Produktbeskrivning F12_Status

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning F12_Status"

Transkript

1 (21) Produktbeskrivning F12_Status Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00 XML-information som kan förekomma Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /bolagsverketsid Visar internt idnummer på företaget. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /sekel Visar sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = = = 2000 Blankt = inget sekel Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Organisationsnummer Visar företagets organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Personnummer Visar personnummer som organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Samordningsnummer Visar samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /GDnummer Visar sk GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex

2 (21) Checksiffran stämmer. Har ersatts av samordningsnummer. Dock finns gamla kvar i DB. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /OvrigIdentitet Visar annan typ av organisationsnummer. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsidentitet /Lopnummer Visar löpnummer till organisationsnummer. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer. Visar företagets registreringsdatum. Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Firma/Namn Visar företagets namn (firma). Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Foretagsform p Visar företagets företagsform i klartext och som typ. adeforsakringsbolag Visar om företaget är ett skadeförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) forsakringsbolag Visar om företaget är ett livförsäkringsbolag. (Gäller FAB, OFB) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/Status Visar företagets status i klartext och kod samt datum Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel aggande/meddelande Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/LikvidationsForel äggande/svarsdatum Visar om företaget fått föreläggande om likvidation, grunden till föreläggandet samt senaste svarsdatum för föreläggandet.

3 (21) Foretagsinformation/Foretag/foretagshuvud200:Foretagshuvud/InneliggandeAren Visar antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som ej är avslutade) Likvidation n_200:likvidation/likvidation_likvidationsstatus Visar likvidatonsärendets status med statustext och statuskod Visar likvidatonsärendets statusdatum. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om likvidation n_200:likvidation/likvidation:beslut/likvidation:datum Visar likvidationens beslutsdatum Foretagsinformation/Foretag//Statusinformation_200Statusinformation/Likvidati on_200:likvidation/likvidation:likvidationfom/likvidation:datum Visar om likvidationen ska gälla from ett visst datum (vid egen begäran). n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avslutad/likvidation:datum Visar datum när likvidationen avslutades n_200:likvidation/likvidation:likvidation:fortsatter/likvidation:datum Visar datum om likvidationen fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphor/likvidation:datum Visar datum när likvidationen upphörde, verksamheten fortsätter. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:avfort/likvidation:datum Visar datum när företaget blivit avfört.

4 (21) od Visar vilken beslutsfattare som verkställt likvidationen. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvid ation:text Visar om likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft Foretagsinformation/Statusinformation_200Statusinformation/Likvidation_200:Lik vidation/likvidation:likvidation:verkstallan/likvidation:lagakraft/likvidation:dat um Visar datum när likvidationsbeslutet vinner/vunnit laga kraft. n_200:likvidation/likvidation:likvidation:upphavning/likvidation:datum Visar datum när likvidationen har upphävts. kod Visar vilken beslutsfattare som beslutat att upphävt likvidationsbeslutet n_200:likvidation/likvidation:anteckning Visar ev anteckningar som gäller likvidationsärendet (fritext). Konkurs Registrering av konkurser baseras på underrättelser från tingsrätterna. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs_200:konkurs/konkurs:konkursstatus kod Visar konkursärendets konkursstatus med klartext och kod. Visar konkursärendets statusdatum. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:inledd/konkurs:datum Visar datum när konkursen inleddes.

5 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:datum Visar datum när konkursen avslutades. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:avslutad/konkurs:overskott Visar markering om konkursen avslutades med överskott ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:upphavning/konkurs:datum Visar datum när konkursen upphävdes. d Visar vilken beslutsfattare som beslutat om upphävning av konkursen. Visar vilken beslutsfattare som beslutat om konkurs. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:namn Visar den myndighet som har tillsyn över konkursen. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/co Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tadress Visar adress till tillsynsmyndighet ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tnummer Visar postnummer till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/pos tort Visar postort till tillsynsmyndighet. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/lan d Används ej

6 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/we bbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/tel efon Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:tillsynsmyndighet/konkurs:adress/epo st Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:fornamn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:efternamn Visar konkursförvaltarens namn ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/co Visar co adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postadress Visar adress till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs:forvaltare/konkurs:adress/postnumme r Visar postnummer till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Postort Visar postort till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Land Visar ev land till konkursförvaltaren. ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Webbadress Används ej ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Telefon Används ej

7 (21) ormation/konkurs_200:konkurs/konkurs: Forvaltare/konkurs:Adress/Epost Används ej Fusion Visar om företaget har fusion. Fusionen är uppdelad i: Fusionsplan där registrering av fusion sker på det övertagande bolaget. Fusionsavtal där registrering av fusion sker på det överlåtande bolaget. Visar typ av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets fusionsstatus i klartext och kod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/registrerin gsdatum Visar fusionsärendets statusdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:fusionstatus/fusion:tex t Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/arend Visar fusionsplanens ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :registreringsdatum Visar fusionsplanens registreringsdatum

8 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :TillstSenasteAnsökningsdag Visar det senaste ansökningsdatum för tillstånd att verkställa fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:inleddfusionsplan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för fusionsplanen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/identi tet:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Om sökt bolag är fusionerat med ett övertagande bolag, visas enbart uppgift om övertagande bolaget. Med hjälp av detta organisationsnummer kan man söka på detaljer i fusionsärendet. Ett bolag kan både vara övertagande och överlåtande, men då i olika fusionsärenden (olika fusionsplaner). ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overtagandebolag/fusion :Firma Visar företagsnamn (firma) på övertagande bolag i fusion. SvensktBolag/identitet:Foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i fusion. Flera förekomster kan förekomma. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Firma Visar företagsnamn (firma) på överlåtande bolag i fusion. UtlandsktBolag/fusion:UtlOrgNummer Visar utländskt överlåtande företags organisationsnummer. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlAdress Visar utländskt överlåtande företags adress.

9 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlState Visar utländskt överlåtande företags säte UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlPost Visar utländskt överlåtande företags e-post. UtlandsktBolag/fusion:UtlAdress/utladress:utlLandKod Visar utländskt överlåtande företags UtlandsktBolag/fusion:UtlObjektTyp Visar utländskt överlåtande företags objekttyp. UtlandsktBolag/fusion:UtlFirma Visar utländskt överlåtande företags firma. UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:namn Visar registreringsmyndighetens namn UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utladress Visar registreringsmyndighetens adress UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandstate Används ej UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utlpost Används ej

10 (21) UtlandsktBolag/fusion:UtlRegMyndighet/fusion:RegMyndighetAdress/utladress: utllandkod Visar registreringsmyndighetens landskod. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/arende:arendei Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:tillstand/fusion:registrer ingsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsfa Visar beslutsfattare till ansökan om fusionstillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:ansokan/fusion:beslutsd atum Visar beslutsdatum för ansökan om fusionstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/arende:arendeid Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:registreri ngsdatum Visar kallelsens registreringsdatum ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:kallelse/fusion:kungorels edatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

11 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:bestridessenast/fusion:da tum Visar senaste datum för bestridande av fusionen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/arende:arend Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för verkställd av fusionen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut sdatum Visar beslutsdatum för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för verkställd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/arende:arendeid Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:registreri ngsdatum Visar registreringsdatum för vilande fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:vilande/fusion:vilandeto m Visar t o m datum för vilande fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are

12 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/are Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:registreringsdatum Visar ärendets registreringsdatum för fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:overlamnadtingsratt/fus ion:datum Visar datum när fusionsärendet som är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/arende:arend Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal för genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:genomford/fusion:regist reringsdatum Visar registreringsdatum för anmälan om genomförd fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:registrer ingsdatum Visar ärendets registreringsdatum vid återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:atergang/fusion:beslut/f usion:datum Visar beslutsdatum för återgång av fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei

13 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/arende:arendei Visar ärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal vid fusion förfallen ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:forfallen/fusion:registrer ingsdatum Visar registreringsdatum för fusionen förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsplan/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Visar vilken typ av fusion det gäller ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat Visar fusionsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:fusionsstatus/fusion:stat us/fusion:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex fusion förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusio n:foretagsidentitet. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i fusion. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. ormatio n/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:overtagandebolag/fusion:firma Visar firma på övertagande bolag i fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:beslut/fusion:datum Visar beslutsdatum för avtal om fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion Visar beslutsfattare för ansökan om tillstånd till fusion.

14 (21) ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:tillstandsansokan/fusion :Beslut/fusion:Datum Visar beslutsdatum för ansökan om tillstånd till fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut Visar beslutsfattare för att verkställa fusion. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:verkstallan/fusion:beslut /fusion:datum Visar beslutsdatum för att verkställa fusion ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:genomford/fusion:datu m Visar datum när fusionen är genomförd. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:forfallen/fusion:datum Visar registreringsdatum för när fusionen är förfallen. ormation/fusion_200:fusion/fusion:fusionsavtal/fusion:anteckning Visar ev anteckningar till fusionsärendet (fritext). Avregistrering atum od Visar avregistreringsärendets status i klartext, kod och datum. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:beslut/avregistreringsd atum Visar beslutsdatum för avregistrering eller avförd.

15 (21) ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist Visar vilket län företaget flyttat till. Dessa termer användes vid konvertering av handelsoch föreningsregistren, innan Bolagsverket övertagit samtliga register från länsstyrelserna. Då avregistrerades företaget för att flyttas till annan registreringsmyndighet (länsstyrelse). ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avflyttnyttlan/avregist rering:flytt/avregistrering:datum Visar datum för avregistrering p.g.a. flytt till annat län. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregarsredsaknas/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att årsredovisning saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl11181/avregistr ering:datum Visar datum för avförande enligt 11:18 lag om ekonomiska föreningar. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregenldomstolsbeslu t/avregistrering:datum Visar datum för avförande enligt domstolsbeslut ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregflsaknasvd/avre gistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att VD saknas ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregverkupphort/avr egistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. att verksamheten upphört. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avregutlandsklikkk/a vregistrering:datum Visar datum för avförande p.g.a. utländska företagets likvidation eller konkurs. ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:avfordenl172/avregistre ring:datum Visar datum för avförande enligt 17:2 handelsregister lagen ormation/avregistrering_200:avregistrering/avregistrering:anteckning Visar anteckning som gäller avfördande eller avregistrering av företaget (fritext).

16 (21) Företagsrekonstruktion ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:reko Visar företagsrekonstruktionsärendets status i klartext, kod och datum ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled d/rekonstruktion:datum Visar datum för inledd företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:inled Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp havning/rekonstruktion:datum Visar datum för upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp Visar vilken beslutsfattare som fattat beslut om upphävning av företagsrekonstruktion. ormation/foretagsrekonstruktion_200:foretagsrekonstruktion/rekonstruktion:upp hord/rekonstruktion:datum Visar datum för upphörd företagsrekonstruktion. Ombildning Visar ombildningsärendets status i klartext, kod och datum

17 (21) ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:beslut/ombildning:datum Visar beslutsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:tillstand/ombildning:datum Visar tillståndsdatum för ombildning. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:forfallen/ombildning:datum Visar registreringsdatum för ombildning förfallen. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:verkstallan/ombildning:regis treringsdatum Visar registreringsdatum för verkställan om ombildning.. ormation/ombildning_200:ombildning/ombildning:anteckning Visar ev anteckningar som gäller ombildningsärendet (fritext). Delning ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del Visar delningsärendets delningsstatus i klartext och kod. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:delningsstatus/del ning:text Visar ev statustext om det inte finns någon kod. Ex delning förfallen. Visar delningssärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal.

18 (21) /delning:registreringsdatum Visar delningssärendets registreringsdatum /delning:tillstsenastansokningsdag Visar tillståndsärendets senaste ansökningsdag. /delning:beslut/delning:datum Visar delningsplanens beslutsdatum. Visar om delningen ska överlåts helt eller delvis. /delning:overlatandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på överlåtande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. /delning:overlatandebolag/delning:firma Visar firma på överlåtande bolag i delning /delning:overtagandebolag/identitet:foretagsidentitet.. Visar företagsidentitet på övertagande bolag i delning. Se beskrivande text om företagsidentitet tidigare i dokumentet. Flera företag kan förekomma. Om delningen leder till att företag ska nybildas, ser man dom företagen först när anmälan om att delning är genomförd har registrerats. /delning:overtagandebolag/delning:firma Visar firma på övertagande bolag i delning /delning:antalnybildningar Visar hur många företag som ska nybildas genom delning.

19 (21) /delning:totaltantalovertagande Visar det totala antalet övertagande företag som ingår i delningsplanen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/arende:a Visar tillståndsärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Registreringsdatum Visar tillståndsärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Visar beslutsfattare till ansökan om delningstillstånd ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:tillstand/delning: Ansokan/delning:Beslutdatum Visar beslutsdatum för ansökan om delningstillstånd. Visar om kallelse av kända och okända borgenärer har utfärdats ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/arende:are Visar kallelseärendets ärendenummer (diarienummer) och årtal. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:r egistreringsdatum Visar kallelseärendets registreringsdatum. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:kallelse/delning:k ungorelsedatum Visar kungörelsedatum för kallelse av kända och okända borgenärer.

20 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:bestridessenast/de lning:datum Visar vilket datum som är det senaste datum för bestridande av delningen. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal för det delningsärende som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:registreringsdatum Visar registreringsdatum för det delningsärendet som är överlämnat till tingsrätten. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:overlamnadtingsr att/delning:overlamnad/delning:datum Visar datum för när delningsärendet är överlämnat till tingsrätten för tillstånd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/arende Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:genomford/delnin g:registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är genomförd. ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/arende:a Visar ärendenummer (diarienummer) och årtal när delningen är förfallen ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:forfallen/delning: Registreringsdatum Visar registreringsdatum när delningen är förfallen.

21 (21) ormation/delning_200:delning/delning:delningsplan/delning:anteckning Visar ev anteckningar till delningsärendet (fritext).

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

AVVECKLING AV AKTIEBOLAG

AVVECKLING AV AKTIEBOLAG Josefine Kallio AVVECKLING AV AKTIEBOLAG Case: Likvidation av Företag X Ab Företagsekonomi och turism 2015 VASAYRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Josefine Kallio

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har

Läs mer