LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFE IN INFORMATION. Nummer 2, september 2007. E-arkiv hos Åklagarmyndigheten. Grön IT. Proact öppnar lösningscenter"

Transkript

1 LIFE IN INFORMATION Nummer 2, september 2007 E-arkiv hos Åklagarmyndigheten Grön IT Proact öppnar lösningscenter

2 STRATEGI Klimatstörningar och energibrist: TA ANSVAR GENOM ATT MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN FÖR IT Enkla lösningar som virtualisering och konsolidering ger snabba resultat 2 Grön ITkanske startade som en må-bra-fråga som man drev när man hade tid. Men på kort tid har ett företags energiförbrukning blivit en viktig fråga som påverkar både anseendet på marknaden och resultatet på sista raden. Och när ITförbrukar lika mycket energi som trafikflyget är det lätt att räkna ut att ett företag har mycket att vinna på att söka grönare alternativ för sin IT-drift. Lyckligtvis finns det redan nu enkla lösningar som kan sänka elförbrukningen i IT-driften drastiskt. IT är en viktig motor i samhällsutvecklingen. Tekniken har betytt mycket och fortsätter att vara viktig för hur våra liv utvecklas, både privat och på jobbet. Men IT:s ökande anspråk på energi hotar den utvecklingen. Energikris Problemet ligger i hur IT-system har skalats. Varje IT-system startade med en server för varje uppgift. Under lång tid var det normalt att expandera IT-systemen genom att helt enkelt lägga till nya specialiserade servrar, så det är inte ovanligt att se 100 eller fler servrar i en enda datacentral. Och alla dessa servrar använder el och kräver ännu mer el för att kyla bort värmen. Servrarna har spridit sig som kaniner och det är en viktig orsak till dagens energikris i serverrummet, säger Paul St. John, VD EMC Sverige. Varje kilowatt som används för att driva IT-utrustning kräver ytterligare två för att kyla bort värmen. Bryt gamla vanor och minska energikonsumtionen Analys- och konsultföretaget Gartner säger att redan 2008 kommer hälften av dagens datacentraler att få svårt att förse sina datorer och kylanläggningar med el. Kraftförsörjningen kan inte byggas ut mer, och kraftbolagen får svårt att leverera. I ett avseende är energi en produkt som alla andra. Priset stiger i bristsituationer. Idag står energi för procent av den totala IT-budgeten. Men enligt Gartner kommer kraft så tidigt som 2009 att vara den största utgiften efter personal i de flesta datacenter. FEM STEG MOT ENERGISNÅLARE IT Klassificera och flytta data till de mest energisnåla diskarna Arkivera inaktiva data Eliminera redundanta data Optimera backup-rutinerna Använd Snap för inkrementell backup och restore För varje watt som används för IT, går det åt mellan 1,8 och 2,5 watt för kylning. De goda nyheterna Energikrisen med elbrist och global uppvärmning är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att vi kan göra något åt problemen med existerande teknik som utnyttjar energin bättre samtidigt som de totala IT-kostnaderna sjunker. Gartners rapport är en väckarklocka men vi kan själva påverka energiförbrukningen i våra IT-system, säger Paul St. John. Virtualisera servrarna När vi tittar på servrar finner vi oftast att bara 5-15 procent av kapaciteten utnyttjas. Och redan i standby-läget förbrukar de 40 procent av sin maximala energiförbrukning. Lösningen är att virtualisera servrarna och låta många virtuella servrar dela på en fysisk maskin. Det ger ett bättre kapacitetsutnyttjande, säger Paul St. John. EMCs dotterbolag VMware uppskattar att företagets servervirtualisering redan har sparat mer än fem miljarder kilowattimmar i hela världen. Datalagring är ett liknande problem. Foto: Colourbox

3 LEDARE 5150 kwh/yr 91% 82% 2575 kwh/yr 65% 33% 1226 kwh/yr 666 kwh/yr 444 kwh/yr 15K 73GB 15K 146GB 10K 300GB 7.2K 500GB 7.2K 750GB SATA II Drive Type Konsolidera data Mängden digitala data ökar exponentiellt, med en fördubbling var 18:e månad. Istället för att lagra data på ett stort antal servrar, var och en med sitt eget kraftaggregat, switchar och nätverk, kan man konsolidera data på dedicerade lagringssystem, där varje enhet kan lagra upp till 800 terabyte. Genom att konsolidera informationen kan vi lagra det mesta av den på billiga och energisnåla diskar. 750-gigabytediskar är lite långsammare än 73-gigabytediskar men är 81 procent mer energieffektiva, säger Paul St. John. EMCs lagringssystem tillhör de som använder minst energi. Till exempel behöver EMCs Symmetrix DMX-3 10 till 30 procent mindre energi än motsvarande system från HDS och IBM, och upp till 70 procent mindre om man använder 500- gigabytesdiskar. BLI ENERGISNÅL MED EMC EMC energy efficiency services Kartläggning av energiförbrukning och energieffektivitet samt förslag på förbättringar EMC Power Calculator Uppskatta energiförbrukning och kylbehov VMware virtual infrastructure Konsolidera och virtualisera servrar Det går åt gånger så mycket kraft per år för att lagra samma informationsmängd på 73-gigabytesdiskar som det gör om man lagrar den på 750-gigabytesdiskar. Arkivera och ta bort kopior Våra undersökningar visar att tre fjärdedelar av alla data som lagras i ett datacenter aldrig används. Ändå fortsätter de flesta IT-avdelningar att ta backup, vecka efter vecka. En bättre lösning är att sortera bort alla inaktiva data och arkivera dem på en EMC Centera, vilket är ett kostnadseffektivt och energisnålt sätt att långtidslagra data. Centera reducerar också den arkiverade volymen genom att ta bort alla kopior, säger Paul St. John. Ett skäl till den explosiva tillväxten i datavolymer är att traditionella IT-system genererar redundanta data. Varje gång en anställd sänder ett dokument till en kollega skapas en kopia som tar upp lagringsutrymme. Lösningen är så kallad de-duplicering som innebär automatisk borttagning av alla kopior. Om originalet har ändrats så sparas bara ändringarna. Det kan innebära att datavolymerna krymper till mindre än 1/3 %. Det behövs mindre lagringsutrymme och man behöver inte flytta runt en massa onödiga data, vilket naturligtvis leder till lägre energiförbrukning, säger Paul St. John. Ett verkligt exempel från en EMC-kund visar hur viktigt det är med de-duplicering. Det brukade ta fem timmar att göra backup för vart och ett av företagets 73 datacenter. Efter de-duplicering kan samtliga 73 centra backas upp på samma tid, fem timmar. Tidigare tog det sex timmar att återställa en server. Nu går det på 45 minuter. VÄLKOMMEN TILL HÖSTTERMINEN EMC går bra, tack vare nöjda och trogna kunder. Omsättningen i andra kvartalet steg med 21 % till 3,12 miljarder dollar. Vinsten (GAAP) steg med 33 % för samma period till 334,4 miljoner dollar. I Sverige steg omsättningen för lagring med 31 % och mjukvara med 9 %. Content Management står ut med 100 % tillväxt. Säkerhet växte med 61 % och totalt steg omsättningen med 27 % i Sverige. I juni placerade Gartner oss i ledarkvadranten i rapporten Magic Quadrant for Storage Services, 2Q07 för vår kompletta vision och förmåga att leverera. Forrester utsåg nyligen EMC till en ledare i sin rapport Business Process Management for Document Solutions. Grön IT kanske startade som en läpparnas bekännelse för några år sedan, men utvecklas nu snabbt till en affärsrealitet. Våra kunder, och era kunder, uppskattar inte företag som slösar med energi. Det är en klimatfråga, och det är en plånboksfråga. Lokalt fortsätter vi att leverera på One EMC. Vi integrerar hårdvara, mjukvara och tjänster, direkt och genom partners. Ett stort steg är Proacts nya lösningscenter som hanterar verkliga integrationsfrågor för kunder som använder Microsoft Exchange. Paul St. John, VD EMC Sverige

4 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 4 Åklagarmyndigheten visar vägen för offentlig sektor E-ARKIV SOM PLATTFORM FÖR SYSTEMINTEGRATION Åklagarmyndigheten använder Documentum som bas i ett centralt e-arkiv som frikopplar ITfrån informationen. Arkivet blir ett integrationslager mellan verksamheten och tekniken. Det ger både högre effektivitet i verksamheten och lägre kostnader för systemförvaltningen. Åklagarmyndigheten är en blandning av kontinuitet gränsande till konservatism och nytänkande där man söker processer och systemstöd som ökar effektiviteten i rättssystemet. Kontinuiteten behövs för att garantera rättsäkerheten och symboliseras av att Åklagarmyndigheten sitter i ett fantastiskt stenhus på Östermalm som ursprungligen byggdes för Generalstaben. Nytänkandet kommer till en försvarlig del från e-arkivet som drivs av Mikael Dahlin, Verksarkivarie och chef för Dokumentationsenheten på Åklagarmyndigheten. Mikael var tidigare arkivarie på läkemedelsföretaget Astra, och är van vid att arbeta både med krav på kommersiell effektivitet och med strikta lagkrav på hur informationen hanteras. Läkemedelsbranschen började tänka compliance långt innan SOX och andra ekonomiska regelverk kommit till. Redan där började Mikael Dahlin bygga åt det håll som man nu gör på Åklagarmyndigheten. När jag kom till Åklagarmyndigheten 2005 fick jag ärva en Documentum-installation som användes applikationsspecifikt för hantering av brottsmål. Men efter en tid bestämde vi oss för att separera e-arkivet från applikationerna. Det gav oss initialt en del merarbete, men nu ser alla fördelarna med ett e-arkiv för hela myndighetens verksamhet, säger Mikael Dahlin, chef för Dokumentationsenheten på Åklagarmyndigheten. Det betyder att Documentum nu är basen i ett e-arkiv som byggs för att förvalta informationen från alla applikationer som används av Åklagarmyndigheten. En stor fördel är att förvaltningen av IT-system blir mycket enklare med ett centralt e-arkiv. Det är stor skillnad mellan arbetsinsatsen för att avveckla Åklagarmyndighetens gamla Agresso-system där informationen lagrats i applikationen, och att i framtiden gå vidare från Cåbra, där e-arkivet varit med från början. Arkivet blir ett integrationslager mellan verksamheten och IT, och gör det lättare att separera tekniken från verksamheten. Vi skall inte migrera data. Det är mycket jobbigare att arbeta reaktivt med att flytta data från gamla system till nya jämfört med att lägga dem i ett gemensamt e-arkiv från början. Med vårt arbetssätt behöver vi bara migrera aktiva ärenden. IT skall degraderas till teknik och frikopplas från informationen, säger Mikael Dahlin. Naturligtvis innebär e-arkivet även fördelar för Åklagarmyndighetens huvudverksamhet, att driva brottsmål. Ett ärende kan vara många handlingar och flera av dem är bara inlånade från polisen under tiden åklagaren driver målet. Med ett centralt e-arkiv för Åklagarmyndigheten blir det mycket lättare att hålla reda på dem och effektiviteten i rättssystemet ökar, säger Mikael Dahlin. e-arkivet är också en förutsättning för Åklagarmyndighetens övergång från papper till helt digitala akter. Beslutet togs 1998, och Mikael räknar med att pappersdokumenten är borta inom ett par år. Leveransen av Cåbra och ett nytt e-arkiv frikopplat från applikationerna är en viktig milstolpe för Åklagarmyndigheten. Men arbetet med att effektivisera informationshanteringen i rättssystemet fortsätter. Mikael Dahlin är en av nytänkarna bakom ett utredningsarbete som går under namnet RIF, Rättssystemets InformationsFörsörjning. Inga politiska beslut är fattade, men tanken är att utvidga tänkandet som används inom Åklagarmyndigheten till hela rättssystemet. En utmaning är att olika instanser använder olika ärendebegrepp. Polisen har K-nummer, åklagarna C-nummer, tingsrätterna T-nummer och kriminalvården har P-nummer. Med en gemensam informationsmodell för hela rättsväsendet kan vi lättare fånga upp det som fallerar i kommunikationen mellan myndigheter. Polisen, Åklagarna, Tingsrätterna och Kriminalvården använder alla olika ärendebegrepp, men genom att fånga upp kunskapen om ett ärende i e-arkivet kan vi ändå bygga ett gemensamt ärende utan att tvinga på myndigheterna ett gemensamt ärendebegrepp. Då blir det till exempel lättare att göra en bra sekretessbedöm-

5 ETT ARKIV ÄR INTE EN LAGRINGSFORM, DETÄR EN CENTRAL TJÄNST SOM HANTERAR INFORMATIONEN SOM JUSTINFORMATION. DETÄR ARKIVETENSAMT OM ATT GÖRA. MIKAEL DAHLIN, VERKSARKIVARIE OCH CHEF FÖR DOKUMENTATIONSENHETEN PÅ ÅKLAGARMYNDIGHETEN ning, och det blir även tekniskt möjligt att låta individer ta del av sin information, säger Mikael Dahlin. Utmaningen När Mikael Dahlin började på Åklagarmyndigheten fanns ett pågående e-arkivprojekt som var specifikt för en applikation. Applikationsspecifika arkiv ger inte de integrationsvinster som är möjliga med ett centralt arkiv. De innebär också migreringsproblem vid applikationsbyten, och försvårar kommunikation med andra myndigheter i rättssystemet. Mikael Dahlins vision är att frikoppla e-arkivet från applikationerna och erbjuda aktiv förvaltning av verksamhetskritisk information. Arkivet blir ett integrationslager som ligger mellan verksamheten och IT-systemen. 5

6 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Lösningen Under Mikael Dahlins ledning och med stora arbetsinsatser av Tony Båving bygger Åklagarmyndigheten ett centralt e-arkiv som inte är beroende av enskilda applikationer. Grunden är en central server med Documentum från EMC, som ursprungligen valdes för arkivering av information från det tidigare ärendehanteringssystemet Brådis. Nu utnyttjas licensen för att bygga ett centralt e-arkiv samtidigt som Åklagarmyndigheten byter till ett nytt ärendehanteringssystem som heter Cåbra. Informationen från Brådis migreras inte till Cåbra, utan läggs direkt i det centrala e-arkivet. 6 Fördelar Ett centralt e-arkiv som inte är hårt knutet till en specifik applikation gör det mycket enklare att byta till nya system. Bara den information som behövs för aktiva ärenden behöver migreras till det nya systemet, resten finns redan i arkivet och påverkas inte. Det innebär stora besparingar eftersom systemavveckling med migrering av Åklagarmyndigheten har cirka anställda. Drygt 770 av dem är åklagare. Varje år hanteras cirka brottsmål. Den operativa åklagarverksamheten utövas på landets 41 åklagarkammare. Av dessa är 35 allmänna kammare med ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län. I de tre storstäderna finns flera åklagarkammare. Myndigheten har också tre internationella åklagarkammare och det finns tre nationella åklagarkammare en för bekämpning av korruption, en som handlägger brottsmisstankar mot poliser och en för säkerhetsmål. Åklagarens tre huvuduppgifter är att utreda brott, att fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen. data på traditionellt sätt brukar kosta i storleksordningen 30 % av nyutvecklingskostnaden. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Tillsammans med polisen utreder åklagaren brott. Han eller hon kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen och samarbetet med polisen är nära. När brottsutredningen (förundersökningen) är färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. Är det ett mindre allvarligt brott och den misstänkte erkänner kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång. Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. Åklagaren har till uppgift att bevisa att den åtalade begått brottet. Han eller hon förhör den misstänkte, vittnen och experter för att bevisa att den misstänkte är skyldig. Det centrala e-arkivet gör det också enklare att kommunicera med polisen, kriminalvården och andra myndigheter. Det är särskilt viktigt eftersom en åklagare lånar den mesta informationen som berör ett ärende och sedan lämnar tillbaka den när domen vunnit laga kraft eller ärendet avskrivits. Det nya e-arkivet gör det tekniskt möjligt att låta medborgare se vilka uppgifter som rättssystemet har lagrat om den. Politiska och legala problem återstår, men det är troligt att möjligheten kommer att efterfrågas när sjukvården och andra samhällsinstanser gör den personliga informationen tillgänglig för berörda individer.

7 Efter över 100 virtualiseringsprojekt i Sverige vet vi vad vi talar om. Vi har resurser att ta totalansvar från förstudie och design till leverans och installation, driftsättning och utbildning. Dessutom gör vi löpande hälsokontroll av ditt system under tre år. Det ingår i priset. Och vi ger dig ETT telefonnummer för support på hela lösningen för såväl hårdvara som programvara. FÖRSTUDIE Säkerställer en optimal design av den virtualiserade miljön. LEVERANS Installation och driftsättning av hårdvara och programvara. UTBILDNING Efter avslutat projekt hanterar du din virtualiserade miljö på egen hand. UPPFÖLJNING Löpande hälsokontroll av ditt system under 3 år. SUPPORT 3 års Guldsupport 24x7 (4 timmar på-platsen-service) på all hårdvara och mjukvara. 1 x Dell PowerEdge 1950 med Virtual Center 2.0 (1 x Intel Xeon Quad Core 1,6GHz, 2GB RAM, 2 x 73GB SAS, 2 x Power Supply) 2 x Dell PowerEdge 2950 med VMware VI 3.0 (2 x Intel Xeon Quad Core 2,0GHz, 16GB RAM, 2 x 73GB SAS, 2 x HBA, 4 x NIC, 2 x Power Supply) 2 x Cisco MDS Gb SAN-switchar (4Gb FC, 24 portar) :- exkl moms Hyrpris från :-/månad exkl moms Paketpris 1 x Dell EMC CX3-10c - 4Gb FC + iscsi (15 x 300GB FC) Ring för mer information Angivna priser gäller t o m 31 oktober 2007 och gäller för förstudie om upp till 50 fysiska servrar. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Hyran hanteras av Dell Financial Services. Priset är baserat på 36 månader med betalning kvartalsvis i förskott. Erbjudandet gäller under kreditförbehåll. Dell Financial Services förbehåller sig rätten att när som helst ändra prisuppgifterna. Dell Financial Services är en bifi rma tillhörande CIT Group (Nordic) AB, ett bolag inom CIT Group Inc. CIT Group (Nordic) AB Sveavägen 155, Stockholm, Sverige. Organisationsnummer: Styrelsens säte: Stockholm Priser, specifikationer, tillgänglighet och villkor kan ändras utan föregående meddelande. Moms tillkommer. Fraktkostnader tillkommer om inte andra avtalsvillkor gäller. Dell ansvarar inte för fel i text eller fotografi er Dell Inc. Dell och Dells logotyp är registrerade varu-märken som innehas av Dell Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive rättighetshavare. Dell frånsäger sig alla anspråk på ägarskap till dessa varumärken eller varunamn. Dell AB, Box 709, Upplands Väsby.

8 PARTNERS 8 Lösningsorienterad kanalförsäljning EN SVENSK I LEDNINGEN FÖR EMCS NYA PARTNERPROGRAM Alexander Bolt är svensken som tagit en nyckelroll i EMCs europeiska management team för det nya partnerprogrammet Velocity. Det är ett lagarbete under Willem Hendrickx som ansvarar för kanalförsäljningen inom Europa. Men visst anar man att Alexander spelat en roll när nordiska Proact etablerat sig i den högsta partnerkategorin och med EMCs stöd öppnar ett av de fem första lösningscentren i Europa. Det började med att vi lyssnade på vad EMCs partners berättade för oss. De drog samma slutsats som vi själva på EMC gjort, att kundnyttan blir störst när EMCs hårdvara, mjukvara och tjänster integreras till ett gemensamt lösningserbjudande. Om vi dessutom gör det med starka partners som har applikationskunnande och lokal förankring har vi ett oslagbart framgångsrecept, säger Alexander Bolt, Solutions Director EMEA Commercial & Channel, EMC. Samuel Billås har praktisk erfarenhet från att köra EMCutrustning i storskalig drift. Nu axlar han rollen som EMCs Partner Technology Consultant för Proact. Det är precis det som är receptet för EMCs Signature Solution Center Program. Varje partner bygger ett fysiskt center enligt en fastställd specifikation och utrustar det med produkter från EMC och andra så att man kan ta in en kunds hela applikation och visa hur den fungerar tillsammans med EMC. De olika europeiska centren har likvärdig utrustning, vilket betyder att partners kan vända sig till ett centralt supportcenter som EMC driver på Irland och som har samma utrustning så att frågeställningar kan replikeras och lösas av EMCs experter, eller till andra EMC Solution Center partners i Europa för att utbyta erfarenheter. Syftet är att kunderna skall få en hands-on-upplevelse av hur just deras kritiska affärsapplikationer beter sig, och hur hanteringen av data kan förbättras när den kombineras med EMCs funktionalitet och vilka konkreta fördelar det ger. Bra underlag ger snabba beslut, bra affärer och framför allt nöjda kunder som vet vad de köper, säger Alexander Bolt. EMC ställer höga krav på sina Signature Solution Partners, men ger också mycket tillbaka. Förutom att bygga, utrusta och bemanna centret på ett visst sätt skall de vara utbildade och certifierade på EMCs produkter, ha en viss omsättning inom området, visa att de har ett strategiskt tänk och sist men inte minst ha ett dokumenterat applikationskunnande, i Proacts fall initialt på Microsoft Exchange. I gengäld får de som klarar ribban en egen EMC tekniker. Kandidaten Samuel Billås blev handplockad eftersom han besitter både driftserfarenhet från kund och har djup kunskap om EMC-produkter. Det var lätt att tacka ja till erbjudandet. Mitt nya jobb innebär att jag får ta del av helt nya utmaningar och vara den tekniska länken mellan EMC och Proact. Till min hjälp har jag Sverigeorganisationen och även ett Europeiskt nätverk med andra tekniker och centrala supportenheter, säger Samuel Billås, Partner Technology Consultant för Proact på EMC Sverige. Alla våra Signature Solution Centers får också en executive sponsor på EMC i USA. Det garanterar att eventuella önskemål, men även problem, snabbt eskaleras och får en lösning. Proacts center är en spjutspetsanläggning, och vi måste kunna vara säkra på att lösningar levereras till våra gemensamma kunder utan störningar, avslutar Alexander Bolt. VI FÖRÄDLADE EMCS PARTNERPROGRAM VELOCITY FÖR ATT BÄTTRE MÖTA VÅRA PARTNERS ÖNSKEMÅL OCH SÅ ATT KUNDERNA VERKLIGEN ERBJUDS LÖSNINGAR ALEXANDER BOLT, SOLUTIONS DIRECTOR EMEA COMMERCIAL & CHANNEL, EMC Mitt arbetsområde är Europa, men som svensk är jag naturligtvis glad när Proact bygger ett av de fem första EMC Solution Center i Europa, säger Alexander Bolt, en nyckelperson i EMCs nya partnerprogram.

9 Partners satsar på lösningsförsäljning med EMC PROACT ÖPPNAR NORDISKT SOLUTION CENTER FÖR INTEGRATION AV AFFÄRSKRITISKA APPLIKATIONER MED EMC LÖSNINGAR Proact är först i Norden med ett EMC Solution Center, och en av fem partners i Europa som passerat nålsögat. Kunderna får ett utmärkt beslutsstöd vid sin upphandling eftersom de i lösningscentret kan uppleva hur Microsoft Exchange och andra applikationer uppför sig och hanteras i en EMC miljö. Proact har en stor installerad kundbas med produkter från EMC, och vi har en tid funderat på hur vi skulle kunna utveckla affären ytterligare. Därför passar EMCs nya partnerprogram oss som hand i handske, och vi ser fram emot att ta emot kunder från hela Norden i vårt Solution Center i Kista, säger Peter Javestad, vvd på Proact. Proacts EMC Solution Center står klart i september. Det är det enda i Norden, och ett av de fem första i Europa inom EMCs nya partnerprogram Velocity. Ett Solution Center specialiserar sig på ett lösningsområde tillsammans med EMCs produkter och tjänster. I Proacts fall handlar det initialt om Microsoft Exchange 2003 och 2007, och kunder kommer att med egna ögon få uppleva vad kombinationen med Proacts kunnande och EMC funktionalitet ger för fördelar. Centren blir i högsta grad aktiva installationer, med dedicerade lösningstekniker från EMC och Proact, samt Europeisk Supportverksamhet hos EMC med eget Solution Center för utbildning och återskapande av unika frågeställningar. Bottom line är att vi hjälper våra kunder att bli effektivare inom ett specifikt tillämpningsområde, i det här fallet Microsoft Exchange. Vi är övertygade om det blir ett lyft både för våra kunders affär och för Proacts, säger Peter Javestad. Vi bygger vårt Solution Center så att vi verkligen kan visa våra kunder vilken deras nytta blir i kombinationen av affärskritiska applikationer, EMCs produkter och Proacts kunnande och leveranskapacitet. Proact har det enda EMC Solution Center i Norden och vi är ett av de fem första i Europa, så vi känner verkligen att vi har EMCs stöd och uppskattning för vår kompetens, säger Peter Javestad, vvd Proact. EMC Solution Center 9 Så här blir det. Vid denna tidnings pressläggning jobbade snickare, målare och installationspersonal febrilt med att färdigställa EMC Proact Solution Center i Kista. Kunderna kommer att kunna uppleva en spegelbild av föreslagen Microsoft Exchange-miljö i kombination med EMCs produkter.

10 PRODUKTER Content management: SAMMANKOPPLADE SILOS EMC Documentum utökar SharePoint EMC skapar bättre kunskapsdelning i organisationer som använder Microsoft Office SharePoint Server Information och kunskap är de viktigaste tillgångarna för en organisation. Och många använder Microsoft Share- Point för att organisera och administrera stora mängder information. I SharePoint kan användare lagra, dela och hantera projektinformation i form av dokument, kalkylark och presentationer tvärs över organisationen med ett användarvänligt webbgränssnitt. Men fram till nu har det funnits praktiska nackdelar med att använda SharePoint. Med fler och fler projektgrupper och uppgifter blir det många dokumentfoldrar, var och en i sin egen silo. I stället för att skapa överblick över organisationens samlade kunskap och information splittrar SharePoint informationen. EMC löser problemet genom att integrera Share- Point med hjälp av Documentum Archive Services for SharePoint och Content Services for SharePoint. Documentum förenar Documentum Content Services for SharePoint ger användare SharePoint-funktionalitet och skapar mervärde genom att administrera kunskapen i ett centralt arkiv. Interaktionen mellan Share- Point och Documentum skapar en stabil och skalbar informationsarkitektur. Företag kan arkivera innehåll som skapats i SharePoint centralt, vilket säkerställer att informationen verkligen sparas och att den kan delas över hela organisationen. Det leder vidare till policy-baserad arkivering, förbättrade affärsprocesser och en central sökfunktion för metadata. SharePoint gör det lättare att arkivera data Funktioner Documentum Content Services for SharePoint använder webbfunktioner i Office SharePoint Server Det betyder att användarna lätt får tillgång till andra avancerade funktioner i Documentum, som Business Process Management, Records Management och Lifecycle Management. Documentum Archive Services for SharePoint ger kontinuerlig arkivering i SharePoint. Genom att hela tiden arkivera innehåll lyfts data som är klar att arkiveras hela tiden bort från Share- Point. Det betyder i sin tur mindre data att administrera. Eftersom lösningen spänner över hela organisationen är det också lätt att återanvända innehåll i företagets tillämpningar. Valet står mellan manuell och automatisk arkivering. Så aktiveras till exempel automatisk arkivering om dokumentets status ändras från i arbete till slutgodkänt. Archive Services for Share- Point är också ett bra stöd för compliance. Mjukvaran ger en komplett översikt över allt innehåll i SharePointservrarna och säkerställer snabb åtkomst av informationen. På så sätt blir lagkrav om långtidslagring av information lättare att följa. Läs mer på Documentum för SharePoint: Enkel innehållshantering för både anställda och administratörer. 10 Fotos: EMC

11 LÖSNINGAR Nästa generations backup: VIRTUELLA BANDBIBLIOTEK Bättre lösningar ändrar sättet att ta backup. Med Next Generation Backup and Recovery erbjuder EMC virtuella bandbibliotek som tillsammans med avancerad mjukvara ger en skalbar och framtidsäker lösning på backup-problemet Informationsvolymerna växer med 50 procent om året. Det betyder att konventionella backup-lösningar, och deras ägare, står under avsevärd press. Varje ny gigabyte blir lätt åtta gånger så mycket i backup. Duplicerade data som är spridda över hela backupmiljön illustrerar problemet. PowerPoint-dokument som cirkuleras till olika mottagare eller många nästan identiska versioner av ett dokument tar alla upp utrymme på servrar och lagringsmedia och kräver kontinuerlig backup. Problemet är att duplicerade data kraftigt ökar backup-behoven men inte innehåller någon användbar information. Lättanvända lösningar EMC bidrar med en serie nya lösningar med både hård- och mjukvara som går under namnet Next Generation Backup and Recovery. Där ingår bland annat EMC Disk Library DL6000, en serie diskbaserade virtuella bandbibliotek. Det virtuella bandbiblioteket kompletteras av ett antal mjukvaror, till exempel dedupliceringsteknik med EMC Avamar, Bare Metal Restore med EMC Home Base och de senaste versionerna av EMC RecoverPoint och EMC NetWorker som gör backup och återställning i SAN, NAS och DAS lättare och mer tillförlitliga. Vi hjälper kunder genom att fokusera på lättanvända lösningar som adresserar backup-utmaningarna. t ex deduplicering med EMC Avamar som minskar volymerna för backup och därmed krav på nätverk och lagringskapacitet. Ett annat exempel är betydligt snabbare säkerhetskopiering och återställning med EMC Next Generation Backup and Recovery. DiskLibrary som använder disk som virtuella band. Lösningarna minskar volymerna för backup, vilket betyder snabbbare backup och återställning av data. För krävande kunder finns Disk Library DL 6000 som är världens snabbaste och största virtuella bandbibliotek med 1,8 petabyte, säger Max Leissner, produktchef EMC Sverige. Öppenhet och kontroll EMC har investerat miljontals dollar i företagsförvärv och stora utvecklingsprojekt inom backup och recovery. De nya lösningarna är resultatet av denna strategi, med förvärv som Avamar och Homebase på senare tid. Lösningarna som vi introducerar nu stärker integrationen av backup-processer över EMCs produkter och de plattformar, servrar och tillämpningar som används i kundernas datacentra. Det ger IT-avdelningar bättre kontroll på sina backup-processer. Det betyder mindre tryck på nätverk och servrar, säger Max Leissner. SKALA, SKYDDA, OPTIMERA EMC Next Generation Backup and Recovery lanserades på konferensen EMC World Tre ord summerar de nya lösningarna: Skala, skydda och optimera. Skala: EMC Disk Library DL6000 skalar upp till 1,8 petabyte och klarar backup och recovery av upp till 11 TB data per timme mellan virtuella band, diskar och lagringsmiljön. Skydda: EMC RecoverPoint, EMCs lösning för Continuous Data Protection, är tillgänglig i en ny version med stöd för Microsoft Volume Shadow Copy Services (VSS) för smidigare backup från Microsoft Exchange och SQL. Nu finns även marknadens snabbaste backup-program EMC NetWorker 7.4 med ett förbättrat användargränssnitt vilket gör backup och återställning lättare än någonsin. Och med EMC HomeBase får Networker Bare Metal Recovery-funktionalitet, vilket är ett snabbt sätt att återskapa en server från grunden efter en totalkrasch. Optimera: EMC Avamar V3.7 optimerar central backup av data från kontor och avdelningar på andra platser genom att de-duplicera data innan backup. Bara ändringar sparas, inte hela dokument. Bara det minskar backup-bördan drastiskt. Den nya versionen av EMC Avamar stöder VMware, NDMP, NAS, Mac OS och HP-UX. Next Generation Backup and Recovery är EMCs svar på dagens utmaningar inom datasäkerhet, säger Max Leissner, produktchef EMC Sverige. Läs mer: Next Generation Backup and Recovery: 11 Foto: Colourbox

12 Build your business on information 15:e november Kista Science Tower Kista When information comes together, one day can shape a year. Hur administrera, lagra, skydda och dela verksamhetens information på ett snabbt, ekonomiskt och säkert sätt? Hur undgår du onödiga investeringar i hårdvara och får fördelar med virtualisering, undviker dubbellagring, optimerar din arkivering, automatiserar dokumenthanteringen, effektiviserar processer och skapar kontroll över din infrastruktur? Kom och lyssna och inspireras av kundcase, de senaste nyheterna och trenderna från EMC, partners och keynotes inom infrastruktur och informationshantering. Välkommen till EMC Forum Sveriges största konferens inom informationshantering! Backup, Recovery & Archiving Tiered Storage Information Availability Virtualization Information Security Content Management Resource Management... Boka den 15:e november! EMC 2, EMC, and where information lives are registered trademarks of EMC Corporation. Copyright 2007 EMC Corporation. All rights reserved. EMC Corporation (NYSE: EMC) är världens ledande företag inom informationshantering med lösningar för organisationer av alla storlekar. EMC skapar IT-infrastrukturer som optimerar informationshanteringen i syfte att maximera värdet av organisationers information. I Sverige har EMC funnits sedan 1995, med kontor i Stockholm och Göteborg. Mer information om EMC:s produkter och tjänster hittar du på EMC, EMC2, CLARiiON, Celerra, Symmetrix, Navisphere, PowerPath, Retrospect, SnapView and SAN Copy are registered trademarks of EMC Corporation. UltraScale and MirrorView are trademarks of EMC Corporation. All other trademarks used herein are the property of their respective owners. ON LIFE IN INFORMATION KOMMER FRÅN: EMC Information Systems Sweden AB Kontaktperson: Jan Hesselberg, Marknadschef, EMC Sverige Text & projektledning: Christer Wilsby AB och Communiqué as Grafisk produktion: Salogruppen a/s Omslagsfoto: Olof Holdar 2007 EMC Corporation EMC Information Systems Sweden AB Solna Strandväg 14 Odinsgatan SOLNA, SWEDEN Göteborg Tel Tel Fax Fax Web

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14

Specialfastigheter. vinnare på samlad information. Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Februari 2006, nr. 1, www.microsoft.se/business Absolute Spirits: Utnyttjar befintliga investeringar s.14 Preem: Så får oljeföretaget en mer raffinerad miljö s.6 Specialfastigheter vinnare på samlad information»

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 CLOUD COMPUTING 4TIPS EN REVOLUTION INOM IT-BRANSCHEN FOTO: ISTOCKPHOTO Kundrelationer Cloud Computing skapar effektivare

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer