GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 2 Svenska Kyrkans Ungas färger 3 Svenska Kyrkans Ungas logotyp 4 Logotyp i gråskala 5 Logotyp i kompletteringsfärger 6 Distriktslogotyper 7 Distriktslogotyper i gråskala 8 Hur används distriktslogotyperna? 9 Lokalavdelningslogotyper 10 Svenska Kyrkans Ungas typsnitt 11 Så här ser typsnitten ut 12 Exempel på hur typsnitten kan användas 13 Illustrationer 14 Illustrationer som mönster 15 Foton 16 Pappersval 17 Foldrar och informationsmaterial 18 Kuvert 19 Brevpapper 20 Sociala medier 21 Mer information Har du frågor om den grafiska profilen? Då kan du alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli på följande sätt: Mail: Telefon (växel): Adress: Svenska Kyrkans Unga Att: Kommunikatör Uppsala

2 INTRODUKTION Välkommen till Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil! Syftet med den grafiska profilen är att alla delar av organisationen ska kunna arbeta för att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen får trycksaker, hemsidor och informationsmaterial större genomslagskraft. Den grafiska profilen är därför ett verktyg som gör att det blir lättare för människor att känna igen Svenska Kyrkans Unga och lättare för alla att ta till sig materialets innehåll. Den grafiska profilen erbjuder många färger, illustrationer och mönster. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i hur de används i harmoni med varandra. I de olika delarna av den grafiska profilen presenteras därför på vilka sätt de olika komponenterna i den grafiska profilen ska användas, och hur de inte ska användas. Alla inom Svenska Kyrkans Unga bör följa den grafiska profilen. Den grafiska profilen ger ramar och direktiv som stöd, inte hinder. Den ska ge alla som jobbar med grafiskt material en riktlinje om hur Svenska Kyrkans Ungas material bör se ut. BLISS Adobe Garamond Blur 2

3 SVENSKA KYRKANS UNGAS FÄRGER Svenska Kyrkans Unga har valt en klarröd färg som huvudfärg. Den används oftast på logotypen. Utöver den röda huvudfärgen finns även fem färgglada kompletteringsfärger som gör att helheten känns glad och lekfull. När du ska skapa något utifrån den grafiska profilen, försök att variera så mycket som möjligt med de olika färgerna i de material du skapar för att få en färgglad och skön känsla. Frågor om Svenska Kyrkans Ungas profilfärger kan du skicka till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. PMS-färger CMYK-färger WEBB-färger PMS Orange magenta, 100 yellow EF6B00 PMS 200 (huvudfärg) 100 magenta, 63 yellow, 12 black C41E3A PMS cyan, 100 magenta CE0076 PMS cyan, 77 magenta, 31 black 7329B0 PMS Process Blue 100 cyan, 10 magenta, 10 black 0085CA PMS cyan, 100 yellow BAD80A 3

4 SVENSKA KYRKANS UNGAS LOGOTYP Svenska Kyrkans Ungas logotyp innehåller dels vårt namn och dels en symbol. I centrum står korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller därför treenigheten: Kristus och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind. Logotypen får inte ändras eller manipuleras. Logotypen används enbart då Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Symbolen får endast användas separat om Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare och om det framgår tydligt att Svenska Kyrkans Unga är avsändare trots avsaknad av den fulla logotypen. Symbolen kan vid separat användning bestå av mer än en profilfärg, men i huvudsak ska den vara vit. Logotyp i PMS 200 (rött) Exempel på användning av symbolen Symbol Box/platta Text JAG ÄR #MEDLEMFÖRATT... Jag får ta ansvar, engagera mig, dela tro och möta underbara människor. Jag har fått vänner för livet. Och fantastiska minnen. Alla får plats att växa, tro, hoppas, leva, prata, älska och skratta! Jag vill rädda världen redan innan jag blir stor! Inget annat sammanhang får mig att känna mig så stark och älskad. Det fnns så många fantastiska människor att dela erfarenheter, tro & tankar med! Jag får växa i min relation till andra, till mig själv och till Gud. Ha tusentals med mig i min bön istället för att be ensam. Jag får ta ansvar, engagera mig, dela tro och möta underbara människor! Olika intressen och viljor samlas under samma organisation. Tron är det som förenar oss. Få växa i mig själv, min tro och för att få vara en del av gemenskapen. Jag fann en gemenskap som ingen annanstans. Jag ska kunna påverka och bli påverkad, och för att vi ska kunna ta del av alla aktiviteter, fkor, möten, träffar, läger & andakter. Svenska Kyrkans Unga får mig att brinna. Om min glöd falnar fnns alltid någon som tänder den igen. Svenska Kyrkans Unga skapar mötesplatser för barn och unga där man kan skratta, gråta, dela och upptäcka. Vi är många, m ycket, m e d v etn a o c h m ysiga. I Svenska Kyrkans Unga fck jag vara radikal och kristen. Och det var okej. I Svenska Kyrkans Unga är jag tydligt Svenska kyrkan s n u t i d, o c h i n te bara framtid. Jag vill att alla barn och unga ska få verktyg att göra sina röster hörda. Det är int en plats där vi passar in det är en plats som passar oss! Exemplet är taget från en profiltröja där Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns med på baksidan av tröjan. Logotypen används främst i kontorstryck, korrespondens, informationsmaterial, annonser och profilprodukter. VARFÖR ÄR DU MEDLEM? Symbolen används i olika typer av material där Svenska Kyrkans Unga är ensam avsändare. Logotyp i 50% svart (grått) Logotypen finns även i Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger Denna logotyp används för svart/vitt tryck & utskrift. Logotyp svart Logotyperna används i reklamfoldrar & material om dessa passar bättre i materialet än den röda. Undantag för användning av logotyp Denna logotyp används främst för kopiering. På material där logotypen delar färg med bakgrunden. 4 Användning Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial där Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Den ska även finnas med i de fall Svenska Kyrkans Unga samarbetar med andra producenter eller arrangörer.

5 LOGOTYP I GRÅSKALA 5

6 LOGOTYP I KOMPLETTERINGSFÄRGER Svenska Kyrkans Ungas logotyp finns utöver den vanliga röda i PMS 200 även i de kompletteringsfärger som finns inom den grafiska profilen. Dessa logotyper ska enbart användas ifall den röda logotypen inte passar med det material som logotypen ska användas tillsammans med. Kompletteringsfärgerna får heller inte användas i distrikts- eller lokalavdelningslogotyper, då den röda i PMS 200 är den enda som får användas i dessa sammanhang. Dessa förhållningsregler är till för att det inte ska råda några tvivel om hur Svenska Kyrkans Ungas primära logotyp ser ut och används. Användning av logotyper i kompletteringsfärger Ifall ett distrikt eller en lokalavdelning bedömer att de har behov av att använda en logotyp i någon av kompletteringsfärgerna kan de alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för råd. Ifall det bedöms att en alternativ logotyp behövs skickar kommunikatören i sådana fall logotypen vidare till distriktet eller lokalavdelningen. 6

7 DISTRIKTSLOGOTYPER Distriktslogotyperna används när distrikt i Svenska Kyrkans Unga är avsändare av någon form av budskap, som en folder, på distriktets hemsida eller i annan typ av marknadsföring. Distriktslogotypen består av Svenska Kyrkans Ungas logotyp med en kloss undertill i någon av kompletteringsfärgerna med stiftets namn på. Under denna i sin tur står ordet STIFT. Distriktet kan dock besluta att ta bort ordet STIFT från sin logotyp (se mer om detta på sidan 6). Samtliga distrikt ska ha tillgång till sin egen logotyp, men om en ny version behövs, går det alltid bra att kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. 7

8 DISTRIKTSLOGOTYPER I GRÅSKALA I de fall när distriktslogotypen inte kan användas i PMS 200 (som exempelvis när det inte är möjligt med en färgutskrift eller om den röda färgen inte passar in i materialet) finns det möjlighet att använda sig av den gråa versionen av logotypen. Ifall distrikten inte har tillgång till logotypen i denna version kan de kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för att få sin logotyp skickad till sig. STRÄNGNÄS LULEÅ VISBY STOCKHOLM 8

9 HUR ANVÄNDS DISTRIKTSLOGOTYPERNA? Distriktslogotypen består av två delar i två färger, Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200 (röd) och en kloss under i någon av kompletteringsfärgerna. I klossen står distriktets namn. Distrikten väljer själva vilken den andra färgen i logotypen är. Box/platta i PMS 200 Kloss eni valfri kompletteringsfärg, distrikten behöver inte välja en specifik färg utan kan använda alla färger (utom PMS 200). Distriktet bestämmer själv om det vill att det ska stå exempelvis LUND STIFT eller LUNDS STIFT. Det är också fritt för distriktet att välja bort ordet STIFT från sin logotyp. Ifall distriktet funderar på att ändra sin logotyp på någon av dessa sätt ska kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli kontaktas innan ändringen görs. Detta gäller även om distriktet vill byta färg i klossen, som i exemplet nedan. LUND LUND Distriktslogotypen finns även i den grå versionen av förbundslogotypen. Klossen nedtill är i svart för att bibehålla effekten av två färger. När logotypen delar färg med bakgrunden ska en logotyp med konturer användas. Distriktets namn skrivs i samma färg som bakgrunden. Alternativet PMS % svart får även användas då distriktet trycker en trycksak i PMS svart. LUNDS LUNDS Övrig information Några andra ändringar får inte under några omständigheter göras i logotypen. 9

10 LOKALAVDELNINGSLOGOTYPER Självklart finns det även möjlighet för lokalavdelningar att ha egna logotyper. Lokalavdelningarnas logotyper görs genom att lägga till lokalavdelningens namn vid Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200. Denna enkla lösning görs för att lokalavdelningarna själva ska kunna göra sin egen logotyp utifrån den grafiska profilen. Lokalavdelningarna har två alternativ när det gäller att lägga till sitt lokalavdelningsnamn till logotypen, under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Bliss Medium med versaler i namnet. Lokalavdelningens namn får aldrig gå utanför logotypens kanter ifall namnet skrivs under logotypen. I exemplet nedan används Svenska Kyrkans Unga i Filborna församling. Eftersom lokalavdelningen har en tydlig församlingskoppling i sitt namn ska ett gement i skrivas med i logotypen, som i alternativ 1. Frågor om lokalavdelningslogotypen kan skickas till kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Alternativ 1: Lokalavdelningarna skriver sitt lokalavdelningsnamn under Svenska Kyrkans Unga logotypen gement i i FILBORNA FÖRSAMLING Bliss medium VERSALER Alternativ 2: Lokalavdelningen skriver sitt namn till höger eller vänster om logotypen i FILBORNA FÖRSAMLING i FILBORNA FÖRSAMLING Exempel på alternativ kring lokalavdelningsnamnet Exempel på hur en lokalavdelningslogotyp inte ska se ut Logotypen får inte vara i någon annan färg än PMS 200 (röd) Logotypens form får inte manipuleras. CAMELOT Lokalavdelningens namn får inte gå utanför logotypens kant i FILBORNA FÖRSAMLING Fel typsnitt 10

11 SVENSKA KYRKANS UNGAS TYPSNITT Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypsnitt som heter Bliss och Adobe Garamond. Bliss är ett typsnitt som förmedlar modernitet men ändå tidlöshet. Bliss används i första hand till rubriker och brödtexter, och är det typsnitt som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av. Typsnittet hjälper till att förstärka Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil, vilket gör att det är viktigt att använda Bliss så ofta det går. Detta dokument är helt och hållet skrivet i Bliss. Det andra typsnittet som Svenska Kyrkans Unga använder sig mest av heter Adobe Garamond. Det är ett klassiskt typsnitt som främst används till längre texter och brev. Adobe Garamond anses av många som ett mer lättläst typsnitt, vilket gör att Adobe Garamond kan vara bättre att använda i exempelvis handlingar till årsmöten eller liknande. Vid de fall då inte Adobe Garamond finns tillgängligt på datorn går det också bra att använda typsnittet Garamond, som ska finnas förinstallerat på samtliga datorer som har Office-paketet installerat. Ett tredje typsnitt som Svenska Kyrkans Unga ibland använder är typsnittet Blur, ett lekfullt men ändå tidlöst typsnitt. Blur används mestadels till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker. Blur anses av många som ett mindre lättläst typsnitt än exempelvis Bliss och Adobe Garamond, vilket gör att det är viktigt att läsbarheten kollas innan Blur används. Ifall en lokalavdelning eller ett distrikt inte har tillgång till typsnitten Bliss, Adobe Garamond eller Blur kan de kontakta Svenska Kyrkans Ungas kommunikatör för att få typsnitten skickade till sig. Kommunikatören kan även bistå med hjälp till lokalavdelningen och distriktet gällande hur typsnitten bäst kan användas. Bliss Adobe Garamond Garamond Blur 11

12 SÅ HÄR SER TYPSNITTEN UT TILL BRÖDTEXT OCH BILDTEXT BLISS LIGHT A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL MELLANRUBRIKER OCH RUBRIKER BLISS MEDIUM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL RUBRIKER OCH BILDTEXT BLISS BOLD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL RUBRIKER BLUR MEDIUM A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL BRÖDTEXT ADOBE GARAMOND REGULAR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö TILL BRÖDTEXT GARAMOND REGULAR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

13 EXEMPEL PÅ HUR TYPSNITTEN KAN ANVÄNDAS Exempel 1: Användning av Bliss DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Bliss Bold, 14 punkter, versaler) Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. (Ingress, Bliss Medium, 12 punkter) Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter) I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Bliss Medium 13 punkter) Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på. (Brödtext, Bliss Light, 12 punkter) Exempel 2: Användning av Blur och Adobe Garamond DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA (Huvudrubrik, Blur, 14 punkter, versaler) Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. (Ingress, Adobe Garamond Bold, 12 punkter) Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har drygt medlemmar i mer än 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga, som arbetar för att bejaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) En öppen gemenskap (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter) I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen, innebandy, teater, körsång, pysselkväll, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att diskutera och fundera med andra om gud och livet. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är. Det spelar ingen roll vilket kön du har, vem du blir kär i, om du är smal eller tjock, troende eller icke troende. (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) Demokratiska värderingar (Mellanrubrik, Adobe Garamond Bold, 13 punkter) Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan och i världen. Varför det? Jo, för att Svenska Kyrkans Unga tycker att alla människor har samma värde, och förtjänar kärlek och respekt! Alla människor har något viktigt att bidra med och röster som är värda att lyssna på! (Brödtext, Adobe Garamond Regular, 12 punkter) 13

14 ILLUSTRATIONER I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer som kan användas i trycksaker och på webben. Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar som kan användas i vitt, svart eller Svenska Kyrkans Ungas kompletteringsfärger. Illustrationerna är indelade i följande kategorier; Svenska Kyrkans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung, Demokrati, Sommar och Vinter. Samtliga illustrationer finns tillgängliga under fliken Organisationsfil på baksidan till Medlemssidorna. Om du vill använda illustrationerna och inte har en inloggning till Medlemssidorna, be din registeransvarige om hjälp. Mönster Alla illustrationer finns som ett mönster. Mönstret finns i de olika profilfärgerna och kan användas på olika sätt beroende på sammanhang och målgrupp. Samtliga illustrationer som utgör mönstret finns som egna separata filer. Mönstren både med vit bakgrund och med bakgrund i Svenska Kyrkans Ungas profilfärger. Illustrationerna från Sommar och Vinter har separata mönster till följd av illustrationernas årstidsbundna utseende. Användning Illustrationerna får under inga omständigheter manipuleras eller förändras. Illustrationerna kan användas individuellt eller tillsammans i mönstret ovan. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du vill få mönster i olika färger skickade till dig, eller om du vill ha tips på hur du bäst kan använda illustrationer och mönster i din kommunikation. 14

15 ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER 15

16 FOTON När foton används för att kommunicera Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att dessa foton tydligt visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och gör. Fotona ska inte bara kommunicera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett tydligt sätt förmedla en känsla av det Svenska Kyrkans Unga står för; att Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Kom ihåg att personer som utmärker sig på de foton du vill använda bör informeras om hur fotona ska användas, och ge sitt samtycke till att vara med. Nedan finns exempel på foton som på olika sätt representerar Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och värderingar. Ifall fotona ska ha en bildtext är det viktigt att lyfta fram vad fotot föreställer och på ett enkelt sätt göra det klart för mottagaren vad fotot har med Svenska Kyrkans Ungas verksamhet att göra. I bildtexten bör det även framgå vem eller vilken organisation det är som har tagit fotot. Exempel på bilder och bildtexter Vid slutet av Stora årsmötet 2013 gick årsmötets deltagare ut på Uppsalas gator. Foto: Svenska Kyrkans Unga I Svenska Kyrkans Unga samlas vi tillsammans runt vår kristna tro och delar en gemenskap. Foto: Svenska Kyrkans Unga I Svenska Kyrkans Unga är läger en mötesplats för medlemmar att ha kul och träffa nya vänner. Foto: Josef Hegart Under Almedalen 2014 var Svenska Kyrkans Unga med i en manifestation för öppenhet och mångfald. Foto: Eric Tegnander 16

17 PAPPERSVAL I den grafiska profilen har vi valt att använda ett matt, extra vitt papper. De pappersorter vi valt är självklart bra miljöval. Papperssorterna gör att bilder som trycks blir väldigt bra och att de klara profilfärgerna kommer till sin rätt. Pappret passar till de flesta trycksaker som reklamtrycksaker, broschyrer och blanketter. För våra brevpapper har Svenska Kyrkans Unga valt pappret Munken Polar KRI. Det är ett extra vitt, matt och obestruket papper som passar bra till tryck av bland annat böcker, informationsmaterial och dokument med högupplösta bilder. Munken Polar är ett FSC-certifierat papper (Forest Stewardship Council), vilket innebär att pappret måste innehålla en viss procentandel av godkända och miljövänliga fibrer, samt att leverantören av pappret måste ha spårbarhetscertifikat på de papper som de levererar. Miljö Från förbundskansliet kan lokalavdelningar och distrikt beställa miljödeklaration på pappret om de undrar hur tillverkningen av pappret gått till. Det här är även något som distrikten och lokalavdelningarna själva bör fråga efter när de beställer papper från en pappersleverantör. Mer information Du kan alltid kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli ifall du behöver tips och råd gällande val av papper och pappersleverantörer. Du kan också kontakta kommunikatören om du har frågor kring miljömärkning och kvalité på papper du vill beställa. 17

18 FOLDRAR OCH INFORMATIONSMATERIAL Trycksaker som kommer från Svenska Kyrkans Unga ska vara utformade utifrån den grafiska profilen. Svenska Kyrkans Ungas informationsmaterial är oftast kvadratiskt formade. Logotypen ska helst återfinnas vid folderns högra kant och profilfärgerna ska helst användas flitigt. Nedan ser du några exempel på hur material och foldrar kan se ut när Svenska Kyrkans Unga är avsändare. Det bästa är om våra profilfärger, alternativt mönster i olika färger, används för att ge en positiv och färgglad känsla för den som ska läsa materialet. Profilfärgerna kan även kombineras med enstaka illustrationer, som motsvarar innehållet i materialet eller foldern. Kontakta gärna kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för tips och råd för utformning av foldrar och hur den grafiska profilen ska användas. EN ÖPPEN GEMENSKAP AV BARN OCH UNGA #MEDLEM F o R AT T..... Därför borde alla barn och unga få möjlighet att vara med i Svenska Kyrkans Unga! EN HEL DEL - M E D L E M S U T B I L D N I N G S V E N S K A K Y R K A N S U N G A EN HEL DEL M E D L E M S U T B I L D N I N G DU ÄR VIKTIG HÄR OCH NU! 18

19 KUVERT Utöver mallar för informationsmaterial har Svenska Kyrkans Unga även tagit fram en mall för kuvert, dels till förbundet och dels till distrikten. Kuvertens uppgift är att förtydliga att det är Svenska Kyrkans Unga som är avsändare av brevet, och för att redan på kuvertet visa upp vår grafiska profil för mottagaren. Kuvertmallarna finns för både C4 och C5 storlekar. Kuvertet består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200). För distrikten är det bäst om plattan har samma färg som används i distriktets logotyp. I botten av plattan placeras sedan Svenska Kyrkans Ungas förbundslogotyp i PMS 200 (ifall förbundet är avsändare) eller en distriktslogotyp (ifall ett distrikt är avsändare). Till höger om logotypen placeras avsändarens kontaktuppgifter (vilket i exemplet nedan är Linköpings distrikt). Denna text ska vara i PMS 200. De mallar som finns framtagna för kuvert har skärmärken i hörnen på dokumentet. Anledningen till detta är att distrikten inte själva ska skriva ut kuverten utan anlita ett tryckeri som beskär kuverten så att mönstret och logotypen är placerade längs med kuvertets kant, vilket inte är möjligt om en vanlig skrivare används. Exempel på distriktskuvert GÖTEBORGS POSTREGION PORTO BETALT PORT PAYÉ P Vitt mönster i en PMS Process Blue platta Logotyp i PMS 200 LINKÖPING SVENSKA KYRKANS UNGA I LINKÖPING STIFT Box LINKÖPING Tel: PMS Process Blue Kontaktuppgifter i PMS 200 Kontakt Ifall ett distrikt inte har sin egen mall för kuvert kan disktriktet kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli för hjälp. Ifall distriktet byter färg i boxen på sin logotyp ska kommunikatören också informeras, eftersom kuvertmallen i sådana fall behöver uppdateras till den nya färgen. 19

20 SVENSKA KYRKANS UNGA BREVPAPPER Svenska Kyrkans Unga har även tagit fram en mall på brevpapper, som exempelvis används vid mer formella utskick, brev och arkivering. Brevpappret består av en platta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200) samt Svenska Kyrkans Ungas logotyp i toppen av pappret. I det nedre högra hörnet är Svenska Kyrkans Ungas adress skriven i PMS 200. Det finns även en mall för brevpapper gjord för varje enskilt distrikt. Brevpappret består av en mönsterplatta i någon av Svenska Kyrkans Ungas profilfärger (utom PMS 200), samt en logotyp i övre högra hörnet. Det som skiljer mallarna åt är att distrikten bör välja den färg på mönsterklossen som förekommer i deras logotyp, samt att det är ett litet mellanrum mellan plattan och logotypen eftersom distriktslogotyperna är mer avlånga än förbundslogotypen. I adressfältet längst ner står distriktets olika kontaktuppgifter i PMS 200. Eftersom pappret är tänkt att tryckas upp genom ett tryckeri är samtliga brevpappersmallar framtagna med skärmärken. Ifall distrikten behöver mallen för sitt egna brevpapper kan de kontakta kommunikatören på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Mönsterplatta i alla profilfärger utom PMS 200 Postadress: Uppsala Besöksadress: Sysslomansgatan 8 Tel: , Fax: Org. nr , Bg Förbundets kontaktuppgifter i PMS 200 Distriktslogotyp SKARA SVENSKA KYRKANS UNGA I SKARA STIFT Postadress: Box 263, Skara Besöksadress: Skoltorget 1, Skara Tel: Org. nr Distriktets kontaktuppgifter i PMS

21 SOCIALA MEDIER Att kommunicera via sociala medier blir allt vanligare. Många organisationer och företag lägger stor vikt vid denna typ av kommunikation, vilket gör det viktigt att det grafiska uttrycket är tydligt även där. Därför har även Svenska Kyrkans Unga ett antal grafiska riktlinjer när det gäller kommunikation via Facebook och Twitter. Profilbilder Profilbilden som ska användas är lokalavdelningens eller distriktets logotyp i sin helhet, med lite marginal mot bildens kant. Lokalavdelningen och distriktet väljer själv om marginalen är vit eller om den ska bestå av ett mönster, som exempelvis en Pride-bakgrund eller illustrationer. Bilden får inte vara avhuggen eller manipulerad. Profilbilder som visar hela logotypen, med vit marginal. Felaktiga profilbilder som kapats av, manipulerats eller har fel färg. Omslagsbild På både Facebook och Twitter finns det en möjlighet att på sin sida eller sitt konto ladda upp en omslagsbild, som porträtterar lokalavdelningens eller distriktets verksamhet, värderingar eller grafiska uttryck. Så länge lokalavdelningen eller distriktet har en omslagsbild som inte står i strid med Svenska Kyrkans Ungas stadgar är det fritt fram för dem att välja den bild de finner mest lämplig. Bildens avsändare kan göras ännu tydligare genom att lägga till en mönsterstripe i distriktets profilfärg på bildens vänstra sida. Då ökar igenkänningsfaktorn för distriktets grafiska uttryck, och distriktet får en ännu tydligare kommunikation från sitt konto. Ifall en lokalavdelning vill kommunicera ut vilket distrikt den tillhör kan den också använda sig av samma stripe. Mönsterstripe i distriktets profilfärg Omslagsbilder som symboliserar Svenska Kyrkans Unga (med och utan mönsterstripe) Grafiska detaljer på Twitter Utöver bilder kan lokalavdelningen eller distriktet även lägga till en bakgrund, som ses av besökare på kontot. Som bakgrund kan med fördel ett illustrationsmönster i distriktets profilfärg användas. Andra alternativ är bibelcitat eller foton på någon av lokalavdelningens/distriktets verksamheter. På Twitter går det även att ställa in färger som kommer upp när besökaren klickar på vissa flikar. Denna färg kan ställas in så att den matchar distriktets profilfärg. Färgerna fås genom att ställa in WEBB-färger under fliken Theme Color (som du hittar om du klickar på knappen Edit profile ), vilket görs genom att ange en sex tecken lång kod. Samtliga Svenska Kyrkans Ungas profilfärger i WEBB-färger finns i den grafiska profilen på sidan 3, i kolumnen längst till höger. 21

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen GRAFISK MANUAL 1 3 2 4 LOGOTYP Vår logotyp består av namnet Sveriges Farmaceuter tillsammans med den internationella symbolen för farmaci ormen och skålen. Varianter av logotypen Logotypen finns också

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer