Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER"

Transkript

1 Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser har sjökortsnummer samt kvadrant inom respektive sjö-kort, använts som sorteringsbegrepp. I ÖSTERSJÖN Sverige Varning för ålbottengarn Östersjön. Laxfiske. Upplysning om redskap...(s) 78 BOTTENVIKEN Finska gränsen - N om Ratan. Vårutprickning avslutad NE S om Haparanda. V om Skomakaren. Bränning Haparanda skärgård. Djupuppgifter NW NO om Luleå. O om Rånön. Ajaxarna. Sjömärke ändrat Storöfjärden. Fotholmen. Prickar indragna S Brändöfjärden - Hindersöfjärden. Prickar indrages. Farleder ändras Hamnöfjärden - Rånefjärden - Rånöfjärden - Gunnarsfjärden. Prickar indrages. Farleder ändras N Törefjärden. Siknäsrännan. Utmärkning ändrad NE Farleden till Luleå. Björnklack. Lysboj tillfälligt ersatt med prick...(t) 1143 Björnklack. Lysboj ändrad SW Rödkallen. Fyrar ändrade S om Luleå. Germandö - Rödkallen. Telekabel strykes. Kraftkabel ändrad S om Luleå. Germandöleden. Prickar indrages

2 Register NW Luleå skärgård. Junkön. Skjutvarning... (T) 151, 378, 1855 S om Luleå. Germandörännan. Lysboj ersätts med lysprick S om Luleå. Germandörännan. Lysprick tillfälligt intagen...(t) SE Båtskärsnäs. Altappensgrund södra. Prick indragen Luleå. Sandöleden. Lysbojar flyttade. Prickar indragna Junköleden. Prickar indrages. Farleder ändras SW Kalixälvens mynning. Osäkra djupangivelser pga slamdrift Farleden till Kalix. Uppgrundning. Prickar utsatta...(t) 1014 Farleden till Karlsborg. Norska Klippan. Lysprick ändrad. Karlsborgs hamn. Lysprick utsatt. Prick indragen NW Luleå hamn. Fyrar, tavlor och lysprick indragna. Brygga avlägsnad. Hamnkontor flyttat Södra farleden till Luleå. Tjuvholmsundet Södra. Lysboj ersatt av lysprick Tjuvholmsundet Södra. Lysboj ersatt av lysprick. Rättelse Tjuvholmsundet Södra. Lysprick ersatt av lysboj Tjuvholmsundet Södra. Karaktär vid lysboj ändras NE Inomskärsleden från Piteå till Luleå. Farleden omklassas. Prickar indrages NW SO om Piteå. Klingergrundet. Kummel raserat...(t) SE Jävre Sandön - Bondöfjärden. Prickar och farled indrages S om Piteå. Jävrefjärden. Prick utsatt SO om Piteå. Norra Längan. Prick indrages ej SW Farleden mellan Rönnskär och Nygrån. Ändrad utprickning Jävrefjärden. Förtöjningsbojar indragna S om Haraholmen. Sjökort 415. Rättelse. Djupuppgift S Piteå. Haraholmen. Prick ersatt av lysprick Farleden till Piteå. Tallskäret och Toven. Fyrar indragna Pitsundet. Prickar indrages Inloppet till Piteå djuphamn. Storstensgrund. Lysboj tillfälligt intagen...(t) NW Sjökort 42. Sjökortsrättelse NE O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Utökat riskområde...(t) 107 O om Byske. Tåme. Skjutvarning...(T) 108, 177, 245, 277, 278, 409, 591, , 794, 765, 873, 976, 1184, 1335, 1378, 1471, 1472, 1727, 1728, 1859 Farlederna till Brännfors och Furuögrund. Prickar indrages Prickar indrages. Rättade lägen NW Skellefteå. Byske och Bovikens badplatser. Förbud mot motorbåtstrafik... (S) 12

3 3 Register SE Skelleftebukten. Sjökort 421. Sjökortsrättelse O om Skelleftehamn. Plats där lots möter SW Farleden från Skelleftebukten över Hålfjärden till Kågefjärden. Ändrad utprickning S Skelleftebukten. Farleden till Bureå. Prickar indrages. Prick ändras Skelleftebukten. Rakan. Sör-Olsgrundet. Ursviken. Fyrar ändrade Sör-Olsgrundet. Uppgift om lysvidd och sektorer N Skellefteå. Olsen. Fyrfundament ändras till bränning Skelleftehamn. Prickar indrages Sävenäs Norra, Gröna och Röda. Rönnskärsverken Södra. Fyrar indragna NE Bjuröklubb. Prickar indrages SW Farlederna till Kallviken, Munkviken, Lövsele hamn och Gumbodahamn. Prickar indrages. Prick utsätts NW Sikeå hamn. Prickar och förtöjningsboj indragna Sikeå. Djupuppgifter. Kabel införs. Dykdalber strykes Undervattenssten. Rättelse SW SVERIGE - FINLAND. Norrfjärden - Björkö. Telekabel utlagd Norrfjärden - Holmön. Telekablar upptagna BOTTENHAVET MED NORRA KVARKEN 5121 NW Umeå. Fjärdgrund. Sjökortsrättelse SV om Holmsund. Inre leden Simphamn - Bredskär. Prickar utsatta Umeå hamn. O om Hillskär. Sjökort Ändrad djupinformation NE Umeälven. Enstavlor införes. Kabelfyrar strykes. Diverse ändringar NW Norrbyskär. Rör utlagt. Ankringsförbud SV om Umeå. Norrbyskär. Förtöjningsbojar införs SE Sydostbrotten. Fyr ombyggd NE Nordmalingsfjärden. Rundvik. Ändrad djupinformation Nordmaling - Brämön. Upplysning om fasta fiskeredskap i Västernorrlands län... (S) NW Saluböle. Skjutvarning... (T) 217, 410, 1337, 1663 Husum. Djupuppgifter. Dombäcksö. Fyrenslinje justeras SE Vallinsgrundet. Fyr tillfälligt släckt. Ombyggnadsarbeten...(P) 1055

4 Register SW N om Skagsudde. Bergöfjärden. Djupuppgift NO om Skagsudde. Pricklägen justerade. Djupuppgifter O om Örnsköldsvik. Själbådan. Racon ur funktion... (T) 1144 Racon åter i drift Husum. Fyr ändrad SE O om Sundsvall. Fackelfällning från flygplan...(t) 767, NW Örnsköldsviksfjärden. Ändrad djupinformation. Dykdalber strykes. Förtöjningsbojar införs Örnsköldsvik. Bonässundet. Avloppsledning utlagd. Ankringsförbud Örnsköldsvik. Bonässundet. Undervattensarbeten...(T) SW Docksta. Sjökollektor. Boj utlagd. Ankringsförbud NW Ångermanälven. Fyrsektorer justeras. Djupuppgifter m m Ångermanälven. Väja. Lysbojar indragna Ångermanälven. Veda - Hornön. Höga Kusten Bron. Lysbojar utlagda...(t) 1339 Höga Kusten Bron. Bro under uppförande Höga Kusten Bron. Fartbegränsning...(T) SW Sjökort 523. Varning för strandnära navigering Härnösands hamn. Djupuppgifter Ångermanälven. Strömskaten. Svanön. Fyrsektorer justeras NE Åstön. Skjutvarning...(T) 447, 1299, 524 NW Sundsvallsfjärden. Bottenundersökningar...(T) 677 O om Sundsvall. Granön. Fyrsektorgräns justeras SW Sundsvallsbukten. V Åsen. Prickar ändrade. Prick utsatt NW Prickar och lysboj indrages. Lysboj utläggs NW SO om Hudiksvall. Viggön. Djupuppgift SW Fäbodön. Skjutvarning...(T) 1410, N Inloppet till Söderhamn. Branthälls Stenar. Lysprick flyttad. Prick indragen S Ala. Ändrad djupinformation. Kartskiss NE Norrsundet. Fyrar ombyggs. Enslinje och sektorer otillförlitliga...(t) NW Storjungfrun - Vallvik. Telekabel flyttad S Skutskär. Fyrsektorer, enslinje och pricklägen justeras. Djupuppgifter

5 5 Register SE Gävlebukten. SV om Björn. Rossholms skjutplats. Riskområde införs Gävlebukten. SV om Björn. Rossholm. Information om skjutning ÖREGRUNDSGREPEN, ÖREGRUNDS SKÄRGÅRD, SÖDRA KVARKEN OCH ÅLANDS HAV 535 SW Mätinstrument. Utmärkning... (T) 109 Bellonagrundet. Fyr återuppbyggd. Lysbojar intagna Sunnanöfjärden. Racerbåtstävling. Avlysning. Undantag från fartföreskrift...(t) SE Svenska Björn. Underhållsarbeten. Förtöjningsbojar utlagda...(t) 712 Svenska Björn ombyggd och ändrad SE Väddö kanal. Elmstabron. Bagghusbron. Broöppningstider Bagghusbron. Tillfällig avstängning...(t) 280 Grisslehamn. Telekablar utlagda NW Farleden till Hargshamn. Prickar indragna O om Gräsön. Sjökort 536. Rättelse. Bränning införs SO om Öregrund. Malgrund. Skär införs V om Singö. Ryttaren. Stenar införs SW Farleden till Hallstavik. Ändrat leddjupgående STOCKHOLMS SKÄRGÅRD OCH LANDSORT SÖDERTÄLJE 611 NE FINLAND - SVERIGE. Ålands hav. Kabel utläggs... (T) 448 Stockholms skärgård och Landsort - Utlängan. Meddelande angående militärt utmärkningssystem NW Ålands hav. Fasta fiskeredskap...(t) 1056 Björkö. Bylehamn. Storholmssundet. Fartbegränsning...(S) 13 Vätö. Långnäsviken. Förbud mot motorbåtstrafik...(s) 14 Björkö. Marumsbadet. Förbud mot motorbåtstrafik... (S) 15 S om Simpnäsklubb. Gävlehästen. Fyr ändrad Fyr ändrad. Rättelse Arholma. Tillfällig fartbegränsning... (T) 1057 Tillfällig fartbegränsning. Förlängd tid... (T) 1301, 1411 Vätösundet. Bro uppförd. Hastighetsbegränsning och färja strykes Sjökort 611. Simpnäsklubb. Fyrkaraktär rättas SE Furusundsleden. Remmargrund - Kapellskär. Ändrad utmärkning SW S om Kapellskär. Prickar utsatta på prov...(t) 596 NV om Furusund. V om Äspholmen. Djupuppgift NE Blidö. Sjön Hemsundet. Fartbegränsning... (S) 16 Båtsportleden Växlet - Svartnö - Stångören. Prick utsatt NO om N Ljusterö. V om Granö. Bränning införs

6 Register Furusunds ström. Fartbegränsning utökad sydvart SO om Furusund. NO om Svartlöga. Bränning Blidösund. Fartbegränsning SE Lilla Lövskär - Bockholmen. Fartbegränsning...(S) 18 Svartlögafjärden. Västerskäret. Djupuppgifter Ingmarsö. O om Lill-Kastet. Djupuppgifter SV om Furusund. S om Granö. Djupuppgift N om Möja. S om Husarö. Bränning NW Bergshamraviken. Mora. Motorbåtstrafik förbjuden...(s) 17 Furusundsleden. Lunsengrund. Prick utsatt VSV om Furusund. Stäksund. Vrak SW Åkersberga. Motorbåtstrafik vid badplatser förbjuden...(s) 19 S Ljusterö. Bolbysunden. Vattenskidåkning förbjuden... (S) 23 Norra Ljusterö. Byggnadsarbeten avslutade. Fyrlykta intagen Ljusterö. Sjökortsrättelse V Saxarfjärden. Telekabel utlagd NO om Vaxholm. Seglarö - Länsman. Rör utlagt NO om Vaxholm. O om Åkersberga. Marsättra. Småbåtshamn anlagd NW Kobbfjärden. Nassafjärden SO om Rödlöga. NV om Långharan. Litet skär införs SW Lilla Nassa skärgård. Bastulunsen. Djupuppgift SW Landsortsdjupet. Mätinstrument. Lysboj utlagd...(t) 601 Mätinstrument. Lysboj och prickar utlagda....(t) 950 Lysbojar tillfälligt utlagda... (T) NE NO om Sandhamn. SV om Björkskäret. Bränningar strykes NW SO om Möja. SO om Y Sillö. Bränning införs SE Sandhamn. Startområde för Gotland Runt. Tillfällig avlysning...(t) 840 Stockholms skärgård - Gotland. Pripps Blå Gotland Runt. Havskappsegling... (T) 841 Almagrundet fyr. MS indragen på prov...(t) NE Österskär. Fyr släckt. Ombyggnadsarbeten...(T) SW Bulleröfjärden. Djupuppgifter Bullerö. Hjälpradiostation indragen NO om Nämdö. Furuskär. Skär införs O om Nämdö. N om Rönngrundet. Djupuppgifter NW SSO om Stavsnäs. S om Bötsholmen. Djupuppgift

7 7 Register SE Sorgströmmen. Prickar indrages Sandhamn. V om Sandhamnshålet. Fartbegränsning ändrad NE N om Kanholmsfjärden. Fartbegränsning...(S) 24 Sollenkroka ö. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 25 O om Möja. V om Saxaren. Bränning V om Möja. O om Bugö. Bränning SW Värmdö. Telekablar utlagda NW O om Gällnö. Fartbegränsning O om Grinda. Sjökort Rättelse. Kummel flyttas NE Trafikföreskrifter. Utökad rapporteringsskyldighet. Trafiksepareringssystem. Mötesförbud Vaxön. Eriksöbadet. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 21 Vaxön. Tillfällig avstängning och fartbegränsning...(t) 796 Tillfällig avstängning och fartbegränsning. Ändring... (T) 978 Resaröström. Kodjupet. Förbud mot ankring, fiske och icke militär dykning Resarö - Kullö. Kabel införs. Ankringsförbud Västra Saxarfjärden. Logrundet. Lysboj ersätter prick NV om Västra Skägga. Fartbegränsning V om Vaxholm. Bogesundslandet - Kullö. Kabel utlagd. Ankringsförbud Vaxholmsfjärden. Telekabel utlagd Lindalssundet. Telekabel utlagd O om Vaxholm. S om Oxdjupet. Rindö. Hamnbyggnadsarbeten. Bojar utlagda... (T) 1766 NO om Vaxholm. S om Ö Strängarna. Sten införs S om Ö Strängarna. Synlig sten ändras till undervattenssten SE Baggensfjärden. Telekabel utlagd Baggensstäket. Boj med skyltar utlagd Gustavsberg. Bryggor och gästhamn införs NW Skåvsjöholmssundet. Västerviken. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 20 Stocksund. Provborrningar för brobygge. Prickar utsatta... (T) 306 Prickar intagna Edsviken. Fartbegränsning Edsviken. V om Kaninholmen. Motorbåtstrafik förbjuden... (S) 1863 Askrikefjärden. Telekabel utlagd Askrikefjärden. Västra Haga. Saxaren. Fyrar tillfälligt släckta... (T) SW Baggensstäket. Tillträdesförbud V om Lidingö. Djursholmsudde, Aludden, Lilla Bergholmen och Torsvik. Fyrar indragna NE Gamla Lidingöbron. Broöppningstider... 50

8 Register SE Hammarbyleden. Broöppningstider Stockholms hamn. Förbud mot trafik med vattenskoter o dyl...(s) 22 Svindersviken. Ankringsförbud Blockhusudden. Undervattenssten Hammarbyslussen. Tillfällig avstängning... (T) 379 Danvikskanalens NO-mynning. Förtöjningsboj utläggs...(t) 680 Förtöjningsboj intagen Strömmen. Finnboda - Biskopsudden. Provborrningar. Farleden partiellt avlyst. Tillfällig utmärkning... (T) 839 Rosenvik. Ändrad djupinformation. Bojar strykes Djurgårdsbrunnsviken. Motorbåtstävling. Tillfällig avstängning... (T) 915 Oxdjupet. Roslagsloppet. Tillfällig avlysning...(t) 1109 Beckholmsbron. Djupuppgift Fjäderholmarna. Vågbrytare. Gästhamn Djurgårdsbrunnskanalen tillfälligt avstängd... (T) NW Brunnsviken. Ålkistan. Förbud mot vattenskotertrafik Lilla Värtan. SO om Tranholmen. Prickar ändrade Edsviken. O om Ålkistan. Fartbegränsning utökad SW Stockholm Water Festival. Tillfällig avstängning...(t) NW Värmdö - Ingarö. Skeppsdalsström. Rörledning borttagen Ägnö. Prick flyttad Lagnöström. Fartbegränsning Erstaviken. Telekabel utlagd SW Dalarö. Stångsundet. Fartbegränsning... (S) 26 Gränöfjärden. Telekabel utlagd NE Skenoraströmmen. Djupuppgift Nämdöfjärden. Franska Stenarna. Vrak. Förbud mot dykning, ankring m m... (T) SE Nämdöfjärden. Telekabel utlagd E S om Dalarö. O om Segholmarna. Utmärkning indragen och ändrad Ornö. Inloppet till Kyrkviken. Muddring. Prickar utsatta. Djupuppgift V om Ornö. Sjökort 6161 och 616. Rättelse. Farledsstreck ändras Ornö. Kyrkviken. Fartbegränsning W Dalarö Skans. Fartbegränsning...(S) 27 Ändrad tid. Område utökat...(s) 773 Ornö. Björkösund. Fartbegränsning... (S) 28 SV om Dalarö. Långgarn. Bränning införs NE S om Biskopsön. Djupuppgifter O om Ornö. Fjärdlång. Brygga under uppförande...(t) 380 O om Ornö. Biskopsön. Koxviken. Enstavlor anordnade

9 9 Register 1993 SO om Dalarö. Fjärdlång. Brygga anlagd Ornö - Utö. Djupuppgifter SE Stockholms skärgård och Landsort - Utlängan. Meddelande angående skjutvarningar NW Muskö. N om Långgarn. Djupuppgift SO om Dalarö. Mörholmen. Djupuppgift Horsfjärden. Telekablar utlagda SW O om Utö skjutfält. Vattenområde avlyst Utö skjutfält. Utmärkning av riskområde...(s) 65 Utö. Skjutvarning... (T) 154, 281, 413, 544, 774, 949, 981, , 1231, 1303,1381, 1412, 1475, 1629, 1792, 1827 Utö. Skjutning inställd Utö. Gruvbryggan. Kyrkviken. Fartbegränsningar ändrade Älvsnabben - Studsvik. Vårutprickning avslutad Mysingen. Älvsnabben. Djupuppgift SV om Muskö. S om Skramsösundet. Fartbegränsning strykes NE NO om Nynäshamn. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NW SV om Nynäshamn. Djupuppgift SW NO om Landsort. Viksten NV. Fyr åter normal LANDSORT SÖDERTÄLJE 6172 SE V Röko, Rökogrundet och Granklubben. Lysvidd reducerad. Fasadbelysning ur funktion... (T) 681 Fyrar åter i full funktion Krabbfjärden. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) SW Vattklubben, Torsken, Käringhällan och Fifong. Lysvidd reducerad. Fasadbelysning ur funktion... (T) 798 Fyrar åter i full funktion SO om Fifong. Prick indragen NE Nynäshamn. Byviken. Fartbegränsning... (S) 29 Svartfjärden - Svarthålet - Tottnäsviken. Fartbegränsning...(S) 30 Farleden till Stora Vika. Tillfällig utmärkning... (T) NW Oxnö O-sida. Bränning införs SO om Trosa. Hållvastö. Prick utsatt SW Himmerfjärden. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) 1187 N om Trosa. Pålsundet. Brohöjd ändras NW Hallsfjärden - Igelstaviken. Sedimentfällor utlagda... (T) 114 Näslandet. Telekablar utlagda

10 Register Näslandsfjärden. Ängsholm. Rör ändras Brandalssund. Militärövning Orkan. Avlysning... (T) 1190 SV om Brandalssund. Farstanäs. Fyr anordnad SE Militärövning Orkan. Avlysning... (T) 1200 Igelstakajen. Namnändring NE Farleden till Kagghamra. Prickar indragna Brandalsund. Viad. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 1476 Brandalsund. Fyr tillfälligt släckt... (T) 1665 Fyr lyser åter normalt Viad. Fyrar åter tända LANDSORT UTLÄNGAN 617 NE Gunnarstenarna - Landsortsdjupet. Ändrad djupinformation SE Landsort - Gotland. Mätinstrument. Utmärkning...(T) 799 Mätinstrument. Utmärkning. Rättade lägen...(t) 878 Mätinstrument. Utmärkning. Förlängd tid...(t) SW NO om Gustaf Dalén. Vrak borttaget Tvären. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NW Tvären. Sävsundet. Fartbegränsning ändras SE O om Hartsön. Djupuppgifter SW Tvären - Häradskär. Vårutprickning avslutad Inloppet till Tvären. Griskär övre. Lysvidd ändrad NE Rågön. Bergö. Specialmärken utsatta...(s) NW V om Oxelösund. Marsviken. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) SE Hävringebukten. Båk raserad SW Oxelösund. Ändrad djupinformation SV om Oxelösund. Militärövning Orkan. Avlysning...(T) NE Arkösundsområdet. Sjökort 621, 622. Rättelser SE O om N Fällbådan. Test av EPIRB och Radartransponder (SART)...(T) SW Arkö - Häradskär. Bojar och prickar utläggs... (T) 1234 Tillfälliga prickar försedda med fyrljus... (T) 1382 N om Arkö. Telekabel utlagd

11 11 Register NW Hargökalv. Lysvidd ändrad Arkösund. Tillfällig prick utsatt...(t) 982 Prick utsatt N om Arkösund. N om Glotterö. Bränning Arkösund. Lindöfjärden. Fartbegränsning SE Kolmården - Vikbolandet. Telekabel utlagd NW Norrköping. Motala Ström. NV om Händelöbron. Prickar utbytta mot lysprickar NE Hävringe angöring. Sjökort 72. Rättelse. Farled strykes NE NO om Fyrudden. Kråkmarö. Djupuppgift Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter NO om Fångö. Mansö. Djupuppgifter S:t Anna - Gryts skärgårdar. Djupuppgifter NW Slätbaken - Stora Askö. Djupuppgifter SW Årsviken. Fartbegränsning...(S) 32 Gryts skärgård. Flissundet. Fartbegränsning... (S) 33 Flatvarp. Prick indrages V om Häradskär. Djupuppgifter Valdemarsviken. S om Grytö. Prick utsatt S om Grytö. Prick utsatt. Rättelse NE SO om Loftahammar. Prick utsatt N om Västervik. Syrsan. Prick ändrad O om Loftahammar. Trädskär. Djupuppgift NW Gamlebyviken. Träningsområde för racerbåtar. Avlysning. Utmärkning... (S) 34 Gamlebyviken. Fartbegränsning... (S) 449 Loftahammar. Prick ändras N om Västervik. Vinö - St Rätö. Kabel utlagd SE SO om Västervik. Stora Kråkgrundet. Prick ändrad S om Västervik. S om V Betesholmen. Undervattensstenar SW S om Västervik. Grönvållsfjärden. Kabel utlagd Blankaholm. Förtöjningsboj strykes E O om Västervik. Kungsgrundet. Ändrad djupinformation W Västervik/Gamleby. Stegeholms kanal. Broöppningstider Västervik. Stegeholms kanal. Farled avstängd... (T) 357 Västervik. Gränsö kanal. Tillfällig avlysning...(t) 1023

12 Register Västervik. Lucerna. Ny kaj. Utfyllnad Inloppet till Västervik. Korphällan, Borgö och Vitudden. Fyrar ändras... (P) 1413 Fyrar ändrade NW N om Kråkelund. Vinö Bredhäll. Sjökortssymbol ändras Rättat läge N om Kråkelund. N om Käringskäret. Bränning SE Ölands Norra Udde. Lilla Grundet. Lysprick ersatt av prick N Figeholms angöring. Boj indragen S Oskarshamn. Grimskalledjupet. Förtöjningsboj indragen Oskarshamn. Flytdocka borttagen Oskarshamns hamn. Fasadbelysning indragen Oskarshamns hamn. Diverse ändringar NE Stora Jättersön - Vållö. Vattenledning utlagd NW Kalmarsund. Stora Jättersön. Förtöjningsboj indragen Farleden till Stora Jättersön. Plats där lots möter Stora Jättersön. Prick utsatt NE Kalmarsund - Gotland. OKG Öland Runt. Havskappsegling... (T) SE Kalmar. Västra sjön. Fartbegränsning... (S) 35 Kalmarsund. Skäggenäs varv. Prickar utsätts. Farled införs NE Öland. Gräsgård. Reducerat djup. Fyrar släckta tills vidare...(t) 804 Öland. Undervattensarbeten. Utmärkning...(T) 919 Öland. Förbud mot ankring, fiske och dykning SE Ölands Södra Grund. Fyr ändras. Radiofyr flyttas...(p) 1116 Fyr ändrad. Radiofyr flyttad MS indragen SW Karlskrona skärgård. Östra Fjärden. Säljö. Övning med fallskärm (Parasailing)... (T) 844 GOTSKA SANDÖN OCH GOTLAND 731 SW Tofta. Förbud mot vindsurfing, vattenskidåkning samt motordrivna farkoster... (S) 36 Visby. Lysprick tillfälligt utlagd...(t) 842, 920 Visby Inre hamn. Muddring. Ramning Visby. Utmärkning av tipplats. Förlängd tid... (T) 881 Herrvik. Närshamn. Ronehamn. Klintehamn. Förbud mot ankring m m utgår

13 13 Register NW Visby. Muddringsarbeten. Utmärkning....(T) 513 Muddringsarbeten. Utmärkning. Ändrad tid... (T) 683 Kappelshamnsviken. Östra Banken Nr 8 och Nr 12. Lysbojar tillfälligt ersatta av prickar... (T) 314 Lysbojar åter utsatta Kappelshamnsviken. Västra Banken Nr 7. Lysboj tillfälligt ersatt av prick... (T) 515 Lysboj åter utlagd Stenkyrkehuk. Fyr delvis skymd... (T) NE Slite. Reparationsarbeten... (T) 450 Reparationsarbeten. Förlängd tid...(t) 1344 Reparationsarbeten avslutade. Prickar intagna Slite. Förbud mot ankring m m ändrat Salvorev. Vrak SE Östergarn. Tillfälligt reducerad lysvidd...(t) 414 Fyr lyser åter normalt Fyren Östergarn ändrad. Bifyr indragen Fårösund Södra. Fyr ombyggd. Sektorer otillförlitliga...(t) NE O om Gotska Sandön. Vrak SE Ronehamns silo. Mast med hinderljus uppförd Klintehamn. Vrak SW Lilla Karlsö. Förbudsområde. Prickar utläggs...(s) 37 Hoburgs Rev. Lysprick tillfälligt utsatt...(t) 843 Lysprick intagen Lilla Karlsö. Tid för tillträdesförbud ändrad Lilla Karlsö. Avlyst vattenområde ändrat. Bojar flyttade och ändrade Hoburg. DGPS. Provsändningar tillfälligt avbrutna...(t) 1480 DGPS-sändningar återupptagna UTLÄNGAN FALSTERBOREV 821 SE Utklippan. Fyr tillfälligt släckt... (T) 315 Fyr åter tänd SW Meddelande angående skjutvarningar V om Utklippan. Mätinstrument utlagt. Lysboj utlagd...(t) NE Haglö. Förbud mot vattenskidåkning... (S) 38 Möcklösundsbron. Broöppningstider Karlskrona skärgård. Mätinstrument utlagda... (T) 603 Skällösund. Farled öppnas. Viss inskränkning... (T) 720 Arbeten avslutade Skällösund. Reducerat djup... (T) 984 Djupuppgift Östra Fjärden. Avlysning...(T) 1025, 1415 S om Senoren. Djupuppgifter

14 Register NO om Almö. Djupuppgift SV om Almö. Djupuppgift. Kraftkabel Karlskrona. Stumholmen. Flotte förankrad. Vattenområde avlyst....(t) 1085 Karlskrona hamn. Stumholmskanalen avstängd...(t) 1086 Karlskrona skärgård. Bojar utläggs...(t) 1117 Karlskrona skärgård. Mätinstrument intagna Almö båk riven Bergaholmen. Saltöhammar. Lysvidd ändrad Karlskrona skärgård. Provverksamhet. Prick utsatt... (T) 1600 Karlskrona. Verköhamnen. Kaj 3. Reducerat djup NW Farvattnen O - S om Hanö. Ändrad djupinformation O om Tärnö. Mål på botten. Utmärkning...(T) 545 Inloppet till Ronneby. Saxemara. Aspan. Lysvidd ändrad O om Karlshamn. V och S om Tjärö. Djupuppgifter Ronneby angöring. Ändrad djupinformation S Stillerydshamnen. Kölö, nedre och övre. Enslinje och fyrsektor justeras N Karlshamn. Leddjupgåenden ändrade NE Karlshamns skärgård. V Bokö - Mulö. Fartbegränsning...(S) 225 Pukaviksbukten. Skjutvarning...(T) 451 Pukaviksbukten. Enslinje anordnad. Varning... (T) 1560 O om Karlshamn. Leddjupgående sänkt Mörrumsån. Fartbegränsning NW Sölvesborgsviken. Tången. Stenkistor avlägsnade. Djupuppgifter SE Hanöbanken. Ändrad djupinformation Hanösund. Kabelarbeten... (T) SW Hanöbukten. Landö skärgård. Skjutvarning. Tillfällig avlysning... (T) 181 Rinkaby. Skjutvarning...(T) 182, 453, 637, 808, 1118, 1416, 1733, 1867 SV om Sölvesborg. Skjutvarning...(T) 452 Åhus. Lotsstation flyttad Åhus hamninlopp. Muddring. Fyrar släckta....(t) 953 Muddring avslutad. Fyrar åter tända Farleden till Åhus. Undervattensstenar SW Ravlunda. Skjutvarning...(T) 183, 316, 454, 476, 638, , 1087, 1238, 1305, 1417, 1603, 1734 Gropahålet. Fyr åter tänd Hanöbukten. Sjökort 829, 839, 82. Ändrad djupinformation SO om Hanöbanken. Sjökort 829 och 82. Ändrad djupinformation NE Skillinge. Bojar för kappseglingsbana utläggs... (S) 79 O om Skillinge. Vrak Skillinge. Sanddrift. Reducerat djup... (T) 1794

15 15 Register SE O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning...(T) 283, 317, 517, 722, 1418, NW Trelleborgs Hamnradio. Ändrade VHF-kanaler Trelleborgs hamn. Prick indragen Abbekås. MS anordnad Ystad Hamnradio. Ändrad VHF-kanal SW Trelleborgsområdet. Förbud mot vindsurfing och vattenskidåkning...(s) 39 Smygehuk. Byggnadsarbeten. Tillfällig avstängning. Förlängd tid... (T) 477 Ystad - Trelleborg. Maringeologiska undersökningar... (T) 723 Smygehamn. Hamn tillfälligt stängd pga tångdrift... (T) 1419 SV om Smygehuk. Utmärkning intagen SVERIGE - TYSKLAND. Ystad - Wustrow, Trelleborg - Fehmarn. Kablar utläggs... (T) SE Falsterbo. Fyr åter tänd Maglarp. Vindkraftverk strykes Kämpingebukten - Stralsund. Telekabel och tavlor strykes Kämpingebukten. Falsterbokanalens S angöring. Djupuppgift... (T) SW Falsterborev. MS indragen på prov... (T) 1564 Finland BOTTENVIKEN Uleåborgs angöring. Oulu 1. Fyr ändrad Uleåborgs 10 m farled. Fyrar anordnade. Lysbojar indragna NE Brahestad 8 m farled. Elko övre. Fyr ändrad NE Bottenviken. Bottenhavet. Lysbojar tillfälligt intagna... (T) 518 BOTTENHAVET MED ÖSTRA KVARKEN Odas-lysboj utlagd... (T) 519 D54S NE Mäntyluoto 10,0 m farled. Muddring... (T) 1345 Mäntyluoto. Morris-Rm. Fyr uppförd. Kallo. Fyr omsektorerad D515 SE Vasa angöringar. Plattformar utlagda... (T) 1306, 1604 Plattform utlagd...(t) 1670 D54S SE Raumo angöring. Valkeakari. Prickar indragna. Plats där lots möter införs ÅLANDS HAV SAMT ÅLANDS OCH ÅBO SKÄRGÅRDAR, SKÄRGÅRDSHAVET Finlands Lejon. Fyr tillfälligt släckt...(t) 809 Fyr åter i funktion Fyrar elektrifieras. Tillfälliga avbrott... (T) NE N om Åland. Hällö - Isaksö. Bro under uppförande... (T) 382

16 Register SE Mariehamn - Rödhamn. Asköklubb. Fyr indragen. Fasadbelyst udde Farleden till Mariehamn. Prick ersatt av boj FINSKA VIKEN Porkkala. Helsinki. Lysvidd ändrad Porkkala. Lysvidd ändrad. Rättelse S om Hangö och Porkkala. Odas-lysbojar utlagda....(t) 958 S om Hangö. Odas-lysboj intagen Porkkala. Odas-lysboj intagen Ryssland och Baltiska Staterna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Radiofyrar tillfälligt ur drift... (T) 639 FINSKA VIKEN Ryssland RYSSLAND - DANMARK. Kabel utlagd Farleden till St Petersburg. Lysbojar släckta....(t) 885 N - SO om Ostrov Moshchnyy. Lysbojar släckta... (T) 921 Farleden till St Petersburg. Lysbojar åter tända Farleden till St Petersburg. Morskoy Kanal. Ensfyrar ändrade Farleden till St Petersburg. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1308 Kronstadt. Fyr ändrad Nerva. Racon indragen Farleden till St Petersburg. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1445 Estland Fyrar släckta...(t) 226 Finska viken - Rigabukten. Förbudsområden strykes Inloppet till Muuga hamn. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 285 NV om Muuga hamninlopp. Område med ofullständiga djupuppgifter Inseglingen till Muuga. Fyrar släckta... (T) 724 N om Muuga. Karbi. Lysboj tillfälligt släckt...(t) 1309 Inloppet till Muuga hamn. Lysbojar och fyrar tillfälligt släckta... (T) 1311 Apollo Bank. Lysboj ändrad till boj Kundaviken. Fyrar släckta...(t) 686 N om Tallinn. Aegna. Fyr tillfälligt släckt...(t) 687 V om Tallinn. Kopli. Fyrar tillfälligt släckta...(t) 688 Tallinn V inlopp. TSS och utmärkning införs Vrak utgår N om Dagö. Odas-bojar utlagda...(t) 959 Narva. Fyr ändrad Fyr ändrad. Rättelse

17 17 Register 1993 ÖSTERSJÖKUSTEN Estland 7 NE Naissaar. Hülgekari Ots. Fyr indragen Tallinn V angöring. Plats där lots möter införs Irbenskij Proliv. Lysbojar släckta. Bojar utlagda... (T) 689 Lysbojar åter tända V om Paldiski. Fyrar släckta... (T) 725 Pärnu. Ensfyrar åter tända N inloppet till Muhu väin. Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1310 N inloppet till Muhu väin. Lysboj indragen Panga-Nukk. Merise. Allirahu. Fyrar tillfälligt släckta...(t) SE SV om Pärnu. Kihnu Harbour. Fyr åter tänd O om Sörve. Lysboj åter tänd Sörve. Lysvidd ändrad Pööriotsa. Veiserahu. Fyr och lysboj tillfälligt släckta... (T) 1313 Pärnu angöringar. Kihnu Bank. Lysboj åter utlagd. Tillfälligt släckt... (T) 1314 Pärnu angöringar. Fyrar åter tända Pärnu angöring. Sorgu. Fyr åter tänd Ösel. Kaavinina. Fyr tillfälligt släckt...(t) 1316 S om Ösel. SV om Abruka. Prick flyttas Lettland Vinkova. Lysbojar ersatta av bojar... (T) 286 NO om Ventspils. Lysboj tillfälligt släckt... (T) 478 Lysboj åter tänd Ventspils angöring. Djupuppgifter Inloppet till Rigabukten. Lysbojar utbytta mot bojar... (T) 848 V om Busniesku. Vrak SE Ventspils angöringar. Vrak...(T) 320 Vinkova Bank. Förtöjningsbojar utlagda Irbenskij Proliv. Lysbojar släckta...(t) 1195 Lysbojar åter tända Riga angöring. Lysboj tillfälligt släckt...(t) 1317 Farleden till Riga. Utmärkning ändrad Lysbojar tillfälligt släckta...(t) 1448 Litauen Klaipeda angöring. Lysboj ersatt av boj... (T) 321 S om Klaipeda. Yuodkrante. Fyr tillfälligt släckt... (T) 322 Inloppet till Klaipeda. Lysboj utbytt mot boj...(t) 850 Klaipeda. Prov med laserfyr avslutat

18 Register Ryssland N om Baltijsk. Undervattenshinder. Lysboj utlagd... (T) SE NV om Baltijsk. Plattform anordnad. Boj indragen N om Baltijsk. Boj införs Boj ersatt med lysboj N om Kaliningrad. Rybachiy. Fyr ändrad Rybachiy. Lysvidd ändrad NV om Kaliningrad. Bojar utlagda...(t) 1770 N om Kaliningrad. Plattform obelyst...(t) 1869 NV om Kaliningrad. Förtöjningsbojar utlagda... (T) 1870 V om Kaliningrad. Sjöfartshinder. Lysboj utlagd...(t) 1871 SV om Kaliningrad. Rysk-polska gränsen. Ensfyrar släckta... (T) 1872 Polen ÖSTERSJÖKUSTEN Port Polnocny angöring. Oren botten... (T) 323 Port Polnocny angöring. Dykdalb P1. Karaktär ändrad Port Polnocny angöring. Lysboj ändrad Czolpino. Fyrkaraktär ändrad SW Darlowo. MS indragen SE N om Lawica Slupska. Mätinstrument och lysbojar utlagda...(t) SE Mätinstrument utlagda. Utmärkning...(T) 457 Tyskland ÖSTERSJÖKUSTEN 83 NE O om Rügen. Vrak. Utmärkning...(T) 176, 251, 1088 Vrak. Utmärkning ändrad... (T) 1771 N om Rügen. Lysboj utlagd...(t) NW NV om Plantagenet Grund. Prickar intagna. Lysbojar utlagda N om Darsser Ort. SO om DW-routen. Vrak ändras N och NO om Darsser Ort. Uppgifter om vrak SE O om Rügen. Stubbenkammer. Swin-N. Lysbojar ändrade N om Zingst. Vrak införs Pommersche Bucht. Djupuppgifter Pommersche Bucht. Djupuppgifter SO om Rügen. SO om Greifswalder Oie. Vrak och utmärkning ändras Djupuppgifter Rügen. Sassnitz. Fyr ändrad O om Rügen. Vrak Prorer Wiek. Plats där lots möter flyttad Mecklenburger Bucht. Bojar indragna. Förbudsområde upphör. Oren botten

19 19 Register SW TSS South of Gedser. Vrak V, N och O om Darsser Ort. Uppgifter om vrak N om Warnemünde. Djupuppgift N om Warnemünde. Lysboj ändrad N om Warnemünde. Vrak SE Fehmarnbelt. MS ändrad Fehmarnbelt. Mecklenburger- och Lübecker Bucht. Mätutrustning...(T) 1772 Mecklenburger Bucht. Vrak SW Eckenförder Bucht. Plattform...(T) 778 Kieler Bucht. N om Stollergrund. Mätinstrument...(T) 1484 N om Stollergrund. Mätinstrument. Förlängd tid...(t) 1708 Danmark Bornholm och Christiansö 8 SW S om Bornholm. SO om Backegrund. Vrak SW Neksø Havn. Upplysning om varningsfyr Neksø Havn. MS indrages på prov...(t) 550 O om Bornholm. Mätinstrument. Lysboj utlagd...(t) 415 O om Bornholm. O om Dueodde. Vrak N om Christiansø. Vrak SE Bornholm. Vang Pier. Fyr och pir raserad... (T) 188 Vang Pier. Utmärkning...(T) 325 Bornholmsgattet. V om Hammerodde. Grund rapporterat...(t) 923 N om Rønne. Hvideodde Rev. Nørrekås Havn. Prick utsatt Hvideodde Rev. Inseglingen till Nørrekås Havn. Prick flyttad Rønne. Utfyllnad ÖSTERSJÖKUSTEN Lolland. Rødby Havn. V om inseglingen. Djupuppgift II SVENSKA INLANDSFARVATTNEN MÄLAREN 6141 NW Vårutprickning avslutad SW Stora och Lilla Essingen. Fartbegränsning ändrad... (T) 551 Kungsholmen Lilla Essingen. Begränsad segelfri höjd...(t) 604 Hammarbyleden. Liljeholmsbron. Beställning av broöppning... (T) 642, 1567 Liljeholmsbron. Reparationsarbeten. Broöppning omöjlig... (T) 1736 Solviksbadet. Tillfällig avstängning...(t) 643 Riddarfjärden. Motorbåtstävling. Tillfällig avstängning...(t) 810

20 Register Gröndalsbron. Underhållsarbeten. Reducerad höjd...(t) 1350 Stora Essingen - Alvik. Geotekniska undersökningar...(t) SE Nockebybron. Tappström. Broöppningstider Nockebybron. Tillfällig avstängning... (T) 552 N om Nockebybron. Prick tillfälligt utsatt...(t) 1568 Prick permanentad Farleden till Stockholm. Bockholmssundet. Prick intagen Norsborg. Utmärkning av fridlyst vattenområde Vårbyfjärden. Slagsta - Jungfrusund. Färjeled anordnas Bockholmssundet. Strängnäsfjärden. Militärövning Orkan. Militär överskeppning... (T) 1199 Lövstafjärden. O om Björnholmen. Vårby. Telekablar utlagda Stenhamra. Törnbyviken. Rör utlagt Hovgårdsfjärden. Telekabel utlagd NV om Gåsholm. Prick utsatt Fiskarfjärden. Vårberg. Vågbrytarponton SW Stallarholmsfjärden. Strängnässundet. Broöppningstider Stallarholmen - Strängnäs. Undervattensarbeten...(T) 1569 Gripsholmsviken. Fartbegränsning ändrad Stallarholmsfjärden. Prästfjärden. Telekablar utlagda NE Almarestäket. Broöppningstider...(T) 56, 553 Stäketbron. Eriksundsbron. Tillfällig avstängning...(t) 287 Näsfjärden. NV om Möskär. Djupuppgift Långtarmen. Brofjärden. Telekablar utlagda NW Norra Björkfjärden. Veckholm. Information om skjutning Norra Björkfjärden. S om Svalgarn. Litet skär införs N om Strängnäs. Båtsportled anordnad. Prickar utsatta. Djupuppgifter E Fyrisån. Flottsundsbron. Kungsängsledsbron. Broöppningstider S om Uppsala. Kabel utlagd S om Uppsala. Kabel utlagd W Erikssund. Broöppningstider Lårstaviken. Förbud mot motorbåtstrafik. Fartbegränsning...(S) 40 Lårstaviken. Djupuppgift O om Enköping. Ekolsund. Järnvägsbro byggs. Pålningsarbete. Bojar utlagda. Förlängd tid... (T) 1322 Ekolsund. Järnvägsbro. Brobyggnadsarbeten... (T) 1875 Ekolsund. Bro under uppförande NE Hjulstabron. Broöppningstider Reparationsarbeten. Broöppningstider för fritidsbåtar... (T) 644 S om Ängsön. S om Ridön. Sjökort 113. Rättelser NV om Strängnäs. N om Hallingen. Djupuppgifter SE Norrfjärden - Gisselfjärden. Kungsberget. Kummel raserat Tosterön. Telekablar utlagda

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4

TROLLING DRAGRODD ANGEL T D A OKTOBER 2012 DECEMBER 2013. Pris 50: TDA-4 T D A TROLLING DRAGRODD ANGEL OKTOBER 2012 DECEMBER 2013 Pris 50: TDA-4 Stockholms stad, Solna stad, Lidingö stad, Täby, Danderyds, Nacka, Haninge, Huddinge, Norrtälje, Nynäshamns, Tyresö, Upplands Väsby,

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:3 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara insjöar och över

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet 15 år Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 2007 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

Resan runt Östersjön. Tord Wallström

Resan runt Östersjön. Tord Wallström 1 Resan runt Östersjön Med Öresundsbrons tillkomst blev det möjligt att resa runt hela Östersjön landvägen. Detta är en skildring av en sådan rundtur, den allra första. Boken är inte utgiven i tryckt form,

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499;

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499; Transportstyrelsens föreskrifter om splan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499; beslutade den 13 juni 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:16. TSFS 2012:73 Konsoliderad elektronisk utgåva

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet Blänket www.fyr.org 2015:3 Årg 19 Svenska Fyrsällskapet inkl. HÖSTPROGRAM 2015 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Redaktionellt. Innehåll. Lediga platser. Nästa nummer utkommer i mars 2006 sista manusdag är den 8 februari 2006

Redaktionellt. Innehåll. Lediga platser. Nästa nummer utkommer i mars 2006 sista manusdag är den 8 februari 2006 Redaktionellt Medlemstidning utgiven av Klubb Maritim i Göteborg - Sjöfarts- och Fartygshistoria - Utkommer med fyra nummer per år. Årgång 32. Nummer 132 från starten. ISSN 0281-4242. Huvudredaktör och

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 2011 ISBN 978-91-977904-4-4

NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 2011 ISBN 978-91-977904-4-4 NATURISTFÖRENINGEN NAKENKULTUR 2011 ISBN 978-91-977904-4-4 NATURISTENS HANDBOK 2011 ANDRA REVIDERADE UPPLAGAN SÄRTRYCK INOMHUSBAD NATAURISTCAMPINGAR SVERIGELISTAN SVEALAND GÖTALAND NORRLAND - ORDNAD EFTER

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

LGT Logistics AB, Tibro

LGT Logistics AB, Tibro Abbekås LS_MLÖ_C On 2014-09-29 Abisko LS_LUL_D To Adak LS_SKE_B Ti Adelsö LS_STO_A Må Agnesberg LS_GBG_B Ti 2014-10-29 Agunnaryd LS_JKP_A Må Alafors LS_GBG_B Ti 2014-09-29 Alby LS_SVL_E Fr 2014-09-29 Alfta

Läs mer

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Missiv Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Regeringen hari regeringsbeslut den 5 december 2013 uppdragit åt Försvarsmakten, Kustbe vakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Här får du villa. Många kommuner

Här får du villa. Många kommuner STORA TOMTGUIDEN AV LENNART ARNSTAD Här får du villa En sjötomt för 62 000 kr. Eller gratis villatomter, med rejäla rabatter på anslutningsavgifter. Det är bara några av klippen som erbjuds i Privata Affärers

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

av öar Den stora boken om Stockholms skärgård Redaktör Annica Triberg En värld av öar har utsetts till Skärgårdsstiftelsens Vänbok 2009

av öar Den stora boken om Stockholms skärgård Redaktör Annica Triberg En värld av öar har utsetts till Skärgårdsstiftelsens Vänbok 2009 en värld av öar En värld av öar har utsetts till Skärgårdsstiftelsens Vänbok 2009 Den stora boken om Stockholms skärgård Redaktör Annica Triberg Bokförlaget Max Ström 2009 Text: respektive författare Foto:

Läs mer