GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 2 Svenska Kyrkans Ungas färger 3 Svenska Kyrkans Ungas logotyp 4 Logotyp i gråskala 5 Logotyp i kompletteringsfärger 6 Distriktslogotyper 7 Distriktslogotyper i gråskala 8 Hur används distriktslogotyperna? 9 Lokalavdelningslogotyper 10 Svenska Kyrkans Ungas typsnitt 11 Så här ser typsnitten ut 12 Exempel på hur typsnitten kan användas 13 Illustrationer 14 Illustrationer som mönster 15 Foton 16 Pappersval 17 Foldrar och informationsmaterial 18 Kuvert 19 Brevpapper 20 Sociala medier 21 Mer information Har du frågor om den grafiska profilen? Då kan du alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli på följande sätt: Mail: Telefon (växel): Adress: Svenska Kyrkans Unga Att: Kommunikatör Uppsala

2 INTRODUKTION Välkommen till Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil! Syftet med den grafiska profilen är att alla delar av organisationen ska kunna arbeta för att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen får trycksaker, hemsidor och informationsmaterial större genomslagskraft. Den grafiska profilen är därför ett verktyg som gör att det blir lättare för människor att känna igen Svenska Kyrkans Unga och lättare för alla att ta till sig materialets innehåll. Den grafiska profilen erbjuder många färger, illustrationer och mönster. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i hur de används i harmoni med varandra. I de olika delarna av den grafiska profilen presenteras därför på vilka sätt de olika komponenterna i den grafiska profilen ska användas, och hur de inte ska användas. Alla inom Svenska Kyrkans Unga bör följa den grafiska profilen. Den grafiska profilen ger ramar och direktiv som stöd, inte hinder. Den ska ge alla som jobbar med grafiskt material en riktlinje om hur Svenska Kyrkans Ungas material bör se ut. BLISS Adobe Garamond Blur 2

3 SVENSKA KYRKANS UNGAS FÄRGER Svenska Kyrkans Unga har valt en klarröd färg som huvudfärg. Den används oftast på logotypen. Utöver den röda huvudfärgen finns även fem färgglada kompletteringsfärger som gör att helheten känns glad och lekfull. När du ska skapa något utifrån den grafiska profilen, försök att variera så mycket som möjligt med de olika färgerna i de material du skapar för att få en färgglad och skön känsla. Frågor om Svenska Kyrkans Ungas profilfärger kan du skicka till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. PMS-färger CMYK-färger WEBB-färger PMS Orange magenta, 100 yellow EF6B00 PMS 200 (huvudfärg) 100 magenta, 63 yellow, 12 black C41E3A PMS cyan, 100 magenta CE0076 PMS cyan, 77 magenta, 31 black 7329B0 PMS Process Blue 100 cyan, 10 magenta, 10 black 0085CA PMS cyan, 100 yellow BAD80A 3

4 SVENSKA KYRKANS UNGAS LOGOTYP Svenska Kyrkans Ungas logotyp innehåller dels vårt namn och dels en symbol. I centrum står korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller därför treenigheten: Kristus och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind. Logotypen får inte ändras eller manipuleras. Logotypen används enbart då Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Symbolen får endast användas separat om Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare och om det framgår tydligt att Svenska Kyrkans Unga är avsändare trots avsaknad av den fulla logotypen. Symbolen kan vid separat användning bestå av mer än en profilfärg, men i huvudsak ska den vara vit. Logotyp i PMS 200 (rött) Exempel på användning av symbolen Symbol Box/platta Text JAG ÄR #MEDLEMFÖRATT... Jag får ta ansvar, engagera mig, dela tro och möta underbara människor. Jag har fått vänner för livet. Och fantastiska minnen. Alla får plats att växa, tro, hoppas, leva, prata, älska och skratta! Jag vill rädda världen redan innan jag blir stor! Inget annat sammanhang får mig att känna mig så stark och älskad. Det fnns så många fantastiska människor att dela erfarenheter, tro & tankar med! Jag får växa i min relation till andra, till mig själv och till Gud. Ha tusentals med mig i min bön istället för att be ensam. Jag får ta ansvar, engagera mig, dela tro och möta underbara människor! Olika intressen och viljor samlas under samma organisation. Tron är det som förenar oss. Få växa i mig själv, min tro och för att få vara en del av gemenskapen. Jag fann en gemenskap som ingen annanstans. Jag ska kunna påverka och bli påverkad, och för att vi ska kunna ta del av alla aktiviteter, fkor, möten, träffar, läger & andakter. Svenska Kyrkans Unga får mig att brinna. Om min glöd falnar fnns alltid någon som tänder den igen. Svenska Kyrkans Unga skapar mötesplatser för barn och unga där man kan skratta, gråta, dela och upptäcka. Vi är många, m ycket, m e d v etn a o c h m ysiga. I Svenska Kyrkans Unga fck jag vara radikal och kristen. Och det var okej. I Svenska Kyrkans Unga är jag tydligt Svenska kyrkan s n u t i d, o c h i n te bara framtid. Jag vill att alla barn och unga ska få verktyg att göra sina röster hörda. Det är int en plats där vi passar in det är en plats som passar oss! Exemplet är taget från en profiltröja där Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns med på baksidan av tröjan. Logotypen används främst i kontorstryck, korrespondens, informationsmaterial, annonser och profilprodukter. VARFÖR ÄR DU MEDLEM? Symbolen används i olika typer av material där Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare. Logotyp i 50% svart (grått) Logotypen finns även i Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger Denna logotyp används för svart/vitt tryck & utskrift. Logotyp svart Logotyperna används i reklamfoldrar & material om dessa passar bättre i materialet än den röda. Undantag för användning av logotyp Denna logotyp används främst för kopiering. På material där logotypen delar färg med bakgrunden. 4 Användning Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial där Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Den ska även finnas med i de fall Svenska Kyrkans Unga samarbetar med andra producenter eller arrangörer.

5 LOGOTYP I GRÅSKALA 5

6 LOGOTYP I KOMPLETTERINGSFÄRGER Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns utöver den vanliga röda i PMS 200 även i de kompletteringsfärger som finns inom den grafiska profilen. Dessa logotyper ska enbart användas ifall den röda logotypen inte passar med det material som logotypen ska användas tillsammans med. Kompletteringsfärgerna får heller inte användas i distrikts- eller lokalavdelningslogotyper, då den röda i PMS 200 är den enda som får användas i dessa sammanhang. Dessa förhållningsregler är till för att det inte ska råda några tvivel om hur Svenska Kyrkans Ungas primära logotyp ser ut och används. Användning av logotyper i kompletteringsfärger Ifall ett distrikt eller en lokalavdelning bedömer att de har behov av att använda en logotyp i någon av kompletteringsfärgerna kan de alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för råd. Ifall det bedöms att en alternativ logotyp behövs skickar kommunikatören i sådana fall logotypen vidare till distriktet eller lokalavdelningen. 6

7 DISTRIKTSLOGOTYPER Distriktslogotyperna används när distrikt i Svenska Kyrkans Unga är avsändare av någon form av budskap, som en folder, på distriktets hemsida eller i annan typ av marknadsföring. Distriktslogotypen består av Svenska Kyrkans Ungas logotyp med en kloss undertill i någon av kompletteringsfärgerna med stiftets namn på. Under denna i sin tur står ordet STIFT. Distriktet kan dock besluta att ta bort ordet STIFT från sin logotyp (se mer om detta på sidan 6). Samtliga distrikt ska ha tillgång till sin egen logotyp, men om en ny version behövs, går det alltid bra att kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. 7

8 DISTRIKTSLOGOTYPER I GRÅSKALA I de fall när distriktslogotypen inte kan användas i PMS 200 (som exempelvis när det inte är möjligt med en färgutskrift eller om den röda färgen inte passar in i materialet) finns det möjlighet att använda sig av den gråa versionen av logotypen. Ifall distrikten inte har tillgång till logotypen i denna version kan de kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för att få sin logotyp skickad till sig. STRÄNGNÄS LULEÅ VISBY STOCKHOLM 8

9 HUR ANVÄNDS DISTRIKTSLOGOTYPERNA? Distriktslogotypen består av två delar i två färger, Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200 (röd) och en kloss under i någon av kompletteringsfärgerna. I klossen står distriktets namn. Distrikten väljer själva vilken den andra färgen i logotypen är. Box/platta i PMS 200 Kloss eni valfri kompletteringsfärg, distrikten behöver inte välja en specifik färg utan kan använda alla färger (utom PMS 200). Distriktet bestämmer själv om det vill att det ska stå exempelvis LUND STIFT eller LUNDS STIFT. Det är också fritt för distriktet att välja bort ordet STIFT från sin logotyp. Ifall distriktet funderar på att ändra sin logotyp på någon av dessa sätt ska kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli kontaktas innan ändringen görs. Detta gäller även om distriktet vill byta färg i klossen, som i exemplet nedan. LUND LUND Distriktslogotypen finns även i den grå versionen av förbundslogotypen. Klossen nedtill är i svart för att bibehålla effekten av två färger. När logotypen delar färg med bakgrunden ska en logotyp med konturer användas. Distriktets namn skrivs i samma färg som bakgrunden. Alternativet PMS % svart får även användas då distriktet trycker en trycksak i PMS svart. LUNDS LUNDS Övrig information Några andra ändringar får inte under några omständigheter göras i logotypen. 9

10 LOKALAVDELNINGSLOGOTYPER Självklart finns det även möjlighet för lokalavdelningar att ha egna logotyper. Lokalavdelningarnas logotyper görs genom att lägga till lokalavdelningens namn vid Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200. Denna enkla lösning görs för att lokalavdelningarna själva ska kunna göra sin egen logotyp utifrån den grafiska profilen. Lokalavdelningarna har två alternativ när det gäller att lägga till sitt lokalavdelningsnamn till logotypen, under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Bliss Medium med versaler i namnet. Lokalavdelningens namn får aldrig gå utanför logotypens kanter ifall namnet skrivs under logotypen. I exemplet nedan används Svenska Kyrkans Unga i Filborna församling. Eftersom lokalavdelningen har en tydlig församlingskoppling i sitt namn ska ett gement i skrivas med i logotypen, som i alternativ 1. Frågor om lokalavdelningslogotypen kan skickas till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Alternativ 1: Lokalavdelningarna skriver sitt lokalavdelningsnamn under Svenska Kyrkans Unga logotypen gement i i FILBORNA FÖRSAMLING Bliss medium VERSALER Alternativ 2: Lokalavdelningen skriver sitt namn till höger eller vänster om logotypen i FILBORNA FÖRSAMLING i FILBORNA FÖRSAMLING Exempel på alternativ kring lokalavdelningsnamnet Exempel på hur en lokalavdelningslogotyp inte ska se ut Logotypen får inte vara i någon annan färg än PMS 200 (röd) Logotypens form får inte manipuleras. CAMELOT Lokalavdelningens namn får inte gå utanför logotypens kant i FILBORNA FÖRSAMLING Fel typsnitt 10

11 SVENSKA KYRKANS UNGAS TYPSNITT Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypsnitt som heter Bliss och Adobe Garamond. Bliss är ett typsnitt som förmedlar modernitet men ändå tidlöshet. Bliss används i första hand till rubriker och brödtexter, och är det typsnitt som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av. Typsnittet hjälper till att förstärka Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, vilket gör att det är viktigt att använda Bliss så ofta det går. Detta dokument är helt och hållet skrivet i Bliss. Det andra typsnittet som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av heter Adobe Garamond. Det är ett klassiskt typsnitt som främst används till längre texter och brev. Adobe Garamond anses av många som ett mer lättläst typsnitt, vilket gör att Adobe Garamond kan vara bättre att använda i exempelvis handlingar till årsmöten eller liknande. Vid de fall då inte Adobe Garamond finns tillgängligt på datorn går det också bra att använda typsnittet Garamond, som ska finnas förinstallerat på samtliga datorer som har Office-paketet installerat. Ett tredje typsnitt som Svenska Kyrkans Unga ibland använder är typsnittet Blur, ett lekfullt men ändå tidlöst typsnitt. Blur används mestadels till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker. Blur anses av många som ett mindre lättläst typsnitt än exempelvis Bliss och Adobe Garamond, vilket gör att det är viktigt att läsbarheten kollas innan Blur används. Ifall en lokalavdelning eller ett distrikt inte har tillgång till typsnitten Bliss, Adobe Garamond eller Blur kan de kontakta Svenska Kyrkans Ungas kommunikatör för att få typsnitten skickade till sig. Kommunikatören kan även bistå med hjälp till lokalavdelningen och distriktet gällande hur typsnitten bäst kan användas. Bliss Adobe Garamond Garamond Blur 11

12 SÅ HÄR SER TYPSNITTEN UT TILL BRÖDTEXT OCH BILDTEXT BLISS LIGHT A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL MELLANRUBRIKER OCH RUBRIKER BLISS MEDIUM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL RUBRIKER OCH BILDTEXT BLISS BOLD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL RUBRIKER BLUR MEDIUM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL BRÖDTEXT ADOBE GARAMOND REGULAR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL BRÖDTEXT GARAMOND REGULAR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

13 EXEMPEL PÅ HUR TYPSNITTEN KAN ANVÄNDAS Exempel 1: Användning av Bliss DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Bliss Bold, 14 punkter, versaler) Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. (Ingress, Bliss Medium, 12 punkter) Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter) I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter) Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) Exempel 2: Användning av Blur och Adobe Garamond DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Blur, 14 punkter, versaler) Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. (Ingress, Adobe Garamond Bold, 12 punkter) Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter) I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter) Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på! (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) 13

14 ILLUSTRATIONER I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer som kan användas i trycksaker och på webben. Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar som kan användas i vitt, svart eller Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger. Illustrationerna är indelade i följande kategorier; Svenska Kyrkans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung, Demokrati, Sommar och Vinter. Samtliga illustrationer finns tillgängliga under fliken Organisationsfil på baksidan till Medlemssidorna. Om du vill använda illustrationerna och inte har en inloggning till Medlemssidorna, be din registeransvarige om hjälp. Mönster Alla illustrationer finns som ett mönster. Mönstret finns i de olika profilfärgerna och kan användas på olika sätt beroende på sammanhang och målgrupp. Samtliga illustrationer som utgör mönstret finns som egna separata filer. Mönstren både med vit bakgrund och med bakgrund i Svenska Kyrkans Ungas profilfärger. Illustrationerna från Sommar och Vinter har separata mönster till följd av illustrationernas årstidsbundna utseende. Användning Illustrationerna får under inga omständigheter manipuleras eller förändras. Illustrationerna kan användas individuellt eller tillsammans i mönstret ovan. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du vill få mönster i olika färger skickade till dig, eller om du vill ha tips på hur du bäst kan använda illustrationer och mönster i din kommunikation. 14

15 ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER 15

16 FOTON När foton används för att kommunicera Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att dessa foton tydligt visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och gör. Fotona ska inte bara kommunicera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett tydligt sätt förmedla en känsla av det Svenska Kyrkans Unga står för; att Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Kom ihåg att personer som utmärker sig på de foton du vill använda bör informeras om hur fotona ska användas, och ge sitt samtycke till att vara med. Nedan finns exempel på foton som på olika sätt representerar Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och värderingar. Ifall fotona ska ha en bildtext är det viktigt att lyfta fram vad fotot föreställer och på ett enkelt sätt göra det klart för mottagaren vad fotot har med Svenska Kyrkans Ungas verksamhet att göra. I bildtexten bör det även framgå vem eller vilken organisation det är som har tagit fotot. Exempel på bilder och bildtexter Vid slutet av Stora årsmötet 2013 gick årsmötets deltagare ut på Uppsalas gator. Foto: Svenska Kyrkans Unga I Svenska Kyrkans Unga samlas vi tillsammans runt vår kristna tro och delar en gemenskap. Foto: Svenska Kyrkans Unga I Svenska Kyrkans Unga är läger en mötesplats för medlemmar att ha kul och träffa nya vänner. Foto: Josef Hegart Under Almedalen 2014 var Svenska Kyrkans Unga med i en manifestation för öppenhet och mångfald. Foto: Eric Tegnander 16

17 PAPPERSVAL I den grafiska profilen har vi valt att använda ett matt, extra vitt papper. De pappersorter vi valt är självklart bra miljöval. Papperssorterna gör att bilder som trycks blir väldigt bra och att de klara profilfärgerna kommer till sin rätt. Pappret passar till de flesta trycksaker som reklamtrycksaker, broschyrer och blanketter. För våra brevpapper har Svenska Kyrkans Unga valt pappret Munken Polar KRI. Det är ett extra vitt, matt och obestruket papper som passar bra till tryck av bland annat böcker, informationsmaterial och dokument med högupplösta bilder. Munken Polar är ett FSC-certifierat papper (Forest Stewardship Council), vilket innebär att pappret måste innehålla en viss procentandel av godkända och miljövänliga fibrer, samt att leverantören av pappret måste ha spårbarhetscertifikat på de papper som de levererar. Miljö Från förbundskansliet kan lokalavdelningar och distrikt beställa miljödeklaration på pappret om de undrar hur tillverkningen av pappret gått till. Det här är även något som distrikten och lokalavdelningarna själva bör fråga efter när de beställer papper från en pappersleverantör. Mer information Du kan alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du behöver tips och råd gällande val av papper och pappersleverantörer. Du kan också kontakta kommunikatören om du har frågor kring miljömärkning och kvalité på papper du vill beställa. 17

18 FOLDRAR OCH INFORMATIONSMATERIAL Trycksaker som kommer från Svenska Kyrkans Unga ska vara utformade utifrån den grafiska profilen. Svenska Kyrkans Ungas informationsmaterial är oftast kvadratiskt formade. Logotypen ska helst återfinnas vid folderns högra kant och profilfärgerna ska helst användas flitigt. Nedan ser du några exempel på hur material och foldrar kan se ut när Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Det bästa är om våra profilfärger, alternativt mönster i olika färger, används för att ge en positiv och färgglad känsla för den som ska läsa materialet. Profilfärgerna kan även kombineras med enstaka illustrationer, som motsvarar innehållet i materialet eller foldern. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för tips och råd för utformning av foldrar och hur den grafiska profilen ska användas. EN ÖPPEN GEMENSKAP AV BARN OCH UNGA #MEDLEM F o R AT T..... Därför borde alla barn och unga få möjlighet att vara med i Svenska Kyrkans Unga! EN HEL DEL - M E D L E M S U T B I L D N I N G S V E N S K A K Y R K A N S U N G A EN HEL DEL M E D L E M S U T B I L D N I N G DU ÄR VIKTIG HÄR OCH NU! 18

19 KUVERT Utöver mallar för informationsmaterial har Svenska Kyrkans Unga även tagit fram en mall för kuvert, dels till förbundet och dels till distrikten. Kuvertens uppgift är att förtydliga att det är Svenska Kyrkans Unga som är avsändare av brevet, och för att redan på kuvertet visa upp vår grafiska profil för mottagaren. Kuvertmallarna finns för både C4 och C5 storlekar. Kuvertet består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200). För distrikten är det bäst om plattan har samma färg som används i distriktets logotyp. I botten av plattan placeras sedan Svenska Kyrkans Ungas förbundslogotyp i PMS 200 (ifall förbundet är avsändare) eller en distriktslogotyp (ifall ett distrikt är avsändare). Till höger om logotypen placeras avsändarens kontaktuppgifter (vilket i exemplet nedan är Linköpings distrikt). Denna text ska vara i PMS 200. De mallar som finns framtagna för kuvert har skärmärken i hörnen på dokumentet. Anledningen till detta är att distrikten inte själva ska skriva ut kuverten utan anlita ett tryckeri som beskär kuverten så att mönstret och logotypen är placerade längs med kuvertets kant, vilket inte är möjligt om en vanlig skrivare används. Exempel på distriktskuvert GÖTEBORGS POSTREGION PORTO BETALT PORT PAYÉ P Vitt mönster i en PMS Process Blue platta Logotyp i PMS 200 LINKÖPING SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPING STIFT Box LINKÖPING Tel: PMS Process Blue Kontaktuppgifter i PMS 200 Kontakt Ifall ett distrikt inte har sin egen mall för kuvert kan disktriktet kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för hjälp. Ifall distriktet byter färg i boxen på sin logotyp ska kommunikatören också informeras, eftersom kuvertmallen i sådana fall behöver uppdateras till den nya färgen. 19

20 SVENSKA KYRKANS UNGA BREVPAPPER Svenska Kyrkans Unga har även tagit fram en mall på brevpapper, som exempelvis används vid mer formella utskick, brev och arkivering. Brevpappret består av en platta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200) samt Svenska Kyrkans Ungas logotyp i toppen av pappret. I det nedre högra hörnet är Svenska Kyrkans Ungas adress skriven i PMS 200. Det finns även en mall för brevpapper gjord för varje enskilt distrikt. Brevpappret består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200), samt en logotyp i övre högra hörnet. Det som skiljer mallarna åt är att distrikten bör välja den färg på mönsterklossen som förekommer i deras logotyp, samt att det är ett litet mellanrum mellan plattan och logotypen eftersom distriktslogotyperna är mer avlånga än förbundslogotypen. I adressfältet längst ner står distriktets olika kontaktuppgifter i PMS 200. Eftersom pappret är tänkt att tryckas upp genom ett tryckeri är samtliga brevpappersmallar framtagna med skärmärken. Ifall distrikten behöver mallen för sitt egna brevpapper kan de kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Mönsterplatta i alla profilfärger utom PMS 200 Postadress: Uppsala Besöksadress: Sysslomansgatan 8 Tel: , Fax: Org. nr , Bg Förbundets kontaktuppgifter i PMS 200 Distriktslogotyp SKARA SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT Postadress: Box 263, Skara Besöksadress: Skoltorget 1, Skara Tel: Org. nr Distriktets kontaktuppgifter i PMS

21 SOCIALA MEDIER Att kommunicera via sociala medier blir allt vanligare. Många organisationer och företag lägger stor vikt vid denna typ av kommunikation, vilket gör det viktigt att det grafiska uttrycket är tydligt även där. Därför har även Svenska Kyrkans Unga ett antal grafiska riktlinjer när det gäller kommunikation via Facebook och Twitter. Profilbilder Profilbilden som ska användas är lokalavdelningens eller distriktets logotyp i sin helhet, med lite marginal mot bildens kant. Lokalavdelningen och distriktet väljer själv om marginalen är vit eller om den ska bestå av ett mönster, som exempelvis en Pride-bakgrund eller illustrationer. Bilden får inte vara avhuggen eller manipulerad. Profilbilder som visar hela logotypen, med vit marginal. Felaktiga profilbilder som kapats av, manipulerats eller har fel färg. Omslagsbild På både Facebook och Twitter finns det en möjlighet att på sin sida eller sitt konto ladda upp en omslagsbild, som porträtterar lokalavdelningens eller distriktets verksamhet, värderingar eller grafiska uttryck. Så länge lokalavdelningen eller distriktet har en omslagsbild som inte står i strid med Svenska Kyrkans Ungas stadgar är det fritt fram för dem att välja den bild de finner mest lämplig. Bildens avsändare kan göras ännu tydligare genom att lägga till en mönsterstripe i distriktets profilfärg på bildens vänstra sida. Då ökar igenkänningsfaktorn för distriktets grafiska uttryck, och distriktet får en ännu tydligare kommunikation från sitt konto. Ifall en lokalavdelning vill kommunicera ut vilket distrikt den tillhör kan den också använda sig av samma stripe. Mönsterstripe i distriktets profilfärg Omslagsbilder som symboliserar Svenska Kyrkans Unga (med och utan mönsterstripe) Grafiska detaljer på Twitter Utöver bilder kan lokalavdelningen eller distriktet även lägga till en bakgrund, som ses av besökare på kontot. Som bakgrund kan med fördel ett illustrationsmönster i distriktets profilfärg användas. Andra alternativ är bibelcitat eller foton på någon av lokalavdelningens/distriktets verksamheter. På Twitter går det även att ställa in färger som kommer upp när besökaren klickar på vissa flikar. Denna färg kan ställas in så att den matchar distriktets profilfärg. Färgerna fås genom att ställa in WEBB-färger under fliken Theme Color (som du hittar om du klickar på knappen Edit profile ), vilket görs genom att ange en sex tecken lång kod. Samtliga Svenska Kyrkans Ungas profilfärger i WEBB-färger finns i den grafiska profilen på sidan 3, i kolumnen längst till höger. 21

BLISS garamond GRAFISK PROFIL

BLISS garamond GRAFISK PROFIL GRAFISK PROFIL Syftet med den grafiska profilen är att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

OM DEN GRAFISKA PROFILEN

OM DEN GRAFISKA PROFILEN INNEHÅLL Om den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Grafiskt element 5 Profilfärger 6 Typsnitt 7 Block och kuvert 8 Profilkläder och visitkort 9 Måttband och pappkasse 10 Lastbil 11 Hemsida 12 Annons 13 Lanseringsannons

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Vår grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet?

Vår grafiska profil. Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Vår grafiska profil Varför blir det allt viktigare med en konsekvent identitet? Varför en Grafisk manual? 1 Vår logotyp, vår logotyp med tillägg 2 Våra färger 3 Våra mönster 4 Typsnitt 5 Innehåll Informationstrycksaker

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér Grafisk handledning 2014 inklusive bildmanér Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

KONTEX & KOMMUNIKATION

KONTEX & KOMMUNIKATION KONTEX GRAFISK PROFIL Formen Logotypförslaget är en bokstavskombination av bokstäverna K och K (Kontex, Kommunikation). Den grafiska formen ska vara lätt att känna igen, vara ren samt kännas symbolisk

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet Grafisk profil för Fackförbundet ST Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet ST ska uppfattas som attraktivt, kompetent, tydligt och kraftfullt, visionärt och nyskapande, solidariskt och

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

grafisk produktion Grafisk profilpärm

grafisk produktion Grafisk profilpärm Grafisk profilpärm Förord Nacke är, som logotypen antyder på, ett företag som jobbar med grafisk produktion. Mer specifikt kan det vara omslagsdesign, fotografering, logotypdesign, webbdesign etc. Hit

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline

Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline Ett företag i Golvkedjan Grafisk guideline v1.0 LOGOTYP Exempel logotyp positiv: Exempel logotyp negativ: Exempel bård färgad bakgrund: Exempel bård vit bakgrund: SYMBOLER c55 m0 y70 k10 r130 g180 b110

Läs mer