ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer"

Transkript

1 ROCKFON Mono Akustikputssystem - Juni 2013 Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

2 1 1 Innehållsförteckning Rockfon Mono Akustikputssystem... 3 Bärverkslayout och systemkomponenter... 3 Montagehöjd och belastningskapacitet... 5 Maskiner och utrustning Kulöralternativ Alternativa avslutningsdetaljer Montageanvisning Steg Steg Steg Steg Steg Steg Montageöversikt Direktmontage för vägg / bjälklag Montagedetaljer Förvaring av material Reparation och rengöring Användning, rengöring och underhåll av utrustningen

3 2 Rockfon Roxull Mono Mono Akustikputssystem Bärverkslayout.och.materialspecifikation och 1200 x 1800 mm (skivor)* 1200 x 900 mm (bärverksmodul) *För 1200 x 900 skivor används samma layout. Använd alla tvärprofiler för infästning av skivorna. Avstånd mellan profiler och infästningspunkter A B C D E F G H I J K L Pendelavstånd Bärprofilsavstånd Avstånd.till.första.pendeln Avstånd.mellan.tvärprofiler.mot.vägg Avstånd.till.första.bärprofilen Avstånd.till.första.tvärprofilen Avstånd.mellan.tvärprofiler Skivlängd.(skivans.bredd.100.mm) Avstånd.till.första.skruven Avstånd.mellan.skruvar.på.tvärprofil Avstånd.mellan.skruvar.på.bärprofil Avstånd.mellan.infästningspunkter.för.vägglisten (mm) max max.1100 max.00 max /1800 max.00 max.400 max.450 max.400 3

4 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Bärverkslayout och materialspecifikation 1 2 Avslutningsdetaljer beskrivs i kapitel 4 Direktmontage för vägg eller tak, se kapitel Spackling i lager Putsning i lager Mängd/m 2 Bärprofiler och pendlar c/c 1200 mm Bärprofil Rapid Fix L:3700 mm Tvärprofil Rapid Fix L:1200 mm C-profil Rapid Fix L: 3000 mm Justerbar pendel Direktfäste Mono Bricka Förzinkad skruv Rockfon Mono Akustikputs 20 kg Rockfon Mono Spackel Rockfon Primer Modulstorlek (mm) ,86 1,11 1 ) 2 ) 0,70 0,70 3,24 2 ) 3 ) 1, L kg/m 2 kg/m 2 1) Förbrukningen är beroende av layout för bärverket. Markering E - s. 3 (tvärprofil mot vägg) ca 3,33 lm/m². 2) Förbrukning beroende på rummets storlek 3) Förzinkad, försänkt skruv L.38 mm TJ 3,5 mm, huvud 8 mm. Levereras inte av ROCKFON 4

5 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Montagehöjd och belastningskapacitet Minsta montagehöjd D = Minsta montagehöjd kan vara så låg som 30 mm. För ytterligare information angående minsta montagehöjd, kontakta ROCKFON. Minsta montagehöjd (mm) Skivtjocklek (mm) D (mm) (Bärverk) (Direktmontage) Extra belastningskapacitet Belastningskapacitet * Maximal jämnt fördelad belastning Modul Pendelavstånd (mm) (mm) 1800 x Total systemvikt 5 kg/m 2 5 kg/m 2 5 kg/m 2 Extra jämnt fördelad belastningskapacitet som bärs av bärverket 5 kg/m 2 8 kg/m 2 11 kg/m 2 * All last skall bäras av bärverket se Kap 7 för detaljer angående montagedetaljer 5

6 2 Rockfon Mono Akustikputssystem Maskiner & utrustning Erforderliga maskiner Rockfon Mono Mixer Rockfon Mono Reparationspistol Rockfon Mono Slipmaskin med integrerad dammsugare Rockfon Mono Putsmaskin Termometer Hygrometer Rekommenderade maskiner Primerpistol Fläkt / varmluftsfläkt Avfuktare Rockfon Mono Slipmaskin med inbyggd dammsugare. Rockfon Mono Mixer Reservdelar Rockfon Mono Putsmaskin och Reparationspistol Stator and Rotor Luftslang Luftkapsel Munstycke Turbinfilter Slipmaskin Driv vajer Sliphuvud Dammslang till sliphuvud Gängad pinne Primerpistol Kopp packning Rockfon Mono Putsmaskin Rockfon Mono Reparationspistol Alla ROCKFON maskiner är CE märkta. Inga andra maskiner eller annan utrustning skall användas vid montage av Rockfon Mono Akustikputssystem. Stator och Rotor för Rockfon Mono Putsmaskin 6

7 3 Kulöralternativ Det går bra att få Mono undertak i olika kulörer med hjälp av infärgad Mono Akustikputs. Prover på olika kulörer kan erhållas. Vänligen kontakta ROCKFON för ytterligare information. Montage Appliceringen av putsen görs på samma sätt som med den vita standardputsen (kapitel 5). Åtgången av den infärgade putsen beräknas vara ca 20% högre än den vita standardputsen. Rengör alltid all Mono utrustning före och efter användning av infärgad puts. Se kapitel 10. Färgkartan visar exempel på kulörer som kan användas. Rockfon Mono Akustikputssystem kan färgas in i samtliga NCS standardkulörer. Tänk på att det kan vara svårt att få fram en exakt kulör och att alla infärgade prover skall godkännas av kunden. Kontakta ROCKFON för ytterligare information. 7

8 4a Detalj A Avslutningsdetaljer U-profil Tvärprofil Bärprofil Mono Akustikputsskiva Mjukfog För att undvika sprickor kan man, speciellt när det gäller montage mot lätta väggar, se till att det inte blir direktkontakt mellan det putsade undertaket och väggen. Skivorna ska skäras tätt mot vägg. Max avstånd mellan skiva och vägg ska vara 3 mm. Avstånd max. 200 mm 3 mm Detalj A U-profil Tvärprofil Detalj D Detalj B U-profil U-profil Tvärprofil Tvärprofil Bärprofil Mono Akustikputsskiva Mono Akustikputsskiva Mono Akustikputss Mjukfog Mjukfog Oliksidig U-proil Mjukfog Avstånd max. 200 mm Avstånd max. 200 mm Avstånd max. 200 mm 3 mm 3 mm Detalj C U-profil Tvärprofil Detalj B U-profil Tvärprofil Detalj B Detalj A Bärprofil Mono Akustikputss Oliksidig U-profil Mono Akustikputsskiva Avstånd max. 200 mm Mjukfog Mjukfog Avstånd max. 200 mm 3 mm 8

9 4b Alternativa avslutningsdetaljer Här visas några exempel på avslutningsdetaljer. Applicera spackel i skarvarna mellan L-listen och akustikpustsskivorna. Använd så lite spackel som möjligt. 1.Avslutning mot vägg med U-profil. Det är entreprenörens ansvar att väggarna inte rör sig. Vid ev. tveksamhet kan en lösning från kapitel 4a användas. 2. Avslutning mot vägg med skugglist. Skivorna ska skäras tätt mot vägg. Max avstånd mellan skiva och vägg eller profil ska vara 3 mm. Mjukfog ska användas i skarvarna mellan undertak och vägg eller profil. 3. Avslutning mot vägg med U-profil och profilerad list. 4. Direktmontage med L-list. 5. Nedpendlat montage med F-list. 9 9

10 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 1 Montage av bärverk Bärverket monteras enligt instruktionerna på sidan 3 och 4. Viktigt: Med den här typen av undertak är förarbetet och planeringen långt mer viktigt än vid montage av traditionella undertak. Det är viktigt att se 2 Montage av Akustikputsskivor Montera Rockfon Mono Akustikskivor med en skruv och bricka per c/c 400/450 mm. Använd korrosionsbeständig skruv. till att bärverket inte krockar med planerade installationer såsom belysning, ventilation, sprinkler mm. Skruv Mono bricka Det är viktigt att bärverket monteras helt rakt vilket säkerställs med laser. Avvikelsen får inte överstiga 2mm/m. 3.1 Rockfon Mono Spackel Första spackling Första torkningen Påför färdigblandad Rockfon Mono Spackel i alla skarvar. Beräknad åtgång är ca kg/m2. Rekommenderad spackelbredd är max. 100mm. Om spackelbredden överstiger 100mm kan det innebära en reducering av ljudabsorptionen för det färdiga undertaket. Rockfon Mono Spackel kan användas i en rumstemperatur på min 5 o C. Vi rekommenderar dock en rumstemperatur på minst 15 o C. En högre temperatur i kombination med en luftfuktighet på max 70% RF förkortar torktiden. Spacklets torktid är ca 8 timmar. För bästa resultat bör temperaturen i rummet vara minst 15 o C i kombination med en god luftcirkulation. Vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF blir torktiden för första lagret spackel ca 8 timmar. En fläkt/varmluftsfläkt alternativt avfuktare kan förkorta torktiden. Kontrollera att spacklet är jämnt och fyller ut hela skarven. Upp till ½ liter vatten /fpk kan tillföras spacklet. OBS! Vatten i spacklet förlänger torktiden. Spacklet skall vara helt torrt innan nästa moment påbörjas. 10

11 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 3.2 Andra spacklingen Fyll rikligt med Mono Spackel i de ojämnheter som skapats när första lagret spackel torkat. Beräknad åtgång är ca. 0,1-0,2 kg/m 2. Alla ojämnheter skall fyllas. Spacklet skall vara helt torrt innan nästa moment påbörjas. Andra torkningen Spacklets torktid är ca 6 timmar vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. Torktiden kan förkortas genom att temperaturen höjs och/eller luftfuktigheten sänks. 3.3 Slipning Se första torkningen för mer detaljer. Spacklet slipas med Mono Slipmaskin med sandpapper #80 tills ytan är jämn. (Vi rekommenderar användning av passande säkerhetsutrustning). Efter slipning skall ytan vara jämn. Kontrollera med riktlinjal. Viktigt: Ytan får inte skadas. Om ytan skadas används primer eller spackel för att laga den. 3.4 Finspackling Viktigt: Eventuella mindre ojämnheter justeras med spackel och/eller extra slipning. Efter finspackling skall ytan vara jämn. Kontrolleras med riktlinjal i kombination med sidoljus. Torkning av finspackel Spacklets torktid är ca 4 timmar vid en temperatur på 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. Se första torkningen för mer detaljer. Kontrollera att spacklet är helt torrt före slipningen påbörjas. 4 Fogning Använd mjukfog för att foga skarven mellan Rockfon Mono undertaket och väggen. Alla ytor i närområdet måste täckas noggrant. 5 Maskering Samtliga närliggande ytor skall täckas med maskeringspapp alternativt 0,035 mm plastfolie. Täckmaterialet fästs med tejp som tål hög luftfuktighet. 11

12 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll 6 Primning Primning av spackelskarvarna är nödvändigt. När slipningen är klar appliceras ett tunt lager primer endast över spackelskarvarna. Detta reducerar färgskillnaden mellan skivorna och de spacklade ytorna. Detta moment kommer att minska åtgången av akustikputs. Om skivornas yta blivit skadad vid slipningen påförs primern även på de ytorna vilket minimerar färgskillnaden. 7.1 Blanda Rockfon Mono Akustikputs Rockfon Mono Akustikputs blandas med vatten enligt anvisningen på paketet. Använd alltid Rockfon Mono Mixer. 20 kg puts (ett paket) per 4 liter vatten. Tillsätt även tvållösning (1 paket per 20 kg puts). Vispa först vatten och tvållösning tills det skummar ordentligt. Därefter sänker man Mixern och blandar tvålskummet med akustikputsen i botten av kärlet. Mixern skall blanda in så mycket luft som möjligt i putsmassan. Häll sedan blandningen i Rockfon Mono Putsmaskin. Vispa in så mycket luft som möjligt i akustikputsblandningen. Blandningstid är ca 2-3 min. 12

13 5 7.1 Arbetsmoment Kvalitetskontroll Inställning av Rockfon Mono Putsmaskin Applicering av Rockfon Mono akustikputs skall ske med Rockfon Mono Putsmaskin. Den anpassade maskinen är turbindriven och har 6 mm munstycke. Ställ maskinen på lägsta matningshastighet och starta. (Sätt inte på turbinen). Materialets matningshastighet justeras så att strålen som uppstår vid avstängd turbin är ca 70 mm. Det ger en matningshastighet på ca 1,8 liter puts/min. När inställningen är klar stängs maskinen av så att matningen avbryts. munstycke luftreglage 7.1 Applicering av första lagret Rockfon Mono Akustikputs Börja spruta genom att först slå på turbinen på högsta hastighet. Öppna munstycket försiktigt med pistolen riktad mot en testyta t ex en tom kartong. Sätt därefter på matningen. Det är viktigt att turbinen startas före putsmaskinens matning för att minimera spill och stänk. När en jämn stråle erhålls flyttas pistolen snabbt mot den yta som skall putsas. Sprutavståndet bör vara mm. Arbeta med cirkelformiga rörelser och håll munstycket så vertikalt mot ytan som möjligt för att slutresultatet skall bli en helt jämn yta. Appliceringen av akustikputs sker i två till tre lager. Vid varje putsning skall ca 0,5 kg/m 2 puts appliceras. Det är viktigt att alla lager puts påförs så jämnt som möjligt. luftkapsel materialslang Strålen från munstycket skall vara ca 70mm. Vi rekommenderar totalt max 1 kg Mono akustikputs/m 2. Avvikande mängd puts ger försämrade produktegenskaper. En helt täckt yta skall inte eftersträvas vid första appliceringen. 13

14 5 Montageanvisning Steg Arbetsmoment Kvalitetskontroll Första torkningen 7.2 Applicering av andra lagret Rockfon Mono Akustikputs Andra torkningen Första lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. En bra luftcirkulation ger kortare och bättre torkningsprocess. Använd ev. fläkt, varmluftsfläkt och/eller avfuktare för att förkorta torktiden. Applicera ca kg/m 2 puts på samma sätt som vid första putsningen. Denna gång skall ytan bli jämn och tät. Kontrollera att det första lagret puts är helt torrt innan det andra lagret appliceras. Kontrollera att ytan blir jämn och tät. 7.3 Applicering av tredje lagret Rockfon mono Akustikputs. Tredje torkningen Andra lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. (se instruktion under första torkning). Applicera ca kg/m2 puts på samma sätt som vid första putsningen. Denna gång skall ytan bli jämn och tät. Se till att den totala mängden puts efter tre lager inte överstiger 1 kg/m2. Tredje lagret puts skall torka ca 4-6 tim vid en temperatur på min. 15 o C och en luftfuktighet på 70% RF. (se instruktion för första torkning). När putsen är helt torr, kontrollera att ytan har en jämn täckning. Kontrollera att ytan blir jämn och tät. När putsen är helt torr, kontrollera att ytan har en jämn täckning och att inga skarvar syns. 14

15 5 Montageanvisning Steg 8-10 Arbetsmoment Kvalitetskontroll Förvaring av material över natt Blandad puts kan förvaras i Rockfon Mono Putsmaskin över natten. Häll lite vatten över putsytan i maskinen och täck sedan med plast. När arbetet återupptas nästa dag börjar man med att mixa putsen i maskinen igen och ta bort ev torkad puts från munstycket. Se under kapitel 9 för mer information. 8 Avmaskering Maskeringsmaterial kan tas bort först efter att appliceringen av puts är slutförd, har torkat och har önskad yttäthet och täckning. Torkad puts kan lätt tas bort med dammsugare eller en våt trasa. 9 Rengöring av Rockfon Mono Putsmaskin Maskinen rengörs med vatten. Använd aldrig pumpen för att pumpa igenom vatten eftersom det kan skada stator och rotor. Se kapitel 10 för mer information. 10 Reparationspistol Vid användning av reparationspistolen skall putsen mixas enligt tidigare instruktion. Använd samma munstycke och luftreglage som till putsmaskinen. Notera att avståndet mellan luftreglage och munstycket måste vara minst 3mm. Om luftreglaget är placerat för nära munstycket kommer ytan att bli för rustik. Turbinen måste vara på högsta hastighet (tryck in båda knapparna under det blå höljet). Under arbetet bör tanken vara så full som möjligt så att trycket från putsens egen vikt tillsammans med trycket i luftreglaget pressar ut den genom munstycket. Det går inte att applicera putsen helt vertikalt med reparationspistolen. 15

16 5 Montageanvisning Montageöversikt Montageöversikt Notera: Vid montage av den här typen av undertakslösning är det ännu viktigare med planering av layouten än vid montage av traditionella system. Detta för att bärverket inte skall kollidera med installationer som t ex belysning, ventilationsdon, sprinkler mm. Arbetsmoment Mängd / m 2 Arbetstid/torktid Steg 1 Montera bärverk Steg 2.1 Montera Rockfon Mono Akustikskivor Montera kantavslutning Montera pendlar Montera bärprofiler Montera tvärprofiler Beroende på rummets storlek 0.7 stk 0.23 stk 0.93 stk 0.93 stk/ 0.47 stk (längd 900/1800) Steg 2.2 Direktmontage Montage med Mono Bricka 2,78 stk vid 1800 mm längd 3,71 stk vid 900 mm längd Vid kantavslutningen kan extra Mono brickor behöva användas Steg 3.1 Första spacklingen Rockfon Mono Spackel Ca kg/m2. Applicera Rockfon Mono Spackel Appliceras med max 120 mm bred stålspackel Appliceringstid: ½ tim Torktid: ca 8 tim Steg 3.2 Andra spacklingen Rockfon Mono Spackel Ca kg/m2. Applicera Rockfon Mono Spackel Appliceras med max 120 mm bred stålspackel Appliceringstid : ½ tim Torktid: ca 6 tim Steg 3.3 Slipning Slipa med sandpapper #80. Slipa så ytan blir slät men utan att skada ytan. Steg 3.4 Fin spackling Rockfon Mono Spackel Efter behov justeras ojämnheter Torktid: ca 4 tim Steg 4 fogning Steg 5 Maskering Foga skarven mellan undertak och vägg Täck intilliggande ytor med papp eller plast Efter behov Steg 6 Priming Steg 7.1 Första lagret Rockfon Mono Akustikputs Steg 7.2 Andra lagret Rockfon Mono Akustikputs Applicera primer över alla spacklade ytor Blanda Rockfon Mono Akustikputs Blanda 20 kg puts med 1 fpk genom att använda Rockfon tvållösning och 4 liter vatten Mono Mixer Första putsningen 0,5 kg puts från ca 900 mm avstånd appliceras med Rockfon Mono Putsmaskin Gör på samma sätt som med första lagret Akustikputs. 0,05 liter Torktid. Ca 1 tim Appliceringstid ca 12 tim Torktid: ca 4-6 tim. Steg 7.3 Tredje lagret Rockfon Mono Akustikputs Gör på samma sätt som med första och andra lagret Akustikputs. Steg 8 Avmaskering Steg 9 Rengöring Rengör Rockfon Mono Putsmaskin Använd rent vatten * *) Notera: Pumpa aldrig in vatten i maskinen med pumpen eftersom det kan skada statorn Tabellen ovan är en översikt. Det är viktigt att den mer omfattande beskrivningen följs steg för steg. 16

17 A 6 Direktmontage mot vägg alt. bjälklag Rockfon Mono System kan monteras på vertikala såväl som sluttande väggar. Systemet monteras mekaniskt direkt på befintlig vägg. Not. Kan inte A 1200mm 1200mm 400mm 400mm 400mm Mono bricka 450mm 450mm 450mm 450mm monteras på rörlig vägg eller tak. (en rörlig vägg kan vara en träkonstruktion i utrymmen med hög RF men även stålkonstruktioner som utsätts för stora temperaturväxlingar etc). En rörlig vägg kan orsaka sprickor i konstruktionen. För reparation av ev sprickor se kap 10. Vid ev. montage direkt på trä börjar man med ett lager gips. Kontrollera att träet inte innehåller mer än 15% fukt. 1) Markera ytan på väggen. Fig mm 1800mm 2) Montera U-profilerna på den markerade ytan. 3) Montera Mono Akustik U-profil Förzinkad Mono Bricka 60 x 24 x 1.25mm Förzinkad skruv skivorna med början i nedre vänstra hörnet ROCKFON Mono undertaksskiva 30mm Snitt A - A Systemet kan byggas upp på många sätt och av flera storlekar. Figurerna nedan visar endas montageprincipen. 1800x1200 mm skivor monteras med 1200 mm sidan horisontalt ) Placera nästa skiva bredvid i botten och bygg därefter andra raden. Fortsätt likadant dvs med en i botten och därefter nästa rad på höjden osv enl. Fig 1. Fäst skivorna med skruv och bricka i skarvarna enl Fig 1. Förzinkade skruvar skall användas. Skruvarnas längd beror på underlag och fästteknik. Det måste alltid vara ett fästbleck i skarven mellan fyra skivor. Använd ev. Fjäderklämbleck vid montage av sista U-profilen

18 6 Direktmontage mot vägg alt. bjälklag C-profil Fjäderklämbleck Förzinkad Mono Bricka Förzinkad skruv 5) C-profiler på den återstående sidan samt i överkant fästs enl. Fig. 2 och Fig 3 genom att C-profilen får glida ROCKFON Mono Akustikputsskiva 30mm in under fjäderklämblecket. Innan den sista raden Rockfon Mono Akustikputsskivor Fig.2 sätts på plats mäts fästpunkterna för fjäderklämblecket ut. Fjäderklämblecken skall sitta på en rät linje så att C-profilerna kommer på exakt rätt plats. Distansen mellan fjäderklämblecket får inte överstiga 600 mm. Anpassa C-profilens längd och tryck den sedan över fjäderklämblecket. Allra snyggast blir C-profil Fjäderklämbleck Förzinkad Mono Bricka Förzinkad skruv hörnet om C-profilen kan geras. När två eller flera öar möts skall skarvarna fyllas med mjukfog. ROCKFON Mono Akustikputsskiva 30mm Detta rekommenderar vi även för ojämna väggar där det lätt blir svarta skuggor i skarvarna Fig.3 mellan väggen och C-profilen. Systemkomponenter och förbrukning vid direktmontage Mängd / m2 Mono Bricka 2 C-profil Rapid Fix L = 3000 mm Fjäderklämbleck Förzinkad skruv När väggabsorbenten har monterats kan spacklingen av skarvarna börja. Se beskrivning i kap 5. Samma principer gäller även för montage av 1800x1200 mm skivor. Modulstorlek (mm) (upp till 6 per skiva 1 ) 2) 2) 3) 1) Beroende på väggens/takets storlek 2) Beroende på väggens/takets storlek. Kontakta ROCKFON för mer info. 1 Mono Bricka 3 ) Förzinkad försänkt skruv. L 38 mm tjocklek 3,5 mm huvud 8 mm. Levereras inte av ROCKFONv. 18

19 7 Montagedetaljer Infällning av installationer. En mängd olika installationer kan fällas in i detta montagesystem.installationer skall monteras så att de inte belastar enbart akustikskivan. Vikten skall fördelas över hela skivans yta eller föras över på bärverket med hjälp av montageskenor eller montageplåt. Installationerna kan även pendlas individuellt. Montageplåt eller annan förstärkning skall monteras före putsning. Håltagning kan ske antingen före eller efter putsning. Beroende på installationens vikt, placering och undertakets modulstorlek kan extra pendlar vara nödvändigt. Kontakta ROCKFON Akustiks tekniska service för rådgivning. Notera: Infällda installationer är entreprenörens ansvar. Kontrollera därför alltid nedböjningen, som inte får överstiga 2,4 mm. I praktiken innebär det att nedböjningen med extra vikt inte får överstiga 2 mm. max. 2.4 mm A. Belysningsarmatur fästs direkt i bjälklaget. Montera armaturen direkt genom akustikskivan i bjälklaget. B. Infälld spotlight med infällnadsring Denna metod kan användas för spotlights (övriga installationer) med vikt 0,25 kg. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Använd en infällnadsring för att fördela vikten på akustikskivan. Montera armaturen i ring och akustikskiva. Plåt eller liknande. Min. Ø = 2 x Ø armaturen Min. tjocklek = 0,6 mm C. Infälld armatur med montageplåt Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 2 kg. Skär ett hål i akustikskivan och montageplåten anpassat för armaturens storlek och form. Om armatur med ojämn vikt används skall snedbelastningen placeras i plåtens längdriktning (som illustrerat). Montera armaturen i montageplåt och akustikskiva. Om armaturen väger mer än 2 kg skall avståndet mellan pendlarna minskas. Se kap 2. Montageplåt Längd = modulstorlek 6 mm. Min. bredd = armaturen mm Min tjocklek = 10 mm för upp till 1200x900 mm moduler. 19

20 7 Montagedetaljer D. Infälld armatur med montageskena Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 0,25 kg till 4,5 kg. Vikten förs över till profilens huvud med hjälp av två montageskenor. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Om armatur med ojämn vikt används skall snedbelastningen placeras i montageskenornas riktning (som illustrerat). Montageskena av vinkeljärn eller liknande E. Armatur individuellt pendlad Denna metod kan användas för armaturer (övriga installationer) med vikt 3 kg. Skär ett hål i akustikskivan anpassat för armaturens storlek. Pendla armaturen så att den förblir stabil och i våg. Information om belastningskapacitet se kap Strop 2. Pendel Strop F. Inspektionslucka Montera passande inspektionslucka enligt instruktionerna som följer med luckan. Luckans yta skall slipas med ett grovt sandpapper så att ytan ruggas. Behandla ytan med primer. När primern torkat appliceras Rockfon Mono Akustikputs direkt på luckans yta. Putsningen av luckans yta måste ske samtidigt med det övriga taket så att luckans yta får samma uttryck som det övriga taket. Detta gör att lucka smälter in i undertaket på ett bra sätt. Kontakta ROCKFON för mer info. Justerbar strop Justerbar strop O Rockfon MONO Rund loftlem Rockfon MONO För mer information angående inspektionsluckor vänligen kontakta ROCKFON 20

21 8 Förvaring av material Oanvänt material Spackel Lagras och transporteras torrt och frostfritt under 50 o C. Produkten kan lagras upp till 12 månader från tryckt datummärkning. Akustikputs Lagras och transporteras torrt och frostfritt under 50 o C. Produkten skall inte staplas mer än 4 krt på höjden vid lagring. Produkten kan lagras upp till 12 månader från tryckt datummärkning. Använt material Akustikputs Färdigblandad Rockfon Mono Akustikputs kan förvaras i Rockfon Mono Putsmaskin över natt. Före materialet åter tas i bruk skall det mixas igen i Putsmaskinen. Tag bort allt torkat material i munstycket och övriga maskinen Därefter är den klar att användas. Putsen kan inte förvaras mer än 24 timmar i putsmaskinen. För mer detaljerade rengöringsanvisningar se Kap

22 9 Reparation och rengöring Rengöring, reparation och uppfräschning Chistiaens Solutions, Nederländerna. Rockfon Mono Akustikputs är Rengöring: puts påförs med pensel alterna- torkat sprayas Rockfon Mono inte statisk, vilket betyder att Rockfon Mono ytan är lätt att tivt med Reparationspistolen. Akustikputs över den reparerade ytan inte drar åt sig damm. rengöra. Använd dammsugare ytan. Behovet av rengöring blir därför med mjuk borste. Förbättring av hela minimalt. putsytan:det är möjligt att Rengöring Damm Använd dammsugare fräscha upp hela ytan genom att komplettera med ett tunt lager puts. Använd så lite puts Hårt sittande smuts Använd borste som inte skadar ytan. som möjligt för att bibehålla systemets mycket goda Revor och märken Applicera en mindre mängd puts för att reparera eller fräscha upp ytan. Notera: Använd inte någon våt rengöringsmetod. akustiska egen skaper. Max 0,3 kg puts/m2 rekommenderas. Ytan får inte målas eftersom det försämrar systemets ljudabsorberande egenskaper. Sprickor: För små sprickor används Skador: silikon eller Rockfon Mono Mindre skador repareras för spackel för att fylla i sprickorna. hand genom att färdigblandad När sprickan är täckt och det 22

23 9 Reparation och rengöring Reparation 1 Om den skadade ytan inte är för stor är det bäst att applicera ett lager spackel och därefter spraya ett lager akustikputs. Om det är omöjligt att på detta sätt reparera skadan, se instruktionen nedan. 2 Skadat material tas bort genom att skära med en vass kniv i ca. 60 o vinkel. 3 En ny Rockfon Mono Akustikskiva anpassas till hålet. Skarvarna (A) spacklas för att täta och fixera kanterna. A A 4 Angränsande puts slipas ca. 300 mm in från det skadade området. 5 Ojämn yta spacklas och slipas enligt tidigare instruktion så att jämnt underlag erhålls. 6 Små ytor Rockfon Mono Akustikputs kan repareras med Rockfon Mono reparationspistol enligt beskrivningen i Kap 5. Vid användning av Mono reparationspistol används 3 l vatten per 20 kg Mono Akustikputs. Putsen måste appliceras i 3 tunna lager (ca 0,1 0,2 kg/ m2) för bästa resultat skall det sista lagret puts appliceras en bit utanför den reparerade ytan (överlappning). Beroende på hur lång tid som gått mellan det initiala montaget och reparationen kan små färgskillnader mellan ursprunglig och reparerad yta förekomma. Stor vikt skall läggas vid att minska skillnaden. Detta kan bl a göras genom ett tunt lager puts på angränsande ytor. Alla reparationer av Rockfon Mono Akustikputssystem skall göras av certifierad Rockfon Mono entreprenör. Vattenskadat underlag måste före reparationen påbörjas torka och målas med fuktbeständig färg. 23

24 10 Användning, rengöring och underhåll av utrustningen Läs detta före användning av utrustningen 1) Akustikputsmaskin Stator Statorn är den gummidel med röd metall mantel som sitter vid utgången av pumpen. Inuti Statorn pumpar Rotorn ut materialet genom slangen. Statorn är av hög kvalitet men måste underhållas och rengöras noggrant, annars kan den lätt skadas. Viktigt! Kör aldrig pumpen utan att ha puts i tanken. Kör aldrig pumpen med endast vatten Pump Det är strängt förbjudet att ta bort gallret på insidan av tanken. Detta är ett skydd som skall hindra att man får in handen i botten av tanken där skruven roterar. Hur man kopplar ihop maskinen Materialslangen fästs med en snabbkoppling vid utmatningen i pumpen. Den andra änden av slangen sätts ihop med baksidan av pistolen. Luftslangen kopplas till turbinen och den andra änden till sprutpistolen. Munstycke Nr 1186 (6 mm) monteras på pistolen. Luftkapsel Nr 1196 (9 mm) monteras på utsidan av munstycket. Avståndet mellan munstycket och luftkapseln måste vara minst 3 mm. Elsladden som startar och stannar pumpen monteras bredvid material och luftslangarna. Tejpa ihop putsmaskinens sladdar med elsladden. Starta maskinen: Pumpen: Blanda Rockfon Mono Akustikputs enligt instruktionen. Häll den färdigblandade putsen i pumpens tank. Sätt i pumpens elsladd. Öppna pistolen. Starta pumpen och låt den gå tills det kommer ut material ur munstycket. Stäng av pumpen och stäng munstycket. Turbin: Sätt i sladden. Starta turbinen genom att trycka ner knapparna som är placerade under det blå skyddet (max hastighet). Potentiometern har i detta läget ingen funktion. Nu kommer det mycket luft genom pistolen. Öppna pistolen och starta pumpen. 2) Rengöring: Viktigt! Stäng alltid av strömmen vid rengöringen. Viktigt! Pumpen får inte startas med tom tank eller med endast vatten i tanken eftersom det allvarligt skadar Statorn. Pumpen kan sköljas med vatten. Skölj inte elskåpet utan torka endast av det med en ren handduk. Töm tanken manuellt genom att öppna avtappningsventilen på tankens undersida och skölj med vatten. Materialslangen rengörs genom att man tar bort slangen från pumpen och sköljer den med vatten. Koppla ur pistolen. Ta bort luftkapseln och munstycket från pistolen och rengör med vatten. Om man inte har tillgång till vatten bör tanken tömmas på så mycket material som möjligt. Slangen kan vara fylld med material i max två månader. När man startar med material stående i slangen gör man bara rent slangen med en rensboll eller liknande. Koppla ihop slangen med pumpen, koppla loss pistolen från slangens andra ände. Starta pumpen och låt det nya materialet trycka rensbollen och det gamla materialet genom slangen och ner i en behållare. (Gammalt material skall kasseras). Stäng av pumpen och koppla ihop pistolen med slangen och öppna den. Starta pumpen och låt det nya materialet rensa pistolen. Rengöring av reparationspistolen. Spola hela pistolen med vatten. Turbin: Rengör luftfiltret efter varje arbetsdag. 24

25 10 Användning, rengöring och underhåll av utrustningen Läs detta före användning av utrustningen Rengöring av Mono Akustikputsmaskin med CSL vätska som smörjer och rostskyddar Rotorn. 1. Rengör maskinens tank med vatten. Töm maskinen genom avtappningsventilen i botten. 2. Koppla bort materialslangen från pumpen. Sätt en rensboll på slangen och koppla slangen till pumpen igen. Koppla loss pistolen från slangen och rengör den med vatten. Om det inte finns någon rensboll tillgänglig används en svamp. 3. Blanda 0,5 l CSL med 5 l vatten. Häll blandningen i tanken. 4. Starta pumpen och låt blandningen och rensbollen trycka ut putsen genom slangen och ner i en hink. När rensbollen kommer ut ur slangen skall slangen stickas ner i tanken så att CSL blandningen kan cirkulera. Stoppa pumpen. Rengör rensbollen med vatten. Anslut pistolen igen. Kontrollera att CSL vätskan täcker skruven i tankens botten. ner i behållaren. När rensbollen och puts kommer ut ur slangen stoppas pumpen och man återansluter pistolen. CSL blandningen kan återanvändas fem gånger. ROCKFON rekommenderar rengöring med CSL vätska efter varje avslutat putsjobb. Rengöring av reparationspistolen. Förvaring: Maskinen skall förvaras torrt. Om slangen är fylld med gammalt material måste den skyddas mot frost. Se kap 8. Service och underhåll: Pump: Reservdelar är Stator och Rotor. (Rotorn är skruven som driver materialet genom Statorn.) Om pumpen matar dåligt trots att hastigheten står på max är statorn dålig och måste bytas. Den är lätt att vrida loss från rotorn. Turbin: Filtret måste sitta bra för att garantierna skall gälla. Turbinen har elektriska borstar. Vi rekommenderar att man håller en extra stator, rotor och luftkapsel i lager. För service, reservdelar och teknisk support kontakta: Sotholms Bruk AB Stockholm Telefon: Telefax: eller ROCKFON Tel Fax Mail: För att starta igen: Håll den frånkopplade slangen upprätt för att undvika att CSL blandningen rinner ut på golvet! 1. Töm tanken på CSL genom avtappningsventilen i botten på tanken och spara vätskan i en behållare. Koppla loss materialslangen från maskinen och placera en rensboll i slangen. Återanslut slangen till pumpen. Koppla loss pistolen. 2. Blanda ny puts och häll i tanken. 3. Starta pumpen och låt putsen och rensbollen pressa ut CSL vätskan från slangen och 1. Töm tanken. 2. Lossa statorns fyra skruvar. 3. Nu är statorn lös och kan lätt lossas från rotorn. 4. Sätt dit en ny stator och kontrollera att metallstycket i botten av tanken passar med rotorn. Den kan bara monteras på ett sätt 5. Dra åt skruvarna, fyll tanken och starta pumpen. Om statorn roterar måste skruvarna dras åt hårdare. Pistolens luftkapsel är ömtåligt och skall hanteras varsamt. Den kan lätt skadas om man t ex tappar pistolen i golvet. Munstycket är av hög kvalitet och har lång hållbarhet. 25

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

VISSTE DU ATT... gipsen som används för att tillverka Knauf Danolines produkter är förstärkt med glasfiber?

VISSTE DU ATT... gipsen som används för att tillverka Knauf Danolines produkter är förstärkt med glasfiber? VISSTE DU ATT... gipsen som används för att tillverka Knauf Danolines produkter är förstärkt med glasfiber? STRATOPANEL STRATOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Kontinuerlig perforering med monolitisk design. Kontinuerligt

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

VISSTE DU ATT... man kan fräsa v-spår i gipsskivor så att dessa kan geras och skapa spetsiga vinklar?

VISSTE DU ATT... man kan fräsa v-spår i gipsskivor så att dessa kan geras och skapa spetsiga vinklar? Audi show-room, Chaux-de-Fonds, Schweiz, Contur 600x600 Quadril + Regula VISSTE DU ATT... man kan fräsa v-spår i gipsskivor så att dessa kan geras och skapa spetsiga vinklar? CONTUR CONTUR DEMONTERBART

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Gaston Berger Auditorium, Frankrike, Tectopanel, Quadril Arkitekt: Linda Aydostian

Gaston Berger Auditorium, Frankrike, Tectopanel, Quadril Arkitekt: Linda Aydostian Gaston Berger Auditorium, Frankrike, Tectopanel, Quadril Arkitekt: Linda Aydostian TECTOPANEL VISSTE DU ATT... perforerade gipsskivor fungerar som en naturlig sprinkler vid brand? TECTOPANEL FASTMONTERAT

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Minimalistisk badrumsmöbel

Minimalistisk badrumsmöbel Minimalistisk badrumsmöbel Rent och snyggt Minimalistisk badrumsmöbel Stilren design i badrummet är hett just nu. Detta tvättbord representerar det slitstarka uttrycket less is more! 1 Inledning En idé

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Installationsmanual stjärnhimmelpaket

Installationsmanual stjärnhimmelpaket Installationsmanual stjärnhimmelpaket Det fiberoptiska paketet innehåller fiberoptiska kablar (ljusledare) i färdig längd, ljusprojektor, glaskristaller och i förekommande fall fjärrkontroll. Allmän information

Läs mer

Praktiskt gör det själv

Praktiskt gör det själv Praktiskt gör det själv Särtryck från Praktiskt Båtägande Rantechs Alexander Karlsson studerar nöjd slutresultatet. 68 praktiskt båtägande nummer 9, september 2010 Särtryck från Praktiskt Båtägande gör

Läs mer

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver!

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! INR Angel vägg & dörr + dörr Läs detta innan du monterar duschen: Ställ

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner

OBS! VIKTIGT ATT TÄTA HÅLRUMMEN MED SILIKON. ANNARS FINNS RISK FÖR VATTENINTRÄNGNING. Montagegång Skjutparti Vinter. Luckors och ramars positioner Läs igenom hela monteringanvisningen före montaget. För att minska risken för skador under transport är ramen omonterad. Vi har dock före leverans provmonterat hela systemet med luckor för att säkerställa

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer