BLISS garamond GRAFISK PROFIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLISS garamond GRAFISK PROFIL"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL Syftet med den grafiska profilen är att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen får våra trycksaker och webbsidor större genomslagskraft. Den grafiska profilen gör det lättare för människor att känna igen oss och det blir lättare för alla att ta till sig innehållet. Den grafiska profilen erbjuder många variationer, sex färger, illustrationer och mönster. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i hur olika delar används. Alla inom Svenska Kyrkans Unga rekommenderas följa den grafiska profilen. Den grafiska profilen ger ramar och direktiv som stöd, inte hinder. Den ska ge alla de som jobbar med grafiskt material en idé om hur Svenska Kyrkans Ungas material kan se ut. Förhoppningsvis ska det inspirera till att hitta nya spännande lösningar inom de ramar som finns. Den grafiska profilen är uppbyggd av olika delar: Logotyp, Färger, Teckensnitt, Illustrationer, Mönster. BLISS garamond

2 HUR ANVÄNDS SVENSKA KYRKANS UNGAS LOGOTYP Symbolen tillsammans med texten "Svenska Kyrkans Unga" utgör Svenska Kyrkans Ungas logotyp. Logotypen får inte förändras eller manipuleras. Symbolen får t ex inte förstoras eller förminskas i förhållande till texten. Texten får inte bytas ut mot annan text. Logotyp finns i följande färgvarianter: Symbol Logotyp i PMS 200( rött) Box/platta I kontorstryck, korrespondens i annonser osv Text Logotyp i 50% svart (grått) Logotyp får användas kompletteringsfärgerna för sv/vitt tryck & utskrift I reklamfoldrar & specialmaterial tillsammans med de andra färgerna. Logotyp svart Undantag för använding av logotyp för kopiering På profilprodukter om man bara kan trycka med vitt. ANVÄNDNING Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial med Svenska Kyrkans Unga som avsändare. Samt i de fall vi samarbetar med andra producenter, arrangörer eller utgivare.

3 LOGOTYP I GRÅSKALA

4 LOGOTYP I KOMPLEMENTFÄRGER

5 DISTRIKTSLOGOTYPER VISBY KARLSTAD GÖTEBORG UPPSALA VÄSTERÅS LINKÖPING STOCKHOLM VÄXJÖ SKARA HÄRNÖSAND LULEÅ STRÄNGNÄS LUND

6 DISTRIKTSLOGOTYPER VISBY KARLSTAD GÖTEBORG UPPSALA VÄSTERÅS LINKÖPING STOCKHOLM VÄXJÖ SKARA HÄRNÖSAND LULEÅ STRÄNGNÄS LUND

7 HUR ANVÄNDS DISTRIKTSLOGOTYPERNA Distriktslogotypen består av två delar i två färger, Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200(röd) och en kloss under i någon av kompletteringsfärgerna, i klossen står distriktet skrivet. Distrikten väljer själva vilken den andra färgen i logotypen är. Box/platta PMS200 Kloss i valfri kompletteringsfärg, distrikten behöver inte välja en färg utan kan använda alla(utom PMS200). Distriktet bestämmer själv huruvida de vill att det ska stå ex Göteborg stift eller Göteborgs stift Det är också fritt att välja bort från sin logotyp. GÖTEBORG Distriktslogotypen i svart/vit, den grå Svenska Kyrkans Unga logotypen, klossen under i svart för att bibehålla effekten av två färger. Alternativet PMS % svart(grått) får användas, i det fall man trycker en trycksak i PMS svart. ANVÄNDNING Några andra ändringar får inte göras i logotypen.

8 HUR ANVÄNDS LOKALAVDELNINGSLOGOTYPEN Lokalavdelningarna har två alternativ hur man kan lägga till sitt lokalavdelningsnamn till logotypen, under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Blissmedium med gement i och versaler i namnet. Lokalavdelningen väljer själva vad som ska stå tillsammans med logotypen (om de vill skriva ut hela namnet eller använda en förkortning). Alt 1. Lokalavdelningarna skriver sitt lokalavdelningsnamn under Svenska Kyrkans Unga logotypen gement i i FILBORNA FÖRSAMLING Bliss medium VERSALER Alt 2. Lokalavdelningen skriver sitt namn till höger eller vänster om logotypen gement i Bliss-medium VERSALER i FILBORNA FÖRSAMLING FILBORNA FÖRSAMLING Exempel på alternariv kring lokalavdelningsnamnet FILBORNA FILBORNA FÖRSAMLING

9 SVENSKA KYRKANS UNGA S TYPOGRAFI Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypografier som heter Bliss och Garamond. Bliss är en linjär typografi som förmedlar modernitet men ändå tidlöshet. Bliss används i första hand till rubriker och kortare brödtexter. Typografin hjälper till att förstärka den grafiska profilen, på det är viktigt att använda den så ofta man kan. Det andra typsnittet heter Garamond. Det är ett klassiskt typsnitt som används när det är längre texter och brev. Vi har även valt en extra typografi som endast används av grafiska designere. Det finns också ett tredje typsnittet som heter Blur ett lekfullt men ändå tidlöst typsnitt. Det används till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker. Det typsnittet kommer att användas att förbundet vid specilla tillfällen.

10 TYPSNITT TILL RUBRIKER BRÖDTEXT OCH BILDTEXT BLISS LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TILL RUBRIKER OCH BILDTEXT BLISS BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TILL BRÖDTEXT ADOBE GARAMOND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ADOBE GARAMOND ITALIC ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

11 EXEMPEL PÅ BRÖDTEXTTYPOGRAFI BLISS LIGHT. Används som brödtext. Det kulturella fenomenet markeringstext har i vår splittrade och stressade samtid blivit en allt vanligare företeelse. Detta som du just nu läser är en sådan, en markeringstext. Syftet med denna är att markera ett tänkt innehåll. Innehållet i en text, för att inte tala om en markeringstext, kan vara oerhört varierat och omväxlande. I själva begreppet omväxling gömmer sig oanande möjligheter till nonsens, inte helt olikt det du just nu läser. Det har genom åren förekommit textmassor som har handlat om både det ena och det andra. För cirka ett hundra år sedan grundade en gentleman vid namn Walter Crane The Arts & Craft Society i London och året var 1888, det vill säga artonhundra och åttioåtta. Ambitionen denne kulturbyggare hade var att göra upp räkningen med industrialismens formförflackning. Redan då alltså. BLISS REGULAR. Används som brödtext när graden är mindre än 8 pt. De nya signalerna skulle bland annat ge upphov till en typografisk renässans, som från Hammersmith på Themsens vågor fördes ut över hela världen. I den jubileumsbok där andemeningen till denna text är hämtad, nämner man vidare sätteriets roll i den grafiska processen. Förr i tiden, det vill säga innan nittonhundra åttiofyra fanns det någonting som kallades sätterier. Deras uppgift, sätteriens alltså, är re-producerande: det vill säga att man ansvarar för en objektiv, funktionell typografisk standard. Man ser sig som mottagaren som avlyssnar och återger; efter konstens alla regler. BLISS MEDIUM. Används som mellanrubriker eller rubriker. De nya signalerna skulle bland annat ge upphov till en typografisk renässans, som från Hammersmith på Themsens vågor fördes ut över hela världen. I den jubileumsbok där andemeningen till denna text är hämtad, nämner man vidare sätteriets roll i den grafiska processen. Förr i tiden, det vill säga innan nittonhundra åttiofyra fanns det någonting som kallades sätterier. Deras uppgift, sätteriens alltså, är re-producerande: det vill säga att man ansvarar för en objektiv, funktionell typografisk standard. Man ser sig som mottagaren som avlyssnar och återger; efter konstens alla regler. BLISS BOLD. ANVÄNDS OFTAST I LITEN GRAD SOM BILDTEXT. OM DEN ANVÄNDS SOM RUBRIK BÖR DEN STÅ I VERSALER MED MER LUFT MELLAN BOKSTÄVERNA. DE NYA SIGNALERNA SKULLE BLAND ANNAT GE UPPHOV TILL EN TYPOGRAFISK RENÄSSANS, SOM FRÅN HAMMERSMITH PÅ THEMSENS VÅGOR FÖRDES UT ÖVER HELA VÄRLDEN. IDEN JUBILEUMSBOK DÄR ANDEMENINGEN TILL DENNA TEXT ÄR HÄMTAD, NÄMNER MAN VIDARE SÄTTERIETS ROLL I DEN GRAFISKA PROCESSEN. FÖRR I TIDEN, DET VILL SÄGA INNAN NITTONHUNDRA ÅTTIO- FYRA FANNS DET NÅGONTING SOM KALLADES SÄTTERIER. DERAS UPPGIFT, SÄTTERIENS ALLTSÅ, ÄR RE-PRODU- CERANDE: DET VILL SÄGA ATT MANANSVARAR FÖR EN OBJEKTIV, FUNKTIONELL TYPOGRAFISK STANDARD. MAN SER SIG SOM MOTTAGAREN SOM AVLYSSNAR OCH ÅTERGER; EFTER KONSTENS ALLA REGLER. GARAMOND REGULAR. Används som brödtext. Sanserifen däremot har en nära eller helt uniform linjebredd. Den är i första hand ett semiformellt komplement till antikvan för textutmärkning och rubriker. Sanserifens läsbarhet är starkt begränsad.varje text måste i regel ges ett i förhållande till typgrad och radlängd avpassat mellanslag, det vill säga radmellanrum.kompakt sättning, utan mellanslag, är ofta en avvikelse från idealet. Den kan dock vara en acceptabel kompromiss vid spaltad sättning där den typografiska formen kräver en bestämd fasthet. Garamond italic. Används för att framhäva ett ord eller text i en brödtext som är satt i garamond regular. I alla andra sammanhang är mellanslaget ett nödvändigt typografiskt element. Det kan vara mindre för typsnitt medstor stapellängd, och omvänt.typsnitt som trans-antikva, övergångsform, och vertikalantikva kräver ett större mellanslag än normalt för att upphäva en viss staketeffekt.

12 SVENSKA KYRKANS UNGA S FÄRGER Svenska Kyrkans Unga har valt en klarröd färg som huvudfärg. Den används oftast på logotypen. Vi har även valt fem färgglada tilläggsfärgerna som gör att helheten känns glad och lekfull. Försök att variera så mycket som möjligt med de olika färgerna så att man får en färgglad känsla.

13 FÄRGER PMS-färger CMYK-färger WEBB-färger PMS cyan, 100 magenta CC00CC PMS cyan, 100 magenta 6600FF PMS Process Blue 100 cyan, 10 magenta, 10 svart 0099FF PMS Orange magenta, 100 yellow FF6600 PMS magenta, 63 yellow, 12 svart CC0000 PMS cyan, 100 yellow 99FF00

14 ILLUSTRATIONER I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer som kan användas i trycksaker och på webben. Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar som kan användas i vitt, svart eller kompletteringsfärgerna. Illustrationerna är indelade i följande kategorier; Svenska Kyrkans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung och Demokrati. MÖNSTER Alla illustrationer finns som ett mönster. Mönstret finns i de olika profilfärgerna och kan användas på olika sätt. ANVÄNDING Illustrationerna får inte manipuleras eller förändras. FOTOGRAFIER Använd fotografier som visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och vad vi gör. Bilderna ska inte bara kommunicera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett entydigt sätt förmedla det vi står för och vilka vi är. Idé, verksamhet och den tid vi lever i. Alltså Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

15 ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

16 ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

17 ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

18 BREVPAPPER SVENSKA KYRKANS UNGA Sysslomansgatan Uppsala SVENSKA KYRKANS UNGA Sysslomansgatan Uppsala Tel Fax

19 Alternativ om distriktet vill ha distriktlogotyp på sin korrespondans Vitt mönster i en PMS 233 platta Vitt mönster i en PMS 233 platta PMS 200 STRÄNGNÄS SVENSKA KYRKANS UNGA I STRÄNGNÄS Stiftsgården Stjärnholm Nyköping PMS 233 STRÄNGNÄS SVENSKA KYRKANS UNGA I STRÄNGNÄS Stiftsgården Stjärnholm Nyköping tfn:

20 PAPPERSVAL I den grafiska profilen har vi valt att använda ett matt, extra vitt papper. De pappersorter vi valt är bra miljöval. Papperssorterna gör att bilder som trycks blir väldigt bra och att de klara profilfärgerna kommer till sin rätt. Pappret passar till de flesta trycksaker t ex reklamtrycksaker, broschyrer och blanketter. Tryckerier har ofta olika pappersleverantörer, här kommer Svenska Kyrkans Ungas pappersval från två olika pappersleverantörer. Från Payrus: StoraFine Vit Matt, obestruket, vitt papper. Kuvert: Storafine Design Kuvert och brevpåsar i olika storlekar utan innertryck(vita på insidan), 120 g tillverkade av StoraFine Vit. Fukthäftande eller självhäftande med skyddsremsa. Med eller utan fönster. Från Svenskt papper: Scandia 2000 som också är ett extra vitt, matt obestruket papper. Scandia-kuvertserien Högvita kvalitetskuvert utan innertryck. Scandia matchar alltid och ger ett rent, intryck. Scandia finns även som brevpåsar. Miljö Från förbundskansliet kan ni beställa miljö deklaration på pappret om ni undrar hur tillverkningen av pappret gått till.

21

22

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 1 Sjöfartsverket är en kundnära serviceorganisation som tar ett aktivt ansvar för framtidens sjöfart. Det, liksom att vi utgör en viktig kunskapskälla,

Läs mer

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 2013 1 SJÖFARTSVERKET ÄR ett tjänsteproducerande affärsverk som också har myndighetsuppgifter. Vi utvecklar sjöfarten och ett transportsystem

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2

VARUMÄRKET HUMANISTERNAS GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER. Inledning 2 Grafisk Manual VARUMÄRKET S GRAFISKA MANUAL OCH BESTÄMMELSER Ett varumärke bygger på igenkänning och kontinuitet i såväl grafisk inramning och uttryck som budskap. Hur väl ett varumärke, vare sig det är

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen GRAFISK MANUAL 1 3 2 4 LOGOTYP Vår logotyp består av namnet Sveriges Farmaceuter tillsammans med den internationella symbolen för farmaci ormen och skålen. Varianter av logotypen Logotypen finns också

Läs mer

Vår grafiska profil. Handbok med exempel

Vår grafiska profil. Handbok med exempel Vår grafiska profil Handbok med exempel 1 design DESIGN Allt som är Handelshögskolan kommunicerar - huset, vi som arbetar här, studenterna, broschyrerna, skyltarna, lokalerna, miljön, webben, mailen osv.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer