Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER"

Transkript

1 Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser har sjökortsnummer samt kvadrant inom respektive sjö-kort, använts som sorteringsbegrepp. I ÖSTERSJÖN Sverige Varning för ålbottengarn Östersjön. Laxfiske. Upplysning om redskap...(s) 78 BOTTENVIKEN Finska gränsen - N om Ratan. Vårutprickning avslutad NE S om Haparanda. V om Skomakaren. Bränning Haparanda skärgård. Djupuppgifter NW NO om Luleå. O om Rånön. Ajaxarna. Sjömärke ändrat Storöfjärden. Fotholmen. Prickar indragna S Brändöfjärden - Hindersöfjärden. Prickar indrages. Farleder ändras Hamnöfjärden - Rånefjärden - Rånöfjärden - Gunnarsfjärden. Prickar indrages. Farleder ändras N Törefjärden. Siknäsrännan. Utmärkning ändrad NE Farleden till Luleå. Björnklack. Lysboj tillfälligt ersatt med prick...(t) 1143 Björnklack. Lysboj ändrad SW Rödkallen. Fyrar ändrade S om Luleå. Germandö - Rödkallen. Telekabel strykes. Kraftkabel ändrad S om Luleå. Germandöleden. Prickar indrages

2 Register NW Luleå skärgård. Junkön. Skjutvarning... (T) 151, 378, 1855 S om Luleå. Germandörännan. Lysboj ersätts med lysprick S om Luleå. Germandörännan. Lysprick tillfälligt intagen...(t) SE Båtskärsnäs. Altappensgrund södra. Prick indragen Luleå. Sandöleden. Lysbojar flyttade. Prickar indragna Junköleden. Prickar indrages. Farleder ändras SW Kalixälvens mynning. Osäkra djupangivelser pga slamdrift Farleden till Kalix. Uppgrundning. Prickar utsatta...(t) 1014 Farleden till Karlsborg. Norska Klippan. Lysprick ändrad. Karlsborgs hamn. Lysprick utsatt. Prick indragen NW Luleå hamn. Fyrar, tavlor och lysprick indragna. Brygga avlägsnad. Hamnkontor flyttat Södra farleden till Luleå. Tjuvholmsundet Södra. Lysboj ersatt av lysprick Tjuvholmsundet Södra. Lysboj ersatt av lysprick. Rättelse Tjuvholmsundet Södra. Lysprick ersatt av lysboj Tjuvholmsundet Södra. Karaktär vid lysboj ändras NE Inomskärsleden från Piteå till Luleå. Farleden omklassas. Prickar indrages NW SO om Piteå. Klingergrundet. Kummel raserat...(t) SE Jävre Sandön - Bondöfjärden. Prickar och farled indrages S om Piteå. Jävrefjärden. Prick utsatt SO om Piteå. Norra Längan. Prick indrages ej SW Farleden mellan Rönnskär och Nygrån. Ändrad utprickning Jävrefjärden. Förtöjningsbojar indragna S om Haraholmen. Sjökort 415. Rättelse. Djupuppgift S Piteå. Haraholmen. Prick ersatt av lysprick Farleden till Piteå. Tallskäret och Toven. Fyrar indragna Pitsundet. Prickar indrages Inloppet till Piteå djuphamn. Storstensgrund. Lysboj tillfälligt intagen...(t) NW Sjökort 42. Sjökortsrättelse NE O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Utökat riskområde...(t) 107 O om Byske. Tåme. Skjutvarning...(T) 108, 177, 245, 277, 278, 409, 591, , 794, 765, 873, 976, 1184, 1335, 1378, 1471, 1472, 1727, 1728, 1859 Farlederna till Brännfors och Furuögrund. Prickar indrages Prickar indrages. Rättade lägen NW Skellefteå. Byske och Bovikens badplatser. Förbud mot motorbåtstrafik... (S) 12

3 3 Register SE Skelleftebukten. Sjökort 421. Sjökortsrättelse O om Skelleftehamn. Plats där lots möter SW Farleden från Skelleftebukten över Hålfjärden till Kågefjärden. Ändrad utprickning S Skelleftebukten. Farleden till Bureå. Prickar indrages. Prick ändras Skelleftebukten. Rakan. Sör-Olsgrundet. Ursviken. Fyrar ändrade Sör-Olsgrundet. Uppgift om lysvidd och sektorer N Skellefteå. Olsen. Fyrfundament ändras till bränning Skelleftehamn. Prickar indrages Sävenäs Norra, Gröna och Röda. Rönnskärsverken Södra. Fyrar indragna NE Bjuröklubb. Prickar indrages SW Farlederna till Kallviken, Munkviken, Lövsele hamn och Gumbodahamn. Prickar indrages. Prick utsätts NW Sikeå hamn. Prickar och förtöjningsboj indragna Sikeå. Djupuppgifter. Kabel införs. Dykdalber strykes Undervattenssten. Rättelse SW SVERIGE - FINLAND. Norrfjärden - Björkö. Telekabel utlagd Norrfjärden - Holmön. Telekablar upptagna BOTTENHAVET MED NORRA KVARKEN 5121 NW Umeå. Fjärdgrund. Sjökortsrättelse SV om Holmsund. Inre leden Simphamn - Bredskär. Prickar utsatta Umeå hamn. O om Hillskär. Sjökort Ändrad djupinformation NE Umeälven. Enstavlor införes. Kabelfyrar strykes. Diverse ändringar NW Norrbyskär. Rör utlagt. Ankringsförbud SV om Umeå. Norrbyskär. Förtöjningsbojar införs SE Sydostbrotten. Fyr ombyggd NE Nordmalingsfjärden. Rundvik. Ändrad djupinformation Nordmaling - Brämön. Upplysning om fasta fiskeredskap i Västernorrlands län... (S) NW Saluböle. Skjutvarning... (T) 217, 410, 1337, 1663 Husum. Djupuppgifter. Dombäcksö. Fyrenslinje justeras SE Vallinsgrundet. Fyr tillfälligt släckt. Ombyggnadsarbeten...(P) 1055

4 Register SW N om Skagsudde. Bergöfjärden. Djupuppgift NO om Skagsudde. Pricklägen justerade. Djupuppgifter O om Örnsköldsvik. Själbådan. Racon ur funktion... (T) 1144 Racon åter i drift Husum. Fyr ändrad SE O om Sundsvall. Fackelfällning från flygplan...(t) 767, NW Örnsköldsviksfjärden. Ändrad djupinformation. Dykdalber strykes. Förtöjningsbojar införs Örnsköldsvik. Bonässundet. Avloppsledning utlagd. Ankringsförbud Örnsköldsvik. Bonässundet. Undervattensarbeten...(T) SW Docksta. Sjökollektor. Boj utlagd. Ankringsförbud NW Ångermanälven. Fyrsektorer justeras. Djupuppgifter m m Ångermanälven. Väja. Lysbojar indragna Ångermanälven. Veda - Hornön. Höga Kusten Bron. Lysbojar utlagda...(t) 1339 Höga Kusten Bron. Bro under uppförande Höga Kusten Bron. Fartbegränsning...(T) SW Sjökort 523. Varning för strandnära navigering Härnösands hamn. Djupuppgifter Ångermanälven. Strömskaten. Svanön. Fyrsektorer justeras NE Åstön. Skjutvarning...(T) 447, 1299, 524 NW Sundsvallsfjärden. Bottenundersökningar...(T) 677 O om Sundsvall. Granön. Fyrsektorgräns justeras SW Sundsvallsbukten. V Åsen. Prickar ändrade. Prick utsatt NW Prickar och lysboj indrages. Lysboj utläggs NW SO om Hudiksvall. Viggön. Djupuppgift SW Fäbodön. Skjutvarning...(T) 1410, N Inloppet till Söderhamn. Branthälls Stenar. Lysprick flyttad. Prick indragen S Ala. Ändrad djupinformation. Kartskiss NE Norrsundet. Fyrar ombyggs. Enslinje och sektorer otillförlitliga...(t) NW Storjungfrun - Vallvik. Telekabel flyttad S Skutskär. Fyrsektorer, enslinje och pricklägen justeras. Djupuppgifter

5 5 Register SE Gävlebukten. SV om Björn. Rossholms skjutplats. Riskområde införs Gävlebukten. SV om Björn. Rossholm. Information om skjutning ÖREGRUNDSGREPEN, ÖREGRUNDS SKÄRGÅRD, SÖDRA KVARKEN OCH ÅLANDS HAV 535 SW Mätinstrument. Utmärkning... (T) 109 Bellonagrundet. Fyr återuppbyggd. Lysbojar intagna Sunnanöfjärden. Racerbåtstävling. Avlysning. Undantag från fartföreskrift...(t) SE Svenska Björn. Underhållsarbeten. Förtöjningsbojar utlagda...(t) 712 Svenska Björn ombyggd och ändrad SE Väddö kanal. Elmstabron. Bagghusbron. Broöppningstider Bagghusbron. Tillfällig avstängning...(t) 280 Grisslehamn. Telekablar utlagda NW Farleden till Hargshamn. Prickar indragna O om Gräsön. Sjökort 536. Rättelse. Bränning införs SO om Öregrund. Malgrund. Skär införs V om Singö. Ryttaren. Stenar införs SW Farleden till Hallstavik. Ändrat leddjupgående STOCKHOLMS SKÄRGÅRD OCH LANDSORT SÖDERTÄLJE 611 NE FINLAND - SVERIGE. Ålands hav. Kabel utläggs... (T) 448 Stockholms skärgård och Landsort - Utlängan. Meddelande angående militärt utmärkningssystem NW Ålands hav. Fasta fiskeredskap...(t) 1056 Björkö. Bylehamn. Storholmssundet. Fartbegränsning...(S) 13 Vätö. Långnäsviken. Förbud mot motorbåtstrafik...(s) 14 Björkö. Marumsbadet. Förbud mot motorbåtstrafik... (S) 15 S om Simpnäsklubb. Gävlehästen. Fyr ändrad Fyr ändrad. Rättelse Arholma. Tillfällig fartbegränsning... (T) 1057 Tillfällig fartbegränsning. Förlängd tid... (T) 1301, 1411 Vätösundet. Bro uppförd. Hastighetsbegränsning och färja strykes Sjökort 611. Simpnäsklubb. Fyrkaraktär rättas SE Furusundsleden. Remmargrund - Kapellskär. Ändrad utmärkning SW S om Kapellskär. Prickar utsatta på prov...(t) 596 NV om Furusund. V om Äspholmen. Djupuppgift NE Blidö. Sjön Hemsundet. Fartbegränsning... (S) 16 Båtsportleden Växlet - Svartnö - Stångören. Prick utsatt NO om N Ljusterö. V om Granö. Bränning införs

6 Register Furusunds ström. Fartbegränsning utökad sydvart SO om Furusund. NO om Svartlöga. Bränning Blidösund. Fartbegränsning SE Lilla Lövskär - Bockholmen. Fartbegränsning...(S) 18 Svartlögafjärden. Västerskäret. Djupuppgifter Ingmarsö. O om Lill-Kastet. Djupuppgifter SV om Furusund. S om Granö. Djupuppgift N om Möja. S om Husarö. Bränning NW Bergshamraviken. Mora. Motorbåtstrafik förbjuden...(s) 17 Furusundsleden. Lunsengrund. Prick utsatt VSV om Furusund. Stäksund. Vrak SW Åkersberga. Motorbåtstrafik vid badplatser förbjuden...(s) 19 S Ljusterö. Bolbysunden. Vattenskidåkning förbjuden... (S) 23 Norra Ljusterö. Byggnadsarbeten avslutade. Fyrlykta intagen Ljusterö. Sjökortsrättelse V Saxarfjärden. Telekabel utlagd NO om Vaxholm. Seglarö - Länsman. Rör utlagt NO om Vaxholm. O om Åkersberga. Marsättra. Småbåtshamn anlagd NW Kobbfjärden. Nassafjärden SO om Rödlöga. NV om Långharan. Litet skär införs SW Lilla Nassa skärgård. Bastulunsen. Djupuppgift SW Landsortsdjupet. Mätinstrument. Lysboj utlagd...(t) 601 Mätinstrument. Lysboj och prickar utlagda....(t) 950 Lysbojar tillfälligt utlagda... (T) NE NO om Sandhamn. SV om Björkskäret. Bränningar strykes NW SO om Möja. SO om Y Sillö. Bränning införs SE Sandhamn. Startområde för Gotland Runt. Tillfällig avlysning...(t) 840 Stockholms skärgård - Gotland. Pripps Blå Gotland Runt. Havskappsegling... (T) 841 Almagrundet fyr. MS indragen på prov...(t) NE Österskär. Fyr släckt. Ombyggnadsarbeten...(T) SW Bulleröfjärden. Djupuppgifter Bullerö. Hjälpradiostation indragen NO om Nämdö. Furuskär. Skär införs O om Nämdö. N om Rönngrundet. Djupuppgifter NW SSO om Stavsnäs. S om Bötsholmen. Djupuppgift

7 7 Register SE Sorgströmmen. Prickar indrages Sandhamn. V om Sandhamnshålet. Fartbegränsning ändrad NE N om Kanholmsfjärden. Fartbegränsning...(S) 24 Sollenkroka ö. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 25 O om Möja. V om Saxaren. Bränning V om Möja. O om Bugö. Bränning SW Värmdö. Telekablar utlagda NW O om Gällnö. Fartbegränsning O om Grinda. Sjökort Rättelse. Kummel flyttas NE Trafikföreskrifter. Utökad rapporteringsskyldighet. Trafiksepareringssystem. Mötesförbud Vaxön. Eriksöbadet. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 21 Vaxön. Tillfällig avstängning och fartbegränsning...(t) 796 Tillfällig avstängning och fartbegränsning. Ändring... (T) 978 Resaröström. Kodjupet. Förbud mot ankring, fiske och icke militär dykning Resarö - Kullö. Kabel införs. Ankringsförbud Västra Saxarfjärden. Logrundet. Lysboj ersätter prick NV om Västra Skägga. Fartbegränsning V om Vaxholm. Bogesundslandet - Kullö. Kabel utlagd. Ankringsförbud Vaxholmsfjärden. Telekabel utlagd Lindalssundet. Telekabel utlagd O om Vaxholm. S om Oxdjupet. Rindö. Hamnbyggnadsarbeten. Bojar utlagda... (T) 1766 NO om Vaxholm. S om Ö Strängarna. Sten införs S om Ö Strängarna. Synlig sten ändras till undervattenssten SE Baggensfjärden. Telekabel utlagd Baggensstäket. Boj med skyltar utlagd Gustavsberg. Bryggor och gästhamn införs NW Skåvsjöholmssundet. Västerviken. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 20 Stocksund. Provborrningar för brobygge. Prickar utsatta... (T) 306 Prickar intagna Edsviken. Fartbegränsning Edsviken. V om Kaninholmen. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 1863 Askrikefjärden. Telekabel utlagd Askrikefjärden. Västra Haga. Saxaren. Fyrar tillfälligt släckta... (T) SW Baggensstäket. Tillträdesförbud V om Lidingö. Djursholmsudde, Aludden, Lilla Bergholmen och Torsvik. Fyrar indragna NE Gamla Lidingöbron. Broöppningstider... 50

8 Register SE Hammarbyleden. Broöppningstider Stockholms hamn. Förbud mot trafik med vattenskoter o dyl...(s) 22 Svindersviken. Ankringsförbud Blockhusudden. Undervattenssten Hammarbyslussen. Tillfällig avstängning... (T) 379 Danvikskanalens NO-mynning. Förtöjningsboj utläggs...(t) 680 Förtöjningsboj intagen Strömmen. Finnboda - Biskopsudden. Provborrningar. Farleden partiellt avlyst. Tillfällig utmärkning... (T) 839 Rosenvik. Ändrad djupinformation. Bojar strykes Djurgårdsbrunnsviken. Motorbåtstävling. Tillfällig avstängning... (T) 915 Oxdjupet. Roslagsloppet. Tillfällig avlysning...(t) 1109 Beckholmsbron. Djupuppgift Fjäderholmarna. Vågbrytare. Gästhamn Djurgårdsbrunnskanalen tillfälligt avstängd... (T) NW Brunnsviken. Ålkistan. Förbud mot vattenskotertrafik Lilla Värtan. SO om Tranholmen. Prickar ändrade Edsviken. O om Ålkistan. Fartbegränsning utökad SW Stockholm Water Festival. Tillfällig avstängning...(t) NW Värmdö - Ingarö. Skeppsdalsström. Rörledning borttagen Ägnö. Prick flyttad Lagnöström. Fartbegränsning Erstaviken. Telekabel utlagd SW Dalarö. Stångsundet. Fartbegränsning... (S) 26 Gränöfjärden. Telekabel utlagd NE Skenoraströmmen. Djupuppgift Nämdöfjärden. Franska Stenarna. Vrak. Förbud mot dykning, ankring m m... (T) SE Nämdöfjärden. Telekabel utlagd E S om Dalarö. O om Segholmarna. Utmärkning indragen och ändrad Ornö. Inloppet till Kyrkviken. Muddring. Prickar utsatta. Djupuppgift V om Ornö. Sjökort 6161 och 616. Rättelse. Farledsstreck ändras Ornö. Kyrkviken. Fartbegränsning W Dalarö Skans. Fartbegränsning...(S) 27 Ändrad tid. Område utökat...(s) 773 Ornö. Björkösund. Fartbegränsning... (S) 28 SV om Dalarö. Långgarn. Bränning införs NE S om Biskopsön. Djupuppgifter O om Ornö. Fjärdlång. Brygga under uppförande...(t) 380 O om Ornö. Biskopsön. Koxviken. Enstavlor anordnade

9 9 Register 1993 SO om Dalarö. Fjärdlång. Brygga anlagd Ornö - Utö. Djupuppgifter SE Stockholms skärgård och Landsort - Utlängan. Meddelande angående skjutvarningar NW Muskö. N om Långgarn. Djupuppgift SO om Dalarö. Mörholmen. Djupuppgift Horsfjärden. Telekablar utlagda SW O om Utö skjutfält. Vattenområde avlyst Utö skjutfält. Utmärkning av riskområde...(s) 65 Utö. Skjutvarning... (T) 154, 281, 413, 544, 774, 949, 981, , 1231, 1303,1381, 1412, 1475, 1629, 1792, 1827 Utö. Skjutning inställd Utö. Gruvbryggan. Kyrkviken. Fartbegränsningar ändrade Älvsnabben - Studsvik. Vårutprickning avslutad Mysingen. Älvsnabben. Djupuppgift SV om Muskö. S om Skramsösundet. Fartbegränsning strykes NE NO om Nynäshamn. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NW SV om Nynäshamn. Djupuppgift SW NO om Landsort. Viksten NV. Fyr åter normal LANDSORT SÖDERTÄLJE 6172 SE V Röko, Rökogrundet och Granklubben. Lysvidd reducerad. Fasadbelysning ur funktion... (T) 681 Fyrar åter i full funktion Krabbfjärden. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) SW Vattklubben, Torsken, Käringhällan och Fifong. Lysvidd reducerad. Fasadbelysning ur funktion... (T) 798 Fyrar åter i full funktion SO om Fifong. Prick indragen NE Nynäshamn. Byviken. Fartbegränsning... (S) 29 Svartfjärden - Svarthålet - Tottnäsviken. Fartbegränsning...(S) 30 Farleden till Stora Vika. Tillfällig utmärkning... (T) NW Oxnö O-sida. Bränning införs SO om Trosa. Hållvastö. Prick utsatt SW Himmerfjärden. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) 1187 N om Trosa. Pålsundet. Brohöjd ändras NW Hallsfjärden - Igelstaviken. Sedimentfällor utlagda... (T) 114 Näslandet. Telekablar utlagda

10 Register Näslandsfjärden. Ängsholm. Rör ändras Brandalssund. Militärövning Orkan. Avlysning... (T) 1190 SV om Brandalssund. Farstanäs. Fyr anordnad SE Militärövning Orkan. Avlysning... (T) 1200 Igelstakajen. Namnändring NE Farleden till Kagghamra. Prickar indragna Brandalsund. Viad. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 1476 Brandalsund. Fyr tillfälligt släckt... (T) 1665 Fyr lyser åter normalt Viad. Fyrar åter tända LANDSORT UTLÄNGAN 617 NE Gunnarstenarna - Landsortsdjupet. Ändrad djupinformation SE Landsort - Gotland. Mätinstrument. Utmärkning...(T) 799 Mätinstrument. Utmärkning. Rättade lägen...(t) 878 Mätinstrument. Utmärkning. Förlängd tid...(t) SW NO om Gustaf Dalén. Vrak borttaget Tvären. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NW Tvären. Sävsundet. Fartbegränsning ändras SE O om Hartsön. Djupuppgifter SW Tvären - Häradskär. Vårutprickning avslutad Inloppet till Tvären. Griskär övre. Lysvidd ändrad NE Rågön. Bergö. Specialmärken utsatta...(s) NW V om Oxelösund. Marsviken. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) SE Hävringebukten. Båk raserad SW Oxelösund. Ändrad djupinformation SV om Oxelösund. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NE Arkösundsområdet. Sjökort 621, 622. Rättelser SE O om N Fällbådan. Test av EPIRB och Radartransponder (SART)...(T) SW Arkö - Häradskär. Bojar och prickar utläggs... (T) 1234 Tillfälliga prickar försedda med fyrljus... (T) 1382 N om Arkö. Telekabel utlagd

11 11 Register NW Hargökalv. Lysvidd ändrad Arkösund. Tillfällig prick utsatt...(t) 982 Prick utsatt N om Arkösund. N om Glotterö. Bränning Arkösund. Lindöfjärden. Fartbegränsning SE Kolmården - Vikbolandet. Telekabel utlagd NW Norrköping. Motala Ström. NV om Händelöbron. Prickar utbytta mot lysprickar NE Hävringe angöring. Sjökort 72. Rättelse. Farled strykes NE NO om Fyrudden. Kråkmarö. Djupuppgift Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter NO om Fångö. Mansö. Djupuppgifter S:t Anna - Gryts skärgårdar. Djupuppgifter NW Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter SW Årsviken. Fartbegränsning...(S) 32 Gryts skärgård. Flissundet. Fartbegränsning... (S) 33 Flatvarp. Prick indrages V om Häradskär. Djupuppgifter Valdemarsviken. S om Grytö. Prick utsatt S om Grytö. Prick utsatt. Rättelse NE SO om Loftahammar. Prick utsatt N om Västervik. Syrsan. Prick ändrad O om Loftahammar. Trädskär. Djupuppgift NW Gamlebyviken. Träningsområde för racerbåtar. Avlysning. Utmärkning... (S) 34 Gamlebyviken. Fartbegränsning... (S) 449 Loftahammar. Prick ändras N om Västervik. Vinö - St Rätö. Kabel utlagd SE SO om Västervik. Stora Kråkgrundet. Prick ändrad S om Västervik. S om V Betesholmen. Undervattensstenar SW S om Västervik. Grönvållsfjärden. Kabel utlagd Blankaholm. Förtöjningsboj strykes E O om Västervik. Kungsgrundet. Ändrad djupinformation W Västervik/Gamleby. Stegeholms kanal. Broöppningstider Västervik. Stegeholms kanal. Farled avstängd... (T) 357 Västervik. Gränsö kanal. Tillfällig avlysning...(t) 1023

12 Register Västervik. Lucerna. Ny kaj. Utfyllnad Inloppet till Västervik. Korphällan, Borgö och Vitudden. Fyrar ändras... (P) 1413 Fyrar ändrade NW N om Kråkelund. Vinö Bredhäll. Sjökortssymbol ändras Rättat läge N om Kråkelund. N om Käringskäret. Bränning SE Ölands Norra Udde. Lilla Grundet. Lysprick ersatt av prick N Figeholms angöring. Boj indragen S Oskarshamn. Grimskalledjupet. Förtöjningsboj indragen Oskarshamn. Flytdocka borttagen Oskarshamns hamn. Fasadbelysning indragen Oskarshamns hamn. Diverse ändringar NE Stora Jättersön - Vållö. Vattenledning utlagd NW Kalmarsund. Stora Jättersön. Förtöjningsboj indragen Farleden till Stora Jättersön. Plats där lots möter Stora Jättersön. Prick utsatt NE Kalmarsund - Gotland. OKG Öland Runt. Havskappsegling... (T) SE Kalmar. Västra sjön. Fartbegränsning... (S) 35 Kalmarsund. Skäggenäs varv. Prickar utsätts. Farled införs NE Öland. Gräsgård. Reducerat djup. Fyrar släckta tills vidare...(t) 804 Öland. Undervattensarbeten. Utmärkning...(T) 919 Öland. Förbud mot ankring, fiske och dykning SE Ölands Södra Grund. Fyr ändras. Radiofyr flyttas...(p) 1116 Fyr ändrad. Radiofyr flyttad MS indragen SW Karlskrona skärgård. Östra Fjärden. Säljö. Övning med fallskärm (Parasailing)... (T) 844 GOTSKA SANDÖN OCH GOTLAND 731 SW Tofta. Förbud mot vindsurfing, vattenskidåkning samt motordrivna farkoster... (S) 36 Visby. Lysprick tillfälligt utlagd...(t) 842, 920 Visby Inre hamn. Muddring. Ramning Visby. Utmärkning av tipplats. Förlängd tid... (T) 881 Herrvik. Närshamn. Ronehamn. Klintehamn. Förbud mot ankring m m utgår

13 13 Register NW Visby. Muddringsarbeten. Utmärkning....(T) 513 Muddringsarbeten. Utmärkning. Ändrad tid... (T) 683 Kappelshamnsviken. Östra Banken Nr 8 och Nr 12. Lysbojar tillfälligt ersatta av prickar... (T) 314 Lysbojar åter utsatta Kappelshamnsviken. Västra Banken Nr 7. Lysboj tillfälligt ersatt av prick... (T) 515 Lysboj åter utlagd Stenkyrkehuk. Fyr delvis skymd... (T) NE Slite. Reparationsarbeten... (T) 450 Reparationsarbeten. Förlängd tid...(t) 1344 Reparationsarbeten avslutade. Prickar intagna Slite. Förbud mot ankring m m ändrat Salvorev. Vrak SE Östergarn. Tillfälligt reducerad lysvidd...(t) 414 Fyr lyser åter normalt Fyren Östergarn ändrad. Bifyr indragen Fårösund Södra. Fyr ombyggd. Sektorer otillförlitliga...(t) NE O om Gotska Sandön. Vrak SE Ronehamns silo. Mast med hinderljus uppförd Klintehamn. Vrak SW Lilla Karlsö. Förbudsområde. Prickar utläggs...(s) 37 Hoburgs Rev. Lysprick tillfälligt utsatt...(t) 843 Lysprick intagen Lilla Karlsö. Tid för tillträdesförbud ändrad Lilla Karlsö. Avlyst vattenområde ändrat. Bojar flyttade och ändrade Hoburg. DGPS. Provsändningar tillfälligt avbrutna...(t) 1480 DGPS-sändningar återupptagna UTLÄNGAN FALSTERBOREV 821 SE Utklippan. Fyr tillfälligt släckt... (T) 315 Fyr åter tänd SW Meddelande angående skjutvarningar V om Utklippan. Mätinstrument utlagt. Lysboj utlagd...(t) NE Haglö. Förbud mot vattenskidåkning... (S) 38 Möcklösundsbron. Broöppningstider Karlskrona skärgård. Mätinstrument utlagda... (T) 603 Skällösund. Farled öppnas. Viss inskränkning... (T) 720 Arbeten avslutade Skällösund. Reducerat djup... (T) 984 Djupuppgift Östra Fjärden. Avlysning...(T) 1025, 1415 S om Senoren. Djupuppgifter

14 Register NO om Almö. Djupuppgift SV om Almö. Djupuppgift. Kraftkabel Karlskrona. Stumholmen. Flotte förankrad. Vattenområde avlyst....(t) 1085 Karlskrona hamn. Stumholmskanalen avstängd...(t) 1086 Karlskrona skärgård. Bojar utläggs...(t) 1117 Karlskrona skärgård. Mätinstrument intagna Almö båk riven Bergaholmen. Saltöhammar. Lysvidd ändrad Karlskrona skärgård. Provverksamhet. Prick utsatt... (T) 1600 Karlskrona. Verköhamnen. Kaj 3. Reducerat djup NW Farvattnen O - S om Hanö. Ändrad djupinformation O om Tärnö. Mål på botten. Utmärkning...(T) 545 Inloppet till Ronneby. Saxemara. Aspan. Lysvidd ändrad O om Karlshamn. V och S om Tjärö. Djupuppgifter Ronneby angöring. Ändrad djupinformation S Stillerydshamnen. Kölö, nedre och övre. Enslinje och fyrsektor justeras N Karlshamn. Leddjupgåenden ändrade NE Karlshamns skärgård. V Bokö - Mulö. Fartbegränsning...(S) 225 Pukaviksbukten. Skjutvarning...(T) 451 Pukaviksbukten. Enslinje anordnad. Varning... (T) 1560 O om Karlshamn. Leddjupgående sänkt Mörrumsån. Fartbegränsning NW Sölvesborgsviken. Tången. Stenkistor avlägsnade. Djupuppgifter SE Hanöbanken. Ändrad djupinformation Hanösund. Kabelarbeten... (T) SW Hanöbukten. Landö skärgård. Skjutvarning. Tillfällig avlysning... (T) 181 Rinkaby. Skjutvarning...(T) 182, 453, 637, 808, 1118, 1416, 1733, 1867 SV om Sölvesborg. Skjutvarning...(T) 452 Åhus. Lotsstation flyttad Åhus hamninlopp. Muddring. Fyrar släckta....(t) 953 Muddring avslutad. Fyrar åter tända Farleden till Åhus. Undervattensstenar SW Ravlunda. Skjutvarning...(T) 183, 316, 454, 476, 638, , 1087, 1238, 1305, 1417, 1603, 1734 Gropahålet. Fyr åter tänd Hanöbukten. Sjökort 829, 839, 82. Ändrad djupinformation SO om Hanöbanken. Sjökort 829 och 82. Ändrad djupinformation NE Skillinge. Bojar för kappseglingsbana utläggs... (S) 79 O om Skillinge. Vrak Skillinge. Sanddrift. Reducerat djup... (T) 1794

15 15 Register SE O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning...(T) 283, 317, 517, 722, 1418, NW Trelleborgs Hamnradio. Ändrade VHF-kanaler Trelleborgs hamn. Prick indragen Abbekås. MS anordnad Ystad Hamnradio. Ändrad VHF-kanal SW Trelleborgsområdet. Förbud mot vindsurfing och vattenskidåkning...(s) 39 Smygehuk. Byggnadsarbeten. Tillfällig avstängning. Förlängd tid... (T) 477 Ystad - Trelleborg. Maringeologiska undersökningar... (T) 723 Smygehamn. Hamn tillfälligt stängd pga tångdrift... (T) 1419 SV om Smygehuk. Utmärkning intagen SVERIGE - TYSKLAND. Ystad - Wustrow, Trelleborg - Fehmarn. Kablar utläggs... (T) SE Falsterbo. Fyr åter tänd Maglarp. Vindkraftverk strykes Kämpingebukten - Stralsund. Telekabel och tavlor strykes Kämpingebukten. Falsterbokanalens S angöring. Djupuppgift... (T) SW Falsterborev. MS indragen på prov... (T) 1564 Finland BOTTENVIKEN Uleåborgs angöring. Oulu 1. Fyr ändrad Uleåborgs 10 m farled. Fyrar anordnade. Lysbojar indragna NE Brahestad 8 m farled. Elko övre. Fyr ändrad NE Bottenviken. Bottenhavet. Lysbojar tillfälligt intagna... (T) 518 BOTTENHAVET MED ÖSTRA KVARKEN Odas-lysboj utlagd... (T) 519 D54S NE Mäntyluoto 10,0 m farled. Muddring... (T) 1345 Mäntyluoto. Morris-Rm. Fyr uppförd. Kallo. Fyr omsektorerad D515 SE Vasa angöringar. Plattformar utlagda... (T) 1306, 1604 Plattform utlagd...(t) 1670 D54S SE Raumo angöring. Valkeakari. Prickar indragna. Plats där lots möter införs ÅLANDS HAV SAMT ÅLANDS OCH ÅBO SKÄRGÅRDAR, SKÄRGÅRDSHAVET Finlands Lejon. Fyr tillfälligt släckt...(t) 809 Fyr åter i funktion Fyrar elektrifieras. Tillfälliga avbrott... (T) NE N om Åland. Hällö - Isaksö. Bro under uppförande... (T) 382

16 Register SE Mariehamn - Rödhamn. Asköklubb. Fyr indragen. Fasadbelyst udde Farleden till Mariehamn. Prick ersatt av boj FINSKA VIKEN Porkkala. Helsinki. Lysvidd ändrad Porkkala. Lysvidd ändrad. Rättelse S om Hangö och Porkkala. Odas-lysbojar utlagda....(t) 958 S om Hangö. Odas-lysboj intagen Porkkala. Odas-lysboj intagen Ryssland och Baltiska Staterna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Radiofyrar tillfälligt ur drift... (T) 639 FINSKA VIKEN Ryssland RYSSLAND - DANMARK. Kabel utlagd Farleden till St Petersburg. Lysbojar släckta....(t) 885 N - SO om Ostrov Moshchnyy. Lysbojar släckta... (T) 921 Farleden till St Petersburg. Lysbojar åter tända Farleden till St Petersburg. Morskoy Kanal. Ensfyrar ändrade Farleden till St Petersburg. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1308 Kronstadt. Fyr ändrad Nerva. Racon indragen Farleden till St Petersburg. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1445 Estland Fyrar släckta...(t) 226 Finska viken - Rigabukten. Förbudsområden strykes Inloppet till Muuga hamn. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 285 NV om Muuga hamninlopp. Område med ofullständiga djupuppgifter Inseglingen till Muuga. Fyrar släckta... (T) 724 N om Muuga. Karbi. Lysboj tillfälligt släckt...(t) 1309 Inloppet till Muuga hamn. Lysbojar och fyrar tillfälligt släckta... (T) 1311 Apollo Bank. Lysboj ändrad till boj Kundaviken. Fyrar släckta...(t) 686 N om Tallinn. Aegna. Fyr tillfälligt släckt...(t) 687 V om Tallinn. Kopli. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 688 Tallinn V inlopp. TSS och utmärkning införs Vrak utgår N om Dagö. Odas-bojar utlagda...(t) 959 Narva. Fyr ändrad Fyr ändrad. Rättelse

17 17 Register 1993 ÖSTERSJÖKUSTEN Estland 7 NE Naissaar. Hülgekari Ots. Fyr indragen Tallinn V angöring. Plats där lots möter införs Irbenskij Proliv. Lysbojar släckta. Bojar utlagda... (T) 689 Lysbojar åter tända V om Paldiski. Fyrar släckta... (T) 725 Pärnu. Ensfyrar åter tända N inloppet till Muhu väin. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1310 N inloppet till Muhu väin. Lysboj indragen Panga-Nukk. Merise. Allirahu. Fyrar tillfälligt släckta...(t) SE SV om Pärnu. Kihnu Harbour. Fyr åter tänd O om Sörve. Lysboj åter tänd Sörve. Lysvidd ändrad Pööriotsa. Veiserahu. Fyr och lysboj tillfälligt släckta... (T) 1313 Pärnu angöringar. Kihnu Bank. Lysboj åter utlagd. Tillfälligt släckt... (T) 1314 Pärnu angöringar. Fyrar åter tända Pärnu angöring. Sorgu. Fyr åter tänd Ösel. Kaavinina. Fyr tillfälligt släckt...(t) 1316 S om Ösel. SV om Abruka. Prick flyttas Lettland Vinkova. Lysbojar ersatta av bojar... (T) 286 NO om Ventspils. Lysboj tillfälligt släckt... (T) 478 Lysboj åter tänd Ventspils angöring. Djupuppgifter Inloppet till Rigabukten. Lysbojar utbytta mot bojar... (T) 848 V om Busniesku. Vrak SE Ventspils angöringar. Vrak...(T) 320 Vinkova Bank. Förtöjningsbojar utlagda Irbenskij Proliv. Lysbojar släckta...(t) 1195 Lysbojar åter tända Riga angöring. Lysboj tillfälligt släckt...(t) 1317 Farleden till Riga. Utmärkning ändrad Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1448 Litauen Klaipeda angöring. Lysboj ersatt av boj... (T) 321 S om Klaipeda. Yuodkrante. Fyr tillfälligt släckt... (T) 322 Inloppet till Klaipeda. Lysboj utbytt mot boj...(t) 850 Klaipeda. Prov med laserfyr avslutat

18 Register Ryssland N om Baltijsk. Undervattenshinder. Lysboj utlagd... (T) SE NV om Baltijsk. Plattform anordnad. Boj indragen N om Baltijsk. Boj införs Boj ersatt med lysboj N om Kaliningrad. Rybachiy. Fyr ändrad Rybachiy. Lysvidd ändrad NV om Kaliningrad. Bojar utlagda...(t) 1770 N om Kaliningrad. Plattform obelyst...(t) 1869 NV om Kaliningrad. Förtöjningsbojar utlagda... (T) 1870 V om Kaliningrad. Sjöfartshinder. Lysboj utlagd...(t) 1871 SV om Kaliningrad. Rysk-polska gränsen. Ensfyrar släckta... (T) 1872 Polen ÖSTERSJÖKUSTEN Port Polnocny angöring. Oren botten... (T) 323 Port Polnocny angöring. Dykdalb P1. Karaktär ändrad Port Polnocny angöring. Lysboj ändrad Czolpino. Fyrkaraktär ändrad SW Darlowo. MS indragen SE N om Lawica Slupska. Mätinstrument och lysbojar utlagda...(t) SE Mätinstrument utlagda. Utmärkning...(T) 457 Tyskland ÖSTERSJÖKUSTEN 83 NE O om Rügen. Vrak. Utmärkning...(T) 176, 251, 1088 Vrak. Utmärkning ändrad... (T) 1771 N om Rügen. Lysboj utlagd...(t) NW NV om Plantagenet Grund. Prickar intagna. Lysbojar utlagda N om Darsser Ort. SO om DW-routen. Vrak ändras N och NO om Darsser Ort. Uppgifter om vrak SE O om Rügen. Stubbenkammer. Swin-N. Lysbojar ändrade N om Zingst. Vrak införs Pommersche Bucht. Djupuppgifter Pommersche Bucht. Djupuppgifter SO om Rügen. SO om Greifswalder Oie. Vrak och utmärkning ändras Djupuppgifter Rügen. Sassnitz. Fyr ändrad O om Rügen. Vrak Prorer Wiek. Plats där lots möter flyttad Mecklenburger Bucht. Bojar indragna. Förbudsområde upphör. Oren botten

19 19 Register SW TSS South of Gedser. Vrak V, N och O om Darsser Ort. Uppgifter om vrak N om Warnemünde. Djupuppgift N om Warnemünde. Lysboj ändrad N om Warnemünde. Vrak SE Fehmarnbelt. MS ändrad Fehmarnbelt. Mecklenburger- och Lübecker Bucht. Mätutrustning...(T) 1772 Mecklenburger Bucht. Vrak SW Eckenförder Bucht. Plattform...(T) 778 Kieler Bucht. N om Stollergrund. Mätinstrument...(T) 1484 N om Stollergrund. Mätinstrument. Förlängd tid...(t) 1708 Danmark Bornholm och Christiansö 8 SW S om Bornholm. SO om Backegrund. Vrak SW Neksø Havn. Upplysning om varningsfyr Neksø Havn. MS indrages på prov...(t) 550 O om Bornholm. Mätinstrument. Lysboj utlagd...(t) 415 O om Bornholm. O om Dueodde. Vrak N om Christiansø. Vrak SE Bornholm. Vang Pier. Fyr och pir raserad... (T) 188 Vang Pier. Utmärkning...(T) 325 Bornholmsgattet. V om Hammerodde. Grund rapporterat...(t) 923 N om Rønne. Hvideodde Rev. Nørrekås Havn. Prick utsatt Hvideodde Rev. Inseglingen till Nørrekås Havn. Prick flyttad Rønne. Utfyllnad ÖSTERSJÖKUSTEN Lolland. Rødby Havn. V om inseglingen. Djupuppgift II SVENSKA INLANDSFARVATTNEN MÄLAREN 6141 NW Vårutprickning avslutad SW Stora och Lilla Essingen. Fartbegränsning ändrad... (T) 551 Kungsholmen Lilla Essingen. Begränsad segelfri höjd...(t) 604 Hammarbyleden. Liljeholmsbron. Beställning av broöppning... (T) 642, 1567 Liljeholmsbron. Reparationsarbeten. Broöppning omöjlig... (T) 1736 Solviksbadet. Tillfällig avstängning...(t) 643 Riddarfjärden. Motorbåtstävling. Tillfällig avstängning...(t) 810

20 Register Gröndalsbron. Underhållsarbeten. Reducerad höjd...(t) 1350 Stora Essingen - Alvik. Geotekniska undersökningar...(t) SE Nockebybron. Tappström. Broöppningstider Nockebybron. Tillfällig avstängning... (T) 552 N om Nockebybron. Prick tillfälligt utsatt...(t) 1568 Prick permanentad Farleden till Stockholm. Bockholmssundet. Prick intagen Norsborg. Utmärkning av fridlyst vattenområde Vårbyfjärden. Slagsta - Jungfrusund. Färjeled anordnas Bockholmssundet. Strängnäsfjärden. Militärövning Orkan. Militär överskeppning... (T) 1199 Lövstafjärden. O om Björnholmen. Vårby. Telekablar utlagda Stenhamra. Törnbyviken. Rör utlagt Hovgårdsfjärden. Telekabel utlagd NV om Gåsholm. Prick utsatt Fiskarfjärden. Vårberg. Vågbrytarponton SW Stallarholmsfjärden. Strängnässundet. Broöppningstider Stallarholmen - Strängnäs. Undervattensarbeten...(T) 1569 Gripsholmsviken. Fartbegränsning ändrad Stallarholmsfjärden. Prästfjärden. Telekablar utlagda NE Almarestäket. Broöppningstider...(T) 56, 553 Stäketbron. Eriksundsbron. Tillfällig avstängning...(t) 287 Näsfjärden. NV om Möskär. Djupuppgift Långtarmen. Brofjärden. Telekablar utlagda NW Norra Björkfjärden. Veckholm. Information om skjutning Norra Björkfjärden. S om Svalgarn. Litet skär införs N om Strängnäs. Båtsportled anordnad. Prickar utsatta. Djupuppgifter E Fyrisån. Flottsundsbron. Kungsängsledsbron. Broöppningstider S om Uppsala. Kabel utlagd S om Uppsala. Kabel utlagd W Erikssund. Broöppningstider Lårstaviken. Förbud mot motorbåtstrafik. Fartbegränsning...(S) 40 Lårstaviken. Djupuppgift O om Enköping. Ekolsund. Järnvägsbro byggs. Pålningsarbete. Bojar utlagda. Förlängd tid... (T) 1322 Ekolsund. Järnvägsbro. Brobyggnadsarbeten... (T) 1875 Ekolsund. Bro under uppförande NE Hjulstabron. Broöppningstider Reparationsarbeten. Broöppningstider för fritidsbåtar... (T) 644 S om Ängsön. S om Ridön. Sjökort 113. Rättelser NV om Strängnäs. N om Hallingen. Djupuppgifter SE Norrfjärden - Gisselfjärden. Kungsberget. Kummel raserat Tosterön. Telekablar utlagda

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE Bilder till INNANHAV Äldre bildmaterial (Från tiden innan arkivnummersystemet togs i bruk) Äldre arkivmaterial 225, 227, 263, 281, Blåstång i Stockholms Skärgård 1968 (ca 15 filmer) 163, 235, 293, Skräp

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län; 01FS 2001:138 Utkom från trycket den

Läs mer

Pressinformation 2011-03-07

Pressinformation 2011-03-07 Pressinformation 2011-03-07 Telias 4G-orter Här finns hela ortslistan på var Telias 4G-nät finns idag samt tidplanen för utbyggnaden med länsvis uppdelning. Listan inkluderar även populära småorter och

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling s författningssamling s tillkännagivande av register över allmänna farleder och allmänna hamnar; SJÖFS 2013:4 Utkom från trycket den 11 december 2013 tillkännager med stöd av 5 lagen (1983:293) om inrättande,

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Kommun Hamn Google map Latitud

Kommun Hamn Google map Latitud Kommun Hamn Google map Latitud Google map Longitud Latitud/ Longitud Information Arboga Smedjebackens Gästhamn 60.13851 15.41795 60 08'18.6"N 15 25'04.6"E Arkösund Kajen 58.489294 16.941308 58 29'21.5"N

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

KUSTMILJÖNS FRAMTID Erfarenheter från forskningsprogrammet SUCOZOMA

KUSTMILJÖNS FRAMTID Erfarenheter från forskningsprogrammet SUCOZOMA KUSTMILJÖNS FRAMTID Erfarenheter från forskningsprogrammet SUCOZOMA Anders Carlberg Karl Bruckmeier Ragnar Elmgren Bengt Frizell Cathy Hill Erik Neuman Harald Sterner, red SUCOZOMA Sustainable Coastal

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN

HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen, den bestod av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Golfklubbar som är anmälda till Skandia Cup 2014

Golfklubbar som är anmälda till Skandia Cup 2014 Abbekås Golfklubb Ale Golfklubb Alfta-Edsbyns Golfklubb Alingsås Golfklubb Alvesta Golfklubb Araslövs Golfklubb Arboga Golfklubb Arninge Golfklubb Arvika Golfklubb Askersunds Golfklubb Barsebäck Golf &

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Taxi dit du vill när du vill som du vill.

Taxi dit du vill när du vill som du vill. Taxi dit du vill när du vill som du vill. Boka smidigt med vår app. Välkommen till Västsveriges största taxibolag! Taxi Göteborg säkert, tryggt och miljövänligt. Vi finns här för dig, dygnet runt, 365

Läs mer