LIFE IN INFORMATION. Nummer 3, december OMX arbetar med lagring som en tjänst. Qbranch erbjuder recovery på individnivå. Skapa system i kaoset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFE IN INFORMATION. Nummer 3, december 2007. OMX arbetar med lagring som en tjänst. Qbranch erbjuder recovery på individnivå. Skapa system i kaoset"

Transkript

1 LIFE IN INFORMATION Nummer 3, december 2007 OMX arbetar med lagring som en tjänst Qbranch erbjuder recovery på individnivå Skapa system i kaoset

2 STRATEGI 2 Informationstillväxt: SKAPA SYSTEM I KAOSET Ordning och reda med rätt informationsinfrastruktur Informationen speglar ekonomin, dokument, intern och extern kommunikation och naturligtvis själva arbetet vi utför. Vilka är våra kunder? Vad har beställts? Var finns produkterna fysiskt? Vad är leveransadressen? Vilket produktutförande har kunden fått? Vilka produkter är lönsamma? Och så vidare. Information är varje organisations mest värdefulla tillgång, oavsett om det handlar om ett vinstdrivande företag eller offentlig sektor med sjukhus, skoladministration, hemhjälp, avloppsverk eller vägar. Men många svenska organisationer tar inte vara på sin information på ett sätt som återspeglar dess verkliga värde. Brister Det finns fortfarande mycket att göra. Brister i IT-systemen kan beskrivas i tre problemområden: A) Onödigt höga kostnader B) Otillräcklig säkerhet och C) Missade möjligheter. A: Informationshanteringen är onödigt dyr av flera skäl. Det finns ofta delar av ett IT-system som nästan inte används alls. Samtidigt är andra delar överbelastade eller erbjuder opraktiska lösningar, och alltför mycket tid används för att hålla dem igång. Den exponentiella informationstillväxten med i snitt 60 % per år skapar flaskhalsar i systemet. B: IT-säkerhet innebär att hindra information från att läcka ut och hackers från att få tillgång till informationen. Men när IT-systemen blir mobila och mer avancerade så blir de också mer komplexa. Därför blir informationsflödena svåra att styra med traditionella säkerhetslösningar. C: Den samlade informationen lagras för sig i en mapp och kan inte flöda fritt mellan applikationer och användare. Det potentiella kunskapsvärdet av informationen utnyttjas därför sällan. För användarna betyder det lägre kvalitet än vad som är möjligt, tid slösas bort när hjulet uppfinns på nytt och möjligheter går förlorade. EMC information infrastucture. Kvalitet och produktivitet Organisationer som bemästrar och förbättrar sin datahantering snabbare än sina konkurrenter får affärsfördelar och kan prestera bättre än andra företag i branschen. För icke vinstdrivande organisationer betyder bättre informationshantering högre kvalitet, bättre produktivitet och större beredskap för förändringar. Begrepp som kvalitet, produktivitet och förändringsbenägenhet är stora utmaningar för samhället. Det råder arbetskraftsbrist både i privat och i offentlig sektor, samtidigt som människors Foto: istockphoto

3 LEDARE förväntningar växer, säger Paul St. John, Nordenchef för EMC. Strax under en tredjedel av informationen i en vanlig organisation är strukturerad, som databaser. Resten är ostrukturerat innehåll som bilder och ljud. Och tillväxten är starkast EFTERFRÅGAN VÄXER FÖR ETT HOLISTISKT OCH INTEGRERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL INFORMATIONSINFRASTRUKTUR för den ostrukturerade informationen. Idag är produktionen av information mer anarkistisk än någonsin. Det behövs ett bättre grepp om den ostrukturerade informationen, vilket i sin tur betyder behov av metadata och system för Content Management, säger Paul St. John. Men det räcker inte. Till att börja med måste man välja en strategi som kan ta organisationen från den nuvarande situationen med kaos i systemet till system i kaoset. EMC har utvecklat en portfölj med integrerade lösningar som skapar en infrastruktur för informationen, säger Paul. Efterfrågan växer för ett holistiskt och integrerat förhållningssätt till informationsinfrastruktur Organisationer ser i allt större omfattning de okoordinerade och reaktiva arbetssätt de haft genom åren som ett hinder för att hantera affärsbehoven och informationstillväxen som hindrar verksamheten. Bristen på integrerade verktyg hämmar deras förmåga att reagera på ett effektivt sätt på ändrade affärskrav, döljer hur, när, var och vem som informationen skapas och konsumeras av och står i vägen för styrning av dessa processer. Dessa utmaningar får organisationer att efterfråga ett komplett och kontrollerat sätt att hantera informationsinfrastrukturen på. Gartner Predicts 2007: Information Infrastructure Emerges MER AV SAMMA SAK Jag heter Per Ottosson och är nytillträdd VD för EMC i Sverige. Paul St.John, min företrädare, har lyfts upp till rollen som Nordenchef för EMC, och förutom att jag rekryterats så har vi fått in en verklig veteran från lagringsbranschen som ansvarig på Nordennivå för kontakterna med våra stora kunder. Curt Ingedahl har efter 20 år på vår branschkollega HDS, senast som Nordenchef, kommit till EMC. Paul har handplockat Curt för hans känsla för vad kunderna vill ha och hans dokumenterade långsiktighet i kundrelationerna. Förändringen skall ses som ett erkännande för Pauls satsning på One EMC där hårdvara, mjukvara och tjänster integreras till ett erbjudande. Nu får vi dessutom möjlighet att exekvera på en nordisk spelplan, vilket vi tror att särskilt våra allra största kunder kommer att uppskatta. Vi kommer att bygga vidare på vår lagringscentriska syn på IT, där hårdvaran, mjukvaran och tjänsterna är lika viktiga för resultatet. De två kundreportagen i det här numret, OMX och Qbranch, är utmärkta exempel på det. Per Ottosson, VD EMC Information Systems Sweden AB

4 OMX Konsoliderad lagring i finansbranschen enligt MiFID OMX KÖPER OCH SÄLJER LAGRING SOM EN TJÄNST enhetlig miljö med mätbara kostnader. Men det som fick bollen i rullning just då var EU:s MiFID-regler (Market in Financial Instruments Directive) som trädde i kraft 1 november Direktivet ställer hårda krav på hur transaktioner och annan finansiell information lagras 4 EU-reglerna i MiFID som trädde i kraft i slutet av 2007 blev startskottet för en konsoliderad lagringsmiljö för OMX som äger börser, säljer handelssystem och driftar flera handelsplatser. Man valde att behålla kontrollen på lagringsarrayerna i sina datacentraler, men köper driftstjänsten från EMC. OMX:s kunder köper sedan lagring för olika behov som en tjänst. Det är vanligt att man gör sig av med hårdvaran och låter en leverantör ta hand om hela driften. Men OMX, som har en kompetent driftsorganisation och själva agerar outsourcingpartner till många av de börser som de sålt handelssystem till, har valt en annan väg. Vi kunde utan vidare få plats med våra totalt 11 DMX3-arrayer i våra datacentraler, men vi ville komma åt EMCs kompetens för driften av lagringen. Våra användare och kunder har extremt höga tillgänglighetskrav, och vi såg en fördel med att släppa in leverantören direkt i vår drift. Däremot behåller vi kontrollen på hårdvaran eftersom vi tror att det ger oss större flexibilitet inför nya och förändrade marknadskrav, säger Nils Möller, tjänsteansvarig lagring på OMX. OMX har valt Managed Services, dvs man låter EMCs experter sköta driften av alla EMC Symmetrix DMX3 i OMX:s två datacentraler. Experter är tillgängliga dygnet runt, alla dagar och eskaleringsvägarna vid eventuella problem är väl utstakade. Vad gäller hårdvarans placering så finns inga stordriftsfördelar med outsourcing eftersom ingen annan kundkategori har så höga tillgänglighetskrav som värdepappershandel. Tvärtom så har OMX själva gott om plats i en miljö som redan är skräddarsydd för kraven. OMX är flera saker, dels äger och driver man börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallin, Riga och Vilnius. Och dels är man ett framgångrikt mjukvaruföretag som levererat handelssystem till ett 60-tal kunder i hela världen. Dessutom har OMX en stor driftsorganisation i Stockholm som kör system för de egna börserna och ett tjugutal av de externa kunderna i sina datacentraler. Det är alltså den här driftsorganisationen som gett EMC förtroendet att sköta drift och övervakning för alla de 11 DMX3-arrayerna. Vi har mycket kompetens i huset, men vi såg EMCs erbjudande om Managed Services som ett sätt att komma igång snabbare. På köpet får vi en närmare kontakt med leverantören om det skulle bli problem, säger Nils Möller. Det fanns flera goda skäl för OMX att starta sitt konsolideringsprojekt i december Höga kostnader, heterogen och fragmenterad lagringsmiljö och låg skalbarhet var några av dem. Man hade, och har ett stort och snabbt ökande lagringsbehov, och det fanns en uttalad vilja att ta fram lagring som en tjänst, vilket kräver en

5 och hålls tillgänglig. För att ytterligare stärka de flexibilitets- och kostnadsfördelar man såg med konsolideringen bestämde OMX sig för att genomföra projektet som Managed Services, dvs man tog in EMCs drift och övervakning i sina egna datacentraler. KONSOLIDERINGS- PROJEKTET I SAMARBETE MED EMC HAR GÅTT UTMÄRKT. REDAN I MAJ KÖRDE VI SKARP DRIFT MED VÅR MIFID-ANPASSADE LAGRING, I GOD TID FÖRE DEADLINE 1 NOVEMBER NILS MÖLLER, TJÄNSTEANSVARIG STORAGE, OMX 5

6 OMX MiFID blev startskottet. Förutom striktare lagkrav innebär reglerna också större konkurrens mellan marknadsplatser. Vi måste hela tiden erbjuda snabbare och effektivare transaktioner. Därför utvecklar nu OMX nästa generations börssystem, och det är viktigt att lagringen inte blir en flaskhals. Dels får inte lagringen ge onödig latency, och dels måste vi snabbt kunna ta in nya kunder i datacentralen, säger Nils Möller. Projektet har gått enligt plan, och den nya lagringsinfrastrukturen var i skarp drift i maj OMX köper driften som en tjänst från EMC, och man säljer lagring som en tjänst till både interna kunder och till outsourcing-kunder som man driftar handelssystem åt. OMX:s tjänst är strukturerad i fem så kallade Storage Service Levels, eller SSL:er. SSL 1 är den högsta nivån och kan bara beställas för handels- och clearingsystem. Debiteringen baseras på vilken SSL som används, och tas ut som en månadskostnad per GB. Vi tänker i tjänster både när vi handlar upp vår IT-miljö och när vi betjänar OMXanvändare och externa kunder. Med fem väldefinierade tjänstenivåer för lagring till olika kostnader kan vi också rekommendera våra kunder att flytta äldre data till billigare lagring. Information Lifecycle Management i praktiken helt enkelt, avslutar Nils Möller. OMX 6 OMX OMX är en världsledande partner för effektiva värdepapperstransaktioner. OMX levererar heltäckande lösningar som förbinder marknader, förbättrar effektivitet och, i slutändan, ökar kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. OMX är ett mjukvaruföretag. Med fler än 60 kunder i över 50 länder är OMX världens största leverantör av marknadsplatslösningar till börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler. OMX är också den nordiska börsen, som är en integrerad marknadsplats med handel, notering och clearing av värdepapper samt informationstjänster. Den ger tillgång till mer än 80 procent av börshandeln i de nordiska och baltiska länderna. Det tredje benet är OMX driftsorganisation som driver dubblerade datacentraler som betjänar egna börser och andra börser som använder OMX handelssystem. Utmaning EU:s MiFID-regler som trädde i kraft 1 november 2007 ställer höga krav på hur transaktioner och annan finansiell information lagras och hålls tillgänglig. De nya reglerna ökar också konkurrensen mellan olika handelsplatser. OMX tidigare lagringslandskap var splittrat med olika lösningar för olika applikationer. De gamla lösningarna var uttjänta och saknade skalbarhet. Operativsystemen är Windows, Unix, Open VMS och Linux. Det behövdes ett gemensamt grepp med en samlad driftsorganisation för att säkerställa att lagringen uppfyller alla krav. OMX identifierade ett behov av att erbjuda olika sofistikerade lagringstjänster för olika behov och betalningsvilja. Lösning Ett konsolideringsprojekt som startade i slutet av 2006 och sammanför lagringen för OMXs samtliga applikationer, från transaktionssystem till e-post, på ett gemensamt SAN med 11 EMC Symmetrix DMX3. Arrayerna står i OMXs datacentraler, men driftsansvaret med övervakning ligger på EMC, som har personal tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Avtalet ger också möjlighet till snabb kapacitetsutbyggnad om det behövs. Snabb projektstart eftersom EMCs experter kompletterar den organisation som redan finns på OMX. Lagring definieras som en tjänst, både mot OMX egna användare och system och mot outsourcing-kunder som låter OMX driva deras handelssystem. Tjänsten finns i fem olika Storage Service Levels, SSL 1-5, beroende på krav och betalningsvilja. Skillnaderna ligger i tillgänglighet, dedicerad eller delad disk, storlek och snabbhet för diskar och om RAID 1 eller RAID 5 används. Den högsta nivån, SSL 1, är bara tillgänglig för handels- och clearingsystem.

7 NY LEDNING Per Ottosson, ny VD på EMC Sverige: EMC SKALL HA BÄST NÄRVARO HOS KUNDEN Nöjda kunder, fler kunder och mer avancerad teknik till marknaden. EMCs nye VD Per Ottosson tänker ta arvet efter Paul St. Johns One EMC till nya höjder. Per Ottosson har en stark bakgrund med seniora poster på bland annat Computer Associates, BMC, HP:s mjukvarusida och nu senast som investerare i teknikbolag som står i begrepp att kommersialiseras. Och nu är han alltså tillbaka som anställd i ett amerikanskt bolag. Privat är han en vanlig trebarnsfar som tycker det är skönt att landa i Sverige efter många år med utlandsjobb och internationella resor. VD på EMC är ett drömjobb. Det är ett stort företag, EMC har många lösningar och vi är relevanta för hela kunden, inte bara för någon enstaka avdelning, säger Per Ottosson. Per har samma syn på EMC som sin företrädare på jobbet och den nuvarande Nordenchefen Paul St. John, men han är mycket mer än en förvaltare av det som Paul byggt upp. Nöjda kunder är viktigast för oss. Vi har de i särklass mest nöjda kunderna när det gäller tung hårdvara, och nu skall vi bli precis lika bra på mjukvara och tjänster, där vi redan står upp bra mot våra konkurrenter. Nummer två är att göra det känt hur bra vi är och nå ut till ännu fler kunder med våra lösningar. Dessutom känner jag varmt för SMARTS, en mjukvara som hjälper till att hantera prestanda i nätverk med röst- eller video-trafik. BT s nya nät är den största kunden ute i världen, och nu vill jag se lösningen hos nordiska operatörer, säger Per Ottosson. EMCs lösningar kommer allt närmare slutanvändarna genom att ny teknik inte längre bara syns i serverrummet. Per Ottosson, ny Sverige-VD på EMC vill nå ännu fler kunder med EMCs erbjudande. Ett bra svenskt exempel är att vi nyligen vunnit en stor utvärdering för digitalisering av filmarkiv. Besökare på detta företags sajt kommer att få tillgång till allt fler program över webben. Jag tycker det är särkilt roligt när vår teknik gör skillnad för vanliga användare. Detta är ett riktigt prestigeprojekt säger Per Ottosson. Den nya Nordenorganisationen med Paul St. John som Nordenchef, Per Ottosson som Sverige-VD och Curt Ingedahl som Director Customer Satisfaction gör att kunderna kommer att se EMC som ett nordiskt företag, direkt mot de största kunderna och med hjälp av partners mot andra kunder. CURT INGEDAHL TAR HAND OM NORDISKA STORKUNDER Curt Ingedahl har handplockats av Paul St. John för att ansvara för att nordiska storkunder får ett samlat bemötande och är helt nöjda med EMC. Flera av er har förmodligen träffat Curt i hans tidigare liv. Efter 20 år på branschkollegan HDS vet han vad lagring är. Curt har gått från trainee till nordenchef på HDS och även om erfarenheterna kommer från en konkurrent så har vi alla stor respekt för honom, hans kunnande och hans attityd till jobbet. - Jag har alltid sett upp till EMC som företag, och nu tror jag att jag kan bidra med lite japansk långsiktighet i det annars så amerikanska EMC. Lagring blir mer komplext samtidigt som det ses som alltmer affärskritiskt för våra kunder, och det blir ännu viktigare med kontinuitet i relationen, säger Curt Ingedahl. Den nya utmaningen på EMC är att se till att de cirka 20 största kunderna i Norden kan göra affärer med EMC på nordisk nivå, och att EMC ger dem vad de behöver för att vara framgångsrika. Curt kommer att arbeta från Stockholmskontoret, med Norden som arbetsfält. Curt Ingedahl började i november, och har titeln Director Customer Satisfaction. - EMC har visionen och framtidstron. Det är helt rätt att integrera hård- och mjukvara med tjänster som vi nu gör, säger Curt Ingedahl, Director Customer Satisfaction på EMC i Norden. 7

8 QBRANCH Outsourcing i frontlinjen ANVÄNDARES KRAV GÖR BACKUP TILL EN AFFÄRSKRITISK TJÄNST FÖR QBRANCH 8 Qbranch är en nöjd backupkund med en komplex outsourcing-miljö, tack vare samarbetet med EMC och den engagerade partnern IIM. Trots ett ständigt inflöde av legacy-system kan man idag återskapa förlorade data ner på enskilda Excelfiler. Den flexibla EMC NetWorker-installationen är till stor del EMC-partnern IIM:s förtjänst. Backup är inte längre bara en angelägenhet för vita rockar i datacentraler. Användare förväntar sig idag att outsourcing-partners som Qbranch skall kunna återskapa enskilda filer som gått förlorade, även om det rör sig om operatörsfel. Det klarar man idag, och det kommer att bli ännu bättre när man inför backup till disk. Vårt löfte till kunden är att alltid få IT att fungera. Det görs mer och mer restore, och inte sällan på användarnivå när en viktig medarbetare gjort något med sin laptop. Men en tid hade vi svårt att få vår backup-miljö att gå i takt med ökande kundkrav. IIM:s djupa kunskaper om EMCs produkter och insikter i hur ett företag som Qbranch fungerar var till stor hjälp, säger Ken Petersen, Teknikutvecklingschef på Qbranch. Det började med att IIM, som är en partner helt dedicerad till EMCs produkter, genomförde en så kallad Recovery Assessment, som är en grundlig genomgång av backup-miljön och hur den svarar mot behoven. Man fann en backup-miljö som stressades hårt av många och inte sällan gamla kombinationer av hårdvara och operativsystem. Dessutom kom det hela tiden nya kunder med ytterligare legacy-system. Men på bara någon vecka skapade IIM överblick och struktur. Standardsvaren räcker inte med en så komplex kund som Qbranch. Men med vår Recovery Assessment kunde vi sätta fingret på de ömma punkterna och ge de rätta rekommendationerna med vår egen expertis och våra kontakter i EMCs centrala teknikorganisation, säger Håkan Axtelius, VD på IIM. Vi ser Recovery Assessment som ett slags revision som vi nu gör med regelbundna intervaller. Vår backup med EMC NetWorker går nu i takt med inflödet av kundsystem. Samtidigt tittar vi på nästa steg tillsammans med IIM. Idag sker lagringen på disk och backupen görs till band. Men snart kommer vi att backa upp från disk till disk, för att kanske efter någon vecka flytta gamla data till band, säger Fredrik Lundholm, IT-driftschef på Qbranch. Det är en ny generation användare hos Qbranchs kunder som både bjuder på stora utmaningar och nya affärsmöjligheter. Kraven är höga men den tekniska mognadsgraden är låg. För några år sedan gick man rodnande och hämtade en kopp kaffe och började om från början om man förlorat en viktig fil som man arbetat med flera dagar. Men idag förväntas vi på Qbranch återskapa den medan användaren hämtar den där kaffekoppen. Vi lever på att ge våra kunder en wow-känsla när vi gör omöjliga saker med IT, så för oss på Qbranch är ANVÄNDARNAS KRAV PÅ BACKUP FÖRÄNDRAS. NU FÖRVÄNTAS VI KUNNA ÅTERSKAPA EN FÖRLORAD EXCEL-FIL PÅ NÅGON TIMME. OCH MED BACKUP TILL DISK BLIR DET FAKTISKT MÖJLIGT det en chans att skilja ut oss från våra konkurrenter, säger Ken Petersen på Qbranch. Om en kund ringer fredag eftermiddag och vill ha en restore omedelbart kan det bli problem, eftersom alla bandstationer är upptagna med schemalagd backup då. Men med disk-backup blir det lättare att göra kunden nöjd. Dels behöver man inte vänta på att en bandstation kan frigöras, och dels krävs det inte samma expertis för att göra recovery på en fil från disk som att lista ut när man kan bryta en planerad backup och vilket band som skall laddas för att få fram den förlorade filen. Eftersom den här typen av recovery kommer att bli en rutinåtgärd kan den utföras dygnet runt av ordinarie driftspersonal istället för en KEN PETERSEN, TEKNIKUTVECKLINGSCHEF QBRANCH IT-driftchef Fredrik Lundholm (t v) och Teknikutvecklingschef Ken Petersen (t h) ser en konkurrensfördel när Qbranch kan erbjuda användarnära recovery som en del av sin backup-tjänst. expert som inte kommer förrän måndag morgon. - Vår lön beror på hur nöjda kunder vi har, så vi ser verkligen fram emot fullskalig backup till disk, avslutar Ken Petersen.

9 QBRANCH Qbranch ser till att den moderna informationsteknologin hos kunderna fungerar. Målet är 100 % funktionalitet, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Koncernen Qbranch AB består av tre kunskapsbolag som erbjuder heltäckande tjänster inom IT-infrastruktur och IT-kompetens. Många av konsulterna är ITIL-certifierade. Tjänsterna handlar lika mycket om införande som förvaltning. Qbranch har de senaste åren haft en tillväxt på ca 20 %. Huvudfokus är organisk tillväxt och att vara mästare på att hitta och utveckla medarbetare som vill växa med företaget. Koncernen Qbranch tog 2007 silverplats då Great Place to Work Institute tillsammans med Veckans Affärer utsåg "Sveriges bästa arbetsplatser". Qbranch är dessutom representerade på europeiska tillväxtlistor, bland annat Europe s 500. Qbranch har idag ca 420 anställda. Företaget har varit lönsamt sedan start. Utmaningen Backup måste fungera när Qbranch tar outsourcing-ansvar, men miljön är krävande. Man har i stort sett alla kombinationer av hårdvara och operativsystem utom AS/400 och stordatorer. Men man har inte bara en komplex legacy-miljö, den är även dynamisk eftersom det hela tiden kommer in nya dinosaurier. Miljöer som outsourcas är inte sällan eftersatta vad gäller infrastruktur och konsolidering. Backup-lösningar påverkas av nya användarkrav, där kunder förväntar sig att enskilda filer skall kunna återskapas på kort tid. Lösningen Recovery Assessment från EMC-partnern IIM satte fingret på de ömma punkterna och är grunden för fortsatt arbete. EMC NetWorker styr all backup på Qbranchs kraftigt heterogena miljö med det mesta av hårdvara och operativsystem som sålts de senaste decennierna, med undantag för AS/400 och stordatorer. Nästa steg blir backup till disk som gör det enklare att göra snabb recovery på användarnivå. 9

10 PRODUKT 10 Celerra NS: IP-LAGRING PÅ INSTEGSNIVÅ NAS för alla serverkonsolideringsbehov Nya IP-lagringssystem ger nya möjligheter och ytterligare funktionalitet för att lösa problem i serverrummet. EMCs nya integrerade IPlagring erbjuder den kostnadseffektiva instegsmodellen EMC Celerra NS20. Men med upp till 35 terabytes användbart lagringsutrymme är systemet också lämpligt för större företag. Om något större och mer komplext behövs så finns Celerra NS40 och high-endsystemet NS80 och NSX som kan ta över med så mycket som 256 terabytes användbart lagringsutrymme. Enkel IP-lagring Med EMC Celerra NS-serien kan organisationer lätt lämna ineffektiv serverbaserad lagring bakom sig och konsolidera på IP-baserad lagring. Filservrar kan konsolideras med NAS-funktionen och en Exchange-miljö eller applikationsservrar kan använda iscsi utan stora investeringar i FC-switchar och HBAer. I princip kan företag införa IP-lagring med ett extra WLAN och sedan skörda frukterna av server- och lagringskonsolidering. Med EMCs IP-lagring konsoliderar vi en hel farm av dedicerade servrar och förbättrar kapacitetsutnyttjandet samtidigt som vi säkerställer ännu snabbare backup och recovery. Serverkonsolidering ger även enklare och billigare systemadministration och support, säger Douglas Sundel, Senior Solutions Architect med placering på EMC i Solna. Välj inte standard Celerra NS stöder flera protokoll med anslutningar via Fibre Channel, NFS, MPFS, CIFS och iscsi. Det betyder att organisationer inte behöver begränsa sig till ett visst protokoll som de sedan sitter fast i. Även med NS20 kan man använda ett intelligent angreppssätt till serverkonsolidering med IP-lagring. Man kan testa olika protokoll och välja det som passar applikationer och filsystem. Konsolidera hela serverfarmen Så behöver till exempel Oracle sällan dyr och högpresterande Fibre Channel. Upp till hälften av företagen som väljer Fibre Channel inser inte att alternativa protokoll kan vara väl så effektiva, säger Douglas Sundel. IP-konsolidering Många tror felaktigt att det är dyrt att konsolidera servrar mot extern lagring. Därför fortsätter de att använda ineffektiv, serverbaserad Stora besparingar och enklare lösningar är möjliga med IP-lagring, säger Douglas Sundel, Senior Solutions Architect, EMC. lagring som är otymplig att administrera. På lång sikt är emellertid serverbaserad lagring betydligt dyrare än moderna IP-baserade lösningar, eftersom varje server måste underhållas för hand. Samtidigt utnyttjas diskutrymmet på en server mindre effektivt. Analytiker säger att filservrar i genomsnitt bara använder 35 procent av kapaciteten, resten går till spillo. Det visar att många företag inte tar chansen att spara pengar genom att använda IP-lagring, säger Douglas Sundel. Läs mera om EMC Celerra IP-lagring på: EMC CELERRA NS20 ALLT I ETT Inbyggd snapshot-funktionalitet Virtuell utrymmesallokering med automatisk expansion Kombinerad Fibrechannel och IP som tillval Hårdvarukluster som tillval Marknadsledande tillgänglighet och pris/prestanda Nya system för IP-lagring ger större valfrihet. Konfigurerad och färdig att köra på 15 minuter Foto: istockphoto

11 LÖSNING SAP-arkiv: EN LÖSNING ETT PRIS Nya arkiveringslösningar möter utmaningen från snabbväxande SAPmiljöer Hårdvara, mjukvara och tjänster. EMC lanserar en paketlösning för arkivering av SAP-data. IT organisationer betalar ett fast pris för ett Centera-arkiv, Documentum och expertrådgivning levererat till dörren. I många organisationer är SAP den mest affärskritiska applikationen av alla. Om databasanslutningen stannar så stannar hela företaget. Men den gigantiska datatillväxten i SAP-miljöer är en återkommande mardröm för många IT-avdelningar. Problemen uppstår varje gång man gör backup på en databas och allt striktare regler för compliance gör situationen än värre. Affärsdata måste lagras säkert med garanterad autencitet och med snabb åtkomst om en transaktion behöver studeras i detalj. I många företag räcker resurserna helt enkelt inte till för att uppnå det. Enligt IDC växer datavolymer från affärssystem med 75 procent om året. Om detta scenario fortsätter kommer användare att se längre svarstider, sämre systemtillgänglighet och undermålig användning av lagringskapacitet. Med andra ord så finns ett stort behov av nya metoder och angreppssätt för att administrera och lagra SAPdata. ILM med arkivering För att hjälpa europeiska företag att lösa SAP-problemet lanserar EMC en paketlösning för arkivering av affärskritiska databaser. Lösningen gör arkivering till ett lättskött och långsiktigt komplement till primär SAN-lagring där ofta den ständigt växande SAP-databasen ligger gömd. Lösningen är faktiskt en liten bit ILM som flyttar data till alternativa system i enlighet med dess ålder och värde för företaget. Detta specialerbjudande inkluderar en komplett, nyckelfärdig arkivlösning för kronor exklusive moms. Priset täcker kostnader för förstudie i SAP-miljön, konsultinsats, konfiguration samt installation av hård- och mjukvara. Arkivtjänster för SAP EMCs system är baserat på Centera CAS (Content Addressed Storage), ett säkert långtidslagringssystem som specialutvecklats för att lagra information som inte får ändras. Med Centera kan organisationer garantera att arkive- rade SAP-data är 100 procent autentiska, eftersom CAS säkerställer att alla data har ett unikt digitalt fingeravtryck. Om en databasfil ändras så lagras den nya versionen med ett nytt, unikt fingeravtryck och den gamla filen finns kvar oförändrad. Paketet inkluderar en Centera med 3,2 terabytes disk, men systemet är skalbart upp till en petabyte. Mjukvaran i paketet bygger på EMC Archive Services for SAP och inkluderar certifierad och framtidssäkrad integration med ArchiveLink för arkiverade SAP-data, som gör det lätt att komma åt data som flyttats till arkivet. Mjukvaran motsvarar de strängaste kraven för datalagring och dokumentation som finns i Basel II, det europeiska MoReq och Sarbanes Oxley. KOMPLETT OCH NYCKELFÄRDIG Expertrådgivning Expertrådgivning är en viktig del av paketerbjudandet och säkerställer att arkivering införs lätt och smidigt i SAPmiljön. EMCs expertkonsulter i Global Services Unit ger råd och håller workshops hos kunden. Experterna gör också en förberedande inventering av kundens SAP-miljö och installerar innehållshanteraren Documentum content and administration server. Därefter sätter man upp arkiveringstjänsterna för SAP och innehållstjänster för EMC Centera och testar utanför produktionsmiljön innan användarna släpps in. Detta garanterar 100 procents tillgänglighet. Läs mera på: UNIFIED ARCHIVING SEK Price is including 3 years maintenance for both SAP and Centera. Price does not include travel expenses. This offer is valid until 30 June SOLUTION Hardware EMC Centera 3.2tb Content-Addressed Storage Software One license for EMC Archive Services for SAP Services Infrastructure and demand analyses (incl. Hardware sizing) Installation of SAP production and test environment Basic configuration 11

12 When information comes together, your business is more agile. Information lives with EMC solutions for midsize enterprises. You need agility, adaptability, and resourcefulness to be sure that technology meets the needs of your business. With our solutions ranging from the entry level to powerful networked storage, you can store, back up and recover, archive and protect your information, and optimize your applications and databases more efficiently, affordably, and reliably than ever. So you can move more nimbly to handle the information management and storage challenges you face every day. Learn more at EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation EMC Corporation. All rights reserved. EMC Corporation (NYSE: EMC) är världens ledande företag inom informationshantering med lösningar för organisationer av alla storlekar. EMC skapar IT-infrastrukturer som optimerar informationshanteringen i syfte att maximera värdet av organisationers information. I Sverige har EMC funnits sedan 1995, med kontor i Stockholm och Göteborg. Mer information om EMC:s produkter och tjänster hittar du på EMC, EMC2, CLARiiON, Celerra, Symmetrix, Navisphere, PowerPath, Retrospect, SnapView and SAN Copy are registered trademarks of EMC Corporation. UltraScale and MirrorView are trademarks of EMC Corporation. All other trademarks used herein are the property of their respective owners. ON LIFE IN INFORMATION KOMMER FRÅN: EMC Information Systems Sweden AB Kontaktperson: Jan Hesselberg, Marknadschef, EMC Sverige Text & projektledning: Christer Wilsby AB och Communiqué as Grafisk produktion: Salogruppen a/s 2007 EMC Corporation EMC Information Systems Sweden AB Solna Strandväg 14 Odinsgatan SOLNA, SWEDEN Göteborg Tel Tel Fax Fax Web

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 E-arkiv hos Åklagarmyndigheten Grön IT Proact öppnar lösningscenter STRATEGI Klimatstörningar och energibrist: TA ANSVAR GENOM ATT MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN FÖR

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS BUSINESS En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag NEVERSTOPS Molntjänster skapar nya affärsmodeller Franska trender The Point of No Return GANT har både hängslen och livrem 1 Ledare av

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Välkommen till oss på Saldab

Välkommen till oss på Saldab Välkommen till oss på Saldab De senaste två åren har det hänt mycket hos oss på Saldab. Vi har mer än fördubblat vår omsättning och antalet anställda: Inom koncernen omsätter vi nu över 80 miljoner och

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer