Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Information till utbildningsanordnare Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. Information till utbildningsanordnare Norra Mellansverige. SFI Vård och omsorg"

Transkript

1 Vård-SFI Information till utbildningsanordnare Norra Mellansverige Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet 1

2 Modellen Vård-Sfi Kursen SFI Vård och omsorg är ett förberedande program med inriktning mot omvårdnadsprogrammet och för de som vill arbeta inom vård och omsorgssektorn. Hela modellen har en tid och omfattning på nästan 3 år för deltagaren. Modellen är skapad för deltagare som behöver språkligt stöd under hela sin utbildningsperiod. Vård-Sfi är en introduktionsfas som ska inspirera till att söka den gymnasiala vuxenutbildningen inom Omvårdnadsprogrammet. Hjälpen är ämnad att den studerande ska bli anställningsbar inom området. 2

3 Introduktion (förförståelse) Under denna fas introduceras modellen Vård-Sfi. Deltagaren behöver förstå att kursen är ett förberedande program för Omvårdnadsprogrammets utbildning. Deltagaren får en folder om Vård-Sfi innehållande en blankett för intresseanmälan. Utbildningen kombinerar Sfi-studier innehållande avancerad yrkessvenska med inriktning på ämnet Vård och omsorgsarbete. Informationsvecka Det är väldigt viktigt att ge en tydlig bild av vad vård och omsorgsarbete innefattar. Deltagare som har en annan kulturell bakgrund behöver få en god insikt om hur professionen utövar sitt vardagliga arbete. Praktisk information om vård och omsorgsarbete Film - praktiska intryck Samtal kring viktiga faktorer för att skapa en god förförståelse. Arbetsgivarens specifika krav på förkunskaper - Arbetstider att yrket innebär obekväm arbetstid, att vara tillgänglig till att arbeta till dygnets alla tider inklusive helger och helgdagar. - Barnomsorg att barnen får tillgång till omsorg - Reskostnader bekostas av deltagaren - Arbetskläder att arbetet utförs i kortärmad skjorta/blus, byxor och vid behov finns det speciellt anpassad huvudduk att tillgå - Hygien att omvårdnadsarbete innefattar att kunna tvätta en annan människa, även från midjan och nedåt - Mat och dryck att vara i stånd till att servera all sorts mat och även öl om vårdtagaren önskar det Praktiska övningar Möte med verksam personal. Tre individer har bjudits in som har liknande bakgrund och yrkeserfarenhet. De kommer och presenterar sig under veckan. Studiebesök 3

4 Uttag Om deltagaren efter informationsveckan känner sig motiverad till att börja i programmet för Vård-Sfi, så görs en avstämning. Ekonomiska förutsättningar. Har deltagaren finansiering för att delta i programmet? Skapar deltagarens ekonomiska bistånd förutsättningar till medfinansiering av den Europeiska socialfonden? Studievägledar perspektiv - Kan han eller hon studera vidare inom omvårdnadsprogrammet? För vårdkedjan, ett kvalitetssäkrat perspektiv - Vilka förutsättningar har den studerande att klara en framtid inom vård och omsorg? Faktorer att ta hänsyn till är t ex; Motivation Är deltagaren motiverad till en framtida sysselsättning inom vård- och omsorgssektorn? Språknivå - Har deltagaren språkliga förutsättningar till att klara utbildningen. Ekonomi Har deltagaren ekonomiska förutsättningar att delta i programmet? Studievana - Det anses vara viktigt att deltagarna har studievana. Resor - Har deltagaren möjligheter att ta sig till och från skola och praktik? Barntillsyn - Har deltagaren ordnad barntillsyn även på obekväma tider? 4

5 Vård-Sfi Kursen SFI Vård och omsorg är ett förberedande program för Omvårdnadsprogrammet och för de som vill arbeta inom vård och omsorgssektorn. Hela modellen har en tid och omfattning på nästan 3 år för deltagaren. Modellens första fas - Vård-Sfi, är den yrkesspråkförberedande delen av utbildningen, som även innehåller en gymnasial kurs; Vård och omsorgsarbete 200 poäng (voms). Första tiden domineras av Sfi med vårdsvenska. Yrkesspråket är en naturlig del av undervisningen. Vårdämnen och direkta sakkunskaper implementeras successivt där programmet präglas av många praktiska inslag för ett situationsbundet lärande. En tidig och initierad praktikplacering vill ytterligare bidra till språklig utveckling och insikt om sektorns arbetskultur. Tidsomfattning och studieperiod Studierna är på heltid, vilket innebär 40 arbetstimmar i veckan. Praktiken är på heltid och innebär att deltagare har samma arbetstider som sin fadder/handledare. Måndag fredag kl. 8:00 16:00 med hemuppgifter Prel. start i april 2010 och avslut 30 juni 2011 Kursinnehåll Yrkesrelaterat innehåll kombinerat med den ordinarie Sfi-undervisningen: Yrkeslivsorientering Studiebesök Förkunskaper 1 inför praktikperioden Vårdsvenska Metodundervisning Matematik Data Praktik på hemorten (erfarenhet av tidigare verksamhet säger att praktikdagar bör följas upp med reflektion nästa dag) Kurs: Vård och omsorgsarbete 200 poäng gymnasienivå Teori Repetition Friskvård 1 Förslag på praktiska och teoretiska förkunskaper. Hur man bäddar en sjukhussäng, hur man matar, hur en rullstol fungerar mm. Även teoretiska kunskaper om lagar, regler och förhållningssätt; som t. ex. smittspridning (hygien) och tystnadsplikt. 5

6 Praktik Praktik är ett obligatoriskt och värdefullt pedagogiskt inslag inom Vård-Sfi. Deltagaren uppmuntras till att umgås med sina arbetskamrater på både lunch och fikaraster. Den praktiska träningen skapar mening och innehåll till de teoretiska förkunskaperna. Deltagarna får en god insikt i vård och omsorgsarbetet och dess arbetskultur inom sektorn. Omfattningen av praktik varierar mellan utbildningsanordnarna. Allt från en - tre dagars praktik i veckan, med utrymme för flexibilitet för deltagarens individuella situation, samt arbetsplatsens förutsättningar. Viktigt att tänka på; Arbeta aktivt för att skapa goda relationer till/mellan deltagare, handledare, praktikställe och utbildningsställe Praktikanskaffning i god tid Tillgängliga kontaktpersoner för deltagare och praktikplats Fadder- och handledarvård 6

7 Omvårdnadsprogrammet För att kunna få en tillsvidareanställning inom vård- och omsorgssektorn krävs att den arbetssökande har en utbildning inom Omvårdnadsprogrammet. När deltagaren avslutat sin Vård-Sfi skapas det studieutrymme i den reguljära utbildningen för Omvårdnadsprogrammet eftersom kursen Vård och omsorgsarbete, 200p redan är avklarad. Det finns också möjlighet att arbeta vidare med densamma för den som eventuellt inte klarat kursen. Enligt modellen för Vård-Sfi får den studerande språkstöd även under de tre terminer som den gymnasiala vuxenutbildningen, Omvårdnadsprogrammet pågår. Det innebär för deltagaren två dagars språkstöd per vecka. Vuxenutbildningen i kommunerna har både flexibilitet och utrymme för individuella studieplaner för kurserna som ingår i Omvårdnadsprogrammet. Målgrupp Vård-Sfi bör vara öppet för både flyktingar och invandrare 2. En ekonomisk plan ska upprättas för varje deltagare. Praktik, fadder- och handledarvård Det är upp till varje utbildningsort att finna ett lämpligt intervall för praktikperioden. Omsorgssektorn och dess verksamhetschefer bör vara med i diskussionerna. - Info om behovet av mångfald inom området. - Ta reda på arbetsplatsens förväntningar/krav på praktikanten. - Arbetsplatsen måste känna sig trygg i att deltagarna har förförståelse Handledarna bör få en introduktion och utbildning En frekvent uppföljning och besöksordning av utbildningsanordnaren på arbetsplatsen Praktiksamordning Viktigt att ha dialog med facklig organisation på utbildningsstället. 2 Inom verksamheterna används begreppet för personer som deltar vid Sfi och som inte har någon form av offentligt bidrag. 7

8 Sammanfattning Modell Vård-Sfi Modellen nedan är en beskrivning av viktiga områden som berörda parter inom genomförandeprojektet behöver känna till inför uppdraget och utbildningen. Vård-Sfi Norra Mellansverige bör omfatta en beskrivning av: utbildningens innehåll projektets organisation inklusive arbetsbeskrivningar för de olika uppdragen hur deltagarens ekonomiska situation ser ut under utbildningstiden vad deltagaren får med sig efter avslutad kurs Innehåll för den gemensamma arbetsmodellen Förförståelsen är viktig Förkunskaper innan praktik Tydlig information till deltagarna Tydlig organisation arbetsrutiner Samverkan Vårdlärare/Sfi-lärare Fokus på att Vård-Sfi ska förbereda deltagaren för fortsatta studier Praktik och handledarvård Praktisk situationsbunden metodutveckling är ett pedagogiskt verktyg Valideringsformer och gemensamma examinationsformer och tester Behovsinventering av språkstöd inför gymnasial vuxenutbildningen, Omvårdnadsprogrammet 8

9 Bollnäs Elisabet Järmens-Wallin, rektor Verksamhetschef för vårdnadsutb Gunilla Liljendahl, samordnare Ingrid Rubäck, Vårdlärare Ann-Kristin Eriksson, Sfi-lärare Åke Pettersson, SYV Hudiksvall Pär Bergroth, Rektor, Cul Inger Lundgren, Vårdlärare Vårdutb. vuxna Cul Christina Engström, Sfi-lärare Bitte Nilsson, Sfi-lärare Tel , Susanne Larsson, Administratör Maggi Sjöblom, SYV Ljusdal Anna-Karin Zachrisson-Larsson, rektor Elenor Wallberg, Vårdlärare Kristina Selinder, Sfi-lärare Margareta Wallin, Sfi-lärare Anita Rohde, SYV Sandviken Agneta Winblad, rektor för Sfi, Cvl Ingegerd Enlund, Sfi-lärare och vårdlärare Marie-Louise Hernberg, Sfi-lärare Morgan Stjernström, Sfi-lärare & data Elin Lundberg, SYV * * * * * * * * * * * * * * * * * Söderhamn Cecilia Torstensson, Verksamhetschef, Vårdutb. CFL Maria Knape, SFI-lärare , Lisbet Abelsson, Vård-lärare , Heléne Eidin, SYV Söderhamn - Projektansvar för Vård-Sfi Dan Jonsson, Verksamhetschef CFL Sabine Lannerhjelm Projektledare och koordinator , Anna Nordmark & Lennart Persson Ekonomiadministratör resp

10 Tips på litteratur Beijer LIV-om växter, djur och människokroppen ISBN Bergren, Anita och Lundkvist, Anne (2003); Ord med tanke på vård, Gleerups Bergman, Gunnel (1992); Medicinska texter- svenska som andraspråk, Hallgren och Fallgren, ISBN X Bergman, Gunnel (1995); Från topp till tå om människokroppen på lätt svenska ISBN X Bucht-Kring, Elisabet och Sandqvist, Inger; Vård och omsorg lärobok & arbetsbok, Natur och kultur Edkvist, Inger; Arbeta i vård och omsorg, Bonnier Utbildning, ISBN Helander, Annika Parada, Mai (2005); Svenska för sjukvårdspersonal, Folkuniversitetets förlag Källsäter, Eva (2005); Vård och omsorg, Arbeta i Sverige, Textbok och arbetsbok, Liber Imborn, Monica och Åsbrink, Britta; Vård och omsorgsarbete, Bonnier Utbildning, ISBN: Den har även en väldigt bra tillhörande studiehandledning Johansson, Märta, Idas arbetsvecka, Natur och kultur Boken handlar om en undersköterskas arbetsvecka. Johansson, Märta (2006); Ljungbacken: Svenska i vården, Natur och kultur Ploug Hansen, Helle och Åsbrink, Britta; Handbok i vård och omsorg, Bonnier Utbildning Wilöf och Klang Vanliga sjukdomar ISBN Vård- och omsorgsarbete ISBN Nätet programmet Safir, Omvårdnad Fetskrift = böcker som Vård-Sfi har tagit del av Tips till dem som arbetar med målgruppen Gunnarsson, Eva och Szebehly, M (2009) ; Genus i omsorgens vardag, Gothia förlag. Hittas även via Institutet för kvalitetsutveckling Högström, P och Eriksson, E (2006); Vad ska mångfald vara bra för?, Kommunlitteratur Lill, L (2007); Att göra etnicitet, Arbetslivsinstitutet Syd, Malmö Högskola Sjösvärd, K och Skeppstedt, I (2007); Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen, Utbildningsförvaltningen Stockholm 10

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Rapport Utvärderare: Ingrid Skeppstedt Stockholm den 28 mars år 2011 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förord... 4 Ur SpråkSams projektbeskrivning... 5 Metod-

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer