EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009"

Transkript

1 EGYPTEN NU OCH DÅ Ämne: SV/SO Namn: Ellen Nilsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009

2 2 INLEDNING...3 Bakgrund...3 Syfte & frågeställningar...3 Metod...3 AVHANDLING...4 Religion...4 Ekonomi och tillgångar...6 Samhällsskick...8 SLUTSATS OCH DISKUSSION...9 Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens?...9 Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu?...9 Hur styrdes labndet då och hur styrs det nu?...10 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...11 SLUTORD...12 KÄLLFÖRTECKNINGAR...13

3 3 Inledning Bakgrund Jag valde detta område därför att det forna Egypten alltid har varit någonting som fascinerar mig. Min fascination har antagligen att göra med storslagenheten i konungadömet som sträckte sig över en så pass lång tidsperiod och som man än idag kan se spår av i form av faraonernas överdådiga gravar och templena de förde upp för att hedra sina gudar. Det är svårt att tänka sig att detta ägde rum medan vi fortfarande högg i flinta här uppe i Norden. Tack vare mitt intresse har jag relativt bra förkunskaper om ämnet, det blir situationen i nutidens Egypten jag måste läsa på om, speciellt om den nuvarande religionen, Islam. Det som kan bli problematiskt är att det forntida Egypten inbegriper en så pass lång tidsperiod, som självklart innebär att mycket hann förändras. Tiden jag därför tänker rikta in mig på är från 3100 f.kr till 332 e.kr under vilken samhället var någorlunda statiskt. Jag tänker jämföra vissa saker ur högkulturens Egypten och dagens Egypten. Syfte & frågeställningar Syftet med min undersökning är att jämföra det forntida Egypten med det nutida Egypten. Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens? Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu? Hur styrdes landet då och hur styrs det nu? Metod För att hitta information inom det här ämnet ska jag vända mig till böcker och till Internet. Böckerna jag har tänkt läsa är främst på engelska och behandlar livet under forntidens Egypten. I dem hoppas jag kunna hitta fakta om landets dåtida ekonomi och hur landet styrdes. Det jag behöver veta runt det nutida Egypten hoppas jag kunna hitta på Internet.

4 4 Avhandling Religion Få religioner kan väl sägas vara statiska helt oförändrade under loppet av tusentals år. Det är viktigt att inse att inte heller den fornegyptiska religionen var statisk. Förändringar man kan kalla dem utveckling om man så vill förekom. Men man kan lugnt påstå att de stora dragen förblev oförändrade genom tiderna 1 De forntida egypterna var polyteistiska och trodde på en mängd gudar som hade olika roller. Förutom de populäraste gudarna och gudinnorna som Ra; solguden, Nut; himmelsgudinnan Osiris; dödsrikets härskare, Horus; Osiris son och faraos skyddsgud m.fl. fanns där även en skyddsgud eller gudinna till nästan varje ort. Ibland, som t.ex. under den såkallade Amarnaperioden under 18 dynastin, kunde en liten ortsgud lyftas fram för att bli hela rikets huvudgud. Allt berodde på vilken gud den regerande faraon ville lyfta fram. I regel så var huvudstadens skyddsgud även den viktigaste guden i riket. 2 Islam, som är Egyptens största religion idag (ca 90% av befolkningen är muslimer) är monoteistiskt, den enda guden får dessutom inte avbildas 3, i motsats till det forna Egyptens gudavärld, där religiös konst, och då speciellt gudabilder är dominerande. 4 Religionen var till för alla, i viss mån. Före sentiden var det otänkbart att en vanlig människa skulle ha vänt sig direkt till en gud; i stället riktade man sig till farao, som ombads i sin tur vända sig till den gud man avsåg. (---) Kungen var säkert medveten om att denna standardiseringsformel existerade, men han visste lika säkert ingenting om de enskilda supplikanterna, som naturligtvis aldrig närmade sig farao personligen 5 Till skillnad från moskéerna i dagens muslimska Egypten var inte templen till för allmänheten. Under de största högtiderna kunde gemene man få komma in på den öppna tempelgården, aldrig längre. Faktum är att det var sällan ens prästerna och prästinnorna fick komma in i templet innersta, dit hade bara farao tillträde 6 Inom Islam får vem som helst be till gud, och uppmuntras att göra det. Muslimer ber 5 gånger om dagen. Bönerna följer komplicerade mönster och en tvagningsritual ingår. 1 Grönblom, Rolf, Faraonernas Egypten, år 2000, Valentin förlag, s / Religionsboken, 1993, BERGHS, s Grönblom, s Grönblom, s Grönblom, s. 437

5 5 Vissa böner bes tillsammans och leds av en böneledare, som kan vara vilken man som helst som är muslim och har en viss teologisk utbildning. 7 Farao får sin legitimitet som härskare genom sin gudomlighet. 8 Osirismyten ligger till grund för faraos maktställning, den går grovt återberättat ut på att den allra förste faraon, Osiris, blir styckmördad av sin bror Seth och sedan utspridd över hela Egypten. Hans hustru Isis letar mödosamt reda på alla kroppsdelar och återupväcker sedan sin make med hjälp av Anubis. Osiris är emellertid inte levande och kan därför inte bli kung i de levandes rike. Det ämbetet går i arv till hans son Horus och själv blir han kung i dödsriket. 9 Farao representerar den levande Horus, genom sitt gudomliga arv. I vissa fall kunde dock farao av olika anledningar behöva bevisa sin legitimitet. Ett exempel är den kvinnliga faraon Hatschepsut som antagligen på grund av sitt kön kände att hon behövde stärka sin maktposition, som guden Amuns dotter. Amun fann drottningen i de inre rummen i palatset. Hon vaknade när hon kände den gudomliga doften, och hon log mot honom. Han närmade sig henne genast. Han greps av lust för henne och han gav henne sitt hjärta. Han lät henne se sig i sin verkliga gudagestalt och hade kommit henne nära. (---) Därefter gjorde guden henne med det han ville. (---) En gång till gjorde guden det han ville med henne, och han sade: Sannerligen, Hatschepsut ska vara namnet på det barn han har placerat i din buk, för det var det du utropade 10 Detta är ett fenomen som uppträder inom nästan alla religioner, även Islam. Före sitt profetskap tyckte Muhammed mycket om ensamhet och isolering från människorna, han brukade klättra upp på ett berg vid Mekka. På bergets topp fanns det en grotta som hette Hirae. ( ) En gång när han om igen var i grottan under natten, i Ramadan månaden, kom den helige Anden Gabriel ner till honom, Gabriel tog Muhammed intill sig och tryckte honom mot sitt bröst, sedan släppte han honom och sade "läs", Muhammed sade: [ Jag kan inte läsa ], då tog Gabriel honom mot sitt bröst igen och upprepade sin fråga, Muhammed gav samma svar, Gabriel tryckte honom mot sig en tredje gång, denna gång sade Gabriel till honom: 7 28/ / Grönblom, s Text på tempelvägg i Deir el-bahir, 18 dynastin

6 6 "Läs i din herres namn som skapat, som skapat människan av något som hänger, läs upp! Ty din herre är den nådigaste, han som undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste" (Koranen 96:1-5). 11 Ekonomi och tillgångar Nilen är mycket dyrbar för Egypten, det är egentligen bara runt den och i dess delta som landet är odlingsbart. För ett odlingsland som Egypten har den och dess kretslopp varit livsviktigt, och är det än idag. 12 Nilen är inte bara viktig ur odlingssynpunkt, utan även för transportering av människor och exportvaror, såsom bomull, ris och majs t.ex. 13 De två användningsområdena fungerar dock inte alltid ihop; för att lättare kunna kontrollera flodens vattenflöde skapades den konstjorda sjön Assuandammen 1970, vilket till viss del förstörde de årliga översvämningarna som i alla tider blött ner den torra marken igen och spritt näringsrikt flodslam över odlingsmarkerna. 14 Klimatförändringar genom tiderna har gjort Egypten till det torra landet det är idag, under fördynastisk tid bredde sig savanner ut på båda sidor om Nilen, där det nu är öken. När klimatet blev torrare bröt en ekonomisk kris ut i dåtidens Egypten, jägare- och samlaresamhället upphörde att existera och människorna bosatte sig på Nilens stränder istället. Kort sagt; tiderna förändras, men tillgången till vatten har alltid varit avgörande för landets välstånd. 15 Rikedomarna som fanns i det forna Egypten hade också med faraonernas krigsföring att göra, många av de omliggande länderna var underkuvade och exporterade varor, så som guld och ädelstenar och även parfym till Egypten. Att faraonernas rike tillslut upplöstes har till stor del att göra med en ekonomisk nedgång under 19 dynastin. Faraonernas absoluta guldålder var i början av den, under berömda namn som Ramses och Seti / / https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/eg.html, 27/ Nationalencyklopedin, år 1990, Bokförlaget Bra Böcker, s. 39 (under rubriken; Assuandammen) 15 Grönblom, s. 14

7 7 Den ekonomiska nedgången började efter Ramses II, Egyptens mest berömde farao som härskade i 66 år. Han byggde mängder av tempel och lät resa statyer av sig själv över hela riket. Hans stora byggerier markerade höjdpunkten för den egyptiska kulturen, men var också början på dess undergång eftersom att statskassan i stort sett var tömd vid Ramses död (ca 1194 f.kr.). Under de faraoner som följde förvärrades den ekonomiska krisen: Under långa perioder slog skördarna fel och armén förlorade kontrollen över besittningarna i Nubien där faraonerna hämtade sitt guld. Egyptens krigiska grannstammar kände snart av rikets svaghet och gick flera gånger in över gränserna. När Ramses IX besteg tronen var finanskrisen permanent, hungersnöden svår och staten var i princip bankrutt. Invånarna i Deir el-medina drabbades särskilt hårt. I en by nära Konungarnas dal bodde specialiserade hantverkade och konstnärer som bara sysslade med att bygga kungagravar. De odlade inga egna grödor utan var helt och hållet beroende av faraos sädesransoner. I en text som man har funnit i stadens ruiner kan egyptologer idag läsa att männen t.ex. inte kom till sitt arbete år 17 i den andra vintermånaden dag 7. Männen kom inte då de svalt. De hade inte fått ransonen heter det i skrivarens nedteckning. (---) Efter Ramses XI:s död föll landet i främmande härskares händer och landets status som stormakt var förlorad för alltid. Ramses XI blev Egyptens siste farao. Hans grav i Konungarnas dal fullbordades aldrig 16 Egyptens befolkning är fattig och inkomstklyftorna är stora. Sysselsättningsläget är ansträngt med en hög arbetslöshet och kraftig befolkningsökningstakt. Landet har på senare år drivit ett flertal reformer, såsom privatisering av statliga bolag och sänkta skatter, för att få igång ekonomin, och den ekonomiska situationen har förbättrats den senaste tiden. Den viktigaste näringen för Egypten, turismen, uppvisade 2004 rekordsiffror. 17 Klyftorna var stora redan under forntiden, gemene man bodde många personer i de minsta husen medan adeln och högt uppsatta präster och såklart kungafamiljen, vräkte sig i stora villor och palats. Man vet inte mycket om de vanliga Egypterna, eftersom att de inte hade råd att begravas tillsammans med långa papyrer där det stod om deras liv, som fallet var i överklassen, som man vet betydligt mycket mer om. 16 Tidskriften Världens Historia, ur artikeln: Finanskris i forna tiders Egypten drev arbetare att bli GRAVPLUNDRARE. Nr s /4-09

8 8 Samhällsskick Under den senare hälften av 1800-talet stod Egypten under starkt brittiskt inflytande, mycket på grund av byggandet av Suezkanalen. Landet förklarades självständigt 1922 under kung Fuad I, men var i praktiken en brittisk lydstat fram till andra världskriget. Under ledning av Gamal Abdel Nasser genomförde gruppen "Fria Officerarna", 1952, en oblodig statskupp och republik infördes 1953 med Nasser som president. I praktiken var Egypten under Nasser en militärdiktatur som närmade sig Sovjetunionen och som präglades av Nassers panarabiska strävanden avled Nasser och efterträddes av Anwar al-sadat, även han medlem i 1952-års kupp. Dennes politik innebar att landet närmade sig USA och att ett flerpartisystem infördes. Sadat mördades 1981 av islamistiska extremister och efterträddes av Hosni Mubarak som styr landet än idag hölls det första presidentvalet med mer än en presidentkandidat och Mubarak vann stort. Att styras på det här viset, med en enda person högst upp vid makten, är som bekant ingenting nytt för Egypten; faraos styre var ingen demokrati, titeln gick i arv och farao hade obestridlig makt. Visserligen är Egypten idag på pappret en demokrati, men undantagslagar gör det möjligt att ta sig förbi grundlagsskyddet och ge myndigheterna rätt att skjuta över juridiska ärenden på militär- och specialdomstolar /4-07

9 9 Slutsats och diskussion Hur skiljer sig nutidens religion från dåtidens? Religionen är i stort sett helt förändrad, det finns inga eller väldigt få likheter mellan gudavärlden som de gamla egypterna dyrkade och Islam. Den största skillnaden är att det gick från polyteism till monoteism, det är stor skillnad på flera hundratals gudar och, som nu, en enda. Vad jag har sett i min undersökning verkade de forntida Egypternas religion vara mer jämställd mellan könen, än Islam. Prästinnor var inte ovanliga, medan det är allmänt vedertaget att kvinnor i Islam inte har så stor frihet. Religion har visat sig som ett bra sätt för att få makt, speciellt om landets statsskick bygger till stor del på religionen, I dagens Egypten har regeringen problem med att hålla islamistiska extremgrupper under kontroll. Makt och Religion kan direkt kopplas till varandra, om än tydligare i det forna Egypten än idag. Hur såg landets ekonomi och tillgångar ut då respektive nu? Det forntida Egypten var rikt tack vare faraonernas krigserövringar och de stora guldfyndigheterna som fanns i lydlandet Nubien. Idag är Egypten inget rikt land, men det är verkligen inget U-land, turismen ger landet stora inkomster. Dock är inkomstskillnader och stora delar av befolkningen är arbetslösa. Den viktigaste tillgången i Egypten, då så väl som nu, är Nilen, det är den som gör Egypten till ett land som det går att leva i. Utan den skulle inte människor kunna leva där. Eftersom att Nilen inte har samma förmåga att bevattna landskapet längre, kommer antagligen ännu mer av landet att torka ut, bli obeboeligt och öknen kan tränga sig på allt mer. Den ger även landet en bra transportled vattenvägen. Just den här frågan visade sig vara någonting som blev allt mer intressant medan jag jobbade med den, därför vore det spännande att fördjupa sig lite mer i bara det här ämnet.

10 10 Hur styrdes landet då och hur styrs det nu? Egypten har aldrig varit ett riktigt demokratiskt land. Under forntiden styrde farao med järnhand, och även om de flesta faraoner ville det bästa för folket, så är det inte lätt för en enda människa att styra över ett så stort rike. Att dessutom ämbetet gick i arv, från far till son, gjorde väl inte saken bättre. För att folket ska ha en chans att vara med och bestämma bör de få rösta om vem de vill ska leda dem. Rösta får de göra numera, men det hindrar inte nuvarande president Mubarak från att snart ha innehaft sin post i snart 30 år, sedan hans föregångare blev mördad. Kanske är det bra för Egypten med en stark ledare och en stabil regering, och trots allt, de klarade 3000 år på toppen, under faraoregimen, och under den ändrades inte mycket.

11 11 Sammanfattning/Abstract Dagens turistiga Egypten har inte många likheter med den blomstrande högkulturen som flera tusen år innan Jesu födelse hade sina rötter i Nildalen. Den världsberömda religionen och dess tempel som varje år lockar tusentals besökare till landet är idag utbytt mot Islam, de många lydländerna runt om är självständiga och farao är sedan länge mumifierad och ersatt med en president. Men ännu finns det likheter; Nilen plöjer sig fram genom sanden och gör det möjligt att odla, även om även flodens har ändrat sig under årens lopp, på grund av mänsklig påverkan. The Touristy Egypt of today doesn t hade much things in common with the flowing high culture that a lots of thousand years before Jesus birth had its roots in the Nile valley. The religion and its temples that s famous all over the world and every year brings thousands of visitors to the country is today exchanged with Islam, the many near lying countries that was a part of the great Egypt is today independent countries and the pharaoh is since a long time ago mummified and the president takes care of the country. But still there are equals; The Nile is ploughing through the sand and made it possible to till, even though the river has changed trough the years, because of humans damage.

12 12 Slutord Jag tycker att det här arbetet har gått förvånansvärt bra, det var ju bara att skriva. Det svåraste var att ange källorna rätt, och att hitta bra källor såklart. Jag är väldigt glad att jag fick tag på boken av Rolf Grönblom, den har varit en mycket bra källa i vilken det mesta jag har behövt veta står, dock så är jag medveten om att han inte är egyptolog, utan bara en självlärd entusiast, men det mesta som stod i boken har jag fått bekräftat på andra håll senare. Om jag skulle jobba med ett liknande arbetsområde igen så skulle jag nog rikta in mig mer på den ekonomiska biten, som visade sig vara väldigt intressant både ur dagens och forntida synpunkt.

13 13 Källförteckning Skriftliga källor Grönblom, Rolf, Faraonernas Egypten, år 2000, Valentin förlag Religionsboken, 1993, BERGHS Text på tempelvägg i Deir el-bahir, 18 dynastin Tidskriften Världens Historia, ur artikeln: Finanskris i forna tiders Egypten drev arbetare att bli GRAVPLUNDRARE. Nr Nationalencyklopedin, år 1990, Bokförlaget Bra Böcker Internet 27/ / / /4-09 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/eg.html, 27/ / /4-07

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA SAMMANFATTNING

GRAVEN OCH SKATTERNA SAMMANFATTNING 1 SAMMANFATTNING Materialet framtaget av Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, www.factsandfiles.com för TUTANKHAMUN, 2008 2 1. Upptäckten av Tutankhamuns grav Text A Konungarnas dal Konungarnas

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Mayanska jordbruksmetoderna

Mayanska jordbruksmetoderna Allmänt om Mayorna Mayalandet sträckte sig från sydöstra delen av Mexico till de allra västra delarna av Honduras. Området kan delas in i tre zoner. Enligt en forskning kom de första människorna som bosatte

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

GRAVEN OCH SKATTERNA

GRAVEN OCH SKATTERNA 1 ÖVNINGSUPPGIFTER FARAONER, PYRAMIDER OCH GUDARNAS VÄRLD 2 1. Farao Text A Ordet farao kommer från egyptiskan och betyder det stora huset. Titeln användes i kombination med kungens fem kungliga namn.

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Bronsålder skickliga hantverkare och specialister ny5, mer hierarkiskt, samhällssystem växte fram. de första egentliga staterna uppstod.

Bronsålder skickliga hantverkare och specialister ny5, mer hierarkiskt, samhällssystem växte fram. de första egentliga staterna uppstod. Bronsålder skickliga hantverkare och specialister ny5, mer hierarkiskt, samhällssystem växte fram. de första egentliga staterna uppstod. nya religioner långväga resor, därav Iliaden och Odysséen, Gilgamesheposet

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

Egypten. ett mångsidigt resmål som lockar alltfler svenska besökare

Egypten. ett mångsidigt resmål som lockar alltfler svenska besökare Egypten ett mångsidigt resmål som lockar alltfler svenska besökare Egypten är ett populärt resmål i de nordiska länderna. Antalet besökare från särskilt Sverige har ökat dramatiskt det senaste halvåret.

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13 År 2012 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse., fil 3:9 EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose.

Judendomen. Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Judendomen Judendomen är den näst äldsta av världsreligionerna. Den har funnits sedan ungefär 1200 år före Kristus. Judendomen har en grundare, Mose. Abraham, judarnas stamfader, vandrade ut från dagens

Läs mer

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. "Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid.

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid. Program 100. 2. Mosebok kap. 9: 1-35. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2.Mosebok kapitel 9, där Herren fortsätter att klargöra för Farao, att han borde släppa Israels folk - och att egyptens avgudar

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Abrahams barn i tre religioner

Abrahams barn i tre religioner Abrahams barn i tre religioner Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Margit Koppari Historia Sjöparksskolan, Gällivare 2007-12-17. Egypten i forntiden. Samuel Renström Klass 7A

Margit Koppari Historia Sjöparksskolan, Gällivare 2007-12-17. Egypten i forntiden. Samuel Renström Klass 7A Margit Koppari Historia Sjöparksskolan, Gällivare 2007-12-17 Egypten i forntiden Samuel Renström Klass 7A Innehållsförteckning Inledning............................. sid 3 Geografi..............................

Läs mer

240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901

240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901 240 millioner träd har planterats i Israel sedan 1901 90 km från Haifa ute i Medelhavethar Israel funnit ca 30 milliarder kubikmeter gas. Geologer antyder att det finns mer gas där ute. Öknen och ödemarken

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Extramaterial till Boken om SO 1-3

Extramaterial till Boken om SO 1-3 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Boken om SO 1-3 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar samhällsvetenskapliga begrepp. Materialet består av korsord med begrepp kopplade till kapitlen i grundboken

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ

Kapitlet SLUTORD BOKEN OM LYCKAN BÔ YIN RÂ Kapitlet SLUTORD ur BOKEN OM LYCKAN av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se SLUTORD e få, som redan från grå forntid kände dessa D lagar och levde efter dem, var

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 - Läs kapitlet om islam i läroboken (Religion 1) - Plugga på stencilen om islam. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer