TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER"

Transkript

1 TVÅ MILJÖ ORGANISATIONER KUNSKAPSSÖKNING Carina Edvardsson M5 Dalslands Dagfolkhögskola Hösten/Våren 1995/1996

2 GREENPEACE

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Vad är Greenpeace?... 3 Greenpeace mål... 4 Greenpeace historia... 5 Greenpeace aktioner ,7,8 Kärnvapen...9,10 Frankrikes provsprängningar Sälslakten...12,13 Valjakt... 14

4 INLEDNING Om man från en annan planet tittar ner på jorden ser den ut som en vattendroppe. Det mesta av ytan på jorden består ju av vatten. Jorden kan också uppfattas som en tår. Kanske den gråter över hur den blir behandlad av människorna. Det var i havet som livet uppstod. Men livet i havet kan inte försvara sig själv. Det behöver hjälp för att inte förintas. Greenpeace och Sea Shepherd har åtagit sig att beskydda haven och liven däri. Jag ser en dag komma då fåglarna faller ner från himlen, fisken i bäckarna blir förgiftad, rådjuren faller döda ner på sina stigar i skogen, och haven svartnar. Allt detta skall framkallas av den vite mannens girighet. Vid denna tid kommer indianerna att förlora sin stolthet, men de skall få den tillbaka igen, och de skall få den tillbaka igen, och de skall lära de vita att ha aktning för vår moder, Jorden. Alla raser skall då förenas, och med regnbågen som symbol skall de tillsammans sprida indianernas visdom. Och de skall gå ut, som krigare av Regnbågen, och göra slut på skändandet och förstörelsen av jorden. Eyes of Fire, Ögon av eld kvinna av Cree-stammen på 1700-talet

5 VAD ÄR GREENPEACE? Namnet Greenpeace kommer av hoppet om grön fred. Från början var rörelsen verksam i Nordamerika. Där arbetade man bara med att stoppa atombombsproven. När organisationen breddade sitt register till att omfatta säl- & valjakten 1977 bildades Greenpeace International. Greenpeace är en obunden organisation vad det gäller politik, religion och ekonomi. Men det finns stort intresse från amerikanska, sovjetiska och franska underrättelseorganisationer som vill binda Greenpeace till ett land eller politisk ståndpunkt. Detta kommer, med all sannolikhet, inte att hända. Greenpeace litar helt på pengar från stödmedlemmar och sympatisörer. Man anser sig vara en demokratisk organisation. I de europeiska länderna var det förr i tiden stor skillnad på rika och fattiga. Då krävdes det att någon gjorde uppror som t ex Robin Hood. Idag är det inte så stora skillnader, men vi behöver hjältar som för vår talan i alla fall. Även om vi har demokrati och yttrandefrihet har de flesta människor nog med sitt. Vi nöjer oss med att läsa i tidningar och se på TV:n. Hela Greenpeace verksamhet bygger på massmedia. När en aktion är förberedd inbjuds pressen att deltaga. Reportagen blir extra realistiska med ögonvittnen och perfekta bilder. I Sverige finns det 45 fast anställda som bl a har till uppgift att skicka ut artiklar, bilder och att inbjuda till presskonferenser. De ger även ut en medlemstidning. Det trycks också upp vykort och brevpapper, dekaler och märken att sätta på jackor eller väggar. Greenpeace säljer också böcker, affischer och tröjor med valar, sälar, pingviner eller slogans som: No time to waste - ingen tid att förlora. (Waste betyder också utsläpp).

6 GREENPEACE MÅL Greenpeace mål är klart och tydligt: att stoppa miljöförstöringen och vapenupprustningen. Och genom sin verksamhet försöka öka allmänhetens, industrin och politikernas ekologiska medvetenhet och miljökunskap. Greenpeace koncentrerade mål: Stopp för provsprängningar av atombomber Stopp för kommersiell valfångst Stopp för kommersiell sälungejakt Stopp för transport och upparbetning av radioaktivt avfall Stopp för kemiskt och radioaktivt avfall i havet. Speciellt: Nordsjön, Östersjön och Medelhavet Stopp för försurning Gör Antarktis till världsnaturreservat Greenpeace strävar efter direkta resultat av sina aktioner. Dess arbete begränsas till vissa miljöåtgärder där man försöker vara kunnigare och effektivare än skadegörarna. Det är ett stort antal personer med specialkunskaper anslutna till Greenpeace. De har stor erfarenhet av miljöarbete från de länder där organisationen arbetar. Greenpeace medlemmar är med på de flesta konferenser som ordnas av bl a FN. De har ingen rösträtt utan är med som åhörare för att få reda på vad som diskuteras och bestäms på hög nivå. Organisationen har kommit väldigt långt med egen forskning på områden som valar och utsläpp från kemisk industri. Detta gör den till en miljöorganisation vars ord väger tungt mot regeringar och industrier. Greenpeace är beredda att utsättas för våld, men kommer själva aldrig att använda sig av våld för att uppnå resultat. Liv kan inte försvaras med våld. Inga mål berättigar våld. Att använda våld är att använda samma förödande medel som just nu håller på att förinta livet på jorden. Greenpeace, Krigare av regnbågen Pelle Eckerman 1989

7 GREENPEACE HISTORIA Jättesprängningarna på ön Amchitka i Alaska kan komma att utlösa en serie jordskalv, som i sin tur kan leda till en större jordbävning och skapa en förödande havsvåg i norra Stilla havet.. Men eftersom ögruppen Aleuterna är så glest befolkade behöver ju inte skadorna bli alltför stora.. (Invånarna i Old Harbour hade varit med om en katastrof 1964, där vartenda hus i samhället spolades bort på en kvart av tre stycken tidvattensvågor.) Richard Nixon fick mottaga denna varning, hösten 1971, som gällde atombombsproven. Men Nixon nonchalerade varningen, och sprängningarna skulle genomföras. Demonstrationerna startade i Old Harbour i Alaska. Särskilt ungdomarna engagerade sig och skrev på husväggar o dyl: Do Wah Chamikin - åt helvete med bomben, inte med oss. Den amerikanska proteströrelsens V-tecken mötte alla främlingar. Det hördes protester som: Döda chamikin, inte oss, Nixon är farlig för hälsan, Varför inte tillbringa atombombsdagen med oss. På gränsen mellan Kanada och USA stod demonstranter. En grupp kanadensiska ungdomar från Vancouver åkte mot Amchitka i en gammal fiskebåt. De kallade sig Gör inte en våg. Meningen var att de skulle lägga sig i närheten av sprängplatsen och på så sätt hindra militären. På resan mot Alaska besökte de flera indianstammar. När indianerna fick veta vad gruppen hade för mål med resan, blev de mycket väl mottagna. I ett reservat blev hela besättningen adopterade som stammens bröder. En av besättningsmännen hade med en skrift som han läste högt ur under resans gång. Den hette The Warriors of the Rainbow och var en samling indiansk visdom, profetior, legender och sagor. Men fiskebåten kom aldrig till sin slutstation. Den blev hindrad av kustbevakningen, och bomben kunde sprängas. Men aktionen fick i alla fall resultat. USA inställde fortsatta provsprängningar, och idag är ön ett naturskyddat fågelreservat.

8 GREENPEACE AKTIONER sammanfattning från boken Greenpeace. Krigarna av regnbågen Atomprovsprängningar Vancouver 1971 Amchitka 1971 Moruroa 1972 Nevada 1982 Leningrad 1982 Berlin 1983 Stilla havet 1985 Greenpeace föds. Första aktionen. Greenpeace II försöker segla in i det amerikanska atomsprängningsområdet. Året efter flyttas proven till Nevada. Amchitka är fågelreservat. I flera omgångar har Greenpeace lagt sig i provsprängningsområdet för Frankrikes bomber. Sedan 1975 har försöken flyttats under jord på grund av protesterna. Flera protester mot de fortsatta amerikanska provsprängningarna som sker under jorden. Första aktionen riktad direkt mot sovjetiska atomförsök. Fredsballongen Trinity flyger in över Berlin som en protest mot supermakternas fortsatta atomförsök. Rainbow Warriors fredsresa avbryts med att franska contraspionaget sänker fartyget i Auckland på Nya Zeeland. Kommersiell valfångst Stilla havet Kampanjen inleds med aktioner mot den sovjetiska valfångstflottan. Sovjet inställer valfångsten senast Australien 1977 Aktion mot valfångstationen vid Cheyne Beach. Stationen stängs något senare. Spanien Aktioner mot spansk valfångst, den upphör Island Åtskilliga aktioner mot isländsk valfångst. Valfångst sker nu enbart i vetenskapliga forskningsprojekt. Köttet exporteras till Japan. Färöarna Aktioner mot förbjuden fångst av fenvalar i forskningsprojekt. Japan Aktioner i och utanför Japan mot valfångst. Aktioner mot drivnät.

9 Sibirien 1983 Medelhavet 1984 Rainbow Warriors besättning går iland för att dokumentera sovjetisk fångst av gråvalar. Aktioner mot den sovjetiska valfångstflottan på väg mot Antarktis. Kommersiell sälfångst New Foundland Aktioner mot jakten på sälungar. Sälungefångsten är starkt begränsad sedan Ålesund Norge Blockad av norska skepp för att hindra norska säljägare att nå packisen vid New Foundland. Radioaktivt avfall Atlanten La Hague Windscale Sverige Ostende 1984 Efter fem års direkta aktioner mot dumpning av radioaktivt avfall 700 km nordväst om Spanien upphör dumpningarna Sedan 1982 har inget radioaktivt avfall dumpats. Protester mot sjötransporter och upparbetning av använt kärnkraftsavfall. Protester mot sjötransporter och upparbetning av använt kärnkraftsavfall. Sedan 1983 har kampanjen koncentrerats på utsläpp av miljontals liter av radioaktivt spillvatten. Aktioner mot Oskarshamn, Barsebäck och Ringhals samt mot Sigyns transporter av använt kärnbränsle till La Hague i Frankrike. Exporten är stoppad. Ett franskt fartyg lastat med radioaktiv last kolliderar och sjunker på grunt vatten. Greenpeace avslöjar lasten. Kemisk förorening Nordsjön New Jersey 1982 Rotterdam 1980 Aktioner mot dumpning och utsläpp i Frankrike, England, Västtyskland, Belgien, Holland och Norge. Dumpningarna stoppas Aktioner mot dumpning av avfall från National Lead i New York. Dumpningen har stoppats. Blockad av kemiföretaget Bayers dumpningsskepp i Rotterdams hamn i tre dagar. Dumpningen stoppad 1982.

10 USA 1980 St. Quentin 1983 Rhen 1985 Elbe 1985 Danmark 1985 Åtskilliga aktioner mot kemisk förorening i Stora Sjöarna, Mexikanska golfen och på öst- och västkusten. Greenpeace avslöjar att kemijätten Hoffman la Roche har exporterat dioxinavfall från Sevesoolyckan 1976 till Frankrike. Efter flera veckors sökande finner man de 41 tunnorna i ett nerlagt slakteri. Greenpeace aktionsfartyg Beluga gör aktioner mot kemiska föroreningar i Rhen. Beluga gör aktioner mot kemiska föroreningar i Elbe. Beluga gör aktioner mot föroreningar i danska farvatten. Försurningen Nordamerika 1982 Europa 1984 Nordsjön 1985 Åtskilliga aktioner mot olika kraftverks utsläpp av försurade ämnen. Aktioner och ockupationer mot skorstenar i åtta länder i Europa. Aktioner i England, Frankrike och Sverige mot skepp som transporterar organiskt bly till bensin. Antarktis Nya Zeeland 1985 Skeppet Greenpeace avseglar från Nya Zeeland för att starta en övervintringsbas på Antarktis. 1:a försöket att övervintra misslyckades, men sedan 86/87 har Greenpeace upprätthållit en egen forskningsstation

11 KÄRNVAPEN Vid en kärnvapenexplosion i luften övergår cirka hälften av explosionsenergin i en form av stötvåg och värmestrålning. 500 meter från centrumplatsen dör så gott som alla genom att bli krossade eller brända. Inom en radie av två kilometer drabbas ca 60%. De flesta dör inom 24 timmar, men många dör av akuta skador även veckor, månader och till och med år efter en explosion. Eldklotet som bildas kan få en storlek på 400 meter i diameter och yttertemperaturen är ca grader. Hettan kan brännskada oskyddad mänsklig hud upp till fyra kilometer från centrum. Utomhus, inom ett område av meter, kan man helt enkelt bli förångad - gå upp i rök. FISSIONSPRODUKTER I VAPENRESTER (radioaktivt nedfall) När de uppstigande heta askpartiklarna stiger och når svalare luft bildas fuktighet. Resultatet blir ett starkt radioaktivt och oljigt regn. När man utsätts för stora doser strålning får man snabbt symtom av apati, illamående och kräkningar. Senare får man blodkräkningar, hög feber, svår diarré och starka inre blödningar. Vanligtvis inträffar döden inom 10 dagar. Mindre strålning ger varierande symtom som illamående, kräkningar, diarré och blödningar från inre organ, munslemhinnor, näsa och könsorgan. Det ger också håravfall, feber och en stor känsla av kraftlöshet. Infektionsimmuniteten minskar markant och blodförgiftning är en vanlig dödsorsak. Efter några år kan en rad sjukdomar framträda: ögonsjukdomar, blodrubbningar, elakartade tumörer och psykiska sjukdomar. Leukemifallen ökar också. Antalet fall av elakartade tumörer i sköldkörtel, bröst, lungor, skelett och matsmältningsorgan blir hög. De barn som var foster vid tiden för explosionen, föds oftast med en viss missbildning microcefali (abnormt liten huvudstorlek), som resulterar i mental efterblivenhet. Det är inte känt hur många provsprängningar som har gjorts, men under perioden var det mellan och st. Av dessa var drygt 900 amerikanska, 700 ryska och 200 franska. Storbritannien och Kina vardera ett 40- tal och Indien en provsprängning.de atmosfäriska proven under 1950-talet svarade för den största delen av den sammanlagda laddningsstyrkan i proven. De motsvarade omkring Hiroshimabomber. Strålningen till jordens befolkning från dessa prov var c:a 10 gånger större än från Tjernobylolyckan Lokalt

12 har proven vållat både akuta strålskador på människor och gjort stora områden obeboeliga fanns det över stridsspetsar, var och en med en kraft på ungefär en miljon gånger större än Hiroshimabomben. Det kostar otroliga summor att tillverka dessa bomber. Det verkar oförståeligt om man ser på siffrorna så här: För att lösa matproblemen för de 575 miljoner människor som svälter på jorden, behövs pengarna för 149 stycken kärnvapenmissiler. 27 stycken missiler skulle bekosta de jordbruksredskap som behövs i de fattiga länderna. För skolor och utbildade lärare under tio år behövs en summa motsvarande 45 stycken missiler. VARFÖR INTE SATSA ALLA DESSA PENGAR TILL ATT HJÄLPA TREDJE VÄRLDEN?

13 FRANKRIKES PROVSPRÄNGNINGAR Frankrike har sina provsprängningar så långt från hemlandet som möjligt, i sydvästra Stilla havet vid Tahiti. Det var en ren tillfällighet att Tahiti blev Greenpeace mål Återigen var det en kanadensare från Vancouver. Hans namn var David McTaggart. Han hade sålt allt han ägde i USA och rest till Nya Zeeland, där han hade köpt en segelbåt i trä. Vega. På Nya Zeeland träffande David några unga människor som var engagerade i fredsfrågor. Fastän David McTaggart inte själv var helt övertygad, gick han med på att tillsammans med två andra män ge sig in i det franska atomsprängningsområdet vid Moruroa för att protestera mot sprängningarna. Tahiti ligger omkring 400 mil från Nya Zeeland, så med en elva meter lång segelbåt blir det både vanskligt och ensamt. Det var sådana störningar på båtens radio att de inte visste hur långt borta de var från sprängningsplatsen, eller när den skulle ske. De kunde inte sända meddelande och visste inget om vädret. Där satt de tre männen och väntade på att en atombomb skulle sprängas i deras närhet. De var helt oskyddade så när som på svarta glasögon mot ljusskenet. Under denna väntan blev David McTaggart en övertygad atombombsmotståndare. Plötsligt hördes motorljud och en fransk minsvepare styrde mot dem. Minsveparen höll kursen mot Vega och höll på att välta segelbåten. Detta upprepades flera gånger och till slut blev Vega rammad. Hon togs på släp och de tre männen fängslades. De blev senare skickade tillbaka till Nya Zeeland. Denna gång blev det ingen bomb sprängd men tidningarna skrev om protestaktionen. Ytterligare ett försök till sprängning gjordes året därpå. Vega och David McTaggart var vid Moruroa igen. Men nu hade fransmännen tröttnat på honom och han blev illa misshandlad av militären. Han höll på att mista ett öga, men specialistbehandling på Tahiti räddade det.återigen stora skriverier men Nya Zeeländska krigsfartyg gick in i området. Till slut blev Frankrike, liksom USA och Sovjet, tvungna att spränga sina atombomber underjordiskt. Detta var ju inte Greenpeace riktiga mål. De ville att proven skulle upphöra helt och hållet. Moruroaatollen i Stilla havet håller sakta men säkert på att sprängas sönder.

14 SÄLSLAKTEN I månadsskiftet februari-mars beger sig grönlandssälarna från sina jaktmarker runt Grönland. De samlas på packisen, på Kanadas nordöstkust, för att föda sina ungar, kutarna. Så har de gjort i alla tider för att komma undan sina fiender: isbjörnen, späckhuggaren och inuiterna (eskimåer). Sälungarna föds med ett tjockt späcklager som kan uppgå till ¼ av sälens vikt. Fetthalten på mjölken är mellan 42% och 53%. Kutarna finns kvar på sin födelseplats i bara en månad. Sedan tar det fem år innan de återvänder för att para sig. Redan som liten är sälen en duktig simmare. Man har funnit veckogamla ungar som simmat flera hundra sjömil. Det fortaste en säl kan simma är 15 knop = 25 km i timmen. Eskimåerna jagade säl för att överleva. Allt togs tillvara: kött och späck till mat, av skinnet gjordes kläder, skor, tält, slädar och båtar. De äldsta u-båtarna tillverkades på 1300-talet för att överfalla handelsfartyg. U-båtarna var gjorda i sälskinn. I mitten av 1970-talet engagerade sig Greenpeace mot säljakten. Denna jakt är inte värd att kallas jakt, utan borde heta slakt. Offren, kutarna, har inte en chans att undkomma jägarna. Slakten börjar när kutarna är ungefär en vecka gamla. De har då den vita ulliga päls som jägarna vill åt. Ungarna kan inte fly ner i vattnet med denna päls. Med ett slag i huvudet dödas sälungen framför ögonen på sin mor, men oftast blir den bara medvetslös. Efter en kort stund flås skinnet av den. Mödrarna försvarar sina ungar och blir ofta klubbade de också.klappmytsen är en sorts säl som har väldigt starka familjeband. Både honan och hanen försvarar sin kut så att säljägarna måste döda båda för att komma åt sälungens skinn. Greenpeace och andra miljöorganisationer använde flera olika metoder för att stoppa slakten. I ett par år flög man upp journalister för att de skulle sprida den barbariska jakten i massmedia. Några år försökte man skydda kutarna med sina egna kroppar. Aktionerna ledde till att sälskinnsimporten förbjöds i USA, samt i Frankrike och andra EU-länder.

15 Greenpeacé och Sea Shephards mål är att få slut på all form av kommersiell jakt på säl. Men, mycket viktigt, de motsätter sig inte inuiternas husbehovsjakt. I Atlanten och Nordeuropa har säldöden slagit hårt mot beståndet. En virussjukdom i form av valpsjuka tog mer än sälar utanför Tyskland, Danmark och Sverige. Under den återkommande sälinvasionen i Nordnorge fastnar de flesta i fisknäten och kvävs. Spontana demonstrationer, där folk har bildat milslånga kedjor genom att hålla varandra i händerna, för att visa kraften i protesterna mot miljöförstörelsen av Nordsjön, har genomförts.

16 VALJAKT Valarna är de äldsta och största djuren som lever på jorden. Blåvalen är den största och kan bli över 32 meter lång och väga 150 ton. Enbart tungan väger lika mycket som en fullvuxen elefant, 4 ton. En nyfödd unge är ungefär 7 meter och väger 2 ton. Den diar mer än 500 liter av den feta, sirapstjocka mjölken varje dag. När den är könsmogen vid 15 månaders ålder har den vuxit till 24 meter. En blåval kan komma upp i en hastighet av 20 knop, ungefär 35 kilometer i timmen. Valarna är mycket intelligenta djur och bryr sig om varandra och hjälper till vid fara. De har en utmärkt hörsel och ropar till varandra genom att stöta ut ljud, av människor kallad valsång. Man tror att kaskelotter kunde ropa från nord- till sydpolen. Men det var före motorbåtarnas tid. Människan har alltid jagat val. Fram till 1850-talet skedde det med harpun och långsamma båtar. Indianerna i Sydamerika paddlade upp längs en val och hoppade upp på valryggen och slog en träkäpp i blåshålet, varvid valen kvävdes till döds.till 1500-talet skedde jakten längst kusterna och var ett hårt arbete som resulterade till vad man behövde. Under 1500-talet förflyttade baskerna - en folkgrupp mellan Frankrike och Spanien - valfångstexpeditionerna upp till Grönland. Under och 1700-talet var det holländare och engelsmän som bedrev jakt på nordkapare och grönlandsval. Den kommersiella jakten började i mitten av 1800-talet kom harpunkanonen. Nu kunde inte ens de snabbaste valarna klara sig. Valen jagades först och främst för det goda köttets skull. De enorma mängderna späck kokades till olja. Valtranet användes till lampor, uppvärmning och matlagning. Städernas gatubelysning drevs med valolja. Den användes också till tvål och färg. Valbenen användes vid tillverkning av paraplyer, damkorsetter, väskor och soffor. Det finns ett ämne i valens tarmar som kallas ambra som var värdefullt för parfymtillverkningen. Knölval och blåval är fridlysta sedan 1960-talet och 1986 inleddes ett tillfälligt jaktförbud på val. Men Norge, Island och Japan följde inte det förbudet. Flera av de fredade valarna är utrotningshotade för att de är för få för att föröka stammen. DET ÄR UPPENBART ATT DET MÅSTE TILL ETT TOTALT FÅNGSTSTOPP FÖR ATT RÄDDA VALARNA.

17

18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekologiska polismän till sjöss... 2 Sälvaktare... 3 Drivnäten... 4 Avsked - Nystart... 5 Sea Shepherds aktioner ,7,8,9,10,11 Operation Dessert Storm...12,13 Källförteckning... 14

19 EKOLOGISKA POLISMÄN TILL SJÖSS Sea Shepherd är en miljöorganisation som startades av kapten Paul Watson år 1977 i Vancouver, Kanada. Paul Watson var en av grundarna till Greenpeace och var dess chef mellan Han var med om valkampanjerna 1975 och -76. Watson organiserade och ledde kampanjerna mot de kanadensiska och norska säljakterna 1976 och -77. Han sparkades ur multimiljonmiljörörelsen Greenpeace i mars 1977 för att han handgripligen hade avväpnat en säljägare. Sitt medlemskort med nr 007 har han fortfarande kvar. Watson bildade sedan extremistmiljörörelsen Sea Shepherd. Han tål inte att kallas den där killen från Greenpeace, men sjövild miljösamuraj, laglös kamikazekapten går bra. Som ni förstår arbetar Sea Shepherd på ett helt annat sätt än Greenpeace. Havets polis kallar medlemmarna sig själva. Deras vapen är inte skrivelser eller massiva demonstrationer, utan frontalangrepp från sitt fartyg med den store kanadensaren Paul Watson på kommandobryggan. Med frivilliga amatörer och en 3- miljonersbudget - några promille av Greenpeace årsomsättning - har Sea Shepherd sänkt ett antal valfångstfartyg och förstört fiskeutrustning. Alla ombord arbetar under stora påfrestningar, utan lön, kronisk pengabrist och med slitna fartyg. De som blir utplockade som miljöförbrytare varnas alltid först. Press och myndigheter inbjuds att följa med för att dokumentera och som en säkerhet för besättningen. De anklagade vågar inte skjuta skarpt under tiden som kamerorna rullar. (Nu har det i alla fall hänt att fartyget har blivit öppet hotat av taiwanesiska fiskeflottan så Paul Watson har i skrämselsyfte utrustat sig med handeldvapen). Efter aktionerna har han meddelat berörda länder för att ta på sig de juridiska följderna var första gången han blev kallad till rättegång. Paul Watson har skrivit två böcker om Sea Shepherds eskapader. Dessa kommer att bli film av Carolco, filmbolaget som står bakom Total Recall och Terminator II.

20 SÄLVAKTARE Första gången, 1975, när Paul Watson ledde expeditionen till Labrador för att skydda kutarna mot norska och kanadensiska säljägare, kom idén med att spraya färg på den vita pälsen. Det är helt ofarligt och ungarna byter pälsen efter några veckor. Men i mars 1976 kom en speciell lag från Kanada då det blev kriminellt att använda färg. Greenpeace, som Paul Watson arbetade för då, beordrade honom att inte spraya sälungarna. Istället skyddade besättningen ungarna med sina egna kroppar, men många ungar klubbades Nästa år följde Brigitte Bardot och fotografer med upp till packisen. Kortet där hon poserar kind mot kind med en sälunge hamnade i alla världens tidningar. Det var efter denna resa som Paul Watson fick lämna Greenpeace. Han sprang fram till en säljägare som just skulle klubba en unge, vred klubban ur hans hand och kastade den i en isvak. Sedan tog Paul upp sälungen och bar den i säkerhet. Som tack blev Paul handfängslad till en hög sälskinn och drogs över isen ner i vattnet och upp längst sidan på ett skepp. Han kastades på däck och fick utstå spottande och sparkande av säljägarna. Pauls kropp smetades in med sälspillning och en del av jägarna körde ner hans huvud i en hög med blodiga skinn, och hotade att döda honom. Då först protesterade en man från F.F. (Federal Fisheries) och gav order om att misshandeln skulle upphöra. Paul tillbringade natten i fängelsehytten på fartyget under svåra plågor. Känslan av att händerna och fötterna brann efter påhälsningen i vattnet var hemsk. Nästa morgon eskorterades han av officeren från F.F. upp till däck för helikoptertransport till land. När de stod och väntade kom en säljägare förbi på isen dragande på en motsträvig sälunge. Hej Watson, ropade han den här är för dig. Jägaren sparkade ungen i huvudet, tog fram sin kniv och skar upp den vridande kroppen. Sedan placerade han sin fot på sälungens päls, slet den skrikande ungen ur sitt skinn och kastade den på isen. Paul begärde genast mannen arresterad av officeren, men han svarade att han ingenting sett. Det gör ni aldrig, sa Paul argt. Och det kommer vi aldrig att göra, fick han iskallt till svar. Detta gjorde Paul mer äcklad än behandlingen av honom själv. Han skämdes över mänskligheten och sitt eget land - Kanada.

21 DRIVNÄTEN USA har förbjudit näten och FN arbetar för ett världsomspännande förbud. Men cirka 800 japanska, koreanska och taiwanesiska fångstfartyg fortsätter sitt drivnätsfiske efter bläckfisk och tonfisk. De har dödat tiotusentals sälar, tumlare och mer än en miljon sjöfåglar. År 1990 konstaterade en representant för amerikanska National Marine Fisheries Service att 32 japanska fiskefartyg dödat blåhajar, 914 delfiner, 141 tumlare, 52 sälar, 25 lunnefåglar, 539 albatrosser, liror (valfågel), 17 stormsvalor och 22 havssköldpaddor. Internationellt har drivgarnsfisket fått en enorm omfattning. En nätlänk kan sträcka sig över 60 kilometer och nå 15 kilometer ner i vattnet. Enbart 500 japanska fiskebåtar har använt en sammanlagd nätlängd av kilometer.

22 AVSKED - NYSTART 1:a juni 1977 kallades Paul Watson till ett samtal med den nya direktören Mr Moore. Där blev han ombedd att säga upp sig med anledning av att han stulit en sälklubba och förstört privat egendom när han slängde klubban i havet. Paul påpekade att detta handlingssätt hade varit accepterat inom Greenpeace kampanjer förut. Men han fick till svar att: Jag tror inte du förstår vad Greenpeace handlar om. Då hade Paul Watson varit en obetald ledare för Greenpeace i sex år. Så startade han Sea Shepherd och beslutade att byråkrati aldrig mer skulle stoppa hans aktioner. Tillsammans med två djurskyddsföreningar köpte Paul ett fartyg som givetvis döptes till Sea Shepherd. Sedan började deras historia med att fartyget tog sig fram till säljägarområdet för att rädda sälarna. Paul och hans besättning utmanade Kanadas regering och sprutade organisk färg, som var omöjlig att tvätta bort, på tusentals sälar innan de själva blev arresterade. Den åtta man starka besättningen stod sedan inför domaren, höll upp sina rödfläckade händer och förklarade sig oskyldiga. Juryn fann dem skyldiga och befallde Paul att betala böterna på $ och dessutom $ för var och en av de sju besättningsmännen. Paul Watson fick inställa sig i fängelset och avtjäna 10 dagars straff. Han blev även förbjuden att besöka Kanadas östkust på tre år. Han överklagade detta och vann. Men under tiden organiserade han en kampanj med kajaker och tog sig till Prince Edvard Islands kust och färgade sälar. Denna gång blev de inte fasttagna.

23 SEA SHEPHERDS AKTIONER sammanfattning från Sea Sheperds historia Kanada 1979 Nordsjötrålaren Sea Shepherd seglar upp till St Lawrencebukten för att skapa publicitet mot säljakten. De sprutade färg på över sälungar Paul Watson och sju besättningsmän blev arresterade och åtalade Aktiva agenter i Portugal, Spanien och Sydafrika gör undersökningar om det olagliga piratskeppet Sierra s aktiviteter. Valfångaren lokaliseras utanför Portugal och rammas två gånger och oskadliggörs. Inget åtal väcks men Sea Shepherd hålls kvar i väntan på utredning. Japansk inblandning i Sierra upptäcks. Sydafrika reagerar på publiciteten och arresterar två piratvalfångare. Sierras ägare mutar en portugisisk domare som beslutar utan rättegång att Sea Shepherd ska ges i kompensation till dem. Kapten Paul Watson tar med en liten besättning till Portugal för att ta tillbaka Sea Shepherd. Men de finner skeppet tömt på utrustning och bränsle och beslutar att sänka fartyget i hamnen Innan Sierra hinner återuppta sin illegala valfångst sänks fartyget i Lissabons hamn. Kapten Paul Watson och sju av hans besättningsmän står inför rätta för sina brott : att ha räddat sälar. Watson döms till tio dagars fängelse vilket förhindrar honom att närvara vid säljakten detta år. April 1980 Den 28 april sänker Sea Shepherd hälften av den spanska valflottan, Ibsa I och Ibsa II. En Sea Shepherd agent sätter upp 500 affischer på Kanarieöarna där en belöning utlovas till den person som sänker valfångaren Astrid. Två veckor senare beslutar sig Astrids ägare för att upphöra med valfångst. September 1980 Två arresterade valfångstfartyg, Susan och Theresa, sänks av den sydafrikanska flottan efter att lagligt ha konfiskerats. De hade samma ägare som Sierra. November 1980 Sea Shepherd Conservation Society köper en andra nordsjötrålare som döps till Sea Shepherd II.

24 1981 Sea Shepherd II mönstrar på en besättning och seglar till Berings hav. De landstiger i Sibirien, Sovjetunionen, där de dokumenterar olagliga aktiviteter mot val. I valbyn Lorino hittas burar för mink, räv och annat som bevis för att valkött använts vid uppfödningen. Detta strider mot valkommissionens regler. Sea Shepherd II förföljs av en sovjetisk jagare samt två armehelikoprar, men Kapten Watson vägrar stanna och lyckas ta sig till amerikanskt vatten med bevisen. De lämnas över till en amerikansk kongressledamot som presenterar bevisen för internationella valkommissionen I mars seglar Sea Shepherd II till Japan där Kapten Watson blir inbjuden till förhandlingar med de japanska delfinfiskarna. Han lyckas i sina försök att stoppa fisket och reser till Hawaii med den skriftliga överenskommelsen. Maj Sea Shepherd-aktivister slår upp ett läger på Iniskeaön i irländska sjön för att stoppa irländska fiskare att döda gråsäl. Augusti Sea Shepherd protesterar utanför den irländska kusten mot användandet av drivgarn. Man förhandlar även med regeringen. Oktober Det är en stor seger för Sea Shepherd när den irländska regeringen beslutar att gråsälsjakten ska upphöra Hamnen i St John s, Newfoundland, blockeras för att hindra den kanadensiska flottan från att lämna hamnen. Efter två veckors blockad seglar Sea Shepherd in i St Lawrencebukten där hon tvingar bort fyra säljaktskepp från sälungeområdet. April Juni Två isbrytare från kustbevakningen, 20 (!!) helikoptrar samt 200 män från Royal Canadian Mountain Police behövdes för att borda Sea Shepherd II och arrestera Paul Watson och 19 andra besättningsmän. De anklagas för att ha brutit mot the Seal Protection Act. Sea Shepherd Conservation Society döms och brottet består i att man har varit närmare än en halvmil från slaktplatsen och för att ha ingripit mot dödandet. Varje besättningsman dömdes till Sea Shepherd II blir konfiskerad och Watson döms till 21 månaders fängelse. Domen överklagas.

stormens öga den okända aktivist makthavaren Peter H ammarstedt. PORTRÄTT Text: JOHAN AUGUSTIN Foto: BRUNO EHRS

stormens öga den okända aktivist makthavaren Peter H ammarstedt. PORTRÄTT Text: JOHAN AUGUSTIN Foto: BRUNO EHRS PORTRÄTT När världens mest kontroversiella miljö organisation styr skutan mot v interns valfångstkrig i Södra i s havet, står en 27-årig svensk vid r odret. Filter åkte till Sea Shepherds jubileumsfest

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Vastsahara. EU stjäl fisken från Västsahara Jakt på olja Olaglig export av fosfat. Tema: Råvaror och rövare

Vastsahara. EU stjäl fisken från Västsahara Jakt på olja Olaglig export av fosfat. Tema: Råvaror och rövare Vastsahara Nr 4/2007 pris 25:- NORDENS ENDA TIDSKRIFT OM VÄSTSAHARA Tema: Råvaror och rövare EU stjäl fisken från Västsahara Jakt på olja Olaglig export av fosfat TIDSKRIFTEN VÄSTSAHARA TEMA: RÅVAROR 4

Läs mer

De Ohördas Röst. Om de som överlevde Indonesiens massaker 1965. Anna Sternfeldt

De Ohördas Röst. Om de som överlevde Indonesiens massaker 1965. Anna Sternfeldt De Ohördas Röst Om de som överlevde Indonesiens massaker 1965 Anna Sternfeldt De Ohördas Röst Om de som överlevde Indonesiens massaker 1965 Anna Sternfeldt Copyright Sternfeldt Media, 2015 anna@sternfeldt.se,

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI EN Rapport om konserverad tonfisk ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI Rapport om konserverad tonfisk Rapport om konserverad tonfisk Sammanfattning 4 Handeln med konserverad tonfisk 6 Konserveringsprocessen

Läs mer

Att gå in i den historiska bilden

Att gå in i den historiska bilden Att gå in i den historiska bilden - en tidsresa till andra världskriget med årskurs 9, Bredängsskolan Omslagsbilden: Nathalia, årskurs 9, Bredängsskolan, i den bild hon valde att gå in i. NARA s originaltext:

Läs mer

5 björnar räddade från björnhets

5 björnar räddade från björnhets April 2015 Nr 44 Fantastisk nyhet från Pakistan: 5 björnar räddade från björnhets Rumäniens hundar får hjälp Medborgarinitiativ för mjölkkorna Apollo blir djurvänlig charterarrangör Vi hette tidigare WSPA

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

VÄST SAHARA. POLITIKen i det västsahariska

VÄST SAHARA. POLITIKen i det västsahariska VÄST SAHARA Nr 1 2013 Pris 30 kronor Svenskt riksdagsbeslut om erkännande 6 De riktigt små barnen drabbas alltid först 10 Unik skola för funktionshindrade barn 12 POLITIKen i det västsahariska MODEt En

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Framtidstro sedan 1919

Framtidstro sedan 1919 Framtidstro sedan 1919 0 Innehåll Förord 3 Från telegram till mobil 5 En miljon i väskan 8 Språkförbistring 11 Vi tog strid för flyktingarna! 12 Jag glömmer aldrig Maria! 15 Hissen var Annas hem 17 Mellan

Läs mer

ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION NORTHEAST PASSAGE 2009. Med alger i tankarna. Bli polare med en isbjörn Intervju med WWF:s Dr Neil Hamilton

ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION NORTHEAST PASSAGE 2009. Med alger i tankarna. Bli polare med en isbjörn Intervju med WWF:s Dr Neil Hamilton NORTHEAST PASSAGE 2009 I SPÅREN AV NORDENSKIÖLDS SEGLATS MED MILJÖN I FOKUS Ola Skinnarmo ALLT OM SKINNARMOS NYA EXPEDITION Med alger i tankarna Explorer of Sweden Är biodiesel från alger lösningen? Bli

Läs mer

Portugisernas kolonialvälde i Goa

Portugisernas kolonialvälde i Goa Historia B Samhällsvetenskapliga programmet Marks gymnasieskola 2008-04-08, Vt. 2008 Portugisernas kolonialvälde i Goa - en skildring av den portugisiska kolonin Goa Elev: Elina Hentilä Handledare: Mattias

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

årgång 102 1 nr 2009 TEMA PIRAT- ATTACKER sid 10-20 LEDARE VI RISKERAR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV VÅRA SJUKLÖNER NAUTISK TIDSKRIFT 1/09 1

årgång 102 1 nr 2009 TEMA PIRAT- ATTACKER sid 10-20 LEDARE VI RISKERAR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV VÅRA SJUKLÖNER NAUTISK TIDSKRIFT 1/09 1 1 nr 2009 årgång 102 TEMA PIRAT- ATTACKER sid 10-20 LEDARE VI RISKERAR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV VÅRA SJUKLÖNER NAUTISK TIDSKRIFT 1/09 1 LEDARE. VI RISKERAR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV VÅRA SJUKLÖNER Nytt

Läs mer

B I S U R R E T! BRASTAD BAGERI. Sotenäs Biodlarförening Våren 2012. Bankgiro 5711-9885

B I S U R R E T! BRASTAD BAGERI. Sotenäs Biodlarförening Våren 2012. Bankgiro 5711-9885 B I S U R R E T! Sotenäs Biodlarförening Våren 2012 Bankgiro 5711-9885 Varannan torsdag, jämna veckor, träffas vi kl 17.30 i Tossene Bygdegård Bland annat i detta nummer: Vad händer under året Mötesrapporter

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade

Läs mer

Utgrävningar vid Raseborgs ruiner

Utgrävningar vid Raseborgs ruiner Karis-Billnäs gymnasium Nr. 10 Hösten 2009 Playme Läs recensionen om hitmusikalen Playme. s.18 Utgrävningar vid Raseborgs ruiner Studerande vid Karis-Billnäs Gymnasium fick delta i arkeologiska utgrävningar

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med

Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med 3 09 Livet är gratis Obekväm debatt och opinionsbildning måste enligt regeringen stoppas. Därför ger man sig på kulturtidskrifter som inte sysslar direkt med konstarternas utövning. Fältbiologen, Miljötidningen,

Läs mer

Närkamp mot ebola. papua nya guinea allas krig mot alla Tyfon eller konflikt? Kriserna vi inte glömde. Guinea. #2 2014 läkare utan gränser

Närkamp mot ebola. papua nya guinea allas krig mot alla Tyfon eller konflikt? Kriserna vi inte glömde. Guinea. #2 2014 läkare utan gränser #2 2014 läkare utan gränser papua nya guinea allas krig mot alla Tyfon eller konflikt? Kriserna vi inte glömde Guinea Närkamp mot ebola På väg in till ebolapatienter i Conakry, Guinea. Läkare Utan Gränser

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Maj 2012. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte

Läs mer

Venezuela den 30 april 2006

Venezuela den 30 april 2006 Venezuela den 30 april 2006 Tapir är ett mycket märkligt djur. Ser nästan ut som en jättestor gris, men tillhör nog inte grissläktet alls. På håll ser den ganska fredlig och korkad ut, men lär vara nog

Läs mer