Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet"

Transkript

1 Programutbud 2015

2 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

3 Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? 1 Vem gör vad? 1 Västerviks bryggan - vad är det? 1 Fler är alltid bättre än en 1 Frågor och svar Program vs kurs 2 Vem kan söka utbildning? 2 Hur söker jag? 2 Vad händer sen? 2 Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? 2 Studietakt? 3 Hur når jag examen? 3 Inte bara dagtid 3 Var anmäler jag mig för tentamen? 4 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp 4 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 4 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar 5 Cooperative Education, Co-op, Bra för både studenter och arbetsgivare 5 Inriktningar: Co-op, Ekonomi, 180 hp 5 Co-op, Elkraft, 180 hp 5 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp 6 Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp 6 Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp 6 Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp 6 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 7 Socialt arbete Socialpedagog 180 hp 7 Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp 7 Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp 7 Vad menas med AIL? 7 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 8 Specialistsjuksköterska, Inriktning psykiatri 60 hp 8 Fristående kurser 8 Studieekonomi 8 Öka din chanser 8 Studentbostäder 8

4 Om Campus Västervik På Campus Västervik kan du som valt att läsa en högskole- eller universitetsutbildning få hjälp med den distansöverbryggande tekniken som krävs för att följa föreläsningar eller kommunicera med dina lärare, till exempel videokonferens eller Adobe Connect. Alla tekniska frågor som kan uppstå vid denna typ av möten kan du få hjälp av oss med. Oavsett vilken typ av studieform du väljer är du alltid välkommen till Campus Västervik. Jerry Engström, campuschef Jerry arbetar för att Västerviks kommun få relevanta utbildningar till kommunen Telefon: E-post: Karin Bolin, vägledare Karin hjälper dig att hitta rätt utbildning som passar din livssituation. Telefon: E-post: Gunnar Jansson Gunnar har regelbundna kontakter med näringslivet om deras olika kompetensbehov Han är även vår tentamensansvarige. Telefon: E-post: Lisbeth Johansson, receptionen Oavsett om du ringer eller kommer in till oss är det Lisbeth du möter i receptionen. Är du student hjälper hon dig bland annat med ut utskrifter, kopiering och tentamensfrågor. Om du vill hyra loka hos oss hjälp hon dig med alla frågor. Telefon: E-post: Agne Berg Agne är din kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. Han är vår schemaläggare för kurser och program och ansvarar även för tekniken på Campus Västervik. Telefon: Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? Tillsammans med näringslivet, landstinget och olika förvaltningar i kommunen gör vi inventeringar om kommande behov i Västerviks kommun. På så sätt kan vi i samarbete med högskolor och universitet få olika högskoleutbildningar till Campus Västervik. Utbildningar som sedan leder till arbete. Vem gör vad? Du kan kontakta oss oavsett vilka frågor du än har kring utbildningar. Kan vi inte svara direkt tar vi reda på svaret och ser till att du får svar inom rimlig tid. E-post: Åza Olofsdotter Åza har också kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. och ansvarar även för Campus Västerviks hemsida. Telefon: E-post: Beatrice Runesson, föräldraledig I april kommer Bea som vi kallar henne tillbaka. Hon ansvarar för sociala medier, information och webb tillsamman med Åza. Telefon: E-post: Västerviks bryggan - vad är det? Campus Västervik har även en videokonferensbrygga. Genom den kan vi koppla ihop olika orter som önskar ha föreläsning, seminarier, telefonkonferenser eller andra möten på distans. Har du frågor kring olika typer av webbmöten är du välkommen att kontakta vår support: Telefon: Supporten är bemannad: 07:30-16:30 Fler är alltid bättre än en Vi samarbetar med våra grannkommuner Hultsfred och Vimmerby. På så sätt kan vi skapa studiegrupper i de tre orterna så att du som student inte behöver resa så mycket. Vad du däremot behöver göra är att åka till den ort du sökt till för seminarier eller föreläsningar. Telefon: Telefon: Kontakta någon av oss för mer information. 1

5 Frågor och svar Program vs kurs En fördel med program är att du är antagen för alla år och oftast har garantiplats på kurser som söks inom programmet, under förutsättning att du har klarat de kurser som krävs för att få fortsätta. Oftast innebär det även att du läser ihop med samma studiekamrater under en större del av studietiden. De flesta program har en del obligatoriska kurser av relevans för ämnesområdet men hur stor del av kurserna som är obligatoriska skiljer sig åt mellan olika program. Många kurser som ingår i kandidatprogrammen ges även som fristående kurser. Som ny student kanske man inte riktigt har bestämt sig exakt för vad man vill läsa, och då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. Att läsa kurser ger också en större frihet eftersom du helt fritt kan kombinera ämnen, läsa kurserna i den ordning du bestämmer och i vilken takt du vill. Flera kurser ges dessutom på kvällstid eller på distans. Spelar det någon roll? Nej, inte ur examenssynpunkt, resultatet blir detsamma oavsett om du når din kandidatexamen via fristående kurser eller ett program. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vem kan söka utbildning? Samtliga utbildningar på universitet och högskolor kräver förkunskaper, de kallas behörighetskrav. All högre utbildning kräver grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Är du osäker på om du har rätt behörighet. Kontakta vår vägledare Karin Bolin. Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? Traditionellt sett har skillnaden mellan universitet och högskolor varit att endast universitet haft rätt att utfärda examina på forskarnivå. Området avgränsas och definieras av högskolan själv. Vilka högskolor som ska få finnas beslutas av Riksdagen som även beslutar huruvida en högskola får rätt att benämna sig universitet. Hur söker jag? På internet sidan kan du söka du till universitets- och högskoleutbildningar. Vad händer sen? Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Ansökningarna till högskola och universitet har mer och mer blivit webbaserade men du kan ansöka via pappersblankett. Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, som t.ex. konstnärliga utbildningar, kan ha ett annat sista ansökningsdatum. Det är därför viktigt att se på vad exakt som gäller för den utbildning du söker. 2

6 Studietakt? Det är inte självklart att det passar alla att studera heltid på dagarna. På många kurser finns det flera olika studieformer och studietakten kan variera. Studietakt är i vilken omfattning av dagen man studerar. Man brukar prata om helfart, halvfart och kvartsfart. Men även annan studietakt kan förekomma. Helfart % Motsvarar ungefär heltid. Studierna ska ta cirka 40 timmar i veckan i anspråk fördelat på exempelvis schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 hp om du klarar kursernas alla moment. Halvfar - 50%t Motsvarar ungefär halvtid. Studierna ska ta cirka 20 timmar i veckan. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart. En termin med studier på halvfart ger 15 hp om du klarar alla moment. Kvartsfart - 25 % Innebär att man behöver lägga ner cirka 10 timmar i veckan på studierna. Ofta är kurserna som ges på kvartsfart lite kortare. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 hp om du klarar alla moment. Inte bara dagtid Det vanligaste är att undervisningen är förlagd till dagtid, men många kurser kan du också läsa på kvällstid, helger eller på distans. Det innebär att du kan kombinera dina studier med annat såvida du inte läser ett program på heltid. Det innebär också att du kan studera på universitetet eller högskolan trots att du inte bor på orten. Det finns både kurser och program kan ges på distans över internet eller via videokonferens. Det betyder att du som student har ditt klassrum på webben. Distansstudier brukar vara lite mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Hur når jag examen? Examensbeviset är ett kvitto på din utbildning som visar inom vilket område och till vilken nivå du har studerat. Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen baserad på programstudier. Examensbeviset består av ett diplom samt en förteckning över de kurser som ingår i din examen. 3 Kandidatexamen En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. Magisterexamen En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. För att få en magisterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen. Masterexamen En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.

7 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet innebär att du ska närvara på Campus Västervik för grupparbete och föreläsningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska träffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Terminerna är upplagda på följande sätt: Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a (Eng B, Na A, Sh A) (dag) Sök till förskollärare Du behövs! Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger sjuksköterskan redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels till fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap samt ger möjligheten att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälsooch sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det. behörighet samt Ma B, Na B, Sh A eller Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1 +1a2., Var anmäler jag mig för tentamen? När du studerar kommer du förr eller senare att skriva en tenta. Du som läser ett program hos oss får du informationen vid programstart. För dig som ett program eller en kurs som är nätbaserad och behöver skriva en tenta E-post för tentamensfrågor: vastervik.se Telefon:

8 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar Studiegången för en co-op utbildning är lite annorlunda mot de utbildningar som Campus Västervik brukar erbjuda. Den sker på Högskolan Väst med nära samarbete och praktik på ett företag i Västervik. Som Co-opstudent får du en akademisk utbildning kombinerad med erfarenheter från arbetslivet samtidigt som du under arbetsperioderna får god social förberedelse för arbetslivet. Det ger dig fördel på framtidens arbetsmarknad. Vad är Co-op? Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Det är vanligtvis 40 veckor fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3, 5-4 år. Varför är Co-op bra? I kontakterna med de arbetsgivare som har eller har haft en Co-op student framkommer många fördelar sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Bostad? Inga problem! Att hitta en bostad du trivs i är viktigt. Som student på en ny ort kan det vara svårt att hitta någonstans att bo. Så är det inte i Trollhättan - här finns det bostäder. Trollhättans stad erbjuder bostadsgaranti till alla studenter som läser på Högskolan Väst. Studentkåren vet mer om boende Har du frågor om boende kan du ringa studentkårens vice ordförande som arbetar med studiesociala frågor. Mobil: E-post: Co-op, Ekonomi, 180 hp Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investerings-bedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/ VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/ kurser: Ma 3b alternativt 3c. (Områdesbehörighet 8 / A8) Co-op, Elkraft, 180 hp Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i ständig förnyelse där också hänsyn till säkerhet, ekonomi och klimatpåverkan måste tas. En utbildning med tydligt fokus på elkraft och som handlar om hur man producerar, överför, distribuerar och använder elenergi. Det eltekniska innehållet är brett och omfattar bl.a. elsäkerhet, mätoch styrteknik, elmaskinteknik och CAD samt dimensionering och projektering av anläggningar för eldistribution och industri. Projekthantering och industriell ekonomi ingår och flera moment i utbildningen är på engelska vilket ökar dina chanser på arbetsmarknaden. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Cooperative Education, Co-op Bra för både studenter och arbetsgivare Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Med utbildning, praktiska erfarenheter av arbetslivet och arbetslivskontakter i bagaget har våra studenter en fördel på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan man se sin medverkan i de olika formerna av arbetsintegrerat lärande som ett sätt att rekrytera personal. Under perioder får man lära känna och även utbilda potentiella framtida arbetstagare. Dessutom bidrar studenterna med nya kunskaper och ett utifrånperspektiv som kan vara värdefullt för företaget. 5

9 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp Gillar du att utveckla och skapa nytt? Att ta fram nya idéer, rita, formge, konstruera, räkna, lösa problem, planera, prova och förbättra? Programmet handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet, etik och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Du samläser baskurserna med studenterna på Produktionsteknik med logistik. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp Produktions- och logistikingenjörer är efterfrågade i arbetslivet. Genom att hitta nya lösningar på olika problem och frågor kan du vara med och skapa för framtiden. Produktionsteknik handlar om att effektivisera och förbättra befintliga produktionssystem och utveckla nya system som motsvarar framtidens krav på t.ex. miljö, ergonomi och arbetsmiljö. Utbildningen innehåller också praktiskt arbete på Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan som är ett av Sveriges modernaste och bäst utrustade labb. Logistik handlar om att organisera material och informationsflöden på ett effektivt sätt. Du genomför industrinära projekt där även investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö ingår. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckeord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investeringsbedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma3b alternativt 3c. Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp IT-området är i kraftig omvandling. Fokus har skiftat från utveckling av stora system till utveckling av e-tjänster. Utbildningen har fyra huvudområden. Du blir ingen programmeringsexpert, men du lär dig grunderna inom både webbprogrammering och hur du kopplar samman databaser med webbsidor. Det tredje området handlar om e-tjänster. Du lär dig att tillgängliggöra information från befintliga informationssystem och att göra interaktiva webbtjänster för olika typer av verksamheter. Begreppen systemarkitektur och systemintegration kombineras i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Slutligen har vi ett antal kurser som breddar din kompetens inom säkerhet, projektarbete och om IT-rätt. Programmet bygger på moderna tankegångar med fokus på verksamheter i samhället, både på offentliga och privata. behörighet 6

10 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass eller i årskurs 1-3. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6b. Socialt arbete Socialpedagog 180 hp Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet mellan människa och samhälle. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik. behörighet Grundläggande behörighet enligt GY11 eller VUX12 Magisterprogram Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp Utbildningen ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du har en examen och arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Utbildningen förbereder dig också för Magisterprogram Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp Samhället förändras i allt snabbare takt och det innebär att kontinuerligt lärande i och för arbetslivet blir allt viktigare. Det ställer krav på både kunskap och förmåga att utveckla och tillvarata det livslånga lärandet, och på teorier forskarstudier. Behörighet: Lärarexamen om minst 210 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde. som kan fånga in och sätta ord på föränderliga villkor för lärande och kunskapsutveckling. Behörighet: Kandidatexamen inom, för respektive huvudområde, relevant område dvs informatik, pedagogik, socialt arbete, vårdvetenskap eller motsvarande samt En B, En 6 eller motsvarande. Vad menas med AIL? Under din studietid på Högskola Väst möter du arbetslivet i olika sammanhang. Genom exempelvis gästföreläsare, mentorskap, projektarbete och praktik. Detta är vår pedagogik och utbildningsmodell som vi kallar arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Reflektion, arbetsintegrerat lärande och personlig utveckling är betydelsefullt för att du ska utveckla handlingsberedskap för din kommande yrkesroll. 7

11 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen. I utbildningen till sjuksköterska studerar du också ämnet medicinsk vetenskap vilket är den friska kroppens anatomi och fysiologi med de förändringar som normalt sker under livets gång samt hur patofysiologiska förändringar kan leda till ohälsa och sjukdom. I ämnet medicinsk vetenskap ingår också bl.a. näringsfysiologi. behörighet samt MaB, NaB, ShA. Eller: Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1+1a2 Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, 60 hp Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa. Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtals- och handledningskompetens betonas. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg. behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Svenska B och Engelska A Fristående kurser Är du osäker på hur det är att läsa på högskolan? Vill du bredda eller fördjupa tidigare studier? Läs en fristående kurs och kom åt den kunskap just du vill ha! Fristående kurser passar såväl dig som vill studera på heltid, som dig som vill kombinera arbete med studier. Du kan bygga på eller komplettera tidigare studier. Om du redan läser ett program och känner att du hinner med ytterligare en kurs, kan en fristående kurs vara ett alternativ. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap du vill ha. För ditt fortsatta yrkesliv eller bara för bildnings skull. Kurserna varierar i längd från 7,5 hp till 30 hp. Läs på hel-, halv- eller kvartsfart. På antagning.se finns över tusentals kurser att söka. Valet är ditt! Många kurser genomförs oftast via internet. Behöver du hjälp med att hitta något som passar dig? Kontakta oss. Studieekonomi Det finns några saker som är bra att göra innan du söker studiemedel. Skaffa mobilt bank-id, ta reda på din studietid och fundera på hur mycket du behöver låna. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka dessa vid ett och samma tillfälle. Du kan inte söka studiemedel för mer än ett år i taget. Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Mer om studieekonomi hittar du på CSN.se Öka din chanser Du kan öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning genom att skriva Högskoleprovet Högskoleprovet är ett test som mäter de kunskaper som är viktiga för högskolestudier. Om du gör högskoleprovet ökar du dina möjligheter att få en utbildningsplats eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. Provet arrangeras två gånger om året. Ett bra sätt att förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov, som du hittar på Studera.nu. Här finns även de senaste proven nedladdningsbara i pdf-format med facit Studentbostäder Mitt inne i centrala Västerviks gamla kulturkvarter ligger Annagården. I direkt anslutning till affärer och restauranger och bara ett stenkast från vattnet. Här byggde Bostadsbolaget studentboende i slutet av augusti De erbjuder lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna är i första hand avsedda för studenter som flyttar till Västervik för att läsa på Campus Västervik. Kontakta Bostadsbolagets Bobutik för mer information Telefon: E-post: 8

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer