Regler. Frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1"

Transkript

1 Frågor och svar Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet i Regel 20. Lär dig Regel 24, 25 och 26. Gör du så, klarar du ut de vanligaste situationerna på golfbanan. Definitionerna, Regel 1, 2, 3, 4, Regel 13 och 20 samt Regel 24, 25, 26 i Regler för golfspel När jag spelade golf på Åland, så fick jag veta att jag inte fick flytta på en sten intill min boll i en bunker. Var det rätt? Hur det är i Finland vet jag inte, men enligt grundreglerna får man inte flytta stenar i bunkrar. De är lösa naturföremål. I Sverige har vi emellertid en generell lokal regel: Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig. Anmärkning: En fast inbäddad sten i en bunker, är inte ett oflyttbart hindrande föremål. Generella lokala reglerna finns anslagna i kansliets entré. Får jag laga nedslagsmärken i min puttlinje? Nedslagsmärken på green får jag alltid laga oavsett om bollen ligger på green eller inte. Regel 16-1c Får jag spela en provisorisk boll om min boll i spel kan ha gått ner i ett vattenhinder? Man får spela en provisorisk boll när bollen i spel kan vara förlorad eller out of bounds. Nyckelorden i frågan är kan vara, de betyder att bollen kan vara förlorad utanför hindret. Då får man spela en provisorisk boll, men för att man ska få tillämpa regeln för vattenhinder, regel 26, måste bollen hittas i hindret eller omöjligt kunna vara någon annanstans än i hindret. Regel 27

2 Frågor och svar Det påstås, att jag inte får ta lättnad för en bro i ett vattenhinder, är det så? En bro är oftast ett oflyttbart hindrande föremål. Om bollen ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder så får jag inte ta lättnad för det hindrande föremålet. Å andra sidan om bollen ligger utanför vattenhindret eller sidovattenhindret, så får jag lättnad för det hindrande föremålet även om detta ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder. Det är alltså bollens läge som bestämmer om jag får lättnad eller inte! Regel 24-2b Jag slog out från 10:ans tee, då ska jag ju spela en ny boll från föregående plats med ett slags plikt. Ska jag droppa, placera eller får jag rent av pegga på tee? När Du ska spela en boll från föregående plats och föregående plats är tee, så får bollen spelas från en plats var som helst inom tee:s gränser och den får peggas. Regel 20-5 Min man och jag deltog i en mixed foursometävling. På hål 10 slog han utslaget out of bounds. Då fick vi 1 slags plikt och jag skulle spela en boll från tee. Det blev en het diskussion om vilket tee jag skulle spela från, damer spelar ju oftast från RÖD TEE. Till slut bestämde vi att jag skulle spela från GUL TEE. Var det verkligen rätt? Det var rätt. När man slår en boll out of bounds ska man spela en ny boll med 1 slags plikt från den plats där föregående slag slogs. I detta fall var det GUL TEE. Regel 29-1, 27-1b, se också 20-5 Decision 29/2 Min boll låg i tillfälligt vatten, jag lyfte den och skulle just droppa på fairway. Då ropade min medtävlare, där ska du inte droppa, kortaste vägen ut blir i ruffen! Vi mätte och han hade rätt, det var högruff så där ville jag inte droppa. Jag placerade bollen där den ursprungligen låg och spelade därifrån. Nu påstod min markör, att jag fått pliktslag för rubbad boll. Är det så? Ja, det är rätt. När Du inte fullföljde lättnadssituationen utan placerade tillbaka bollen, så har Du rubbat bollen utan stöd i reglerna. Straffet är ett slags plikt.

3 Frågor och svar Låt alltid bollen ligga kvar, när Du söker lättnad enligt regel 25-1b, tills Du vet var närmaste punkt för lättnad är och bestämmer Dig för att droppa där. Regel 25-1b, 18-2a Decision 18-2a/12 Min boll hamnade precis innanför banans gräns. Utanför gränsen stod ett pumphus. Huset ansåg jag vara ett oflyttbart hindrande föremål. Jag tog ut närmaste punkt för lättnad och skulle just lyfta min boll, när en av mina medtävlare frågade vad jag gjorde. Han sa, att jag får inte gratis droppa mig fri från det pumphuset, eftersom det stod out. Är det verkligen så? Din medtävlare hade rätt. Man får inte lättnad enligt regel 24 för ett oflyttbart hindrande föremål som står out. Du måste antingen spela bollen där den ligger eller förklara bollen vara ospelbar och med 1 slags plikt droppa Dig fri. Definition av hindrande föremål och regel 28 Hur får jag droppa mig fri på hål 3? Med ett slags plikt får Du alltid välja att spela om bollen från föregående plats. 1. Är sista skärningspunkten med vattenhindret GUL, kan Du välja att droppa på flagglinjen. 2. Är sista skärningspunkten med vattenhindret RÖD, kan Du välja att droppa på flagglinjen, inom två klubblängder från sista skärningspunkten dock ej närmare hål än denna eller inom två klubblängder från en punkt lika långt från hål som sista skärningspunkten på andra sidan hindret, dock ej närmare hål än denna. Se bilden till höger! Regel 26-1 På tävlingen senast hamnade min boll på bron i vattenhindret på hål 13. Jag lyfte bollen, bron är ju ett oflyttbart hindrande föremål, för att droppa mig fri. Min markör ropade då att jag inte får lättnad för en bro som ligger i ett vattenhinder. Är det verkligen så? Bron är inte en del av vattenhindret. Bron är ett oflyttbart hindrande föremål. Om

4 Frågor och svar bollen inte ligger i hindret så får Du ta lättnad utan plikt. I det här fallet låg bollen på bron och på hål 13 med största sannolikhet inne i hindret. Du får spela bollen på bron och därvid grunda Din klubba eller Du får ta lättnad enligt reglerna för vattenhinder. Du får inte ta lättnad enligt reglerna för oflyttbara hindrande föremål. Du får i det här fallet 1 slags plikt om Du återplacerar bollen och spelar från bron, eftersom Du rubbat Din boll i spel. Definitionerna, regel 18-2a, 24-2b och 26-1 Vi spelade en tävling, greensome slaggolf. På första hålet slog vi alla ut och sökte upp bästa boll. Ett par markerade sin boll, båda placerade sedan och spelade sin boll inom en klubblängd från markeringen. Vi uppmärksammade detta när den andra spelaren också slog och frågade vad de gjorde. Då uppdagades att paret trodde spelformen var tvåmannascramble. När de fått beskedet tog de småningom upp den ena bollen och fortsatte enligt reglerna på den andra. Hur många slags plikt ska de ha för detta förfarande? Greensome är en variant av foursome. För att svara riktigt måste jag veta mer om vad som skedde, men jag svarar ändå utifrån vad som nu sagts. De gjorde rätt när de valde en av bollarna. De gjorde fel när de markerade och lyfte den boll de valt, 1 slags plikt. De återplacerade inte bollen på rätt ställe utan spelade från fel plats, 2 slags plikt däremot försvinner plikten för rubbad boll. De spelade i fel ordning eftersom den som slog spelade på sin egen boll, 2 slags plikt och felet ska rättas genom att spela i rätt ordning. De slog ut från nästa tee utan att ha rättat felet, om de nu gjorde det, i och med det ska de diskvalificeras. Spel- och tävlingshandboken sid. 91, regel 18-2, 18 notis under pliktavsnittet, 29-3 Häromdagen spelade jag fel boll. Då blev det diskussion om slagen på den felaktiga bollen skulle räknas eller inte. Hur är det? Slagen på fel boll räknas inte in i spelarens score. Spelaren måste ju när man upptäckt vad som skett spela rätt boll, vilket ju kan bli dyrt. Den felaktiga bollen ska återplaceras på den punkt där första slaget på fel boll slogs. Återplaceringen ska göras av den som äger bollen. Regel 15-3

5 Frågor och svar Om jag spelar fel boll, så får jag två slags plikt. Om jag slår flera slag mot fel boll, får jag ytterligare två slags plikt för varje slag? Nej. Du får plikt för att Du spelade fel boll. Slagen mot fel boll annulleras, de räknas inte in i spelarens score. Regel 15-3b Får jag verkligen byta boll när jag förklarat, att min boll i spel är ospelbar? Ja, bollen får lyftas och rengöras eller ersättas med en annan boll. Regel 28 Om min boll ligger i tillfälligt vatten på fairway är det väl kortaste vägen ut på fairway jag ska söka lättnad? Fairway räknas till spelfältet. Spelfältet är hela banan utom tee och green på det hål som spelas samt utom alla hinder. Lättnad ska sökas genom att närmaste punkt på spelfältet bestäms, som inte är på en green. Bollen får utan plikt droppas inom en klubblängd från den punkten dock ej närmare hålet än punkten. et är alltså nej, närmaste punkt ska sökas på spelfältet enligt ovan. Definitionerna, regel 25-1b (i) I definitionen av spelfältet så talas bl.a. om tee på det hål som spelas. Vilket tee är det, hela eller bara själva utslagsplatsen? I Sverige råder en viss förbistring när det gäller tee. Vi har gräsytor som vi kallar tee, på dessa markerar vi ut tee, ibland flera på samma yta. Egentligen är tee den lilla träbit som vi kallar peg. Tee är utslagsplatsen i golf, på engelska talar man om teeing ground d.v.s. det område inom vilket man får använda tee vid utslag. Tee i definitionen av spelfältet är knutet till den spelare som är aktuell, t.ex. GUL TEE, från de gula markeringarna och 2 klubblängder bakåt, för en spelare som spelar GUL bana. I samma boll kan det finnas en spelare som spelar RÖD bana. För den spelaren gäller RÖD TEE, från de röda markeringarna och 2 klubblängder bakåt. Alltså, tee i begreppet spelfältet är den utslagsplats som gäller en viss spelare, för de övriga i bollen kan det vara en annan utslagsplats som är tee. I sammanhanget tål att påpekas, att teemarkeringarna är oflyttbara hindrande

6 Frågor och svar föremål när en spelare inte har en boll som är i spel. När spelaren har en boll som är i spel är markeringarna flyttbara hindrande föremål, tee är trots det lika stort som det var innan man flyttade markeringarna. Som sagt en viss förbistring råder. Definitionerna, regel 11-2 och decision 11-2/1 Diket till höger på hål 5 är ju sidovattenhinder, markerat med stolpar. Jag hittade ingen markering på utsidan av diket, är allting utanför den synliga markeringen sidovattenhinder? Det är bara diket som är sidovattenhinder. På vår bana markeras hindren med stolpar och/eller plattor. Det kan hända att Du inte hittade markeringen. Följdfråga Gäller samma sak för hålen 13 och 14? Nej, för de hålen finns en lokal regel som förklarar allt vatten och all mark till höger, sett i spelriktningen, om markeringen som sidovattenhinder. Det området är ett träsk, det finns inte någon distinkt bortre kant på hindret. På hål 12 kan man råka slå bollen över green, över tee på hål 13 och ned i sidovattenhindret på hål 13. Hur får man fortsätta spelet? Det finns inte möjlighet att droppa på flagglinjen. Har man skurit hindret vinkelrätt precis bakom flaggan, så finns inte någon yta att droppa på om avståndet till hålet är större än 30 m, kom ihåg att bollen är ca 4 cm stor. Då återstår endast alternativet att spela en boll från föregående plats. I annat fall, när avståndet är 30 m eller mindre, finns det faktiskt en liten yta inom två klubblängder på båda sidorna av skärningspunkten med hindret där bollen kan droppas. Regel 26-1, decision 26-1/18 När min medtävlare slog ut så såg vi alla hur bollen plaskade ned i ett sidovattenhinder. Jag slår en provisorisk boll, sa han då, men vi protesterade och påstod, att man inte får slå en provisorisk boll när den ursprungliga gått i vattenhinder. Vad gäller? En provisorisk boll kan spelas när den ursprungliga bollen kan vara out of bounds eller förlorad utanför ett vattenhinder. Man får inte spela en provisorisk boll när bollen har gått i ett vattenhinder.

7 Frågor och svar Å andra sidan är man osäker om bollen verkligen gick i vattenhindret och att den kan vara svår att hitta, så får man spela en provisorisk boll. Hittas bollen i vattenhindret eller är det omöjligt att den kan vara någon annanstans än i vattenhindret, så ska bollen i vattenhindret spelas och den provisoriska bollen är därmed ur spel, man får inte spela den vidare. Regel 27-2, decision 27-2/1, 27-2a/2.2, 27-2a/2.5 På hål 10 slog min medtävlare en boll snett åt höger mot outgränsen, bollen kunde faktiskt vara out. Jag slår en provisorisk sa han och gjorde så. Den hamnade mitt på fairway i svackan. När vi kom ner så hittade vi bollen bland träden, på banan men mellan två stenar. Den är ospelbar, sa min medtävlare, jag fortsätter på den provisoriska bollen. Jag protesterade, men han gjorde så ändå. Nu var det en sällskapsrond så jag bråkade inte, men var det rätt? Nej, Du hade rätt. Den provisoriska bollen spelas för att tjäna tid om den första skulle vara out of bounds eller förlorad. I samma ögonblick som man hittar den ursprungliga bollen så är den provisoriska bollen helt ur spel och ska tas bort. Spelaren ska sedan fortsätta med den ursprungliga bollen. Det finns regler för hur man kan ta sig ur ett ospelbart läge! Regel 27-2 och 28 Får jag låna en klubba av någon när jag ska mäta ut klubblängder? Du får använda vilken som helst av de klubbor Du har i bagen att mäta med. Du måste använda samma klubba att mäta med i hela den aktuella situationen. Vid nästa situation kan Du använda en annan klubba. Ja, Du får låna en klubba under förutsättning att Du skulle ha kunnat mäta lika bra med någon av Dina egna. Ger lånet Dig någon form av förmån pliktar Du 2 slag i slagspel eller förlorar hålet vid matchspel. Regel 4-4, decision 20/1, 20/2 och 20-2b/2 I tävlingen senast råkade min medtävlare träffa sin boll åtminstone tre gånger när han puttade. Hur många av slagen ska räknas? Ett av slagen, men dessutom ska han plikta ett slag, för att han träffade bollen flera gånger. (Totalt får han alltså två slag!) Regel 14-4

8 Frågor och svar a) När min boll ligger spelbar på foregreen och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? b) När min boll ligger spelbar på green och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? a) På spelfältet, dit foregreen hör, får Du ingen lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Det är bara att spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar och följa reglerna för sådan. b) På green får Du lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Du får markera bollen, lyfta den och placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder och inte närmare hål än där den låg. Kan Du inte hitta en punkt som ger fullständig lättnad, får Du placera den på samma sätt på en punkt som ger Dig största möjliga lättnad. Observera närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green! Regel 25-1b och regel 28 Min medtävlares boll låg i en bunker. När han steg ner i bunkern lyfte han bort en lös gren som fallit ner i bunkern. Precis när han adresserat bollen, så gjorde vinden att den rullade ner till ett lägre läge i bunkern. Han ändrade stans och spelade bollen där den låg. Hur många slags plikt får han? Han får inte ta bort ett löst naturföremål som ligger i samma hinder som bollen, två slags plikt. Eftersom bollen rörde sig efter det att han adresserat bollen, så anses han ha rubbat den, ett slags plikt. Bollen ska återplaceras. Eftersom han inte återplacerade bollen så spelade han från fel plats, två slags plikt men han slipper plikten för rubbad boll. Totalt får han alltså fyra slags plikt, om inte spelet från fel plats gav honom sådana fördelar att han ska diskvalificeras. Definitionerna, regel 13-4c, regel 18-2a och regel 20-7c När anses en boll ha rört sig? En boll har rubbats eller rört sig om den lämnat sitt läge och stannat i ett nytt läge. Definitionerna På hål 9 hookade min medtävlare bollen in i ruffen till vänster. Han sa, den blir svår att hitta jag spelar en provisorisk boll. Också den hookade han in i ruffen till vänster. Vi gick ned och letade, han hittade en boll och sa, jag tror detta är min

9 Frågor och svar provisoriska boll, jag spelar den vi släpper den andra. Så spelade han ut bollen på fairway. När vi lämnade ruffen så hittade vi en boll till och lyfte den. Det visade sig att det var den provisoriska. Nu var frågan, vad var det för boll han spelade? Det visade sig sedan att det var den ursprungliga. Ska han ha någon plikt för att han, som han sa, spelade den provisoriska? Fel boll? Nej, han har spelat rätt boll på rätt sätt. Vad han sa spelar ingen roll i denna situation. Anmärkning: Man kan säga att det var tur att bollarna var märkta, så att man kunde skilja dem åt. När min medtävlare ska slå ett slag eller putta tar han sin stans, grundar klubban ett par decimeter bakom bollen och så grundar han klubban invid bollen samt slår slaget. Vid ett tillfälle rörde bollen sig när han grundat klubban decimetrarna bakom bollen och han avbröt sitt slag. Detta ger två alternativa möjligheter: 1. Ska bollen återplaceras och han ha 1 slags plikt för att ha rubbat den? 2. Ska bollen spelas som den ligger och ingen plikt utgå? När spelaren adresserat bollen och den rör sig anses spelaren ha rubbat bollen. Spelaren har adresserat bollen när han tagit sin stans och grundat klubban. Klubban är grundad när den satts ner så att bara gräset och/eller marken bär den. I det här fallet har spelaren adresserat bollen och är alltså att anses ha rubbat den. Bollen ska återplaceras med 1 slags plikt. Definitionerna, regel 18-2b, decision 18-2b/5, 18-2b/5.5 och 18-2b/7 Jag låg bra i ett vattenhinder. En röd stolpe stod i flagglinjen, men den satt så hårt i backen att jag tänkte gå vid sidan av den, men naturligtvis träffade jag den, så bollen studsade tillbaka och denna gång hamnade den i vattnet, så jag var tvungen att droppa. Min markör sa, att jag måste droppa i vattenhindret, därifrån jag slog bollen. Fanns det inte även möjligheten att gå tillbaka till den ursprungliga skärningspunkten, med de regler som skulle gällt för föregående slag? Du har rätt. Den röda stolpen stod i hindret! Bollen lämnade därför aldrig hindret, så någon ny skärningspunkt uppstod inte. Du får med 1 slags plikt: 1) droppa i hindret så nära som möjligt intill den plats där Du slog föregående slag som möjligt.

10 Frågor och svar ) nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Om Du först droppar i hindret och sedan bestämmer Dig, att det inte går att spela därifrån, så får Du med ytterligare 1 slags plikt nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Regel 26-2, 20-5, 26-1, decision 26-2/1 och 26-2/2 Hur säker måste man vara, på att bollen gått i ett vattenhinder, för att få tillämpa regel 26 för lättnad? Regeln säger: Det är en fråga om fakta huruvida en boll, som inte har hittats efter att ha slagits mot ett vattenhinder, är i hindret. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret. En spelare får inte bestämma att bollen är i hindret bara för att det är möjligt att den är det. Det får inte råda den minsta tvekan om att bollen är i hindret. Att man sett ett plask duger inte som skäl, bollen kan faktiskt studsa på vattnet. Exempel på godtagbart skäl: Om hindret helt omges av fast och finklippt fairway och bollen inte syns, så kan man förutsätta att den faktiskt gick i hindret. Regel 26-1, decision 26-1/1 Om man vid en tävling medger lättnad för pluggad boll på hela spelfältet, ska bollen då droppas eller placeras när man söker lättnad? Regel 25-2 medger, att man får droppa sig fri från ett läge där bollen ligger i sitt nedslagsmärke på den finklippta delen av spelfältet. Den lokala regeln utvidgar bara denna lättnad till att gälla hela spelfältet. En lokal regel får inte upphäva en regel som ingår i Regler för Golfspel. Anmärkning: Spelfältet är hela den del av banan där spel är tillåtet utom tee och green på det hål som spelas samt alla hinder på banan. Den finklippta delen av spelfältet är alla sådana ytor på banan som klippts ned till fairwayhöjd eller lägre. Regel 25-2 och 33-8b Vid ett tillfälle under tävlingen i onsdags så råkade en spelare slå iväg sin peggade boll när han provsvingade inför sitt första slag på tee. Vi kom att diskutera om han skulle ha plikt för det eller inte. Beslutet blev att han fick ett slags plikt och fick återplacera bollen på peggen. Var det rätt? Vi förutsätter att det var inför utslaget från tee, d.v.s. första slaget på ett hål och att det verkligen var en provsving.

11 Frågor och svar I så fall var det fel. För att bollen ska bli bollen i spel måste spelaren slå ett slag mot den. Ett slag är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den. Om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvuder når bollen har han inte slagit ett slag. I det här fallet hade spelaren inte avsikt att slå iväg bollen, han provsvingade ju bara. Han hade haft rätt att utan plikt eller slagräkning pegga om bollen eller en annan boll och slå sitt första slag på hålet. (Observera en luftsving, d.v.s. ett slag som missar bollen, är inte en provsving. Även en sådan gör att bollen blir bollen i spel och då får man ju vara försiktig så att man inte rubbar den.) Definitionerna, regel 18-2a, 27-1, decision 18-2a/1, 18-2a/2 Två spelare i ett parti har sina bollar på green ungefär lika långt från hål. Båda uppfattar att det är deras tur att putta. Båda puttar och bollarna träffar varandra. Ska någon eller båda ha plikt för att en boll i spel träffades? Man måste bestämma vems tur det egentligen var. Den spelaren ådrar sig inte någon plikt. Den andre får 2 slags plikt. Regel 16-1f Var går gränsen för out i förhållande till stolparna? När är bollen out? Allting som markerar något i golf står i det som det markerar. Så outpinnarna står alltså out och är oflyttbara. Det senare betyder att man t.ex. inte får lättnad för en outpinne som hindrar svingen eller stansen eller finns i spellinjen. Gränsen för out går alltså på bansidan av markeringarna och gränsen sträcker sig vertikalt både uppåt och nedåt. Bollen är på banan så länge den berör banan. Definitionerna Får jag fråga och ta emot information från mina med/motspelare eller någon annan om avståndet från min boll till hålet? och ta emot information om avstånd mellan två objekt på banan är inte råd. Det är alltså tillåtet, även om måttet kommer från en avståndsmätare när sådan är tillåten enligt en lokal regel. Regel 8-1, decision 8-1/1 och decision 8-1/2

12 Frågor och svar Hur mäts avstånd i golf? Vad får en avståndsmätare kunna göra? I samband med slopningen av banan mäts hålen från varje tee från de utplacerade mätpunkterna, mitt i fairway (i princip) till mitt på green. Avståndet mäts horisontellt. Hos oss har hålen mätts exakt och sedan avjämnats till hela femtal meter. Avståndsmätare som bara kan mäta avstånd, horisontella avstånd, får tillåtas på en bana genom en lokal regel. Vi har en sådan lokal regel. Övriga mätare är aldrig tillåtna! Regel 14-3 Min medtävlares boll låg alldeles utanför en bunker, för att kunna spela bollen måste han stå med ena foten i bunkern. Den här gången var bunkern helt fylld med vatten. a) Var det rätt när han tog lättnad för tillfälligt vatten och kom bort från bunkern? B) Tillämpas det lika i vattenhinder? a) Ja, både på spelfältet och i bunker får spelarna lättnad för tillfälligt vatten. Vilka regelavsnitt som ska tillämpas beror av var bollen ligger. Observera att om något annat i hade gjort att han inte kunnat spela i läget, t.ex. lutningar i bunkern, så skulle han inte ha haft lättnad. b) Nej, i vattenhinder finns aldrig något tillfälligt vatten! Regel 25-1b

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI

Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI Three Monkeys Trading Indikatorer möter SMHI Innan vi börjar vill jag att läsaren ska notera att detta är inte en text som förespråkar att indikatorer inte fyller någon funktion alls. De kan absolut fylla

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24

Guds rikes ekonomi. Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Guds rikes ekonomi Finns det ett bibliskt, ansvarsfullt sätt att hantera pengar? Ola Wingbrant 2015-05-24 Introduktion Till alla er som jag inte mött tidigare, jag heter Ola Wingbrant, och det händer att

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer