UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN UNGDOM"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB

2 värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN EN KLUBB Acceptans, respekt och empati är nyckelord i hur vi skall bemöta varandra Vi arbetar aktivt för ökad integration och jämlikhet vision mission Att vara en väl fungerande och välmående förening i tiden Att vara en förening med vi-känsla och samverka över åldersgränserna Att med respekt för individen ge alla medlemmar en positiv idrottsupplevelse Att ha minst 70% egna produkter i våra seniorlag

3 Övergripande mål Vi vill skapa ett bestående fotbollsintresse hos spelarna i vår verksamhet samt försöka skapa en livslång relation till klubben. Vi vill ge förutsättningar för att varje individ skall kunna nå sin fulla potential inom fotbollen. Vi skall ha 2 st eller fler uttagna till förbundets läger i Landskrona för 14-åringar. RSIF tränarstegen I tränarstegen ansvarar Skånes FF för Avsparkskursen, BAS 1-nivå och BAS 2-nivå. Den som ej genomgått någon utbildning börjar med Avsparkskursen. BAS 1 består av fyra endagarskurser. Dessa är Ledarskap, Spelförståelse, Teknik och Träningslära/ Målvaktsspel. BAS 2 har samma teman men då är det en fortsättning på bas 1. På respektive nivå måste man starta med Ledarskapskursen därefter får man gå kurserna i valfri ordning. 3 Vår seniorverksamhet ska bestå av 60-70% egna spelare från vår ungdomsverksamhet. Vi skall ge alla en social träning om hur man skall fungera i grupp och sporrar varandra till framsteg. Vi skall vara självförsörjande på ungdomsdomare. RSIF organisation STYRELSE KLUBBCHEF KANSLI FOTBOLLSREKTOR 5-9 ÅR ASS. TRÄNARE STYRGRUPP UNGDOM MÅLVAKTSREKTOR TRÄNARE FOTBOLLSREKTOR ÅR LAGLEDARE Föräldragrupp kopplad till respektive U-lag är en bra och viktig resurs. Utbildning för ledare / funktionärer Ramlösa Södra IF erbjuder möjligheter att utbilda personer till tränare och andra ledarfunktioner. Ramlösa Södra IF följer Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan för tränare.

4 vår träningsmetod Barn och ungdomar ska utbildas med metoder anpassade till deras mognad. 4 Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå en bra utveckling. Ungdomsträningen delar vi in i fyra utvecklingsfaser: NYBÖRJARFASEN INLÄRNINGSFASEN UTVECKLINGSFASEN PRESTATIONSFASEN Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs förståelse och fingertoppskänsla vid val av övningar.

5 utveckling NYBÖRJARFASEN 5-6 ÅR I nybörjarfasen ska träningen inriktas på att utveckla förmågan att kombinera olika motoriska grundfärdigheter, som att springa, hoppa, kasta och balansövningar. Mycket lek med bollen. I denna fas erbjuder vi 1 träning á 60 minuter per vecka. Träningarna har uppehåll några perioder under året såsom vid övergång mellan utomhus/inomhusträning samt under semesterperiod. INLÄRNINGSFASEN 7-12 ÅR Detta är den gyllene åldern för teknikträning. Inriktningen på träningen ska vara lekfull med teknik. Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning. Barn i denna ålder är mycket mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. I denna fas erbjuder vi två-tre träningar i veckan. Träningarnas längd är från minuter. Träningarna blir fler och längre efter stigande ålder. UTVECKLINGSFASEN ÅR I denna fas sker en stor mental och fysisk mognad. Huvudtemat för träningen ska vara att förbättra tidigare inlärda tekniska färdigheter. Bygga fysisk kondition och utveckla spelförståelse och taktiskt tänkande för 11-manna fotboll. I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka à minuter. PRESTATIONSFASEN ÅR Denna fas handlar om att förbereda individen för att inträda i den tuffare seniormiljön. Bygga upp fysisk styrka, kondition och tempo. I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka á minuter. 5 Träningarnas planering i de olika faserna skall följa ett schema som innebär att tränarna utgår från olika temaperioder under respektive år där spelarna tränar på olika moment. Detta är en kvalitetssäkring av vår verksamhet. Det betyder att oavsett vem som varit tränare för laget skall spelarna ha övat samma moment. I såväl träning som i match skall våra tränare och lag samverka för att stimulera och utveckla varje spelare maximalt. Därigenom utvecklar vi även vår förening. Vi skall ge spelarna förutsättningar både för gemenskap, utmaning och utveckling till både bra människor och till duktiga fotbollsspelare. Som förening skall vi ge våra spelare bra förutsättningar men hur långt varje individ når är upp till hans/hennes egna inre motivation och drivkraft.

6 Man ska hinna se och höra samt ge beröm till alla barn under en träning I gruppen 5-6 år är 6 barn per ledare rimligt. I gruppen 7-10 år är 8 barn per ledare rimligt. I gruppen år är 10 barn per ledare rimligt. Därefter är spelarna så pass stora så att de skall kunna fungera enligt frihet under ansvar och gruppen kan styras av en ledare. Men det kan fortfarande vara positivt att vara flera ledare för att ha individuellt utformade övningar, för vissa spelmoment samt för att träna målvakterna. MOGNADSindelad verksamhet 6 Från 9-10 års ålder praktiserar våra tränare en mognadsanpassad verksamhet på träningar och matcher. De grundläggande motiven till att göra en mognadsindelning är följande: Vi vill stimulera individen på den fotbollsutvecklingsnivå de är på för stunden. Spelaren skall tycka det är roligt att spela fotboll. Hamnar spelaren på fel nivå så kan fotbollsintresset minska och viljan att tävla avtar. Fotbollskunskapen varierar mellan individerna. Dvs. hur duktig man är på att utföra momenten. Det är viktigt att inspireras till förbättring av sin omgivning! Alla måste få ta ansvar för sin position i laget för att växa i och våga utföra momenten. Dvs. spela efter sin mognad och förmåga. I arbetet med att utveckla spelarna i fotbollens hemligheter så skall våra tränare ta sociala och psykologiska hänsyn samt arbeta med en fingertoppskänsla för att kunna uppmuntra och stödja varje spelares motivation och utveckling. Det skall vara naturligt för spelare i RSIF att växla mellan egen åldersgrupp och en äldre grupp för att stimulera utveckling. Men viktigt att kvaliteten i åldersgruppen i viss utsträckning bibehålles. För att stimulera kan det för vissa grupper vara rätt att delta i seriespel mot ett år äldre spelare. Tränaren avgör detta. Träningarnas upplägg skall alltid innehålla uppvärmningsövningar som är gemensamma för hela laget i åldrar 5-11 år (dvs. oavsett mognad). I vissa isolerade övningar/moment samt spelövningar deltar alla spelarna oavsett mognad men i andra delas spelarna in i sina mognadsgrupper. Det är alltid lagets tränare som ansvarar för hur träningarna planeras. Spelarens individuella mognadsnivå är alltid levande, dvs. tränaren följer ständigt varje spelares mognad och låter spelaren träna och spela på sin aktuell nivå för stunden. Det är alltid lagets tränare som avgör varje spelares mognadsnivå. En väldigt viktig grundvärdering är att när RSIF gör en mognadsindelning så gör vi inte detta för att skilja ut personers viktighetsgrad! Det handlar inte om utslagning utan egentligen är det tvärt om. Alla individer är lika viktiga för oss. Alla är värda samma uppmärksamhet. RSIF vill bidra positivt till att skapa ett livslångt intresse för fotbollen och engagemang för klubben. RSIF samverkansmodell över åldrar: Samverkan 5-7 år Samverkan 8-9 år Samverkan år Samverkan år Samverkan år - MER ÄN EN KLUBB

7 matcher / Cuper 7 ÅLDER 5-6 ÅR I åldersgrupperna 5-6 år arrangerar vi egna sammandrag samt medverkar i andra lämpliga. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). ÅLDER 7-8 ÅR I åldersgrupperna 7-8 år spelar man 5-mannafotboll i HFA:s organiserade sammandrag samt närliggande cuper. Målsättningen är att kunna ställa upp med minst två lag per åldersgrupp. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). ÅLDER 9 ÅR I åldersgruppen för 9-åringar spelar man 7-mannafotboll i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. I denna ålder räknar man inte resultat. Ramlösa Södras målsättning är att kunna ställa upp med minst två lag. När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit). Från 9 års ålder skall alla spelare få spela seriematcher under säsongen. Undantag från denna regel är för spelare som precis har börjat spela fotboll. Då kan det för spelarens bästa krävas en period av träning innan han/hon är mogen för matchspel. Nivåindelade lag kan delta i seriespelet för att främja allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation och utveckling. ÅLDER ÅR I åldersgrupperna mellan år spelar man i 7-mannaserie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. I dessa åldrar räknar man resultat. Vår målsättning är att ställa upp med ett lag för de ungdomar som är mogna för A-serien och ett lag i B eller C serien. När vi spelar matcher i denna ålder namnges/kallas våra lag för Utvecklingsgrupp 1, 2 osv. Nivåindelade lag i seriespelet för att främja allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation och utveckling. I denna ålder matchas gruppens mest utvecklade spelare tillsammans för att uppnå resultat i några uttalade cuper. Dessa är i nuläget: Nyårssaluten (inomhus), Halör Cup (utomhus), Minicupen (utomhus). Fler cuper kommer att tillkomma men i första hand för äldre spelare, 12 år och äldre. ÅLDER ÅR From 13 år spelar man 11-mannafotboll i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. Målsättningen är att RSIF skall delta i Skåneserien från 14 års ålder. Vi har också som mål att årligen få flera spelare med i Skånes FFs Zonläger. Vår ambition är att skapa ett spetslag och ett breddlag om spelartruppen är stor nog. Annars kommer vi sträva efter alternativa lösningar för att alla skall få spela match kontinuerligt. Att spets- och breddlag även i denna ålder benämns som Utvecklingsgrupp 1, 2 osv. Det bästa laget för dagen kommer att tas ut till match, dvs. resultaten börjar bli viktiga. Det skall vara god kommunikation mellan spets- och breddlagen så att spelare kan flyttas däremellan för att stimulera utveckling för de som ligger i gränslandet kompetensmässigt.

8 8 cuper och läger NYBÖRJARFASEN Internmatcher, sammandragningar och cuper. För de äldre i fasen kan tänkas att ett enkelt läger arrangeras i t ex klubblokalen. INLÄRNINGSFASEN ÅLDER 5-6 ÅR Läger och cuper ska förläggas inom mil från Helsingborg. Spelarna bör vänjas vid att bo under enklare former som t ex skolsal. Träningsgrupperna jobbar ihop pengar för att kunna finansiera aktiviteten. UTVECKLINGSFASEN ÅLDER 7-12 ÅR ÅLDER ÅR Läger/cup inom Sverige samt de nordiska länderna. Det kan vara viktigt att söka bra och intressant motstånd. För det äldsta i fasen kan cup/resa till ett europeiskt land vara en möjlighet. Träningsgrupperna jobbar ihop pengar för att kunna finansiera aktiviteten. Ekonomiskt stöd till cuper Varje lag har kr att disponera och avgör själv vilka Cuper man vill medverka i. RSIF vill att alla lag ska medverka i Halör Cup för P-10. Detta är en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva. Denna cupanmälan står klubben för. RSIF vill att alla lag ska medverkat i Mini Cupen för P-11. Detta är en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva. Denna cupanmälan står klubben för samt ett ekonomiskt stöd på kr. RSIF vill att alla P-13 lag medverkar i en utvald cup för mätning var vi står i 11-manna fotboll mot övriga lag i Sverige. Klubben betalar för 2 ledare per lag vid samtliga övernattningscuper oavsett åldersgrupp. Det går bra att diskutera om ekonomiskt stöd - med klubben till Cuper utomlands eller till Cuper där vi kan mäta oss mot de bästa. Vi uppmuntrar u-lag att åka till samma cup för att stimulera vikänsla i föreningen och skapa samvaro mellan olika åldrar/lag i föreningen. Det gäller för alla olika cuper men i synnerhet för cuper längre bort och med övernattning.

9 rekrytering Barnen / Ungdomarna är vår framtid En skön förening som vill något Välkommen till: Fotbollskul på lördagar för Pojkar och Flickor mellan 5-7 Träning och matchspel för Pojkar 8-13 år Träning och matchspel för Flickor år år Vill ni veta mer gå in på vår hemsida på kansliet. Tel eller ring vår kontaktperson För att nå ett bra resultat på lång sikt krävs en genomtänkt rekryteringsplan av spelare. Ramlösa Södra IF erbjuder knattefotboll för följande åldersgrupper: Information och kommunikation i området och mot förskolor och skolor är viktiga pusselbitar i vårt rekryteringsarbete liksom föreningens hemsida. Den förmodligen bästa marknadsföringen är att föreningen har en god organisation, tydlig utbildningsplan och bra tränare/ledare. Knattefotboll på Ättekulla IP på lördagar för flickor och pojkar i ålder 5-7 år. Nya spelare till våra ungdomslag Fotbollscamper och fotbollsskola Samverkan mellan de olika åldersgruppernas tränare, delvis genom stationsträning. När nya spelare vill ansluta skall vi alltid erbjuda provträning. Vi ska vara tydliga med att vi arbetar med mognadsanpassad träning från ca 9 år. Undvika att neka spelare komma till föreningen men påtala att nya spelare som ligger efter med sin fotbollsutveckling kan få vänta med att spela matcher tills tränaren bedömer att fotbollskunskapen är tillräcklig. Vår målsättning är att huvuddelen av våra seniorspelare skall vara fostrade i Ramlösa Södra IF. En bra ungdomsverksamhet skapar även efterhand intresse från spelare utanför vårt självklara upptagningsområde. 9 RSIF erbjuder under året flera olika fotbollscamper för spelare i åldrarna 9-13 år. Camperna är öppna även för spelare från andra klubbar. För de yngsta åldersgrupperna från 5 år erbjuder vi bl.a. en fotbollsdag under året på Ättekulla IP.

10 10 Barnens förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och föräldrar för att nå ett bra resultat. Föräldrar skall informeras om Ramlösa Södra IF:s utbildningsplan och vara insatta i hur föreningen är organiserad. Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför nödvändigt att föräldrar informeras om föreningens långsiktiga målsättning. Föräldrar ska också involveras i verksamheten och betraktas som en resurs i föreningens drift. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Föräldrar ska också få information om hur de bäst stöttar sina barn inom fotbollen. Att knyta en föräldragrupp till varje lag är viktigt. Föräldragruppens syfte är att hjälpa till med att lösa de praktiska problemen som uppstår kring ett lag t ex transporter, lagträffar, arrangemang, resor, ekonomiska aktiviteter, mm. Föräldragruppen bör och skall inte blanda sig i de lagansvarigas arbete med lagen vid träning och match. föräldrar När det gäller instruktioner så är det lagets tränare som ansvarar över detta. Annars kan det lätt bli en jobbig situation för spelaren som har instruktioner med sig från tränaren men får under matchen även sådana och kanske t o m motsatta från föräldrar på sidlinjen. Det är tränaren som tar ut laget inför matcher och det är tränaren som planerar träningarna (föräldrar får gärna ställa frågor i lugn och ro efter träning/match och enskilt). Vid frågor som inte kan tas direkt med ansvarig tränare eller vid kommunikationssvårigheter kan du som förälder i första hand vända dig till föreningens Fotbollsrektor för åldersgruppen och i andra hand klubbchefen. Föräldrar skall uppmanas att följa föreningens värdegrund. Föräldragruppen skall verka till att det skapas en positiv anda i ungdomsavdelningens samt till domare och andra föreningar. Inte minst är det viktigt att RSIF:s föräldrar hjälper till att visa en bra och uppmuntrande attityd mot både våra egna ungdomsdomare men även mot övriga domarkåren. Domaren har en svår roll och behöver allas stöd i sitt uppdrag på fotbollsplanen. Som förälder är det viktigt att utifrån sidlinjen enbart komma med uppmuntrande ord till spelarna. Föräldragruppen är en källa till ledarutveckling och ledarrekrytering. MEDLEMSUPPDRAG I RSIF FÖR ATT KUNNA GE TILLBAKA MED KVALITÉ Att driva en idrottsförening idag är en kostsam historia och därför behöver föreningar någon form av hjälp av föräldrar. Det finns olika vägar att välja för att få in den där extra pengen som är så välbehövlig. RSIF har bestämt det sist nämnda att sälja det lättsålda Idrottshäftet som ger tillbaka till köparen. Varje spelare ska sälja tre idrottshäfte på våren och tre på hösten. Detta ska täcka - materialkostnader, ledarutbildningar, cupkassa per lag mm. Idrottshäftet börjar man sälja från det året man fyller 7. Mvh ungdomsstyrelsen

11 utmärkelser & priser I samband med ungdomsavdelningens avslutning i oktober delar vi ut priser enligt följande: I åldern 5-8 år erhåller man en medalj. I åldern 9-12 år erhåller man en plakett. Från 13 år och uppåt delas det ut ett hederspris per lag till den kille eller tjej som tränarna tycker utmärkt sig i sann Ramlösa-anda enligt föreningens värdegrunder. Ramlösa Södra IF:s värdegrunder finns på sidan 2. Utbildningsplan för domare Domaren har en mycket viktigt roll på fotbollsplanen och utan hans/ hennes närvaro kan vi inte genomföra våra matcher. tränare regelbundet informeras om vikten att ha en bra attityd mot domaren och ha tolerans för eventuella felbeslut. 11 Domarens uppdrag är svårt och vi måste samtliga inse och förstå att domare fattar felbeslut av olika anledningar. Alla ledare, spelare och föräldrar i Ramlösa Södra IF skall ha en positiv attityd mot domarna i lagens matcher. Domarna behöver detta och fotbollen behöver domarna! Om något behöver diskuteras med domaren så är det lagets tränare som gör det och ingen annan. Varje ungdomslag skall av sina Positiv attityd gäller även i relationen spelare domare. Föreningen skall uppmuntra och utbilda ungdomsspelare från 13-/14-års åldern att prova rollen som domare. Det är av stor vikt att vi själv utbildar och skapar en bas av egna ungdomsdomare för att kunna genomföra alla våra ungdoms-matcher. Domarkarriären kan vara en väg som en del ungdomar väljer istället för att helt lämna fotbollen. Årligen skall utbildning erbjudas våra domare för att fånga nya regler och för att inspireras inför den väntande säsongen. I äldre ungdomsmatcher tillsätter Skånes FF domare. Föreningen har som ambition att efter avslutad säsong tacka årets ungdomsdomare med någon form av sammankomst och/eller gåva som tack för årets insats. Kanske framöver instifta ett domarpris att utdela på årsmötet?

12 - MER ÄN EN KLUBB Hedens IP Planteringsvägen 141 C Helsingborg Telefon: Mail: Ättekulla IP Ättekullagatan Helsingborg Rev

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Resan med. Eskilsminne IF. Eskilsminne IF. Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu. Ungdomsstyrelsen 2003

Resan med. Eskilsminne IF. Eskilsminne IF. Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu. Ungdomsstyrelsen 2003 Eskilsminne IF Gärdesgatan 4 Telefon: 283572 www.eskils.nu Resan med Eskilsminne IF Ungdomsstyrelsen 2003 Eskilsminne IF Eskilsminne IF är i dag stadens största fotbollsförening sett i antalet lag och

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb

Högaborgs Bollklubb. Den gröna tråden. Högaborgs Bollklubb Högaborgs Bollklubb Den gröna tråden Högaborgs Bollklubb Historia & fakta om Högaborgs Bollklubb Föreningens bildande:. 4 Maj 1927 Medlemsantal:.. 1 058 Hemmaarena:... Harlyckans IP Klubbdräkt:... Grön

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy

Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Fortuna Fotbolls Förening Verksamhetsinriktning och policy Sid 1(20) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGSIDÉ & MÅL... 4 Vision... 4 Mål för hela klubben:... 4 Mål för senioravdelningen:... 4 Mål

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Värmdö IF Fotboll Riktlinjer version 2014:2.0. Från Knatte till A-lagsspelare

Värmdö IF Fotboll Riktlinjer version 2014:2.0. Från Knatte till A-lagsspelare Från Knatte till A-lagsspelare Värmdö IF Fotboll Riktlinjer 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Värmdö IF en förening för alla!... 5 3. Fotbollssektionens målgrupper... 6 4. Generella förhållningssätt...

Läs mer

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll

Riktlinjer att spela 7-mannafotboll Riktlinjer att spela 7-mannafotboll opyright 2007 Jens Lundström, Saltsjöbadens IF Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2. SÄSONG 1 (10 ÅR) INLÄRNING OCH ANPASSNING... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 TRÄNING...

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 INNEHÅLL Förord 3 Målsättning på planen 4...och utanför planen 4 Värdegrund 5 Träningsavgift 6 Vårdnadshavare 7 Träningsmiljö 7 Matchmiljö 8 Våra instruktörer 8 Skola 8 Kommunikationsstege

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy

Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelser 2014 Rosersbergs IK Innebandy Verksamhetsberättelse 2014, Sektionen Vi har idag 9 lag; HerrVeteran, Damer, Herrar A-lag, P00/01, P02/03, P04/05, P06/07, F06/08 samt Innebandyskola.

Läs mer

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt:

Säsongsplanering. Gemensamt för alla ungdomslagen Sportsligt: Värnamo Hockey/Värnamo GIK Säsongsplanering Ledare för ungdomslag i Värnamo Hockey skall i god tid planera sitt lags verksamhet inför en ny säsong. Denna planering sammanställs och utdelas till spelare

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden

Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Utveckling Ronneby Bollklubb Den Röda tråden Landslagets fotbollsskola Praktisk anfallsträning Domarpaket Nolltolerans Egen satsning, projekt Utveckla RBK Sidan 1 av 30 1 Innehållsförteckning Utbildningsprogram

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb

Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb Klubbidé: att bedriva ungdomsfotboll med inriktning såväl på bredd som på långsiktig kvalitet. att föreningen ska ta ett aktivt ansvar för tjejernas utbildning och fostran.

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar!

Barn- och utbildningsförvaltningen Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Fotbollsakademi för flickor och pojkar! Korsavadsskolan fortsätter hösten 2012 med att arrangera Fotbollsakademi i samarbete med Malmö FF. Fotbollsakademin startade hösten 2011 med en åk 7 och kommer att

Läs mer

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020 Den Svart Vita tråden Bakgrund Kronängs IF fotbollssektion bedriver verksamhet inom Barn-, Ungdoms- och Senior-fotboll, både på dam- och herrsidan.

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK.

Ungdomspolicy. Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Ungdomspolicy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK styrelse 2013-08-19 Villa

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Hasslö, 2013-01-31 Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Närvarande: Jörgen Sandegård Carina Turesson Annika Jonasson Sandra Gustavsson Emil Karlsson Malin Magnusson Thore König Johan Olsson Jonas Åberg

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden

Kristianstad BoIS. BoIS Ungdom. Den röda tråden Kristianstad BoIS BoIS Ungdom Den röda tråden Föreningsfakta Föreningens bildande... 11 augusti 1929 Föreningens ombildades... 20 januari 2008 Medlemsantal... 280 Hemmaarena... Björkvallens IP Klubbdräkt...

Läs mer

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden.

Den Röda Tråden Mars 2015 Den Röda Tråden. Den Röda Tråden. Ungdomsverksamheten i Bjärreds IF Mars 2015. Sid 1(25) Sid 2(25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. SYFTE MED RÖDA TRÅDEN... 4 3. MÅL MED VERKSAMHETEN... 5 4. FÖRÄLDRAR TILL LAGET...

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer