EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009"

Transkript

1 EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009

2 2 INLEDNING...3 Bakgrund...3 Syfte & frågeställningar...3 Metod...3 AVHANDLING...4 Religion...4 Ekonomi och tillgångar...6 Samhällsskick...8 SLUTSATS OCH DISKUSSION...9 Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens?...9 Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu?...9 Hur styrdes labndet då och hur styrs det nu?...10 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...11 SLUTORD...12 KÄLLFÖRTECKNINGAR...13

3 3 Inledning Bakgrund Jag valde detta område därför att det forna Egypten alltid har varit någonting som fascinerar mig. Min fascination har antagligen att göra med storslagenheten i konungadömet som sträckte sig över en så pass lång tidsperiod och som man än idag kan se spår av i form av faraonernas överdådiga gravar och templena de förde upp för att hedra sina gudar. Det är svårt att tänka sig att detta ägde rum medan vi fortfarande högg i flinta här uppe i Norden. Tack vare mitt intresse har jag relativt bra förkunskaper om ämnet, det blir situationen i nutidens Egypten jag måste läsa på om, speciellt om den nuvarande religionen, Islam. Det som kan bli problematiskt är att det forntida Egypten inbegriper en så pass lång tidsperiod, som självklart innebär att mycket hann förändras. Tiden jag därför tänker rikta in mig på är från 3100 f.kr till 332 e.kr under vilken samhället var någorlunda statiskt. Jag tänker jämföra vissa saker ur högkulturens Egypten och dagens Egypten. Syfte & frågeställningar Syftet med min undersökning är att jämföra det forntida Egypten med det nutida Egypten. Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens? Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu? Hur styrdes landet då och hur styrs det nu? Metod För att hitta information inom det här ämnet ska jag vända mig till böcker och till Internet. Böckerna jag har tänkt läsa är främst på engelska och behandlar livet under forntidens Egypten. I dem hoppas jag kunna hitta fakta om landets dåtida ekonomi och hur landet styrdes. Det jag behöver veta runt det nutida Egypten hoppas jag kunna hitta på Internet.

4 4 Avhandling Religion Få religioner kan väl sägas vara statiska helt oförändrade under loppet av tusentals år. Det är viktigt att inse att inte heller den fornegyptiska religionen var statisk. Förändringar man kan kalla dem utveckling om man så vill förekom. Men man kan lugnt påstå att de stora dragen förblev oförändrade genom tiderna 1 De forntida egypterna var polyteistiska och trodde på en mängd gudar som hade olika roller. Förutom de populäraste gudarna och gudinnorna som Ra; solguden, Nut; himmelsgudinnan Osiris; dödsrikets härskare, Horus; Osiris son och faraos skyddsgud m.fl. fanns där även en skyddsgud eller gudinna till nästan varje ort. Ibland, som t.ex. under den såkallade Amarnaperioden under 18 dynastin, kunde en liten ortsgud lyftas fram för att bli hela rikets huvudgud. Allt berodde på vilken gud den regerande faraon ville lyfta fram. I regel så var huvudstadens skyddsgud även den viktigaste guden i riket. 2 Islam, som är Egyptens största religion idag (ca 90% av befolkningen är muslimer) är monoteistiskt, den enda guden får dessutom inte avbildas 3, i motsats till det forna Egyptens gudavärld, där religiös konst, och då speciellt gudabilder är dominerande. 4 Religionen var till för alla, i viss mån. Före sentiden var det otänkbart att en vanlig människa skulle ha vänt sig direkt till en gud; i stället riktade man sig till farao, som ombads i sin tur vända sig till den gud man avsåg. (---) Kungen var säkert medveten om att denna standardiseringsformel existerade, men han visste lika säkert ingenting om de enskilda supplikanterna, som naturligtvis aldrig närmade sig farao personligen 5 Till skillnad från moskéerna i dagens muslimska Egypten var inte templen till för allmänheten. Under de största högtiderna kunde gemene man få komma in på den öppna tempelgården, aldrig längre. Faktum är att det var sällan ens prästerna och prästinnorna fick komma in i templet innersta, dit hade bara farao tillträde 6 Inom Islam får vem som helst be till gud, och uppmuntras att göra det. Muslimer ber 5 gånger om dagen. Bönerna följer komplicerade mönster och en tvagningsritual ingår. 1 Grönblom, Rolf, Faraonernas Egypten, år 2000, Valentin förlag, s / Religionsboken, 1993, BERGHS, s Grönblom, s Grönblom, s Grönblom, s. 437

5 5 Vissa böner bes tillsammans och leds av en böneledare, som kan vara vilken man som helst som är muslim och har en viss teologisk utbildning. 7 Farao får sin legitimitet som härskare genom sin gudomlighet. 8 Osirismyten ligger till grund för faraos maktställning, den går grovt återberättat ut på att den allra förste faraon, Osiris, blir styckmördad av sin bror Seth och sedan utspridd över hela Egypten. Hans hustru Isis letar mödosamt reda på alla kroppsdelar och återupväcker sedan sin make med hjälp av Anubis. Osiris är emellertid inte levande och kan därför inte bli kung i de levandes rike. Det ämbetet går i arv till hans son Horus och själv blir han kung i dödsriket. 9 Farao representerar den levande Horus, genom sitt gudomliga arv. I vissa fall kunde dock farao av olika anledningar behöva bevisa sin legitimitet. Ett exempel är den kvinnliga faraon Hatschepsut som antagligen på grund av sitt kön kände att hon behövde stärka sin maktposition, som guden Amuns dotter. Amun fann drottningen i de inre rummen i palatset. Hon vaknade när hon kände den gudomliga doften, och hon log mot honom. Han närmade sig henne genast. Han greps av lust för henne och han gav henne sitt hjärta. Han lät henne se sig i sin verkliga gudagestalt och hade kommit henne nära. (---) Därefter gjorde guden henne med det han ville. (---) En gång till gjorde guden det han ville med henne, och han sade: Sannerligen, Hatschepsut ska vara namnet på det barn han har placerat i din buk, för det var det du utropade 10 Detta är ett fenomen som uppträder inom nästan alla religioner, även Islam. Före sitt profetskap tyckte Muhammed mycket om ensamhet och isolering från människorna, han brukade klättra upp på ett berg vid Mekka. På bergets topp fanns det en grotta som hette Hirae. ( ) En gång när han om igen var i grottan under natten, i Ramadan månaden, kom den helige Anden Gabriel ner till honom, Gabriel tog Muhammed intill sig och tryckte honom mot sitt bröst, sedan släppte han honom och sade "läs", Muhammed sade: [ Jag kan inte läsa ], då tog Gabriel honom mot sitt bröst igen och upprepade sin fråga, Muhammed gav samma svar, Gabriel tryckte honom mot sig en tredje gång, denna gång sade Gabriel till honom: 7 28/ / Grönblom, s Text på tempelvägg i Deir el-bahir, 18 dynastin

6 6 "Läs i din herres namn som skapat, som skapat människan av något som hänger, läs upp! Ty din herre är den nådigaste, han som undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste" (Koranen 96:1-5). 11 Ekonomi och tillgångar Nilen är mycket dyrbar för Egypten, det är egentligen bara runt den och i dess delta som landet är odlingsbart. För ett odlingsland som Egypten har den och dess kretslopp varit livsviktigt, och är det än idag. 12 Nilen är inte bara viktig ur odlingssynpunkt, utan även för transportering av människor och exportvaror, såsom bomull, ris och majs t.ex. 13 De två användningsområdena fungerar dock inte alltid ihop; för att lättare kunna kontrollera flodens vattenflöde skapades den konstjorda sjön Assuandammen 1970, vilket till viss del förstörde de årliga översvämningarna som i alla tider blött ner den torra marken igen och spritt näringsrikt flodslam över odlingsmarkerna. 14 Klimatförändringar genom tiderna har gjort Egypten till det torra landet det är idag, under fördynastisk tid bredde sig savanner ut på båda sidor om Nilen, där det nu är öken. När klimatet blev torrare bröt en ekonomisk kris ut i dåtidens Egypten, jägare- och samlaresamhället upphörde att existera och människorna bosatte sig på Nilens stränder istället. Kort sagt; tiderna förändras, men tillgången till vatten har alltid varit avgörande för landets välstånd. 15 Rikedomarna som fanns i det forna Egypten hade också med faraonernas krigsföring att göra, många av de omliggande länderna var underkuvade och exporterade varor, så som guld och ädelstenar och även parfym till Egypten. Att faraonernas rike tillslut upplöstes har till stor del att göra med en ekonomisk nedgång under 19 dynastin. Faraonernas absoluta guldålder var i början av den, under berömda namn som Ramses och Seti / / https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/eg.html, 27/ Nationalencyklopedin, år 1990, Bokförlaget Bra Böcker, s. 39 (under rubriken; Assuandammen) 15 Grönblom, s. 14

7 7 Den ekonomiska nedgången började efter Ramses II, Egyptens mest berömde farao som härskade i 66 år. Han byggde mängder av tempel och lät resa statyer av sig själv över hela riket. Hans stora byggerier markerade höjdpunkten för den egyptiska kulturen, men var också början på dess undergång eftersom att statskassan i stort sett var tömd vid Ramses död (ca 1194 f.kr.). Under de faraoner som följde förvärrades den ekonomiska krisen: Under långa perioder slog skördarna fel och armén förlorade kontrollen över besittningarna i Nubien där faraonerna hämtade sitt guld. Egyptens krigiska grannstammar kände snart av rikets svaghet och gick flera gånger in över gränserna. När Ramses IX besteg tronen var finanskrisen permanent, hungersnöden svår och staten var i princip bankrutt. Invånarna i Deir el-medina drabbades särskilt hårt. I en by nära Konungarnas dal bodde specialiserade hantverkade och konstnärer som bara sysslade med att bygga kungagravar. De odlade inga egna grödor utan var helt och hållet beroende av faraos sädesransoner. I en text som man har funnit i stadens ruiner kan egyptologer idag läsa att männen t.ex. inte kom till sitt arbete år 17 i den andra vintermånaden dag 7. Männen kom inte då de svalt. De hade inte fått ransonen heter det i skrivarens nedteckning. (---) Efter Ramses XI:s död föll landet i främmande härskares händer och landets status som stormakt var förlorad för alltid. Ramses XI blev Egyptens siste farao. Hans grav i Konungarnas dal fullbordades aldrig 16 Egyptens befolkning är fattig och inkomstklyftorna är stora. Sysselsättningsläget är ansträngt med en hög arbetslöshet och kraftig befolkningsökningstakt. Landet har på senare år drivit ett flertal reformer, såsom privatisering av statliga bolag och sänkta skatter, för att få igång ekonomin, och den ekonomiska situationen har förbättrats den senaste tiden. Den viktigaste näringen för Egypten, turismen, uppvisade 2004 rekordsiffror. 17 Klyftorna var stora redan under forntiden, gemene man bodde många personer i de minsta husen medan adeln och högt uppsatta präster och såklart kungafamiljen, vräkte sig i stora villor och palats. Man vet inte mycket om de vanliga Egypterna, eftersom att de inte hade råd att begravas tillsammans med långa papyrer där det stod om deras liv, som fallet var i överklassen, som man vet betydligt mycket mer om. 16 Tidskriften Världens Historia, ur artikeln: Finanskris i forna tiders Egypten drev arbetare att bli GRAVPLUNDRARE. Nr s /4-09

8 8 Samhällsskick Under den senare hälften av 1800-talet stod Egypten under starkt brittiskt inflytande, mycket på grund av byggandet av Suezkanalen. Landet förklarades självständigt 1922 under kung Fuad I, men var i praktiken en brittisk lydstat fram till andra världskriget. Under ledning av Gamal Abdel Nasser genomförde gruppen "Fria Officerarna", 1952, en oblodig statskupp och republik infördes 1953 med Nasser som president. I praktiken var Egypten under Nasser en militärdiktatur som närmade sig Sovjetunionen och som präglades av Nassers panarabiska strävanden avled Nasser och efterträddes av Anwar al-sadat, även han medlem i 1952-års kupp. Dennes politik innebar att landet närmade sig USA och att ett flerpartisystem infördes. Sadat mördades 1981 av islamistiska extremister och efterträddes av Hosni Mubarak som styr landet än idag hölls det första presidentvalet med mer än en presidentkandidat och Mubarak vann stort. Att styras på det här viset, med en enda person högst upp vid makten, är som bekant ingenting nytt för Egypten; faraos styre var ingen demokrati, titeln gick i arv och farao hade obestridlig makt. Visserligen är Egypten idag på pappret en demokrati, men undantagslagar gör det möjligt att ta sig förbi grundlagsskyddet och ge myndigheterna rätt att skjuta över juridiska ärenden på militär- och specialdomstolar /4-07

9 9 Slutsats och diskussion Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens? Religionen är i stort sett helt förändrad, det finns inga eller väldigt få likheter mellan gudavärlden som de gamla egypterna dyrkade och Islam. Den största skillnaden är att det gick från polyteism till monoteism, det är stor skillnad på flera hundratals gudar och, som nu, en enda. Vad jag har sett i min undersökning verkade de forntida Egypternas religion vara mer jämställd mellan könen, än Islam. Prästinnor var inte ovanliga, medan det är allmänt vedertaget att kvinnor i Islam inte har så stor frihet. Religion har visat sig som ett bra sätt för att få makt, speciellt om landets statsskick bygger till stor del på religionen, I dagens Egypten har regeringen problem med att hålla islamistiska extremgrupper under kontroll. Makt och Religion kan direkt kopplas till varandra, om än tydligare i det forna Egypten än idag. Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu? Det forntida Egypten var rikt tack vare faraonernas krigserövringar och de stora guldfyndigheterna som fanns i lydlandet Nubien. Idag är Egypten inget rikt land, men det är verkligen inget U-land, turismen ger landet stora inkomster. Dock är inkomstskillnader och stora delar av befolkningen är arbetslösa. Den viktigaste tillgången i Egypten, då så väl som nu, är Nilen, det är den som gör Egypten till ett land som det går att leva i. Utan den skulle inte människor kunna leva där. Eftersom att Nilen inte har samma förmåga att bevattna landskapet längre, kommer antagligen ännu mer av landet att torka ut, bli obeboeligt och öknen kan tränga sig på allt mer. Den ger även landet en bra transportled vattenvägen. Just den här frågan visade sig vara någonting som blev allt mer intressant medan jag jobbade med den, därför vore det spännande att fördjupa sig lite mer i bara det här ämnet.

10 10 Hur styrdes landet då och hur styrs det nu? Egypten har aldrig varit ett riktigt demokratiskt land. Under forntiden styrde farao med järnhand, och även om de flesta faraoner ville det bästa för folket, så är det inte lätt för en enda människa att styra över ett så stort rike. Att dessutom ämbetet gick i arv, från far till son, gjorde väl inte saken bättre. För att folket ska ha en chans att vara med och bestämma bör de få rösta om vem de vill ska leda dem. Rösta får de göra numera, men det hindrar inte nuvarande president Mubarak från att snart ha innehaft sin post i snart 30 år, sedan hans föregångare blev mördad. Kanske är det bra för Egypten med en stark ledare och en stabil regering, och trots allt, de klarade 3000 år på toppen, under faraoregimen, och under den ändrades inte mycket.

11 11 Sammanfattning/Abstract Dagens turistiga Egypten har inte många likheter med den blomstrande högkulturen som flera tusen år innan Jesu födelse hade sina rötter i Nildalen. Den världsberömda religionen och dess tempel som varje år lockar tusentals besökare till landet är idag utbytt mot Islam, de många lydländerna runt om är självständiga och farao är sedan länge mumifierad och ersatt med en president. Men ännu finns det likheter; Nilen plöjer sig fram genom sanden och gör det möjligt att odla, även om även flodens har ändrat sig under årens lopp, på grund av mänsklig påverkan. The Touristy Egypt of today doesn t hade much things in common with the flowing high culture that a lots of thousand years before Jesus birth had its roots in the Nile valley. The religion and its temples that s famous all over the world and every year brings thousands of visitors to the country is today exchanged with Islam, the many near lying countries that was a part of the great Egypt is today independent countries and the pharaoh is since a long time ago mummified and the president takes care of the country. But still there are equals; The Nile is ploughing through the sand and made it possible to till, even though the river has changed trough the years, because of humans damage.

12 12 Slutord Jag tycker att det här arbetet har gått förvånansvärt bra, det var ju bara att skriva. Det svåraste var att ange källorna rätt, och att hitta bra källor såklart. Jag är väldigt glad att jag fick tag på boken av Rolf Grönblom, den har varit en mycket bra källa i vilken det mesta jag har behövt veta står, dock så är jag medveten om att han inte är egyptolog, utan bara en självlärd entusiast, men det mesta som stod i boken har jag fått bekräftat på andra håll senare. Om jag skulle jobba med ett liknande arbetsområde igen så skulle jag nog rikta in mig mer på den ekonomiska biten, som visade sig vara väldigt intressant både ur dagens och forntida synpunkt.

13 13 Källförteckning Skriftliga källor Grönblom, Rolf, Faraonernas Egypten, år 2000, Valentin förlag Religionsboken, 1993, BERGHS Text på tempelvägg i Deir el-bahir, 18 dynastin Tidskriften Världens Historia, ur artikeln: Finanskris i forna tiders Egypten drev arbetare att bli GRAVPLUNDRARE. Nr Nationalencyklopedin, år 1990, Bokförlaget Bra Böcker Internet 27/ / / /4-09 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/eg.html, 27/ / /4-07

GRAVEN OCH SKATTERNA

GRAVEN OCH SKATTERNA 1 ÖVNINGSUPPGIFTER FARAONER, PYRAMIDER OCH GUDARNAS VÄRLD 2 1. Farao Text A Ordet farao kommer från egyptiskan och betyder det stora huset. Titeln användes i kombination med kungens fem kungliga namn.

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA

GRAVEN OCH SKATTERNA 1 Lärar- handledning 2 1. TUT skolmaterial Målgruppen för det skolmaterial som finns till utställningen är tio- till tolvåriga skolbarn. I de flesta skolor behandlas ämnet det gamla Egypten oftast som

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Konst i Mongoliet. Historia

Konst i Mongoliet. Historia Konst i Mongoliet Kulturen i Mongoliet är starkt präglad av den nomadiska livsstil som är vanlig där. Kulturen har även fått stora influenser från Tibet, tibetansk buddism och från Kina. På nittonhundratalet

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Orust förhistoria. Vad trodde man på?

Orust förhistoria. Vad trodde man på? Orust förhistoria Innehåll: Vad trodde man på? Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad trodde man på? Alla funderar vi någon gång på varför vi finns här på jorden, hur vi blev till,

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST SIDA 1/5 ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST Kryssa för de grupper ni känner till skämt om! Fotbollsspelare Elevrådsrepresentanter Ståuppkomiker Politiker Lesbiska Bögar Kristna Muslimer

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015 VÄRLDSRELIGIONER Tellus vårterminen 2015 CENTRALA TANKEGÅNGAR/ VAD ÄR RELIGION? Synen på gud/gudar/ingen gud Vad som är det viktigaste inom religionen, hur man bör leva för att vara en god människa Levnadsregler

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Övre Egyptens Krona Vita kronan Vad symboliserar dess två kronor? Kunskap och makt!.

Övre Egyptens Krona Vita kronan Vad symboliserar dess två kronor? Kunskap och makt!. En fördjupning av tidigare inslag av Josef Kemény, 2009 Jag har nyligen avslutat mitt senaste tema angående Cheopspyramiden och dess hemlighet, i vilket den tredje och den fjärde dynastin var skärskild

Läs mer

Drömmar genom Utbildning

Drömmar genom Utbildning Drömmar genom Utbildning 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna text är att kartlägga ungdomars framtidsdrömmar gällande arbete. Vilka arbeten drömmer man om och hur tror man att de

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete)

LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) LPP: kristendom, judendom och islam (grupparbete) 1. Bekanta er med religionen ni ska jobba med genom att läsa i både läromedel, uppslagsverk och liknande. Det räcker inte med att använda en källa för

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer