Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011"

Transkript

1 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel

2 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii) syftar till att öka tydligheten och därigenom se till att vi får en korrekt och rättvis tillämpning av golfreglerna, och i vissa fall också minskar effekten av ett eventuellt regelbrott. De viktigaste ändringarna presenteras på de följande sidorna. Det betyder att mindre ändringar inte omfattas av följande presentation.

3 Jämförelse 2004 och 2008 För att enklare förstå vad som ändrats i 2008 års utgåva presenteras både den nya skrivningen och den gamla, sida vid sida. Ändringar presenteras i röd text. EXEMPEL Upplysningar om regler eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd. Upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd.

4 Ändringar Definitioner Råd - Ändrad för att tillåta utbyte av information om avstånd, då detta inte anses vara råd. Upplysningar om regler eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd. Upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd.

5 Ändringar Definitioner Förlorad boll- Ändrad för att förtydliga frågor som handlar om nyinsatt boll och för att omfatta begreppet slag och distans (se motsvarande ändringar i Regel 18-1, 24-3, 25-1c, 26 och 27-1).

6 Ändringar Definitioner Förlorad boll Förlorad boll En boll anses som förlorad om: a. Den inte har återfunnits eller identifierats som hans boll av spelaren inom fem minuter från det att spelarens sida eller en caddie tillhörande spelarens sida började leta efter den, eller b. Spelaren har utfört ett slag på en nyinsatt boll, eller c. Spelaren har utfört ett slag på en provisorisk boll från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara, eller från en punkt som är närmare hålet än denna plats. Förlorad boll En boll anses som förlorad om: a. Den inte har återfunnits eller identifierats som hans boll av spelaren inom fem minuter från det att spelarens sida eller en caddie tillhörande spelarens sida började leta efter den, eller b. Spelaren har slagit ett slag på en provisorisk boll från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara, eller från en punkt som är närmare hålet än denna plats (se Regel 27-2b), eller c. Spelaren har satt en annan boll i spel med plikten slag och distans (se Regel 27-1a), eller d. Spelaren har satt en annan boll i spel därför att det är känt eller så gott som säkert att bollen, vilken inte har återfunnits, har rubbats av något utomstående (se Regel 18-1), är i ett hindrande föremål (se Regel 24-3), är i ett onormalt markförhållande (se Regel 25-1c) eller är i ett vattenhinder (se Regel 26-1), eller e. Spelaren har slagit ett slag på en nyinsatt boll.

7 Ändringar Definitioner Matcher - Definitionen struken och ersatt med två nya definitioner, Former för matchspel och Former för slagspel.

8 Ändringar Definitioner - Matcher Matcher Singel: En match där en spelare spelar mot en annan. Threesome: En match där en spelare spelar mot två, och varje sida spelar en boll. Foursome: En match där två spelar mot två, och varje sida spelar en boll. Treboll: En form av matchspel där tre spelar mot varandra, och var och en spelar sin egen boll. Varje spelare spelar två skilda matcher. Bästboll: En match där en spelare spelar mot den bästa av två eller tre spelares bollar. Fyrboll: En match där två spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar. Former för matchspel Singel: En match där en spelare spelar mot en annan spelare. Threesome: En match där en spelare spelar mot två, och vardera sidan spelar en boll. Foursome: En match där två spelare spelar mot två andra spelare, och vardera sidan spelar en boll. Treboll: Tre spelare spelar en match mot varandra och var och en spelar sin egen boll. Varje spelare spelar två skilda matcher. Bästboll: En match där en spelare spelar mot den bästa av två spelares bollar eller mot den bästa av tre spelares bollar. Fyrboll: En match där två spelare spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar. Former för slagspel Individuell: En tävling i vilken varje tävlare spelar för sig. Foursome: En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och spelar en boll. Fyrboll: En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och var och en spelar sin boll. Deras lägsta score är deras score på hålet. Om den ene partnern inte hålar ut på ett hål, utgår ingen plikt.

9 Regel 1-2. Påverka bollen Anmärkning tillagd för att förtydliga vad som är ett allvarligt brott mot Regel 1-2. PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 1-2: Matchspel Förlust av hålet; Slagspel Två slag. Anm: Vid ett allvarligt brott mot Regel 1-2, kan tävlingsledningen utdöma diskvalifikation. * PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 1-2: Matchspel Förlust av hålet; Slagspel Två slag. * Vid ett allvarligt brott mot Regel 1-2, kan tävlingsledningen utdöma diskvalifikation. Anm: En spelare anses ha begått ett allvarligt brott mot Regel 1-2 om tävlingsledningen bedömer att hans agerande att påverka bollens läge eller rörelse har givit honom eller en annan spelare en avsevärd fördel eller en annan spelare än hans partner givits en avsevärd nackdel.

10 Regel 4-1 och 4-2. Utformning och konstruktion av klubbor; Förändring av spelegenskaperna och främmande material Ändrad för att minska plikten för att medföra, men inte använda, en icke tillåten klubba (Regel 4-1) eller en klubba i strid med och Regel 4-2, från diskvalifikation till samma som plikten för att medföra fler än 14 klubbor. Med andra ord den här ändringen gör att det inte blir lika kostsamt att ha med sig en klubba som inte överensstämmer med reglerna eller där spelegenskaperna förändrats eller material applicerats, under förutsättning att den inte används att slå ett slag med.

11 Regel 4-1. Utformning och konstruktion av klubbor PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 4-1eller 4-2 Diskvalifikation. * PLIKT FÖR ATT MEDFÖRA MEN INTE SLÅ ETT SLAG MED EN KLUBBA I STRID MED REGEL 4-1 ELLER 4-2: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där överträdelse av regeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond två hål. Slagspel Två slag för varje hål där överträdelse skett. Maximalplikt per rond Fyra slag. Matchspel eller slagspel Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål läggs plikten på nästa hål. Bogeytävlingar se Regel 32-1a, Anmärkning 1. Poängbogey se Regel 32-1b, Anmärkning 1. En eller flera klubbor som medförs i strid med Regel 4-1 eller Regel 4-2, skall förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har begåtts. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad. PLIKT FÖR ATT SLÅ ETT SLAG MED EN KLUBBA I STRID MED REGEL 4-1 ELLER 4-2: Diskvalifikation.

12 Regel Leta efter bollen. Se bollen Tillägg för att omfatta letande efter en boll i ett hindrande föremål. Om en boll som ligger i ett onormalt markförhållande oavsiktligt rubbas under sökande, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras, såvida inte spelaren väljer att förfara enligt Regel 25-1b. Om spelaren återplacerar bollen, får han fortfarande förfara enligt Regel 25-1b om denna är tillämplig. Om en boll, som ligger i eller på ett hindrande föremål eller i ett onormalt markförhållande, oavsiktligt rubbas under sökande utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras, såvida inte spelaren väljer att fortsätta enligt den av reglerna 24-1b, 24-2b eller 25-1b, som är tillämplig. Om spelaren återplacerar bollen, får han fortfarande fortsätta enligt Regel 24-1b, 24-2b eller 25-1b om någon av dessa regler är tillämplig.

13 Regel Identifiera bollen Ändrad för att tillåta en spelare att lyfta sin boll för identifiering i ett hinder (se motsvarande ändring i Regel 15-3, där undantaget från plikt för att spela fel boll i ett hinder är borttaget). Notera också tillägget vad gäller nödvändigheten med hänsyn till lyftandet. Utom i ett hinder gäller att om en spelare har skäl att tro att en boll är hans, får han lyfta bollen utan plikt för att identifiera den. Om en spelare har skäl att tro att en boll i vila är hans, och det är nödvändigt att lyfta bollen för att identifiera den, får han lyfta bollen utan plikt för att göra det. Om spelaren helt eller delvis underlåter att följa detta förfarande, eller om han lyfter sin boll för identifiering i ett hinder, ådrar han sig ett slags plikt. Om bollen är spelarens boll och han underlåter, helt eller delvis, att följa detta förfarande, eller om han lyfter bollen för att identifiera den när detta inte är nödvändigt, ådrar han sig ett slags plikt.

14 Regel Boll i hinder. Förbjudet agerande. Undantag 1 ändrat för ökad tydlighet. Regel 13-4, Undantag 1: Under förutsättning att ingenting görs som innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att bollens läge förbättras pliktar spelaren inte om han (a) vidrör marken i ett hinder eller vattnet i ett vattenhinder som en följd av att han faller eller för att undvika att falla, när han tar bort ett hindrande föremål, när han mäter avstånd eller hämtar, lyfter, placerar eller återplacerar en boll enligt någon regel eller (b) placerar sina klubbor i ett hinder. Regel 13-4, Undantag 1: Under förutsättning att ingenting görs som innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att bollens läge förbättras pliktar spelaren inte om han (a) vidrör marken eller lösa naturföremål i ett hinder eller vattnet i ett vattenhinder som en följd av att han faller eller för att undvika att falla, när han tar bort ett hindrande föremål, när han mäter avstånd eller markerar läget för, hämtar, lyfter, placerar eller återplacerar en boll enligt någon regel eller (b) placerar sina klubbor i ett hinder.

15 Regel Boll i hinder. Förbjudet agerande. Tillägg till undantag 2 för att syfta till Regel 13-2 och ta bort syftningen på hjälp i spelarens fortsatta spel av hålet. Regel 13-4, Undantag 2: Spelaren eller hans caddie får efter slaget, utjämna sand eller jord i hindret under förutsättning att, om bollen är kvar i hindret, eller har lyfts från hindret och får eller skall droppas eller placeras i hindret, ingenting görs som förbättrar bollens läge eller hjälper spelaren i hans fortsatta spel av hålet. Regel 13-4, Undantag 2: Efter slaget, om bollen fortfarande är i hindret eller har lyfts från hindret och får droppas eller placeras i hindret, får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret, förutsatt att inget görs som bryter mot regel 13-2 med hänsyn till hans nästa slag. Om bollen ligger utanför hindret efter slaget får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret utan någon begränsning.

16 Regel Boll i hinder. Förbjudet agerande. Undantag 3 tillagt för att undanta spelaren från plikt enligt Regel 13-4a (pröva hindrets beskaffenhet) under vissa omständigheter. Fanns inte i Regler för Golfspel Regel 13-4, Undantag 3: Om spelaren slår ett slag från ett hinder och bollen hamnar i ett annat hinder gäller inte Regel 13-4a för eventuella ytterligare handlingar som spelaren utför i det hinder varifrån slaget slogs.

17 Regel Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning Tillägg för att behandla ovanligt användande av utrustning (se även nytt undantag om användande av utrustning på ett traditionellt accepterat sätt) samt ett nytt undantag tillagt för spelare som har godtagbara medicinska skäl att använda ett konstlat hjälpmedel eller ovanlig utrustning. Med undantag för när reglerna medger annat, får spelaren under en fastställd rond inte använda konstlade hjälpmedel eller ovanlig utrustning Med undantag för när reglerna medger annat, får spelaren under en fastställd rond inte använda konstlade hjälpmedel eller ovanlig utrustning eller använda någon utrustning på ett ovanligt sätt: [ ] Undantag: 1. En spelare bryter inte mot denna regel om (a) utrustningen eller hjälpmedlet har konstruerats för att, eller har som resultat att underlätta ett medicinskt tillstånd eller funktionshinder, (b) spelaren har ett godtagbart medicinskt skäl att använda utrustningen eller hjälpmedlet, och (c) tävlingsledningen anser att användandet inte ger spelaren en otillbörlig fördel framför andra spelare. 2. En spelare bryter inte mot denna regel om han använder utrustning på ett traditionellt och accepterat sätt.

18 Regel 14-3; anmärkning Anmärkning tillagd för att förtydliga att en lokal regel kan införas som tillåter bruk av avståndsmätare; tidigare endast tillåtet i en decision. Fanns inte i Regler för Golfspel Anm: Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelare att använda hjälpmedel som endast mäter eller bedömer avstånd.

19 Regel Nyinsatt boll Undantag tillagt för att undvika dubbel plikt när spelaren felaktigt sätter in en ny boll och spelar från fel plats (se motsvarande ändring av Regel 20-7c). [ ] Om misstaget inte rättas såsom föreskrives i Regel 20-6 och spelaren slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen, ådrar han sig den plikt som föreskrivs i den tillämpliga regeln. I slagspel skall han spela ut hålet med den nyinsatta bollen. (Spel från fel plats se Regel 20-7) [ ] Om misstaget inte rättas såsom föreskrivs i Regel 20-6 och spelaren slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen, förlorar han hålet i matchspel eller ådrar sig två slags plikt i slagspel enligt den tillämpliga regeln och, i slagspel, skall han spela ut hålet med den nyinsatta bollen. Undantag: Om en spelare ådrar sig plikt för spel från fel plats får han ingen ytterligare plikt för att ha ersatt sin boll genom att sätta in en ny boll när detta inte var tillåtet. (Spel från fel plats se Regel 20-7)

20 Regel Fel boll Ändrad för att ta bort undantaget från plikt för att spela fel boll i ett hinder (se motsvarande ändring av Regel 12-2, som numera tillåter en spelare att lyfta en boll för identifiering i ett hinder). a. Matchspel Om en spelare slår ett slag på fel boll, som inte är i ett hinder, förlorar han hålet. Det utgår ingen plikt om en spelare slår ett slag på fel boll i ett hinder. Slag som slås på fel boll i ett hinder räknas inte i spelarens score. a. Matchspel Om en spelare slår ett slag på fel boll förlorar han hålet. Undantag: Det utgår ingen plikt om en spelare slår ett slag på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder. Eventuella slag som slås på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder räknas inte i spelarens score. Spelaren ska rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller genom att fortsätta enligt reglerna.

21 Regel Fel boll Ändrad för att ta bort undantaget från plikt för att spela fel boll i ett hinder (se motsvarande ändring av Regel 12-2, som tillåter en spelare att lyfta en boll för identifiering i ett hinder). b. Slagspel Om en tävlare slår ett eller flera slag på fel boll, som inte är i ett hinder, ådrar har sig två slags plikt. Det utgår ingen plikt om en tävlare slår ett slag på fel boll i ett hinder. Slag som slås på fel boll i ett hinder räknas inte i tävlarens score. b. Slagspel Om en tävlare slår ett eller flera slag på fel boll ådrar han sig två slags plikt. Undantag: Det utgår ingen plikt om en tävlare slår ett slag på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder. Eventuella slag som slås på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder räknas inte i tävlarens score.

22 Regel 16-1e. Stå grensle över eller på puttlinjen Undantag tillagt för att agerandet inte ska resultera i plikt om agerandet var oavsiktligt eller för att undvika att trampa på en annan spelares puttlinje; tidigare tillåtet endast i en decision. 16-1e. Stå grensle över eller på puttlinjen Spelaren får inte utföra ett slag på green med en stans som grenslar över, eller har endera foten på, puttlinjen eller dess förlängning bakom bollen. Undantaget fanns inte Regler för Golfspel e. Stå grensle över eller på puttlinjen Spelaren får inte slå ett slag på green med en stans som grenslar över, eller har endera foten på, puttlinjen eller dess förlängning bakom bollen. Undantag: Det utgår ingen plikt om en spelare oavsiktligt tar sin stans på ett sådant sätt att han står på eller grenslar puttlinjen (eller dess förlängning bakom bollen) eller om han tar sin stans för att undvika att stå på en annan spelares puttlinje eller eventuella puttlinje.

23 Regel 18. Boll i vila rubbad Pliktföreskriften ändrad för att undvika dubbel plikt när en spelare lyfter sin boll utan tillåtelse och dessutom felaktigt sätter in en ny boll (se liknande ändringar av Regel 15-2 och 20-7c). *PLIKT FÖR BROTT MOT REGELN: Matchspel Förlust av hålet; Slagspel Två slag. *Om en spelare, som är skyldig att återplacera en boll, underlåter att göra detta ådrar han sig den allmänna plikten enligt Regel 18. Det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel 18, utom i fall av felaktigt nyinsatt boll (Regel 15-2). *PLIKT FÖR BROTT MOT REGELN: Matchspel Förlust av hålet; Slagspel Två slag. *Om en spelare som är skyldig att återplacera en boll underlåter att göra detta, eller han slår ett slag på en nyinsatt boll enligt Regel 18 när det inte var tillåtet att sätta in en ny boll, får han den allmänna plikten för brott mot Regel 18, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt denna regel.

24 Regel Boll i vila rubbad. Av något utomstående Anmärkning tillagd för att förtydliga tillvägagångssättet när bollen kan ha rubbats av något utomstående. Fanns inte i Regler för Golfspel Anm: Det är en fråga om fakta huruvida en boll har rubbats av något utomstående. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att något utomstående har rubbat bollen. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet ska spelaren spela bollen som den ligger eller, om bollen inte hittas, fortsätta enligt regel 27-1.

25 Regel 19-2 Boll i rörelse påverkad eller stoppad av spelare, partner, caddie eller utrustning Ändrad för att minska plikten i såväl matchspel som slagspel till ett slag. a. Matchspel Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar, förlorar han hålet. b. Slagspel Om en tävlares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar, ådrar sig tävlaren två slags plikt. [ ] Av spelare, partner, caddie eller utrustning Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar, ådrar sig spelaren ett slags plikt. [ ]

26 Regel 20-3a. Placering och återplacering. Av vem och var Ändrad för att minska plikten, när bollen placeras eller återplaceras av fel person, till ett slag. a. Av vem och var En boll som skall placeras enligt reglerna, skall placeras av spelaren eller hans partner. Om en boll skall återplaceras skall spelaren, hans partner eller den person, som lyfte eller rubbade bollen, placera den på den punkt varifrån den lyftes eller rubbades. I varje sådant fall är spelaren ansvarig för eventuella regelbrott. a. Av vem och var En boll som skall placeras enligt reglerna, skall placeras av spelaren eller hans partner. Om en boll skall återplaceras skall spelaren, hans partner eller den person som lyfte eller rubbade bollen placera den på den punkt varifrån den lyftes eller rubbades. Om bollen placeras eller återplaceras av någon annan person och misstaget inte rättas enligt Regel 20-6 ådrar sig spelaren ett slags plikt. I varje sådant fall är spelaren ansvarig för andra eventuella regelbrott i samband med placeringen eller återplaceringen av bollen.

27 Regel 20-7c. Spel från fel plats. Slagspel Anmärkning 3 tillagd för att undvika dubbel plikt när en spelare spelar från fel plats och felaktigt sätter in en ny boll (se motsvarande ändring i Regel 15-2). Fanns inte i Regler för Golfspel Anm. 3: Om en spelare ådrar sig plikt för spel från fel plats får han ingen ytterligare plikt för att ha ersatt sin boll genom att sätta in en ny boll när detta inte var tillåtet.

28 Regel Flyttbart hindrande föremål Ändrad för att tillåta att en flaggstång, vare sig den är passad, borttagen eller upplyft, får flyttas när en boll är i rörelse. När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse tas bort, med undantag för en passad flaggstång eller spelarnas utrustningar. När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag för spelarnas utrustningar eller flaggstången, när denna är passad, borttagen eller upplyft.

29 Regel Boll i hindrande föremål hittas inte Regel 25-1c. Boll i onormalt markförhållande hittas inte Regel 26. Vattenhinder (inklusive sidovattenhinder) Regel Slag och distans. Boll utanför banan. Boll hittas inte inom fem minuter Termen godtagbara skäl har ersatts med känt eller så gott som säkert när man skall avgöra om en boll som inte återfunnits får behandlas som förlorad i ett hindrande föremål (Regel 24-3), ett onormalt markförhållande (Regel 25-1) eller ett vattenhinder (Regel 26-1). Se dessutom motsvarande ändringar i Definitionen av Förlorad boll och ny anmärkning till Regel 18-1.

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

Scrolla så får du en PDF-presentation!

Scrolla så får du en PDF-presentation! Definitionerna Många regelsituationer kan man lösa genom att känna till definitionerna. Det finns fler än femtio definierade begrepp, och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel)

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) Delprov IA: Vilken huvudregel? I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) 1. Att reparera ett nedslagsmärke i området där man skall

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt?

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Frågor och svar 2014-09-22 1 Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Ja och nej, en bunker är ett fatalt hinder. Har man slagit ett

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d);

16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); Regel 16 Bestraffningar Varning 16:1 En varning är den lämpliga bestraffningen; a) för ojustheter som skall bestraffas progressivt (8:3; jämför även 16:3 b och 16:6d); b) för osportsligt uppträdande som

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf.

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. 1 1/2001 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Lördagen den 3 mars, 2001 Plats Golfens Hus, Danderyd Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. Jan Ohlin sekr. Bengt Leffler Marie-Louise Månsson Claes Grönberg

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR)

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) 5/2014 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina Rodman (ChR)

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE SÅ BLIR DU EN BRA DOMARE DOMARMANUAL FÖRORD: DEN VÄRDEFULLA PERSONEN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 MÅLSÄTTNING: Målsättningen med manualen är att i berättande form beskriva

Läs mer

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn 3/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00 Plats Folkets Hus, Kristinehamn Närvarande Hans Malmström HM ordförande Lars Hörnell LH v. ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING 200 SPELARNA Players in uniform Före matchen skall lagledaren eller tränaren för varje lag överlämna en lista med spelarna och målvakterna han önskar använda till

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Juridiska Nämnd. BESLUT

Juridiska Nämnd. BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 28 augusti 2012 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (3/2012 JurN 3-14) ANMÄLARE Lars W, Tournament Director (TD) ANMÄLD

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Light Contact Junior Kickboxning INNEHÅLL INLEDNING... 3 REGEL 1, RINGEN... 3 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING... 3 REGEL 3, KLÄDSEL... 3

Läs mer

Förändringar i regelverket FC_LK_K1 gjorda 2012-01

Förändringar i regelverket FC_LK_K1 gjorda 2012-01 Förändringar i regelverket FC_LK_K1 gjorda 2012-01 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING Specifikationer. Handskarna skall vara av tävlingstyp. Vikten för handskarna skall vara 10 oz och handskarna måste vara rena

Läs mer

SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER

SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER SHORT MAT BOWLS SVENSKA BOWLSFÖRBUNDETS REGLER A. UTRUSTNINGEN 1. RINKMATTAN (a) Rinkmattan ska vara av ett passande material som underlättar klotens rätta rull enligt ESMBAs/SBF:s godkännande. Den ska

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET

SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLER FÖR SVENSK KICKBOXNING LIGHT-CONTACT (LC) & JUNIOR KICKBOXNING (JK) 2010-01-17 INNEHÅLL INLEDNING... 2 REGEL 1, RINGEN... 2 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING... 2 REGEL 3, KLÄDSEL... 2 REGEL 4,

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Regler för Rinkbandy Inledning För att minska risken för skador inom Rinkbandyn vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer