Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009."

Transkript

1 Muren = stöld av land sid. 6-7 Andaktskramp? sid. 10 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009 Tema: Scout

2 Ledaren Varför scout? D et fanns en period i mitt liv när jag bygga i skogen, baka till julbasaren, leka, var scoutledare fyra kvällar i veckan sjunga Scouter bryr sig om, lyssna till och pendlade mellan Djurås, Borlänge andakter, finputsa sin hajbricka och upp- och Gustafs. Sedan dess är jag måttligt täcka vilken användning man kan ha av en förtjust i korv med bröd då vårkvällarnas råbandsknop. Detta möjliggörs genom att eldningsövningar alltid avslutades med ett stort antal ledare väljer attsatsa många denna klassiska picknickmat. Men trots timmar av sin fritid i scoutpatrullen. Orden enahanda maten och att jag för att efsakerna att vi har valt att satsa på scouting fektivisera hade likartat program och an- kan vara många men jag tror att det har en dakt på alla ställena blev varje scoutkväll stor betydelse att det är en så bra metod helt unik. Inte så mycket p.g.a. mig utan som omfattar så mycket av vad vi tycker för att alla barn och ungdomar är olika. är viktigt i vårt barn- och ungdomsarbete. Det har blivit många intressanta möten S för mig genom åren. couting är en barn- och ungdomsrörelse med drygt hundra år på nacken. våra SMU-föreningar är scout en av de Den finns över en stor del av världen och I allra vanligaste aktiviteterna. Tusentals även om den kan skilja sig en del mel- barn och ungdomar kommer regelbundet lan olika kulturer är mycket av grundin- till kyrkorna för att träffa sina kompisar, ställningen densamma. Den lilla gruppen sy packpåsar, lära sig om första hjälpen, patrullen som bas och att ta in kunskap 2 Kontakt Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet. Expedition: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1, Gävle Adress: Box 6092, Gävle, Tel , Fax: Bankgiro , Plusgiro: E-post: Hemsida: Personal Lennart Renöfält, distriktsföreståndare, , Göran Strömner, församlingskonsulent, , Lars Lindgren, SMU-konsulent, , Maria Andersson, Equmeniakonsulent, Anders Kastemyr, administrativ konsulent, , Gerth Lindberg, kontorist, UTmaning! Ansvarig utgivare: Lennart Renöfält Utgivningsplan: Juni, september, december, februari, april. Manusstopp nr 10-1 maj 2009 Prenumerera Prenumerera så får du tidningen direkt hem i brevlådan, fem nummer/år för 100 kr. Betala till bg och ange UTmaning! samt namn & adress. Det går också att prenumerera via hemsidan. UTmaning! skickas till församlingar/smu-föreningar samt församlingsanställda i distriktsutskicken. Annonsera Kontakta distriktsexpeditionen för prisuppgift och övriga detaljer. Omslagsbilder Rune Andreasson, Leksand UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet genom att arbeta praktiskt learning by doing. Just den lilla gruppen och när- heten till naturen i kombination med det praktiska arbetet ger fantastiska tillfällen att lära känna varandra. Det möjliggör också helt naturliga samtal om Gud, tro och andra stora livsfrågor. J ag har haft förmånen att arbeta med scout under större delen av mitt liv och har ibland haft ett längre engagemang inom samma kår. Det är otroligt fasci- nerande att få följa ett barns utveckling från att vara en ganska stökig och orolig 8-åring till en tonåring som både blivit tryggare som människa och samtidigt har fått ett vidgat kontaktnät och börjat ta ett större ansvar som ledare. Många gånger har jag sett att barn som har svårt att passa in i skola och idrott känner sig hemma i scout, blir accepterade i patrullen och får chans att blomma ut. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att scouting är en metod, inte ett mål i sig, hur bra vi än tycker att metoden fungerar. Den har sitt berättigande just för att den i församlingens barn- och ungdomsarbete är ett bra sätt att arbeta med SMU:s mål att bl.a. före evangelium om Kristus till unga människor, ta ansvar för människors livsvillkor och engagera unga i samhällsfrågor och kulturliv. Scouting måste fungera i samverkan med församling och övrig SMU-verksamhet, gör den det finns det inget skäl att inte arbeta med metoden. För en del är det en kort period under barndomen de är aktiva scouter, för andra blir det ett livslångt engagemang. Maria Andersson, equmeniakonsulent med hjärta för scouting

3 Uppdelad scou ng i Skog I nr 6/08 av scouternas tidning Scoutmagasinet fanns ett reportage om scoutarbetet i Skogs SMU och scoutledare Carin Gisslén-Schönning. I Skog arbetar de sedan några år med att dela på flickor och pojkar i scoutgruppen. Jag fick en inbjudan att vara med en scoutkväll och arbeta med drama med Skogs scouter och passade på att se lite närmare på deras arbete. När jag tidigare hörde talas om könsuppdelad scouting har jag alltid tänkt att det är ett gammeldags och konservativt sätt att bedriva scoutarbete. Min inre bild har bestått av någon slags 40-talsinpirerad stämning med tydlig könsuppdelning där pojkarna leker vilda lekar, snickrar och bygger och flickorna sitter och syr och är stillsamma. Tack och lov stämde inte mina fördomar. När jag frågar Carin om varför det är uppdelat svarar hon att det handlar om att stärka flickornas självförtroende. I en blandad grupp är det lätt att pojkarna tar över och flickorna håller tillbaka. På läger släpper en flicka genast yxan om en pojke vill hugga ved, likaså har pojkarna förtur när det gäller eldning. Eftersom Carin är utbildad genuspedagog ville hon gärna pröva att dela på grupperna och det har fungerat jättebra. Vi vågar ta för oss mycket mer nu Under den här kvällen när vi arbetar med drama är dock båda grupperna tillsammans. Pojkarna är livliga, pratar mycket och busar men det finns ingen tendens till att flickorna skulle vara särskilt blyga och tillbakadragna. De pratar, skrattar och är väldigt aktiva i dramaövningarna. Vi inleder med lite lek utomhus för att göra av med något av springet i benen. Sedan går vi in och tillsammans arbetar vi med liknelsen om den förlorade sonen och gör om den till modern tid. Det är meningen att scouterna ska spela upp dramat på familjegudstjänsten. Kvällen går fort och avslutas med saft och frukt. Den livliga, pratsamma gruppen varvar ner något och jag håller i den avslutande andakten. Det sista vi gör innan vi går hem är scouthälsning på både svenska och engelska. Var redo Alltid redo! Be prepared Always prepared! Jag passar på att prata med några av flickscouterna i bilen när de blir skjutsade hem. Hur tycker de att det är att bara vara flickor i scoutgruppen? Det är bra. Vi vågar ta för oss mycket mer nu. Förut var det alltid killarna som tog över precis som i skolan. När jag frågar om varför flickor inte tar för sig lika mycket som killar säger de att tjejer är nog lite blygare och försiktigare. Särskilt blyga och försiktiga är ju inte dessa flickor så jag förmodar att det faktiskt är en bra metod att dela på flickor och pojkar ibland. Det var spännande och roligt att få vara med bland Skogs SMUscouter. Maria Andersson UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 3

4 Scou addrar i Falun I Falu Missionsförsamling har diakonirådet tagit initiativ till att alla SMU-grupper ska ha en eller flera faddrar bland församlingens medlemmar. Det är lite äldre medlemmar, 55+, som har lovat att finnas med i den uppgiften. Scouterna har det särkskilt bra då vi har fått faddrar till varje patrull istället för till hela kåren. Jag ringde upp några av de berörda faddrarna och ledarna för att höra hur de ser på detta samarbete. Ingrid & Hans Engström är faddrar till patrullen Örnen, Falu SMU:s största scoutpatrull med 14 deltagare i åldrar mellan år. Ingrid berättar att de nappade på idén att vara scoutfaddrar eftersom de själva har haft barn som varit med och nu gärna vill återknyta kontakten med scoutingen. Det de kunde se då var hur viktigt det var för barn att knyta kontakter med vuxna och församlingen. Lika viktigt är det idag. Ingrid har sett att det kan vara lätt för barn att tappa kontakten med kyrkan efter ett tag och vill gärna kunna vara till hjälp för att fånga upp de barn som kanske är på väg att försvinna ur SMU. När hon pratar med vänner som varit scouter förstår hon att det är något speciellt med just scouting, den har gjort djupa intryck och fått stor betydelse i livet för många. Just nu är det lite svårt att se hur deras uppgift ska se ut men de har fått träffa scoutledarna och hoppas att det ska bli ett gott och spännande samarbete. Ann-Britt Lundin är ledare i patrullen Örnen och när jag frågar henna hur hon ser på att få scoutfaddrar till patrullerna säger hon att det är jättebra att det finns en extra vuxen knuten till patrullen. Särskilt viktigt kan det vara för de barn som kanske saknar nära kontakt med sin morfar-farmors-generation. Nu finns det någon i den åldern att få prata med och lära känna. En scoutfadder kan vara till god hjälp på många sätt, en back-up när det är ont om ledare, kanske hjälpa till att skjutsa vid behov, servera fika en scoutkväll m.m. Ann-Britt tänker också på att scouterna ska baka bröd och sälja i kyrkan efter gudstjänsterna för att få in pengar till läger. Det kan vara svårt för alla ledare att hinna vara med överallt, men en scoutfadder kan vara ett stöd när scouterna ska sälja bröd. Det är också bra att det finns fler som kan prata med scoutföräldrar i samband med familjegudstjänsterna samt att alla scouter har någon de känner igen när de kommer till kyrkan på gudstjänst. Det finns fler vuxna än deras scoutledare som hejar på dem och kan deras namn. Att vara fadder är också att vara en förebedjare. Det finns mycket gott som kan komma ur det här menar Ann-Britt. Det här är en idé om hur man kan arbeta för att både stödja ledare och scouter samt knyta SMU och församling närmare varandra. Maria Andersson, kårchef Falu SMU Karin - scoutledare! 1907 samlade Robert Baden-Powell 21 st. pojkar till ett läger strax utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder. Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I över 100 år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt. Då är det värt allt slit Robert Baden-Powel föddes 1857, blev tidigt faderslös. Han var ofta ute i naturen med sina bröder, seglade på Engelska kanalen och klättrade i berg. Han lärde sig tidigt att klara sig i naturen i svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Naturligtvis har det hänt lite på 100 år men grundtanken är densamma! Man får lär sig om: Allemansrätten djur o natur, hur man gör upp en eld i skogen, hantera yxa och kniv, knopar o surrningar, karta o kompass, sjukvård och 1:hjälpen, miljö tänk och hur man tar hand om jorden på bästa sätt, lokalt och globalt engagemang 4 att hjälpa dom som har det sämre än vi, bygga ett kök ute i naturen - och laga mat på det Men inte minst hur man tar hand om varandra - och blir en bra kamrat! Vad är det då som får en yrkesarbetandetvåbarnsmamma att ställa upp som scoutledare? Tja, vissa veckor känns det ju tungt och stressigt att komma iväg, det är ju bara att erkänna. Men de roliga, meningsfulla stunderna man får tillsammans med scouter och scoutledarna väger upp det. UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet När man efter en regnig dag på Siluringen i Falun känner sig trött o frusen, lite lätt irriterad efter många småkonflikter, pulvermosen och köttbullarna skvalpar runt i magen. Då den spattigaste killen i patrullen stoppar sin kalla hand i min och säger Det här var roligt det. Då är det värt allt slit. Eller när man jobbat en hel vecka på Jiingijamborii ett stort scoutläger i Rinkaby i Skåne, 2007 då scouting firade 100 år. Ryggen är sliten efter 9 nätter på liggunderlag, man längtar efter både spis och toalett. Men när scouter från 40 olika länder sitter sista kvällen och kungen kommer in på den stora scenen, alla reser sig och gör raketen! Det är en mäktig känsla! Så ni som har funderat på att bli scoutledare? Har nåt barn eller barnbarn som vill bli scout? Tveka inte utan: Var redo! Karin Björk Scoutledare i Kanalkyrkan, Sandviken

5 Våga pröva nya s gar! s gar! När scout legat nere något år upptäckte vi att stigarna till SMU inte var upptrampade av kompisar och församlingsbarn så barnen självklart strömmade in när vi annonserade i Ockelbo Nytt. Vad gör vi då? Finns viljan och tilltron så är det bara att pröva nya stigar. En del lyckades annat var inte så framkomligt. Man vet aldrig i förväg när det är tid för det ena eller andra. Här följer några stigar vi prövat, mest till inspiration, för ni hittar förstås era egna att trampa. Pröva på scout llsammans. Vi erbjöd ett vårpaket på 5 tisdagar med tydligt innehåll som förberedde kanothajken. Allt till ett pris, 200 kr SMUmedlemskap, fika, hajk med kanot Och så erbjöd vi föräldrar och barn att pröva på scout tillsammans. Våga a bjuda in. Vi körde en hel termin ledare och 2-4 scouter, vi hade det mysigt. Två ledare skickades på rekryteringsrunda i tre skolor och så var vi 30 scouter. Vi försöker, inte minst mot föräldrarna, kommunicera att vi är kyrka och att vi i scout tränar: Förundran, Vänskap, Ansvar. (Vi menar att det sammanfattar scoutlagen) Upptäck ledare. Bristen är en tillgång, i alla fall ett ugångsläge för nya upptäckter. Vi frågade efter föräldrar som kunde hjälpa till. Vi fick tre och vi fick två nya tonåringar som ledare. Finns det djärva mål så brukar det locka att vara med. Högskolestudier. Trädgårdsmästarutbildningen på Wij trädgård, här finns ledar ämnen, pedagogik, natur- och människo intresse. Tre studenter var med och höll i ett projekt på tre samlingar som ingick i deras högskolestudier. Det ena ger det andra och vi har bidrag till varandra när vi vågar ta kontakt och mötas. Nu satsar vi på läger, äventyret att åka på EkoReko. Göran Strömner EkoReko 2009 Välkommen ll EkoReko 2009 sommarens scoutläger på Skräddartorp som arbetar för att människor, djur och natur ska fungera så bra som möjligt i samarbete med varandra. Det ska vi jobba med på vårt läger. Tiden för lägret är den 3 8 augusti 2009 och riktar sig till scouter födda senast 2001 eller äldre. För de allra yngsta deltagarna rekommenderar vi att ni deltar under halva lägret, från 6 8 augusti. Varje kår får avgöra hur och när de yngsta scouterna är med. Ekologi är läran om samspelet mellan levande varelser i vår värld och att vara ekologisk är att arbeta för att det samspelet ska fungera så bra som möjligt för alla parter. Att vara reko är att vara en bra kompis. EkoReko är alltså att vara en bra kompis Kostnad för deltagare och ledare är 900 kr. Den som deltar halva lägret betalar 450 kr eller 150 kr per dag. Eventuella syskonrabatter och andra subventioner står kårerna själva för. Visst vill du vara EkoReko? Har du frågor kan du maila direkt till Läko genom UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 5

6 Folkhögskolan på resa Muren =stöld av land har någon skrivit på den långa muren som omgärdar de Palestnska områdena Sedan många år har Härnösands folkhög skola haft omfattande kontakter med Israel/Palestina. Under ledning av rektor Fred Nilsson besökte skolans styrelse Jerusalem med omnejd under en vecka i månadsskiftet februari/mars. Att vandra runt med Fred Nilsson i Gamla stan i Jerusalem är som att gå med en levande historiebok i kombination med en statsvetare. Bibliska referenser, historisk forskning, gamla anekdoter och den aktuella politiska situationen blandas på ett fantastiskt intressant sätt. Besöken i Betlehem och Hebron skakar om. Den Israeliska ockupationen av de Palestinska områdena blir så påtaglig. Inte minst genom den massiva, 8 meter höga muren som slingrar sig fram och stänger inne de Palestinska samhällena och många gånger separerar människorna från fält och olivlundar. De judiska bosättningarna på Palestinsk mark kryper allt närmare de Palestinska byarna och städerna och i flera fall såg vi hur de också etablerat sig mitt i samhället. Om man bara sä er sig ner och pratar och lär känna varann så upptäcker man människan i den andre Inför resan fick vi många frågor från oroliga om det var säkert att resa till området. Vi ser inget öppet våld, men desto mer av det dagliga systematiska våld som ockupationen innebär. Ett våld som ökar genom byggandet av den 75 mil långa muren, genom alla checkpoints som man som Palestinier måste ha tillstånd för att passera, genom överfulla flyktingläger, genom arbetslöshet och brist på framtidshopp. plats? Det är ju den plats där fredsfursten föddes. Mazen berättar om möjligheten att bygga vänskap över gränserna En kväll möter vi Mazen, aktiv i en organisation där judiska och palestinska familjer möts till samtal och gemenskap. Hans livsberättelse är oerhört stark. Om åren i fängelse, om flera familjemedlemmar som dödats, om husarresten då han som läkare byggde upp en mottagning i byn. Att han utifrån den bakgrunden kunde övervinna hatet och misstron och sträcka ut handen för att bygga vänskap med judiska familjer är fantastiskt. Helen Bergman Persson vid den åtta meter höga muren 6 Hela gruppen från Härnösands folkhögskola och Jerusalems borgmästare I Betlehem möter vi den kristne borgmästaren Dr. Victor Batarseh. Han berättar om de svåra förhållanden man lever under och hur man blir alltmer trängda. Sedan vandrar vi över torget till födelsekyrkan. För 2000 år sedan kom Josef och Maria vandrande hit under den Romerska ockupationen. Idag lever människorna i Betlehem under den Israeliska ockupationen. När ska Betlehem få bli en fredens UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Det är möjligt säger Mazen Om man bara sätter sig ner och pratar och lär känna varann så upptäcker man människan i den andre. Mitt i allt det till synes hopplösa finns ändå öar där hoppet spirar.

7 Bildaqs studiecenter vid Jaffaporten i Jerusalem. Läs teologi i Jerusalem och Betlehem! Härnösands folkhögskola inbjuder till en teologisk grundkurs som innehåller fyra veckors studier i det heliga landet. Kursen ges på halvfart under höstterminen 2009, och är en distanskurs där mycket av studierna sker på egen hand. Undantag är de fyra veckorna på plats i Jerusalem, Betlehem och Nasaret. Under dessa fyra veckor tas följande teman upp: Den kristna kyrkans världshistoria ur Jerusalems horisont, Bibelteologi för befrielse, Teologi för en levande kyrka, Spiritualitet. Det blir lokala lärare och en rad studiebesök samt möjlighet till kontakter med kyrkor och organisationer. Vem är då kursen tänkt för? - Både nyblivna pensionärer och nyblivna studenter är välkomna, säger rektor Fred Nilsson. Vi erbjuder en kurs för de som vill få en uppdatering om den kristna tron ställning idag och dess förutsättningar, både ur ett aktuellt perspektiv och i kontakt med en miljö där kristen tro levt i 2000 år, fortsätter Fred Nilsson. Läs mer om kursen på folkhögskolans hemsida: Bilda studiecenter Vid Jaffaporten, en av infarterna till den muromgärdade Gamla Jerusalem. ligger Bildas studiecenter. Med stora bokstäver står det på fasaden: Swedish Christian study centre. Studiecentrets nya direktor sedan ett halvår, Sune Fahlgren visar runt och berättar Sune Fahlgren, Bilda Jerusalem om varför Bilda har ett studiecenter i en stor lägenhet på en fantastisk adress i Jerusalem. Han berättar om alla studieresor till området som Bilda anordnar och där studiecentret är en viktig resurs och mötesplats, samt om möjligheten att besöka centret för enskilda studier och forskning. Han berättar om kulturutbyte samt planer på pilgrimsresor som inte minst de ortodoxa kyrkorna i Sverige är intresserade av att inleda. Bilda vill också vara en resurs för kyrkorna i området. Därför ordnas regelbundet föreläsningar på centret som därigenom blir positiv mötesplats. Om du planerar att åka till det heliga landet på en resa ta kontakt med Bilda, de ordnar många studieresor med ett brett innehåll. Läs mer om studiecentret på Bildas hemsida: Ekumeniska följeslagare Från vårt distrikt har ett par personer del tagit i det ekumeniska följeslagarprogram met i Palestina och Israel. Nyligen återvände Lars Söderlund efter tre månader i Palestina (se UTmaning nr 8) och för några år sedan var Karn Larsson från Arbråföljeslagare. Det är Sveriges Kristna Råds som samordnar programmet i Sverige och du kan läsa mer om det på deras hemsida: Kanske är du en av de nya följeslagarna. Text och foto Lennart Renöfält UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 7

8 Almanackan April 15 Samtal om Gemensam fram d, Gävle 16 Samtal om Gemensam fram d, Sundsvall 22 Samtal om Gemensam fram d, Falun 25 Distriktets årsmöte på Härnösands folkhögkola 28 Arbetsdag på Ensro Maj 1-3 Utbildning, Pilgrimsledare, Norrbo 8-10 Ledarhelg SMU/SBUF i Kungshol 12 Träff för nyanställda, Gävle 16 Kairos - för alla årgångar på Vikarbygården 17 Mi missionsdagen Equmenias rikstämma Kyrkokonferensen Juni Tonårsläger, Ensro 24 Mötesplats Jämtland, Frösövallen Östersund Örbyhuskonferensen Juli 1-4 Skapelseläger, Ensro Augus 3-8 EkoReko, distriktsscoutläger September 1 Medarbetardag, Gävle 5 Kör och barnkördag, Falun Mötesplats Siljansbygden Mora/Rä vik Oktober 10 Distriktslördag, Hille 24 Styrelseutbildning, Mora November 3-8 Reatreat med personlig vägledning, St. Davidsgården 14 Distriktslördag, Härnösand 15 Distriktssöndag, Brunflo 21 Distriktslördag, Rä vik ÅRSKONFERENS med SMK/SMU i Mellansvenska distriktet på Härnösands folkhögskola lördag 25 april Program: Servering / anmälan av ombud Andakt / årsmötesförhandlingar Lunch Förhandlingar Fika Idésamtal Servering Gudstjänst Bussar kommer att ordnas till Härnösand. Boka din plats och läs mer på vår hemsida Utbildning pilgrimsvandringsledare Norrbo Hälsingland 1-3 maj 2009 Folder och anmälan på vår hemsida Kan också beställas från distriktsexpedi onen Gemensam fram d Vi ordnar tre samtalskvällar om förslaget a Missionskyrkan, Bap stsamfundet och Metodistkyrkan ska bilda en ny kyrka. 15 april Betlehemskyrkan Gävle, 16 april Betlehemskyrkan Sundsvall, 22 april Gruvriskyrkan i Falun. Arbetsdag på Ensro! Tisdagen den 28 april så öppnar vi vår lägergård för året. Kom och var med i arbetsgemenskapen, det finns jobb för alla, ung som gammal, kvinna som man. Vi bjuder på resa, mat och fika. Hör av dig ll Gerth eller Anders på distriktsexpedi onen om Ni vill följa med på tel Skaparveckan på Ensro får en fortsä ning. Nu kommer den a heta Skapelseläger och är något kortare. Vi behåller den tydliga betoningen för kropp, själ och ande e läger för alla åldrar. Upplägget blir så a vi ger var sin dag ll inriktningarna hand, huvud, hjärta. Även i år samverkar vi med Studieförbundet Bilda och Härnösands folkhögskola. Folder, anmälan och informa on på 8 UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet

9 Retreat-Andlig vägledning-pilgrimsvandring Vi har nu haft fyra regionala s.k. RAPträffar i distriktet. Genom detta har Nätverket för Retreat Andlig vägledning Pilgrimsvandring tagit emot passningen att söka stöd och utveckla verksamhet i regionerna: Jämtland/Västernorrland, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland/Nord Uppland. På många ställen växer det ekumeniska samspelet inom dessa områden. Förhoppningsvis tas nu regionala initiativ till inbjudan och samverkan. Vi ser en rörelse. Därför uppmanar vi församlinga; upptäck och samspela med den tyngdpunktsförskjutningen som vi ser här. I s llheten är vi starka. Vi har nu listat vad vi ser av möjliga retreatgårdar i distriktet. Kanske främst endagsretreater tillämpas här och där i våra kyrkor och människor erfar Gud i stillheten. Vi ser en förskjutning mot att tydligare söka Gud. Nationella arbetsgruppen har en medveten strategi att prioritera erfarenheten för anställda medarbetare av Inbjudan ll kurs i Jag, Du och Vi retreater för att detta goda skall spridas i vår kyrka. Det är klokt. Därför uppmanar vi församlingsstyrelser; Om er anställde har lust, så gör det ni kan för att han/hon skall delta i Retreat med personlig vägledning på St. Davidsgården Rättvik 3-8 nov Den arrangeras med en särskild inbjudan till anställda i vårt distrikt. Pastor Thomas ll vår tjänst. Andlig vägledning är det område vi har svårast av de tre att ringa in och berätta att vi har erfarenhet av. I det enskilda samtalet är det här en förskjutning från själavårdens fokus på problemet till den andliga vägledningens fokus på det friska i att söka lyssna in Guds röst och vilja i mitt liv. I båda fallen behöver vi någon som aktivt lyssnar. I Arbrå är det vecka 13 Bönevecka med vägledd bön. En möjlighet till retreat med personlig vägledning i vardagen. En tillgång i distriktet är att Thomas Jonsson som är pastor i Forsbrokyrkan Arbrå har 20 % av sin tjänst avsatta för att utveckla dessa områden inte bara Lust a leda - Ledarutbildning för allsköns musik Lokal förankring med en kurs nära dig, Skräddarsydd kurs e er dina behov och önskemål, 30 lek ons mmar under e läsår. Start hös erminen 2009 Ledare: Ingrid Eriksson, Plats: Hudiksvall Anmälan och mer informa on, kontakta din Bilda konsulent E E självbildsmaterial för barn i åk 4-6 där fokus ligger på a tyder a tyder och värderingar ll sig själv och andra. När: 5-6 maj, kl dag 1 och kl 9-16 dag 2 Plats: Wasabryggeriet, Sveagränd 1, Borlänge Pris: 1400:- Teman som tas upp är: Vi - llsammans, Kompisar, Du och jag lika/olika, A vara schysst/ a tyder och värderingar, Konsten a vara sig själv, Kroppen vår egen hydda, A vara tjej/kille, Dina och mina känslor, Pirr, kärlek och lust, Vi och dom- olika kulturer, Internet, Tv och data, Dream on-drömmar och mål. Sy et med materialet är a i en grupprocess stärka unga i mindre grupper, men kan även användas i hela klasser. Metoder som används är värderingsövningar (ej hetastolen), far yllda lekar, feedback och samarbetsövningar. Ledare är Carina Söderlund, förfa are ll flera olika självbildsmaterial, arbetar som konsulent inom Studieförbundet Bilda. Hennes främsta uppgi är a jobba med kill- och tjejgrupper. Anmälan senast den 24 april ll Studieförbundet Bilda, eller i Arbrå utan i hela distriktet. Thomas är tillgänglig för den församling/region som vill ta kontakt. Andligt sökande utanför kyrkan. Vi möter berättelserna om hur deltagarna kom från viktväktarna, folkhögskoleeleverna medan vi väntade fler från kyrkan. Det anas en förskjutning där andligt sökande inte signaleras i kyrkorum och traditionella gudstjänster utan i gemenskaper som möts på vandring, i öppna sammanslutningar med en brokig skara människor. Vi har uppmuntrat församlingar, som går in i samspelet med profan men längtande pilgrimsvandrarrörelse att våga vara kyrka. Vi är mer välkomnade än vi vågar tro. Vi märker att fjolårets utbildning för ledare resulterat i pilgrimsvandringar lite här och där i distriktet. Nu har fler chansen att vinna erfarenhet för att kunna inbjuda genom att delta i Utbildning för pilgrimsvandringsledare 1-3 maj 2009 i Norrbo Hälsingland. Göran Strömner Vägar ll Livslust - några mmar mmar mmar av inspira on inspira on inspira on i Leksands missionskyrka Söndagen den 26 april klockan Seminarier om: Livets pärlor - vänner för livet! Frälsarkransen med Karin Björk, Studieförbundet Bilda Pilgrimsvandra -gå med Gud och varandra, nära naturen eller kanske i kyrkan, y re och inre vandring. Med Eva Reithner, Fridhemskyrkan i Mora Alpha - det funkar! - med församlingserfarenheter och e antal studier i vårt land presenteras Alphakursen som e fungerande redskap ll dialog och mission idag. Göran Strömner, Mellansvenskadistriktet Livsnära samtal med Agneta Sundberg, Studieförbundet Bilda Under e ermiddagen får du möjlighet a välja två olika seminariepass för a få mer inspira on, idéer och kanske kunskap. Anmälan senast den 17 april ll: Studieförbundet Bilda eller Studieförbundet Bilda Mi sverige Charlo e Nordin , charlo Studieförbundet Bilda GävleDala Karin björk , Studieförbundet Bilda Öst Marie Zingmark Huld (samma nummer för mobil) UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 9

10 Andaktskramp i scout? Kan du hjälpa oss med material till andakten? Det är en av de vanligaste frågorna som jag har fått under mina 15 år i församlingstjänst. Det var också den fråga som jag själv ställde till pastorn eller ungdomsinstruktören när jag var ideell ledare. För några år sedan började jag berätta små berättelser då jag hade hand om andakten i scout. Jag tycker det är ett enkelt sätt att fånga scouternas intresse samtidigt som jag berättar något om den kristna tron. När jag nu i början av året återigen fick frågan av scoutledarna om hjälp inför andakten lovade jag att skriva ner några sådana berättelser som ledarna kan använda. Därmed föddes patrullen Swampen, en helt vanlig scoutpatrull någonstans i Sverige. Namnet kom patrullen på genom att ta första bokstaven i scouternas namn. Simon, Wilma, Alex, Martina, Petter, Evelina och Niko heter scouterna och det blev patrullnamnet Swampen. De har två ledare också, Oskar och Johanna, men deras initialer fick inte plats. Några finns redan nu, fler kommer under våren. Du som använder Swampens berättelser, se dem som en grundberättelse, försök göra berättelsen till din innan du berättar för scouterna, använd dina ord och formuleringar där mina känns onaturliga för dej, då blir det bättre. Du får också gärna ge mig feedback så kommande berättelser blir mer relevanta. Katarina Linderborg pastor i Ockelbo missionsförsamling. När jag nu skriver ner de här berättelserna till Ockelbos scoutledare tänkte jag att fler kanske vill ta del av dem. Troligtvis finns det scoutledare i andra kårer som vill ha hjälp med andakten. Via distriktets hemsida, kan du hämta hem berättelserna om Swampen. Scoutbönen När patrullen Swampen har sina scoutträffar så brukar de avsluta med att be scoutbönen. Likadant var det den här gången, men idag var alla lite okoncentrerade. Käre Far i himlen - Min pappa är inte i himlen, sa Petter tjurigt, han är hemma och väntar på att jag ska komma hem - Min pappa sitter nog i bilen utanför kyrkan för att hämta mej, sa Martina. - Min pappa har jag aldrig träffat, sa Simon och såg ganska ledsen ut. - När vi ber käre Far i himlen, så handlar det om att vi får kalla Gud för pappa också, berättade Oskar. Han är ju inte som vår pappa vi har hemma, eller pappan vi aldrig har träffat som du Simon, men Gud vill ända vara som en pappa eller mamma för oss. Kanske mer som en förälder. Han vill hjälpa oss så att vi får det bra i livet. Han vill lyssna på oss när vi ber som vi gör nu och han vill också svara på våra böner. Nu fortsätter vi vår bön: 10 Tack att jag finns till Hjälp mej leva riktigt Göra det du vill - Jag vet ju inte vad Gud vill att jag ska göra, fortsatte Petter. - Han vill att du ska va tyst nu när vi ber, fräste Martina, du ska alltid förstöra allting. Håll käften! - Håll käften själv du, sa Petter. - Sluta, sa Johanna, det är bra fråga som Petter ställer. Hur vet vi vad Gud vill att vi ska göra? Har ni några förslag? Scouterna i patrullen Swampen tittade på varandra. Ingen kom med något förslag. Hur vet jag var Gud vill att jag ska göra? - När Jesus gick här på jorden så försökte han lära oss hur vi ska leva riktigt, sa Oskar, och en sak han lärde oss, som är lätt att komma ihåg, var den här: Allt vad du vill att andra ska göra mot dej, det ska du göra mot dom. Det betyder också att det du inte vill andra ska göra mot dej, det ska du inte heller göra mot dom. Tänker man på det så kommer man ganska långt att få reda på var Gud vill att vi ska göra. UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nu fortsätter vi och ber: Lär oss här på jorden Tycka om varann - Måste jag tycka om alla, frågade Niko. - Det kan vara svårt att tycka om alla människor, svarade Johanna, därför är det jättebra att be den här bönen, att be Gud om hjälp att tycka om dom vi kanske har svårt att tycka om. Ber vi ofta för dom vi har lite svårt för, så kan det hända en dag att vi upptäcker att vi nästan tycker om dem. I alla fall så slutar man tycka illa om dom. Då är man en bit på väg. Det är detta som Gud, som vill vara som en förälder för oss, vill hjälpa oss med. Låt oss få en framtid Skyddad av din hand AMEN - Det är ganska skönt att veta att Gud vill skydda mej i framtiden, sa Evelina. Då känner jag mej trygg och glad. - Jag med, sa Wilma, och framtiden, visst börjar den nu eller? - Jo, svarade Oskar, framtiden den börjar just nu.

11 Nya medarbetare Ann-Christin Lundgren har installerats som diakon i Leksands missionsförsamling. Ann-Christin som redan arbetat i församlingen några år, har gått diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola och ordinerades till diakon vid kyrkokonferensen förra sommaren. Vi säger också välkommen till Monika Östlund, Tierp och Marie Gunnarsson, Söderhamn som båda jobbar med sång och musik. Själavård på nätet Allt fler väljer i dag att kommunicera via nätet. Därför vill Missionskyrkan erbjuda möjligheten, för den som så önskar, att dela sina tankar om livet, tro och tvivel,, utanförskap etc genom att brevväxla med en själavårdare på nätet. Genom att gå in på missionskyrkans hemsida och klicka vidare på Själavård på nätet kommer man i kontakt med pastor Roland Ernebro.Välkommen att höra av dig! Nästa UTmaning! Nästa nummer av UTmaning har temat Sommargårdar. Manusstopp är den 1 maj. Vi tar gärna emot repotage och bilder ll dningen, skicka material ll Hopp om en Gemensam fram d! På uppdrag av Lillmokyrkans församling skriver jag dessa uppmuntrande rader. Vi vill ny framtid mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan därför att: - I Malung har vi ett fungerande barn och tonårsarbete, flera musik och sånggrupper, målarcirkel, arbete på skolan, stöd till Vikarbygården m.fl. och samverkan med 2 mindre församlingar i Västerdalarna, gott samarbete med Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan och andra, samt början till musik och språkgruppsgemenskap i LSS och SFI sammanhang i Malung. Det är inte mycket av detta som skulle funnits om vi suttit kvar i vårt Bönhus, Elimkapell samt Missionskyrka för då skulle alla medel och energi gått åt till lokalvård och lokalkostnader för att inte tala om alla ytterligare årsmöten och allt protokollerande. Rent Missionsstrategiskt var vårt steg till gemenskap riktigt då för ett tjog år sedan! Om det var så rätt på lokalplanet så borde det vara lika riktigt på nationsnivå! Samgående ger ny spänst i steget när man stakar ut ny riktning istället för att stelna i vad som varit! Med vår erfarenhet i ryggen vill vi verkligen uppmuntra er som tvekar till att tänka fortsatta tankar på gemensam framtid! Vi är inte i mål men vi är på väg tillsammans med Kung Jesus som ber om enhet utan att tappa mångfald så varför inte ansluta sig till den bönen när vi nu är så lika i tro och mål, riktning och vilja. - För Sverige i tiden! - För Världen Nu! Nisse Würth. På uppdrag av Baptister och Missionsvänner i Malung. Annonsera i UTmaning! Ann-Christin Lundgren, nyinstallerad diakon Vad händer i distriktet i sommar? Annonsera i vårt sommarnummer! Passa på att marknadsföra er sommargård, loppis, café etc. med en annons i UTmaning till kanonpris! Prisexempel: Annons 1/6 sida (ca 10x9cm) ord. pris 700 kr. Nu endast: 400 kronor Gäller endast församlingar och SMU-föreningar i Mellansvenska distriktet Kontakta Anders Kastemyr på distriktsexpeditionen för mer information! eller UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 11

12 SVERIGE BFöreningsbrev PORTO BETALT Avsändare: Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet, Box 6092, Gävle Andakt Ibland har jag funderat på vad som blivit av mig om jag inte varit scout. Egentligen tror jag mer a händelse läggs ll händelse och a det är svårt a llskriva e enskilt llfälle en allt för avgörande roll i det som gör oss ll dem vi är Men å andra sidan varför inte. I mi fall skulle en måndagskväll i augus 1973 kunna vara e sådant. E sä a ta reda på betydelsen i en händelse är a fundera på vad det bety i ens liv vilken plats det tagit och vilka konsekvenser det få. I så fall är jag, så här några rader senare, fullständigt övertygad. En enskild dag, e steg över en tröskel kan påverka, ja ll och med förändra förutsä ningarna för e helt liv. Mötet med scou ng blev e möte med människor som tog mig på allvar. Människor som såg, lyssnade och intresserade sig. Dessa människor öppnade en ny värld för mig, eller som någon sa; den bortre parentesen i mi liv vältes. Vad var det som var så speciellt med dessa människor och vart hade dom varit under hela mi oåriga liv? Jag tänkte nog inte så mycket på det då, men jag vet a varje måndagskväll bar på en underbar möjlighet. Ljudet av godhet Så här i perspek v kan jag förstå. Sture, Klas, Bri a, Sören alla bar dom på något speciellt en vilja a llföra sig i unga människors liv och a skapa en kärleksfull plats för mig a få finns på. Därför blev också varje måndagskväll en andakt, e möte med en vars namn jag ännu inte kände men anade. Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ng, citerar Paulus från Jesaja 52:7. Så är det. Man hör skillnad på steg, och stegen av godhet mö e mig en kväll för snart fyr o år sedan. Guds händer och fö er är ibland en ledare kanske en scoutledare som heter Sture eller Bri a. Ganska troligt är a du själv är en av dem på något sä, i det lilla eller stora. Det kan vara din blick, din hand, dina ord som öppnar dörren för en ung människa in ll Gudsgemenskap och delak ghet. Jag minns den som ung scout ganska tydligt. Kanske inte så jag kan återberä a detaljerna. Men jag minns klart och tydligt ljudet av godhet. Lars Lindgren SMU-konsulent 12 UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

SjälsRo. Nyhetsbrev. På gång: Äntligen är hösten och mörkret här och vi får börja kura ihop oss med tända ljus och bara mysa oss genom kvällarna.

SjälsRo. Nyhetsbrev. På gång: Äntligen är hösten och mörkret här och vi får börja kura ihop oss med tända ljus och bara mysa oss genom kvällarna. SjälsRo Nyhetsbrev På gång: Annorlunda Personlig Utveckling i skapande form. Dag eller kvällskurs. Kommer även som helgkurs i tre block. Ny behandling med fokus på helheten mellan kropp och sinne. Äntligen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer