Regler. Frågor och svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1"

Transkript

1 Frågor och svar Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet i Regel 20. Lär dig Regel 24, 25 och 26. Gör du så, klarar du ut de vanligaste situationerna på golfbanan. Definitionerna, Regel 1, 2, 3, 4, Regel 13 och 20 samt Regel 24, 25, 26 i Regler för golfspel När jag spelade golf på Åland, så fick jag veta att jag inte fick flytta på en sten intill min boll i en bunker. Var det rätt? Hur det är i Finland vet jag inte, men enligt grundreglerna får man inte flytta stenar i bunkrar. De är lösa naturföremål. I Sverige har vi emellertid en generell lokal regel: Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig. Anmärkning: En fast inbäddad sten i en bunker, är inte ett oflyttbart hindrande föremål. Generella lokala reglerna finns anslagna i kansliets entré. Får jag laga nedslagsmärken i min puttlinje? Nedslagsmärken på green får jag alltid laga oavsett om bollen ligger på green eller inte. Regel 16-1c Får jag spela en provisorisk boll om min boll i spel kan ha gått ner i ett vattenhinder? Man får spela en provisorisk boll när bollen i spel kan vara förlorad eller out of bounds. Nyckelorden i frågan är kan vara, de betyder att bollen kan vara förlorad utanför hindret. Då får man spela en provisorisk boll, men för att man ska få tillämpa regeln för vattenhinder, regel 26, måste bollen hittas i hindret eller omöjligt kunna vara någon annanstans än i hindret. Regel 27

2 Frågor och svar Det påstås, att jag inte får ta lättnad för en bro i ett vattenhinder, är det så? En bro är oftast ett oflyttbart hindrande föremål. Om bollen ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder så får jag inte ta lättnad för det hindrande föremålet. Å andra sidan om bollen ligger utanför vattenhindret eller sidovattenhindret, så får jag lättnad för det hindrande föremålet även om detta ligger inne i ett vattenhinder eller sidovattenhinder. Det är alltså bollens läge som bestämmer om jag får lättnad eller inte! Regel 24-2b Jag slog out från 10:ans tee, då ska jag ju spela en ny boll från föregående plats med ett slags plikt. Ska jag droppa, placera eller får jag rent av pegga på tee? När Du ska spela en boll från föregående plats och föregående plats är tee, så får bollen spelas från en plats var som helst inom tee:s gränser och den får peggas. Regel 20-5 Min man och jag deltog i en mixed foursometävling. På hål 10 slog han utslaget out of bounds. Då fick vi 1 slags plikt och jag skulle spela en boll från tee. Det blev en het diskussion om vilket tee jag skulle spela från, damer spelar ju oftast från RÖD TEE. Till slut bestämde vi att jag skulle spela från GUL TEE. Var det verkligen rätt? Det var rätt. När man slår en boll out of bounds ska man spela en ny boll med 1 slags plikt från den plats där föregående slag slogs. I detta fall var det GUL TEE. Regel 29-1, 27-1b, se också 20-5 Decision 29/2 Min boll låg i tillfälligt vatten, jag lyfte den och skulle just droppa på fairway. Då ropade min medtävlare, där ska du inte droppa, kortaste vägen ut blir i ruffen! Vi mätte och han hade rätt, det var högruff så där ville jag inte droppa. Jag placerade bollen där den ursprungligen låg och spelade därifrån. Nu påstod min markör, att jag fått pliktslag för rubbad boll. Är det så? Ja, det är rätt. När Du inte fullföljde lättnadssituationen utan placerade tillbaka bollen, så har Du rubbat bollen utan stöd i reglerna. Straffet är ett slags plikt.

3 Frågor och svar Låt alltid bollen ligga kvar, när Du söker lättnad enligt regel 25-1b, tills Du vet var närmaste punkt för lättnad är och bestämmer Dig för att droppa där. Regel 25-1b, 18-2a Decision 18-2a/12 Min boll hamnade precis innanför banans gräns. Utanför gränsen stod ett pumphus. Huset ansåg jag vara ett oflyttbart hindrande föremål. Jag tog ut närmaste punkt för lättnad och skulle just lyfta min boll, när en av mina medtävlare frågade vad jag gjorde. Han sa, att jag får inte gratis droppa mig fri från det pumphuset, eftersom det stod out. Är det verkligen så? Din medtävlare hade rätt. Man får inte lättnad enligt regel 24 för ett oflyttbart hindrande föremål som står out. Du måste antingen spela bollen där den ligger eller förklara bollen vara ospelbar och med 1 slags plikt droppa Dig fri. Definition av hindrande föremål och regel 28 Hur får jag droppa mig fri på hål 3? Med ett slags plikt får Du alltid välja att spela om bollen från föregående plats. 1. Är sista skärningspunkten med vattenhindret GUL, kan Du välja att droppa på flagglinjen. 2. Är sista skärningspunkten med vattenhindret RÖD, kan Du välja att droppa på flagglinjen, inom två klubblängder från sista skärningspunkten dock ej närmare hål än denna eller inom två klubblängder från en punkt lika långt från hål som sista skärningspunkten på andra sidan hindret, dock ej närmare hål än denna. Se bilden till höger! Regel 26-1 På tävlingen senast hamnade min boll på bron i vattenhindret på hål 13. Jag lyfte bollen, bron är ju ett oflyttbart hindrande föremål, för att droppa mig fri. Min markör ropade då att jag inte får lättnad för en bro som ligger i ett vattenhinder. Är det verkligen så? Bron är inte en del av vattenhindret. Bron är ett oflyttbart hindrande föremål. Om

4 Frågor och svar bollen inte ligger i hindret så får Du ta lättnad utan plikt. I det här fallet låg bollen på bron och på hål 13 med största sannolikhet inne i hindret. Du får spela bollen på bron och därvid grunda Din klubba eller Du får ta lättnad enligt reglerna för vattenhinder. Du får inte ta lättnad enligt reglerna för oflyttbara hindrande föremål. Du får i det här fallet 1 slags plikt om Du återplacerar bollen och spelar från bron, eftersom Du rubbat Din boll i spel. Definitionerna, regel 18-2a, 24-2b och 26-1 Vi spelade en tävling, greensome slaggolf. På första hålet slog vi alla ut och sökte upp bästa boll. Ett par markerade sin boll, båda placerade sedan och spelade sin boll inom en klubblängd från markeringen. Vi uppmärksammade detta när den andra spelaren också slog och frågade vad de gjorde. Då uppdagades att paret trodde spelformen var tvåmannascramble. När de fått beskedet tog de småningom upp den ena bollen och fortsatte enligt reglerna på den andra. Hur många slags plikt ska de ha för detta förfarande? Greensome är en variant av foursome. För att svara riktigt måste jag veta mer om vad som skedde, men jag svarar ändå utifrån vad som nu sagts. De gjorde rätt när de valde en av bollarna. De gjorde fel när de markerade och lyfte den boll de valt, 1 slags plikt. De återplacerade inte bollen på rätt ställe utan spelade från fel plats, 2 slags plikt däremot försvinner plikten för rubbad boll. De spelade i fel ordning eftersom den som slog spelade på sin egen boll, 2 slags plikt och felet ska rättas genom att spela i rätt ordning. De slog ut från nästa tee utan att ha rättat felet, om de nu gjorde det, i och med det ska de diskvalificeras. Spel- och tävlingshandboken sid. 91, regel 18-2, 18 notis under pliktavsnittet, 29-3 Häromdagen spelade jag fel boll. Då blev det diskussion om slagen på den felaktiga bollen skulle räknas eller inte. Hur är det? Slagen på fel boll räknas inte in i spelarens score. Spelaren måste ju när man upptäckt vad som skett spela rätt boll, vilket ju kan bli dyrt. Den felaktiga bollen ska återplaceras på den punkt där första slaget på fel boll slogs. Återplaceringen ska göras av den som äger bollen. Regel 15-3

5 Frågor och svar Om jag spelar fel boll, så får jag två slags plikt. Om jag slår flera slag mot fel boll, får jag ytterligare två slags plikt för varje slag? Nej. Du får plikt för att Du spelade fel boll. Slagen mot fel boll annulleras, de räknas inte in i spelarens score. Regel 15-3b Får jag verkligen byta boll när jag förklarat, att min boll i spel är ospelbar? Ja, bollen får lyftas och rengöras eller ersättas med en annan boll. Regel 28 Om min boll ligger i tillfälligt vatten på fairway är det väl kortaste vägen ut på fairway jag ska söka lättnad? Fairway räknas till spelfältet. Spelfältet är hela banan utom tee och green på det hål som spelas samt utom alla hinder. Lättnad ska sökas genom att närmaste punkt på spelfältet bestäms, som inte är på en green. Bollen får utan plikt droppas inom en klubblängd från den punkten dock ej närmare hålet än punkten. et är alltså nej, närmaste punkt ska sökas på spelfältet enligt ovan. Definitionerna, regel 25-1b (i) I definitionen av spelfältet så talas bl.a. om tee på det hål som spelas. Vilket tee är det, hela eller bara själva utslagsplatsen? I Sverige råder en viss förbistring när det gäller tee. Vi har gräsytor som vi kallar tee, på dessa markerar vi ut tee, ibland flera på samma yta. Egentligen är tee den lilla träbit som vi kallar peg. Tee är utslagsplatsen i golf, på engelska talar man om teeing ground d.v.s. det område inom vilket man får använda tee vid utslag. Tee i definitionen av spelfältet är knutet till den spelare som är aktuell, t.ex. GUL TEE, från de gula markeringarna och 2 klubblängder bakåt, för en spelare som spelar GUL bana. I samma boll kan det finnas en spelare som spelar RÖD bana. För den spelaren gäller RÖD TEE, från de röda markeringarna och 2 klubblängder bakåt. Alltså, tee i begreppet spelfältet är den utslagsplats som gäller en viss spelare, för de övriga i bollen kan det vara en annan utslagsplats som är tee. I sammanhanget tål att påpekas, att teemarkeringarna är oflyttbara hindrande

6 Frågor och svar föremål när en spelare inte har en boll som är i spel. När spelaren har en boll som är i spel är markeringarna flyttbara hindrande föremål, tee är trots det lika stort som det var innan man flyttade markeringarna. Som sagt en viss förbistring råder. Definitionerna, regel 11-2 och decision 11-2/1 Diket till höger på hål 5 är ju sidovattenhinder, markerat med stolpar. Jag hittade ingen markering på utsidan av diket, är allting utanför den synliga markeringen sidovattenhinder? Det är bara diket som är sidovattenhinder. På vår bana markeras hindren med stolpar och/eller plattor. Det kan hända att Du inte hittade markeringen. Följdfråga Gäller samma sak för hålen 13 och 14? Nej, för de hålen finns en lokal regel som förklarar allt vatten och all mark till höger, sett i spelriktningen, om markeringen som sidovattenhinder. Det området är ett träsk, det finns inte någon distinkt bortre kant på hindret. På hål 12 kan man råka slå bollen över green, över tee på hål 13 och ned i sidovattenhindret på hål 13. Hur får man fortsätta spelet? Det finns inte möjlighet att droppa på flagglinjen. Har man skurit hindret vinkelrätt precis bakom flaggan, så finns inte någon yta att droppa på om avståndet till hålet är större än 30 m, kom ihåg att bollen är ca 4 cm stor. Då återstår endast alternativet att spela en boll från föregående plats. I annat fall, när avståndet är 30 m eller mindre, finns det faktiskt en liten yta inom två klubblängder på båda sidorna av skärningspunkten med hindret där bollen kan droppas. Regel 26-1, decision 26-1/18 När min medtävlare slog ut så såg vi alla hur bollen plaskade ned i ett sidovattenhinder. Jag slår en provisorisk boll, sa han då, men vi protesterade och påstod, att man inte får slå en provisorisk boll när den ursprungliga gått i vattenhinder. Vad gäller? En provisorisk boll kan spelas när den ursprungliga bollen kan vara out of bounds eller förlorad utanför ett vattenhinder. Man får inte spela en provisorisk boll när bollen har gått i ett vattenhinder.

7 Frågor och svar Å andra sidan är man osäker om bollen verkligen gick i vattenhindret och att den kan vara svår att hitta, så får man spela en provisorisk boll. Hittas bollen i vattenhindret eller är det omöjligt att den kan vara någon annanstans än i vattenhindret, så ska bollen i vattenhindret spelas och den provisoriska bollen är därmed ur spel, man får inte spela den vidare. Regel 27-2, decision 27-2/1, 27-2a/2.2, 27-2a/2.5 På hål 10 slog min medtävlare en boll snett åt höger mot outgränsen, bollen kunde faktiskt vara out. Jag slår en provisorisk sa han och gjorde så. Den hamnade mitt på fairway i svackan. När vi kom ner så hittade vi bollen bland träden, på banan men mellan två stenar. Den är ospelbar, sa min medtävlare, jag fortsätter på den provisoriska bollen. Jag protesterade, men han gjorde så ändå. Nu var det en sällskapsrond så jag bråkade inte, men var det rätt? Nej, Du hade rätt. Den provisoriska bollen spelas för att tjäna tid om den första skulle vara out of bounds eller förlorad. I samma ögonblick som man hittar den ursprungliga bollen så är den provisoriska bollen helt ur spel och ska tas bort. Spelaren ska sedan fortsätta med den ursprungliga bollen. Det finns regler för hur man kan ta sig ur ett ospelbart läge! Regel 27-2 och 28 Får jag låna en klubba av någon när jag ska mäta ut klubblängder? Du får använda vilken som helst av de klubbor Du har i bagen att mäta med. Du måste använda samma klubba att mäta med i hela den aktuella situationen. Vid nästa situation kan Du använda en annan klubba. Ja, Du får låna en klubba under förutsättning att Du skulle ha kunnat mäta lika bra med någon av Dina egna. Ger lånet Dig någon form av förmån pliktar Du 2 slag i slagspel eller förlorar hålet vid matchspel. Regel 4-4, decision 20/1, 20/2 och 20-2b/2 I tävlingen senast råkade min medtävlare träffa sin boll åtminstone tre gånger när han puttade. Hur många av slagen ska räknas? Ett av slagen, men dessutom ska han plikta ett slag, för att han träffade bollen flera gånger. (Totalt får han alltså två slag!) Regel 14-4

8 Frågor och svar a) När min boll ligger spelbar på foregreen och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? b) När min boll ligger spelbar på green och det är en vattenpöl på greenen mellan den och hålet. Hur får jag ta lättnad? a) På spelfältet, dit foregreen hör, får Du ingen lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Det är bara att spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar och följa reglerna för sådan. b) På green får Du lättnad för tillfälligt vatten i spellinjen. Du får markera bollen, lyfta den och placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder och inte närmare hål än där den låg. Kan Du inte hitta en punkt som ger fullständig lättnad, får Du placera den på samma sätt på en punkt som ger Dig största möjliga lättnad. Observera närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green! Regel 25-1b och regel 28 Min medtävlares boll låg i en bunker. När han steg ner i bunkern lyfte han bort en lös gren som fallit ner i bunkern. Precis när han adresserat bollen, så gjorde vinden att den rullade ner till ett lägre läge i bunkern. Han ändrade stans och spelade bollen där den låg. Hur många slags plikt får han? Han får inte ta bort ett löst naturföremål som ligger i samma hinder som bollen, två slags plikt. Eftersom bollen rörde sig efter det att han adresserat bollen, så anses han ha rubbat den, ett slags plikt. Bollen ska återplaceras. Eftersom han inte återplacerade bollen så spelade han från fel plats, två slags plikt men han slipper plikten för rubbad boll. Totalt får han alltså fyra slags plikt, om inte spelet från fel plats gav honom sådana fördelar att han ska diskvalificeras. Definitionerna, regel 13-4c, regel 18-2a och regel 20-7c När anses en boll ha rört sig? En boll har rubbats eller rört sig om den lämnat sitt läge och stannat i ett nytt läge. Definitionerna På hål 9 hookade min medtävlare bollen in i ruffen till vänster. Han sa, den blir svår att hitta jag spelar en provisorisk boll. Också den hookade han in i ruffen till vänster. Vi gick ned och letade, han hittade en boll och sa, jag tror detta är min

9 Frågor och svar provisoriska boll, jag spelar den vi släpper den andra. Så spelade han ut bollen på fairway. När vi lämnade ruffen så hittade vi en boll till och lyfte den. Det visade sig att det var den provisoriska. Nu var frågan, vad var det för boll han spelade? Det visade sig sedan att det var den ursprungliga. Ska han ha någon plikt för att han, som han sa, spelade den provisoriska? Fel boll? Nej, han har spelat rätt boll på rätt sätt. Vad han sa spelar ingen roll i denna situation. Anmärkning: Man kan säga att det var tur att bollarna var märkta, så att man kunde skilja dem åt. När min medtävlare ska slå ett slag eller putta tar han sin stans, grundar klubban ett par decimeter bakom bollen och så grundar han klubban invid bollen samt slår slaget. Vid ett tillfälle rörde bollen sig när han grundat klubban decimetrarna bakom bollen och han avbröt sitt slag. Detta ger två alternativa möjligheter: 1. Ska bollen återplaceras och han ha 1 slags plikt för att ha rubbat den? 2. Ska bollen spelas som den ligger och ingen plikt utgå? När spelaren adresserat bollen och den rör sig anses spelaren ha rubbat bollen. Spelaren har adresserat bollen när han tagit sin stans och grundat klubban. Klubban är grundad när den satts ner så att bara gräset och/eller marken bär den. I det här fallet har spelaren adresserat bollen och är alltså att anses ha rubbat den. Bollen ska återplaceras med 1 slags plikt. Definitionerna, regel 18-2b, decision 18-2b/5, 18-2b/5.5 och 18-2b/7 Jag låg bra i ett vattenhinder. En röd stolpe stod i flagglinjen, men den satt så hårt i backen att jag tänkte gå vid sidan av den, men naturligtvis träffade jag den, så bollen studsade tillbaka och denna gång hamnade den i vattnet, så jag var tvungen att droppa. Min markör sa, att jag måste droppa i vattenhindret, därifrån jag slog bollen. Fanns det inte även möjligheten att gå tillbaka till den ursprungliga skärningspunkten, med de regler som skulle gällt för föregående slag? Du har rätt. Den röda stolpen stod i hindret! Bollen lämnade därför aldrig hindret, så någon ny skärningspunkt uppstod inte. Du får med 1 slags plikt: 1) droppa i hindret så nära som möjligt intill den plats där Du slog föregående slag som möjligt.

10 Frågor och svar ) nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Om Du först droppar i hindret och sedan bestämmer Dig, att det inte går att spela därifrån, så får Du med ytterligare 1 slags plikt nyttja senaste skärningspunkten för att enligt reglerna droppa Dig fri från hindret. Regel 26-2, 20-5, 26-1, decision 26-2/1 och 26-2/2 Hur säker måste man vara, på att bollen gått i ett vattenhinder, för att få tillämpa regel 26 för lättnad? Regeln säger: Det är en fråga om fakta huruvida en boll, som inte har hittats efter att ha slagits mot ett vattenhinder, är i hindret. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret. En spelare får inte bestämma att bollen är i hindret bara för att det är möjligt att den är det. Det får inte råda den minsta tvekan om att bollen är i hindret. Att man sett ett plask duger inte som skäl, bollen kan faktiskt studsa på vattnet. Exempel på godtagbart skäl: Om hindret helt omges av fast och finklippt fairway och bollen inte syns, så kan man förutsätta att den faktiskt gick i hindret. Regel 26-1, decision 26-1/1 Om man vid en tävling medger lättnad för pluggad boll på hela spelfältet, ska bollen då droppas eller placeras när man söker lättnad? Regel 25-2 medger, att man får droppa sig fri från ett läge där bollen ligger i sitt nedslagsmärke på den finklippta delen av spelfältet. Den lokala regeln utvidgar bara denna lättnad till att gälla hela spelfältet. En lokal regel får inte upphäva en regel som ingår i Regler för Golfspel. Anmärkning: Spelfältet är hela den del av banan där spel är tillåtet utom tee och green på det hål som spelas samt alla hinder på banan. Den finklippta delen av spelfältet är alla sådana ytor på banan som klippts ned till fairwayhöjd eller lägre. Regel 25-2 och 33-8b Vid ett tillfälle under tävlingen i onsdags så råkade en spelare slå iväg sin peggade boll när han provsvingade inför sitt första slag på tee. Vi kom att diskutera om han skulle ha plikt för det eller inte. Beslutet blev att han fick ett slags plikt och fick återplacera bollen på peggen. Var det rätt? Vi förutsätter att det var inför utslaget från tee, d.v.s. första slaget på ett hål och att det verkligen var en provsving.

11 Frågor och svar I så fall var det fel. För att bollen ska bli bollen i spel måste spelaren slå ett slag mot den. Ett slag är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den. Om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvuder når bollen har han inte slagit ett slag. I det här fallet hade spelaren inte avsikt att slå iväg bollen, han provsvingade ju bara. Han hade haft rätt att utan plikt eller slagräkning pegga om bollen eller en annan boll och slå sitt första slag på hålet. (Observera en luftsving, d.v.s. ett slag som missar bollen, är inte en provsving. Även en sådan gör att bollen blir bollen i spel och då får man ju vara försiktig så att man inte rubbar den.) Definitionerna, regel 18-2a, 27-1, decision 18-2a/1, 18-2a/2 Två spelare i ett parti har sina bollar på green ungefär lika långt från hål. Båda uppfattar att det är deras tur att putta. Båda puttar och bollarna träffar varandra. Ska någon eller båda ha plikt för att en boll i spel träffades? Man måste bestämma vems tur det egentligen var. Den spelaren ådrar sig inte någon plikt. Den andre får 2 slags plikt. Regel 16-1f Var går gränsen för out i förhållande till stolparna? När är bollen out? Allting som markerar något i golf står i det som det markerar. Så outpinnarna står alltså out och är oflyttbara. Det senare betyder att man t.ex. inte får lättnad för en outpinne som hindrar svingen eller stansen eller finns i spellinjen. Gränsen för out går alltså på bansidan av markeringarna och gränsen sträcker sig vertikalt både uppåt och nedåt. Bollen är på banan så länge den berör banan. Definitionerna Får jag fråga och ta emot information från mina med/motspelare eller någon annan om avståndet från min boll till hålet? och ta emot information om avstånd mellan två objekt på banan är inte råd. Det är alltså tillåtet, även om måttet kommer från en avståndsmätare när sådan är tillåten enligt en lokal regel. Regel 8-1, decision 8-1/1 och decision 8-1/2

12 Frågor och svar Hur mäts avstånd i golf? Vad får en avståndsmätare kunna göra? I samband med slopningen av banan mäts hålen från varje tee från de utplacerade mätpunkterna, mitt i fairway (i princip) till mitt på green. Avståndet mäts horisontellt. Hos oss har hålen mätts exakt och sedan avjämnats till hela femtal meter. Avståndsmätare som bara kan mäta avstånd, horisontella avstånd, får tillåtas på en bana genom en lokal regel. Vi har en sådan lokal regel. Övriga mätare är aldrig tillåtna! Regel 14-3 Min medtävlares boll låg alldeles utanför en bunker, för att kunna spela bollen måste han stå med ena foten i bunkern. Den här gången var bunkern helt fylld med vatten. a) Var det rätt när han tog lättnad för tillfälligt vatten och kom bort från bunkern? B) Tillämpas det lika i vattenhinder? a) Ja, både på spelfältet och i bunker får spelarna lättnad för tillfälligt vatten. Vilka regelavsnitt som ska tillämpas beror av var bollen ligger. Observera att om något annat i hade gjort att han inte kunnat spela i läget, t.ex. lutningar i bunkern, så skulle han inte ha haft lättnad. b) Nej, i vattenhinder finns aldrig något tillfälligt vatten! Regel 25-1b

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb Banguide Välkommen till Mälarbadens golfklubb 1 Lokala regler och bestämmelser 2.4 Ledningstråd Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015

Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Regler och föreskrifter på Emmaboda GK 2015 Innehåll Sid 1. RF:s och SGF:s policy 2 2. Generella lokala regler 3 3. Lokala regler och tillf. lokala regler 3-4 4. Generella tävlingsregler 5-6 5. Tävlingsregler

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG)

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) 1 1/2013 PROTOKOLL från möte med SGF:s regelkommitté Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00 Plats Hotell Eggers, Göteborg Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn 3/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00 Plats Folkets Hus, Kristinehamn Närvarande Hans Malmström HM ordförande Lars Hörnell LH v. ordförande Marie-Louise

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Golfens Hus, Danderyd. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL)

Golfens Hus, Danderyd. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL) 1 1/2015 PROTOKOLL från möte med SGF:s regelkommitté Tid Fredagen den 6 februari 2015 kl 09.50 15.50 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna 1 3/2002 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Tisdagen den 18 juni 2002 Plats Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna Närvarande Karl-Johan Köhler ordförande Jan Ohlin sekreterare Claes Grönberg

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH).

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH). 1/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Söndagen den 2 mars 2008 kl. 9.00 12.00 Plats Scores Hotel, St. Andrews, Scotland Närvarande Hans Malmström HM ordförande Marie-Louise Månsson MLM sekreterare

Läs mer

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45.

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45. Det är inte helt enkelt att försvara en titel. Många har försökt genom tiderna. Nu till helgen är det Louis Oosthuizen som ska försöka. För några år sedan lyckades Padraig Harrington. För egen del var

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Innehåll. 1. Ansvarsfördelning. 1.1 Förbundet, distriktet, klubben, mätningsansvarig och värderingsteamet. 1.2 Klubben, banarkitekten och banarbetarna

Innehåll. 1. Ansvarsfördelning. 1.1 Förbundet, distriktet, klubben, mätningsansvarig och värderingsteamet. 1.2 Klubben, banarkitekten och banarbetarna Banvärdering. Vad gör vi och varför. Detta skrivs för att berätta och för att uppmuntra er alla som läser att komma med frågor. Detta i sin tur grundar sig på frågor som ofta dyker upp när vi är ute och

Läs mer

Golfshot Plus. Android Användarhandbok Version 4.0

Golfshot Plus. Android Användarhandbok Version 4.0 Golfshot Plus Android Användarhandbok Version 4.0 Innehåll Hemskärm 3 Välj en Anläggning 13 Maximera 24 Scorekort 6 Rundinställningar 14 batterilivslängd Statistik 7 Hållista 15 Supportresurser 25 GolfNow

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats?

Frågor och svar F: Hur anmäler jag mig till Telia Tour? F: Måste jag kontrollera att anmälan har registrerats? 2007-01-22 Frågor och svar Nedan besvaras ett stort antal vanliga frågor som spelare och även andra brukar ställa till SGTs kansli eller till Tournament Directors och Golfdata ute på tävlingarna. Frågor

Läs mer

Golfshot Plus. ios Användarhandbok Version 4.0

Golfshot Plus. ios Användarhandbok Version 4.0 Golfshot Plus ios Användarhandbok Version 4.0 Innehåll Hemskärm 3 Välj ett Facility 13 Maximera 25 Styrkort 6 Runda Setup 14 batterilivslängd Statistik 7 Hål Lista 15 Supportresurser 26 GolfNow Starttider

Läs mer

Discgolf. Regler för Vardagsspel

Discgolf. Regler för Vardagsspel Discgolf Regler för Vardagsspel Målet med sporten Discgolf spelas som vanlig boll golf men med flygande discar istället för med boll och klubba. Ett kast räknas för varje gång man kastar discen eller ett

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Banvärdering Vad vi gör, hur och varför

Banvärdering Vad vi gör, hur och varför Banvärdering Vad vi gör, hur och varför Foto Krister Carlsson Maj 2008 1 Från Banvärderingen vill vi berätta vad vi gör och varför Som i det mesta här i världen så blir det bättre med förståelse, respekt

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Lärarhandledning TLR Steg 1

Lärarhandledning TLR Steg 1 Februari 2012 Lärarhandledning TLR Steg 1 1(7) Lärarhandledning TLR Steg 1 Allmänt: Välkommen till Steg 1 i SGF:s nya utbildning i TLR (TävlingsLedning och Regler). Bakgrund och syfte med utbildningen

Läs mer

utslaget Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00 och 14.

utslaget Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00 och 14. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TRE 2011 Stabila soffor till tees på Västra och Östra Kom ihåg budgetårsmötet den 28 november! KONTAKT INFO måndag fredag 10.00

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

BANVERKTYGET. Verktygen

BANVERKTYGET. Verktygen BANVERKTYGET Genom banverktyget kan man skapa banor eller kurvor genom att peka och klicka eller peka och dra med verktyget för att skapa mjukare linjer. Detta är funktionellt när man antingen ska skapa

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015.

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Hejsan!! Nu är det dags att anmäla sig till denna tävling. Tävlingen genomförs i år i slutet av maj då det förhoppningsvis är varmt och skönt ute. Här kommer

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Ref: 2013 12 Rglerna finns att hämta via www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram dessa regler. Svenska Mattcurlingförbundet

Läs mer

Nytt från klubben Oktober 2013 Information från Falkenbergs Golfklubb

Nytt från klubben Oktober 2013 Information från Falkenbergs Golfklubb NYHETSBREVET Det har nu gått några år sedan vår klubbtidning Hook & Slice lades ner. Men behovet av information till medlemmarna finns kvar. Visserligen finns information på vår hemsida och på FaceBook.

Läs mer

TomTom Golfer Referenshandbok 1.0.8

TomTom Golfer Referenshandbok 1.0.8 TomTom Golfer Referenshandbok 1.0.8 Innehåll Välkommen 4 Nya funktioner 5 Nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Rengöra din klocka... 7 Använda skrivbordshållaren... 8

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

Succellerate....accellerate your success......gör morgondagen lite bättre...

Succellerate....accellerate your success......gör morgondagen lite bättre... Succellerate...accellerate your success......gör morgondagen lite bättre... Innehåll Inledning: Vad krävs för att lyckas Mental Träning för den bästa starten - Positiv Mental Rutin - Grunder börjar vid

Läs mer

TRÄNINGSHJÄLPMEDEL HULTA GK 2015

TRÄNINGSHJÄLPMEDEL HULTA GK 2015 TRÄNINGSHJÄLPMEDEL HULTA GK 2015 Golf-In-Sync Ett fantastiskt träningshjälpmedel för närspel. Går att använda vid träning av alla typer av närspelsslag putt, chip, pitch, lobb och bunker. Syncen tar bort

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Introduktion. WR67 Överblick

Introduktion. WR67 Överblick Introduktion Den här snabbmanualen är avsedd att hjälpa dig att komma igång snabbt med WR67. I snabbmanualen går vi igenom flera av de viktigaste funktionerna. Vi rekommenderar att du tar dig tid för att

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

Välkommen till Frösåker Golf & Country Club

Välkommen till Frösåker Golf & Country Club Banguide 2013 Välkommen till Frösåker Golf & Country Club Frösåker, en gammal sätesgård, härligt belägen vid en vik av Granfjärden där å rinner ut i Mälaren skrev Grau år 1754. Namnet Frösåker vittnar

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Nr 1 / 2011 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Här snickras det på nya shoppen. Sven-Erik Bohlin, Tommy Hedström och Bruno Grahn. Måndag 14 mars 15.00 Golf Nytt - mars 2011 Välkommen till en ny säsong

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

3 A GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR ALLA **** Skall delges till alla funktionärer!! ****

3 A GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR ALLA **** Skall delges till alla funktionärer!! **** Instruktion Nordea Masters 2015 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 A GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR ALLA **** Skall delges till alla funktionärer!! **** 3 B INSTRUKTION medverkande GK och övriga funktionärer

Läs mer

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF

Fotbollsövningar 5-7 år. Lindsdals IF Fotbollsövningar 5-7 år Lindsdals IF Övning: Passa genom mål Kommentar: Ta emot och passa eller passa direkt. Man kan tävla genom att räkna antal pass på tid. Övning: Driva bollen i en slalombana Kommentar:

Läs mer

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

nederbörd. av dessa. punkter de olika

nederbörd. av dessa. punkter de olika Fairwayrenovering på Inledning När vi på Kungl. Drottningholms Golfklubb, efter ännu en tung vår med mycket skador på framförallt greenerna, bestämde vi oss för att något måste göras. Det diskuterades

Läs mer

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2

2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) ALLMÄN INFORMATION... 2. Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSMANUAL 2015 2015-02-10 Handigolf Tour 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION... 2 Övergripande... 2 Protester... 2 Inledning... 2 Kontaktinformation... 2 TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH INFORMATION...

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer