Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014"

Transkript

1 Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014 Mer information finns på Här presenteras några av de nya ledamöterna i styrelsen för Parkinson Skåne 2014 Lars Erik Olsson Jag är nyvald ordförande i styrelsen för Parkinson Skåne. Är 74 år. Född och uppvuxen i Lund. Civilekonom där HT Sysslat med hus större delen av livet. Försäljningschef i småhusproducenter, fastighets- och företagsmäklare i eget bolag. Frimurare. Rotarian. Lisa Engström Jag är ny i styrelsen för Parkinson Skåne och ny redaktör för denna tidning. Jag bor i Lund tillsammans med min make Bo. Vi har två barn och fyra barnbarn. Efter högskolestudierna har jag mestadels arbetat inom kommunal förvaltning. De senaste 15 åren som personalchef. Jag fick diagnosen Parkinson för 12 år sedan. Jag lever ännu relativt väl med min sjukdom Hasse Anderberg Född Parkinson sedan 5 år. Har jobbat inom bank & försäkring i 30 år. Gift med Annica. Vår dotter heter Fannie och tillsammans har vi ett litet företag som säljer egendesignad ridsport-utrustning och kosttillskott. I styrelsen är jag vice ordförande med en hel del sekreteraruppgifter. När det gäller föreningserfarenhet har jag varit sekreterare i landets då största företagsgrupp. Vidare har jag som ordförande sanerat ekonomin i två bostadsrätts-föreningar och fått en Nattvandrarförening på fötter. Lena Björkdahl Jag är fyllda 68 år, haft Parkinson i 17 år. De första tio åren var det en bagatell. Men nu bråkar jag och MR Parkinson dagligen, men jag är ganska envis av mig. Jag är med i Malmös lokala förening och är sekreterare i styrelsen. Jag har genomgått en DBS-operation för två år sedan. Det bästa jag gjort, ångrar ingenting. Göran Markholm Jag är 71 år och är gift med Ingrid som fick sin diagnos sommaren Vi har tre vuxna barn och sex barnbarn. Har arbetat under många år i näringslivet med marknadsföring av olika media. Senare har jag drivit ett antal affärsprojekt i egen regi. Har under åren haft ett antal styrelseuppdrag i medelstora och i något fall större bolag. Mats Larsson Jag är 48 år. Lever och bor i Trelleborg, där jag trivs. Lever ensam men frukterna av mitt syndiga leverne är Amanda 21 och Jens 19. Drev förr en begravningsbyrå med 10-talet anställda men tvingades 2003 gå i förtidspension och då sålde jag firman. Pysslar med lite av varje men huvudsysslan är Bridge som jag spelar fem dagar per vecka. Mr P har satt P för min golf och då jag är sådan av börden att kan jag inte kan göra något perfekt så gör jag det inte alls. Så golf spelar jag inte mer. Björn Lundgren. 71 år. Knöt bekantskap med Mr P Är civilekonom och har, som konsult, hjälpt småföretag sedan 30 år. Bor i Bjärred med hustru Inger. Telefonjouren i Lund har upphört Den lokala telefonjouren i Lund har upphört. Istället hänvisas till jourtelefon Här kan du som har Parkinson eller är anhörig ringa och prata anonymt med någon i en förening.

2 Världsparkinsondagen på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund Världsparkinsondagen 2014 arrangerades av Parkinson Skåne i samarbete med Lunds Universitet. Arrangemanget samlade ca 200 deltagare. Ordförande i Parkinson Skåne, Lars-Erik Olsson, hälsade deltagarna välkomna och gav en kort beskrivning av Parkinsons sjukdom och Parkinson Skåne. James Parkinson var först med att på 1800-talet beskriva sjukdomen. Nobelpristagaren Arwid Carlsson upptäckte att sjukdomen orsakades av dopaminbrist i hjärnan. Idag pågår omfattande forskning på bl.a. cellterapi. Det svenska Parkinsonregistret, enkät om vården Information om projektet Parkinsonguiden Sven Pålhagen, Överläkare, Karolinska sjukhuset Sven Pålhagen har deltagit i forskningen på Parkinsons sjukdom under många år och var bl.a. med och startade Swemodis. Kort sammanfattning av Sven Pålhagens föredrag. Ju tidigare behandling desto bättre, vilket kräver stor kunskap med stor spridning. Vården är idag ganska ojämlik med avseende på geografi och kunskapsspridning. Det råder i Sverige stor brist på neurologer i jämförelse med många andra länder, vilket inte gör situationen lättare. Nationella riktlinjer krävs. Socialstyrelsen arbetar med nya sådana för prioriteringar och behandlingar. Kvalitetsindikatorer har definierats för mätning av vårdkvaliteten. Svenska Parkinsonregistret kräver samarbete över hela landet och är unikt för Sverige och en delmängd av Svenska Neuroregister. Registret omfattar även Parkinsonism. Målet är att kunna studera både livsstil, behandling och sjukdomssymptom. Statistiken är sedan personnummerrensad. Deltagandet är inte obligatoriskt. Registret ger många möjligheter, t.ex. att kunna rapportera biverkningar direkt till leverantörer. Målgruppen är patienter och 60 vårdenheter. Inom fem år hoppas man att ha 75% av målgruppen i registret. Idag har man ca 800 patienter. Samkörningar med andra register kan ge mycket kunskap om hur man kan optimera vården. Sven är ledamot i Parkinsonförbundet där man gjort en enkät till landsting, politiker och patienter i hela landet. Enkäten har skapat en översiktlig bild av vårdsituationen för Parkinsons sjukdom i Sverige. Av enkäten framgår att det idag är ca 60 av 80 diagnoser som ställs av neurologer. Ca 75 % av vårdenheterna har Parkinson-team. Enkäten visar att årlig utbildning av vårdpersonalen och återbesök för patienter verkar vara svaga punkter i dagsläget. Regelbundna patientbesök är nödvändiga för ett drägligt liv med Parkinson. Parkinsonförbundet kräver inför årets val två besök/år i början av sjukdomen och fyra besök/år i den avancerade fasen. En viktig faktor är att en komplex sjukdom som Parkinson kräver en sammanhängande vårdkedja och att patienten inte bollas mellan olika instanser speciellt med tanke på vikten av tidig diagnos. Det finns idag drygt 200 patienter med Duodopa-pump och knappt 300 med DBS. Swemodis står bakom den webbaserade Parkinsonguiden för att samla all info på ett ställe. Parkinsonskolan är också en viktig komponent för utbildning av såväl vårdpersonal som patienter. Läkarbesöket vid en komplex sjukdom som Parkinson kräver stor ömsesidig förståelse. Den aktuella situationen inom Parkinsonvården i vår region Klas Wictorin, Överläkare, Lund Region Skåne handhar även en del av Halland, Kronobergs län och Blekinge. Inom området finns 1,6 miljoner innevånare och 13 sjukhus, i Skåne finns 1,2 miljoner innevånare, 9 sjukhus och drygt 100 vårdcentraler. Några fakta: 2000 nya fall/år varav 200 under 45 års ålder nya fall/ under ett år innebär 1-2% av befolkningen Studie i Norrland visar 22 nya/ varje år Atypisk Parkinson har ca patienter i Sverige, i Skåne ca 2500 med ca 200 nya/år Sjukhusen i Malmö/Lund har ca patienter Andel av befolkningen över 65 år går från 17% år 2000 till 21% år 2020 Idag har man i Malmö/Lund ett gemensamt "rörelseteam" men med resurser både i

3 Malmö och Lund, Parkinson är den stora sjukdomen i Rörelseteamet I Lund finns P-linjen, DBS-teamet, Torsdagsteamet (samlar många specialister) och inneliggande bedömningsvecka (för behandlingsbedömning) Klas poängterar vikten av att det finns vårdteam Återbesök är eftersatt men skall korrigeras Satsning på nydiagnostiserade patienter skall ökas inte minst därför att tidig behandling är viktig Parkinsons sjukdom är en stor och viktig sjukdomsgrupp som växer p.g.a. åldersutvecklingen. Uppdaterade riktlinjer för behandling och några aktuella forskningsprojekt Håkan Widner, Professor, Lund Riktlinjer för behandling några stolpar Läkemedelslagen tvingar apoteken att ta billigaste lösning Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen kommer med instruktioner till vårdgivare. Det finns redan sådana för Stroke som har visat sig ge bättre vårdresultat I riktlinjerna kommer att ingå läkemedelsråd och terapiråd Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom kommer att bli tvingande Behandlingsregler för Parkinsons sjukdom finns sedan 2008 på Swemodis LäkemedelsVerket (LV) utger en skrift om Parkinsons sjukdom men svårigheten är att varje behandling måste individualiseras. Tidig behandling är viktig mg L-dopa räcker i allmänhet under de första 3-4 åren Ung patient med Parkinsons sjukdom lever sannolikt lika länge som en utan sjukdomen men detta kräver andra behandlingsstrategier Dosering av parkinsonmediciner bör minskas vid annan operation, speciellt känsligt vid mag- och tarmoperationer. OBS! Medtag noggrann medicinlista vid sjukhusbesök. Körkort är ingen rättighet. Läkare är skyldig att göra bedömning I komplikationsfasen är reducerad arbetstid ofta lämpligt Finns riktlinjer från läkemedelsrådet för t.ex. Duodopapump Pågående forskningsprojekt Tillväxtfaktor PDG - viss framgång i fas 1 Transeuro nervcellstransplantationer - väntar på start Memantin mot diskynesi ser lovande ut Eltodys mot diskynesi ser också lovande ut Forskningsprojekt på gång MeRiLe - MCI vid mild kognitiv svikt Personlighetspåverkan vid Parkinsons sjukdom Neurodialys Information om Multipark Per Odin, Professor, Lund Per Odin arbetar både i Tyskland och Sverige och kan därför göra intressanta jämförelser. Hjärnans sjukdomar utgör 35% av alla sjukdomskostnader i Europa och är starkt ökande. Tyskland har 2,5 gånger fler neurologer än Sverige men bedömer ändå att man måste utbilda fler. Multipark är ett forskningsnätverk i Lund grundat av Patrik Brundin. Målsättningen är att täcka in alla aspekter av sjukdomen. Man siktar på både stamoch gencellsterapi. Svenska Parkinsonakademin har funnits i sju år med bidrag från bl.a. Parkinsonförbundet. Man har en helt klinisk inriktning. Många forskningssjuksköterskor deltar. Man sysslar med nätverkssamordning och utbildning. Målgruppen är vårdoch forskningspersonal. Swemodis är en professionell organisation för läkare och forskare med ett 100-tal medlemmar. Det är en del av en internationell organisation. Man arbetar med riktlinjer för Parkinsonbehandling och vidareutbildning av specialister. Swepar är ett nationellt Parkinsonforskningsnätverk. RAPID projektet arbetar för att jämföra Duodopa /DBS. Scandinavian Movement disorder samarbetar med Swemodis och Danmodis. Medlemmar är neurologspecialister. Man arrangerar bl.a. Scandinavian Meeting i Stockholm samt ett Internationellt möte i Stockholm i juni för ca 5000 deltagare. En broschyr har också tagits fram: Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas. Information om Bagadilico Johan Jacobsson, Docent, Lund Johan Jacobsson, leder en forskargrupp i Lund och är koordinator för Bagadilico. Några fakta om Bagadilico: Man arbetar med basala gangliernas sjukdomar Parkinson och Huntington. Har 125 personer i nätverket samt en budget på 9 miljoner/år, finansierat av Vetenskapsrådet (skattemedel).

4 Arrangerar webbinars, Parkinsoncafèer, Är aktiv på Facebook Har en hemsida Stödjer unga forskare Bjuder in utländska forskare Samarbetar med företag Tre pågående projekt Transplantation av nervceller från aborterade fosterceller via embryonala stamceller till dopaminproducerande celler Upplevelse av biomedicinsk forskning (legala, etiska, etc) Extern kvalitetskontroll Man arbetar också med utveckling från enskilda forskare till nätverk inkl. även patienter. Vid informationsdisken Biobanksprojektet Maria Swanberg, Docent, Lund Biobank är en satsning av Multipark. Det är ett strategiskt forskningsområde finansierat av staten omfattande hälsa, klinisk forskning, experimentell forskning samt kemisk forskning. Målet är förbättrad livskvalitet för parkinsonpatienter. Man bygger en Biobank d.v.s. en samling prover (blod, vävnad, etc) som man kombinerar med patientinformation insamlad genom enkäter och befintliga register. Målet är att finna riskfaktorer i arv och miljö. Individuella DNA variationer kan vara mutationer eller polymorfiner. Fem gener med mutationer har med Parkinsons sjukdom att göra. Fler än 100 olika polymorfiner kan ge viss ökad risk. En total analys kan ge en allmän riskbedömning. Miljörisker är dåligt kartlagda. Man försöker att se samband som ålder, kön, bekämpningsmedel, huvudtrauma, bostadsort, yrke, metaller och lösningsmedel. Det finns också skyddsfaktorer som kaffe/thé, urinsyra, Ibuprofen, rökning, D-vitamin och fysisk aktivitet. Man letar efter biomarkörer som kan ge prognoser och diagnoser. En ny biomarkörsstudie kommer snart att startas. Intresserade åhörare i konferenssalen LOKALA FÖRENINGAR BÅSTAD Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd Nästa träff äger rum 12 maj kl på Café Paljetten, Nyledsvägen 6, Skogsliden, Båstad. Gäster: Först kommer Mimi Sterner och visar och berättar om olika sorters teer från Kina. Provsmakning. Därefter fikapaus, 10 kr/person. Efter fikat berättar Inger Westin om den nystartade anhörigföreningen i Båstad. På denna träff informerar vi också mer om utflyktsresan som preliminärt sker måndag 9 juni. Anmäl dig gärna denna dag till utflykten. Önskas mer information ring Hedvig Olofsson tel , sekreterare och samordnare. ESLÖV Välkomna till vuxenskolan, Villavägen 12 Eslöv Nedanstående fredagar kl har vi möten. 25/4 Botaniska Trädgården i Lund.

5 23/5 Utflykt med guidad tur till Citadellet i Landskrona, samåkning. Samling vid Karlsrobadet. Bowling: Kl Varje fredag jämn vecka. Tel Våravslutning är den16 maj. Gymnastik: Varje onsdag kl Våravslutning den 30 april. Varmvattengymnastik: Varje måndag kl Våravslutning den 5 maj.. Ordf. Irène Ekdala tel , HELSINGBORG Medlemsmöten som återstår är den 7/5 och 4/6. Vi jobbar med programmet till 7/5: Följande vet vi Tid: Klockan Plats: Ringstorpsgården, Kurirgatan 1, Helsingborg. Anmälan senast 5/5 till Per Cerne, eller 4/6 blir det sammankomst med Landskronaföreningen på dagtid i Landskrona. Tid: ca. Plats: Almstigen 8. Ämne: Om urinläckage och överaktiv blåsa. Anmälan senast 30/5 till Per Cerne, eller Lunch på restaurang Bryggan som ligger i närheten. Kom gärna med förslag till hur vi ska bredda valberedningen. Väl mötta under resten av år Styrelsen / Johan Bohlin Ordförande. HÄSSLEHOLM Parkinson Hässleholm informerar Fredag den 23 maj kl Anhörigkaffe på Ehrenborgs Servicehus. Onsdagen den 4 juni äter vi lunch på Östanå pappersbruk. Samåkning från McDonalds i Stoby kl Anmälan till Kerstin Svensson tel senast 21 maj. Tisd. kl vattengympa tom 17 juni. Onsdagar kl Cykelcafé i Neuroförbundets lokal Götgatan 15, Hässleholm. Välkomna Ingrid Persson, sekreterare, tel KRISTIANSTAD Onsdag 7 maj studiebesök i Åhus. Samling kl på Absolut Company, Köpmannagat.29. Se programmet i APS april. Vid 13-tiden lunch till självkostnadspris på Åhus golfkrog. Anmälan snarast till Eddie Olsson, tel , mobil Samåkning ordnas om så önskas. Fred 6 juni Parkinsongolf på Araslövs GK. Information av P O Ekdala, tel Onsdag 18 juni sill - och potatislunch på Åhus golfkrog med början kl Pris: 100 kronor. Efter lunchen medverkar professor emeritus Georg Stenberg, själv Parkinsondrabbad, under rubriken Att känna, att tänka, att minnas. Anmälan till P O Ekdala senast onsdag den 11 juni. Samåkning ordnas. LANDSKRONA Avslutningsmöte gemensamt med Helsingborg den 4/6 i Landskrona. När blåsan inte lyder. Om urinläckage och överaktiv blåsa. Obligatorisk föranmälan senast 1 juni. Ingen entréavgift för icke medlemmar som registrerar sig hos Vuxenskolan på telefon Lokal: Almstigen 8. Onsdagen 4 juni 2014 kl Program Johanna Sjögren, leg. sjukgymnast Kaffepaus Lars Malmberg, överläkare, SUS Malmö Kaffepaus Leg sjuksköterska på urologen SUS Malmö Frågestund och avrundning Lunch på restaurang Bryggan Stadshuskajen. Parkinsongymnastik: Tisdagar kl Ordförande: Karl Hacker LUND Plats: Annegården, Skansvägen 5 i Lund Lunds Parkinsonförening samarbetar med Neuroförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi träffas: Var tredje onsdag kl Servering av fika till självkostnadspris. För anmälan om ni kommer eller frågor, ring eller skicka mail : Monica Vikingsson Tel mail: 14 maj Parkinsons sjukdom och aktuell behandling. Erfarenheten visar att har man kunskaper och är välinformerad om sjukdomen, har man större förutsättningar att klara vardagen. Carl Rosenblad, neurolog och forskare i Lund föreläser. MALMÖ Medlemsmöte på Dammfrigården den 21 maj. Vi får besök av Maud Eker med en anhörigkväll med fokus på barn och tonåringar som anhöriga till Parkinsondrabbad mamma, pappa och mor- och farföräldrar. Ta gärna med en anhörig för här kan du få svar på det mesta. Välkomna att anmäla er till Bengt Björkman senast 18 maj på tel Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er både gamla och nya medlemmar. Kaffe och macka till självkostnadspris. Avslutningsfest är den 19 juni kl. 15:00 på Dammfrigården. TRELLEBORG I samarbete med Vuxenskolan i Trelleborg. Ingång CB Friisgatan, andra våningen. Bowling tisdagar kl i Söderslättshallen. Mer information: Bo Sandelius Medlemsmöte: 7/5 kl i Vuxenskolans lokaler. Vi avslutar vårens möten med sedvanlig grillafton hemma hos Britt och Torsten Nilsson den

6 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Maj /6 på Morellvägen 7. Medtag något att grilla samt dryck. Anmälan till Britt och Torsten senast 5/6, Tel Därefter tar vi sommaruppehåll. Den 3 sep har vi upptaktsmöte inför hösten, och då kommer olika hjälpmedel att presenteras. Gå gärna in på Ordförande: May-Lis Persson Sekreterare: Gunnar Westberg YSTAD Maj 7. Tillsammans med Abbekås Golfklubb arrangerar vår förening en Golf-dag där alla kan vara med. Det krävs ej någon egen utrustning eller grönt kort. Vi spelar på korthålsbanan och varje lag får hjälp av erfarna golfare. Platsen är Abbekås Golfbana. Start 12:00. Priset är 150:- per deltagare. Lunch, spel, kaffe & kaka ingår i priset. Maj 21. Trivseleftermiddag hos Danne Stråhed som på sitt Dannero dukar fram en äkta Skånsk lunch. Vatten/ öl samt kaffe & kaka ingår. Efter maten tar underhållningen vid signerad och framförd av Danne Stråhed. Pris per/pers. 325kr. Ystad medlemmar 250 kr (subv. av föreningen). Dannero ligger strax utanför Skivarp och vi ses där kl.12:00-15:00. Anmälan till Kjell , ÄNGELHOLM Nästa medlemsmöte blir den15:e maj kl på Torgträffen, Gasverksgatan 25. Kvällens gäst är neurolog Johan Nyberg från Helsingborg, som redogör för tandvårdskortet och svarar på era frågor. Även Båstadgruppen är inbjuden denna kväll. kaffe och mackor till självkostnads-pris. Det blir även lotteri. Tag gärna med en vinst. Avslutande vårlunch blir den 5:e juni på något trevligt ställe. Därefter tar vi sommaruppehåll. Mer info i nästa nummer av APS. Om du har några speciella önskemål eller frågor till Johan Nyberg kan du lämna dessa i förväg till Gun Sjödin på tel , dit du även kan meddela om du kommer. NYP Nationell NYP-träff Planeringen inför nästa nationella NYP-träff är i full gång. Träffen blir i Skåne, närmare bestämt i Höllviken, 2 mil söder om Malmö. Konferenslokalen är Falsterbo kursgård som ligger nära havet med utsikt över Öresundsbron. Tiden är 5 7 september. Alla länsrepresentanter hälsas välkomna redan dagen före, den 4 september. Inbjudan skickas i början av april. Parkinsonfotboll Nordiska mästerskapet i fotboll för Parkinson drabbade I juni blir det fotbollsturnering mellan de nordiska länderna. Det blir mixade 7-mannalag som gör upp om tävlingen. Dessa detaljer gäller: 1. Tidpunkt 28 juni 2014 kl Plats: Valby idrottspark, Köpenhamn. 3. Deltagarpris 16 kr, inkl efterföljande fest. 4. Jeanette Johansson kommer att vara värd. 5. Alla som vill spela eller vara hejarklack är välkomna. Kaffepaus på Världsparkinsondagen Parkinson Skåne Tidningen Aktuellt Parkinson Skåne utkommer 10 gånger per år Adress: Annegården Ansv. utgivare: Lars-Erik Olsson Avs.: HB Kärntryck Skansvägen 5, Lund Östergatan 16 Orgnr: Redaktör: Lisa Engström Åstorp parkinsonforbundet.se/skane Parkinsonförbundet: , Jourtelefon , Hemsida: parkinsonforbundet.se

7

Aktuellt Parkinson Skåne JUNI 2014

Aktuellt Parkinson Skåne JUNI 2014 Aktuellt JUNI 2014 Mer information finns på www.parkinsonforbundet.se/skane Nyheter inom Parkinsonbehandling Under våren har det kommit ett antal nyhetssändningar om nya aktuella forskningsrön kring Parkinsons

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Parkinson Skåne Maj 2015

Parkinson Skåne Maj 2015 Parkinson Skåne Maj 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer som är medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne eller

Läs mer

Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE

Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE - Årsredovisning För PARKINSON SKÅNE 846006-5637 Styrelsen får härmed överlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse 2 4 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Välkommen till tidningen Parkinson Skåne som är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom,

Läs mer

Årsredovisning för PARKINSON SKÅNE LÄNSFÖRENING

Årsredovisning för PARKINSON SKÅNE LÄNSFÖRENING Årsredovisning för PARKINSON SKÅNE LÄNSFÖRENING 846006-5637 Styrelsen överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Innehåll Verksamhetsberättelse sid 2 Resultaträkning sid

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013

Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013 Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013 Seminariet vände sig till: vårdpersonal, politiker,

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Valet är över och när jag skriver dessa rader kommer alliansen bilda regering. Men för mig är det inte över Är du på

Läs mer

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Förväntningar Att lika god vård skall erbjudas till patienterna

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten fjärde kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Ordförande har ordet. Nu går vi in i sista kvartalet på 2007 och det känns väl inte riktigt inspirerande att redan önska

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten andra kvartalet 2005

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten andra kvartalet 2005 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten andra kvartalet 2005 Ordförande har ordet. Till att börja med vill jag tacka för stödet och förtroendet ni gav mig på årsstämman den 27/2. Att bli omvald till ordförande

Läs mer

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Sommarlov Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Bjuvs Fritidsgård Tel: 042-458 50 97 Vecka 25 Måndag 17 juni Öppet 13.00 17.00 Tisdag 18 juni Midsommarfest. Kostnad 100kr. Anmälan sker till personalen. obs! öppet

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

Program Våren 2015. Sid.1

Program Våren 2015. Sid.1 Program Våren 2015 Sid.1 Tomelilla och Simrishamn i december 2014 Bästa medlemmar Decembermörkret känns kompakt, men tack och lov så har adventsljusen tänts vilket ger en positiv känsla. När ni läser detta

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer.

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Leg läkare Sonny Schelin SUMMERING Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Under fyra år har Nybro Rotaryklubb tillsammans med Möre Golfklubb

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt njutbar sommar. Särskilt välkomnar vi våra nya medlemmar. Marita Idh-Gauntlett/ Ordförande

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt njutbar sommar. Särskilt välkomnar vi våra nya medlemmar. Marita Idh-Gauntlett/ Ordförande Program Hösten 2012 Bästa medlemmar Det här är min första introduktion till Höstprogrammet som ny ordförande. Våren har varit mycket intressant. Det har varit väldigt roligt att få vara delaktig i en sådan

Läs mer

OBS! OBS! OM AVBESTÄLLNING INTE SKER I GOD TID FÖRE BEHANDLING DEBITERAS PATIENTEN 100 KR I AVGIFT OAVSETT OM FRIKORT FINNES

OBS! OBS! OM AVBESTÄLLNING INTE SKER I GOD TID FÖRE BEHANDLING DEBITERAS PATIENTEN 100 KR I AVGIFT OAVSETT OM FRIKORT FINNES RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Tack för förtroendet ni gav mig på årsstämman den 26 februari. Det gick ju bra både för oss och för hockeygrabbarna som

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro kommun Telefon 0481-456

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Ytterligare skäl för att du skall bli medlem Du är välkommen att deltaga i Hjärt- och Lungsjukas olika aktiviteter och cirklar.

Ytterligare skäl för att du skall bli medlem Du är välkommen att deltaga i Hjärt- och Lungsjukas olika aktiviteter och cirklar. HÖSTPROGRAMMET 2017 1 Du är välkommen till oss Hos oss kan du hitta någon att prata med, någon som lyssnar och som har samma erfarenheter av sjukdomen som du har. Det är medlemmarnas samlade livserfarenheter

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund

Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund Protokoll fört vid årsmöte år 2016 i AstraZeneca Seniorerna Lund Tid: fredagen den 5 februari 2016 kl 11.45-12.30 Plats: Hörsalen, Medicon Village Deltagare: 70 medlemmar Kjellåke Lindberg hälsade samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december

SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015. september, oktober, november, december SPF SENIORERNA Höganäs MEDLEMSBLAD 2015 september, oktober, november, december Utflykt till Pumphuset och Citadellet i Landskrona 2/9 Färden går med buss till Landskrona och Pumphuset. Där ser vi skulpturkonst

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i maj 2010

Tomelilla och Simrishamn i maj 2010 Program Hösten 2010 Tomelilla och Simrishamn i maj 2010 Bästa medlemmar. Den bästa tiden på året som vi nu har framför oss är sommaren som förhoppningsvis blir varm och solig, då är det svårt att tänka

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Tack för förtroendet ni gav mig på årsstämman den 4 mars 2007. Vill tacka Kommunalrådet Birgitta Nilsson för ett väl genomfört

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar Adress Vårvädersvägen 4D, 222 27 Lund Expeditionstid Onsdagar 10 00 12 00 16 juni till 18 augusti har vi sommarstängt! Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se Plusgiro 13 58 61 3 Bankgiro

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Aktuellt Parkinson Skåne SEPTEMBER 2013

Aktuellt Parkinson Skåne SEPTEMBER 2013 Aktuellt Parkinson Skåne SEPTEMBER 2013 Mer information finns på www.parkinsonforbundet.se/skane Efter en het sommar startar nu höstens aktiviteter. En del av höstprogrammen är redan klara medan andra

Läs mer

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance)

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan vänder sig till dig som beställer läkemedel i hela förpackningar. Du väljer i första hand

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Kalendarium DALABULLEN

Kalendarium DALABULLEN DALABULLEN Nr 1 Våren 2015 www.celiaki.se/dalarna Kalendarium Fikaträffar Se sid 3 Föreläsning för anhöriga! 25 mars, se sid 4 Föreläsning för barn! 18 april, se sid 6 Barn & Ungdomsverksamhet Se sid 8

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Anmäl dig till cirklar. Det finns säkert något, som passar. Är det något du undrar över? Ring eller kom till expeditionen på öppettiderna.

Anmäl dig till cirklar. Det finns säkert något, som passar. Är det något du undrar över? Ring eller kom till expeditionen på öppettiderna. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Vi har sommarstängt 21/6 14/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Gott 2007 Ett år ligger bakom oss. RTP har fyllt 60 år. Ny regering både centralt och regionalt. Jag har varit på min

Läs mer

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2013

Tomelilla och Simrishamn i januari 2013 PROGRAM VÅREN 2013 Tomelilla och Simrishamn i januari 2013 Bästa medlemmar. När ni får detta program så är våren snart i annalkande. Vi har ju för närvarande ingen ordförande eftersom Marita Idh Gauntlett

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

ANSVAR? Flygkapten, ordf i Herpetologiska Sällskapet ANSVAR?

ANSVAR? Flygkapten, ordf i Herpetologiska Sällskapet ANSVAR? ANSVAR? Flygkapten, ordf i Herpetologiska Sällskapet ANSVAR? Eget ansvar för sjukdom och skada Kjell Asplund E9kforum, Region Skåne Helsingborg oktober 2008 VILKEN TYP AV ANSVAR? Vems ansvar för att det

Läs mer

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER Kliniken i fokus NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Teamarbetet ger tryggare PATIENTER Neurologisektionen vid Centralsjukhuset Kristianstad har vuxit snabbt de senaste åren. Parkinsonteamet

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten första kvartalet 2005 Ordförande har ordet! Hej 2005 Summera, nä vi går vidare. Men lite om det gångna året måste jag ta med. Eva Bennet och Anita Ramel har slutat

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-06-16 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-06-16 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Här kommer. Fritidsprogram 2015

Här kommer. Fritidsprogram 2015 Här kommer SOMMARENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Sommar - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel:

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig

LÄNKTIPS. om demenssjukdomar och att vara anhörig LÄNKTIPS om demenssjukdomar och att vara anhörig Sammanställda av Jenny Eriksson, ung anhörig och föreläsare Kontakt: Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se Som anhörig till en person med demensdiagnos

Läs mer