Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009."

Transkript

1 Muren = stöld av land sid. 6-7 Andaktskramp? sid. 10 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009 Tema: Scout

2 Ledaren Varför scout? D et fanns en period i mitt liv när jag bygga i skogen, baka till julbasaren, leka, var scoutledare fyra kvällar i veckan sjunga Scouter bryr sig om, lyssna till och pendlade mellan Djurås, Borlänge andakter, finputsa sin hajbricka och upp- och Gustafs. Sedan dess är jag måttligt täcka vilken användning man kan ha av en förtjust i korv med bröd då vårkvällarnas råbandsknop. Detta möjliggörs genom att eldningsövningar alltid avslutades med ett stort antal ledare väljer attsatsa många denna klassiska picknickmat. Men trots timmar av sin fritid i scoutpatrullen. Orden enahanda maten och att jag för att efsakerna att vi har valt att satsa på scouting fektivisera hade likartat program och an- kan vara många men jag tror att det har en dakt på alla ställena blev varje scoutkväll stor betydelse att det är en så bra metod helt unik. Inte så mycket p.g.a. mig utan som omfattar så mycket av vad vi tycker för att alla barn och ungdomar är olika. är viktigt i vårt barn- och ungdomsarbete. Det har blivit många intressanta möten S för mig genom åren. couting är en barn- och ungdomsrörelse med drygt hundra år på nacken. våra SMU-föreningar är scout en av de Den finns över en stor del av världen och I allra vanligaste aktiviteterna. Tusentals även om den kan skilja sig en del mel- barn och ungdomar kommer regelbundet lan olika kulturer är mycket av grundin- till kyrkorna för att träffa sina kompisar, ställningen densamma. Den lilla gruppen sy packpåsar, lära sig om första hjälpen, patrullen som bas och att ta in kunskap 2 Kontakt Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet. Expedition: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1, Gävle Adress: Box 6092, Gävle, Tel , Fax: Bankgiro , Plusgiro: E-post: Hemsida: Personal Lennart Renöfält, distriktsföreståndare, , Göran Strömner, församlingskonsulent, , Lars Lindgren, SMU-konsulent, , Maria Andersson, Equmeniakonsulent, Anders Kastemyr, administrativ konsulent, , Gerth Lindberg, kontorist, UTmaning! Ansvarig utgivare: Lennart Renöfält Utgivningsplan: Juni, september, december, februari, april. Manusstopp nr 10-1 maj 2009 Prenumerera Prenumerera så får du tidningen direkt hem i brevlådan, fem nummer/år för 100 kr. Betala till bg och ange UTmaning! samt namn & adress. Det går också att prenumerera via hemsidan. UTmaning! skickas till församlingar/smu-föreningar samt församlingsanställda i distriktsutskicken. Annonsera Kontakta distriktsexpeditionen för prisuppgift och övriga detaljer. Omslagsbilder Rune Andreasson, Leksand UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet genom att arbeta praktiskt learning by doing. Just den lilla gruppen och när- heten till naturen i kombination med det praktiska arbetet ger fantastiska tillfällen att lära känna varandra. Det möjliggör också helt naturliga samtal om Gud, tro och andra stora livsfrågor. J ag har haft förmånen att arbeta med scout under större delen av mitt liv och har ibland haft ett längre engagemang inom samma kår. Det är otroligt fasci- nerande att få följa ett barns utveckling från att vara en ganska stökig och orolig 8-åring till en tonåring som både blivit tryggare som människa och samtidigt har fått ett vidgat kontaktnät och börjat ta ett större ansvar som ledare. Många gånger har jag sett att barn som har svårt att passa in i skola och idrott känner sig hemma i scout, blir accepterade i patrullen och får chans att blomma ut. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att scouting är en metod, inte ett mål i sig, hur bra vi än tycker att metoden fungerar. Den har sitt berättigande just för att den i församlingens barn- och ungdomsarbete är ett bra sätt att arbeta med SMU:s mål att bl.a. före evangelium om Kristus till unga människor, ta ansvar för människors livsvillkor och engagera unga i samhällsfrågor och kulturliv. Scouting måste fungera i samverkan med församling och övrig SMU-verksamhet, gör den det finns det inget skäl att inte arbeta med metoden. För en del är det en kort period under barndomen de är aktiva scouter, för andra blir det ett livslångt engagemang. Maria Andersson, equmeniakonsulent med hjärta för scouting

3 Uppdelad scou ng i Skog I nr 6/08 av scouternas tidning Scoutmagasinet fanns ett reportage om scoutarbetet i Skogs SMU och scoutledare Carin Gisslén-Schönning. I Skog arbetar de sedan några år med att dela på flickor och pojkar i scoutgruppen. Jag fick en inbjudan att vara med en scoutkväll och arbeta med drama med Skogs scouter och passade på att se lite närmare på deras arbete. När jag tidigare hörde talas om könsuppdelad scouting har jag alltid tänkt att det är ett gammeldags och konservativt sätt att bedriva scoutarbete. Min inre bild har bestått av någon slags 40-talsinpirerad stämning med tydlig könsuppdelning där pojkarna leker vilda lekar, snickrar och bygger och flickorna sitter och syr och är stillsamma. Tack och lov stämde inte mina fördomar. När jag frågar Carin om varför det är uppdelat svarar hon att det handlar om att stärka flickornas självförtroende. I en blandad grupp är det lätt att pojkarna tar över och flickorna håller tillbaka. På läger släpper en flicka genast yxan om en pojke vill hugga ved, likaså har pojkarna förtur när det gäller eldning. Eftersom Carin är utbildad genuspedagog ville hon gärna pröva att dela på grupperna och det har fungerat jättebra. Vi vågar ta för oss mycket mer nu Under den här kvällen när vi arbetar med drama är dock båda grupperna tillsammans. Pojkarna är livliga, pratar mycket och busar men det finns ingen tendens till att flickorna skulle vara särskilt blyga och tillbakadragna. De pratar, skrattar och är väldigt aktiva i dramaövningarna. Vi inleder med lite lek utomhus för att göra av med något av springet i benen. Sedan går vi in och tillsammans arbetar vi med liknelsen om den förlorade sonen och gör om den till modern tid. Det är meningen att scouterna ska spela upp dramat på familjegudstjänsten. Kvällen går fort och avslutas med saft och frukt. Den livliga, pratsamma gruppen varvar ner något och jag håller i den avslutande andakten. Det sista vi gör innan vi går hem är scouthälsning på både svenska och engelska. Var redo Alltid redo! Be prepared Always prepared! Jag passar på att prata med några av flickscouterna i bilen när de blir skjutsade hem. Hur tycker de att det är att bara vara flickor i scoutgruppen? Det är bra. Vi vågar ta för oss mycket mer nu. Förut var det alltid killarna som tog över precis som i skolan. När jag frågar om varför flickor inte tar för sig lika mycket som killar säger de att tjejer är nog lite blygare och försiktigare. Särskilt blyga och försiktiga är ju inte dessa flickor så jag förmodar att det faktiskt är en bra metod att dela på flickor och pojkar ibland. Det var spännande och roligt att få vara med bland Skogs SMUscouter. Maria Andersson UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 3

4 Scou addrar i Falun I Falu Missionsförsamling har diakonirådet tagit initiativ till att alla SMU-grupper ska ha en eller flera faddrar bland församlingens medlemmar. Det är lite äldre medlemmar, 55+, som har lovat att finnas med i den uppgiften. Scouterna har det särkskilt bra då vi har fått faddrar till varje patrull istället för till hela kåren. Jag ringde upp några av de berörda faddrarna och ledarna för att höra hur de ser på detta samarbete. Ingrid & Hans Engström är faddrar till patrullen Örnen, Falu SMU:s största scoutpatrull med 14 deltagare i åldrar mellan år. Ingrid berättar att de nappade på idén att vara scoutfaddrar eftersom de själva har haft barn som varit med och nu gärna vill återknyta kontakten med scoutingen. Det de kunde se då var hur viktigt det var för barn att knyta kontakter med vuxna och församlingen. Lika viktigt är det idag. Ingrid har sett att det kan vara lätt för barn att tappa kontakten med kyrkan efter ett tag och vill gärna kunna vara till hjälp för att fånga upp de barn som kanske är på väg att försvinna ur SMU. När hon pratar med vänner som varit scouter förstår hon att det är något speciellt med just scouting, den har gjort djupa intryck och fått stor betydelse i livet för många. Just nu är det lite svårt att se hur deras uppgift ska se ut men de har fått träffa scoutledarna och hoppas att det ska bli ett gott och spännande samarbete. Ann-Britt Lundin är ledare i patrullen Örnen och när jag frågar henna hur hon ser på att få scoutfaddrar till patrullerna säger hon att det är jättebra att det finns en extra vuxen knuten till patrullen. Särskilt viktigt kan det vara för de barn som kanske saknar nära kontakt med sin morfar-farmors-generation. Nu finns det någon i den åldern att få prata med och lära känna. En scoutfadder kan vara till god hjälp på många sätt, en back-up när det är ont om ledare, kanske hjälpa till att skjutsa vid behov, servera fika en scoutkväll m.m. Ann-Britt tänker också på att scouterna ska baka bröd och sälja i kyrkan efter gudstjänsterna för att få in pengar till läger. Det kan vara svårt för alla ledare att hinna vara med överallt, men en scoutfadder kan vara ett stöd när scouterna ska sälja bröd. Det är också bra att det finns fler som kan prata med scoutföräldrar i samband med familjegudstjänsterna samt att alla scouter har någon de känner igen när de kommer till kyrkan på gudstjänst. Det finns fler vuxna än deras scoutledare som hejar på dem och kan deras namn. Att vara fadder är också att vara en förebedjare. Det finns mycket gott som kan komma ur det här menar Ann-Britt. Det här är en idé om hur man kan arbeta för att både stödja ledare och scouter samt knyta SMU och församling närmare varandra. Maria Andersson, kårchef Falu SMU Karin - scoutledare! 1907 samlade Robert Baden-Powell 21 st. pojkar till ett läger strax utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder. Scouting sträcker sig över alla geografiska, politiska och religiösa gränser. I över 100 år har scoutrörelsen hjälpt unga människor i hela världen att utvecklas och ha roligt. Då är det värt allt slit Robert Baden-Powel föddes 1857, blev tidigt faderslös. Han var ofta ute i naturen med sina bröder, seglade på Engelska kanalen och klättrade i berg. Han lärde sig tidigt att klara sig i naturen i svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Naturligtvis har det hänt lite på 100 år men grundtanken är densamma! Man får lär sig om: Allemansrätten djur o natur, hur man gör upp en eld i skogen, hantera yxa och kniv, knopar o surrningar, karta o kompass, sjukvård och 1:hjälpen, miljö tänk och hur man tar hand om jorden på bästa sätt, lokalt och globalt engagemang 4 att hjälpa dom som har det sämre än vi, bygga ett kök ute i naturen - och laga mat på det Men inte minst hur man tar hand om varandra - och blir en bra kamrat! Vad är det då som får en yrkesarbetandetvåbarnsmamma att ställa upp som scoutledare? Tja, vissa veckor känns det ju tungt och stressigt att komma iväg, det är ju bara att erkänna. Men de roliga, meningsfulla stunderna man får tillsammans med scouter och scoutledarna väger upp det. UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet När man efter en regnig dag på Siluringen i Falun känner sig trött o frusen, lite lätt irriterad efter många småkonflikter, pulvermosen och köttbullarna skvalpar runt i magen. Då den spattigaste killen i patrullen stoppar sin kalla hand i min och säger Det här var roligt det. Då är det värt allt slit. Eller när man jobbat en hel vecka på Jiingijamborii ett stort scoutläger i Rinkaby i Skåne, 2007 då scouting firade 100 år. Ryggen är sliten efter 9 nätter på liggunderlag, man längtar efter både spis och toalett. Men när scouter från 40 olika länder sitter sista kvällen och kungen kommer in på den stora scenen, alla reser sig och gör raketen! Det är en mäktig känsla! Så ni som har funderat på att bli scoutledare? Har nåt barn eller barnbarn som vill bli scout? Tveka inte utan: Var redo! Karin Björk Scoutledare i Kanalkyrkan, Sandviken

5 Våga pröva nya s gar! s gar! När scout legat nere något år upptäckte vi att stigarna till SMU inte var upptrampade av kompisar och församlingsbarn så barnen självklart strömmade in när vi annonserade i Ockelbo Nytt. Vad gör vi då? Finns viljan och tilltron så är det bara att pröva nya stigar. En del lyckades annat var inte så framkomligt. Man vet aldrig i förväg när det är tid för det ena eller andra. Här följer några stigar vi prövat, mest till inspiration, för ni hittar förstås era egna att trampa. Pröva på scout llsammans. Vi erbjöd ett vårpaket på 5 tisdagar med tydligt innehåll som förberedde kanothajken. Allt till ett pris, 200 kr SMUmedlemskap, fika, hajk med kanot Och så erbjöd vi föräldrar och barn att pröva på scout tillsammans. Våga a bjuda in. Vi körde en hel termin ledare och 2-4 scouter, vi hade det mysigt. Två ledare skickades på rekryteringsrunda i tre skolor och så var vi 30 scouter. Vi försöker, inte minst mot föräldrarna, kommunicera att vi är kyrka och att vi i scout tränar: Förundran, Vänskap, Ansvar. (Vi menar att det sammanfattar scoutlagen) Upptäck ledare. Bristen är en tillgång, i alla fall ett ugångsläge för nya upptäckter. Vi frågade efter föräldrar som kunde hjälpa till. Vi fick tre och vi fick två nya tonåringar som ledare. Finns det djärva mål så brukar det locka att vara med. Högskolestudier. Trädgårdsmästarutbildningen på Wij trädgård, här finns ledar ämnen, pedagogik, natur- och människo intresse. Tre studenter var med och höll i ett projekt på tre samlingar som ingick i deras högskolestudier. Det ena ger det andra och vi har bidrag till varandra när vi vågar ta kontakt och mötas. Nu satsar vi på läger, äventyret att åka på EkoReko. Göran Strömner EkoReko 2009 Välkommen ll EkoReko 2009 sommarens scoutläger på Skräddartorp som arbetar för att människor, djur och natur ska fungera så bra som möjligt i samarbete med varandra. Det ska vi jobba med på vårt läger. Tiden för lägret är den 3 8 augusti 2009 och riktar sig till scouter födda senast 2001 eller äldre. För de allra yngsta deltagarna rekommenderar vi att ni deltar under halva lägret, från 6 8 augusti. Varje kår får avgöra hur och när de yngsta scouterna är med. Ekologi är läran om samspelet mellan levande varelser i vår värld och att vara ekologisk är att arbeta för att det samspelet ska fungera så bra som möjligt för alla parter. Att vara reko är att vara en bra kompis. EkoReko är alltså att vara en bra kompis Kostnad för deltagare och ledare är 900 kr. Den som deltar halva lägret betalar 450 kr eller 150 kr per dag. Eventuella syskonrabatter och andra subventioner står kårerna själva för. Visst vill du vara EkoReko? Har du frågor kan du maila direkt till Läko genom UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 5

6 Folkhögskolan på resa Muren =stöld av land har någon skrivit på den långa muren som omgärdar de Palestnska områdena Sedan många år har Härnösands folkhög skola haft omfattande kontakter med Israel/Palestina. Under ledning av rektor Fred Nilsson besökte skolans styrelse Jerusalem med omnejd under en vecka i månadsskiftet februari/mars. Att vandra runt med Fred Nilsson i Gamla stan i Jerusalem är som att gå med en levande historiebok i kombination med en statsvetare. Bibliska referenser, historisk forskning, gamla anekdoter och den aktuella politiska situationen blandas på ett fantastiskt intressant sätt. Besöken i Betlehem och Hebron skakar om. Den Israeliska ockupationen av de Palestinska områdena blir så påtaglig. Inte minst genom den massiva, 8 meter höga muren som slingrar sig fram och stänger inne de Palestinska samhällena och många gånger separerar människorna från fält och olivlundar. De judiska bosättningarna på Palestinsk mark kryper allt närmare de Palestinska byarna och städerna och i flera fall såg vi hur de också etablerat sig mitt i samhället. Om man bara sä er sig ner och pratar och lär känna varann så upptäcker man människan i den andre Inför resan fick vi många frågor från oroliga om det var säkert att resa till området. Vi ser inget öppet våld, men desto mer av det dagliga systematiska våld som ockupationen innebär. Ett våld som ökar genom byggandet av den 75 mil långa muren, genom alla checkpoints som man som Palestinier måste ha tillstånd för att passera, genom överfulla flyktingläger, genom arbetslöshet och brist på framtidshopp. plats? Det är ju den plats där fredsfursten föddes. Mazen berättar om möjligheten att bygga vänskap över gränserna En kväll möter vi Mazen, aktiv i en organisation där judiska och palestinska familjer möts till samtal och gemenskap. Hans livsberättelse är oerhört stark. Om åren i fängelse, om flera familjemedlemmar som dödats, om husarresten då han som läkare byggde upp en mottagning i byn. Att han utifrån den bakgrunden kunde övervinna hatet och misstron och sträcka ut handen för att bygga vänskap med judiska familjer är fantastiskt. Helen Bergman Persson vid den åtta meter höga muren 6 Hela gruppen från Härnösands folkhögskola och Jerusalems borgmästare I Betlehem möter vi den kristne borgmästaren Dr. Victor Batarseh. Han berättar om de svåra förhållanden man lever under och hur man blir alltmer trängda. Sedan vandrar vi över torget till födelsekyrkan. För 2000 år sedan kom Josef och Maria vandrande hit under den Romerska ockupationen. Idag lever människorna i Betlehem under den Israeliska ockupationen. När ska Betlehem få bli en fredens UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Det är möjligt säger Mazen Om man bara sätter sig ner och pratar och lär känna varann så upptäcker man människan i den andre. Mitt i allt det till synes hopplösa finns ändå öar där hoppet spirar.

7 Bildaqs studiecenter vid Jaffaporten i Jerusalem. Läs teologi i Jerusalem och Betlehem! Härnösands folkhögskola inbjuder till en teologisk grundkurs som innehåller fyra veckors studier i det heliga landet. Kursen ges på halvfart under höstterminen 2009, och är en distanskurs där mycket av studierna sker på egen hand. Undantag är de fyra veckorna på plats i Jerusalem, Betlehem och Nasaret. Under dessa fyra veckor tas följande teman upp: Den kristna kyrkans världshistoria ur Jerusalems horisont, Bibelteologi för befrielse, Teologi för en levande kyrka, Spiritualitet. Det blir lokala lärare och en rad studiebesök samt möjlighet till kontakter med kyrkor och organisationer. Vem är då kursen tänkt för? - Både nyblivna pensionärer och nyblivna studenter är välkomna, säger rektor Fred Nilsson. Vi erbjuder en kurs för de som vill få en uppdatering om den kristna tron ställning idag och dess förutsättningar, både ur ett aktuellt perspektiv och i kontakt med en miljö där kristen tro levt i 2000 år, fortsätter Fred Nilsson. Läs mer om kursen på folkhögskolans hemsida: Bilda studiecenter Vid Jaffaporten, en av infarterna till den muromgärdade Gamla Jerusalem. ligger Bildas studiecenter. Med stora bokstäver står det på fasaden: Swedish Christian study centre. Studiecentrets nya direktor sedan ett halvår, Sune Fahlgren visar runt och berättar Sune Fahlgren, Bilda Jerusalem om varför Bilda har ett studiecenter i en stor lägenhet på en fantastisk adress i Jerusalem. Han berättar om alla studieresor till området som Bilda anordnar och där studiecentret är en viktig resurs och mötesplats, samt om möjligheten att besöka centret för enskilda studier och forskning. Han berättar om kulturutbyte samt planer på pilgrimsresor som inte minst de ortodoxa kyrkorna i Sverige är intresserade av att inleda. Bilda vill också vara en resurs för kyrkorna i området. Därför ordnas regelbundet föreläsningar på centret som därigenom blir positiv mötesplats. Om du planerar att åka till det heliga landet på en resa ta kontakt med Bilda, de ordnar många studieresor med ett brett innehåll. Läs mer om studiecentret på Bildas hemsida: Ekumeniska följeslagare Från vårt distrikt har ett par personer del tagit i det ekumeniska följeslagarprogram met i Palestina och Israel. Nyligen återvände Lars Söderlund efter tre månader i Palestina (se UTmaning nr 8) och för några år sedan var Karn Larsson från Arbråföljeslagare. Det är Sveriges Kristna Råds som samordnar programmet i Sverige och du kan läsa mer om det på deras hemsida: Kanske är du en av de nya följeslagarna. Text och foto Lennart Renöfält UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 7

8 Almanackan April 15 Samtal om Gemensam fram d, Gävle 16 Samtal om Gemensam fram d, Sundsvall 22 Samtal om Gemensam fram d, Falun 25 Distriktets årsmöte på Härnösands folkhögkola 28 Arbetsdag på Ensro Maj 1-3 Utbildning, Pilgrimsledare, Norrbo 8-10 Ledarhelg SMU/SBUF i Kungshol 12 Träff för nyanställda, Gävle 16 Kairos - för alla årgångar på Vikarbygården 17 Mi missionsdagen Equmenias rikstämma Kyrkokonferensen Juni Tonårsläger, Ensro 24 Mötesplats Jämtland, Frösövallen Östersund Örbyhuskonferensen Juli 1-4 Skapelseläger, Ensro Augus 3-8 EkoReko, distriktsscoutläger September 1 Medarbetardag, Gävle 5 Kör och barnkördag, Falun Mötesplats Siljansbygden Mora/Rä vik Oktober 10 Distriktslördag, Hille 24 Styrelseutbildning, Mora November 3-8 Reatreat med personlig vägledning, St. Davidsgården 14 Distriktslördag, Härnösand 15 Distriktssöndag, Brunflo 21 Distriktslördag, Rä vik ÅRSKONFERENS med SMK/SMU i Mellansvenska distriktet på Härnösands folkhögskola lördag 25 april Program: Servering / anmälan av ombud Andakt / årsmötesförhandlingar Lunch Förhandlingar Fika Idésamtal Servering Gudstjänst Bussar kommer att ordnas till Härnösand. Boka din plats och läs mer på vår hemsida Utbildning pilgrimsvandringsledare Norrbo Hälsingland 1-3 maj 2009 Folder och anmälan på vår hemsida Kan också beställas från distriktsexpedi onen Gemensam fram d Vi ordnar tre samtalskvällar om förslaget a Missionskyrkan, Bap stsamfundet och Metodistkyrkan ska bilda en ny kyrka. 15 april Betlehemskyrkan Gävle, 16 april Betlehemskyrkan Sundsvall, 22 april Gruvriskyrkan i Falun. Arbetsdag på Ensro! Tisdagen den 28 april så öppnar vi vår lägergård för året. Kom och var med i arbetsgemenskapen, det finns jobb för alla, ung som gammal, kvinna som man. Vi bjuder på resa, mat och fika. Hör av dig ll Gerth eller Anders på distriktsexpedi onen om Ni vill följa med på tel Skaparveckan på Ensro får en fortsä ning. Nu kommer den a heta Skapelseläger och är något kortare. Vi behåller den tydliga betoningen för kropp, själ och ande e läger för alla åldrar. Upplägget blir så a vi ger var sin dag ll inriktningarna hand, huvud, hjärta. Även i år samverkar vi med Studieförbundet Bilda och Härnösands folkhögskola. Folder, anmälan och informa on på 8 UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet

9 Retreat-Andlig vägledning-pilgrimsvandring Vi har nu haft fyra regionala s.k. RAPträffar i distriktet. Genom detta har Nätverket för Retreat Andlig vägledning Pilgrimsvandring tagit emot passningen att söka stöd och utveckla verksamhet i regionerna: Jämtland/Västernorrland, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland/Nord Uppland. På många ställen växer det ekumeniska samspelet inom dessa områden. Förhoppningsvis tas nu regionala initiativ till inbjudan och samverkan. Vi ser en rörelse. Därför uppmanar vi församlinga; upptäck och samspela med den tyngdpunktsförskjutningen som vi ser här. I s llheten är vi starka. Vi har nu listat vad vi ser av möjliga retreatgårdar i distriktet. Kanske främst endagsretreater tillämpas här och där i våra kyrkor och människor erfar Gud i stillheten. Vi ser en förskjutning mot att tydligare söka Gud. Nationella arbetsgruppen har en medveten strategi att prioritera erfarenheten för anställda medarbetare av Inbjudan ll kurs i Jag, Du och Vi retreater för att detta goda skall spridas i vår kyrka. Det är klokt. Därför uppmanar vi församlingsstyrelser; Om er anställde har lust, så gör det ni kan för att han/hon skall delta i Retreat med personlig vägledning på St. Davidsgården Rättvik 3-8 nov Den arrangeras med en särskild inbjudan till anställda i vårt distrikt. Pastor Thomas ll vår tjänst. Andlig vägledning är det område vi har svårast av de tre att ringa in och berätta att vi har erfarenhet av. I det enskilda samtalet är det här en förskjutning från själavårdens fokus på problemet till den andliga vägledningens fokus på det friska i att söka lyssna in Guds röst och vilja i mitt liv. I båda fallen behöver vi någon som aktivt lyssnar. I Arbrå är det vecka 13 Bönevecka med vägledd bön. En möjlighet till retreat med personlig vägledning i vardagen. En tillgång i distriktet är att Thomas Jonsson som är pastor i Forsbrokyrkan Arbrå har 20 % av sin tjänst avsatta för att utveckla dessa områden inte bara Lust a leda - Ledarutbildning för allsköns musik Lokal förankring med en kurs nära dig, Skräddarsydd kurs e er dina behov och önskemål, 30 lek ons mmar under e läsår. Start hös erminen 2009 Ledare: Ingrid Eriksson, Plats: Hudiksvall Anmälan och mer informa on, kontakta din Bilda konsulent E E självbildsmaterial för barn i åk 4-6 där fokus ligger på a tyder a tyder och värderingar ll sig själv och andra. När: 5-6 maj, kl dag 1 och kl 9-16 dag 2 Plats: Wasabryggeriet, Sveagränd 1, Borlänge Pris: 1400:- Teman som tas upp är: Vi - llsammans, Kompisar, Du och jag lika/olika, A vara schysst/ a tyder och värderingar, Konsten a vara sig själv, Kroppen vår egen hydda, A vara tjej/kille, Dina och mina känslor, Pirr, kärlek och lust, Vi och dom- olika kulturer, Internet, Tv och data, Dream on-drömmar och mål. Sy et med materialet är a i en grupprocess stärka unga i mindre grupper, men kan även användas i hela klasser. Metoder som används är värderingsövningar (ej hetastolen), far yllda lekar, feedback och samarbetsövningar. Ledare är Carina Söderlund, förfa are ll flera olika självbildsmaterial, arbetar som konsulent inom Studieförbundet Bilda. Hennes främsta uppgi är a jobba med kill- och tjejgrupper. Anmälan senast den 24 april ll Studieförbundet Bilda, eller i Arbrå utan i hela distriktet. Thomas är tillgänglig för den församling/region som vill ta kontakt. Andligt sökande utanför kyrkan. Vi möter berättelserna om hur deltagarna kom från viktväktarna, folkhögskoleeleverna medan vi väntade fler från kyrkan. Det anas en förskjutning där andligt sökande inte signaleras i kyrkorum och traditionella gudstjänster utan i gemenskaper som möts på vandring, i öppna sammanslutningar med en brokig skara människor. Vi har uppmuntrat församlingar, som går in i samspelet med profan men längtande pilgrimsvandrarrörelse att våga vara kyrka. Vi är mer välkomnade än vi vågar tro. Vi märker att fjolårets utbildning för ledare resulterat i pilgrimsvandringar lite här och där i distriktet. Nu har fler chansen att vinna erfarenhet för att kunna inbjuda genom att delta i Utbildning för pilgrimsvandringsledare 1-3 maj 2009 i Norrbo Hälsingland. Göran Strömner Vägar ll Livslust - några mmar mmar mmar av inspira on inspira on inspira on i Leksands missionskyrka Söndagen den 26 april klockan Seminarier om: Livets pärlor - vänner för livet! Frälsarkransen med Karin Björk, Studieförbundet Bilda Pilgrimsvandra -gå med Gud och varandra, nära naturen eller kanske i kyrkan, y re och inre vandring. Med Eva Reithner, Fridhemskyrkan i Mora Alpha - det funkar! - med församlingserfarenheter och e antal studier i vårt land presenteras Alphakursen som e fungerande redskap ll dialog och mission idag. Göran Strömner, Mellansvenskadistriktet Livsnära samtal med Agneta Sundberg, Studieförbundet Bilda Under e ermiddagen får du möjlighet a välja två olika seminariepass för a få mer inspira on, idéer och kanske kunskap. Anmälan senast den 17 april ll: Studieförbundet Bilda eller Studieförbundet Bilda Mi sverige Charlo e Nordin , charlo Studieförbundet Bilda GävleDala Karin björk , Studieförbundet Bilda Öst Marie Zingmark Huld (samma nummer för mobil) UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet 9

10 Andaktskramp i scout? Kan du hjälpa oss med material till andakten? Det är en av de vanligaste frågorna som jag har fått under mina 15 år i församlingstjänst. Det var också den fråga som jag själv ställde till pastorn eller ungdomsinstruktören när jag var ideell ledare. För några år sedan började jag berätta små berättelser då jag hade hand om andakten i scout. Jag tycker det är ett enkelt sätt att fånga scouternas intresse samtidigt som jag berättar något om den kristna tron. När jag nu i början av året återigen fick frågan av scoutledarna om hjälp inför andakten lovade jag att skriva ner några sådana berättelser som ledarna kan använda. Därmed föddes patrullen Swampen, en helt vanlig scoutpatrull någonstans i Sverige. Namnet kom patrullen på genom att ta första bokstaven i scouternas namn. Simon, Wilma, Alex, Martina, Petter, Evelina och Niko heter scouterna och det blev patrullnamnet Swampen. De har två ledare också, Oskar och Johanna, men deras initialer fick inte plats. Några finns redan nu, fler kommer under våren. Du som använder Swampens berättelser, se dem som en grundberättelse, försök göra berättelsen till din innan du berättar för scouterna, använd dina ord och formuleringar där mina känns onaturliga för dej, då blir det bättre. Du får också gärna ge mig feedback så kommande berättelser blir mer relevanta. Katarina Linderborg pastor i Ockelbo missionsförsamling. När jag nu skriver ner de här berättelserna till Ockelbos scoutledare tänkte jag att fler kanske vill ta del av dem. Troligtvis finns det scoutledare i andra kårer som vill ha hjälp med andakten. Via distriktets hemsida, kan du hämta hem berättelserna om Swampen. Scoutbönen När patrullen Swampen har sina scoutträffar så brukar de avsluta med att be scoutbönen. Likadant var det den här gången, men idag var alla lite okoncentrerade. Käre Far i himlen - Min pappa är inte i himlen, sa Petter tjurigt, han är hemma och väntar på att jag ska komma hem - Min pappa sitter nog i bilen utanför kyrkan för att hämta mej, sa Martina. - Min pappa har jag aldrig träffat, sa Simon och såg ganska ledsen ut. - När vi ber käre Far i himlen, så handlar det om att vi får kalla Gud för pappa också, berättade Oskar. Han är ju inte som vår pappa vi har hemma, eller pappan vi aldrig har träffat som du Simon, men Gud vill ända vara som en pappa eller mamma för oss. Kanske mer som en förälder. Han vill hjälpa oss så att vi får det bra i livet. Han vill lyssna på oss när vi ber som vi gör nu och han vill också svara på våra böner. Nu fortsätter vi vår bön: 10 Tack att jag finns till Hjälp mej leva riktigt Göra det du vill - Jag vet ju inte vad Gud vill att jag ska göra, fortsatte Petter. - Han vill att du ska va tyst nu när vi ber, fräste Martina, du ska alltid förstöra allting. Håll käften! - Håll käften själv du, sa Petter. - Sluta, sa Johanna, det är bra fråga som Petter ställer. Hur vet vi vad Gud vill att vi ska göra? Har ni några förslag? Scouterna i patrullen Swampen tittade på varandra. Ingen kom med något förslag. Hur vet jag var Gud vill att jag ska göra? - När Jesus gick här på jorden så försökte han lära oss hur vi ska leva riktigt, sa Oskar, och en sak han lärde oss, som är lätt att komma ihåg, var den här: Allt vad du vill att andra ska göra mot dej, det ska du göra mot dom. Det betyder också att det du inte vill andra ska göra mot dej, det ska du inte heller göra mot dom. Tänker man på det så kommer man ganska långt att få reda på var Gud vill att vi ska göra. UTmaning från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nu fortsätter vi och ber: Lär oss här på jorden Tycka om varann - Måste jag tycka om alla, frågade Niko. - Det kan vara svårt att tycka om alla människor, svarade Johanna, därför är det jättebra att be den här bönen, att be Gud om hjälp att tycka om dom vi kanske har svårt att tycka om. Ber vi ofta för dom vi har lite svårt för, så kan det hända en dag att vi upptäcker att vi nästan tycker om dem. I alla fall så slutar man tycka illa om dom. Då är man en bit på väg. Det är detta som Gud, som vill vara som en förälder för oss, vill hjälpa oss med. Låt oss få en framtid Skyddad av din hand AMEN - Det är ganska skönt att veta att Gud vill skydda mej i framtiden, sa Evelina. Då känner jag mej trygg och glad. - Jag med, sa Wilma, och framtiden, visst börjar den nu eller? - Jo, svarade Oskar, framtiden den börjar just nu.

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften?

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften? en tidning för dig som är medlem i svenska kyrkans unga # 4 2013 julextra! Julevangeliet för de yngsta förtroligt Så blir du mindre självkritisk. troligt Är det kristet med nyårslöften? under samma himmel

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

ROJEKT: ATRULLRIKS. Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar.

ROJEKT: ATRULLRIKS. Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar. ROJEKT: ATRULLRIKS 014 Ett komplett studiematerial för tolv scoutsamlingar. Redo för ett lägerprojekt med en början och ett slut? Vi vill med det här materialet förenkla och underlätta för dig som förälder

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi Föreståndare Diakon Musikledare Ungdomsledare Pastor Peter Lindroos tel. 63 72 04, 0739-84 30 47 ledig dag: måndag och oftast lördag, peter@eqal.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer