UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN UNGDOM"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB

2 värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN EN KLUBB Acceptans, respekt och empati är nyckelord i hur vi skall bemöta varandra Vi arbetar aktivt för ökad integration och jämlikhet vision mission Att vara en väl fungerande och välmående förening i tiden Att vara en förening med vi-känsla och samverka över åldersgränserna Att med respekt för individen ge alla medlemmar en positiv idrottsupplevelse Att ha minst 70% egna produkter i våra seniorlag

3 Övergripande mål Vi vill skapa ett bestående fotbollsintresse hos spelarna i vår verksamhet samt försöka skapa en livslång relation till klubben. Vi vill ge förutsättningar för att varje individ skall kunna nå sin fulla potential inom fotbollen. Vi skall ha 2 st eller fler uttagna till förbundets läger i Landskrona för 14-åringar. RSIF tränarstegen I tränarstegen ansvarar Skånes FF för Avsparkskursen, BAS 1-nivå och BAS 2-nivå. Den som ej genomgått någon utbildning börjar med Avsparkskursen. BAS 1 består av fyra endagarskurser. Dessa är Ledarskap, Spelförståelse, Teknik och Träningslära/ Målvaktsspel. BAS 2 har samma teman men då är det en fortsättning på bas 1. På respektive nivå måste man starta med Ledarskapskursen därefter får man gå kurserna i valfri ordning. 3 Vår seniorverksamhet ska bestå av 60-70% egna spelare från vår ungdomsverksamhet. Vi skall ge alla en social träning om hur man skall fungera i grupp och sporrar varandra till framsteg. Vi skall vara självförsörjande på ungdomsdomare. RSIF organisation STYRELSE KLUBBCHEF KANSLI FOTBOLLSREKTOR 5-9 ÅR ASS. TRÄNARE STYRGRUPP UNGDOM MÅLVAKTSREKTOR TRÄNARE FOTBOLLSREKTOR ÅR LAGLEDARE Föräldragrupp kopplad till respektive U-lag är en bra och viktig resurs. Utbildning för ledare / funktionärer Ramlösa Södra IF erbjuder möjligheter att utbilda personer till tränare och andra ledarfunktioner. Ramlösa Södra IF följer Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan för tränare.

4 vår träningsmetod Barn och ungdomar ska utbildas med metoder anpassade till deras mognad. 4 Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå en bra utveckling. Ungdomsträningen delar vi in i fyra utvecklingsfaser: NYBÖRJARFASEN INLÄRNINGSFASEN UTVECKLINGSFASEN PRESTATIONSFASEN Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs förståelse och fingertoppskänsla vid val av övningar.

5 utveckling NYBÖRJARFASEN 5-6 ÅR I nybörjarfasen ska träningen inriktas på att utveckla förmågan att kombinera olika motoriska grundfärdigheter, som att springa, hoppa, kasta och balansövningar. Mycket lek med bollen. I denna fas erbjuder vi 1 träning á 60 minuter per vecka. Träningarna har uppehåll några perioder under året såsom vid övergång mellan utomhus/inomhusträning samt under semesterperiod. INLÄRNINGSFASEN 7-12 ÅR Detta är den gyllene åldern för teknikträning. Inriktningen på träningen ska vara lekfull med teknik. Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning. Barn i denna ålder är mycket mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. I denna fas erbjuder vi två-tre träningar i veckan. Träningarnas längd är från minuter. Träningarna blir fler och längre efter stigande ålder. UTVECKLINGSFASEN ÅR I denna fas sker en stor mental och fysisk mognad. Huvudtemat för träningen ska vara att förbättra tidigare inlärda tekniska färdigheter. Bygga fysisk kondition och utveckla spelförståelse och taktiskt tänkande för 11-manna fotboll. I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka à minuter. PRESTATIONSFASEN ÅR Denna fas handlar om att förbereda individen för att inträda i den tuffare seniormiljön. Bygga upp fysisk styrka, kondition och tempo. I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka á minuter. 5 Träningarnas planering i de olika faserna skall följa ett schema som innebär att tränarna utgår från olika temaperioder under respektive år där spelarna tränar på olika moment. Detta är en kvalitetssäkring av vår verksamhet. Det betyder att oavsett vem som varit tränare för laget skall spelarna ha övat samma moment. I såväl träning som i match skall våra tränare och lag samverka för att stimulera och utveckla varje spelare maximalt. Därigenom utvecklar vi även vår förening. Vi skall ge spelarna förutsättningar både för gemenskap, utmaning och utveckling till både bra människor och till duktiga fotbollsspelare. Som förening skall vi ge våra spelare bra förutsättningar men hur långt varje individ når är upp till hans/hennes egna inre motivation och drivkraft.

6 Man ska hinna se och höra samt ge beröm till alla barn under en träning I gruppen 5-6 år är 6 barn per ledare rimligt. I gruppen 7-10 år är 8 barn per ledare rimligt. I gruppen år är 10 barn per ledare rimligt. Därefter är spelarna så pass stora så att de skall kunna fungera enligt frihet under ansvar och gruppen kan styras av en ledare. Men det kan fortfarande vara positivt att vara flera ledare för att ha individuellt utformade övningar, för vissa spelmoment samt för att träna målvakterna. MOGNADSindelad verksamhet 6 Från 9-10 års ålder praktiserar våra tränare en mognadsanpassad verksamhet på träningar och matcher. De grundläggande motiven till att göra en mognadsindelning är följande: Vi vill stimulera individen på den fotbollsutvecklingsnivå de är på för stunden. Spelaren skall tycka det är roligt att spela fotboll. Hamnar spelaren på fel nivå så kan fotbollsintresset minska och viljan att tävla avtar. Fotbollskunskapen varierar mellan individerna. Dvs. hur duktig man är på att utföra momenten. Det är viktigt att inspireras till förbättring av sin omgivning! Alla måste få ta ansvar för sin position i laget för att växa i och våga utföra momenten. Dvs. spela efter sin mognad och förmåga. I arbetet med att utveckla spelarna i fotbollens hemligheter så skall våra tränare ta sociala och psykologiska hänsyn samt arbeta med en fingertoppskänsla för att kunna uppmuntra och stödja varje spelares motivation och utveckling. Det skall vara naturligt för spelare i RSIF att växla mellan egen åldersgrupp och en äldre grupp för att stimulera utveckling. Men viktigt att kvaliteten i åldersgruppen i viss utsträckning bibehålles. För att stimulera kan det för vissa grupper vara rätt att delta i seriespel mot ett år äldre spelare. Tränaren avgör detta. Träningarnas upplägg skall alltid innehålla uppvärmningsövningar som är gemensamma för hela laget i åldrar 5-11 år (dvs. oavsett mognad). I vissa isolerade övningar/moment samt spelövningar deltar alla spelarna oavsett mognad men i andra delas spelarna in i sina mognadsgrupper. Det är alltid lagets tränare som ansvarar för hur träningarna planeras. Spelarens individuella mognadsnivå är alltid levande, dvs. tränaren följer ständigt varje spelares mognad och låter spelaren träna och spela på sin aktuell nivå för stunden. Det är alltid lagets tränare som avgör varje spelares mognadsnivå. En väldigt viktig grundvärdering är att när RSIF gör en mognadsindelning så gör vi inte detta för att skilja ut personers viktighetsgrad! Det handlar inte om utslagning utan egentligen är det tvärt om. Alla individer är lika viktiga för oss. Alla är värda samma uppmärksamhet. RSIF vill bidra positivt till att skapa ett livslångt intresse för fotbollen och engagemang för klubben. RSIF samverkansmodell över åldrar: Samverkan 5-7 år Samverkan 8-9 år Samverkan år Samverkan år Samverkan år - MER ÄN EN KLUBB

7 matcher / Cuper 7 ÅLDER 5-6 ÅR I åldersgrupperna 5-6 år arrangerar vi egna sammandrag samt medverkar i andra lämpliga. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). ÅLDER 7-8 ÅR I åldersgrupperna 7-8 år spelar man 5-mannafotboll i HFA:s organiserade sammandrag samt närliggande cuper. Målsättningen är att kunna ställa upp med minst två lag per åldersgrupp. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). ÅLDER 9 ÅR I åldersgruppen för 9-åringar spelar man 7-mannafotboll i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. I denna ålder räknar man inte resultat. Ramlösa Södras målsättning är att kunna ställa upp med minst två lag. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). Från 9 års ålder skall alla spelare få spela seriematcher under säsongen. Undantag från denna regel är för spelare som precis har börjat spela fotboll. Då kan det för spelarens bästa krävas en period av träning innan han/hon är mogen för matchspel. Nivåindelade lag kan delta i seriespelet för att främja allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation och utveckling. ÅLDER ÅR I åldersgrupperna mellan år spelar man i 7-mannaserie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. I dessa åldrar räknar man resultat. Vår målsättning är att ställa upp med ett lag för de ungdomar som är mogna för A-serien och ett lag i B eller C serien. När vi spelar matcher i denna ålder namnges/kallas våra lag för Utvecklingsgrupp 1, 2 osv. Nivåindelade lag i seriespelet för att främja allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation och utveckling. I denna ålder matchas gruppens mest utvecklade spelare tillsammans för att uppnå resultat i några uttalade cuper. Dessa är i nuläget: Nyårssaluten (inomhus), Halör Cup (utomhus), Minicupen (utomhus). Fler cuper kommer att tillkomma men i första hand för äldre spelare, 12 år och äldre. ÅLDER ÅR From 13 år spelar man 11-mannafotboll i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. Målsättningen är att RSIF skall delta i Skåneserien från 14 års ålder. Vi har också som mål att årligen få flera spelare med i Skånes FFs Zonläger. Vår ambition är att skapa ett spetslag och ett breddlag om spelartruppen är stor nog. Annars kommer vi sträva efter alternativa lösningar för att alla skall få spela match kontinuerligt. Att spets- och breddlag även i denna ålder benämns som Utvecklingsgrupp 1, 2 osv. Det bästa laget för dagen kommer att tas ut till match, dvs. resultaten börjar bli viktiga. Det skall vara god kommunikation mellan spets- och breddlagen så att spelare kan flyttas däremellan för att stimulera utveckling för de som ligger i gränslandet kompetensmässigt.

8 8 cuper och läger NYBÖRJARFASEN Internmatcher, sammandragningar och cuper. För de äldre i fasen kan tänkas att ett enkelt läger arrangeras i t ex klubblokalen. INLÄRNINGSFASEN ÅLDER 5-6 ÅR Läger och cuper ska förläggas inom mil från Helsingborg. Spelarna bör vänjas vid att bo under enklare former som t ex skolsal. Träningsgrupperna jobbar ihop pengar för att kunna finansiera aktiviteten. UTVECKLINGSFASEN ÅLDER 7-12 ÅR ÅLDER ÅR Läger/cup inom Sverige samt de nordiska länderna. Det kan vara viktigt att söka bra och intressant motstånd. För det äldsta i fasen kan cup/resa till ett europeiskt land vara en möjlighet. Träningsgrupperna jobbar ihop pengar för att kunna finansiera aktiviteten. Ekonomiskt stöd till cuper Varje lag har kr att disponera och avgör själv vilka Cuper man vill medverka i. RSIF vill att alla lag ska medverka i Halör Cup för P-10. Detta är en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva. Denna cupanmälan står klubben för. RSIF vill att alla lag ska medverkat i Mini Cupen för P-11. Detta är en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva. Denna cupanmälan står klubben för samt ett ekonomiskt stöd på kr. RSIF vill att alla P-13 lag medverkar i en utvald cup för mätning var vi står i 11-manna fotboll mot övriga lag i Sverige. Klubben betalar för 2 ledare per lag vid samtliga övernattningscuper oavsett åldersgrupp. Det går bra att diskutera om ekonomiskt stöd - med klubben till Cuper utomlands eller till Cuper där vi kan mäta oss mot de bästa. Vi uppmuntrar u-lag att åka till samma cup för att stimulera vikänsla i föreningen och skapa samvaro mellan olika åldrar/lag i föreningen. Det gäller för alla olika cuper men i synnerhet för cuper längre bort och med övernattning.

9 rekrytering Barnen / Ungdomarna är vår framtid En skön förening som vill något Välkommen till: Fotbollskul på lördagar för Pojkar och Flickor mellan 5-7 Träning och matchspel för Pojkar 8-13 år Träning och matchspel för Flickor år år Vill ni veta mer gå in på vår hemsida på kansliet. Tel eller ring vår kontaktperson För att nå ett bra resultat på lång sikt krävs en genomtänkt rekryteringsplan av spelare. Ramlösa Södra IF erbjuder knattefotboll för följande åldersgrupper: Information och kommunikation i området och mot förskolor och skolor är viktiga pusselbitar i vårt rekryteringsarbete liksom föreningens hemsida. Den förmodligen bästa marknadsföringen är att föreningen har en god organisation, tydlig utbildningsplan och bra tränare/ledare. Knattefotboll på Ättekulla IP på lördagar för flickor och pojkar i ålder 5-7 år. Nya spelare till våra ungdomslag Fotbollscamper och fotbollsskola Samverkan mellan de olika åldersgruppernas tränare, delvis genom stationsträning. När nya spelare vill ansluta skall vi alltid erbjuda provträning. Vi ska vara tydliga med att vi arbetar med mognadsanpassad träning från ca 9 år. Undvika att neka spelare komma till föreningen men påtala att nya spelare som ligger efter med sin fotbollsutveckling kan få vänta med att spela matcher tills tränaren bedömer att fotbollskunskapen är tillräcklig. Vår målsättning är att huvuddelen av våra seniorspelare skall vara fostrade i Ramlösa Södra IF. En bra ungdomsverksamhet skapar även efterhand intresse från spelare utanför vårt självklara upptagningsområde. 9 RSIF erbjuder under året flera olika fotbollscamper för spelare i åldrarna 9-13 år. Camperna är öppna även för spelare från andra klubbar. För de yngsta åldersgrupperna från 5 år erbjuder vi bl.a. en fotbollsdag under året på Ättekulla IP.

10 10 Barnens förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och föräldrar för att nå ett bra resultat. Föräldrar skall informeras om Ramlösa Södra IF:s utbildningsplan och vara insatta i hur föreningen är organiserad. Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför nödvändigt att föräldrar informeras om föreningens långsiktiga målsättning. Föräldrar ska också involveras i verksamheten och betraktas som en resurs i föreningens drift. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Föräldrar ska också få information om hur de bäst stöttar sina barn inom fotbollen. Att knyta en föräldragrupp till varje lag är viktigt. Föräldragruppens syfte är att hjälpa till med att lösa de praktiska problemen som uppstår kring ett lag t ex transporter, lagträffar, arrangemang, resor, ekonomiska aktiviteter, mm. Föräldragruppen bör och skall inte blanda sig i de lagansvarigas arbete med lagen vid träning och match. föräldrar När det gäller instruktioner så är det lagets tränare som ansvarar över detta. Annars kan det lätt bli en jobbig situation för spelaren som har instruktioner med sig från tränaren men får under matchen även sådana och kanske t o m motsatta från föräldrar på sidlinjen. Det är tränaren som tar ut laget inför matcher och det är tränaren som planerar träningarna (föräldrar får gärna ställa frågor i lugn och ro efter träning/match och enskilt). Vid frågor som inte kan tas direkt med ansvarig tränare eller vid kommunikationssvårigheter kan du som förälder i första hand vända dig till föreningens Fotbollsrektor för åldersgruppen och i andra hand klubbchefen. Föräldrar skall uppmanas att följa föreningens värdegrund. Föräldragruppen skall verka till att det skapas en positiv anda i ungdomsavdelningens samt till domare och andra föreningar. Inte minst är det viktigt att RSIF:s föräldrar hjälper till att visa en bra och uppmuntrande attityd mot både våra egna ungdomsdomare men även mot övriga domarkåren. Domaren har en svår roll och behöver allas stöd i sitt uppdrag på fotbollsplanen. Som förälder är det viktigt att utifrån sidlinjen enbart komma med uppmuntrande ord till spelarna. Föräldragruppen är en källa till ledarutveckling och ledarrekrytering. MEDLEMSUPPDRAG I RSIF FÖR ATT KUNNA GE TILLBAKA MED KVALITÉ Att driva en idrottsförening idag är en kostsam historia och därför behöver föreningar någon form av hjälp av föräldrar. Det finns olika vägar att välja för att få in den där extra pengen som är så välbehövlig. RSIF har bestämt det sist nämnda att sälja det lättsålda Idrottshäftet som ger tillbaka till köparen. Varje spelare ska sälja tre idrottshäfte på våren och tre på hösten. Detta ska täcka - materialkostnader, ledarutbildningar, cupkassa per lag mm. Idrottshäftet börjar man sälja från det året man fyller 7. Mvh ungdomsstyrelsen

11 utmärkelser & priser I samband med ungdomsavdelningens avslutning i oktober delar vi ut priser enligt följande: I åldern 5-8 år erhåller man en medalj. I åldern 9-12 år erhåller man en plakett. Från 13 år och uppåt delas det ut ett hederspris per lag till den kille eller tjej som tränarna tycker utmärkt sig i sann Ramlösa-anda enligt föreningens värdegrunder. Ramlösa Södra IF:s värdegrunder finns på sidan 2. Utbildningsplan för domare Domaren har en mycket viktigt roll på fotbollsplanen och utan hans/ hennes närvaro kan vi inte genomföra våra matcher. tränare regelbundet informeras om vikten att ha en bra attityd mot domaren och ha tolerans för eventuella felbeslut. 11 Domarens uppdrag är svårt och vi måste samtliga inse och förstå att domare fattar felbeslut av olika anledningar. Alla ledare, spelare och föräldrar i Ramlösa Södra IF skall ha en positiv attityd mot domarna i lagens matcher. Domarna behöver detta och fotbollen behöver domarna! Om något behöver diskuteras med domaren så är det lagets tränare som gör det och ingen annan. Varje ungdomslag skall av sina Positiv attityd gäller även i relationen spelare domare. Föreningen skall uppmuntra och utbilda ungdomsspelare från 13-/14-års åldern att prova rollen som domare. Det är av stor vikt att vi själv utbildar och skapar en bas av egna ungdomsdomare för att kunna genomföra alla våra ungdoms-matcher. Domarkarriären kan vara en väg som en del ungdomar väljer istället för att helt lämna fotbollen. Årligen skall utbildning erbjudas våra domare för att fånga nya regler och för att inspireras inför den väntande säsongen. I äldre ungdomsmatcher tillsätter Skånes FF domare. Föreningen har som ambition att efter avslutad säsong tacka årets ungdomsdomare med någon form av sammankomst och/eller gåva som tack för årets insats. Kanske framöver instifta ett domarpris att utdela på årsmötet?

12 - MER ÄN EN KLUBB Hedens IP Planteringsvägen 141 C Helsingborg Telefon: Mail: Ättekulla IP Ättekullagatan Helsingborg Rev

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF

Den blå tråden. Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Den blå tråden Fotbollspolicy för Hovshaga AIF Innehåll SYFTE/BESKRIVNING 2 ORGANISATION 3 EKONOMI 3 SPELREGLER 5 TRÄNINGSMOMENT 6 LAGUTTAGNING 15 NIVÅGRUPPERING/UPPFLYTTNING 16 UTBILDNING 17 SENIORVERKSAMHET

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer