2.1. Terminalprogram (SSH) och filöverföring (FTP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.1. Terminalprogram (SSH) och filöverföring (FTP)"

Transkript

1 2.1. Terminalprogram (SSH) och filöverföring (FTP) Av säkerhetsskäl rekommenderas numera, att man använder ssh (Secure SHell) för att logga in sig på ett Unix system. Detta program, som utvecklades av Tatu Ylönen i Tekniska högskolan på 1990-talet, sänder lösenordet kryptat (i motsats till det tidigare populära Telnet-programmet), så att det inte kan läsas av sniffer -program. Istället för lösenord, kan man också använda en.rhosts-fil (se nedan) och RSA baserad verifiering av användaren. RSA är ett schema, som baserar sig på nycklar (olika nycklar för kryptering och dekryptering). Om man kontaktar en Unix dator från en mikrodator, startar man först ett klientprogram (t.ex. F- secure SSH Client eller putty, ett gratisprogram som också använder ssh). Med F-secure SSH klickar man på Quick Connect, och i fönstret som öppnar sig skriver man in datorns IP-adress (t.ex. heavy.it.helsinki.fi) och användarnamn, och trycker sedan på Connect. Programmet ber sedan om lösenordet, och man blir inloggad. Från en Unix-dator kan man också logga in sig på en annan Unix-dator med kommandot ssh namn, där datorns namn skrivs i domänform, t.ex. kruuna.helsinki.fi. Om den dator, som man använder, tillhör samma domän, räcker det ofta med att endast ange datorns namn, t.ex. ssh rock. När man första gången loggar in sig med ssh från ett unix system, kan man få en utskrift i stil med denna: Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

2 caper ~> ssh kruuna.helsinki.fi The authenticity of host kruuna.helsinki.fi can t be established. DSA key fingerprint is cd:3e:b0:60:a8:f2:21:08:4a:13:30:f0:b1:5b:b8:97. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added kruuna.helsinki.fi, (DSA) to the list of known hosts. s password: Last login: Wed Jul :14:17 from soul.helsinki.fi You have new mail. Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic February University of Helsinki Computing Centre Sun 420R Ongelmatilanteissa voit lähettää mailia tunnukselle atk-unix. You have new mail. New mail received Tue Sep 17 17:30: ; unread since Fri Sep 6 12:06: Terminal set to 8-bit mode (charset set to ISO Latin-1). kruuna% Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

3 Observera, att man efter frågan Are you sure you want to continue connecting bör svara yes (inte y ). När man startar en ssh session, kommer klientprogrammet, som kör på den dator man använder, att ta kontakt med serverprogrammet på värddatorn. Om man inte får kontakt, kan det bero på flere orsaker. Datorn kan vara ur funktion, eller det kan vara något fel på nätet, som sköter kommunikationen. På Unix-datorer kallas dessa serverprogram ofta demoner. De kör hela tiden i bakgrunden. För att logga ut från värddatorn, använder man logout (kan förkortas till lo) eller exit. Då kommer man tillbaka till den dator man loggade in från: kruuna% lo sundius logged out at Tue Sep 17 18:07:07 EEST 2002 Connection to kruuna.helsinki.fi closed u 2.343s 8: % 0+2k 2+57io 0pf+0w caper ~> Ofta vill man flytta filer mellan olika datorer på Internet. Detta kan göras, såsom nämnts, med datorpost, men binära filer är ofta krångliga att skicka, och stora filer kan bli stympade på vägen (om man inte packar dem med zip, t.ex.). Många datorer som är kopplade till Internet har därför ett särskilt program, ftp (File Transfer Protocol), som är avsett att underlätta detta. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

4 Idén med detta program är, att man skall kunna överföra vilka filer som helst mellan två datorer på nätet, oberoende av vilket operativsystem de råkar använda. Också ftp är osäkert, i likhet med telnet, och därför bör man använda ett program baserat på sftp (Secure File Transfer Protocol). På en PC kan man t.ex. använda F-secure File Transfer (eller programmet WinSCP) för att flytta filer till en Unixdator. Man väljer där Operation > Upload Dialog (eller pilen upp), väljer de filer som skall flyttas, och trycker på Upload (motsvarande procedur för att ladda ner filer). På Unix datorerna finns ett program sftp som kan användas för att flytta filer. Antag att vi befinner i en katalog sftp-test på soul och tar kontakt med kruuna för att överföra filer: soul/home/pcu/fyl/sundius/sftp-test> sftp kruuna.helsinki.fi Host key not found from database. Key fingerprint: xukig-hyzof-lypil-syget-sahez-kibon-fenul-necad-kahoh-hyzok-nixix You can get a public key s fingerprint by running % ssh-keygen -F publickey.pub on the keyfile. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Host key saved to /home/pcu/fyl/sundius/.ssh2/hostkeys/key_22_kruuna.helsinki.fi.pub host key for kruuna.helsinki.fi, accepted by sundius Wed Sep :33: Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

5 s password: sftp> sftp känner till ett antal kommandon av Unix-typ (se man sftp). Vi kan flytta oss till underkatalogen test på kruuna med kommandot cd och lista katalogen med ls -l (obs: dir fungerar ej): sftp> cd test /h/a/pcu/fyl/sundius/test sftp> ls -l -rw-r--r-- 1 sundius fyl Sep fs1.f -rw-r--r-- 1 sundius fyl 5368 Sep fsfit2.dat -rw sundius fyl 77 Sep out -rw sundius fyl 4865 Oct sliplogin.8 -rw sundius fyl 1565 Oct makefile. -rw sundius fyl 6615 Oct txt... Vi kan nu överför de två förstnämnda filerna från värddatorn med get och sedan lista innehållet i katalogen sftp-test med det lokala kommandot lls -l : sftp> get fs1.f Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

6 fs1.f 11 kb 11.2 kb/s TOC: 00:00:01 100% sftp> get fsfit2.dat fsfit2.dat 5 kb 5.2 kb/s TOC: 00:00:01 100% sftp> lls -l -rw sundius fyl Sep 7 15:34 fs1.f -rw sundius fyl 5368 Sep 7 15:35 fsfit2.dat Till slut gör vi en ny underkatalog test2 på värddatorn med mkdir, flyttar oss dit med cd, och överför de två filerna vi nyss hade flyttat till soul med kommandot mput * till test2 (observera att mput och mget kan användas för att överföra flera filer): sftp> mkdir test2 sftp> cd test2 /h/a/pcu/fyl/sundius/test/test2 sftp> mput * fs1.f 11 kb 11.2 kb/s TOC: 00:00:01 100% fsfit2.dat 5 kb 5.2 kb/s TOC: 00:00:01 100% sftp> ls -l -rw sundius fyl Sep 7 14:39 fs1.f -rw sundius fyl 5368 Sep 7 14:39 fsfit2.dat Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

7 \endlit För att logga ut från värddatorn används {\tt quit}-kommandot: \beglit\smtt sftp> quit soul/home/pcu/fyl/sundius/sftp-test> Man kan också överföra filer mellan Unix-datorer med scp-kommandot (secure copy). Om vi t.ex. vill överföra en fil test.dat, som vi vet finns i en underkatalog gaussian på kruuna, så kan vi göra det med scp: soul/home/pcu/fyl/sundius/sftp-test> scp kruuna.helsinki.fi:gaussian/test.dat. s password: test.dat 915B 0.9 kb/s TOC: 00:00:01 100% soul/home/pcu/fyl/sundius/sftp-test> Syntaxen är alltså scp datoradress:infil utfil (observera kolon efter datorns IP-adress). Se i övrigt man scp. Det finns också många serverdatorer på Internet, som fungerar som stora filbibliotek. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

8 Från dem kan man ladda ner filer med s.k. anonym ftp. Här visas ett exempel på hur man tar kontakt med Funets filserver i Otnäs, en av de största i Finland: soul/home/pcu/fyl/sundius/sftp-test> ftp ftp.funet.fi Connected to ftp.funet.fi Welcome to Pure-FTPd You are user number 118 of 1000 allowed. 220-Local time is now 16:28. Server port: Only anonymous FTP is allowed here 220 You will be disconnected after 30 minutes of inactivity. Name (ftp.funet.fi:sundius): 331-Welcome to the FUNET anonymous ftp archive This archive is also available over the IPv6 network via ftp.ipv6.funet.fi 331-WWW-browser users can also try See the README file for more information about this archive All anonymous FTP transactions will be logged for possible later analysis 331-and statistics. If you don t like this policy, please disconnect now! THIS is a four processor SUN 450/4GB/2.5TB system 331-Please mail to in case of problems 331- Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

9 331-Monday finnish time is the regular Funet service window Any password will work Password: 230 Any password will work Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> dir pub/files/unix 200 PORT command successful 150 Connecting to port rw-r--r Oct unix-ls-xyzr.new.gz -rw-r--r Nov unix-ls-yzr.gz -rw-r--r Oct unix-ls-zg.new.gz -rw-r--r Oct unix-ls-zrlag.new.gz -rw-r--r Oct unix-ls-lr.new.gz 226-Options: -l matches total... Numera är det enklare att komma åt dessa serverdatorer via webben. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

10 2.2. Informationssystem på Internet Vi har redan tidigare nämnt de två viktigaste informationssystemen, nämligen gopher och WWW. Gopher var ett menybaserat informationssystem för att söka upp resurser på internet. Om man t.ex. ville leta i en biblioteksdatabas, behövde man inte först söka upp nätadressen för biblioteksservern och sedan logga in sig med telnet, utan det räckte med att söka upp biblioteket i en gopher-meny och välja det. Ursprungligen var Gopher ett informationssystem, som utvecklades i University of Minnesota år 1992 (kan studeras via Namnet kommer antingen av Minnesotas maskot (en jordekorre), eller också bygger det på en ordlek ( go fer it ). Systemet utvecklades så, att varje administrativ enhet inom universitetet kunde ha en egen gopher-server. De som utvecklade systemet skrev ett särskilt program, så att studenterna kunde använda informationen utan någon särskild övning. Informationen ordnades ämnesvis, så att den ser ut som en stor databas. Man kan söka i gopher systemet med ett nätprogram, som kallas veronica (se under Search Gopherspace with Veronica-2 på Minnesotauniversitetets gopher). Helsingfors universitets gopher kallades för heli (adressen var gopher://gopher.helsinki.fi). WWW är ett mångsidigare informationssystem som utvecklades av Tim Berners-Lee (se vid kärnforskningslaboratoriet CERN i Geneve. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

11 År 1989 fick han idén att använda hypertext för att koppla ihop ett dokumentnät, som därpå kunde navigeras på vilket sätt som helst skrev han en hypertexteditor för NeXT datorn som kallades WorlDwidEweb och togs i bruk följande år av partikelfysikerna i CERN. Den första webbservern fanns på info.cern.ch, en dator som inte längre fysiskt existerar. De enklaste blädderprogrammen, som t.ex. www, är radorienterade, och behöver inte speciell grafik. Detta program kan sålunda användas på vilken terminal som helst. Nedan visas den ursprungliga hemsidan för CERNs WEB-server med www (se också t.ex Nummer, som står innanför en klammer är länkar som följs upp då man skriver numret. World-Wide Web Home WORLD-WIDE WEB HOME Welcome to the web about the web, with everything you ever needed to know or pointers to it. This server is supported by the WWW team at CERN[1], the originators of WWW, with the help of collaborators worldwide. About The Web Project Everything you need to know about the W3 is on the web. A few selected jumping off points: The definitive WWW project page[2] A list of client software, and documentation[3] Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

12 A list of server software, and documentation.[4] The W3 Consortium: membership etc[5] How to find things on the web[6] The Virtual Library points to network resources, arranged according to subject area by specialists in each field. W3 Catalogue[7] A good searchable catalogue of web resources from CUI Other catalogues by subject[8] Other organizations of resources on the web. List of WWW servers[9] All registered HTTP servers arranged by country by Service Type[10] The Web includes data accessible by many other protocols. The lists by access protocol may help if you know what kind of service you are looking for. Corrections and suggestions to information on this server please, quoting the URL of the page you are commenting on. [End] 1-11, Up, Quit, or Help: q Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

13 Ett annat blädderprogram, som kan användas på enklare terminaler utan avancerad grafik, är lynx. Detta program finns på många datorer. Här visas ett exempel på användningen av lynx: lynx Kielivalinta Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto Tervetuloa Helsingin yliopistoon! Kanavasivut: Ajankohtaista Yliopistouutiset, tapahtumat ja yliopiston lehdet Tiede & tutkimus Tiedemaailman uusimmat kuulumiset Yliopisto-opiskelijaksi Kuinka haet yliopistoon opiskelemaan? Yritykset & yliopisto Väyliä yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutukseen Yliopisto lyhyesti Miltä näyttää eurooppalainen huippuyliopisto? Helsingin yliopisto (p1 of 2) Man flyttar sig på sidan med kursorn, och aktiverar länkarna med enter. Detta system fungerar dock ganska dåligt numera. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

14 Det finns också blädderprogram, som bättre kan utnyttja de grafiska egenskaperna hos den dator man använder. De flesta av dem baserar sig på Mosaic-programmet som är ett av de äldsta wwwklientprogrammen. Mosaic utvecklades av Marc Andreessen, som studerade vid University of Illinois och jobbade deltid på NCSA (National Center for Supercomputer Applications), där han utvecklade vetenskapliga visualiseringshjälpmedel. Ett av dem var Mosaic. Deltidsjobbet tog småningom mer tid än studierna... I april 1993 blev den första versionen av Mosaic färdig (xmosaic), senare utvecklades också versioner för Macintosh och PC (Windows). När NCSA Mosaic startades, (se historiken i ftp://ftp.ncsa.uiuc.edu/mosaic/windows/archive/mosaichistory.html), fick man först (möjligen) upp någon hemsida. Överst fanns en rad med rullgardinsmenyer (File, Edit, Navigate,...). Under den stod texten Document title: och Document URL:. URL (Uniform Resource Locator) anger adressen för ett dokument på WWW. Då man t.ex. skrev in och tryckte på enter, laddades universitetets hemsida ner. I blädderprogrammen har länkarna en annan färg än den övriga texten, är understreckade eller på annat sätt utmärkta, så att man lättare kan känna igen dem. Ibland kan en av länkarna vara en liten bild, som hänvisar till samma bild i större format. Genom att klicka med musen på en av länkarna, definieras en URL, och det motsvarande dokumentet laddas ner. Med Mosaic kunde man läsa information från en gopher server, och t.o.m. ladda ner nyhetsgrupper från en news server. Endel webserver datorer tillåter också indexsökning, vilket underlättar informationssökningen. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

15 Numera finns det också sökmotorer, som innehåller stora databaser med web-sidor, som man kan söka i med stickord. Ett av de populäraste systemen av detta slag är som har uppgifter om tiotals miljoner sidor. Att söka med Google (googla) är som att slå upp i ett stort lexikon. Det finns också uppslagsverk på nätet, som ständigt uppdateras, såsom Wikipedia (se t.ex. Netscape var tidigare det populäraste blädderprogrammet. Det utvecklades ur NCSA Mosaic av Mark Andreessen. År 1994 bildade Andreessen och några av hans kolleger från UIUC en firma som först hette Mosaic Communications, men som senare bytte namn till Netscape Communications, eftersom University of Illinois behöll rättigheterna till Mosaic. Den första beta testversionen av Netscape blev tillgänglig i oktober Principen har hela tiden varit, att kommersiella användare betalar för Netscape-licenser, men inte vanliga (akademiska) användare. Microsofts Internet Explorer (IE) är numera det mest använda programmet med ca 80% av marknaden, antagligen på grund av att det ingår i alla modernare Windows system. Programmet Opera är det tredje mest använda blädderprogrammet. Också matematisk text kan man numera skriva på webben (MathML) t.ex. med webbeditorn Amaya som utvecklats av webbkonsortiet W3C (se Dessa blädderprogram är grafiska, dvs de kan visa bilder i vissa standardformat. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

16 Netscape visar t.ex. bilder i.gif och.jpg format. På äldre mikrodatorer kan det räcka länge att ladda ner bilder, och det kan då löna sig att koppla bort möjligheten att ladda ned bilder som ingår i texten. Dessutom kan de också exekvera vissa typer av ljudfiler, om datorn är utrustad med ljudkort. Informationen i WWW lagras som hypertextdokument, som innehåller länkar till andra dokument, som kan befinna sig på andra datorer. När man kontaktar en web-server på en annan dator, anger man en URL i formen där datoradress är webserverns internet-adress. Man kommer då vanligen till någon hemsida. http betyder här HyperText Transfer Protocol. På webservern kör ett demon-program, som kallas httpd-server. De vanligaste Unix-serverprogrammen är för närvarande Apache och NCSA:s httpd server, av vilka Apache anses säkrare på grund av sin proxy mod. Hypertextdokumenten på en webserver skrivs på ett språk, som kallas HTML (HyperText Markup Language). Vi skall ge en kort beskrivning på hur man kan skriva en enkel hemsida på detta språk. Den kan skrivas t.ex. med en enkel editor (t.ex. notepad) på en PC, eller med en särskild html-editor, som ofta ingår i blädderprogrammen. Vill du lära dig litet mera, kan du se på någon av de nybörjarhandledningar som finns på webben, t.ex. (på svenska). HTML-språket består av taggar, nyckelord, som omges av klamrar: <ORD>. Vanligen finns det också en avslutande tagg, </ORD> (observera att dessa nyckelord får efter behag skrivas med stora eller små bokstäver). Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

17 Varje HTML-dokument måste inledas av taggen <HTML>, och avslutas av </HTML>. Dokumenten delas dessutom upp i två delar av taggarna <HEAD> och <BODY>. <HEAD>-sektionen innehåller alltid en titeltagg <TITLE> (skrivs ut som rubrik på sidan av blädderprogrammet), som också avslutas av </TITLE>: <HTML> <HEAD> <TITLE> Detta är min himmelsblå hemsida </TITLE> </HEAD> <BODY>-sektionen innehåller den egentliga texten i dokumentet. Denna tagg har i likhet med många andra taggar attribut. Ett av dem är BGCOLOR, som anger bakgrundsfärgen. Färg anges i HTML i det sk RGBsystemet, där helsvart anges av tre nollor och helvitt av Övriga färger erhålls genom att ge åt var och en av de tre primära färgerna ett värde mellan 0 och 255. Dessa tal måste ännu kodas i hexadecimal form, innan de kan användas. I vårt exempel är bakgrunden ljusblå: <BODY BGCOLOR= 38B0DE > Om man vill se på olika färgexempel, kan man t.ex. studera websidan ( The HTML color cube ). I HTML-språket finns det sex olika nivåer av rubriker, från <H1> till <H6> (avslutas av </H1>...</H6>). Man kan också centrera med ALIGN-attributet: Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

18 <H1><ALIGN= CENTER > Detta är en centrerad rubrik</h1> även om detta fungerar inte i Netscape, där man borde använda taggen <CENTER> istället. Normalt fyller blädderprogrammet ut raderna, så man får raka högermarginaler. Nytt stycke inleder man med <P>. Vill man avbryta raderna när man själv önskar det, kan man använda <BR> (break). I Netscape kan man lätt växla mellan olika fonter. Man kan också välja stil, som visas nedan: <P>Här börjar ett nytt stycke.<br> Man kan lätt <font size=3>byta mellan <font size=4>olika fontstorlekar i <font size=4>netscape.<br> Man kan också skriva med <STRONG>fet</STRONG> eller <EM>kursiv</EM> stil. En av de viktigaste taggarna i HTML är associerad med hyperlinkar, som man använder för att flytta sig mellan dokumenten. Den kallas ankartaggen och skrivs ofta i formen <A HREF= dokument >text</a>, där HREF anger en hyperlink till ett dokument, som kan vara på en helt annan webserver. Den efterföljande texten är vanligen understruken. Om det dokument som hänvisas till befinner sig i samma filkatalog, räcker det med att ange filnamnet. Om detta dokument är en gif-fil, brukar man ofta sätta in bilden i litet format ( tumnagel ) i texten med <IMG>-taggen, som visas i exemplet: <P>Här är en link till <A HREF= ada-smal.gif > Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

19 <IMG HEIGHT= 40 SRC= ada-smal.gif >en bild</a> Man kan också konstruera listor med HTML. De kan vara antingen oordnade (<UL>) eller ordnade <OL>, som visas i slutet av dokumentet (observera taggen <LI>, som ingår i alla listor för att skilja åt raderna): <P><H1>Exempel på en <EM>oordnad</EM> lista:</h1> <UL><LI>Första exemplet</li> <LI>Andra exemplet</li></ul> <P><H1>Exempel på en <EM>ordnad</EM> lista:</h1> <OL><LI>Första exemplet</li> <LI>Andra exemplet</li></ol> </BODY> </HTML> Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

20 Vi skall ännu visa, hur detta dokument ser ut i Netscape : Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

21 2.3. Användning av datornät i Helsingfors Universitet För att kunna använda sig av det internationella datornätet behöver man lov att använda någon av universitetets datorer. Detta tillstånd får nya studerande helt automatiskt numera från IT avdelningens servicepunkter. En ny fysikstuderande får som nämnts sitt första användartillstånd i Gumtäkts mikronät (TOUKO). För en del kurser (i synnerhet kurser vid instutionen för datavetenskap) behövs ett Unix lov, som fås genom att fylla i en blankett av institutionens dataombudsman. Studenter med giltig närvaroanmälan kan själva förnya sina mikronätslov via en webbsida, andra lov förnyas av ombudsmannen. Om man glömmer sitt lösenord kan man också vända sig till ombudsmannen (eller gå personligen till IT avdelningens servicepunkt medförande identitetsbevis) för att få ett nytt lösenord. Alla datorerna är dessutom anslutna till Internet-domänen helsinki.fi. IT-avdelningens UNIX-datorer i Vallgård kallades förr ofta slantarna, eftersom de har namn efter olika betalningsmedel (kruuna, myntti osv). De är Sun och Sparcstation arbetsstationer. Kantti är en Sparcstation, som fungerar som filserver och postdator. Den kan man inte logga in sig på. Karhu är en dator av märket HP Gumtäkts campusservice har två Compaq Professional Workstations (soul och rock), samt två HP-serverdatorer (heavy och punk). För att t.ex. logga in sig på rock med ssh använder man kommandot ssh rock.it.helsinki.fi Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

22 (vanligen kan man dock förkorta adressen till endast rock, om den dator där man utför kommandot tillhör samma domän (alltså i detta fall it.helsinki.fi). Användningen av ssh och sftp har vi tidigare beskrivit ganska utförligt. Ett annat program, som kan vara nyttigt att använda för att få information om användare på andra datorer, är finger. Kommandot ger sålunda en förteckning över dem, som för tillfället är inloggade på rock, medan finger ger information om en användare med namnet kalle på rock. Det finns dock datorer, där finger av säkerhetsskäl inte aktiverats, och på endel ställen kan man använda finger endast lokalt (såsom t.ex. i CSC). Man kan också göra åt sig en.plan-fil med olika personuppgifter. Innehållet av denna fil listas då man utför finger-kommandot. Nuförtiden har hemsidor på WWW blivit allt vanligare, och de har trängt ut.plan filerna. Universitetet upprätthåller också ett lokalnät, som baserar sig på eternet. Till detta nät är, förutom de större datorerna, också anslutna mikrodatorer av olika slag (PC-kompatibler och Macintosh-datorer). Mikrodatorerna kopplas in på nätet med tunna eternet-kablar (eller parkablar). Som gränssnitt används särskilda nätverkskort (LAN-adapterkort). Detta lokalnät har nu ersatts av ett modernare nät (ATM), baserat på optisk fiberteknik, som möjliggör större dataöverföringshastigheter. I mikroklasserna sköts förbindelsen mellan nätet och datorns operativsystem av klientprogram, som startas automatiskt av datorn. För inloggning krävs ett mikronätslov. För att kommunicera med nätet används liknande program som finns på de större datorerna, såsom ssh och sftp. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

23 Utskrift går vanligen till så, att man skickar en fil via mikronätet till en skrivare. Om man skickar filen från en windows dator är nätskrivaren oftast lokalt installerad, medan man på en unix dator använder kommandot lpr för att sända filen. På Unix-datorerna kan man dessutom använda X-Windows, ett system som förutsätter en grafisk terminal, och som utvecklats i MIT. För att kunna använda sig av X-omgivningen, måste man antingen använda ett Linux system eller köra ett emulerande serverprogram (t.ex. WinaXe i mikroklasserna) på en PC. Med X-Windows kan man få en Unix-dator att påminna om en Macintosh eller en PC som kör Windows. På lokalnätet finns numera också ett antal filserver-datorer, av vilka de flesta behöver särskilda användarlov (mikronätet). Normalt kan de användas i universitetets mikroklasser. En filserver är en dator, som har skivminnen med stor lagringskapacitet för ett stort antal nyttoprogram, som kan användas av många mikrodatorer samtidigt. För att sköta kommunikationen mellan filserverdatorerna och mikrodatorerna används Novells Netware -system, som också kan sköta om utskrift på skrivarna i mikronätet. Numera är också många av skrivarna på institutionerna anslutna till Novell-nätet. I Windows finns ett särskilt Netware-klientprogram installerat, som möjliggör inloggning på filservern och utskrift på skrivarna. Universitetets datorer kan också användas hemma via telefonnätet, om man har modem (eller bredband). Direkt uppkoppling (via PPP) är numera möjlig i Helsingfors universitet, något som redan tidigare funnits kommersiellt (t.ex. EUNET). IT-avdelningen har ett antal ISDN-kanaler, där PPP (förutom vanlig asynkron uppkoppling) och även ADSL (dvs bredband), kan användas. Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

24 För att kunna använda sig av denna tjänst behövs antingen användarlov till IT-avdelningens Unixdatorer, eller mikronätet. PPP uppkoppling möjliggör användning av WWW och datorpost. Genom att installera ett program, som kallas HY-VPN (laddas ner från IT-avdelningens programbibliotek) kan man ansluta sin dator till universitetets nät och utnyttja universitetets nättjänster (WebOodi, bibliotekens elektroniska tjänster, och nätundervisningen). Med Mozilla (Firefox) eller Internet Explorer kan man läsa sin e-post hemifrån via WebMail med IMAP-protokollet, som numera erbjuds alla nya studerande. Har man snabbt modem eller bredbandsuppkoppling kan man också surfa på nätet (se också för mera information, eller IT-avdelningens anvisningar för nya studerande (Ohjelehti)). PPP kommer att försvinna i slutet av år 2009 och ersätts av HY-VPN. År 2004 har universitetet börjat utveckla ett nytt intranet system (Alma) som är en informationsportal för universitetets studenter och personal. Alma har tre nivåer: först väljs ett mellanblad där ett servicefönster öppnas. Genom detta fönster kommer man åt dokumenten. Mellanbladen bildar i sin tur servicekanaler. Enligt planerna skall största delen av informationen i universitetet gå genom Alma, även om information om kurser och utbildning fortsättningsvis ges via de yttre webbsidorna (WebOodi, samt institutionens hemsidor). Introduktion till vetenskapliga beräkningar I, Tom Sundius

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr>

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Att göra Web-sidor på Macintosh

Att göra Web-sidor på Macintosh Att göra Web-sidor på Macintosh Av Jacob Palme 95-10-30, senast ändrad 96-11-26 21.06. Original filnamn: web-sidor-med-mac.mw6. Detta dokument kan laddas ner från följande URL-er: I Adobe Acrobat format:

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5 Introduktion till programmering Föreläsning 5 Programmering av webbsidor. Webbens grundbegrepp HTML HTML (HyperText Markup Language) är det språk som används för att skriva webbsidor. HyperText: text med

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

IT-arbetsplats med distansåtkomst

IT-arbetsplats med distansåtkomst IT-arbetsplats med distansåtkomst Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten Distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så här gör du för att ansluta till tjänsten

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Föreläsning 5 Programmering av webbsidor. Webbens grundbegrepp HTML HTML (HyperText Markup Language) är det språk som används för att skriva webbsidor. HyperText: text med

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1 Internet A HTML Grunder 1 HTML Tags (Speciella markeringar) < Instruktion> De flesta instruktioner avslutas också med en 2 untitled Min

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Det vi idag kallar Internet växte fram ur ett amerikanskt nätverk kallat ARPAnet som skapades i slutet av 60 talet. Ett topphemligt verktyg för att koppla ihop stordatorer

Läs mer

Nätet. Uppgiften. Nivå

Nätet. Uppgiften. Nivå Nivå 1 Nätet All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Uppgiften Har

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Hyperlänkar. I HTML skapar man en hyperlänk med taggen <a> </a>, som är en förkortning av ordet ankare, på (engelska anchor).

Hyperlänkar. I HTML skapar man en hyperlänk med taggen <a> </a>, som är en förkortning av ordet ankare, på (engelska anchor). Länkar, ankar och resurser En länk är en hänvisning från ett dokument till en resurs. En resurs kan nästan vara vad som helst. Det mesta på internet är resurser i någon form, som exempelvis HTLM-dokument,

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Malmö University / Library and IT Service. Marcus Lindberg 2010-03-10

Malmö University / Library and IT Service. Marcus Lindberg 2010-03-10 Malmö University / Library and IT Service Marcus Lindberg 2010-03-10 Inför installation av SPSS / PASW 17 Nedan följer information som det är bra om du läser igenom innan du börjar. Se till att din dator

Läs mer

Bilaga C, Nätverksprogram

Bilaga C, Nätverksprogram Bilaga C, Nätverksprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs flera nätverksprogram som använder sig av TCP/IP, t ex Netscape och Eudora. World Wide Web World Wide Web (för kortas WWW) är den nyaste

Läs mer

Om konsolporten. Beskrivning av portarna

Om konsolporten. Beskrivning av portarna Sida 1 / 7 Om konsolporten I detta dokument ges en kort sammanfattande beskrivning om vad och hur konsolportarna fungerar i nya Sun SPARC servrar. Exempel på servrar med den möjligheten är Sun Fire V240,

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Idag. Webben och HTML. Webbens funk3on. URL och websidor. Moment F om webben och HTML startar nu

Idag. Webben och HTML. Webbens funk3on. URL och websidor. Moment F om webben och HTML startar nu Idag Webben och HTML Ins3tu3onen för system- och rymdteknik Luleå tekniska universitet Moment F om webben och HTML startar nu Dead-line: torsdag 22 sep (dvs om en vecka). UppgiQ: Skriv en enkel websida

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java. Föreläsning 5 Kort om Java-Applets

Objektorienterad programmering i Java. Föreläsning 5 Kort om Java-Applets Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 5 Kort om Java-Applets 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen syftar till att ge en bild av vad en Java-Applet är och är ganska fristående från föregående

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

uran: Requesting X11 forwarding with authentication uran: Server refused our rhosts authentication or host

uran: Requesting X11 forwarding with authentication uran: Server refused our rhosts authentication or host Säkerhetsprotokoll och säkra protokoll Kerberos distribuerad authenticering SSL säker överföring SSH icke-distribuerad authenticering Sec säker överföring SET säker betalning 1 Distribuerad autenticering

Läs mer

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005 Introduktion till LÄROBJEKT tisdagen 18.10.2005 Ann Westerstråhle, Gabriella Stenvall-Vihervuori Cygnæus skola SKAPA DIN HEMSIDA 1. Öppna Front Page. 2. Spara din ingångssida genom att gå till -> arkiv

Läs mer

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 Instruktioner Genomför uppgifterna i tur och ordning. Text i typsnittet Courier indikerar något som skall utföras på datorn, t.ex. ett kommando i kommandotolken eller

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Repetition. Hypertext. Internet HTTP. Server och klient Text försedd med länkar till andra texter. Många sammankopplade nät

Repetition. Hypertext. Internet HTTP. Server och klient Text försedd med länkar till andra texter. Många sammankopplade nät Repetition Internet Hypertext Server och klient Föreläsning 2 HTTP HTML Internet Hypertext Många sammankopplade nät Text försedd med länkar till andra texter Gemensamma adresser T ex 10.10.0.1 Gemensamma

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem.

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem. Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som student vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Det kan vara bra att läsa igenom

Läs mer

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P ORDLISTA WEBBDESIGN 100P HTML- TAGGAR M.M. (DE BLÅFÄRGADE ORDEN ÄR OLIKA ATTRIBUT SOM HÖR TILL DE OLIKA TAGGARNA.) HTML Står för Hyper Text Markup Language och är en uppsättning markeringskoder.

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper)

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper) Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1 (IT-chef Matematiska vetenskaper) Inloggning - Linux - CID -> Enter -> Lösenord (skrapkort, rad #1) -> Enter Detta är obekant? - Windows - Logga in med CID+lösenord

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X).

Lab1 inginfo07. Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Lab1 inginfo07 Detta dokument innehåller övningar för introduktion till Media-programmets datorsystem (Mac OS X). Inloggning Du borde ha fått ett personligt användarnamn och ett lösenord från Delfi, om

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa VÄGAR TILL TEKNISK VETENSKAPLIG INFORMATION ORDLISTA ABSTRACT, ABSTRAKT referat eller referatpublikationer BELÄGGA i bibliotekssammanhang att med hjälp av kataloger eller andra bibliografiska hjälpmedel

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Föreläsning 030910. Salsakurs. Tentaanmälan. Poäng för kursen. Studiestress och datorergonomi. En lugn labb?

Föreläsning 030910. Salsakurs. Tentaanmälan. Poäng för kursen. Studiestress och datorergonomi. En lugn labb? Salsakurs Föreläsning 030910 Kursstart: söndag 21 september, ÖG Nation Maila: dansasalsa@home.se Ring: 070-391 20 06, Alexander Prova på gratis 2 kurser för priset av en om du är kille! (först till kvarn)

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer