Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet"

Transkript

1 Programutbud 2015

2 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

3 Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? 1 Vem gör vad? 1 Västerviks bryggan - vad är det? 1 Fler är alltid bättre än en 1 Frågor och svar Program vs kurs 2 Vem kan söka utbildning? 2 Hur söker jag? 2 Vad händer sen? 2 Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? 2 Studietakt? 3 Hur når jag examen? 3 Inte bara dagtid 3 Var anmäler jag mig för tentamen? 4 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp 4 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 4 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar 5 Cooperative Education, Co-op, Bra för både studenter och arbetsgivare 5 Inriktningar: Co-op, Ekonomi, 180 hp 5 Co-op, Elkraft, 180 hp 5 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp 6 Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp 6 Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp 6 Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp 6 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 7 Socialt arbete Socialpedagog 180 hp 7 Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp 7 Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp 7 Vad menas med AIL? 7 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 8 Specialistsjuksköterska, Inriktning psykiatri 60 hp 8 Fristående kurser 8 Studieekonomi 8 Öka din chanser 8 Studentbostäder 8

4 Om Campus Västervik På Campus Västervik kan du som valt att läsa en högskole- eller universitetsutbildning få hjälp med den distansöverbryggande tekniken som krävs för att följa föreläsningar eller kommunicera med dina lärare, till exempel videokonferens eller Adobe Connect. Alla tekniska frågor som kan uppstå vid denna typ av möten kan du få hjälp av oss med. Oavsett vilken typ av studieform du väljer är du alltid välkommen till Campus Västervik. Jerry Engström, campuschef Jerry arbetar för att Västerviks kommun få relevanta utbildningar till kommunen Telefon: E-post: Karin Bolin, vägledare Karin hjälper dig att hitta rätt utbildning som passar din livssituation. Telefon: E-post: Gunnar Jansson Gunnar har regelbundna kontakter med näringslivet om deras olika kompetensbehov Han är även vår tentamensansvarige. Telefon: E-post: Lisbeth Johansson, receptionen Oavsett om du ringer eller kommer in till oss är det Lisbeth du möter i receptionen. Är du student hjälper hon dig bland annat med ut utskrifter, kopiering och tentamensfrågor. Om du vill hyra loka hos oss hjälp hon dig med alla frågor. Telefon: E-post: Agne Berg Agne är din kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. Han är vår schemaläggare för kurser och program och ansvarar även för tekniken på Campus Västervik. Telefon: Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? Tillsammans med näringslivet, landstinget och olika förvaltningar i kommunen gör vi inventeringar om kommande behov i Västerviks kommun. På så sätt kan vi i samarbete med högskolor och universitet få olika högskoleutbildningar till Campus Västervik. Utbildningar som sedan leder till arbete. Vem gör vad? Du kan kontakta oss oavsett vilka frågor du än har kring utbildningar. Kan vi inte svara direkt tar vi reda på svaret och ser till att du får svar inom rimlig tid. E-post: Åza Olofsdotter Åza har också kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. och ansvarar även för Campus Västerviks hemsida. Telefon: E-post: Beatrice Runesson, föräldraledig I april kommer Bea som vi kallar henne tillbaka. Hon ansvarar för sociala medier, information och webb tillsamman med Åza. Telefon: E-post: Västerviks bryggan - vad är det? Campus Västervik har även en videokonferensbrygga. Genom den kan vi koppla ihop olika orter som önskar ha föreläsning, seminarier, telefonkonferenser eller andra möten på distans. Har du frågor kring olika typer av webbmöten är du välkommen att kontakta vår support: Telefon: Supporten är bemannad: 07:30-16:30 Fler är alltid bättre än en Vi samarbetar med våra grannkommuner Hultsfred och Vimmerby. På så sätt kan vi skapa studiegrupper i de tre orterna så att du som student inte behöver resa så mycket. Vad du däremot behöver göra är att åka till den ort du sökt till för seminarier eller föreläsningar. Telefon: Telefon: Kontakta någon av oss för mer information. 1

5 Frågor och svar Program vs kurs En fördel med program är att du är antagen för alla år och oftast har garantiplats på kurser som söks inom programmet, under förutsättning att du har klarat de kurser som krävs för att få fortsätta. Oftast innebär det även att du läser ihop med samma studiekamrater under en större del av studietiden. De flesta program har en del obligatoriska kurser av relevans för ämnesområdet men hur stor del av kurserna som är obligatoriska skiljer sig åt mellan olika program. Många kurser som ingår i kandidatprogrammen ges även som fristående kurser. Som ny student kanske man inte riktigt har bestämt sig exakt för vad man vill läsa, och då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. Att läsa kurser ger också en större frihet eftersom du helt fritt kan kombinera ämnen, läsa kurserna i den ordning du bestämmer och i vilken takt du vill. Flera kurser ges dessutom på kvällstid eller på distans. Spelar det någon roll? Nej, inte ur examenssynpunkt, resultatet blir detsamma oavsett om du når din kandidatexamen via fristående kurser eller ett program. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vem kan söka utbildning? Samtliga utbildningar på universitet och högskolor kräver förkunskaper, de kallas behörighetskrav. All högre utbildning kräver grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Är du osäker på om du har rätt behörighet. Kontakta vår vägledare Karin Bolin. Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? Traditionellt sett har skillnaden mellan universitet och högskolor varit att endast universitet haft rätt att utfärda examina på forskarnivå. Området avgränsas och definieras av högskolan själv. Vilka högskolor som ska få finnas beslutas av Riksdagen som även beslutar huruvida en högskola får rätt att benämna sig universitet. Hur söker jag? På internet sidan kan du söka du till universitets- och högskoleutbildningar. Vad händer sen? Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Ansökningarna till högskola och universitet har mer och mer blivit webbaserade men du kan ansöka via pappersblankett. Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, som t.ex. konstnärliga utbildningar, kan ha ett annat sista ansökningsdatum. Det är därför viktigt att se på vad exakt som gäller för den utbildning du söker. 2

6 Studietakt? Det är inte självklart att det passar alla att studera heltid på dagarna. På många kurser finns det flera olika studieformer och studietakten kan variera. Studietakt är i vilken omfattning av dagen man studerar. Man brukar prata om helfart, halvfart och kvartsfart. Men även annan studietakt kan förekomma. Helfart % Motsvarar ungefär heltid. Studierna ska ta cirka 40 timmar i veckan i anspråk fördelat på exempelvis schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 hp om du klarar kursernas alla moment. Halvfar - 50%t Motsvarar ungefär halvtid. Studierna ska ta cirka 20 timmar i veckan. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart. En termin med studier på halvfart ger 15 hp om du klarar alla moment. Kvartsfart - 25 % Innebär att man behöver lägga ner cirka 10 timmar i veckan på studierna. Ofta är kurserna som ges på kvartsfart lite kortare. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 hp om du klarar alla moment. Inte bara dagtid Det vanligaste är att undervisningen är förlagd till dagtid, men många kurser kan du också läsa på kvällstid, helger eller på distans. Det innebär att du kan kombinera dina studier med annat såvida du inte läser ett program på heltid. Det innebär också att du kan studera på universitetet eller högskolan trots att du inte bor på orten. Det finns både kurser och program kan ges på distans över internet eller via videokonferens. Det betyder att du som student har ditt klassrum på webben. Distansstudier brukar vara lite mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Hur når jag examen? Examensbeviset är ett kvitto på din utbildning som visar inom vilket område och till vilken nivå du har studerat. Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen baserad på programstudier. Examensbeviset består av ett diplom samt en förteckning över de kurser som ingår i din examen. 3 Kandidatexamen En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. Magisterexamen En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. För att få en magisterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen. Masterexamen En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.

7 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet innebär att du ska närvara på Campus Västervik för grupparbete och föreläsningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska träffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Terminerna är upplagda på följande sätt: Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a (Eng B, Na A, Sh A) (dag) Sök till förskollärare Du behövs! Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger sjuksköterskan redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels till fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap samt ger möjligheten att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälsooch sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det. behörighet samt Ma B, Na B, Sh A eller Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1 +1a2., Var anmäler jag mig för tentamen? När du studerar kommer du förr eller senare att skriva en tenta. Du som läser ett program hos oss får du informationen vid programstart. För dig som ett program eller en kurs som är nätbaserad och behöver skriva en tenta E-post för tentamensfrågor: vastervik.se Telefon:

8 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar Studiegången för en co-op utbildning är lite annorlunda mot de utbildningar som Campus Västervik brukar erbjuda. Den sker på Högskolan Väst med nära samarbete och praktik på ett företag i Västervik. Som Co-opstudent får du en akademisk utbildning kombinerad med erfarenheter från arbetslivet samtidigt som du under arbetsperioderna får god social förberedelse för arbetslivet. Det ger dig fördel på framtidens arbetsmarknad. Vad är Co-op? Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Det är vanligtvis 40 veckor fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3, 5-4 år. Varför är Co-op bra? I kontakterna med de arbetsgivare som har eller har haft en Co-op student framkommer många fördelar sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Bostad? Inga problem! Att hitta en bostad du trivs i är viktigt. Som student på en ny ort kan det vara svårt att hitta någonstans att bo. Så är det inte i Trollhättan - här finns det bostäder. Trollhättans stad erbjuder bostadsgaranti till alla studenter som läser på Högskolan Väst. Studentkåren vet mer om boende Har du frågor om boende kan du ringa studentkårens vice ordförande som arbetar med studiesociala frågor. Mobil: E-post: Co-op, Ekonomi, 180 hp Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investerings-bedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/ VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/ kurser: Ma 3b alternativt 3c. (Områdesbehörighet 8 / A8) Co-op, Elkraft, 180 hp Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i ständig förnyelse där också hänsyn till säkerhet, ekonomi och klimatpåverkan måste tas. En utbildning med tydligt fokus på elkraft och som handlar om hur man producerar, överför, distribuerar och använder elenergi. Det eltekniska innehållet är brett och omfattar bl.a. elsäkerhet, mätoch styrteknik, elmaskinteknik och CAD samt dimensionering och projektering av anläggningar för eldistribution och industri. Projekthantering och industriell ekonomi ingår och flera moment i utbildningen är på engelska vilket ökar dina chanser på arbetsmarknaden. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Cooperative Education, Co-op Bra för både studenter och arbetsgivare Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Med utbildning, praktiska erfarenheter av arbetslivet och arbetslivskontakter i bagaget har våra studenter en fördel på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan man se sin medverkan i de olika formerna av arbetsintegrerat lärande som ett sätt att rekrytera personal. Under perioder får man lära känna och även utbilda potentiella framtida arbetstagare. Dessutom bidrar studenterna med nya kunskaper och ett utifrånperspektiv som kan vara värdefullt för företaget. 5

9 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp Gillar du att utveckla och skapa nytt? Att ta fram nya idéer, rita, formge, konstruera, räkna, lösa problem, planera, prova och förbättra? Programmet handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet, etik och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Du samläser baskurserna med studenterna på Produktionsteknik med logistik. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp Produktions- och logistikingenjörer är efterfrågade i arbetslivet. Genom att hitta nya lösningar på olika problem och frågor kan du vara med och skapa för framtiden. Produktionsteknik handlar om att effektivisera och förbättra befintliga produktionssystem och utveckla nya system som motsvarar framtidens krav på t.ex. miljö, ergonomi och arbetsmiljö. Utbildningen innehåller också praktiskt arbete på Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan som är ett av Sveriges modernaste och bäst utrustade labb. Logistik handlar om att organisera material och informationsflöden på ett effektivt sätt. Du genomför industrinära projekt där även investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö ingår. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckeord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investeringsbedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma3b alternativt 3c. Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp IT-området är i kraftig omvandling. Fokus har skiftat från utveckling av stora system till utveckling av e-tjänster. Utbildningen har fyra huvudområden. Du blir ingen programmeringsexpert, men du lär dig grunderna inom både webbprogrammering och hur du kopplar samman databaser med webbsidor. Det tredje området handlar om e-tjänster. Du lär dig att tillgängliggöra information från befintliga informationssystem och att göra interaktiva webbtjänster för olika typer av verksamheter. Begreppen systemarkitektur och systemintegration kombineras i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Slutligen har vi ett antal kurser som breddar din kompetens inom säkerhet, projektarbete och om IT-rätt. Programmet bygger på moderna tankegångar med fokus på verksamheter i samhället, både på offentliga och privata. behörighet 6

10 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass eller i årskurs 1-3. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6b. Socialt arbete Socialpedagog 180 hp Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet mellan människa och samhälle. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik. behörighet Grundläggande behörighet enligt GY11 eller VUX12 Magisterprogram Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp Utbildningen ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du har en examen och arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Utbildningen förbereder dig också för Magisterprogram Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp Samhället förändras i allt snabbare takt och det innebär att kontinuerligt lärande i och för arbetslivet blir allt viktigare. Det ställer krav på både kunskap och förmåga att utveckla och tillvarata det livslånga lärandet, och på teorier forskarstudier. Behörighet: Lärarexamen om minst 210 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde. som kan fånga in och sätta ord på föränderliga villkor för lärande och kunskapsutveckling. Behörighet: Kandidatexamen inom, för respektive huvudområde, relevant område dvs informatik, pedagogik, socialt arbete, vårdvetenskap eller motsvarande samt En B, En 6 eller motsvarande. Vad menas med AIL? Under din studietid på Högskola Väst möter du arbetslivet i olika sammanhang. Genom exempelvis gästföreläsare, mentorskap, projektarbete och praktik. Detta är vår pedagogik och utbildningsmodell som vi kallar arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Reflektion, arbetsintegrerat lärande och personlig utveckling är betydelsefullt för att du ska utveckla handlingsberedskap för din kommande yrkesroll. 7

11 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen. I utbildningen till sjuksköterska studerar du också ämnet medicinsk vetenskap vilket är den friska kroppens anatomi och fysiologi med de förändringar som normalt sker under livets gång samt hur patofysiologiska förändringar kan leda till ohälsa och sjukdom. I ämnet medicinsk vetenskap ingår också bl.a. näringsfysiologi. behörighet samt MaB, NaB, ShA. Eller: Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1+1a2 Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, 60 hp Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa. Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtals- och handledningskompetens betonas. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg. behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Svenska B och Engelska A Fristående kurser Är du osäker på hur det är att läsa på högskolan? Vill du bredda eller fördjupa tidigare studier? Läs en fristående kurs och kom åt den kunskap just du vill ha! Fristående kurser passar såväl dig som vill studera på heltid, som dig som vill kombinera arbete med studier. Du kan bygga på eller komplettera tidigare studier. Om du redan läser ett program och känner att du hinner med ytterligare en kurs, kan en fristående kurs vara ett alternativ. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap du vill ha. För ditt fortsatta yrkesliv eller bara för bildnings skull. Kurserna varierar i längd från 7,5 hp till 30 hp. Läs på hel-, halv- eller kvartsfart. På antagning.se finns över tusentals kurser att söka. Valet är ditt! Många kurser genomförs oftast via internet. Behöver du hjälp med att hitta något som passar dig? Kontakta oss. Studieekonomi Det finns några saker som är bra att göra innan du söker studiemedel. Skaffa mobilt bank-id, ta reda på din studietid och fundera på hur mycket du behöver låna. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka dessa vid ett och samma tillfälle. Du kan inte söka studiemedel för mer än ett år i taget. Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Mer om studieekonomi hittar du på CSN.se Öka din chanser Du kan öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning genom att skriva Högskoleprovet Högskoleprovet är ett test som mäter de kunskaper som är viktiga för högskolestudier. Om du gör högskoleprovet ökar du dina möjligheter att få en utbildningsplats eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. Provet arrangeras två gånger om året. Ett bra sätt att förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov, som du hittar på Studera.nu. Här finns även de senaste proven nedladdningsbara i pdf-format med facit Studentbostäder Mitt inne i centrala Västerviks gamla kulturkvarter ligger Annagården. I direkt anslutning till affärer och restauranger och bara ett stenkast från vattnet. Här byggde Bostadsbolaget studentboende i slutet av augusti De erbjuder lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna är i första hand avsedda för studenter som flyttar till Västervik för att läsa på Campus Västervik. Kontakta Bostadsbolagets Bobutik för mer information Telefon: E-post: 8

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(5) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4354/07 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Dnr: FAK 2011/82 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård,

Läs mer

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Dnr: HNT 2015/52 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Programkod: Programmets benämning: VASDI

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Dnr: 2016/6749 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Masterprogram i ehälsa, 120 högskolepoäng Master Programme in ehealth, 120 credits Nivå Avancerad nivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap

Fakulteten för hälso och livsvetenskap Dnr: 2015/1167 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme, Elderly Care, 60 credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Utbildningsplan Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Master's Programme, Ergonomics and Human-Technology-Organisation, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp () Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Science in Nursing, 80 Credits. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPNU Omfattning: 80 Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut:

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-467/2009 Sida 1 (7) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Primary Health Care, 75 higher education

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Bachelor Programme in Physiotherapy Utbildningsplanen är reviderad 2009-12-01 av enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU13, 2B113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Sid 2 (7) 1. Basdata

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp () Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Science in Nursing, 80 Credits. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPSN Omfattning: 80 Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för

Läs mer

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing Programme, 180 credits

Fakulteten för hälso och livsvetenskap. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing Programme, 180 credits Dnr: 2014/3472 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för hälso och livsvetenskap Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing Programme, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG SPECIALIST NURSING PROGRAMME IN MENTAL HEALTH CARE 60 CREDITS Dnr LiU-2014 00390 Fastställd av

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG POST GRADUATE SPECIALIST NURSING PROGRAMME MEDICAL CARE NURSING 60 CREDITS Dnr LiU-2015-00306 Fastställd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng 1(8) Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme Anesthesia Care, 60 credits Gäller från: Höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer