Utbildningskatalog 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015

2 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

3 Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? 1 Vem gör vad? 1 Västerviks bryggan - vad är det? 1 Fler är alltid bättre än en 1 Frågor och svar Program vs kurs 2 Vem kan söka utbildning? 2 Hur söker jag? 2 Vad händer sen? 2 Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? 2 Studietakt? 3 Hur når jag examen? 3 Inte bara dagtid 3 Var anmäler jag mig för tentamen? 4 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp 4 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 4 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar 5 Cooperative Education, Co-op, Bra för både studenter och arbetsgivare 5 Inriktningar: Co-op, Ekonomi, 180 hp 5 Co-op, Elkraft, 180 hp 5 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp 6 Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp 6 Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp 6 Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp 6 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 7 Socialt arbete Socialpedagog 180 hp 7 Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp 7 Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp 7 Vad menas med AIL? 7 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 8 Specialistsjuksköterska, Inriktning psykiatri 60 hp 8 YH-utbildningar i sammarbete med Lernia Reläskyddsspecialist, distans 200 Yhp 8 Produktionstekniker, distans 400 Yhp 8 Mejeritekniker, distans 300 Yhp 8 Fristående kurser Handledning - en grundläggande introduktion 7,5 hp 8 Studieekonomi 9 Öka din chanser 9 Studentbostäder 9

4 Om Campus Västervik På Campus Västervik kan du som valt att läsa en högskole- eller universitetsutbildning få hjälp med den distansöverbryggande tekniken som krävs för att följa föreläsningar eller kommunicera med dina lärare, till exempel videokonferens eller Adobe Connect. Alla tekniska frågor som kan uppstå vid denna typ av möten kan du få hjälp av oss med. Oavsett vilken typ av studieform du väljer är du alltid välkommen till Campus Västervik. Vi på Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? Tillsammans med näringslivet, landstinget och olika förvaltningar i kommunen gör vi inventeringar om kommande behov i Västerviks kommun. På så sätt kan vi i samarbete med högskolor och universitet få olika högskoleutbildningar till Campus Västervik. Utbildningar som sedan leder till arbete. Jerry Engström - Campuschef Arbetar med näringsliv, olika utbildningsanordnare samt högskolor och universitet för att få relevanta utbildningar till Västerviks kommun. Han arbetar ständigt med nya idéer för att utveckla och förnya vår verksamhet. Telefon: E-post: Karin Bolin - Vägledare Karin hjälper dig att hitta rätt utbildning som passar din livssituation. Telefon: E-post: Gunnar Jansson - Utbildningskoordinator Arbetar med näringslivskontakter gällande kompetensfrågor och är tentamensansvaring. Telefon: E-post: Lisbeth Johansson - Reception Hjälper studenter med utskrifter, kopiering och tentamensfrågor. Bokar lokaler för dig som vill hyra hos oss. Telefon: E-post: Agne Berg - Utbildningskoordinator Agne är schemaläggare för kurser och program och ansvarar även för tekniken på Campus Västervik. Telefon: E-post: Jerker Lindblom - Utbildningskoordinator Jerker är schemaläggare för kurser och program och ansvarar även för tekniken på Campus Västervik. Telefon: E-post: Beatrice Ström - Utbildningskoordinator Arbetar med marknadsföring, webb och sociala medier. Telefon: E-post: Lisa Hedman - Utbildningskoordinator Arbetar med inriktning mot projektadministration. Telefon: E-post: Katja Vrettou - Utbildningskoordinator Arbetar med näringslivskontakter gällande kompetensfrågor. Esbjörn Grandalen - Processledare Arbetar som processledare för VO-college Telefon: E-post: Västerviks bryggan - vad är det? Campus Västervik har även en videokonferensbrygga. Genom den kan vi koppla ihop olika orter som önskar ha föreläsning, seminarier, telefonkonferenser eller andra möten på distans. Har du frågor kring olika typer av webbmöten är du välkommen att kontakta vår support: Telefon: Supporten är bemannad: 07:30-16:30 Fler är alltid bättre än en Vi samarbetar med våra grannkommuner Hultsfred och Vimmerby. På så sätt kan vi skapa studiegrupper i de tre orterna så att du som student inte behöver resa så mycket. Vad du däremot behöver göra är att åka till den ort du sökt till för seminarier eller föreläsningar. Telefon: Telefon: Kontakta någon av oss för mer information. 1

5 Frågor och svar Program vs kurs En fördel med program är att du är antagen för alla år och oftast har garantiplats på kurser som söks inom programmet, under förutsättning att du har klarat de kurser som krävs för att få fortsätta. Oftast innebär det även att du läser ihop med samma studiekamrater under en större del av studietiden. De flesta program har en del obligatoriska kurser av relevans för ämnesområdet men hur stor del av kurserna som är obligatoriska skiljer sig åt mellan olika program. Många kurser som ingår i kandidatprogrammen ges även som fristående kurser. Som ny student kanske man inte riktigt har bestämt sig exakt för vad man vill läsa, och då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. Att läsa kurser ger också en större frihet eftersom du helt fritt kan kombinera ämnen, läsa kurserna i den ordning du bestämmer och i vilken takt du vill. Flera kurser ges dessutom på kvällstid eller på distans. Spelar det någon roll? Nej, inte ur examenssynpunkt, resultatet blir detsamma oavsett om du når din kandidatexamen via fristående kurser eller ett program. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vem kan söka utbildning? Samtliga utbildningar på universitet och högskolor kräver förkunskaper, de kallas behörighetskrav. All högre utbildning kräver grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Är du osäker på om du har rätt behörighet. Kontakta vår vägledare Karin Bolin. Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? Traditionellt sett har skillnaden mellan universitet och högskolor varit att endast universitet haft rätt att utfärda examina på forskarnivå. Området avgränsas och definieras av högskolan själv. Vilka högskolor som ska få finnas beslutas av Riksdagen som även beslutar huruvida en högskola får rätt att benämna sig universitet. Hur söker jag? På internet sidan kan du söka du till universitets- och högskoleutbildningar. Vad händer sen? Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Ansökningarna till högskola och universitet har mer och mer blivit webbaserade men du kan ansöka via pappersblankett. Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, som t.ex. konstnärliga utbildningar, kan ha ett annat sista ansökningsdatum. Det är därför viktigt att se på vad exakt som gäller för den utbildning du söker. 2

6 Studietakt? Det är inte självklart att det passar alla att studera heltid på dagarna. På många kurser finns det flera olika studieformer och studietakten kan variera. Studietakt är i vilken omfattning av dagen man studerar. Man brukar prata om helfart, halvfart och kvartsfart. Men även annan studietakt kan förekomma. Helfart % Motsvarar ungefär heltid. Studierna ska ta cirka 40 timmar i veckan i anspråk fördelat på exempelvis schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 hp om du klarar kursernas alla moment. Halvfart - 50%t Motsvarar ungefär halvtid. Studierna ska ta cirka 20 timmar i veckan. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart. En termin med studier på halvfart ger 15 hp om du klarar alla moment. Kvartsfart - 25 % Innebär att man behöver lägga ner cirka 10 timmar i veckan på studierna. Ofta är kurserna som ges på kvartsfart lite kortare. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 hp om du klarar alla moment. Inte bara dagtid Det vanligaste är att undervisningen är förlagd till dagtid, men många kurser kan du också läsa på kvällstid, helger eller på distans. Det innebär att du kan kombinera dina studier med annat såvida du inte läser ett program på heltid. Det innebär också att du kan studera på universitetet eller högskolan trots att du inte bor på orten. Det finns både kurser och program kan ges på distans över internet eller via videokonferens. Det betyder att du som student har ditt klassrum på webben. Distansstudier brukar vara lite mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Hur når jag examen? Examensbeviset är ett kvitto på din utbildning som visar inom vilket område och till vilken nivå du har studerat. Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen baserad på programstudier. Examensbeviset består av ett diplom samt en förteckning över de kurser som ingår i din examen. 3 Kandidatexamen En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. Magisterexamen En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. För att få en magisterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen. Masterexamen En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.

7 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet innebär att du ska närvara på Campus Västervik för grupparbete och föreläsningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska träffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Terminerna är upplagda på följande sätt: Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a (Eng B, Na A, Sh A) (dag) Sök till förskollärare Du behövs! Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger sjuksköterskan redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels till fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap samt ger möjligheten att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälsooch sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det. behörighet samt Ma B, Na B, Sh A eller Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1 +1a2., Var anmäler jag mig för tentamen? När du studerar kommer du förr eller senare att skriva en tenta. Du som läser ett program hos oss får du informationen vid programstart. För dig som ett program eller en kurs som är nätbaserad och behöver skriva en tenta E-post för tentamensfrågor: vastervik.se Telefon:

8 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar Studiegången för en co-op utbildning är lite annorlunda mot de utbildningar som Campus Västervik brukar erbjuda. Den sker på Högskolan Väst med nära samarbete och praktik på ett företag i Västervik. Som Co-opstudent får du en akademisk utbildning kombinerad med erfarenheter från arbetslivet samtidigt som du under arbetsperioderna får god social förberedelse för arbetslivet. Det ger dig fördel på framtidens arbetsmarknad. Vad är Co-op? Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Det är vanligtvis 40 veckor fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3, 5-4 år. Varför är Co-op bra? I kontakterna med de arbetsgivare som har eller har haft en Co-op student framkommer många fördelar sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Bostad? Inga problem! Att hitta en bostad du trivs i är viktigt. Som student på en ny ort kan det vara svårt att hitta någonstans att bo. Så är det inte i Trollhättan - här finns det bostäder. Trollhättans stad erbjuder bostadsgaranti till alla studenter som läser på Högskolan Väst. Studentkåren vet mer om boende Har du frågor om boende kan du ringa studentkårens vice ordförande som arbetar med studiesociala frågor. Mobil: E-post: Co-op, Ekonomi, 180 hp Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investerings-bedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/ VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/ kurser: Ma 3b alternativt 3c. (Områdesbehörighet 8 / A8) Co-op, Elkraft, 180 hp Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i ständig förnyelse där också hänsyn till säkerhet, ekonomi och klimatpåverkan måste tas. En utbildning med tydligt fokus på elkraft och som handlar om hur man producerar, överför, distribuerar och använder elenergi. Det eltekniska innehållet är brett och omfattar bl.a. elsäkerhet, mätoch styrteknik, elmaskinteknik och CAD samt dimensionering och projektering av anläggningar för eldistribution och industri. Projekthantering och industriell ekonomi ingår och flera moment i utbildningen är på engelska vilket ökar dina chanser på arbetsmarknaden. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Cooperative Education, Co-op Bra för både studenter och arbetsgivare Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Med utbildning, praktiska erfarenheter av arbetslivet och arbetslivskontakter i bagaget har våra studenter en fördel på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan man se sin medverkan i de olika formerna av arbetsintegrerat lärande som ett sätt att rekrytera personal. Under perioder får man lära känna och även utbilda potentiella framtida arbetstagare. Dessutom bidrar studenterna med nya kunskaper och ett utifrånperspektiv som kan vara värdefullt för företaget. 5

9 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp Gillar du att utveckla och skapa nytt? Att ta fram nya idéer, rita, formge, konstruera, räkna, lösa problem, planera, prova och förbättra? Programmet handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet, etik och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Du samläser baskurserna med studenterna på Produktionsteknik med logistik. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp Produktions- och logistikingenjörer är efterfrågade i arbetslivet. Genom att hitta nya lösningar på olika problem och frågor kan du vara med och skapa för framtiden. Produktionsteknik handlar om att effektivisera och förbättra befintliga produktionssystem och utveckla nya system som motsvarar framtidens krav på t.ex. miljö, ergonomi och arbetsmiljö. Utbildningen innehåller också praktiskt arbete på Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan som är ett av Sveriges modernaste och bäst utrustade labb. Logistik handlar om att organisera material och informationsflöden på ett effektivt sätt. Du genomför industrinära projekt där även investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö ingår. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckeord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investeringsbedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma3b alternativt 3c. Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp IT-området är i kraftig omvandling. Fokus har skiftat från utveckling av stora system till utveckling av e-tjänster. Utbildningen har fyra huvudområden. Du blir ingen programmeringsexpert, men du lär dig grunderna inom både webbprogrammering och hur du kopplar samman databaser med webbsidor. Det tredje området handlar om e-tjänster. Du lär dig att tillgängliggöra information från befintliga informationssystem och att göra interaktiva webbtjänster för olika typer av verksamheter. Begreppen systemarkitektur och systemintegration kombineras i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Slutligen har vi ett antal kurser som breddar din kompetens inom säkerhet, projektarbete och om IT-rätt. Programmet bygger på moderna tankegångar med fokus på verksamheter i samhället, både på offentliga och privata. behörighet 6

10 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass eller i årskurs 1-3. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6b. Socialt arbete Socialpedagog 180 hp Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet mellan människa och samhälle. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik. behörighet Grundläggande behörighet enligt GY11 eller VUX12 Magisterprogram Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp Utbildningen ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du har en examen och arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Utbildningen förbereder dig också för Magisterprogram Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp Samhället förändras i allt snabbare takt och det innebär att kontinuerligt lärande i och för arbetslivet blir allt viktigare. Det ställer krav på både kunskap och förmåga att utveckla och tillvarata det livslånga lärandet, och på teorier forskarstudier. Behörighet: Lärarexamen om minst 210 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde. som kan fånga in och sätta ord på föränderliga villkor för lärande och kunskapsutveckling. Behörighet: Kandidatexamen inom, för respektive huvudområde, relevant område dvs informatik, pedagogik, socialt arbete, vårdvetenskap eller motsvarande samt En B, En 6 eller motsvarande. Vad menas med AIL? Under din studietid på Högskola Väst möter du arbetslivet i olika sammanhang. Genom exempelvis gästföreläsare, mentorskap, projektarbete och praktik. Detta är vår pedagogik och utbildningsmodell som vi kallar arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Reflektion, arbetsintegrerat lärande och personlig utveckling är betydelsefullt för att du ska utveckla handlingsberedskap för din kommande yrkesroll. 7

11 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen. I utbildningen till sjuksköterska studerar du också ämnet medicinsk vetenskap vilket är den friska kroppens anatomi och fysiologi med de förändringar som normalt sker under livets gång samt hur patofysiologiska förändringar kan leda till ohälsa och sjukdom. I ämnet medicinsk vetenskap ingår också bl.a. näringsfysiologi. behörighet samt MaB, NaB, ShA. Eller: Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1+1a2 Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, 60 hp Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa. Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtals- och handledningskompetens betonas. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg. behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Svenska B och Engelska A YH i samarbete med Lernia Reläskyddsspecialist, distans 200 Yhp Gillar du att jobba med elteknik och vill fördjupa dina kunskaper om reläskydd, IED er, elnät, kontrollsystem och kontrollanläggningar för att kunna jobba för ökad driftsäkerhet och för att förhindra skador på människor, utrustning och anläggningar? På distans från Göteborg erbjuder vi en 1-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning till reläskyddsspecialist. Produktionstekniker, distans 400 Yhp Gillar du teknik och problemlösning och samtidigt vill förbättra dina karriärmöjligheter? Vill du ha ett jobb inom den moderna tillverkningsindustrin där du får arbeta med att effektivisera produktionen? På distans från Piteå erbjuder vi en spännande eftergymnasial teknikutbildning inom produktion och logistik. Mejeritekniker, distans 300 Yhp Gillar du att jobba med modern teknik i kombination med mejeriproduktion? Från Jönköping och Odense i Danmark erbjuder vi en 1,5-årig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning till mejeritekniker / Dairy technologist. Fristående kurser Läs en fristående kurs och kom åt den kunskap just du vill ha! Fristående kurser passar såväl dig som vill studera på heltid, som dig som vill kombinera arbete med studier. Du kan bygga på eller komplettera tidigare studier. Om du redan läser ett program och känner att du hinner med ytterligare en kurs, kan en fristående kurs vara ett alternativ. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap du vill ha. För ditt fortsatta yrkesliv eller bara för bildnings skull. Kurserna varierar i längd från 7,5 hp till 30 hp. Läs på hel-, halv- eller kvartsfart. På antagning.se finns över tusentals kurser att söka. Många kurser genomförs oftast via internet. Behöver du hjälp med att hitta något som passar dig? Kontakta oss. Handledning - en grundläggande introduktion 7,5 hp Kursen vänder sig till den som handleder och undervisar medarbetare och studenter. Kursens syfte är att utvecklas som handledare genom att förvärva kunskap om handledningsprocessen och handledarrollen. Kursen har sin utgångspunkt i ett vårdande sammanhang och är öppen för olika professioner. Reflektion, kommunikation, grupprocesser och etik i relation till handledning betonas. 8

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH DISTANS 2011-2012 lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. Högskolecentrum Bohuslän 2012/13. Högskolecentrum Bohuslän

UTBILDNINGSKATALOG. Högskolecentrum Bohuslän 2012/13. Högskolecentrum Bohuslän UTBILDNINGSKATALOG Högskolecentrum Bohuslän 2012/13 Högskolecentrum Bohuslän DRÖM, VÅGA OCH VÄX! - VALET ÄR DITT Det finns många skäl till att en student väljer en skola framför en annan. Till Högskolecentrum

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA

VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA VÄLJ DIN PLATS ATT PÅVERKA MALMÖ HÖGSKOLAS UTBILDNINGSKATALOG 2014 2015 #nubörjardet #schysstareframtid #studyforchange @malmostudent 1 Innehåll Studera på Malmö högskola 4 Fakta om Malmö högskola 4 Rektorn

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Viktiga datum 2009... 15 februari. Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars. Sista anmälningsdag till sommarkurser. 16 mars.

Viktiga datum 2009... 15 februari. Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars. Sista anmälningsdag till sommarkurser. 16 mars. A B C D E F G 1 Viktiga datum 2009... 2 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 15 mars Sista anmälningsdag till sommarkurser. 3 16 mars Webbanmälan öppnar för höstens utbildningar, w

Läs mer

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12

Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Utbildningar höstterminen 2011 och vårterminen 2o12 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 5 Kalmar Studentstaden vid havet 6 Växjö Ett levande campus

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Studera på Nova Hösten 2009

Studera på Nova Hösten 2009 Studera på Nova Hösten 2009 Välkommen till Nova Oskarshamnsregionens akademiska plattform I din hand håller du höstterminens utbildningskatalog från Nova Högskolecentrum. Vår ambition är att vara lyhörda

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

Teknik och ingenjörsutbildningar

Teknik och ingenjörsutbildningar Teknik och ingenjörsutbildningar 1 Innehåll Inledning...3 Bygg...4 Byggnadsutformning... 4 Högskoleingenjör i byggteknik... 6 Magisterprogram i byggteknik...7 Data- och elektroteknik...8 Högskoleingenjör

Läs mer

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 välkommen Att bo och studera i Ådalen ska inte vara svårt. Därför ger Kramfors och Sollefteå ut en gemensam utbildningskatalog där vi visar vilket brett

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer