Årsredovisning Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt"

Transkript

1 Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

2 Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp och Handel... 9 Färdigskuret Eden Salladsbar Ledningsgrupp och styrelse Finanserna Flerårsöversikt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Allmänna uppgifter Noter Revisionsberättelse Ledningsgrupper dotterbolag Kontaktuppgifter... 36

3 Historia 1 Historia En av de större aktörerna inom frukt och grönt STC GreenFoodkoncernen är idag en av de större fristående aktörerna inom frukt och grönsaker i Norden. består av tio rörelse drivande bolag, med cirka 550 anställda och verksamhet i tre affärsområden Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. Sverige och Finland är STC Green Foods huvudmarknader. STC GreenFood ägs av STC Interfinans AB som är ett privatägt svenskt investmentbolag inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att äga och utveckla mindre och medelstora företag. Ett frö sås 1989 sås det frö som senare skulle bli STC GreenFood i och med att STC (Scandinavian Trading Company) förvärvas från Volvo av AB Inter finans. Vid den tiden arbetar STC, förutom med olja även bland annat med internationell frukt- och grönsakshandel. Den internationella verksamheten inom frukt och grönt säljs 1993 och fokus läggs i stället på den nordiska verksamheten genom förvärvet av Ewerman som sedan följs av förvärven av Salico, Allfrukt och Satotukku. Dessa bolag utgör grunden för dagens STC GreenFood sås det frö som skulle bli STC GreenFood Senare under 1990-talet fusioneras Interfinans och STC och bildar moderbolaget STC Interfinans AB som vid samma tidsperiod breddar verksamheten genom en satsning på affärsområdet Färdigskuret skurna, sköljda och förpackade frukt- och grönsaksprodukter genom förvärv av Salico. Fortsatt tillväxt 2009 samlas alla bolag inom frukt och grönt i en egen dotterkoncern med namnet STC GreenFood, som blir plattformen för fortsatt tillväxt inom import, partihandel och Färdigskuret. Samma år (2009) startades STC Iberica, en gemensam inköpsplatform för Spanskproducerade varor förvärvas Hembergsgruppen och Wermfood. Samma år etableras det senaste affärsområdet, Eden Salladsbar. STC GreenFood är nu en av de större fristående aktörerna på fruktoch gröntmarknaden i Sverige och Finland och är väl positionerade där branschen har tillväxt. Läs mer om detta i vd och koncernchef Lars Åströms vd-ord på sidan 4 och i beskrivningen av våra affärsområden från sidan 6 och framåt Scandinavian Trading Company (STC) förvärvas, etablering inom frukt och grönsaker påbörjas STC förvärvar 25 procent av frukt- och gröntbolaget Ewerman Interfinans och STC fusioneras och moderbolaget STC Interfinans bildas. Bolaget förvärvar resterande 75 procent av Ewerman inklusive 33 procent i Salico. Satsningen på frukt och grönsaker intensifieras STC Interfinans förvärvar Allfrukt och resterande del av aktierna i Salico Salico Oy förvärvas. 2000/2002 Satotukku förvärvas Alla bolag inom frukt och grönt samlas i den nybildade dotterkoncernen STC GreenFood. STC Iberrica startades STC GreenFood förvärvar Hembergsgruppen och Wermfood. Eden Salladsbar startas.

4 2 STC Greenfood på en minut STC GreenFood på en minut 2,9 miljarder Nettoomsättning AFFÄRSIDÉ STC GreenFood säljer färskt och förädlat inom frukt och grönt till kunder i Skandinavien och runt Östersjön. Vårt sortiment, vår effektivitet och vår närhet gör att vi alltid möter våra kunders unika behov. STC GreenFood är den största fristående aktören inom frukt och grönt i Norden, med Sverige och Finland som huvudmarknader. Vi har marknadens bredaste sortiment och ett nära samarbete med våra odlare både här hemma och ute i världen. bedriver verksamhet i tre affärsområden: Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. sysselsätter totalt cirka 550 medarbetare i tio bolag. STC GreenFood har fyra tydliga karaktärsdrag som utgör koncernens styrkor: Matälskare Bygger på vår passion för smak, och stöds av välutbildade medarbetare såsom kockar och andra med gedigen branschkompetens. Lokala Som enda ledande aktör har vi en struktur som möjliggör att vara duktiga på lokalodlat, med närhet till såväl odlare som kunder. Nyttigt Sambandet mellan vad vi äter och hur vi mår är tydligt för de flesta, och vi satsar på att koppla ihop begreppet nyttigt med STC GreenFood. Innovation Vi leder utvecklingen inom måltidslösningar och andra förädlade frukt- och gröntprodukter som motsvarar kundernas önskan om enkelhet och god smak. Dessa styrkor motsvarar väl gällande trender på marknaden, vilket borgar för fortsatta framgångar för STC GreenFood under Genomsnittligt antal anställda Nettoomsättning MSEK ,4 % i ökad nettoomsättning

5 kort om Det här är STC GreenFood 2012 Q1 Q2 Lars Åström tillträder som vd och koncernchef för STC GreenFood AB. Pågående projekt rörande framtida koncerngemensamt affärssystem avbryts. STC GreenFoods dotterbolag Wermfoods verksamhet integreras med Allfrukt AB i Stockholm. Staffan Rosenblad tillträder som CFO. Q Q4 STC GreenFood förvärvar utestående minoritetspost om 30 procent i TFC Fruit in Sweden AB som därmed blir ett helägt dotterbolag. Verksamheten integreras med Ewerman AB. Centralt ekonomicenter bildas i Helsingborg för de svenska bolagen. Dotterbolaget Öllöv Grönt AB inom STC GreenFoodkoncernens affärsområde Färdigskuret integreras med Salico AB i Helsingborg. Salico Oy färdigställer ny produktionslinje som dubblerar bolagets produktionskapacitet. Beslut tas om att integrera merparten av Hembergs verksamhet med Ewerman. Operativt rörelseresultat MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Kostnader av engångskaraktär MSEK Nedskrivningar av aktiverade IT-kostnader Övriga omstruktureringskostnader Nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskarktär.

6 4 vd-ord Väl rustade för en grön framtid Efter ett händelserikt 2012 vill jag börja med att tacka alla medarbetare, kunder och leverantörer för ett gott samarbete. Under 2012 tog vi flera viktiga steg för att stärka STC GreenFood samtidigt som vi förbättrade resultatet. s omsättning uppgick till MSEK (2 694) och operativt rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 70,3 MSEK (50,8). Det förbättrade resultatet är framförallt styrt av att Ewerman lyckades vända en förlust förra året till en vinst 2012 samtidigt som Allfrukt, Salicobolagen och Satotukko fortsätter prestera på hög nivå. Under året har STC GreenFood gjort nedskrivningar av alla goodwillposter samt skrivit ner hela värdet av ett under året avslutat IT-projekt. Totalt handlar det om nedskrivningar på 72,4 MSEK som en del av pågående omstrukturering. Resultatet efter nedskrivningar (EBIT) blev -30,5 MSEK (5,0). Vi går in i 2013 med en stark balansräkning och detta mitt i en lågkonjunktur lade grunden för ett starkt 2013 Inköp och Handel hade 2012 den största omsättningen av koncernens tre affärsområden. Verksamheten bygger på kloka inköp från utvalda odlare, att bygga varumärken samt att ha starka relationer med kunderna för att skapa lönsamhet. Branschen präglades under året av fortsatt konsolidering och vi tog beslutet att under 2013 flytta merparten av verksamheten i dotterbolaget Hembergs till Ewerman. Omstruktureringskostnader för detta belastar 2012 års resultat. Färdig skuret skurna, sköljda och förpackade frukt- och grönsaksprodukter är koncernens andra affärsområde. Inom färdigskuret är vi marknadsledare på hotell-, restaurang- och cateringmarknaden och har tydligt fokus på att växa på konsumentmarknaden, via Eden Salladsbar och med förpackade produkter till dagligvaruhandeln. Branschen har internationellt sett haft god tillväxt under flera år. Under 2012 färdigställdes en ny produktionsanläggning i dotterbolaget Salico i Finland och vi står nu väl rustade för tillväxt i både Sverige och Finland. Det tredje affärsområdet, Eden Salladsbar, introducerades och togs väl emot av marknaden under Vid årsskiftet 2012/2013 var 70 sallads barer utplacerade och utrullningstakten under pågående år kommer att vara stark. Eden Salladsbar driver innovation i koncernens processverksamhet Färdigskuret som i sin tur driver volym till inköp- och handelsverksamheten. STC GreenFood står starkt för fortsatt expansion. Konsoliderad marknad, konsoliderad koncern Dagligvaruhandeln i Sverige och Finland har konsoliderats och domineras idag av ett fåtal kedjeaktörer i båda länderna. Dessa kedjor har kopplat ett grepp om marknaden, gjort den mer strukturerad och säkrat sitt inflytande över hela värdekedjan från odlare till konsument. Samma strävan finns bland odlarna samt inom hotell-, restaurang- och cateringsegmentet, där aktörerna blir större och vill öka sitt inflytande i värdekedjan. Som koncern har även STC GreenFood arbetat för att konsolideras, främst på tre plan. Vi samordnar inköpsarbete och logistik i koncernen vilket ger skalfördelar och möjliggör inköp direkt från odlaren, närmare ursprunget. Det i sin tur ger våra kunder jämnare och högre kvalitet. Vi har byggt upp ett eget back office som stödjer och effektiviserar hela koncernens administration. Vi kan dessutom numera marknadsföra oss som en koncern med tydlig position på marknaden, och med gemensamma styrkor och mervärden för våra kunder. Positionerade där branschen har tillväxt Efter de senaste årens fokuserade arbete är STC GreenFood väl positionerat där frukt- och grönsaksbranschen har tillväxt. Vi har utvecklat koncerngemensamma styrkor som väl matchar de kundtrender som är tydliga i Norden. Våra ansträngningar att samordna verksamheten har skapat en plattform för ökade marknadsandelar och lägre kostnader var också ett år då det underliggande rörelseresultatet stärktes väsentligt samtidigt som vi konsoliderade balansräkningen. STC GreenFood står starkt för fortsatt expansion. Vi har ett tydligt fokus på Skandinavien och Östersjöområdet. Våra tre affärsområden är alla redo för nya marknader där vi beroende på marknadens mognad kan gå in ensamma eller i partnerskap med lokala aktörer. Nu går vi starka in i Lars Åström Vd och koncernchef STC GreenFood

7 Våra styrkor - Matälskare, Lokala, Nyttigt och Innovation - svarar på ett naturligt sätt upp mot de pågående trenderna. Lars åström

8 6 Marknadstrender och styrkor Hälsa och välmående väcker ett stort intresse i alla åldrar. Många ser en koppling mellan att vara hälsosam och att vara framgångsrik och i det sammanhanget är valet av mat viktigt.

9 Marknadstrender och styrkor 7 Trendskapare inom frukt och gröntpremium De trender som sedan en tid påverkar frukt- och grönsaksbranschen är hälsa och välmående, naturligt och nära, enkelt och bekvämt samt lågpris och premium. STC GreenFoods styrkor mat älskare, lokala, nyttigt och innovation svarar på ett naturligt sätt upp mot de pågående trenderna och bakomliggande behoven. Detta är en följd av att vi är en av de aktörer som, genom innovationer på frukt- och gröntmarknaden, är delaktiga i att skapa dessa trender och möta dessa behov. Pågående trender Premium Lågpris- och premiumprodukter ökar samtidigt och visar på den polarisering som präglar livsmedelsmarknaden. Även frukt och grönsaker finns i lågpris- eller premiumfacket och här spelar produktens kvalitet, ursprung och hur produkten exponeras i butik stor roll. Naturligt och nära Produkterna ska vara fria från tillsatser, produceras rättvist och vara bra för människor och miljö. Vi vill också veta var produkterna kommer ifrån, och de ska helst komma från landet vi bor i och allra helst vara närodlade. Hälsa och välmående I alla åldrar väcker hälsa och välmående ett stort intresse. Många ser en koppling mellan att vara hälsosam och att vara framgångsrik och i det sammanhanget är valet av mat viktigt. Enkelt och bekvämt När stressen över planering och inköp av mat ökar hamnar enkel- och bekvämlighet i fokus. Många vill spara tid och nedprioritera tidskrävande matlagning i vardagen. Att försäljningen av Färdigskuret ökar är ett svar på detta behov. InnovatIon enkelt och bekvämt nyttigt hälsa och välmående Matälskare lokala Våra fyra främsta styrkor STC GreenFoods fyra främsta styrkor benämner vi: matälskare, lokala, nyttigt och innovation. Matälskare Matälskare bygger på koncernens passion kopplad till smak. Många konkurrenter har uteslutande tagit lågt pris som position, medan vi ser att konsumenterna vid återköp önskar god smak och kvalitet. Matälskare är också kopplat till kompetens. Som exempel kan nämnas att ett stort antal Naturligt och Nära kockar är anställda i de olika bolagen, liksom annan personal med gedigen kompetens inom frukt och grönt. Lokala STC GreenFood är den enda ledande aktören på marknaden med en organisation som gör att vi kan vara duktiga på lokalodlat. Många konsumenter strävar efter en större andel lokal odlade produkter och här blir vi en naturlig partner. Noggrant utvalda odlare i denna kategori levererar till bolagen i koncernen, och med stolthet kan vi framhålla våra leverantörer i marknadsföringen. Nyttigt Att vara nyttig och hälsosam är i kunders medvetande kopplat till vad vi äter. Det är en tydlig trend. En med veten satsning på att tydligt sammankoppla nyttigt med STC Green Food genomförs. Eftersom vi äger varumärket 5 om dan används det nu i marknadskommunikationen. Innovation Affärsområdena Färdigskuret och Eden Salladsbar är drivande avseende innovativa salladsmixer. STC Green Food leder marknadens utveckling här och vi är övertygade om att framtidens vinnare inom frukt och grönt växer fram genom att man skapar enkelhet för konsumenten kopplat till att det är nyttigt och smakar gott.

10 affärsområdena Inköp och Handel Färdigskuret Eden Salladsbar

11 Affärsområde Inköp och handel 9 Affärsområde Inköp och handel Med passion för god mat Företagen inom vårt affärs område Inköp och Handel arbetar med inköp, grossistförsäljning och distribution av högklassiga frukter och grönsaker i Sverige och Finland. Affärsidé och verksamhet STC GreenFood har en lång tradition av handel med frukt och grönt, både som importör och inom grossistförsäljning och distribution. Idag är vi den största fristående aktören i branschen och kan erbjuda marknadens bredaste sortiment, i kombination med en hög servicenivå tack vare att vi alltid finns nära våra kunder. Som stor aktör inom handel med frukt och grönt ser vi framförallt tre faktorer som är avgörande för framgång stor volym, låga kostnader och effektiva inköp. Under 2012 har vi haft fokus på just dessa faktorer i vårt arbete med att optimera verksamheten. Vi fortsätter att bygga upp vårt eget varumärke för utvalda produkter, Eden, med bland annat den fantastiska tomaten San Nicolas från Kanarieöarna och Nature Lines apelsiner. På inköpssidan fokuserar vi på att bygga långsiktiga och nära sam arbeten med odlarna. Vårt bolag STC Iberica samarbetar idag med ett fyrtio tal utvalda odlare, vilket säkerställer en hög och jämn kvalitet. Detta gör att vi kan erbjuda marknaden produkter med hög kvalitet, där vi har full kontroll på hela leveranskedjan. Händelser under 2012 Våra försäljningsvolymer ökade bland annat beroende på att vi levererar det kunderna vill ha, det vill säga hälsa, välmående, naturligt och nära, enkelt och bekvämt och i olika prisklasser. Under året påbörjar vi ett samordningsarbete inom inköp som kommer att ta ännu mer fart under åren som kommer. Vi har under 2012 hanterat drygt 2000 fulla kylbilar från vårt dotterbolag STC Iberica till den skandinaviska marknaden. Här har vi med effektiv logistik och konsoliderade inköp skapat kundnytta. För att effektivisera administrationen bygger vi under året ett gemensamt back office för de sju svenska bolagen och tar ett gemensamt grepp om marknadsföringen. Genom att vi hanterar hela varukedjan har alla medarbetare kontakt med produkterna och smakar, känner, luktar och det leder till ett allt större fokus på produkternas kvalitet. Framtid Nu och i framtiden handlar den allra viktigaste framgångsfaktorn för oss om synen på våra produkter. Vi på STC GreenFood vill förena kärleken till den goda råvaran med effektiv logistik för nöjda kunder som får njuta av bra råvaror. Vår framgång ligger i att behålla passionen för god mat. Omsättning MSEK Genomsnittligt antal anställda

12 10 Affärsområde FÄRDIGSKURET Affärsområde FÄRDIGSKURET Först med färdigskuret Inom affärsområdet Färdigskuret producerar och levererar vi sköljda, skurna och förpackade frukt- och grönsaksprodukter till restauranger, storkök och detaljhandeln. Affärsidé och verksamhet Redan i slutet av 80-talet identifierade vi behovet av färdigskurna grönsaker i nordiska restauranger och storkök. Vi inledde ett samarbete med McDonald s 1987 och idag levererar vi frukt och grönsaker till så gott som samtliga McDonald s restauranger i Norden. Även inom detaljhandeln var vi pionjärer och introducerade färdigskuret på den svenska konsumentmarknaden Genom åren har vi vidareutvecklat vårt sortiment i nära samarbete med både detaljhandeln och med flera industrikunder, som har högt ställda krav och specifika behov. Ett spännande arbete eftersom en stor del av våra medarbetare har egen erfarenhet från restaurangbranschen. Att jobba med färskvaror är krävande. Framförallt gäller det de korta ledtiderna, eftersom produkterna bara har en livstid på 5 10 dagar. Därför är vi extra noga med vilka råvaror vi köper in och alla våra odlare är certifierade minst enligt IP SIGILL eller GLOBALGAP svensk respektive global certifiering för trädgårds- och jordbruksproducenter. Vi har högt ställda krav på livsmedelshygien och har satsat mycket på att ha produktionsutrustning med den senaste tekniken. Vår styrka idag är att hitta nya trender och snabbt omsätta dem till färdiga produkter och koncept. Det är så vi behåller vår ledande ställning på marknaden. Händelser under 2012 Under 2012 har vi gjort stora investeringar för att kunna leverera bra produkter oavsett hur konsumenten vill ha sin sallad: Deli-diskar, självplockning, färdigpackat i påse och till och med färdiggjord sallad med proteinet och dressingen separat i samma förpackning. Vi har också färdigställt en ny processlinje i Finland. Det är en investering på cirka 35 MSEK som även omfattar en ny fabriksbyggnad. Anledningen är starkt ökad efterfrågan i Finland, både hos konsumenterna och inom HoReCa (hotell, restaurang och catering). Med den nya anläggningen på plats har vi ökat vår kapacitet med 200 procent i Finland. Framtid Trenden går mot allt större efterfrågan på convenient food i vårt fall till exempel färdiga sallader. I våra produktionsanläggningar har vi allt som krävs för att möta den trenden, och vi utvecklar hela tiden vårt sortiment med nya innovativa produkter. Numera har de traditionella salladsblandningarna fått sällskap av allt från coleslaw och bönsallad till asiatiska nudelsallader. Idag processar vi mer än 350 ton frukt och grön saker i veckan i våra anläggningar och framtiden ser ljus ut för färdigskuret. Vi tror att vi bara sett början på trenden mot allt större efter frågan på tidsbesparande måltidslösningar, som Omsättning MSEK Genomsnittligt antal anställda samtidigt smakar bra och är nyttiga. Som marknadsledare i Norden är det en naturlig utveckling att vi även tittar på möjligheterna att växa österut, i Baltikum. Idag processar vi mer än 350 ton frukt och grönsaker i veckan i våra anläggningar och framtiden ser ljus ut för färdigskuret. Björn Johansson, Affärsområdeschef

13 Affärsområde FÄRDIGSKURET 11

14

15 Affärsområde Eden Salladsbar 13 Affärsområde Eden Salladsbar Butikernas mest lönsamma m 2 Eden Salladsbar är namnet på den fristående kyldisk som numera finns i allt fler livsmedelsbutiker. Den rymmer upp till 48 olika produkter som konsumenten väljer bland för att komponera sin egen sallad till lunch, mellanmål eller middag. Eden Salladsbar är också namnet på vårt senaste affärsområde. Affärsidé och verksamhet Med Eden Salladsbar i butiken kan handlaren erbjuda sina kunder en god, nyttig och smidig måltidslösning. Samtidigt ökar man merförsäljningen i andra kategorier. Dels för att konsumenten gärna kompletterar med bröd, dryck och annat till sin sallad, dels för att kunderna kanske besöker butiken oftare för en nyttig och snabb måltid exempelvis på lunchen. GreenFood en smidig och lönsam affär för båda parter. Genom att STC GreenFood har egen produktutveckling och produktion kan vi kontinuerligt ta fram nya produkter till Eden Salladsbar. Med ett föränderligt utbud i disken håller vi konsumenternas intresse uppe så att de vill återkomma och göra detta inköpsmönster till en vana. Ökande volymer i Eden Salladsbar innebär De första diskarna placerades ut i december Ett år senare fanns över 70 enheter utplacerade. även ökad efterfrågan för affärsområde Färdigskuret, som i sin tur ökar volymerna från Inköp och Handel. Eden Salladsbar blir en tillväxtmotor för hela koncernen. Framtid Affärsområdet Eden Salladsbar växer och vi kommer i en nära framtid att se en expansion till andra områden i Sverige, med tyngdpunkten på de södra och mellersta delarna av landet. Under andra kvartalet 2013 etablerar vi Eden Salladsbar även i Finland. En annan utveckling vi troligen kommer att se framöver är etablering av fruktbarer. Redan nu ser vi en ökad efterfrågan på förpackad, skuren frukt. En självplockningsdisk för frukt vore en naturlig vidareutveckling. Eden Salladsbar är en kyldisk som placeras på lämplig plats i butiken. Den har kylning både under- och ovanifrån vilket hjälper till att behålla kvaliteten på råvarorna och säkerställa hög livsmedelssäkerhet. På sidan av disken finns en pekskärm där konsumenten kan hitta fakta om samtliga produkter i disken. Skärmen fungerar även som ett komplett egenkontrollprogram för butikspersonalen. Disken får plats på cirka 4 m 2 golvyta en yta som ofta blir butikens mest lönsamma. Affärsmodellen är enkel. Vi installerar disken i butiken och ser till att den alltid är i topptrim med besök en dag i veckan. Detta görs utan kostnad för butiken. I gengäld förbinder sig butiken att köpa innehållet från STC Händelser under 2012 Eden Salladsbar har tagits emot mycket väl på marknaden. De första diskarna placerades ut i Stockholmsområdet i december Ett år senare fanns över 70 enheter utplacerade, fördelade mellan Stockholm, västra Sverige och Skåne.

16 14 LedningsgrUpp och styrelse Ledningsgrupp och styrelse Ledningsgrupp: Staffan Rosenblad (CFO), Tomi Hakkarainen (vd Satotukku Oy), Björn Johansson (affärsområdeschef Färdigskuret), Rolf Östman (vd Allfrukt), Lars Åström (vd) Styrelse och ledning: Stående från vänster: Anders Hallberg (ledamot), Staffan Rosenblad (CFO), Boris Lennerhov (ledamot), Lars Åström (vd och koncernchef) Sittande från vänster: Thomas Blades (ledamot), Peter Norlindh (ordförande)

17 FINANSERNA STC GreenFood går starka in i 2013.

18 16 Finanserna Flerårsöversikt * KSEK Nettoomsättning Resultat före av- och nedskrivningar EBITDA Operativt rörelseresultat ** Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg 2 Antal anställda * KSEK Totala intäkter Resultat före av- och nedskrivningar EBITDA Resultat efter finansiella poster Årets resultat efter skatt Eget kapital Soliditet (%) Avkastning på sysselsatt kapital neg neg Balansomslutning *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar **Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för poster av av engångskaraktär

19 Finanserna 17 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för STC GreenFood AB, org nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten STC GreenFood AB är moderbolag i koncernen STC Green Food som är en av de större aktörerna inom frukt- och grönsakshandel i Norden. Verksamheten omfattar import, grossistverksamhet och distribution samt produktion och försäljning av skurna och förädlade produkter. Huvudmarknaderna är Sverige och Finland. De viktigaste kundsegmenten är grossister, detaljhandel samt restaurang, hotell och catering. STC GreenFood består av tre affärsområden Inköp och Handel, Färdigskuret samt Eden Salladsbar. I Inköp och Handel ingår bolagen Ewerman, Allfrukt, Satotukku, STC Iberica, Hembergs Trädgårdsprodukter, Örebro Trädgårdshall, Växjö Partiaffär och TFC Sweden. Affärsområde Färdigskuret omfattar Salico Sverige, Salico Finland och Swedecut. STC GreenFood AB ägs av STC Interfinans AB som är ett privatägt, svenskt investmentbolag med inriktning på långsiktig värdetillväxt. STC Interfinans har arbetat med frukt- och grönsakshandel sedan 1980-talet. Under 1990 talet påbörjades etableringen av det som i dag är koncernen STC GreenFood. Som ett led i den pågående omstruktureringen har beslut tagits om nedskrivning av goodwill och andra omstruktureringskostnader. Detta leder till ett försämrat nettoresultat och tillfälligt lägre soliditet år 2012 för i första hand koncernen STC Greenfood. I koncernen ingående dotterbolag redovisar dock överlag bra resultat och stabila finansiella nyckeltal för bedriver huvudsakligen affärsutvecklande, koncernledande och koncerngemensamma funktioner. Investeringar s investeringar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 0,3 MSEK (4,2) och avseende förvärv av andelar i koncernföretag till 1,2 MSEK (175,4). s investeringar avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 46,0 MSEK (41,2). Redogörelse för styrelsearbete STC GreenFood AB:s styrelse har fyra ledamöter. Verk ställande direktören ingår inte i styrelsen. Under året har sex protokollförda styrelsemöten hållits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Efter 2011, vilket var ett år med många bolagsförvärv har 2012 snarare präglats av konsolidering och omstrukturering av koncernen STC GreenFood. I detta ingår bland annat att verksamheterna i Öllöv Grönt har flyttats över till Salico Sverige, Wermfoods verksamhet har flyttats över till Allfrukt samt att större delen av TFC Fruit in Swedens verksamhet numera återfinns hos Ewerman. Salico Oy, Finland har tillsammans med Juva kommun, där bolaget bedriver verksamhet, gjort stora investeringar för att möta den växande efterfrågan på sköljda och skurna frukter och grönsaker i Finland. Investeringen i utökad produktionskapacitet ger bolaget även möjlighet att genom föra en inbrytning på konsumentmarknaden i Finland. STC GreenFood har överlag uppvisat stor framgång under året och redovisar en omsättning om 2 893,7 MSEK (2 694,2) för år 2012 samt ett operativt rörelseresultat för året om 70,3 MSEK (50,8). De under 2011 förvärvade bolagen inom före detta Hembergsgruppen har dock inte levt upp till förväntningar och beslut har tagits att i samband med pågående omstrukturering skriva ner resterande bokförd förvärvsgoodwill vilket gett en negativ resultat effekt om cirka 65 MSEK, som dock ej är kassapåverkande. Dessutom har beslut tagits att skriva ner värdet på aktiverade kostnader för ett IT-projekt med cirka 7 MSEK till 0 samt avsätta medel för övriga omstruktureringskostnader med cirka 3 MSEK. Övriga dotterbolag redovisar samtliga ökad omsättning och överlag även förbättrade resultat. Bland annat har Ewerman AB på ett imponerande sett vänt en stor förlust i 2011 till en tillfreds ställande vinst Under 2012 har den nya ledningen i STC GreenFood starkt drivit frågan om ökat samarbete mellan bolagen, till exempel vad gäller varumärkesfrågor, inköp, administration och marknadsföring där effektiviseringar och samordningsfördelar kan uppnås. STC GreenFood har dessutom fortsatt att investera för att öka kapaciteten. Dessa aktiviteter, tillsammans med ovan nämnda kostnader av engångskaraktär, har haft en betydande effekt på koncernens nettoresultat under Trots det uppvisar koncernen STC GreenFood en kraftigt förbättrad lönsamhet på operativ nivå och ett bättre kassaflöde från den löpande verksamheten jämfört med tidigare år och står därmed väl rustad inför framtida utmaningar. Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd arbets ordning, som bland annat innehåller instruktioner till verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget och informationsordningen mellan företagsledningen och styrelsen. har fortsatt att investera för att öka kapaciteten och tillsammans med systerkoncernen Åkers Styckebruk investerat i utbyggnader av verksamhetslokaler.

20 18 Finanserna Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I februari 2013 överfördes större delen av verksamheten i AB Hembergs Trädgårdsprodukter i Halmstad till Ewerman AB i Helsingborg. Kvar i Halmstad återfinns nu den del av verksamheten som förser lokala butiker och restauranger med frukt och grönsaker. Bolagets förväntade framtida utveckling STC GreenFood har en mycket stabil finansiering i form av lån från STC Interfinans AB. Tillsammans med den omstrukturering och integrering av verksamheterna som grundlades under 2012, och de starka varumärken som ingår i koncernen samt engagerad och högt motiverad personal står STC GreenFoood väl rustad för framtiden, en framtid som är grön. Forskning och utveckling STC GreenFood och dess dotterbolag har höga ambitioner att vara drivande och ledande avseende produkt- och tjänsteutveckling inom sina respektive områden. Detta arbete kommer till uttryck dagligen i kontakterna med både kunder och leverantörer. Kostnaderna för forskning och utveckling redovisas därför i den löpande verksamheten mot resultaträkningen, dock utan särredovisning i årsredovisningen. Miljöpåverkan Inom vissa av STC GreenFoods dotterbolag bedrivs anmälningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden avser utsläpp till vatten, kemikaliehantering, avfallshantering samt buller. Dotterbolagen arbetar aktivt med att minimera transporter egna och via externa transportörer för att minska den negativa miljöpåverkan som dessa transporter ger upphov till. Bolagen inom koncernen STC GreenFood jobbar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen inom sina respektive områden både för att minska kostnader och för att värna om en miljömässigt hållbar verksamhet. Bolagen inom koncernen STC GreenFood finansieras i allt väsentligt av ägarbolaget STC Interfinans AB som under året övertagit tidigare extern finansiering om 78,0 MSEK. s finansiella risker kategoriseras enligt följande: Valutarisken Valutarisken delas in i flödesrisk och balansrisk. Flödesrisk återfinns i de dotterbolag som importerar frukt och grön saker och betalar i utländsk valuta. Dessa dotterbolag arbetar aktivt med valutaterminer, men även med valutaklausuler för att säkerställa handelsvinsten i de fall exponeringen är betydande. Balansrisken avser risken att tillgångars och skulders värde förändras som en effekt av ändringar i valutakurserna. I dessa fall görs en individuell bedömning av risken vid respektive transaktion innan beslut om valutaterminer eller upptagande av lån i utländsk valuta tas. Utländska dotterbolags nettotillgångar har inte säkrats mot förändringar av växelkurser under Kreditrisken Kreditrisken avser kreditrisken i kundfordringar. Kundkredit risken hanteras inom respektive dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags verksamhet och kundstruktur. Befarade eller konstaterade kundkreditförluster bokförs löpande mot resultatet och uppgick under året till sammanlagt 3,5 MSEK (1,5). Ränterisken Ränterisken är risken för en negativ påverkan på koncernens resultat till följd av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. STC GreenFoods ränterisk är inte av en sådan omfattning att användandet av ränteterminer eller liknande instrument anses motiverat och bedöms därför ingå i affärsrisken. Finansieringsrisken Finansieringsrisker avser risker förknippade med att ej kunna finansiera ingångna finansiella åtaganden. Då STC GreenFood ägs till 100 procent av STC Interfinans är finansieringsrisken en funktion av ägarnas finansieringsrisk. Då STC Interfinans nuvarande finansiella ställning är mycket stark anses finansieringsrisken vara mycket låg. Bolagets filialer i utlandet STC GreenFood AB eller dess dotterbolag bedriver i dagsläget inga verksamheter genom filialer i utlandet. Finansiella ställningar och finansiellarisker Likvida medel i koncernen uppgick per bokslutsdagen till 103,9 MSEK (102,5) och i moderbolaget till 2,1 MSEK (1,0). Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr kr kr kr s nettoskuldsättning uppgick till 99,4 MSEK (88,4) men kassa och kortfristiga placeringar översteg dock externa räntebärande skulder med 87,9 MSEK (21,4). hade inga externa räntebärande skulder per bokslutsdagen (78,0 MSEK). Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer