TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna"

Transkript

1 TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i Regelboken. Där finner du i bokstavsordning samtliga definitioner och övriga benämningar som förekommer i regelboken. Sök efter situationens nyckelord som i detta exempel: En klubba är skadad, får spelaren använda den? Nyckelord: sök på klubbor sök sedan underrubriken skadad 1

2 Regelboken hitta i den, hur många pliktslag? Plikten för brott mot en regel står alltid efter respektive regel. Den kan vara två slag i slagspel, förlorat hål i matchspel eller diskvalifikation i både slagspel och matchspel Den kan aldrig vara ett slag om spelaren får ett slags plikt står detta och dessutom skälet varför i regeltexten Exempel Regel 20-1: i regeltexten står om läget inte markeras, får spelaren ett slags plikt, och bollen måste återplaceras. Regelboken förstå orden får = valfritt En spelare får skänka sin motspelare nästa slag. Regel 2-4 bör = rekommendation Spelaren börsätta ett identifieringsmärke på sin boll. Regel 6-5 måste = föreskrift och pliktbelagt om denna inte följs Bollen måste slås med ett riktigt slag Regel 14-1 Regelboken förstå orden en boll = tillåtet att sätta in en annan boll Droppa en boll bakom vattenhindret Regel 26-1 bollen = inte tillåtet att sätta in en annan boll Lyfta bollen och droppa den inom en klubblängd Regel 24-2b 2

3 Vem är vem? Tävlare: en spelare i en slagtävling Medtävlare: en spelare som tävlaren spelar med (de är inte partners) Partner: en spelare som spelar tillsammans med en annan spelare på samma sida Motspelare: den eller de personer på en sida som du, eller du och din partner, spelar mot i en matchtävling Golfbanan markeringarna Var är de placerade? Vilka färger har de? Vad får du göra med dem? Golfbanan markeringarna Markeringarna står i det som de markerar: Vattenhinder: gula pinnar och/eller linjer Sidovattenhinder: röda pinnar och/eller linjer Mark under arbete: blå eller blåvita pinnar och/eller vita linjer Out of bounds: vita pinnar och/eller linjer eller staket/murar Om både linjer och pinnar används för markering gäller att pinnarna visar vad de markerar och linjerna definierar gränsen 3

4 Golfbanan markeringarna Bollen är på eller i: Tee: När någon del är innanför Vattenhinder: När någon del vidrör (tangerar) hindret Mark under arbete: När någon del vidrör MUA Out of bounds: När hela bollen är out of bounds Gränserna sträcker sig: Vattenhinder och sidovattenhinder: Lodrätt uppåt och nedåt Out of bounds: Lodrätt uppåt och nedåt Mark under arbete: Lodrätt nedåt Bunker: Lodrätt nedåt Markeringarna vad får du göra med dem? Out of bounds-pinnar: är fasta och får inte flyttas Vattenhinder/sidovattenhinder-pinnar: är hindrande föremål och flyttbara om så är möjligt enligt definitionen på flyttbart Mark under arbete; mua-pinnar: är hindrande föremål och flyttbara om så är möjligt enligt definitionen på flyttbart Förutom outpinnar och outmarkeringar har tävlingsledningen rätt att förklara markeringarna för vattenhinder/sidovattenhinder och MUA vara oflyttbara hindrande föremål Golfbanan definitioner Banan: är hela området innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen Spelfältet: är banans hela område utom: a. tee och green på det hål som spelas, samt b. alla hinder på banan Hinder: är varje bunker eller vattenhinder Green: är all mark på det hål som spelas som särskilt iordningställts för puttning Tee: är den plats där spelet börjar 4

5 Andra viktiga definitioner Bollen: Adressera den Boll i spel Fel boll Förlorad boll Provisorisk boll Bunker Domare Utomstående Hindrande föremål: Oflyttbara Flyttbara Närmaste punkt för lättnad Lösa naturföremål Onormala markförhållanden Out of bounds Vattenhinder Sidovattenhinder Boll i spel definitionen En boll är i spel så snart spelaren slagit ett slag från tee Den förblir i spel tills den hålats, utom när den är förlorad, out of bounds, eller lyft, eller när spelaren har ersatt den med en annan boll även om det inte är tillåtet Den nyinsatta bollen blir då spelarens boll i spel Fel boll definitionen Fel boll är varje boll utom spelarens: boll i spel provisoriska boll, eller en andra boll som spelas enligt Regel 3-3 (alternativ boll) eller Regel 20-7 (spel från fel plats, allvarligt fel) 5

6 Tee definitionen Tee är ett rektangulärt område av två klubblängders djup vars framkant och sidor bestäms av två tee-markeringar. En boll är utanför tee när hela bollen är utanför tees gränser. Tee, regel 11 den plats där spelet börjar Slagspel, om du spelar en boll utanför tee: måste du med två slags plikt, rätta felet och spela från tee. Slagspel, om du spelar en boll från fel tee: måste du, med två slags plikt, rätta felet och spela från rätt tee. Slagen du slog utanför eller från fel tee räknas inte. I foursome måste partnern som slog utanför/från fel tee slå igen. Matchspel, om du spelar en boll utanför tee eller från fel tee: utgår ingen plikt men din motspelare kan begära att du omedelbart slår om slaget från tee eller välja att låta dig fortsätta spelet på bollen. Tee, regel 11 den plats där spelet börjar Teemarkeringar är fasta föremål innan spelaren slår första slaget, därefter är de flyttbara hindrande föremål. På tee får du: Jämna ut eller skapa ojämnheter på ytan Pegga bollen med en godkänd peg eller en upphöjning på marken Pegga om en boll som ramlat ned från peggen Stå utanför tee när du spelar På tee får du inte: Flytta teemarkeringarna innan första slaget Förbättra området för din sving (ex bryta en gren som stör) Pegga om ifall du luftmissar första slaget (bollen är i spel) 6

7 Spelarens ansvar Regel 6 Starttid Scorekort Regel 4 Klubbor Spelarens ansvar starttid Spelaren måste starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen. Han måste vara redo att starta vid den tiden oavsett startordning i bollen Om spelaren kommer för sent, men inom fem minuter; se Regel 6-3 Spelarens ansvar scorekort Spelaren är ansvarig för att hans/hennes score är korrekt angiven och scorekortet signerat av både spelaren och markören innan denne lämnar in det Felaktig score inlämnad: för låg score på något hål; diskvalifikation (finns ett undantag i Regel 6-6d) för hög score på något hål; den högre scoren gäller 7

8 Spelarens ansvar scorekort fortsättning Markör är: en person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel han/hon kan vara en medtävlare han/hon är inte domare Klubbor Regel 4 Klubbor måste överensstämma med denna regel och de föreskrifter, specifikationer och tolkningar som anges i Bilaga II En klubbas spelegenskaper får inte avsiktligt förändras under en rond Skadade klubbor skadade under spelets naturliga gång eller på annat sätt Klubbor Regel 4 En klubba kan inte förklaras ur spel före ronden och sedan medföras En övertalig klubba måste förklaras ur spel när upptäckten sker under ronden 8

9 Klubbor fortsättning Du får lov att: komplettera med upp till 14 klubbor under ronden om du startade med färre så länge du inte fördröjer spelet använda en skadad klubba under resten av ronden om den skadats under spelets normala gång eller få den skadade klubban lagad om du inte fördröjer spelet eller, om klubban är oduglig för spel, ersätta den med vilken klubba som helst med din partner spela med gemensamma klubbor så länge antalet tillsammans inte överstiger 14 Klubbor fortsättning Du får inte lov att: använda eller ersätta en klubba som skadats på annat sätt än under spelets normala gång om spelegenskaperna har ändrats avsiktligt förändra en klubbas spelegenskaper under en rond applicera främmande material på slagytan i syfte att påverka bollens rörelse spela med klubbor som inte överensstämmer med Regel 4 och de specifikationer som ges i Bilaga II (inte godkända av R&A). starta en rond med fler än 14 klubbor Matchspel och slagspel kan aldrig kombineras (Poängbogey är en form av slagspel) Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel. Därför är det inte tillåtet att kombinera de båda spelformerna Exempelvis kan följande endast förekomma i matchspel: om du spelar i fel ordning har motspelaren rätt att återkalla slaget eller om du av misstag lyfter motspelarens boll i spel ådrar du dig ett slags plikt Det finns fler viktiga skillnader 9

10 Spel på bollen; alternativ boll Regel 3-3 Spelas i slagspel när du är osäker på dina rättigheter eller hur du ska göra. Innan du vidtar några åtgärder måste du upplysa din markör eller medtävlare att du avser att spela två bollar samt vilken av bollarna du vill räkna om reglerna tillåter det. Alternativ boll fortsättning Om den i förväg valda bollen är spelad enligt reglerna räknas scoren med den bollen, annars räknas scoren med den andra bollen Spelaren är diskvalificerad om han inte informerar tävlingsledningen innan han lämnar in sitt scorekort Alternativ boll fortsättning Om båda bollarna är spelade enligt reglerna räknas den i förväg valda bollen om spelaren inte meddelat vilket boll han/hon vill räkna, räknas scoren med den ursprungliga bollen Om den ursprungliga bollen inte är spelad enligt reglerna räknas den alternativa bollen Om den i förväg valda bollen inte är spelad enligt reglerna räknas den andra bollen 10

11 Alternativ boll fortsättning Om ingen av bollarna är rätt spelade enligt reglerna Om spelaren inte har begått ett allvarligt brott räknas den ursprungliga bollen med de pliktslag som föreskrivs Om ett allvarligt brott har begåtts avseende den ursprungliga bollen räknas den alternativa med de pliktslag som föreskrivs Om ett allvarligt brott har begått avseende båda bollarna är spelaren diskvalificerad Spelaren får spela den ursprungliga bollen och den alternativa i vilken ordning han vill Spelaren är diskvalificerad om han/hon inte, innan han/hon lämnar in scorekortet, informerar tävlingsledningen om det inträffade. Detta gäller oavsett om spelaren har lika resultat på bollarna eller inte Leta och identifiera bollen Regel 12 Spelaren får var som helst på banan vidröra högt gräs och annat växande när han/hon letar efter bollen så länge han/hon inte förbättrar läget Om bollen kan vara täckt med sand får spelaren, var som helst på banan, med klubban eller på annat sätt känna eller med krattan söka efter bollen Ingen plikt om bollen rubbas, men den måste återplaceras Leta efter en boll täckt av lösa naturföremål i ett hinder. Leta efter en boll i vattnet i ett vattenhinder. Om bollen kan vara dold under lösa naturföremål får spelaren, utan plikt lyfta eller röra vid det lösa naturföremålet men rubbas bollen får han/hon ett slags plikt Det lösa naturföremålet måste återplaceras men en liten del av bollen får var synlig Ingen plikt om bollen rubbas vid återplacerandet av det lösa naturföremålet Om bollen kan ligga i vattnet i ett vattenhinder får spelaren leta med klubban och rubbas bollen får spelaren ingen plikt och han/hon kan välja att återplacera den eller fortsätta enligt Regel 26 11

12 Identifiering av bollen Fel Rätt Identifiering av bollen Regel 12-2 Detta säger regeln 1. Meddela markören eller medtävlaren innan 2. Markera bollen 3. Lyft den utan att göra ren den 4. Lägg tillbaka bollen vid markeringen Rör inte bollen om den går att identifiera utan att lyftas, även om du följer punkt 1-2 Peta, snurra eller lyft den inte innan du följt punkt 1-2 Be ingen annan lyfta den utan att följa punkt 1-2 Regel 5-3 Skadad boll 12

13 Fel boll Regel 15 Du spelar på fel boll om du: puttar en boll som lyfts och lagts åt sidan på green slår på en boll som ligger out of bounds slår på din boll som hittats efter fem minuters sökande gör en luftmiss mot fel boll slår mot en del av en övergiven boll som har gått i bitar efter att ha satt en ny boll i spel enligt Regel 27-1, hittar din ursprungliga boll och fortsätter med den Du spelar inte på fel boll när du: slår ett slag mot din boll (i ruffen) och samtidigt träffar en övergiven boll som låg under Fel plats nyinsatt boll fel boll skillnaden Om spelaren har slagit på bollen efter att han har: lagt tillbaka bollen på fel ställe droppat eller placerat bollen på fel ställe eller på fel sätt är bollen i spel, med två slags plikt. Regel 20-7 Fel plats markerat och lyft bollen och lagt tillbaka en annan boll är bollen i spel, med två slags plikt. Regel 15-2 Nyinsatt boll markerat och lyft den, lagt den åt sidan och därifrån spelat den spelar han/hon fel boll (bollen är inte i spel) och får två slags plikt. Regel 15-3 Fel boll. Spelaren måste rätta felet Om spelaren inte har slagit på bollen får han/hon, utan plikt rätta felet enligt Regel 20-6 Bollen spelas som den ligger regel 13 Spelaren får inte låta förbättra: bollens läge området för avsedd stans eller sving spellinjen området där han/hon ska droppa eller placera en boll 13

14 Bollen spelas som den ligger Regel 13 En spelare får inte förbättra eller låta förbättra: bollens plats eller läge området för sin avsedda stans eller sving sin spellinje eller en rimlig förlängning av denna bortom hålet det område i vilket han/hon ska droppa eller placera en boll Genom någon av följande åtgärder: Pressa en klubba mot marken Flytta, böja eller bryta något växande eller fast (inklusive oflyttbara hindrande föremål) och föremål som utvisar out of bounds Bollen spelas som den ligger Regel 13 Genom någon av följande åtgärder, fortsättning: Skapa eller jämna ut ojämnheter på ytan Ta bort eller pressa ned sand, lös jord, torvor som återplacerats och utlagd skuren grästorv Ta bort dagg, rimfrost eller vatten Spelaren får dock ingen plikt om det sker när han/hon: grundar klubban helt lätt vid adressering tar sin stans på ett naturligt sätt slår ett slag eller baksvingen för ett slag som sedan slås på tee (R. 11-1) skapar eller jämnar ut ojämnheter på ytan eller tar bort dagg, rimfrost eller vatten från tee på green tar bort sand och lös jord eller reparerar skador (R. 16-1) Boll i hinder Regel

15 Bollen i hinder Regel 13-4 Innan spelaren slår ett slag på en boll som är i ett hinder eller som lyfts från ett hinder och kan komma att droppas eller placeras i hindret får spelaren inte: pröva hindrets eller något liknade hinders beskaffenhet vidröra marken i hindret eller vattnet i vattenhindret med handen eller en klubba vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret. Med undantag av: Bollen i hinder Regel 13-4 Med undantag av: Om bollen hamnat utanför hindret efter ett slag Vid fall eller för att undvika att falla därifrån får spelaren jämna ut sand och jord utan begränsning Vid borttagandet av ett flyttbart hindrande föremål Om bollen, efter ett slag från en bunker, hamnar i Vid mätning en annan bunker gäller inte regel 13-4 för ev Vid lyftning, placering och återplacering av bollen ytterligare handlingar som spelaren utför i bunkern han/hon slog från Vid placering av sina klubbor eller en kratta i hindret Spelaren får när som helst jämna ut sand eller jord i ett När som helst, inklusive vid adressering och i baksvingen före slaget får spelaren med klubban hinder om enda avsikten för det är omsorg av banan eller på annat sätt vidröra hindrande föremål, och att han/hon inte bryter mot Regel 13-2 med konstruktioner som förklarats vara organisk del av hänsyn till hans/hennes nästa slag banan, eller växande föremål såsom gräs, buskar och träd Vattenhinder varje sjö, dike eller öppet dräneringsdike vare sig det finns vatten eller inte i det och oavsett om det är utmärkt eller inte 15

16 Vattenhinder När bollen ligger i ett vattenhinder får spelaren: beröra hindret när han/hon letar efter bollen (Regel 12-1) vid adressering och i baksvingen före slaget vidröra hindrande föremål, konstruktioner som förklarats vara organisk del av banan, eller gräs, buskar eller andra växande föremål (Regel 13-4) placera sina klubbor i hindret (Regel 13-4) spela på en boll som är i rörelse i vattnet (Regel 14-6) ta bort flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1) lyfta bollen för identifiering (Regel 12-2) Vattenhinder När bollen ligger i ett vattenhinder får spelare inte: vidröra marken eller vattnet med klubban (utom vid borttagandet av ett hindrande föremål, lyftande av en boll eller undvikande av fall), Regel 13-4 vidröra eller flytta lösa naturföremål (när både bollen och det lösa naturföremålet befinner sig i hindret), Regel 23-1 ta lättnad för oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2 ta lättnad för MUA eller hål/hög gjort av bogrävande djur, Regel 25-1 spela provisorisk boll för boll förlorad i vattenhinder, Regel 27-2 förklara bollen ospelbar, Regel 28 Boll i vattenhinder/sidovattenhinder När bollen är i ett vattenhinder får man ingen lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål Ligger bollen på en bro får man grunda klubban 16

17 Boll i vattenhinder och sidovattenhinder Regel 26 För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret I avsaknad av sådan vetskap måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1 (Förlorad boll) Boll i vattenhinder lättnad När spelaren tar lättnad för vattenhinder får han/hon med ett slags plikt: spela en boll från föregående plats droppa en boll bakom vattenhindret och då hålla punkten där den ursprungliga bollen sist skar hindrets gräns mellan hålet och den plats där bollen droppas (flagglinjen) hur långt bak som helst Bollen måste ta mark på flagglinjen och får sedan rulla högst två klubblängder därifrån åt vilket håll som helst så länge den inte rullar närmare hål än den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns Boll i vattenhinder alternativ för lättnad Punkten B är sista skärningspunkten punkten A saknar därför relevans 1. Spela bollen som den ligger 2. Spela en boll från föregående plats C 3. Droppa en boll på flagglinjen den streckade linjen från hålet genom punkten B och bakåt mot D Alternativen 2-3 medför ett slags plikt B D A C 17

18 Boll i sidovattenhinder lättnad När spelaren tar lättnad för sidovattenhinder får han/hon med ett slags plikt: droppa en boll enligt alternativen för vattenhinderregeln samt droppa en boll utanför sidovattenhindret inom två klubblängder från och inte närmare hålet än den punkt där den ursprungliga bollen sist skar hindrets gräns, eller en punkt på sidovattenhindrets motsatta gräns, lika långt från hålet Boll i sidovattenhinder alternativ för lättnad Bollen finns vid B Punkten C är sista skärningspunkten 1. Spela bollen som den ligger 2. Spela en boll från föregående plats A 3. Droppa en boll på flagglinjen den streckade linjen från hålet genom C mot D 4. Droppa en boll inom två klubblängder på sidan 5. Droppa en boll inom två klubblängder på E-sidan B C E D Alternativen 2-5 medför ett slags plikt E A C Boll spelas från vattenhinder bollen blir kvar i hindret 1. Spela bollen som den ligger A 2. Droppa en boll på föregående plats och spela därifrån B 3. Droppa en boll på flagglinjen linjen från hålet genom sista skärningspunkten genom C mot D 4. Spela från föregående plats utanför hindret B C A D B A Alternativen 2-4 medför ett slags plikt. C D 18

19 Boll på green Regel 16 En boll är på green när någon del av bollen berör green Puttlinje är den linje som spelaren önskar att hans/hennes boll ska följa efter ett slag på green och sträcker sig inte bortom hålet Vidröra puttlinjen Puttlinjen får inte vidröras med följande undantag: När man tar bort lösa naturföremål När man (utan att trycka ned något) placerar klubban framför bollen vid adressering Vid mätning När man lyfter eller återplacerar en boll När man pressar ner en bollmarkering När man reparerar nedslagsmärken eller hålpluggar När man tar bort flyttbara hindrande föremål Green Regel 16 På green får du: ta bort sand, lös jord, hindrande föremål och lösa naturföremål laga nedslagsmärken och gamla hålpluggar (även om bollen ligger utanför green) placera klubban framför bollen vid adressering markera, lyfta och göra ren bollen ta bort, röra eller lyfta flaggstången så att bollen kan falla i hål om den sitter fastklämd mellan hålkanten och flaggstången hålla flaggstången med en hand och putta med den andra ha flaggan passad eller upplyft under slaget även om bollen ligger utanför green 19

20 Green Regel 16 På green får du inte: laga spikmärken i spel/puttlinjen eller kring hålet ta bort dagg, rimfrost eller vatten i spel/puttlinjen eller kring hålet placera något märke eller person för att utvisa spel/puttlinje vidröra puttlinjen (undantag Regel 16-1a) träffa en passad eller lyft flaggstång eller personen som passar den träffa flaggstången efter ett slag från green slå ett slag när någon annan boll är i rörelse efter ett slag från green vänta mer än tio sekunder när bollen ligger på hålkanten Flaggstången Regel 17 En spelares boll får inte träffa flaggstången när den är passad, borttagen eller upplyft när den står i hålet utan att vara passad när slaget har slagits på green En flaggstång som inte är passad, borttagen eller upplyft får inte lyftas eller tas bort under slaget eller medan spelarens boll är i rörelse om detta kan påverka bollens rörelse, men det är tillåtet att flytta en passad, borttagen eller upplyft flaggstång när en boll är i rörelse efter slag även om lyftandet kan påverka bollens rörelse Flaggstången flytta den när en boll är i rörelse 20

21 Boll i vila rubbad Regel Av något utomstående Av spelare, partner, caddie eller utrustning Av motspelare, caddie, eller utrustning i matchspel under letande eller annat än under letande Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel 5. Av annan boll 6. Boll rubbas vid mätning Om spelarens boll i vila rubbas Av något utomstående: måste bollen återplaceras utan plikt. Av spelare, partner, caddie eller utrustning: måste bollen återplaceras och spelaren får ett slags plikt. Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel: måste bollen återplaceras och motspelaren får ett slags plikt. Om bollen rubbades under letande utgår ingen plikt. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel: måste bollen återplacera utan plikt. Av annan boll: måste bollen återplaceras utan plikt. Vid mätning: måste bollen återplaceras utan plikt. Boll i rörelse påverkad, stoppad Regel 19 Av något utomstående ingen plikt enligt Regel Bollen spelas som den ligger. Av spelare, partner, caddie eller utrustning ett slags plikt enligt Regel Bollen spelas som den ligger. 21

22 Boll i rörelse påverkad, stoppad Regel 19 Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel ingen plikt enligt Regel Spelaren väljer om han/hon vill annullera slaget eller spela bollen som den ligger. Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel ingen plikt enligt Regel Bollen spelas som den ligger. Boll i rörelse påverkad, stoppad Regel 19 Av annan boll i vila bollen spelas som den ligger. Om båda bollarna låg på green före slaget får spelaren två slags plikt i slagspel, men ingen plikt i matchspel. Regel 19-5a Av annan boll i rörelse bollen spelas som den ligger. Ingen plikt om spelaren inte bröt mot Regel 16-1f i vilket fall han/hon får plikten för brott mot den regeln. Regel 19-5b. Om en boll i rörelse träffar eller stoppas Av något utomstående måste bollen: spelas som den ligger Om bollen, efter ett slag på green, träffade något levande eller något utomstående som är i rörelse måste slaget annulleras. Undantag: om bollen träffar person som passar flaggan se Regel 17-3b Av spelare, partner, caddie eller utrustning måste bollen: spelas som den ligger. Spelaren får 1 slags plikt Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel: Utgår ingen plikt och spelaren får välja om han/hon vill annullera slaget eller spela bollen som den ligger Av medtävlare, caddie eller utrustning: Se utomstående Av annan boll i vila måste bollen: spelas som den ligger och bollen i vila måste återplaceras (på green se Regel 16-1f) Om båda bollarna är i rörelse spelas båda som de ligger (på green se Regel19-5b och undantag) 22

23 Droppa bollen, placera bollen regel 20 Bollen måste droppas av spelaren själv Spelaren måste stå upprätt, hålla bollen i axelhöjd och släppa den Om bollen droppas av någon annan eller på något annat sätt och felet inte rättas enligt Regel 20-6, får spelaren 1 slags plikt. Droppa, placera, återplacera bollen Vem får göra vad: En person får droppa bollen: spelaren själv Två personer får placera bollen: spelaren och hans partner Tre personer får återplacera bollen: spelaren, dennes partner eller den som lyfte/rubbade bollen En felaktigt nyinsatt boll, eller en boll som droppats eller placerats på fel plats eller på annat sätt i strid med reglerna (ex av fel person) men inte spelats, får lyftas, utan plikt, varefter spelaren måste fortsätta på rätt sätt. Regel 20-6 När måste omdroppning ske? 23

24 Omdroppning Bollen måste droppas om utan plikt om den: rullar in i och stannar i ett hinder rullar ut ur och stannar utanför ett hinder rullar in på och stannar på en green rullar och stannar out of bounds rullar till och stannar i ett läge där spelaren störs av det han/hon tog lättnad för enligt Regel 24-2 oflyttbara hindrande föremål, Regel 25-1 onormala markförhållanden eller Regel 25-3 fel green Om bollen vid omdroppning rullar till något av ovanstående lägen måste den placeras så nära som möjligt den punkt där den först träffade någon del av banan vid omdroppningen. Omdroppning - fortsättning Bollen måste droppas om utan plikt om den: rullar och stannar mer än två klubblängder från var den först tog mark rullar och stannar närmare hål än sitt ursprungliga eller fastställda läge (se Regel 20-2b) om inte reglerna tillåter annat rullar och stannar närmare hål än närmaste punkten för lättnad eller största möjliga lättnad (Regel 24-2, 25-1 eller 25-3) rullar och stannar närmare hål än den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets eller sidovattenhindrets gräns (Regel 26-1) Om bollen vid omdroppning rullar till någon av ovanstående lägen måste den placeras så nära som möjligt den punkt där den först träffade någon del av banan vid omdroppningen. Lättnadssituationer Lösa naturföremål Regel 23 Hindrande föremål Regel 24 Onormala markförhållanden Regel 25 Vattenhinder och sidovattenhinder Regel 26 Boll förlorad eller outof bounds Regel 27 Ospelbar boll Regel 28 24

25 Lösa naturföremål Regel 23 Lösa naturföremål är exempelvis: Stenar, löv, kvistar och grenar, djurspillning, maskar, insekter och högar gjorda av dem. Under förutsättning att de inte är växande, sitter fast, är fast inbäddade i marken eller sitter fast på bollen. Sand och lös jord är lösa naturföremål endast på green. Lösa naturföremål Flyttbara hindrande föremål Lösa naturföremål lättnad Ett löst naturföremål får tas bort utom när: det ligger i ett hinder och bollen också ligger där en boll är i rörelse efter ett slag och borttagandet kan påverka bollens rörelse I alla andra situationer får ett löst naturföremål tas bort på och utanför banan men: om borttagandet orsakar att bollen rör sig pliktar spelaren ett slag om bollen inte ligger på green 25

26 Hindrande föremål Regel 24 Är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar med undantag för föremål som markerar out of bounds varje del av något oflyttbart tillverkat som befinner sig out of bounds varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål En tävlingsledning kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål Flyttbart hindrande föremål Regel 24-1 En spelare får ta lättnad utan plikt för ett flyttbart hindrande föremål enligt följande: Om bollen ligger intill eller under det hindrande föremålet får det tas bort och om bollen då rubbas måste den, utan plikt, återplaceras Om bollen ligger i eller på det hindrande föremålet, får bollen lyftas, utan plikt, och föremålet tas bort. Bollen måste droppas så nära som möjligt en punkt direkt under den plats var bollen låg, men inte närmare hål. På green måste bollen placeras När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag av spelarnas utrustning eller en flaggstång som är passad, borttagen eller upplyft. Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2 Störande inverkan föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när det inverkar på spelarens stans eller sving. Ett föremål i spellinjen har inte störande inverkan enligt denna regel. 26

27 Oflyttbart hindrande föremål fortsättning Om bollen ligger i en bunker får spelaren, utan plikt, ta lättnad för det oflyttbara hindrande föremålet, men bollen måste då droppas i bunkern Spelaren kan också välja att med ett slags plikt droppa på flagglinjen utanför bunkern Om bollen ligger i ett vattenhinder får spelaren inte ta lättnad för det oflyttbara hindrande föremålet Närmaste punkt för lättnad Nearest point of relief not the nicest point of relief Närmaste punkt för lättnad När spelaren tar lättnad måste han/hon finna den närmaste punkten från där bollen ligger, inte närmare hål, som är sådan att om bollen låg där skulle ingen störande inverkan föreligga av den olägenhet från vilken lättnad tas för det slag som han/hon skulle gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits. Var finns närmaste punkt för lättnad för Boll A, B och C? Spelriktning Boll A Boll C Boll B MUA Exemplet avser högerspelare 27

28 Närmaste punkt för lättnad När spelaren tar lättnad måste han/hon finna den närmaste punkten från där bollen ligger, inte närmare hål, som är sådan att om bollen låg där skulle ingen störande inverkan föreligga av den olägenhet från vilken lättnad tas för det slag som han/hon skulle gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits. Närmaste punkter för lättnad för boll A, B och C. Spelriktning Punkt A + C Boll A Boll C Punkt B Boll B MUA Exemplet avser högerspelare Ta lättnad mäta klubblängder Lättnad utan plikt enligt Regel 24-2, 25-1 och 25-3: Vid mätning utgår man från närmaste punkten för lättnad Lättnad med plikt enligt Regel 28: Vid mätning utgår man från bollens läge Lättnad med plikt enligt Regel 26-1c: Vid mätning utgår man från var bollen sist skar hindrets gräns Ta lättnad droppa och mäta klubblängder Lättnad utan plikt: Droppa bollen inom en klubblängd (oflyttbart hindrande föremål, onormala markförhållande, fel green). Bollen får sedan rulla högst två klubblängder, inte närmare hål än närmaste punkten för lättnad. Lättnad med plikt: Droppa en boll inom två klubblängder (ospelbar boll). Bollen får sedan rulla högst två klubblängder, inte närmare hål än ursprungsbollens läge. För att fastställa närmaste punkt för lättnad: simulera slaget med den klubba du tänker använda För att mäta klubblängd/er: valfri klubba För att slå nästa slag: valfri klubba 28

29 Onormala markförhållanden Regel 25 Är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, kräldjur eller fågel. Onormala markförhållanden lättnad När spelaren tar lättnad måste han/hon på spelfältet utan plikt droppa bollen inom en klubblängd från och inte närmare hålet än den närmaste punkten för lättnad som inte är i ett hinder eller på en green När spelaren tar lättnad måste han/hon i en bunker: utan plikt, i bunkern, droppa bollen inom en klubblängd från och inte närmare hålet än den närmaste punkten för lättnad, eller om fullständig lättnad inte är möjlig det närmaste ställe, inte närmare hål, i bunkern som ger största möjliga lättnad, eller med ett slags plikt droppa på flagglinjen utanför bunkern Om bollen ligger i ett vattenhinder får spelaren inte ta lättnad för onormala markförhållanden. Tillfälligt vatten på green närmaste punkt för lättnad I både A och B är punkten 3 närmaste punkt för lättnad bollen måste placeras Vid punkten 2 är lättnaden inte total tillfälligt vatten finns mellan boll och hål Punkten 4 är inte närmaste punkt för lättnad längre från bollen vid punkt 1 29

30 Boll förlorad eller out of bounds Regel 27-1 En boll är förlorad om: den inte återfunnits eller identifierats inom fem minuter efter spelaren börjat söka eller spelaren har satt en annan boll i spel från föregående plats eller slagit ett slag på sin provisoriska boll från en plats närmare hål än var den provisoriska bollen förmodas vara. Provisorisk boll Regel 27-2 får du spela om din boll kan vara förlorad utanför ett vattenhinder eller kan vara out of bounds Du måste meddela att du ämnar spela en provisorisk boll och den måste spelas innan du går fram och börjar söka efter din ursprungliga boll Om du finner din ursprungliga boll inom fem minuter på banan måste den provisoriska bollen ges upp Provisorisk boll när den blir boll i spel En boll spelas från tee och förmodas hamna vid A. En provisorisk boll spelas och hamnar vid B. Den provisoriska bollen slås från B till C och är fortfarande provisorisk. Slås den från C blir den boll i spel om inte den ursprungliga bollen hittats innan dess. Tee B C A 30

31 Ospelbar Boll Regel 28 Spelaren får förklara sin boll ospelbar var som helst på banan utom i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hans/hennes boll är ospelbar. Han/hon har tre valmöjligheter som beskrivs i nästa bild Ospelbar boll fortsättning Spelaren får med ett slags plikt välja att: spela en boll så nära som möjligt från föregående plats droppa en boll bakom den punkt där bollen låg på en direkt linje mellan den punkten och hålet bakåt (flagglinjen) droppa en boll inom två klubblängder från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet Om bollen ligger i en bunker måste bollen droppas i bunkern om spelaren inte väljer att spela bollen från föregående plats. För tävlingsledningen Tävlingsledningen Regel 33 Tvister och beslut Regel 34 När är en tävling avslutad? Diskvalifikation efter avslutad tävling. Regel 34-1b, undantag Domares beslut. Regel 34-2 Tävlingsledningens beslut. Regel

32 Som domare Hur agerar du mot spelare? Hur bemöter du en missnöjd spelare? Hur bemöter du spelare som begått ett etikettsbrott? Tävlingsledningen Regel : Tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen och har inte rätt att åsidosätta en regel. 33-7: Tävlingsledningen får i enskilda exceptionella fall modifiera, upphäva eller utdöma en diskvalifikation. En spelare kan aldrig ådra sig pliktslag för ett etikettsbrott - endast diskvalifikation kan komma i fråga. 33-8: En regel i Regler för Golfspel får inte upphävas av en lokal regel. Tvister och beslut Regel 34 Om en domare har utsetts av tävlingsledningen, är dennes beslut slutgiltigt Regel 34-2 Om en domare inte är utsedd, måste varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna hänskjutas till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt Regel

33 Praktiska övningar tolka regelsituationer Det var en som sparkade bollen: Vems boll är det? Vem sparkade på bollen och varför? Har någon rört bollen efter sparken? Vad hände med bollen? Är det någon plikt? Vem får plikten? Förslag till praktiska övningar om möjligt utomhus Boll ligger på väg och eller i MUA. Hur man droppar och med hjälp av vilka klubbor och var man droppar beroende på bollens läge och spelriktning. Bollen ligger mitt på vägen (mitt i MUA). Närmaste punkten för lättnad för höger resp. vänsterspelare. Vad händer om närmaste punkten för lättnad ger ett ospelbart läge? Boll bakom/ intill oflyttbart hindrande föremål. Lättnad var och hur? På green. Fel boll- fel plats- utbytt boll Droppa, placera bollen. Fel plats. Rätta felet Vem droppar, var och hur, omdroppning (ogiltig droppning) mäta ut var med hjälp av vilka klubbor. En och två klubblängder bollen rullar etc. Förslag till praktiska övningar om möjligt utomhus Boll i bunker. Boll stannar i bunker efter slag. Kratta var när och hur? Boll mot kratta, återplacering? Vad får du göra i bunkern? Boll bakom träd. Det går inte att slå rätt fram på grund av trädet. Enda rimliga slaget är åt sidan. Spelaren får då stansen på ett cementlock/mullvadshög. Lättnad? Bollen bakom ett träd. Det går inte att slå rätt fram mot green på grund av trädet. spelaren tar stansen som om trädet inte fanns där och står då på ett cementlock/mullvadshög. För ett slag åt sidan är spelaren inte störd av cementlocket/mullvadshögen. Lättnad? 33

34 Den viktigaste regeln av alla: När du står inför ett regelproblem under tävlingen Gissa aldrig! Vet du inte så säg det! Om du är osäker försök få hjälp av backup-person (se till att en eller flera sådana kan nås per telefon under tävlingen). Om problemet måste lösas omgående, döm efter bästa förmåga och om du dömde fel informera spelaren efteråt så att han/hon inte riskerar att agera fel vid ett annat tillfälle. Många regelsituationer behöver inte lösas på plats utan kan vänta tills spelaren kommer in. Plikter etc. Övningar: 1. Innan slaget råkar spelaren snubbla på en teekula så att den flyttar sig. Han/hon sätter tillbaka den och slår sedan. 2. Spelaren luftmissar efter att ha peggat bollen för lågt och bollen ligger kvar på peggen. Utan att bollen ramlar av peggen höjer han upp den en halv cm och slår sedan. 3. Spelaren droppar för ospelbar boll enligt 28c och bollen rullar till samma ospelbara läge. Spelaren vill droppa om bollen. Får han det och får han välja alternativ 28b vid omdroppningen? 4. Spelarens boll ligger i en bunker troligtvis dold under löv. Han/hon letar med hjälp av krattan och råkar rubba bollen. Vad ska spelaren göra? 5. Spelarens boll ligger i en bunker troligtvis dold i sanden. Han/hon letar med hjälp av sin klubba och råkar rubba bollen. Vad ska spelaren göra? 6. Spelarens boll ligger nära en medspelares boll på fairway. Han/hon markerar bollen och medtävlaren slår men tar en stor torva och slår då bort markeringsknappen. Vad ska spelaren göra? Övningar fortsättning: 7. Spelaren droppar för ospelbar boll (Regel 28 c) strax utanför green och bollen rullar mindre än två klubblängder men in på green. Vad ska spelaren göra? 8. Spelarens boll har hamnat i sidovattenhindret nära green. Han/hon droppar en boll på green men inom två klubblängder från där bollen sist skar hindrets gräns och inte närmare hål. Vad ska spelaren göra? 9. Spelarens boll har gått i vattenhindret. Han/hon droppar på flagglinjen flera meter bakom den punkt där bollen skar hindrets gräns. Efter att ha tagit mark på flagglinjen rullar bollen en meter framåt. Vad ska spelaren göra? 10. Spelarens boll har gått i sidovattenhindret. Han/hon droppar inom två klubblängder från där bollen sist skar hindrets gräns men inte närmare hålet än den punkten. Bollen stannar på sluttningen precis utanför hindret? Vad gör spelaren om han/hon måste ha stansen i vattenhindret? Vad gör spelaren om bollen av sig själv, efter att ha legat stilla, rullar ned i hindret? 34

35 Svar på övningar 1. Ingen plikt. Regel Dec. 11-2/2 2. Ett slags plikt. Regel 27-1 (18-2a) Regel 27-1a tar över Regel 18-2a. Dec. 18-2a/1. Spelaren spelade från föregående plats enligt Slag och Distans även om han/hon inte var medveten om det. 3. Bollen är i spel och får inte droppas om utan plikt. Vill eller kan spelaren inte spela därifrån får han/hon på nytt förklara bollen ospelbar och med ytterligare ett slags plikt välja ett av alternativen som Regel 28 ger. 4. Regel 12-1b. Spelaren får ett slags plikt för rubbad boll enligt Regel 18-2a. Han/hon måste återplacera bollen och lägga tillbaka det lösa naturföremålet men får lämna en liten bit av bollen synlig. 5. Regel 12-1a. Spelaren får ingen plikt. Han/hon måste lägga tillbaka bollen och täcka över den igen men får lämna en liten bit synlig. 6. Då spelaren visste bollen exakta läge innan måste bollen återplaceras. Om läget är förändrad måste bollen placeras på närmaste liknande läge inom en klubblängd som inte är närmare hål. Regel 20-3b. Svar på övningar 7. Bollen ska droppas om. Regel 20-2c(i) 8. Bollen är i spel. Regel 26-1c. (Regel 20-2c) 9. Bollen är i spel. Regel 26-1b. Bollen har inte rullat närmare hål än där den sist skar hindrets gräns. 10. Bollen är i spel. Det är bollens läge som gäller. Regel 20-2c. Om bollen efter att ha legat stilla utanför hindret rullar ned i det är bollen i vattenhindret och spelaren måste spela bollen som den ligger eller med ytterligare ett slags plikt enligt 26-1 droppa för vattenhindret ytterligare en gång. Adress: Box 11016, Stockholm. Besök: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 Telefon: E-post: 35

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

Scrolla så får du en PDF-presentation!

Scrolla så får du en PDF-presentation! Definitionerna Många regelsituationer kan man lösa genom att känna till definitionerna. Det finns fler än femtio definierade begrepp, och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt?

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Frågor och svar 2014-09-22 1 Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Ja och nej, en bunker är ett fatalt hinder. Har man slagit ett

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

Seniorernas regelfrågor v

Seniorernas regelfrågor v Seniorernas regelfrågor v 21 2015 Denna vecka fick man två uppsättningar att fundera på: Koberg-resans regelfrågor 18/5 Tisdagstävlingens regelfrågor 19/5 Här kommer i tur och ordning uppgifter och svar

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se.

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se. 1 2 Träpinne som man lägger upp bollen på vid utslaget Peg Kort där markören skriver in ditt resultat Scorekort 3 4 Träff med klubban uppe på bollen Topp Träff med klubban i marken före bollen Duff 5 6

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor.

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. GOLFVETT Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. Golfvett handlar om: Säkerhet Hänsyn Banvård Speltempo Golfens 200-åriga

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn 3/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00 Plats Folkets Hus, Kristinehamn Närvarande Hans Malmström HM ordförande Lars Hörnell LH v. ordförande Marie-Louise

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb Banguide Välkommen till Mälarbadens golfklubb 1 Lokala regler och bestämmelser 2.4 Ledningstråd Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och

Läs mer

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel)

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) Delprov IA: Vilken huvudregel? I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) 1. Att reparera ett nedslagsmärke i området där man skall

Läs mer

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu)

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag och wedgespel är oerhört avgörande på tournivå. Många har dock liten förståelse för på vilket sätt utslag och wedgar påverkar scoren. Följande

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 15 september 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (3/2015 JurN 3-14) ANMÄLARE Alf B, Tournament Director (TD), medlem

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005

Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005 Nationellt regeltest för Sveriges distriktsdomare 2005 Del I Tid: 25 minuter (Utan hjälpmedel) Delprov A Vilken påföljd? 10 frågor (10%) Delprov B Vilken regel? 10 frågor (10%) Delprov C Rätt eller fel?

Läs mer

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Först skall du observera följande mening under regel 6-8: Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 1 (13) Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 Del 1 Utan hjälpmedel, 25 min Delprov A Vilken påföljd? 15 frågor slagspel och 5 frågor matchspel 20 % Delprov B Vilken regel? 15 frågor 15

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt av SGF:s VO för Spel- & Tävling Bakgrundstext finns i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 kapitel 15.9, 15.10 och 15.11 Course Set-Up

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet

TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN. Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet TLR INTRO EN FÖRSTA KORTUTBILDNING FÖR TÄVLINGSLEDAREN PÅ GOLFKLUBBEN Materialet är framställt av: Svenska Golfförbundets tävlingsenhet SYFTET MED TLR INTRO En utbildning för tävlingsledaren på golfklubben,

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers )

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers ) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR NYKÖPINGS GOLFKLUBB (vers 2016-07-26) Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

En produkt av Woodlands Golf Academy www.woodlands.se +46 435 536 40

En produkt av Woodlands Golf Academy www.woodlands.se +46 435 536 40 Innehåll Vad är golfstegen?... 3 Översikt... 4 Scorekort nybörjare Gul Tee... 5 Scorekort nybörjare Röd Tee... 6 Scorekort under 110 Gul Tee... 7 Scorekort under 110 Röd Tee... 8 Scorekort under 100 Gul

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

Avbrott i spelet Återupptagande av spelet. Materialet är framställt för TLR Steg 2 genom SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Avbrott i spelet Återupptagande av spelet. Materialet är framställt för TLR Steg 2 genom SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Avbrott i spelet Återupptagande av spelet Materialet är framställt för TLR Steg 2 genom SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Är något på gång Regel 6-8: Avbrott i spelet Återupptagandet av spelet a: När

Läs mer

Besvara varje uppgift genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Sant eller Falskt i svarsformuläret.

Besvara varje uppgift genom att sätta ett kryss (X) i rutan för Sant eller Falskt i svarsformuläret. PROV A Utan hjälpmedel Vilken regel är tillämplig? Ange på svarsformuläret numret på den tillämpliga huvudregeln t ex 24. Varje rätt svar ger 0,5 poäng. Max resultat på provet är 10 poäng (10 %). Tid:

Läs mer

Golfäventyret i skolan.

Golfäventyret i skolan. Golfäventyret i skolan. GOLF PÅ BARNS VILLKOR. Glädje! Det är kul och enkelt att skapa en lektion i golf! Golfäventyret i skolan. Med fantasi och Golfäventyret i skolan-väskan kan du skapa banor och övningar

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Systemspecifika regler Betongbanan

Systemspecifika regler Betongbanan Systemspecifika regler Betongbanan Version 2015-04-15 Innehåll 13 Systemspecifika regler Betongbanan... 3 13.1 Generellt... 3 13.2 Standardbanor... 4 De systemspecifika reglerna för betongbanan beslutas

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL FÖRORD: DEN VÄRDEFULLA PERSONEN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 MÅLSÄTTNING: Målsättningen med manualen är att i berättande form beskriva

Läs mer

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG)

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) 1 1/2013 PROTOKOLL från möte med SGF:s regelkommitté Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00 Plats Hotell Eggers, Göteborg Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

Läs mer

Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) Anders Jonsson (AJ)

Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) Anders Jonsson (AJ) 2/2015 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 11.30 16.50 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina Rodman (ChR)

Läs mer

Birgitta rapporterade att hon och Svein Kochberg kommer att åka till kalibreringsseminarium

Birgitta rapporterade att hon och Svein Kochberg kommer att åka till kalibreringsseminarium 1 2/2002 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 22 mars 2002 Plats Hotell Gillet, Uppsala Närvarande Karl-Johan Köhler ordförande Jan Ohlin sekreterare Bengt Leffler Birgitta Ljung t.o.m.

Läs mer