 Reavinst vid försäljning av obligation 5,1 Utlämnade lån AB Ängelholmshem 169,0 169,0 Internt till VA-verksamheten 102,0 102,0 Återlånade medel (ej finansierade pensionsförpliktelser) -213,6-261,6 Avkastning pensionsförvaltning 17,7 20,5 varav intern ränta från VA-verket 3,3 3,1 Avkastning i % 3,07 3,69 Revers Belopp mnkr Räntesats Löptid Avkastning 2013 Revers ,0 2,733% 4,1 Revers ,0 4,130% 4,1 Revers ,0 3,985% 3,0 Revers ,0 3,083% 4,1 Revers ,0 2,760% 3,0 Revers ,0 2,408% 4,1 Revers ,0 2,069% 3,0 Summa 102,0 3,04 %/3,1 mnkr * Förpliktelsen är minskad genom försäkring: förmånsbestämnd ålderspension och efterlevandepension försäkrat hos KPA. Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 0 kr per Under året har kommunen tagit ut 764 tkr ur överskottsfonden. Ängelholms kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstidspension avssende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande av pensionsreglemente för förtoendemän (PRF-KL). Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För full visstidspension krävs 12 års pensionsgrundande tid. Visstidspension har utbetalats till en tidigare förvaltningschef och en förtroendeman under EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

98 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 23 Långfristiga skulder Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Investeringsbidrag 14,7 14,5 14,7 14,5 återstående antal år 33,0 33,0 Anläggningsavgifter,va 32,7 39,1 32,7 39,1 återstående antal år 33,0 33,0 Långfristiga lån, kommunen 224,0 241,0 224,0 241,0 Långfristiga skulder, AB Ängelholmshem 1 248,8 Långfristiga skulder, koncernen Ängelholmshem 1 702,6 Koncerninterna lån -169,0-498,3 SUMMA 271,4 294, , ,9 Förfallotid Andel som förfaller (%) 30,8 71,0 Lånetid Andel lån på mellan 1-5 år (%) 100,0 79,0 Genomsnittlig återstående löptid (år) 1,73 1,38 Övriga uppgifter kring låneskuld Genomsnittsränta (%) 2,79 2,48 Ränteförändring +/- 1% (mnkr) 2,2 2,4 Not 24 Kortfristiga skulder Nästa års amorteringar 0,0 0,4 0,0 Leverantörsskulder 125,0 109,7 173,9 155,0 Personalens skatter 19,7 17,7 19,7 17,7 Arbetsgivaravgifter 24,1 22,2 24,1 22,2 Övriga kortfristiga skulder 8,6 6,9 13,0 10,3 Koncernkonto 19,6 3,7 Upplupna kostnader 187,3 178,3 207,4 209,1 därav upplupna löner 12,1 13,5 12,1 13,5 därav semesterlöneskuld, not 27 A 67,4 64,8 67,4 64,8 därav sociala avgifter 30,5 29,9 30,5 29,9 därav pensioner,avgiftsbestämnd del 41,4 41,8 41,4 41,8 därav löneskatt pensioner 11,4 12,5 11,4 12,5 därav räntekostnader 3,0 2,8 6,6 2,8 Förutbetalda intäkter 3,3 20,5 3,3 20,5 därav förutbetalda VA-avgifter 16,4 16,4 SUMMA 387,6 359,0 441,8 434,8 98 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

99 NOTER forts. Kommunen Sammanställd redovisning mnkr Not 24A Semester och löneskuld för lärare och uppehållsanställda 16,4 15,8 Semesterlöneskuld övriga 47,3 45,1 Övertidsskuld 3,7 3,6 Not 25 Borgensåtagande Koncernföretag AB Ängelholmshem 1 080, ,3 Summa koncernföretag 1 080, ,3 0,0 0,0 Övriga företag Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 18,6 18,6 18,6 18,6 Sydvatten 5,5 19,9 5,5 19,9 Summa övriga företag 24,1 38,5 24,1 38,5 Egna hem och småhus (förlustansvar) SBAB 0,8 0,8 0,8 0,8 Föreningar Idrottsföreningar/anläggningar 15,9 15,9 15,9 15,9 Övriga föreningar 4,7 3,1 4,7 3,1 Summa föreningar 20,6 19,0 20,6 19,0 SUMMA 1 125, ,6 45,5 58,3 Not 26 Leasingavtal Åtagande enligt leasingavtal 9,9 8,1 därav avtal bilar 9,9 8,1 Leasingavgifter 4,8 3,9 Ängelholms kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB: s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

100 RESULTATRÄKNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter 426,8 348,9 467,7 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -70,4-50,5-44,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter 1 407, , ,3 Generella statsbidrag och utjämning 285,0 291,8 292,0 Finansiella intäkter, externa 28,8 30,7 28,8 Finansiella intäkter, va-verk 3,3 3,3 3,1 Finansiella kostnader -3,8-24,3-9,5 Resultat före extraordinära poster 5,8 3,4 46,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 5,8 3,4 46,0 100 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

101 KASSAFLÖDESANALYS, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 5,8 3,4 46,0 Justering för av- och nedskrivningar 70,4 50,5 44,0 Justering för avsättningar 0,8-10,2 4,5 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -6,8-0,2-20,3 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 70,2 43,5 74,2 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -35,3 0,0 21,5 Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga placeringar -18,1 0,0-44,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd, exploatering -0,1 0,0-5,2 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder 46,3-32,2 Kassaflöde från rörelsekapital -7,2 0,0-59,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,0 43,5 14,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -121,2-211,9-116,2 Investeringsbidrag 5,2 0,6 0,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,8 10,0 560,2 Investering i finansiella anläggningstillgångar -26,3 0,0-177,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 31,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -129,5-201,3 298,2 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -66,5-157,8 312,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 50,0 90,0 0,0 Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0-345,2 Minskning av långfristiga fordringar,externa 0,3 0,3 0,1 Förutbetalda investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50,3 90,3-345,1 ÅRETS KASSAFLÖDE -16,2-67,5-32,6 Likvida medel vid årets början 137,6 121,4 121,4 Likvida medel vid årets slut 121,4 53,8 88,8 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

102 BALANSRÄKNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark,byggnader och tekniska anläggningar 1 136,1 658,8 Maskiner och inventarier 80,7 87,7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier,andelar och bostadsrätter 419,8 597,6 Långfristiga placeringar 204,2 174,6 Långfristiga fordringar, externa 174,3 519,5 Långfrista fordringar, va-verk 102,0 102,0 Summa anläggningstillgångar 2 117, ,2 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd m.m 28,7 33,9 Kortfristiga fordringar 211,9 190,3 Kortfristiga placeringar 18,1 62,1 Kassa och bank 121,4 88,8 Summa omsättningstillgångar 380,1 375,1 SUMMA TILLGÅNGAR 2 497, ,3 EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 1 981, ,4 därav årets resultat 5,8 46,0 AVSÄTTNINGAR Pensioner och liknande förpliktelser 28,4 33,0 SKULDER Långfristiga skulder 119,7 119,5 Kortfristiga skulder 367,7 335,4 Summa skulder 487,4 454,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 497, ,3 102 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

103 RESULTATRÄKNING, AVFALLSHANTERING mnkr Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter 35,1 34,2 38,2 Verksamhetens kostnader -35,1-34,2-34,4 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 0,0 0,0 3,8 Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,2 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 0,1 0,0 4,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 0,1 0,0 4,0 KASSAFLÖDESANALYS, AVFALLSHANTERING mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0,1 4,0 Justering för av- och nedskrivningar 0,0 0,0 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0,1 4,0 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -3,3 0,4 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 5,4 8,0 Kassaflöde från rörelsekapital 2,1 8,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,2 12,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 2,2 12,4 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0,0 0,0 Amortering av långfristig skuld,extern 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2,2 12,4 Likvida medel vid årets början 5,0 7,3 Likvida medel vid årets slut 7,2 19,7 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

104 BALANSRÄKNING, AVFALLSHANTERING mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar 0,0 0,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 4,8 4,3 Kassa och bank 7,2 19,7 Summa omsättningstillgångar 12,0 24,0 SUMMA TILLGÅNGAR 12,0 24,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL -0,8 3,2 därav årets resultat 0,1 4,0 SKULDER Långfristiga lån, externa Kortfristiga skulder 12,8 20,8 Summa skulder 12,8 20,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12,0 24,0 104 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

105 RESULTATRÄKNING, VATTEN OCH AVLOPP mnkr Not Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter 1 54,9 61,1 63,2 Verksamhetens kostnader 2-28,4-34,3-33,9 Avskrivningar 3-12,5-13,6-14,1 Verksamhetens nettokostnader 14,0 13,2 15,2 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 4-7,5-9,5-6,9 Resultat före extraordinära poster 6,5 3,7 8,3 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 6,5 3,7 8,3 KASSAFLÖDESANALYS, VATTEN OCH AVLOPP mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 6,5 8,3 Justering för av- och nedskrivningar 12,5 14,1 Justering för ej likvidpåverkande poster -1,7-1,2 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 17,3 21,2 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -8,7 3,7 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 17,7 6,9 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -16,4 Kassaflöde från rörelsekapital 9,0-5,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 15,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i fastigheter och inventarier -73,3-40,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -73,3-40,0 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -47,0-24,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån, externa 50,0 50,0 Amortering av långfristiga lån, externa -7,0-33,0 Förutbetalda anläggningsavgifter va 4,0 7,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,0 24,6 Årets kassaflöde 0,0 0,0 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

106 BALANSRÄKNING, VATTEN OCH AVLOPP mnkr Not Bokslut 2012 Bokslut 2013 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 309,8 335,7 Maskiner och inventarier 1,3 1,2 Summa anläggningstillgångar 311,1 336,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 6 12,0 8,3 Kassa och bank 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 12,0 8,3 SUMMA TILLGÅNGAR 323,1 345,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 7 8,2 0,0 IB Eget kapital därav årets resultat 6,5 8,3 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -16,4 SKULDER Långfristiga skulder 8 253,7 277,1 Kortfristiga skulder 9 61,2 68,1 Summa skulder 314,9 345,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 323,1 345,2 106 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

107 NOTER, VATTEN OCH AVLOPP mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 50,0 60,7 Anläggningsavgifter 5,3 6,7 Periodisering årets anläggningsavgifter -4,0-7,7 Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 0,9 1,2 Övriga intäkter 1,0 1,3 Överfört till investeringar 1,7 0,9 Interna intäkter inom va-drift - 0,1 SUMMA 54,9 63,2 Not 2 Verksamhetens kostnader Externa kostnader -21,7-25,0 Interna kostnader -6,7-8,9 Interna kostnader inom va-drift - - SUMMA -28,4-33,9 Not 3 Avskrivningar Maskiner och inventarier -0,1-0,1 Byggnader och anläggningar -12,4-14,0 SUMMA -12,5-14,1 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

108 NOTER, VATTEN OCH AVLOPP forts. mnkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Not 4 Finansiella kostnader Räntor långfristiga skulder, externa -4,2-3,8 Räntor långfristiga skulder, interna lån till kommunen -3,3-3,1 SUMMA -7,5-6,9 Not 5 Materiella anläggningstillgångar VA-anläggningar Anskaffningsvärde 507,6 488,8 Ackumulerade avskrivningar -197,8-153,1 Utgående bokfört värde 309,8 335,7 VA-verk,maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 2,2 1,9 Ackumulerade avskrivningar -0,9-0,7 Utgående bokfört värde 1,3 1,2 SUMMA 311,1 336,9 Not 6 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9,2 8,1 Övriga kortfristiga fordringar 2,8 0,2 SUMMA 12,0 8,3 Not 7 Eget kapital Ingående eget kapital 1,7 8,2 Årets resultat 6,5 8,2 Omklassificering eget kapital/kortfristig skuld -16,4 Utgående eget kapital 8,2 0,0 Not 8 Långfristiga skulder Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 32,7 39,1 Långfristiga lån,externa 119,0 136,0 Långfristiga lån, intern till kommunen 102,0 102,0 SUMMA 253,7 277,1 Not 9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9,0 2,5 Avräkningsskuld 2,2 3,5 Koncernkonto utnyttjad kredit 46,7 43,6 Skuld till brukarna 0,0 16,5 Upplupna kostnader 3,3 2,0 därav semesterlöneskuld (inkl okompenserad övertid) 0,4 0,3 därav sociala avgifter 0,2 0,1 därav räntekostnader 2,0 1,6 SUMMA 61,2 68,1 108 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

109 KONCERNELIMINERINGAR, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 2013 mnkr Ängelholms kommun AB Ängelholmshemskoncernen I balansräkning Kassa och bank 3,7 Kortfristig fordran 0,6 15,4 Långfristig fordran 498,3 Summa tillgångar 498,9 19,1 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder 19,1 0,6 Långfristiga skulder 498,3 Summa skulder 19,1 498,9 Totalt eliminerat 518,0 518,0 I resultaträkning Rörelsens intäkter 6,2 78,6 Rörelsens kostnader 78,6 6,2 Finansiella intäkter 11,4 0,0 Finansiella kostnader 0,0 11,4 Totalt eliminerat 96,2 96,2 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

110 DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG Netto, mnkr Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Styrelse/nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 71,9 88,1 80,0 8,1 Barn- och utbildningsnämnd 773,9 792,8 790,4 2,4 Socialnämnd 686,2 696,1 706,0-9,9 Teknisk nämnd 67,9 60,1 58,8 1,3 Kultur- och fritidsnämnd 75,4 77,7 76,2 1,5 Byggnadsnämnd 4,3 7,2 5,3 1,9 Miljönämnd 7,2 8,8 7,7 1,1 Räddningsnämnd 25,8 27,2 27,1 0,1 Övrig verksamhet 4,8 6,0 5,2 0,8 Summa skattefinansierad verksamhet 1 717, , ,7 7,3 Avgiftsfinansierad verksamhet Avfallshantering 0,0 0,0-3,8 3,8 Vatten - och avloppsverk -3,2-6,3-5,4-0,9 SUMMA styrelse/nämnder 1 714, , ,5 10,2 Förvaltningsgemensamt Tomträttsavgälder -0,8 0,0-0,8 0,8 Exploateringsverksamhet 0,0 0,0-7,8 7,8 Reavinster -10,7-14,0-22,3 8,3 Miljösanering Betan 1 2,5 0,0-2,5 2,5 Stormskador, återställningsarbeten 3,4-3,4 Ny fotbollsarena, förgäveskostnader 1,7-1,7 Tunnel kv Duvan-Påfågeln 6,0 0,0 0,0 0,0 Nyhemsskolan, reaförlust och förgäveskostnader 36,5 0,0 0,0 0,0 Driftsbidrag 2013 Rögle BK 0,0 0,0 1,3-1,3 Periodisering av timlöner 0,6 0,0 1,9-1,9 Utbetalning av pensioner inkl löneskatt 44,3 45,0 49,8-4,8 Förändring av pensionsskuld -31,1 2,3-33,4 Pension, individuell del, inkl. löneskatt 52,0 54,4 52,3 2,1 Förändring av semesterlöneskuld 7,0 5,0 2,5 2,5 Facklig verksamhet -0,6 0,0-0,4 0,4 Kompletteringspension -60,2-58,5-60,7 2,2 Personalförsäkring, återbetalning från AFA -30,9-2,0-29,3 27,3 Personalförsäkring, övrigt -14,3-7,5-12,1 4,6 Justering avskrivning/nedskrivning 9,9 13,0 6,9 6,1 Justering intern ränta 4,0 0,0 4,0-4,0 Kalkylerade kapitalkostnader -60,6-23,8-30,6 6,8 110 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

111 DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG Övriga poster 2,2 0,6-0,6 Summa verksamheter 1 701, , ,7 30,5 Finansiering Skatteintäkter , , ,3 5,1 Generella statsbidrag och utjämning -285,0-291,8-292,0 0,2 Finansiella intäkter -28,9-30,7-29,0-1,7 Finansiella kostnader 8,0 30,5 13,3 17,2 TOTALT 12,4 7,0 58,3 51,3 INVESTERINGSREDOVISNING I SAMMANDRAG Netto, mnkr Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Styrelse/nämnd Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse 50,1 63,5 45,2 18,3 Barn- och utbildningsnämnd 8,9 14,5 6,4 8,1 Socialnämnd 2,3 2,4 2,3 0,1 Teknisk nämnd 70,2 84,1 35,4 48,7 Kultur- och fritidsnämnd 6,6 44,0 26,5 17,5 Byggnadsnämnd 0,1 0,0 0,0 0,0 Miljönämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Räddningsnämnd 4,2 2,8 0,2 2,6 Övrig verksamhet Summa skattefinansierad verksamhet 142,4 211,3 116,0 95,3 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk 73,3 91,3 40,0 51,3 SUMMA NETTOINVESTERINGAR 215,7 302,6 156,0 146,6 EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING

112 REDOVISNINGSPRINCIPER Ängelholms kommun följer den kommunala redovisningslagen (KRL) och rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med nedan redovisat undantag angående värdering av förråd. Pensionsförpliktelser Kommunen redovisade sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen i enlighet med den kommunala redovisningslagen åren Blandmodellen innebär att pensioner som intjänades före 1998 enbart redovisas som en ansvarsförbindelse. Från och med utgången av 2011 redovisade Ängelholms kommun samtliga pensionsåtaganden som en skuld inom balansräkningen. Byte av redovisningsprincip har skett för redovisningsåret 2013 då pensionsåtagandena i sin helhet redovisas enligt blandmodellen. Jämförelseuppgifter har omräknats med tillämpning av den nya redovisningsprincipen. Periodisering Periodisering innebär att intäkter och kostnader redovisas i den period som de avser. Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till och med 14 januari Fram till och med den 14 januari har poster som överstiger kronor periodiserats till den period intäkten/kostnaden avser. Från 15 januari 2014 har poster av betydelse för den enskilda verksamheten periodiserats. Det har särskilt beaktats hur liknande poster hanterades vid föregående årskifte. Anläggningsregister och avskrivningar Under hösten 2013 har kommunens anläggningsregister uppdaterats. Nya anläggningsregistret innehåller tillgångar med pågående avskrivningar samt tillgångar av bestående värde. Helt avskrivna inventarier finns inte längre i anläggningsregistret. Avskrivningstider och gruppering av tillgångar har i flera fall förändrats mot tidigare anläggningsregister. Huvudprincipen har varit att följa RKR:s rekommendationer över klassificeringar. En anläggningstillgång har ett anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp samt har en livslängd överstigande 3 år. Anläggningstillgångar med avskrivning skrivs av linjärt från tidpunkten då anläggningen tas i bruk. Intern ränta I den interna redovisningen belastas verksamheterna med internränta. Internräntan var 2,9 % var internräntan 4,2 %. Kundfordringar Kundfordringar från 2012 och tidigare betraktas som osäkra och kostnadsförs i sin helhet i bokslutet. Förråd Värdering av tekniska kontorets förråd är inköpspris som gällde vid senaste inköpstillfället under Denna rutin följer inte rekommendationen om att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Leasing Kommunen har leasing av bilar. Avtalen omfattar tre år. Vatten- och avloppsverksamhet I 2013 års bokslut redovisas årets överskott i va-verksamheten samt tidigare års egna kapital som kortfristig skuld. Den korfristiga skulden avser förutbetalda va-avgifter från brukarna. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering avseende ägd andel i bolagen. Koncernen Ängelholms kommun omfattar aktiebolag där kommunen via direktägande har som lägst 20% av aktiernas röstvärde. Vid kommunens överlåtelse av fastigheter till AB Ängelholmslokaler har en översyn av avskrivningstiderna gjorts utifrån en ny bedömning av fastigheternas återstående livslängd. Utifrån en diskussion med bolagets revisor har avskrivningarna av överförda fastigheter delats in i tioårsintervall, det vill säga 10, 20, 30 och 40 års avskrivning. Bedömning av fastigheternas återstående livslängd har gjorts av kommunens dåvarande fastighetschef. Därigenom har avskrivningskostnaderna förändrats eftersom kommunen i sin redovisning tillämpat 33 års avskrivning för samtliga fastigheter. 112 ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING

113 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer