Svar på regelpromenadens frågor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på regelpromenadens frågor!"

Transkript

1 Svar på regelpromenadens frågor! SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den. Definition Boll i spel= en boll är i spel så snart spelaren gjort ett slag på tee. Regel Om en boll som inte är i spel faller av peggen eller stöts ner från peggen av spelaren vid adressering får den peggas om. Bollen är inte i spel och får peggas om utan plikt. 2. Ospelbar boll Om du inte kan spela bollen kan du välja Regel 28. Förklara bollen ospelbar. Låt bollen ligga kvar eller markera bollens läge med en peg. Med ett slags plikt kan du välja mellan att spela om en boll från föregående plats, alltså från tee och då får du pegga bollen eller droppa en boll på flagglinjen eller droppa en boll inom två klubblängder från där bollen låg, men inte närmare hålet. 3. När du mäter ut två klubblängder får du använda din längsta klubba. Sätt en peg på marken vid höger och vänster gräns så kan du avgöra vilket alternativ som är förmånligast. Välj alternativ, ta upp bollen och droppa den. Regel 20-2 a. Droppning En boll som skall droppas enligt reglerna, måste droppas av spelaren själv. Han måste stå upprätt, hålla bollen i axelhöjd på armlängds avstånd och droppa den. Regel 20-2 c. Omdroppning Bollen skall droppas om utan plikt om den rullar och stannar mer än två klubblängder från den plats där den först träffade någon del av banan eller rullar närmare hål än sitt ursprungliga läge. Om bollen rullar till ett ospelbart läge igen får du med ytterligare ett slags plikt droppa en ny boll. 4. Vattenhinder, lättnad för boll i vattenhinder Regel 26-1 Det är en fråga om fakta om en boll som har slagits mot vattenhindret är i hindret. Bestäm var bollen skar gränsen till vattenhindret. Med ett slags plikt kan du välja mellan att spela en boll från en plats så nära som möjligt intill den punkt varifrån den ursprungliga bollen sist spelades eller droppa en boll på flagglinjen bakom vattenhindret. Lokal regel Enligt lokal regel är grusbelagda vägar och stigar oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 b (i). Du får lättnad utan plikt. Bestäm närmaste punkt för lättnad, som är den referenspunkt man utgår från när man tar lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål. Det är den närmaste punkt på banan från där bollen ligger: som inte är närmare hålet och som är sådan att om bollen låg där, skulle ingen störande inverkan föreligga av den olägenheten för vilken lättnad tas, för det slag som spelaren skulle ha gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits. För att bestämma närmaste punkt för lättnad på rätt sätt bör spelaren använda den klubba med vilken han skulle utfört sitt nästa slag om olägenheten inte fanns, för att simulera uppställning, spelriktning och sving för ett sådant slag.

2 SVAR HÅL 2 1. Provisorisk boll Regel 27-2 a. Om en boll kan vara förlorad utanför ett vattenhinder eller kan vara out of bounds får spelaren spela en provisorisk boll. Spelaren måste meddela sin markör eller medtävlare i slagspel att han avser att spela en provisorisk boll och han måste spela den innan han går fram för att leta efter den ursprungliga bollen. Säg alltid: Jag slår en provisorisk boll (även p-boll är godkänt), men ingenting annat. Även om du tror att du har slagit en provisorisk har du inte sagt detta utan du har med ett slags plikt satt en ny boll i spel. Var noga med hur du uttrycker dig! 2. Fel boll Regel 15-3 b. Din boll som ligger på fairway är din boll i spel med ett slags plikt. När du tar upp den bollen och fortsätter spela på din, som du tror ordinarie boll spelar du på fel boll, får två slags plikt och skall fortsätta spela på din boll som låg på fairway. Slag på fel boll räknas inte. Regel 20-2 b. Om du inte vet exakt var din boll i spel låg får du uppskatta en punkt och droppa en boll innan du fortsätter ditt spel. 3. Onormala markförhållanden Regel 25-1 a och b (ii). Vatten i bunkern är ett onormalt markförhållande. Du kan välja mellan att: droppa en boll i bunkern utan plikt eller utanför bunkern med ett slags plikt. 4. Om du väljer att droppa en boll i bunkern skall du bestämma närmaste punkt för lättnad i bunkern och droppa bollen inom en klubblängd. Om du inte kan få fullständig lättnad i bunkern skall du droppa bollen på den plats i bunkern som ger största möjliga lättnad från vattnet, dock ej närmare hål än där bollen ligger. Du kan även välja att med ett slags plikt droppa en boll på flagglinjen utanför bunkern dvs. en linje från hålet genom den plats där bollen ligger och utanför bunkern. Regel 28 Om du väljer att förklara bollen ospelbar i bunkern kan du med ett slags plikt spela om bollen från föregående plats utanför bunkern. Låt bollen ligga till dess du har bestämt dig för hur du skall göra. Droppa därefter och spela vidare. Ospelbar boll Regel 28 Förklara bollen ospelbar. Du kan välja mellan att med ett slags plikt: spela om en boll från föregående plats, droppa en boll på flagglinjen eller droppa en boll inom två klubblängder till vänster eller till höger om bollens läge. Om du väljer att droppa på flagglinjen kan du hamna på spelfältet till hål 3 men det är tillåtet att droppa och spela därifrån. När du har valt alternativ, ta upp bollen, droppa och spela den.

3 SVAR HÅL 3 1. Sidovattenhinder Regel Om bollen hittas i ett sidovattenhinder eller det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett sidovattenhinder får spelaren, med ett slags plikt antingen - spela en boll från föregående plats (slag och distans)eller - droppa en boll på flagglinjen bakom vattenhindret och då hålla den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns direkt mellan hålet och den plats där bollen droppas-dvs på flagglinjen eller - droppa en boll inom två klubblängder från skärningspunkten till sidovattenhindret 2. Pluggad boll Regel Du får lyfta bollen, göra ren den och droppa den så nära som möjligt den punkt där bollen låg men inte närmare hålet, utan plikt. Du får inte laga nedslagsmärket innan du droppar din boll. 3. Definition Lösa naturföremål. Lösa naturföremål är till exempel maskar, insekter och liknande och högar gjorda av dem under förutsättning att de inte är fasta eller växande, fast inbäddade i marken eller sitter fast på bollen. Regel Med undantag för när både det lösa naturföremålet och bollen ligger i eller vidrör samma hinder, får varje löst naturföremål tas bort utan plikt. Detta innebär att du får skrapa bort maskhögarna både utanför och på green innan du fortsätter spelet. 4. Lokal regel Enligt lokal regel är stenmuren en organisk del av banan så du kan Regel 28 Förklara bollen ospelbar. Då har du tre olika alternativ att välja mellan, spela om bollen från föregående plats, droppa en boll på flagglinjen eller droppa en boll inom två klubblängder, dock inte närmare hålet än bollens läge. Om du väljer att droppa en boll på flagglinjen kan du hamna ute på fairway till hål 4. Då får du får syfta över muren mot flaggan. Kom ihåg att låta bollen ligga till dess du har bestämt vad du skall göra. Droppa bollen och spela med ett slags plikt. SVAR HÅL 4 1. Provisorisk boll Du ser inte var bollen landar. Regel Bollen kan vara förlorad utanför vattenhindret. För att vinna tid får du spela en provisorisk boll. 2. Vattenhinder Nej. Regel 26-1 a, b, Om bollen hittas i vattenhindret får spelaren med ett slags plikt antingen - spela om en boll från föregående plats. På tee får bollen peggas eller - droppa en boll på flagglinjen och spela bollen. 3. Fel plats Regel 20-7 Spel från fel plats. Bollen är hålad och du får två slags plikt. Det är inget allvarligt brott. 4. Flyttbart hindrande föremål Regel När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag för flaggstången, när denna är passad, borttagen eller upplyft. I detta fall är flaggstången borttagen och åtgärden är tillåten och ingen får någon plikt.

4 SVAR HÅL 5 1. Leta efter och identifiera bollen, lyfta bollen för identifiering Regel Ansvaret för att spela rätt boll vilar på spelaren. Meddela medtävlaren att du vill identifiera bollen. Markera bollens läge med en peg innan du lyfter bollen, lyft bollen och ge medtävlaren möjlighet att iaktta lyftningen. Om bollen är lortig får du endast göra ren den så mycket att du ser ditt identifieringsmärke, återplacera bollen, ta bort peggen och spela vidare. Regel 18-2 a (i). Om du lyfter bollen utan att markera dess läge eller snurrar på bollen utan att du lyfter den från marken får du ett slags plikt för att du har rubbat en boll i vila utan att markera dess läge. 2. Lokal regel Enligt Lokal regel är stenmuren en organisk del av banan. Se svaret på hål 3 punkt Identifiera bollen Regel Markera den ena bollen med en peg, lyft bollen, identifiera den och återplacera den. Regel Om det är din boll som ligger till vänster har du rätt att få den andra bollen markerad som störande boll. Be medtävlaren markera bollen och lägga upp den vid sidan av bunkern utan att göra ren den. Spela din boll, utan plikt. Regel 20-3 b(iii) Efter slaget skall läget för den markerade bollen återskapas (kratta sanden) som det såg ut före slaget och sedan placera bollen i sitt ursprungliga läge och spela vidare, utan plikt. 4. Fel boll Regel En boll som skall lyftas enligt reglerna får lyftas av spelaren, hans partner eller annan person som spelaren givit behörighet att lyfta bollen. Bollen skall markeras innan den lyfts. I samtliga fall är spelaren ansvarig för eventuella regelbrott. Regel 20-3 a. Om en boll skall återplaceras skall spelaren, hans partner eller den person, som rubbade bollen återplacera den. D 15/4 När bollen lades på sin nya plats efter markeringen är den inte i spel. Regel 15-3 b När du spelar på den bollen är det fel boll, du pliktar två slag och skall återplacera bollen vid markeringsknappen och spela rätt boll. Slag på fel boll räknas inte. Om felet inte rättas till blir du diskvalificerad. SVAR HÅL 6 1. Bollen spelas som den ligger, boll i hinder. Förbjudna åtgärder Regel 13-4 b Anmärkning, nej det får du inte. Regel Om du slår av ett vasstrå får du två slags plikt för att du har förbättrat området för din sving. 2. Hjälpande boll Regel I slagspel får en spelare, som blir ombedd att lyfta sin boll, spela först i stället för att lyfta sin boll. Om tävlingsledningen i slagspel kommer fram till att tävlare har kommit överens om att inte lyfta en boll som kan vara till hjälp för någon tävlare, är de diskvalificerade. 3. Flaggstången Regel Din boll får inte träffa flaggstången när den är passad, borttagen eller upplyft. I detta fall är flaggstången borttagen ur hålet. Du får två slags plikt trots att flaggstången ligger utanför green och skall spela bollen som den ligger. Flaggstången får tas bort innan du slår ditt nästa slag. Flaggstången är ett flyttbart hindrande föremål.

5 4. Boll i vila rubbad, boll i rörelse påverkad eller stoppad a. Regel Du får ingen plikt. b. Regel Din medtävlare får ingen plikt. c. Regel 18-5 och Du skall spela din boll som den ligger och din medtävlares boll skall återplaceras. Ingen av spelarna får någon plikt. SVAR HÅL 7 1. Sidovattenhinder Regel Bollen ligger i ett sidovattenhinder. Du kan med ett slags plikt spela om en boll från tee eller droppa en boll på flagglinjen och då hamnar du bortom green på hål 6 eller droppa en boll inom två klubblängder från den sista skärningspunkten eller droppa en boll inom två klubblängder på sidovattenhindrets motsatta sida (trots att det är markerat gult) vid en punkt på samma avstånd från hålet som skärningspunkten på vattenhindrets vänstra sida. 2. Definition av Out of Bounds Definition av Out of Bounds. När oob anges med ett staket går gränsen vid den del av staketstolparna, som i markplanet är närmast banan. En boll är oob när hela bollen ligger oob. 3. Definition av Out of Bounds. Föremål som markerar oob såsom murar, stängsel staket är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Du kan spela bollen som den ligger eller Regel 28 förklara bollen ospelbar, plikta ett slag och droppa en boll inom två klubblängder från bollens läge eller spela om en boll från föregående plats. Att droppa på flagglinjen går inte i detta fall eftersom flagglinjen hamnar oob. Låt bollen ligga till dess du har bestämt dig för vilket alternativ du skall välja och använd din längsta klubba när du mäter ut två klubblängder. Välj alternativ, droppa bollen och spela vidare. 4. Boll i vila rubbad Regel 18-2 a. Du har orsakat att bollen rör sig och får ett slags plikt. Bollen skall återplaceras och sedan får du spela vidare. SVAR HÅL 8 1. Definition på Rubbas (eller Röra sig) En boll anses ha rubbats eller rört sig om den lämnar sitt läge och stannar på någon annan plats. Det händer ingenting. 2. Onormalt markförhållande Detta är det korrekta sättet att ange att du, när din boll ligger i tillfälligt vatten eller annat onormalt markförhållande i en bunker, får lättnad utan plikt utanför bunkern. Texten är det viktiga, inte blå-vit pinne! Det måste finnas en tillfällig lokal regel för detta annars får du förklara bollen ospelbar och med ett slags plikt agera enligt Regel 28 Ospelbar boll utanför bunkern. Regel 25-1 b (i) Bunkern är i detta fall ingen bunker utan tillhör spelfältet. Därför skall du läsa under rubriken (i) På spelfältet i Regler för golfspel. Du skall fastställa Närmaste punkt för lättnad utanför bunkern, droppa bollen inom en klubblängd från den punkten och spela vidare, utan plikt.

6 3. Flyttbart hindrande föremål Regel 24-1a. Krattan är ett flyttbart hindrande föremål. Du får ta bort krattan, men markera bollens läge innan du gör det. Återplacera bollen i sitt läge och spela vidare, utan plikt. Du pliktar inte om bollen rör sig när du tar bort krattan. 4. Definitioner Definition hålad. En boll är hålad när den stannar kvar inom hålets omkrets och hela bollen är under hålkantens nivå. Definition Boll i spel. En boll är i spel till dess den hålats. Det händer ingenting eftersom bollen inte är i spel. SVAR HÅL 9 1. Flyttbart hindrande föremål Regel Före första slaget från tee är teemarkeringarna fasta föremål som inte får flyttas. Regel 24-1a. Efter första slaget är teemarkeringarna flyttbara hindrande föremål som får tas bort före nästa slag. Du får ta bort teemarkeringen, utan plikt, och spela vidare. 2. Fel green Regel 25-3b Du måste ta lättnad utan plikt (fri dropp) genom att bestämma närmaste punkt för lättnad utanför green samt droppa bollen inom en klubblängd från den punkten och spela vidare. 3. Flyttbart hindrande föremål Regel 24-1 a Skylten är ett flyttbart hindrande föremål, som du får ta bort, utan plikt. Glöm inte att sätta tillbaka skylten! 4. Definition av löst naturföremål. Regel 13-4 och 23-1 Grenen får inte tas bort när både bollen och grenen ligger i samma hinder. Du kan spela bollen som den ligger och slå upp både bollen och kvisten, utan plikt eller Regel 28 förklara bollen ospelbar och med ett slags plikt spela om en boll från föregående plats eller droppa en boll på flagglinjen i bunkern eller droppa en boll inom två klubblängder i bunkern. Ett annat alternativ är att ta bort kvisten och enligt Regel 13-4, plikta två slag och spela bollen som den ligger. Valet är ditt! SVAR EFTER NIONDE HÅLET Övning Ja. R 7-2. Du får öva puttning och chippning på eller nära det sist spelade hålets green, en övningsgreen eller tee på nästa hål.

7 SVAR HÅL Lokal regel Lokal regel förbjuder spel på den finklippta delen av hål 18 (fairway) så bollen är out of bounds. Regel 27-1 anger att du får plikta ett slag och sätta en ny boll i spel från tee. Bollen får peggas när du spelar om från tee. 2. Generell lokal regel. Blå-vit pinne innebär att spel från bunkern är förbjudet. Regel 25-1b (ii) Du måste droppa en boll på flagglinjen utanför bunkern, med ett slags plikt. Tanken är inte att du skall agera/ droppa så men om endast markeringen finns blir detta följden. Det måste finnas en lokal regel som anger att bunkern tillhör spelfältet för att du skall få lättnad utan plikt 3. Bollen spelas som den ligger Regel 13-1 och Du har otur och måste spela bollen som den ligger eller Regel 28, förklara bollen ospelbar, välja något av alternativen att med ett slags plikt droppa en boll på flagglinjen i bunkern, droppa en boll inom två klubblängder i bunkern eller spela om en boll från föregående plats. Glöm inte att kratta det gamla fotspåret och ditt eget innan du lämnar bunkern 4. Flaggstången, boll vilar mot flaggstången Regel Du får röra flaggstången så att bollen faller ned i hålet och blir hålad med föregående slag. Om du rycker upp flaggstången utan att bollen är hålad skall bollen placeras på hålkanten, utan plikt, och sedan spelas i hål. SVAR HÅL Vattenhinder Regel Med ett slags plikt får du antingen - spela om en boll från tee eller - droppa en boll på flagglinjen genom skärningspunkten och sedan spela bollen. 2. Vattenhinder Regel Trots att sista skärningspunkten är på greensidan måste du med ett slags plikt antingen - droppa en boll på andra sidan om vattenhindret eftersom det är gul markering eller spela en boll från föregående plats på green. 3. Definition Lösa naturföremål Tallgrenen och löven är lösa naturföremål Generell lokal regel Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål som får tas bort, utan plikt Definition Hindrande föremål Hindrande föremål är alla tillverkade föremål. Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål. Scorekortet och peggen är tillverkade föremål Regel 13-4 Boll i hinder. Förbjudna åtgärder.

8 Innan spelaren slår ett slag på en boll som ligger i ett hinder, får spelaren inte, utom när reglerna föreskriver annat Vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret. Om du bryter mot denna regel får du två slags plikt. Regel 24-1 Flyttbart hindrande föremål. En spelare får ta lättnad utan plikt för ett flyttbart hindrande föremål på följande sätt. Om bollen inte ligger i eller på det hindrande föremålet får föremålet tas bort. 4. Vattenhinder Regel Grips inte av panik nu. Du kan med ett slags plikt spela om en boll från föregående plats, alltså på green, där du skall placera bollen. Om du vill kan du med ett slags plikt droppa en boll på andra sidan om vattenhindret och spela in bollen över vattenhindret mot green, men det är väl onödigt svårt. SVAR HÅL Provisorisk boll Regel 27-2 b. Den provisoriska bollen är ännu inte i spel. 2. När provisorisk boll blir boll i spel Regel 27-2 b, D 27-2 b/1. Nu är din boll i spel, eftersom du har slagit ett slag på den från en plats som ligger närmare hålet än den plats där din ursprungliga boll förmodas vara. Du har slagit fem slag. Utslag, nytt utslag, två slag på fairway och ett pliktslag för förlorad boll. 3. Identifiering av boll En medtävlare har ingen skyldighet att leta efter din boll. Om han gör detta ändå och ser att det ligger en boll i ruffen innan du har nått fram till din provisoriska boll och hunnit slå ett slag på den är du skyldig att identifiera bollen enligt D 27/13. Om det är din boll måste du spela på den. I det här fallet har du hunnit sätta din provisoriska boll i spel och då är din första boll ointressant eftersom den inte är i spel. 4. Boll i hinder. Förbjudna åtgärder Regel 13-4 b. När bollen ligger i ett hinder får du inte vidröra vattnet i vattenhindret med handen eller en klubba. Om du gör detta innan du slår din boll får du två slags plikt. Om du däremot spelar bollen först och sedan tar upp bollen behöver du inte plikta. SVAR HÅL Definition av slag Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå på bollen och förflytta den. Definition av boll i spel. En boll är i spel så snart spelaren gjort ett slag på tee. Regel 18-2 a. Du har gjort ett slag mot bollen och då är den i spel. När du stöter ned bollen från peggen har du rubbat en boll i vila, får ett slags plikt och bollen skall återplaceras på peggen. Du slår ditt tredje slag 2. Fel boll Regel 15-3.Om du slår ett slag på fel boll när den ligger i ett hinder får du två slags plikt. Slaget på fel boll räknas inte. Du skall rätta ditt misstag, leta rätt på din boll och spela den.

9 3. Identifiering av bollen, boll i vila rubbad och rengöring av bollen Du tror att bollen ligger på green, men foregreen tillhör den finklippta delen av spelfältet (fairway). Regel 12-2 Lyfta bollen för identifiering. Du har lyft en boll för identifiering utan att följa anvisningarna i regeln och ha anledning till detta. Regel 21. Rengöring av bollen Regel 21 och D 18-2a/13. Du har rubbat en boll i vila, markerat den och får ett slags plikt för detta men ingen ytterligare plikt för att du har gjort ren bollen. Bollen skall återplaceras innan du slår ditt nästa slag. 4. Flaggstången. Boll träffar flaggstången eller person som passar den Regel 17-3 a. Flaggstången är passad och då får bollen inte träffa den. Du får två slags plikt. Din medtävlare får ingen plikt, om det inte är uppenbart att han underlåtit att ta upp flaggstången för att ge dig plikt. Anmäl detta i så fall till tävlingsledningen. Det kan bli diskvalifikation av din medtävlare! SVAR HÅL Lokal regel Regel 24-2 a, b (i) och Lokal regel. Locket är ett oflyttbart hindrande föremål och du får lättnad utan plikt (Fri dropp). Bestäm närmaste punkt för lättnad, mät ut en klubblängd, droppa bollen och spela vidare. 2. Avståndsmätare Enligt lokal regel får spelare använda hjälpmedel som endast mäter avstånd. 3. Identifiering av bollen, ospelbar boll Regel 12-2, D 27/14 och D 28/11. Du har identifierat bollen som din men kan inte få ned den från trädet. Du har rätt att förklara bollen ospelbar. Utgå från en punkt rakt under bollens läge i trädet. Sätt ned en peg och mät ut två klubblänger åt vardera sidan och kontrollera hur det ser ut på flagglinjen. Välj alternativ, droppa en boll, och med ett slags plikt spela vidare. 4. Regel 1-2 och D 1-2/5. Du har stoppat en boll i rörelse och får två slags plikt. Bollen är inte hålad och skall placeras på hålkanten innan den slutligen hålas. SVAR HÅL Boll i vila rubbad av något utomstående. Regel Eftersom det var omöjligt att veta exakt var bollen skulle återplaceras får du droppa en boll på en plats där din boll sannolikt hade legat utan att göra det vare sig bättre eller sämre för spelaren. 2. Boll i hinder, förbjudna åtgärder Regel 13-4 Undantag 1. Det är tillåtet att placera klubborna i hindret och du får ingen plikt för detta. 3. Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2 a Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på spelarens stans eller hans avsedda sving. I övriga fall utgör oflyttbara hindrande föremål som befinner sig i spellinjen inte i sig störande inverkan enligt denna regel. Spela bollen som den ligger. 4. Flaggstången Regel 17-1 och D 17-1/5. Detta är tillåtet. Om bollen träffar flaggstången får du två slags plikt.

10 SVAR HÅL Provisorisk boll Regel 27-2 a. Nej. En provisorisk boll måste spelas innan du går fram för att leta efter den. 2. Träffa bollen mer än en gång. Regel Om en spelares klubba träffar bollen mer än en gång under slaget måste spelaren räkna slaget och lägga till ett pliktslag alltså räkna sammanlagt två slag. 3. Boll som rubbas, påverkas eller stoppas av något utomstående. Definition av Utomstående Varken vind eller vatten räknas som något utomstående. Regel Det är en fråga om en boll som har rubbats av något utomstående. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att något utomstående har rubbat bollen. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet ska spelaren spela bollen som den ligger. Så snart som bollen har återplacerats vid markeringsknappen är bollen i spel oavsett om markeringsknappen ligger kvar eller inte. 4. Tillfällig lokal regel. En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ett scorekort (eller längre om detta bestämts)från och inte närmare hålet än där bollen ursprungligen låg, som inte är i en bunker eller på green. SVAR HÅL Tee Regel 11-4 b. Du får plikta två slag och skall spela en ny boll från tee. 2. Boll i bunker. Förbjudna åtgärder Regel 13-4 b. Du får två pliktslag för att du har vidrört sanden före slaget. 3. Flyttbart hindrande föremål Regel 24-1 b. Bollen får lyftas, plastpåsen tas bort och bollen skall droppas så nära som möjligt intill den punkt direkt under den plats där bollen låg på plastpåsen, men inte närmare hålet. Du får ingen plikt. Du får göra ren bollen. 4. Boll i vila rubbad av spelare Regel 18-2 a. När en spelares boll är i spel och om spelaren orsakar att bollen rör sig får spelaren ett slags plikt Regel Lyfta och markera bollen. En boll som skall lyftas får lyftas av spelaren eller någon annan person som spelaren har gett behörighet att lyfta bollen. I samtliga fall är spelaren ansvarig för eventuella regelbrott. Bollens läge måste markeras innan den lyfts enligt en regel som kräver att den skall återplaceras. SVAR HÅL Boll i rörelse påverkad eller stoppad av spelare, partner eller utrustning Regel 19-2.Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av honom själv, hans partner eller någon av deras caddies eller utrustningar får spelaren ett slags plikt.

11 2. Droppning och omdroppning, när omdroppning skall ske Regel 20-2 c (v).om bollen rullar till ett ospelbart läge efter droppning för ospelbar boll måste bollen på nytt förklaras ospelbar och med ytterligare ett slags plikt droppas igen. 3. Generell lokal regel, Markeringar. Du har hamnat vid en pinne som markerar Oflyttbart hindrande föremål. Bestäm närmaste punkt för lättnad, droppa inom en klubblängd och utan plikt spela in mot green för att avsluta ronden. 4. Spelordning under spel av hålet Regel 10 Den boll som ligger längst från hålet spelas först.

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

Regel 24. Hindrande föremål.

Regel 24. Hindrande föremål. Regel 24 Hindrande föremål. Hindrande föremål är alla konstgjorda föremål utom - föremål som markerar out of bounds och - något oflyttbart tillverkat som befinner sig out of bounds är ett flyttbart hindrande

Läs mer

DD TEST 2016 Multiple choice regler

DD TEST 2016 Multiple choice regler DD Multiple choice regler 2016-03-14 1 (7) DD TEST 2016 Multiple choice regler OM INTE ANNAT FRAMGÅR AV FRÅGAN ELLER SVARSALTERNATIVEN SKA DE TOTALA ANTALEN PLIKTSLAG ANGES FÖR DE BESKRIVNA HÄNDELSERNA.

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

Nya golfregler Punkt 3 PLIKTOMRÅDEN Ny definition. LÄTTNADSOMRÅDE är också en ny definition.

Nya golfregler Punkt 3 PLIKTOMRÅDEN Ny definition. LÄTTNADSOMRÅDE är också en ny definition. Banan/spelfältet Grundläggande som du bör veta om banan: Det finns fem definierade områden på banan, och det finns flera typer av definierade föremål och förhållanden som kan ha störande inverkan på ditt

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns.

OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns. Regelpromenad 2019 - OBS! Det är slagspelsregler (till skillnad från matchspel) om inget annat nämns. Hål nr 1. Fråga: Din boll har hamnat i kullen till höger. Du råkar trampa på den när du går och letar

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner

NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner NYA GOLFREGLER 2019 Nya/ändrade Definitioner Klubblängd Tidigare vilken klubba som helst. Nu är det den längsta klubban spelaren har i bagen förutom puttern. Pliktområden Tidigare Gult alt Rött Vattenhinder.

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Spelaren vidrör i baksvingen bunkerväggen som är en torvad sida i bunkern. Svar: 0. Definition Bunker, Dec.13-4/34

Spelaren vidrör i baksvingen bunkerväggen som är en torvad sida i bunkern. Svar: 0. Definition Bunker, Dec.13-4/34 SGF:s regelfrågebank: Vilken påföljd? (Antal pliktslag, diskvalifikation eller förlorat hål) Nedan följer ett antal frågor och svar om golfregler, skrivna av Svenska Golfförbundets regelkommitté. Golfklubbar,

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Välkomna till Regler 2019

Välkomna till Regler 2019 Välkomna till Regler 2019 Nya reglerna - Mer lättillgängliga - Förenklat, mer konsekventa regler - Förbättrat presentation, språk, grafik, mm - Snabba upp spelet Reglerna och app (på svenska) - https://www.randa.org/sv-se/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

Läs mer

Regler för golfspel Klubbpresentation

Regler för golfspel Klubbpresentation Regler för golfspel 2019 Klubbpresentation Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. Den största moderniseringen sedan 1952. 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Regel 25. Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green.

Regel 25. Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green. Regel 25 Onormala markförhållanden. Pluggad boll. Fel green. Regel 25-1 Onormala markförhållanden. Onormala markförhållanden Är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på

Läs mer

Regler för golfspel En sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna

Regler för golfspel En sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna Regler för golfspel 2019 En sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna Nya reglerna andas speltempo T ex: Leta boll, tidigare 5 min blir 3 min Putta med flaggan i Fler röda pliktområden Caddie

Läs mer

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt?

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Frågor och svar 2014-09-22 1 Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Ja och nej, en bunker är ett fatalt hinder. Har man slagit ett

Läs mer

040-485690 kansli@tegelberga.se www.tegelbergagk.se 2018 VÄLKOMMEN TILL TEGELBERGA GK! Vi hoppas att din golfrunda idag kommer att bli en härlig upplevelse. Banguiden kan hjälpa dig när du bestämmer vilken

Läs mer

Scrolla så får du en PDF-presentation!

Scrolla så får du en PDF-presentation! Definitionerna Många regelsituationer kan man lösa genom att känna till definitionerna. Det finns fler än femtio definierade begrepp, och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

Veckans regelfråga 1.

Veckans regelfråga 1. Veckans regelfråga 1. Vilken/vilka markeringspinnar får flyttas om den hindrar din sving och stans? a) gula b) röda c) vita d) blå e) blå/vita A, B, D, E. OBSERVERA att alltid sätta tillbaka markeringspinne

Läs mer

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

ÖLGF Regel- & Handicapsektion presenterar

ÖLGF Regel- & Handicapsektion presenterar ÖLGF Regel- & Handicapsektion presenterar Regler för Golfspel 2019 Thorsten Hellmark Jack Hansson Detta är golf Vi spelar banan som den är och vi spelar bollen som den ligger Vi spelar i enlighet med reglerna

Läs mer

Golfregler. Sid 1. Fråga 1. Det finns ett bra sett att komma ihåg om det ska vara 2 slags eller 1 slags plikt, vad är minnesregeln.

Golfregler. Sid 1. Fråga 1. Det finns ett bra sett att komma ihåg om det ska vara 2 slags eller 1 slags plikt, vad är minnesregeln. Golfregler. Sid 1 Jag kommer att under ett antal veckor skicka ut regelfrågor till Er. Vill Ni inte vara med så skicka ett mail till mig så tar jag bort Er från listan. Svaret på frågan kommer påföljande

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Bätt. 3 min. Tidigare, tilläts fem minuters letning för att hitta bollen. Numera, är maxtiden för att hitta bollen bara tre minuter.

Bätt. 3 min. Tidigare, tilläts fem minuters letning för att hitta bollen. Numera, är maxtiden för att hitta bollen bara tre minuter. are Lätt bare b a n S re Bätt Nya Golfregler 2019 Yves C. Ton-That är en officiell domare och författare. Hans regelböcker har vunnit ett flertal internationella priser och blivit översatta till fler än

Läs mer

Nya regler för golfspel Claes Grönberg, ansvarig för regler & handicap

Nya regler för golfspel Claes Grönberg, ansvarig för regler & handicap Nya regler för golfspel 2019. Claes Grönberg, ansvarig för regler & handicap Tillgängligt material Regelboken på svenska i mobilapp (Regler för golfspel 2019), webb (golf.se/regler) och tryckt version(golfbokhandeln)

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

Förslag på nya enklare golfregler 2019

Förslag på nya enklare golfregler 2019 Stor modernisering av golfreglerna väntar Förslag på nya enklare golfregler 2019 Förslaget ska göra spelet enklare för alla Sid 1 Mars 2016 Vårmötet 2016 JHGDF Stor modernisering av golfreglerna väntar

Läs mer

Nya golfreglerna spikade

Nya golfreglerna spikade Nya golfreglerna spikade De sista korrigeringarna är gjorda. Här är golfreglerna som gäller från och med 1 januari 2019. USGA och R&A meddelade för ett år sedan att golfreglerna ska ändras 2019. De tog

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB LOKALA REGLER Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

Modifierade golfregler för spelare med funktionsnedsättningar. UR OFFICIAL GUIDE TO THE RULES OF GOLF 2019

Modifierade golfregler för spelare med funktionsnedsättningar. UR OFFICIAL GUIDE TO THE RULES OF GOLF 2019 Modifierade golfregler för spelare med funktionsnedsättningar. UR OFFICIAL GUIDE TO THE RULES OF GOLF 2019 Innehållsförteckning Inledning... 3 Modifierad Regel 1 För spelare som är blinda... 4 Modifierad

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

Kungälv-Kode Golfklubb

Kungälv-Kode Golfklubb Kungälv-Kode Golfklubb Banguide 2017 Välkommen till Kungälv-Kode GK Golfbanan I vacker natur ligger vår mycket uppskattade golfbana, du spelar en golfrunda där du kan koppla av utan att störas! Golfbanan

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Seniorernas regelfrågor v

Seniorernas regelfrågor v Seniorernas regelfrågor v 21 2015 Denna vecka fick man två uppsättningar att fundera på: Koberg-resans regelfrågor 18/5 Tisdagstävlingens regelfrågor 19/5 Här kommer i tur och ordning uppgifter och svar

Läs mer

Kommitteens/tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 8; Modeller för Lokala Regler

Kommitteens/tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 8; Modeller för Lokala Regler R&A Committee Procedures Kommitteens/tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 8; Modeller för Lokala Regler Detta kapitel tar upp godkända Modeller för Lokala Regler som kan användas av en kommitté/tävlingsledning

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se.

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se. 1 2 Träpinne som man lägger upp bollen på vid utslaget Peg Kort där markören skriver in ditt resultat Scorekort 3 4 Träff med klubban uppe på bollen Topp Träff med klubban i marken före bollen Duff 5 6

Läs mer

Spelformer. Med spelform menas en kombination av spelsätt och speltyp.

Spelformer. Med spelform menas en kombination av spelsätt och speltyp. 60 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 61 5 Spelformer Med spelform menas en kombination av spelsätt och speltyp. 5.1 SPELSÄTT Spelsätten är singel (matchspel) individuellt (slagspel), par och

Läs mer

Uppstartsinformation. Damserien/D60 Åda Golfklubb 29 april 2017 Malin Karlsson/Christina Pernvi

Uppstartsinformation. Damserien/D60 Åda Golfklubb 29 april 2017 Malin Karlsson/Christina Pernvi Uppstartsinformation Damserien/D60 Åda Golfklubb 29 april 2017 Malin Karlsson/Christina Pernvi Tävlingsbestämmelserna Rekommenderad speldag Damserien söndagar 14.00/ D60 tisdagar 10.00 Om ett av lagen

Läs mer

Lokala regler på Österlens GK 2019

Lokala regler på Österlens GK 2019 Lokala regler på Österlens GK 2019 LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR ÖSTERLENS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande

Läs mer

BANGUIDE. Välkommen till Skepparslövs Golfklubb. Reception: Krogen:

BANGUIDE. Välkommen till Skepparslövs Golfklubb. Reception: Krogen: BANGUIDE Välkommen till Skepparslövs Golfklubb Reception: 44-22 95 8 Krogen: 44-22 9 22 www.skepparslovsgk.se VÄLKOMMEN TILL SKEPPARSLÖVS GK Vi hoppas att denna banguide skall vara till hjälp! På klubben

Läs mer

Kommitténs eller tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 2; Allmänt spel; Banmarkeringar för allmänt spel

Kommitténs eller tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 2; Allmänt spel; Banmarkeringar för allmänt spel R&A Committe Procedures 2019 Kommitténs eller tävlingsledningens (Kom/TL) åtgärder; Kapitel 2; Allmänt spel; Banmarkeringar för allmänt spel 2A Out of Bounds. (1) Allmänna anvisningar för att fastställa

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Tel Banguide

Tel Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR TÄVLING PÅ NYKÖPINGS GOLFKLUBB 2018

REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR TÄVLING PÅ NYKÖPINGS GOLFKLUBB 2018 REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR TÄVLING PÅ NYKÖPINGS GOLFKLUBB 2018 Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR LULEÅ GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 3 samt Lokala regler, Tillfälliga Lokala regler och Lokala

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Regelgenomgång FGGK

Regelgenomgång FGGK Regelgenomgång FGGK 20180314 Presentation Regel och handicapkommittén Bosse Dahlström Distriktsdomare sedan 2001 Johan Roslund Distriktsdomare sedan 2015 Alexander Gatara Förbundsdomare sedan 2017 Per

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

BANGUIDE. Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö

BANGUIDE. Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö BANGUIDE Äppelgårdens GK Golfklubben med trivsel & gemyt i en unik miljö Välkommen till Äppelgårdens GK! Vi önskar dig en trevlig runda på våra utmanande 18-hål i unik miljö med skiftande karaktärer. En

Läs mer

GOLFÖVNINGAR LEVEL 5. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG KLOCKAN, 1 M LUTNING LÄNGDKÄNSLA, 1-6 M

GOLFÖVNINGAR LEVEL 5. HCP PUTTNING 1 2. PUTTNING 2 3. PUTTNING 3 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG KLOCKAN, 1 M LUTNING LÄNGDKÄNSLA, 1-6 M 1. PUTTNING 1 KLOCKAN, 1 M PLANT UNDERLAG Lägg 12 bollar runt ett hål, 1 m från hål. Välj ett hål med plant underlag. Läs linjen inför varje putt. Du är klar med övningen när du satt minst 10 av 12 puttar.

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel

Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Matchspel något om grunderna I en match spelar en sida mot en annan sida och man spelar en fastställd rond En sida kan bestå av en spelare och då spelas en singelmatch

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer