Tekniktrainee Målgrupp Ansökningsförfarande Intervjuer och urval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniktrainee Målgrupp Ansökningsförfarande Intervjuer och urval"

Transkript

1 Tekniktrainee Utbildningsförvaltningen med YTC Lindholmen och MTG ska starta en Tekniktraineeutbildning i Göteborg. Målet med Tekniktraineeutbildningen är att stödja kompetensförsörjningen på sikt inom GR-regionen, och då framför allt inom kompetensområden som automation, systemteknik, logistik, lean production, projektledning samt mot de certifikat som förkommer idag ex. heta arbeten, ssg-entre m.m. Traineeåret kan komma att få olika inriktningar beroende på branschområde såsom produktionsteknik/ledning/ utveckling/rep.underhåll etc. Elektronik och programvara styr och kontrollerar de flesta apparater och system i vår värld, men det är bara ett fåtal som bemästrar tekniken. Utbildningen är anpassad till den arbetsmarknad som nu växer fram och passar den som är intresserad av att arbeta med produkter och tjänster inom elektronik/inbyggda system inom fordonsbranschen. Exempel på detta är testning, verifiering och mätteknik, arbete med hårdvara och program, läsa och förstå kod samt att arbeta med diagnos/felsökning. Tekniktraineeutbildningen ger deltagarna en bred utbildning då praktik och studier varvas med en fördelning på ca 40-70% praktik och ca 30-60% teori. Förutsättningen för en framgångsrik praktik är att handledarna är utbildade. Inom pilotprojektet planeras därför också en Handledarutbildning. Elever som gått ut åk 3 samt tidigare examinerade elever från tekniska utbildningar ges möjligheten att söka till programmet. Dessa elever har en grundläggande utbildning i kombination med erfarenhet från tekniska området. Elever som gått ut 2009 har förtur sedan 2008 års elever o.s.v. Traineeåret ger inte eleven någon form av jobbgaranti. Alla inriktningar genererar ny kunskap/kompetenser för att öka anställningsbarheten och ev. högskolestudier. Alternativt möjliggöra en inskolning i avancerade teknikerbefattningar i olika teknikområden. Målgrupp Alla elever som är tidigare avgångselever från GR-skola på gymnasienivå med teknikämnen som huvudspår har rätt att söka till Tekniktraineeutbildningen. Ansökningsförfarande En inbjudan till ett informationsmöte planerat till den 23 sept ska gå ut till de elever som tog studenten från YTC och MTG våren Intresserade uppmanas lämna in en ansökan med CV och personligt brev innebär möjlighet till en antagningsintervju. Ansökningarna skickas in via mail till följande adress: Tänkt inriktningsval anges i ansökan. Detta kommer även att diskuteras under antagningsprocessen. Intervjuer och urval Anställningsintervjun kommer att skötas av ansvariga för Tekniktraineeutbildningen tillsammans med representanter ifrån GR-företag som medverkar. Perioden för intervjuer kommer att ligga mellan v40-v43. Besked till antagna deltagare lämnas

2 personligen under v 44. Skolstart löpande fr.o.m v 45 Ej antagna till programmet placeras på en reservlista och kontaktas vid avhopp etc. YTC försöker med 40 platser fördelade på 20 st för elever med mer teoretiska förkunskaper och 20 st för de som gått en mer praktiskt utbildning. Kostnaden kan variera beroende på elevens val av kurser. Bilaga 1 Utkast till utbildningsplaner YTC Bilaga 2 Utkast till utbildningsplaner för MTG Bilaga 3 Kostnadskalkyl MTG Bilaga 4 Kostnadskalkyl YTC

3 Bilaga1: YTC utbildningsplan Skiss utbildningsplan Anställningsform: Utbildningsplats Utbildningstid : 12 månader Upplägg Tekniktrainee Eleven får ett upplägg tillsammans med olika företag och en skola under ca 1år med påbyggnad av kunskaper som är aktuella idag i tillverkningsindustrin. Eleven skall under loppet av ett år vara ute hos en eller flera företag för att där få mer kunskaper inom det område som eleven själv eller företaget ser behov av kompetens i framtiden. Innehållet på varje företag görs upp på företaget och dokumenteras. Vilka kurser som går att välja på i skolan tas fram tillsammans med företagen och skolan. Två typer av Tekniktraineeutbildningspaket kan finnas i pilotomgången. Ett som bygger på mer operativ produktion i verkstaden och en som handlar mer om konstruktion, planering, beredning ledning. De får specifika kunskaper om företagets maskiner och produktion när de är ute och läser mer allmänna ämne inne. Ex. ma B o C. lean produktion, truckkort, traverskort, körkortsteori samt olika certifikat heta arbeten m.m. Här följer 2 st. grova utkast. Ex. för de ungdomar som gått ett yrkesförberedande program. Månad 1-3 Företag 1 Månad 4 Kompletterande teoretisk utbildning på skola. Ex. lean production, ev. ledarskapskurser, m.m. Validering av innehållet ute om det finns kurser som motsvarar och betyg kan sättas. Månad 5-7 Företag 2 Månad 8 Inne på skolan igen ytterligare teoretisk påbyggnad. Månad 9-11 Företag 3 Månad 12 Skolan igen och utfärdande av Trainee- diplom med elevens traineeår beskrivet. Och vilka kurser eleven läst. Ex. för de ungdomar som gått ett högskoleförberedande program (Teknikprogrammet) Månad 1-6 Företag 1 och kompletterande praktisk utbildning på skola. Ex. v 44 veckan innan jul sportlov och påsklov.med skärande bearbetning svets och CNC-teknik kanske också CAD och CAMteknik. ev. ledarskapskurser, m.m. Månad 7-12 Företag 2-3 samt inne på skolan på sommaren viss tid. Skolan igen och utfärdande av Trainee- diplom med elevens traineeår beskrivet. Och vilka kurser eleven läst. På företag som har möjlighet så kanske eleven inte behöver byta företag under året utan kan vara på olika avdelningar etc. Varje elev kommer att ha en individuell plan

4 och vi strävar efter så få låsningar som möjligt. Även distansupplägg kommer att vara möjliga. Hela upplägget genomförs i nära samarbete med våra avnämare. Exempel på kurser: Exempel på kurser Kurskod Poäng CAD-B TEU CAD-CAM CNC CNC-A CNC CNC-B CNC CNC-C CNC Elkompetens A ELKU Ellära A ELL Energi A ENTE Heta arbeten VVT LEAN-produktion Kursen ges av GTC Ma B MA Ma C Ma Miljöteknik A MKU Mätteknik A MÄTE Robotteknik A STR SSG-Entre IT-baserat certifikat Styrteknik A STR Truck A TRT Truck A TRT Underhåll A UND Uppriktning A UND Växelström -trefas ELL

5 Bilaga 2: MTG utbildningsplan Utkast till utbildningsplan Anställningsform: Utbildningsplats Utbildningstid : 12 månader Upplägg Tekniktrainee Elektronik och programvara styr och kontrollerar de flesta apparater och system i vår värld, men det är bara ett fåtal som bemästrar tekniken. Utbildningen är anpassad till den arbetsmarknad som nu växer fram och passar den som är intresserad av att arbeta med produkter och tjänster inom elektronik/inbyggda system inom fordonsbranschen. Exempel på detta är testning, verifiering och mätteknik, arbete med hårdvara och program, läsa och förstå kod samt att arbeta med diagnos/felsökning. Utbildningen organiseras i skolförlagda och företagsförlagda praktikperioder. I och med att utbildningen till en tredjedel består av praktik ges den studerande möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper i yrkeslivet och skaffa sig goda kontakter och referenser. Studieperioden innehåller kurser inom affärsmannaskap, kommunikation, ledarskap, lagar och förordningar, ellära och elektronik samt datakommunikation, programmering. Den senare delen innehåller tillämpade kurser inom elektronik och mätteknik, kvalité och miljöteknik. Utbildningen avslutas med ett större projektarbete. Arbetsmarknad Utbildningen möter arbetsmarknadens behov av praktiskt inriktade Fordonstekniker inom elektronik och inbyggda system i fordon. Exempel på arbetsuppgifter efter avslutad utbildning kan t.ex. vara - Fordonstekniker - Servicerådgivare - Reservdelstekniker Samarbetspartners Utbildningen utvecklas tillsammans med ledande företag inom Motorbranschen Riksförbund (MRF) och Motorbranschens Arbetsgivare Förbund (MAF) och genomförs av Motorbranschen Tekniska Gymnasium med specialister från företagen.

6 Genomförande Månad 1 Månad 2-3 Månad 4-6 Månad 7-10 Skolförlagd / Upprättande av studieplan/intervjuer Företagsförlagd / Praktik, Utvärdering Skolförlagd / Validering av innehållet ute om det finns kurser som motsvarar och betyg kan sättas. Företagsförlagd / Praktik, Utvärdering Månad Skolförlagd / Validering av innehållet ute om det finns kurser som motsvarar och betyg kan sättas. Skolförlagd och genomförande av slutprov/projektarbete utfärdande av Tekniktrainee- diplom med elevens Traineeår beskrivet och vilka kurser eleven har läst. Varje elev kommer att ha en individuell studieplan och vi strävar efter så få låsningar som möjligt. Även viss distansutbildning kommer att vara möjlig. Exempel på kurser Kurskod /Poäng Storlek på gruppen Digitalteknik B ENK1204 / 50P 20 Datorkommunikation DTR1201 / 50P 20 Affärsjuridik RK1201 / 50P 20 Pedagogiskt Ledarskap LPL1208 / 50P 20 Retorik A SV1510 / 50P 20 EL-Kompetens A ELKU1201 / 50P 20 Engelska B EN1202 / 50P 20 Matematik B MA1202 / 50P 20 Rättskunskap RK1203 / 100P 20 Systemteknik påbyggnad PBTE1501? / 100P 20 (Lokalkurs) Kommunikationssystem i ENSY1212 / 50P 20 fordon Styrteknik A STR1209 / 100P 20

7 Bilaga 3: Kostandskalkyl YTC: Tekniktim kostnad 1730:- inklusive lokal 34 veckor a 40 tim 58820:- Teoritim kostnad 1050 inklusive lokal 12 veckor a 40 tim 12600:- Projektledare 1 st/år : :- Handledarutbildning 1100:-/tim 144tim. 3960:- Skyddskläder 1500:- per person 60000:- 1500:- Syv/administratör 0.25st/år :- gemensam MTG 2500:- Uppdatering av maskiner och läromedel :- 5000: :-/102080:- inkl. Elevkostnad licenser

8 Bilaga 4: Kostnadskalkyl MTG Kalkyl Påbyggnadsutb 2009/2010 Lokaltimkostnad/inkl utrustning Praktiksal/labbsal 580 Teorisal 290 Kostnad Ämnesgrupp Kostm/undervisn. Timma Antal Timmar a pris Kostnad innriktining Teknik Teorikurs Litteratur Handledarutb Investering utr Projektledare Käder/skydd Kalkylkostnader totalt kr Kurstimkostnad (Beräkningsmodell) Kostnad Pris Teknik Pris Teori Pris Lärarkostnad Lokalkostnad Material/övrigt Totalt Kostnad per elev under förutsättning 20 st elever genomför utbildningen / 20st = 92900kr per utbildningsplats Lunch ingår i skolförlagd undervisningstid och under företagsförlagd utbildning ingår matersättning Eleven har även möjlighet att få ett skolkort inom Göteborgs Stad.

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län

Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län Yrkesvuxutbildningar i Gävleborgs län hösten 2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren Inledning Denna reviderade sammanställning

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd4-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE

UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE NVÄ SVENSK SKA ENGELSKA JÄRNVÄGSTEKNIKER NIKE JÄRNVÄGSTE UNDE DERSK TERS RSKA ÄGSTEK DER RSKÖTERSKA TEKNIKER MATTE TE JÄRNVÄGSTEKNIKER E KA JÄR ÄRNVÄGSTEKNIKER JÄRNVÄ ÄRNVÄGSTE ÄGST SKA BYGGARBETARE GA

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden G U L L M A R S G Y M N A S I E T Lysekil Sotenäs Utbildningar för framtiden Programkatalog 2010 2011 Hitta rätt i katalogen 3 Ledningen har ordet 4-5 Det händer i skolan 6 Elevrådet + Bibliotek 7 Teknik

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer