Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten"

Transkript

1 p Europa år Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram Vi firar autonomin Tidsresor, bilder och möten Utgivare Utbildningsstyrelsen 2009 Redaktör Marja-Liisa Visanti Arbetsgrupp Kristina Kaihari-Salminen och Marja-Liisa Visanti Tack till Mikko Hartikainen, Heljä Järnefelt, Eija Kauppinen, Pirjo Sinko, Harriet Wickström Layout och brytning Katja Särkkä Översättning Lena Björkqvist Tryckeri Edita Prima Oy Redaktion Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531, Helsingfors, Webbsida ISBN (häftad) ISBN (pdf) 2

2 Nationen växer fram vi firar autonomin Tidsresor, bilder och möten 3

3 ationen äxer fram p Senatstorgets nya ståtliga empirecentrum: Helsingfors domkyrka och Helsingfors universitets bibliotek. Litografi ur F. Liewendals samling Vyer af Helsingfors och dess omgivningar Bild: Nationalbiblioteket. 4

4 Märkesåret 1809 Temapublikation för undervisningen Nationen växer fram vi firar autonomin Tidsresor, bilder och möten Förord Till läsaren 6 7 Den statliga och samhälleliga utvecklingen under brytningsskedet Matti Klinge Gustav Björkstrand Finland Slump eller plan? Vilken sida skall man välja Moraliska problem och individuella val Krigsminnen, hjältar och erfarenheter bland de samtida Kirsi Vainio-Korhonen Leena Kirstinä Vardagserfarenheter bland de samtida Två med namnet Anders och Finska kriget Landet, kvinnan och kärleken Kvinnorna i Fänrik Ståls sägner Ständerna anpassar sig Vardag och fest under autonomin Heikki Ylikangas Matti Klinge Ulla Tillander-Godenhjelm Hur Finska kriget påverkade folkets liv i Finland Baler och tidsperiodens nya diplomati Rysslands kejserliga belöningssystem Med kraft från bildning och kultur på väg mot nationellt uppvaknande Rainer Knapas Kari Laitinen Med kraft från bildkonst och diktning Nationella bilder och inre själsliga landskap Med kraft från musiken Från Vårt land till Björneborgarnas marsch

5 Förord Åren 1808 och 1809 är märkesår i Finland när det gäller tillkomsten av nationen. Då utkämpades Finska kriget, Borgå lantdag sammanträdde, freden i Fredrikshamn slöts och en egen centralförvaltning grundades. Det har förflutit 200 år sedan det autonoma Finland föddes. Finska kriget och händelserna i samband med det uppmärksammas i vårt land inom ramen för ett digert program. Även de forna moderländerna Sverige och Ryssland deltar. Utbildningsstyrelsen deltar som kulturaktör och producerar pedagogiskt material för Märkesåret Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolorna och läroanstalterna att uppmärksamma de teman som hänför sig till märkesåren i undervisningen i så många läroämnen som möjligt och på skolans olika evenemang, i projekt och på temadagar. Utöver undervisningen i historia och samhällslära rör märkesåret också undervisningen i modersmål och litteratur, musik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi, gymnastik och språk samt läroplanens temaområde kulturell identitet och internationalism. Aktiviteter kan genomföras tillsammans med lokala kulturinrättningar, vänskolor eller andra aktörer. Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett pedagogiskt stimulansmaterial som stöder undervisningen. Denna temapublikation för märkesåret delas ut till alla grundskolor och gymnasier i vårt land. Publikationens artiklar och material kan användas i undervisningen även efter märkesåret. De har publicerats tillsammans med annat stimulansmaterial på den webbsida som Utbildningsstyrelsen har upprättat för märkesåret. Adressen till webbsidan är hankkeita/1809 Målet med temapublikationen är att berätta om och ge liv åt det historiska brytningsskedet i början av den autonoma tiden i Finland och utvecklingen mot uppvaknandet av nationalkänslan, den nationella identiteten och den självständiga nationen. Författarna har den bästa sakkunskapen på området. I artiklarna beskrivs de historiska händelserna under 1808 och 1809 och bakgrunden till dem samt kulturen och människornas liv under den första tiden av autonomin. Syftet med publikationen är att fördjupa de ungas historiska, kulturella, visuella och symboliska läskunnighet genom egna reflexioner och upplevelser. Dessutom vill vi främja användningen av skriftliga källor och länkar. En central informationskälla utöver Utbildningsstyrelsens sidor är de riksomfattande sidor som statsrådet upprätthåller med anledning av märkesåret. Dessa sidor har rubriken Nationen växer fram och finns på adressen Intresset för vårt lands historia och hur nationen växte fram kan väckas genom att ge eleverna möjlighet att söka, finna och få aha-upplevelser. Jag önskar den bästa framgång för märkesåret! Timo Lankinen generaldirektör Utbildningsstyrelsen 6

6 Till läsaren Efter artiklarna i temapublikationen finns kompletterande uppgifter för de olika skolstadierna samt uppgifter om var man kan få mer information. Avsikten är att sporra läsarna till att ta reda på och analysera intressanta frågor som kommer upp. På Utbildningsstyrelsens sidor hankkeita/1809 finns det också material för morgonsamlingar, dramatexter, tävlingar och mångsidigt bakgrundsmaterial som stöder undervisningen. Tack vare Märkesåret 1809 blir det möjligt att bekanta sig med den autonoma tiden genom tidsresor, bilder och möten. De många virtuella utställningarna på webben ger en utmärkt introduktion i den visuella och verbala kunskapsvärlden: Museiverket, Suomen sota Virtuell utställning över Finska kriget: fi/suomen_sota_ka Finlands nationalmuseum, 1809 Rikssprängning och begynnelse. Märkesårets utställning Nationalarkivet, dokument om Finland i krig : svenska Finska kriget ; Finska kriget i skärgården: Sökord: Finska kriget , Finskt krig, Finland i kriget, Napoleons krig, autonoma tiden, Storfurstendömet Finland, Borgå lantdag, Freden i Fredrikshamn, Rikssprängning och begynnelse p Bildgalleriet Nationen växer fram komprimerar de historiska händelserna under märkesåret: efter krigföringen inleddes återuppbyggnaden av nationen och de bildningsmässiga insatserna för nästa generation. Utvecklingen beskrivs med hjälp av fyra målningar: från vänster Albert Edelfelts Björneborgarnas marsch 1892, Robert Wilhelm Ekmans Borgå lantdags öppnande 1858, Pekka Halonens Timmerflottare 1925 och Magnus Enckells Folkskola Sök fakta om dessa målningar, om målarna och om innehållen som beskrivningar av den autonoma tiden och kulturen! Kartmaterialet påminner om händelsernas samband med det övriga Europa. 7

7 Den statliga och samhälleliga utvecklingen under brytningsskedet u Karelska jägarnas festuniform (före 1806). Rock, liv, knäbyxor, bälte, svärdbälte, hatt och tofs. Uniformen har tillhört major Erik Johan von Fieandt. Bild: Museiverket/ Jan Lindroth. 8

8 den statliga och samhälleliga utvecklingen under brytningsskedet 9

9 Finland slump eller plan? p Matti Klinge Professor Att ett separat Finland bildades och grundades är den viktigaste vändpunkten i Finlands historia. Före det fanns nog begreppet Finland, men detta Finland var en del av det dåvarande mångnationella konungariket Sverige i förvaltningsmässigt, ekonomiskt, kyrkligt och kulturellt hänseende. Från 1809 började Finland bildas först som stat och sedan som nation. Finland utvecklades först administrativt, sedan ekonomiskt och kulturellt och så småningom utvecklades det till ett nationellt medvetet land. Denna brytningspunkt orsakades av det allmäneuropeiska krigsläget, världskriget under Napoleons tid. Utan världskrig hade det inte funnits något skäl att bilda ett separat Finland. Finlands historia hade kunnat bli annorlunda utan kriget åren och utan kejsar Alexander I:s lösningar som ledde till att det land som han Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 10

10 t Kejsarna Alexander I och Napoleon träffades i Tilsit under juni juli 1807 på en flotte i Njemenfloden och kom överens om de europeiska ländernas kommande öden och samtidigt också Finlands öde. Målning av Adolphe Roehn. q Johan Ludvig Runebergs fosterländska diktsamling Fänrik Ståls Sägner (1848 och 1860), som beskriver Finska kriget, väckte stor entusiasm i vårt land genast när den första samlingen utkom Runebergs dikter gav honom ställningen som nationalskald. Pärmbild till 1883 års upplaga av diktsamlingen. Teckning av den svenska konstnären Johan August Malmström. Bild: Nationalbiblioteket. p Alexander I, kejsare (tsar) och Finlands storfurste, ( ). Franz Krügers hovporträtt. hade erövrat blev en stat. Man kan tänka sig två olika alternativ för hur det hade kunnat gå. Det ena alternativet hade varit att Finland förblev en del av Sverige. Då hade den stockholmska kulturen och det svenska språkets ställning ytterligare förstärkts, ingen huvudstad hade grundats i Finland och ingen separat kultur hade uppstått och vi skulle vara nöjda svenskar, som med undantag för några avlägsna trakter i huvudsak talade svenska. Ett annat alternativ hade varit att Ryssland senare hade erövrat Finland och gjort det till ett en del av Ryssland. Då hade inget separat storfurstendöme bildats i Finland. Finland hade blivit en fast del av S:t Petersburg; så småningom hade användningen av de språk som talades i S:t Petersburg, det vill säga ryska, tyska och franska, ökat. På samma sätt gick det , då storfurstendömet blev en självständig republik. Denna utveckling hade inte kunnat ske utan 11

11 världskriget och revolutionen i Ryssland. De stora omvälvningarna i Finlands historia är följder av den allmäneuropeiska stora historien: finländarna startade inte den franska revolutionen eller Napoleonkrigen eller världskriget eller revolutionerna 1917 i Ryssland och deltog inte heller i dem. Trots detta förde man under dessa båda skeden krig också i Finland. Finlands beredskap att bli stat Man kan säga att när Finland blev självständigt var det i nästan alla hänseenden redan färdigt. Det hade en egen regering och riksdag, egna lagar, egen valuta, kyrka och skolväsen, och framförallt ett eget kulturliv och ekonomiskt liv samt ett folk som i hög grad var bildat. Men hur var det med beredskapen år 1809 att bli en egen stat och att så småningom växa p Sveriges konung Gustav IV Adolf ( ) tvingades abdikera vid tiden för Borgå lantdag. Porträtt målat av Per Krafft den yngre till en nation? Efter att Rysslands kejsare Alexander I:s arméer hade lidit stora förluster blev kejsaren tvungen att sluta fred med Europas stora erövrare, den franske kejsaren Napoleon, vars trupper redan hade nått Östersjökusten. Tilsitfördraget innehöll en överenskommelse om att Ryssland skulle tvinga Sverige att överge den engelska bundsförvanten och ansluta sig till koalitionen Frankrike-Ryssland och därmed delta i kontinentalblockaden mot England. Sveriges kung kunde inte godkänna detta på grund av att Sveriges handel i hög grad var beroende av den engelska marknaden och på grund av att Englands flotta, som nyligen hade bombat Köpenhamn svårt, var redo att anfalla om Sverige skulle byta sida. Kejsar Alexanders ursprungliga mål var inte att bestående ansluta Finland till Ryssland och inte heller att fullständigt förgöra Sverige. Kejsaren ändrade emellertid åsikt när de ryska trupperna vid anfallet mot Finland i februari 1808 knappt alls mötte något motstånd i södra Finland, utan problemfritt kunde marschera (och även skida) till Åbo och ända till Åland. Ryssland var intresserat av fästningarna vid Finska vikens kust, framförallt Sveaborg, eftersom en stor flotta som använde denna fästning som utgångsstation skulle utgöra ett stort hot mot den stora huvudstaden S:t Petersburg. Detta hade Sverige försökt senast i kriget , som gjorde landet känt för sina flottstrider. Varför kapitulerade Finland, huvuddelen av Finland, så lätt? Detta är den viktigaste frågan vad gäller detta skede och inte det att den svenska(finska) armén, som hade retirerat norrut, senare gick till motanfall, vilka ledde till ett litet antal stupade och små förluster och inte ens till några tillfälliga erövringar i området söder om linjen Kuopio-Vasa. Även de landstigningsförsök som flottor från Sverige gjorde och i vilka Gustav IV Adolf själv delvis deltog i, misslyckades totalt. Hjälteberättelsen om finländarnas motstånd och framförallt om de finska soldaternas plikttrogenhet och hjältemod kom till först årtionden senare i Runebergs Fänrik Ståls sägner. På denna tid ansåg man att Finska kriget var en obetydlig biföreteelse, i synnerhet när man jämförde det med det antal soldater och hästar och det artilleri som användes i striderna i Ryssland och på det europeiska fastlandet. I dessa strider deltog Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 12

12 en längtan efter revansch, vilket ledde till att man med Frankrikes stöd byggde stora fästningar vid Finska vikens kust, till exempel Sveaborg som började byggas Avsikten med dem var att de skulle tjäna som viktiga flottbaser när man anfaller mot öst. Detta ingick i Frankrikes övergripande politik. Utöver Sverige hörde även Turkiet till denna allians. Sverige hade anfallit Ryssland 1788, precis som tidigare, tillsammans med Turkiet. Även nu från 1807 var Turkiet en central stat, som Ryssland och Frankrike planerade dela, men som också Österrike och England var mycket intresserade av. Detta var en av anledningarna till att Alexander I inte ville placera så stora krigsstyrkor i Finland de behövdes på andra platser. p Helsingfors universitets huvudbyggnad i empirestil stod färdig 1832 vid Senatstorget i Helsingfors mittemot Senatshuset. Den ritades av Carl Ludvig Engel. Till minnet av sin bror gav Nikolaj I universitetet namnet Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland. Litografi ur F. Liewendals samling Vyer af Helsingfors och dess omgivningar Bild: Nationalbiblioteket. tiotusentals, till och med hundratusentals, man och hästar, medan det i striderna i Finska kriget som mest deltog under tusen man på vardera sidan, och något kavalleri och artilleri användes knappt alls. De finska partisantrupperna hade kanske en större betydelse än de egentliga militärtrupperna genom att de kapade ryssarnas träng och avskar underhållsförbindelserna. Partisanerna bestod till stor del av de cirka 6000 man som ryssarna släppte fria efter att ha intagit den stora fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. Sveaborg kapitulerade i början av maj i enlighet med det avtal som slöts i början av april och innan det hot från Englands flotta som Ryssland bävade för hann realiseras (Englands flotta kom till Finska viken först följande sommar och förde strider mot ryssarna). Ryssland hade erövrat Finland två gånger under 1700-talet. Båda gångerna hade återlämnats Finland, visserligen stympat vid östgränsen och mot att Sverige förband sig att bli bundsförvant eller idka vänskapspolitik. I Sverige fanns dock Kriget avgörs och i Borgå ordnas lantdag För Ryssland var fästningarna på Finska vikens norra kust det viktigaste målet med kriget. Detta mål nåddes snabbt, och då ansåg man i S:t Petersburg att kriget redan var avgjort. Det fanns flera orsaker till att fästningarna och huvuddelen av Finland kapitulerade utan strider. Den viktigaste orsaken var den motivering som man hade gett folket i finsk- och svenskspråkiga kungörelser om att de mäktigaste staterna Ryssland och Frankrike tillsammans hade beslutat om saken. Ryssarna påminde också folket om att de var 40 miljoner till antalet, medan det fanns endast tre miljoner svenskar (inklusive finländarna). Den svenska staten och armén var mycket svaga, och det ledande folkskiktet och i synnerhet arméns och flottans befäl hade inte alls något förtroende för den unga, nästan enväldiga kungen Gustav IV Adolf. I hela krigsledningen rådde en defaitistisk 13

13 p u Kejsar Alexander I vid öppningen av Borgå lantdag i Borgå domkyrka i mars 1809 efter att ständerna hade svurit sin trohetsed och kejsaren avgett sin regentförsäkran. Två tolkningar av samma händelse: till vänster svensken Emanuel Thelnings målning från 1812 och till höger finländaren Robert Wilhelm Ekmans målning från Den förra finns i Borgå domkapitels lokaler och den senare i Statsrådsborgen. Sök uppgifter om målningarna och konstnärerna samt om de händelser som målningarna skildrar och historiska fakta med hjälp av källorna i Matti Klinges artikel. Jämför tolkningarna sinsemellan! Bilder: Thelning: Wikipedia, Ekman: Seppo Sarkkinen. stämning en stämning som innebar att man räknade med att förlora. Föregående höst hade Sverige varit tvunget att överlåta Västra Pommern till Napoleons trupper. Den starka fästningsstaden Stralsund hade kapitulerat, trupperna hade dragit sig tillbaka till ön Rügen och därifrån vidare till Sverige. I detta deltog kungen. Han var också år 1808 egentligen den enda som försökte få till stånd en aktiv krigföring på den finska sidan, men förgäves. De ryska truppernas soldatdisciplin var föredömlig, och många lokala invånare drog nytta av ryssarnas beställningar; krig för också alltid med sig pengar. Det dröjde inte länge förrän umgänge uppstod. Till ryssarnas taktik hörde att vinna de övre samhällsskiktens gunst genom baler och belöningar. För ryssarna var det mycket viktigt att prästerskapet under de båda biskoparnas ledning var för underkastelse och mot motstånd. För det ledande skiktet av prästerskapet stod det klart att en fredlig lösning behövs för att man ska kunna bevara den lutherska tron och den övriga samhällsordningen. Bondeståndet och även andra blev glada över den skattesänkning som genast infördes. Ganska snart blev det klart att kejsaren ville höra finländarnas åsikter om hur saker och ting ska organiseras. Detta ledde till slut till att en lantdag sammankallades i Borgå. Samtidigt som lantdagen öppnades i slutet av mars 1809 kom uppgiften om att de centrala fältherrarna, bland annat finländaren Adlercreutz, hade tillfångatagit Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 14

14 kungen i Stockholm. Kungen blev tvingad att frånsäga sig kronan, och när man började välja en ny kung och införa stadganden om en ny statsform glömde man i Stockholm snabbt bort Finlands frågor. Samtidigt som man i Borgå med betydande symboliska festligheter och aktiviteter proklamerade och på sätt och vis grundade den finska staten, var man i Sverige tvungen att grunda ett nytt slags Sverige, nu alltså utan Pommern och Finland. Finland var ännu enbart ett embryo till stat när det grundades 1809 vid festligheterna i Borgå och när det slutligen övergick i Rysslands ägo vid freden i Fredrikshamn i september 1809 och när Viborg, som redan tidigare hade hört till Ryssland, anslöts till landet Först fick Finland en förvaltningsstruktur som baserade sig på lagarna och ståndsprivilegierna från den svenska tiden, framförallt en egen regering. Denna fick namnet Kejserliga senaten för Finland. Men utöver den hade Finland hos regenten i S:t Petersburg även en annan regering, som till en början kallades Kommittén för finska ärenden. Kejserliga senaten flyttade 1819 till sin nya ståtliga byggnad vid Senatstorget i Helsingfors. Man hade ju 1812 bestämt att Helsingfors ska bli huvudstad i storfurstendömet. Finlands gamla huvudstad var naturligtvis Stockholm. Under åren var Åbo tillfälligt huvudstad, men rikets huvudstad var S:t Petersburg, där även Finlands regent eller kejsaren regerade. 15

15 Den finländska kulturen skapades Mittemot senatsbyggnaden i Helsingfors står universitetets huvudbyggnad, som är lika stor och vacker som senaten. Detta åskådliggör att den nya staten behövde ett innehåll, en finsk kultur, i förvaltningsstrukturen. Det gamla universitetet, som hade grundats redan 1640 under Kristinas tid, blev från första början föremål för kejsar Alexanders och hans bror och efterträdare kejsar Nikolaj I:s särskilda gunst. Universitetets lärarkrafter och anslagen för universitetet fördubblades Universitetet fick praktfulla byggnader först i Åbo och sedan i Helsingfors, efter att universitetet hade flyttats dit Universitetet fick en speciell nationell uppgift. Det skulle fostra en tjänstemannakår på en högre nivå än förut, förvaltningstjänstemän, domare, präster, lärare, läkare och senare också agronomer och forstmästare. Till minnet av sin bror gav Nikolaj I universitetet det ärevördiga namnet Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland. Det var universitetet som i synnerhet från 1830-talet frambringade de centrala skaparna av Finlands kultur och universitetets stödorganisationer, av vilka de första var Finska litteratursällskapet 1831 och Finska Vetenskaps-Societeten Runeberg, Lönnrot, Snellman, Fredrik Cygnæus och Topelius var alla universitetslärare och med undantag för Runeberg professorer. Universitetslärare var också Pacius, som skapade Finlands nya musikliv. Pacius hade en lika vittomfattande betydelse som en annan som kommit till Finland från Tyskland: Engel, som skapade Helsingfors och Finlands visuella och byggnadskonstnärliga kultur. Det var delvis deras förtjänst att Storfurstendömet Finland knöts till den allmäneuropeiska kulturen och undgick att bli för isolerat och trångsynt. På samma sätt påverkade de hundratals finska officerare som under hela den ryska tiden tjänstgjorde i den kejserliga armén på olika håll i det väldiga kejsardömet Ryssland. I synnerhet efter att de hade återvänt till Finland representerade de ett erfarenhetskapital förvärvat under tjänstgöringen i stormakten. Det finns också skäl att utöver universitetet nämna Fredrikshamns kadettskola, via vilken finska ungdomar direkt kunde få officerstjänster i den ryska armén. Autonomin Storfurstendömet Finland, som skapades 1809, var internt självständigt eller autonomt, och denna tid har ofta kallats den autonoma tiden. Det bör dock poängteras att denna självständighet endast gällde interna frågor. I all utrikes- och militärpolitik var Finland en väsentlig del av det ryska kejsardömet, som hade erövrat Finland av militära skäl. Det militära skälet var att trygga säkerheten för S:t Petersburg. Därför fanns det i Finland under hela denna period ryska förläggningar och soldater. Dessa behövdes inte alls för att lugna ner de nöjda finländarna, utan deras uppgift var att skydda kejsardömet för de andra stormakterna som planerade anfalla via Östersjön. I Ryssland såg man år 1809 Englands flotta som ett hot och under Krimkriget på 1850-talet Frankrikes och Englands flottor. Från slutet av 1890-talet började Tysklands upprustning till havs hota Ryssland och även inverka på förhållandena i Finland. I statligt hänseende definierades aldrig storfurstendömets officiella ställning i kejsardömet genom någon formell lag eller handling. Kejsaren härskade i enlighet med det gamla svenska styrelseskicket, som var ganska enväldigt. Bristen på en formell definition hindrade inte Storfurstendömet Finland från att genomgå en djupgående utveckling och öka sitt välstånd, utifrån vilket även det externt självständiga Finland kunde fortsätta sin utveckling. Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 16

16 Frågor baserade på texten På vilka grundstenar började Finland som stat byggas? Vilka språk talades i början av 1800-talet i S:t Petersburg? Motivera påståendet att när Finland blev självständigt 1917 var landet i nästan alla hänseenden redan färdigt. Nämn fyra orsaker till att Svartholm, Sveaborg och huvuddelen av Finland kapitulerade utan strider. Vilka viktiga händelser skedde samtidigt i slutet av mars 1809 a) i Borgå och b) i Stockholm? Ta reda på vad a) autonomi b) revansch betyder. Fördjupade frågor Ta reda på och analysera Vilka språk användes vid Borgå lantdag och vilka ständer var representerade? Vilken viktig händelse inträffade i Finland vid tiden för det galna året 1848 i Europa? Ta reda på vilken betydelse universitetsväsendet hade som bildningens vagga i Finland på 1800-talet. Placera Runeberg, Lönnrot, Snellman, Fredrik Cygnaeus, Topelius, Engel och Pacius i tidsföljd. Vilken betydelse hade deras värv när nationen byggdes? Ta reda på vilka de viktigaste byggnaderna är vid Senatstorget i Helsingfors och vilken stil de representerar samt vem som har ritat dem. (se den virtuella historierundvandringen i Helsingfors centrum och på Senatstorget: Vilken betydelse hade Fredrikshamns kadettskola under den autonoma tiden i Finland? Vilka kända finländare har utexaminerats från kadettskolan? 17

17 Läs mera Klinge, Matti, Kejsartiden. Schildts Klinge, Matti, Napoleons skugga. Baler, bataljer och Finlands tillkomst. Keuruu Tommila, Päiviö, Det autonoma Finlands födelse Helsingfors Hårdstedt, Martin, Finska kriget Stockholm Lappalainen, Jussi T. Wolke, Lars Ericson Pylkkänen, Ali. Suomen sodan historia SKS Engman, Max, Ett långt farväl. Finland mellan Sverige och Ryssland efter Atlantis Engman, Max, Fänrikens marknadsminne. Finska kriget och dess följder i eftervärldens ögon. SLS Tarkiainen, Kari, Sveriges Österland. Finlands svenska historia. SLS Gullberg Tom, Forsgård Nils Erik, Mickwitz Joachim, Finskt krig svenskt arv. Finlands historia genom nyckelhålet Helsingfors Tandefelt, Henrika, Borgå Ceremoni och fest. SLS Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget. Utställningskatalog. Livrustkammaren (utställning i Finlands Nationalmuseet) (Märkesåret 1809) (stimulansmaterial, länkar mm.) (1809 Det nya Finland. Det nya Sverige) (Märkesåret 1809 i Sverige) (Finland genom historien, Det Finska kriget ) (Borgå lantdag 200) (Freden i Fredrikshamn 1809) (Märkesåret 1809 i Uleåborg) Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 18

18 (personhistoria) (Lönnrot) p Albert Edelfelts teckning ( ) i Fänrik Ståls sägner av J.L. Runeberg. Bild: Nationalbiblioteket. 19

19 Vilken sida skall man välja Moraliska problem och individuella val Gustav Björkstrand Biskop När de ryska trupperna gick över gränsen i februari 1808 innebar det en dubbel fara för den lutherska kyrkan. I folkminnet fanns många berättelser om de grymheter som hade utspelats under stora ofreden i vårt land bland den del av befolkningen som inte kunde fly från landet utan måste stanna kvar. Kyrkor brändes och rövades, folk avrättades, många måste avstå från all värdefull egendom. Under lilla ofreden var förhållandena lugnare, men också då hade man orsak att vara på sin vakt. Hur skulle det bli den här gången när den svenska hären till en början retirerade utan egentliga strider och lämnade landet i ryska truppers våld? F ör kyrkan innebar kriget också en annan fara. Enligt svensk lagstiftning hade kungen en stark ställning inom kyrkan. Det var han som utnämnde biskoparna och kyrkoherdarna i en del större församlingar. Han godkände de kyrkliga böckerna och han fastställde ändringar i den kyrkliga lagstiftningen. Kungen var därmed kung också över kyrkan. Den ryska kejsarens ställning var ännu starkare. Han var i det närmaste enväldig och kunde bestämma om frågor både i samhället och i kyrkan. Kejsaren företrädde den ortodoxa tron. Skulle han nu med tvång försöka införa den som statsreligion också i Finland? Hur skulle det i så t Jacob Tengström ( ), den centrala opinionsbildaren och den starka anhängaren av undfallenhetspolitiken i början av autonomin, biskop i Åbo och Finlands första ärkebiskop. Den statliga och samhälleliga utveckling under brytningstiden 20

20 fall gå med det lutherska församlingslivet, med våra kyrkor och deras egendom? För många blev frågan hur man skulle handla i den här situationen verkligt svår. Vi vet att Svartholms fästning föll i de ryska truppernas händer redan i slutet av mars. I början av maj var det Sveaborgs tur. Amiral Carl Olof Cronstedt beslöt att kapitulera utan större strider, vilket har väckt många frågor. Hur kunde han handla så? Vilka motiv hade han? En av dem som hade en ledande ställning och som har berättat varför han valde att tillmötesgå de ryska kraven, avlägga trohetsed och försöka påverka befolkningen att inte motsätta sig den ryska erövringen var biskopen i Åbo Jacob Tengström. Varför gjorde han detta val och hur motiverade han det? Tengström var hemma från Karleby och hade studerat i Åbo under bl.a. professor Henrik Gabriel Porthans ledning. Porthan hade betonat för sina studerande att Finlands situation hade förändrats drastiskt genom grundandet av S:t Petersburg. Den nya snabbt växande ryska huvudstaden låg för nära den svenska gränsen för att vara i trygghet. En erövring av Finland skulle ge staden det skydd som den behövde. Vid sina besök i Sverige hade Tengström kunnat se det som Porthan betonat att Sverige var för svagt för att försvara Finland. Förr eller senare skulle landet falla i ryska händer. I sin morbror Anders Chydenius prästgård på Kyrkbacken i Karleby hade Tengström läst om de grymheter som de ryska trupperna gjort sig skyldiga till under Stora ofreden i sin andra morbrors Jacob Chydenius magistersavhandling. Han förstod att det gällde att handla snabbt om man ville undvika en ny katastrof. Genast efter det att kriget hade brutit ut tog han per brev kontakt med kejsaren Alexander I. Hans avsikt var att i så stor utsträckning som möjligt försöka trygga landets och kyrkans självbestämmanderätt i den nya situationen. Naturligtvis var han medveten om att han därmed bröt mot sin trohetsed till den svenska kungen. När de ryska trupperna tågade in i Åbo den 23 mars 1808 tog Tengström tillsammans med andra tjänstemän emot dem och försäkrade att de uppriktigt skulle försöka upprätthålla lugnet i landet och bidra till allt som kunde leda till det allmänna bästa. I maj avlade Tengström i spetsen för universitetet eden till den ryska kejsaren och mottog i samband med detta en rysk orden. Domkapitlet i Åbo uppmanade i sina cirkulärbrev prästerna att genom sin förkunnelse och sitt exempel förmå församlingsmedlemmarna att t Omgivningen kring Åbo domkyrka och vardagsliv på Stora Kyrkogatan i början av autonomin år 1814: ryska vaktsoldater, resande i hästkärra, stadsbor, gatuarbetare osv. Bildens kulturmiljö med kyrkan har förändrats lite jämfört med våra dagar. Tag reda på hur! Akvarell av arkitekt C.L. Engel. Bild: Nationalbiblioteket. 21

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

TANKEN. gruset= det jordiska

TANKEN. gruset= det jordiska TANKEN TEXT: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Finlandssvensk skald, redaktör, präst och psalmdiktare. Under åren 1832-1837 var han redaktör för Helsingfors Morgonblad. Då angrep han bl.a. den rikssvenska

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Hufvudstadsbladet den 17 april om Anna från Österbotten som vågade

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09

Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan. Mårten Björkgren 8.10.09 Barnets rätt till respekt i den mångkulturella skolan 1 Janusz Korczak (1878-1942) barnkonventionens skyddspatron Den polske pedagogen och läkaren Korczak var en av tre initiativtagare till det första

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Litteraturlista Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Björlin, Gustaf Finska kriget 1808-1809 Stockholm, 1882 Bonsdorff, Carl von Opinioner och stämningar

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande.

Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande. Utgiven med understöd av statsmedel fördelade av Delegationen för den svenska litteraturens främjande. www. soderstrom.fi Text Magnus Londen, Anders Mård och Milena Parland Foto Andrej Scherbakov-Parland

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen.

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen. 1 Kort historik Sedan 1815 har det oavbrutet rått fred i Sverige, en längre tid än i något annat land i Europa. Tidigare var förhållandet helt annorlunda. Mellan år 1600 och 1815 befann sig landet i krig

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer