Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet"

Transkript

1 Programutbud 2015

2 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

3 Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? 1 Vem gör vad? 1 Västerviks bryggan - vad är det? 1 Fler är alltid bättre än en 1 Frågor och svar Program vs kurs 2 Vem kan söka utbildning? 2 Hur söker jag? 2 Vad händer sen? 2 Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? 2 Studietakt? 3 Hur når jag examen? 3 Inte bara dagtid 3 Var anmäler jag mig för tentamen? 4 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp 4 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 4 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar 5 Cooperative Education, Co-op, Bra för både studenter och arbetsgivare 5 Inriktningar: Co-op, Ekonomi, 180 hp 5 Co-op, Elkraft, 180 hp 5 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp 6 Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp 6 Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp 6 Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp 6 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 7 Socialt arbete Socialpedagog 180 hp 7 Magisterprogram, Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp 7 Magisterprogram, Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp 7 Vad menas med AIL? 7 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 8 Specialistsjuksköterska, Inriktning psykiatri 60 hp 8 Fristående kurser 8 Studieekonomi 8 Öka din chanser 8 Studentbostäder 8

4 Om Campus Västervik På Campus Västervik kan du som valt att läsa en högskole- eller universitetsutbildning få hjälp med den distansöverbryggande tekniken som krävs för att följa föreläsningar eller kommunicera med dina lärare, till exempel videokonferens eller Adobe Connect. Alla tekniska frågor som kan uppstå vid denna typ av möten kan du få hjälp av oss med. Oavsett vilken typ av studieform du väljer är du alltid välkommen till Campus Västervik. Jerry Engström, campuschef Jerry arbetar för att Västerviks kommun få relevanta utbildningar till kommunen Telefon: E-post: Karin Bolin, vägledare Karin hjälper dig att hitta rätt utbildning som passar din livssituation. Telefon: E-post: Gunnar Jansson Gunnar har regelbundna kontakter med näringslivet om deras olika kompetensbehov Han är även vår tentamensansvarige. Telefon: E-post: Lisbeth Johansson, receptionen Oavsett om du ringer eller kommer in till oss är det Lisbeth du möter i receptionen. Är du student hjälper hon dig bland annat med ut utskrifter, kopiering och tentamensfrågor. Om du vill hyra loka hos oss hjälp hon dig med alla frågor. Telefon: E-post: Agne Berg Agne är din kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. Han är vår schemaläggare för kurser och program och ansvarar även för tekniken på Campus Västervik. Telefon: Hur vet vi vilka utbildningar som behövs? Tillsammans med näringslivet, landstinget och olika förvaltningar i kommunen gör vi inventeringar om kommande behov i Västerviks kommun. På så sätt kan vi i samarbete med högskolor och universitet få olika högskoleutbildningar till Campus Västervik. Utbildningar som sedan leder till arbete. Vem gör vad? Du kan kontakta oss oavsett vilka frågor du än har kring utbildningar. Kan vi inte svara direkt tar vi reda på svaret och ser till att du får svar inom rimlig tid. E-post: Åza Olofsdotter Åza har också kontakt mot olika högskolor och universitet när du som student har frågor om din utbildning. och ansvarar även för Campus Västerviks hemsida. Telefon: E-post: Beatrice Runesson, föräldraledig I april kommer Bea som vi kallar henne tillbaka. Hon ansvarar för sociala medier, information och webb tillsamman med Åza. Telefon: E-post: Västerviks bryggan - vad är det? Campus Västervik har även en videokonferensbrygga. Genom den kan vi koppla ihop olika orter som önskar ha föreläsning, seminarier, telefonkonferenser eller andra möten på distans. Har du frågor kring olika typer av webbmöten är du välkommen att kontakta vår support: Telefon: Supporten är bemannad: 07:30-16:30 Fler är alltid bättre än en Vi samarbetar med våra grannkommuner Hultsfred och Vimmerby. På så sätt kan vi skapa studiegrupper i de tre orterna så att du som student inte behöver resa så mycket. Vad du däremot behöver göra är att åka till den ort du sökt till för seminarier eller föreläsningar. Telefon: Telefon: Kontakta någon av oss för mer information. 1

5 Frågor och svar Program vs kurs En fördel med program är att du är antagen för alla år och oftast har garantiplats på kurser som söks inom programmet, under förutsättning att du har klarat de kurser som krävs för att få fortsätta. Oftast innebär det även att du läser ihop med samma studiekamrater under en större del av studietiden. De flesta program har en del obligatoriska kurser av relevans för ämnesområdet men hur stor del av kurserna som är obligatoriska skiljer sig åt mellan olika program. Många kurser som ingår i kandidatprogrammen ges även som fristående kurser. Som ny student kanske man inte riktigt har bestämt sig exakt för vad man vill läsa, och då kan det kännas bra att prova på att läsa några kurser i olika ämnen innan man bestämmer sig för vad man vill fördjupa sig inom. Att läsa kurser ger också en större frihet eftersom du helt fritt kan kombinera ämnen, läsa kurserna i den ordning du bestämmer och i vilken takt du vill. Flera kurser ges dessutom på kvällstid eller på distans. Spelar det någon roll? Nej, inte ur examenssynpunkt, resultatet blir detsamma oavsett om du når din kandidatexamen via fristående kurser eller ett program. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vem kan söka utbildning? Samtliga utbildningar på universitet och högskolor kräver förkunskaper, de kallas behörighetskrav. All högre utbildning kräver grundläggande behörighet. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Är du osäker på om du har rätt behörighet. Kontakta vår vägledare Karin Bolin. Vad är det för skillnad mellan högskola och universitet? Traditionellt sett har skillnaden mellan universitet och högskolor varit att endast universitet haft rätt att utfärda examina på forskarnivå. Området avgränsas och definieras av högskolan själv. Vilka högskolor som ska få finnas beslutas av Riksdagen som även beslutar huruvida en högskola får rätt att benämna sig universitet. Hur söker jag? På internet sidan kan du söka du till universitets- och högskoleutbildningar. Vad händer sen? Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Ansökningarna till högskola och universitet har mer och mer blivit webbaserade men du kan ansöka via pappersblankett. Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, som t.ex. konstnärliga utbildningar, kan ha ett annat sista ansökningsdatum. Det är därför viktigt att se på vad exakt som gäller för den utbildning du söker. 2

6 Studietakt? Det är inte självklart att det passar alla att studera heltid på dagarna. På många kurser finns det flera olika studieformer och studietakten kan variera. Studietakt är i vilken omfattning av dagen man studerar. Man brukar prata om helfart, halvfart och kvartsfart. Men även annan studietakt kan förekomma. Helfart % Motsvarar ungefär heltid. Studierna ska ta cirka 40 timmar i veckan i anspråk fördelat på exempelvis schemalagd undervisning, grupparbeten och egna studier. Helfartsstudier under en termin ger 30 hp om du klarar kursernas alla moment. Halvfar - 50%t Motsvarar ungefär halvtid. Studierna ska ta cirka 20 timmar i veckan. Det tar alltså dubbelt så lång tid att läsa en kurs på halvfart som det tar att läsa samma kurs på helfart. En termin med studier på halvfart ger 15 hp om du klarar alla moment. Kvartsfart - 25 % Innebär att man behöver lägga ner cirka 10 timmar i veckan på studierna. Ofta är kurserna som ges på kvartsfart lite kortare. En termins studier på kvartsfart ger 7,5 hp om du klarar alla moment. Inte bara dagtid Det vanligaste är att undervisningen är förlagd till dagtid, men många kurser kan du också läsa på kvällstid, helger eller på distans. Det innebär att du kan kombinera dina studier med annat såvida du inte läser ett program på heltid. Det innebär också att du kan studera på universitetet eller högskolan trots att du inte bor på orten. Det finns både kurser och program kan ges på distans över internet eller via videokonferens. Det betyder att du som student har ditt klassrum på webben. Distansstudier brukar vara lite mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus. Hur når jag examen? Examensbeviset är ett kvitto på din utbildning som visar inom vilket område och till vilken nivå du har studerat. Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen baserad på programstudier. Examensbeviset består av ett diplom samt en förteckning över de kurser som ingår i din examen. 3 Kandidatexamen En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå. Den omfattar 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde (tidigare kallat huvudämne) med successiv fördjupning inom området. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. Magisterexamen En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng ingå. För att få en magisterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen. Masterexamen En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå. Den omfattar 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. I huvudområdet ska ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng ingå. För att få en masterexamen krävs att du först har avlagt en kandidatexamen.

7 Programutbildningar våren 2015 Förskollärarprogrammet 210 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet innebär att du ska närvara på Campus Västervik för grupparbete och föreläsningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår 3-4 obligatoriska träffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Terminerna är upplagda på följande sätt: Första terminen behandlar förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I dessa terminer ingår också VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete. Termin sju fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6a (Eng B, Na A, Sh A) (dag) Sök till förskollärare Du behövs! Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger sjuksköterskan redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels till fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap samt ger möjligheten att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälsooch sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det. behörighet samt Ma B, Na B, Sh A eller Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1 +1a2., Var anmäler jag mig för tentamen? När du studerar kommer du förr eller senare att skriva en tenta. Du som läser ett program hos oss får du informationen vid programstart. För dig som ett program eller en kurs som är nätbaserad och behöver skriva en tenta E-post för tentamensfrågor: vastervik.se Telefon:

8 Programutbildningar hösten 2015 Co-op utbildningar Studiegången för en co-op utbildning är lite annorlunda mot de utbildningar som Campus Västervik brukar erbjuda. Den sker på Högskolan Väst med nära samarbete och praktik på ett företag i Västervik. Som Co-opstudent får du en akademisk utbildning kombinerad med erfarenheter från arbetslivet samtidigt som du under arbetsperioderna får god social förberedelse för arbetslivet. Det ger dig fördel på framtidens arbetsmarknad. Vad är Co-op? Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Det är vanligtvis 40 veckor fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3, 5-4 år. Varför är Co-op bra? I kontakterna med de arbetsgivare som har eller har haft en Co-op student framkommer många fördelar sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Bostad? Inga problem! Att hitta en bostad du trivs i är viktigt. Som student på en ny ort kan det vara svårt att hitta någonstans att bo. Så är det inte i Trollhättan - här finns det bostäder. Trollhättans stad erbjuder bostadsgaranti till alla studenter som läser på Högskolan Väst. Studentkåren vet mer om boende Har du frågor om boende kan du ringa studentkårens vice ordförande som arbetar med studiesociala frågor. Mobil: E-post: Co-op, Ekonomi, 180 hp Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckelord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investerings-bedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/ VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/ kurser: Ma 3b alternativt 3c. (Områdesbehörighet 8 / A8) Co-op, Elkraft, 180 hp Du kommer att arbeta med avancerade tekniska system i ständig förnyelse där också hänsyn till säkerhet, ekonomi och klimatpåverkan måste tas. En utbildning med tydligt fokus på elkraft och som handlar om hur man producerar, överför, distribuerar och använder elenergi. Det eltekniska innehållet är brett och omfattar bl.a. elsäkerhet, mätoch styrteknik, elmaskinteknik och CAD samt dimensionering och projektering av anläggningar för eldistribution och industri. Projekthantering och industriell ekonomi ingår och flera moment i utbildningen är på engelska vilket ökar dina chanser på arbetsmarknaden. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Cooperative Education, Co-op Bra för både studenter och arbetsgivare Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Med utbildning, praktiska erfarenheter av arbetslivet och arbetslivskontakter i bagaget har våra studenter en fördel på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan man se sin medverkan i de olika formerna av arbetsintegrerat lärande som ett sätt att rekrytera personal. Under perioder får man lära känna och även utbilda potentiella framtida arbetstagare. Dessutom bidrar studenterna med nya kunskaper och ett utifrånperspektiv som kan vara värdefullt för företaget. 5

9 Co-op, Produktutveckling med design, 180 hp Gillar du att utveckla och skapa nytt? Att ta fram nya idéer, rita, formge, konstruera, räkna, lösa problem, planera, prova och förbättra? Programmet handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet, etik och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Du samläser baskurserna med studenterna på Produktionsteknik med logistik. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Produktionsteknik med logistik, 180 hp Produktions- och logistikingenjörer är efterfrågade i arbetslivet. Genom att hitta nya lösningar på olika problem och frågor kan du vara med och skapa för framtiden. Produktionsteknik handlar om att effektivisera och förbättra befintliga produktionssystem och utveckla nya system som motsvarar framtidens krav på t.ex. miljö, ergonomi och arbetsmiljö. Utbildningen innehåller också praktiskt arbete på Produktionstekniskt centrum, PTC, i Trollhättan som är ett av Sveriges modernaste och bäst utrustade labb. Logistik handlar om att organisera material och informationsflöden på ett effektivt sätt. Du genomför industrinära projekt där även investeringskostnader, miljöpåverkan och arbetsmiljö ingår. behörighet samt Ma D och Fy B med lägst betyg G eller motsvarande. Co-op, Industriell ekonomi, 180 hp Vill du arbeta som inköpare på ett globalt företag, marknadsföra tekniska produkter eller genomföra ett förändringsarbete på ett företag? Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens inom både teknik och ekonomi. Med en bred ingenjörsutbildning kan du söka olika jobb där teknik och ekonomi möts. Jobbet ger dig möjlighet att knyta många kontakter. Utbildningens nyckeord är ingenjörsmässighet och affärsmässighet. Ingenjörsmässigheten får du genom goda kunskaper i grundläggande maskintekniska kurser och genom kurser i kvalitetsutveckling, logistik och miljöledning. Affärsmässigheten får du i de ekonomiska kurserna som omfattar ekonomistyrning, marknadsföring, investeringsbedömning och externredovisning. Att projektleda och vara en länk mellan olika områden kräver en god förmåga att kommunicera och det tränar du på under hela utbildningstiden. Som ingenjör ska du ha insikt i hur teknik, ekonomi och organisation påverkar varandra och i och med det kunna arbeta med stor förståelse för helheten i ditt företag. behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma C. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Ma3b alternativt 3c. Co-op, Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp IT-området är i kraftig omvandling. Fokus har skiftat från utveckling av stora system till utveckling av e-tjänster. Utbildningen har fyra huvudområden. Du blir ingen programmeringsexpert, men du lär dig grunderna inom både webbprogrammering och hur du kopplar samman databaser med webbsidor. Det tredje området handlar om e-tjänster. Du lär dig att tillgängliggöra information från befintliga informationssystem och att göra interaktiva webbtjänster för olika typer av verksamheter. Begreppen systemarkitektur och systemintegration kombineras i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Slutligen har vi ett antal kurser som breddar din kompetens inom säkerhet, projektarbete och om IT-rätt. Programmet bygger på moderna tankegångar med fokus på verksamheter i samhället, både på offentliga och privata. behörighet 6

10 Grundlärarutbildning Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass eller i årskurs 1-3. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. behörighet samt särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet 6b. Socialt arbete Socialpedagog 180 hp Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet mellan människa och samhälle. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik. behörighet Grundläggande behörighet enligt GY11 eller VUX12 Magisterprogram Barn och ungdomsvetenskap, 60 hp Utbildningen ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du har en examen och arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Utbildningen förbereder dig också för Magisterprogram Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp Samhället förändras i allt snabbare takt och det innebär att kontinuerligt lärande i och för arbetslivet blir allt viktigare. Det ställer krav på både kunskap och förmåga att utveckla och tillvarata det livslånga lärandet, och på teorier forskarstudier. Behörighet: Lärarexamen om minst 210 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), Sjuksköterskeexamen om minst 180 hp (varav ett självständigt arbete på kandidatnivå eller motsvarande om minst 15 hp), eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt huvudområde. som kan fånga in och sätta ord på föränderliga villkor för lärande och kunskapsutveckling. Behörighet: Kandidatexamen inom, för respektive huvudområde, relevant område dvs informatik, pedagogik, socialt arbete, vårdvetenskap eller motsvarande samt En B, En 6 eller motsvarande. Vad menas med AIL? Under din studietid på Högskola Väst möter du arbetslivet i olika sammanhang. Genom exempelvis gästföreläsare, mentorskap, projektarbete och praktik. Detta är vår pedagogik och utbildningsmodell som vi kallar arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och praktiska kunskaper. Reflektion, arbetsintegrerat lärande och personlig utveckling är betydelsefullt för att du ska utveckla handlingsberedskap för din kommande yrkesroll. 7

11 Vård och omsorg Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen. I utbildningen till sjuksköterska studerar du också ämnet medicinsk vetenskap vilket är den friska kroppens anatomi och fysiologi med de förändringar som normalt sker under livets gång samt hur patofysiologiska förändringar kan leda till ohälsa och sjukdom. I ämnet medicinsk vetenskap ingår också bl.a. näringsfysiologi. behörighet samt MaB, NaB, ShA. Eller: Ma 2a / 2b / 2c, Na 2, Sh 1b / 1a1+1a2 Specialistsjuksköterska inriktning psykiatri, 60 hp Programmet ger kompetens som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård genom yrkes- och ämnesfördjupning i vårdvetenskap och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa. Hälsofrämjande interaktioner med patient, närstående och familjesystem är i fokus under utbildningen. Samtals- och handledningskompetens betonas. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du vara verksam inom ett brett fält, t.ex. inom specialiserad psykiatrisk vård, primärvård, företagshälsovård, och kommunal vård och omsorg. behörighet för studier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande Kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Svenska B och Engelska A Fristående kurser Är du osäker på hur det är att läsa på högskolan? Vill du bredda eller fördjupa tidigare studier? Läs en fristående kurs och kom åt den kunskap just du vill ha! Fristående kurser passar såväl dig som vill studera på heltid, som dig som vill kombinera arbete med studier. Du kan bygga på eller komplettera tidigare studier. Om du redan läser ett program och känner att du hinner med ytterligare en kurs, kan en fristående kurs vara ett alternativ. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap du vill ha. För ditt fortsatta yrkesliv eller bara för bildnings skull. Kurserna varierar i längd från 7,5 hp till 30 hp. Läs på hel-, halv- eller kvartsfart. På antagning.se finns över tusentals kurser att söka. Valet är ditt! Många kurser genomförs oftast via internet. Behöver du hjälp med att hitta något som passar dig? Kontakta oss. Studieekonomi Det finns några saker som är bra att göra innan du söker studiemedel. Skaffa mobilt bank-id, ta reda på din studietid och fundera på hur mycket du behöver låna. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka dessa vid ett och samma tillfälle. Du kan inte söka studiemedel för mer än ett år i taget. Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Mer om studieekonomi hittar du på CSN.se Öka din chanser Du kan öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning genom att skriva Högskoleprovet Högskoleprovet är ett test som mäter de kunskaper som är viktiga för högskolestudier. Om du gör högskoleprovet ökar du dina möjligheter att få en utbildningsplats eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp. Provet arrangeras två gånger om året. Ett bra sätt att förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov, som du hittar på Studera.nu. Här finns även de senaste proven nedladdningsbara i pdf-format med facit Studentbostäder Mitt inne i centrala Västerviks gamla kulturkvarter ligger Annagården. I direkt anslutning till affärer och restauranger och bara ett stenkast från vattnet. Här byggde Bostadsbolaget studentboende i slutet av augusti De erbjuder lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna är i första hand avsedda för studenter som flyttar till Västervik för att läsa på Campus Västervik. Kontakta Bostadsbolagets Bobutik för mer information Telefon: E-post: 8

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Layout:Beatrice Ström Bilder: pixabay.se, Örjan Nilsson fotograf, lnu.se Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka utbildningar som

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten.

Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten. Höstens utbud 2014 Layout : Åza Olofsdotter Foto: Roxx Communication Group AB Fakta är hämtad från: www.studeravidare.se, blogg.student.uu.se och www.yhmyndigheten.se Examenstrappan: www.studeravidare.se

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing

UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeexamen 120 poäng med möjlighet till Kandidatexamen i omvårdnad Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Dnr 458/333-03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-04-02

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED KURSER BÄTTREKONCEPTET Vem vill inte jobba med förbättringar? I båda kurserna jobbar man med projekt knutna till den egna verksamheten. Här är kurserna för er

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer