ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer"

Transkript

1 ROCKFON Mono Akustikputssystem - Juni 2013 Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

2 1 1 Innehållsförteckning Rockfon Mono Akustikputssystem... 3 Bärverkslayout och systemkomponenter... 3 Montagehöjd och belastningskapacitet... 5 Maskiner och utrustning Kulöralternativ Alternativa avslutningsdetaljer Montageanvisning Steg Steg Steg Steg Steg Steg Montageöversikt Direktmontage för vägg / bjälklag Montagedetaljer Förvaring av material Reparation och rengöring Användning, rengöring och underhåll av utrustningen

3 2 Rockfon Roxull Mono Mono Akustikputssystem Bärverkslayout.och.materialspecifikation och 1200 x 1800 mm (skivor)* 1200 x 900 mm (bärverksmodul) *För 1200 x 900 skivor används samma layout. Använd alla tvärprofiler för infästning av skivorna. Avstånd mellan profiler och infästningspunkter A B C D E F G H I J K L Pendelavstånd Bärprofilsavstånd Avstånd.till.första.pendeln Avstånd.mellan.tvärprofiler.mot.vägg Avstånd.till.första.bärprofilen Avstånd.till.första.tvärprofilen Avstånd.mellan.tvärprofiler Skivlängd.(skivans.bredd.100.mm) Avstånd.till.första.skruven Avstånd.mellan.skruvar.på.tvärprofil Avstånd.mellan.skruvar.på.bärprofil Avstånd.mellan.infästningspunkter.för.vägglisten (mm) max max.1100 max.00 max /1800 max.00 max.400 max.450 max.400 3

4 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Bärverkslayout och materialspecifikation 1 2 Avslutningsdetaljer beskrivs i kapitel 4 Direktmontage för vägg eller tak, se kapitel Spackling i lager Putsning i lager Mängd/m 2 Bärprofiler och pendlar c/c 1200 mm Bärprofil Rapid Fix L:3700 mm Tvärprofil Rapid Fix L:1200 mm C-profil Rapid Fix L: 3000 mm Justerbar pendel Direktfäste Mono Bricka Förzinkad skruv Rockfon Mono Akustikputs 20 kg Rockfon Mono Spackel Rockfon Primer Modulstorlek (mm) ,86 1,11 1 ) 2 ) 0,70 0,70 3,24 2 ) 3 ) 1, L kg/m 2 kg/m 2 1) Förbrukningen är beroende av layout för bärverket. Markering E - s. 3 (tvärprofil mot vägg) ca 3,33 lm/m². 2) Förbrukning beroende på rummets storlek 3) Förzinkad, försänkt skruv L.38 mm TJ 3,5 mm, huvud 8 mm. Levereras inte av ROCKFON 4

5 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Montagehöjd och belastningskapacitet Minsta montagehöjd D = Minsta montagehöjd kan vara så låg som 30 mm. För ytterligare information angående minsta montagehöjd, kontakta ROCKFON. Minsta montagehöjd (mm) Skivtjocklek (mm) D (mm) (Bärverk) (Direktmontage) Extra belastningskapacitet Belastningskapacitet * Maximal jämnt fördelad belastning Modul Pendelavstånd (mm) (mm) 1800 x Total systemvikt 5 kg/m 2 5 kg/m 2 5 kg/m 2 Extra jämnt fördelad belastningskapacitet som bärs av bärverket 5 kg/m 2 8 kg/m 2 11 kg/m 2 * All last skall bäras av bärverket se Kap 7 för detaljer angående montagedetaljer 5

6 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Maskiner & utrustning Erforderliga maskiner Rockfon Mono Mixer Rockfon Mono Reparationspistol Rockfon Mono Slipmaskin med integrerad dammsugare Rockfon Mono Putsmaskin Termometer Hygrometer Rekommenderade maskiner Primerpistol Fläkt / varmluftsfläkt Avfuktare Rockfon Mono Slipmaskin med inbyggd dammsugare. Rockfon Mono Mixer Reservdelar Rockfon Mono Putsmaskin och Reparationspistol Stator and Rotor Luftslang Luftkapsel Munstycke Turbinfilter Slipmaskin Driv vajer Sliphuvud Dammslang till sliphuvud Gängad pinne Primerpistol Kopp packning Rockfon Mono Putsmaskin Rockfon Mono Reparationspistol Alla ROCKFON maskiner är CE märkta. Inga andra maskiner eller annan utrustning skall användas vid montage av Rockfon Mono Akustikputssystem. Stator och Rotor för Rockfon Mono Putsmaskin 6

7 3 Kulöralternativ Det går bra att få Mono undertak i olika kulörer med hjälp av infärgad Mono Akustikputs. Prover på olika kulörer kan erhållas. Vänligen kontakta ROCKFON för ytterligare information. Montage Appliceringen av putsen görs på samma sätt som med den vita standardputsen (kapitel 5). Åtgången av den infärgade putsen beräknas vara ca 20% högre än den vita standardputsen. Rengör alltid all Mono utrustning före och efter användning av infärgad puts. Se kapitel 10. Färgkartan visar exempel på kulörer som kan användas. Rockfon Mono Akustikputssystem kan färgas in i samtliga NCS standardkulörer. Tänk på att det kan vara svårt att få fram en exakt kulör och att alla infärgade prover skall godkännas av kunden. Kontakta ROCKFON för ytterligare information. 7

8 4a Detalj A Avslutningsdetaljer U-profil Tvärprofil Bärprofil Mono Akustikputsskiva Mjukfog För att undvika sprickor kan man, speciellt när det gäller montage mot lätta väggar, se till att det inte blir direktkontakt mellan det putsade undertaket och väggen. Skivorna ska skäras tätt mot vägg. Max avstånd mellan skiva och vägg ska vara 3 mm. Avstånd max. 200 mm 3 mm Detalj A U-profil Tvärprofil Detalj D Detalj B U-profil U-profil Tvärprofil Tvärprofil Bärprofil Mono Akustikputsskiva Mono Akustikputsskiva Mono Akustikputss Mjukfog Mjukfog Oliksidig U-proil Mjukfog Avstånd max. 200 mm Avstånd max. 200 mm Avstånd max. 200 mm 3 mm 3 mm Detalj C U-profil Tvärprofil Detalj B U-profil Tvärprofil Detalj B Detalj A Bärprofil Mono Akustikputss Oliksidig U-profil Mono Akustikputsskiva Avstånd max. 200 mm Mjukfog Mjukfog Avstånd max. 200 mm 3 mm 8

9 4b Alternativa avslutningsdetaljer Här visas några exempel på avslutningsdetaljer. Applicera spackel i skarvarna mellan L-listen och akustikpustsskivorna. Använd så lite spackel som möjligt. 1.Avslutning mot vägg med U-profil. Det är entreprenörens ansvar att väggarna inte rör sig. Vid ev. tveksamhet kan en lösning från kapitel 4a användas. 2. Avslutning mot vägg med skugglist. Skivorna ska skäras tätt mot vägg. Max avstånd mellan skiva och vägg eller profil ska vara 3 mm. Mjukfog ska användas i skarvarna mellan undertak och vägg eller profil. 3. Avslutning mot vägg med U-profil och profilerad list. 4. Direktmontage med L-list. 5. Nedpendlat montage med F-list. 9 9

10 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 1 Montage av bärverk Bärverket monteras enligt instruktionerna på sidan 3 och 4. Viktigt: Med den här typen av undertak är förarbetet och planeringen långt mer viktigt än vid montage av traditionella undertak. Det är viktigt att se 2 Montage av Akustikputsskivor Montera Rockfon Mono Akustikskivor med en skruv och bricka per c/c 400/450 mm. Använd korrosionsbeständig skruv. till att bärverket inte krockar med planerade installationer såsom belysning, ventilation, sprinkler mm. Skruv Mono bricka Det är viktigt att bärverket monteras helt rakt vilket säkerställs med laser. Avvikelsen får inte överstiga 2mm/m. 3.1 Rockfon Mono Spackel Första spackling Första torkningen Påför färdigblandad Rockfon Mono Spackel i alla skarvar. Beräknad åtgång är ca kg/m2. Rekommenderad spackelbredd är max. 100mm. Om spackelbredden överstiger 100mm kan det innebära en reducering av ljudabsorptionen för det färdiga undertaket. Rockfon Mono Spackel kan användas i en rumstemperatur på min 5 o C. Vi rekommenderar dock en rumstemperatur på minst 15 o C. En högre temperatur i kombination med en luftfuktighet på max 70% RF förkortar torktiden. Spacklets torktid är ca 8 timmar. För bästa resultat bör temperaturen i rummet vara minst 15 o C i kombination med en god luftcirkulation. Vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF blir torktiden för första lagret spackel ca 8 timmar. En fläkt/varmluftsfläkt alternativt avfuktare kan förkorta torktiden. Kontrollera att spacklet är jämnt och fyller ut hela skarven. Upp till ½ liter vatten /fpk kan tillföras spacklet. OBS! Vatten i spacklet förlänger torktiden. Spacklet skall vara helt torrt innan nästa moment påbörjas. 10

11 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 3.2 Andra spacklingen Fyll rikligt med Mono Spackel i de ojämnheter som skapats när första lagret spackel torkat. Beräknad åtgång är ca. 0,1-0,2 kg/m 2. Alla ojämnheter skall fyllas. Spacklet skall vara helt torrt innan nästa moment påbörjas. Andra torkningen Spacklets torktid är ca 6 timmar vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. Torktiden kan förkortas genom att temperaturen höjs och/eller luftfuktigheten sänks. 3.3 Slipning Se första torkningen för mer detaljer. Spacklet slipas med Mono Slipmaskin med sandpapper #80 tills ytan är jämn. (Vi rekommenderar användning av passande säkerhetsutrustning). Efter slipning skall ytan vara jämn. Kontrollera med riktlinjal. Viktigt: Ytan får inte skadas. Om ytan skadas används primer eller spackel för att laga den. 3.4 Finspackling Viktigt: Eventuella mindre ojämnheter justeras med spackel och/eller extra slipning. Efter finspackling skall ytan vara jämn. Kontrolleras med riktlinjal i kombination med sidoljus. Torkning av finspackel Spacklets torktid är ca 4 timmar vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. Se första torkningen för mer detaljer. Kontrollera att spacklet är helt torrt före slipningen påbörjas. 4 Fogning Använd mjukfog för att foga skarven mellan Rockfon Mono undertaket och väggen. Alla ytor i närområdet måste täckas noggrant. 5 Maskering Samtliga närliggande ytor skall täckas med maskeringspapp alternativt 0,035 mm plastfolie. Täckmaterialet fästs med tejp som tål hög luftfuktighet. 11

12 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 6 Primning Primning av spackelskarvarna är nödvändigt. När slipningen är klar appliceras ett tunt lager primer endast över spackelskarvarna. Detta reducerar färgskillnaden mellan skivorna och de spacklade ytorna. Detta moment kommer att minska åtgången av akustikputs. Om skivornas yta blivit skadad vid slipningen påförs primern även på de ytorna vilket minimerar färgskillnaden. 7.1 Blanda Rockfon Mono Akustikputs Rockfon Mono Akustikputs blandas med vatten enligt anvisningen på paketet. Använd alltid Rockfon Mono Mixer. 20 kg puts (ett paket) per 4 liter vatten. Tillsätt även tvållösning (1 paket per 20 kg puts). Vispa först vatten och tvållösning tills det skummar ordentligt. Därefter sänker man Mixern och blandar tvålskummet med akustikputsen i botten av kärlet. Mixern skall blanda in så mycket luft som möjligt i putsmassan. Häll sedan blandningen i Rockfon Mono Putsmaskin. Vispa in så mycket luft som möjligt i akustikputsblandningen. Blandningstid är ca 2-3 min. 12

13 5 7.1 Arbetsmoment Kvalitetskontroll Inställning av Rockfon Mono Putsmaskin Applicering av Rockfon Mono akustikputs skall ske med Rockfon Mono Putsmaskin. Den anpassade maskinen är turbindriven och har 6 mm munstycke. Ställ maskinen på lägsta matningshastighet och starta. (Sätt inte på turbinen). Materialets matningshastighet justeras så att strålen som uppstår vid avstängd turbin är ca 70 mm. Det ger en matningshastighet på ca 1,8 liter puts/min. När inställningen är klar stängs maskinen av så att matningen avbryts. munstycke luftreglage 7.1 Applicering av första lagret Rockfon Mono Akustikputs Börja spruta genom att först slå på turbinen på högsta hastighet. Öppna munstycket försiktigt med pistolen riktad mot en testyta t ex en tom kartong. Sätt därefter på matningen. Det är viktigt att turbinen startas före putsmaskinens matning för att minimera spill och stänk. När en jämn stråle erhålls flyttas pistolen snabbt mot den yta som skall putsas. Sprutavståndet bör vara mm. Arbeta med cirkelformiga rörelser och håll munstycket så vertikalt mot ytan som möjligt för att slutresultatet skall bli en helt jämn yta. Appliceringen av akustikputs sker i två till tre lager. Vid varje putsning skall ca 0,5 kg/m 2 puts appliceras. Det är viktigt att alla lager puts påförs så jämnt som möjligt. luftkapsel materialslang Strålen från munstycket skall vara ca 70mm. Vi rekommenderar totalt max 1 kg Mono akustikputs/m 2. Avvikande mängd puts ger försämrade produktegenskaper. En helt täckt yta skall inte eftersträvas vid första appliceringen. 13

14 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll Första torkningen 7.2 Applicering av andra lagret Rockfon Mono Akustikputs Andra torkningen Första lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. En bra luftcirkulation ger kortare och bättre torkningsprocess. Använd ev. fläkt, varmluftsfläkt och/eller avfuktare för att förkorta torktiden. Applicera ca kg/m 2 puts på samma sätt som vid första putsningen. Denna gång skall ytan bli jämn och tät. Kontrollera att det första lagret puts är helt torrt innan det andra lagret appliceras. Kontrollera att ytan blir jämn och tät. 7.3 Applicering av tredje lagret Rockfon mono Akustikputs. Tredje torkningen Andra lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. (se instruktion under första torkning). Applicera ca kg/m2 puts på samma sätt som vid första putsningen. Denna gång skall ytan bli jämn och tät. Se till att den totala mängden puts efter tre lager inte överstiger 1 kg/m2. Tredje lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. (se instruktion för första torkning). När putsen är helt torr, kontrollera att ytan har en jämn täckning. Kontrollera att ytan blir jämn och tät. När putsen är helt torr, kontrollera att ytan har en jämn täckning och att inga skarvar syns. 14

15 5 Montageanvisning Steg 8-10 Arbetsmoment Kvalitetskontroll Förvaring av material över natt Blandad puts kan förvaras i Rockfon Mono Putsmaskin över natten. Häll lite vatten över putsytan i maskinen och täck sedan med plast. När arbetet återupptas nästa dag börjar man med att mixa putsen i maskinen igen och ta bort ev torkad puts från munstycket. Se under kapitel 9 för mer information. 8 Avmaskering Maskeringsmaterial kan tas bort först efter att appliceringen av puts är slutförd, har torkat och har önskad yttäthet och täckning. Torkad puts kan lätt tas bort med dammsugare eller en våt trasa. 9 Rengöring av Rockfon Mono Putsmaskin Maskinen rengörs med vatten. Använd aldrig pumpen för att pumpa igenom vatten eftersom det kan skada stator och rotor. Se kapitel 10 för mer information. 10 Reparationspistol Vid användning av reparationspistolen skall putsen mixas enligt tidigare instruktion. Använd samma munstycke och luftreglage som till putsmaskinen. Notera att avståndet mellan luftreglage och munstycket måste vara minst 3mm. Om luftreglaget är placerat för nära munstycket kommer ytan att bli för rustik. Turbinen måste vara på högsta hastighet (tryck in båda knapparna under det blå höljet). Under arbetet bör tanken vara så full som möjligt så att trycket från putsens egen vikt tillsammans med trycket i luftreglaget pressar ut den genom munstycket. Det går inte att applicera putsen helt vertikalt med reparationspistolen. 15

16 5 Montageanvisning Montageöversikt Montageöversikt Notera: Vid montage av den här typen av undertakslösning är det ännu viktigare med planering av layouten än vid montage av traditionella system. Detta för att bärverket inte skall kollidera med installationer som t ex belysning, ventilationsdon, sprinkler mm. Arbetsmoment Mängd / m 2 Arbetstid/torktid Steg 1 Montera bärverk Steg 2.1 Montera Rockfon Mono Akustikskivor Montera kantavslutning Montera pendlar Montera bärprofiler Montera tvärprofiler Beroende på rummets storlek 0.7 stk 0.23 stk 0.93 stk 0.93 stk/ 0.47 stk (längd 900/1800) Steg 2.2 Direktmontage Montage med Mono Bricka 2,78 stk vid 1800 mm längd 3,71 stk vid 900 mm längd Vid kantavslutningen kan extra Mono brickor behöva användas Steg 3.1 Första spacklingen Rockfon Mono Spackel Ca kg/m2. Applicera Rockfon Mono Spackel Appliceras med max 120 mm bred stålspackel Appliceringstid: ½ tim Torktid: ca 8 tim Steg 3.2 Andra spacklingen Rockfon Mono Spackel Ca kg/m2. Applicera Rockfon Mono Spackel Appliceras med max 120 mm bred stålspackel Appliceringstid : ½ tim Torktid: ca 6 tim Steg 3.3 Slipning Slipa med sandpapper #80. Slipa så ytan blir slät men utan att skada ytan. Steg 3.4 Fin spackling Rockfon Mono Spackel Efter behov justeras ojämnheter Torktid: ca 4 tim Steg 4 fogning Steg 5 Maskering Foga skarven mellan undertak och vägg Täck intilliggande ytor med papp eller plast Efter behov Steg 6 Priming Steg 7.1 Första lagret Rockfon Mono Akustikputs Steg 7.2 Andra lagret Rockfon Mono Akustikputs Applicera primer över alla spacklade ytor Blanda Rockfon Mono Akustikputs Blanda 20 kg puts med 1 fpk genom att använda Rockfon tvållösning och 4 liter vatten Mono Mixer Första putsningen 0,5 kg puts från ca 900 mm avstånd appliceras med Rockfon Mono Putsmaskin Gör på samma sätt som med första lagret Akustikputs. 0,05 liter Torktid. Ca 1 tim Appliceringstid ca 12 tim Torktid: ca 4-6 tim. Steg 7.3 Tredje lagret Rockfon Mono Akustikputs Gör på samma sätt som med första och andra lagret Akustikputs. Steg 8 Avmaskering Steg 9 Rengöring Rengör Rockfon Mono Putsmaskin Använd rent vatten * *) Notera: Pumpa aldrig in vatten i maskinen med pumpen eftersom det kan skada statorn Tabellen ovan är en översikt. Det är viktigt att den mer omfattande beskrivningen följs steg för steg. 16

17 A 6 Direktmontage mot vägg alt. bjälklag Rockfon Mono System kan monteras på vertikala såväl som sluttande väggar. Systemet monteras mekaniskt direkt på befintlig vägg. Not. Kan inte A 1200mm 1200mm 400mm 400mm 400mm Mono bricka 450mm 450mm 450mm 450mm monteras på rörlig vägg eller tak. (en rörlig vägg kan vara en träkonstruktion i utrymmen med hög RF men även stålkonstruktioner som utsätts för stora temperaturväxlingar etc). En rörlig vägg kan orsaka sprickor i konstruktionen. För reparation av ev sprickor se kap 10. Vid ev. montage direkt på trä börjar man med ett lager gips. Kontrollera att träet inte innehåller mer än 15% fukt. 1) Markera ytan på väggen. Fig mm 1800mm 2) Montera U-profilerna på den markerade ytan. 3) Montera Mono Akustik U-profil Förzinkad Mono Bricka 60 x 24 x 1.25mm Förzinkad skruv skivorna med början i nedre vänstra hörnet ROCKFON Mono undertaksskiva 30mm Snitt A - A Systemet kan byggas upp på många sätt och av flera storlekar. Figurerna nedan visar endas montageprincipen. 1800x1200 mm skivor monteras med 1200 mm sidan horisontalt ) Placera nästa skiva bredvid i botten och bygg därefter andra raden. Fortsätt likadant dvs med en i botten och därefter nästa rad på höjden osv enl. Fig 1. Fäst skivorna med skruv och bricka i skarvarna enl Fig 1. Förzinkade skruvar skall användas. Skruvarnas längd beror på underlag och fästteknik. Det måste alltid vara ett fästbleck i skarven mellan fyra skivor. Använd ev. Fjäderklämbleck vid montage av sista U-profilen

18 6 Direktmontage mot vägg alt. bjälklag C-profil Fjäderklämbleck Förzinkad Mono Bricka Förzinkad skruv 5) C-profiler på den återstående sidan samt i överkant fästs enl. Fig. 2 och Fig 3 genom att C-profilen får glida ROCKFON Mono Akustikputsskiva 30mm in under fjäderklämblecket. Innan den sista raden Rockfon Mono Akustikputsskivor Fig.2 sätts på plats mäts fästpunkterna för fjäderklämblecket ut. Fjäderklämblecken skall sitta på en rät linje så att C-profilerna kommer på exakt rätt plats. Distansen mellan fjäderklämblecket får inte överstiga 600 mm. Anpassa C-profilens längd och tryck den sedan över fjäderklämblecket. Allra snyggast blir C-profil Fjäderklämbleck Förzinkad Mono Bricka Förzinkad skruv hörnet om C-profilen kan geras. När två eller flera öar möts skall skarvarna fyllas med mjukfog. ROCKFON Mono Akustikputsskiva 30mm Detta rekommenderar vi även för ojämna väggar där det lätt blir svarta skuggor i skarvarna Fig.3 mellan väggen och C-profilen. Systemkomponenter och förbrukning vid direktmontage Mängd / m2 Mono Bricka 2 C-profil Rapid Fix L = 3000 mm Fjäderklämbleck Förzinkad skruv När väggabsorbenten har monterats kan spacklingen av skarvarna börja. Se beskrivning i kap 5. Samma principer gäller även för montage av 1800x1200 mm skivor. Modulstorlek (mm) (upp till 6 per skiva 1 ) 2) 2) 3) 1) Beroende på väggens/takets storlek 2) Beroende på väggens/takets storlek. Kontakta ROCKFON för mer info. 1 Mono Bricka 3 ) Förzinkad försänkt skruv. L 38 mm tjocklek 3,5 mm huvud 8 mm. Levereras inte av ROCKFONv. 18

19 7 Montagedetaljer Infällning av installationer. En mängd olika installationer kan fällas in i detta montagesystem.installationer skall monteras så att de inte belastar enbart akustikskivan. Vikten skall fördelas över hela skivans yta eller föras över på bärverket med hjälp av montageskenor eller montageplåt. Installationerna kan även pendlas individuellt. Montageplåt eller annan förstärkning skall monteras före putsning. Håltagning kan ske antingen före eller efter putsning. Beroende på installationens vikt, placering och undertakets modulstorlek kan extra pendlar vara nödvändigt. Kontakta ROCKFON Akustiks tekniska service för rådgivning. Notera: Infällda installationer är entreprenörens ansvar. Kontrollera därför alltid nedböjningen, som inte får överstiga 2,4 mm. I praktiken innebär det att nedböjningen med extra vikt inte får överstiga 2 mm. max. 2.4 mm A. Belysningsarmatur fästs direkt i bjälklaget. Montera armaturen direkt genom akustikskivan i bjälklaget. B. Infälld spotlight med infällnadsring Denna metod kan användas för spotlights (övriga installationer) med vikt 0,25 kg. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Använd en infällnadsring för att fördela vikten på akustikskivan. Montera armaturen i ring och akustikskiva. Plåt eller liknande. Min. Ø = 2 x Ø armaturen Min. tjocklek = 0,6 mm C. Infälld armatur med montageplåt Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 2 kg. Skär ett hål i akustikskivan och montageplåten anpassat för armaturens storlek och form. Om armatur med ojämn vikt används skall snedbelastningen placeras i plåtens längdriktning (som illustrerat). Montera armaturen i montageplåt och akustikskiva. Om armaturen väger mer än 2 kg skall avståndet mellan pendlarna minskas. Se kap 2. Montageplåt Längd = modulstorlek 6 mm. Min. bredd = armaturen mm Min tjocklek = 10 mm för upp till 1200x900 mm moduler. 19

20 7 Montagedetaljer D. Infälld armatur med montageskena Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 0,25 kg till 4,5 kg. Vikten förs över till profilens huvud med hjälp av två montageskenor. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Om armatur med ojämn vikt används skall snedbelastningen placeras i montageskenornas riktning (som illustrerat). Montageskena av vinkeljärn eller liknande E. Armatur individuellt pendlad Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 3 kg. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Pendla armaturen så att den förblir stabil och i våg. Information om belastningskapacitet se kap Strop 2. Pendel Strop F. Inspektionslucka Montera passande inspektionslucka enligt instruktionerna som följer med luckan. Luckans yta skall slipas med ett grovt sandpapper så att ytan ruggas. Behandla ytan med primer. När primern torkat appliceras Rockfon Mono Akustikputs direkt på luckans yta. Putsningen av luckans yta måste ske samtidigt med det övriga taket så att luckans yta får samma uttryck som det övriga taket. Detta gör att lucka smälter in i undertaket på ett bra sätt. Kontakta ROCKFON för mer info. Justerbar strop Justerbar strop O Rockfon MONO Rund loftlem Rockfon MONO För mer information angående inspektionsluckor vänligen kontakta ROCKFON 20

21 8 Förvaring av material Oanvänt material Spackel Lagras och transporteras torrt och frostfritt under 50 o C. Produkten kan lagras upp till 12 månader från tryckt datummärkning. Akustikputs Lagras och transporteras torrt och frostfritt under 50 o C. Produkten skall inte staplas mer än 4 krt på höjden vid lagring. Produkten kan lagras upp till 12 månader från tryckt datummärkning. Använt material Akustikputs Färdigblandad Rockfon Mono Akustikputs kan förvaras i Rockfon Mono Putsmaskin över natt. Före materialet åter tas i bruk skall det mixas igen i Putsmaskinen. Tag bort allt torkat material i munstycket och övriga maskinen Därefter är den klar att användas. Putsen kan inte förvaras mer än 24 timmar i putsmaskinen. För mer detaljerade rengöringsanvisningar se Kap

22 9 Reparation och rengöring Rengöring, reparation och uppfräschning Chistiaens Solutions, Nederländerna. Rockfon Mono Akustikputs är Rengöring: puts påförs med pensel alterna- torkat sprayas Rockfon Mono inte statisk, vilket betyder att Rockfon Mono ytan är lätt att tivt med Reparationspistolen. Akustikputs över den reparerade ytan inte drar åt sig damm. rengöra. Använd dammsugare ytan. Behovet av rengöring blir därför med mjuk borste. Förbättring av hela minimalt. putsytan:det är möjligt att Rengöring Damm Använd dammsugare fräscha upp hela ytan genom att komplettera med ett tunt lager puts. Använd så lite puts Hårt sittande smuts Använd borste som inte skadar ytan. som möjligt för att bibehålla systemets mycket goda Revor och märken Applicera en mindre mängd puts för att reparera eller fräscha upp ytan. Notera: Använd inte någon våt rengöringsmetod. akustiska egen skaper. Max 0,3 kg puts/m2 rekommenderas. Ytan får inte målas eftersom det försämrar systemets ljudabsorberande egenskaper. Sprickor: För små sprickor används Skador: silikon eller Rockfon Mono Mindre skador repareras för spackel för att fylla i sprickorna. hand genom att färdigblandad När sprickan är täckt och det 22

23 9 Reparation och rengöring Reparation 1 Om den skadade ytan inte är för stor är det bäst att applicera ett lager spackel och därefter spraya ett lager akustikputs. Om det är omöjligt att på detta sätt reparera skadan, se instruktionen nedan. 2 Skadat material tas bort genom att skära med en vass kniv i ca. 60 o vinkel. 3 En ny Rockfon Mono Akustikskiva anpassas till hålet. Skarvarna (A) spacklas för att täta och fixera kanterna. A A 4 Angränsande puts slipas ca. 300 mm in från det skadade området. 5 Ojämn yta spacklas och slipas enligt tidigare instruktion så att jämnt underlag erhålls. 6 Små ytor Rockfon Mono Akustikputs kan repareras med Rockfon Mono reparationspistol enligt beskrivningen i Kap 5. Vid användning av Mono reparationspistol används 3 l vatten per 20 kg Mono Akustikputs. Putsen måste appliceras i 3 tunna lager (ca 0,1 0,2 kg/ m2) för bästa resultat skall det sista lagret puts appliceras en bit utanför den reparerade ytan (överlappning). Beroende på hur lång tid som gått mellan det initiala montaget och reparationen kan små färgskillnader mellan ursprunglig och reparerad yta förekomma. Stor vikt skall läggas vid att minska skillnaden. Detta kan bl a göras genom ett tunt lager puts på angränsande ytor. Alla reparationer av Rockfon Mono Akustikputssystem skall göras av certifierad Rockfon Mono entreprenör. Vattenskadat underlag måste före reparationen påbörjas torka och målas med fuktbeständig färg. 23

24 10 Användning, rengöring och underhåll av utrustningen Läs detta före användning av utrustningen 1) Akustikputsmaskin Stator Statorn är den gummidel med röd metall mantel som sitter vid utgången av pumpen. Inuti Statorn pumpar Rotorn ut materialet genom slangen. Statorn är av hög kvalitet men måste underhållas och rengöras noggrant, annars kan den lätt skadas. Viktigt! Kör aldrig pumpen utan att ha puts i tanken. Kör aldrig pumpen med endast vatten Pump Det är strängt förbjudet att ta bort gallret på insidan av tanken. Detta är ett skydd som skall hindra att man får in handen i botten av tanken där skruven roterar. Hur man kopplar ihop maskinen Materialslangen fästs med en snabbkoppling vid utmatningen i pumpen. Den andra änden av slangen sätts ihop med baksidan av pistolen. Luftslangen kopplas till turbinen och den andra änden till sprutpistolen. Munstycke Nr 1186 (6 mm) monteras på pistolen. Luftkapsel Nr 1196 (9 mm) monteras på utsidan av munstycket. Avståndet mellan munstycket och luftkapseln måste vara minst 3 mm. Elsladden som startar och stannar pumpen monteras bredvid material och luftslangarna. Tejpa ihop putsmaskinens sladdar med elsladden. Starta maskinen: Pumpen: Blanda Rockfon Mono Akustikputs enligt instruktionen. Häll den färdigblandade putsen i pumpens tank. Sätt i pumpens elsladd. Öppna pistolen. Starta pumpen och låt den gå tills det kommer ut material ur munstycket. Stäng av pumpen och stäng munstycket. Turbin: Sätt i sladden. Starta turbinen genom att trycka ner knapparna som är placerade under det blå skyddet (max hastighet). Potentiometern har i detta läget ingen funktion. Nu kommer det mycket luft genom pistolen. Öppna pistolen och starta pumpen. 2) Rengöring: Viktigt! Stäng alltid av strömmen vid rengöringen. Viktigt! Pumpen får inte startas med tom tank eller med endast vatten i tanken eftersom det allvarligt skadar Statorn. Pumpen kan sköljas med vatten. Skölj inte elskåpet utan torka endast av det med en ren handduk. Töm tanken manuellt genom att öppna avtappningsventilen på tankens undersida och skölj med vatten. Materialslangen rengörs genom att man tar bort slangen från pumpen och sköljer den med vatten. Koppla ur pistolen. Ta bort luftkapseln och munstycket från pistolen och rengör med vatten. Om man inte har tillgång till vatten bör tanken tömmas på så mycket material som möjligt. Slangen kan vara fylld med material i max två månader. När man startar med material stående i slangen gör man bara rent slangen med en rensboll eller liknande. Koppla ihop slangen med pumpen, koppla loss pistolen från slangens andra ände. Starta pumpen och låt det nya materialet trycka rensbollen och det gamla materialet genom slangen och ner i en behållare. (Gammalt material skall kasseras). Stäng av pumpen och koppla ihop pistolen med slangen och öppna den. Starta pumpen och låt det nya materialet rensa pistolen. Rengöring av reparationspistolen. Spola hela pistolen med vatten. Turbin: Rengör luftfiltret efter varje arbetsdag. 24

25 10 Användning, rengöring och underhåll av utrustningen Läs detta före användning av utrustningen Rengöring av Mono Akustikputsmaskin med CSL vätska som smörjer och rostskyddar Rotorn. 1. Rengör maskinens tank med vatten. Töm maskinen genom avtappningsventilen i botten. 2. Koppla bort materialslangen från pumpen. Sätt en rensboll på slangen och koppla slangen till pumpen igen. Koppla loss pistolen från slangen och rengör den med vatten. Om det inte finns någon rensboll tillgänglig används en svamp. 3. Blanda 0,5 l CSL med 5 l vatten. Häll blandningen i tanken. 4. Starta pumpen och låt blandningen och rensbollen trycka ut putsen genom slangen och ner i en hink. När rensbollen kommer ut ur slangen skall slangen stickas ner i tanken så att CSL blandningen kan cirkulera. Stoppa pumpen. Rengör rensbollen med vatten. Anslut pistolen igen. Kontrollera att CSL vätskan täcker skruven i tankens botten. ner i behållaren. När rensbollen och puts kommer ut ur slangen stoppas pumpen och man återansluter pistolen. CSL blandningen kan återanvändas fem gånger. ROCKFON rekommenderar rengöring med CSL vätska efter varje avslutat putsjobb. Rengöring av reparationspistolen. Förvaring: Maskinen skall förvaras torrt. Om slangen är fylld med gammalt material måste den skyddas mot frost. Se kap 8. Service och underhåll: Pump: Reservdelar är Stator och Rotor. (Rotorn är skruven som driver materialet genom Statorn.) Om pumpen matar dåligt trots att hastigheten står på max är statorn dålig och måste bytas. Den är lätt att vrida loss från rotorn. Turbin: Filtret måste sitta bra för att garantierna skall gälla. Turbinen har elektriska borstar. Vi rekommenderar att man håller en extra stator, rotor och luftkapsel i lager. För service, reservdelar och teknisk support kontakta: Sotholms Bruk AB Stockholm Telefon: Telefax: eller ROCKFON Tel Fax Mail: För att starta igen: Håll den frånkopplade slangen upprätt för att undvika att CSL blandningen rinner ut på golvet! 1. Töm tanken på CSL genom avtappningsventilen i botten på tanken och spara vätskan i en behållare. Koppla loss materialslangen från maskinen och placera en rensboll i slangen. Återanslut slangen till pumpen. Koppla loss pistolen. 2. Blanda ny puts och häll i tanken. 3. Starta pumpen och låt putsen och rensbollen pressa ut CSL vätskan från slangen och 1. Töm tanken. 2. Lossa statorns fyra skruvar. 3. Nu är statorn lös och kan lätt lossas från rotorn. 4. Sätt dit en ny stator och kontrollera att metallstycket i botten av tanken passar med rotorn. Den kan bara monteras på ett sätt 5. Dra åt skruvarna, fyll tanken och starta pumpen. Om statorn roterar måste skruvarna dras åt hårdare. Pistolens luftkapsel är ömtåligt och skall hanteras varsamt. Den kan lätt skadas om man t ex tappar pistolen i golvet. Munstycket är av hög kvalitet och har lång hållbarhet. 25

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer