LIFE IN INFORMATION. Nummer 3, december OMX arbetar med lagring som en tjänst. Qbranch erbjuder recovery på individnivå. Skapa system i kaoset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFE IN INFORMATION. Nummer 3, december 2007. OMX arbetar med lagring som en tjänst. Qbranch erbjuder recovery på individnivå. Skapa system i kaoset"

Transkript

1 LIFE IN INFORMATION Nummer 3, december 2007 OMX arbetar med lagring som en tjänst Qbranch erbjuder recovery på individnivå Skapa system i kaoset

2 STRATEGI 2 Informationstillväxt: SKAPA SYSTEM I KAOSET Ordning och reda med rätt informationsinfrastruktur Informationen speglar ekonomin, dokument, intern och extern kommunikation och naturligtvis själva arbetet vi utför. Vilka är våra kunder? Vad har beställts? Var finns produkterna fysiskt? Vad är leveransadressen? Vilket produktutförande har kunden fått? Vilka produkter är lönsamma? Och så vidare. Information är varje organisations mest värdefulla tillgång, oavsett om det handlar om ett vinstdrivande företag eller offentlig sektor med sjukhus, skoladministration, hemhjälp, avloppsverk eller vägar. Men många svenska organisationer tar inte vara på sin information på ett sätt som återspeglar dess verkliga värde. Brister Det finns fortfarande mycket att göra. Brister i IT-systemen kan beskrivas i tre problemområden: A) Onödigt höga kostnader B) Otillräcklig säkerhet och C) Missade möjligheter. A: Informationshanteringen är onödigt dyr av flera skäl. Det finns ofta delar av ett IT-system som nästan inte används alls. Samtidigt är andra delar överbelastade eller erbjuder opraktiska lösningar, och alltför mycket tid används för att hålla dem igång. Den exponentiella informationstillväxten med i snitt 60 % per år skapar flaskhalsar i systemet. B: IT-säkerhet innebär att hindra information från att läcka ut och hackers från att få tillgång till informationen. Men när IT-systemen blir mobila och mer avancerade så blir de också mer komplexa. Därför blir informationsflödena svåra att styra med traditionella säkerhetslösningar. C: Den samlade informationen lagras för sig i en mapp och kan inte flöda fritt mellan applikationer och användare. Det potentiella kunskapsvärdet av informationen utnyttjas därför sällan. För användarna betyder det lägre kvalitet än vad som är möjligt, tid slösas bort när hjulet uppfinns på nytt och möjligheter går förlorade. EMC information infrastucture. Kvalitet och produktivitet Organisationer som bemästrar och förbättrar sin datahantering snabbare än sina konkurrenter får affärsfördelar och kan prestera bättre än andra företag i branschen. För icke vinstdrivande organisationer betyder bättre informationshantering högre kvalitet, bättre produktivitet och större beredskap för förändringar. Begrepp som kvalitet, produktivitet och förändringsbenägenhet är stora utmaningar för samhället. Det råder arbetskraftsbrist både i privat och i offentlig sektor, samtidigt som människors Foto: istockphoto

3 LEDARE förväntningar växer, säger Paul St. John, Nordenchef för EMC. Strax under en tredjedel av informationen i en vanlig organisation är strukturerad, som databaser. Resten är ostrukturerat innehåll som bilder och ljud. Och tillväxten är starkast EFTERFRÅGAN VÄXER FÖR ETT HOLISTISKT OCH INTEGRERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL INFORMATIONSINFRASTRUKTUR för den ostrukturerade informationen. Idag är produktionen av information mer anarkistisk än någonsin. Det behövs ett bättre grepp om den ostrukturerade informationen, vilket i sin tur betyder behov av metadata och system för Content Management, säger Paul St. John. Men det räcker inte. Till att börja med måste man välja en strategi som kan ta organisationen från den nuvarande situationen med kaos i systemet till system i kaoset. EMC har utvecklat en portfölj med integrerade lösningar som skapar en infrastruktur för informationen, säger Paul. Efterfrågan växer för ett holistiskt och integrerat förhållningssätt till informationsinfrastruktur Organisationer ser i allt större omfattning de okoordinerade och reaktiva arbetssätt de haft genom åren som ett hinder för att hantera affärsbehoven och informationstillväxen som hindrar verksamheten. Bristen på integrerade verktyg hämmar deras förmåga att reagera på ett effektivt sätt på ändrade affärskrav, döljer hur, när, var och vem som informationen skapas och konsumeras av och står i vägen för styrning av dessa processer. Dessa utmaningar får organisationer att efterfråga ett komplett och kontrollerat sätt att hantera informationsinfrastrukturen på. Gartner Predicts 2007: Information Infrastructure Emerges MER AV SAMMA SAK Jag heter Per Ottosson och är nytillträdd VD för EMC i Sverige. Paul St.John, min företrädare, har lyfts upp till rollen som Nordenchef för EMC, och förutom att jag rekryterats så har vi fått in en verklig veteran från lagringsbranschen som ansvarig på Nordennivå för kontakterna med våra stora kunder. Curt Ingedahl har efter 20 år på vår branschkollega HDS, senast som Nordenchef, kommit till EMC. Paul har handplockat Curt för hans känsla för vad kunderna vill ha och hans dokumenterade långsiktighet i kundrelationerna. Förändringen skall ses som ett erkännande för Pauls satsning på One EMC där hårdvara, mjukvara och tjänster integreras till ett erbjudande. Nu får vi dessutom möjlighet att exekvera på en nordisk spelplan, vilket vi tror att särskilt våra allra största kunder kommer att uppskatta. Vi kommer att bygga vidare på vår lagringscentriska syn på IT, där hårdvaran, mjukvaran och tjänsterna är lika viktiga för resultatet. De två kundreportagen i det här numret, OMX och Qbranch, är utmärkta exempel på det. Per Ottosson, VD EMC Information Systems Sweden AB

4 OMX Konsoliderad lagring i finansbranschen enligt MiFID OMX KÖPER OCH SÄLJER LAGRING SOM EN TJÄNST enhetlig miljö med mätbara kostnader. Men det som fick bollen i rullning just då var EU:s MiFID-regler (Market in Financial Instruments Directive) som trädde i kraft 1 november Direktivet ställer hårda krav på hur transaktioner och annan finansiell information lagras 4 EU-reglerna i MiFID som trädde i kraft i slutet av 2007 blev startskottet för en konsoliderad lagringsmiljö för OMX som äger börser, säljer handelssystem och driftar flera handelsplatser. Man valde att behålla kontrollen på lagringsarrayerna i sina datacentraler, men köper driftstjänsten från EMC. OMX:s kunder köper sedan lagring för olika behov som en tjänst. Det är vanligt att man gör sig av med hårdvaran och låter en leverantör ta hand om hela driften. Men OMX, som har en kompetent driftsorganisation och själva agerar outsourcingpartner till många av de börser som de sålt handelssystem till, har valt en annan väg. Vi kunde utan vidare få plats med våra totalt 11 DMX3-arrayer i våra datacentraler, men vi ville komma åt EMCs kompetens för driften av lagringen. Våra användare och kunder har extremt höga tillgänglighetskrav, och vi såg en fördel med att släppa in leverantören direkt i vår drift. Däremot behåller vi kontrollen på hårdvaran eftersom vi tror att det ger oss större flexibilitet inför nya och förändrade marknadskrav, säger Nils Möller, tjänsteansvarig lagring på OMX. OMX har valt Managed Services, dvs man låter EMCs experter sköta driften av alla EMC Symmetrix DMX3 i OMX:s två datacentraler. Experter är tillgängliga dygnet runt, alla dagar och eskaleringsvägarna vid eventuella problem är väl utstakade. Vad gäller hårdvarans placering så finns inga stordriftsfördelar med outsourcing eftersom ingen annan kundkategori har så höga tillgänglighetskrav som värdepappershandel. Tvärtom så har OMX själva gott om plats i en miljö som redan är skräddarsydd för kraven. OMX är flera saker, dels äger och driver man börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallin, Riga och Vilnius. Och dels är man ett framgångrikt mjukvaruföretag som levererat handelssystem till ett 60-tal kunder i hela världen. Dessutom har OMX en stor driftsorganisation i Stockholm som kör system för de egna börserna och ett tjugutal av de externa kunderna i sina datacentraler. Det är alltså den här driftsorganisationen som gett EMC förtroendet att sköta drift och övervakning för alla de 11 DMX3-arrayerna. Vi har mycket kompetens i huset, men vi såg EMCs erbjudande om Managed Services som ett sätt att komma igång snabbare. På köpet får vi en närmare kontakt med leverantören om det skulle bli problem, säger Nils Möller. Det fanns flera goda skäl för OMX att starta sitt konsolideringsprojekt i december Höga kostnader, heterogen och fragmenterad lagringsmiljö och låg skalbarhet var några av dem. Man hade, och har ett stort och snabbt ökande lagringsbehov, och det fanns en uttalad vilja att ta fram lagring som en tjänst, vilket kräver en

5 och hålls tillgänglig. För att ytterligare stärka de flexibilitets- och kostnadsfördelar man såg med konsolideringen bestämde OMX sig för att genomföra projektet som Managed Services, dvs man tog in EMCs drift och övervakning i sina egna datacentraler. KONSOLIDERINGS- PROJEKTET I SAMARBETE MED EMC HAR GÅTT UTMÄRKT. REDAN I MAJ KÖRDE VI SKARP DRIFT MED VÅR MIFID-ANPASSADE LAGRING, I GOD TID FÖRE DEADLINE 1 NOVEMBER NILS MÖLLER, TJÄNSTEANSVARIG STORAGE, OMX 5

6 OMX MiFID blev startskottet. Förutom striktare lagkrav innebär reglerna också större konkurrens mellan marknadsplatser. Vi måste hela tiden erbjuda snabbare och effektivare transaktioner. Därför utvecklar nu OMX nästa generations börssystem, och det är viktigt att lagringen inte blir en flaskhals. Dels får inte lagringen ge onödig latency, och dels måste vi snabbt kunna ta in nya kunder i datacentralen, säger Nils Möller. Projektet har gått enligt plan, och den nya lagringsinfrastrukturen var i skarp drift i maj OMX köper driften som en tjänst från EMC, och man säljer lagring som en tjänst till både interna kunder och till outsourcing-kunder som man driftar handelssystem åt. OMX:s tjänst är strukturerad i fem så kallade Storage Service Levels, eller SSL:er. SSL 1 är den högsta nivån och kan bara beställas för handels- och clearingsystem. Debiteringen baseras på vilken SSL som används, och tas ut som en månadskostnad per GB. Vi tänker i tjänster både när vi handlar upp vår IT-miljö och när vi betjänar OMXanvändare och externa kunder. Med fem väldefinierade tjänstenivåer för lagring till olika kostnader kan vi också rekommendera våra kunder att flytta äldre data till billigare lagring. Information Lifecycle Management i praktiken helt enkelt, avslutar Nils Möller. OMX 6 OMX OMX är en världsledande partner för effektiva värdepapperstransaktioner. OMX levererar heltäckande lösningar som förbinder marknader, förbättrar effektivitet och, i slutändan, ökar kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. OMX är ett mjukvaruföretag. Med fler än 60 kunder i över 50 länder är OMX världens största leverantör av marknadsplatslösningar till börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler. OMX är också den nordiska börsen, som är en integrerad marknadsplats med handel, notering och clearing av värdepapper samt informationstjänster. Den ger tillgång till mer än 80 procent av börshandeln i de nordiska och baltiska länderna. Det tredje benet är OMX driftsorganisation som driver dubblerade datacentraler som betjänar egna börser och andra börser som använder OMX handelssystem. Utmaning EU:s MiFID-regler som trädde i kraft 1 november 2007 ställer höga krav på hur transaktioner och annan finansiell information lagras och hålls tillgänglig. De nya reglerna ökar också konkurrensen mellan olika handelsplatser. OMX tidigare lagringslandskap var splittrat med olika lösningar för olika applikationer. De gamla lösningarna var uttjänta och saknade skalbarhet. Operativsystemen är Windows, Unix, Open VMS och Linux. Det behövdes ett gemensamt grepp med en samlad driftsorganisation för att säkerställa att lagringen uppfyller alla krav. OMX identifierade ett behov av att erbjuda olika sofistikerade lagringstjänster för olika behov och betalningsvilja. Lösning Ett konsolideringsprojekt som startade i slutet av 2006 och sammanför lagringen för OMXs samtliga applikationer, från transaktionssystem till e-post, på ett gemensamt SAN med 11 EMC Symmetrix DMX3. Arrayerna står i OMXs datacentraler, men driftsansvaret med övervakning ligger på EMC, som har personal tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Avtalet ger också möjlighet till snabb kapacitetsutbyggnad om det behövs. Snabb projektstart eftersom EMCs experter kompletterar den organisation som redan finns på OMX. Lagring definieras som en tjänst, både mot OMX egna användare och system och mot outsourcing-kunder som låter OMX driva deras handelssystem. Tjänsten finns i fem olika Storage Service Levels, SSL 1-5, beroende på krav och betalningsvilja. Skillnaderna ligger i tillgänglighet, dedicerad eller delad disk, storlek och snabbhet för diskar och om RAID 1 eller RAID 5 används. Den högsta nivån, SSL 1, är bara tillgänglig för handels- och clearingsystem.

7 NY LEDNING Per Ottosson, ny VD på EMC Sverige: EMC SKALL HA BÄST NÄRVARO HOS KUNDEN Nöjda kunder, fler kunder och mer avancerad teknik till marknaden. EMCs nye VD Per Ottosson tänker ta arvet efter Paul St. Johns One EMC till nya höjder. Per Ottosson har en stark bakgrund med seniora poster på bland annat Computer Associates, BMC, HP:s mjukvarusida och nu senast som investerare i teknikbolag som står i begrepp att kommersialiseras. Och nu är han alltså tillbaka som anställd i ett amerikanskt bolag. Privat är han en vanlig trebarnsfar som tycker det är skönt att landa i Sverige efter många år med utlandsjobb och internationella resor. VD på EMC är ett drömjobb. Det är ett stort företag, EMC har många lösningar och vi är relevanta för hela kunden, inte bara för någon enstaka avdelning, säger Per Ottosson. Per har samma syn på EMC som sin företrädare på jobbet och den nuvarande Nordenchefen Paul St. John, men han är mycket mer än en förvaltare av det som Paul byggt upp. Nöjda kunder är viktigast för oss. Vi har de i särklass mest nöjda kunderna när det gäller tung hårdvara, och nu skall vi bli precis lika bra på mjukvara och tjänster, där vi redan står upp bra mot våra konkurrenter. Nummer två är att göra det känt hur bra vi är och nå ut till ännu fler kunder med våra lösningar. Dessutom känner jag varmt för SMARTS, en mjukvara som hjälper till att hantera prestanda i nätverk med röst- eller video-trafik. BT s nya nät är den största kunden ute i världen, och nu vill jag se lösningen hos nordiska operatörer, säger Per Ottosson. EMCs lösningar kommer allt närmare slutanvändarna genom att ny teknik inte längre bara syns i serverrummet. Per Ottosson, ny Sverige-VD på EMC vill nå ännu fler kunder med EMCs erbjudande. Ett bra svenskt exempel är att vi nyligen vunnit en stor utvärdering för digitalisering av filmarkiv. Besökare på detta företags sajt kommer att få tillgång till allt fler program över webben. Jag tycker det är särkilt roligt när vår teknik gör skillnad för vanliga användare. Detta är ett riktigt prestigeprojekt säger Per Ottosson. Den nya Nordenorganisationen med Paul St. John som Nordenchef, Per Ottosson som Sverige-VD och Curt Ingedahl som Director Customer Satisfaction gör att kunderna kommer att se EMC som ett nordiskt företag, direkt mot de största kunderna och med hjälp av partners mot andra kunder. CURT INGEDAHL TAR HAND OM NORDISKA STORKUNDER Curt Ingedahl har handplockats av Paul St. John för att ansvara för att nordiska storkunder får ett samlat bemötande och är helt nöjda med EMC. Flera av er har förmodligen träffat Curt i hans tidigare liv. Efter 20 år på branschkollegan HDS vet han vad lagring är. Curt har gått från trainee till nordenchef på HDS och även om erfarenheterna kommer från en konkurrent så har vi alla stor respekt för honom, hans kunnande och hans attityd till jobbet. - Jag har alltid sett upp till EMC som företag, och nu tror jag att jag kan bidra med lite japansk långsiktighet i det annars så amerikanska EMC. Lagring blir mer komplext samtidigt som det ses som alltmer affärskritiskt för våra kunder, och det blir ännu viktigare med kontinuitet i relationen, säger Curt Ingedahl. Den nya utmaningen på EMC är att se till att de cirka 20 största kunderna i Norden kan göra affärer med EMC på nordisk nivå, och att EMC ger dem vad de behöver för att vara framgångsrika. Curt kommer att arbeta från Stockholmskontoret, med Norden som arbetsfält. Curt Ingedahl började i november, och har titeln Director Customer Satisfaction. - EMC har visionen och framtidstron. Det är helt rätt att integrera hård- och mjukvara med tjänster som vi nu gör, säger Curt Ingedahl, Director Customer Satisfaction på EMC i Norden. 7

8 QBRANCH Outsourcing i frontlinjen ANVÄNDARES KRAV GÖR BACKUP TILL EN AFFÄRSKRITISK TJÄNST FÖR QBRANCH 8 Qbranch är en nöjd backupkund med en komplex outsourcing-miljö, tack vare samarbetet med EMC och den engagerade partnern IIM. Trots ett ständigt inflöde av legacy-system kan man idag återskapa förlorade data ner på enskilda Excelfiler. Den flexibla EMC NetWorker-installationen är till stor del EMC-partnern IIM:s förtjänst. Backup är inte längre bara en angelägenhet för vita rockar i datacentraler. Användare förväntar sig idag att outsourcing-partners som Qbranch skall kunna återskapa enskilda filer som gått förlorade, även om det rör sig om operatörsfel. Det klarar man idag, och det kommer att bli ännu bättre när man inför backup till disk. Vårt löfte till kunden är att alltid få IT att fungera. Det görs mer och mer restore, och inte sällan på användarnivå när en viktig medarbetare gjort något med sin laptop. Men en tid hade vi svårt att få vår backup-miljö att gå i takt med ökande kundkrav. IIM:s djupa kunskaper om EMCs produkter och insikter i hur ett företag som Qbranch fungerar var till stor hjälp, säger Ken Petersen, Teknikutvecklingschef på Qbranch. Det började med att IIM, som är en partner helt dedicerad till EMCs produkter, genomförde en så kallad Recovery Assessment, som är en grundlig genomgång av backup-miljön och hur den svarar mot behoven. Man fann en backup-miljö som stressades hårt av många och inte sällan gamla kombinationer av hårdvara och operativsystem. Dessutom kom det hela tiden nya kunder med ytterligare legacy-system. Men på bara någon vecka skapade IIM överblick och struktur. Standardsvaren räcker inte med en så komplex kund som Qbranch. Men med vår Recovery Assessment kunde vi sätta fingret på de ömma punkterna och ge de rätta rekommendationerna med vår egen expertis och våra kontakter i EMCs centrala teknikorganisation, säger Håkan Axtelius, VD på IIM. Vi ser Recovery Assessment som ett slags revision som vi nu gör med regelbundna intervaller. Vår backup med EMC NetWorker går nu i takt med inflödet av kundsystem. Samtidigt tittar vi på nästa steg tillsammans med IIM. Idag sker lagringen på disk och backupen görs till band. Men snart kommer vi att backa upp från disk till disk, för att kanske efter någon vecka flytta gamla data till band, säger Fredrik Lundholm, IT-driftschef på Qbranch. Det är en ny generation användare hos Qbranchs kunder som både bjuder på stora utmaningar och nya affärsmöjligheter. Kraven är höga men den tekniska mognadsgraden är låg. För några år sedan gick man rodnande och hämtade en kopp kaffe och började om från början om man förlorat en viktig fil som man arbetat med flera dagar. Men idag förväntas vi på Qbranch återskapa den medan användaren hämtar den där kaffekoppen. Vi lever på att ge våra kunder en wow-känsla när vi gör omöjliga saker med IT, så för oss på Qbranch är ANVÄNDARNAS KRAV PÅ BACKUP FÖRÄNDRAS. NU FÖRVÄNTAS VI KUNNA ÅTERSKAPA EN FÖRLORAD EXCEL-FIL PÅ NÅGON TIMME. OCH MED BACKUP TILL DISK BLIR DET FAKTISKT MÖJLIGT det en chans att skilja ut oss från våra konkurrenter, säger Ken Petersen på Qbranch. Om en kund ringer fredag eftermiddag och vill ha en restore omedelbart kan det bli problem, eftersom alla bandstationer är upptagna med schemalagd backup då. Men med disk-backup blir det lättare att göra kunden nöjd. Dels behöver man inte vänta på att en bandstation kan frigöras, och dels krävs det inte samma expertis för att göra recovery på en fil från disk som att lista ut när man kan bryta en planerad backup och vilket band som skall laddas för att få fram den förlorade filen. Eftersom den här typen av recovery kommer att bli en rutinåtgärd kan den utföras dygnet runt av ordinarie driftspersonal istället för en KEN PETERSEN, TEKNIKUTVECKLINGSCHEF QBRANCH IT-driftchef Fredrik Lundholm (t v) och Teknikutvecklingschef Ken Petersen (t h) ser en konkurrensfördel när Qbranch kan erbjuda användarnära recovery som en del av sin backup-tjänst. expert som inte kommer förrän måndag morgon. - Vår lön beror på hur nöjda kunder vi har, så vi ser verkligen fram emot fullskalig backup till disk, avslutar Ken Petersen.

9 QBRANCH Qbranch ser till att den moderna informationsteknologin hos kunderna fungerar. Målet är 100 % funktionalitet, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Koncernen Qbranch AB består av tre kunskapsbolag som erbjuder heltäckande tjänster inom IT-infrastruktur och IT-kompetens. Många av konsulterna är ITIL-certifierade. Tjänsterna handlar lika mycket om införande som förvaltning. Qbranch har de senaste åren haft en tillväxt på ca 20 %. Huvudfokus är organisk tillväxt och att vara mästare på att hitta och utveckla medarbetare som vill växa med företaget. Koncernen Qbranch tog 2007 silverplats då Great Place to Work Institute tillsammans med Veckans Affärer utsåg "Sveriges bästa arbetsplatser". Qbranch är dessutom representerade på europeiska tillväxtlistor, bland annat Europe s 500. Qbranch har idag ca 420 anställda. Företaget har varit lönsamt sedan start. Utmaningen Backup måste fungera när Qbranch tar outsourcing-ansvar, men miljön är krävande. Man har i stort sett alla kombinationer av hårdvara och operativsystem utom AS/400 och stordatorer. Men man har inte bara en komplex legacy-miljö, den är även dynamisk eftersom det hela tiden kommer in nya dinosaurier. Miljöer som outsourcas är inte sällan eftersatta vad gäller infrastruktur och konsolidering. Backup-lösningar påverkas av nya användarkrav, där kunder förväntar sig att enskilda filer skall kunna återskapas på kort tid. Lösningen Recovery Assessment från EMC-partnern IIM satte fingret på de ömma punkterna och är grunden för fortsatt arbete. EMC NetWorker styr all backup på Qbranchs kraftigt heterogena miljö med det mesta av hårdvara och operativsystem som sålts de senaste decennierna, med undantag för AS/400 och stordatorer. Nästa steg blir backup till disk som gör det enklare att göra snabb recovery på användarnivå. 9

10 PRODUKT 10 Celerra NS: IP-LAGRING PÅ INSTEGSNIVÅ NAS för alla serverkonsolideringsbehov Nya IP-lagringssystem ger nya möjligheter och ytterligare funktionalitet för att lösa problem i serverrummet. EMCs nya integrerade IPlagring erbjuder den kostnadseffektiva instegsmodellen EMC Celerra NS20. Men med upp till 35 terabytes användbart lagringsutrymme är systemet också lämpligt för större företag. Om något större och mer komplext behövs så finns Celerra NS40 och high-endsystemet NS80 och NSX som kan ta över med så mycket som 256 terabytes användbart lagringsutrymme. Enkel IP-lagring Med EMC Celerra NS-serien kan organisationer lätt lämna ineffektiv serverbaserad lagring bakom sig och konsolidera på IP-baserad lagring. Filservrar kan konsolideras med NAS-funktionen och en Exchange-miljö eller applikationsservrar kan använda iscsi utan stora investeringar i FC-switchar och HBAer. I princip kan företag införa IP-lagring med ett extra WLAN och sedan skörda frukterna av server- och lagringskonsolidering. Med EMCs IP-lagring konsoliderar vi en hel farm av dedicerade servrar och förbättrar kapacitetsutnyttjandet samtidigt som vi säkerställer ännu snabbare backup och recovery. Serverkonsolidering ger även enklare och billigare systemadministration och support, säger Douglas Sundel, Senior Solutions Architect med placering på EMC i Solna. Välj inte standard Celerra NS stöder flera protokoll med anslutningar via Fibre Channel, NFS, MPFS, CIFS och iscsi. Det betyder att organisationer inte behöver begränsa sig till ett visst protokoll som de sedan sitter fast i. Även med NS20 kan man använda ett intelligent angreppssätt till serverkonsolidering med IP-lagring. Man kan testa olika protokoll och välja det som passar applikationer och filsystem. Konsolidera hela serverfarmen Så behöver till exempel Oracle sällan dyr och högpresterande Fibre Channel. Upp till hälften av företagen som väljer Fibre Channel inser inte att alternativa protokoll kan vara väl så effektiva, säger Douglas Sundel. IP-konsolidering Många tror felaktigt att det är dyrt att konsolidera servrar mot extern lagring. Därför fortsätter de att använda ineffektiv, serverbaserad Stora besparingar och enklare lösningar är möjliga med IP-lagring, säger Douglas Sundel, Senior Solutions Architect, EMC. lagring som är otymplig att administrera. På lång sikt är emellertid serverbaserad lagring betydligt dyrare än moderna IP-baserade lösningar, eftersom varje server måste underhållas för hand. Samtidigt utnyttjas diskutrymmet på en server mindre effektivt. Analytiker säger att filservrar i genomsnitt bara använder 35 procent av kapaciteten, resten går till spillo. Det visar att många företag inte tar chansen att spara pengar genom att använda IP-lagring, säger Douglas Sundel. Läs mera om EMC Celerra IP-lagring på: EMC CELERRA NS20 ALLT I ETT Inbyggd snapshot-funktionalitet Virtuell utrymmesallokering med automatisk expansion Kombinerad Fibrechannel och IP som tillval Hårdvarukluster som tillval Marknadsledande tillgänglighet och pris/prestanda Nya system för IP-lagring ger större valfrihet. Konfigurerad och färdig att köra på 15 minuter Foto: istockphoto

11 LÖSNING SAP-arkiv: EN LÖSNING ETT PRIS Nya arkiveringslösningar möter utmaningen från snabbväxande SAPmiljöer Hårdvara, mjukvara och tjänster. EMC lanserar en paketlösning för arkivering av SAP-data. IT organisationer betalar ett fast pris för ett Centera-arkiv, Documentum och expertrådgivning levererat till dörren. I många organisationer är SAP den mest affärskritiska applikationen av alla. Om databasanslutningen stannar så stannar hela företaget. Men den gigantiska datatillväxten i SAP-miljöer är en återkommande mardröm för många IT-avdelningar. Problemen uppstår varje gång man gör backup på en databas och allt striktare regler för compliance gör situationen än värre. Affärsdata måste lagras säkert med garanterad autencitet och med snabb åtkomst om en transaktion behöver studeras i detalj. I många företag räcker resurserna helt enkelt inte till för att uppnå det. Enligt IDC växer datavolymer från affärssystem med 75 procent om året. Om detta scenario fortsätter kommer användare att se längre svarstider, sämre systemtillgänglighet och undermålig användning av lagringskapacitet. Med andra ord så finns ett stort behov av nya metoder och angreppssätt för att administrera och lagra SAPdata. ILM med arkivering För att hjälpa europeiska företag att lösa SAP-problemet lanserar EMC en paketlösning för arkivering av affärskritiska databaser. Lösningen gör arkivering till ett lättskött och långsiktigt komplement till primär SAN-lagring där ofta den ständigt växande SAP-databasen ligger gömd. Lösningen är faktiskt en liten bit ILM som flyttar data till alternativa system i enlighet med dess ålder och värde för företaget. Detta specialerbjudande inkluderar en komplett, nyckelfärdig arkivlösning för kronor exklusive moms. Priset täcker kostnader för förstudie i SAP-miljön, konsultinsats, konfiguration samt installation av hård- och mjukvara. Arkivtjänster för SAP EMCs system är baserat på Centera CAS (Content Addressed Storage), ett säkert långtidslagringssystem som specialutvecklats för att lagra information som inte får ändras. Med Centera kan organisationer garantera att arkive- rade SAP-data är 100 procent autentiska, eftersom CAS säkerställer att alla data har ett unikt digitalt fingeravtryck. Om en databasfil ändras så lagras den nya versionen med ett nytt, unikt fingeravtryck och den gamla filen finns kvar oförändrad. Paketet inkluderar en Centera med 3,2 terabytes disk, men systemet är skalbart upp till en petabyte. Mjukvaran i paketet bygger på EMC Archive Services for SAP och inkluderar certifierad och framtidssäkrad integration med ArchiveLink för arkiverade SAP-data, som gör det lätt att komma åt data som flyttats till arkivet. Mjukvaran motsvarar de strängaste kraven för datalagring och dokumentation som finns i Basel II, det europeiska MoReq och Sarbanes Oxley. KOMPLETT OCH NYCKELFÄRDIG Expertrådgivning Expertrådgivning är en viktig del av paketerbjudandet och säkerställer att arkivering införs lätt och smidigt i SAPmiljön. EMCs expertkonsulter i Global Services Unit ger råd och håller workshops hos kunden. Experterna gör också en förberedande inventering av kundens SAP-miljö och installerar innehållshanteraren Documentum content and administration server. Därefter sätter man upp arkiveringstjänsterna för SAP och innehållstjänster för EMC Centera och testar utanför produktionsmiljön innan användarna släpps in. Detta garanterar 100 procents tillgänglighet. Läs mera på: UNIFIED ARCHIVING SEK Price is including 3 years maintenance for both SAP and Centera. Price does not include travel expenses. This offer is valid until 30 June SOLUTION Hardware EMC Centera 3.2tb Content-Addressed Storage Software One license for EMC Archive Services for SAP Services Infrastructure and demand analyses (incl. Hardware sizing) Installation of SAP production and test environment Basic configuration 11

12 When information comes together, your business is more agile. Information lives with EMC solutions for midsize enterprises. You need agility, adaptability, and resourcefulness to be sure that technology meets the needs of your business. With our solutions ranging from the entry level to powerful networked storage, you can store, back up and recover, archive and protect your information, and optimize your applications and databases more efficiently, affordably, and reliably than ever. So you can move more nimbly to handle the information management and storage challenges you face every day. Learn more at EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation EMC Corporation. All rights reserved. EMC Corporation (NYSE: EMC) är världens ledande företag inom informationshantering med lösningar för organisationer av alla storlekar. EMC skapar IT-infrastrukturer som optimerar informationshanteringen i syfte att maximera värdet av organisationers information. I Sverige har EMC funnits sedan 1995, med kontor i Stockholm och Göteborg. Mer information om EMC:s produkter och tjänster hittar du på EMC, EMC2, CLARiiON, Celerra, Symmetrix, Navisphere, PowerPath, Retrospect, SnapView and SAN Copy are registered trademarks of EMC Corporation. UltraScale and MirrorView are trademarks of EMC Corporation. All other trademarks used herein are the property of their respective owners. ON LIFE IN INFORMATION KOMMER FRÅN: EMC Information Systems Sweden AB Kontaktperson: Jan Hesselberg, Marknadschef, EMC Sverige Text & projektledning: Christer Wilsby AB och Communiqué as Grafisk produktion: Salogruppen a/s 2007 EMC Corporation EMC Information Systems Sweden AB Solna Strandväg 14 Odinsgatan SOLNA, SWEDEN Göteborg Tel Tel Fax Fax Web

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

på alla arter Arkivering XXL Compliance: Vet du hur din finansiella information hanteras? Powerlink hjälper EMC-användare få ut mer av sina produkter

på alla arter Arkivering XXL Compliance: Vet du hur din finansiella information hanteras? Powerlink hjälper EMC-användare få ut mer av sina produkter Nummer 1, mars 2008 Arkivering XXL Sveriges Lantbruksuniversitet lagrar bilder på alla arter Compliance: Vet du hur din finansiella information hanteras? Powerlink hjälper EMC-användare få ut mer av sina

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter

LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 E-arkiv hos Åklagarmyndigheten Grön IT Proact öppnar lösningscenter STRATEGI Klimatstörningar och energibrist: TA ANSVAR GENOM ATT MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN FÖR

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Vårt digitala universum växer

Vårt digitala universum växer Nummer 1, april 2007 Vårt digitala universum växer Micronic Laser Systems rensar i serverrummet Olofsfors bygger ITarkitektur för flexibla affärer IDC-UNDERSÖKNING 2 Senaste nytt: BIG BANG II Ett växande

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VI FÖREBYGGER OCH LÖSER PROBLEM Trenden är att utvecklingstiden för nya produkter och en produkts livscykel blir allt kortare. Det gäller att ligga i framkanten på

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB Nearline HDD-enheter för affärskritiska servrar och lagringsplattformar med kapacitet i toppklass Den 29 november 2012, Düsseldorf Toshiba

Läs mer

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk Vägen fram för ArcGIS for Server Johnny Björk Vart är ArcGIS for Server påväg? Webb GIS Johnny Björk Vart är Webb GIS påväg? Nyckelteman i plattformen Vilka visioner har vi med server Pågående projekt

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer