Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014"

Transkript

1 Aktuellt Parkinson Skåne MAJ 2014 Mer information finns på Här presenteras några av de nya ledamöterna i styrelsen för Parkinson Skåne 2014 Lars Erik Olsson Jag är nyvald ordförande i styrelsen för Parkinson Skåne. Är 74 år. Född och uppvuxen i Lund. Civilekonom där HT Sysslat med hus större delen av livet. Försäljningschef i småhusproducenter, fastighets- och företagsmäklare i eget bolag. Frimurare. Rotarian. Lisa Engström Jag är ny i styrelsen för Parkinson Skåne och ny redaktör för denna tidning. Jag bor i Lund tillsammans med min make Bo. Vi har två barn och fyra barnbarn. Efter högskolestudierna har jag mestadels arbetat inom kommunal förvaltning. De senaste 15 åren som personalchef. Jag fick diagnosen Parkinson för 12 år sedan. Jag lever ännu relativt väl med min sjukdom Hasse Anderberg Född Parkinson sedan 5 år. Har jobbat inom bank & försäkring i 30 år. Gift med Annica. Vår dotter heter Fannie och tillsammans har vi ett litet företag som säljer egendesignad ridsport-utrustning och kosttillskott. I styrelsen är jag vice ordförande med en hel del sekreteraruppgifter. När det gäller föreningserfarenhet har jag varit sekreterare i landets då största företagsgrupp. Vidare har jag som ordförande sanerat ekonomin i två bostadsrätts-föreningar och fått en Nattvandrarförening på fötter. Lena Björkdahl Jag är fyllda 68 år, haft Parkinson i 17 år. De första tio åren var det en bagatell. Men nu bråkar jag och MR Parkinson dagligen, men jag är ganska envis av mig. Jag är med i Malmös lokala förening och är sekreterare i styrelsen. Jag har genomgått en DBS-operation för två år sedan. Det bästa jag gjort, ångrar ingenting. Göran Markholm Jag är 71 år och är gift med Ingrid som fick sin diagnos sommaren Vi har tre vuxna barn och sex barnbarn. Har arbetat under många år i näringslivet med marknadsföring av olika media. Senare har jag drivit ett antal affärsprojekt i egen regi. Har under åren haft ett antal styrelseuppdrag i medelstora och i något fall större bolag. Mats Larsson Jag är 48 år. Lever och bor i Trelleborg, där jag trivs. Lever ensam men frukterna av mitt syndiga leverne är Amanda 21 och Jens 19. Drev förr en begravningsbyrå med 10-talet anställda men tvingades 2003 gå i förtidspension och då sålde jag firman. Pysslar med lite av varje men huvudsysslan är Bridge som jag spelar fem dagar per vecka. Mr P har satt P för min golf och då jag är sådan av börden att kan jag inte kan göra något perfekt så gör jag det inte alls. Så golf spelar jag inte mer. Björn Lundgren. 71 år. Knöt bekantskap med Mr P Är civilekonom och har, som konsult, hjälpt småföretag sedan 30 år. Bor i Bjärred med hustru Inger. Telefonjouren i Lund har upphört Den lokala telefonjouren i Lund har upphört. Istället hänvisas till jourtelefon Här kan du som har Parkinson eller är anhörig ringa och prata anonymt med någon i en förening.

2 Världsparkinsondagen på Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund Världsparkinsondagen 2014 arrangerades av Parkinson Skåne i samarbete med Lunds Universitet. Arrangemanget samlade ca 200 deltagare. Ordförande i Parkinson Skåne, Lars-Erik Olsson, hälsade deltagarna välkomna och gav en kort beskrivning av Parkinsons sjukdom och Parkinson Skåne. James Parkinson var först med att på 1800-talet beskriva sjukdomen. Nobelpristagaren Arwid Carlsson upptäckte att sjukdomen orsakades av dopaminbrist i hjärnan. Idag pågår omfattande forskning på bl.a. cellterapi. Det svenska Parkinsonregistret, enkät om vården Information om projektet Parkinsonguiden Sven Pålhagen, Överläkare, Karolinska sjukhuset Sven Pålhagen har deltagit i forskningen på Parkinsons sjukdom under många år och var bl.a. med och startade Swemodis. Kort sammanfattning av Sven Pålhagens föredrag. Ju tidigare behandling desto bättre, vilket kräver stor kunskap med stor spridning. Vården är idag ganska ojämlik med avseende på geografi och kunskapsspridning. Det råder i Sverige stor brist på neurologer i jämförelse med många andra länder, vilket inte gör situationen lättare. Nationella riktlinjer krävs. Socialstyrelsen arbetar med nya sådana för prioriteringar och behandlingar. Kvalitetsindikatorer har definierats för mätning av vårdkvaliteten. Svenska Parkinsonregistret kräver samarbete över hela landet och är unikt för Sverige och en delmängd av Svenska Neuroregister. Registret omfattar även Parkinsonism. Målet är att kunna studera både livsstil, behandling och sjukdomssymptom. Statistiken är sedan personnummerrensad. Deltagandet är inte obligatoriskt. Registret ger många möjligheter, t.ex. att kunna rapportera biverkningar direkt till leverantörer. Målgruppen är patienter och 60 vårdenheter. Inom fem år hoppas man att ha 75% av målgruppen i registret. Idag har man ca 800 patienter. Samkörningar med andra register kan ge mycket kunskap om hur man kan optimera vården. Sven är ledamot i Parkinsonförbundet där man gjort en enkät till landsting, politiker och patienter i hela landet. Enkäten har skapat en översiktlig bild av vårdsituationen för Parkinsons sjukdom i Sverige. Av enkäten framgår att det idag är ca 60 av 80 diagnoser som ställs av neurologer. Ca 75 % av vårdenheterna har Parkinson-team. Enkäten visar att årlig utbildning av vårdpersonalen och återbesök för patienter verkar vara svaga punkter i dagsläget. Regelbundna patientbesök är nödvändiga för ett drägligt liv med Parkinson. Parkinsonförbundet kräver inför årets val två besök/år i början av sjukdomen och fyra besök/år i den avancerade fasen. En viktig faktor är att en komplex sjukdom som Parkinson kräver en sammanhängande vårdkedja och att patienten inte bollas mellan olika instanser speciellt med tanke på vikten av tidig diagnos. Det finns idag drygt 200 patienter med Duodopa-pump och knappt 300 med DBS. Swemodis står bakom den webbaserade Parkinsonguiden för att samla all info på ett ställe. Parkinsonskolan är också en viktig komponent för utbildning av såväl vårdpersonal som patienter. Läkarbesöket vid en komplex sjukdom som Parkinson kräver stor ömsesidig förståelse. Den aktuella situationen inom Parkinsonvården i vår region Klas Wictorin, Överläkare, Lund Region Skåne handhar även en del av Halland, Kronobergs län och Blekinge. Inom området finns 1,6 miljoner innevånare och 13 sjukhus, i Skåne finns 1,2 miljoner innevånare, 9 sjukhus och drygt 100 vårdcentraler. Några fakta: 2000 nya fall/år varav 200 under 45 års ålder nya fall/ under ett år innebär 1-2% av befolkningen Studie i Norrland visar 22 nya/ varje år Atypisk Parkinson har ca patienter i Sverige, i Skåne ca 2500 med ca 200 nya/år Sjukhusen i Malmö/Lund har ca patienter Andel av befolkningen över 65 år går från 17% år 2000 till 21% år 2020 Idag har man i Malmö/Lund ett gemensamt "rörelseteam" men med resurser både i

3 Malmö och Lund, Parkinson är den stora sjukdomen i Rörelseteamet I Lund finns P-linjen, DBS-teamet, Torsdagsteamet (samlar många specialister) och inneliggande bedömningsvecka (för behandlingsbedömning) Klas poängterar vikten av att det finns vårdteam Återbesök är eftersatt men skall korrigeras Satsning på nydiagnostiserade patienter skall ökas inte minst därför att tidig behandling är viktig Parkinsons sjukdom är en stor och viktig sjukdomsgrupp som växer p.g.a. åldersutvecklingen. Uppdaterade riktlinjer för behandling och några aktuella forskningsprojekt Håkan Widner, Professor, Lund Riktlinjer för behandling några stolpar Läkemedelslagen tvingar apoteken att ta billigaste lösning Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen kommer med instruktioner till vårdgivare. Det finns redan sådana för Stroke som har visat sig ge bättre vårdresultat I riktlinjerna kommer att ingå läkemedelsråd och terapiråd Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom kommer att bli tvingande Behandlingsregler för Parkinsons sjukdom finns sedan 2008 på Swemodis LäkemedelsVerket (LV) utger en skrift om Parkinsons sjukdom men svårigheten är att varje behandling måste individualiseras. Tidig behandling är viktig mg L-dopa räcker i allmänhet under de första 3-4 åren Ung patient med Parkinsons sjukdom lever sannolikt lika länge som en utan sjukdomen men detta kräver andra behandlingsstrategier Dosering av parkinsonmediciner bör minskas vid annan operation, speciellt känsligt vid mag- och tarmoperationer. OBS! Medtag noggrann medicinlista vid sjukhusbesök. Körkort är ingen rättighet. Läkare är skyldig att göra bedömning I komplikationsfasen är reducerad arbetstid ofta lämpligt Finns riktlinjer från läkemedelsrådet för t.ex. Duodopapump Pågående forskningsprojekt Tillväxtfaktor PDG - viss framgång i fas 1 Transeuro nervcellstransplantationer - väntar på start Memantin mot diskynesi ser lovande ut Eltodys mot diskynesi ser också lovande ut Forskningsprojekt på gång MeRiLe - MCI vid mild kognitiv svikt Personlighetspåverkan vid Parkinsons sjukdom Neurodialys Information om Multipark Per Odin, Professor, Lund Per Odin arbetar både i Tyskland och Sverige och kan därför göra intressanta jämförelser. Hjärnans sjukdomar utgör 35% av alla sjukdomskostnader i Europa och är starkt ökande. Tyskland har 2,5 gånger fler neurologer än Sverige men bedömer ändå att man måste utbilda fler. Multipark är ett forskningsnätverk i Lund grundat av Patrik Brundin. Målsättningen är att täcka in alla aspekter av sjukdomen. Man siktar på både stamoch gencellsterapi. Svenska Parkinsonakademin har funnits i sju år med bidrag från bl.a. Parkinsonförbundet. Man har en helt klinisk inriktning. Många forskningssjuksköterskor deltar. Man sysslar med nätverkssamordning och utbildning. Målgruppen är vårdoch forskningspersonal. Swemodis är en professionell organisation för läkare och forskare med ett 100-tal medlemmar. Det är en del av en internationell organisation. Man arbetar med riktlinjer för Parkinsonbehandling och vidareutbildning av specialister. Swepar är ett nationellt Parkinsonforskningsnätverk. RAPID projektet arbetar för att jämföra Duodopa /DBS. Scandinavian Movement disorder samarbetar med Swemodis och Danmodis. Medlemmar är neurologspecialister. Man arrangerar bl.a. Scandinavian Meeting i Stockholm samt ett Internationellt möte i Stockholm i juni för ca 5000 deltagare. En broschyr har också tagits fram: Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas. Information om Bagadilico Johan Jacobsson, Docent, Lund Johan Jacobsson, leder en forskargrupp i Lund och är koordinator för Bagadilico. Några fakta om Bagadilico: Man arbetar med basala gangliernas sjukdomar Parkinson och Huntington. Har 125 personer i nätverket samt en budget på 9 miljoner/år, finansierat av Vetenskapsrådet (skattemedel).

4 Arrangerar webbinars, Parkinsoncafèer, Är aktiv på Facebook Har en hemsida Stödjer unga forskare Bjuder in utländska forskare Samarbetar med företag Tre pågående projekt Transplantation av nervceller från aborterade fosterceller via embryonala stamceller till dopaminproducerande celler Upplevelse av biomedicinsk forskning (legala, etiska, etc) Extern kvalitetskontroll Man arbetar också med utveckling från enskilda forskare till nätverk inkl. även patienter. Vid informationsdisken Biobanksprojektet Maria Swanberg, Docent, Lund Biobank är en satsning av Multipark. Det är ett strategiskt forskningsområde finansierat av staten omfattande hälsa, klinisk forskning, experimentell forskning samt kemisk forskning. Målet är förbättrad livskvalitet för parkinsonpatienter. Man bygger en Biobank d.v.s. en samling prover (blod, vävnad, etc) som man kombinerar med patientinformation insamlad genom enkäter och befintliga register. Målet är att finna riskfaktorer i arv och miljö. Individuella DNA variationer kan vara mutationer eller polymorfiner. Fem gener med mutationer har med Parkinsons sjukdom att göra. Fler än 100 olika polymorfiner kan ge viss ökad risk. En total analys kan ge en allmän riskbedömning. Miljörisker är dåligt kartlagda. Man försöker att se samband som ålder, kön, bekämpningsmedel, huvudtrauma, bostadsort, yrke, metaller och lösningsmedel. Det finns också skyddsfaktorer som kaffe/thé, urinsyra, Ibuprofen, rökning, D-vitamin och fysisk aktivitet. Man letar efter biomarkörer som kan ge prognoser och diagnoser. En ny biomarkörsstudie kommer snart att startas. Intresserade åhörare i konferenssalen LOKALA FÖRENINGAR BÅSTAD Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd Nästa träff äger rum 12 maj kl på Café Paljetten, Nyledsvägen 6, Skogsliden, Båstad. Gäster: Först kommer Mimi Sterner och visar och berättar om olika sorters teer från Kina. Provsmakning. Därefter fikapaus, 10 kr/person. Efter fikat berättar Inger Westin om den nystartade anhörigföreningen i Båstad. På denna träff informerar vi också mer om utflyktsresan som preliminärt sker måndag 9 juni. Anmäl dig gärna denna dag till utflykten. Önskas mer information ring Hedvig Olofsson tel , sekreterare och samordnare. ESLÖV Välkomna till vuxenskolan, Villavägen 12 Eslöv Nedanstående fredagar kl har vi möten. 25/4 Botaniska Trädgården i Lund.

5 23/5 Utflykt med guidad tur till Citadellet i Landskrona, samåkning. Samling vid Karlsrobadet. Bowling: Kl Varje fredag jämn vecka. Tel Våravslutning är den16 maj. Gymnastik: Varje onsdag kl Våravslutning den 30 april. Varmvattengymnastik: Varje måndag kl Våravslutning den 5 maj.. Ordf. Irène Ekdala tel , HELSINGBORG Medlemsmöten som återstår är den 7/5 och 4/6. Vi jobbar med programmet till 7/5: Följande vet vi Tid: Klockan Plats: Ringstorpsgården, Kurirgatan 1, Helsingborg. Anmälan senast 5/5 till Per Cerne, eller 4/6 blir det sammankomst med Landskronaföreningen på dagtid i Landskrona. Tid: ca. Plats: Almstigen 8. Ämne: Om urinläckage och överaktiv blåsa. Anmälan senast 30/5 till Per Cerne, eller Lunch på restaurang Bryggan som ligger i närheten. Kom gärna med förslag till hur vi ska bredda valberedningen. Väl mötta under resten av år Styrelsen / Johan Bohlin Ordförande. HÄSSLEHOLM Parkinson Hässleholm informerar Fredag den 23 maj kl Anhörigkaffe på Ehrenborgs Servicehus. Onsdagen den 4 juni äter vi lunch på Östanå pappersbruk. Samåkning från McDonalds i Stoby kl Anmälan till Kerstin Svensson tel senast 21 maj. Tisd. kl vattengympa tom 17 juni. Onsdagar kl Cykelcafé i Neuroförbundets lokal Götgatan 15, Hässleholm. Välkomna Ingrid Persson, sekreterare, tel KRISTIANSTAD Onsdag 7 maj studiebesök i Åhus. Samling kl på Absolut Company, Köpmannagat.29. Se programmet i APS april. Vid 13-tiden lunch till självkostnadspris på Åhus golfkrog. Anmälan snarast till Eddie Olsson, tel , mobil Samåkning ordnas om så önskas. Fred 6 juni Parkinsongolf på Araslövs GK. Information av P O Ekdala, tel Onsdag 18 juni sill - och potatislunch på Åhus golfkrog med början kl Pris: 100 kronor. Efter lunchen medverkar professor emeritus Georg Stenberg, själv Parkinsondrabbad, under rubriken Att känna, att tänka, att minnas. Anmälan till P O Ekdala senast onsdag den 11 juni. Samåkning ordnas. LANDSKRONA Avslutningsmöte gemensamt med Helsingborg den 4/6 i Landskrona. När blåsan inte lyder. Om urinläckage och överaktiv blåsa. Obligatorisk föranmälan senast 1 juni. Ingen entréavgift för icke medlemmar som registrerar sig hos Vuxenskolan på telefon Lokal: Almstigen 8. Onsdagen 4 juni 2014 kl Program Johanna Sjögren, leg. sjukgymnast Kaffepaus Lars Malmberg, överläkare, SUS Malmö Kaffepaus Leg sjuksköterska på urologen SUS Malmö Frågestund och avrundning Lunch på restaurang Bryggan Stadshuskajen. Parkinsongymnastik: Tisdagar kl Ordförande: Karl Hacker LUND Plats: Annegården, Skansvägen 5 i Lund Lunds Parkinsonförening samarbetar med Neuroförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi träffas: Var tredje onsdag kl Servering av fika till självkostnadspris. För anmälan om ni kommer eller frågor, ring eller skicka mail : Monica Vikingsson Tel mail: 14 maj Parkinsons sjukdom och aktuell behandling. Erfarenheten visar att har man kunskaper och är välinformerad om sjukdomen, har man större förutsättningar att klara vardagen. Carl Rosenblad, neurolog och forskare i Lund föreläser. MALMÖ Medlemsmöte på Dammfrigården den 21 maj. Vi får besök av Maud Eker med en anhörigkväll med fokus på barn och tonåringar som anhöriga till Parkinsondrabbad mamma, pappa och mor- och farföräldrar. Ta gärna med en anhörig för här kan du få svar på det mesta. Välkomna att anmäla er till Bengt Björkman senast 18 maj på tel Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er både gamla och nya medlemmar. Kaffe och macka till självkostnadspris. Avslutningsfest är den 19 juni kl. 15:00 på Dammfrigården. TRELLEBORG I samarbete med Vuxenskolan i Trelleborg. Ingång CB Friisgatan, andra våningen. Bowling tisdagar kl i Söderslättshallen. Mer information: Bo Sandelius Medlemsmöte: 7/5 kl i Vuxenskolans lokaler. Vi avslutar vårens möten med sedvanlig grillafton hemma hos Britt och Torsten Nilsson den

6 Information till medlemmar i Parkinson Skåne Maj /6 på Morellvägen 7. Medtag något att grilla samt dryck. Anmälan till Britt och Torsten senast 5/6, Tel Därefter tar vi sommaruppehåll. Den 3 sep har vi upptaktsmöte inför hösten, och då kommer olika hjälpmedel att presenteras. Gå gärna in på Ordförande: May-Lis Persson Sekreterare: Gunnar Westberg YSTAD Maj 7. Tillsammans med Abbekås Golfklubb arrangerar vår förening en Golf-dag där alla kan vara med. Det krävs ej någon egen utrustning eller grönt kort. Vi spelar på korthålsbanan och varje lag får hjälp av erfarna golfare. Platsen är Abbekås Golfbana. Start 12:00. Priset är 150:- per deltagare. Lunch, spel, kaffe & kaka ingår i priset. Maj 21. Trivseleftermiddag hos Danne Stråhed som på sitt Dannero dukar fram en äkta Skånsk lunch. Vatten/ öl samt kaffe & kaka ingår. Efter maten tar underhållningen vid signerad och framförd av Danne Stråhed. Pris per/pers. 325kr. Ystad medlemmar 250 kr (subv. av föreningen). Dannero ligger strax utanför Skivarp och vi ses där kl.12:00-15:00. Anmälan till Kjell , ÄNGELHOLM Nästa medlemsmöte blir den15:e maj kl på Torgträffen, Gasverksgatan 25. Kvällens gäst är neurolog Johan Nyberg från Helsingborg, som redogör för tandvårdskortet och svarar på era frågor. Även Båstadgruppen är inbjuden denna kväll. kaffe och mackor till självkostnads-pris. Det blir även lotteri. Tag gärna med en vinst. Avslutande vårlunch blir den 5:e juni på något trevligt ställe. Därefter tar vi sommaruppehåll. Mer info i nästa nummer av APS. Om du har några speciella önskemål eller frågor till Johan Nyberg kan du lämna dessa i förväg till Gun Sjödin på tel , dit du även kan meddela om du kommer. NYP Nationell NYP-träff Planeringen inför nästa nationella NYP-träff är i full gång. Träffen blir i Skåne, närmare bestämt i Höllviken, 2 mil söder om Malmö. Konferenslokalen är Falsterbo kursgård som ligger nära havet med utsikt över Öresundsbron. Tiden är 5 7 september. Alla länsrepresentanter hälsas välkomna redan dagen före, den 4 september. Inbjudan skickas i början av april. Parkinsonfotboll Nordiska mästerskapet i fotboll för Parkinson drabbade I juni blir det fotbollsturnering mellan de nordiska länderna. Det blir mixade 7-mannalag som gör upp om tävlingen. Dessa detaljer gäller: 1. Tidpunkt 28 juni 2014 kl Plats: Valby idrottspark, Köpenhamn. 3. Deltagarpris 16 kr, inkl efterföljande fest. 4. Jeanette Johansson kommer att vara värd. 5. Alla som vill spela eller vara hejarklack är välkomna. Kaffepaus på Världsparkinsondagen Parkinson Skåne Tidningen Aktuellt Parkinson Skåne utkommer 10 gånger per år Adress: Annegården Ansv. utgivare: Lars-Erik Olsson Avs.: HB Kärntryck Skansvägen 5, Lund Östergatan 16 Orgnr: Redaktör: Lisa Engström Åstorp parkinsonforbundet.se/skane Parkinsonförbundet: , Jourtelefon , Hemsida: parkinsonforbundet.se

7

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Parkinson Skåne Maj 2015

Parkinson Skåne Maj 2015 Parkinson Skåne Maj 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Tidningen Parkinson Skåne är en medlemstidning för personer som är medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne eller

Läs mer

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015

Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Parkinson Skåne Januari/Februari 2015 Information till medlemmar i länsföreningen Parkinson Skåne Välkommen till tidningen Parkinson Skåne som är en medlemstidning för personer med Parkinsons sjukdom,

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Gott 2007 Ett år ligger bakom oss. RTP har fyllt 60 år. Ny regering både centralt och regionalt. Jag har varit på min

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten andra kvartalet 2007 1 Ordförande har ordet Tack för förtroendet ni gav mig på årsstämman den 4 mars 2007. Vill tacka Kommunalrådet Birgitta Nilsson för ett väl genomfört

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Nr 1:2012 NYHETSBREVET. Från Celiakiföreningen i Skåne län

Nr 1:2012 NYHETSBREVET. Från Celiakiföreningen i Skåne län Nr 1:2012 NYHETSBREVET Från Celiakiföreningen i Skåne län Celiakiföreningens skånska julbord på Furuboda 2011. Alla delikatesser har tydlig innehållsförteckning. Naturligtvis fritt från gluten, laktos,

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Nr 1:2014 NYHETSBREVET. Från Celiakiföreningen i Skåne län. SCF Skåne anordnade julbord på Dunkers i Helsingborg.

Nr 1:2014 NYHETSBREVET. Från Celiakiföreningen i Skåne län. SCF Skåne anordnade julbord på Dunkers i Helsingborg. Nr 1:2014 NYHETSBREVET Från Celiakiföreningen i Skåne län SCF Skåne anordnade julbord på Dunkers i Helsingborg. KONTAKTINFORMATION Celiakiföreningen i Skåne län Medlemskontakt skane@celiaki.se 0734-19

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015!

Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015! Sommar på Aktivitetshuset Slottet 2015! Allmän information om sommaraktiviteterna på Aktivitetshuset. Under tre veckor (25, 26, 27) kommer vi att erbjuda roliga aktiviteter för dig som är mellan 7-15 år,

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2005 Ordförande har ordet. Det blev en skön sommar och det höll i sig en bit in i september. Det var några fantastiskt fina dagar i början av

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se TÄNK HUND 2013 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har i år valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer: SBK,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

PROTOKOLL 07/2013 1 (5) RFSL Helsingborg. Sammanträdesdatum: 2013-06-17. Protokollet omfattar: 1-13 Bilaga 1, förslag till strategi för sociala medier

PROTOKOLL 07/2013 1 (5) RFSL Helsingborg. Sammanträdesdatum: 2013-06-17. Protokollet omfattar: 1-13 Bilaga 1, förslag till strategi för sociala medier PROTOKOLL 07/2013 1 (5) Sammanträdesdatum: 2013-06-17 Protokollet omfattar: 1-13 Bilagor: Bilaga 1, förslag till strategi för sociala medier Närvarande: Kim Johansson, Ordförande ( 3-13) Lisa Olsson, Vice

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärreds kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för

HOTELLKATALOGEN 2013. Weekendpriser för HOTELLKATALOGEN 2013 Weekendpriser för Foto: Bildbyrån skånska förbund och föreningar SE HIMMAPREMIÄR PÅ SWEDBANK STADION TILLSAMMANS MED SKÅNEIDROTTEN OCH SPECIALDISTRIKSTFÖRBUNDEN I SKÅNE. QUALITY HOTEL

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB UNILABS Mammografi Sverige Uppsala Stockholm (Capio S:t Göran + Tumba)

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer