TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER"

Transkript

1 TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER KUNSKAPSSÖKNING Carina Edvardsson M5 Dalslands Dagfolkhögskola Hösten/Våren 1995/1996

2 GREENPEACE

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Vad är Greenpeace?... 3 Greenpeace mål... 4 Greenpeace historia... 5 Greenpeace aktioner ,7,8 Kärnvapen...9,10 Frankrikes provsprängningar Sälslakten...12,13 Valjakt... 14

4 INLEDNING Om man från en annan planet tittar ner på jorden ser den ut som en vattendroppe. Det mesta av ytan på jorden består ju av vatten. Jorden kan också uppfattas som en tår. Kanske den gråter över hur den blir behandlad av människorna. Det var i havet som livet uppstod. Men livet i havet kan inte försvara sig själv. Det behöver hjälp för att inte förintas. Greenpeace och Sea Shepherd har åtagit sig att beskydda haven och liven däri. Jag ser en dag komma då fåglarna faller ner från himlen, fisken i bäckarna blir förgiftad, rådjuren faller döda ner på sina stigar i skogen, och haven svartnar. Allt detta skall framkallas av den vite mannens girighet. Vid denna tid kommer indianerna att förlora sin stolthet, men de skall få den tillbaka igen, och de skall få den tillbaka igen, och de skall lära de vita att ha aktning för vår moder, Jorden. Alla raser skall då förenas, och med regnbågen som symbol skall de tillsammans sprida indianernas visdom. Och de skall gå ut, som krigare av Regnbågen, och göra slut på skändandet och förstörelsen av jorden. Eyes of Fire, Ögon av eld kvinna av Cree-stammen på 1700-talet

5 VAD ÄR GREENPEACE? Namnet Greenpeace kommer av hoppet om grön fred. Från början var rörelsen verksam i Nordamerika. Där arbetade man bara med att stoppa atombombsproven. När organisationen breddade sitt register till att omfatta säl- & valjakten 1977 bildades Greenpeace International. Greenpeace är en obunden organisation vad det gäller politik, religion och ekonomi. Men det finns stort intresse från amerikanska, sovjetiska och franska underrättelseorganisationer som vill binda Greenpeace till ett land eller politisk ståndpunkt. Detta kommer, med all sannolikhet, inte att hända. Greenpeace litar helt på pengar från stödmedlemmar och sympatisörer. Man anser sig vara en demokratisk organisation. I de europeiska länderna var det förr i tiden stor skillnad på rika och fattiga. Då krävdes det att någon gjorde uppror som t ex Robin Hood. Idag är det inte så stora skillnader, men vi behöver hjältar som för vår talan i alla fall. Även om vi har demokrati och yttrandefrihet har de flesta människor nog med sitt. Vi nöjer oss med att läsa i tidningar och se på TV:n. Hela Greenpeace verksamhet bygger på massmedia. När en aktion är förberedd inbjuds pressen att deltaga. Reportagen blir extra realistiska med ögonvittnen och perfekta bilder. I Sverige finns det 45 fast anställda som bl a har till uppgift att skicka ut artiklar, bilder och att inbjuda till presskonferenser. De ger även ut en medlemstidning. Det trycks också upp vykort och brevpapper, dekaler och märken att sätta på jackor eller väggar. Greenpeace säljer också böcker, affischer och tröjor med valar, sälar, pingviner eller slogans som: No time to waste - ingen tid att förlora. (Waste betyder också utsläpp).

6 GREENPEACE MÅL Greenpeace mål är klart och tydligt: att stoppa miljöförstöringen och vapenupprustningen. Och genom sin verksamhet försöka öka allmänhetens, industrin och politikernas ekologiska medvetenhet och miljökunskap. Greenpeace koncentrerade mål: Stopp för provsprängningar av atombomber Stopp för kommersiell valfångst Stopp för kommersiell sälungejakt Stopp för transport och upparbetning av radioaktivt avfall Stopp för kemiskt och radioaktivt avfall i havet. Speciellt: Nordsjön, Östersjön och Medelhavet Stopp för försurning Gör Antarktis till världsnaturreservat Greenpeace strävar efter direkta resultat av sina aktioner. Dess arbete begränsas till vissa miljöåtgärder där man försöker vara kunnigare och effektivare än skadegörarna. Det är ett stort antal personer med specialkunskaper anslutna till Greenpeace. De har stor erfarenhet av miljöarbete från de länder där organisationen arbetar. Greenpeace medlemmar är med på de flesta konferenser som ordnas av bl a FN. De har ingen rösträtt utan är med som åhörare för att få reda på vad som diskuteras och bestäms på hög nivå. Organisationen har kommit väldigt långt med egen forskning på områden som valar och utsläpp från kemisk industri. Detta gör den till en miljöorganisation vars ord väger tungt mot regeringar och industrier. Greenpeace är beredda att utsättas för våld, men kommer själva aldrig att använda sig av våld för att uppnå resultat. Liv kan inte försvaras med våld. Inga mål berättigar våld. Att använda våld är att använda samma förödande medel som just nu håller på att förinta livet på jorden. Greenpeace, Krigare av regnbågen Pelle Eckerman 1989

7 GREENPEACE HISTORIA Jättesprängningarna på ön Amchitka i Alaska kan komma att utlösa en serie jordskalv, som i sin tur kan leda till en större jordbävning och skapa en förödande havsvåg i norra Stilla havet.. Men eftersom ögruppen Aleuterna är så glest befolkade behöver ju inte skadorna bli alltför stora.. (Invånarna i Old Harbour hade varit med om en katastrof 1964, där vartenda hus i samhället spolades bort på en kvart av tre stycken tidvattensvågor.) Richard Nixon fick mottaga denna varning, hösten 1971, som gällde atombombsproven. Men Nixon nonchalerade varningen, och sprängningarna skulle genomföras. Demonstrationerna startade i Old Harbour i Alaska. Särskilt ungdomarna engagerade sig och skrev på husväggar o dyl: Do Wah Chamikin - åt helvete med bomben, inte med oss. Den amerikanska proteströrelsens V-tecken mötte alla främlingar. Det hördes protester som: Döda chamikin, inte oss, Nixon är farlig för hälsan, Varför inte tillbringa atombombsdagen med oss. På gränsen mellan Kanada och USA stod demonstranter. En grupp kanadensiska ungdomar från Vancouver åkte mot Amchitka i en gammal fiskebåt. De kallade sig Gör inte en våg. Meningen var att de skulle lägga sig i närheten av sprängplatsen och på så sätt hindra militären. På resan mot Alaska besökte de flera indianstammar. När indianerna fick veta vad gruppen hade för mål med resan, blev de mycket väl mottagna. I ett reservat blev hela besättningen adopterade som stammens bröder. En av besättningsmännen hade med en skrift som han läste högt ur under resans gång. Den hette The Warriors of the Rainbow och var en samling indiansk visdom, profetior, legender och sagor. Men fiskebåten kom aldrig till sin slutstation. Den blev hindrad av kustbevakningen, och bomben kunde sprängas. Men aktionen fick i alla fall resultat. USA inställde fortsatta provsprängningar, och idag är ön ett naturskyddat fågelreservat.

8 GREENPEACE AKTIONER sammanfattning från boken Greenpeace. Krigarna av regnbågen Atomprovsprängningar Vancouver 1971 Amchitka 1971 Moruroa 1972 Nevada 1982 Leningrad 1982 Berlin 1983 Stilla havet 1985 Greenpeace föds. Första aktionen. Greenpeace II försöker segla in i det amerikanska atomsprängningsområdet. Året efter flyttas proven till Nevada. Amchitka är fågelreservat. I flera omgångar har Greenpeace lagt sig i provsprängningsområdet för Frankrikes bomber. Sedan 1975 har försöken flyttats under jord på grund av protesterna. Flera protester mot de fortsatta amerikanska provsprängningarna som sker under jorden. Första aktionen riktad direkt mot sovjetiska atomförsök. Fredsballongen Trinity flyger in över Berlin som en protest mot supermakternas fortsatta atomförsök. Rainbow Warriors fredsresa avbryts med att franska contraspionaget sänker fartyget i Auckland på Nya Zeeland. Kommersiell valfångst Stilla havet Kampanjen inleds med aktioner mot den sovjetiska valfångstflottan. Sovjet inställer valfångsten senast Australien 1977 Aktion mot valfångstationen vid Cheyne Beach. Stationen stängs något senare. Spanien Aktioner mot spansk valfångst, den upphör Island Åtskilliga aktioner mot isländsk valfångst. Valfångst sker nu enbart i vetenskapliga forskningsprojekt. Köttet exporteras till Japan. Färöarna Aktioner mot förbjuden fångst av fenvalar i forskningsprojekt. Japan Aktioner i och utanför Japan mot valfångst. Aktioner mot drivnät.

9 Sibirien 1983 Medelhavet 1984 Rainbow Warriors besättning går iland för att dokumentera sovjetisk fångst av gråvalar. Aktioner mot den sovjetiska valfångstflottan på väg mot Antarktis. Kommersiell sälfångst New Foundland Aktioner mot jakten på sälungar. Sälungefångsten är starkt begränsad sedan Ålesund Norge Blockad av norska skepp för att hindra norska säljägare att nå packisen vid New Foundland. Radioaktivt avfall Atlanten La Hague Windscale Sverige Ostende 1984 Efter fem års direkta aktioner mot dumpning av radioaktivt avfall 700 km nordväst om Spanien upphör dumpningarna Sedan 1982 har inget radioaktivt avfall dumpats. Protester mot sjötransporter och upparbetning av använt kärnkraftsavfall. Protester mot sjötransporter och upparbetning av använt kärnkraftsavfall. Sedan 1983 har kampanjen koncentrerats på utsläpp av miljontals liter av radioaktivt spillvatten. Aktioner mot Oskarshamn, Barsebäck och Ringhals samt mot Sigyns transporter av använt kärnbränsle till La Hague i Frankrike. Exporten är stoppad. Ett franskt fartyg lastat med radioaktiv last kolliderar och sjunker på grunt vatten. Greenpeace avslöjar lasten. Kemisk förorening Nordsjön New Jersey 1982 Rotterdam 1980 Aktioner mot dumpning och utsläpp i Frankrike, England, Västtyskland, Belgien, Holland och Norge. Dumpningarna stoppas Aktioner mot dumpning av avfall från National Lead i New York. Dumpningen har stoppats. Blockad av kemiföretaget Bayers dumpningsskepp i Rotterdams hamn i tre dagar. Dumpningen stoppad 1982.

10 USA 1980 St. Quentin 1983 Rhen 1985 Elbe 1985 Danmark 1985 Åtskilliga aktioner mot kemisk förorening i Stora Sjöarna, Mexikanska golfen och på öst- och västkusten. Greenpeace avslöjar att kemijätten Hoffman la Roche har exporterat dioxinavfall från Sevesoolyckan 1976 till Frankrike. Efter flera veckors sökande finner man de 41 tunnorna i ett nerlagt slakteri. Greenpeace aktionsfartyg Beluga gör aktioner mot kemiska föroreningar i Rhen. Beluga gör aktioner mot kemiska föroreningar i Elbe. Beluga gör aktioner mot föroreningar i danska farvatten. Försurningen Nordamerika 1982 Europa 1984 Nordsjön 1985 Åtskilliga aktioner mot olika kraftverks utsläpp av försurade ämnen. Aktioner och ockupationer mot skorstenar i åtta länder i Europa. Aktioner i England, Frankrike och Sverige mot skepp som transporterar organiskt bly till bensin. Antarktis Nya Zeeland 1985 Skeppet Greenpeace avseglar från Nya Zeeland för att starta en övervintringsbas på Antarktis. 1:a försöket att övervintra misslyckades, men sedan 86/87 har Greenpeace upprätthållit en egen forskningsstation

11 KÄRNVAPEN Vid en kärnvapenexplosion i luften övergår cirka hälften av explosionsenergin i en form av stötvåg och värmestrålning. 500 meter från centrumplatsen dör så gott som alla genom att bli krossade eller brända. Inom en radie av två kilometer drabbas ca 60%. De flesta dör inom 24 timmar, men många dör av akuta skador även veckor, månader och till och med år efter en explosion. Eldklotet som bildas kan få en storlek på 400 meter i diameter och yttertemperaturen är ca grader. Hettan kan brännskada oskyddad mänsklig hud upp till fyra kilometer från centrum. Utomhus, inom ett område av meter, kan man helt enkelt bli förångad - gå upp i rök. FISSIONSPRODUKTER I VAPENRESTER (radioaktivt nedfall) När de uppstigande heta askpartiklarna stiger och når svalare luft bildas fuktighet. Resultatet blir ett starkt radioaktivt och oljigt regn. När man utsätts för stora doser strålning får man snabbt symtom av apati, illamående och kräkningar. Senare får man blodkräkningar, hög feber, svår diarré och starka inre blödningar. Vanligtvis inträffar döden inom 10 dagar. Mindre strålning ger varierande symtom som illamående, kräkningar, diarré och blödningar från inre organ, munslemhinnor, näsa och könsorgan. Det ger också håravfall, feber och en stor känsla av kraftlöshet. Infektionsimmuniteten minskar markant och blodförgiftning är en vanlig dödsorsak. Efter några år kan en rad sjukdomar framträda: ögonsjukdomar, blodrubbningar, elakartade tumörer och psykiska sjukdomar. Leukemifallen ökar också. Antalet fall av elakartade tumörer i sköldkörtel, bröst, lungor, skelett och matsmältningsorgan blir hög. De barn som var foster vid tiden för explosionen, föds oftast med en viss missbildning microcefali (abnormt liten huvudstorlek), som resulterar i mental efterblivenhet. Det är inte känt hur många provsprängningar som har gjorts, men under perioden var det mellan och st. Av dessa var drygt 900 amerikanska, 700 ryska och 200 franska. Storbritannien och Kina vardera ett 40- tal och Indien en provsprängning.de atmosfäriska proven under 1950-talet svarade för den största delen av den sammanlagda laddningsstyrkan i proven. De motsvarade omkring Hiroshimabomber. Strålningen till jordens befolkning från dessa prov var c:a 10 gånger större än från Tjernobylolyckan Lokalt

12 har proven vållat både akuta strålskador på människor och gjort stora områden obeboeliga fanns det över stridsspetsar, var och en med en kraft på ungefär en miljon gånger större än Hiroshimabomben. Det kostar otroliga summor att tillverka dessa bomber. Det verkar oförståeligt om man ser på siffrorna så här: För att lösa matproblemen för de 575 miljoner människor som svälter på jorden, behövs pengarna för 149 stycken kärnvapenmissiler. 27 stycken missiler skulle bekosta de jordbruksredskap som behövs i de fattiga länderna. För skolor och utbildade lärare under tio år behövs en summa motsvarande 45 stycken missiler. VARFÖR INTE SATSA ALLA DESSA PENGAR TILL ATT HJÄLPA TREDJE VÄRLDEN?

13 FRANKRIKES PROVSPRÄNGNINGAR Frankrike har sina provsprängningar så långt från hemlandet som möjligt, i sydvästra Stilla havet vid Tahiti. Det var en ren tillfällighet att Tahiti blev Greenpeace mål Återigen var det en kanadensare från Vancouver. Hans namn var David McTaggart. Han hade sålt allt han ägde i USA och rest till Nya Zeeland, där han hade köpt en segelbåt i trä. Vega. På Nya Zeeland träffande David några unga människor som var engagerade i fredsfrågor. Fastän David McTaggart inte själv var helt övertygad, gick han med på att tillsammans med två andra män ge sig in i det franska atomsprängningsområdet vid Moruroa för att protestera mot sprängningarna. Tahiti ligger omkring 400 mil från Nya Zeeland, så med en elva meter lång segelbåt blir det både vanskligt och ensamt. Det var sådana störningar på båtens radio att de inte visste hur långt borta de var från sprängningsplatsen, eller när den skulle ske. De kunde inte sända meddelande och visste inget om vädret. Där satt de tre männen och väntade på att en atombomb skulle sprängas i deras närhet. De var helt oskyddade så när som på svarta glasögon mot ljusskenet. Under denna väntan blev David McTaggart en övertygad atombombsmotståndare. Plötsligt hördes motorljud och en fransk minsvepare styrde mot dem. Minsveparen höll kursen mot Vega och höll på att välta segelbåten. Detta upprepades flera gånger och till slut blev Vega rammad. Hon togs på släp och de tre männen fängslades. De blev senare skickade tillbaka till Nya Zeeland. Denna gång blev det ingen bomb sprängd men tidningarna skrev om protestaktionen. Ytterligare ett försök till sprängning gjordes året därpå. Vega och David McTaggart var vid Moruroa igen. Men nu hade fransmännen tröttnat på honom och han blev illa misshandlad av militären. Han höll på att mista ett öga, men specialistbehandling på Tahiti räddade det.återigen stora skriverier men Nya Zeeländska krigsfartyg gick in i området. Till slut blev Frankrike, liksom USA och Sovjet, tvungna att spränga sina atombomber underjordiskt. Detta var ju inte Greenpeace riktiga mål. De ville att proven skulle upphöra helt och hållet. Moruroaatollen i Stilla havet håller sakta men säkert på att sprängas sönder.

14 SÄLSLAKTEN I månadsskiftet februari-mars beger sig grönlandssälarna från sina jaktmarker runt Grönland. De samlas på packisen, på Kanadas nordöstkust, för att föda sina ungar, kutarna. Så har de gjort i alla tider för att komma undan sina fiender: isbjörnen, späckhuggaren och inuiterna (eskimåer). Sälungarna föds med ett tjockt späcklager som kan uppgå till ¼ av sälens vikt. Fetthalten på mjölken är mellan 42% och 53%. Kutarna finns kvar på sin födelseplats i bara en månad. Sedan tar det fem år innan de återvänder för att para sig. Redan som liten är sälen en duktig simmare. Man har funnit veckogamla ungar som simmat flera hundra sjömil. Det fortaste en säl kan simma är 15 knop = 25 km i timmen. Eskimåerna jagade säl för att överleva. Allt togs tillvara: kött och späck till mat, av skinnet gjordes kläder, skor, tält, slädar och båtar. De äldsta u-båtarna tillverkades på 1300-talet för att överfalla handelsfartyg. U-båtarna var gjorda i sälskinn. I mitten av 1970-talet engagerade sig Greenpeace mot säljakten. Denna jakt är inte värd att kallas jakt, utan borde heta slakt. Offren, kutarna, har inte en chans att undkomma jägarna. Slakten börjar när kutarna är ungefär en vecka gamla. De har då den vita ulliga päls som jägarna vill åt. Ungarna kan inte fly ner i vattnet med denna päls. Med ett slag i huvudet dödas sälungen framför ögonen på sin mor, men oftast blir den bara medvetslös. Efter en kort stund flås skinnet av den. Mödrarna försvarar sina ungar och blir ofta klubbade de också.klappmytsen är en sorts säl som har väldigt starka familjeband. Både honan och hanen försvarar sin kut så att säljägarna måste döda båda för att komma åt sälungens skinn. Greenpeace och andra miljöorganisationer använde flera olika metoder för att stoppa slakten. I ett par år flög man upp journalister för att de skulle sprida den barbariska jakten i massmedia. Några år försökte man skydda kutarna med sina egna kroppar. Aktionerna ledde till att sälskinnsimporten förbjöds i USA, samt i Frankrike och andra EU-länder.

15 Greenpeacé och Sea Shephards mål är att få slut på all form av kommersiell jakt på säl. Men, mycket viktigt, de motsätter sig inte inuiternas husbehovsjakt. I Atlanten och Nordeuropa har säldöden slagit hårt mot beståndet. En virussjukdom i form av valpsjuka tog mer än sälar utanför Tyskland, Danmark och Sverige. Under den återkommande sälinvasionen i Nordnorge fastnar de flesta i fisknäten och kvävs. Spontana demonstrationer, där folk har bildat milslånga kedjor genom att hålla varandra i händerna, för att visa kraften i protesterna mot miljöförstörelsen av Nordsjön, har genomförts.

16 VALJAKT Valarna är de äldsta och största djuren som lever på jorden. Blåvalen är den största och kan bli över 32 meter lång och väga 150 ton. Enbart tungan väger lika mycket som en fullvuxen elefant, 4 ton. En nyfödd unge är ungefär 7 meter och väger 2 ton. Den diar mer än 500 liter av den feta, sirapstjocka mjölken varje dag. När den är könsmogen vid 15 månaders ålder har den vuxit till 24 meter. En blåval kan komma upp i en hastighet av 20 knop, ungefär 35 kilometer i timmen. Valarna är mycket intelligenta djur och bryr sig om varandra och hjälper till vid fara. De har en utmärkt hörsel och ropar till varandra genom att stöta ut ljud, av människor kallad valsång. Man tror att kaskelotter kunde ropa från nord- till sydpolen. Men det var före motorbåtarnas tid. Människan har alltid jagat val. Fram till 1850-talet skedde det med harpun och långsamma båtar. Indianerna i Sydamerika paddlade upp längs en val och hoppade upp på valryggen och slog en träkäpp i blåshålet, varvid valen kvävdes till döds.till 1500-talet skedde jakten längst kusterna och var ett hårt arbete som resulterade till vad man behövde. Under 1500-talet förflyttade baskerna - en folkgrupp mellan Frankrike och Spanien - valfångstexpeditionerna upp till Grönland. Under och 1700-talet var det holländare och engelsmän som bedrev jakt på nordkapare och grönlandsval. Den kommersiella jakten började i mitten av 1800-talet kom harpunkanonen. Nu kunde inte ens de snabbaste valarna klara sig. Valen jagades först och främst för det goda köttets skull. De enorma mängderna späck kokades till olja. Valtranet användes till lampor, uppvärmning och matlagning. Städernas gatubelysning drevs med valolja. Den användes också till tvål och färg. Valbenen användes vid tillverkning av paraplyer, damkorsetter, väskor och soffor. Det finns ett ämne i valens tarmar som kallas ambra som var värdefullt för parfymtillverkningen. Knölval och blåval är fridlysta sedan 1960-talet och 1986 inleddes ett tillfälligt jaktförbud på val. Men Norge, Island och Japan följde inte det förbudet. Flera av de fredade valarna är utrotningshotade för att de är för få för att föröka stammen. DET ÄR UPPENBART ATT DET MÅSTE TILL ETT TOTALT FÅNGSTSTOPP FÖR ATT RÄDDA VALARNA.

17

18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekologiska polismän till sjöss... 2 Sälvaktare... 3 Drivnäten... 4 Avsked - Nystart... 5 Sea Shepherds aktioner ,7,8,9,10,11 Operation Dessert Storm...12,13 Källförteckning... 14

19 EKOLOGISKA POLISMÄN TILL SJÖSS Sea Shepherd är en miljöorganisation som startades av kapten Paul Watson år 1977 i Vancouver, Kanada. Paul Watson var en av grundarna till Greenpeace och var dess chef mellan Han var med om valkampanjerna 1975 och -76. Watson organiserade och ledde kampanjerna mot de kanadensiska och norska säljakterna 1976 och -77. Han sparkades ur multimiljonmiljörörelsen Greenpeace i mars 1977 för att han handgripligen hade avväpnat en säljägare. Sitt medlemskort med nr 007 har han fortfarande kvar. Watson bildade sedan extremistmiljörörelsen Sea Shepherd. Han tål inte att kallas den där killen från Greenpeace, men sjövild miljösamuraj, laglös kamikazekapten går bra. Som ni förstår arbetar Sea Shepherd på ett helt annat sätt än Greenpeace. Havets polis kallar medlemmarna sig själva. Deras vapen är inte skrivelser eller massiva demonstrationer, utan frontalangrepp från sitt fartyg med den store kanadensaren Paul Watson på kommandobryggan. Med frivilliga amatörer och en 3- miljonersbudget - några promille av Greenpeace årsomsättning - har Sea Shepherd sänkt ett antal valfångstfartyg och förstört fiskeutrustning. Alla ombord arbetar under stora påfrestningar, utan lön, kronisk pengabrist och med slitna fartyg. De som blir utplockade som miljöförbrytare varnas alltid först. Press och myndigheter inbjuds att följa med för att dokumentera och som en säkerhet för besättningen. De anklagade vågar inte skjuta skarpt under tiden som kamerorna rullar. (Nu har det i alla fall hänt att fartyget har blivit öppet hotat av taiwanesiska fiskeflottan så Paul Watson har i skrämselsyfte utrustat sig med handeldvapen). Efter aktionerna har han meddelat berörda länder för att ta på sig de juridiska följderna var första gången han blev kallad till rättegång. Paul Watson har skrivit två böcker om Sea Shepherds eskapader. Dessa kommer att bli film av Carolco, filmbolaget som står bakom Total Recall och Terminator II.

20 SÄLVAKTARE Första gången, 1975, när Paul Watson ledde expeditionen till Labrador för att skydda kutarna mot norska och kanadensiska säljägare, kom idén med att spraya färg på den vita pälsen. Det är helt ofarligt och ungarna byter pälsen efter några veckor. Men i mars 1976 kom en speciell lag från Kanada då det blev kriminellt att använda färg. Greenpeace, som Paul Watson arbetade för då, beordrade honom att inte spraya sälungarna. Istället skyddade besättningen ungarna med sina egna kroppar, men många ungar klubbades Nästa år följde Brigitte Bardot och fotografer med upp till packisen. Kortet där hon poserar kind mot kind med en sälunge hamnade i alla världens tidningar. Det var efter denna resa som Paul Watson fick lämna Greenpeace. Han sprang fram till en säljägare som just skulle klubba en unge, vred klubban ur hans hand och kastade den i en isvak. Sedan tog Paul upp sälungen och bar den i säkerhet. Som tack blev Paul handfängslad till en hög sälskinn och drogs över isen ner i vattnet och upp längst sidan på ett skepp. Han kastades på däck och fick utstå spottande och sparkande av säljägarna. Pauls kropp smetades in med sälspillning och en del av jägarna körde ner hans huvud i en hög med blodiga skinn, och hotade att döda honom. Då först protesterade en man från F.F. (Federal Fisheries) och gav order om att misshandeln skulle upphöra. Paul tillbringade natten i fängelsehytten på fartyget under svåra plågor. Känslan av att händerna och fötterna brann efter påhälsningen i vattnet var hemsk. Nästa morgon eskorterades han av officeren från F.F. upp till däck för helikoptertransport till land. När de stod och väntade kom en säljägare förbi på isen dragande på en motsträvig sälunge. Hej Watson, ropade han den här är för dig. Jägaren sparkade ungen i huvudet, tog fram sin kniv och skar upp den vridande kroppen. Sedan placerade han sin fot på sälungens päls, slet den skrikande ungen ur sitt skinn och kastade den på isen. Paul begärde genast mannen arresterad av officeren, men han svarade att han ingenting sett. Det gör ni aldrig, sa Paul argt. Och det kommer vi aldrig att göra, fick han iskallt till svar. Detta gjorde Paul mer äcklad än behandlingen av honom själv. Han skämdes över mänskligheten och sitt eget land - Kanada.

21 DRIVNÄTEN USA har förbjudit näten och FN arbetar för ett världsomspännande förbud. Men cirka 800 japanska, koreanska och taiwanesiska fångstfartyg fortsätter sitt drivnätsfiske efter bläckfisk och tonfisk. De har dödat tiotusentals sälar, tumlare och mer än en miljon sjöfåglar. År 1990 konstaterade en representant för amerikanska National Marine Fisheries Service att 32 japanska fiskefartyg dödat blåhajar, 914 delfiner, 141 tumlare, 52 sälar, 25 lunnefåglar, 539 albatrosser, liror (valfågel), 17 stormsvalor och 22 havssköldpaddor. Internationellt har drivgarnsfisket fått en enorm omfattning. En nätlänk kan sträcka sig över 60 kilometer och nå 15 kilometer ner i vattnet. Enbart 500 japanska fiskebåtar har använt en sammanlagd nätlängd av kilometer.

22 AVSKED - NYSTART 1:a juni 1977 kallades Paul Watson till ett samtal med den nya direktören Mr Moore. Där blev han ombedd att säga upp sig med anledning av att han stulit en sälklubba och förstört privat egendom när han slängde klubban i havet. Paul påpekade att detta handlingssätt hade varit accepterat inom Greenpeace kampanjer förut. Men han fick till svar att: Jag tror inte du förstår vad Greenpeace handlar om. Då hade Paul Watson varit en obetald ledare för Greenpeace i sex år. Så startade han Sea Shepherd och beslutade att byråkrati aldrig mer skulle stoppa hans aktioner. Tillsammans med två djurskyddsföreningar köpte Paul ett fartyg som givetvis döptes till Sea Shepherd. Sedan började deras historia med att fartyget tog sig fram till säljägarområdet för att rädda sälarna. Paul och hans besättning utmanade Kanadas regering och sprutade organisk färg, som var omöjlig att tvätta bort, på tusentals sälar innan de själva blev arresterade. Den åtta man starka besättningen stod sedan inför domaren, höll upp sina rödfläckade händer och förklarade sig oskyldiga. Juryn fann dem skyldiga och befallde Paul att betala böterna på $ och dessutom $ för var och en av de sju besättningsmännen. Paul Watson fick inställa sig i fängelset och avtjäna 10 dagars straff. Han blev även förbjuden att besöka Kanadas östkust på tre år. Han överklagade detta och vann. Men under tiden organiserade han en kampanj med kajaker och tog sig till Prince Edvard Islands kust och färgade sälar. Denna gång blev de inte fasttagna.

23 SEA SHEPHERDS AKTIONER sammanfattning från Sea Sheperds historia Kanada 1979 Nordsjötrålaren Sea Shepherd seglar upp till St Lawrencebukten för att skapa publicitet mot säljakten. De sprutade färg på över sälungar Paul Watson och sju besättningsmän blev arresterade och åtalade Aktiva agenter i Portugal, Spanien och Sydafrika gör undersökningar om det olagliga piratskeppet Sierra s aktiviteter. Valfångaren lokaliseras utanför Portugal och rammas två gånger och oskadliggörs. Inget åtal väcks men Sea Shepherd hålls kvar i väntan på utredning. Japansk inblandning i Sierra upptäcks. Sydafrika reagerar på publiciteten och arresterar två piratvalfångare. Sierras ägare mutar en portugisisk domare som beslutar utan rättegång att Sea Shepherd ska ges i kompensation till dem. Kapten Paul Watson tar med en liten besättning till Portugal för att ta tillbaka Sea Shepherd. Men de finner skeppet tömt på utrustning och bränsle och beslutar att sänka fartyget i hamnen Innan Sierra hinner återuppta sin illegala valfångst sänks fartyget i Lissabons hamn. Kapten Paul Watson och sju av hans besättningsmän står inför rätta för sina brott : att ha räddat sälar. Watson döms till tio dagars fängelse vilket förhindrar honom att närvara vid säljakten detta år. April 1980 Den 28 april sänker Sea Shepherd hälften av den spanska valflottan, Ibsa I och Ibsa II. En Sea Shepherd agent sätter upp 500 affischer på Kanarieöarna där en belöning utlovas till den person som sänker valfångaren Astrid. Två veckor senare beslutar sig Astrids ägare för att upphöra med valfångst. September 1980 Två arresterade valfångstfartyg, Susan och Theresa, sänks av den sydafrikanska flottan efter att lagligt ha konfiskerats. De hade samma ägare som Sierra. November 1980 Sea Shepherd Conservation Society köper en andra nordsjötrålare som döps till Sea Shepherd II.

24 1981 Sea Shepherd II mönstrar på en besättning och seglar till Berings hav. De landstiger i Sibirien, Sovjetunionen, där de dokumenterar olagliga aktiviteter mot val. I valbyn Lorino hittas burar för mink, räv och annat som bevis för att valkött använts vid uppfödningen. Detta strider mot valkommissionens regler. Sea Shepherd II förföljs av en sovjetisk jagare samt två armehelikoprar, men Kapten Watson vägrar stanna och lyckas ta sig till amerikanskt vatten med bevisen. De lämnas över till en amerikansk kongressledamot som presenterar bevisen för internationella valkommissionen I mars seglar Sea Shepherd II till Japan där Kapten Watson blir inbjuden till förhandlingar med de japanska delfinfiskarna. Han lyckas i sina försök att stoppa fisket och reser till Hawaii med den skriftliga överenskommelsen. Maj Sea Shepherd-aktivister slår upp ett läger på Iniskeaön i irländska sjön för att stoppa irländska fiskare att döda gråsäl. Augusti Sea Shepherd protesterar utanför den irländska kusten mot användandet av drivgarn. Man förhandlar även med regeringen. Oktober Det är en stor seger för Sea Shepherd när den irländska regeringen beslutar att gråsälsjakten ska upphöra Hamnen i St John s, Newfoundland, blockeras för att hindra den kanadensiska flottan från att lämna hamnen. Efter två veckors blockad seglar Sea Shepherd in i St Lawrencebukten där hon tvingar bort fyra säljaktskepp från sälungeområdet. April Juni Två isbrytare från kustbevakningen, 20 (!!) helikoptrar samt 200 män från Royal Canadian Mountain Police behövdes för att borda Sea Shepherd II och arrestera Paul Watson och 19 andra besättningsmän. De anklagas för att ha brutit mot the Seal Protection Act. Sea Shepherd Conservation Society döms och brottet består i att man har varit närmare än en halvmil från slaktplatsen och för att ha ingripit mot dödandet. Varje besättningsman dömdes till Sea Shepherd II blir konfiskerad och Watson döms till 21 månaders fängelse. Domen överklagas.

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Frågor och svar. om polarforskning

Frågor och svar. om polarforskning Frågor och svar om polarforskning Vad är polarforskning? Polarforskning är forskning som handlar om eller utförs i polarområdena. Varför forskar man i polarområdena? I polarområdena är människans direkta

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika

Vill du veta mer? Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan. Havssköldpaddor. Sämre fångster för fiskare i Afrika Studiematerial till Flickan och havssköldpaddan Vill du veta mer? av Mikael Cullberg och Robert Jakobsson Havssköldpaddor Det finns sex olika slags havssköldpaddor. De lever mest i varma hav, men vissa

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta

MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR. Utställningsfakta MAMMUT ISTIDEN ÄR HÄR Utställningsfakta Tre kilometer - på höjden! Så tjock var den, inlandsisen som låg som ett tungt vintertäcke över norra Europa för tiotusentals år sedan. Nu är den tillbaka. Istiden

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken Bakgrund 2010-03-12 Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt.

WDCS och SEA LIFE anser det vara skamligt att så intelligenta och majestätiska djur behandlas på detta sätt. Kära vän, tack! Du är nu en av de tusentals valdetektiver världen över som hjälper SEA LIFE och WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society) att stoppa den isländska valjakten. Varför? Island dödar ännu

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Frihetsgudinnan Frihetsgudinnan i New York invigdes den 28 oktober 1886 och var en gåva till USA s folk från ett annat land. 1: Kanada.

Frihetsgudinnan Frihetsgudinnan i New York invigdes den 28 oktober 1886 och var en gåva till USA s folk från ett annat land. 1: Kanada. Fråga Frihetsgudinnan Frihetsgudinnan i New York invigdes den 8 oktober 886 och var en gåva till USA s folk från ett annat land. Vilket land? : Kanada : Japan : Frankrike Fråga EU Schengensamarbetet är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Jordens inre krafter

Jordens inre krafter 1 Jordens inre krafter Jorden bildades för cirka 4.6 miljarder år sedan. Till en början var den ett gasmoln, och när gasmolnet förtätades bildades ett glödande klot. Klotet stelnade och fick en fast yta.

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Revillagigedo Islands

Revillagigedo Islands Revillagigedo Islands Den 30 november, klockan 09.00 lä4ar Nau7lus Explorer ankar för a4 ta oss de 400 kilometrarna från Cabo San Lucas i Mexico i sydvästlig riktning ut i S7lla Havet. EJer cirka e4 dygn

Läs mer

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Hela klass 5A har samlat in pengar till en klassresa.evelina har samlat in mest av alla.dom ska åka till Karibien och dom ska bo på en kryssning på havet.det

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Annorlunda superhjältar Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Superhunden med skiftnyckeln och solglasögonen kan fånga flygplan med sin stora tass och laga dem så att de inte kraschar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer