Produktbeskrivning F12_Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning F12_Status"

Transkript

1 (21) Produktbeskrivning F12_Status Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00 XML-information som kan förekomma Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /bolagsverketsid Visar internt idnummer på företaget. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /sekel Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = = = 2000 Blankt = inget sekel Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Organisationsnummer Visar företagets organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Personnummer Visar personnummer som organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Samordningsnummer Visar samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /GDnummer Visar sk GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex

2 (21) Checksiffran stämmer. Har ersatts av samordningsnummer. Dock finns gamla kvar i DB. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /OvrigIdentitet Visar annan typ av organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Lopnummer Visar löpnummer till organisationsnummer. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer. Visar företagets registreringsdatum. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Firma/Namn Visar företagets namn (firma). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform p Visar företagets företagsform i klartext och som typ. adeforsakringsbolag Visar om företaget är ett skadeförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) forsakringsbolag Visar om företaget är ett livförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status Visar företagets status i klartext och kod samt datum Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande/meddelande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel äggande/svarsdatum Visar om företaget fått föreläggande om likvidation, grunden till föreläggandet samt senaste svarsdatum för föreläggandet.

3 (21) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/InneliggandeAren Visar antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som ej är avslutade) Likvidation n_200:likvidation/likvidation_likvidationsstatus Visar likvidatonsärendets status med statustext och statuskod Visar likvidatonsärendets statusdatum. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om likvidation n_200:likvidation/likvidation:beslut/likvidation:datum Visar likvidationens beslutsdatum Foretagsinformation/Foretag//Statusinformation_200Statusinformation/Likvidati on_200:likvidation/likvidation:likvidationfom/likvidation:datum Visar om likvidationen ska gälla from ett visst datum (vid egen begäran). n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avslutad/likvidation:datum Visar datum när likvidationen avslutades n_200:likvidation/likvidation:likvidation:fortsatter/likvidation:datum Visar datum om likvidationen fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphor/likvidation:datum Visar datum när likvidationen upphörde, verksamheten fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avfort/likvidation:datum Visar datum när företaget blivit avfört.

4 (21) od Visar vilken beslutsfattare som verkställt likvidationen. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvid ation:text Visar om likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft Foretagsinformation/Statusinformation_200Statusinformation/Likvidation_200:Lik vidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvidation:dat um Visar datum när likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphavning/likvidation:datum Visar datum när likvidationen har upphävts. kod Visar vilken beslutsfattare som beslutat att upphävt likvidationsbeslutet n_200:likvidation/likvidation:anteckning Visar ev anteckningar som gäller likvidationsärendet (fritext). Konkurs Registrering av konkurser baseras på underrättelser från tingsrätterna. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs_200:konkurs/konkurs:konkursstatus kod Visar konkursärendets konkursstatus med klartext och kod. Visar konkursärendets statusdatum. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:inledd/konkurs:datum Visar datum när konkursen inleddes.

5 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:datum Visar datum när konkursen avslutades. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:overskott Visar markering om konkursen avslutades med överskott ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:upphavning/konkurs:datum Visar datum när konkursen upphävdes. d Visar vilken beslutsfattare som beslutat om upphävning av konkursen. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om konkurs. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:namn Visar den myndighet som har tillsyn över konkursen. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/co Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tadress Visar adress till tillsynsmyndighet ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tnummer Visar postnummer till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tort Visar postort till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/lan d Används ej

6 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/we bbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/tel efon Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/epo st Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:fornamn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:efternamn Visar konkursförvaltarens namn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/co Visar co adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postadress Visar adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/postnumme r Visar postnummer till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postort Visar postort till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Land Visar ev land till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Webbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Telefon Används ej

7 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Epost Används ej Fusion Visar om företaget har fusion. Fusionen är uppdelad i: Fusionsplan där registrering av fusion sker på det övertagande bolaget. Fusionsavtal där registrering av fusion sker på det överlåtande bolaget. Visar typ av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets fusionsstatus i klartext och kod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/registrerin gsdatum Visar fusionsärendets statusdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:tex t Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend Visar fusionsplanens ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :registreringsdatum Visar fusionsplanens registreringsdatum

8 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :TillstSenasteAnsökningsdag Visar det senaste ansökningsdatum för tillstånd att verkställa fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för fusionsplanen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/identi tet:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Om sökt bolag är fusionerat med ett övertagande bolag, visas enbart uppgift om övertagande bolaget. Med hjälp av detta organisationsnummer kan man söka på detaljer i fusionsärendet. Ett bolag kan både vara övertagande och överlåtande, men då i olika fusionsärenden (olika fusionsplaner). ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/fusion :Firma Visar företagsnamn (firma) på övertagande bolag i fusion. SvensktBolag/identitet:Foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i fusion. Flera förekomster kan förekomma. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Firma Visar företagsnamn (firma) på överlåtande bolag i fusion. UtlandsktBolag/fusion:UtlOrgNummer Visar utländskt överlåtande företags organisationsnummer. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlAdress Visar utländskt överlåtande företags adress.

9 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlState Visar utländskt överlåtande företags säte UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlPost Visar utländskt överlåtande företags e-post. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlLandKod Visar utländskt överlåtande företags UtlandsktBolag/fusion:UtlObjektTyp Visar utländskt överlåtande företags objekttyp. UtlandsktBolag/fusion:UtlFirma Visar utländskt överlåtande företags firma. UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:namn Visar registreringsmyndighetens namn UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utladress Visar registreringsmyndighetens adress UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandstate Används ej UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utlpost Används ej

10 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandkod Visar registreringsmyndighetens landskod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/fusion:registrer ingsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsfa Visar beslutsfattare till ansökan om fusionstillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsd atum Visar beslutsdatum för ansökan om fusionstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:registreri ngsdatum Visar kallelsens registreringsdatum ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:kungorels edatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

11 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:bestridessenast/fusion:da tum Visar senaste datum för bestridande av fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för verkställd av fusionen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut sdatum Visar beslutsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:registreri ngsdatum Visar registreringsdatum för vilande fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:vilandeto m Visar t o m datum för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are

12 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:registreringsdatum Visar ärendets registreringsdatum för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:datum Visar datum när fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för anmälan om genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:registrer ingsdatum Visar ärendets registreringsdatum vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:beslut/f usion:datum Visar beslutsdatum för återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei

13 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid fusion förfallen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/fusion:registrer ingsdatum Visar registreringsdatum för fusionen förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Visar vilken typ av fusion det gäller ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat us/fusion:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusio n:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. ormatio n/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusion:firma Visar firma på övertagande bolag i fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:beslut/fusion:datum Visar beslutsdatum för avtal om fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion Visar beslutsfattare för ansökan om tillstånd till fusion.

14 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för ansökan om tillstånd till fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för att verkställa fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut /fusion:datum Visar beslutsdatum för att verkställa fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:genomford/fusion:datu m Visar datum när fusionen är genomförd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:forfallen/fusion:datum Visar registreringsdatum för när fusionen är förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Avregistrering atum od Visar avregistreringsärendets status i klartext, kod och datum. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:beslut/avregistreringsd atum Visar beslutsdatum för avregistrering eller avförd.

15 (21) ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist Visar vilket län företaget flyttat till. Dessa termer användes vid konvertering av handelsoch föreningsregistren, innan Bolagsverket övertagit samtliga register från länsstyrelserna. Då avregistrerades företaget för att flyttas till annan registreringsmyndighet (länsstyrelse). ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist rering:flytt/avregistrering:datum Visar datum för avregistrering p.g.a. flytt till annat län. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregarsredsaknas/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att årsredovisning saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl11181/avregistr ering:datum Visar datum för avförande enligt 11:18 lag om ekonomiska föreningar. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregenldomstolsbeslu t/avregistrering:datum Visar datum för avförande enligt domstolsbeslut ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregflsaknasvd/avre gistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att VD saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregverkupphort/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att verksamheten upphört. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregutlandsklikkk/a vregistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. utländska företagets likvidation eller konkurs. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl172/avregistre ring:datum Visar datum för avförande enligt 17:2 handelsregister lagen ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:anteckning Visar anteckning som gäller avfördande eller avregistrering av företaget (fritext).

16 (21) Företagsrekonstruktion ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko Visar företagsrekonstruktionsärendets status i klartext, kod och datum ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled d/rekonstruktion:datum Visar datum för inledd företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp havning/rekonstruktion:datum Visar datum för upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp hord/rekonstruktion:datum Visar datum för upphörd företagsrekonstruktion. Ombildning Visar ombildningsärendets status i klartext, kod och datum

17 (21) ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:beslut/ombildning:datum Visar beslutsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:tillstand/ombildning:datum Visar tillståndsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:forfallen/ombildning:datum Visar registreringsdatum för ombildning förfallen. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:verkstallan/ombildning:regis treringsdatum Visar registreringsdatum för verkställan om ombildning.. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:anteckning Visar ev anteckningar som gäller ombildningsärendet (fritext). Delning ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del Visar delningsärendets delningsstatus i klartext och kod. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ning:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex delning förfallen. Visar delningssärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal.

18 (21) /delning:registreringsdatum Visar delningssärendets registreringsdatum /delning:tillstsenastansokningsdag Visar tillståndsärendets senaste ansökningsdag. /delning:beslut/delning:datum Visar delningsplanens beslutsdatum. Visar om delningen ska överlåts helt eller delvis. /delning:overlatandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. /delning:overlatandebolag/delning:firma Visar firma på överlåtande bolag i delning /delning:overtagandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Flera företag kan förekomma. Om delningen leder till att företag ska nybildas, ser man dom företagen först när anmälan om att delning är genomförd har registrerats. /delning:overtagandebolag/delning:firma Visar firma på övertagande bolag i delning /delning:antalnybildningar Visar hur många företag som ska nybildas genom delning.

19 (21) /delning:totaltantalovertagande Visar det totala antalet övertagande företag som ingår i delningsplanen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Registreringsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Visar beslutsfattare till ansökan om delningstillstånd ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Ansokan/delning:Beslutdatum Visar beslutsdatum för ansökan om delningstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:r egistreringsdatum Visar kallelseärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:k ungorelsedatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

20 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:bestridessenast/de lning:datum Visar vilket datum som är det senaste datum för bestridande av delningen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för det delningsärende som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:registreringsdatum Visar registreringsdatum för det delningsärendet som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:overlamnad/delning:datum Visar datum för när delningsärendet är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/delnin g:registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är förfallen ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/delning: Registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är förfallen.

21 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:anteckning Visar ev anteckningar till delningsärendet (fritext).

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Produktbeskrivning A15_ArendeinformationFtgregistret

Produktbeskrivning A15_ArendeinformationFtgregistret 2014-02-22 1 (6) Produktbeskrivning A15_ArendeinformationFtgregistret Frågan ställs med ärendenummer. Produkten visar detaljer på ärendenivå. Produkten gäller för alla företagsformer. Schemaversion 2.00.

Läs mer

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation 2015-10-03 1 (11) Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar en samling av uppgifter på företag. Gäller alla företagsformer. Visar enbart gällande uppgifter.

Läs mer

Beskrivning av xml-produkten Aktiekapital (F15) version 2.12

Beskrivning av xml-produkten Aktiekapital (F15) version 2.12 1 (12) av xml-produkten Aktiekapital (F15) version 2.12 Datum: 2017-06-29 Version: 1.0 2 (12) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 2 Allmänt om produkten Aktiekapital... 3 3 Resultatfil... 4 4 Foretagsinformation

Läs mer

Produktbeskrivning F13_Forseningsavgifter

Produktbeskrivning F13_Forseningsavgifter Produktbeskrivning F13_Forseningsavgifter Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar förseningsavgifter gällande aktiebolag Schemaversion 2.00 XML-information som kan förekomma. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet/bolags

Läs mer

Beskrivning av xml-produkten Adressinformation (F30) version 2.02

Beskrivning av xml-produkten Adressinformation (F30) version 2.02 1 (12) av xml-produkten Adressinformation (F30) version 2.02 Datum: 2017-06-12 Version: 1.0 2 (12) Innehållsförteckning 1. Om dokumentet... 3 2. Allmänt om produkten Adressinformation... 3 3. Resultatfil...

Läs mer

Beskrivning av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00

Beskrivning av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00 1 (14) av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00 Datum: 2017-06-28 Version: 1.0 2 (14) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 2 Allmänt om produkten Forseningsavgifter... 3 3 Resultatfil...

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter

Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Definitionslista för kartläggningen av grundläggande uppgifter Denna lista är inte allmängiltig utan sammanställd för kartläggningen för förenklat och minskat uppgiftslämnande. Termer som behövs för att

Läs mer

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation 2008-10-08 1 (10) Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar en samling av uppgifter på företag. Gäller alla företagsformer. Visar enbart gällande uppgifter.

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar

Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar 2008-11-11 1 (5) Produktbeskrivning F37_Foretagsinteckningar Frågan ställs med företagsidentitet, EIDK eller inteckningsnummer Produkten visar information om företagsinteckningar. Visar enbart gällande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m.

Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Ändring införd: t.o.m. 1(10) SFS nr: 1984:692 Departement/myndighet: Finansdepartementet F Rubrik: Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret Utfärdad: 1984-06-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:920 Omtryck: SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:95

Regeringens proposition 2012/13:95 Regeringens proposition 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena Prop. 2012/13:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Datum FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Information s. 4-5. Box 127 Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. 901 04 UMEÅ

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45 Yttrande 851 81 Sundsvall 2016-11-01 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ärendenummer AD 1369/2016 1 (10) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm En hållbar, transparent och konkurrenskraftig

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Ägaranmälan fysisk person En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Metadataregister över uppgiftskrav

Metadataregister över uppgiftskrav 2012-06-01 1 (9) Metadataregister över uppgiftskrav Myndigheternas uppgiftskrav hanteras i ett register där varje post består av 68 delar. Innehållet i registret beskrivs i Tabell 1 och exempel på en post

Läs mer

HEINESTAMS PRISLISTA Regist- Arvode Moms Pris ex. Pris ink. rerings- moms moms avgifter STARTA BOLAG

HEINESTAMS PRISLISTA Regist- Arvode Moms Pris ex. Pris ink. rerings- moms moms avgifter STARTA BOLAG STARTA BOLAG Lagerbolag 3 100 4 800 1 200 7 900 9 100 Patinabolag 3 100 5 800 1 450 8 900 10 350 Nybildning av aktiebolag Kontant 2 200 2 400 600 4 600 5 200 Apport 2 200 2 800 700 5 000 5 700 Övriga nyregistreringar

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:131

Regeringens proposition 1999/2000:131 Regeringens proposition 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket Prop. 1999/2000:131 Regeringen överlämnar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar Anmälan om ledningsprövning En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt person

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ägarprövning

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga

Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga TVL-info 2016:2 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillstånd för verksamheter som inte är tillståndspliktiga Länsstyrelsen har noterat att det finns över 60 verksamheter i länet som har tillstånd

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Swecure AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Swecure AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Swecure AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Avstämningsbolag Avstämningskonto avser aktiebolagslagen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

SSBT testbänk grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) engagemang i företag (SSBTEN) roll i företag (SSBTRO)

SSBT testbänk grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) engagemang i företag (SSBTEN) roll i företag (SSBTRO) SSBT testbänk grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) engagemang i företag (SSBTEN) roll i företag (SSBTRO) Användarbeskrivning Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 3 2 Inledning...

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2008:3 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 november 2008 Beatrice Ask Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Läs mer

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 (7) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-01-07 1.1 1.1.0 Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 2 2 Funktioner...

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:39

Regeringens proposition 1997/98:39 Regeringens proposition 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag Prop. 1997/98:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1997 (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:329 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559)

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer