Produktbeskrivning F12_Status

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning F12_Status"

Transkript

1 (21) Produktbeskrivning F12_Status Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00 XML-information som kan förekomma Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /bolagsverketsid Visar internt idnummer på företaget. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /sekel Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = = = 2000 Blankt = inget sekel Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Organisationsnummer Visar företagets organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Personnummer Visar personnummer som organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Samordningsnummer Visar samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /GDnummer Visar sk GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex

2 (21) Checksiffran stämmer. Har ersatts av samordningsnummer. Dock finns gamla kvar i DB. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /OvrigIdentitet Visar annan typ av organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Lopnummer Visar löpnummer till organisationsnummer. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer. Visar företagets registreringsdatum. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Firma/Namn Visar företagets namn (firma). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform p Visar företagets företagsform i klartext och som typ. adeforsakringsbolag Visar om företaget är ett skadeförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) forsakringsbolag Visar om företaget är ett livförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status Visar företagets status i klartext och kod samt datum Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande/meddelande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel äggande/svarsdatum Visar om företaget fått föreläggande om likvidation, grunden till föreläggandet samt senaste svarsdatum för föreläggandet.

3 (21) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/InneliggandeAren Visar antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som ej är avslutade) Likvidation n_200:likvidation/likvidation_likvidationsstatus Visar likvidatonsärendets status med statustext och statuskod Visar likvidatonsärendets statusdatum. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om likvidation n_200:likvidation/likvidation:beslut/likvidation:datum Visar likvidationens beslutsdatum Foretagsinformation/Foretag//Statusinformation_200Statusinformation/Likvidati on_200:likvidation/likvidation:likvidationfom/likvidation:datum Visar om likvidationen ska gälla from ett visst datum (vid egen begäran). n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avslutad/likvidation:datum Visar datum när likvidationen avslutades n_200:likvidation/likvidation:likvidation:fortsatter/likvidation:datum Visar datum om likvidationen fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphor/likvidation:datum Visar datum när likvidationen upphörde, verksamheten fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avfort/likvidation:datum Visar datum när företaget blivit avfört.

4 (21) od Visar vilken beslutsfattare som verkställt likvidationen. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvid ation:text Visar om likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft Foretagsinformation/Statusinformation_200Statusinformation/Likvidation_200:Lik vidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvidation:dat um Visar datum när likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphavning/likvidation:datum Visar datum när likvidationen har upphävts. kod Visar vilken beslutsfattare som beslutat att upphävt likvidationsbeslutet n_200:likvidation/likvidation:anteckning Visar ev anteckningar som gäller likvidationsärendet (fritext). Konkurs Registrering av konkurser baseras på underrättelser från tingsrätterna. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs_200:konkurs/konkurs:konkursstatus kod Visar konkursärendets konkursstatus med klartext och kod. Visar konkursärendets statusdatum. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:inledd/konkurs:datum Visar datum när konkursen inleddes.

5 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:datum Visar datum när konkursen avslutades. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:overskott Visar markering om konkursen avslutades med överskott ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:upphavning/konkurs:datum Visar datum när konkursen upphävdes. d Visar vilken beslutsfattare som beslutat om upphävning av konkursen. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om konkurs. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:namn Visar den myndighet som har tillsyn över konkursen. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/co Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tadress Visar adress till tillsynsmyndighet ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tnummer Visar postnummer till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tort Visar postort till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/lan d Används ej

6 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/we bbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/tel efon Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/epo st Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:fornamn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:efternamn Visar konkursförvaltarens namn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/co Visar co adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postadress Visar adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/postnumme r Visar postnummer till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postort Visar postort till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Land Visar ev land till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Webbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Telefon Används ej

7 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Epost Används ej Fusion Visar om företaget har fusion. Fusionen är uppdelad i: Fusionsplan där registrering av fusion sker på det övertagande bolaget. Fusionsavtal där registrering av fusion sker på det överlåtande bolaget. Visar typ av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets fusionsstatus i klartext och kod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/registrerin gsdatum Visar fusionsärendets statusdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:tex t Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend Visar fusionsplanens ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :registreringsdatum Visar fusionsplanens registreringsdatum

8 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :TillstSenasteAnsökningsdag Visar det senaste ansökningsdatum för tillstånd att verkställa fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för fusionsplanen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/identi tet:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Om sökt bolag är fusionerat med ett övertagande bolag, visas enbart uppgift om övertagande bolaget. Med hjälp av detta organisationsnummer kan man söka på detaljer i fusionsärendet. Ett bolag kan både vara övertagande och överlåtande, men då i olika fusionsärenden (olika fusionsplaner). ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/fusion :Firma Visar företagsnamn (firma) på övertagande bolag i fusion. SvensktBolag/identitet:Foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i fusion. Flera förekomster kan förekomma. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Firma Visar företagsnamn (firma) på överlåtande bolag i fusion. UtlandsktBolag/fusion:UtlOrgNummer Visar utländskt överlåtande företags organisationsnummer. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlAdress Visar utländskt överlåtande företags adress.

9 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlState Visar utländskt överlåtande företags säte UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlPost Visar utländskt överlåtande företags e-post. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlLandKod Visar utländskt överlåtande företags UtlandsktBolag/fusion:UtlObjektTyp Visar utländskt överlåtande företags objekttyp. UtlandsktBolag/fusion:UtlFirma Visar utländskt överlåtande företags firma. UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:namn Visar registreringsmyndighetens namn UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utladress Visar registreringsmyndighetens adress UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandstate Används ej UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utlpost Används ej

10 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandkod Visar registreringsmyndighetens landskod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/fusion:registrer ingsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsfa Visar beslutsfattare till ansökan om fusionstillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsd atum Visar beslutsdatum för ansökan om fusionstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:registreri ngsdatum Visar kallelsens registreringsdatum ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:kungorels edatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

11 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:bestridessenast/fusion:da tum Visar senaste datum för bestridande av fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för verkställd av fusionen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut sdatum Visar beslutsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:registreri ngsdatum Visar registreringsdatum för vilande fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:vilandeto m Visar t o m datum för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are

12 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:registreringsdatum Visar ärendets registreringsdatum för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:datum Visar datum när fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för anmälan om genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:registrer ingsdatum Visar ärendets registreringsdatum vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:beslut/f usion:datum Visar beslutsdatum för återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei

13 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid fusion förfallen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/fusion:registrer ingsdatum Visar registreringsdatum för fusionen förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Visar vilken typ av fusion det gäller ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat us/fusion:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusio n:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. ormatio n/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusion:firma Visar firma på övertagande bolag i fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:beslut/fusion:datum Visar beslutsdatum för avtal om fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion Visar beslutsfattare för ansökan om tillstånd till fusion.

14 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för ansökan om tillstånd till fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för att verkställa fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut /fusion:datum Visar beslutsdatum för att verkställa fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:genomford/fusion:datu m Visar datum när fusionen är genomförd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:forfallen/fusion:datum Visar registreringsdatum för när fusionen är förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Avregistrering atum od Visar avregistreringsärendets status i klartext, kod och datum. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:beslut/avregistreringsd atum Visar beslutsdatum för avregistrering eller avförd.

15 (21) ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist Visar vilket län företaget flyttat till. Dessa termer användes vid konvertering av handelsoch föreningsregistren, innan Bolagsverket övertagit samtliga register från länsstyrelserna. Då avregistrerades företaget för att flyttas till annan registreringsmyndighet (länsstyrelse). ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist rering:flytt/avregistrering:datum Visar datum för avregistrering p.g.a. flytt till annat län. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregarsredsaknas/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att årsredovisning saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl11181/avregistr ering:datum Visar datum för avförande enligt 11:18 lag om ekonomiska föreningar. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregenldomstolsbeslu t/avregistrering:datum Visar datum för avförande enligt domstolsbeslut ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregflsaknasvd/avre gistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att VD saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregverkupphort/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att verksamheten upphört. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregutlandsklikkk/a vregistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. utländska företagets likvidation eller konkurs. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl172/avregistre ring:datum Visar datum för avförande enligt 17:2 handelsregister lagen ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:anteckning Visar anteckning som gäller avfördande eller avregistrering av företaget (fritext).

16 (21) Företagsrekonstruktion ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko Visar företagsrekonstruktionsärendets status i klartext, kod och datum ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled d/rekonstruktion:datum Visar datum för inledd företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp havning/rekonstruktion:datum Visar datum för upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp hord/rekonstruktion:datum Visar datum för upphörd företagsrekonstruktion. Ombildning Visar ombildningsärendets status i klartext, kod och datum

17 (21) ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:beslut/ombildning:datum Visar beslutsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:tillstand/ombildning:datum Visar tillståndsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:forfallen/ombildning:datum Visar registreringsdatum för ombildning förfallen. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:verkstallan/ombildning:regis treringsdatum Visar registreringsdatum för verkställan om ombildning.. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:anteckning Visar ev anteckningar som gäller ombildningsärendet (fritext). Delning ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del Visar delningsärendets delningsstatus i klartext och kod. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ning:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex delning förfallen. Visar delningssärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal.

18 (21) /delning:registreringsdatum Visar delningssärendets registreringsdatum /delning:tillstsenastansokningsdag Visar tillståndsärendets senaste ansökningsdag. /delning:beslut/delning:datum Visar delningsplanens beslutsdatum. Visar om delningen ska överlåts helt eller delvis. /delning:overlatandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. /delning:overlatandebolag/delning:firma Visar firma på överlåtande bolag i delning /delning:overtagandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Flera företag kan förekomma. Om delningen leder till att företag ska nybildas, ser man dom företagen först när anmälan om att delning är genomförd har registrerats. /delning:overtagandebolag/delning:firma Visar firma på övertagande bolag i delning /delning:antalnybildningar Visar hur många företag som ska nybildas genom delning.

19 (21) /delning:totaltantalovertagande Visar det totala antalet övertagande företag som ingår i delningsplanen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Registreringsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Visar beslutsfattare till ansökan om delningstillstånd ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Ansokan/delning:Beslutdatum Visar beslutsdatum för ansökan om delningstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:r egistreringsdatum Visar kallelseärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:k ungorelsedatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

20 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:bestridessenast/de lning:datum Visar vilket datum som är det senaste datum för bestridande av delningen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för det delningsärende som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:registreringsdatum Visar registreringsdatum för det delningsärendet som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:overlamnad/delning:datum Visar datum för när delningsärendet är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/delnin g:registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är förfallen ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/delning: Registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är förfallen.

21 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:anteckning Visar ev anteckningar till delningsärendet (fritext).

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption

FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Datum FUSION AKTIEBOLAG genom absorption Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Information s. 4-5. Box 127 Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. 901 04 UMEÅ

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

HEINESTAMS PRISLISTA Regist- Arvode Moms Pris ex. Pris ink. rerings- moms moms avgifter STARTA BOLAG

HEINESTAMS PRISLISTA Regist- Arvode Moms Pris ex. Pris ink. rerings- moms moms avgifter STARTA BOLAG STARTA BOLAG Lagerbolag 3 100 4 800 1 200 7 900 9 100 Patinabolag 3 100 5 800 1 450 8 900 10 350 Nybildning av aktiebolag Kontant 2 200 2 400 600 4 600 5 200 Apport 2 200 2 800 700 5 000 5 700 Övriga nyregistreringar

Läs mer

Metadataregister över uppgiftskrav

Metadataregister över uppgiftskrav 2012-06-01 1 (9) Metadataregister över uppgiftskrav Myndigheternas uppgiftskrav hanteras i ett register där varje post består av 68 delar. Innehållet i registret beskrivs i Tabell 1 och exempel på en post

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet (MÖD 2003:17) Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar. I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 november 2008 Beatrice Ask Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Alla stiftelser ska vara registrerade i det stiftelseregister som förs av länsstyrelserna. Enda undantaget gäller stiftelser vilkas tillgångar enligt

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:180

Regeringens proposition 2008/09:180 Regeringens proposition 2008/09:180 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. Prop. 2008/09:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2009 Fredrik

Läs mer

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag?

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag? I det allmänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån samlas identifikations- och kontaktuppgifter samt vi Registret omfattar uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen

Läs mer

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) YTTRANDE AD 41-294/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-03 1 (10) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Betänkandet av arbetsgruppen för lagen om europabolag (Eurooppayhtiölakityöryhmän mietintö)

Publikation (även den finska titeln) Betänkandet av arbetsgruppen för lagen om europabolag (Eurooppayhtiölakityöryhmän mietintö) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för lagen om europabolag Ordförande: Jyrki Jauhiainen Utgivningsdatum

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617); SFS 1999:222 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Tillsynshandboken. Vad kommer jag att ta upp? Tillsynshandboken vad har hänt?

Tillsynshandboken. Vad kommer jag att ta upp? Tillsynshandboken vad har hänt? Tillsynshandboken Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning På säker grund för hållbar utveckling Vad kommer jag att ta upp? Ansvar för förebyggande åtgärder Ansvar

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer