Regler. Frågor och svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1"

Transkript

1 Frågor och svar Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet i Regel 20. Lär dig Regel 24, 25 och 26. Gör du så, klarar du ut de vanligaste situationerna på golfbanan. Definitionerna, Regel 1, 2, 3, 4, Regel 13 och 20 samt Regel 24, 25, 26 i Regler för golfspel När jag spelade golf på Åland, så fick jag veta att jag inte fick flytta på en sten intill min boll i en bunker. Var det rätt? Hur det är i Finland vet jag inte, men enligt grundreglerna får man inte flytta stenar i bunkrar. De är lösa naturföremål. I Sverige har vi emellertid en generell lokal regel: Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig. Anmärkning: En fast inbäddad sten i en bunker, är inte ett oflyttbart hindrande föremål. Generella lokala reglerna finns anslagna i kansliets entré. Får jag laga nedslagsmärken i min puttlinje? Nedslagsmärken på green får jag alltid laga oavsett om bollen ligger på green eller inte. Regel 16-1c Får jag spela en provisorisk boll om min boll i spel kan ha gått ner i ett vattenhinder? Man får spela en provisorisk boll när bollen i spel kan vara förlorad eller out of bounds. Nyckelorden i frågan är kan vara, de betyder att bollen kan vara förlorad utanför hindret. Då får man spela en provisorisk boll, men för att man ska få tillämpa regeln för vattenhinder, regel 26, måste bollen hittas i hindret eller omöjligt kunna vara någon annanstans än i hindret. Regel 27

2 Frågor och svar Det påstås, att jag inte får ta lättnad för en bro i ett vattenhinder, är det så? En bro är oftast ett oflyttbart hindrande föremål. Om bollen ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder så får jag inte ta lättnad för det hindrande föremålet. Å andra sidan om bollen ligger utanför vattenhindret eller sidovattenhindret, så får jag lättnad för det hindrande föremålet även om detta ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder. Det är alltså bollens läge som bestämmer om jag får lättnad eller inte! Regel 24-2b Jag slog out från 10:ans tee, då ska jag ju spela en ny boll från föregående plats med ett slags plikt. Ska jag droppa, placera eller får jag rent av pegga på tee? När Du ska spela en boll från föregående plats och föregående plats är tee, så får bollen spelas från en plats var som helst inom tee:s gränser och den får peggas. Regel 20-5 Min man och jag deltog i en mixed foursometävling. På hål 10 slog han utslaget out of bounds. Då fick vi 1 slags plikt och jag skulle spela en boll från tee. Det blev en het diskussion om vilket tee jag skulle spela från, damer spelar ju oftast från RÖD TEE. Till slut bestämde vi att jag skulle spela från GUL TEE. Var det verkligen rätt? Det var rätt. När man slår en boll out of bounds ska man spela en ny boll med 1 slags plikt från den plats där föregående slag slogs. I detta fall var det GUL TEE. Regel 29-1, 27-1b, se också 20-5 Decision 29/2 Min boll låg i tillfälligt vatten, jag lyfte den och skulle just droppa på fairway. Då ropade min medtävlare, där ska du inte droppa, kortaste vägen ut blir i ruffen! Vi mätte och han hade rätt, det var högruff så där ville jag inte droppa. Jag placerade bollen där den ursprungligen låg och spelade därifrån. Nu påstod min markör, att jag fått pliktslag för rubbad boll. Är det så? Ja, det är rätt. När Du inte fullföljde lättnadssituationen utan placerade tillbaka bollen, så har Du rubbat bollen utan stöd i reglerna. Straffet är ett slags plikt.

3 Frågor och svar Låt alltid bollen ligga kvar, när Du söker lättnad enligt regel 25-1b, tills Du vet var närmaste punkt för lättnad är och bestämmer Dig för att droppa där. Regel 25-1b, 18-2a Decision 18-2a/12 Min boll hamnade precis innanför banans gräns. Utanför gränsen stod ett pumphus. Huset ansåg jag vara ett oflyttbart hindrande föremål. Jag tog ut närmaste punkt för lättnad och skulle just lyfta min boll, när en av mina medtävlare frågade vad jag gjorde. Han sa, att jag får inte gratis droppa mig fri från det pumphuset, eftersom det stod out. Är det verkligen så? Din medtävlare hade rätt. Man får inte lättnad enligt regel 24 för ett oflyttbart hindrande föremål som står out. Du måste antingen spela bollen där den ligger eller förklara bollen vara ospelbar och med 1 slags plikt droppa Dig fri. Definition av hindrande föremål och regel 28 Hur får jag droppa mig fri på hål 3? Med ett slags plikt får Du alltid välja att spela om bollen från föregående plats. 1. Är sista skärningspunkten med vattenhindret GUL, kan Du välja att droppa på flagglinjen. 2. Är sista skärningspunkten med vattenhindret RÖD, kan Du välja att droppa på flagglinjen, inom två klubblängder från sista skärningspunkten dock ej närmare hål än denna eller inom två klubblängder från en punkt lika långt från hål som sista skärningspunkten på andra sidan hindret, dock ej närmare hål än denna. Se bilden till höger! Regel 26-1 På tävlingen senast hamnade min boll på bron i vattenhindret på hål 13. Jag lyfte bollen, bron är ju ett oflyttbart hindrande föremål, för att droppa mig fri. Min markör ropade då att jag inte får lättnad för en bro som ligger i ett vattenhinder. Är det verkligen så? Bron är inte en del av vattenhindret. Bron är ett oflyttbart hindrande föremål. Om

4 Frågor och svar bollen inte ligger i hindret så får Du ta lättnad utan plikt. I det här fallet låg bollen på bron och på hål 13 med största sannolikhet inne i hindret. Du får spela bollen på bron och därvid grunda Din klubba eller Du får ta lättnad enligt reglerna för vattenhinder. Du får inte ta lättnad enligt reglerna för oflyttbara hindrande föremål. Du får i det här fallet 1 slags plikt om Du återplacerar bollen och spelar från bron, eftersom Du rubbat Din boll i spel. Definitionerna, regel 18-2a, 24-2b och 26-1 Vi spelade en tävling, greensome slaggolf. På första hålet slog vi alla ut och sökte upp bästa boll. Ett par markerade sin boll, båda placerade sedan och spelade sin boll inom en klubblängd från markeringen. Vi uppmärksammade detta när den andra spelaren också slog och frågade vad de gjorde. Då uppdagades att paret trodde spelformen var tvåmannascramble. När de fått beskedet tog de småningom upp den ena bollen och fortsatte enligt reglerna på den andra. Hur många slags plikt ska de ha för detta förfarande? Greensome är en variant av foursome. För att svara riktigt måste jag veta mer om vad som skedde, men jag svarar ändå utifrån vad som nu sagts. De gjorde rätt när de valde en av bollarna. De gjorde fel när de markerade och lyfte den boll de valt, 1 slags plikt. De återplacerade inte bollen på rätt ställe utan spelade från fel plats, 2 slags plikt däremot försvinner plikten för rubbad boll. De spelade i fel ordning eftersom den som slog spelade på sin egen boll, 2 slags plikt och felet ska rättas genom att spela i rätt ordning. De slog ut från nästa tee utan att ha rättat felet, om de nu gjorde det, i och med det ska de diskvalificeras. Spel- och tävlingshandboken sid. 91, regel 18-2, 18 notis under pliktavsnittet, 29-3 Häromdagen spelade jag fel boll. Då blev det diskussion om slagen på den felaktiga bollen skulle räknas eller inte. Hur är det? Slagen på fel boll räknas inte in i spelarens score. Spelaren måste ju när man upptäckt vad som skett spela rätt boll, vilket ju kan bli dyrt. Den felaktiga bollen ska återplaceras på den punkt där första slaget på fel boll slogs. Återplaceringen ska göras av den som äger bollen. Regel 15-3

5 Frågor och svar Om jag spelar fel boll, så får jag två slags plikt. Om jag slår flera slag mot fel boll, får jag ytterligare två slags plikt för varje slag? Nej. Du får plikt för att Du spelade fel boll. Slagen mot fel boll annulleras, de räknas inte in i spelarens score. Regel 15-3b Får jag verkligen byta boll när jag förklarat, att min boll i spel är ospelbar? Ja, bollen får lyftas och rengöras eller ersättas med en annan boll. Regel 28 Om min boll ligger i tillfälligt vatten på fairway är det väl kortaste vägen ut på fairway jag ska söka lättnad? Fairway räknas till spelfältet. Spelfältet är hela banan utom tee och green på det hål som spelas samt utom alla hinder. Lättnad ska sökas genom att närmaste punkt på spelfältet bestäms, som inte är på en green. Bollen får utan plikt droppas inom en klubblängd från den punkten dock ej närmare hålet än punkten. et är alltså nej, närmaste punkt ska sökas på spelfältet enligt ovan. Definitionerna, regel 25-1b (i) I definitionen av spelfältet så talas bl.a. om tee på det hål som spelas. Vilket tee är det, hela eller bara själva utslagsplatsen? I Sverige råder en viss förbistring när det gäller tee. Vi har gräsytor som vi kallar tee, på dessa markerar vi ut tee, ibland flera på samma yta. Egentligen är tee den lilla träbit som vi kallar peg. Tee är utslagsplatsen i golf, på engelska talar man om teeing ground d.v.s. det område inom vilket man får använda tee vid utslag. Tee i definitionen av spelfältet är knutet till den spelare som är aktuell, t.ex. GUL TEE, från de gula markeringarna och 2 klubblängder bakåt, för en spelare som spelar GUL bana. I samma boll kan det finnas en spelare som spelar RÖD bana. För den spelaren gäller RÖD TEE, från de röda markeringarna och 2 klubblängder bakåt. Alltså, tee i begreppet spelfältet är den utslagsplats som gäller en viss spelare, för de övriga i bollen kan det vara en annan utslagsplats som är tee. I sammanhanget tål att påpekas, att teemarkeringarna är oflyttbara hindrande

6 Frågor och svar föremål när en spelare inte har en boll som är i spel. När spelaren har en boll som är i spel är markeringarna flyttbara hindrande föremål, tee är trots det lika stort som det var innan man flyttade markeringarna. Som sagt en viss förbistring råder. Definitionerna, regel 11-2 och decision 11-2/1 Diket till höger på hål 5 är ju sidovattenhinder, markerat med stolpar. Jag hittade ingen markering på utsidan av diket, är allting utanför den synliga markeringen sidovattenhinder? Det är bara diket som är sidovattenhinder. På vår bana markeras hindren med stolpar och/eller plattor. Det kan hända att Du inte hittade markeringen. Följdfråga Gäller samma sak för hålen 13 och 14? Nej, för de hålen finns en lokal regel som förklarar allt vatten och all mark till höger, sett i spelriktningen, om markeringen som sidovattenhinder. Det området är ett träsk, det finns inte någon distinkt bortre kant på hindret. På hål 12 kan man råka slå bollen över green, över tee på hål 13 och ned i sidovattenhindret på hål 13. Hur får man fortsätta spelet? Det finns inte möjlighet att droppa på flagglinjen. Har man skurit hindret vinkelrätt precis bakom flaggan, så finns inte någon yta att droppa på om avståndet till hålet är större än 30 m, kom ihåg att bollen är ca 4 cm stor. Då återstår endast alternativet att spela en boll från föregående plats. I annat fall, när avståndet är 30 m eller mindre, finns det faktiskt en liten yta inom två klubblängder på båda sidorna av skärningspunkten med hindret där bollen kan droppas. Regel 26-1, decision 26-1/18 När min medtävlare slog ut så såg vi alla hur bollen plaskade ned i ett sidovattenhinder. Jag slår en provisorisk boll, sa han då, men vi protesterade och påstod, att man inte får slå en provisorisk boll när den ursprungliga gått i vattenhinder. Vad gäller? En provisorisk boll kan spelas när den ursprungliga bollen kan vara out of bounds eller förlorad utanför ett vattenhinder. Man får inte spela en provisorisk boll när bollen har gått i ett vattenhinder.

7 Frågor och svar Å andra sidan är man osäker om bollen verkligen gick i vattenhindret och att den kan vara svår att hitta, så får man spela en provisorisk boll. Hittas bollen i vattenhindret eller är det omöjligt att den kan vara någon annanstans än i vattenhindret, så ska bollen i vattenhindret spelas och den provisoriska bollen är därmed ur spel, man får inte spela den vidare. Regel 27-2, decision 27-2/1, 27-2a/2.2, 27-2a/2.5 På hål 10 slog min medtävlare en boll snett åt höger mot outgränsen, bollen kunde faktiskt vara out. Jag slår en provisorisk sa han och gjorde så. Den hamnade mitt på fairway i svackan. När vi kom ner så hittade vi bollen bland träden, på banan men mellan två stenar. Den är ospelbar, sa min medtävlare, jag fortsätter på den provisoriska bollen. Jag protesterade, men han gjorde så ändå. Nu var det en sällskapsrond så jag bråkade inte, men var det rätt? Nej, Du hade rätt. Den provisoriska bollen spelas för att tjäna tid om den första skulle vara out of bounds eller förlorad. I samma ögonblick som man hittar den ursprungliga bollen så är den provisoriska bollen helt ur spel och ska tas bort. Spelaren ska sedan fortsätta med den ursprungliga bollen. Det finns regler för hur man kan ta sig ur ett ospelbart läge! Regel 27-2 och 28 Får jag låna en klubba av någon när jag ska mäta ut klubblängder? Du får använda vilken som helst av de klubbor Du har i bagen att mäta med. Du måste använda samma klubba att mäta med i hela den aktuella situationen. Vid nästa situation kan Du använda en annan klubba. Ja, Du får låna en klubba under förutsättning att Du skulle ha kunnat mäta lika bra med någon av Dina egna. Ger lånet Dig någon form av förmån pliktar Du 2 slag i slagspel eller förlorar hålet vid matchspel. Regel 4-4, decision 20/1, 20/2 och 20-2b/2 I tävlingen senast råkade min medtävlare träffa sin boll åtminstone tre gånger när han puttade. Hur många av slagen ska räknas? Ett av slagen, men dessutom ska han plikta ett slag, för att han träffade bollen flera gånger. (Totalt får han alltså två slag!) Regel 14-4

8 Frågor och svar a) När min boll ligger spelbar på foregreen och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? b) När min boll ligger spelbar på green och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? a) På spelfältet, dit foregreen hör, får Du ingen lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Det är bara att spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar och följa reglerna för sådan. b) På green får Du lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Du får markera bollen, lyfta den och placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder och inte närmare hål än där den låg. Kan Du inte hitta en punkt som ger fullständig lättnad, får Du placera den på samma sätt på en punkt som ger Dig största möjliga lättnad. Observera närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green! Regel 25-1b och regel 28 Min medtävlares boll låg i en bunker. När han steg ner i bunkern lyfte han bort en lös gren som fallit ner i bunkern. Precis när han adresserat bollen, så gjorde vinden att den rullade ner till ett lägre läge i bunkern. Han ändrade stans och spelade bollen där den låg. Hur många slags plikt får han? Han får inte ta bort ett löst naturföremål som ligger i samma hinder som bollen, två slags plikt. Eftersom bollen rörde sig efter det att han adresserat bollen, så anses han ha rubbat den, ett slags plikt. Bollen ska återplaceras. Eftersom han inte återplacerade bollen så spelade han från fel plats, två slags plikt men han slipper plikten för rubbad boll. Totalt får han alltså fyra slags plikt, om inte spelet från fel plats gav honom sådana fördelar att han ska diskvalificeras. Definitionerna, regel 13-4c, regel 18-2a och regel 20-7c När anses en boll ha rört sig? En boll har rubbats eller rört sig om den lämnat sitt läge och stannat i ett nytt läge. Definitionerna På hål 9 hookade min medtävlare bollen in i ruffen till vänster. Han sa, den blir svår att hitta jag spelar en provisorisk boll. Också den hookade han in i ruffen till vänster. Vi gick ned och letade, han hittade en boll och sa, jag tror detta är min

9 Frågor och svar provisoriska boll, jag spelar den vi släpper den andra. Så spelade han ut bollen på fairway. När vi lämnade ruffen så hittade vi en boll till och lyfte den. Det visade sig att det var den provisoriska. Nu var frågan, vad var det för boll han spelade? Det visade sig sedan att det var den ursprungliga. Ska han ha någon plikt för att han, som han sa, spelade den provisoriska? Fel boll? Nej, han har spelat rätt boll på rätt sätt. Vad han sa spelar ingen roll i denna situation. Anmärkning: Man kan säga att det var tur att bollarna var märkta, så att man kunde skilja dem åt. När min medtävlare ska slå ett slag eller putta tar han sin stans, grundar klubban ett par decimeter bakom bollen och så grundar han klubban invid bollen samt slår slaget. Vid ett tillfälle rörde bollen sig när han grundat klubban decimetrarna bakom bollen och han avbröt sitt slag. Detta ger två alternativa möjligheter: 1. Ska bollen återplaceras och han ha 1 slags plikt för att ha rubbat den? 2. Ska bollen spelas som den ligger och ingen plikt utgå? När spelaren adresserat bollen och den rör sig anses spelaren ha rubbat bollen. Spelaren har adresserat bollen när han tagit sin stans och grundat klubban. Klubban är grundad när den satts ner så att bara gräset och/eller marken bär den. I det här fallet har spelaren adresserat bollen och är alltså att anses ha rubbat den. Bollen ska återplaceras med 1 slags plikt. Definitionerna, regel 18-2b, decision 18-2b/5, 18-2b/5.5 och 18-2b/7 Jag låg bra i ett vattenhinder. En röd stolpe stod i flagglinjen, men den satt så hårt i backen att jag tänkte gå vid sidan av den, men naturligtvis träffade jag den, så bollen studsade tillbaka och denna gång hamnade den i vattnet, så jag var tvungen att droppa. Min markör sa, att jag måste droppa i vattenhindret, därifrån jag slog bollen. Fanns det inte även möjligheten att gå tillbaka till den ursprungliga skärningspunkten, med de regler som skulle gällt för föregående slag? Du har rätt. Den röda stolpen stod i hindret! Bollen lämnade därför aldrig hindret, så någon ny skärningspunkt uppstod inte. Du får med 1 slags plikt: 1) droppa i hindret så nära som möjligt intill den plats där Du slog föregående slag som möjligt.

10 Frågor och svar ) nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Om Du först droppar i hindret och sedan bestämmer Dig, att det inte går att spela därifrån, så får Du med ytterligare 1 slags plikt nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Regel 26-2, 20-5, 26-1, decision 26-2/1 och 26-2/2 Hur säker måste man vara, på att bollen gått i ett vattenhinder, för att få tillämpa regel 26 för lättnad? Regeln säger: Det är en fråga om fakta huruvida en boll, som inte har hittats efter att ha slagits mot ett vattenhinder, är i hindret. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret. En spelare får inte bestämma att bollen är i hindret bara för att det är möjligt att den är det. Det får inte råda den minsta tvekan om att bollen är i hindret. Att man sett ett plask duger inte som skäl, bollen kan faktiskt studsa på vattnet. Exempel på godtagbart skäl: Om hindret helt omges av fast och finklippt fairway och bollen inte syns, så kan man förutsätta att den faktiskt gick i hindret. Regel 26-1, decision 26-1/1 Om man vid en tävling medger lättnad för pluggad boll på hela spelfältet, ska bollen då droppas eller placeras när man söker lättnad? Regel 25-2 medger, att man får droppa sig fri från ett läge där bollen ligger i sitt nedslagsmärke på den finklippta delen av spelfältet. Den lokala regeln utvidgar bara denna lättnad till att gälla hela spelfältet. En lokal regel får inte upphäva en regel som ingår i Regler för Golfspel. Anmärkning: Spelfältet är hela den del av banan där spel är tillåtet utom tee och green på det hål som spelas samt alla hinder på banan. Den finklippta delen av spelfältet är alla sådana ytor på banan som klippts ned till fairwayhöjd eller lägre. Regel 25-2 och 33-8b Vid ett tillfälle under tävlingen i onsdags så råkade en spelare slå iväg sin peggade boll när han provsvingade inför sitt första slag på tee. Vi kom att diskutera om han skulle ha plikt för det eller inte. Beslutet blev att han fick ett slags plikt och fick återplacera bollen på peggen. Var det rätt? Vi förutsätter att det var inför utslaget från tee, d.v.s. första slaget på ett hål och att det verkligen var en provsving.

11 Frågor och svar I så fall var det fel. För att bollen ska bli bollen i spel måste spelaren slå ett slag mot den. Ett slag är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den. Om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvuder når bollen har han inte slagit ett slag. I det här fallet hade spelaren inte avsikt att slå iväg bollen, han provsvingade ju bara. Han hade haft rätt att utan plikt eller slagräkning pegga om bollen eller en annan boll och slå sitt första slag på hålet. (Observera en luftsving, d.v.s. ett slag som missar bollen, är inte en provsving. Även en sådan gör att bollen blir bollen i spel och då får man ju vara försiktig så att man inte rubbar den.) Definitionerna, regel 18-2a, 27-1, decision 18-2a/1, 18-2a/2 Två spelare i ett parti har sina bollar på green ungefär lika långt från hål. Båda uppfattar att det är deras tur att putta. Båda puttar och bollarna träffar varandra. Ska någon eller båda ha plikt för att en boll i spel träffades? Man måste bestämma vems tur det egentligen var. Den spelaren ådrar sig inte någon plikt. Den andre får 2 slags plikt. Regel 16-1f Var går gränsen för out i förhållande till stolparna? När är bollen out? Allting som markerar något i golf står i det som det markerar. Så outpinnarna står alltså out och är oflyttbara. Det senare betyder att man t.ex. inte får lättnad för en outpinne som hindrar svingen eller stansen eller finns i spellinjen. Gränsen för out går alltså på bansidan av markeringarna och gränsen sträcker sig vertikalt både uppåt och nedåt. Bollen är på banan så länge den berör banan. Definitionerna Får jag fråga och ta emot information från mina med/motspelare eller någon annan om avståndet från min boll till hålet? och ta emot information om avstånd mellan två objekt på banan är inte råd. Det är alltså tillåtet, även om måttet kommer från en avståndsmätare när sådan är tillåten enligt en lokal regel. Regel 8-1, decision 8-1/1 och decision 8-1/2

12 Frågor och svar Hur mäts avstånd i golf? Vad får en avståndsmätare kunna göra? I samband med slopningen av banan mäts hålen från varje tee från de utplacerade mätpunkterna, mitt i fairway (i princip) till mitt på green. Avståndet mäts horisontellt. Hos oss har hålen mätts exakt och sedan avjämnats till hela femtal meter. Avståndsmätare som bara kan mäta avstånd, horisontella avstånd, får tillåtas på en bana genom en lokal regel. Vi har en sådan lokal regel. Övriga mätare är aldrig tillåtna! Regel 14-3 Min medtävlares boll låg alldeles utanför en bunker, för att kunna spela bollen måste han stå med ena foten i bunkern. Den här gången var bunkern helt fylld med vatten. a) Var det rätt när han tog lättnad för tillfälligt vatten och kom bort från bunkern? B) Tillämpas det lika i vattenhinder? a) Ja, både på spelfältet och i bunker får spelarna lättnad för tillfälligt vatten. Vilka regelavsnitt som ska tillämpas beror av var bollen ligger. Observera att om något annat i hade gjort att han inte kunnat spela i läget, t.ex. lutningar i bunkern, så skulle han inte ha haft lättnad. b) Nej, i vattenhinder finns aldrig något tillfälligt vatten! Regel 25-1b

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt?

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Frågor och svar 2014-09-22 1 Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Ja och nej, en bunker är ett fatalt hinder. Har man slagit ett

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Scrolla så får du en PDF-presentation!

Scrolla så får du en PDF-presentation! Definitionerna Många regelsituationer kan man lösa genom att känna till definitionerna. Det finns fler än femtio definierade begrepp, och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se.

LEDARHJÄLP. Golf för barn & Golf för ungdom. Övningen kommer från Ingrid Sjöberg, Trollhättans Golfklubb. E-post ingrid.sjoberg@inproject.se. 1 2 Träpinne som man lägger upp bollen på vid utslaget Peg Kort där markören skriver in ditt resultat Scorekort 3 4 Träff med klubban uppe på bollen Topp Träff med klubban i marken före bollen Duff 5 6

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Regel 33. Tävlingsledningen

Regel 33. Tävlingsledningen Regel 33 Tävlingsledningen Tävlingsledningen The Committee En tävlingsledning måste finnas utsedd för en golftävling Den bör anpassas efter tävlingens storlek och omfattning Vilka som ingår i tävlingsledningen

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Seniorernas regelfrågor v

Seniorernas regelfrågor v Seniorernas regelfrågor v 21 2015 Denna vecka fick man två uppsättningar att fundera på: Koberg-resans regelfrågor 18/5 Tisdagstävlingens regelfrågor 19/5 Här kommer i tur och ordning uppgifter och svar

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter

Lokala regler och föreskrifter Lokala regler och föreskrifter 20160525 Följande lokala regler och ordningsföreskrifter gäller. Banmarkering för out of bounds Regel 27 Viltstängsel (el) och vita outpinnar definierar banans gräns. Intern

Läs mer

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011)

Sjöbo. Hål 1, par 4, Hcp 9 Vit 377 Gul 336 Blå 322 Röd 291. Regel (Hänvisning i Regler för Golfspel 2008-2011) 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24:1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan: Sjöbo. Banmarkering Innebörd Vit Out of

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor.

Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. GOLFVETT Om vi alla hjälps åt att följa de i grunden enkla golfvettreglerna får vi snabbare, gladare och säkrare golf på våra banor. Golfvett handlar om: Säkerhet Hänsyn Banvård Speltempo Golfens 200-åriga

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu)

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag och wedgespel är oerhört avgörande på tournivå. Många har dock liten förståelse för på vilket sätt utslag och wedgar påverkar scoren. Följande

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up. Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt för TLR Steg 2 genom: SGF:s VO Spel- och Tävlingsutveckling Course Set-Up ett arbete från tee till green Golf är ett strategiskt spel Hur

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR TOREKOVS GOLFKLUBB Golf på Torekovs GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande regler

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up

Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Att förbereda en tävlingsbana Course Set-Up Materialet framställt av SGF:s VO för Spel- & Tävling Bakgrundstext finns i Spel- och Tävlingshandboken 2012-2015 kapitel 15.9, 15.10 och 15.11 Course Set-Up

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK

Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Banuppsättning. Foto: Lars Bigge, Bokskogens GK Utmaningar Långa rondtider För svårt uppsatta banor Sämre golfare slutar spela ( avhopparstudien ) Mål Rimliga rondtider En svårighetsgrad som passar alla

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5 VIKNINGSINSTRUKTIONER STEG Skriv ut övningen på en A4-papper. Anpassa inte skalan till dokumentets storlek. Behåll istället originalstorleken (00%) Du kan göra nödvändiga justeringar via skrivarinställningarna

Läs mer

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till

Nästa tee Vattenhinder 00 = greendjup Skog Slänt Röd platta 100 m till mitten green Slänt Gulsvart pinne 150 m till Banguidens information Nästa tee Vattenhinder Skog Röd platta 100 m till mitten green Gulsvart pinne 150 m till mitten green Kulle Enstaka träd Banans gräns Out of bounds Slänt 00 = greendjup Slänt 000

Läs mer

Systemspecifika regler Betongbanan

Systemspecifika regler Betongbanan Systemspecifika regler Betongbanan Version 2015-04-15 Innehåll 13 Systemspecifika regler Betongbanan... 3 13.1 Generellt... 3 13.2 Standardbanor... 4 De systemspecifika reglerna för betongbanan beslutas

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 FÖR GUNNARNS GOLFKLUBB Reviderad 2015-06-10 Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler

TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Lokala Regler & Tävlingsregler TLR Steg 1 Avsnitt 3 Kap. 6 och 7 i SoT Bilaga I del A och B i Regler för Golfspel Mall och exempel på Lokala Regler och Tävlingsregler Lokala Regler & Tävlingsbestämmelser

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb Banguide Välkommen till Mälarbadens golfklubb 1 Lokala regler och bestämmelser 2.4 Ledningstråd Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert

Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015. Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Regler och Föreskrifter 2015 Godkända av klubbens styrelse 20 april 2015 Årsrevision 2015 Tävlingskommittén/ Lena Ihlström Sönnert Innehållsförteckning: 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8) Utforma av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB Först skall du observera följande mening under regel 6-8: Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 4 november 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (4/2015 JurN 4-15) ANMÄLARE 1. Niclas N, Tournament Director (TD),

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 15 september 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (3/2015 JurN 3-14) ANMÄLARE Alf B, Tournament Director (TD), medlem

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel)

I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) Delprov IA: Vilken huvudregel? I vilken huvudregel behandlas följande frågeställningar? (Om inget annat sägs, är spelformen slagtävling singel) 1. Att reparera ett nedslagsmärke i området där man skall

Läs mer

Banguide - Funäsdalen Golf

Banguide - Funäsdalen Golf Hål 1 Bockfoten (par 5) 435m Hål 2 Gråstöten (par 4) 380m På ettans tee får man glömma alla drömmar om kanondriven. Lämna de långtslående klubborna i bagen, för nedanför backen rinner "Golfströmmen", som

Läs mer

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11

TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TIMRÅ GOLFKLUBB MASTERPLAN 2005-03-10 MASTERPLAN 2010-01-11 TEMA - Peter Peter Chamberlain Golf & Karl-Oscar Course Development Seth Inledning Få banor har de förutsättningar som Timrå Golfklubb besitter.

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 1 (13) Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2009 Del 1 Utan hjälpmedel, 25 min Delprov A Vilken påföljd? 15 frågor slagspel och 5 frågor matchspel 20 % Delprov B Vilken regel? 15 frågor 15

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer