Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)"

Transkript

1 Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp 25 (om en person har högre hcp får man spela på hcp 25) och en medspelare med högst hcp 36 (om personen har högre hcp får man spela på hcp 36). Upplägg: Totalt omfattar matchcuppen 32 stycken lag. Dessa lag delas upp i 8 stycken grupper om 4 lag i varje grupp. Lagen i varje grupp möts i ett grundspel där alla lag möter alla andra lag inom gruppen. Poängräkning gruppspel: Segrande lag: 2 poäng Förlorande lag: 0 poäng Oavgjord match: 1 poäng till vardera laget Vidare får vinnande lag bokföra hålskillnaden. Dvs. om man vinner en match med tex 4/3 får det vinnande laget +4 i hålskillnad. Vinner man matchen med 1/0 får man +1 i hålskillnad. Det förlorande laget får alltid 0. Vid oavgjord match är naturligtvis hålskillnaden 0 varvid inget lag kan bokföra något resultat i denna kolumn. Vinnande lag i varje grupp går vidare till ett finalspel som spelas i form av en utslagsstege med 8 lag. Vid lika poängställning mellan 2 lag i samma grupp gäller i tur och ordning följande: 1. Störst hålskillnad 2. Inbördes mötet 3. Flest vunna matcher totalt 4. Fråga tävlingsledningen

2 I gruppspelet kan alltså en match sluta oavgjort. I finalspelet däremot måste varje match avgöras varför man vid oavgjort resultat efter 18 hål bör försöka fortsätta några hål till dess matchen är avgjord. Allmänt 1 : Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket upp som det är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som endera sidan är upp, t.ex. 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1. Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den sida honnören som hade den på föregående hål. I det fall matchen är all square (lika) efter 18 hål avgörs den med sudden death med början från 1:an (detta gäller endast slutspelet). Två spelare bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna identifieras på scorekortet. I bästboll räknas det bästa resultatet på varje hål som sidans resultat på hålet. Fyrboll bästboll match räknas inte som handicaprond. I Matchspel är det tillåtet att skänka ett slag eller ett hål (eller hela matchen) till motspelarna (i det fall den egna sidan inte har en chans att vinna hålet). En spelare får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats. En spelare får skänka sin motspelares nästa slag när som helst förutsatt att motspelarens boll är i vila. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt nästa slag och bollen får tas bort av endera sidan. En skänkning kan inte avböjas eller återtas. Detta innebär t.ex. att man i lagspel inte får putta i en skänkt putt för att ge sin medspelare information om greenförhållandena! Handicap: Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande: vardera spelaren får tillgodoräkna sig 85% av sin spelhandicap (dvs ta aktuellt handicap och läs vad banas slope ger för att få fram spelhandicap). Ta sedan 85% av detta som nytt reducerat spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal (avrundning av tal som slutar på x,5 sker till närmaste jämna heltal). De tre spelarna med högst reducerad spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst reducerat spelhandicap spelar därefter med 0 i spelhandicap. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd. 1 Information on spelformen hittas även i foldern Spel och Tävlingshandboken "

3 Exempel: I lag A spelar Kalle och Gustav de har Hcp 12,4 som med slope ger 14 slag respektive 23,7 som med slope ger 25. I lag B spelar Karin och Peter de har Hcp 8.5 som med slope ger 9 respektive 18,2 som med slope ger 20. Efter reducering med 85% av Hcp får Kalle 12 slag, Gustav 21 slag, Karin 8 slag och Peter 17 slag. Då Karin har lägst antal slag räknar alla ut skillnaden i slag de har till Karin. Följande antal slag får då respektive spelare; Lag A: Kalle 4 slag, Gustav 13 slag Lag B: Karin 0 slag, Peter 9 slag Dessa slag tilldelas spelarna enligt hålens index på den aktuella banan. Dvs på hål med index 1-4 får alla utom Karin ett slag, på hål med index 5-9 får Gustav och Peter ett slag (där har varken Kalle eller Karin några slag). På hål med index har endast Gustav ett slag och övriga spelare inga slag att tillgodoräkna sig. På de återstående hålen (med index 14-18) får ingen av spelarna något slag. I det fall matchen spelas på en bana med separata 9-hålsslingor (där index går från 1-9 på varje slinga) uttages alltid udda slag på den första 9-hålsslingan. Spelomgångar och regler för ej avklarad spelomgång: I gruppspelet kommer lagen själv överens om tidpunkt för de olika matcherna. Lagen kan möta varandra i valfri ordning. Om ett speldatum är överenskommet men ena laget inte kan delta eller uteblir på speldagen vinner det lag som är redo att spela på speldagen på w.o. De deadlines som finns är att alla lag skall ha spelat minst en match före sista juni. Samtliga matcher i gruppspelet ska vara färdigspelade till 24 augusti. Alla matcher i grundspelet som inte är spelade (och där inte ett w.o. har anmälts in till tävlingsledningen) och inrapporterade till den 24/8 kommer att registreras som oavgjorda av tävlingsledningen. Ett poäng till vardera laget och 0/0 i hålskillnad. Detta betyder även att inga uppskov kommer att beviljas. Ett undantag från denna regel är att ifall ett lag uppenbarligen har förhalat spelandet av en match för egen vinning då kommer de att tilldömas en förlust på w.o. Dessa beslut tas av tävlingsledningen och kan inte överklagas. I slutspelet har varje spelomgång ett sista speldatum definierad. Lagen kommer sinsemellan överens om tid, plats och datum för spel. I det fall en omgång inte är avklarad inom utsatt tid kommer den att lottas av tävlingsledningen dagen efter sista datum. Om ett speldatum är överenskommet men ena laget inte kan delta eller uteblir på speldagen vinner det lag som är redo att spela på speldagen på w.o. Ingen dispens från sista speldatum kommer att ges av tävlingsledningen.

4 Det är tillåtet för ett lag att ta in en ersättare i det fall en av spelarna fått förhinder i en match. Ersättaren måste vara medlem i ESIK Golfsektion. Speciella regler vid bästboll och fyrboll matchspel 2 Högst fjorton klubbor Om någon partner bryter mot Regel 4-3a(iii) eller Regel 4-4, pliktar sidan. Spelordning Bollar tillhörande samma sida får spelas i den ordning sidan anser vara bäst. Fel boll Om en spelare slår ett slag på fel boll, som inte är i ett hinder, diskvalificeras han för hålet, men hans partner ådrar sig ingen plikt, även om den boll som spelades som fel boll var hans. Om fel boll tillhör en annan spelare, skall denne placera en boll på den plats varifrån fel boll först spelades. Diskvalifikation av sidan (i) En sida är diskvalificerad om endera partnern bryter mot någon av följande regler: Regel 1-3 Överenskommelse att åsidosätta regler. Regel 4-1 eller -2 Klubbor Regel 5-1 eller -2 Bollen Regel 6-2a Handicap (spela med för hög handicap) Regel 6-4 Caddie (mer än en caddie; ej rätta felet omedelbart) Regel 6-7 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (upprepad förseelse) Regel 14-3 Konstlade hjälpmedel och ovanlig utrustning (ii) En sida är diskvalificerad om alla partners bryter mot någon av följande regler: Regel 6-3 Starttid och startordning ( bollar ) Regel 6-8 Avbrott i spelet (iii) I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle leda till diskvalifikation, är spelaren endast diskvalificerad för det hålet. Innebörd av övrig plikt Om en spelares brott mot en regel hjälper hans partners spel eller påverkar en motspelares spel ogynnsamt, ådrar sig partnern samma plikt som spelaren. I alla övriga fall, där en spelare ådrar sig plikt för brott mot en Regel, gäller plikten inte för hans partner. När plikten anges som förlust av hålet, är innebörden att spelaren diskvalificeras för det hålet. 2 Uttdrag ur regel 30-3 SGF s regelbok

5 Information om Tees På förekommen anledning vill vi förtydliga reglerna rörande tees för herrar resp damer. Enligt gällande praxis spelar herrar från gul tee och damer från röd tee (eller motsvarande markering för normal tee herrar respektive damer). Dispans från detta kan ges av tävlingsledningen till herrar som tidigare fått tillåtelse att spela från röd tee pga rörelsenedsättning eller sjukdom. Information om avståndsmätare Tidigare år har vi tillåtit avståndsmätare enligt SGF s rekommendationer Avståndsmätare tillåten I denna tävling får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. I tillägg till detta tillåts att mobil-appar används så till vida att de endast ger horisontellt avståndsinformation till användaren (dvs inte höjd, vindpåverkan, rekommendation om klubbval etc.).

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Spelregler Volleyboll 2001 2004 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 2001-2004 2001-02-16 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL BESKRIVNING AV SPELET DEL I SPELET KAPITEL ETT ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1. SPELOMRÅDE 1.1 MÅTT 1.2 SPELYTAN 1.3 PLANENS LINJER 1.4 OMRÅDEN 1.5

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Så här fungerar tidsberäkningen under huven

Så här fungerar tidsberäkningen under huven Så här fungerar tidsberäkningen under huven Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 2 2.1. EN FLIK PER ÅLDERSKLASS...

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad 1 1/2014 PROTOKOLL från möte med SGF:s Regelkommitté Tid Lördagen den 8 mars 2014 kl. 08.00-11.15 Plats Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G.

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok 1:4 Matcher 1:5 Spelår 1:6 Matchtid

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer